Lokalne Centrum Wolontariatu w Starachowicach - Działamy Razem!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalne Centrum Wolontariatu w Starachowicach - Działamy Razem! www.jes.org.pl"

Transkrypt

1 Lokalne Centrum Wolontariatu w Starachowicach - Działamy Razem!

2 Wolontariat definiuje się na wiele sposobów wynikających często z osobistych odczuć i doświadczeń. Niezaprzeczalnie jest to zajęcie które daje szanse wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań i zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach. Ponadto wolontariat jest łatwo dostępnym narzędziem pozwalającym na wywieranie wpływu na zmiany społeczne w najbliższym otoczeniu. Redakcja: Piotr Babicki Współpraca: Dominika Piwnik, Michał Braun, Katarzyna Musiałek Grafika i skład: Agata Wzorek Zdjęcia: Stowarzyszenie JES - Jakość Energia Starachowice Stowarzyszenie JES - Jakość Energia Starachowice Wrzesień 2014 Lokalne Centrum Wolontariatu Działamy razem! to inicjatywa Stowarzyszenia JES - Jakość Energia Starachowice, finansowana ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu jest stworzenie systemowego wsparcia dla wolontariatu obejmującego cały powiat starachowicki i wzmocn i e n i e d z i a ł a n i a p ow s t a ł e g o w r o k u L o ka l n e g o Ce n t r u m Wo l o n t a r i a t u w Starachowicach. Lokalne Centrum Wolontariatu, to nie tylko biuro pośrednictwa pracy wolontariackiej, ale także ośrodek szkolący koordynatorów i wolontariuszy, przygotowujący ich do odpowiedzialnego i fachowego wykonywania swoich obowiązków. Dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach prezentujemy dobre praktyki, inspirujemy, mobilizujemy i pokazujemy jak można pomagać. Zachęcamy do aktywności społecznej w obrębie lokalnej społeczności, a interesującym pomysłom udzielamy wsparcia merytorycznego i operacyjnego. Docieramy tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Szerzymy misję wolontariatu wśród grup defaworyzowanych oraz ułatwiamy zadanie wszystkim, którzy chcą poczuć się wyjątkowo, bezinteresownie pomagając innym. Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej intensywny rok naszej pracy w ramach projektu Lokalne Centrum Wolontariatu Działamy razem! Zespół Projektowy

3 Zespół projektowy DOMINIKA PIWNIK Koordynator Lokalnego Centrum Wolontariatu w Starachowicach KATARZYNA MUSIAŁEK Koordynator projektu Wolontariat to dla mnie forma pasjonującej aktywności społecznej oraz szansa na pomoc tym, którzy tego potrzebują. Zdecydowałam się na współpracę z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Starachowicach, ponieważ jest ono źródłem wspaniałych propozycji i możliwości. Przez ostatni rok zdobyłam sporo doświadczenia oraz motywacji do dalszych działań wolontariackich. Aleksandra Pękacz - wolontariuszka PIOTR BABICKI Prezes Stowarzyszenia JES MACIEJ MYSZKA Zastępca Prezesa Stowarzyszenia JES ANNA MATYSEK Odpowiedzialna za kwestie finansowo - księgowe, Skarbnik Stowarzyszenia JES MICHAŁ BRAUN Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach AGATA WZOREK Grafik JAN SZWAGIERCZAK Webmaster 4 5

4 Działania projektowe LCW

5 8 9 Listopad 2013 r. Grudzień 2013 r. Już z początkiem listopada prężnie zaczęliśmy realizację zadań projektowych. Dostosowaliśmy siedzibę JES do potrzeb Lokalnego Centrum Wolontariatu. Powstała przestrzeń do spotkań z wolontariuszami i planowania działań wolontariackich. 29 listopada odbyło się szkolenie dla Koordynatorów Wolontariatu. Było jednym z naszych pierwszych działań projektowych. Naszym celem było przeszkolenie 20 osób współpracujących lub pracujących w placówkach kultury organizacjach pozarządowych urzędach miejskich i powiatowych którzy mogliby zająć się koordynowaniem i rozwijaniem pracy z wolontariuszami w swoich organizacjach. Okazało się, że zadanie to nie było proste. Nie wszystkie zaproszone na szkolenie osoby od razu zdecydowały się wziąć w nim udział. Jednak 29 listopada udało nam się spotkać z 20 najaktywniejszymi chętnymi do współpracy. Szkolenie poprowadził Jakub Kubiec, który przedstawił podstawy prawne dotyczące wolontariatu i zachęcał Koordynatorów Wolontariatu do dyskusji nad tym kim jest wolontariusz i czym jest wolontariat. Uczestnicy współpracowali w grupach nad planami współpracy z wolontariuszami oraz dyskutowali. Atmosfera na szkoleniu była niezwykle przyjazna i inspirująca do działania. Udało nam się utworzyć płaszczyznę współpracy do rozwoju wolontariatu. Z początkiem grudnia zaczęliśmy promować wolontariat w szkołach. Razem z wolontariuszami z Kielc którzy przyjechali do Polski na międzynarodowy wolontariat EVS odwiedzaliśmy starachowickie gimnazja. Gloria i Richard rozmawiali z młodymi starachowiczanami o tym dlaczego zdecydowali się na wolontariat europejski i jak wiele wspaniałych doświadczeń przynosi taki wyjazd. Informowaliśmy także młodzież o zbliżającym się szkleniu dla wolontariuszy które zaplanowaliśmy na 15 grudnia. Nasza akcja promująca wolontariat w szkołach przyniosła wielki sukces. Na pierwsze szkolenie wolontariackie zgłosiło się aż 40 uczestników. Michał Braun - doświadczony trener młodzieży prowadzący szkolenie wyjaśnił jakie cechy powinien mieć wolontariusz, na czym polega praca wolontariacka i jakie instytucje mogą współpracować z wolontariuszami. Opowiedział też o własnych doświadczeniach zdobytych podczas EVS-u w Boliwi. Wielu uczestników z tego grudniowego szkolenia współpracuję z nami do dziś!

6 10 11 Styczeń 2014 r. Luty 2014 r. W styczniu bardzo mocno zaangażowaliśmy się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście i powiecie. Lokalne Centrum Wolontariatu opiekowało się gadżetami przekazanymi przez darczyńców na rzecz WOŚP, promowało je na profilu Facebookowym i zachęcało do ich licytacji podczas Koncertu Finałowego. Nasi wolontariusze mieli możliwość brania udziału w wolontariacie akcyjnym. Uczestniczyli w otwarciu nowej Sali kinowej w Starachowickim Centrum Kultury, gdzie pomagali w obsłudze imprezy. Zbierali żywność dla zwierząt w sieciach sklepów TESCO podczas akcji zorganizowanej przez Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. W lutym odbył się także cykl warsztatów teatralnych dla dzieci z klas 4-6 zaplanowany i p o p r o w a d z o n y p r z ez j e d n ą z naszych Koordynatorek Wolontariatu, Karolinę Mamcarz oraz koordynatorkę biura LCW Dominikę Piwnik. Warsztaty dzięki współpracy z polonistką Panią Joanną Barańską odbyły się w Szkole Podstawowej na Brodach w trakcie Tygodnia Kultury Języka. Podczas nich dzieciaki dowiedziały się nad czym musi pracować aktor żeby zostać aktorem. Dodatkowo warsztaty były rozgrzewką przed występami teatrów szkolnych podczas akademii kończącej obchody tygodnia Kultury Języka. W lutym odbyła się również druga część szkolenia dla Koordynatorów Wolontariatu. Tym razem Kuba Kubiec opowiadał koordynatorom o możliwościach działania jakie daje wolontariat, poruszył także temat wolontariatu międzynarodowego. Koordynatorzy mogli wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami pracy z wolontariuszami. Bła to także świetna okazja, żeby się jeszcze mocniej zintegrować.

7 14 15 Czerwiec/Lipiec 2014 r. Sierpień 2014 r. Elementem Festiwalu Wolontariatu była akcja społeczna PRZEDszkolak, celem której było odnowienie ogrodzenia przy Przedszkolu nr 7 w Starachowicach. W akcji wzięli udział nasi wolontariusze, dyrekcja i rodzice z przedszkola nr 7, a farbę do malowania płotu ufundowali starachowiccy właściciele sklepów z farbami. Pofestiwalowo rozstrzygnęliśmy również konkurs na pomysł n a j l e p s z e j A kc j i S p o ł e c z n e j w mieście który wygrały uczennice Gimnazjum nr 2 z akcją Tańczyć każdy może, która została zrealizowana pod koniec sierpnia. Wakacje rozpoczęliśmy natomiast od pracy wolontaraickiej przy organizacji turnieju piłkarskiego JES Playarena o Puchar Starachowic oraz Dni Dawców Szpiku. Partnerami wydarzenia byli: Playarena. pl, Fundacja DKMS, Klub Spółdzielczy Wanacja. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Starachowice. Po kilku tygodniach wakacyjnego wypoczynku, ze zdwojoną siłą zaczęliśmy organizować nasze działania w sierpniu. LCW zostało poproszone o pomoc w organizacji charytatywnej zbiórki publicznej na rzecz 9-letniej Igi, mieszkanki Brodów dotkliwie pogryzionej przez psa. Wolontariuszki LCW na festynie w Brodach, podczas którego zbierano pieniądze dla Igi, zorganizowały kącik dla dzieci gdzie malowały buzie i rozdawały cukierki w zamian za pieniądze wrzucane do puszki. Całą kwotę, którą udało nam się uzbierać przekazaliśmy na leczenie i rehabilitację Igi. Wrzesień 2014 r. Koniec września przyniósł kolejną dużą akcję. Tym razem działaliśmy na rzecz chorego na białaczkę Huberta. My i nasi wolontariusze promowaliśmy akcję w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w niedzielę 28 września, ponownie rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku kostnego na Hali Miejskiej w Starachowicach. W ramach działań projektowych odbyły się cztery wizyty studyjne. Reprezentanci Stowarzyszenia JES oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach dwukrotnie odwiedzali wzajemnie swoje organizacje. Wizyty pozwoliły na dokładne przedstawienie działania obu Centrów Wolontariatu. Partnerzy z Kielc podzielili się doświadczeniami w szczególności w zakresie: procedur działania Centrum, dokumentów wykorzystywanych w pracy wolontariackiej, przeprowadzili symulacje rozmów z wolontariuszami, zwrócili uwagę na istotne aspekty spotkań z pośrednikami pracy wolontariackiej. Spotkaliśmy się również z wolontariuszami z zagranicy przebywającymi w Polsce w ramach EVS Wolontariatu Europejskiego. Dzięki wizytom udało się zbliżyć reprezentantów obu organizacji, zbudować większe zaufanie i zrozumienie dla wspólnego działania. Poza wizytami studyjnymi, przez cały okres trwania projektu Regionalne Centrum Wolontariatu w K i e l c a c h o b e j m o w a ł o r e a l i z a to r ó w p r o j e k t u w Sta r a c h o w i c a c h s w o i m w s p a r c i e m m e n to r s k i m i coachingowym.

8 Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

9 18 19 Kiedy rozpoczynaliśmy projekt Lokalne Centrum Wolontariatu- Działamy razem! nasze biuro pośrednictwa pracy wolontariackiej istniało już ponad rok. Na terenie Starachowic zostały przeprowadzone pierwsze szkolenia dla wolontariuszy, a do naszej bazy zapisanych było ponad dwadzieścia osób chętnych do pracy wolontariackiej. Niestety okazało się, że tylko pojedyncze instytucje współpracują doraźnie z wolontariuszami i równie niewiele jest chętnych do podjęcia stałej współpracy. Projekt umożliwił nam szkolenie i szerzenie idei wolontariatu nie tylko wśród wolontariuszy, ale także w instytucjach i organizacjach mających możliwość oferowania pracy wolontariackiej. Przeszkoliliśmy dwudziestu Koordynatorów Wolontariatu z terenu miasta i powiatu starachowickiego. W ciągu trwania projektu udało nam się wzbogacić bazę wolontariuszy o ponad czterdzieści osób, którzy przez okres niecałego roku wzięli udział w około dwudziestu różnych inicjatywach. Udało nam s i ę n a w i ą z a ć s i e ć ko n ta k tó w z i n s t y t u c j a m i i organizacjami w powiecie, dzięki czemu nasi wolontariusze otrzymują oferty pracy wolontariackiej. Większość ofert dotyczy wolontariatu akcyjnego. Stała współpraca z wolontariuszem w danej instytucji lub organizacji wiąże się z większym zaangażowaniem czasowym i osobowym pracowników-koordynatorów. Taka forma współpracy wymaga dłuższego przygotowania instytucji oraz wyznaczenie odpowiedniej osoby, posiadającej specjalistyczne przygotowanie do pracy, najczęściej z młodzieżą. Wolontariusze Lokalnego Centrum Wolontariatu bowiem, to głównie młodzież w wieku lat. Osoby, które decydują się współpracować z młodzieżą w tym przedziale wiekowym, biorą odpowiedzialność nie tylko za koordynację pracy wolontariackiej, ale także za niepełnoletnią osobę, która wymaga pomocy i opieki podczas wykonywania powierzonych zadań. Ponadto, przedstawiciele Regionalnego Centrum Wolontariatu - naszej organizacji partnerskiej, podczas wizyt studyjnych w Starachowicach zwrócili uwagę na inne czynniki hamujące stałą współpracę instytucji i organizacji z wolontariuszami, np. obawy przez dużym nakładem pracy, obawy przed,,wtykaniem nosa w nieswoje sprawy, zaburzenie status quo, niechęć do nieznanych, niestandardowych działań etc. Nasi partnerzy zwrócili również uwagę na inną specyfikę pracy niż w Kielcach, ze względu na brak uczelni wyższych w Starachowicach, a przez to niewielką liczbę aktywnych studentów. Starachowiccy młodzi wolontariusze najchętniej angażują się w krótkoterminowe akcje. Młodzież ma wiele zajęć pozalekcyjnych i nie zawsze starcza czasu na stałą współpracę. Działania akcyjne pozwalają naszym wolontariuszom lepiej zarządzać wolnym czasem i motywują do odpowiedzialnej, krótkoterminowej pracy. Lokalne Centrum Wolontariatu nie było pierwszą inicjatywą wolontariacką na terenie naszego miasta. Zaczynając projekt zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w Starachowicach funkcjonują różne grupy pracujące na zasadzie wolontariatu, najczęściej w szkołach. Prowadzone są przez pedagogów i działają w obszarach np. pomocy potrzebującym (koła Caritas), pomocy zwierzętom, uczestnictwa w zbiórkach żywności etc. Jako Lokalne Centrum Wo l o n ta r i a t u s ta r a m y s i ę w s p ó ł p r a c o w a ć z każdą z takich grup a także wymieniać się informacjami o różnego typu działaniach. Jedną z zalet Lokalnego Centrum Wolontariatu jest otwartość na współpracę, dzięki której udało nam się nawiązywać cenne kontakty i brać udział w wielu akcjach w ciągu minionego roku. Drugą silną stroną Centrum jest inicjatywa. Nie tylko pośredniczymy w kontaktach, ale również motywujemy, inicjujemy i zachęcamy naszych wolontariuszy do realizowania własnych pomysłów na działania. Podczas projektowych spotkań coachingowych z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kiecach wskazaliśmy wspólnie rekomendacje do działań w przyszłości i rozwoju naszych organizacji. Oceniliśmy, że bardzo pomocny będzie regularny kontakt i cykliczne spotkania. Postanowiliśmy, że wspólnie organizować będziemy kolejne wizyty studyjne, nie tylko w Starachowicach i Kielcach, ale również w innych miejscach w kraju i za granicą, skąd czerpać będziemy dobre praktyki w zarządzaniu Centrum Wolontariatu. Zwróciliśmy również uwagę na niezbędne promowanie i rozwój internetowego pośrednictwa pracy wolontariackiej, które od niedawna z powodzeniem funkcjonuje w Kielcach, a które będziemy chcieli przenieść na grunt powiatu starachowickiego. Chcemy także kontynuować szkolenia. Niezbędne jest poszerzanie wiedzy i pozyskiwanie nowych, świadomych swoich obowiązków wolontariuszy oraz przygotowanych do współpracy koordynatorów.

10 Kim jesteśmy?

11 22 23 Misja Stowarzyszenia JES: Wyzwalanie energii Starachowiczan do aktywności obywatelskiej Jakość Jesteśmy świadomi, że to nie stan który osiągnęliśmy, a proces do którego dążymy w swoich działaniach. Energia Napędzająca i inspirująca do aktywności obywatelskiej. Nam jej nie brakuje - daj się zarazić! Starachowice To nie punkt na mapie, ale My ludzie stąd pochodzący i tu mieszkający. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za kształt i obraz tego miasta. Podoba Ci się to co robimy? Masz pomysły na aktywne działanie? Czujesz i myślisz podobnie jak my? Zapraszamy Cię, aby razem z nami budować Jakość i Energię dla Starachowic! Przyłącz się do nas! Odezwij się do nas, zapoznaj ze statutem, pobierz i wypełnij deklarację członkowską z naszej strony internetowej a następnie przekaż ją komuś z członków JES. Wesprzyj nas Przekaż darowiznę: Stowarzyszenie JES - Jakość Energia Starachowice ul. Hauke Bosaka 2/ Starachowice Tytułem: darowizna na cele statutowe Przekaż 1% podatku na rozwój Lokalnego Centrum Wolontariatu w Starachowicach: KRS: Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach Informacja dodatkowa: Starachowice! Połączmy siły 1 2 Nawiążmy współpracę Napisz do nas jeśli: masz pomysł który chcesz zrealizować i potrzebujesz zaplecza masz talent który chcesz wykorzystać, ale nie wiesz jak chcesz z nami współdziałać, ale nie chcesz być członkiem stowarzyszenia

12 25 Kontakt Adres biura ul. Szkolna 14 (pokój 34, I piętro) Starachowice Adres korespondencyjny ul Hauke Bosaka 2/ Starachowice telefon: prezes: GG: Skype: stowarzyszenie.jes oraz za pośrednictwem portali społecznościowych strona internetowa: Redakcja JES TV Maciej L. Myszka Kacper Celuch Lokalne Centrum Wolontariatu: Dominika Piwnik tel: ul. Szkolna 14 (pokój 34, I piętro) Starachowice Spotkania z wolontariuszami umawiamy telefonicznie Redakcja rejestratora Piotr Babicki Jan Szwagierczak Webmaster Jan Szwagierczak Nr rachunku bankowego: KRS: REGON: NIP:

13 "Lokalne Centrum Wolontariatu - Działamy Razem!" Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW Publikacja powstała w ramach projektu Rozwijamy skrzydła stawiamy na wolontariat! WSTĘP Potrzeba działania społecznego jest znacząco związana

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice Nie mam wątpliwości, że realizacja projektów w ramach tzw. małych grantów to ogromna satysfakcja i czysta przyjemność. Uśmiechnięte twarze dzieci spełniających swoje marzenia oraz łzy radości i wzruszenia

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego 1 Publikację opracowano i wydano w wyniku realizacji projektu REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny. Projekt dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA WITRYNIE OBYWATELSKIEJ PROJEKTU W KATEGORII WSPÓLNOTA OBYWATELSKA GMINA DZIERŻONIÓW PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę Dzierżoniów, 22.01.2014r. Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc MOC RELACJI modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc Białystok 2014 1 Copyright by Fundacja Edukacji i Twórczości ISBN 978-83-918485-9-3

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo