Lokalne Centrum Wolontariatu w Starachowicach - Działamy Razem!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalne Centrum Wolontariatu w Starachowicach - Działamy Razem! www.jes.org.pl"

Transkrypt

1 Lokalne Centrum Wolontariatu w Starachowicach - Działamy Razem!

2 Wolontariat definiuje się na wiele sposobów wynikających często z osobistych odczuć i doświadczeń. Niezaprzeczalnie jest to zajęcie które daje szanse wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań i zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach. Ponadto wolontariat jest łatwo dostępnym narzędziem pozwalającym na wywieranie wpływu na zmiany społeczne w najbliższym otoczeniu. Redakcja: Piotr Babicki Współpraca: Dominika Piwnik, Michał Braun, Katarzyna Musiałek Grafika i skład: Agata Wzorek Zdjęcia: Stowarzyszenie JES - Jakość Energia Starachowice Stowarzyszenie JES - Jakość Energia Starachowice Wrzesień 2014 Lokalne Centrum Wolontariatu Działamy razem! to inicjatywa Stowarzyszenia JES - Jakość Energia Starachowice, finansowana ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu jest stworzenie systemowego wsparcia dla wolontariatu obejmującego cały powiat starachowicki i wzmocn i e n i e d z i a ł a n i a p ow s t a ł e g o w r o k u L o ka l n e g o Ce n t r u m Wo l o n t a r i a t u w Starachowicach. Lokalne Centrum Wolontariatu, to nie tylko biuro pośrednictwa pracy wolontariackiej, ale także ośrodek szkolący koordynatorów i wolontariuszy, przygotowujący ich do odpowiedzialnego i fachowego wykonywania swoich obowiązków. Dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach prezentujemy dobre praktyki, inspirujemy, mobilizujemy i pokazujemy jak można pomagać. Zachęcamy do aktywności społecznej w obrębie lokalnej społeczności, a interesującym pomysłom udzielamy wsparcia merytorycznego i operacyjnego. Docieramy tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Szerzymy misję wolontariatu wśród grup defaworyzowanych oraz ułatwiamy zadanie wszystkim, którzy chcą poczuć się wyjątkowo, bezinteresownie pomagając innym. Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej intensywny rok naszej pracy w ramach projektu Lokalne Centrum Wolontariatu Działamy razem! Zespół Projektowy

3 Zespół projektowy DOMINIKA PIWNIK Koordynator Lokalnego Centrum Wolontariatu w Starachowicach KATARZYNA MUSIAŁEK Koordynator projektu Wolontariat to dla mnie forma pasjonującej aktywności społecznej oraz szansa na pomoc tym, którzy tego potrzebują. Zdecydowałam się na współpracę z Lokalnym Centrum Wolontariatu w Starachowicach, ponieważ jest ono źródłem wspaniałych propozycji i możliwości. Przez ostatni rok zdobyłam sporo doświadczenia oraz motywacji do dalszych działań wolontariackich. Aleksandra Pękacz - wolontariuszka PIOTR BABICKI Prezes Stowarzyszenia JES MACIEJ MYSZKA Zastępca Prezesa Stowarzyszenia JES ANNA MATYSEK Odpowiedzialna za kwestie finansowo - księgowe, Skarbnik Stowarzyszenia JES MICHAŁ BRAUN Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach AGATA WZOREK Grafik JAN SZWAGIERCZAK Webmaster 4 5

4 Działania projektowe LCW

5 8 9 Listopad 2013 r. Grudzień 2013 r. Już z początkiem listopada prężnie zaczęliśmy realizację zadań projektowych. Dostosowaliśmy siedzibę JES do potrzeb Lokalnego Centrum Wolontariatu. Powstała przestrzeń do spotkań z wolontariuszami i planowania działań wolontariackich. 29 listopada odbyło się szkolenie dla Koordynatorów Wolontariatu. Było jednym z naszych pierwszych działań projektowych. Naszym celem było przeszkolenie 20 osób współpracujących lub pracujących w placówkach kultury organizacjach pozarządowych urzędach miejskich i powiatowych którzy mogliby zająć się koordynowaniem i rozwijaniem pracy z wolontariuszami w swoich organizacjach. Okazało się, że zadanie to nie było proste. Nie wszystkie zaproszone na szkolenie osoby od razu zdecydowały się wziąć w nim udział. Jednak 29 listopada udało nam się spotkać z 20 najaktywniejszymi chętnymi do współpracy. Szkolenie poprowadził Jakub Kubiec, który przedstawił podstawy prawne dotyczące wolontariatu i zachęcał Koordynatorów Wolontariatu do dyskusji nad tym kim jest wolontariusz i czym jest wolontariat. Uczestnicy współpracowali w grupach nad planami współpracy z wolontariuszami oraz dyskutowali. Atmosfera na szkoleniu była niezwykle przyjazna i inspirująca do działania. Udało nam się utworzyć płaszczyznę współpracy do rozwoju wolontariatu. Z początkiem grudnia zaczęliśmy promować wolontariat w szkołach. Razem z wolontariuszami z Kielc którzy przyjechali do Polski na międzynarodowy wolontariat EVS odwiedzaliśmy starachowickie gimnazja. Gloria i Richard rozmawiali z młodymi starachowiczanami o tym dlaczego zdecydowali się na wolontariat europejski i jak wiele wspaniałych doświadczeń przynosi taki wyjazd. Informowaliśmy także młodzież o zbliżającym się szkleniu dla wolontariuszy które zaplanowaliśmy na 15 grudnia. Nasza akcja promująca wolontariat w szkołach przyniosła wielki sukces. Na pierwsze szkolenie wolontariackie zgłosiło się aż 40 uczestników. Michał Braun - doświadczony trener młodzieży prowadzący szkolenie wyjaśnił jakie cechy powinien mieć wolontariusz, na czym polega praca wolontariacka i jakie instytucje mogą współpracować z wolontariuszami. Opowiedział też o własnych doświadczeniach zdobytych podczas EVS-u w Boliwi. Wielu uczestników z tego grudniowego szkolenia współpracuję z nami do dziś!

6 10 11 Styczeń 2014 r. Luty 2014 r. W styczniu bardzo mocno zaangażowaliśmy się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście i powiecie. Lokalne Centrum Wolontariatu opiekowało się gadżetami przekazanymi przez darczyńców na rzecz WOŚP, promowało je na profilu Facebookowym i zachęcało do ich licytacji podczas Koncertu Finałowego. Nasi wolontariusze mieli możliwość brania udziału w wolontariacie akcyjnym. Uczestniczyli w otwarciu nowej Sali kinowej w Starachowickim Centrum Kultury, gdzie pomagali w obsłudze imprezy. Zbierali żywność dla zwierząt w sieciach sklepów TESCO podczas akcji zorganizowanej przez Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. W lutym odbył się także cykl warsztatów teatralnych dla dzieci z klas 4-6 zaplanowany i p o p r o w a d z o n y p r z ez j e d n ą z naszych Koordynatorek Wolontariatu, Karolinę Mamcarz oraz koordynatorkę biura LCW Dominikę Piwnik. Warsztaty dzięki współpracy z polonistką Panią Joanną Barańską odbyły się w Szkole Podstawowej na Brodach w trakcie Tygodnia Kultury Języka. Podczas nich dzieciaki dowiedziały się nad czym musi pracować aktor żeby zostać aktorem. Dodatkowo warsztaty były rozgrzewką przed występami teatrów szkolnych podczas akademii kończącej obchody tygodnia Kultury Języka. W lutym odbyła się również druga część szkolenia dla Koordynatorów Wolontariatu. Tym razem Kuba Kubiec opowiadał koordynatorom o możliwościach działania jakie daje wolontariat, poruszył także temat wolontariatu międzynarodowego. Koordynatorzy mogli wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami pracy z wolontariuszami. Bła to także świetna okazja, żeby się jeszcze mocniej zintegrować.

7 14 15 Czerwiec/Lipiec 2014 r. Sierpień 2014 r. Elementem Festiwalu Wolontariatu była akcja społeczna PRZEDszkolak, celem której było odnowienie ogrodzenia przy Przedszkolu nr 7 w Starachowicach. W akcji wzięli udział nasi wolontariusze, dyrekcja i rodzice z przedszkola nr 7, a farbę do malowania płotu ufundowali starachowiccy właściciele sklepów z farbami. Pofestiwalowo rozstrzygnęliśmy również konkurs na pomysł n a j l e p s z e j A kc j i S p o ł e c z n e j w mieście który wygrały uczennice Gimnazjum nr 2 z akcją Tańczyć każdy może, która została zrealizowana pod koniec sierpnia. Wakacje rozpoczęliśmy natomiast od pracy wolontaraickiej przy organizacji turnieju piłkarskiego JES Playarena o Puchar Starachowic oraz Dni Dawców Szpiku. Partnerami wydarzenia byli: Playarena. pl, Fundacja DKMS, Klub Spółdzielczy Wanacja. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Starachowice. Po kilku tygodniach wakacyjnego wypoczynku, ze zdwojoną siłą zaczęliśmy organizować nasze działania w sierpniu. LCW zostało poproszone o pomoc w organizacji charytatywnej zbiórki publicznej na rzecz 9-letniej Igi, mieszkanki Brodów dotkliwie pogryzionej przez psa. Wolontariuszki LCW na festynie w Brodach, podczas którego zbierano pieniądze dla Igi, zorganizowały kącik dla dzieci gdzie malowały buzie i rozdawały cukierki w zamian za pieniądze wrzucane do puszki. Całą kwotę, którą udało nam się uzbierać przekazaliśmy na leczenie i rehabilitację Igi. Wrzesień 2014 r. Koniec września przyniósł kolejną dużą akcję. Tym razem działaliśmy na rzecz chorego na białaczkę Huberta. My i nasi wolontariusze promowaliśmy akcję w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w niedzielę 28 września, ponownie rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku kostnego na Hali Miejskiej w Starachowicach. W ramach działań projektowych odbyły się cztery wizyty studyjne. Reprezentanci Stowarzyszenia JES oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach dwukrotnie odwiedzali wzajemnie swoje organizacje. Wizyty pozwoliły na dokładne przedstawienie działania obu Centrów Wolontariatu. Partnerzy z Kielc podzielili się doświadczeniami w szczególności w zakresie: procedur działania Centrum, dokumentów wykorzystywanych w pracy wolontariackiej, przeprowadzili symulacje rozmów z wolontariuszami, zwrócili uwagę na istotne aspekty spotkań z pośrednikami pracy wolontariackiej. Spotkaliśmy się również z wolontariuszami z zagranicy przebywającymi w Polsce w ramach EVS Wolontariatu Europejskiego. Dzięki wizytom udało się zbliżyć reprezentantów obu organizacji, zbudować większe zaufanie i zrozumienie dla wspólnego działania. Poza wizytami studyjnymi, przez cały okres trwania projektu Regionalne Centrum Wolontariatu w K i e l c a c h o b e j m o w a ł o r e a l i z a to r ó w p r o j e k t u w Sta r a c h o w i c a c h s w o i m w s p a r c i e m m e n to r s k i m i coachingowym.

8 Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

9 18 19 Kiedy rozpoczynaliśmy projekt Lokalne Centrum Wolontariatu- Działamy razem! nasze biuro pośrednictwa pracy wolontariackiej istniało już ponad rok. Na terenie Starachowic zostały przeprowadzone pierwsze szkolenia dla wolontariuszy, a do naszej bazy zapisanych było ponad dwadzieścia osób chętnych do pracy wolontariackiej. Niestety okazało się, że tylko pojedyncze instytucje współpracują doraźnie z wolontariuszami i równie niewiele jest chętnych do podjęcia stałej współpracy. Projekt umożliwił nam szkolenie i szerzenie idei wolontariatu nie tylko wśród wolontariuszy, ale także w instytucjach i organizacjach mających możliwość oferowania pracy wolontariackiej. Przeszkoliliśmy dwudziestu Koordynatorów Wolontariatu z terenu miasta i powiatu starachowickiego. W ciągu trwania projektu udało nam się wzbogacić bazę wolontariuszy o ponad czterdzieści osób, którzy przez okres niecałego roku wzięli udział w około dwudziestu różnych inicjatywach. Udało nam s i ę n a w i ą z a ć s i e ć ko n ta k tó w z i n s t y t u c j a m i i organizacjami w powiecie, dzięki czemu nasi wolontariusze otrzymują oferty pracy wolontariackiej. Większość ofert dotyczy wolontariatu akcyjnego. Stała współpraca z wolontariuszem w danej instytucji lub organizacji wiąże się z większym zaangażowaniem czasowym i osobowym pracowników-koordynatorów. Taka forma współpracy wymaga dłuższego przygotowania instytucji oraz wyznaczenie odpowiedniej osoby, posiadającej specjalistyczne przygotowanie do pracy, najczęściej z młodzieżą. Wolontariusze Lokalnego Centrum Wolontariatu bowiem, to głównie młodzież w wieku lat. Osoby, które decydują się współpracować z młodzieżą w tym przedziale wiekowym, biorą odpowiedzialność nie tylko za koordynację pracy wolontariackiej, ale także za niepełnoletnią osobę, która wymaga pomocy i opieki podczas wykonywania powierzonych zadań. Ponadto, przedstawiciele Regionalnego Centrum Wolontariatu - naszej organizacji partnerskiej, podczas wizyt studyjnych w Starachowicach zwrócili uwagę na inne czynniki hamujące stałą współpracę instytucji i organizacji z wolontariuszami, np. obawy przez dużym nakładem pracy, obawy przed,,wtykaniem nosa w nieswoje sprawy, zaburzenie status quo, niechęć do nieznanych, niestandardowych działań etc. Nasi partnerzy zwrócili również uwagę na inną specyfikę pracy niż w Kielcach, ze względu na brak uczelni wyższych w Starachowicach, a przez to niewielką liczbę aktywnych studentów. Starachowiccy młodzi wolontariusze najchętniej angażują się w krótkoterminowe akcje. Młodzież ma wiele zajęć pozalekcyjnych i nie zawsze starcza czasu na stałą współpracę. Działania akcyjne pozwalają naszym wolontariuszom lepiej zarządzać wolnym czasem i motywują do odpowiedzialnej, krótkoterminowej pracy. Lokalne Centrum Wolontariatu nie było pierwszą inicjatywą wolontariacką na terenie naszego miasta. Zaczynając projekt zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w Starachowicach funkcjonują różne grupy pracujące na zasadzie wolontariatu, najczęściej w szkołach. Prowadzone są przez pedagogów i działają w obszarach np. pomocy potrzebującym (koła Caritas), pomocy zwierzętom, uczestnictwa w zbiórkach żywności etc. Jako Lokalne Centrum Wo l o n ta r i a t u s ta r a m y s i ę w s p ó ł p r a c o w a ć z każdą z takich grup a także wymieniać się informacjami o różnego typu działaniach. Jedną z zalet Lokalnego Centrum Wolontariatu jest otwartość na współpracę, dzięki której udało nam się nawiązywać cenne kontakty i brać udział w wielu akcjach w ciągu minionego roku. Drugą silną stroną Centrum jest inicjatywa. Nie tylko pośredniczymy w kontaktach, ale również motywujemy, inicjujemy i zachęcamy naszych wolontariuszy do realizowania własnych pomysłów na działania. Podczas projektowych spotkań coachingowych z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kiecach wskazaliśmy wspólnie rekomendacje do działań w przyszłości i rozwoju naszych organizacji. Oceniliśmy, że bardzo pomocny będzie regularny kontakt i cykliczne spotkania. Postanowiliśmy, że wspólnie organizować będziemy kolejne wizyty studyjne, nie tylko w Starachowicach i Kielcach, ale również w innych miejscach w kraju i za granicą, skąd czerpać będziemy dobre praktyki w zarządzaniu Centrum Wolontariatu. Zwróciliśmy również uwagę na niezbędne promowanie i rozwój internetowego pośrednictwa pracy wolontariackiej, które od niedawna z powodzeniem funkcjonuje w Kielcach, a które będziemy chcieli przenieść na grunt powiatu starachowickiego. Chcemy także kontynuować szkolenia. Niezbędne jest poszerzanie wiedzy i pozyskiwanie nowych, świadomych swoich obowiązków wolontariuszy oraz przygotowanych do współpracy koordynatorów.

10 Kim jesteśmy?

11 22 23 Misja Stowarzyszenia JES: Wyzwalanie energii Starachowiczan do aktywności obywatelskiej Jakość Jesteśmy świadomi, że to nie stan który osiągnęliśmy, a proces do którego dążymy w swoich działaniach. Energia Napędzająca i inspirująca do aktywności obywatelskiej. Nam jej nie brakuje - daj się zarazić! Starachowice To nie punkt na mapie, ale My ludzie stąd pochodzący i tu mieszkający. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za kształt i obraz tego miasta. Podoba Ci się to co robimy? Masz pomysły na aktywne działanie? Czujesz i myślisz podobnie jak my? Zapraszamy Cię, aby razem z nami budować Jakość i Energię dla Starachowic! Przyłącz się do nas! Odezwij się do nas, zapoznaj ze statutem, pobierz i wypełnij deklarację członkowską z naszej strony internetowej a następnie przekaż ją komuś z członków JES. Wesprzyj nas Przekaż darowiznę: Stowarzyszenie JES - Jakość Energia Starachowice ul. Hauke Bosaka 2/ Starachowice Tytułem: darowizna na cele statutowe Przekaż 1% podatku na rozwój Lokalnego Centrum Wolontariatu w Starachowicach: KRS: Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach Informacja dodatkowa: Starachowice! Połączmy siły 1 2 Nawiążmy współpracę Napisz do nas jeśli: masz pomysł który chcesz zrealizować i potrzebujesz zaplecza masz talent który chcesz wykorzystać, ale nie wiesz jak chcesz z nami współdziałać, ale nie chcesz być członkiem stowarzyszenia

12 25 Kontakt Adres biura ul. Szkolna 14 (pokój 34, I piętro) Starachowice Adres korespondencyjny ul Hauke Bosaka 2/ Starachowice telefon: prezes: GG: Skype: stowarzyszenie.jes oraz za pośrednictwem portali społecznościowych strona internetowa: Redakcja JES TV Maciej L. Myszka Kacper Celuch Lokalne Centrum Wolontariatu: Dominika Piwnik tel: ul. Szkolna 14 (pokój 34, I piętro) Starachowice Spotkania z wolontariuszami umawiamy telefonicznie Redakcja rejestratora Piotr Babicki Jan Szwagierczak Webmaster Jan Szwagierczak Nr rachunku bankowego: KRS: REGON: NIP:

13 "Lokalne Centrum Wolontariatu - Działamy Razem!" Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Lokalne Centrum Wolontariatu w Starachowicach - Działamy Razem! www.jes.org.pl

Lokalne Centrum Wolontariatu w Starachowicach - Działamy Razem! www.jes.org.pl Lokalne Centrum Wolontariatu w Starachowicach - Działamy Razem! www.jes.org.pl Wolontariat definiuje się na wiele sposobów wynikających często z osobistych odczuć i doświadczeń. Niezaprzeczalnie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku Szczecin, 24 listopada 2011 Wolontariat pracowniczy Stworzenie możliwości i zachęcanie pracowników do nieodpłatnych,

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

WOLONTARIAT PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi - Jan Paweł II PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY WOLONTARIAT - program społeczny

Bardziej szczegółowo

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r.

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. Kim jesteśmy? PPPW CENTERKO TO INTEGRACYJNE BIURO POŚREDNICTWA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

5. Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Miasto i gmina Starachowice, województwo świętokrzyskie

5. Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Miasto i gmina Starachowice, województwo świętokrzyskie Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Zróbmy to Razem! w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie JES Jakość Energia Starachowice 2. Dane teleadresowe organizacji:

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ. Szkolny Klub Wolontariatu PROSTYCH KROKÓW

JAK ZAŁOŻYĆ. Szkolny Klub Wolontariatu PROSTYCH KROKÓW JAK ZAŁOŻYĆ Szkolny Klub Wolontariatu 8 PROSTYCH KROKÓW WOLONTARIAT sprawdza się w szkole! Przygotowanie młodego człowieka do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie to podstawowe zadanie nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

Plik należy pobrać przed wypełnieniem! Aplikacja na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska

Plik należy pobrać przed wypełnieniem! Aplikacja na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska Plik należy pobrać przed wypełnieniem! Aplikacja na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska Drogi Kandydacie/Kandydatko, dziękuję za Twoje zainteresowanie i chęć przystąpienia do Programu Studencki

Bardziej szczegółowo

2. Opisz swoje dotychczasowe doświadczenie czym zajmowałeś/łaś się do tej pory?

2. Opisz swoje dotychczasowe doświadczenie czym zajmowałeś/łaś się do tej pory? Aplikacja na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska Drogi Kandydacie/Kandydatko na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska, Dziękuję za Twoje zainteresowanie i chęć przystąpienia do Programu

Bardziej szczegółowo

KLUB WOLONTARIATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JULINA TUWIMA W STEMPLEWIE

KLUB WOLONTARIATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JULINA TUWIMA W STEMPLEWIE KLUB WOLONTARIATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JULINA TUWIMA W STEMPLEWIE 1. Regulamin klubu wolontariusza przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie.

Bardziej szczegółowo

Chcę zaangażować wolontariusza przy pomocy Regionalnego Centrum Wolontariatu co muszę zrobić?

Chcę zaangażować wolontariusza przy pomocy Regionalnego Centrum Wolontariatu co muszę zrobić? Chcę zaangażować wolontariusza przy pomocy Regionalnego Centrum Wolontariatu co muszę zrobić? Potrzebujesz wolontariuszy do pomocy przy organizowanych przez siebie działaniach? Musisz pamiętać o najważniejszej

Bardziej szczegółowo

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie:

Poszukujemy wolontariuszy którzy podejmą się w swojej okolicy roli lokalnych koordynatorów programu w wybranym zakresie: Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poszukują wolontariuszy do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na organizacji samopomocy,

Bardziej szczegółowo

pieczęć Szkoły Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą

pieczęć Szkoły Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą pieczęć Szkoły Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą I. Postanowienia ogólne 1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu - "Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Realizacja projektu - Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Realizacja projektu - "Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej Nasza szkoła - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie zdecydowała się wziąć udział w projekcie "Akademia Młodego Lidera społeczności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie!

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! Witaj w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Cieszę się, że aplikujesz, by zostać wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Misją AKADEMII jest inspirowanie do wzrastania, by każdy wygrywał

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież Młodzież Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność młodzieży Wymiany młodzieżowe Są to spotkania edukacyjne co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Powodem do spotkania może być

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Warszawie Diagnoza

Wolontariat w Warszawie Diagnoza Wolontariat w Warszawie Diagnoza Kluczowe wynikibadania organizacji i instytucji, wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Maj 2012 Badanie i raport wykonane na zlecenie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Założenia projektu partnerskiego Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Poddziałanie 5.4.2 POKL Człowiek najlepsza inwestycja Realizatorzy projektu: Lider Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO CARITAS. Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie

SZKOLNE KOŁO CARITAS. Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie SZKOLNE KOŁO CARITAS Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie Kim jesteśmy? Jesteśmy wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas. Jest nas około czterdziestu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini w roku 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini w roku 2014 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini w roku 2014 Praca Zarządu Stowarzyszenia w 2014 roku ukierunkowana była na realizację Uchwały nr 4/23/2014 Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO

Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZO BIORCZOŚCI CI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ ZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. NOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 19 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIUSZA

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIUSZA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIUSZA Szczecin listopad 2013 podsumowanie wyników ankiety 29 października 2013 roku specjalistki ds. wolontariatu Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Samorządna Młodzież 2.0

Samorządna Młodzież 2.0 Samorządna Młodzież 2.0 Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020 Aktywność obywatelska młodzieży jest niezwykle ważnym aspektem budowania tożsamoś ci Warszawy. M ł odzi ludzie włączani

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Pomnażamy kapitał społeczny. Podsumowanie działań 2016

Pomnażamy kapitał społeczny. Podsumowanie działań 2016 Pomnażamy kapitał społeczny Podsumowanie działań 2016 POMNAŻAMY KAPITAŁ SPOŁECZNY Pomnażamy kapitał społeczny to misja Fundacji Banku Millennium, która realizuje programy społeczne już od 1990 roku. Celem

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416 Zgierz, dnia 21 marca 2011r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. Nazwa stowarzyszenia: KAMELEON Siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Długa 42, Data wpisu w KRS : 22.05.2006r.

Bardziej szczegółowo

"Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości."

Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości. "Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, staraj się zostać człowiekiem wartości." Albert Einstein Adres siedziby, kontakt Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie Purda 23 11-030 Purda gmina: Purda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 z działań Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach Wstęp Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach jest stowarzyszeniem działającym non profit. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu Hipo-PoMocni. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. Rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu Hipo-PoMocni. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. Rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu Hipo-PoMocni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. Rok szkolny 2016/2017 Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM E-WOLONTARIATU

PROGRAM E-WOLONTARIATU PROGRAM E-WOLONTARIATU Zapraszamy do zapoznania się z programem e-wolontariatu Fundacji PiłkaCV. Fundacja została powołana w celu wspierania uzdolnionych piłkarsko dzieci i młodzieży, młodych instruktorów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy wolontariatu w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy wolontariatu w u szkolnym 2014/2015 MOTTO: Nie trzeba być bogatym, aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi: można mu podarować odrobinę czasu i uwagi. Wolontariat jest definiowany przez

Bardziej szczegółowo

Szukamy właśnie Ciebie!

Szukamy właśnie Ciebie! Lubisz uczyć? Ciekawi Cię świat? Szukamy właśnie Ciebie! Denerwuje Cię, gdy spotykasz się ze stereotypami dotyczącymi ludzi z innych kultur? Fundacja Partners Polska zaprasza do współpracy w programach

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ DLA INNYCH Marta Sak, Gimnazjum nr 92 JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ Od II semestru klasy I biorę udział w rozmaitych działaniach dodatkowych w mojej szkole i znajdujących się w sąsiedztwie integracyjnych placówkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariuszy

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariuszy Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariuszy SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. Orła Białego w Radomiu Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariuszy Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy AIESEC

Propozycja współpracy AIESEC Propozycja współpracy AIESEC Wakacyjne Wolontariaty z AIESEC Spis treści I. O Inicjatywie II. Co Oferujemy III. Przykładowy Program Aktywności Wolontariusza IV. Nasze Oczekiwania V. Zaufali Nam VI. Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku UCHWAŁA NR 322/2012 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne ZBIÓR ZASAD dotyczących udziału w projekcie Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach 1. Informacje ogólne 1.1 Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach prowadzony jest przez 1.2 Projekt jest

Bardziej szczegółowo

O programie Kalendarium Galeria

O programie Kalendarium Galeria Cele i założenia projektu: O programie Kalendarium Galeria zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży zamieszkującej małe miejscowości w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

- akcyjny akcja 1% dystrybucja, roznoszenie ulotek o naszej organizacji na Ursynowie (styczeń kwiecień) kontakt: paulina.kasperska@fho.org.

- akcyjny akcja 1% dystrybucja, roznoszenie ulotek o naszej organizacji na Ursynowie (styczeń kwiecień) kontakt: paulina.kasperska@fho.org. Proponowany wolontariat: Hospicjum onkologiczne - na oddziale w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem - akcyjny (spotkania z grupą Pacjentów) - koncerty, spotkania z poezją, - przedstawienia (oraz inne pomysły)

Bardziej szczegółowo

Tydzień Wolontariatu

Tydzień Wolontariatu Tydzień Wolontariatu Targi wolontariatu Fascynuje Cię flamenco? Marzysz o zostaniu dziennikarzem? Lubisz jeździć na bmxach? Chcesz spędzić rok za granicą i twórczo wykorzystać swój talent? A może masz

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY

SZKOLNY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY SZKOLNY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY Wersja pilotażowa robocza Jelenia Góra 2015 Projekt Centrum Aktywności Młodzieży dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2017 r. OFERTA WSPÓŁPRACY Z PROJEKTOREM

Lublin, październik 2017 r. OFERTA WSPÓŁPRACY Z PROJEKTOREM Lublin, październik 2017 r. OFERTA WSPÓŁPRACY Z PROJEKTOREM Przedstawiamy Państwu ofertę współpracy z Programem PROJEKTOR - wolontariat studencki, który aktywizuje studentów w szczytnym celu, wspierając

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W KRAKOWIE PROJEKTY

STOWARZYSZENIE REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W KRAKOWIE PROJEKTY STOWARZYSZENIE REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W KRAKOWIE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU PROJEKTY Centrum Obywatelskie - to projekt partnerski, który realizowaliśmy we współpracy

Bardziej szczegółowo

Cele naszego projektu:

Cele naszego projektu: Posłuchaj rezultatu naszego projektu - blisko 20 minutowego słuchowiska - opowiadającego historię niedowidzącej Moniki, która pomimo przeciwnościom odnajduje swoją drogę do Wolontariatu: CZĘŚĆ I CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy.

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. NAZWA INSTYTUCJI, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE PRZEDSZKOLE 1.Schronisko dla Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER)

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER) Porozumienie dotyczące zasad uczestnictwa w projekcie Seniorzy wolontariusze w działaniu realizowanym przez w Warszawie w okresie 01.07.2013 31.12.2013r. Zobowiązania stron porozumienia w Warszawie (SCW)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "As"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi As Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "As" 1.Kilka słów tytułem wstępu o stowarzyszeniu, dla osób zupełnie niezorientowanych w temacie. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca z innymi organizacjami, osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.

Współpraca z innymi organizacjami, osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Ostróda, 06.03.2011. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNOTY WIARA I ŚWIATŁO PRZY PARAFII ŚW. FRANCISZKA Z ASYśU W OSTRÓDZIE ZA ROK 2010 1. Wspólnota Wiara i Światło przy Parafii św. Franciszka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin Grupy Wolontariuszy Ośrodka Kultury w Jastrowiu

Regulamin Grupy Wolontariuszy Ośrodka Kultury w Jastrowiu Regulamin Grupy Wolontariuszy Ośrodka Kultury w Jastrowiu Ośrodek Kultury Jastrowie 1 Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 3 Rozdział 2 Zarządcy Grupy Wolontariuszy OKJ 4 Rozdział 3 Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015 WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY Nr... * / 2015 w kategorii Zaangażowa lokalne Uprawnione do złożenia wniosku zgłoszeniowego są: 1. fundacje i stowarzyszenia (posiadające status Ośrodka Działaj Lokal (ODL), należące

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Sieć Edukacyjna

Mazowiecka Sieć Edukacyjna Mazowiecka Sieć Edukacyjna projekt realizowany przez Federację Inicjatyw Oświatowych oraz Fundację Civis Polonus Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Global Citizen Schools

Global Citizen Schools - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Global Citizen Schools Oferta współpracy dla szkół ponadgimnazjalnych i g i mnazjów Kilka słów o AIESEC AIESEC - kim jesteśmy? AIESEC jest największą

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście. Regulamin

Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście. Regulamin Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście Regulamin I. Postanowienia ogólne Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariusz osoba pracująca na

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ! Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach WOLONTARIAT - WŁĄCZ SIĘ! KIELCE 2013 "Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale czym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów KRS 000407341, data wpisu 4.01.2012 r. Regon: 18080644000000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z realizacji zadania Zróbmy To Razem! W ramach akcji Masz Głos Masz Wybór 2013

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z realizacji zadania Zróbmy To Razem! W ramach akcji Masz Głos Masz Wybór 2013 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z realizacji zadania Zróbmy To Razem! W ramach akcji Masz Głos Masz Wybór 2013 Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 15.12.2013 r. 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie JES Jakość

Bardziej szczegółowo

Konkursy dotacyjne Fundacji PZU. 1. Młodzi niepełnosprawni. sprawni z PZU. 2. PZU z kulturą 3. Z PZU po lekcjach 4. Dotacje pozakonkursowe

Konkursy dotacyjne Fundacji PZU. 1. Młodzi niepełnosprawni. sprawni z PZU. 2. PZU z kulturą 3. Z PZU po lekcjach 4. Dotacje pozakonkursowe Konkursy dotacyjne Konkursy dotacyjne Fundacji PZU 1. Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU 2. PZU z kulturą 3. Z PZU po lekcjach 4. Dotacje pozakonkursowe 1. Młodzi niepełnosprawni sprawni z PZU Cel Konkursu

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie styczeń 2013 8-10.01 16-17.01 30-31.01 8.02 BUDOWANIE PROJEKTU ZAWODOWEGO (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 14.01 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Anną Aleksiejczuk, przedstawicielem Regionalnego Koordynatora Programu Wolontariat studencki w województwie podlaskim.

Rozmowa z Anną Aleksiejczuk, przedstawicielem Regionalnego Koordynatora Programu Wolontariat studencki w województwie podlaskim. Wolontariat studencki szeroka oferta edukacyjna Rozmowa z Anną Aleksiejczuk, przedstawicielem Regionalnego Koordynatora Programu Wolontariat studencki w województwie podlaskim. Skąd pomysł na program Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA za rok 2012 1. O stowarzyszeniu 1.1. Dane organizacji Nazwa: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA Siedziba: ul. Gdańska 23/2 19-300 Ełk

Bardziej szczegółowo

O projekcie Partycypacja dyskutujemy, decydujemy, działamy

O projekcie Partycypacja dyskutujemy, decydujemy, działamy O projekcie Partycypacja dyskutujemy, decydujemy, działamy Okres realizacji: 01.05.2013 30.09.2014 Lider projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów Bałt Partnerzy projektu: Fundacja Miejsc

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wolontariat - prezentacja doświadczeń GOPS w Kowali

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wolontariat - prezentacja doświadczeń GOPS w Kowali Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wolontariat - prezentacja doświadczeń GOPS w Kowali Konferencja Wolontariat szansa dla integracji 25.04.2014 Warszawa Projekt Wolontariat szansa dla integracji

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

ELLA Nowi Liderzy. Podręcznik komunikacji. Wstęp do projektu

ELLA Nowi Liderzy. Podręcznik komunikacji. Wstęp do projektu 1 ELLA Nowi Liderzy Podręcznik komunikacji Wstęp do projektu Ogólnym celem projektu "ELLA Nowi Liderzy" było opracowanie metodologii, która mogłaby być stosowana w innych krajach w kształceniu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu. w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu. w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu Kołobrzeg, dn. 04.09.2017 r. Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów. Warszawa, maj 2013 r.

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów. Warszawa, maj 2013 r. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów Warszawa, maj 2013 r. Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW w Krakowie Lipiec 2015 15.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 16-17.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 9.00-15.00 20.07 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 22-24.07 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

P O M A G A J M Y R A Z E M!!!

P O M A G A J M Y R A Z E M!!! P O M A G A J M Y R A Z E M!!! Ty też możesz zostać wolontariuszem Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010

Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010 Mamy kota na punkcie wolontariatu? Kraków, 31 sierpnia 2010 Kim jest wolontariusz? WOLONTARIAT - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-

Bardziej szczegółowo

w w w. w o l o n t a r i a t p r a c o w n i c z y. p l

w w w. w o l o n t a r i a t p r a c o w n i c z y. p l Czym jest Wolontariat Pracowniczy? Podstawa prawna wolontariatu pracowniczego Brak przepisów regulujących wprost kwestie wolontariatu pracowniczego. Odpowiednio należy stosować przepisy: Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU Miłość Odpowiedzialność Przyjaźń Szacunek Integracja Koleżeństwo REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

www.wolontariatrodzinny.pl

www.wolontariatrodzinny.pl Wolontariat rośnie w siłę! W porównaniu z wcześniejszymi badaniami odsetek wolontariuszy zwiększył się z 20 proc. w 2011 r. do aż 26 proc. w 2013 r.!!! Czapiński J., Błędowski P. (2013). Stan społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST AFLATOUN?

CO TO JEST AFLATOUN? OPIS PROGRAMU AFLATOUN CO TO JEST AFLATOUN? Aflatoun to innowacyjny program, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz stopnia zaangażowania społecznego i kreatywności dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

www.wolontariat.org.pl/krakow REGULAMIN PROJEKTU

www.wolontariat.org.pl/krakow REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Senior z pasją - promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Małopolsce realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt adresowany jest m.in. do organizacji pozarządowych i aktywistów społecznych, chcących:

Projekt adresowany jest m.in. do organizacji pozarządowych i aktywistów społecznych, chcących: Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży RAMPA ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w naszym nowym projekcie dofinansowanym ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: Projekt

Bardziej szczegółowo

Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren

Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren Nowy cykl szkoleń w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren 1. Warsztat Przestrzeń jako trzeci nauczyciel - aranżacja bezpiecznej i inspirującej przestrzeni w przedszkolu, 09.12. 10.12.2016., koszt:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo