KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Transkrypt

1 KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia S C P O Ca Si H Mg ZIELONA CHEMIA

2 Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Wydawca: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Copyright: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Publikacja przygotowana w ramach projektu Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja bezpłatna. Nakład: 4000 egz. ISBN Opracowanie graficzne, skład i druk: Agencja Reklamowa TOP ul. Promienna 1A, Włocławek tel.: , fax:

3 Spis treści 1. Słowem wstępu - Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Włodzimierz Kiernożycki Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Jacek Drożdżal Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy - Krótki opis projektu Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT - partnerem projektu.15 - Branżowe Centrum Kompetencji Branży Chemicznej Zdjęcia z przebiegu realizacji projektu Oferta firm klastra chemicznego i firm powiązanych Branża chemiczna w regionie - Analiza atrakcyjności rynku Ograniczenia w stosowaniu kauczuków stałych do modyfikacji żywic poliestrowych Sieciowanie i internacjonalizacja klastrów - doświadczenia i dobre praktyki na przykładzie klastra chemicznego Zielona Chemia

4

5 Słowem wstępu Wydawnictwo, które mam przyjemność Państwu zaprezentować, to jeden z efektów projektu Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy. Autorem tej branżowej publikacji jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - jeden z partnerów projektu systemowego, którego liderem jest Województwo Zachodniopomorskie. Województwo cechują niestety ciągle zbyt niskie wskaźniki innowacyjności, dlatego tak ważna jest każda inicjatywa, która buduje i wzmacnia potencjał innowacyjny regionu. Tworząc sieć współpracy w partnerstwie z instytucjami zarówno ze świata nauki, jak i świata biznesu zyskaliśmy możliwość identyfikacji potrzeb i działań innowacyjnych technicznych uczelni wyższych, organizacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych wspierających przedsiębiorczość. Zgodnie z zasadą koncentracji wsparcia, która ma na celu zwiększenie efektywności naszych działań, zdecydowaliśmy się na skierowanie różnorodnych instrumentów wsparcia przewidzianych w projekcie (warsztaty, szkolenia, doradztwo) do kilku najważniejszych z punktu widzenia rozwoju województwa branż. Wybór obszarów gospodarczych został poprzedzony ekspertyzą analityczną sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego. Prezentowana publikacja w ramach projektu Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy kumuluje w sobie efekty analiz podejmowanych przez ekspertów, a także warsztatów branżowych, w których uczestniczyli przedsiębiorcy, naukowcy oraz instytucje otoczenia biznesu. Wszystkie te działania pozwoliły na poznanie wzajemnych oczekiwań oraz możliwych obszarów współpracy, a także ustalenie najlepszych sposobów wykorzystania oferty technologicznej naukowców adekwatnie do potrzeb przedsiębiorców. Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z publikacją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Znajdują się w niej aktualne informacje dotyczące zachodniopomorskich firm, plany na przyszłość, które zostały wyrażone w branżowych strategiach, a także informacje o ofercie Branżowego Centrum Kompetencji, stanowiącego kolejny, ważny efekt projektu Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy. Sądzę, że prezentowane wydawnictwo to silny sojusznik promocji innowacyjności zachodniopomorskich firm oraz współpracy pomiędzy światem nauki a światem biznesu. Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 5

6 Szanowni Państwo, oddajemy do Waszych rąk publikację, która promuje możliwości branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim. Możliwości z różnych punktów widzenianauki i biznesu. Te dwie dziedziny zostały połączone dzięki realizacji przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie /ZUT/ projektu Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy. Dzięki temu projektowi oraz szerokiemu partnerstwu udało się skupić wokół tych czterech branż (spożywczej, chemicznej, informatycznej, drzewno-meblarskiej) przedstawicieli środowiska nauki oraz biznesu. To w ramach tego właśnie projektu, powstały przy ZUT Branżowe Centra Kompetencji /BCK/ we wskazanych branżach. Są one swojego rodzaju jednym okienkiem do kontaktu biznesu z nauką. To właśnie w BCK uzyskają Państwo pełną informację na temat możliwości jakimi w tych czterech dziedzinach dysponuje ZUT, jaki jest potencjał naukowy, jakie są możliwości odnośnie komercjalizacji dokonań naukowców właśnie w tych obszarach w Państwa firmach. Nauka otwiera się na biznes. W ramach BCK zapewniamy Państwu m.in. wizyty naszych naukowców w firmach, ocenę stanu bieżącego i analizę odnośnie wdrożenia nowych technologii, konsultujemy możliwości dofinansowań prowadzenia działalności czy też wykonujemy audyty technologiczne. Opracowujemy specjalny pakiet usług dla firm. Wspieramy przedsiębiorczość ze strony naukowej na różnych etapach prowadzenia działalności gospodarczej. Od start-up do firm już funkcjonujących na rynku, które szukają możliwości rozwoju. Cieszy nas fakt, dużego zainteresowania Branżowymi Centrami Kompetencji ze strony przedsiębiorców. Pokazuje to słuszność drogi przez nas obranej. Wyspecjalizowane usługi doradcze dla firm w oparciu o potencjał największej uczelni technicznej w województwie zachodniopomorskim gwarantują jakość tychże usług. W niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu nasz dorobek wypracowany przy realizacji wspomnianego projektu. Znajdą Państwo tutaj informacje nt. danej branży w kontekście województwa zachodniopomorskiego, informacje o BCK, plan działań dla branży, artykuły specjalistyczne oraz profile firm działających na rynku zachodniopomorskim. Zapraszam Państwa do kontaktu z pracownikami Branżowych Centrów Kompetencji znajdujących się w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii celem uzyskania pełnej oferty usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców. Wierzę, że marka i renoma wypracowana przez ponad 10 lat działalności Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii gwarantuje Państwu, że każda firma korzystająca z usług BCK będzie usatysfakcjonowana jakością świadczonych usług. Wierzę także, że nauka i biznes są nierozerwalnymi partnerami co pokazaliśmy przy realizacji tego projektu. Zapraszamy do kontaktu z RCIiTT gdzie naszym mottem jest: Nauka w służbie biznesowi! Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki 6

7 Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce naszą kolejną publikację dotyczącą działalności oraz funkcjonowania Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia. Za nami już kilka lat doświadczeń oraz wspólnych wyzwań związanych z misjami gospodarczymi, spotkaniami i wymianą doświadczeń, wspólnie realizowanych projektów przez firmy, promocji i reklamy firm, jak też kilka edycji naszego chemicznego święta na Pomorzu Zachodnim jakim jest CHEMIKA czyli międzynarodowej konferencji branżowej, giełdy kooperacyjnej i targów branżowych. W tej publikacji zawarliśmy niezbędne informacje o naszych działaniach, profilach firm uczestniczących w tej inicjatywie, jak też fragmenty analiz rynkowych dla branży, biznes plan funkcjonowania, czy też artykuły które mówią o naszej działalności. Jest nam niezmiernie miło, że branża chemiczna została zauważona w naszym regionie i określona w Regionalnej Strategii Innowacji jako jedna z prężniej rozwijających się gałęzi przemysłu w zachodniopomorskim. Dzięki temu zapisowi firmy funkcjonujące w tej branży mogą lepiej realizować swoje cele strategiczne oraz sięgać po dostępne środki wsparcia z Unii Europejskiej. Nasze działania nie byłyby tak dynamiczne i efektywne, gdyby nie zaangażowanie i osobista pomoc naszych niezawodnych przyjaciół i donatorów: Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Marszałka Województwa, Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w Warszawie i naszych branżowych patronów medialnych Chemia i Biznes z Warszawy oraz Tworzywa Sztuczne i Chemia z Raciborza. Ale największymi naszymi sprzymierzeńcami byli i są członkowie klastra osoby prywatne oraz firmy z branży chemicznej regionu zachodniopomorskiego i nie tylko. Należy tutaj serdecznie podziękować: JM prof. dr hab. inż. Włodzimierzowi Kiernożyckiemu Rektorowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Olgierdowi Geblewiczowi obecnemu Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, Norbertowi Obryckiemu i Władysławowi Husejce byłym Marszałkom Województwa Zachodniopomorskiego, Jackowi Baranieckiemu Dyrektorowi Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie oraz jego zastępcy Jerzemu Ruszała, Januszowi Piórkowskiemu byłemu Dyrektorowi Wydziału Gospodarki i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Andrzejowi Wojciechowskiemu byłemu Burmistrzowi Gminy i Miasta Goleniów, Krzysztofowi Zajko byłemu Wiceburmistrzowi Gminy i Miasta Goleniów, Jerzemu Majrzchakowi Dyrektorowi Biura Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w Warszawie, Grażynie Buczyńskiej Polska Agencja Rozowoju Przedsiębiorczosci w Warszawie, Bogdanowi Kępce Dyrektorowi Ekomarketing w Warszawie, Lukowi Palmenowi Prezesowi Zarządu InnoCo z Katowic, jak też naszym zagranicznym partnerom dr Hubertowi Lerche Prezesowi Zarządu Klastra Chemicznego KuVBB w Schwarzheide /Niemcy/, prof. Hansowi-Peterowi Fink Członkowi Zarządu Klastra Chemicznego KuVBB w Schwarzheide /Niemcy/, dr Franzowi Britze byłemu Prezesowi Zarządu Klastra Tworzyw Sztucznych KuBra w Schwarzheide /Niemcy/, prof. Manfredowi 7

8 H. Wagnerowi Dyrektorowi Instytutu Polimerów Uniwersytetu Technicznego w Berlinie /Niemcy/, Aleksandrowi Szarajence Dyrektorowi Kijowskiej Agencji Rozwoju i Inwestycji w Kijowie /Ukraina/, Igorowi Mitkalikowi Kijowska Agencja Rozwoju i Inwestycji w Kijowie /Ukraina/, Małgorzacie Kruger - ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH, Frankfurt n.odrą /Niemcy/ oraz innym instytucjom i firmom branży chemicznej, bez których inicjatywa klastrowa nie mogłaby dojść do skutku. Pragnę podziękować w szczególności: Jackowi Ciubakowi Prezesowi Zarządu oraz Jackowi Hermanowiczowi Dyrektorowi Handlowemu i Mirosławowi Warenikowi Dyrektorowi ds. Rozwoju - Fosfan S.A. w Szczecinie, Dorocie Jasina Dyrektorowi Zarządzającemu i Aleksandrowi Kruszyńskiemu Zastępcy Dyrektora Zarządzającego Kemipol Sp. z o.o. w Policach, Wandzie Koniecznej Prezesowi Zarządu Texal Sp. z o.o. w Szczecinie, Zbigniewowi Bartczakowi Dyrektorowi PPH Chemland w Stargardzie Szczecińskim, Grzegorzowi Długoszowi i Ryszardowi Siwcowi /byłym Prezesom Zarządu Z.Ch. POLICE SA w Policach/, Januszowi Motylińskiemu Wiceprezesowi Z.Ch. POLICE SA, Januszowi Sobczakowi Prezesowi Zarządu Remech Grupa Remontowo Inwestycyjna Sp. z o.o. w Policach, Grzegorzowi Wójtowiczowi Prezesowi Zarządu Automatika sp. z o.o. w Policach, Jerzemu Amonowiczowi byłemu Prezesowi Zarządu Centrum Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o., Zbigniewowi Lender i Karolinie Lender Współwłaścicielom PH Wyrobów Gumowych LENDER S.C. w Policach, Andrzejowi Piątkowi Dyrektorowi PPH Gunica S.C. w Policach, Romanowi Siedlikowskiemu Prezesowi Zarządu Erison Global Colsulting Sp. z o.o. w Szczecinie, Zbigniewowi Nagayowi Prezesowi Zarządu Radex s.j. w Kołbaskowie, Leonowi Dziurleja Dyrektorowi Zarządzającemu oraz Agacie Duber Dyrektorowi Ekonomicznemu - Sinkos sp. z o.o. w Policach, Ewie Porada-Spieszny Dyrektorowi Biura Tebodin Poland w Szczecinie, Zbigniewowi Zubala Dyrektorowi Ekodarpol z Dębna, Markowi Reszkowskiemu Dyrektorowi Fundacji Instytutu Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej w Szczecinie, Dariuszowi Mizerskiemu właścicielowi Invest Promotion w Szczecinie, Stanisławowi Augustowi Dyrektorowi Autocomp Electronic sp. z o.o. w Szczecinie, Małgorzacie Lis Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowych Targów Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie, Alicji Nikelewskiej-Borowskiej Właścicielowi Bioda z Lubczyny, Czesławowi Wiśnikowi Prezesowi Zarządu Chemipol sp. z o.o. w Szczecinie, Bożenie Brożyna Pełnomocnik Zarządu Ultracore Polska Sp. z o.o. w Policach, Piotrowi Huryniowi Dyrektorowi Oddziału B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. w Szczecinie, Arkadiuszowi Pawlakowi i Wojciechowi Kuźmińskiemu byłym Prezesom Zarządu Infrapark Police S.A. w Policach, Stanisławowi Rogutowi Dyrektorowi Multichem Eko Sp. z o.o. w Pyrzycach oraz Rafałowi Zielińskiemu i Maciejowi Jaworskiemu z Z.Ch. POLICE SA, jak też Jaśminie Soleckiej Dyrektorowi Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, Tomaszowi Maciejewiczowi i Pawłowi Mieczanowi /byłym pracownikom Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie/, Berenice Gocłowskiej i Radosławowi Maćkowiakowi z Infrapark Police S.A. w Policach oraz Ewie Wildze, Anecie Wieczorkowskiej i Piotrowi Glince za pomoc oraz wspieranie kolejnych działań przy realizacji naszego przedsięwzięcia klastrowego. Przy tej sposobności, trzeba podkreślić niezwykle istotny wkład merytoryczny ekspertów z dziedziny chemicznej, którzy od początku powstania naszego klastra wspierają działania w sferze badawczo-rozwojowej. Ich praca oraz zaangażowanie przyniosły już wymierne efekty dla firm działających w klastrze. Są to m.in.: prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk Prorektor ds. Nauki Zachodniopomorski Uniwersytet 8

9 Technologiczny w Szczecinie, prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski Kierownik Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej Wydziału Chemicznego ZUT w Szczecinie, prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj Kierownik Instytutu Polimerów Wydziału Chemicznego ZUT w Szczecinie, prof. ZUT dr hab. inż. Mirosława El Fray Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Szczecinie, dr inż. Krzysztof Pietrusewicz Zakład Automatyki Instytutu Automatyki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, dr hab. Inż. Zenon Tartakowski Zakład Tworzyw Polimerowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie, dr inż. Marcin Królikowski Zakład Technologii Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie dr Ewa Łącka Katedra Ekonomii ZUT w Szczecinie. Należy podkreślić fakt, że jako jedyny formalnie zarejestrowany klaster chemiczny w Polsce posiadamy własną strategię rozwoju, kodeks etyczny czy strategię marketingową. Z naszych doświadczeń oraz opracowań korzysta już bardzo dużo instytucji, które starają się ze sobą kooperować i tworzyć powiązania sieciowe. Nasza wspólpraca z instytucjami zagranicznymi w Niemczech, Szwecji, Ukrainie czy Szwajcarii przynosi już wymierne efekty dla firm klastra. Budowana przez lata marka Zielonej Chemii jest już rozpoznawalna na rynku klastrowym w Polsce i Europie. Jako jedni z nielicznych klastrów byliśmy poddawani badaniom benchmarkingu polskiego i europejskiego, z których to badań otrzymaliśmy dedykowane raporty dla klastra. Udało się nam w partnerstwie z Międzynarodowymi Targami Szczecińskimi Sp. z o.o. oraz Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie zorganizować z niespodziewanym sukcesem, regionalne branżowe targi chemiczne CHE- MIKA połączone z międzynarodową konferencją branżową oraz giełdą kooperacyjną. Warto podkreślić, że nie było tego typu imprezy w Polsce od kilku lat. Z analizy sektora chemicznego wynika, iż zapotrzebowanie na takie przedsięwzięcia rośnie. Działalność Klastra polegająca m.in. na kojarzeniu działań biznesowych z najnowszymi osiągnięciami nauki przynosi zaskakujące efekty, które już dziś są wdrażane w wiodących przedsiębiorstwach na Pomorzu Zachodnim. Tempo rozwoju Zielonej Chemii wskazuje, że w długim okresie Klaster powinien rozszerzyć swoje działanie na inne regiony Polski. Z uwagi na zainteresowanie niemieckich przedsiębiorstw naszą pracą na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz komercjalizacji wiedzy w porozumieniu ze sferą badawczo rozwojową, planujemy podjąć współpracę transgraniczną w tym zakresie. Jacek Drozdżal Prezes Zarządu Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia 9

10

11 Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy Krótki opis projektu Powyższe działanie jest kontynuacją projektu pilotażowego pn. Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji realizowanego w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt był realizowany w terminie od X 2005 do V 2008 r. przez konsorcjum uczelni wyższych oraz instytucji okołobiznesowych województwa zachodniopomorskiego, którego liderem była Politechnika Szczecińska /obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/. Realizacja projektu Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy polegała na utworzeniu oraz rozwijaniu sieci współpracy na poziomie regionalnym, pomiędzy dostawcami innowacji i technologii uczelniami wyższymi, a ich odbiorcami- przedsiębiorstwami, w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego. Kluczowym elementem projektu było powstanie Centrum Klasteringu w ramach którego działają Branżowe Centra Kompetencji. Zadaniem Centrum Klasteringu, jest szerokie identyfikowanie potrzeb technologicznych MSP, gromadzenie wiedzy i dobrych praktyk, współpraca ze wszystkimi interesariuszami procesów sieciowych, przygotowanie strategii rozwoju, modelowanie współpracy trójstronnej (triple helix), a także internacjonalizację oraz przekazywanie ich do wyspecjalizowanych branżowych jednostek badawczych i naukowców Branżowych Centrum Kompetencji. W ramach realizacji projektu Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy były prowadzone działania na rzecz animowania i wspierania powiązań kooperacyjnych oraz inicjatyw klastrowych w regionie. Przeprowadzone zostały bada- nia i analizy potencjału rozwoju wybranych branż priorytetowych dla województwa, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji (sektor budowlany, branża turystycz- na, jak też branża chemiczna oraz drzewno-meblarska). Prowadzone były konferencje i spotkania konsultacyjne z udziałem ekspertów w zakresie transferu technologii oraz klastrów przemysłowych. Jednym z priorytetowych zadań stojącym przed klastrami regionalnymi było włączenie ich w działalność polskich i europejskich platform tech- nologicznych, jak też zwiększenie potencjału technologicznego związanego z transfe- rem technologii do firm. Działania skierowane na wspólną integrację i wspieranie się branż ukierunkowane były również na prowadzenie wspólnych międzynarodowych 11

12 giełd kooperacyjnych oraz warsztatów brokerskich. Duży nacisk został również położony na politykę wsparcia inicjatyw klastrowych w regionie oraz podniesienie świadomości dotyczącej własności intelektualnej i knowhow wśród przedsiębiorców. Promocja innowacyjności w województwie zachodniopomorskim poprzez szkolenia i spotkania informacyjne skierowane do szerokiego grona przedsiębiorców /MSP/, pracowników naukowych oraz studentów /sfera B+R/, pracowników samorządów lokalnych /sfera JST/, a także osób wspierających działania biznesowe. Prowadzona była szeroka kampania medialna i wydawnicza, której celem było szerzenie kultury innowacji działań związanych z tymi zagadnieniami i promowanie regionu jako otwartego na innowacje i przedsiębiorców. Przyniosło to pobudzenie świadomości innowacyjnej i kooperacyjnej w województwie zachodniopomorskim. Elementem wspierającym i uzupełniającym funkcjonowanie Transferu wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy było powstanie regionalnej bazy internetowej, w której przedsiębiorcy znajdą informacje o innowacjach i technologiach oferowanych przez uczelnie wyższe w regionie, dane specjalistów i ekspertów z sektora badawczo-rozwojowego, informacje o możliwościach finansowania innowacji, wydarzeniach biznesowych w regionie i na świecie, a także historie przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wspólnej oferty doradczej i usługowej Centrum Klasteringu. Uruchomiony portal INNOWACJI, który jest zintegrowanym systemem informacji i promocji oraz źródłem informacji o dostępnych nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach z różnych dziedzin, możliwościach finansowania działań innowacyjnych, inicjatywach na rzecz przedsiębiorczości akademickiej oraz projektach i programach wspierających rozwój innowacyjności w regionie. Obejmuje on między innymi forum internetowe oraz bazy (ofert technologicznych, przedsiębiorstw, działalność katedr itp.) Portal został wykonany zgodnie z założeniami jakie zostały wypracowane w projekcie Tworzenie, Rozwój i Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim. Portal stanowi ważny element systemowy kojarzenia popytu z podażą i usług B+R. Cele i zadania projektu: Kluczowym zadaniem było utworzenie i rozwijanie regionalnej sieci współpracy pomiędzy dostawcami technologii, a ich odbiorcami, czyli pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego. Planowane działania w ramach projektu związane z utworzenie Centrum Klasteringu, w strukturach którego będą działać Branżowe Centra Kompetencji dotyczyły: 1. zapewnienia przedsiębiorstwom informacji o trendach rynkowych i technologicznych; 2. zapewnienia przedsiębiorstwom profesjonalnego doradztwa w zakresie tworzenia nowych lub usprawnienia istniejących sieci współpracy; 3. zapewnienia przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do zasobów, wiedzy, pomysłów i rozwiązań dla inicjowania nowych i optymalizacji istniejących procesów biznesowych; 4. zapewnienia przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do zasobów, wiedzy, pomysłów i rozwiązań dla przygotowania i wdrożenia nowych projektów biznesowych; 5. zapewnienia przedsiębiorcom łatwiejszego dostępu do certyfikacji w branżach; 6. przeprowadzenia badań i analiz potencjału rozwoju priorytetowych dla wojewódz- 12

13 twa branż tj.: o branży chemicznej, o branży spożywczej, o branży budowlanej, o branży drzewno-meblarskiej, o branży IT. 7. utworzenia Branżowych Centrów Kompetencji w celu ułatwienia współpracy między podmiotami gospodarczymi i naukowcami, które oferują: o dostęp do wybitnych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie nauki i gospodarki, o szybki dostęp do wiedzy opartej o zasoby instytucji sektora badawczo rozwojowego, o większy wybór przyszłych pracowników wśród przygotowanej i wykwalifikowanej kadry, o przewidywalne procedury w zakresie komercjalizacji wiedzy, o trafność podejmowanych decyzji inwestycyjno-wdrożeniowych w przedsiębiorstwach poprzez realizację badań kontraktowych i transfer technologii, o zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego - współpraca przedsiębiorstw z Centrum Kompetencji w obszarze badań przedkonkurencyjnych, o dostęp do infrastruktury, w tym: laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę, o dostęp do międzynarodowych instytucji sektora badawczo rozwojowego, o współpraca z innymi instytucjami sektora badawczo-rozwojowego; 8. organizacji giełdy technologicznej, konferencji, spotkań konsultacyjnych z udziałem ekspertów w zakresie transferu technologii oraz klastrów przemysłowych; 9. organizacji szkoleń podnoszących świadomość nt. własności intelektualnej i know- -how, skierowanych do szerokiego grona przedsiębiorców /MSP/, pracowników naukowych oraz studentów /sfera B+R/, pracowników samorządów lokalnych /sfera JST/ a także osób wspierających działania biznesowe; 10. doradztwa ekspertów dla podmiotów uczestniczących w sieci współpracy (instytucje otoczenia biznesu, uczelnie itp.); 11. opracowania biznesplanów dla wybranych instytucji wspierających komercjalizację wiedzy (Centrów Transferu Technologii, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości itp); 12. opracowania biznesplanu dla inicjatywy wspierającej komercjalizację wiedzy (spin off); 13. badania trendów technologicznych w branżach; 14. konkursu na innowacyjną pracę dyplomową; 15. przeprowadzenia kampanii informacyjnej, medialnej i wydawniczej, której celem będzie szerzenie kultury innowacji działań związanych z tymi zagadnieniami i promowaniem regionu, jako otwartego na innowacje i przedsiębiorców, w tym: o mailing Innowacyjne zachodniopomorskie przesyłanie aktualności z regionu z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości i innowacyjności, o biuletyn elektroniczny dostarczanie bieżących informacji o działaniach podejmowanych w ramach projektu, wydarzeniach, podmiotach działających na rzecz transferu wiedzy w regionie, o baza Instytucji Otoczenia Biznesu przedstawienie oferty zachodniopomorskich instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz podniesienia innowacyjności 13

14 i konkurencyjności naszego regionu; o spotkania informacyjne i promujące projekt skierowane do szerokiego grona odbiorców: lokalnych instytucji, samorządów, przedsiębiorców, naukowców itd.; 16. organizacji Międzynarodowego Forum Samorządowego; 17. uruchomienia PORTALU INNOWACJI, który będzie zintegrowanym systemem informacji i promocji oraz źródłem informacji o dostępnych nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach z różnych dziedzin, możliwościach finansowania działań innowacyjnych, inicjatywach na rzecz przedsiębiorczości akademickiej oraz projektach i programach wspierających rozwój innowacyjności w regionie. Będzie on obejmował między innymi forum internetowe, bazy (ofert technologicznych, przedsiębiorstw, działalność katedr itp.). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne strategie innowacji - projekty systemowe. 14

15 RCIiTT - partnerem projektu Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy 15

16 Branżowe Centrum Kompetencji Branży Chemicznej Branżowe Centrum Kompetencji oferuje swoje usługi na rzecz przedsiębiorców, którzy chcą rozwiązać swoje problemy technologiczne w danej branży. Oferujemy: organizowanie i utrzymanie wymiany informacji pomiędzy sferą produkcyjną a sferą naukowo-badawczą, rekomendowanie kierunków prowadzenia prac badawczych, pobudzanie popytu na wiedzę i innowacyjne rozwiązania technologiczne, wspomaganie rozbudowy zaplecza naukowo-badawczego, wymianę doświadczeń z innymi partnerami branżowymi i naukowymi, tworzenie nowej wiedzy, która będzie wykorzystywana w przemyśle, budowanie potencjału regionu poprzez dostarczanie technologii na najwyższym wymaganym poziomie, wspieranie implementacji dobrych rozwiązań. Zapraszamy! Branżowe Centrum Kompetencji Branży Chemicznej Imię i nazwisko osoby: Jacek Drożdżal Numer telefonu: Mail: 16

17 Biznes Plan Branżowe Centrum Kompetencji Branży Chemicznej 1. Strategia 1.1. Misja Branżowe Centrum Kompetencji dla branży chemicznej jest Centrum, w którym rozwiązywane są problemy chemiczne w gospodarce Wizja Branżowe Centrum Kompetencji dla branży chemicznej działające jako Centrum Kompetencji Rozwiązywania Problemów Chemicznych w Gospodarce Branżowe Centrum Kompetencji dla branży chemicznej stanowi uznaną w polskim sektorze chemicznym platformę współpracy między przedsiębiorstwami i zespołami badawczymi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Głównym celem działalności BCK jest świadczenie usług doradczych i realizacja prac rozwojowych z zakresu chemii, w szczególności w obszarach BIO i EKO. BCK jest pierwszym punktem do kontaktu dla przedsiębiorstw, które są przekonane o tym, że warto inwestować w nowe rozwiązania technologiczne i w długotrwałą współpracę z wybitnymi naukowcami. BCK dysponuje bazą ekspertów i dostępnych laboratoriów, dzięki którym w sposób efektywny potrafi montować zespoły i infrastrukturę pod konkretne zapotrzebowania przedsiębiorstw. 2. Obszar naukowo-technologiczny BCK Działalność Branżowego Centrum Kompetencji obejmować będzie świadczenie usług doradczych i realizację prac rozwojowych z zakresu chemii, w szczególności w następujących obszarach: Obszary aktywności Chemikalia podstawowe w szczególności tworzywa sztuczne technologia i przetwórstwo, polimery biodegradowalne, w tym z surowców pochodzenia naturalnego, kompozyty polimerowe, nawozy. 17

18 Chemikalia specjalistyczne Nanomateriały Chemikalia odnawialne Nowoczesne materiały konstrukcyjne środki ochrony roślin, farby i lakiery, pigmenty, powłoki (wysoko zaawansowane materiały powłokowe m.in. modyfikowane nanocząstkami), kleje i sylikony, dodatki i ulepszacze, środki oczyszczania wód, gleby i powietrza, chemikalia do materiałów konstrukcyjnych, hybrydy polimerowe, biopolimery. materiały z nanocząstkami, hybrydy polimerowe, zastosowania nanomateriałów do modyfikacji tworzyw sztucznych, biopolimery, cykle zamknięte lub regeneracja złóż przy oczyszczaniu wód i ścieków tworzywa sztuczne ze źródeł odnawialnych samoprzylepne materiały strukturalne, fotoreaktywne kleje sieciowane promieniowaniem UV, sklejanie materiałów niskoenergetycznych, bezrozpuszczalnikowe kleje samoprzylepne, samoprzylepne hydrożele, rozpuszczalne i redyspergowalne w wodzie materiały samoprzylepne. Ze względu na określone obszary działalności naukowo badawczej oferta BCK skierowana będzie nie tylko bezpośrednio do podmiotów działających w branży chemicznej, ale także do przedsiębiorstw działających w innych branżach, w których rozwiązywanie problemów chemicznych jest jednym z elementów poszukiwania rozwoju technologicznego oraz budowania pozycji konkurencyjnej na rynku. źródło: na podstawie opracowania Biznes Plan Branżowe Centrum Kompetencji dla branży chemicznej przygotowanego w ramach projektu Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy 18

19 Zdjęcia z przebiegu realizacji projektu Stałe doradztwo dla animatorów i menadżerów BCK. Baza naukowo-badawcza oraz wdrożeniowa w woj. zachodniopomorskim, jej potencjał oraz oddziaływanie - M. Żwir - Szczecin, r. Chemika - wymiana doświadczeń w sferze B+R dr K. Lubkowski prezentuje Nawozy o spowolnionym lub kontrolowanym uwalnianiu składników mineralnych - Szczecin, r. Finał Konkursu Najlepsza praca doktorska, magisterska i licencjacka r. Materiały i technologie polimerowe modyfikowane nanonapełaniaczami glinokrzemianowymi przedstawia prof. T. Spychaj - Szczecin, r. Międzynarodowa Konferencja Chemika jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem - giełda kooperacyjna - Szczecin, r. Nowe sposoby pakowania oraz automatyzacji procesu produkcji - sposób na podniesienie efektywności i konkurencyjności - Szczecin, r. 19

20 Nowe technologie dla branży chemicznej z perspektywy uczelni - Szczecin, r. Współpraca w gospodarce w czasach kryzysu - konferencja regionalna w Szczecinie r. Prawo zamówień publicznych to zagadnienie, na które przedsiębiorcy zgłaszali swoje zapotrzebowanie J. Wysocki - Nowielice, r. Wyjazd studyjny do Manchesteru r. - Daresbury Science and Innovation Campus - wiodący na świecie park naukowy Rozwój umiejętności animatorów i menadżerów inicjatyw klastrowych - Goleniów, r. Wyjazd studyjny do Manchesteru r. rozpoznanie mechanizmów służących efektywnemu procesowi komercjalizacji Warsztaty wokół kluczowych wyzwań branży chemicznej województwa zachodniopomorskiego Nowielice, r. Zajęcia warsztatowe - Analiza potrzeb ptrzedsiębiorstw na potencjalne usługi BCK oraz formy współpracy Szczecin, r. 20