Imperial Tobacco Group Międzynarodowe Standardy Marketingowe dla Akcesoriów do palenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imperial Tobacco Group Międzynarodowe Standardy Marketingowe dla Akcesoriów do palenia"

Transkrypt

1 Imperial Tobacco Group Międzynarodowe Standardy Marketingowe dla Akcesoriów do palenia OKREŚLENIE CELU Imperial Tobacco Group PLC (zwana dalej Grupą ) wyraża przekonanie, że akcesoria do palenia są przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Grupa zobowiązuje się do odpowiedzialnej promocji i sprzedaży swoich wyrobów, zgodnie z przepisami prawnymi i dobrowolnymi porozumieniami obowiązującymi w krajach, na których terenie Grupa prowadzi działalność. Niniejsze Międzynarodowe Standardy Marketingu dla Akcesoriów do palenia (zwane dalej Standardami ) wzmacniają to zobowiązanie i wyznaczają jasne reguły i zasady, mające na celu zapewnienie, że działania reklamowe i promocyjne firm należących do Grupy są skierowane wyłącznie i w każdych okolicznościach do dorosłych palaczy. Dla celów niniejszych Standardów akcesoria do palenia definiowane są jako bibuła papierosowa, filtry oraz maszynki do zwijania i napełniania papierosów. ZAKRES Wszystkie firmy i pracownicy Grupy na całym świecie mają obowiązek przestrzegać niniejszych Standardów i egzekwować je zgodnie z ich duchem i literą. W przypadku gdy Grupa nie posiada kontrolnego pakietu akcji, podejmie ona mimo wszystko starania zmierzające do wdrożenia niniejszych Standardów. Niniejsze Standardy odnoszą się także do agencji reklamowych, promocyjnych i badawczych zatrudnianych bezpośrednio przez firmy należące do Grupy oraz wszelkich osób trzecich zaangażowanych w marketing, sprzedaż i dystrybucję akcesoriów do palenia. Wszelkie przepisy prawa krajowego, kodeksy praktyk i dobrowolne porozumienia odnoszące się do akcesoriów do palenia sygnowanych przez firmy należące do Grupy, będą w dalszym ciągu przestrzegane, tam gdzie ma to zastosowanie. Jeśli jednak wymogi takie są mniej surowe od niniejszych Standardów, obowiązywać będą niniejsze Standardy, chyba że przepisy prawne stanowią inaczej. Przyjęcie lub brak kodeksu krajowego w żaden sposób nie zwalnia z obowiązku przestrzegania niniejszych Standardów. Niniejsze Standardy nie zabraniają Grupie zamieszczania wizerunków swoich wyrobów, marek, opakowań lub reklam w komunikatach korporacyjnych, takich jak sprawozdania roczne i sprawozdania księgowe, gdy komunikaty te nie są przeznaczone do celów marketingowych związanych z akcesoriami do palenia. Niniejsze Standardy nie zabraniają Grupie zamieszczania wizerunków swoich wyrobów, marek, opakowań lub reklam dla celów historycznych, w tym na wystawach materiałów historycznych ani uwzględnienia pamiątek tytoniowych w publikacjach lub wystawach autorstwa osób trzecich, gdy takie komunikaty i wystawy nie są przeznaczone do celów marketingowych związanych z akcesoriami do palenia. Niniejsze Standardy nie odnoszą się do komunikacji pomiędzy firmami należącymi do Grupy a sektorem handlu akcesoriami do palenia. Dla celów niniejszych Standardów osoba dorosła definiowana jest jako osoba, która ukończyła 18. rok życia, chyba że lokalne przepisy prawne lub dobrowolne porozumienia określają wyższe ograniczenie wiekowe. Strona 1 z 5

2 STANDARDY Styl i treść reklamy marek akcesoriów do palenia 1. Reklama marek akcesoriów do palenia nie będzie: skierowana lub szczególnie przemawiała do osób poniżej 18. roku życia (lub odpowiednio starszych, jeśli lokalne ograniczenie wiekowe jest inne); zachęcać osób niepalących do palenia; ani zniechęcać palaczy do rzucenia palenia. 2. Treść reklamy marek akcesoriów do palenia nie będzie: skierowana lub szczególnie przemawiała do osób poniżej 18. roku życia (lub odpowiednio starszych, jeśli lokalne ograniczenie wiekowe jest inne); wykorzystywać sławnej osoby ani zawierać rekomendacji sławnej osoby, jeśli uważa się, że ta osoba ma większy wpływ na młodych ludzi poniżej 18. roku życia niż na całą populację ludzi; sugerować, że palenie prowadzi do popularności, sukcesu sportowego, zawodowego lub seksualnego; sugerować, że większość ludzi to palacze; ani sugerować, że palenie jest zdrową czynnością. 3. Osoby występujące w reklamach marek akcesoriów do palenia muszą mieć i wyglądać na co najmniej 25 lat. Reklama medialna ( tzw, ATL ) 4. Media drukowane Żadne reklamy marek akcesoriów do palenia nie mogą być zamieszczane w mediach drukowanych, chyba że dostarczono wystarczających dowodów, że osoby poniżej 18. roku życia (lub odpowiednio starsze, jeśli lokalne ograniczenie wiekowe jest inne) nie stanowią więcej niż 25% czytelników. 5. Reklama zewnętrzna Żadne reklamy marek akcesoriów do palenia nie mogą być umieszczane na znakach ani billboardach znajdujących się mniej niż 100 metrów od głównego wejścia do szkół, do których uczęszczają głównie osoby poniżej 18. roku życia (lub starsze, jeśli lokalne ograniczenie wiekowe jest inne). Nie dotyczy to znaków zewnętrznych w punktach sprzedaży. 6. Reklama radiowa, telewizyjna i kinowa 6.1. Tam, gdzie reklama marek akcesoriów do palenia jest dozwolona w radiu lub telewizji, reklamy mogą być nadawane wyłącznie w takich godzinach i podczas takich programów, które są skierowane głównie do osób powyżej 18. roku życia (lub starszych, jeśli lokalne ograniczenie wiekowe jest inne) Tam, gdzie reklama marek akcesoriów do palenia jest dozwolona w kinach, reklamy te mogą być prezentowane wyłącznie w przypadku, gdy widownia składa się w większości z osób dorosłych. 7. Reklama internetowa Żadne reklamy marek akcesoriów do palenia nie mogą być zamieszczane w Internecie, chyba że zastosowano metodę weryfikacji pełnoletniości osób odwiedzających witrynę internetową, a treść Strona 2 z 5

3 lub usługi oferowane przez daną witrynę są skierowane do krajów, gdzie takie reklamy są dozwolone. Internetowe banery reklamowe mogą być zamieszczane w mediach internetowych tylko w przypadku, gdy przedstawione zostały wystarczające dowody, że co najmniej 75% użytkowników stanowią osoby dorosłe. 8. Kasety wideo, kasety audio, płyty CD, DVD oraz gry komputerowe Żadne reklamy marek akcesoriów do palenia nie mogą być zamieszczane w materiałach publikowanych na kasetach wideo, kasetach audio, płytach CD, DVD, w grach komputerowych ani żadnych podobnych mediach, chyba że podjęte zostały wystarczające kroki dla zapewnienia, że materiał ten jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Reklama pozamedialna ( tzw. BTL ) 9. Imprezy i działania promocyjne Oznaczają imprezy lub działania zorganizowane przez firmy należące do Grupy lub w ich imieniu w celu promocji określonej marki akcesoriów do palenia wśród dorosłych palaczy, w przypadku gdy impreza ta lub działanie nie miałyby miejsca bez wsparcia firm należących do Grupy. Nie dotyczy to imprez i działań korporacyjnych, podczas których nie planuje się promocji żadnej marki. 9.1 Dostęp do próbek akcesoriów do palenia jest ograniczony do osób powyżej 18. roku życia (lub starszych, jeśli lokalne ograniczenie wiekowe jest inne). Działania promocyjne dotyczące marek akcesoriów do palenia mogą być skierowane wyłącznie do tych palaczy, których zweryfikowano jako osoby powyżej 18. roku życia (lub starsze, jeśli lokalne ograniczenie wiekowe jest inne). 9.2 Żadne działanie promocyjne dotyczące akcesoriów do palenia nie może być skierowane ani szczególnie przemawiać do osób poniżej 18. roku życia (lub starszych, jeśli lokalne ograniczenie wiekowe jest inne). Dostęp do imprez promocyjnych akcesoriów do palenia musi być ograniczony do osób dorosłych. 9.3 Wszyscy pracownicy zatrudnieni bezpośrednio lub pośrednio przy organizacji imprez promujących marki akcesoriów do palenia, w tym przy dystrybucji próbek, muszą mieć i wyglądać na co najmniej 21 lat. 9.4 Artykuły promocyjne z nazwą lub logo marki akcesoriów do palenia nie mogą być sprzedawane ani rozdawane przez osoby poniżej 18. roku życia (lub starsze, jeśli lokalne ograniczenie wiekowe jest inne). Odzież promująca marki akcesoriów do palenia może być produkowana wyłącznie w dorosłych rozmiarach. 9.5 Wszystkie oferty promujące akcesoria do palenia mogą być skierowane wyłącznie do dorosłych palaczy. Tam, gdzie taka oferta zezwala na udział osób towarzyszących dorosłemu palaczowi w imprezie lub działaniu, osoby towarzyszące dorosłemu palaczowi same muszą być dorosłe. 10 Sponsoring Oznacza imprezę, działanie lub zespół, któremu firmy należące do Grupy udzielają wsparcia w celu zwiększenia świadomości określonej marki lub marek akcesoriów do palenia wśród dorosłych palaczy, przy czym impreza ta lub działanie miałyby miejsce nawet bez tego wsparcia Tam, gdzie sponsorowanie marek akcesoriów do palenia jest dozwolone, wszelkie działania reklamowe i promocyjne muszą być prowadzone zgodnie z niniejszymi Standardami Sponsoring, odzież ani materiały promujące akcesoria do palenia nie mogą być oferowane na rzecz imprezy, działania, zespołu lub osoby, która ma większy wpływ na młodych ludzi niż na osoby dorosłe. 11 Mailing bezpośredni Marketing akcesoriów do palenia za pomocą mailingu bezpośredniego może być kierowany wyłącznie do zweryfikowanych dorosłych palaczy. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Strona 3 z 5

4 wykluczenie osób poniżej 18 roku życia (lub starszych, jeśli lokalne ograniczenie wiekowe jest inne) z list adresowych używanych do mailingu bezpośredniego. 12 Badanie rynku produktów Badania dotyczące koncepcji, reklamy i promocji akcesoriów do palenia mogą być prowadzone wyłącznie wśród dorosłych palaczy. 13 Product Placement Żadne bezpośrednie lub pośrednie płatności ani korzyści nie mogą być dokonywane za umieszczanie akcesoriów do palenia Grupy, ich marek ani reklam w jakimkolwiek filmie, programie telewizyjnym albo jakimkolwiek innym spektaklu publicznym albo medium rozrywkowym dostępnym dla ogółu społeczeństwa. 14 Wykorzystanie marek i logo przez osoby trzecie W miarę możliwości Grupa dołoży wszelkich starań, aby zapobiec wykorzystywaniu znaków towarowych i wzorów swoich akcesoriów do palenia przez osoby trzecie bez upoważnienia lub w sposób sprzeczny z niniejszymi Standardami. Wdrożenie i zgodność 15 Wszystkie firmy i jednostki organizacyjne Grupy mają obowiązek ustanowić skuteczne mechanizmy zapewniające, że ich pracownicy i przedstawiciele oraz inne osoby trzecie rozumieją, wdrażają i przestrzegają niniejszych Standardów. Oczekuje się, że firmy i jednostki biznesowe Grupy zaczną stosować niniejsze zaktualizowane Standardy z dniem 31 października 2009 oraz potwierdzą pełną zgodność z nimi nie później niż w dniu 31 października 2010, w zakresie w jakim stosowanie niniejszych Standardów nie narusza żadnych lokalnych przepisów prawnych. 16 W przypadku, gdy Grupa uzyska kontrolny pakiet akcji po 31 października 2009, Dyrektor Grupy ds. Sprzedaży i Marketingu wyda Standardy tej firmie, a firma ta będzie musiała potwierdzić pełną zgodność z nimi nie później niż dwanaście miesięcy po wydaniu Standardów, w zakresie w jakim nie stanowi to naruszenia żadnych lokalnych przepisów prawnych. 17 Pracownicy zostaną poinformowani o swoich zobowiązaniach wynikających z niniejszych Standardów poprzez ich publikację w intranecie, dystrybucję egzemplarzy niniejszych Standardów odpowiednimi kanałami oraz nawiązanie do niniejszych Standardów w programach szkolenioworozwojowych. 18 Wszystkie agencje reklamowe, promocyjne, agencje zajmujące się dystrybucją próbek wyrobów oraz agencje badawcze zatrudnione bezpośrednio przez firmy należące do Grupy otrzymają egzemplarze niniejszych Standardów. Każda agencja zostanie poinformowana, że jej współpraca z firmami należącymi do Grupy będzie zależeć od przestrzegania przez daną agencję (w tym również jej pracowników) niniejszego Standardu. Odwołanie do Standardów musi znaleźć się we wszystkich kontraktach i umowach z takimi agencjami oraz z osobami trzecimi zaangażowanymi w marketing, sprzedaż i dystrybucję akcesoriów do palenia oferowanych przez Grupę. 19 Egzemplarz niniejszych Standardów zostanie przekazany wszystkim zewnętrznym kancelariom prawnym, a wszystkie zatwierdzone przez nie materiały reklamowe dotyczące marek akcesoriów do palenia muszą być zgodne z niniejszymi Standardami. 20 Grupa podejmie odpowiednie działania przeciwko każdemu pracownikowi, który świadomie lub przez zaniedbanie złamie niniejsze Standardy. 21 Wszelkie istotne pytania lub interpretacje, których nie można rozstrzygnąć na szczeblu lokalnym, należy kierować do Działu Prawnego Grupy celem wyjaśnienia. Dział Prawny Grupy ponosi ostateczną odpowiedzialność za interpretację niniejszych Standardów. Strona 4 z 5

5 22 Jakiekolwiek przypadki naruszenia niniejszych Standardów, przypadkowe lub wynikające z zaniedbania, należy jak najszybciej zgłaszać do Działu Prawnego Grupy. 23 W całej Grupie przeprowadzana będzie regularna kontrola dla zapewnienia spójności wdrażania i interpretacji niniejszych Standardów. Strona 5 z 5