AlgoStudio. Podręcznik użytkownika. Copyright PFSoft LLC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AlgoStudio. Podręcznik użytkownika. Copyright PFSoft LLC"

Transkrypt

1 AlgoStudio Podręcznik użytkownika Copyright PFSoft LLC

2 Spis treści 1. Wprowadzenie do AlgoStudio. 2. Uruchomienie AlgoStudio i przygotowanie środowiska pracy. 3. Moduły indicatorów, strategii oraz skryptów. 4. Dokumentacja języków programowania MQL4 i C#. 5. Panel Editing. Edytor kodu źródłowego. Script Navigator. Properties. Tester. Profiler. Dictionary. Output. Watch. 6. Panel Backtesting. Testowanie skompilowanych indicatorów oraz strategii (bez kodów źródłowych). 7. Panel Optimization. 8. Narzędzie History Data Manager. 9. Narzędzie Trading System List. 10. Uruchamianie skryptów.

3 1. Wprowadzenie do AlgoStudio. AlgoStudio to środowisko programistyczne dla algotraderów. Stanowi ono integralną część platformy Protrader 2 i jest środowiskiem typu all-in-one. Główne cechy platformy: Możliwość tworzenia indicatorów, strategii (tzw. Expert Advisors) oraz skryptów (tzw. makra), Wsparcie dla języków programowania: MQL4 oraz C# (platforma.net), Narzędzie History Data Manager do tworzenia własnych instrumentów oraz importowania danych z różnych źródeł, Możliwość przeprowadzania backtestów na własnych danych historycznych lub danych dostarczanych przez brokera, Backtest pojedynczego instrumentu lub wielu instrumentów jednocześnie, Możliwość przeprowadzania backtestów wielu przedziałów czasowych (możliwość przeprowadzania backtestów na niestandardowych przedziałach czasowych, takich jak np. M7, H3, D5 itd.), Możliwość backtestów wszystkich typów wykresów dostępnych na platformie Protrader 2 (Renko, 3 Line Break, Kagi, Price Range, itd.), Testowanie strategii na tickach, danych jednominutowych oraz dziennych, Możliwość testowania strategii po cenach Bid, Ask lub Trades, Dwa tryby testowania strategii: z wizualizacją oraz bez wizualizacji, Dwa rodzaje emulacji: jedna pozycja i wiele pozycji, Możliwość użycia funkcji dających dostęp do Level II, Narzędzie do optymizacji strategii, Raporty w postaci tekstowej i graficznej, Edytor ze wsparciem technologii IntelliSense, Słownik zawierający spis wszystkich funkcji dostępnych w AlgoStudio, Debugger, Narzędzie Profiler służące do analizy do zwiększania wydajności strategii, Narzędzie do importu i exportu parametrów testowanych strategii.

4 2. Uruchomienie AlgoStudio i przygotowanie środowiska pracy. AlgoStudio jest integralną częścią platformy Protrader 2. W jego celu uruchomienia należy w menu Tools platformy wybrać pozycję AlgoStudio. AlgoStudio podobnie jak platforma Protrader 2 jest w pełni konfigurowalnym narzędziem programistycznym. Użytkownik może skonfigurować środowisko pracy wg swoich preferencji. Wszystkie okna znajdujące się w AlgoStudio mogą być przenoszone i dokowane w innych miejscach. Poniżej przedstawiona została ilustracja możliwości konfiguracyjnych AlgoStudio.

5 3. Moduły indicatorów, strategii oraz skryptów. Aby rozpocząć pisanie kodu źródłowego nowego indicatora, strategii (Expert Advisor) lub skryptu (makra) w języku MQL4 lub C# należy z paska menu AlgoStudio wybrać ikonę New Module lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+N. Pojawi się nam okno wyboru modułu języków programowania, w którym możemy wybrać interesujący nas język. Do wyboru mamy język MQL4 lub C#.

6 W zależności od dokonanego wyboru języka programowania, w następnym kroku pojawi się nam okno, w którym możemy wybrać rodzaj szablonu. Do wyboru mamy następujący rodzaje modułów: - w przypadku języka MQL4 Indicator, Advisor, Script, Library - w przypadku języka C# - Indicator, Trading System, Macros.

7 W kolejnym kroku podajemy nazwę szablonu, który chcemy utworzyć oraz katalog, w którym umieszony zostanie plik z kodem źródłowym. Domyślnym katalogiem jest katalog domowy platformy Protrader 2. W następnym kroku możemy podać nazwę autora, dodać komentarz, nazwę firmy oraz prawa autorskie.

8 W ostatnim kroku użytkownik może ustawić wersję modułu, a także możliwa jest ochrona kodu źródłowego poprzez podanie hasła. Możliwe jest także ustawienie daty ważności dla danego modułu. Po upływie wybranego terminu moduł nie będzie mógł być uruchomiony. Po kliknięciu na klawisz Finish, w oknie edytora kodu źródłowego pojawi się wybrany przez użytkownika szablon. Można wówczas rozpocząć pisanie kodu źródłowego.

9 W przypadku gdy mamy już gotowy kod źródłowy lub jego cześć i jest on zapisany w lokalnym katalogu platformy Protrader 2, możemy wgrać go do AlgoStudio poprzez wybranie z paska menu AlgoStudio ikony Open lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+O. Możemy także wgrać kod źródłowy do edytora kodu za pomocą Script Navigatora. Ikona Open posiada także właściwość pamiętania ostatnich 4 kodów źródłowych, które zostały otarte w edytorze kodu źródłowego.

10 Natomiast aby zapisać w pliku wyniki swojej pracy, należy z paska menu AlgoStudio wybrać ikonę Save. lub też opcję Save As by zapisać szablon pod inną nazwą.

11 4. Dokumentacja języków programowania MQL4 i C#. AlgoStudio posiada narzędzie Dictionary, w którym przedstawione są wraz z krótkim opisem wszystkie funkcje języka MQL4 oraz wszystkie klasy oraz metody języka C#, jakie użytkownik może użyć pisząc kod źródłowy. Aby uruchomić narzędzie Dictionary należy z paska menu AlgoStudio wybrać ikonę Dictionary. Poniżej przedstawione zostało narzędzie Dictionary.

12 Użytkownik może także skorzystać z funkcji <Search> narzędzia Dictionary w celu wyszukania konkretnej funkcji. Pełna dokumentacja języka MQL4 znajduje się na stronie firmy MetaQuotes, pod adresem: Natomiast pełna dokumentacja języka C# znajduje się na stronie firmy Microsoft, pod adresem:

13 5. Panel Editing. W niniejszym rozdziale przedstawiony zostanie panel Editing, który jest jednym z trzech głównych paneli AlgoStudio. Poniżej przedstawiam jego poszczególne części. Edytor kodu źródłowego Edytor kodu źródłowego w AlgoStudio jest w pełni profesjonalnym narzędziem ułatwiającym pisanie kodu źródłowego. Posiada kolorowanie składni, a także wsparcie ze strony technologii IntelliSense. W górnej części edytora znajduje się pasek narzędzi wspomagających pracę i poruszanie się w edytorze kodu źródłowego. Pierwszym z narzędzi jest Undo, dzięki któremu możemy cofnąć się o jeden krok do tyłu w przypadku popełnienia błędu podczas pisania kodu.

14 Kolejnym narzędziem jest Redo, które działa odwrotnie niż przedstawione przed chwilą narzędzie Undo i pozwala powrócić do poprzedniego kroku. Następna w kolejności jest ikona narzędzia Find, które służy do wyszukania określonych fraz w kodzie źródłowym lub też zastępowania określonych fraz w kodzie źródłowym inną frazą.

15 Kolejne narzędzie Comment służy do nadawania komentarzy w kodzie. Oraz narzędzie Uncomment, które służy do usuwania komentarzy z kodu. Ostatnim narzędziem edytora kodu źródłowego jest rozwijana lista metod, funkcji, właściwości oraz zmiennych i pól, które znajdują się w kodzie źródłowym. Lista ta pozwala na łatwe i wygodne poruszanie się między nimi, powodując natychmiastowy przeskok kursora do wybranej metody, funkcji, właściwości, zmiennej lub pola.

16 Script Navigator Skrypt Navigator jest narzędziem, w którym wyświetlane są wszystkie indicatory, strategie (EA) oraz skrypty (makra) stworzone przez użytkownika. Zauważyć jednak należy, że wszystkie skrypty (makra) przechowywane są w katalogu Macroses. Klikając na wybrany plik z kodem źródłowym pojawi się on w edytorze kodu źródłowego. Properties W oknie Properties wyświetlane są wszystkie informacje dotyczące indicatora, strategii (Expert Advisors) oraz skryptu (makra). Posiada ono trzy sekcje. Pierwsza Script info zawiera ogólne informacje dotyczące indicatora, strategii (Expert Advisor) lub skryptu (makra), kolejna sekcja Back testing setup pozwala ustawić wszystkie parametry dotyczące backtestów. Ostatnia sekcja Optimization setup służy do wyboru parametrów optymalizacji strategii (Expert Advisor).

17 Tester Narzędzie Tester jest oknem wykresu i służy do wyświetlania wyników przeprowadzonych backtestów na danych historycznych. Narzędzie to jest tak samo konfigurowalne jak każdy wykres platformy Protrader 2. Posiada menu podręczne wyświetlane po kliknięciu na nim prawym przyciskiem myszy oraz okno Settings dzięki, któremu użytkownik może dokonać ustawień według swoich preferencji.

18 Profiler Profiler jest narzędziem służącym do optymalizacji kodu źródłowego. Dzięki niemu mamy wgląd jakie funkcje są wywoływane przez backtester, a także ile razy były one wywoływane podczas backtestu, przedstawiony jest czas działania pojedynczej funkcji w milisekundach oraz procentowo, a także pokazany jest typ funkcji. Aby uruchomić narzędzie Profiler należy z paska menu AlgoStudio wybrać ikonę narzędzia Profiler.

19 Dictionary Narzędzie Dictionary zostało szczegółowo opisane w Rozdziale 4: Dokumentacja języków programowania MQL4 i C#. Output Narzędzie Output służy do wyświetlania komunikatów systemowych np. błędów podczas kompilacji, lub komunikatów przekazywanych ze strategii (Expert Advisor) do narzędzia Output podczas wykonywania backtestu.

20 Watch Watch jest narzędziem służącym debugowaniu (z ang. debugging odrobaczanie) kodu źródłowego. W AlgoStudio użytkownik może debugować zarówno kod źródłowy języka C# jak i języka MQL4. Aby przystąpić do debugowania kodu źródłowego w pierwszej kolejności musimy ustawić tzw. breakpoints. Breakpoint ustawiamy klikając lewym przyciskiem myszy w ramce obok numerów wierszy edytora kodu źródłowego. W tym miejscu pojawi się czerwone kółko (breakpoint). Następnie wybieramy zmienne, których działanie chcemy sprawdzić i dodajemy je do narzędzia Watch. Aby to zrobić najedź myszką na zmienną, którą chcesz umieścić w narzędziu Watch. Następnie kliknij na niej prawym przyciskiem myszy aby rozwinąć menu podręczne. Po rozwinięciu menu podręcznego wybierz opcję Add Watch.

21 Wybrana zmienna pojawi się w narzędziu Watch. Możemy teraz przystąpić do debugowania kodu źródłowego. W tym celu w pasku menu AlgoStudio należy ustawić opcję Debug.

22 Następnie wciskamy na klawiaturze klawisz F5. Po każdorazowym wciśnięciu klawisza F5 wykres narzędzia Tester będzie odświeżany, a w narzędziu Watch pojawią się wartości dla wybranych zmiennych. W przypadku używania tablic w narzędziu Watch, można kliknąć na przycisk View w celu obejrzenia wartości tablicy.

23 6. Panel Backtesting. Panel Backtesting jest sercem AlgoStuido. Służy do przeprowadzania testów strategii na danych historycznych. Aby przejść do tego panelu kliknąć na zakładkę Backtesting. Możemy teraz rozpocząć przygotowanie strategii do przeprowadzenia testów na danych historycznych. W tym celu należy ustawić parametry backtestu w oknie Properties.

24 W pierwszej kolejności wybieramy główny Symbol backtestu z listy dostępnych symboli. Następnie określamy główny Time Frame (przedział czasowy) lub typ wykresu.

25 Użytkownik ma możliwość także stworzenia własnych niestandardowych time frame (przedział czasowy) lub typów wykresów. W tym celu należy kliknąć na opcję Custom. Pojawi się wówczas okno Custom time frame służące do tworzenia własnych niestandardowych time frames oraz typów wykresów

26 Następnie określamy Range (przedział czasowy), w którym przeprowadzany będzie backtest strategii. Wybierając opcję Custom, użytkownik będzie miał możliwość określenia własnych przedziałów czasowych.

27 Kolejną czynnością jest określenie Data Type (typu danych) na jakich będziemy przeprowadza backtest. Mamy do wyboru następujące typy danych: Bid, Ask, Trade. Kolejnym etapem jest określenie Additional Data (dodatkowych danych) jakie będzie używać backtester do testów. W tym celu klikamy na przycisk Additional Data. Pojawi się nam okno Backtesting data edit, w którym dodajemy wszystkie potrzebne instrumenty określając jednocześnie ich okres (Period), przedział czasowy (Range) oraz typ danych (Data type). Aby usunąć instrument z okna Backtesting data edit należy klinkąć na przycisk Remove.

28 Następnie określamy Type (typ backtestu). Do wyboru mamy następujące typu backtestu: C, OHLC, OHMLC, O OH/2 H HL/2 L LC/2 C (opisane nazwy są skrótami od Open, High, Low, Close świec na wykresie). Wybrany typ backtestu jest głównym typem jakim posługuje się backtester w przypadku nie wybrania przez użytkownika dodatkowych danych do testu. W przypadku gdy użytkownik doda kolejne instrumenty do okna Backtesting data edit określając ich Period (okres) na Tick lub 1M, backtester przeprowadzi test na danych tickowych lub 1M z pominięciem głównego typu backtestu. Tym sposobem możliwe jest przeprowadzenie backtestu na danych tickowych lub danych 1M. W kolejnych krokach określamy Balance (czyli depozyt początkowy) oraz procentowy poziom Stop out.

29 Możemy także określi Commission Type (typ commission). Do wyboru mamy dwie opcje: Lot oraz Deal. Następnie określamy Commission Value (wielkość commission) oraz Leverage (poziom lewarowania instrumentu). Na koniec możemy zaznaczyć lub nie opcję OnePositionMode. Opcja ta pozwala otworzyć tylko jedną pozycję po spełnieniu się określonych warunków w kodzie źródłowym strategii. Dopiero po zamknięciu pozycji możliwe jest otwarcie kolejnej pozycji.

30 Gdy użytkownik ustawił już wszystkie parametry backtestu, można przystąpić do testu strategii na danych historycznych. W pierwszej kolejności musimy określi rodzaj przeprowadzanego backtestu. W tym celu z paska menu panelu Backtesting należy wybrać jedną z dwóch opcji: Quick backtesting lub Visualize backtesting. Opcja Quick backtesting daje użytkownikowi przeprowadzenia szybkiego testu strategii na danych historycznych bez wizualizacji wykresu w trakcie trwania backtestu. Wykres ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi otwartych i zamkniętych pozycji pojawi się dopiero po zakończeniu backtestu.

31 Opcja Visualize backtesting daje użytkownikowi możliwość podglądu co dzieje się na wykresie w czasie wykonywania testu strategii. Po dokonaniu wyboru rodzaju backtestu wciskamy klawisz F5 lub klikamy na ikonę przycisku Run umieszonego na pasku menu, w celu uruchomienia backtestera.

32 Przeprowadzając test strategii w trybie Visualize backtesting, użytkownik ma możliwość kontrolowania prędkości wykonywanego backtestu, poprzez zmniejszanie lub zwiększanie wartości suwaka Speed (prędkość) w oknie wykresu. Przeprowadzając test strategii opartej na wielu instrumentach, które zostały dodane w oknie Backtesting data edit, użytkownik ma możliwość przełączania się pomiędzy instrumentami i przeglądania wyników w oknach wykresów instrumentów.

33 Po zakończeniu backtestu w zakładce Chart widoczny jest wykres, na którym naniesione są wszystkie otwarte i zamknięte podczas testu zlecenia, a także naniesione są automatycznie wszystkie indicatory, które zostały użyte podczas test. W kolejnej zakładce Trades history znajduje się historia transakcji jakie zostały wykonane podczas backtestu.

34 Zakładkę Trades history użytkownik może skonfigurować wg swoich preferencji. Klikając prawym przyciskiem myszy na zakładce rozwinięte zostanie podręczne menu. Wybierając z menu podręcznego pozycję Settings użytkownik będzie miał możliwość konfiguracji panelu Trades history.

35 Kolejna zakładka Positions przestawia wszystkie pozycje jakie zostały otwarte podczas testu. Zakładka ta jest tak samo konfigurowalna jak przedstawiona wyżej zakładka Trades history. Następna w kolejności zakładka to Order book. Posiada ona te same właściwości konfiguracyjne co opisane powyżej zakładki.

36 Kolejna ważna dla użytkownika zakładka to Performance. Pozycja Balance Gain przedstawia wykres Balance oraz Equity dla przeprowadzonego backtestu. Przedstawione jest też podsumowanie backtestu w formie tabelarczynej w pozycji Summary.

37 Dostępny jest wykres P/L by month (profitu i straty w ujęciu miesięcznym). W pozycji P/L by day of the week mamy wgląd jak kształtował się profit i strata w ujęciu każdego dnia w tygodniu.

38 Natomiast w pozycji P/L by hour of the day przedstawiony został wykres profitu i straty w ujęciu godzinowym. Ostatnią pozycją w zakładce Performance jest Trade population. Przedstawia on w postaci wykresu ilość przeprowadzonych zleceń dla poszczególnych instrumentów.

39 Ostatnią zakładką w panelu Backtesting jest zakładka Logs, w której zapisywane są wszelkie informacje pochodzące ze strategii oraz AlgoStudio podczas wykonywanego backtestu. Po zakończeniu testu strategii na danych historycznych użytkownik może zapisać do pliku ustawienia strategii. W tym celu na pasku menu AlgoStudio należy kliknąć na ikonę Export

40 Pojawi się wówczas okno Export Strategy params, w którym użytkownik może wybrać interesujące go parametry, które chce zapisać w pliku. Użytkownik może także importować zapisane wcześniej ustawienia z wcześniej przeprowadzonych testów strategii, które zostały zapisane w plikach. W tym celu należy kliknąć na ikonę Import, która znajduje się na pasku menu AlgoStudio. Testowanie skompilowanych indicatorów oraz strategii (bez kodów źródłowych). W przypadku gdy użytkownik posiada skompilowaną w AlgoStudio strategię bądź indicator, a nie posiada do nich kodów źródłowych, program AlgoStudio daje możliwość uruchomienia takiego kodu i przeprowadzenia testu na danych historycznych. W tym celu należy wybrać przekompilowany plik ze strategią i wgrać go do AlgoStudio. Następnie należy postępować tak samo jak w przypadku strategii bądź indicatora z dostępnym z kodem źródłowym.

41 7. Panel Optimization. Panel Optimization jest ostatnim panelem dostępnym w AlgoStudio i służy do przeprowadzania optymalizacji strategii. Aby rozpocząć optymalizację strategii należy wpierw wgrać strategię i przeprowadzić test na danych historycznych. Następnie w oknie Strategy Variables pojawią się zmienne strategii, które mogą być przedmiotem optymalizacji. Wówczas użytkownik może dokonać wyboru parametrów, które mają zostać zoptymalizowane. Kolejną czynnością, którą użytkownik może wybrać (ale nie musi) jest wybór limitów optymalizacji, pod kątem których parametry strategii mają zostać zoptymalizowane. W tym celu klikamy należy kliknąć przycisk Add limit, a następnie dokonać wyboru jednej z siedmiu dostępnych opcji: Profit, GrossProfit, AverageProfit, ProfitFactor, PayoffRatio, AnnualizedGain, MaxDrawDown.

42 Po dokonanym wyborze parametrów optymalizacji, w celu rozpoczęcia procesu optymalizacji strategii wciskamy przycisk F5 lub klikamy na ikonę Run. Proces optymalizacji widoczny jest w zakładce Table. Użytkownik ma także możliwość konfiguracji zakładki Table, poprzez menu podręczne dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Settings.

43 Wyniki optymalizacji przedstawiane są także w formie graficznej w zakładce Chart. Użytkownik może wybrać jakie dane mają być przedstawione na osi X lub osi Y. Do wyboru mamy 35 pozycji.

44 Możliwy jest także wybór rodzaju wykresu z 3 dostępnych: Line, Histogram, Point.

45 8. Narzędzie History Data Manager. History Data Manager służy do tworzenia własnych instrumentów, a także importowania do nich danych historyczny. Instrumenty te można wykorzystać następnie podczas przeprowadzania testów strategii na danych historycznych w AlgoStudio. History Data Manager nie jest narzędziem bezpośrednio wbudowanym w AlgoStudio. Można go uruchomić wybierając Tools oraz klikając na ikonę History Data Manager w menu platformy Protrader 2. Aby utworzy nowy instrument wciśnij przycisk Create i wpisz nazwę instrumentu.

46 Następnie użytkownik może przystąpić do importu danych historycznych. History Data Manager posiada możliwość importu danych: Intraday, Day oraz tick. Następnie określamy Period (okres) dla importowanych danych. Przedstawiona poniżej ilustracja dotyczy danych typu Intraday.

47 W kolejnym etapie użytkownik określa History type, czyli typ danych historycznych jakie będą importowane do instrumentu. Następnie w zakładce Setup można ustawić parametry instrumentu.

48 Zakończyliśmy ustawienia instrumentu. Możemy przystąpić teraz do importu danych historycznych. Dane historyczne możemy importować z pojedynczych plików lub grupowo z kilku plików umieszczonych w jednym katalogu. Służą do tego celu przyciski Group Import oraz Import. Wybierając jedną z opcji pojawi się okno Import data. W oknie tym wybieramy ścieżkę do pliku z danymi, określamy separator pól, format daty i czasu. Możemy także ustawić dodatkowe informacje jak Time zone (strefa czsowa) lub Offset.

49 Po kliknięciu na przycisk Import dane historyczne zostaną wgrane do instrumentu i będą widoczne na wykresie okna narzędzia History Data Manager. Pobrane dane historyczne możemy także przekonwertować do wyższych okresów czasowych. W tym celu należy kliknąć na przycisk Highest Periods. Pojawi się wówczas okno Build Highest Periods, w którym użytkownik dokonuje wyboru okresów do jakich dane mają zostać przekonwertowane.

50 Jeżeli użytkownik nie posiada własnych danych historycznych, może je pobrać bezpośrednio z serwerów firmy PFSoft. W tym celu należy kliknąć na przycisk Load, a następnie wybrać instrument oraz określić przedział czasowy dla poszczególnych typów danych.

51 9. Narzędzie Trading System List. Gdy użytkownik posiada przetestowaną na danych historycznych strategię może ją uruchomić na serwerach demo lub real platformy Protrader 2. Do tego celu służy narzędzie Trading System List. W celu jego uruchomienia należy z menu platformy wybrać Terminal, a następnie kliknąć na ikonę More. Po uruchomieniu narzędzia Trading System List możemy je dokować na jednym z pulpitów platformy Protrader 2.

52 Użytkownik może dodać jedną lub więcej strategii w oknie Strategies. W tym celu należy kliknąć na ikonę Add strategy. Następnie w oknie Script Lookup wybieramy strategię, która ma zostać uruchomiona w narzędziu Trading System List. Wybrana strategia pojawi się w oknie Strategies.

53 W kolejnym kroku należy skonfigurować strategię w oknie Properties. W pierwszej kolejności wybieramy numer konta, na którym uruchomiona zostanie strategia. Następnie wybieramy instrument, który widoczny będzie na wykresie.

54 Użytkownik może (nie jest to obowiązkowe) przypisać także Hotkey, którym będzie uruchamiał strategię. W kolejnym etapie konfiguracji należy wybrać Time Frame (przedział czasowy), na którym uruchomiona zostanie strategia. Tak jak w przypadku AlgoStudio tutaj także użytkownik może tworzyć własne przedziały czasowa oraz wybrać typy wykresów, na których uruchomiona zostanie strategia.

55 Na koniec użytkownik może także ustawić parametry strategii. Po ustawieniu wszystkich parametrów w oknie Properties, użytkownik może uruchomić strategię klikając na przycisk Start w oknie Strategies.

56 Po uruchomieniu strategii, wszystkie otwarte zlecenia widoczne będą w oknie wykresu. Wybierając zakładkę Performance, użytkownik będzie miał dostęp w czasie rzeczywistym do wyników strategii w formie tabelarycznej oraz graficznej. Jest ona przedstawiona w dokładnie w ten sam sposób jak w backtesterze AlgoStudio. Wszystkie aktualnie otwarte pozycje widoczne są w oknie Positions.

57 Użytkownik ma także do dyspozycji okno Order book. oraz okno Traders history (Historia transakcji). Na koniec dostępne jest także okno Logs (Logi). Z kolei okno Strategy info na bieżąco przedstawia wszystkie informacje na temat uruchomionej strategii.

58 10. Uruchamianie skryptów. Uruchamianie skryptu (makra) na platformie Protrader 2 odbywa się poprzez przypisanie go do hotkeys w ustawieniach platformy Protrader 2. W celu przypisania makra do hotkeys należy na platformie Protrader 2 w menu Environment wybrać ikonę Settings. Po pojawieniu się okna Settings należy wybrać zakładkę Hotkeys. Następnie w oknie Hotkeys klikamy na Create custom action. Pojawi się wówczas menu, w którym możemy wybrać dwa rodzaje przypisania skryptu (makra) do hotkey: Run Macros oraz Quick run Macros.

59 Różnica między tymi dwoma elementami polega na tym, że w przypadku opcji Run macros, użytkownik w momencie uruchomienia skryptu (makra) poprzez hotkey, będzie miał możliwość zmiany domyślnych parametrów dla danego skryptu (makra). W przypadku opcji Quick run Macros parametry te ustawia się przy nadawaniu hotkey i nie będzie możliwości ich zmiany podczas wykonywania skryptu. Poniżej przedstawione zostało na ilustracjach przypisanie skryptu do obydwu parametrów. Przypisanie skryptu poprzez Run macros odbywa się w następujący sposób.

60 Pojawi się okno z listą skryptów (makr), w którym dokonujemy wyboru skryptu (makra). Następnie przypisujemy hotkey do wybranego skryptu i wciskamy przycisk Set.

61 Ustawienia skryptu (makra) możemy edytować klikając na Edit. Skrypt (makro) można także usunąć klikając na Remove. W przypadku przypisania skryptu poprzez opcje Quick Run Macros postępujemy dokładnie w taki sam sposób.

62 Jedyna różnica polega na tym, że po wyborze skryptu (macra) otrzymujemy możliwość ustawienia wszystkich parametrów skryptu (makra), z którymi skrypt będzie wywoływany automatycznie.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

str.1 Informacje ogólne

str.1 Informacje ogólne Informacje ogólne GO4X Mobile to oparta na technologii HTML5 platforma dostępna na większość smartfonów, w tym na urządzenia iphone i system Android. Dostęp do niej uzyskuje się poprzez odwiedzenie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku 1. Pobieramy program serwisowy ze strony http://serwis.monument9.pl/program_serwisowy/ - bezpośredni link znajduje się w polu POBIERZ PROGRAM.

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien.

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien. ApSIC Xbench jest darmowym i niezwykle przydatnym programem w pracy tłumacza pisemnego korzystającego z narzędzi CAT. Otóż pozwala on przeszukiwać posiadane pamięci tłumaczeniowe (TM) można szukać pojedynczych

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Web Client. LMAX rekomenduje używanie przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox do handlu na platformie transakcyjnej LMAX Exchange.

Web Client. LMAX rekomenduje używanie przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox do handlu na platformie transakcyjnej LMAX Exchange. Web Client Internetowa technologia handlu LMAX Exchange oferuje klientom: Bezpośredni dostęp do rynku instrumentów finansowych FX i CFDs. Niskie opóźnienie w anonimowy handlowym (ponad 90% z transakcji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Page 1 of 17 Czym jest platforma ONE WORLD BROKER WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana, aby być szybka i prosta jak to tylko możliwe,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym jest to ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

1 Logowanie do rachunku

1 Logowanie do rachunku 1 Logowanie do rachunku Okienko logowania wygląda tak jak powyżej. Wpisujemy swój login(user name) oraz hasło(password). W polu Platform wybieramy rodzaj rachunku PRACTISE(czyli DEMO) lub LIVE( rachunek

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

By móc zainstalować plugin niezbędna jest uprzednia instalacja Notowań Online 3 oraz programu do analizy technicznej AmiBroker.

By móc zainstalować plugin niezbędna jest uprzednia instalacja Notowań Online 3 oraz programu do analizy technicznej AmiBroker. By móc zainstalować plugin niezbędna jest uprzednia instalacja Notowań Online 3 oraz programu do analizy technicznej AmiBroker. 1. Pobierz plik instalacyjny NOL3plugin.exe ze strony https://rbrokers.pl/amibroker-plugin

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Hosting na serwerach VPS: automaty rozpoznawania korzystnych transakcji. Równoległe przetwarzanie danych: szybsze wykonywanie zleceń

Hosting na serwerach VPS: automaty rozpoznawania korzystnych transakcji. Równoległe przetwarzanie danych: szybsze wykonywanie zleceń Korzyści z pracy z GO4X: Rozpoznaje wszystkie strategie EA, w tym Scalping EA Hosting na serwerach VPS: automaty rozpoznawania korzystnych transakcji Równoległe przetwarzanie danych: szybsze wykonywanie

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran kalendarza 5 Ustawienia 6 Dodawanie akcji 7 Parametry zleceń 8 Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Obsługa kalendarza 10 HFT Robotero to ultraszybki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

FxCraft Trade Manager Instrukcja Obsługi (wersja 1_01)

FxCraft Trade Manager Instrukcja Obsługi (wersja 1_01) FxCraft Trade Manager Instrukcja Obsługi (wersja 1_01) 1 Spis treści FxCraft Trade Manager... 1 Instrukcja Obsługi... 1 Wprowadzenie... 3 Skrócony opis produktu... 4 Instalacja... 5 Główne okno... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 14 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO!

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO! Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Nowy projekt w LOGO! Soft Comfort.... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Konfiguracja połączenia ethernetowego... 4 3 Program w LOGO! Soft Comfort...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych...

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych... AZACO Eksporter Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych Spis treści Przygotowanie środowiska...2 Konfiguracja zadań eksportu danych...2 Ręczny eksport danych...5 Automatyczny eksport

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie

Programowanie w Javie Programowanie w Javie Andrzej Czajkowski Lista nr 0 Debugger w Javie Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych funkcji narzędzia debugera (odpluskwiacz) w środowisku Eclipse. Po ukończeniu ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38).

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). 2. Projektant menu Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). Rys. 2.1. Menu/mainmenu Dostęp do istniejących

Bardziej szczegółowo

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST część 2

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST część 2 Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST część 2 W ostatniej części newslettera wyjaśniliśmy czym jest okno dialogowe oraz w jaki sposób można je utworzyć. Przy pomocy edytora raportów SigmaNEST

Bardziej szczegółowo

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA W kwadrans nauczysz się jak: oceniać zgodność ze standardem w NOR-STA przeglądać i prezentować wyniki ocen oraz generować raporty z dowolnymi wykresami i zestawieniami

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Systemy transakcyjne

Krok 2 Systemy transakcyjne Krok 2 Systemy transakcyjne XTB-Trader Po zalogowaniu na rachunku konkursowym uzyskujemy pełną funkcjonalność platformy transakcyjnej. Przy pierwszym logowaniu ekran platformy wygląda jak na rysunku powyżej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie z poziomu Web Center Control

Zarządzanie z poziomu Web Center Control Zarządzanie z poziomu Web Center Control Pierwsze logowanie administratora Pierwsze logowanie administratora wymuszenie zmiany hasła Panel administracyjny W tym panelu administrator może dodawać, edytować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo