AlgoStudio. Podręcznik użytkownika. Copyright PFSoft LLC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AlgoStudio. Podręcznik użytkownika. Copyright PFSoft LLC"

Transkrypt

1 AlgoStudio Podręcznik użytkownika Copyright PFSoft LLC

2 Spis treści 1. Wprowadzenie do AlgoStudio. 2. Uruchomienie AlgoStudio i przygotowanie środowiska pracy. 3. Moduły indicatorów, strategii oraz skryptów. 4. Dokumentacja języków programowania MQL4 i C#. 5. Panel Editing. Edytor kodu źródłowego. Script Navigator. Properties. Tester. Profiler. Dictionary. Output. Watch. 6. Panel Backtesting. Testowanie skompilowanych indicatorów oraz strategii (bez kodów źródłowych). 7. Panel Optimization. 8. Narzędzie History Data Manager. 9. Narzędzie Trading System List. 10. Uruchamianie skryptów.

3 1. Wprowadzenie do AlgoStudio. AlgoStudio to środowisko programistyczne dla algotraderów. Stanowi ono integralną część platformy Protrader 2 i jest środowiskiem typu all-in-one. Główne cechy platformy: Możliwość tworzenia indicatorów, strategii (tzw. Expert Advisors) oraz skryptów (tzw. makra), Wsparcie dla języków programowania: MQL4 oraz C# (platforma.net), Narzędzie History Data Manager do tworzenia własnych instrumentów oraz importowania danych z różnych źródeł, Możliwość przeprowadzania backtestów na własnych danych historycznych lub danych dostarczanych przez brokera, Backtest pojedynczego instrumentu lub wielu instrumentów jednocześnie, Możliwość przeprowadzania backtestów wielu przedziałów czasowych (możliwość przeprowadzania backtestów na niestandardowych przedziałach czasowych, takich jak np. M7, H3, D5 itd.), Możliwość backtestów wszystkich typów wykresów dostępnych na platformie Protrader 2 (Renko, 3 Line Break, Kagi, Price Range, itd.), Testowanie strategii na tickach, danych jednominutowych oraz dziennych, Możliwość testowania strategii po cenach Bid, Ask lub Trades, Dwa tryby testowania strategii: z wizualizacją oraz bez wizualizacji, Dwa rodzaje emulacji: jedna pozycja i wiele pozycji, Możliwość użycia funkcji dających dostęp do Level II, Narzędzie do optymizacji strategii, Raporty w postaci tekstowej i graficznej, Edytor ze wsparciem technologii IntelliSense, Słownik zawierający spis wszystkich funkcji dostępnych w AlgoStudio, Debugger, Narzędzie Profiler służące do analizy do zwiększania wydajności strategii, Narzędzie do importu i exportu parametrów testowanych strategii.

4 2. Uruchomienie AlgoStudio i przygotowanie środowiska pracy. AlgoStudio jest integralną częścią platformy Protrader 2. W jego celu uruchomienia należy w menu Tools platformy wybrać pozycję AlgoStudio. AlgoStudio podobnie jak platforma Protrader 2 jest w pełni konfigurowalnym narzędziem programistycznym. Użytkownik może skonfigurować środowisko pracy wg swoich preferencji. Wszystkie okna znajdujące się w AlgoStudio mogą być przenoszone i dokowane w innych miejscach. Poniżej przedstawiona została ilustracja możliwości konfiguracyjnych AlgoStudio.

5 3. Moduły indicatorów, strategii oraz skryptów. Aby rozpocząć pisanie kodu źródłowego nowego indicatora, strategii (Expert Advisor) lub skryptu (makra) w języku MQL4 lub C# należy z paska menu AlgoStudio wybrać ikonę New Module lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+N. Pojawi się nam okno wyboru modułu języków programowania, w którym możemy wybrać interesujący nas język. Do wyboru mamy język MQL4 lub C#.

6 W zależności od dokonanego wyboru języka programowania, w następnym kroku pojawi się nam okno, w którym możemy wybrać rodzaj szablonu. Do wyboru mamy następujący rodzaje modułów: - w przypadku języka MQL4 Indicator, Advisor, Script, Library - w przypadku języka C# - Indicator, Trading System, Macros.

7 W kolejnym kroku podajemy nazwę szablonu, który chcemy utworzyć oraz katalog, w którym umieszony zostanie plik z kodem źródłowym. Domyślnym katalogiem jest katalog domowy platformy Protrader 2. W następnym kroku możemy podać nazwę autora, dodać komentarz, nazwę firmy oraz prawa autorskie.

8 W ostatnim kroku użytkownik może ustawić wersję modułu, a także możliwa jest ochrona kodu źródłowego poprzez podanie hasła. Możliwe jest także ustawienie daty ważności dla danego modułu. Po upływie wybranego terminu moduł nie będzie mógł być uruchomiony. Po kliknięciu na klawisz Finish, w oknie edytora kodu źródłowego pojawi się wybrany przez użytkownika szablon. Można wówczas rozpocząć pisanie kodu źródłowego.

9 W przypadku gdy mamy już gotowy kod źródłowy lub jego cześć i jest on zapisany w lokalnym katalogu platformy Protrader 2, możemy wgrać go do AlgoStudio poprzez wybranie z paska menu AlgoStudio ikony Open lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+O. Możemy także wgrać kod źródłowy do edytora kodu za pomocą Script Navigatora. Ikona Open posiada także właściwość pamiętania ostatnich 4 kodów źródłowych, które zostały otarte w edytorze kodu źródłowego.

10 Natomiast aby zapisać w pliku wyniki swojej pracy, należy z paska menu AlgoStudio wybrać ikonę Save. lub też opcję Save As by zapisać szablon pod inną nazwą.

11 4. Dokumentacja języków programowania MQL4 i C#. AlgoStudio posiada narzędzie Dictionary, w którym przedstawione są wraz z krótkim opisem wszystkie funkcje języka MQL4 oraz wszystkie klasy oraz metody języka C#, jakie użytkownik może użyć pisząc kod źródłowy. Aby uruchomić narzędzie Dictionary należy z paska menu AlgoStudio wybrać ikonę Dictionary. Poniżej przedstawione zostało narzędzie Dictionary.

12 Użytkownik może także skorzystać z funkcji <Search> narzędzia Dictionary w celu wyszukania konkretnej funkcji. Pełna dokumentacja języka MQL4 znajduje się na stronie firmy MetaQuotes, pod adresem: Natomiast pełna dokumentacja języka C# znajduje się na stronie firmy Microsoft, pod adresem:

13 5. Panel Editing. W niniejszym rozdziale przedstawiony zostanie panel Editing, który jest jednym z trzech głównych paneli AlgoStudio. Poniżej przedstawiam jego poszczególne części. Edytor kodu źródłowego Edytor kodu źródłowego w AlgoStudio jest w pełni profesjonalnym narzędziem ułatwiającym pisanie kodu źródłowego. Posiada kolorowanie składni, a także wsparcie ze strony technologii IntelliSense. W górnej części edytora znajduje się pasek narzędzi wspomagających pracę i poruszanie się w edytorze kodu źródłowego. Pierwszym z narzędzi jest Undo, dzięki któremu możemy cofnąć się o jeden krok do tyłu w przypadku popełnienia błędu podczas pisania kodu.

14 Kolejnym narzędziem jest Redo, które działa odwrotnie niż przedstawione przed chwilą narzędzie Undo i pozwala powrócić do poprzedniego kroku. Następna w kolejności jest ikona narzędzia Find, które służy do wyszukania określonych fraz w kodzie źródłowym lub też zastępowania określonych fraz w kodzie źródłowym inną frazą.

15 Kolejne narzędzie Comment służy do nadawania komentarzy w kodzie. Oraz narzędzie Uncomment, które służy do usuwania komentarzy z kodu. Ostatnim narzędziem edytora kodu źródłowego jest rozwijana lista metod, funkcji, właściwości oraz zmiennych i pól, które znajdują się w kodzie źródłowym. Lista ta pozwala na łatwe i wygodne poruszanie się między nimi, powodując natychmiastowy przeskok kursora do wybranej metody, funkcji, właściwości, zmiennej lub pola.

16 Script Navigator Skrypt Navigator jest narzędziem, w którym wyświetlane są wszystkie indicatory, strategie (EA) oraz skrypty (makra) stworzone przez użytkownika. Zauważyć jednak należy, że wszystkie skrypty (makra) przechowywane są w katalogu Macroses. Klikając na wybrany plik z kodem źródłowym pojawi się on w edytorze kodu źródłowego. Properties W oknie Properties wyświetlane są wszystkie informacje dotyczące indicatora, strategii (Expert Advisors) oraz skryptu (makra). Posiada ono trzy sekcje. Pierwsza Script info zawiera ogólne informacje dotyczące indicatora, strategii (Expert Advisor) lub skryptu (makra), kolejna sekcja Back testing setup pozwala ustawić wszystkie parametry dotyczące backtestów. Ostatnia sekcja Optimization setup służy do wyboru parametrów optymalizacji strategii (Expert Advisor).

17 Tester Narzędzie Tester jest oknem wykresu i służy do wyświetlania wyników przeprowadzonych backtestów na danych historycznych. Narzędzie to jest tak samo konfigurowalne jak każdy wykres platformy Protrader 2. Posiada menu podręczne wyświetlane po kliknięciu na nim prawym przyciskiem myszy oraz okno Settings dzięki, któremu użytkownik może dokonać ustawień według swoich preferencji.

18 Profiler Profiler jest narzędziem służącym do optymalizacji kodu źródłowego. Dzięki niemu mamy wgląd jakie funkcje są wywoływane przez backtester, a także ile razy były one wywoływane podczas backtestu, przedstawiony jest czas działania pojedynczej funkcji w milisekundach oraz procentowo, a także pokazany jest typ funkcji. Aby uruchomić narzędzie Profiler należy z paska menu AlgoStudio wybrać ikonę narzędzia Profiler.

19 Dictionary Narzędzie Dictionary zostało szczegółowo opisane w Rozdziale 4: Dokumentacja języków programowania MQL4 i C#. Output Narzędzie Output służy do wyświetlania komunikatów systemowych np. błędów podczas kompilacji, lub komunikatów przekazywanych ze strategii (Expert Advisor) do narzędzia Output podczas wykonywania backtestu.

20 Watch Watch jest narzędziem służącym debugowaniu (z ang. debugging odrobaczanie) kodu źródłowego. W AlgoStudio użytkownik może debugować zarówno kod źródłowy języka C# jak i języka MQL4. Aby przystąpić do debugowania kodu źródłowego w pierwszej kolejności musimy ustawić tzw. breakpoints. Breakpoint ustawiamy klikając lewym przyciskiem myszy w ramce obok numerów wierszy edytora kodu źródłowego. W tym miejscu pojawi się czerwone kółko (breakpoint). Następnie wybieramy zmienne, których działanie chcemy sprawdzić i dodajemy je do narzędzia Watch. Aby to zrobić najedź myszką na zmienną, którą chcesz umieścić w narzędziu Watch. Następnie kliknij na niej prawym przyciskiem myszy aby rozwinąć menu podręczne. Po rozwinięciu menu podręcznego wybierz opcję Add Watch.

21 Wybrana zmienna pojawi się w narzędziu Watch. Możemy teraz przystąpić do debugowania kodu źródłowego. W tym celu w pasku menu AlgoStudio należy ustawić opcję Debug.

22 Następnie wciskamy na klawiaturze klawisz F5. Po każdorazowym wciśnięciu klawisza F5 wykres narzędzia Tester będzie odświeżany, a w narzędziu Watch pojawią się wartości dla wybranych zmiennych. W przypadku używania tablic w narzędziu Watch, można kliknąć na przycisk View w celu obejrzenia wartości tablicy.

23 6. Panel Backtesting. Panel Backtesting jest sercem AlgoStuido. Służy do przeprowadzania testów strategii na danych historycznych. Aby przejść do tego panelu kliknąć na zakładkę Backtesting. Możemy teraz rozpocząć przygotowanie strategii do przeprowadzenia testów na danych historycznych. W tym celu należy ustawić parametry backtestu w oknie Properties.

24 W pierwszej kolejności wybieramy główny Symbol backtestu z listy dostępnych symboli. Następnie określamy główny Time Frame (przedział czasowy) lub typ wykresu.

25 Użytkownik ma możliwość także stworzenia własnych niestandardowych time frame (przedział czasowy) lub typów wykresów. W tym celu należy kliknąć na opcję Custom. Pojawi się wówczas okno Custom time frame służące do tworzenia własnych niestandardowych time frames oraz typów wykresów

26 Następnie określamy Range (przedział czasowy), w którym przeprowadzany będzie backtest strategii. Wybierając opcję Custom, użytkownik będzie miał możliwość określenia własnych przedziałów czasowych.

27 Kolejną czynnością jest określenie Data Type (typu danych) na jakich będziemy przeprowadza backtest. Mamy do wyboru następujące typy danych: Bid, Ask, Trade. Kolejnym etapem jest określenie Additional Data (dodatkowych danych) jakie będzie używać backtester do testów. W tym celu klikamy na przycisk Additional Data. Pojawi się nam okno Backtesting data edit, w którym dodajemy wszystkie potrzebne instrumenty określając jednocześnie ich okres (Period), przedział czasowy (Range) oraz typ danych (Data type). Aby usunąć instrument z okna Backtesting data edit należy klinkąć na przycisk Remove.

28 Następnie określamy Type (typ backtestu). Do wyboru mamy następujące typu backtestu: C, OHLC, OHMLC, O OH/2 H HL/2 L LC/2 C (opisane nazwy są skrótami od Open, High, Low, Close świec na wykresie). Wybrany typ backtestu jest głównym typem jakim posługuje się backtester w przypadku nie wybrania przez użytkownika dodatkowych danych do testu. W przypadku gdy użytkownik doda kolejne instrumenty do okna Backtesting data edit określając ich Period (okres) na Tick lub 1M, backtester przeprowadzi test na danych tickowych lub 1M z pominięciem głównego typu backtestu. Tym sposobem możliwe jest przeprowadzenie backtestu na danych tickowych lub danych 1M. W kolejnych krokach określamy Balance (czyli depozyt początkowy) oraz procentowy poziom Stop out.

29 Możemy także określi Commission Type (typ commission). Do wyboru mamy dwie opcje: Lot oraz Deal. Następnie określamy Commission Value (wielkość commission) oraz Leverage (poziom lewarowania instrumentu). Na koniec możemy zaznaczyć lub nie opcję OnePositionMode. Opcja ta pozwala otworzyć tylko jedną pozycję po spełnieniu się określonych warunków w kodzie źródłowym strategii. Dopiero po zamknięciu pozycji możliwe jest otwarcie kolejnej pozycji.

30 Gdy użytkownik ustawił już wszystkie parametry backtestu, można przystąpić do testu strategii na danych historycznych. W pierwszej kolejności musimy określi rodzaj przeprowadzanego backtestu. W tym celu z paska menu panelu Backtesting należy wybrać jedną z dwóch opcji: Quick backtesting lub Visualize backtesting. Opcja Quick backtesting daje użytkownikowi przeprowadzenia szybkiego testu strategii na danych historycznych bez wizualizacji wykresu w trakcie trwania backtestu. Wykres ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi otwartych i zamkniętych pozycji pojawi się dopiero po zakończeniu backtestu.

31 Opcja Visualize backtesting daje użytkownikowi możliwość podglądu co dzieje się na wykresie w czasie wykonywania testu strategii. Po dokonaniu wyboru rodzaju backtestu wciskamy klawisz F5 lub klikamy na ikonę przycisku Run umieszonego na pasku menu, w celu uruchomienia backtestera.

32 Przeprowadzając test strategii w trybie Visualize backtesting, użytkownik ma możliwość kontrolowania prędkości wykonywanego backtestu, poprzez zmniejszanie lub zwiększanie wartości suwaka Speed (prędkość) w oknie wykresu. Przeprowadzając test strategii opartej na wielu instrumentach, które zostały dodane w oknie Backtesting data edit, użytkownik ma możliwość przełączania się pomiędzy instrumentami i przeglądania wyników w oknach wykresów instrumentów.

33 Po zakończeniu backtestu w zakładce Chart widoczny jest wykres, na którym naniesione są wszystkie otwarte i zamknięte podczas testu zlecenia, a także naniesione są automatycznie wszystkie indicatory, które zostały użyte podczas test. W kolejnej zakładce Trades history znajduje się historia transakcji jakie zostały wykonane podczas backtestu.

34 Zakładkę Trades history użytkownik może skonfigurować wg swoich preferencji. Klikając prawym przyciskiem myszy na zakładce rozwinięte zostanie podręczne menu. Wybierając z menu podręcznego pozycję Settings użytkownik będzie miał możliwość konfiguracji panelu Trades history.

35 Kolejna zakładka Positions przestawia wszystkie pozycje jakie zostały otwarte podczas testu. Zakładka ta jest tak samo konfigurowalna jak przedstawiona wyżej zakładka Trades history. Następna w kolejności zakładka to Order book. Posiada ona te same właściwości konfiguracyjne co opisane powyżej zakładki.

36 Kolejna ważna dla użytkownika zakładka to Performance. Pozycja Balance Gain przedstawia wykres Balance oraz Equity dla przeprowadzonego backtestu. Przedstawione jest też podsumowanie backtestu w formie tabelarczynej w pozycji Summary.

37 Dostępny jest wykres P/L by month (profitu i straty w ujęciu miesięcznym). W pozycji P/L by day of the week mamy wgląd jak kształtował się profit i strata w ujęciu każdego dnia w tygodniu.

38 Natomiast w pozycji P/L by hour of the day przedstawiony został wykres profitu i straty w ujęciu godzinowym. Ostatnią pozycją w zakładce Performance jest Trade population. Przedstawia on w postaci wykresu ilość przeprowadzonych zleceń dla poszczególnych instrumentów.

39 Ostatnią zakładką w panelu Backtesting jest zakładka Logs, w której zapisywane są wszelkie informacje pochodzące ze strategii oraz AlgoStudio podczas wykonywanego backtestu. Po zakończeniu testu strategii na danych historycznych użytkownik może zapisać do pliku ustawienia strategii. W tym celu na pasku menu AlgoStudio należy kliknąć na ikonę Export

40 Pojawi się wówczas okno Export Strategy params, w którym użytkownik może wybrać interesujące go parametry, które chce zapisać w pliku. Użytkownik może także importować zapisane wcześniej ustawienia z wcześniej przeprowadzonych testów strategii, które zostały zapisane w plikach. W tym celu należy kliknąć na ikonę Import, która znajduje się na pasku menu AlgoStudio. Testowanie skompilowanych indicatorów oraz strategii (bez kodów źródłowych). W przypadku gdy użytkownik posiada skompilowaną w AlgoStudio strategię bądź indicator, a nie posiada do nich kodów źródłowych, program AlgoStudio daje możliwość uruchomienia takiego kodu i przeprowadzenia testu na danych historycznych. W tym celu należy wybrać przekompilowany plik ze strategią i wgrać go do AlgoStudio. Następnie należy postępować tak samo jak w przypadku strategii bądź indicatora z dostępnym z kodem źródłowym.

41 7. Panel Optimization. Panel Optimization jest ostatnim panelem dostępnym w AlgoStudio i służy do przeprowadzania optymalizacji strategii. Aby rozpocząć optymalizację strategii należy wpierw wgrać strategię i przeprowadzić test na danych historycznych. Następnie w oknie Strategy Variables pojawią się zmienne strategii, które mogą być przedmiotem optymalizacji. Wówczas użytkownik może dokonać wyboru parametrów, które mają zostać zoptymalizowane. Kolejną czynnością, którą użytkownik może wybrać (ale nie musi) jest wybór limitów optymalizacji, pod kątem których parametry strategii mają zostać zoptymalizowane. W tym celu klikamy należy kliknąć przycisk Add limit, a następnie dokonać wyboru jednej z siedmiu dostępnych opcji: Profit, GrossProfit, AverageProfit, ProfitFactor, PayoffRatio, AnnualizedGain, MaxDrawDown.

42 Po dokonanym wyborze parametrów optymalizacji, w celu rozpoczęcia procesu optymalizacji strategii wciskamy przycisk F5 lub klikamy na ikonę Run. Proces optymalizacji widoczny jest w zakładce Table. Użytkownik ma także możliwość konfiguracji zakładki Table, poprzez menu podręczne dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Settings.

43 Wyniki optymalizacji przedstawiane są także w formie graficznej w zakładce Chart. Użytkownik może wybrać jakie dane mają być przedstawione na osi X lub osi Y. Do wyboru mamy 35 pozycji.

44 Możliwy jest także wybór rodzaju wykresu z 3 dostępnych: Line, Histogram, Point.

45 8. Narzędzie History Data Manager. History Data Manager służy do tworzenia własnych instrumentów, a także importowania do nich danych historyczny. Instrumenty te można wykorzystać następnie podczas przeprowadzania testów strategii na danych historycznych w AlgoStudio. History Data Manager nie jest narzędziem bezpośrednio wbudowanym w AlgoStudio. Można go uruchomić wybierając Tools oraz klikając na ikonę History Data Manager w menu platformy Protrader 2. Aby utworzy nowy instrument wciśnij przycisk Create i wpisz nazwę instrumentu.

46 Następnie użytkownik może przystąpić do importu danych historycznych. History Data Manager posiada możliwość importu danych: Intraday, Day oraz tick. Następnie określamy Period (okres) dla importowanych danych. Przedstawiona poniżej ilustracja dotyczy danych typu Intraday.

47 W kolejnym etapie użytkownik określa History type, czyli typ danych historycznych jakie będą importowane do instrumentu. Następnie w zakładce Setup można ustawić parametry instrumentu.

48 Zakończyliśmy ustawienia instrumentu. Możemy przystąpić teraz do importu danych historycznych. Dane historyczne możemy importować z pojedynczych plików lub grupowo z kilku plików umieszczonych w jednym katalogu. Służą do tego celu przyciski Group Import oraz Import. Wybierając jedną z opcji pojawi się okno Import data. W oknie tym wybieramy ścieżkę do pliku z danymi, określamy separator pól, format daty i czasu. Możemy także ustawić dodatkowe informacje jak Time zone (strefa czsowa) lub Offset.

49 Po kliknięciu na przycisk Import dane historyczne zostaną wgrane do instrumentu i będą widoczne na wykresie okna narzędzia History Data Manager. Pobrane dane historyczne możemy także przekonwertować do wyższych okresów czasowych. W tym celu należy kliknąć na przycisk Highest Periods. Pojawi się wówczas okno Build Highest Periods, w którym użytkownik dokonuje wyboru okresów do jakich dane mają zostać przekonwertowane.

50 Jeżeli użytkownik nie posiada własnych danych historycznych, może je pobrać bezpośrednio z serwerów firmy PFSoft. W tym celu należy kliknąć na przycisk Load, a następnie wybrać instrument oraz określić przedział czasowy dla poszczególnych typów danych.

51 9. Narzędzie Trading System List. Gdy użytkownik posiada przetestowaną na danych historycznych strategię może ją uruchomić na serwerach demo lub real platformy Protrader 2. Do tego celu służy narzędzie Trading System List. W celu jego uruchomienia należy z menu platformy wybrać Terminal, a następnie kliknąć na ikonę More. Po uruchomieniu narzędzia Trading System List możemy je dokować na jednym z pulpitów platformy Protrader 2.

52 Użytkownik może dodać jedną lub więcej strategii w oknie Strategies. W tym celu należy kliknąć na ikonę Add strategy. Następnie w oknie Script Lookup wybieramy strategię, która ma zostać uruchomiona w narzędziu Trading System List. Wybrana strategia pojawi się w oknie Strategies.

53 W kolejnym kroku należy skonfigurować strategię w oknie Properties. W pierwszej kolejności wybieramy numer konta, na którym uruchomiona zostanie strategia. Następnie wybieramy instrument, który widoczny będzie na wykresie.

54 Użytkownik może (nie jest to obowiązkowe) przypisać także Hotkey, którym będzie uruchamiał strategię. W kolejnym etapie konfiguracji należy wybrać Time Frame (przedział czasowy), na którym uruchomiona zostanie strategia. Tak jak w przypadku AlgoStudio tutaj także użytkownik może tworzyć własne przedziały czasowa oraz wybrać typy wykresów, na których uruchomiona zostanie strategia.

55 Na koniec użytkownik może także ustawić parametry strategii. Po ustawieniu wszystkich parametrów w oknie Properties, użytkownik może uruchomić strategię klikając na przycisk Start w oknie Strategies.

56 Po uruchomieniu strategii, wszystkie otwarte zlecenia widoczne będą w oknie wykresu. Wybierając zakładkę Performance, użytkownik będzie miał dostęp w czasie rzeczywistym do wyników strategii w formie tabelarycznej oraz graficznej. Jest ona przedstawiona w dokładnie w ten sam sposób jak w backtesterze AlgoStudio. Wszystkie aktualnie otwarte pozycje widoczne są w oknie Positions.

57 Użytkownik ma także do dyspozycji okno Order book. oraz okno Traders history (Historia transakcji). Na koniec dostępne jest także okno Logs (Logi). Z kolei okno Strategy info na bieżąco przedstawia wszystkie informacje na temat uruchomionej strategii.

58 10. Uruchamianie skryptów. Uruchamianie skryptu (makra) na platformie Protrader 2 odbywa się poprzez przypisanie go do hotkeys w ustawieniach platformy Protrader 2. W celu przypisania makra do hotkeys należy na platformie Protrader 2 w menu Environment wybrać ikonę Settings. Po pojawieniu się okna Settings należy wybrać zakładkę Hotkeys. Następnie w oknie Hotkeys klikamy na Create custom action. Pojawi się wówczas menu, w którym możemy wybrać dwa rodzaje przypisania skryptu (makra) do hotkey: Run Macros oraz Quick run Macros.

59 Różnica między tymi dwoma elementami polega na tym, że w przypadku opcji Run macros, użytkownik w momencie uruchomienia skryptu (makra) poprzez hotkey, będzie miał możliwość zmiany domyślnych parametrów dla danego skryptu (makra). W przypadku opcji Quick run Macros parametry te ustawia się przy nadawaniu hotkey i nie będzie możliwości ich zmiany podczas wykonywania skryptu. Poniżej przedstawione zostało na ilustracjach przypisanie skryptu do obydwu parametrów. Przypisanie skryptu poprzez Run macros odbywa się w następujący sposób.

60 Pojawi się okno z listą skryptów (makr), w którym dokonujemy wyboru skryptu (makra). Następnie przypisujemy hotkey do wybranego skryptu i wciskamy przycisk Set.

61 Ustawienia skryptu (makra) możemy edytować klikając na Edit. Skrypt (makro) można także usunąć klikając na Remove. W przypadku przypisania skryptu poprzez opcje Quick Run Macros postępujemy dokładnie w taki sam sposób.

62 Jedyna różnica polega na tym, że po wyborze skryptu (macra) otrzymujemy możliwość ustawienia wszystkich parametrów skryptu (makra), z którymi skrypt będzie wywoływany automatycznie.