FOT. MICHAEL PROBST/AP ETYKA W BIZNESIE DODATEK DOFINANSOWANY PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOT. MICHAEL PROBST/AP ETYKA W BIZNESIE DODATEK DOFINANSOWANY PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI"

Transkrypt

1 FOT. MICHAEL PROBST/AP ETYKA W BIZNESIE 079_NW_37_NBP_I :16

2 ?! BADANIE NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH Tonący brzydko się chwyta Gdy gospodarka zwalnia i trudniej osiągnąć wyniki, jakich oczekują przełożeni i akcjonariusze, rośnie ryzyko nadużyć w biznesie. CEZARY KOPROWICZ F irma doradcza Ernst & Young co roku pyta przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych dyrektorów finansowych, szefów działów audytu wewnętrznego i działów prawnych o to, jak ich zdaniem przestrzegane są w biznesie zasady etyki. W najnowszej, tegorocznej edycji badań na temat nadużyć i korupcji, udział wzięło 1758 menedżerów z 43 krajów, w tym Polski. Przedstawiamy wnioski, jakie wynikają z 12. Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych. Walka o przetrwanie 39 proc. badanych na świecie potwierdza, że korupcja w ich otoczeniu gospodarczym jest powszechna i nasila się wraz z niekorzystnymi tendencjami w gospodarce. 15 proc. respondentów jest gotowych do przekazywania łapówek. To duży skok rok wcześniej taką deklaracje złożyło 9 proc. badanych. Poluzowanie standardów moralnych w firmach w okresie spowolnienia gospodarczego skutkuje tolerancją dla działań niezgodnych z przepisami prawa. To trend, który będzie trudno odwrócić mówi Mariusz Witalis, partner Ernst & Young w dziale o znaczącej nazwie Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć. Sztuką jest być uczciwym, gdy inni łamią zasady dla osiągnięcia krótkotrwałych korzyści komentuje Wiesław Rozłucki, były wieloletni szef Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jeden z twórców rynku kapitałowego w Polsce. Wśród dyrektorów finansowych prawie co drugi (47 proc.) uznał za dopuszczalne w czasach kryzysu działania wątpliwe etycznie, jeśli to mogłoby zapewnić spółce przetrwanie. 15 proc. spośród nich odpowiedziało, że zapłaciłoby łapówkę, by uzy _NW_37_NBP_II-III :17

3 BADANIE NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH FOT. DANOMYTE/FOTOLIA.COM skać zamówienia dla firmy. 4 proc. uznało za usprawiedliwione w trudnych warunkach biznesowych manipulowanie wynikami finansowymi. Pozycja dyrektorów finansowych w firmach jest unikalna. Mają oni znakomite warunki do obchodzenia kontroli czytamy w raporcie Ernst & Young. Autorzy podkreślają, że tylko 46 proc. spośród dyrektorów finansowych ma za sobą szkolenia w zakresie procedur antykorupcyjnych. W momentach zagrożenia człowiek działa instynktownie chce przetrwać. Podobnie postępują niektóre firmy, podejmując w czasie kryzysu zagrażającego ich egzystencji bardzo kontrowersyjne działania mówi Iwona Sroka, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Żyjemy jednak w cywilizowanym świecie, w którym obowiązują określone reguły i standardy. Wolny rynek nie jest tożsamy z samowolą. Cena uczciwości Wiesław Rozłucki podkreśla, że pokusa występuje nie tylko w trakcie załamania na rynkach czy w trudnych warunkach biznesowych. Do naruszenia norm dochodzi także w czasie hossy, szczególnie na szczycie: Przypomnijmy sobie ostatnią hossę, gdy rosła bańka spekulacyjna na amerykańskim rynku nieruchomości. Pożyczki wpychano na siłę,także klientom, którzy nie mieli zdolności kredytowej. Nikt nie myślał o zasadach i doszło do załamania. Presja na wynik wywierana jest przez przełożonych, rynek, akcjonariuszy. W tegorocznej edycji badania E&Y 5 proc. badanych zadeklarowało, że jest w stanie zmanipulować wyniki finansowe. Mogłoby się wydawać, że te 5 proc. to margines, ale wyobraźmy sobie, że zmanipulowane wyniki finansowe podaje podobny procent spośród 400 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Aż 20 spółek! Byłby poważny problem dla inwestorów, a prasa pisałaby o serii, tak jak wtedy, gdy w USA wybuchła afera Enronu i World.com. Kreatywna księgowość zmiotła wówczas z rynku wiele firm, a zjawisko upiększania sprawozdań finansowych ochrzczono mianem enronitis, jakby chodziło o chorobę zakaźną. Gdy standardy etyczne w biznesie idą w dół, trudno jest zachować zasady. Uczciwy prezes czy menedżer może zapłacić wysoką cenę, jeśli nie ulegnie presji akcjonariuszy czy nadzorców. Pamiętajmy jednak, że uczciwość nie ma ceny. Jedną złą decyzją można przekreślić całą swoją karierę ostrzega Rozłucki. A Iwona Sroka dodaje: Żadna wymówka nie może usprawiedliwiać nieczystej gry na boisku sportowym, w życiu prywatnym, jak i w biznesie. Wysokie standardy etyczne powinny być utrzymywane zarówno w czasie dobrej koniunktury, jak i bessy, bo firmy pracują na swoją reputację w każdych warunkach i przez wiele lat. Polska bez kompleksów Choć w polskim biznesie korupcja nie jest uznawana za powszechny problem, to jednak wielu polskich menedżerów byłoby skłonnych dopuścić się działań nieetycznych, by osiągnąć sukces lub ratować firmę. Ponad połowa z nich ufundowałaby klientom jakąś rozrywkę, a niemal jedna trzecia w zamian za współpracę dałaby gotówkę. Umacnia ich w takiej postawie przekonanie, że ryzyko wpadki jest niewielkie 80 proc. polskich uczestników ankiety uważa, że służby chcą przeciwdziałać łapówkarstwu, jednak aż 75 proc. wątpi w skuteczność tych działań. Autorzy raportu podkreślają, że Polska nie wpada wcale źle na tle innych rynków wschodzących. Jakub Kraszkiewicz z Ernst & Young zwraca uwagę, że o ile rok wcześniej jedynie 37 proc. ankietowanych przyznało, że kierownictwo ich firm jest zaangażowane w walkę z korupcją, to dziś takie zaangażowanie zauważa aż dwie trzecie badanych. Nie przypisywałbym Polakom szczególnej skłonności do korupcji chociażby w kontekście głośnych niedawno afer korupcyjnych w Niemczech lub dotykających sektor bankowy Wielkiej Brytanii. W Polsce wciąż dość głęboko zakorzenione jest przekonanie, że normy prawne i etyczne są w gruncie rzeczy relatywne, a ich obchodzenie ułatwia życie. Jednak wraz ze wzrostem zamożności i świadomości społecznej akceptacja dla zachowań korupcyjnych powinna się zmniejszać prognozuje Tomasz Dyrda z Ernst & Young. Podkreśla, że rośnie profesjonalizm służb walczących z korupcją: Zapewne życzylibyśmy sobie, by były jeszcze bardziej skuteczne, ale przestępstwa korupcyjne są wyjątkowo trudne do wykrycia i udowodnienia. Uczciwy zajdzie dalej Autorzy raportu przypominają, że ostateczna odpowiedzialność za standardy zarządzania spoczywa na radzie nadzorczej. Ten organ nadal bywa jednak oderwany od rzeczywistości biznesowej firmy. 52 proc. najwyższej kadry kierowniczej uważa, że skuteczna ochrona firmy przed nadużyciami wymaga, by członkowie rady nadzorczej mieli lepszą wiedzę na temat działalności organizacji. Konieczność zmian w postawie rad nadzorczych dostrzegają głównie respondenci z rynków wschodzących komentują autorzy raportu. Iwona Sroka: Stwierdzenia zarządzających o niedostatecznym przygotowaniu członków rad nadzorczych niepokoją. Obnaża to nie tylko skalę zjawiska, ale wskazuje również na istotny problem braku synergii między działaniami najważniejszych organów spółki: zarządu i rady nadzorczej oraz jej właścicieli. Autorzy raportu przypominają, że korupcja hamuje rozwój i dławi wolny rynek. Firmy nie muszą konkurować jakością produktów, ceną oraz ich innowacyjnością. Wystarczy, że dają łapówki i biznes się kręci mówi Jakub Kraszkiewicz. Eksperci twierdzą, że receptą na poprawę standardów działalności biznesowej może być piętnowanie złych przykładów. To zadanie dla szkół i uczelni, dla mediów oraz dla organizacji biznesowych. Wiesław Rozłucki: Musimy pokazywać na przykładach, że nieuczciwość się nie opłaca, a w długim okresie prowadzi do wymiernych strat ekonomicznych. Owszem, komuś się może udać, ale na ogół postępowanie nieetyczne uniemożliwia osiągnięcie sukcesu biznesowego w długim terminie. Iwona Sroka: Łamanie zasad gry może skończyć się dla firmy katastrofą. Jakub Kraszkiewicz: Edukacja antykorupcyjna powinna być częścią wychowania obywatelskiego. Oczywiście taka edukacja powinna być poparta systemem zachęt i kar wymuszających działania zgodne z prawem. W tym kontekście niedawne zarzucenie prac nad ustawą wprowadzającą instytucjonalną ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości i przypadki zachowań korupcyjnych w firmach uważam za krok wstecz na drodze walki z korupcją w Polsce. ^ _NW_37_NBP_II-III :17

4 BIZNES BOI SIĘ SŁOWA ETYKA PROF. WOJCIECH GASPARSKI, wybitny znawca etyki życia gospodarczego CEZARY KOPROWICZ: Czy dzięki kryzysowi dowiedzieliśmy się czegoś nowego o skutkach chciwości i nieetycznych zachowań? PROF. WOJCIECH GASPARSKI: Od począt- ku transformacji, a właściwie jeszcze od ustawy o działalności gospodarczej ministra Mieczysława Wilczka z 1988 roku, obowiązuje hasło: co nie jest zakazane, to dozwolone. To wprowadza w błąd. Prawda jest bowiem taka, że to, co nie jest zakazane, nie jest dozwolone, tylko legalne. Wiemy już, że w biznesie nie można ograniczać się tylko do legalności. Istnieje o wiele szerszy zakres zachowań, które nie są przestępstwami, mimo to wielu z nich nie akceptujemy społecznie, bo są nieuczciwe. W biznesie i na rynkach myśli się w coraz krótszych horyzontach czasowych. Menedżerowie wielkich banków inwestycyjnych skupiają się na dwu-trzyletniej perspektywie. Często to wystarcza, by się ustawić, a odprawa wystarczy na emeryturę lub inwestycję we własną działalność. Dlatego potrzebne są instytucjonalne rozwiązania etyczne, jak w medycynie i badaniach naukowych. Istnieją przecież agencje ratingowe, które oceniają, jak bardzo ryzykowny jest dany instrument finansowy. Teraz potrzebujemy ratingów o charakterze etycznym. W lipcu, podczas V Światowego Kongresu Etyki Biznesu zorganizowanego przez International Society of Business, Economics and Ethics (ISBEE) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, padła propozycja, by opracować przysięgę menedżera na wzór przysięgi Hipokratesa dla lekarzy. Gordon Gekko nie ma racji Kultura korporacyjna przeważa nad normami etycznymi. Ale czy menedżerowie korporacji chcieliby, aby ich dzieci żyły w świecie, w którym zasady etyki nie obowiązują? ROZMAWIAŁ CEZARY KOPROWICZ Wśród lekarzy zdarza się łamanie przysięgi. Niedawno na igrzyskach w Londynie taką przysięgę składali sportowcy. A przypadki dopingu były. Procent lekarzy, którzy postępują wbrew przysiędze, jest znikomy. Podobnie było ze sportowcami przyłapanymi na dopingu w Londynie. Nie wszyscy są aniołami. Wszystkich nadużyć nie wyeliminujemy. Ważne jest, by było ich jak najmniej. Wolność gospodarcza powinna być miarkowana społecznie akceptowanymi ramami uczciwości. W biznesie jest jeszcze wiele do zrobienia, musimy nauczyć się nazywać rzeczy po imieniu. Świat biznesu niechętnie używa słowa etyka. Obawia się go. Wprowadzono dobrowolne standardy zachowań zwane społeczną odpowiedzialnością biznesu, co jest niezbyt _NW_37_NBP-IV-V :45

5 BIZNES BOI SIĘ SŁOWA ETYKA FOT. ALBERT ZAWADA szczęśliwym tłumaczeniem angielskiego zwrotu corporate social responsibility. W książkach na temat CSR jest jednak niewiele odwołań do etyki biznesu. Może dlatego, że świat biznesu tworzymy my sami. Naginamy zasady i przepisy już w drodze do pracy, przekraczając prędkość. A w pracy często zrobimy wszystko, by osiągnąć cel. W krajach, gdzie normy prawne i etyczne są powszechnie przestrzegane, zasady etyczne obowiązują także w biznesie. Mam na myśli kraje skandynawskie. Tam kierowcy nie przekraczają dopuszczalnej prędkości, a kierownicy dbają o etyczną substancję firmy. Czy chciwość jest dobra w dążeniu do celu? Wszyscy pamiętamy zasady Gordona Gekko z filmu Wall Street. Pamiętamy, jak skończył. Chciwość i zachłanność nigdy nie są dobre. Deformują charakter. Innowacyjność i pozyskiwanie klienteli, jak wskazywał Peter Drucker, są najważniejsze, i to one powinny być motorem w biznesie. Menedżerowie podejmujący ważne decyzje są podatni na sugestie nieetycznego zachowania ze strony przełożonych i akcjonariuszy. Zwłaszcza gdy mają obciążoną hipotekę i rodzinę na utrzymaniu... Korporacje tworzą pseudoetykę na własne potrzeby. Kultura korporacyjna zaczyna przeważać nad normami etycznymi. Ale czy tacy menedżerowie chcieliby, by ich dzieci i wnuki żyły w świecie, w którym zasady etyki nie obowiązują? W Centrum Etyki Biznesu robiliśmy badania, w których respondentami byli prezesi i dyrektorzy firm. Zgodzili się w nich, że często nieprzestrzeganie zasad etycznych w biznesie przynosi wymierne krótkoterminowe korzyści. Zapytaliśmy ich więc, czy biorąc to pod uwagę będą wychowywali swoje dzieci w konieczności przestrzegania norm etycznych. Ponad 80 proc. badanych odpowiedziało, że tak. To oznacza, że żyjemy w społeczeństwie o podwójnej moralności. Jedną mamy w życiu prywatnym, drugą dla korporacji. Nic nie usprawiedliwia nieetycznego działania. Nawet pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna i walka o przetrwanie W sequelu filmu Wall Street Gordon Gekko wychodzi z więzienia. Nie bardzo potrafi się odnaleźć w nowej technologii, trudno mu zaakceptować zmiany społeczne. Ale na rynku się odnajduje, wkrótce znów staje się znaczącym graczem. Przypadek, fikcja? To mogło się wydarzyć. Uczyniono z pokera standard życia społecznego, a z kasyna standard życia gospodarczego. I wielu nie chce tego zmienić. Finansjeryzacja zastąpiła realną gospodarkę. Naruszone zostały pewne zasady i dopiero zaczynamy poszukiwać nowego sposobu zinstytucjonalizowania naszej globalności. Nie mamy rządu globalnego, nie mamy regulacji globalnych. Dziś ten porządek narzucają korporacje. Wiele z nich jest silniejszych niż niejeden kraj. Dlatego tak ważna jest sprawa standardów etycznych oraz odpowiedzialności, co głosi mvanifest Global Compact ONZ Globalna etyka gospodarcza skutki dla światowego biznesu z 2009 roku. Potrzebna jest też nowa umowa międzynarodowa. Nowy ład. Czy deregulacja rynków finansowych także ma być elementem nowego ładu? Rynki powinny rządzić się swoimi prawami, ale w ramach umowy społecznej. Im bliżej realiów, tym lepiej. Wróćmy do korzeni. Kiedy idziemy kupić na bazar owoce i warzywa, to wchodzimy na rynek w czystej postaci. Możemy porównywać produkty, negocjować ceny. Informacja jest dokładna. Jakość można ocenić samemu, bez analityków i specjalnych raportów. Wymiar moralny transakcji jest zachowany my jesteśmy znani kupcom, sprzedawcy nam też. Dopiero tam mamy do czynienia z prawdziwym, rzetelnym rynkiem, dobrymi obyczajami kupieckimi. Dlaczego na rynkach finansowych tak nie jest? Bo tam nie ma równego dostępu do informacji. Ci, którzy są lepiej informowani, korzystają z tego. Jak odbudować zaufanie? Zacząć od siebie. Postępujmy tak, by nikt nam nie zarzucił nieetycznego działania. Z zaufaniem jest źle. Nie więcej niż 50 proc. respondentów deklaruje zaufanie do biznesu w skali globalnej. Dlatego spisuje się obszerne umowy, starając się przewidzieć wszelkie możliwe skutki, co powoduje wzrost kosztów transakcyjnych. Bardzo łatwo jest obwiniać banki czy ubezpieczycieli za kryzys, ale uczciwość i etyka powinny być po dwóch stronach lady. Dlaczego ubezpieczyciele i banki są tak ostrożne? Bo widziały bardzo wiele nadużyć swoich klientów. Liczne wyłudzenia kredytów czy odszkodowań wywołały kryzys zaufania w tym biznesie. Wyniki Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych świadczą, że z tym zaufaniem i etycznością jest coraz gorzej. Im dłużej trwa kryzys, tym bardziej jesteśmy skłonni do korupcji i manipulacji. Nic nie usprawiedliwia nieetycznego działania. Nawet pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna i walka o przetrwanie. Uczciwość i etyka to podstawowe wartości, nawet w trudnych czasach. Postępując etycznie, łatwiej będzie nam pokonać kryzys. Jak uświadomić biznesowi, że nieetyczna działalność się nie opłaca? Kwestie chciwości na rynkach opisał już 100 lat temu Georg Simmel, niemiecki filozof. Wskazał, że pieniądz ma ogromną siłę, bo nabiera charakteru bóstwa. Stwarza poczucie posiadania wszystkiego, czego się zapragnie. Dlatego tak łatwo ulec pokusie szybkiego zysku. Można i należy oderwać się od rzekomo niewykonalnego zerwania nieetycznością w biznesie. Dowodem tego, że można oderwać się od ziemi, jest historia lotnictwa. Pierwszy lot braci Wright odbył się w grudniu 1903 roku, trwał zaledwie 59 sekund i liczył 260 metrów, ale bez tego lotu, jak bez pierwszego kroku dziecka, nie byłoby na świecie transportu lotniczego ani żaden człowiek nie mógłby chodzić. Etyka biznesu postawiła już pierwsze kroki w postaci kanonów i programów etycznych oraz zasad dobrej praktyki czas na dalsze. Profesor dr hab. WOJCIECH GASPARSKI jest dyrektorem Centrum Etyki Biznesu, jednostki wspólnej Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN _NW_37_NBP-IV-V :45

6 BILANS PIĘCIU KRYZYSOWYCH LAT Krajobraz po (trwającej) Ze skutkami chciwości i chorej spekulacji zmagamy się już od 2007 r. Najwięcej nauczyli się ci, którzy też najwięcej zapłacili za kryzys: podatnicy, konsumenci, drobni inwestorzy. Świat finansów i polityki nadal popełnia te same błędy. CEZARY KOPROWICZ pierwszej fazie kryzysu wielkie banki inwestycyjne, które w pogoni za zyskami zapomniały o etycznych zasadach, o mało się nie wywróciły. Ale pamięć jest krótka. Te, które przetrwały, nadal robią swoje. Ameryka spadła na cztery łapy i próbuje rosnąć. Europa coraz bardziej pogrąża się w kryzysie. Gospodarcze zawirowania i turbulencje na rynkach w ostatnich latach sprzyjały Chinom, ale i one w końcu słabną. Mówi się, że Chiny też mają problemy, bo stają się już zbyt drogie i same szukają tańszych miejsc do produkcji. Zgadzam się, ale Chińczycy stali się gospodarczą po- W tęgą, zdobyli kapitał i nowe technologie, zdążyli zbudować infrastrukturę wylicza Łukasz Rosiński, dyrektor zarządzający Infinity8, autoryzowanego doradcy rynków giełdowych NewConnect i Catalyst. Zdaniem Rosińskiego, gdy Ameryka czegoś się już nauczyła, to Europa jeszcze wciąż się uczy. USA straciły pierwsze dwa lata kryzysu, Europa już cztery. Między innymi dlatego, że w kryzysie okazało się, iż strefę euro skonstruowano na dobre czasy, ale nie przygotowano jej na niepogodę. Gdyby euro nie było, to słabsze kraje Grecja, Hiszpania czy Portugalia stanęłyby na nogi, dewaluując swe waluty (to m.in. dzię- ki spadkowi wartości złotego Polska była zieloną wyspą wzrostu). Z euro nie jest to możliwe. Z drugiej strony Europejski Bank Centralny dopiero zaczyna wzorem Fed prowadzić taką politykę, która miałaby nie tylko zapobiec inflacji, ale także zapewnić wzrost gospodarczy. Na dodatek Ameryka ma silne przywództwo, nie potrzebuje międzyrządowych szczytów, by podjąć ważne decyzje (choć i tam demokratom i republikanom ciężko porozumieć się przy podejmowaniu szybkich decyzji). Natomiast europejskie rządy nie bardzo potrafią się porozumieć, kto miałby być liderem. Jeśli nawet ostatecznie uginają się pod dyktatem Niemiec, to i tak sarkają, że przyjęte rozwiązania są bardziej w interesie niemieckim niż greckim, hiszpańskim czy cypryjskim. Polska przechodziła dotąd kryzys bardzo dobrze, ale teraz może być trudniej. Dotacje unijne jak dotąd bardzo nam pomogły, ale nie widać u nas postępu w innowacyjności, na którym wygrywa Ameryka. Biotechnologie nie wyszły nam tak, jak oczekiwaliśmy, a w USA ten biznes _NW_37_NBP_VI-VIII :19

7 BILANS PIĘCIU KRYZYSOWYCH LAT bitwie FOT. RICHARD DREW/AP się mocno rozwija. Grozi nam, że w przyszłości pieniądze z UE będą redukowane. Będzie trudniej gonić świat. Spekulację trzeba kontrolować Główną przyczyną globalnego kryzysu była chciwość, która doprowadziła do nadmiernej spekulacji. Najważniejszy był krótkoterminowy zysk, z którego wypłacano dywidendy dla akcjonariuszy i premie dla menedżerów. Etyczne zasady odłożono w kąt, nikt nie myślał o biznesie w długim terminie. Człowiek podekscytowany umiejętnie rozpowszechnioną narracją o pewnych zyskach i stałych wzrostach staje się ślepy i głuchy na podpowiedzi zdrowego rozsądku. Do szczególnie ryzykownych decyzji skłania strata, a jeszcze bardziej strach przed stratą. Wtedy powstaje sprzyjający klimat dla zachowań nieuczciwych. Czasem trudno zrozumieć, do którego momentu sami się oszukujemy i zwodzimy innych nieświadomie, a od kiedy świadomie fałszujemy rzeczywistość tłumaczy Jacek Santorski, psycholog biznesu. Piotr Kuczyński, główny analityk Xeliona, dodaje, że na Wall Street przynajmniej częściowo zdawano sobie sprawę z tego, że katastrofa jest nieuchronna, ale nie chciano rozstawać się z wielkimi premiami. Usankcjonowano ideę, że zysk dla akcjonariuszy i bezpośrednie powiązanie wynagrodzenia szefostwa spółek z wielkością tego zysku to rzeczy najważniejsze. Wynagradzane olbrzymimi pieniędzmi zarządy zmuszone były do szukania szybkich zysków mówi Kuczyński. Dobre oceny, jakie podejrzanym instrumentom wystawiały agencje ratingowe, pozwalały je sprzedawać inwestorom, m.in. funduszom emerytalnym. Nikt nie chciał pamiętać, że agencje też się mylą. Agencje w latach utrzymywały najwyższe ratingi dla krajów azjatyckich, aż do wybuchu tam kryzysu. Dawały najwyższe oceny Enronowi, który upadł na początku ubiegłej dekady przez kreatywną księgowość. Agencje nie są odpowiedzialne za sam kryzys, ale z całą pewnością nie stanęły na wysokości zadania mówi Piotr Kuczyński. Jacek Santorski i Piotr Kuczyński przypominają, że sama spekulacja nie jest zła. Problemem jest jej nadmiar, brak kontroli i samokontroli. Inwestorzy spekulacyjni są narażeni na wielką pokusę szybkiego zysku. Pracują w komfortowych warunkach. Bywa, że decydują się na transakcje, siedząc wygodnie w restauracji. Zapominają, że operują wartościami wytworzonymi przez lata, których ceną były krew, pot i łzy mówi psycholog biznesu. A Kuczyński dodaje: Można winić prawodawców, którzy pozwolili, by rynki finansowe wyrwały się spod kontroli. Rachunek dla podatnika Sposobem na wyjście z globalnego kryzysu miało być ratowanie banków i pompowanie pieniędzy na rynek. Okazało się, że nie można pozwolić na upadek głównym winowajcom kryzysu, bo to może doprowadzić do ruiny całego systemu. Najwyższą cenę (bankructwo) zapłacił bank Lehman Brothers, ale rykoszetem dostali wszyscy od dużych inwestorów przez drobnych graczy po zwykłych ciułaczy. Spadek na giełdach w 2008 r. pozbawił ich dużej części majątku i oszczędności. Nie wszystko udało się odrobić. Wydawało się, że czegoś się nauczymy, ale dziś uważam, że tak nie jest. Wszyscy wiedzą, że jednym z powodów kryzysu było powstanie instytucji finansowych za dużych, by upaść. I co z tego? Stały się jeszcze większe. Bank of America wchłonął upadający Merrill Lynch, JPMorgan przejął bank Bear Stearns. Wszystkie podjęte środki są pod wpływem lobbingu zmiękczane, co w przyszłości doprowadzi do kolejnych kryzysów mówi Piotr Kuczyński z Xeliona. Rachunek za ratowanie systemu bankowego i próby ożywienia gospodarki kreowanym sztucznie pieniądzem otrzymali konsumenci. Właściwie trzy rachunki. Bo pieniądze na ratowanie banków szły z publicznej kasy. Pieniądze na zapewnienie im płynności też, co znacznie zwiększyło zadłużenie państw. A wielkie banki, które stanęły na nogi w latach , wykorzystały strumień kapitału do kolejnych spekulacji, pompując ceny surowców. To (na przykład droższa benzyna, jaką lejemy do baków) był ten trzeci rachunek za kryzys wystawiony konsumentom. W systemie podatkowym pojawiły się szczeliny bogaci uciekają przed podatkami do rozmaitych rajów albo po prostu w ogóle nie płacą. Przez to właśnie tak trudno wyjść z kryzysu Grecji czy Włochom. Najbogatsze kraje podejmują próby, by podatki płacili wszyscy. Niemcy i Amerykanie dogadali się lub dogadują się ze Szwajcarami, ale Grecy nadal mają problem ze ściąganiem wszystkich należności. Głównym problemem Europy jest to, że wszyscy chcą państwa opiekuńczego (welfare state), tylko najlepiej, żeby za to płacił ktoś inny. Piotr Kuczyński i Jacek Santorski podkreślają, że dziś wiemy znacznie więcej niż w 2007 r. Nie bardzo potrafimy jednak z tej wiedzy korzystać. Wierzyliśmy w niewidzialną rękę rynku i o mało się przez to nie przewróciliśmy. Jest ryzyko związane z regulacją, bo ktoś jej może nadużywać, ale każdy żywioł trzeba regulować. Trzeba zmienić proporcje pomiędzy realną a wirtualną sferą gospodarki uważa Santorski. Wydawało się, że kryzys zdecydowanie rozprawi się z teoriami, w których niewidzialna ręka rynku wszystko za nas załatwi. Nic z tego. Pojawiły się wręcz ruchy, jak Tea Party w USA, które chcą jeszcze większego udziału wolnego rynku mówi Piotr Kuczyński. Wiemy już jednak, że problemów nie rozwiązują ani etatyzm, ani niewidzialna ręka rynku _NW_37_NBP_VI-VIII :19

8 BILANS PIĘCIU KRYZYSOWYCH LAT Rozwija się nowy trend, czyli finansowa demokracja, którą proponuje Robert J. Shiller, amerykański ekonomista, profesor Yale University, autor wielu bestsellerów z zakresu finansów behawioralnych. Warto się nad nim zastanowić mówi Jacek Santorski. Małe jest bezpieczniejsze A czego czasy kryzysu nauczyły inwestorów giełdowych? Musieli pogodzić się z potężnymi stratami, część z nich odwróciła się od rynku, część zaczęła szukać nowych okazji. Świat się dowiedział, że istnieje coś takiego jak forex, największy rynek świata, na którym handluje się walutami. Instytucje oferujące dostęp do tego rynku zaczęły rosnąć jak grzyby po deszczu. Internet, technologia, coraz niższe bariery wejścia i szkolenia spowodowały, że większa rzesza inwestorów zaangażowała się w grę za pośrednictwem platform foreksowych. Do technologicznego wyścigu musiały dołączyć tradycyjne giełdy. Łukasz Rosiński uważa, że największym sukcesem polskiego rynku kapitałowego w ostatnich latach jest Catalyst. To rynek obligacji skarbowych i korporacyjnych stworzony przez GPW. Catalyst to alternatywa dla ostrożniejszych inwestorów. Ten rynek aktywował też ludzi, którzy trzymali pieniądze wyłącznie na lokatach. Dobry przykład to obligacje banków spółdzielczych. Takie banki oferują na lokacie 4 proc., a posiadaczom obligacji 7 proc. Ryzyko jest podobne dodaje Łukasz Rosiński. Przez te pięć lat świadomość i poziom edukacji indywidualnych inwestorów znacząco wzrosły. Polacy wiedzą już też, że faworyci czasem zawodzą. Najlepszy przykład to branża budowlana. Jeszcze w 2007 r. wyceny spółek z branży szły w górę po kilkaset proc. niesione optymizmem związanym z EURO2012. Ta branża miała budować nową Polskę. Przeliczyła się. Dziś spółki budowlane bankrutują jedna po drugiej, bo źle wyceniły prestiż z tytułu budowy nowej Polski. Wierzę, że ci, którzy byli obecni na rynku podczas załamania i przetrwali ostatnią bessę, następnym razem zdążą wyjść przed szczytem. Inwestorzy, którzy stronią od ryzyka, skupią się raczej na bezpieczniejszych instrumentach mówi Łukasz Rosiński. Szkoda tylko, że nadal łapiemy się na obietnice wysokich, pewnych zysków. Przykład Amber Gold wskazuje, że w edukacji ekonomicznej nadal jest wiele do zrobienia. Cieszy jednak, że wnioski bardzo szybko wyciągnęli klienci banków. Jednym ze zwycięzców kryzysu są polskie banki spółdzielcze. Rynkowe turbulencje zniosły bardzo dobrze, bo nie spekulowały i nie były zależne od międzynarodowych instytucji. Konsumenci szybko to docenili, przenosząc tam część pieniędzy. Podobny trend był także widoczny w USA, gdzie klienci rozczarowani postawą wielkich banków w pierwszych latach kryzysu masowo przenosili pieniądze do lokalnych instytucji finansowych. Okazało się, że w wtedy, gdy istnieją banki zbyt duże, by upaść, małe bywają bezpieczniejsze. ^ Zapraszamy Państwa do podzielenia się opiniami na temat naszej publikacji poprzez wzięcie udziału w badaniu zamieszczonym na: PRZEZ TO PRZESZLIŚMY Główne wydarzenia i skutki pięcioletniego kryzysu na świecie i w Polsce 9 sierpnia 2007 BNP Paribas ujawnia straty na papierach subprime. ECB wtłacza w system finansowy 95 mld euro. Świat dowiaduje się o toksycznych papierach opartych na amerykańskich hipotekach 30 lipca 2008 Złoty jest na szczycie hossy. Euro kosztuje tylko 3,20 zł, frank 1,96 zł, a dolar nawet 2,03 zł. Polskie banki zachęcają do zaciągania kredytów walutowych 15 września 2008 Upadek Lehman Brothers wywołuje panikę na giełdach. Zaczyna się najbardziej dynamiczna i wyniszczająca faza bessy. Indeks Dow Jones traci na jednej sesji 500 pkt najwięcej od r. 29 września 2008 Indeks Dow Jones spada aż o 777 pkt w reakcji na odrzucenie w amerykańskiej Izbie Reprezentantów planu Paulsona, programu ratunkowego dla amerykańskiego sektora finansów. To największy spadek w historii 17 lutego 2009 Dno bessy. Polska osiąga je wcześniej niż rynki zachodnie. Od szczytu z 2007 r. do 17 lutego 2009 indeks WIG20 traci aż 66 proc. 18 lutego 2009 Złoty na dnie. W trakcie sesji kurs euro szybuje do 4,90 zł. To oznacza wzrost wartości wspólnej waluty aż o 53 proc. w 8 miesięcy. Zaczyna się fala upadłości i układów z bankami firm korzystających z tzw. opcji walutowych. Szczyt afery opcyjnej Kwiecień 2010 Oprocentowanie greckich 5-letnich obligacji skokowo rośnie do 14 proc. Świat uświadamia sobie, że Grecja może być niewypłacalna. Kryzys dotyka kolejne kraje południa strefy euro 1 sierpnia 2011 Amerykanie zwiększają limit zadłużenia, oddalając widmo niewypłacalności sektora budżetowego. Zamiast euforii na rynkach dochodzi do paniki, która przeradza się w trzymiesięczne mocne spadki indeksów giełdowych 10 sierpnia 2011 Dramat zadłużonych we frankach szwajcarska waluta drożeje do 4,04 zł. Sytuacja kredytobiorców, którzy zaciągali pożyczki hipoteczne przy kursie około 2 zł, mocno się pogarsza. Banki pod naciskiem Komisji Nadzoru Finansowego zaczynają się wycofywać z kredytów walutowych 6 września 2011 Narodowy Bank Szwajcarski wiąże kurs franka z euro (1,2 CHF za euro), stając się sojusznikiem polskich kredytobiorców. Kurs franka wyraźnie spada 10 maja 2012 Bank JPMorgan ogłasza, że stracił 2 mld dol. na transakcjach spekulacyjnych. 28 czerwca New York Times pisze, że straty mogą wynieść nawet 9 mld dol. W lipcu bank podsumował straty na prawie 6 mld dol. 2 lipca 2012 Marcus Agius, prezes Barclays, bierze na siebie odpowiedzialność za aferę z manipulowaniem stopy procentowej LIBOR i podaje się do dymisji. Amerykańskie i brytyjskie organy nadzoru bankowego nakładają na Barclaysa grzywny w łącznej wysokości 453 mln dolarów. Dochodzenie wszczęto także wobec innych banków: HSBC, RBS, Citigroup oraz UBS 1 sierpnia 2012 UBS ogłasza, że podejmie kroki prawne związane ze stratami, jakie zanotował na akcjach Facebooka. Szwajcarski bank stracił na tej inwestycji 357 mln dol. Najpopularniejszy serwis społecznościowy świata można określić bańką spekulacyjną roku _NW_37_NBP_VI-VIII :45