Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym"

Transkrypt

1 Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym skatteetaten.no

2 Niniejsza broszurka skierowana jest do osób pracujących w Norwegii u norweskiego pracodawcy. Zawiera ona wiele przydatnych informacji. Jeżeli przyjeżdżasz do Norwegii, aby podjąć pracę u norweskiego pracodawcy, to musisz płacić podatek w Norwegii od całego dochodu uzyskanego w Norwegii. Po przyjeździe do Norwegii powinieneś zwrócić się do urzędu podatkowego lub Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych (Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere), aby otrzymać kartę podatkową. Obowiązek płacenia podatku w Norwegii Obowiązek płacenia podatku w Norwegii regulowany jest przez norweskie przepisy podatkowe. Umowy podatkowe zawarte między Norwegią a Twoim krajem rodzinnym mogą ograniczać Twój obowiązek podatkowy na rzecz Norwegii. Jeżeli pracujesz w Norwegii dla norweskiego pracodawcy, to zawsze masz obowiązek płacenia podatku w Norwegii od wynagrodzenia za wykonywaną tutaj pracę. Rozmiar odpowiedzialności podatkowej jest uzależniony od długości pobytu w Norwegii w ciągu 12 lub 36 miesięcy. Przy omawianiu obowiązku podatkowego spotkasz się z dwoma zwrotami: «ograniczony obowiązek podatkowy» (begrenset skatteplikt) i «rezydent podatkowy» (skattemessig bosatt). Ograniczony obowiązek podatkowy Jeżeli przebywasz w Norwegii łącznie nie dłużej niż: 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy to Twój obowiązek płacenia podatku w Norwegii jest ograniczony do wynagrodzenia od norweskiego pracodawcy za pracę wykonaną w Norwegii. Rezydent podatkowy Jeżeli przebywasz w Norwegii dłużej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy, lub dłużej niż 270 dni w ciągu 36 miesięcy, to podlegasz obowiązkowi podatkowemu w Norwegii od całego Twojego majątku i dochodu. Zyskujesz wówczas status rezydenta podatkowego w Norwegii. Status rezydenta podatkowego zyskujesz dopiero w tym roku dochodowym, w którym Twój pobyt 2

3 w Norwegii przekroczy 183 lub 270 dni. Jeżeli przyjechałeś do Norwegii w październiku danego roku i przebywasz tutaj do czerwca następnego roku, to podlegasz ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w roku przyjazdu, a w następnym roku uzyskujesz status rezydenta podatkowego. Obowiązek podatkowy zarówno w Norwegii, jak i w kraju rodzinnym Dochód, od którego płacisz podatek w Norwegii, może podlegać opodatkowaniu również w Twoim kraju rodzinnym. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tego samego dochodu lub majątku, Norwegia zawarła umowy podatkowe z wieloma krajami. W urzędzie podatkowym otrzymasz informacje dotyczące umowy podatkowej między Norwegią a Twoim krajem rodzinnym i wpływu tej umowy na Twój obowiązek podatkowy w Norwegii. Również władze podatkowe w Twoim kraju rodzinnym mogą udzielić Ci informacji o umowie podatkowej. Jeżeli masz status rezydenta podatkowego w Norwegii zarówno w świetle norweskich przepisów podatkowych, jak i w świetle umowy podatkowej, to jesteś zobowiązany do płacenia podatku w Norwegii od całości Twojego majątku i dochodu. Jeżeli zgodnie z norweskimi przepisami podatkowymi masz status rezydenta podatkowego w Norwegii, a jednocześnie w świetle umowy podatkowej masz status rezydenta podatkowego w Twoim kraju rodzinnym, to Twój obowiązek podatkowy w Norwegii jest ograniczony do wynagrodzenia od norweskiego pracodawcy za pracę na terenie Norwegii. Pracownik czy przedsiębiorca? To, czy jesteś pracownikiem, czy prowadzisz własną działalność gospodarczą, ma duży wpływ na Twoje prawa i obowiązki. Jeżeli otrzymujesz stałe wynagrodzenie lub wynagrodzenie obliczane wg wkładu Twojej pracy, zwykle jesteś uważany za pracownika. Jeżeli osobiście ponosisz odpowiedzialność za rezultat wykonanej pracy i zleceniodawca może żądać od Ciebie odszkodowania za błędne wykonanie pracy, to jesteś traktowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Urząd podatkowy ocenia, czy jesteś pracownikiem, czy osobą prowadzącą działalność gospo- 3

4 darczą. Jeżeli uważasz, że jesteś przedsiębiorcą, to powinieneś przeczytać «Miniprzewodnik dla spółek zagranicznych, pracowników i przedsiębiorców» (Miniguide for utenlandske selskap, arbeidstakere og næringsdrivende). W większości wypadków łatwo jest ocenić, czy jesteś pracownikiem, czy przedsiębiorcą. Przy dokonywaniu oceny zwraca się uwagę na poniższe punkty: Przedsiębiorca: Masz wielu zleceniodawców - równocześnie lub po kolei Nie jesteś uprawniony od otrzymywania większej ilości zleceń od Twojego zleceniodawcy Otrzymujesz zapłatę w ustalonej kwocie, a nie w oparciu o czas pracy Zapewniasz własne materiały Posiadasz własny sprzęt roboczy (np. maszyny, narzędzia, samochód) Możesz dać zlecenia podwykonawcom Zleceniodawca może złożyć reklamację dotyczącą wykonanej pracy Pracownik: Masz tylko jednego pracodawcę Otrzymujesz wynagrodzenie w zależności od przepracowanego czasu lub wykonanej pracy, np. za kilogram truskawek (akord) Pracodawca zapewnia materiały Pracodawca zapewnia sprzęt roboczy lub pokrywa koszty, jeśli używasz własnych środków Jesteś do dyspozycji pracodawcy Nie możesz zlecać pracy innym Pracodawca przeprowadza fachową i administracyjną kontrolę pracy Pracodawca ponosi odpowiedzialność za rezultaty Twojej pracy 4

5 Umowa pomiędzy Tobą a pracodawcą oraz sposób organizacji pracy mają decydujący wpływ na to, czy jesteś uznawany za pracownika, czy przedsiębiorcę. Jeżeli warunki stawiane przedsiębiorcom nie są spełnione, to jesteś traktowany jako pracownik. Ważne jest, abyś możliwie jak najwcześniej wyjaśnił, czy w świetle norweskich przepisów podatkowych jesteś pracownikiem, czy przedsiębiorcą. W razie wątpliwości zwróć się do lokalnego urzędu podatkowego (skattekontoret) lub do Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (Sentralskattekontoret for utenlandssaker). Jeżeli jesteś pracownikiem, to Twoje warunki płacy i pracy są regulowane kodeksem pracy. Więcej informacji na ten temat udziela Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet): arbeidstilsynet.no. Karta podatkowa (skattekort) Wszystkie osoby pracujące w Norwegii muszą posiadać kartę podatkową. Na podstawie karty podatkowej pracodawca odciąga zaliczkę na podatek przed wypłaceniem Ci wynagrodzenia. Suma, którą pracodawca pobiera, nazywa się zaliczką na podatek dochodowy i jest przedpłatą na poczet podatku, który będziesz musiał zapłacić. Ostateczne ustalenie wysokości podatku następuje po zakończeniu roku dochodowego. Aby móc obliczyć właściwy podatek urząd podatkowy potrzebuje informacji o wysokości Twojego dochodu na terenie Norwegii oraz długości pobytu. Aby otrzymać kartę podatkową musisz stawić się osobiście w urzędzie podatkowym w celu potwierdzenia tożsamości. Weź ze sobą: Podanie o kartę podatkową. Wypełnij formularz RF 1209 i weź go z sobą do urzędu podatkowego. Ważny dokument tożsamości. Obywatele zagraniczni muszą przedłożyć ważny paszport zawierający zdjęcie oraz informacje o obywatelstwie i płci. Obywatele krajów UE/EOG/EFTA mogą okazać dowód osobisty zawierający zdjęcie oraz informacje o obywatelstwie i płci. Obywatele nordyccy mogą okazać ważne prawo jazdy wraz z wypisem z krajowej ewidencji ludności, zawierającym informacje o obywatelstwie i płci. Wypis 5

6 nie może być starszy niż trzy miesiące i musi być podpisany i podstemplowany. Umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie zatrudnienia. Kartę pobytu, potwierdzającą, że masz zezwolenie na pobyt i pracę w Norwegii (dotyczy obywateli spoza krajów UE/EOG/EFTA). Jeśli posiadasz norweski numer personalny lub D-nummer, poinformuj o tym. Ważne jest, aby urząd podatkowy posiadał Twój właściwy adres i abyś informował urząd o ewentualnej zmianie adresu. Jeżeli wracasz do kraju rodzinnego przed otrzymaniem zeznania podatkowego i/lub rozliczenia podatkowego, to musisz podać urzędowi podatkowemu Twój adres za granicą. Podanie o nową kartę podatkową musisz złożyć co roku. Podanie składa się na formularzu RF Pracodawca nie może pobrać mniej podatku, niż wynika z karty podatkowej. Pracodawca pobiera twoją kartę podatkową drogą elektroniczną od urzędu podatkowego. Ty otrzymasz informację o swojej karcie podatkowej (tzw. skattetrekksmelding) na adres zarejestrowany w norweskiej ewidencji ludności. Nie musisz dostarczać nic swojemu pracodawcy. Jeśli nie złożysz podania o kartę podatkową, pracodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku w wys. 50% Twojego wynagrodzenia. W styczniu pracodawca może użyć karty podatkowej z poprzedniego roku. Karta podatkowa ważna jest cały rok dochodowy (rok kalendarzowy). Jeżeli pracujesz w Norwegii np. od 1 listopada do 30 marca roku następnego, to najpierw otrzymasz kartę podatkową na miesiące listopad i grudzień, a później otrzymasz nową kartę podatkową na miesiące styczeń, luty i marzec. Pracodawca wpłaca podatek norweskim władzom podatkowym. Ewentualna nadpłata podatku zostanie zwrócona po rozpatrzeniu Twojego zeznania podatkowego i obliczeniu podatku. Karta podatkowa nie zawiera informacji o zezwoleniu na pobyt i nie jest świadectwem posiadania zezwolenia na pracę na 6

7 terenie Norwegii. Pracodawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy posiadasz zezwolenie na pracę na terenie Norwegii. Ewentualne pytania należy kierować do urzędu imigracyjnego (UDI). W jaki sposób ustala się podatek? Jeżeli wypełniłeś formularz RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere (Podanie o kartę podatkową dla pracowników zagranicznych), to podatek zostanie obliczony w oparciu o informacje podane w formularzu. W przypadku braku informacji władze podatkowe ustalają stawkę podatku w oparciu o dostępne im informacje lub obliczają sumę szacunkową. Stawki podatkowe na każdy rok są ustalane przez norweski parlament (Stortinget). Pracownicy otrzymują zazwyczaj kartę podatkową z tabelką. Jeżeli żądasz odpisu standardowego dla pracowników zagranicznych, to otrzymasz specjalną tabelkę, w której ten odpis jest już uwzględniony. Tabela ta ma numer 7300 lub wyżej. Więcej o odpisie standardowym możesz przeczytać w broszurze «Informacja dla pracowników zagranicznych: Odpis standardowy» (Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag). Procentową kartę podatkową wydaje się w sytuacji, gdy karta z tabelką nie podawałaby właściwego podatku. Pracodawca oblicza wtedy podatek według podanej stawki procentowej. Co zrobić, jeśli karta podatkowa podaje błędny podatek? Dostałeś inną kartę podatkową niż Twoi koledzy w takiej samej sytuacji, jak Ty? Jeśli chcesz sprawdzić, czy karta podatkowa jest poprawna, możesz złożyć podanie o zmianę karty podatkowej. Musisz wówczas ponownie wypełnić formularz RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere (Podanie o kartę podatkową dla pracowników zagranicznych), podając ewentualne nowe informacje, lub użyć formularza Søknad om endring av eller krav om skattekort/ forskuddsskatt (Podanie o wydanie lub zmianę karty podatkowej/przedpłaty podatku), który możesz uzyskać w urzędzie podatkowym. Jeżeli otrzymałeś kody PIN z urzędu 7

8 podatkowego, to możesz złożyć podanie o nową kartę podatkową drogą elektroniczną na stronie internetowej skatteetaten.no. Numer personalny lub D-nummer Jeżeli składasz podanie o kartę podatkową po raz pierwszy, to razem z nią otrzymasz numer identyfikacyjny: D-nummer lub numer personalny. Numerem tym należy posługiwać się w kontakcie z władzami publicznymi. Będzie on również potrzebny przy zakładaniu konta bankowego w Norwegii. Powinieneś posiadać konto w banku w Norwegii, aby pracodawca mógł przelać na nie Twoje wynagrodzenie, i aby urząd podatkowy mógł później zwrócić ewentualną nadpłatę podatku. Powinieneś używać D-nummer lub numeru personalnego za każdym razem, gdy przyjeżdżasz do Norwegii do pracy. Musisz również podać ten numer starając się o nową kartę podatkową. W Norwegii powszechnie używa się numeru personalnego i D-nummer do identyfikacji i ustalania tożsamości obywateli. Wszystkie osoby mające status rezydenta w Norwegii otrzymują unikalny numer personalny. Numer personalny składa się z 11 cyfr, gdzie pierwsze sześć cyfr wskazuje datę urodzenia. Obcokrajowcy, którzy przyjeżają do Norwegii w celu pracy i będą przebywać tutaj krócej niż 6 miesięcy, nie otrzymują numeru personalnego. Zamiast niego otrzymują D-nummer. Numer ten jest zbudowany w taki sam sposób, jak numer personalny, ale pierwsza cyfra wzrasta o 4. Jeżeli nie otrzymałeś D-nummer wcześniej, to zostanie Ci on przydzielony razem z kartą podatkową. Przy składaniu podania o kartę podatkową musisz wylegitymować się paszportem lub dowodem tożsamości. Należy posługiwać się D-nummer we wszystkich sytuacjach wymagających numeru personalnego. Jeżeli bedziesz przebywał na terenie Norwegii tak długo, że w świetle ustawy o ewidencji ludności uzyskasz status rezydenta, to zostanie Ci przydzielony stały numer personalny. Jeżeli miałeś wcześniej D-nummer, to powinieneś 8

9 przestać go używać w momencie otrzymania numeru personalnego. Składka na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift) Jeżeli jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii, to jesteś zobowiązany do płacenia składki na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift). Składka ta jest pobierana z Twojego wynagrodzenia jako część zaliczki na podatek. Jeżeli jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w UE/EOG lub innym kraju, z którym Norwegia podpisała umowę o ubezpieczeniach społecznych, to nie masz obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne w Norwegii. Musisz udokumentować to przedkładając formularz E101/A1 lub inny dokument wystawiony przez władze ubezpieczeniowe w Twoim kraju rodzinnym. Podatek zostaje wtedy pomniejszony o składkę na ubezpieczenia społeczne. Więcej informacji na temat ubezpieczeń społecznych w Norwegii znajdziesz na stronie internetowej Odcinek wypłaty (lønnsslipp) W momencie otrzymania wynagrodzenia od pracodawcy powinieneś również otrzymać pokwitowanie (odcinek wypłaty) pokazujące Twoje wynagrodzenie brutto oraz odciągnięty podatek. Zachowaj odcinek wypłaty, gdyż jest to dokumentacja zapłaconego przez Ciebie podatku. Zeznanie podatkowe (selvangivelse) Wszystkie osoby pracujące w Norwegii otrzymują zeznanie podatkowe na przełomie marca i kwietnia w roku następującym po roku dochodowym. Jeżeli nie otrzymasz zeznania podatkowego, to powinieneś skontaktować się z urzędem podatkowym. Ważne jest, aby urząd podatkowy miał Twój aktualny adres. Zeznanie podatkowe jest wstępnie wypełnione na podstawie danych otrzymanych m.in. od Twojego pracodawcy. Musisz skontrolować, czy dane te są zgodne z zestawieniem rocznym (lønnsog trekkoppgave), które otrzymałeś od pracodawcy w styczniu. Jeżeli są one błędne, to musisz dokonać zmian w zeznaniu podatkowym. 9

10 Zwróć uwagę na to, że możesz mieć prawo do odliczeń od dochodu, np. standardowego odpisu dla pracownika zagranicznego lub odpisu kosztów zamieszkiwania poza domem w kraju rodzinnym (pendlerfradrag). Musisz sam ubiegać się o te odpisy przez wpisanie ich do zeznania podatkowego. Więcej informacji znajdziesz w broszurkach «Informacje dla pracowników zagranicznych: Odpis standardowy» (Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag) i «Informacje dla pracowników zagranicznych: Odliczenia dla osób dojeżdżających» (Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag). Jeżeli masz status rezydenta na terenie kraju UE/EOG i podlegasz ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Norwegii, to możesz mieć rozszerzone prawo do odpisów, jeżeli co najmniej 90% Twojego dochodu ze stosunku pracy jest opodatkowane na terenie Norwegii. Wiecej o zeznaniu podatkowym znajdziesz w broszurce «Informacje dla pracowników zagranicznych: Zeznanie podatkowe» (Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen). Jakie mam obowiązki, jeśli płacę podatek w Norwegii? Masz obowiązek powiadomienia władz podatkowych o Twoim dochodzie, majątku i odpisach. Informacje należy podać w zeznaniu podatkowym, które składa się raz w roku. Zeznanie podatkowe jest obowiązkowe dla wszystkich osób podlegających obowiązkowi podatkowemu w Norwegii. Jeżeli nie otrzymasz zeznania podatkowego, to musisz zgłosić się do władz podatkowych. To Ty jesteś odpowiedzialny za podanie właściwych informacji. Dotyczy to także informacji już wypełnionych w przysłanym Ci zeznaniu podatkowym. Jeśli podasz nieprawidłowe lub niepełne informacje, może zostać na Ciebie nałożony podatek wyrównawczy. Jeżeli jesteś rezydentem podatkowym Norwegii w świetle norweskich przepisów podatkowych, a jednocześnie jesteś rezydentem podatkowym innego kraju w świetle umowy podatkowej, to mimo tego masz obowiązek złożyć kompletne zeznanie podatkowe w Norwegii. Jakie mam prawa? Władze podatkowe są zobowiązane 10

11 udzielić Ci wskazówek i pomocy w wypełnieniu podań i udzielenia informacji o przepisach, które Cię dotyczą. Możesz zażądać wglądu w dokumenty dotyczące Twojego rozliczenia podatkowego. Możesz być reprezentowany przez pełnomocnika, ale musisz mu udzielić pisemnego upoważnienia. Jeżeli urząd podatkowy rozważa zmianę kwot podanych przez Ciebie w zeznaniu podatkowym, to otrzymasz zawiadomienie o tym oraz termin odpowiedzi. Urząd podatkowy rozpatruje sprawę i decyduje o tym, co będzie podstawą rozliczenia podatkowego. Jeżeli nie zgadzasz się z zeznaniem podatkowym, możesz się odwołać. Jeżeli urząd podatkowy dokonuje zmian w zakończonej już sprawie (po otrzymaniu przez Ciebie rozliczenia podatkowego), otrzymasz o tym zawiadomienie wraz z terminem odpowiedzi. Jeżeli nie odpowiesz na zawiadomienie, lub jeżeli zgadzasz się z proponowanymi zmianami, otrzymasz nowe rozliczenie podatkowe bez wcześniejszej pisemnej decyzji w tej sprawie. Jeżeli nie zgadzasz się z proponowanymi zmianami, musisz udzielić odpowiedzi urzędowi podatkowemu i wyjaśnić, dlaczego się nie zgadzasz. Otrzymasz wtedy pisemną decyzję. Pisemną decyzję otrzymasz również, jeśli nałożony zostanie na Ciebie podatek wyrównawczy. Skąd pochodzą informacje we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym? Urząd podatkowy (Skatteetaten) otrzymuje informacje z różnych źródeł. Najważniejszym źródłem są pracodawcy, którzy mają obowiązek pobrania podatku, wpłacenia go i udzielenia informacji urzędowi podatkowemu. Po zakończonym roku dochodowym (roku kalendarzowym) pracodawca powinien przesłać Tobie i władzom podatkowym zestawienie roczne (lønns- og trekkoppgave) wykazujące Twój dochód i odciągnięty podatek w roku dochodowym. Również banki zobowiązane są do przesyłania informacji mających wpływ na opodatkowanie. Co mam zrobić po otrzymaniu zeznania podatkowego? Musisz skontrolować, czy wstępnie wypełnione informacje są prawidłowe. 11

12 Jeżeli informacje są błędne lub niepełne, to musisz je zmienić lub uzupełnić. Jeżeli chcesz zmienić wstępnie wypełnione zeznanie, wpisz właściwe sumy i złóż zeznanie do 30 kwietnia. Pamietaj, że sam musisz wpisać odliczenia kosztów pobytu poza domem rodzinnym (pendlerfradrag). Musisz również wpisać, jak długo przebywałeś na terenie Norwegii w roku dochodowym. Jeżeli nie wprowadzasz zmian do wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, to nie musisz go składać. Przyjmuje się wówczas, że złożyłeś zeznanie podatkowe w takiej formie, w jakiej je otrzymałeś. Jeżeli w zeznaniu otrzymałeś informację o tym, że zapłaciłeś za mało podatku, to nie będziesz musiał płacić odsetek od tej sumy, jeśli wpłacisz ją do 31 maja. W zeznaniu podatkowym znajdziesz numer konta i Twój numer KID do wpłaty dodatkowych zaliczek na podatek dochodowy. Zwróć uwagę na to, że jeśli zmienisz sumę Twojego dochodu lub odliczeń, zmieni się również suma podatku. W jaki sposób obliczany jest podatek? Są dwie podstawy obliczania podatku. Dochód brutto (wynagrodzenie brutto i dodatki, oraz świadczenia od pracodawcy podlegające opodatkowaniu). Jest on podstawą obliczenia toppskatt (podatku od wysokich dochodów). Kwota wolna od podatku (bunnfradrag) przy obliczaniu toppskatt jest tak wysoka, że w praktyce niewiele podatników go płaci. Dochód brutto jest również podstawą obliczenia składki na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift). Dochód netto (dochód brutto pomniejszony o odpisy). Dochód netto jest podstawą obliczenia podatku gminnego, wojewódzkiego i wspólnego podatku na rzecz państwa. Kwota wolna od podatku przy obliczaniu dochodu netto nazywa się personfradrag. 12

13 Przykład podatku dla pracownika, który przebywa w Norwegii poniżej 183 dni: Podatek jest uzależniony od dochodu i długości pobytu na terenie Norwegii. Poniżej podany jest przykład obliczenia podatku dla pracownika, który przebywał w Norwegii przez 5 miesięcy (poniżej 183 dni) w 2015: Przykład: Praca w Norwegii przez 20 tyg, 40h/tydzień, stawka 190 NOK/h = NOK h nadgodzin, stawka 285 NOK/h = NOK Suma wynagrodzenia NOK Wynagrodzenie urlopowe 10,2% z NOK = NOK Suma dochodu podlegającego opodatkowaniu w Norwegii NOK NOK Koszty uzyskania przychodu 43% = NOK nie więcej jednak niż 5/12 z NOK = NOK Odpis standardowy dla pracownika zagranicznego 10% z NOK = NOK Suma odpisów NOK NOK Dochód netto będzie wynosił NOK NOK = NOK Suma podatku Toppskatt (pod. od wys. dochodów) w tym przypadku dochód nie przekracza 5/12 z NOK NOK 0 Podatek dochodowy oblicza się z NOK Pomniejszony o 5/12 kwoty wolnej od podatku w kl. 1: NOK = NOK Podatek w wys. 27% obliczony z NOK Suma podatku wyniesie NOK Dodatkowo składka na ubezp. społeczne w wys 8.2% z NOK = NOK Suma podatku i składek na ubezpieczenia społeczne NOK

14 Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii/ jesteś rezydentem Norwegii przez cały rok podatkowy, to przysługuje Ci odliczenie pełnej rocznej kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodu (12/12). Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii/ jesteś rezydentem Norwegii przez część roku podatkowego, to powyższe odliczenia zostaną zredukowane w stosunku do długości Twojego pobytu. Jeżeli na przykład przebywałeś na terenie Norwegii/ byłeś rezydentem Norwegii przez 8 miesięcy w ciągu roku dochodowego, to suma odliczenia zostanie zredukowana do 8/12. Rozliczenie podatkowe (skatteoppgjør) Ostateczne rozliczenie podatkowe otrzymasz po rozpatrzeniu Twojego zeznania podatkowego przez urząd podatkowy. Rozliczenie podatkowe zawiera informacje dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu, podatku odprowadzonego przez pracodawcę, oraz informację o tym, czy zapłaciłeś za dużo, czy też za mało podatku. Rozliczenie podatkowe otrzymasz po jego rozpatrzeniu: w okresie czerwiec październik. Jeżeli zapłaciłeś za mało podatku, to musisz wpłacić brakujący podatek w terminie podanym na blankiecie przekazu pieniężnego, który jest dołączony do rozliczenia podatkowego. Wpłaty należy dokonać w wyznaczonym terminie, nawet jeżeli odwołujesz się od wyliczenia podatkowego. Jeżeli zapłacisz z opóźnieniem, to będziesz musiał zapłacić odsetki za zwłokę. W przypadku niezapłacenia podatku władze mogą zobowiązać Twojego pracodawcę do potrącenia zaległej sumy podatku z Twojego wynagrodzenia, jeżeli w dalszym ciągu pracujesz w Norwegii. Jeżeli posiadasz jakieś mienie, może ono zostać zajęte. Władze norweskie współpracują także z władzami zagranicznymi przy egzekwowaniu nieuregulowanych płatności. Odwołanie Jeżeli uważasz, że rozliczenie podatkowe jest błędne, to możesz się odwołać. Termin odwołania to sześć tygodni od daty wysłania rozliczenia podatkowego. Datę wysłania znajdziesz na rozliczeniu podatkowym. Jeżeli otrzymasz rozliczenie podatkowe w czerwcu, to termin odwołania upłynie nie wcześniej niż 10 sierpnia. 14

15 Odwołanie możesz wysłać drogą elektroniczną. Na stronie skatteetaten.no znajdziesz formularz RF 1117, którego możesz użyć w tym celu. Odwołanie możesz również wysłać drogą pocztową do urzędu podatkowego. W odwołaniu musisz zaznaczyć, co uważasz za błędne i dlaczego. Jeżeli popełniono błąd, to otrzymasz nowe rozliczenie. Otrzymasz również zwrot napłaconego podatku. przed opuszczeniem kraju. Warunkiem jest również, że nie przebywałeś na terenie Norwegii powyżej więcej niż 270 dni w ciągu 36 miesięcy. Musisz wypełnić formularz RF-1038 «Przedterminowe zeznanie podatkowe dla pracownika zagranicznego» (Selvangivelse for forhåndslikning av utenlandsk arbeidstaker). Zeznanie podatkowe należy złożyć w urzędzie podatkowym. W przypadku błędu dotyczącego zaliczki na podatek dochodowy (forskuddsstrekk) odwołanie należy wysłać do organu zajmującego się ściąganiem podatku (skatteoppkrever). Rozliczenie podatkowe otrzymasz w krótkim czasie po złożeniu zeznania. W przypadku, gdy ten sam dochód zostanie opodatkowany również w Twoim kraju rodzinnym, musisz zwrócić się do władz podatkowych w kraju rodzinnym, aby uzyskać informacje o tym, jak uniknąć podwójnego opodatkowania. Przedterminowe rozliczenie podatkowe (forhåndslikning) Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii nie więcej niż 183 dni, możesz złożyć przedterminowe rozliczenie podatkowe 15

16 Wydane przez: Skatteetaten marzec 2015 Design: TRY Asap RF 2051 P skatteetaten.no