Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym"

Transkrypt

1 Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym skatteetaten.no

2 Niniejsza broszurka skierowana jest do osób pracujących w Norwegii u norweskiego pracodawcy. Zawiera ona wiele przydatnych informacji. Jeżeli przyjeżdżasz do Norwegii, aby podjąć pracę u norweskiego pracodawcy, to musisz płacić podatek w Norwegii od całego dochodu uzyskanego w Norwegii. Po przyjeździe do Norwegii powinieneś zwrócić się do urzędu podatkowego lub Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych (Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere), aby otrzymać kartę podatkową. Obowiązek płacenia podatku w Norwegii Obowiązek płacenia podatku w Norwegii regulowany jest przez norweskie przepisy podatkowe. Umowy podatkowe zawarte między Norwegią a Twoim krajem rodzinnym mogą ograniczać Twój obowiązek podatkowy na rzecz Norwegii. Jeżeli pracujesz w Norwegii dla norweskiego pracodawcy, to zawsze masz obowiązek płacenia podatku w Norwegii od wynagrodzenia za wykonywaną tutaj pracę. Rozmiar odpowiedzialności podatkowej jest uzależniony od długości pobytu w Norwegii w ciągu 12 lub 36 miesięcy. Przy omawianiu obowiązku podatkowego spotkasz się z dwoma zwrotami: «ograniczony obowiązek podatkowy» (begrenset skatteplikt) i «rezydent podatkowy» (skattemessig bosatt). Ograniczony obowiązek podatkowy Jeżeli przebywasz w Norwegii łącznie nie dłużej niż: 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy to Twój obowiązek płacenia podatku w Norwegii jest ograniczony do wynagrodzenia od norweskiego pracodawcy za pracę wykonaną w Norwegii. Rezydent podatkowy Jeżeli przebywasz w Norwegii dłużej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy, lub dłużej niż 270 dni w ciągu 36 miesięcy, to podlegasz obowiązkowi podatkowemu w Norwegii od całego Twojego majątku i dochodu. Zyskujesz wówczas status rezydenta podatkowego w Norwegii. Status rezydenta podatkowego zyskujesz dopiero w tym roku dochodowym, w którym Twój pobyt 2

3 w Norwegii przekroczy 183 lub 270 dni. Jeżeli przyjechałeś do Norwegii w październiku danego roku i przebywasz tutaj do czerwca następnego roku, to podlegasz ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w roku przyjazdu, a w następnym roku uzyskujesz status rezydenta podatkowego. Obowiązek podatkowy zarówno w Norwegii, jak i w kraju rodzinnym Dochód, od którego płacisz podatek w Norwegii, może podlegać opodatkowaniu również w Twoim kraju rodzinnym. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tego samego dochodu lub majątku, Norwegia zawarła umowy podatkowe z wieloma krajami. W urzędzie podatkowym otrzymasz informacje dotyczące umowy podatkowej między Norwegią a Twoim krajem rodzinnym i wpływu tej umowy na Twój obowiązek podatkowy w Norwegii. Również władze podatkowe w Twoim kraju rodzinnym mogą udzielić Ci informacji o umowie podatkowej. Jeżeli masz status rezydenta podatkowego w Norwegii zarówno w świetle norweskich przepisów podatkowych, jak i w świetle umowy podatkowej, to jesteś zobowiązany do płacenia podatku w Norwegii od całości Twojego majątku i dochodu. Jeżeli zgodnie z norweskimi przepisami podatkowymi masz status rezydenta podatkowego w Norwegii, a jednocześnie w świetle umowy podatkowej masz status rezydenta podatkowego w Twoim kraju rodzinnym, to Twój obowiązek podatkowy w Norwegii jest ograniczony do wynagrodzenia od norweskiego pracodawcy za pracę na terenie Norwegii. Pracownik czy przedsiębiorca? To, czy jesteś pracownikiem, czy prowadzisz własną działalność gospodarczą, ma duży wpływ na Twoje prawa i obowiązki. Jeżeli otrzymujesz stałe wynagrodzenie lub wynagrodzenie obliczane wg wkładu Twojej pracy, zwykle jesteś uważany za pracownika. Jeżeli osobiście ponosisz odpowiedzialność za rezultat wykonanej pracy i zleceniodawca może żądać od Ciebie odszkodowania za błędne wykonanie pracy, to jesteś traktowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Urząd podatkowy ocenia, czy jesteś pracownikiem, czy osobą prowadzącą działalność gospo- 3

4 darczą. Jeżeli uważasz, że jesteś przedsiębiorcą, to powinieneś przeczytać «Miniprzewodnik dla spółek zagranicznych, pracowników i przedsiębiorców» (Miniguide for utenlandske selskap, arbeidstakere og næringsdrivende). W większości wypadków łatwo jest ocenić, czy jesteś pracownikiem, czy przedsiębiorcą. Przy dokonywaniu oceny zwraca się uwagę na poniższe punkty: Przedsiębiorca: Masz wielu zleceniodawców - równocześnie lub po kolei Nie jesteś uprawniony od otrzymywania większej ilości zleceń od Twojego zleceniodawcy Otrzymujesz zapłatę w ustalonej kwocie, a nie w oparciu o czas pracy Zapewniasz własne materiały Posiadasz własny sprzęt roboczy (np. maszyny, narzędzia, samochód) Możesz dać zlecenia podwykonawcom Zleceniodawca może złożyć reklamację dotyczącą wykonanej pracy Pracownik: Masz tylko jednego pracodawcę Otrzymujesz wynagrodzenie w zależności od przepracowanego czasu lub wykonanej pracy, np. za kilogram truskawek (akord) Pracodawca zapewnia materiały Pracodawca zapewnia sprzęt roboczy lub pokrywa koszty, jeśli używasz własnych środków Jesteś do dyspozycji pracodawcy Nie możesz zlecać pracy innym Pracodawca przeprowadza fachową i administracyjną kontrolę pracy Pracodawca ponosi odpowiedzialność za rezultaty Twojej pracy 4

5 Umowa pomiędzy Tobą a pracodawcą oraz sposób organizacji pracy mają decydujący wpływ na to, czy jesteś uznawany za pracownika, czy przedsiębiorcę. Jeżeli warunki stawiane przedsiębiorcom nie są spełnione, to jesteś traktowany jako pracownik. Ważne jest, abyś możliwie jak najwcześniej wyjaśnił, czy w świetle norweskich przepisów podatkowych jesteś pracownikiem, czy przedsiębiorcą. W razie wątpliwości zwróć się do lokalnego urzędu podatkowego (skattekontoret) lub do Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (Sentralskattekontoret for utenlandssaker). Jeżeli jesteś pracownikiem, to Twoje warunki płacy i pracy są regulowane kodeksem pracy. Więcej informacji na ten temat udziela Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet): arbeidstilsynet.no. Karta podatkowa (skattekort) Wszystkie osoby pracujące w Norwegii muszą posiadać kartę podatkową. Na podstawie karty podatkowej pracodawca odciąga zaliczkę na podatek przed wypłaceniem Ci wynagrodzenia. Suma, którą pracodawca pobiera, nazywa się zaliczką na podatek dochodowy i jest przedpłatą na poczet podatku, który będziesz musiał zapłacić. Ostateczne ustalenie wysokości podatku następuje po zakończeniu roku dochodowego. Aby móc obliczyć właściwy podatek urząd podatkowy potrzebuje informacji o wysokości Twojego dochodu na terenie Norwegii oraz długości pobytu. Aby otrzymać kartę podatkową musisz stawić się osobiście w urzędzie podatkowym w celu potwierdzenia tożsamości. Weź ze sobą: Podanie o kartę podatkową. Wypełnij formularz RF 1209 i weź go z sobą do urzędu podatkowego. Ważny dokument tożsamości. Obywatele zagraniczni muszą przedłożyć ważny paszport zawierający zdjęcie oraz informacje o obywatelstwie i płci. Obywatele krajów UE/EOG/EFTA mogą okazać dowód osobisty zawierający zdjęcie oraz informacje o obywatelstwie i płci. Obywatele nordyccy mogą okazać ważne prawo jazdy wraz z wypisem z krajowej ewidencji ludności, zawierającym informacje o obywatelstwie i płci. Wypis 5

6 nie może być starszy niż trzy miesiące i musi być podpisany i podstemplowany. Umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie zatrudnienia. Kartę pobytu, potwierdzającą, że masz zezwolenie na pobyt i pracę w Norwegii (dotyczy obywateli spoza krajów UE/EOG/EFTA). Jeśli posiadasz norweski numer personalny lub D-nummer, poinformuj o tym. Ważne jest, aby urząd podatkowy posiadał Twój właściwy adres i abyś informował urząd o ewentualnej zmianie adresu. Jeżeli wracasz do kraju rodzinnego przed otrzymaniem zeznania podatkowego i/lub rozliczenia podatkowego, to musisz podać urzędowi podatkowemu Twój adres za granicą. Podanie o nową kartę podatkową musisz złożyć co roku. Podanie składa się na formularzu RF Pracodawca nie może pobrać mniej podatku, niż wynika z karty podatkowej. Pracodawca pobiera twoją kartę podatkową drogą elektroniczną od urzędu podatkowego. Ty otrzymasz informację o swojej karcie podatkowej (tzw. skattetrekksmelding) na adres zarejestrowany w norweskiej ewidencji ludności. Nie musisz dostarczać nic swojemu pracodawcy. Jeśli nie złożysz podania o kartę podatkową, pracodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku w wys. 50% Twojego wynagrodzenia. W styczniu pracodawca może użyć karty podatkowej z poprzedniego roku. Karta podatkowa ważna jest cały rok dochodowy (rok kalendarzowy). Jeżeli pracujesz w Norwegii np. od 1 listopada do 30 marca roku następnego, to najpierw otrzymasz kartę podatkową na miesiące listopad i grudzień, a później otrzymasz nową kartę podatkową na miesiące styczeń, luty i marzec. Pracodawca wpłaca podatek norweskim władzom podatkowym. Ewentualna nadpłata podatku zostanie zwrócona po rozpatrzeniu Twojego zeznania podatkowego i obliczeniu podatku. Karta podatkowa nie zawiera informacji o zezwoleniu na pobyt i nie jest świadectwem posiadania zezwolenia na pracę na 6

7 terenie Norwegii. Pracodawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy posiadasz zezwolenie na pracę na terenie Norwegii. Ewentualne pytania należy kierować do urzędu imigracyjnego (UDI). W jaki sposób ustala się podatek? Jeżeli wypełniłeś formularz RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere (Podanie o kartę podatkową dla pracowników zagranicznych), to podatek zostanie obliczony w oparciu o informacje podane w formularzu. W przypadku braku informacji władze podatkowe ustalają stawkę podatku w oparciu o dostępne im informacje lub obliczają sumę szacunkową. Stawki podatkowe na każdy rok są ustalane przez norweski parlament (Stortinget). Pracownicy otrzymują zazwyczaj kartę podatkową z tabelką. Jeżeli żądasz odpisu standardowego dla pracowników zagranicznych, to otrzymasz specjalną tabelkę, w której ten odpis jest już uwzględniony. Tabela ta ma numer 7300 lub wyżej. Więcej o odpisie standardowym możesz przeczytać w broszurze «Informacja dla pracowników zagranicznych: Odpis standardowy» (Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag). Procentową kartę podatkową wydaje się w sytuacji, gdy karta z tabelką nie podawałaby właściwego podatku. Pracodawca oblicza wtedy podatek według podanej stawki procentowej. Co zrobić, jeśli karta podatkowa podaje błędny podatek? Dostałeś inną kartę podatkową niż Twoi koledzy w takiej samej sytuacji, jak Ty? Jeśli chcesz sprawdzić, czy karta podatkowa jest poprawna, możesz złożyć podanie o zmianę karty podatkowej. Musisz wówczas ponownie wypełnić formularz RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere (Podanie o kartę podatkową dla pracowników zagranicznych), podając ewentualne nowe informacje, lub użyć formularza Søknad om endring av eller krav om skattekort/ forskuddsskatt (Podanie o wydanie lub zmianę karty podatkowej/przedpłaty podatku), który możesz uzyskać w urzędzie podatkowym. Jeżeli otrzymałeś kody PIN z urzędu 7

8 podatkowego, to możesz złożyć podanie o nową kartę podatkową drogą elektroniczną na stronie internetowej skatteetaten.no. Numer personalny lub D-nummer Jeżeli składasz podanie o kartę podatkową po raz pierwszy, to razem z nią otrzymasz numer identyfikacyjny: D-nummer lub numer personalny. Numerem tym należy posługiwać się w kontakcie z władzami publicznymi. Będzie on również potrzebny przy zakładaniu konta bankowego w Norwegii. Powinieneś posiadać konto w banku w Norwegii, aby pracodawca mógł przelać na nie Twoje wynagrodzenie, i aby urząd podatkowy mógł później zwrócić ewentualną nadpłatę podatku. Powinieneś używać D-nummer lub numeru personalnego za każdym razem, gdy przyjeżdżasz do Norwegii do pracy. Musisz również podać ten numer starając się o nową kartę podatkową. W Norwegii powszechnie używa się numeru personalnego i D-nummer do identyfikacji i ustalania tożsamości obywateli. Wszystkie osoby mające status rezydenta w Norwegii otrzymują unikalny numer personalny. Numer personalny składa się z 11 cyfr, gdzie pierwsze sześć cyfr wskazuje datę urodzenia. Obcokrajowcy, którzy przyjeżają do Norwegii w celu pracy i będą przebywać tutaj krócej niż 6 miesięcy, nie otrzymują numeru personalnego. Zamiast niego otrzymują D-nummer. Numer ten jest zbudowany w taki sam sposób, jak numer personalny, ale pierwsza cyfra wzrasta o 4. Jeżeli nie otrzymałeś D-nummer wcześniej, to zostanie Ci on przydzielony razem z kartą podatkową. Przy składaniu podania o kartę podatkową musisz wylegitymować się paszportem lub dowodem tożsamości. Należy posługiwać się D-nummer we wszystkich sytuacjach wymagających numeru personalnego. Jeżeli bedziesz przebywał na terenie Norwegii tak długo, że w świetle ustawy o ewidencji ludności uzyskasz status rezydenta, to zostanie Ci przydzielony stały numer personalny. Jeżeli miałeś wcześniej D-nummer, to powinieneś 8

9 przestać go używać w momencie otrzymania numeru personalnego. Składka na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift) Jeżeli jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii, to jesteś zobowiązany do płacenia składki na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift). Składka ta jest pobierana z Twojego wynagrodzenia jako część zaliczki na podatek. Jeżeli jesteś członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w UE/EOG lub innym kraju, z którym Norwegia podpisała umowę o ubezpieczeniach społecznych, to nie masz obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne w Norwegii. Musisz udokumentować to przedkładając formularz E101/A1 lub inny dokument wystawiony przez władze ubezpieczeniowe w Twoim kraju rodzinnym. Podatek zostaje wtedy pomniejszony o składkę na ubezpieczenia społeczne. Więcej informacji na temat ubezpieczeń społecznych w Norwegii znajdziesz na stronie internetowej Odcinek wypłaty (lønnsslipp) W momencie otrzymania wynagrodzenia od pracodawcy powinieneś również otrzymać pokwitowanie (odcinek wypłaty) pokazujące Twoje wynagrodzenie brutto oraz odciągnięty podatek. Zachowaj odcinek wypłaty, gdyż jest to dokumentacja zapłaconego przez Ciebie podatku. Zeznanie podatkowe (selvangivelse) Wszystkie osoby pracujące w Norwegii otrzymują zeznanie podatkowe na przełomie marca i kwietnia w roku następującym po roku dochodowym. Jeżeli nie otrzymasz zeznania podatkowego, to powinieneś skontaktować się z urzędem podatkowym. Ważne jest, aby urząd podatkowy miał Twój aktualny adres. Zeznanie podatkowe jest wstępnie wypełnione na podstawie danych otrzymanych m.in. od Twojego pracodawcy. Musisz skontrolować, czy dane te są zgodne z zestawieniem rocznym (lønnsog trekkoppgave), które otrzymałeś od pracodawcy w styczniu. Jeżeli są one błędne, to musisz dokonać zmian w zeznaniu podatkowym. 9

10 Zwróć uwagę na to, że możesz mieć prawo do odliczeń od dochodu, np. standardowego odpisu dla pracownika zagranicznego lub odpisu kosztów zamieszkiwania poza domem w kraju rodzinnym (pendlerfradrag). Musisz sam ubiegać się o te odpisy przez wpisanie ich do zeznania podatkowego. Więcej informacji znajdziesz w broszurkach «Informacje dla pracowników zagranicznych: Odpis standardowy» (Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag) i «Informacje dla pracowników zagranicznych: Odliczenia dla osób dojeżdżających» (Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag). Jeżeli masz status rezydenta na terenie kraju UE/EOG i podlegasz ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Norwegii, to możesz mieć rozszerzone prawo do odpisów, jeżeli co najmniej 90% Twojego dochodu ze stosunku pracy jest opodatkowane na terenie Norwegii. Wiecej o zeznaniu podatkowym znajdziesz w broszurce «Informacje dla pracowników zagranicznych: Zeznanie podatkowe» (Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen). Jakie mam obowiązki, jeśli płacę podatek w Norwegii? Masz obowiązek powiadomienia władz podatkowych o Twoim dochodzie, majątku i odpisach. Informacje należy podać w zeznaniu podatkowym, które składa się raz w roku. Zeznanie podatkowe jest obowiązkowe dla wszystkich osób podlegających obowiązkowi podatkowemu w Norwegii. Jeżeli nie otrzymasz zeznania podatkowego, to musisz zgłosić się do władz podatkowych. To Ty jesteś odpowiedzialny za podanie właściwych informacji. Dotyczy to także informacji już wypełnionych w przysłanym Ci zeznaniu podatkowym. Jeśli podasz nieprawidłowe lub niepełne informacje, może zostać na Ciebie nałożony podatek wyrównawczy. Jeżeli jesteś rezydentem podatkowym Norwegii w świetle norweskich przepisów podatkowych, a jednocześnie jesteś rezydentem podatkowym innego kraju w świetle umowy podatkowej, to mimo tego masz obowiązek złożyć kompletne zeznanie podatkowe w Norwegii. Jakie mam prawa? Władze podatkowe są zobowiązane 10

11 udzielić Ci wskazówek i pomocy w wypełnieniu podań i udzielenia informacji o przepisach, które Cię dotyczą. Możesz zażądać wglądu w dokumenty dotyczące Twojego rozliczenia podatkowego. Możesz być reprezentowany przez pełnomocnika, ale musisz mu udzielić pisemnego upoważnienia. Jeżeli urząd podatkowy rozważa zmianę kwot podanych przez Ciebie w zeznaniu podatkowym, to otrzymasz zawiadomienie o tym oraz termin odpowiedzi. Urząd podatkowy rozpatruje sprawę i decyduje o tym, co będzie podstawą rozliczenia podatkowego. Jeżeli nie zgadzasz się z zeznaniem podatkowym, możesz się odwołać. Jeżeli urząd podatkowy dokonuje zmian w zakończonej już sprawie (po otrzymaniu przez Ciebie rozliczenia podatkowego), otrzymasz o tym zawiadomienie wraz z terminem odpowiedzi. Jeżeli nie odpowiesz na zawiadomienie, lub jeżeli zgadzasz się z proponowanymi zmianami, otrzymasz nowe rozliczenie podatkowe bez wcześniejszej pisemnej decyzji w tej sprawie. Jeżeli nie zgadzasz się z proponowanymi zmianami, musisz udzielić odpowiedzi urzędowi podatkowemu i wyjaśnić, dlaczego się nie zgadzasz. Otrzymasz wtedy pisemną decyzję. Pisemną decyzję otrzymasz również, jeśli nałożony zostanie na Ciebie podatek wyrównawczy. Skąd pochodzą informacje we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym? Urząd podatkowy (Skatteetaten) otrzymuje informacje z różnych źródeł. Najważniejszym źródłem są pracodawcy, którzy mają obowiązek pobrania podatku, wpłacenia go i udzielenia informacji urzędowi podatkowemu. Po zakończonym roku dochodowym (roku kalendarzowym) pracodawca powinien przesłać Tobie i władzom podatkowym zestawienie roczne (lønns- og trekkoppgave) wykazujące Twój dochód i odciągnięty podatek w roku dochodowym. Również banki zobowiązane są do przesyłania informacji mających wpływ na opodatkowanie. Co mam zrobić po otrzymaniu zeznania podatkowego? Musisz skontrolować, czy wstępnie wypełnione informacje są prawidłowe. 11

12 Jeżeli informacje są błędne lub niepełne, to musisz je zmienić lub uzupełnić. Jeżeli chcesz zmienić wstępnie wypełnione zeznanie, wpisz właściwe sumy i złóż zeznanie do 30 kwietnia. Pamietaj, że sam musisz wpisać odliczenia kosztów pobytu poza domem rodzinnym (pendlerfradrag). Musisz również wpisać, jak długo przebywałeś na terenie Norwegii w roku dochodowym. Jeżeli nie wprowadzasz zmian do wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, to nie musisz go składać. Przyjmuje się wówczas, że złożyłeś zeznanie podatkowe w takiej formie, w jakiej je otrzymałeś. Jeżeli w zeznaniu otrzymałeś informację o tym, że zapłaciłeś za mało podatku, to nie będziesz musiał płacić odsetek od tej sumy, jeśli wpłacisz ją do 31 maja. W zeznaniu podatkowym znajdziesz numer konta i Twój numer KID do wpłaty dodatkowych zaliczek na podatek dochodowy. Zwróć uwagę na to, że jeśli zmienisz sumę Twojego dochodu lub odliczeń, zmieni się również suma podatku. W jaki sposób obliczany jest podatek? Są dwie podstawy obliczania podatku. Dochód brutto (wynagrodzenie brutto i dodatki, oraz świadczenia od pracodawcy podlegające opodatkowaniu). Jest on podstawą obliczenia toppskatt (podatku od wysokich dochodów). Kwota wolna od podatku (bunnfradrag) przy obliczaniu toppskatt jest tak wysoka, że w praktyce niewiele podatników go płaci. Dochód brutto jest również podstawą obliczenia składki na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift). Dochód netto (dochód brutto pomniejszony o odpisy). Dochód netto jest podstawą obliczenia podatku gminnego, wojewódzkiego i wspólnego podatku na rzecz państwa. Kwota wolna od podatku przy obliczaniu dochodu netto nazywa się personfradrag. 12

13 Przykład podatku dla pracownika, który przebywa w Norwegii poniżej 183 dni: Podatek jest uzależniony od dochodu i długości pobytu na terenie Norwegii. Poniżej podany jest przykład obliczenia podatku dla pracownika, który przebywał w Norwegii przez 5 miesięcy (poniżej 183 dni) w 2015: Przykład: Praca w Norwegii przez 20 tyg, 40h/tydzień, stawka 190 NOK/h = NOK h nadgodzin, stawka 285 NOK/h = NOK Suma wynagrodzenia NOK Wynagrodzenie urlopowe 10,2% z NOK = NOK Suma dochodu podlegającego opodatkowaniu w Norwegii NOK NOK Koszty uzyskania przychodu 43% = NOK nie więcej jednak niż 5/12 z NOK = NOK Odpis standardowy dla pracownika zagranicznego 10% z NOK = NOK Suma odpisów NOK NOK Dochód netto będzie wynosił NOK NOK = NOK Suma podatku Toppskatt (pod. od wys. dochodów) w tym przypadku dochód nie przekracza 5/12 z NOK NOK 0 Podatek dochodowy oblicza się z NOK Pomniejszony o 5/12 kwoty wolnej od podatku w kl. 1: NOK = NOK Podatek w wys. 27% obliczony z NOK Suma podatku wyniesie NOK Dodatkowo składka na ubezp. społeczne w wys 8.2% z NOK = NOK Suma podatku i składek na ubezpieczenia społeczne NOK

14 Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii/ jesteś rezydentem Norwegii przez cały rok podatkowy, to przysługuje Ci odliczenie pełnej rocznej kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodu (12/12). Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii/ jesteś rezydentem Norwegii przez część roku podatkowego, to powyższe odliczenia zostaną zredukowane w stosunku do długości Twojego pobytu. Jeżeli na przykład przebywałeś na terenie Norwegii/ byłeś rezydentem Norwegii przez 8 miesięcy w ciągu roku dochodowego, to suma odliczenia zostanie zredukowana do 8/12. Rozliczenie podatkowe (skatteoppgjør) Ostateczne rozliczenie podatkowe otrzymasz po rozpatrzeniu Twojego zeznania podatkowego przez urząd podatkowy. Rozliczenie podatkowe zawiera informacje dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu, podatku odprowadzonego przez pracodawcę, oraz informację o tym, czy zapłaciłeś za dużo, czy też za mało podatku. Rozliczenie podatkowe otrzymasz po jego rozpatrzeniu: w okresie czerwiec październik. Jeżeli zapłaciłeś za mało podatku, to musisz wpłacić brakujący podatek w terminie podanym na blankiecie przekazu pieniężnego, który jest dołączony do rozliczenia podatkowego. Wpłaty należy dokonać w wyznaczonym terminie, nawet jeżeli odwołujesz się od wyliczenia podatkowego. Jeżeli zapłacisz z opóźnieniem, to będziesz musiał zapłacić odsetki za zwłokę. W przypadku niezapłacenia podatku władze mogą zobowiązać Twojego pracodawcę do potrącenia zaległej sumy podatku z Twojego wynagrodzenia, jeżeli w dalszym ciągu pracujesz w Norwegii. Jeżeli posiadasz jakieś mienie, może ono zostać zajęte. Władze norweskie współpracują także z władzami zagranicznymi przy egzekwowaniu nieuregulowanych płatności. Odwołanie Jeżeli uważasz, że rozliczenie podatkowe jest błędne, to możesz się odwołać. Termin odwołania to sześć tygodni od daty wysłania rozliczenia podatkowego. Datę wysłania znajdziesz na rozliczeniu podatkowym. Jeżeli otrzymasz rozliczenie podatkowe w czerwcu, to termin odwołania upłynie nie wcześniej niż 10 sierpnia. 14

15 Odwołanie możesz wysłać drogą elektroniczną. Na stronie skatteetaten.no znajdziesz formularz RF 1117, którego możesz użyć w tym celu. Odwołanie możesz również wysłać drogą pocztową do urzędu podatkowego. W odwołaniu musisz zaznaczyć, co uważasz za błędne i dlaczego. Jeżeli popełniono błąd, to otrzymasz nowe rozliczenie. Otrzymasz również zwrot napłaconego podatku. przed opuszczeniem kraju. Warunkiem jest również, że nie przebywałeś na terenie Norwegii powyżej więcej niż 270 dni w ciągu 36 miesięcy. Musisz wypełnić formularz RF-1038 «Przedterminowe zeznanie podatkowe dla pracownika zagranicznego» (Selvangivelse for forhåndslikning av utenlandsk arbeidstaker). Zeznanie podatkowe należy złożyć w urzędzie podatkowym. W przypadku błędu dotyczącego zaliczki na podatek dochodowy (forskuddsstrekk) odwołanie należy wysłać do organu zajmującego się ściąganiem podatku (skatteoppkrever). Rozliczenie podatkowe otrzymasz w krótkim czasie po złożeniu zeznania. W przypadku, gdy ten sam dochód zostanie opodatkowany również w Twoim kraju rodzinnym, musisz zwrócić się do władz podatkowych w kraju rodzinnym, aby uzyskać informacje o tym, jak uniknąć podwójnego opodatkowania. Przedterminowe rozliczenie podatkowe (forhåndslikning) Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii nie więcej niż 183 dni, możesz złożyć przedterminowe rozliczenie podatkowe 15

16 Wydane przez: Skatteetaten marzec 2015 Design: TRY Asap RF 2051 P skatteetaten.no

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Niniejsza broszurka skierowana jest do osób pracujących w Norwegii u norweskiego pracodawcy. Zawiera ona wiele

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Niniejsza broszurka skierowana jest do osób pracujących w Norwegii u norweskiego pracodawcy. Zawiera ona wiele

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym 2 Jeżeli przyjeżdżasz do Norwegii, aby podjąć pracę u norweskiego pracodawcy, to musisz płacić podatek w Norwegii

Bardziej szczegółowo

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników zagranicznych:

Informacje dla pracowników zagranicznych: Informacje dla pracowników zagranicznych: Odliczenia dla osób dojeżdżających 2013 2 Informacje dla pracowników zagranicznych przebywających w Norwegii w związku z pracą i dojeżdżających do domu położonego

Bardziej szczegółowo

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014 Informacje dla pracowników zagranicznych przebywających w Norwegii w związku z pracą i dojeżdżających do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zachęcamy do lektury! Informacje ogólne o zakładaniu firmy... 3. Podatek dochodowy... 4. Podatek VAT... 5. Księgowość...

Spis treści. Zachęcamy do lektury! Informacje ogólne o zakładaniu firmy... 3. Podatek dochodowy... 4. Podatek VAT... 5. Księgowość... Informacje ogólne o zakładaniu firmy... 3 Rejestracja firmy... 3 Meldunek w Norwegii... 3 Dokumenty uzupełniające... 4 Podatek dochodowy... 4 Spis treści Podatek VAT... 5 Księgowość... 5 Witaj, Założyłeś

Bardziej szczegółowo

Mały przewodnik dla. Zagranicznych przedsiębiorców i pracowników. wykonujących zlecenia w Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym

Mały przewodnik dla. Zagranicznych przedsiębiorców i pracowników. wykonujących zlecenia w Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym Mały przewodnik dla Zagranicznych przedsiębiorców i pracowników wykonujących zlecenia w Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) (Centralny Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników zagranicznych:

Informacje dla pracowników zagranicznych: Informacje dla pracowników zagranicznych: Roczne zeznanie podatkowe 2013 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych przebywających

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe w Norwegii Norweski numer personalny (11 cyfr) Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail. Adres Kod pocztowy Miejscowość

Dane osobowe w Norwegii Norweski numer personalny (11 cyfr) Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail. Adres Kod pocztowy Miejscowość Dane osobowe Dane osobowe w Norwegii Stan cywilny Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail Dane w Polsce (dom rodzinny w Polsce) Telefon Telefon komórkowy Dane kontaktowe małżonki/małżonka (ew. osoby z jesteś

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACOBIORCÓW Z KRAJÓW NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) I EFTA

INFORMACJA DLA PRACOBIORCÓW Z KRAJÓW NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) I EFTA INFORMACJA DLA PRACOBIORCÓW Z KRAJÓW NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) I EFTA Czy zamierza Pan/Pani pracować w Norwegii? 1 Czy zamierza Pan/Pani pracować w Norwegii? Strona 3: Pobyt

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Pracownicy Wysokość składki ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD

------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD BRYTANIA LTD V V 220 C Blythe Rd London W14 0HH 02033029696 ------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD X 220 C Blythe Rd London W14

Bardziej szczegółowo

Skatteetaten. Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników

Skatteetaten. Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Skatteetaten Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych)

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie podatku giełdowego 2009

Rozliczenie podatku giełdowego 2009 Rozliczamy się z podatku giełdowego, tzw. podatku Belki Drogi inwestorze, Oto przed Tobą poradnik podatkowy byś ochoczo i bezbłędnie przekazał roczną giełdową daninę państwu. Postaramy się przekazać wiedzę

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA A-MELDING PRACA W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM

DEKLARACJA A-MELDING PRACA W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM Obowiązek zgłaszania płac i stosunków pracy Obowiązek opłacania składki na ubezp. społeczne Obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy Dokonywanie zgłoszeń drogą elektroniczną Przykłady DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - NORWEGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz

INSTRUKCJA - NORWEGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz INSTRUKCJA - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. TWOJE KONTO W ZUS. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Konto ubezpieczonego zakładane jest

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe w Norwegii Norweski numer personalny (11 cyfr) Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail. Adres Kod pocztowy Miejscowość

Dane osobowe w Norwegii Norweski numer personalny (11 cyfr) Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail. Adres Kod pocztowy Miejscowość Dane osobowe Dane osobowe w Norwegii Stan cywilny Adres Kod pocztowy Miejscowość Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail Dane w Polsce (dom rodzinny w Polsce) Adres Kod pocztowy Miejscowość Telefon Telefon

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa.

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Zatrudnienie cudzoziemca od A do Z. W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Przedsiębiorca decydujący

Bardziej szczegółowo

Witamy Państwa serdecznie.

Witamy Państwa serdecznie. Witamy Państwa serdecznie. Poniżej znajdują się informacje jakie potrzebne będą do prowadzenia nowo zarejestrowanej firmy. Podajemy również informacje dotyczące naszej współpracy. Państwa NOWO ZAREJESTROWANA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu oznaczonym ( ).

1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu oznaczonym ( ). Strona 1 z 2 NORWEGIA INSTRUKCJA PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE Wypełnij i podpisz dokumenty w miejscach oznaczonych ( ): 1. Formularz zgłoszeniowy dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu

Bardziej szczegółowo

Pomoc w rozliczeniu podatku. Kindergeld - zasiłek rodzinny. Soka-Bau - odszkodowanie lub ekwiwalent za urlop

Pomoc w rozliczeniu podatku. Kindergeld - zasiłek rodzinny. Soka-Bau - odszkodowanie lub ekwiwalent za urlop Niemcy Pomoc w rozliczeniu podatku Kindergeld - zasiłek rodzinny Elterngeld - świadczenie wychowawcze Soka-Bau - odszkodowanie lub ekwiwalent za urlop Smuda Consulting - intertax24 Zwrot podatku Rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)/KRAJÓW EFTA

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)/KRAJÓW EFTA INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)/KRAJÓW EFTA Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą w Norwegii? 1 Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą w Norwegii?

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: I. Wydrukuj niniejszy plik, a następnie:

INSTRUKCJA: I. Wydrukuj niniejszy plik, a następnie: INSTRUKCJA: I. Wydrukuj niniejszy plik, a następnie: 1. Wypełnij Kwestionariusz (str. 2-6) 2. Podpisz w 9 miejscach: a. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (str. 6) b. Umowę (str. 7 i 8) c. Pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz terminów dla NGO w 2012 r.

Kalendarz terminów dla NGO w 2012 r. Kalendarz terminów dla NGO w 2012 r. STYCZEŃ 31 stycznia urząd miasta: złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości z tytułu posiadania nieruchomości lub od lokalu wynajmowanego od urzędu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking}

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking} Podatki i Bankowość {Taxes and Banking} 38 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Podatki i Bankowość Jak płaci się podatek dochodowy w Irlandii? Sprawą ważną jest, by od początku powstania obowiązku podatkowego,

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych

Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 7/2013 Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Finansowych z dnia 4 listopada 2013 roku Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe

Bardziej szczegółowo

EPF jest najpopularniejszą formą firmy dla osób chcących rozpocząć pracę na własny rachunek.

EPF jest najpopularniejszą formą firmy dla osób chcących rozpocząć pracę na własny rachunek. ABC FIRM W NORWEGII Podstawowe informacje dotyczące rodzaju firm w Norwegii. Enkeltpersonforetak (EPF), czyli własna działalność gospodarcza. Firma mająca tylko jednego właściciela, prowadzona na własny

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 /data wpływu wniosku/ Wójt Gminy w Rakszawie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 CZĘŚĆ A (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) I WNIOSKODAWCA RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych

Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych Nazwisko beneficjenta beneficjenta beneficjenta Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. i adres biura z SEES Telefon {Wpisz numer telefonu} Tekstfon 0300 200

Bardziej szczegółowo

Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40

Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40 Zwrot VAT 2015-06-10 11:30:40 2 O zwrot podatku od wartości dodanej uiszczonego w cenie towarów i usług kupionych w Bułgarii mogą starać się polscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Aby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

Termin składania: 30.04.2015 (z możliwością przedłużenia do 31.05.2015 dot. osób składajacych zeznania drogą elektroniczną)

Termin składania: 30.04.2015 (z możliwością przedłużenia do 31.05.2015 dot. osób składajacych zeznania drogą elektroniczną) SELVANGIVELSE / TAX RETURN Termin składania: 30.04.2015 (z możliwością przedłużenia do 31.05.2015 dot. osób składajacych zeznania drogą elektroniczną) DOKUMENTY DO WSZYSTKICH RODZAJÓW ZEZNAŃ (zwykłe, zniżka

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 233. 1 kodeksu karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

Zgodnie z art. 233. 1 kodeksu karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy PRK Kraków SA w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Polsk versjon. Identyfikatory w branży budowlanej

Polsk versjon. Identyfikatory w branży budowlanej Polsk versjon Identyfikatory w branży budowlanej Wprowadzenie identyfikatorów ma przyczynić się do uskutecznienia kontroli nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników, oraz do zwiększenia solidności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu

Bardziej szczegółowo

DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego na rok szkolny 2010/ 2011. PESEL...nr telefonu...

DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego na rok szkolny 2010/ 2011. PESEL...nr telefonu... DO WÓJTA GMINY SZYPLISZKI Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego na rok szkolny 2010/ 2011 I.WNIOSKODAWCA (1) 1. Imię i nazwisko... PESEL...nr telefonu... 2. Adres stałego zameldowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Czy niedobór należy uzupełnić jeszcze w tym roku, czy można zrobić to w roku następnym?

Czy niedobór należy uzupełnić jeszcze w tym roku, czy można zrobić to w roku następnym? Czy niedobór należy uzupełnić jeszcze w tym roku, czy można zrobić to w roku następnym? Pytanie Jesteśmy jednostką budżetową. Mam pytanie na temat korygowania odpisów na konto ZFŚS (Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym...

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym... U M O W A Nr Rn 20 /... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Ministrem Zdrowia, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez:.... na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, a... zamieszkałą/ym... zarejestrowaną/ym

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26 Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26 2 System podatkowy w Niderlandach jest mało przejrzysty i skomplikowany. Rodzaje podatków: dochodowy - inkomstenbelasting obrotowy - omzetbelasting od zysków podatek

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator Regulamin oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl 1. Organizator 1. Organizatorem oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl ( Oferta ) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na zasadach określonych art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo