PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU"

Transkrypt

1 DOMENA MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL DO 62 TEL.FAX PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU LOKALIZACJA INWESTOR ZAWARTOSC OPRACOWANIA OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PLAC TARGOWY PRZY UL.WIELKI WYGON STARY SĄCZ GMINA STARY SĄCZ UL. BATOREGO STARY SĄCZ TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOM II PROJEKTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH Tom III PROJEKT PRZYŁĄCZA WODY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Janusz Wieczorek mgr inż. arch. Jan Kraśnicki KONSTRUKCJE: Projektant: mgr inż. Artur Bahrynowski Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Palonek PROJEKTY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH: Projektant: mgr inż. Anna Kandefer Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Mędrala PROJEKTY SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: Projektant: mgr inż. Stanisław Jania Sprawdzający: mgr inż. Leszek Czaja PROJEKTY DROGOWE ZJAZDÓW: Projektant: mgr inż. Marcin Faron MYŚLENICE, KWIECIEŃ 2012

2 ZAWARTOŚĆ TOMU I: I. ZAŁĄCZNIKI 1. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego 2. Wypis z rejestru gruntów 3. Pismo Tauron dotyczące sieci energetycznej z Umowa z Tauron dotycząca dostawy energi elektrycznej 5. Warunki dostawy wodnej i odprowadzenia ścieków sanitarnych Sądeckie Wodociągi Spółka z.o.o z Uzgodnienie ZKUPSUT (Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Wydziału Geodezji i Budownictwa ST. Powiatowego w Nowym Śączu z r. 7. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu (Sanepid, P poż i BHP, Insp.Weterynarii) (w/w uzgodnienia obiektów znajdują się w Tomie II) 8. Decyzja Burmistrza Starego Sącza zgoda na lokalizację zjazdu publicznego (dot. działki 36/45 9. Decyzja Burmistrza Starego Sącza zgoda na lokalizację zjazdu publicznego (dot. działki 36/23) 10. Decyzja o lokalizacji słupa energetycznego w pasie drogowym 11. Pismo dot. przyłączenia proj. Kanalizacji deszczowej do sieci gminnej 12. Oświadczenia projektantów i sprawdzających 13. Kserokopie uprawnień i Zaświadczenia o przynależności do Izb projektantów i sprawdzających 14. Pismo Karpackiej sp-ki Gazownictwa uzgodnienie nawierzchni II. Informacja BIOZ III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA 1. Opis techniczny 2. Część rysunkowa: - RYS. nr 1/s. mapa sytuacyjno-wysokościowa (stan istniejący), 1:500 - RYS. nr 1. projekt zagospodarowania terenu, 1:500 - RYS. nr 2. Plac targowy, rodzaje nawierzchni, 1:500 - RYS. nr 3. Zestawienie graficzne powierzchni handlowych, 1:500 - RYS. nr 4. Zestawienie graficzne powierzchni handlowych zadaszonych, 1:500 - RYS. nr 5. Zestawienie graficzne powierzchni handlowych do sprzedaży produktów rolno-spożywczych, 1:500 IV. PROJEKTY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH V. PROJEKTY SIECI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE TERENU VI. PROJEKTY SIECI ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWA SIECI NAPOWIETRZNEJ NN ORAZ PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO ORAZ WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH VII. PROJEKTY DROGOWE ZJAZDÓW

3 DOMENA MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL DO 62 TEL.FAX PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU LOKALIZACJA INWESTOR ZAWARTOSC OPRACOWANIA OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PLAC TARGOWY PRZY UL.WIELKI WYGON STARY SĄCZ GMINA STARY SĄCZ UL. BATOREGO STARY SĄCZ TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOM II PROJEKTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Janusz Wieczorek mgr inż. arch. Jan Kraśnicki MYŚLENICE, KWIECIEŃ

4 OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI 1. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem przebudowę placu targowego przy ul. Wielki Wygon w Starym Sączu. Plac zajmuje obszar ok. 176 arów, zlokalizowany jest w północnej części miasta u zbiegu ulic: Wielki Wygon i Braterstwa Ludów. W przedmiotowym projekcie założono zorganizowanie uporządkowanego handlu bydłem, końmi, drobiem, trzodą chlewną, sprzętem rolniczym, płodami rolnymi oraz rzemiosłem i meblami w obrębie Placu targowego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r. 2. Stan istniejący zagospodarowania placu targowego Teren inwestycji obejmujący działki nr 243/3, 36/22, 36/23, 36/24, 36/27, 36/28, 36/45 znajduje się u zbiegu ulic Wielki Wygon i Braterstwa Ludów. Działki nr 243/3, 36/24, 36/27, 36/28, na których znajduje się plac targowy są wydzielone ogrodzeniem (siatka na słupkach stalowych). Na działkach nr 36/22 i 36/23 znajduje się niewielki parking dla samochodów klientów Placu. Z uwagi na szczupłość tego parkingu, samochody, które nie mieszczą się w jego obrębie ustawiane są wzdłuż ul. Wielki Wygon, znacznie ograniczając w dni handlowe jej przepustowość. Na terenie Placu znajdują się trzy obiekty kubaturowe: 1/ bezpośrednio przy wjeździe, od strony południowej - budynek dawnego baru (obecnie nie użytkowany); 2/ obiekt z podcieniami obejmujący pomieszczenia do badania zwierząt oraz stolarnię; 3/ wiatę stalową. Nawierzchnia placu, na przeważającym obszarze utwardzona żwirem. W północnowschodniej części działki nr 243/3 wykonano kilka lat temu nawierzchnię betonową zajmującą pas 20x70m obecnie w b. dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia betonowa, lecz w o wiele gorszym stanie, znajduje się na działkach nr 36/24 i 36/27 i zajmuje obszar 16x78m. Powierzchnia zieleni stanowi niewielki obszar wzdłuż wschodniej granicy działki. Znajduje się na nim kilka wysokich drzew liściastych. Infrastruktura: istniejące na Placu obiekty podłączone są do miejskich sieci energetycznej, wodociągowej i do kanalizacji sanitarnej. Południową część Placu przecina gazociąg średnioprężny.

5 3. Projekt zagospodarowania Placu targowego 3.1 Podłączenie Placu do miejskiej sieci drogowej. Parkingi dla klientów. Pozostawia się dwa istniejące wjazdy na Plac targowy: jeden od strony południowej, z ul. Braterstwa Ludów (bez zmian), drugi w północno-zachodnim narożu działki nr 243/3, poprzez działkę nr36/23, z ul. Wielki Wygon z 5 m przesunięciem i przebudową wjazdu w kierunku południowym. Na działkach nr 36/24, 36/27 i 36/28 przylegających do ul. Wielki Wygon, zaprojektowano duży (80 stanowiskowy) parking dla klientów Placu wraz z bezpośrednim wjazdem z ulicy. Wjazd ten, z uwagi na to, że parking posiada też dwa komunikacyjne podłączenia do Placu targowego, stanowić może trzeci (awaryjny) wyjazd z Placu. Pozostawiono bez zmian drugi, istniejący na działkach nr 36/22 i 36/23 parking dla klientów mieszczący 30 stanowisk. 3.2 Podział na strefy. Cały Plac targowy obejmujący działkę nr 243/3 podzielono na strefy handlowe różniące się rodzajem oferowanego do sprzedaży towaru Strefy handlu płodami rolnymi (oznaczone na Planie I i Ia ) Strefa I znajduje się w południowo-wschodniej i środkowej części działki, na prawo od wjazdu z ul. Braterstwa Ludów. Obejmuje ona stanowiska (w formie placów utwardzonych) do handlu płodami rolnymi. Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży ze straganów rozkładanych z zadaszeniami, namiotów handlowych. ( załącznik rys nr. 8.1 ) W obrębie tej strefy znajduje się istniejący obiekt służący dotąd m/innymi do przeprowadzania badań zwierząt, a którego część zostanie w wyniku przebudowy zaadaptowana na sanitariaty dla potrzeb osób przebywających na Placu targowym, część na magazyn sprzętu (namioty, rozkładane stragany, stoły i taborety). Podcienia przy zachodniej ścianie tego obiektu mogą być wykorzystane jako miejsca handlowe a zadaszenie po stronie wschodniej urządzone jako miejsca do konsumpcji - w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk postojowych dla samochodów dowożących gotowe posiłki gastronomiczne. Zabudowę tej strefy uzupełniają stragany zlokalizowane pomiędzy w/w obiektem a ciągiem pieszo-jezdnym zamykającym omawiany obszar od strony zachodniej. Strefa Ia znajduje się w północnej części działki i obejmuje stanowiska (w formie placów utwardzonych) z przeznaczeniem do sprzedaży art. drobiarskich, paszy dla drobiu i runa leśnego. Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży ze straganów rozkładanych z zadaszeniami bądź namiotów.

6 Powierzchnia handlowa stref handlu płodami rolnymi 1855 m 2 (tj 40 % powierzchni handlowej Placu) Strefa handlu drobiem i artykułami drobiarskimi (oznaczona na Planie II ) Strefa ta obejmuje obszar przy ogrodzeniu działki w jej północno-zachodniej części. Funkcjonalnie powiązana jest ze strefą IA. Nawierzchnia betonowa (zmywalna). Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży ze straganów rozkładanych z zadaszeniami bądź namiotów. Powierzchnia handlowa tej strefy m Strefa handlu sprzętem rolniczym Strefa zaprojektowana w południowo-wschodnim narożu działki, obejmuje stanowiska (w formie placów utwardzonych) do handlu sprzętem rolniczym. Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży ze straganów rozkładanych z zadaszeniami bądź namiotów. Powierzchnia handlowa strefy 337 m Strefa handlu wyrobami rzemieślniczymi i odzieżą Strefa ta obejmuje stragany zlokalizowane wzdłuż zachodniej granicy działki nr 243/3, przy ciągu pieszo-jezdnym na przedłużeniu wjazdu na Plac od ul. Braterstwa Ludów w kierunku północnym, po stronie parkingu przy ul. Wielki Wygon i dalej w kierunku północnym wiaty po stronie wschodniej tego traktu pieszo-jezdnego. Powierzchnia handlowa strefy 811.m Strefa handlu meblami Strefa usytuowana w środkowej części działki, od strony północnej, obejmuje ona stanowiska (w formie placów utwardzonych) do handlu meblami. Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży z namiotów wystawienniczych. Powierzchnia handlowa strefy 547 m Strefa handlu zwierzętami Strefa ta stanowi wydzielony ogrodzeniem teren w północno-wschodniej części działki, na którym zaprojektowano: 1/ wiatę do handlu krowami i końmi z dobudowanym do niej budynkiem mieszczącym pomieszczenia służby weterynaryjnej wraz z zapleczem do badania zwierząt; 2/ place do rozładunku zwierząt wyposażone w rampy; 3/ wydzielone ogrodzeniami miejsca

7 do prezentacji koni; 4/ stanowiska postojowe samochodów dostawczych (także przyczep) dla handlujących z wozu trzodą chlewna, owcami, kozami i królikami. Część z tych stanowisk zaprojektowano pod wiatami (dla ewentualnej osłony zwierząt znajdujących się na przyczepach bez plandeki). Nawierzchnia placów i stanowisk postojowych betonowa. Powierzchnia handlowa strefy 996 m Nawierzchnie Ciągi pieszo-jezdne, place rozładunkowe, stanowiska postojowe samochodów w strefach handlu zwierząt o nawierzchni betonowej. Warstwy: - beton B-35 gr. 20 cm - podsypka piaskowa gr. 5 cm - kruszywo naturalne gr. 40 cm (z wykorzystaniem istniejącego na placu) Obrzeża jezdni zamykają: z jednej strony betonowy prefabrykowany ściek o wymiarach 50x15cm, z drugiej krawężniki betonowe najazdowe Jezdnia i plac nad istniejącym gazociągiem średnioprężnym - Warstwy: - trylinka betonowa - podsypka piaskowa gr. 5 cm - kliniec gr. 8 cm (z wykorzystaniem istniejącego na placu) - kruszywo naturalne gr. 40 cm (z wykorzystaniem istniejącego na placu) Trakty pieszo-handlowe oraz place pod namioty w strefach handlu meblami nawierzchnia z kraty parkingowej/ trawnikowej Geosystem G5 wypełnionej trawą lub żwirem. Warstwy: - krata parkingowa / trawnikowa Geosystem G5max500x500x50mm wypełniona żwirem lub mieszanką ziemi i piasku - w-wa wyrównująca gr.ok.2,5cm, mieszanka grysu i piasku frakcji 10mm - w-wa nośna gr.35cm - mieszanka żwirowa lub tłuczniowa frakcji 32-45mm Parking samochodów osobowych nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (w kolorze czerwonym) na podsypce piaskowej gr. 5 cm Wydzielone place do prezentacji koni nawierzchnia gruntowa porośnięta trawą Zieleń tereny niezabudowane i nieutwardzone jw. zostaną zagospodarowane zielenią (trawniki i krzewy.

8 3.4 Ogrodzenia Ogrodzenie zewnętrzne istniejące siatka na słupkach stalowych Uzupełnienia tego ogrodzenia wykonać w tym samym charakterze Ogrodzenia strefy handlu zwierzętami oraz wybiegu do prezentacji koni drewniane wysokości 150 cm, typu pasterskiego ; rozstaw słupków ok. 2,50 m; elementy drewniane impregnowane np. drewnochronem w kolorze ciemny dąb lub bezbarwnym; slupki osadzone w stopach betonowych na głębokość 50 cm poprzez łączniki stalowe. Na styku z terenem łącza słupków ze stopami zamaskować żwirem. Przykładowe rozwiązanie przedstawiono na rys Wydzielenie pozostałych stref handlu drewnianymi palikami (słupkami 14/14 lub Ø 14 cm) wysokości 100 cm) w rozstawie ok. 120 cm Nowoprojektowane ogrodzenia znajdują się poza liniami rozgraniczającymi drogi. 3.5 Zatrudnienie i ilość miejsc parkingowych: 3 pracowników, max. 100 sprzedających i tyle samo jednocześnie kupujących. Dla tej ilości osób mogących jednocześnie przebywać na Placu zaprojektowano parking samochodów osobowych i dostawczych, który razem z parkingiem już istniejącym (na działce nr 36/22) mieści 100 stanowisk parkingowych (wskaźnik 50 stanowisk/100 zatrudnionych) 3.6 Warunki korzystania z Placu i z usytuowanych na jego terenie obiektów przez osoby niepełnosprawne. Na parkingu samochodów osobowych i dostawczych wydzielono 4 stanowiska dla samochodów, z których korzystać będą osoby niepełnosprawne. W istniejącym budynku badania zwierząt, w którym po przebudowie mieścić się będą węzły sanitarne dla osób przebywających na Placu, wydzielono odrębne odpowiednio wyposażone pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych zapewniając przy tym łatwy do niego dostęp (pochylnia, podest, poręcze, szerokości drzwi spełniają wymagane przepisami warunki). W pozostałych obiektach na Placu (stragany i wiaty) nie występują bariery (progi) architektoniczne, które mogłyby utrudniać osobom niepełnosprawnych korzystanie z tych obiektów. 3.7 Infrastruktura oraz urządzenia towarzyszące Projektuje się przebudowy i rozbudowy istniejących na Placu sieci i instalacji energetycznej,

9 wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wewnętrznej oraz budowę kanalizacji deszczowej z podłączeniem jej do istniejącej kanalizacji biegnącej wzdłuż ul. Wielki Wygon. W/w roboty wykonane wg załączonych do opracowania projektów branżowych Przebudowa wodociągu Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Sadeckie Wodociągi pismo o numerze TU/114-WP/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 oraz opinii ZUDP nr. 1226/2012 z dnia przebudowa przyłącza wody oparta o istniejące przyłącze lecz ze zwiększeniem średnicy nominalnej wraz z wykonaniem komory wodomierzowej na wodomierz sprzężony. Następnie woda zostanie doprowadzona do hydrantów naziemnych zlokalizowanych na terenie placu Budowa kanalizacji deszczowej Rozbudowa odwodnienia polegać będzie na odprowadzeniu wód opadowych spływających z powierzchni dróg manewrowych poprzez studnie ściekowe z przykanalikami następnie podczyszczone w osadnikach i odprowadzone do kolektora. Wody opadowe wprowadzane zostaną do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Wielki Wygon. Kanalizację deszczową zaprojektowano w oparciu o część drogową. 3.8 Ochrona p. pożarowa Ochronę p. pożarową zapewniają dwa projektowane na terenie Placu hydranty. Trzy wjazdy na Plac z dróg miejskich powiązane z drogami wewnętrznymi zapewniają możliwość szybkiej z niego ewakuacji. Ochronę p. pożarową uzupełnia wyposażenie znajdujących się na Placu obiektów w gaśnice. 3.9 Warunki higieniczno-sanitarne Dla potrzeb osób przebywających na Placu istniejący budynek badań zwierząt zostanie adaptowany w części na węzły sanitarne (oddzielne dla kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych i dla sprzedających artykuły spożywcze niepakowne (gastronomia, pieczywo)). Zaprojektowano pomieszczenia mieszczące razem 6 kabin WC (nie licząc WC dla sprzedających artykuły spożywcze, przyjmując przy tym wskaźnik 1 WC/800m2 pow. handlowej targowiska Ochrona środowiska. Zagospodarowanie zielenią. W ramach inwestycji zostaną zrealizowane przedsięwzięcia, które przyczynią się do poprawy warunków ochrony środowiska. Powierzchnie, na których odbywać się będzie handel zwierzętami zostaną utwardzone

10 betonem co umożliwi ich czyszczenie (spłukiwanie) a poprzez system koryt betonowych i przewodów kanalizacyjnych odprowadzenie do szczelnego gnojownika. (opróżniany w cyklu miesięcznym, częściowo wykorzystywany przez handlowców). Stałe odchody pochodzenia zwierzęcego gromadzone będą w zamykanym mobilnym pojemniku (opróżnianym po zakończeniu dni targowych) a odpadki komunalne w dwóch kontenerach ustawionych w miejscach umożliwiających dogodny podjazd samochodów służb komunalnych. Wody deszczowe przed włączeniem ich do kanalizacji miejskiej podczyszczone w osadniku błota i piasku oraz separatorze koaloscencyjnym (jako łapaczu substancji ropopochodnych). Powyższe zgodnie z ustaleniami p-kt 10,11 i 12 Miejscowego Planu Zagospodarowania. W związku z koniecznością demontażu warstwy przekrycia z płyt azbestowych przeznaczonej do rozbiórki stalowej wiaty, koniecznym jest opracowanie planu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 roku w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. Demontaż i wywóz do utylizacji płyt azbestowych winna przeprowadzić specjalistyczna Firma. Nie przewiduje się żadnej wycinki drzew (rosną jedynie przy wschodniej granicy działki w rejonie, w którym pozostawia się pas zieleni. Tereny niezabudowane i nieutwardzone zostaną zagospodarowane zielenią (trawniki i krzewy). Zieleń tereny niezabudowane i nieutwardzone jw. zostaną zagospodarowane zielenią (trawniki i krzewy (tawuła, dereń, jaśminowiec (ten ostatni w pobliżu gnojownika i kontenerów na odpadki) razem 50 szt )) zgodnie z ustaleniem p-ktu 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania. Inwestycja nie będzie miała żadnego wpływu na najbliższe obszary Natura Zbiorcze zestawienie robót przy przebudowie Placu targowego. Prace obejmują: - rozbiórkę istniejącego budynku dawnego baru oraz istniejącej wiaty stalowej - demontaż istniejących stalowych barierek dzielących sektory i strefy - rozbiórkę części istniejącej nawierzchni betonowej przy granicy zachodniej działki - demontaż istniejącej na Placu napowietrznych linii energetycznych - przełożenie napowietrznego przyłącza energetycznego - przebudowe istniejącego obiektu z przeznaczeniem jego części na sanitariaty - budowę wiaty do handlu zwierzętami wraz z obiektem badań zwierząt - budowę wiat do handlu rzemiosłem oraz budowę straganów - zebranie istniejących nawierzchni (z wyjątkiem nowego placu betonowego w

11 północno - zachodniej części działki) na głębokość wymaganą do wykonania podłoża pod nowe nawierzchnie jezdni, parkingów i placów - wykonanie nowej infrastruktury (kable energetyczne, sieć wodno-kanalizacyjna) - wykonanie nowych nawierzchni - montaż ogrodzeń i słupków drewnianych wyznaczających granice stref i sektorów - wykonanie nowej, drugiej drewnianej rampy rozładunkowej (rampę wykonać na wzór istniejącej( przenośnej), która pozostaje na Placu - uporządkowanie terenów zielonych: wysianie trawników, zasadzenie krzewów. 5.0 Bilans powierzchni terenu 5.1 Bilans wg rodzajów nawierzchni w obrębie Placu i projektowanego parkingu dla klientów a/ nawierzchnia betonowa otwarta (drogi, place strefy handlu zwierzętami) 5544m 2 b/ nawierzchnia betonowa zadaszona (pod wiatami niskimi) 280m 2 c/ nawierzchnia z kraty ażurowej zbrojonej : (stanowiska (place) do handlu) 2482,80m 2 w tym 480 m 2 trylinka bet. pełnafragmenty jezdni nad gazociągiem d/ nawierzchnia żwirowa (krata geosystem G5) (trakty pieszo-handlowe, placyki do handlu meblami) 1956m 2 e/ powierzchnia nieutwardzona tereny zielone (trawniki) 2917m 2 f/ powierzchnia z kostki betonowej 1150 m 2 g/ pow. zabudowana (budynki, bez wiat i straganów- ujętych w poz. b i d ) 790m Bilans wg zabudowy: a/ powierzchnia zabudowana (wszystkie obiekty kubaturowe) 1 235m 2 b/ powierzchnia utwardzona (drogi, place, parkingi, trakty pieszo-handlowe) 11559m 2 c/ zieleń 2917m 2 (18% powierzchni działki) d/ razem powierzchnia działki w obrębie Placu targowego m2 5.3 Bilans powierzchni handlowej Placu (bez dróg, placów rozładunkowych a/ powierzchnie zadaszone (wiaty, stragany, place namiotowe, część podcieni przy istniejącym budynku adaptowanym na WC i magazyn sprzętu, stanowiska handlowe stanowiące place, na których jest możliwość rozłożenia zadaszeń własnych lub wypożyczonych z w/w magazynu sprzętu). Powierzchnia handlowa zadaszona - ogółem 3874m 2 (tj 79 % powierzchni handlowej Placu. b/ ogółem powierzchnia handlowa 4821 m 2

12 c/ powierzchnia handlu produktami rolno-spożywczymi (tj 67 % pow. handlowej Placu) 6.0 Zestawienie obiektów kubaturowych: a/ Obiekt zaplecza sanitarno-magazynowego (istniejący budynek badania zwierząt przebudowany do funkcji jw.) b/ wiata do handlu zwierzętami (konie i krowy) c/ wiaty do handlu wyrobami rzemiosła zaprojektowano 6 segmentów d/ stragany zaprojektowano 13 segmentów e/ zadaszenia przy stanowiskach postojowych samochodów, z których odbywa się sprzedaż zwierząt (barany, owce, kozy i prosiaki) zaprojektowano 2 segmenty 7.0 Uwagi końcowe Wszystkie nawierzchnie wykonać zachowując spadki w kierunku projektowanych studzienek kanalizacyjnych. W obrębie całego placu z uwagi na jego pieszo-jezdny charakter, na granicach utwardzonych nawierzchni z różnych materiałów, należy wykonać płaskie krawężniki najazdowe z prefabrykowanych elementów betonowych. Uzupełnić uszkodzone fragmenty ogrodzenia zewnętrznego z zachowaniem obecnej stylistyki i materiału. Elementy drewniane - w tym słupki, ogrodzenia, palisadki i rampy rozładunkowe - zabezpieczyć drewnochronem barwionym w kolorze ciemny dąb. Zaleca się, aby elementy rozkładane, uzupełniające zagospodarowanie takie jak namioty, parasole dobrać o podobnej formie i kolorze (np. namioty imprezowe Partyzone lub ekspresowe ProPack lub FleXtens w kolorze białym ( w handlu dostępne o wymiarach 3x3, 4x4 i 6x6m).

13 DOMENA MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL DO 62 TEL.FAX PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU LOKALIZACJA INWESTOR ZAWARTOSC OPRACOWANIA OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PLAC TARGOWY PRZY UL.WIELKI WYGON STARY SĄCZ URZĄD MIASTA I GMINY STARY SĄCZ UL. BATOREGO STARY SĄCZ TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOM II PROJEKTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Janusz Wieczorek mgr inż. arch. Jan Kraśnicki KONSTRUKCJE: Projektant: mgr inż. Artur Bahrynowski Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Palonek PROJEKTY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH: Projektant: mgr inż. Anna Kandefer Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Mędrala PROJEKTY SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: Projektant: mgr inż. Stanisław Jania Sprawdzający: mgr inż. Leszek Czaja MYŚLENICE, KWIECIEŃ 2012

14 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TOMU II II/1 INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH WRAZ Z PROJEKTEM ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ I BUDYNKU d. BARU II/1A CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH II/2 II/3 II/4 II/5 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

15 II/1 INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH WRAZ Z PROJEKTEM ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ I BUDYNKU d. BARU 1. Budynek badania zwierząt obiekt przeznaczony do adaptacji Opis obiektu Rys. rzut parteru, przekrój, elewacje (I 1.1 do I 1.5) 2.0 Budynek dawnego baru obiekt przeznaczony do rozbiórki Opis techniczny: stan istniejący wraz z opisem robót rozbiórkowych Rysunki: rzut, elewacje (I 2.1 do I 2.5) 3.0 Wiata stalowa obiekt przeznaczony do rozbiórki Opis techniczny: stan istniejący wraz z opisem robót rozbiórkowych Rys. rzut, elewacje, widok (I 3.1 do I 3.3)

16 II/1 INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH. PROJEKT ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ I BUDYNKU d. BARU 1. Budynek badania zwierząt obiekt przeznaczony do przebudowy Opis obiektu Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany z dachem dwuspadowym, krytym blachą fałdową. Konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo-kleszczowa, z płatwiami pośrednimi wspartymi na stolcach. Dach ma szeroko wystający okap tworzący podcienia. Od strony zachodniej okap wsparty na słupach drewnianych, od wschodniej stalowych. Od strony południowej - zagroda użytkowana obecnie na stolarnię, ogrodzona ścianą z pustaka betonowego o gr. 30cm, zadaszenie jej tworzy przedłużenie dachu budynku. Wewnątrz budynku w części biurowo-socjalnej znajdują się: pomieszczenie weterynarza i pracownika sprawującego nadzór nad Placem, WC, magazyn podręczny weterynarza, boksy odrębne dla badanych i dla chorych zwierząt oraz przedsionek wyposażony w wagę inwentarską (w poziomie posadzki). Ściany zewnętrzne części biurowo-socjalnej ocieplone styropianem gr. 5 cm (z wyjątkiem cokołu). Sufit z listew PCV z dociepleniem wełną mineralną. Posadzki w części biurowosocjalnej z płytek gres, w pozostałych pomieszczeniach betonowe na podłożu z kostki brukowej granitowej. Okładziny ścian flizy w POM. WC. Okna w części biurowo-socjalnej PCV (nowe), w pozostałej ościeżnice osłonięte folią; stolarka drzwiowa drewniana. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczna, wodno-kanalizacyjną z podłączeniem do sieci miejskich. Ogrzewanie pomieszczeń biurowo-socjalnych piecem żeliwnym. Wentylacja grawitacyjna do przestrzeni ponad sufitem. W projekcie zakłada się adaptację tego obiektu na sanitariaty dla potrzeb Placu, magazyn sprzętu oraz częściowe wykorzystanie na cele handlowe (zadaszenia z podcieniami) Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy: 237,8m² Powierzchnia użytkowa: 123.3m² Powierzchnia całkowita (z zagrodą): 418.7m² Kubatura brutto: 1510,6 m 3

17 2. Budynek dawnego baru obiekt przeznaczony do rozbiórki Opis techniczny: stan istniejący wraz z opisem robót rozbiórkowych Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany. Strop żelbetowy, dach dwuspadowy, asymetryczny, konstrukcji drewnianej, kryty blachą falistą. Okna i drzwi w elewacji frontowej stalowe, w elewacji tylnej drewniane. Posadzka z płytek gres. Wewnątrz dwa pomieszczenia obecnie nieużytkowane. Ściany i strop zawilgocone. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodociągową podłączone do sieci miejskich. Na północnej ścianie obiektu zainstalowane jest złącze kontrolno-pomiarowe dla całego Placu targowego. Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy: 62.0 m² Powierzchnia użytkowa: 48,0 m² Kubatura 248,0 m 3 Wysokość 4,80 m Opis robót rozbiórkowych. Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych planuje się częściowe przebudowę linii napowietrznej energetycznej na odcinku doprowadzającym do żelbetowego słupa - usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego obiektu - z którego wykonany jest przyłącz do budynku. Po przełożeniu linii złącze kontrolno-pomiarowe zostanie przeniesione na ogrodzenie. Po odcięciu obiektu od sieci energetycznej i wodociągowej oraz zabezpieczeniu przed dostępem w rejon prac osób niepowołanych (taśmy i tablice ostrzegawcze), można przystąpić do robót rozbiórkowych. W pierwszej kolejności należy zdemontować pokrycie dachowe z blachy i inne elementy nadające się do recyklingu (ślusarka okienna, szyby okienne), następnie konstrukcje drewnianą dachu. Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych. Pracownicy prowadzący roboty rozbiórkowe winni być przeszkoleni w zakresie BHP. Roboty mogą być prowadzone ręcznie i przy pomocy sprzętu (młoty pneumatyczne, spycharko-koparki wyposażone w specjalistyczny osprzęt na wysięgnikach) przez obalanie, wyburzanie i demontaż, pod nadzorem osób wykwalifikowanych posiadających odpowiednie uprawnienia. Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek.

18 W czasie rozbiórki zabrania się przebywania ludzi na niżej położonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na stropach a także obalać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub podcinanie. W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą bezwzględnie zabezpieczyć się szelkami bezpieczeństwa, amortyzatorami i linami mocowanymi do stabilnej części konstrukcji. Przy obalaniu obiektu środkami zmechanizowanymi zatrudnieni pracownicy muszą znajdować sie poza strefą zagrożenia. Przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin (atestowanych) powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu a mocowanie winno być każdorazowo sprawdzone. Gruz z rozbiórki ścian i stropu można wykorzystać jako podbudowę nawierzchni drogowych i parkingowych.

19 3. Wiata stalowa obiekt przeznaczony do rozbiórki Opis techniczny: stan istniejący wraz z opisem robót rozbiórkowych Wiata konstrukcji stalowej. Dach dwuspadowy kryty eternitem falistym. Obiekt wykorzystywany jest obecnie jako zadaszenie miejsca, na którym odbywa się handel drobiem i królikami Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy: 156 m² Kubatura 781 m 3 Wysokość 6 m Rozbiórka obiektu. Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu pokrycia dachowego z płyt eternitowych falistych. Prace te wraz z wywozem materiału do utylizacji należy powierzyć firmie specjalistycznej. Następnie po zdemontowaniu płatwi dachowych można przystąpić do demontażu szkieletu konstrukcyjnego przy użyciu dźwigu i odpowiednich zawiesi. Zasady prowadzenia robot rozbiórkowych jak przy rozbiórce budynku dawnego baru (pkt.2.3 opisu).

20 DOMENA MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL DO 62 TEL.FAX PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU LOKALIZACJA INWESTOR ZAWARTOSC OPRACOWANIA PLAC TARGOWY PRZY UL.WIELKI WYGON STARY SĄCZ GMINA STARY SĄCZ UL. BATOREGO STARY SĄCZ TOM II PROJEKT OBIEKTÓW KUBATUROWYCH OPRACOWAŁ ZESPÓŁ ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Janusz Wieczorek mgr inż. arch. Jan Kraśnicki

Obiekt szkolny OBIEKT: ADRES: Kraków, ul. Bolesława Prusa 18. INWESTOR: Gmina Miejska Kraków Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków, ul. Ułanów 9 PROJEKTANT:

Obiekt szkolny OBIEKT: ADRES: Kraków, ul. Bolesława Prusa 18. INWESTOR: Gmina Miejska Kraków Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków, ul. Ułanów 9 PROJEKTANT: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ELEWACJI (DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SALI KOMPUTEROWEJ I POMIESZCZEŃ RADY DZIELNICY VII)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY:

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: Projektu architektoniczno budowlanego. Remontu tarasów, hydroizolacji i termoizolacji fundamentów oraz remontu przyłącza kanalizacji deszczowej budynku willowego przy ulicy Jaworowej

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16.

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45261000-4 BUDOWLANE CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE NA WYKONANIE: ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbiórki budynków na działce nr 18/11 przy ul. Przystań 2 w Poznaniu

Projekt rozbiórki budynków na działce nr 18/11 przy ul. Przystań 2 w Poznaniu Projekt rozbiórki budynków na działce nr 18/11 przy ul. Przystań 2 w Poznaniu Inwestor: Politechnika Poznańska adres: pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 61-965 Poznań Adres budowy: Poznań, ul. Przystań 2

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania :

1. Przedmiot i zakres opracowania : 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PARKINGU NA DZIAŁCE NR 108/9 ORAZ PROJEKTU ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ NR 051350CC NA DZIAŁCE NR 108/5 W OSIELSKU GMINA OSIELSKO 1. Przedmiot i zakres opracowania : Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20.

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków ROZDZIAŁ 1 Rozbiórki budynków I. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt opracowano na podstawie: wykazu obiektów przeznaczonych do rozbiórki dostarczonego przez zleceniodawcę wizji lokalnej, pomiarów

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI. B.01. Dotyczy: robót rozbiórkowych ŚCIANEK DZIAŁOWYCH SANITARIATÓW Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...2 2. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY...3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowy budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Projekt Budowlany Pracownia Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu SPIS TREŚCI 1. Zakres robót dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388 7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 www.alkbud.pl e-mail: alkbud@data.pl Opracowanie: Projekt budowlany NIP: 536-001-62-47 REGON: 010082711 KONTO: 38 1050

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków L.p. Nazwa obiektu wg ewidencji środków trwałych Opis konstrukcji obiektu Data oddania budynku do użytku/ data modernizacji Wartość budybku

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N PROJEKTOW ANIE OBIEKTÓW BUDOW LANYCH 2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D L A P R OJEKTU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 2. Informacja Bioz - Str. 6 9 3. Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ;t / OPIS TECHNICZNY STAROSTA OI)ATOWS. wopatowie ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZO-GARAŻOWYCH Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU l. OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY Opracowanie uzupełniające do Projektu budowlanego boiska szkolnego przy Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ul. W. Stwosza

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK O NR.GEOD. 72 POŁOŻONYCH W CZYŻEWIE PRZY ULICY CICHEJ

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK O NR.GEOD. 72 POŁOŻONYCH W CZYŻEWIE PRZY ULICY CICHEJ OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK O NR.GEOD. 72 POŁOŻONYCH W CZYŻEWIE PRZY ULICY CICHEJ PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI: - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja BRANŻA: D R O G I OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego dla przebudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE efekt DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE Lokalizacja : dz. nr 485 ; Karnieszewice; obręb Karnieszewice, gm.sianów Trawica 8a Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

OPIS. SPOSOBb PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI MI MIENIA, ZGODNIE Z ART.33 UST.4.

OPIS. SPOSOBb PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI MI MIENIA, ZGODNIE Z ART.33 UST.4. ui. św. Antoniego 41 OPIS SPOSOBb PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI MI MIENIA, ZGODNIE Z ART.33 UST.4. Dotyczy Rozbiórki budynku murowanego ( komórki lokatorskie) zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Załącznik nr 2 do SIWZ OBIEKT / ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU OFICYNA lokalizacja Orońsko, ul. Topolowa 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY adres INWESTOR CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach

Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Głównej 12 w Gliwicach Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a Przedmiar robót Data: 2010-10-23 Budowa: ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren przy obiekcie linami na szerokość większą od powierzchni zabudowy o ok.10m w każdym z możliwych kierunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku mieszkalnego. oraz gospodarczego na dz. nr 74/6. obr. Kościerska Huta

Rozbiórka budynku mieszkalnego. oraz gospodarczego na dz. nr 74/6. obr. Kościerska Huta Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego na dz. nr 74/6 obr. Kościerska Huta 63 I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.pl DAN IŁAWA STADIUM PROJEKT ORGANIZACJI DOCELOWEJ RUCHU BRANŻA DROGOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo