PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU"

Transkrypt

1 DOMENA MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL DO 62 TEL.FAX PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU LOKALIZACJA INWESTOR ZAWARTOSC OPRACOWANIA OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PLAC TARGOWY PRZY UL.WIELKI WYGON STARY SĄCZ GMINA STARY SĄCZ UL. BATOREGO STARY SĄCZ TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOM II PROJEKTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH Tom III PROJEKT PRZYŁĄCZA WODY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Janusz Wieczorek mgr inż. arch. Jan Kraśnicki KONSTRUKCJE: Projektant: mgr inż. Artur Bahrynowski Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Palonek PROJEKTY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH: Projektant: mgr inż. Anna Kandefer Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Mędrala PROJEKTY SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: Projektant: mgr inż. Stanisław Jania Sprawdzający: mgr inż. Leszek Czaja PROJEKTY DROGOWE ZJAZDÓW: Projektant: mgr inż. Marcin Faron MYŚLENICE, KWIECIEŃ 2012

2 ZAWARTOŚĆ TOMU I: I. ZAŁĄCZNIKI 1. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego 2. Wypis z rejestru gruntów 3. Pismo Tauron dotyczące sieci energetycznej z Umowa z Tauron dotycząca dostawy energi elektrycznej 5. Warunki dostawy wodnej i odprowadzenia ścieków sanitarnych Sądeckie Wodociągi Spółka z.o.o z Uzgodnienie ZKUPSUT (Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Wydziału Geodezji i Budownictwa ST. Powiatowego w Nowym Śączu z r. 7. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu (Sanepid, P poż i BHP, Insp.Weterynarii) (w/w uzgodnienia obiektów znajdują się w Tomie II) 8. Decyzja Burmistrza Starego Sącza zgoda na lokalizację zjazdu publicznego (dot. działki 36/45 9. Decyzja Burmistrza Starego Sącza zgoda na lokalizację zjazdu publicznego (dot. działki 36/23) 10. Decyzja o lokalizacji słupa energetycznego w pasie drogowym 11. Pismo dot. przyłączenia proj. Kanalizacji deszczowej do sieci gminnej 12. Oświadczenia projektantów i sprawdzających 13. Kserokopie uprawnień i Zaświadczenia o przynależności do Izb projektantów i sprawdzających 14. Pismo Karpackiej sp-ki Gazownictwa uzgodnienie nawierzchni II. Informacja BIOZ III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA 1. Opis techniczny 2. Część rysunkowa: - RYS. nr 1/s. mapa sytuacyjno-wysokościowa (stan istniejący), 1:500 - RYS. nr 1. projekt zagospodarowania terenu, 1:500 - RYS. nr 2. Plac targowy, rodzaje nawierzchni, 1:500 - RYS. nr 3. Zestawienie graficzne powierzchni handlowych, 1:500 - RYS. nr 4. Zestawienie graficzne powierzchni handlowych zadaszonych, 1:500 - RYS. nr 5. Zestawienie graficzne powierzchni handlowych do sprzedaży produktów rolno-spożywczych, 1:500 IV. PROJEKTY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH V. PROJEKTY SIECI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE TERENU VI. PROJEKTY SIECI ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWA SIECI NAPOWIETRZNEJ NN ORAZ PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO ORAZ WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH VII. PROJEKTY DROGOWE ZJAZDÓW

3 DOMENA MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL DO 62 TEL.FAX PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU LOKALIZACJA INWESTOR ZAWARTOSC OPRACOWANIA OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PLAC TARGOWY PRZY UL.WIELKI WYGON STARY SĄCZ GMINA STARY SĄCZ UL. BATOREGO STARY SĄCZ TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOM II PROJEKTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Janusz Wieczorek mgr inż. arch. Jan Kraśnicki MYŚLENICE, KWIECIEŃ

4 OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI 1. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem przebudowę placu targowego przy ul. Wielki Wygon w Starym Sączu. Plac zajmuje obszar ok. 176 arów, zlokalizowany jest w północnej części miasta u zbiegu ulic: Wielki Wygon i Braterstwa Ludów. W przedmiotowym projekcie założono zorganizowanie uporządkowanego handlu bydłem, końmi, drobiem, trzodą chlewną, sprzętem rolniczym, płodami rolnymi oraz rzemiosłem i meblami w obrębie Placu targowego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r. 2. Stan istniejący zagospodarowania placu targowego Teren inwestycji obejmujący działki nr 243/3, 36/22, 36/23, 36/24, 36/27, 36/28, 36/45 znajduje się u zbiegu ulic Wielki Wygon i Braterstwa Ludów. Działki nr 243/3, 36/24, 36/27, 36/28, na których znajduje się plac targowy są wydzielone ogrodzeniem (siatka na słupkach stalowych). Na działkach nr 36/22 i 36/23 znajduje się niewielki parking dla samochodów klientów Placu. Z uwagi na szczupłość tego parkingu, samochody, które nie mieszczą się w jego obrębie ustawiane są wzdłuż ul. Wielki Wygon, znacznie ograniczając w dni handlowe jej przepustowość. Na terenie Placu znajdują się trzy obiekty kubaturowe: 1/ bezpośrednio przy wjeździe, od strony południowej - budynek dawnego baru (obecnie nie użytkowany); 2/ obiekt z podcieniami obejmujący pomieszczenia do badania zwierząt oraz stolarnię; 3/ wiatę stalową. Nawierzchnia placu, na przeważającym obszarze utwardzona żwirem. W północnowschodniej części działki nr 243/3 wykonano kilka lat temu nawierzchnię betonową zajmującą pas 20x70m obecnie w b. dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia betonowa, lecz w o wiele gorszym stanie, znajduje się na działkach nr 36/24 i 36/27 i zajmuje obszar 16x78m. Powierzchnia zieleni stanowi niewielki obszar wzdłuż wschodniej granicy działki. Znajduje się na nim kilka wysokich drzew liściastych. Infrastruktura: istniejące na Placu obiekty podłączone są do miejskich sieci energetycznej, wodociągowej i do kanalizacji sanitarnej. Południową część Placu przecina gazociąg średnioprężny.

5 3. Projekt zagospodarowania Placu targowego 3.1 Podłączenie Placu do miejskiej sieci drogowej. Parkingi dla klientów. Pozostawia się dwa istniejące wjazdy na Plac targowy: jeden od strony południowej, z ul. Braterstwa Ludów (bez zmian), drugi w północno-zachodnim narożu działki nr 243/3, poprzez działkę nr36/23, z ul. Wielki Wygon z 5 m przesunięciem i przebudową wjazdu w kierunku południowym. Na działkach nr 36/24, 36/27 i 36/28 przylegających do ul. Wielki Wygon, zaprojektowano duży (80 stanowiskowy) parking dla klientów Placu wraz z bezpośrednim wjazdem z ulicy. Wjazd ten, z uwagi na to, że parking posiada też dwa komunikacyjne podłączenia do Placu targowego, stanowić może trzeci (awaryjny) wyjazd z Placu. Pozostawiono bez zmian drugi, istniejący na działkach nr 36/22 i 36/23 parking dla klientów mieszczący 30 stanowisk. 3.2 Podział na strefy. Cały Plac targowy obejmujący działkę nr 243/3 podzielono na strefy handlowe różniące się rodzajem oferowanego do sprzedaży towaru Strefy handlu płodami rolnymi (oznaczone na Planie I i Ia ) Strefa I znajduje się w południowo-wschodniej i środkowej części działki, na prawo od wjazdu z ul. Braterstwa Ludów. Obejmuje ona stanowiska (w formie placów utwardzonych) do handlu płodami rolnymi. Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży ze straganów rozkładanych z zadaszeniami, namiotów handlowych. ( załącznik rys nr. 8.1 ) W obrębie tej strefy znajduje się istniejący obiekt służący dotąd m/innymi do przeprowadzania badań zwierząt, a którego część zostanie w wyniku przebudowy zaadaptowana na sanitariaty dla potrzeb osób przebywających na Placu targowym, część na magazyn sprzętu (namioty, rozkładane stragany, stoły i taborety). Podcienia przy zachodniej ścianie tego obiektu mogą być wykorzystane jako miejsca handlowe a zadaszenie po stronie wschodniej urządzone jako miejsca do konsumpcji - w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk postojowych dla samochodów dowożących gotowe posiłki gastronomiczne. Zabudowę tej strefy uzupełniają stragany zlokalizowane pomiędzy w/w obiektem a ciągiem pieszo-jezdnym zamykającym omawiany obszar od strony zachodniej. Strefa Ia znajduje się w północnej części działki i obejmuje stanowiska (w formie placów utwardzonych) z przeznaczeniem do sprzedaży art. drobiarskich, paszy dla drobiu i runa leśnego. Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży ze straganów rozkładanych z zadaszeniami bądź namiotów.

6 Powierzchnia handlowa stref handlu płodami rolnymi 1855 m 2 (tj 40 % powierzchni handlowej Placu) Strefa handlu drobiem i artykułami drobiarskimi (oznaczona na Planie II ) Strefa ta obejmuje obszar przy ogrodzeniu działki w jej północno-zachodniej części. Funkcjonalnie powiązana jest ze strefą IA. Nawierzchnia betonowa (zmywalna). Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży ze straganów rozkładanych z zadaszeniami bądź namiotów. Powierzchnia handlowa tej strefy m Strefa handlu sprzętem rolniczym Strefa zaprojektowana w południowo-wschodnim narożu działki, obejmuje stanowiska (w formie placów utwardzonych) do handlu sprzętem rolniczym. Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży ze straganów rozkładanych z zadaszeniami bądź namiotów. Powierzchnia handlowa strefy 337 m Strefa handlu wyrobami rzemieślniczymi i odzieżą Strefa ta obejmuje stragany zlokalizowane wzdłuż zachodniej granicy działki nr 243/3, przy ciągu pieszo-jezdnym na przedłużeniu wjazdu na Plac od ul. Braterstwa Ludów w kierunku północnym, po stronie parkingu przy ul. Wielki Wygon i dalej w kierunku północnym wiaty po stronie wschodniej tego traktu pieszo-jezdnego. Powierzchnia handlowa strefy 811.m Strefa handlu meblami Strefa usytuowana w środkowej części działki, od strony północnej, obejmuje ona stanowiska (w formie placów utwardzonych) do handlu meblami. Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży z namiotów wystawienniczych. Powierzchnia handlowa strefy 547 m Strefa handlu zwierzętami Strefa ta stanowi wydzielony ogrodzeniem teren w północno-wschodniej części działki, na którym zaprojektowano: 1/ wiatę do handlu krowami i końmi z dobudowanym do niej budynkiem mieszczącym pomieszczenia służby weterynaryjnej wraz z zapleczem do badania zwierząt; 2/ place do rozładunku zwierząt wyposażone w rampy; 3/ wydzielone ogrodzeniami miejsca

7 do prezentacji koni; 4/ stanowiska postojowe samochodów dostawczych (także przyczep) dla handlujących z wozu trzodą chlewna, owcami, kozami i królikami. Część z tych stanowisk zaprojektowano pod wiatami (dla ewentualnej osłony zwierząt znajdujących się na przyczepach bez plandeki). Nawierzchnia placów i stanowisk postojowych betonowa. Powierzchnia handlowa strefy 996 m Nawierzchnie Ciągi pieszo-jezdne, place rozładunkowe, stanowiska postojowe samochodów w strefach handlu zwierząt o nawierzchni betonowej. Warstwy: - beton B-35 gr. 20 cm - podsypka piaskowa gr. 5 cm - kruszywo naturalne gr. 40 cm (z wykorzystaniem istniejącego na placu) Obrzeża jezdni zamykają: z jednej strony betonowy prefabrykowany ściek o wymiarach 50x15cm, z drugiej krawężniki betonowe najazdowe Jezdnia i plac nad istniejącym gazociągiem średnioprężnym - Warstwy: - trylinka betonowa - podsypka piaskowa gr. 5 cm - kliniec gr. 8 cm (z wykorzystaniem istniejącego na placu) - kruszywo naturalne gr. 40 cm (z wykorzystaniem istniejącego na placu) Trakty pieszo-handlowe oraz place pod namioty w strefach handlu meblami nawierzchnia z kraty parkingowej/ trawnikowej Geosystem G5 wypełnionej trawą lub żwirem. Warstwy: - krata parkingowa / trawnikowa Geosystem G5max500x500x50mm wypełniona żwirem lub mieszanką ziemi i piasku - w-wa wyrównująca gr.ok.2,5cm, mieszanka grysu i piasku frakcji 10mm - w-wa nośna gr.35cm - mieszanka żwirowa lub tłuczniowa frakcji 32-45mm Parking samochodów osobowych nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (w kolorze czerwonym) na podsypce piaskowej gr. 5 cm Wydzielone place do prezentacji koni nawierzchnia gruntowa porośnięta trawą Zieleń tereny niezabudowane i nieutwardzone jw. zostaną zagospodarowane zielenią (trawniki i krzewy.

8 3.4 Ogrodzenia Ogrodzenie zewnętrzne istniejące siatka na słupkach stalowych Uzupełnienia tego ogrodzenia wykonać w tym samym charakterze Ogrodzenia strefy handlu zwierzętami oraz wybiegu do prezentacji koni drewniane wysokości 150 cm, typu pasterskiego ; rozstaw słupków ok. 2,50 m; elementy drewniane impregnowane np. drewnochronem w kolorze ciemny dąb lub bezbarwnym; slupki osadzone w stopach betonowych na głębokość 50 cm poprzez łączniki stalowe. Na styku z terenem łącza słupków ze stopami zamaskować żwirem. Przykładowe rozwiązanie przedstawiono na rys Wydzielenie pozostałych stref handlu drewnianymi palikami (słupkami 14/14 lub Ø 14 cm) wysokości 100 cm) w rozstawie ok. 120 cm Nowoprojektowane ogrodzenia znajdują się poza liniami rozgraniczającymi drogi. 3.5 Zatrudnienie i ilość miejsc parkingowych: 3 pracowników, max. 100 sprzedających i tyle samo jednocześnie kupujących. Dla tej ilości osób mogących jednocześnie przebywać na Placu zaprojektowano parking samochodów osobowych i dostawczych, który razem z parkingiem już istniejącym (na działce nr 36/22) mieści 100 stanowisk parkingowych (wskaźnik 50 stanowisk/100 zatrudnionych) 3.6 Warunki korzystania z Placu i z usytuowanych na jego terenie obiektów przez osoby niepełnosprawne. Na parkingu samochodów osobowych i dostawczych wydzielono 4 stanowiska dla samochodów, z których korzystać będą osoby niepełnosprawne. W istniejącym budynku badania zwierząt, w którym po przebudowie mieścić się będą węzły sanitarne dla osób przebywających na Placu, wydzielono odrębne odpowiednio wyposażone pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych zapewniając przy tym łatwy do niego dostęp (pochylnia, podest, poręcze, szerokości drzwi spełniają wymagane przepisami warunki). W pozostałych obiektach na Placu (stragany i wiaty) nie występują bariery (progi) architektoniczne, które mogłyby utrudniać osobom niepełnosprawnych korzystanie z tych obiektów. 3.7 Infrastruktura oraz urządzenia towarzyszące Projektuje się przebudowy i rozbudowy istniejących na Placu sieci i instalacji energetycznej,

9 wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wewnętrznej oraz budowę kanalizacji deszczowej z podłączeniem jej do istniejącej kanalizacji biegnącej wzdłuż ul. Wielki Wygon. W/w roboty wykonane wg załączonych do opracowania projektów branżowych Przebudowa wodociągu Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Sadeckie Wodociągi pismo o numerze TU/114-WP/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 oraz opinii ZUDP nr. 1226/2012 z dnia przebudowa przyłącza wody oparta o istniejące przyłącze lecz ze zwiększeniem średnicy nominalnej wraz z wykonaniem komory wodomierzowej na wodomierz sprzężony. Następnie woda zostanie doprowadzona do hydrantów naziemnych zlokalizowanych na terenie placu Budowa kanalizacji deszczowej Rozbudowa odwodnienia polegać będzie na odprowadzeniu wód opadowych spływających z powierzchni dróg manewrowych poprzez studnie ściekowe z przykanalikami następnie podczyszczone w osadnikach i odprowadzone do kolektora. Wody opadowe wprowadzane zostaną do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Wielki Wygon. Kanalizację deszczową zaprojektowano w oparciu o część drogową. 3.8 Ochrona p. pożarowa Ochronę p. pożarową zapewniają dwa projektowane na terenie Placu hydranty. Trzy wjazdy na Plac z dróg miejskich powiązane z drogami wewnętrznymi zapewniają możliwość szybkiej z niego ewakuacji. Ochronę p. pożarową uzupełnia wyposażenie znajdujących się na Placu obiektów w gaśnice. 3.9 Warunki higieniczno-sanitarne Dla potrzeb osób przebywających na Placu istniejący budynek badań zwierząt zostanie adaptowany w części na węzły sanitarne (oddzielne dla kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych i dla sprzedających artykuły spożywcze niepakowne (gastronomia, pieczywo)). Zaprojektowano pomieszczenia mieszczące razem 6 kabin WC (nie licząc WC dla sprzedających artykuły spożywcze, przyjmując przy tym wskaźnik 1 WC/800m2 pow. handlowej targowiska Ochrona środowiska. Zagospodarowanie zielenią. W ramach inwestycji zostaną zrealizowane przedsięwzięcia, które przyczynią się do poprawy warunków ochrony środowiska. Powierzchnie, na których odbywać się będzie handel zwierzętami zostaną utwardzone

10 betonem co umożliwi ich czyszczenie (spłukiwanie) a poprzez system koryt betonowych i przewodów kanalizacyjnych odprowadzenie do szczelnego gnojownika. (opróżniany w cyklu miesięcznym, częściowo wykorzystywany przez handlowców). Stałe odchody pochodzenia zwierzęcego gromadzone będą w zamykanym mobilnym pojemniku (opróżnianym po zakończeniu dni targowych) a odpadki komunalne w dwóch kontenerach ustawionych w miejscach umożliwiających dogodny podjazd samochodów służb komunalnych. Wody deszczowe przed włączeniem ich do kanalizacji miejskiej podczyszczone w osadniku błota i piasku oraz separatorze koaloscencyjnym (jako łapaczu substancji ropopochodnych). Powyższe zgodnie z ustaleniami p-kt 10,11 i 12 Miejscowego Planu Zagospodarowania. W związku z koniecznością demontażu warstwy przekrycia z płyt azbestowych przeznaczonej do rozbiórki stalowej wiaty, koniecznym jest opracowanie planu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 roku w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. Demontaż i wywóz do utylizacji płyt azbestowych winna przeprowadzić specjalistyczna Firma. Nie przewiduje się żadnej wycinki drzew (rosną jedynie przy wschodniej granicy działki w rejonie, w którym pozostawia się pas zieleni. Tereny niezabudowane i nieutwardzone zostaną zagospodarowane zielenią (trawniki i krzewy). Zieleń tereny niezabudowane i nieutwardzone jw. zostaną zagospodarowane zielenią (trawniki i krzewy (tawuła, dereń, jaśminowiec (ten ostatni w pobliżu gnojownika i kontenerów na odpadki) razem 50 szt )) zgodnie z ustaleniem p-ktu 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania. Inwestycja nie będzie miała żadnego wpływu na najbliższe obszary Natura Zbiorcze zestawienie robót przy przebudowie Placu targowego. Prace obejmują: - rozbiórkę istniejącego budynku dawnego baru oraz istniejącej wiaty stalowej - demontaż istniejących stalowych barierek dzielących sektory i strefy - rozbiórkę części istniejącej nawierzchni betonowej przy granicy zachodniej działki - demontaż istniejącej na Placu napowietrznych linii energetycznych - przełożenie napowietrznego przyłącza energetycznego - przebudowe istniejącego obiektu z przeznaczeniem jego części na sanitariaty - budowę wiaty do handlu zwierzętami wraz z obiektem badań zwierząt - budowę wiat do handlu rzemiosłem oraz budowę straganów - zebranie istniejących nawierzchni (z wyjątkiem nowego placu betonowego w

11 północno - zachodniej części działki) na głębokość wymaganą do wykonania podłoża pod nowe nawierzchnie jezdni, parkingów i placów - wykonanie nowej infrastruktury (kable energetyczne, sieć wodno-kanalizacyjna) - wykonanie nowych nawierzchni - montaż ogrodzeń i słupków drewnianych wyznaczających granice stref i sektorów - wykonanie nowej, drugiej drewnianej rampy rozładunkowej (rampę wykonać na wzór istniejącej( przenośnej), która pozostaje na Placu - uporządkowanie terenów zielonych: wysianie trawników, zasadzenie krzewów. 5.0 Bilans powierzchni terenu 5.1 Bilans wg rodzajów nawierzchni w obrębie Placu i projektowanego parkingu dla klientów a/ nawierzchnia betonowa otwarta (drogi, place strefy handlu zwierzętami) 5544m 2 b/ nawierzchnia betonowa zadaszona (pod wiatami niskimi) 280m 2 c/ nawierzchnia z kraty ażurowej zbrojonej : (stanowiska (place) do handlu) 2482,80m 2 w tym 480 m 2 trylinka bet. pełnafragmenty jezdni nad gazociągiem d/ nawierzchnia żwirowa (krata geosystem G5) (trakty pieszo-handlowe, placyki do handlu meblami) 1956m 2 e/ powierzchnia nieutwardzona tereny zielone (trawniki) 2917m 2 f/ powierzchnia z kostki betonowej 1150 m 2 g/ pow. zabudowana (budynki, bez wiat i straganów- ujętych w poz. b i d ) 790m Bilans wg zabudowy: a/ powierzchnia zabudowana (wszystkie obiekty kubaturowe) 1 235m 2 b/ powierzchnia utwardzona (drogi, place, parkingi, trakty pieszo-handlowe) 11559m 2 c/ zieleń 2917m 2 (18% powierzchni działki) d/ razem powierzchnia działki w obrębie Placu targowego m2 5.3 Bilans powierzchni handlowej Placu (bez dróg, placów rozładunkowych a/ powierzchnie zadaszone (wiaty, stragany, place namiotowe, część podcieni przy istniejącym budynku adaptowanym na WC i magazyn sprzętu, stanowiska handlowe stanowiące place, na których jest możliwość rozłożenia zadaszeń własnych lub wypożyczonych z w/w magazynu sprzętu). Powierzchnia handlowa zadaszona - ogółem 3874m 2 (tj 79 % powierzchni handlowej Placu. b/ ogółem powierzchnia handlowa 4821 m 2

12 c/ powierzchnia handlu produktami rolno-spożywczymi (tj 67 % pow. handlowej Placu) 6.0 Zestawienie obiektów kubaturowych: a/ Obiekt zaplecza sanitarno-magazynowego (istniejący budynek badania zwierząt przebudowany do funkcji jw.) b/ wiata do handlu zwierzętami (konie i krowy) c/ wiaty do handlu wyrobami rzemiosła zaprojektowano 6 segmentów d/ stragany zaprojektowano 13 segmentów e/ zadaszenia przy stanowiskach postojowych samochodów, z których odbywa się sprzedaż zwierząt (barany, owce, kozy i prosiaki) zaprojektowano 2 segmenty 7.0 Uwagi końcowe Wszystkie nawierzchnie wykonać zachowując spadki w kierunku projektowanych studzienek kanalizacyjnych. W obrębie całego placu z uwagi na jego pieszo-jezdny charakter, na granicach utwardzonych nawierzchni z różnych materiałów, należy wykonać płaskie krawężniki najazdowe z prefabrykowanych elementów betonowych. Uzupełnić uszkodzone fragmenty ogrodzenia zewnętrznego z zachowaniem obecnej stylistyki i materiału. Elementy drewniane - w tym słupki, ogrodzenia, palisadki i rampy rozładunkowe - zabezpieczyć drewnochronem barwionym w kolorze ciemny dąb. Zaleca się, aby elementy rozkładane, uzupełniające zagospodarowanie takie jak namioty, parasole dobrać o podobnej formie i kolorze (np. namioty imprezowe Partyzone lub ekspresowe ProPack lub FleXtens w kolorze białym ( w handlu dostępne o wymiarach 3x3, 4x4 i 6x6m).

13 DOMENA MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL DO 62 TEL.FAX PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU LOKALIZACJA INWESTOR ZAWARTOSC OPRACOWANIA OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PLAC TARGOWY PRZY UL.WIELKI WYGON STARY SĄCZ URZĄD MIASTA I GMINY STARY SĄCZ UL. BATOREGO STARY SĄCZ TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOM II PROJEKTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Janusz Wieczorek mgr inż. arch. Jan Kraśnicki KONSTRUKCJE: Projektant: mgr inż. Artur Bahrynowski Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Palonek PROJEKTY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH: Projektant: mgr inż. Anna Kandefer Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Mędrala PROJEKTY SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: Projektant: mgr inż. Stanisław Jania Sprawdzający: mgr inż. Leszek Czaja MYŚLENICE, KWIECIEŃ 2012

14 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TOMU II II/1 INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH WRAZ Z PROJEKTEM ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ I BUDYNKU d. BARU II/1A CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH II/2 II/3 II/4 II/5 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

15 II/1 INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH WRAZ Z PROJEKTEM ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ I BUDYNKU d. BARU 1. Budynek badania zwierząt obiekt przeznaczony do adaptacji Opis obiektu Rys. rzut parteru, przekrój, elewacje (I 1.1 do I 1.5) 2.0 Budynek dawnego baru obiekt przeznaczony do rozbiórki Opis techniczny: stan istniejący wraz z opisem robót rozbiórkowych Rysunki: rzut, elewacje (I 2.1 do I 2.5) 3.0 Wiata stalowa obiekt przeznaczony do rozbiórki Opis techniczny: stan istniejący wraz z opisem robót rozbiórkowych Rys. rzut, elewacje, widok (I 3.1 do I 3.3)

16 II/1 INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH. PROJEKT ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ I BUDYNKU d. BARU 1. Budynek badania zwierząt obiekt przeznaczony do przebudowy Opis obiektu Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany z dachem dwuspadowym, krytym blachą fałdową. Konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo-kleszczowa, z płatwiami pośrednimi wspartymi na stolcach. Dach ma szeroko wystający okap tworzący podcienia. Od strony zachodniej okap wsparty na słupach drewnianych, od wschodniej stalowych. Od strony południowej - zagroda użytkowana obecnie na stolarnię, ogrodzona ścianą z pustaka betonowego o gr. 30cm, zadaszenie jej tworzy przedłużenie dachu budynku. Wewnątrz budynku w części biurowo-socjalnej znajdują się: pomieszczenie weterynarza i pracownika sprawującego nadzór nad Placem, WC, magazyn podręczny weterynarza, boksy odrębne dla badanych i dla chorych zwierząt oraz przedsionek wyposażony w wagę inwentarską (w poziomie posadzki). Ściany zewnętrzne części biurowo-socjalnej ocieplone styropianem gr. 5 cm (z wyjątkiem cokołu). Sufit z listew PCV z dociepleniem wełną mineralną. Posadzki w części biurowosocjalnej z płytek gres, w pozostałych pomieszczeniach betonowe na podłożu z kostki brukowej granitowej. Okładziny ścian flizy w POM. WC. Okna w części biurowo-socjalnej PCV (nowe), w pozostałej ościeżnice osłonięte folią; stolarka drzwiowa drewniana. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczna, wodno-kanalizacyjną z podłączeniem do sieci miejskich. Ogrzewanie pomieszczeń biurowo-socjalnych piecem żeliwnym. Wentylacja grawitacyjna do przestrzeni ponad sufitem. W projekcie zakłada się adaptację tego obiektu na sanitariaty dla potrzeb Placu, magazyn sprzętu oraz częściowe wykorzystanie na cele handlowe (zadaszenia z podcieniami) Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy: 237,8m² Powierzchnia użytkowa: 123.3m² Powierzchnia całkowita (z zagrodą): 418.7m² Kubatura brutto: 1510,6 m 3

17 2. Budynek dawnego baru obiekt przeznaczony do rozbiórki Opis techniczny: stan istniejący wraz z opisem robót rozbiórkowych Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany. Strop żelbetowy, dach dwuspadowy, asymetryczny, konstrukcji drewnianej, kryty blachą falistą. Okna i drzwi w elewacji frontowej stalowe, w elewacji tylnej drewniane. Posadzka z płytek gres. Wewnątrz dwa pomieszczenia obecnie nieużytkowane. Ściany i strop zawilgocone. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodociągową podłączone do sieci miejskich. Na północnej ścianie obiektu zainstalowane jest złącze kontrolno-pomiarowe dla całego Placu targowego. Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy: 62.0 m² Powierzchnia użytkowa: 48,0 m² Kubatura 248,0 m 3 Wysokość 4,80 m Opis robót rozbiórkowych. Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych planuje się częściowe przebudowę linii napowietrznej energetycznej na odcinku doprowadzającym do żelbetowego słupa - usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego obiektu - z którego wykonany jest przyłącz do budynku. Po przełożeniu linii złącze kontrolno-pomiarowe zostanie przeniesione na ogrodzenie. Po odcięciu obiektu od sieci energetycznej i wodociągowej oraz zabezpieczeniu przed dostępem w rejon prac osób niepowołanych (taśmy i tablice ostrzegawcze), można przystąpić do robót rozbiórkowych. W pierwszej kolejności należy zdemontować pokrycie dachowe z blachy i inne elementy nadające się do recyklingu (ślusarka okienna, szyby okienne), następnie konstrukcje drewnianą dachu. Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych. Pracownicy prowadzący roboty rozbiórkowe winni być przeszkoleni w zakresie BHP. Roboty mogą być prowadzone ręcznie i przy pomocy sprzętu (młoty pneumatyczne, spycharko-koparki wyposażone w specjalistyczny osprzęt na wysięgnikach) przez obalanie, wyburzanie i demontaż, pod nadzorem osób wykwalifikowanych posiadających odpowiednie uprawnienia. Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek.

18 W czasie rozbiórki zabrania się przebywania ludzi na niżej położonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na stropach a także obalać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub podcinanie. W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą bezwzględnie zabezpieczyć się szelkami bezpieczeństwa, amortyzatorami i linami mocowanymi do stabilnej części konstrukcji. Przy obalaniu obiektu środkami zmechanizowanymi zatrudnieni pracownicy muszą znajdować sie poza strefą zagrożenia. Przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin (atestowanych) powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu a mocowanie winno być każdorazowo sprawdzone. Gruz z rozbiórki ścian i stropu można wykorzystać jako podbudowę nawierzchni drogowych i parkingowych.

19 3. Wiata stalowa obiekt przeznaczony do rozbiórki Opis techniczny: stan istniejący wraz z opisem robót rozbiórkowych Wiata konstrukcji stalowej. Dach dwuspadowy kryty eternitem falistym. Obiekt wykorzystywany jest obecnie jako zadaszenie miejsca, na którym odbywa się handel drobiem i królikami Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy: 156 m² Kubatura 781 m 3 Wysokość 6 m Rozbiórka obiektu. Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu pokrycia dachowego z płyt eternitowych falistych. Prace te wraz z wywozem materiału do utylizacji należy powierzyć firmie specjalistycznej. Następnie po zdemontowaniu płatwi dachowych można przystąpić do demontażu szkieletu konstrukcyjnego przy użyciu dźwigu i odpowiednich zawiesi. Zasady prowadzenia robot rozbiórkowych jak przy rozbiórce budynku dawnego baru (pkt.2.3 opisu).

20 DOMENA MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL DO 62 TEL.FAX PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU LOKALIZACJA INWESTOR ZAWARTOSC OPRACOWANIA PLAC TARGOWY PRZY UL.WIELKI WYGON STARY SĄCZ GMINA STARY SĄCZ UL. BATOREGO STARY SĄCZ TOM II PROJEKT OBIEKTÓW KUBATUROWYCH OPRACOWAŁ ZESPÓŁ ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Janusz Wieczorek mgr inż. arch. Jan Kraśnicki