PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU"

Transkrypt

1 DOMENA MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL DO 62 TEL.FAX PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU LOKALIZACJA INWESTOR ZAWARTOSC OPRACOWANIA OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PLAC TARGOWY PRZY UL.WIELKI WYGON STARY SĄCZ GMINA STARY SĄCZ UL. BATOREGO STARY SĄCZ TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOM II PROJEKTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH Tom III PROJEKT PRZYŁĄCZA WODY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Janusz Wieczorek mgr inż. arch. Jan Kraśnicki KONSTRUKCJE: Projektant: mgr inż. Artur Bahrynowski Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Palonek PROJEKTY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH: Projektant: mgr inż. Anna Kandefer Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Mędrala PROJEKTY SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: Projektant: mgr inż. Stanisław Jania Sprawdzający: mgr inż. Leszek Czaja PROJEKTY DROGOWE ZJAZDÓW: Projektant: mgr inż. Marcin Faron MYŚLENICE, KWIECIEŃ 2012

2 ZAWARTOŚĆ TOMU I: I. ZAŁĄCZNIKI 1. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego 2. Wypis z rejestru gruntów 3. Pismo Tauron dotyczące sieci energetycznej z Umowa z Tauron dotycząca dostawy energi elektrycznej 5. Warunki dostawy wodnej i odprowadzenia ścieków sanitarnych Sądeckie Wodociągi Spółka z.o.o z Uzgodnienie ZKUPSUT (Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Wydziału Geodezji i Budownictwa ST. Powiatowego w Nowym Śączu z r. 7. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu (Sanepid, P poż i BHP, Insp.Weterynarii) (w/w uzgodnienia obiektów znajdują się w Tomie II) 8. Decyzja Burmistrza Starego Sącza zgoda na lokalizację zjazdu publicznego (dot. działki 36/45 9. Decyzja Burmistrza Starego Sącza zgoda na lokalizację zjazdu publicznego (dot. działki 36/23) 10. Decyzja o lokalizacji słupa energetycznego w pasie drogowym 11. Pismo dot. przyłączenia proj. Kanalizacji deszczowej do sieci gminnej 12. Oświadczenia projektantów i sprawdzających 13. Kserokopie uprawnień i Zaświadczenia o przynależności do Izb projektantów i sprawdzających 14. Pismo Karpackiej sp-ki Gazownictwa uzgodnienie nawierzchni II. Informacja BIOZ III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA 1. Opis techniczny 2. Część rysunkowa: - RYS. nr 1/s. mapa sytuacyjno-wysokościowa (stan istniejący), 1:500 - RYS. nr 1. projekt zagospodarowania terenu, 1:500 - RYS. nr 2. Plac targowy, rodzaje nawierzchni, 1:500 - RYS. nr 3. Zestawienie graficzne powierzchni handlowych, 1:500 - RYS. nr 4. Zestawienie graficzne powierzchni handlowych zadaszonych, 1:500 - RYS. nr 5. Zestawienie graficzne powierzchni handlowych do sprzedaży produktów rolno-spożywczych, 1:500 IV. PROJEKTY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH V. PROJEKTY SIECI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE TERENU VI. PROJEKTY SIECI ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWA SIECI NAPOWIETRZNEJ NN ORAZ PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO ORAZ WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH VII. PROJEKTY DROGOWE ZJAZDÓW

3 DOMENA MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL DO 62 TEL.FAX PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU LOKALIZACJA INWESTOR ZAWARTOSC OPRACOWANIA OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PLAC TARGOWY PRZY UL.WIELKI WYGON STARY SĄCZ GMINA STARY SĄCZ UL. BATOREGO STARY SĄCZ TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOM II PROJEKTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Janusz Wieczorek mgr inż. arch. Jan Kraśnicki MYŚLENICE, KWIECIEŃ

4 OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI 1. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem przebudowę placu targowego przy ul. Wielki Wygon w Starym Sączu. Plac zajmuje obszar ok. 176 arów, zlokalizowany jest w północnej części miasta u zbiegu ulic: Wielki Wygon i Braterstwa Ludów. W przedmiotowym projekcie założono zorganizowanie uporządkowanego handlu bydłem, końmi, drobiem, trzodą chlewną, sprzętem rolniczym, płodami rolnymi oraz rzemiosłem i meblami w obrębie Placu targowego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r. 2. Stan istniejący zagospodarowania placu targowego Teren inwestycji obejmujący działki nr 243/3, 36/22, 36/23, 36/24, 36/27, 36/28, 36/45 znajduje się u zbiegu ulic Wielki Wygon i Braterstwa Ludów. Działki nr 243/3, 36/24, 36/27, 36/28, na których znajduje się plac targowy są wydzielone ogrodzeniem (siatka na słupkach stalowych). Na działkach nr 36/22 i 36/23 znajduje się niewielki parking dla samochodów klientów Placu. Z uwagi na szczupłość tego parkingu, samochody, które nie mieszczą się w jego obrębie ustawiane są wzdłuż ul. Wielki Wygon, znacznie ograniczając w dni handlowe jej przepustowość. Na terenie Placu znajdują się trzy obiekty kubaturowe: 1/ bezpośrednio przy wjeździe, od strony południowej - budynek dawnego baru (obecnie nie użytkowany); 2/ obiekt z podcieniami obejmujący pomieszczenia do badania zwierząt oraz stolarnię; 3/ wiatę stalową. Nawierzchnia placu, na przeważającym obszarze utwardzona żwirem. W północnowschodniej części działki nr 243/3 wykonano kilka lat temu nawierzchnię betonową zajmującą pas 20x70m obecnie w b. dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia betonowa, lecz w o wiele gorszym stanie, znajduje się na działkach nr 36/24 i 36/27 i zajmuje obszar 16x78m. Powierzchnia zieleni stanowi niewielki obszar wzdłuż wschodniej granicy działki. Znajduje się na nim kilka wysokich drzew liściastych. Infrastruktura: istniejące na Placu obiekty podłączone są do miejskich sieci energetycznej, wodociągowej i do kanalizacji sanitarnej. Południową część Placu przecina gazociąg średnioprężny.

5 3. Projekt zagospodarowania Placu targowego 3.1 Podłączenie Placu do miejskiej sieci drogowej. Parkingi dla klientów. Pozostawia się dwa istniejące wjazdy na Plac targowy: jeden od strony południowej, z ul. Braterstwa Ludów (bez zmian), drugi w północno-zachodnim narożu działki nr 243/3, poprzez działkę nr36/23, z ul. Wielki Wygon z 5 m przesunięciem i przebudową wjazdu w kierunku południowym. Na działkach nr 36/24, 36/27 i 36/28 przylegających do ul. Wielki Wygon, zaprojektowano duży (80 stanowiskowy) parking dla klientów Placu wraz z bezpośrednim wjazdem z ulicy. Wjazd ten, z uwagi na to, że parking posiada też dwa komunikacyjne podłączenia do Placu targowego, stanowić może trzeci (awaryjny) wyjazd z Placu. Pozostawiono bez zmian drugi, istniejący na działkach nr 36/22 i 36/23 parking dla klientów mieszczący 30 stanowisk. 3.2 Podział na strefy. Cały Plac targowy obejmujący działkę nr 243/3 podzielono na strefy handlowe różniące się rodzajem oferowanego do sprzedaży towaru Strefy handlu płodami rolnymi (oznaczone na Planie I i Ia ) Strefa I znajduje się w południowo-wschodniej i środkowej części działki, na prawo od wjazdu z ul. Braterstwa Ludów. Obejmuje ona stanowiska (w formie placów utwardzonych) do handlu płodami rolnymi. Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży ze straganów rozkładanych z zadaszeniami, namiotów handlowych. ( załącznik rys nr. 8.1 ) W obrębie tej strefy znajduje się istniejący obiekt służący dotąd m/innymi do przeprowadzania badań zwierząt, a którego część zostanie w wyniku przebudowy zaadaptowana na sanitariaty dla potrzeb osób przebywających na Placu targowym, część na magazyn sprzętu (namioty, rozkładane stragany, stoły i taborety). Podcienia przy zachodniej ścianie tego obiektu mogą być wykorzystane jako miejsca handlowe a zadaszenie po stronie wschodniej urządzone jako miejsca do konsumpcji - w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk postojowych dla samochodów dowożących gotowe posiłki gastronomiczne. Zabudowę tej strefy uzupełniają stragany zlokalizowane pomiędzy w/w obiektem a ciągiem pieszo-jezdnym zamykającym omawiany obszar od strony zachodniej. Strefa Ia znajduje się w północnej części działki i obejmuje stanowiska (w formie placów utwardzonych) z przeznaczeniem do sprzedaży art. drobiarskich, paszy dla drobiu i runa leśnego. Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży ze straganów rozkładanych z zadaszeniami bądź namiotów.

6 Powierzchnia handlowa stref handlu płodami rolnymi 1855 m 2 (tj 40 % powierzchni handlowej Placu) Strefa handlu drobiem i artykułami drobiarskimi (oznaczona na Planie II ) Strefa ta obejmuje obszar przy ogrodzeniu działki w jej północno-zachodniej części. Funkcjonalnie powiązana jest ze strefą IA. Nawierzchnia betonowa (zmywalna). Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży ze straganów rozkładanych z zadaszeniami bądź namiotów. Powierzchnia handlowa tej strefy m Strefa handlu sprzętem rolniczym Strefa zaprojektowana w południowo-wschodnim narożu działki, obejmuje stanowiska (w formie placów utwardzonych) do handlu sprzętem rolniczym. Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży ze straganów rozkładanych z zadaszeniami bądź namiotów. Powierzchnia handlowa strefy 337 m Strefa handlu wyrobami rzemieślniczymi i odzieżą Strefa ta obejmuje stragany zlokalizowane wzdłuż zachodniej granicy działki nr 243/3, przy ciągu pieszo-jezdnym na przedłużeniu wjazdu na Plac od ul. Braterstwa Ludów w kierunku północnym, po stronie parkingu przy ul. Wielki Wygon i dalej w kierunku północnym wiaty po stronie wschodniej tego traktu pieszo-jezdnego. Powierzchnia handlowa strefy 811.m Strefa handlu meblami Strefa usytuowana w środkowej części działki, od strony północnej, obejmuje ona stanowiska (w formie placów utwardzonych) do handlu meblami. Istnieje możliwość podjazdu na nie celem wyłożenia towaru do sprzedaży z namiotów wystawienniczych. Powierzchnia handlowa strefy 547 m Strefa handlu zwierzętami Strefa ta stanowi wydzielony ogrodzeniem teren w północno-wschodniej części działki, na którym zaprojektowano: 1/ wiatę do handlu krowami i końmi z dobudowanym do niej budynkiem mieszczącym pomieszczenia służby weterynaryjnej wraz z zapleczem do badania zwierząt; 2/ place do rozładunku zwierząt wyposażone w rampy; 3/ wydzielone ogrodzeniami miejsca

7 do prezentacji koni; 4/ stanowiska postojowe samochodów dostawczych (także przyczep) dla handlujących z wozu trzodą chlewna, owcami, kozami i królikami. Część z tych stanowisk zaprojektowano pod wiatami (dla ewentualnej osłony zwierząt znajdujących się na przyczepach bez plandeki). Nawierzchnia placów i stanowisk postojowych betonowa. Powierzchnia handlowa strefy 996 m Nawierzchnie Ciągi pieszo-jezdne, place rozładunkowe, stanowiska postojowe samochodów w strefach handlu zwierząt o nawierzchni betonowej. Warstwy: - beton B-35 gr. 20 cm - podsypka piaskowa gr. 5 cm - kruszywo naturalne gr. 40 cm (z wykorzystaniem istniejącego na placu) Obrzeża jezdni zamykają: z jednej strony betonowy prefabrykowany ściek o wymiarach 50x15cm, z drugiej krawężniki betonowe najazdowe Jezdnia i plac nad istniejącym gazociągiem średnioprężnym - Warstwy: - trylinka betonowa - podsypka piaskowa gr. 5 cm - kliniec gr. 8 cm (z wykorzystaniem istniejącego na placu) - kruszywo naturalne gr. 40 cm (z wykorzystaniem istniejącego na placu) Trakty pieszo-handlowe oraz place pod namioty w strefach handlu meblami nawierzchnia z kraty parkingowej/ trawnikowej Geosystem G5 wypełnionej trawą lub żwirem. Warstwy: - krata parkingowa / trawnikowa Geosystem G5max500x500x50mm wypełniona żwirem lub mieszanką ziemi i piasku - w-wa wyrównująca gr.ok.2,5cm, mieszanka grysu i piasku frakcji 10mm - w-wa nośna gr.35cm - mieszanka żwirowa lub tłuczniowa frakcji 32-45mm Parking samochodów osobowych nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (w kolorze czerwonym) na podsypce piaskowej gr. 5 cm Wydzielone place do prezentacji koni nawierzchnia gruntowa porośnięta trawą Zieleń tereny niezabudowane i nieutwardzone jw. zostaną zagospodarowane zielenią (trawniki i krzewy.

8 3.4 Ogrodzenia Ogrodzenie zewnętrzne istniejące siatka na słupkach stalowych Uzupełnienia tego ogrodzenia wykonać w tym samym charakterze Ogrodzenia strefy handlu zwierzętami oraz wybiegu do prezentacji koni drewniane wysokości 150 cm, typu pasterskiego ; rozstaw słupków ok. 2,50 m; elementy drewniane impregnowane np. drewnochronem w kolorze ciemny dąb lub bezbarwnym; slupki osadzone w stopach betonowych na głębokość 50 cm poprzez łączniki stalowe. Na styku z terenem łącza słupków ze stopami zamaskować żwirem. Przykładowe rozwiązanie przedstawiono na rys Wydzielenie pozostałych stref handlu drewnianymi palikami (słupkami 14/14 lub Ø 14 cm) wysokości 100 cm) w rozstawie ok. 120 cm Nowoprojektowane ogrodzenia znajdują się poza liniami rozgraniczającymi drogi. 3.5 Zatrudnienie i ilość miejsc parkingowych: 3 pracowników, max. 100 sprzedających i tyle samo jednocześnie kupujących. Dla tej ilości osób mogących jednocześnie przebywać na Placu zaprojektowano parking samochodów osobowych i dostawczych, który razem z parkingiem już istniejącym (na działce nr 36/22) mieści 100 stanowisk parkingowych (wskaźnik 50 stanowisk/100 zatrudnionych) 3.6 Warunki korzystania z Placu i z usytuowanych na jego terenie obiektów przez osoby niepełnosprawne. Na parkingu samochodów osobowych i dostawczych wydzielono 4 stanowiska dla samochodów, z których korzystać będą osoby niepełnosprawne. W istniejącym budynku badania zwierząt, w którym po przebudowie mieścić się będą węzły sanitarne dla osób przebywających na Placu, wydzielono odrębne odpowiednio wyposażone pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych zapewniając przy tym łatwy do niego dostęp (pochylnia, podest, poręcze, szerokości drzwi spełniają wymagane przepisami warunki). W pozostałych obiektach na Placu (stragany i wiaty) nie występują bariery (progi) architektoniczne, które mogłyby utrudniać osobom niepełnosprawnych korzystanie z tych obiektów. 3.7 Infrastruktura oraz urządzenia towarzyszące Projektuje się przebudowy i rozbudowy istniejących na Placu sieci i instalacji energetycznej,

9 wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wewnętrznej oraz budowę kanalizacji deszczowej z podłączeniem jej do istniejącej kanalizacji biegnącej wzdłuż ul. Wielki Wygon. W/w roboty wykonane wg załączonych do opracowania projektów branżowych Przebudowa wodociągu Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Sadeckie Wodociągi pismo o numerze TU/114-WP/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 oraz opinii ZUDP nr. 1226/2012 z dnia przebudowa przyłącza wody oparta o istniejące przyłącze lecz ze zwiększeniem średnicy nominalnej wraz z wykonaniem komory wodomierzowej na wodomierz sprzężony. Następnie woda zostanie doprowadzona do hydrantów naziemnych zlokalizowanych na terenie placu Budowa kanalizacji deszczowej Rozbudowa odwodnienia polegać będzie na odprowadzeniu wód opadowych spływających z powierzchni dróg manewrowych poprzez studnie ściekowe z przykanalikami następnie podczyszczone w osadnikach i odprowadzone do kolektora. Wody opadowe wprowadzane zostaną do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Wielki Wygon. Kanalizację deszczową zaprojektowano w oparciu o część drogową. 3.8 Ochrona p. pożarowa Ochronę p. pożarową zapewniają dwa projektowane na terenie Placu hydranty. Trzy wjazdy na Plac z dróg miejskich powiązane z drogami wewnętrznymi zapewniają możliwość szybkiej z niego ewakuacji. Ochronę p. pożarową uzupełnia wyposażenie znajdujących się na Placu obiektów w gaśnice. 3.9 Warunki higieniczno-sanitarne Dla potrzeb osób przebywających na Placu istniejący budynek badań zwierząt zostanie adaptowany w części na węzły sanitarne (oddzielne dla kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych i dla sprzedających artykuły spożywcze niepakowne (gastronomia, pieczywo)). Zaprojektowano pomieszczenia mieszczące razem 6 kabin WC (nie licząc WC dla sprzedających artykuły spożywcze, przyjmując przy tym wskaźnik 1 WC/800m2 pow. handlowej targowiska Ochrona środowiska. Zagospodarowanie zielenią. W ramach inwestycji zostaną zrealizowane przedsięwzięcia, które przyczynią się do poprawy warunków ochrony środowiska. Powierzchnie, na których odbywać się będzie handel zwierzętami zostaną utwardzone

10 betonem co umożliwi ich czyszczenie (spłukiwanie) a poprzez system koryt betonowych i przewodów kanalizacyjnych odprowadzenie do szczelnego gnojownika. (opróżniany w cyklu miesięcznym, częściowo wykorzystywany przez handlowców). Stałe odchody pochodzenia zwierzęcego gromadzone będą w zamykanym mobilnym pojemniku (opróżnianym po zakończeniu dni targowych) a odpadki komunalne w dwóch kontenerach ustawionych w miejscach umożliwiających dogodny podjazd samochodów służb komunalnych. Wody deszczowe przed włączeniem ich do kanalizacji miejskiej podczyszczone w osadniku błota i piasku oraz separatorze koaloscencyjnym (jako łapaczu substancji ropopochodnych). Powyższe zgodnie z ustaleniami p-kt 10,11 i 12 Miejscowego Planu Zagospodarowania. W związku z koniecznością demontażu warstwy przekrycia z płyt azbestowych przeznaczonej do rozbiórki stalowej wiaty, koniecznym jest opracowanie planu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 roku w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. Demontaż i wywóz do utylizacji płyt azbestowych winna przeprowadzić specjalistyczna Firma. Nie przewiduje się żadnej wycinki drzew (rosną jedynie przy wschodniej granicy działki w rejonie, w którym pozostawia się pas zieleni. Tereny niezabudowane i nieutwardzone zostaną zagospodarowane zielenią (trawniki i krzewy). Zieleń tereny niezabudowane i nieutwardzone jw. zostaną zagospodarowane zielenią (trawniki i krzewy (tawuła, dereń, jaśminowiec (ten ostatni w pobliżu gnojownika i kontenerów na odpadki) razem 50 szt )) zgodnie z ustaleniem p-ktu 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania. Inwestycja nie będzie miała żadnego wpływu na najbliższe obszary Natura Zbiorcze zestawienie robót przy przebudowie Placu targowego. Prace obejmują: - rozbiórkę istniejącego budynku dawnego baru oraz istniejącej wiaty stalowej - demontaż istniejących stalowych barierek dzielących sektory i strefy - rozbiórkę części istniejącej nawierzchni betonowej przy granicy zachodniej działki - demontaż istniejącej na Placu napowietrznych linii energetycznych - przełożenie napowietrznego przyłącza energetycznego - przebudowe istniejącego obiektu z przeznaczeniem jego części na sanitariaty - budowę wiaty do handlu zwierzętami wraz z obiektem badań zwierząt - budowę wiat do handlu rzemiosłem oraz budowę straganów - zebranie istniejących nawierzchni (z wyjątkiem nowego placu betonowego w

11 północno - zachodniej części działki) na głębokość wymaganą do wykonania podłoża pod nowe nawierzchnie jezdni, parkingów i placów - wykonanie nowej infrastruktury (kable energetyczne, sieć wodno-kanalizacyjna) - wykonanie nowych nawierzchni - montaż ogrodzeń i słupków drewnianych wyznaczających granice stref i sektorów - wykonanie nowej, drugiej drewnianej rampy rozładunkowej (rampę wykonać na wzór istniejącej( przenośnej), która pozostaje na Placu - uporządkowanie terenów zielonych: wysianie trawników, zasadzenie krzewów. 5.0 Bilans powierzchni terenu 5.1 Bilans wg rodzajów nawierzchni w obrębie Placu i projektowanego parkingu dla klientów a/ nawierzchnia betonowa otwarta (drogi, place strefy handlu zwierzętami) 5544m 2 b/ nawierzchnia betonowa zadaszona (pod wiatami niskimi) 280m 2 c/ nawierzchnia z kraty ażurowej zbrojonej : (stanowiska (place) do handlu) 2482,80m 2 w tym 480 m 2 trylinka bet. pełnafragmenty jezdni nad gazociągiem d/ nawierzchnia żwirowa (krata geosystem G5) (trakty pieszo-handlowe, placyki do handlu meblami) 1956m 2 e/ powierzchnia nieutwardzona tereny zielone (trawniki) 2917m 2 f/ powierzchnia z kostki betonowej 1150 m 2 g/ pow. zabudowana (budynki, bez wiat i straganów- ujętych w poz. b i d ) 790m Bilans wg zabudowy: a/ powierzchnia zabudowana (wszystkie obiekty kubaturowe) 1 235m 2 b/ powierzchnia utwardzona (drogi, place, parkingi, trakty pieszo-handlowe) 11559m 2 c/ zieleń 2917m 2 (18% powierzchni działki) d/ razem powierzchnia działki w obrębie Placu targowego m2 5.3 Bilans powierzchni handlowej Placu (bez dróg, placów rozładunkowych a/ powierzchnie zadaszone (wiaty, stragany, place namiotowe, część podcieni przy istniejącym budynku adaptowanym na WC i magazyn sprzętu, stanowiska handlowe stanowiące place, na których jest możliwość rozłożenia zadaszeń własnych lub wypożyczonych z w/w magazynu sprzętu). Powierzchnia handlowa zadaszona - ogółem 3874m 2 (tj 79 % powierzchni handlowej Placu. b/ ogółem powierzchnia handlowa 4821 m 2

12 c/ powierzchnia handlu produktami rolno-spożywczymi (tj 67 % pow. handlowej Placu) 6.0 Zestawienie obiektów kubaturowych: a/ Obiekt zaplecza sanitarno-magazynowego (istniejący budynek badania zwierząt przebudowany do funkcji jw.) b/ wiata do handlu zwierzętami (konie i krowy) c/ wiaty do handlu wyrobami rzemiosła zaprojektowano 6 segmentów d/ stragany zaprojektowano 13 segmentów e/ zadaszenia przy stanowiskach postojowych samochodów, z których odbywa się sprzedaż zwierząt (barany, owce, kozy i prosiaki) zaprojektowano 2 segmenty 7.0 Uwagi końcowe Wszystkie nawierzchnie wykonać zachowując spadki w kierunku projektowanych studzienek kanalizacyjnych. W obrębie całego placu z uwagi na jego pieszo-jezdny charakter, na granicach utwardzonych nawierzchni z różnych materiałów, należy wykonać płaskie krawężniki najazdowe z prefabrykowanych elementów betonowych. Uzupełnić uszkodzone fragmenty ogrodzenia zewnętrznego z zachowaniem obecnej stylistyki i materiału. Elementy drewniane - w tym słupki, ogrodzenia, palisadki i rampy rozładunkowe - zabezpieczyć drewnochronem barwionym w kolorze ciemny dąb. Zaleca się, aby elementy rozkładane, uzupełniające zagospodarowanie takie jak namioty, parasole dobrać o podobnej formie i kolorze (np. namioty imprezowe Partyzone lub ekspresowe ProPack lub FleXtens w kolorze białym ( w handlu dostępne o wymiarach 3x3, 4x4 i 6x6m).

13 DOMENA MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL DO 62 TEL.FAX PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU LOKALIZACJA INWESTOR ZAWARTOSC OPRACOWANIA OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PLAC TARGOWY PRZY UL.WIELKI WYGON STARY SĄCZ URZĄD MIASTA I GMINY STARY SĄCZ UL. BATOREGO STARY SĄCZ TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOM II PROJEKTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Janusz Wieczorek mgr inż. arch. Jan Kraśnicki KONSTRUKCJE: Projektant: mgr inż. Artur Bahrynowski Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Palonek PROJEKTY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH: Projektant: mgr inż. Anna Kandefer Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Mędrala PROJEKTY SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: Projektant: mgr inż. Stanisław Jania Sprawdzający: mgr inż. Leszek Czaja MYŚLENICE, KWIECIEŃ 2012

14 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TOMU II II/1 INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH WRAZ Z PROJEKTEM ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ I BUDYNKU d. BARU II/1A CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH II/2 II/3 II/4 II/5 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

15 II/1 INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH WRAZ Z PROJEKTEM ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ I BUDYNKU d. BARU 1. Budynek badania zwierząt obiekt przeznaczony do adaptacji Opis obiektu Rys. rzut parteru, przekrój, elewacje (I 1.1 do I 1.5) 2.0 Budynek dawnego baru obiekt przeznaczony do rozbiórki Opis techniczny: stan istniejący wraz z opisem robót rozbiórkowych Rysunki: rzut, elewacje (I 2.1 do I 2.5) 3.0 Wiata stalowa obiekt przeznaczony do rozbiórki Opis techniczny: stan istniejący wraz z opisem robót rozbiórkowych Rys. rzut, elewacje, widok (I 3.1 do I 3.3)

16 II/1 INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH. PROJEKT ROZBIÓRKI WIATY STALOWEJ I BUDYNKU d. BARU 1. Budynek badania zwierząt obiekt przeznaczony do przebudowy Opis obiektu Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany z dachem dwuspadowym, krytym blachą fałdową. Konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo-kleszczowa, z płatwiami pośrednimi wspartymi na stolcach. Dach ma szeroko wystający okap tworzący podcienia. Od strony zachodniej okap wsparty na słupach drewnianych, od wschodniej stalowych. Od strony południowej - zagroda użytkowana obecnie na stolarnię, ogrodzona ścianą z pustaka betonowego o gr. 30cm, zadaszenie jej tworzy przedłużenie dachu budynku. Wewnątrz budynku w części biurowo-socjalnej znajdują się: pomieszczenie weterynarza i pracownika sprawującego nadzór nad Placem, WC, magazyn podręczny weterynarza, boksy odrębne dla badanych i dla chorych zwierząt oraz przedsionek wyposażony w wagę inwentarską (w poziomie posadzki). Ściany zewnętrzne części biurowo-socjalnej ocieplone styropianem gr. 5 cm (z wyjątkiem cokołu). Sufit z listew PCV z dociepleniem wełną mineralną. Posadzki w części biurowosocjalnej z płytek gres, w pozostałych pomieszczeniach betonowe na podłożu z kostki brukowej granitowej. Okładziny ścian flizy w POM. WC. Okna w części biurowo-socjalnej PCV (nowe), w pozostałej ościeżnice osłonięte folią; stolarka drzwiowa drewniana. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczna, wodno-kanalizacyjną z podłączeniem do sieci miejskich. Ogrzewanie pomieszczeń biurowo-socjalnych piecem żeliwnym. Wentylacja grawitacyjna do przestrzeni ponad sufitem. W projekcie zakłada się adaptację tego obiektu na sanitariaty dla potrzeb Placu, magazyn sprzętu oraz częściowe wykorzystanie na cele handlowe (zadaszenia z podcieniami) Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy: 237,8m² Powierzchnia użytkowa: 123.3m² Powierzchnia całkowita (z zagrodą): 418.7m² Kubatura brutto: 1510,6 m 3

17 2. Budynek dawnego baru obiekt przeznaczony do rozbiórki Opis techniczny: stan istniejący wraz z opisem robót rozbiórkowych Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany. Strop żelbetowy, dach dwuspadowy, asymetryczny, konstrukcji drewnianej, kryty blachą falistą. Okna i drzwi w elewacji frontowej stalowe, w elewacji tylnej drewniane. Posadzka z płytek gres. Wewnątrz dwa pomieszczenia obecnie nieużytkowane. Ściany i strop zawilgocone. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodociągową podłączone do sieci miejskich. Na północnej ścianie obiektu zainstalowane jest złącze kontrolno-pomiarowe dla całego Placu targowego. Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy: 62.0 m² Powierzchnia użytkowa: 48,0 m² Kubatura 248,0 m 3 Wysokość 4,80 m Opis robót rozbiórkowych. Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych planuje się częściowe przebudowę linii napowietrznej energetycznej na odcinku doprowadzającym do żelbetowego słupa - usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego obiektu - z którego wykonany jest przyłącz do budynku. Po przełożeniu linii złącze kontrolno-pomiarowe zostanie przeniesione na ogrodzenie. Po odcięciu obiektu od sieci energetycznej i wodociągowej oraz zabezpieczeniu przed dostępem w rejon prac osób niepowołanych (taśmy i tablice ostrzegawcze), można przystąpić do robót rozbiórkowych. W pierwszej kolejności należy zdemontować pokrycie dachowe z blachy i inne elementy nadające się do recyklingu (ślusarka okienna, szyby okienne), następnie konstrukcje drewnianą dachu. Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych. Pracownicy prowadzący roboty rozbiórkowe winni być przeszkoleni w zakresie BHP. Roboty mogą być prowadzone ręcznie i przy pomocy sprzętu (młoty pneumatyczne, spycharko-koparki wyposażone w specjalistyczny osprzęt na wysięgnikach) przez obalanie, wyburzanie i demontaż, pod nadzorem osób wykwalifikowanych posiadających odpowiednie uprawnienia. Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek.

18 W czasie rozbiórki zabrania się przebywania ludzi na niżej położonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na stropach a także obalać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub podcinanie. W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą bezwzględnie zabezpieczyć się szelkami bezpieczeństwa, amortyzatorami i linami mocowanymi do stabilnej części konstrukcji. Przy obalaniu obiektu środkami zmechanizowanymi zatrudnieni pracownicy muszą znajdować sie poza strefą zagrożenia. Przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin (atestowanych) powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu a mocowanie winno być każdorazowo sprawdzone. Gruz z rozbiórki ścian i stropu można wykorzystać jako podbudowę nawierzchni drogowych i parkingowych.

19 3. Wiata stalowa obiekt przeznaczony do rozbiórki Opis techniczny: stan istniejący wraz z opisem robót rozbiórkowych Wiata konstrukcji stalowej. Dach dwuspadowy kryty eternitem falistym. Obiekt wykorzystywany jest obecnie jako zadaszenie miejsca, na którym odbywa się handel drobiem i królikami Dane ogólne: Powierzchnia zabudowy: 156 m² Kubatura 781 m 3 Wysokość 6 m Rozbiórka obiektu. Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu pokrycia dachowego z płyt eternitowych falistych. Prace te wraz z wywozem materiału do utylizacji należy powierzyć firmie specjalistycznej. Następnie po zdemontowaniu płatwi dachowych można przystąpić do demontażu szkieletu konstrukcyjnego przy użyciu dźwigu i odpowiednich zawiesi. Zasady prowadzenia robot rozbiórkowych jak przy rozbiórce budynku dawnego baru (pkt.2.3 opisu).

20 DOMENA MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL DO 62 TEL.FAX PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU LOKALIZACJA INWESTOR ZAWARTOSC OPRACOWANIA PLAC TARGOWY PRZY UL.WIELKI WYGON STARY SĄCZ GMINA STARY SĄCZ UL. BATOREGO STARY SĄCZ TOM II PROJEKT OBIEKTÓW KUBATUROWYCH OPRACOWAŁ ZESPÓŁ ARCHITEKTURA I URBANISTYKA: Projektant: Sprawdzający: mgr inż. arch. Janusz Wieczorek mgr inż. arch. Jan Kraśnicki

Obiekt szkolny OBIEKT: ADRES: Kraków, ul. Bolesława Prusa 18. INWESTOR: Gmina Miejska Kraków Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków, ul. Ułanów 9 PROJEKTANT:

Obiekt szkolny OBIEKT: ADRES: Kraków, ul. Bolesława Prusa 18. INWESTOR: Gmina Miejska Kraków Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków, ul. Ułanów 9 PROJEKTANT: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE ELEWACJI (DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SALI KOMPUTEROWEJ I POMIESZCZEŃ RADY DZIELNICY VII)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ 1. BUDYNEK GOSPODARCZY NR INWENTARZOWY 108/520 LOKALIZACJA: GORZEŃ,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa podjazdu terenowego w obiekcie Zakładu Opieki Zdrowotnej Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WRAZ ZE SZKICEM SYTUACYJNYM Nazwa obiektu ROZBIÓRKA BUDYNKU USŁUGOWEGO -

OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WRAZ ZE SZKICEM SYTUACYJNYM Nazwa obiektu ROZBIÓRKA BUDYNKU USŁUGOWEGO - Jednostka projektowania: USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE ZBIGNIEW CISŁO UL. SZKOLNA 16/2 57-350 KUDOW- ZDRÓJ tel.: 0 605 05 60 23 Nazwa opracowania OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WRAZ ZE SZKICEM SYTUACYJNYM

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 1 UMOWA NR : WIZ.345 483 / 08 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I.J.PADEREWSKIEGO ADRES: KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY:

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: Projektu architektoniczno budowlanego. Remontu tarasów, hydroizolacji i termoizolacji fundamentów oraz remontu przyłącza kanalizacji deszczowej budynku willowego przy ulicy Jaworowej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA 1. BUDYNEK TERMINALA CARGO Budynek magazynowy z częścią biurową, zbudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 165,7m x 84,6m, jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap II miejsca parkingowe dla samochodów osobowych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap II miejsca parkingowe dla samochodów osobowych ARCHI-KON Sylwia Płoneczka -Parot 43-254 WARSZOWICE, UL. SZOSZOWSKA 36 TEL. 601-725-855 FAX 032 435-49-60, NIP: 638-155-23-71, REGON: 241224796 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa rysunku Skala nr rys.

Lp Nazwa rysunku Skala nr rys. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. STRONA TYTUŁOWA B. DECYZJE, OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, INNE C. OPIS TECHNICZNY D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Lp Nazwa rysunku nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PUBLICZNEGO I DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ DO DZIAŁKI NR 821/41 W MIEJSCOWOSCI RADŁÓW Z ULICY GLOWSKIEJ NALEŻĄCEJ DO SIECI DRÓG GMINNYCH Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO -

Bardziej szczegółowo

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Nawierzchnia betonowa placu nr 2: Zapadnięta nawierzchnia wokół studzienek i kratek ściekowych: 6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Na przedmiotowym terenie objętym opracowaniem planuje się usunięcie

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu I. Podstawa opracowania: II. Zlecenie i umowa z Inwestorem. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AUTiOŚ:7331/M/15/07. Wizje lokalne w terenie.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16.

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45261000-4 BUDOWLANE CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE NA WYKONANIE: ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27 Egz. NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU STADIUM: Materiały do zgłoszenia przebudowy drogi w zakresie nawierzchni jezdni. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU

PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, BUDYNEK WIATY HANDLOWEJ: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE WEWNĘTRZNE: C.W.U, C.O, ELEKTRYCZNA, WOD,-KAN.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 055-10/ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa obiektu Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku w zakresie budowy pionów sanitarnych. Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

! " # " $ % & ' % & & ( # (dz. Nr 634) J # ) # ) & * +, & +

!  #  $ % & ' % & & ( # (dz. Nr 634) J # ) # ) & * +, & + ! " # " $ % & ' % & & ( # (dz. Nr 634) J # ) # ) & * +, & + 1.1. Roboty montażowe Roboty dotyczą rozbiórki wszystkich budynków zlokalizowanych na działce.: Ustawienie kontenerów zaplecza socjalno-biurowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania :

1. Przedmiot i zakres opracowania : 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PARKINGU NA DZIAŁCE NR 108/9 ORAZ PROJEKTU ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ NR 051350CC NA DZIAŁCE NR 108/5 W OSIELSKU GMINA OSIELSKO 1. Przedmiot i zakres opracowania : Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY FIRMA WIELOBRANŻOWA M i F O R 75-645 Koszalin ul. Parkowa 9 tel.(94)34-033-00 tel. kom. 606-98-62-44 ====================================== PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont nawierzchni płyty kompostowni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20.

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbiórki budynków na działce nr 18/11 przy ul. Przystań 2 w Poznaniu

Projekt rozbiórki budynków na działce nr 18/11 przy ul. Przystań 2 w Poznaniu Projekt rozbiórki budynków na działce nr 18/11 przy ul. Przystań 2 w Poznaniu Inwestor: Politechnika Poznańska adres: pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 61-965 Poznań Adres budowy: Poznań, ul. Przystań 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1 mgr inż. ZYGMUNT DOMARECKI ul. Leśna 2 b, 44-144 Żernica NIP: 626-126-04-76 REGON: 2766054 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT: CZĘŚCIOWE UTWARDZENIE PLACU SZKOLNEGO Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ PRZY SZKOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 1 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 2 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków ROZDZIAŁ 1 Rozbiórki budynków I. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt opracowano na podstawie: wykazu obiektów przeznaczonych do rozbiórki dostarczonego przez zleceniodawcę wizji lokalnej, pomiarów

Bardziej szczegółowo

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 0. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt termomodernizacji budynku Oddziału Dziecięcego szpitala w Namysłowie 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA:

V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA: V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA: Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr. 30 w Warszawie wraz z remontem przyległego budynku Sali gimnastycznej i zmianą zagospodarowania terenu przy ul. Kawęczyńskiej

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1 ARCHIPLEX Pracownia Projektowa ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/27, 70-354 Szczecin PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1 CPV: 45223300-9 TYTUŁ : REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE Obiekt: Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie Adres: Koszarawa, gmina Koszarawa Działki nr: 6866, 6868 obręb ewidencyjny Koszarawa Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku mieszkalno gospodarczego oraz gnojowni

Rozbiórka budynku mieszkalno gospodarczego oraz gnojowni Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku mieszkalno gospodarczego oraz gnojowni Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo