Przestrzeń nazw DNS. - 1/5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przestrzeń nazw DNS. www.zsp1.eu - 1/5"

Transkrypt

1 Przestrzeń nazw DNS Zarządzanie olbrzymim, nieustannie zmieniającym się zbiorem nazw jest dla projektantów sieci nie lada wyzwaniem. W systemie tradycyjnej, papierowej" poczty zadanie to realizowane jest za pomocą wszelkiego rodzaju skorowidzów zawierających dane osobowe (kraj, miasto, ulica, nr domu) adresatów w układzie hierarchicznym, dzięki czemu np. Andrzej Grażyński mieszkający w Gdyni (Polska) zostanie bezbłędnie odróżniony od Andrzeja Grażyńskiego mieszkającego w Paterson w stanie New Jersey (USA). System DNS spełnia analogiczną rolę w odniesieniu do Internetu. Koncepcyjnie Internet podzielony został na ponad 200 domen najwyższego poziomu (ang. top-level domains), z których każda stanowi w istocie zbiór pewnej liczby hostów. Każda domena dzieli się na poddomeny (ang. subdomains), które podlegać mogą analogicznemu podziałowi. Schematycznie można to przedstawić w postaci drzewa widocznego na rysunku 7.1 jego liście reprezentują domeny niepodlegające dalszemu podziałowi, choć oczywiście składające się z pewnej liczby hostów od pojedynczego hosta do tysięcy hostów w sieciach korporacyjnych. Domeny najwyższego poziomu dzielą się na dwie kategorie: rodzajowe (ang. generic) i narodowe (ang. countries). Oryginalnie pierwsza z wymienionych kategorii obejmowała siedem następujących domen: com dla zastosowań komercyjnych (ang. commercial), edu dla instytucji edukacyjnych, gov dla przedsięwzięć rządu USA, int dla wybranych organizacji międzynarodowych, mil dla celów militarnych armii USA, net dla dostawców usług sieciowych, org dla organizacji niedochodowych. - 1/5

2 - 2/5

3 - 3/5

4 Nawiązując do drzewiastej reprezentacji przestrzeni nazw z rysunku 7.1: nazwa każdej domeny (poddomeny) wyznaczona jest przez ścieżkę prowadzącą od danego węzła (w szczególności liścia) do (nienazwanego) korzenia. Poszczególne człony (ang. members) nazwy (reprezentowani przez kolejne węzły na ścieżce) oddzielane są od siebie kropką (ang. dot) tak więc naprzykład domena departamentu inżynierii firmy Sun Microsystems nosić może nazwę eng.sun.com, a nie (jak w systemie UNIX) /com/sun/eng. Zwróćmy uwagę, że hierarchiczny charakter przestrzeni nazw wyklucza konflikt wspomnianej domeny z inną domeną używającą członu eng, na przykład z donieną eng.yale.edu używaną (prawdopodobnie) przez angielski oddział uniwersytetu Yale. Nazwy domen mogą mieć postać absolutną lub względną (relatywną). W przeciwieństwie do nazwy relatywnej, nazwa absolutna zawsze kończy się kropką. Nazwy relatywne nigdy nie kończ się kropkami, a ich prawdziwe znaczenie zależne jest od kontekstu warunkującego jednoznaczną interpretację. Niezależnie jednak od swego charakteru każda nazwa domeny identyfikuje pewne poddrzewo w drzewie przestrzeni nazw, czyli pewien węzeł wraz z węzłami będącymi jego potomkami (bezpośrednimi i dalszymi). Wielkość liter w nazwie domeny nie ma znaczenia, tak więc np. edu, Edu i EDU oznaczają tą samą domenę. Nazwy każdego członu domeny może liczyć co najwyżej 63 znaki; długość całej nazwy domeny ograniczona jest natomiast do 255 znaków. Z założenia każda domena może zostać umieszczona w drzewie przestrzeni nazw na dwa sposoby, na przykład (rodzajowa) domena cs.yale.edu może równie dobrze zostać zarejestrowana jako domena narodowa cs.yale.edu.us. W rzeczywistości większość organizacji w USA rejestruje swe domeny jako rodzajowe, podczas gdy większość innych krajów preferuje domeny o charakterze narodowym. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie skorzystania z obydwu tych możliwości jednocześnie (na przykład przez zarejestrowanie domen sony.com i sony.nl), choć praktyka ta stosowana jest głównie przez firmy o zasięgu międzynarodowym. Dla każdej domeny określony jest sposób definiowania jej poddomen. Na przykład w Japonii istnieją domeny ac.jp i co.jp, które stanowią lustrzane odbicia" (ang. mirrors) domen edu i com w Holandii natomiast nie stosuje się odniesienia do domen rodzajowych domeny wszystkich organizacji lokowane są jako poddomeny węzła nl. Tak więc wszystkie trzy poniższe nazwy identyfikują wydział informatyki (jakiegoś) uniwersytetu: (1) cs.yale.edu (uniwersytet w Yale. USA). (2) cs.vu.nl (uniwersytet Vrije w Holandii). (3) cs.keio.ac.jp (uniwersytet Keio w Japonii). - 4/5

5 - 5/5