Portable Air Conditioner Klimatyzator Przenośny. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Portable Air Conditioner Klimatyzator Przenośny. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use"

Transkrypt

1 Portable Air Conditioner Klimatyzator Przenośny OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania Model: MM14CCS Voltage rating / Napięcie znamionowe: V~50Hz Power rating / Moc znamionowa: 1400W KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, Przęsocin k/szczecina tel.: (91) , tel.: (91) www:

2 SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem i rozpoczęciem korzystania z urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Zachowaj niniejszą instrukcję w celu skorzystania z niej w przyszłości. Instrukcja zawiera ważne informacje, niezbędne do przygotowania, obsługi, konserwacji i rozwiązania problemów z przenośnym klimatyzatorem. Postępowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może przyczynić się do utraty gwarancji. ROZDZIAŁ STRONA 1. SPIS TREŚCI DZIĘKUJEMY WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI BEZPIECZEŃSTWO OPIS CZĘŚCI MONTAŻ... UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA CZYSZCZENIE I KONSERWACJA... ODPROWADZANIE SKROPLIN WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK DANE TECHNICZNE

3 DZIĘKUJEMY Gratulujemy zakupu uniwersalnego, przenośnego klimatyzatora Honeywell. Klimatyzatory przenośne Honeywell to idealne rozwiązanie do chłodzenia miejscowego. Sprężarka, skraplacz i parownik znajdują się we wspólnej, kompaktowej jednostce. Powietrze jest filtrowane, osuszane i schładzane, podczas gdy elastyczny wąż odprowadza powietrze na zewnątrz. Wyposażenie klimatyzatora zawiera okienny zestaw wentylacyjny. Nie ma konieczności stałego montażu. Urządzenie, oferujące elastyczne rozwiązanie klimatyzacyjne, można z łatwością przenosić między pomieszczeniami. System automatycznego odparowania urządzenie automatycznie odparowuje skropliny poprzez wąż odprowadzający powietrze. Nie ma konieczności opróżniania zbiornika skroplin, z wyjątkiem pracy urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności. Dokładnie przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją. 18

4 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI Dla zapewnienia optymalnej wydajności, podczas użytkowania urządzenia jako klimatyzatora lub osuszacza, wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniu powinny pozostać zamknięte. Jeżeli urządzenie używane jest wyłącznie w funkcji wentylacji, otwarte okno może usprawnić obieg powietrza. Praca w trybie chłodzenia i osuszania Praca w trybie wentylacji Ważne: przed przystąpieniem do montażu urządzenia, ustaw je w pionie na 20 minut w celu wyrównania poziomu czynnika. W celu przygotowania urządzenia do pracy, postępuj zgodnie z instrukcjami montażu. Podłącz przewód zasilający urządzenia do prawidłowo uziemionego gniazda. 19

5 BEZPIECZEŃSTWO PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ PONIŻSZE INSTRUKCJE Nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. OSTRZEŻENIE NIE uruchamiaj urządzenia w przypadku uszkodzenia wtyczki lub poluzowania gniazdka ściennego. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. NIE zakrywaj wlotu i wylotu powietrza podczas użytkowania. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Należy nadzorować dzieci i upewnić się, że nie bawią się one urządzeniem. NIE umieszczaj żadnych przedmiotów ani nie siadaj na urządzeniu. Zawsze podczas czyszczenia i serwisowania, wyłączaj urządzenie i odłączaj wtyczkę. Jeżeli urządzenie wymaga przeglądu, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym. Odłącz wtyczkę przechowywanego lub nieużywanego urządzenia. 20

6 BEZPIECZEŃSTWO NIE prowadź przewodu zasilającego pod wykładziną lub dywanem. Zachowaj ostrożność aby nie potknąć się o przewód. 10. NIE używaj urządzenia w miejscu przechowywania benzyny, farby lub innych substancji łatwopalnych. 11. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności. 21

7 OPIS CZĘŚCI Panel Sterowania (z Odbiornikiem Sygnału) 2. Wylot Powietrza 3. Uchwyt 4. Kółka 5. Górny Odpływ Skroplin 6. Filtr Powietrza Lista Elementów Zestawu Instalacyjnego: 1. Mocowanie Kołnierza Złącze Wężyka. 3. Wężyk z Tworzywa Sztucznego 4. Zaślepka Otworu Dysza Wylotowa... 1 Sztuka 2 Sztuki 1 Sztuka 1 Sztuka 1 Sztuka 7. Tylna Kratka Powietrza 8. Dolny Odpływ Skroplin 9. Przewód Zasilający 10. Przyłącze Węża Odprowadzającego Powietrze 11. Pilot Zdalnego Sterowania 22

8 MONTAŻ Zestaw Montażowy Wężyka Wylotowego i Instalacja Przez Otwarte Okno Włożyć jedną końcówkę plastikowego wężyka do złącza i dyszy wylotowej, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, aż do wyczucia oporu. Umieścić drugą końcówkę plastikowego wężyka w drugim złączu wężyka, a następnie w wylocie wydechowym znajdującym się z tyłu urządzenia. W tym celu należy przesunąć wężyk w dół nad wylotem wydechowym urządzenia w taki sposób, aby wypustki znajdujące się w złączu wężyka wpasowały się w wyżłobienia znajdujące się na złączu urządzenia. Rozciągnąć wężyk wylotowy i zamknąć okna w celu zamocowania dyszy wylotowej, tak jak przedstawiono poniżej. Wężyk z Tworzywa Sztucznego Dysza Wylotowa 23 Złącze Wężyka

9 Poprzez Otwór Wywiercony w Ścianie Lub Okno W razie konieczności przenośny klimatyzator można zainstalować w konfiguracji półstałej MONTAŻ Wywiercić dziurę w ścianie lub przez panel okna, zwracając uwagę na jej wysokość i odpowiednie wymiary otworu przedstawionego na Rys. 2. Włożyć i zabezpieczyć mocowanie kołnierza w wykonanym otworze. Przymocować pierwszą końcówkę wężyka do mocowania kołnierza, który został zabezpieczony w ścianie. Przymocować drugą końcówkę wężyka do złącza wężyka, a następnie do wylotu wydechowego znajdującego się z tyłu urządzenia (Patrz: Rys. 3). UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest używane, zdjąć plastikowy wężyk z mocowania kołnierza znajdującego się w ścianie i zastosować dołączoną do zestawu zaślepkę otworu, w celu zakrycia dziury w ścianie. WAŻNE: W przypadku instalowania klimatyzatora w konfiguracji półstałej należy pozostawić drzwi odrobinę uchylone (ok. 1cm) w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji. 30 cm 30 cm w panelu okna w drewnianej framudze drzwi oszklonych w ścianie : zaleca się zastosowanie odpowiedniej izolacji w przekroju ściany MAX. 100 cm MIN. 35 cm Fig.1 Fig.2 Fig.3 24

10 MONTAŻ Uwaga: Dostarczony wąż odprowadzający powietrze można wydłużyć z 30 cm do 1,2 m. Nie wyginaj węża odprowadzającego powietrze (w poniżej pokazanym zakresie). Wygięty wąż będzie blokować wywiewane powietrze i może spowodować usterkę lub wyłączenie urządzenia. 50 cm MAX. 100 cm MIN. 35 cm NIEZALECANE ZALECANE Ostrzeżenie: Długość węża odprowadzającego powietrza wyznaczana jest przez specyfikacje urządzenia. Nie wymieniaj ani nie przedłużaj go ponieważ może to spowodować usterkę urządzenia. Tylna ścianka urządzenia powinna znajdować się co najmniej 50 cm od ściany. Nie stawiaj urządzenia za firanami lub zasłonami ponieważ może to blokować przepływ powietrza. 25

11 UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA Panel Sterowania z Ekranem Dotykowym Lampka Ostrzegawcza (gdy pulsuje) Programator Sterowanie Prędkością Wentylatora STOP Ustawienia Programatora / Temperatury Włącznik Zasilania Tryb Pracy Włącznik Zasilania Włącznik zasilania włącza i wyłącza urządzenie. Tryb Pracy 3 configuraciones: 3 ustawienia: chłodzenie, osuszanie i wentylacja. Lampka sygnalizuje, które z ustawień jest aktualnie w użyciu. Tryb Chłodzenia Urządzenie pełni funkcję klimatyzatora. Ustaw prędkość wentylatora oraz temperaturę powietrza, odpowiednio do wymaganego poziomu komfortu. Zakres nastawy temperatury: 16 C ~ 32 C. Tryb Osuszania Powietrze przepływające przez urządzenie jest osuszane, bez pełnego jego schładzania. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekracza 25 C możliwa będzie regulacja prędkości wentylatora; w przeciwnym wypadu prędkość zostanie zablokowana na poziomie niskich obrotów (LOW). Uwaga: Jeżeli urządzenie będzie używane głównie jako osuszacz, nie podłączaj węża odprowadzającego powietrze i pozwól ciepłemu powietrzu cyrkulować po pomieszczeniu. Stałe odprowadzanie skroplin jest wówczas konieczne i bardziej skuteczne (patrz strona 14, Stałe odprowadzanie skroplin). Tryb Wentylacji Obieg powietrza bez funkcji chłodzenia. Sterowanie Prędkością Wentylatora 3 ustawienia: wysokie, średnie i niskie obroty. Programator Automatyczne Wyłączanie: Podczas pracy urządzenia, naciśnij przycisk programatora i wybierz ilość godzin, przez które urządzenie będzie pracować w trybie klimatyzacji. Automatyczne Włączanie: Podczas przestoju urządzenia, naciśnij przycisk programatora i wybierz ilość godzin, po upływie których urządzenie automatycznie rozpocznie pracę. Ustawienia Programatora / Temperatury Przyciski te służą do regulacji ustawień programatora i termostatu. Domyślnie wyświetlana jest temperatura w pomieszczeniu. W trybie chłodzenia, po naciśnięciu przycisku lub, zostanie wyświetlona nastawa temperatury i możliwa będzie jej regulacja. Po 10 sekundach widok powróci do wyświetlania temperatury w pomieszczeniu.temperaturę można regulować wyłącznie w trybie chłodzenia. Czas można regulować w zakresie 1~24 godzin. Uwaga: Wciśnięcie jednocześnie obu przycisków / spowoduje przełączanie wyświetlanej temperatury ze stopni Celsjusza na Fahrenheita i odwrotnie. Lampka Ostrzegawcza Skropliny mogą zbierać się w urządzeniu. Jeżeli wewnętrzny zbiornik przepełni się, kontrolka zasilania zacznie pulsować i urządzenie nie wznowi pracy do czasu opróżnienia kondensatu (patrz strona 14, Odprowadzanie skroplin). Po wyłączeniu klimatyzatora należy odczekać 3 minuty przed jego ponownym załączeniem. 26

12 UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA Pilot Zdalnego Sterowania Funkcje pilota działają identycznie jak przyciski na ekranie dotykowym panelu sterowania. Wszystkie funkcje przycisków dostępne są na pilocie. Włącznik Zasilania ON / OFF Sterowanie Prędkością Wentylatora HIGH MEDIUM LOW Programator Podczas pracy: Automatyczne wyłączanie Podczas przestoju: Automatyczne włączanie Za pomocą przycisków lub można regulować ustawienia czasu ze skokiem 1 godzinnym. Ustawienia Programatora / Temperatury Przyciski służą do ustawiania programatora i temperatury Domyślnie wyświetlana jest temperatura w pomieszczeniu. W trybie chłodzenia, po naciśnięciu przycisku lub, zostanie wyświetlona nastawa temperatury i możliwa będzie jej regulacja. Po 10 sekundach widok powróci do wyświetlania temperatury w pomieszczeniu. Ustawienia programatora można zmieniać w zakresie od 1 do 24 godzin, korzystając z przycisków lub. Tryb Pracy Naciśnij ten przycisk aby zmienić tryb pracy w następującej kolejności: Chłodzenie Osuszanie Wentylacja Uwaga : Nie pozostawiaj pilota w bezpośrednim świetle słonecznym. 27

13 UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA Montaż Baterii: Zdejmij pokrywkę na tylnej ściance pilota i włóż dwie baterie AAA, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów + i -. Uwaga Używaj wyłącznie dwóch baterii AAA lub IEC R03 1.5V. Jeżeli pilot nie będzie używane przez miesiąc lub dłużej, wyjmij z niego baterie. Obie baterie należy wymieniać w tym samym czasie, nie montuj nowej baterii ze starą. Zużyte baterie należy właściwie utylizować. 28

14 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Konserwacja Urządzenia: 1. Wyłącz urządzenie przed odłączeniem go od zasilania. 2. Do czyszczenia urządzenia należy zawsze używać miękkiej i suchej szmatki. Konserwacja Filtra Powietrza: Filtr powietrza należy czyścić co dwa tygodnie. Sposób czyszczenia filtra: Wyłącz urządzenie i zdemontuj filtr powietrza (patrz strona 22, pkt.6) Zanurz filtr w letniej wodzie. Po wyczyszczeniu, wysusz filtr w zacienionym i chłodnym miejscu, a następnie ponownie zamontuj w urządzeniu. W przypadku dłuższej przerwy w pracy: 1. Jeżeli urządzenie nie będzie pracować przez dłuższy czas, należy koniecznie spuścić resztki skroplin. 2. Zdejmij zatyczkę dolnego odpływu skroplin (patrz strona 30) i zbierz ściekającą wodę podstawiając pod odpływ płytkie naczynie. 3. Aby usunąć resztki wilgoci, przed schowaniem urządzenia uruchom je w trybie wentylacji na 30 minut. 4. Wyczyść filtr i zamontuj go ponownie. 5. Odłącz wąż odprowadzający powietrze oraz wspornik ścienny i przechowuj je razem z przenośnym klimatyzatorem. 29

15 ODPROWADZANIE SKROPLIN Odprowadzanie Skroplin Jeżeli ilość skroplin nagromadzona w urządzeniu osiągnie nadmierny poziom, klimatyzator zatrzyma pracę i zaświeci się lampka ostrzegawcza (patrz opis na stronie 26). Lampka ta informuje o konieczności usunięcia kondensatu, postępując zgodnie z poniższą procedurą: Ręczne Spuszczenie Skroplin Odprowadzanie skroplin może okazać się niezbędne w przypadku pracy urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności. 1. Odłącz urządzenie od zasilania. 2. Podstaw płaskie naczynie pod dolny odpływ skroplin, jak pokazano na rysunku. 3. Zdejmij zatyczkę dolnego odpływu skroplin. 4. Woda będzie spływać i zbierać się w naczyniu. 5. Po zebraniu wody, ponownie zamontuj zatyczkę dolnego odpływu. 6. Możesz teraz ponownie załączyć urządzenie. Stały Odpływ Skroplin 1. Jeżeli urządzenie używane jest w trybie osuszania, zalecane jest stałe odprowadzanie skroplin. 2. Odłącz urządzenie od zasilania. 3. Zdejmij zatyczkę górnego odpływu skroplin. Podczas wykonywania tej operacji, z odpływu może wyciec woda, dlatego należy przygotować naczynie do jej zebrania. 4. Do przyłącza odpływu skroplin podłącz wąż o średnicy 19 mm lub 1.9 cm (nie stanowi wyposażenia). Patrz rysunek. 5. Woda może być stale odprowadzana przez wąż do odpływu w podłodze lub wiadra. 6. Możesz teraz ponownie załączyć urządzenie. Dolny Odpływ Skroplin Płaskie Naczynie (nie stanowi wyposażenia) Górny Odpływ Skroplin Rurka Odpływu Skroplin 30

16 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK Poniższe sposoby wykrywania i usuwania usterek opisują najczęstsze problemy. W przypadku wystąpienia problemu skontaktuj się z obsługą klienta. Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemu, wyjmij wtyczkę z gniazdka i odłącz urządzenie od zasilania. Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Klimatyzator nie uruchamia się Klimatyzator pracuje tylko przez chwilę Urządzenie pracuje, ale nie chłodzi Klimatyzator nie uruchamia się i świeci się lampka ostrzegająca o pełnym zbiorniku skroplin. Brak zasilania. Baterie pilota wyczerpały się. Przewód zasilający nie został prawidłowo podłączony. Zadziałało wyłącznik automatyczny. Ustawienia termostatu są za bardzo zbliżone do temperatury w pomieszczeniu. Zablokowany wylot powietrza. Wąż odprowadzający powietrze jest ostro wygięty. W pomieszczeniu są otwarte drzwi lub okna. Filtr powietrza jest brudny. Wąż odprowadzający powietrze jest odłączony. Za wysoka nastawa temperatury. Zablokowany wlot lub wylot powietrza. Nadmiar skroplin w zbiorniku wewnątrz urządzenia. Sprawdź zasilanie w budynku. Wymień baterie w pilocie. Odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający. Ponownie załącz wyłącznik automatyczny. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z obsługą klienta. Obniż nastawę temperatury. Upewnij się, że wąż odprowadzający powietrze jest prawidłowo podłączony. Podłącz wąż zgodnie z instrukcjami na stronie 25. Upewnij się, że drzwi i okna są zamknięte. Wyczyść filtr powietrza. Zamontuj poprawnie wąż (patrz strona 9 Montaż) Zmniejsz ustawienie temperatury na panelu sterowania. Usuń przyczynę blokady. Odprowadź skropliny. (patrz strona 30, Odprowadzanie skroplin) 31

17 DANE TECHNICZNE Opis produktu Model Napięcie / Częstotliwość Pobór mocy Wydajność chłodzenia Wydajność osuszania Typ czynnika chłodniczego Programator Wymiary (S) x (G) x (W) (mm) Masa (kg) Klimatyzator przenośny MM14CCS V ~ 50 Hz 1400W BTU 43 litrów / 24 godziny R-410A 24-godzinny 505 X 401 X 864 mm 34 Kg Sprzęt elektryczny należy utylizować we właściwy sposób. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania. Skontaktuj się z przedstawicielem władz lokalnych w celu uzyskania adresu najbliższego punktu zbiórki odpadów. 32

SPIS TREŚCI STRONA ROZDZIAŁ

SPIS TREŚCI STRONA ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem i rozpoczęciem korzystania z urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Zachowaj niniejszą instrukcję w celu skorzystania z niej w przyszłości. Instrukcja zawiera ważne

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Panel sterowania Wskaźnik prędkości nawiewu Duża wilgotność (75%) Średnia wilgotność (65%) Mała wilgotność (50%) Wskaźnik wilgotności Wskaźnik odszraniania Wskaźnik pełnego zbiornika

Bardziej szczegółowo

KCC-267ES i KCC-357ES

KCC-267ES i KCC-357ES Instrukcja obsługi dla KCC-267ES i KCC-357ES Klimatyzator przenośny 1 Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie tego klimatyzatora, który zapewni Państwu pełny Komfort Domowy w domu i w biurze. Urządzenie może

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-86C

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-86C INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-86C Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-86C Specyfikacje pilota Model Napięcie zasilania Zakres temperatur otoczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Modele APY-09CS i APY-12CS. Klimatyzatory przenośne. Instrukcja obsługi

Modele APY-09CS i APY-12CS. Klimatyzatory przenośne. Instrukcja obsługi Modele APY-09CS i APY-12CS Klimatyzatory przenośne Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA INSTRUKCJA SERWISOWA Klimatyzator kasetonowy typu Multisplit. CNAUX.PL SPIS TREŚCI Usuwanie problemów: Kody błędów 3 5 USUWANIE PROBLEMÓW Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli

Bardziej szczegółowo

Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) Instrukcja obsługi , , (chłodnicze) , , (mroźnicze)

Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) Instrukcja obsługi , , (chłodnicze) , , (mroźnicze) Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) 232569, 232613, 232651 (chłodnicze) 232576, 232620, 232668 (mroźnicze) Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90C Specyfikacje pilota Model Napięcie zasilania Zakres temperatur otoczenia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 A. uchwyt B. wąż elastyczny C. regulator mocy ssania D.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi TRACER 4000 GR 0030 HMI 4000

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi TRACER 4000 GR 0030 HMI 4000 Instrukcja obsługi TRACER 4000 GR 0030 HMI 4000 1 Spis treści Zawartość opakowania...3 Środki bezpieczeństwa...3 Instalacja...4 Obsługa...5 Konserwacja...6 Specyfikacja techniczna...7 2 Zawartość opakowania

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

1.1 Zestawienie zbiorcze

1.1 Zestawienie zbiorcze 1. Osuszacz typu CF0.5E, CF08E 1.1 Zestawienie zbiorcze CF0.5E CF0.8E Rysunek 1-1 MODEL UWAGI CF0.5E CF0.8E CE 1Ph 220-230V 50Hz R134a -1- 1.2 Specyfikacja techniczna Tabela 1-1 Model Zasilanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FOLGARIDA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FOLGARIDA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FOLGARIDA (PL 04306513) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ OK-1502, OK-1503, OK-1504, OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: KC(R)-20/A(Ya) KC(R)-22/A(Ya) KC(R)-25/A(Ya) KC(R)-32/(Ya) KC(R)-35/(Ya) KC(R)-46/(Ya) KC(R)-50/(Ya) Jesteśmy wdzięczni za wybranie tego klimatyzatora. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY PC26-AMB2 PC35-AMB INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY PC26-AMB2 PC35-AMB INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR PRZENOŚNY PC26-AMB2 PC35-AMB INSTRUKCJA OBSŁUGI BARDZO WAŻNA INFORMACJA Nie należy instalować ani użytkować przenośnego urządzenia klimatyzacyjnego przed uważnym zapoznaniem się z treścią

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

KV 90-1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA 3-4 2. UŻYTKOWANIE 4 3. KONSERWACJA 4 5 4. ELEKTRYCZNE 5 5. SYSTEMY DZIAŁANIA 5 6. RYSUNKI TECHNICZNE 6-7 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W

Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W 02 Instrukcja obsługi - grzejnik konwektorowy EWX 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Oznaczeniemodelu: Kompact 16

Oznaczeniemodelu: Kompact 16 Przenośny klimatyzator, osuszacz, podgrzewacz i wentylator o mocy 4,69 kw wykorzystujący technologię pomp ciepła Oznaczeniemodelu: Kompact 16 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE WSTĘPNE 2 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 2 III. MONTAŻ... 2 IV. WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL /2)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL /2) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL 04306753/2) TRYBY PRACY OKAPU Okap może działać zarówno jako pochłaniacz, jak i wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap,

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. SPECTRACOOL Klimatyzatory SlimFit (tylko jednostki naścienne) Wer. A

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. SPECTRACOOL Klimatyzatory SlimFit (tylko jednostki naścienne) Wer. A SPECTRACOOL Klimatyzatory SlimFit (tylko jednostki naścienne) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Wer. A UWAGA: Informacje na temat montażu i bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji obsługi OBSŁUGA I TESTOWANIE

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAGRZEWNICA INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS URZĄDZENIA... 2 III. INSTALACJA URZĄDZENIA... 2 IV. OBSŁUGA... 4 V. KONSERWACJA... 5 VI. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY 4 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Urządzenia należy używać wyłącznie w pozycji pionowej na płaskiej powierzchni i w odległości przynajmniej 36 cm od innych przedmiotów (rys. 1

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/5 Odkurzacz został zaprojektowany do dużych przestrzeni wymagających sprzątania, poradzi sobie również w domu, hotelu jak i przemyśle.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY APK-09AC. Instrukcja obsługi

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY APK-09AC. Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR PRZENOŚNY APK-09AC Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. 15 DANE TECHNICZNE Model APK-09AC Wydajność chłodzenia

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo