Demoralizacja domena XXI wieku? Dyskryminacja Afrykanerów w RPA Uwaga! Rząd okrada fotoradar! Nadgorliwa komorniczka Eko-oszuści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Demoralizacja domena XXI wieku? Dyskryminacja Afrykanerów w RPA Uwaga! Rząd okrada fotoradar! Nadgorliwa komorniczka Eko-oszuści"

Transkrypt

1 Demoralizacja domena XXI wieku? Dyskryminacja Afrykanerów w RPA Uwaga! Rząd okrada fotoradar! Nadgorliwa komorniczka Eko-oszuści Numer 4 Styczeń

2 DEMORALIZACJA DOMENA XXI WIEKU? Papież Leon XIII/commons.wikimedia.org W powszechnym przekonaniu demoralizacja na masową skalę to domena XXI wieku. Zazwyczaj przyczyn dopatrujemy się w powojennym świecie. Niedawno miałem jednak przyjemność czytać encyklikę pt. Humanum Genus, Leona XIII Papieża żyjącego w XIX wieku, który z niepokojem opisywał zmiany w społeczeństwie zachodzące za jego czasów. Dzieło poświęcone jest głównie sektom masońskim i ich działalności, w której to upatruje się przyczyny stopniowego odchodzenia od tradycyjnych wartości. Opisywane tam zmiany i komentarze spróbowałem skonfrontować ze współczesnym światem. Zrozumiałem wówczas, że do wielu absurdów przywykliśmy już dawno i są one naturalnym elementem życia w naszych czasach. Dzisiejsze podejście do życia politycznego, społecznego i gospodarczego to efekt złamania zasad panujących nie tylko przed wojną, ale nawet przed pojawieniem się masonerii i lewicowych Opisywane tam zmiany i komentarze spro bowałem skonfrontować ze wspo łćzesnym s wiatem. Zrozumiałem wo wćzas, z e do wielu absurdo w przywyklis my juz dawno i są one naturalnym elementem z yćia w naszyćh ćzasaćh nurtów oświeceniowych. Przykładem zmiany, która dzisiaj jest czymś normalnym, a wówczas była niebywałą kontrowersją dla środowisk konserwatywnych, jest na przykład całkowity rozdział państwa od Kościoła (szczególnie lewicowy jest tutaj postulat niezależności prawa cywilnego od samej doktryny katolickiej, a więc fundamentu moralnego) lub pojawienie się ślubów cywilnych z możliwością łatwego rozwodu. Idą za tym także problemy niszczenia instytucji rodziny, co dzisiaj widać już w bardzo dużym stopniu. Nikt wtedy jednak nie myślał o związkach homoseksualistów Nowoczesne nurty filozoficzne rozkwitały wraz z odsunięciem Kościoła od bezpośrednich wpływów na życie społeczne. Filozofia Fryderyka Nietzschego stała się inspiracją dla twórców ideologii nazistowskiej, a Karol Marks i Fryderyk Engels stworzyli podstawy komunizmu. Spopularyzowanie nowego typu myślenia to sprawa nie tylko fali nowości i populizmu głoszonych haseł, ale także pro- 2

3 paganda tzw. wolnomyślicielstwa, niezależnego myślenia, postępu i zasadniczo światopoglądu naukowego z udziałem lewicowych naukowców, którzy zaczęli mieszać swoje prywatne przekonania z nowymi odkryciami. To samo miało miejsce wcześniej, kiedy głośna była sprawa osądzenia Galileusza o herezje (chodziło wówczas nie o poglądy naukowe, a teologiczne). Nieustanną propagandą spopularyzowano pogląd, że Kościół jest zacofany i nie pozwala na rozwój nauki. Przytakiwali temu monarchowie oświecenia, którzy dążyli do uzależnienia Kościoła od państwa, którym rządzą aby kontrolować społeczną naukę Kościoła. Zbrodnicze ideologie ateistów wzięły swoje żniwo podczas największych wojen w dziejach. Spustoszono wówczas Europę, a w powojennym świecie tamowano rozwój krajów po wschodniej granicy żelaznej kurtyny. Na zachodzie jednak demokracja, która na ogół prowadzi do socjalizmu, również doprowadzała do stopniowego rozrostu biurokracji i coraz częstszej kontroli państwa w wielu dziedzinach życia. Utrzymywały się przymusowe ubezpieczenia społeczne, co miało wymierny wpływ na przyrost naturalny. W 1968 roku doszło do rewolucji obyczajowej, podczas której znowu wypaczone znaczenie wolności zawładnęło umysły młodzieży. Ta młodzież zaczęła dochodzić do władzy, niszczyć tożsamość krajów Europy, nieustannie walczyć z Kościołem i kontynuować realizowanie ustroju, który coraz bardziej przypominał socjalizm. System, w którym człowieka traktuje się jako dziecko potrzebujące opieki państwa, uzależnia ludzi od świadczeń socjalnych. Za tym idzie powszechne przekonanie, że to państwo powinno nam zapewnić podstawowe usługi, a nie wolny rynek przedsiębiorstw konkurujących ze sobą o jakość i cenę. U części osób prowadzi to także do lenistwa i postawy roszczeniowej wobec bogatszej części społeczeństwa. Wysokie podatki w połączeniu z konsumpcjonizmem to druga poważna przyczyna niżu demograficznego. Stan finansów dzisiejszej rodziny wyraźnie zależy od liczby posiadanych dzieci, co jest rzadziej spotykane tam, gdzie panuje bogactwo lub bieda pomiędzy tymi dwoma stanami jest niestabilność finansowa, która skutecznie zniechęca do rozrostu rodziny. To także, zgodnie ze statystkami, zasadnicza przyczyna aborcji. Socjaliści wchodzący w skład demokratycznie wybranej klasy politycznej w dzisiejszych czasach dzielą się na cwaniaków, którzy bez oporów wykorzystują demagogiczne i zepsute poglądy do swojej propagandy w celu zdobycia władzy i pieniędzy, oraz na zdeprawowanych głupków, którzy w te idee wierzą. W ten sposób socjalizm demoralizuje społeczeństwo. Historia już raz pokazała, że demokracja, a w konsekwencji socjalizm prowadzący do demoralizacji zniszczył Imperium Rzymskie. Wówczas nastała nowa epoka w dziejach Europy, która zmieniła cały świat. Co nastanie po upadku państw Unii Europejskiej? Można by rzec: zobaczymy, lecz jak zauważył R. Dmowski, bierność jest przyczyną naszej klęski. Dlatego działajmy już teraz, by choć w minimalnym stopniu złagodzić konsekwencje nadciągającego kryzysu. Paweł Rybacki DYSKRYMINACJA AFRY- KANERÓW W RPA Niedawno zmarł Nelson Mandela. Człowiek, który był głównym przeciwnikiem apartheidu, systemu segregacji rasowej w RPA. Wszystkie media były zachwycone pokojowym przejęciem władzy, przez reprezentującą czarnoskórych obywateli patię ANC (Afrykański Kongres Narodowy) i wprowadzić demokrację. Ukazywano RPA jako przykład tęczowego społeczeństwa, gdzie nie ma miejsca na rasizm i uprzedzenia. Niestety, rzeczywistość w tym kraju wygląda zupełnie inaczej, szczególnie dla białej mniejszości. Afrykanerzy oraz Burowie to potomkowie białych osadników z Europy, którzy przybili do Afryki kilkaset lat temu. Ich populacja w RPA wynosi około 4,5 mln, czyli blisko 10 procent ludności całego kraju. Po obaleniu apartheidu w 1994 r. była to grupa znacznie liczniejsza i stanowi- 3

4 ła blisko 20 procent społeczeństwa, lecz spora część z nich została zmuszona do emigracji, z powodu prześladowań przez czarnoskórą większość. szych, gdzie o przyjęciu decyduje nie ilość zdobytych punktów, a kolor skóry. Niestety, 20 lat po obaleniu apartheidu jesteśmy świadkami dyskryminacji białej ludności RPA oraz fizycznej eksterminacji tego narodu. Nienawiść ta jest podsycana przez same władze tego kraju, przy jednoczesnej obojętności międzynarodowych instytucji. Ile jeszcze afrykanerskich rodzin będzie musiało zginać lub żyć w otoczonych murami i ochroniarza- mi gettach, aby świat otworzył oczy, że są prześladowani? Mikołaj Lorenz Fot. Marcin Borkowski Uwaga! Rząd okrada fotoradar! O d lat słyszymy wiele informacji na temat tego, jak bardzo niebezpiecznie jest na naszych polskich drogach. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - polskie drogi są w opłakanym stanie. Władza jak zawsze znalazła genialny pomysł na to jak pozornie walczyć z piratami drogowymi, a przy okazji napełnić budżet państwa. Zaczęto stawiać fotoradary w imię bezpieczeństwa obywateli. Od tamtego czasu zaczęto nas bom- bardować jak bardzo spadła liczba wypadków w miejscach, gdzie takie urządzenia się znajdują. Jednak jest pewien haczyk. Warto zauważyć, że w swej ogromnej większości fotoradary stoją w miejscach, gdzie trudno 4 Nelson Mandela/- world/2010/sep/16/young-mandela-david-smith dzo powszechnym. 20 lat po obaleniu apartheidu brutalnie zamordowanych zostało około 5 tys z nich, wraz z rodzinami. Napastnicy, którzy oficjalnie przyznają, że motywem Mimo tak znaćznej ilosći przypadkow zabójstwa Blisko 80 bestialskićh morderstw na tle był kolor procent rasistowskim, rząd RPA nie robi nić, skóry ofiary, ziemi okrutnie uprawaby ogranićzyć ićh ilosć. Co ćiekawe, mordują nanej w tym prezydent Jaćob Zuma spiewał wet kilkuletkraju nalepiosenkę Zabij Bura - na ofićjalnym nie dzieci, ży właśnie kobiety, do Afrykazjezdzie partii rządząćej. gwałcąc je i nerów, któgodzinami rzy posiatorturując. dają olbrzymie i wysokoefektywne farmy w Mimo tak znacznej ilości przypadków całej RPA. Aktualnie państwo jest w bestialskich morderstw na tle rasitrakcie wywłaszczania białych far- stowskim, rząd RPA nie robi nic, aby merów z ich prywatnych gospo- ograniczyć ich ilość. Co ciekawe, darstw, którzy w zamian otrzymują prezydent Jacob Zuma śpiewał pioodszkodowanie w wysokości mniej- senkę Zabij Bura na oficjalnym szej niż połowa wartości gruntu. Na- zjeździe partii rządzącej. stępnie pola te zostają podzielone przez rząd na tysiące małych i nieefektywnych oraz przekazane przy- Black Economic Empowerment jest padkowym ludziom, którzy nie mają programem, który faworyzuje czarpojęcia o uprawianiu ziemi. Swojej noskórą ludność poprzez parytety ziemi zostało pozbawionych już 10 z rasowe. Właściciele firm nie mogą 40 tys. białych rolników, a kraj z zatrudnić dobrze wykwalifikowanego jednego z największych eksporterów inżyniera tylko dlatego, że jest on płodów rolnych stał się ich importe- Afrykanerem. Dlatego wielu znakorem. micie wykształconych białych mieszkańców RPA decyduje się na emigramorderstwa na Burach, zajmujących cję. Identyczną sytuację można zasię rolnictwem, jest zjawiskiem barobserwować na uczelniach wyż-

5 Grafika: Mateusz Jabłoński nią nam upragnione bezpieczeństwo, skoro to był cel tej akcji. Pieniądze powinno się zainwestować w nowoczesną sieć autostrad i dróg ekspresowych, co zachęciło by potencjalnych inwestorów do rozwijania swoich firm w Polsce. Jednak zamiast tego odebrane nam fundusze trafiają do budżetu państwa i zostają roztrwonione na idiotyczne wydatki rządu, unijne regulacje oraz budowę nowych fotoradarów! je dostrzec oraz nie mają nic wspólnego z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Kierowcy zazwyczaj ich nie zauważają, błysk i za dwa tygodnie dostają zdjęcie swojego samochodu wraz z dosyć dużą kwotą do zapłaty. Na przeciętnym Kowalskim zarobiono miliony, a kto wie czy nie miliardy złotych. Można by poczekać na te nowoczesne drogi, które zapew- że aktualnie fotoradary nie mają wiele wspólnego z poprawą naszego bezpieczeństwa i służą tylko do okradania obywateli z ich ciężko zarobionych pieniędzy. Mikołaj Lorenz Sekcja Młodzieżowa Kongresu Nowej Prawicy w Bydgoszczy przeprowadziła ankietę, która miała na celu poznać opinie Bydgoszczan na temat fotoradarów. Spytaliśmy czy aktualnie fotoradary są wykorzystywane w sposób prawidłowy tj. do poprawy bezpieczeństwa ludzi oraz w jakim miejscu powinny się znajdować jeżeli aktualnie nie spełniają swojego zadania. Większość Bydgoszczan wskazała okolice szkół i placów zabaw jako obiektów blisko których powinny znajdować się urządzenia do pomiaru prędkości. Jednocześnie podkreślali, 5

6 ABSURDY, JAKICH NIEMAŁO! J ak powszechnie wiadomo, komornik zajmuje się egzekucją osób, które nie mogą (lub nie chcą) spłacić swoich zobowiązań w terminie., poprzez zabieranie przedmiotów wartościowych typu: sprzęd RTV, AGD, biżuteria itd. Na poczet spłaty długu dłużnika. Jednakże egzekucja pani komornik, która miała miejsce w Łuskowie w woj. Zachodniopomorskim, przechodzi ludzkie pojęcie. Otóż pani komornik sądu rejonowego Katarzyna Chudy weszła na posesję państwa Dubrawskich i zajęła przetwory spożywcze należące do żony dłużnika. Kobieta poinformowała panią komornik, że jej mąż Krzysztof, który zalega ze spłatą długu w wysokości ok. 300 złotych (a którego wtedy nie było w domu) jest z nią w separacji i mają rozdzielność majątkową. W dodatku pani Dubrawska pokazała komorniczce oryginał tego dokumentu dla wiarygodności. Nie przeszkodziło to jednak konfiskacie 112 słoików z przetworami zrobionymi przez panią domu, które były w spiżarni. Wówczas doszło do sprzeczki pomiędzy ( )Nie przeszkodziło to jednak konfiskaćie 112 słoiko w z przetworami zrobionymi przez panią domu, kto re były w spiz arni. Wo wćzas doszło do sprzećzki pomiędzy komornićzką, a panią Katarzyną i jej tes ćiem Janem( ) komorniczką, a panią Katarzyną i jej teściem Janem, który był tego dnia obecny w domu: w pewnym momencie chciałam powstrzymać tę panią, bo zabierała wynik mojej ciężkiej pracy - opowiada pani Dubrawska - chciałam ją prosić, aby tego nie robiła i nie dotknęłam jej ręki, a odskoczyła, jakbym się na nią rzuciła. Pani komornik stwierdza jednak zupełnie co innego. Twierdzi, że pani domu i jej teść naruszyli jej nietykalność cielesną i chcieli ją siłą wyrzucić z posesji. Zawiadomiła o tym nawet Policję. Ta jednak nie interweniowała, mimo że przyjechała pod dom państwa Dubrawskich. Sama komorniczka nie ma sobie nic o zarzucenia tłumacząc, że działała zgodnie z prawem. Podjęłam, jako komornik, czynności w miejscu zamieszkania dłużnika przyjmując, że rzeczy, które są w tym miejscu, są jego własnością - mówi Katarzyna Chudy. Pan Jan, wspomniany teść Katarzyny Dubrawskiej, skomentował to wydarzenie następująco: Ta pani sama weszła do naszego 6

7 domu, nie pytając nikogo i weszła od razu do korytarza. Zachowywała się jak to było w Polsce trzydzieści lat temu, bo ona jest władzą. Pani Chudy oszacowała wartość przetworów na sumę łączną 906 złotych 50 groszy. Wszystkie skonfiskowane przedmioty pójdą pod młotek, choć wątpię, że ktoś zechce je kupić. Pani Dubrawska przygotowała je własnoręcznie, myśląc o swoim 8-letnim synu Kubie, który jest alergikiem. Krajowa Rada Komornicza również łapie się za głowę, jak to mogło się stać. Też się zastanawiam, na jakiej zasadzie pani komornik ze Szczecina wyceniła te przetwory - przyznaje Robert Damski, rzecznik tejże rady. Niech ta historia stanie się przestrogą dla wszystkich - jeżeli komornik w tym kraju może skonfiskować przetwory, to może też zająć lodówkę wraz z zawartością, byleby wyegzekwować swą należność na poczet spłaty długów. Mateusz Jabłoński Źródła: wiadmości gazeta.pl, fakt.pl EKO-OSZUŚCI J akiś czas temu, w ramach godziny wychowawczej, moją szkołę odwiedziła kampania dalekowzroczni. Na początku pomyślałem, że ta organizacja działa na rzecz środowiska, jest pożyteczna i prowadzi swoją działalność non-profit. Jednak ta myśl okazała się naiwną, gdy tylko dostrzegłem, jak kosztowna jest to kampania i skąd pochodzą pieniądze na nią przeznaczane. Pierwszą rzeczą, jaka zwróciła moją uwagę, to prezentacja multimedialna opracowana przez tę organizację. Był to film zrobiony podobną techniką do gier komputerowych a więc jego zamówienie z pewnością nie było tanie. Jednak gdy wyprowadzono nas przed szkołę, do Eko-busa, by zapoznać nas z metodami odzyskiwania odpadów i sposobami ich segregacji, zauważyłem prawdziwe marnotrawstwo pieniędzy. Przywitał nas mężczyzna w średnim wieku przebrany za bociana będącego maskotką dalekowzrocznych. Było to dość zabawne, choć już zacząłem się zastanawiać, skąd przeznacza się fundusze na taki etat. Wchodząc do namiotu rozłożonego wzdłuż Eko-busa, dostrzegłem tablicę multimedialną (która jak zwykle służy tylko jako ozdoba, niczym naścienny dywan w rosyjskiej daczy), rower do ćwiczeń generujący prąd i parę drobnych gadżetów. Po krótkiej prelekcji przeszedłem do środka pojazdu, moją uwagę zwróciły cztery stanowiska z nowymi laptopami, duża makieta bydgoskiej spalarni śmieci oraz mnóstwo ulotek. Tam czekała również pani, która omawiała kolejny raz sposób działania projektu nowej spalarni śmieci w naszym mieście. Gdy zakończyła prezentację, zapytałem ją, jak dużo środków przeznaczono na promowanie ochrony środowiska. Usłyszałem, że Unia Europejska dotuje 216 milionów złotych, dużo pieniędzy bierze się z funduszu dla ochrony środowiska, a osiem milionów przeznacza moje miasto (to tłumaczyło oczywiście także okazyjną propagandę pro-unijną). Słysząc te dane złapałem się za głowę. Moje miasto przeznacza tyle pieniędzy na kampanię ekologiczną, podczas gdy zadłużenie Bydgoszczy wynosi ponad miliard złotych i wciąż rośnie! Doskonale znana jest już walka z globalnym ociepleniem (chyba łatwiejsza by była walka z wiatrakami ), na którą przeznacza się rocznie, przyzwyczajono nas już do znikania nieekologicznych produktów z półek sklepowych na rzecz droższych zamienników, nie raz ceny autostrad rosły niebotycznie, by ocalić zagrożone bociany, a eko-oszuści wciąż znajdują nowe metody na utrudnianie nam życia. Dbałość o środowisko to bardzo dobra rzecz, należy bowiem pozostawić przyszłym pokoleniom zdrowe otoczenie i bogactwa naturalne. Jednak wolałbym zacząć od pozostawienia im świata wolnego od przekrętów, korupcji i trwonienia pieniędzy pod płaszczykiem działalności pro-naturalnej. Choć niestety marnowanie to właśnie natura dzisiejszego systemu Paweł Rybacki żródło obrazka: sxc.hu 7

8 TYMCZASEM W INTENRECIE DOŁĄCZ DO NAS! Serdecznie zapraszamy wszystkich konserwatystów do współpracy przy wydawaniu gazetki. Jeśli napisałeś ciekawy artykuł, relację, przeprowadziłeś wywiad zachęcamy do napisania do naszej redakcji. Przyjmiemy także ciekawą grafikę, na przykład o charak terze patriotycznym. Skontaktować się można za pomocą adresu e mail umieszczonego poniżej. Zapraszamy na nasze strony: facebook.com/npbgp twitter.com/npgazeta youtube.com/user/ NowoczesnaPolskaTV nowoczesnapolska.com.pl Źródła obrazków: - własne - sxc.hu - commons.wikimedia.org - - Kwejk.pl

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES

EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES EDUKACJA FINANSOWA /WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI/ PARTNERSTWO KONSUMPCJA BIZNES NASZE ŻYCIE NIE MAMY WPŁYWU NA TO, JAK SIĘ RODZIMY I JAK UMIERAMY (ZAZWYCZAJ) Dobry mąż, dobry ojciec, ale zły elektryk NASZE ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

Aborcja dla Polek. Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943" Czy to sztuka?

Aborcja dla Polek. Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943 Czy to sztuka? Aborcja dla Polek niedziela, 28 marca 2010 15:24 Skocz do komentarzy Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943" Czy to sztuka? "Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943".Pod

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS semestr trzeci( klasa II) Dział I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego reguły socjologia formy życia społecznego normy społeczne

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

RASIZM DYSKRYMINACJA RASOWA. Magdalena Syryca

RASIZM DYSKRYMINACJA RASOWA. Magdalena Syryca RASIZM DYSKRYMINACJA RASOWA Magdalena Syryca Rasizm, dyskryminacja rasowa zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. Przetrwanie

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA Emerytury indywidualne, renta rodzinna dla wdów i wdowców, waloryzacja według zysków takie emerytury kapitałowe proponuje rząd. Dlaczego? Dlatego, że taki system

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014

PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 PAŃSTWO to suwerenna organizacja polityczna, obejmująca swym działaniem ludność określonego terytorium. PAŃSTWO Cechy państwa: - własne terytorium

Bardziej szczegółowo

HELEN PARKHURST WYKSZTAŁCENIE WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO, 1922. Edukacja daltońska w nauczaniu elementarnym

HELEN PARKHURST WYKSZTAŁCENIE WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO, 1922. Edukacja daltońska w nauczaniu elementarnym Dawniej uczeń chodził do szkoły by dostać to, co szkoła miała mu do zaoferowania, w dzisiejszych czasach uczeń chodzi do szkoły, aby zaspokoić zdefiniowane potrzeby własnego rozwoju. HELEN PARKHURST WYKSZTAŁCENIE

Bardziej szczegółowo

Jednostki Prewencyjne

Jednostki Prewencyjne Jednostki Prewencyjne KONTEKST W bezpieczeństwo ruchu zaangażowanych jest wiele podmiotów (kierowcy, policja, służby ratunkowe, nauczyciele, stowarzyszenia obywatelskie, stowarzyszenia ekologiczne, instytucje

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki człowieka

Prawa i obowiązki człowieka Prawa i obowiązki człowieka Prawa oraz wolności obywatelskie zgodnie z polską konstytucją Zgodnie z naszą konstytucją wyróżniamy trzy grupy praw i wolności obywatelskich. Są to: Prawa i wolności osobiste

Bardziej szczegółowo

Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?

Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów? Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów? Debata w Niepołomicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Jak samorządowcy oceniają

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA

PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA Prawa człowieka Prawa i wolności człowieka występują wyłącznie w relacjach jednostki z państwem. Gdy mówimy o prawach człowieka ograniczamy się do stosunków między

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY ZACHOWAŃ DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE WOLNYM

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY ZACHOWAŃ DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE WOLNYM KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY ZACHOWAŃ DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE WOLNYM Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu. Dr Wojciech Oczko 1. Pożądane wzorce

Bardziej szczegółowo

HIV/AIDS na świecie. Zastosowanie/Słowa kluczowe. HIV, AIDS, 6 Milenijny Cel Rozwoju, zakażenie, epidemia, bieda

HIV/AIDS na świecie. Zastosowanie/Słowa kluczowe. HIV, AIDS, 6 Milenijny Cel Rozwoju, zakażenie, epidemia, bieda 1 HIV/AIDS na świecie Abstrakt Uświadomienie powiązań między biedą a HIV/AIDS. Formy pomocy ludziom żyjący w społeczeństwach narażonych na łatwe zarażenie chorobą. Zastosowanie/Słowa kluczowe HIV, AIDS,

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy rozwojowe Kenii

Współczesne problemy rozwojowe Kenii Warszawa, listopad 2006 Natalia Ćwik Współczesne problemy rozwojowe Kenii Scenariusz zajęć z edukacji globalnej dla szkół ponadgimnazjalnych Informacje o scenariuszu: Pojęcie rozwoju gospodarczego i związane

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015 ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015 Rozdział I Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PODATKACH I ULGACH PODATKOWYCH BS/179/179/98 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 98

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PODATKACH I ULGACH PODATKOWYCH BS/179/179/98 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 98 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce dla Wyniki badania Metodologia i cele badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

Joanna Czabajska Pastuszek

Joanna Czabajska Pastuszek Joanna Czabajska Pastuszek Przemoc wobec kobiet: wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które prowadzą lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia

Bardziej szczegółowo

Nie ma ludzi idealnych. Każdy ma inny wyimaginowany schemat perfekcyjnego Polaka, dlatego nie jest możliwe jednoznaczne określenie cech. Jednakże większość z ludzi zapewne wymieniłoby wiele takich samych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-5 - 69, 628-7 - 04 69-46 - 92, 625-76 - 2 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy

Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Test dla uczniów klas III. Nazywam się. Moją Ojczyzną jest więc jestem... Moim językiem ojczystym jest język

Test dla uczniów klas III. Nazywam się. Moją Ojczyzną jest więc jestem... Moim językiem ojczystym jest język PAŃSTWO, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO, OBYWATEL Test dla uczniów klas III 1. Dokończ zdania: Nazywam się Mieszkam w Moją Ojczyzną jest więc jestem.... Moim językiem ojczystym jest język 2. Pokoloruj flagę naszej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? www.zpp.net.pl

Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? www.zpp.net.pl Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? www.zpp.net.pl Jest źle ocena międzynarodowa Wg zgodnej oceny instytucji międzynarodowych warunki do prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Młodzi pożyczają finansowy portret młodych

Młodzi pożyczają finansowy portret młodych Młodzi pożyczają finansowy portret młodych Życie na kredyt jest dla wielu młodych ludzi jedyną możliwością na rozpoczęcie samodzielnego życia. Jak wynika z badania Finansowy portret młodych Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE Co to jest patriotyzm? Zgodnie z definicją podaną w słowniku Władysława Kopalińskiego patriotyzm oznacza: miłość ojczyzny, własnego narodu, połączoną z gotowością do ofiar

Bardziej szczegółowo

współczesne doktryny polityczne

współczesne doktryny polityczne Roman Tokarczyk A 363376 współczesne doktryny polityczne wydanie XI ZAKAMYCZE 2002 Spie treści Przedmowa 11 Do wydania IX 15 Do wydania X 15 Do wydania XI 15 Rozdział pierwszy Przedmiot współczesnych doktryn

Bardziej szczegółowo

YouChoose: symulator budżetu on-line

YouChoose: symulator budżetu on-line YouChoose: symulator budżetu on-line Kilka słów wstępu Narzędzie YouChoose zostało opracowane w urzędzie londyńskiej gminy Redbridge we współpracy z LocalGovernmentGroup oraz organizacją YouGov, aby zaangażować

Bardziej szczegółowo

Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w

Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w Moja organizacja goszcząca Her&Der flamandzką jest organizacją zajmującą się wysyłaniem wolontariuszy za granicę Oferujemy projekty: budowlane (grupa wolontariuszy

Bardziej szczegółowo

Codziennie jestem bezpieczny

Codziennie jestem bezpieczny Codziennie jestem bezpieczny Europejski numer alarmowy i zasady bezpieczeństwa dla dzieci Drodzy uczniowie, wiedza o tym, jak prawidłowo zachować się w drodze do szkoły, w szkole, na placu zabaw czy w

Bardziej szczegółowo

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka Obrzeżna 5 02-691 WARSZAWA WNIOSEK EGZEKUCYJNY Miejscowość Data Wniosku (dzień - miesiąc - rok) Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

Samouczek Jak utworzyć e- portfolio

Samouczek Jak utworzyć e- portfolio Samouczek Jak utworzyć e- portfolio Drogi uczniu celem naszej zabawy jest utworzenie własnej strony w internecie, na której będą się znajdowały wytwory twojej pracy z lekcji fizyki. Mam nadzieję, że nie

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com

30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa. Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com 30 Najskuteczniejszych Afirmacji Pieniędzy i Bogactwa Mark Hubert Kamerton Skuteczne Afirmacje www.skuteczneafirmacje.com Witaj. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą moim kilkunastoletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści testu dla kl 3 gimnazjum Test wielokrotnego wyboru, z luką iopisowy zwos Temat: Udział obywateli w życiu publicznym

Informacja o treści testu dla kl 3 gimnazjum Test wielokrotnego wyboru, z luką iopisowy zwos Temat: Udział obywateli w życiu publicznym Druk 1 Opracowała mgr Ewa Konczewska-Kamińska Informacja o treści testu dla kl 3 gimnazjum Test wielokrotnego wyboru, z luką iopisowy zwos Przeczytaj uważnie! Otrzymałeś test, który sprawdzi Twoją wiedze

Bardziej szczegółowo

Z Jarosławem Lipszycem, prezesem fundacji Nowoczesna Polska prowadzącej projekt Wolne Lektury, rozmawia Agata Czarnacka.

Z Jarosławem Lipszycem, prezesem fundacji Nowoczesna Polska prowadzącej projekt Wolne Lektury, rozmawia Agata Czarnacka. Z Jarosławem Lipszycem, prezesem fundacji Nowoczesna Polska prowadzącej projekt Wolne Lektury, rozmawia Agata Czarnacka. AC: Zbieracie w tej chwili pieniądze na Makbeta. Która to już książka wydawana w

Bardziej szczegółowo

Adopcja na odległość w naszej szkole.

Adopcja na odległość w naszej szkole. Adopcja na odległość w naszej szkole. O międzynarodowym programie "Adopcja na odległość" po raz pierwszy usłyszałam w 2006 roku. Jego głównym celem jest pomoc biednym dzieciom i młodzieży z Afryki, Ameryki

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Czy w Pana/Pani domu prowadzi sie segregację śmieci?

Pytanie 1. Czy w Pana/Pani domu prowadzi sie segregację śmieci? Analiza ankiety dotyczącej zjawiska niskiej emisji na Czułowie, w ramach zadania publicznego WALKA z tak zwaną NISKĄ EMISJĄ Polskiego Klubu Ekologicznego Koła w Tychach Zadanie publiczne miało na celu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym o czym warto pamiętać pracując z seniorami w bibliotece Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez

Bardziej szczegółowo

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wprowadzenie......5 Rozdział I: Rodzaje uzależnień...... 7 Uzależnienia od substancji......8 Uzależnienia od czynności i zachowań.... 12 Cechy wspólne uzależnień.... 26 Rozdział II: Przyczyny

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt WAP Wóz Albo Przewóz

Projekt WAP Wóz Albo Przewóz Projekt WAP Wóz Albo Przewóz Idea, inspiracje, grupa docelowa, cel i środki. Projekt WAP powstał z inicjatywy jednej z osób, które dołączyły do zbiórki rzeczy dla potrzebującej rodziny w ramach corocznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY MŁODZI PRZECIW KORUPCJI

PROJEKT EDUKACYJNY MŁODZI PRZECIW KORUPCJI PROJEKT EDUKACYJNY MŁODZI PRZECIW KORUPCJI GIMNAZJUM nr 2 im JANA PAWŁA II CZAS REALIZACJI - ROK SZKOLNY 2005\2006 ZAŁOŻENIA PROJEKTU Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy uczniów na temat zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego

Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego GRA W SAMORZĄD UZASADNIENIE REALIZACJI SCENARIUSZA Istotnym założeniem scenariusza jest to aby nauczyciel po przez próbę zbudowania wspólnej

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Jawny Lublin nazwa podmiotu Fundacja Wolności dokładny adres ul. Jasna 8/3, 20-077 Lublin gmina Lublin powiat Lublin

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU. Anna Kowalska Klasa 3GA. Warszawa, 2012r.

Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU. Anna Kowalska Klasa 3GA. Warszawa, 2012r. Zespół Szkół nr 70 w Warszawie HISTORIA INTERNETU Anna Kowalska Klasa 3GA Warszawa, 2012r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 3 2. Czym jest Internet? 3 3. Jak to się zaczęło historia Internetu 3 4. Internet dziś 4

Bardziej szczegółowo

Środki masowego przekazu

Środki masowego przekazu Środki masowego przekazu Piotr Ulatowski Pomysł na ciekawą lekcję Temat lekcji Cel ogólny Cele szczegółowe Kształcone umiejętności Metody, techniki i formy pracy Środki dydaktyczne Czas trwania zajęć Na

Bardziej szczegółowo

Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem

Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem autorka: Małgorzata Łojkowska Nasza naczelna zasada: nie robić niczego po próżnicy. Jeżeli coś jest potrzebne, to to robimy. Jeżeli nie jest, to nie o realizacji

Bardziej szczegółowo

Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka.

Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka. Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka. AC: jak pan ocenia konsultacje, które 16 stycznia zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z opiekunami

Bardziej szczegółowo

Wrocląw 80/97/2010 SOLIDARNOŚĆ: REAKTYWACJA 3 listopada 2010, na terenie wystawy Solidarny Wrocław na temat dziedzictwa Solidarności rozmawiali prof. Adam Chmielewski, dr Dariusz Gawin, prof. Jan Waszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w Nie macie prawa! Rząd 5 marca 2015 r. po raz kolejny pokazał Polakom, że nie mają prawa decydować o kwestiach dotyczących ich dzieci. Tego dnia koalicja PO-PSL już w pierwszym czytaniu odrzuciła obywatelski

Bardziej szczegółowo

Kim jest Rzecznik Praw Dziecka?

Kim jest Rzecznik Praw Dziecka? Kim jest Rzecznik Praw Dziecka? Prace nad utworzeniem instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce zainicjowane zostały przez organizacje pozarządowe i środowiska działające na rzecz praw dzieci. W rezultacie

Bardziej szczegółowo

Scenariusze działań edukacyjnych

Scenariusze działań edukacyjnych 1 Scenariusze działań edukacyjnych www.hejtstop.pl Jak ty możesz usuwać nienawiść? Mamy problem z nienawiścią jest jej tyle, że czasem jej nie zauważamy. W polskich miastach jest mnóstwo nienawistnych

Bardziej szczegółowo

Ja mam prawo, ty masz prawo, on/ona ma prawo

Ja mam prawo, ty masz prawo, on/ona ma prawo Ja mam prawo, ty masz prawo, on/ona ma prawo Wprowadzenie do praw dziecka Wszyscy mamy prawa. Ponadto jako dziewczyna czy chłopiec w wieku poniżej 18 lat masz pewne szczególne prawa. Konwencja Narodów

Bardziej szczegółowo

Polacy o wierze i Kościele

Polacy o wierze i Kościele IMAS International Polacy o wierze i Kościele Wrocław, luty/marzec 2009 Doceniamy ważność Kościoła katolickiego i darzymy go zaufaniem. Widzimy działania charytatywne Kościoła a niemalże połowa z nas chce

Bardziej szczegółowo

WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939

WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939 WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939 Wiek XIX i pierwsze dekady XX były dla Hiszpanii bardzo trudnym okresem licznych wojen domowych i rewolt. Z olbrzymiego niegdyś imperium kolonialnego pozostały jedynie

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Maciej Strzębicki Własna firma Inkubator przedsiębiorczości Kryzys Praca na uczelni Garaż VC/PE Wdrożona idea Innowacje Wydatki na badania i rozwój Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY "Krokus" w GM16

PROJEKT EDUKACYJNY Krokus w GM16 Projekt gimnazjalny Krokus ocalić od zapomnienia jest elementem międzynarodowego przedsięwzięcia Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holokauście i Muzeum śydowskiego Galicja w Krakowie, które przekazują

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

temat lekcji: Ciemna strona Internetu - Kradziej

temat lekcji: Ciemna strona Internetu - Kradziej temat lekcji: Ciemna strona Internetu - Kradziej Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. kl.i-vi SP 90 minut (2 x 4) cel zajęć Poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń w Internecie, w

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z WOSu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: polityka rowerowa. Marcin Hyła www.miastadlarowerow.pl

Gdańsk: polityka rowerowa. Marcin Hyła www.miastadlarowerow.pl Marcin Hyła www.miastadlarowerow.pl Wrocław, 25.03.2010 Kontekst historyczny Ruch rowerowy w Polsce od lat 90-tych W latach 90-tych narastała frustracja, wynikająca z braku współpracy, braku sukcesu Fatalna

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania. IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r.

Raport z badania. Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania. IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r. Raport z badania Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PRZEDSIĘBIORCY CZUJĄ SIĘ TRAKTOWANI JAK OSZUŚCI...4 UCZCIWOŚĆ POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Temat: Zróbmy sobie flash mob!

Temat: Zróbmy sobie flash mob! Temat: Zróbmy sobie flash mob! Jak wykorzystać globalnej sieci do korzystania z prawa do zgromadzeń? ZWIĄZEK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie, IV etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett Złoto i srebro we współczesnym portfelu inwestycyjnym Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, zakurzoną Ryzyko bierze szybę, się niż z przez niewiedzy czysto o umytą tym co szybę robisz przednią

Bardziej szczegółowo

Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu

Kampania edukacyjna Każdy stopień ma znaczenie - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu W ramach kampanii edukacyjnej "Każdy stopień ma znaczenie" przeprowadzonej przez SMG/KRC

Bardziej szczegółowo

Grameen Bank & kobiety

Grameen Bank & kobiety Grameen Bank & kobiety Ewa Janikowska Wydawnictwo ConCorda III Europejski Kongres Kobiet 17-18 września 2011 r. 1 Pokojowa Nagroda Nobla Mikrokredyt okazał się ważną siłą wyzwalającą w społeczeństwach,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Media o firmie. Wybrane publikacje

Media o firmie. Wybrane publikacje Media o firmie Wybrane publikacje Spis treści: Na naszej stronie www.agnegocjator.pl... 3 "Windykacja bliska i daleka"... 5 "Warto otworzyć się na firmę windykacyjną"... 6 "Rekordowy rok 2013?"... 8 "Dłużnik

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia

Bardziej szczegółowo

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN Aktualne brzmienie przepisu Art. 8. 5. Wierzyciel ma prawo wyboru

Bardziej szczegółowo

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r.

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. XVI Światowy i Dzień Chorego Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. Idea Został ł ustanowiony przez Jana Pawła ł II, Święto jest obchodzone od 1993 roku w dniu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Edward Leszczyński

Wojciech Edward Leszczyński REGNATUM B I U L E T Y N F U N D A C J I Q U O M O D O ii m. K rr ó ll a S tt a n ii ss łł a w a L ee ss z cc z y ń ss k ii ee g o Vol. VI (VII) 2010 wydanie cyfrowe periodyk jako e-biuletyn w formacie

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo na drogach w UE Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Etyczny i społeczny kontekst zarządzania Wykład IV Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa:

Bardziej szczegółowo

JAK SKUTECZNIE ODZYSKIWAĆ NALEŻNOŚCI

JAK SKUTECZNIE ODZYSKIWAĆ NALEŻNOŚCI JAK SKUTECZNIE ODZYSKIWAĆ NALEŻNOŚCI Temat zna każdy i to aż za dobrze usługa wykonana, towar odebrany, klient nie zgłasza zastrzeżeń, faktura wystawiona i na tym koniec. Nie oszukujmy się satysfakcja

Bardziej szczegółowo