Demoralizacja domena XXI wieku? Dyskryminacja Afrykanerów w RPA Uwaga! Rząd okrada fotoradar! Nadgorliwa komorniczka Eko-oszuści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Demoralizacja domena XXI wieku? Dyskryminacja Afrykanerów w RPA Uwaga! Rząd okrada fotoradar! Nadgorliwa komorniczka Eko-oszuści"

Transkrypt

1 Demoralizacja domena XXI wieku? Dyskryminacja Afrykanerów w RPA Uwaga! Rząd okrada fotoradar! Nadgorliwa komorniczka Eko-oszuści Numer 4 Styczeń

2 DEMORALIZACJA DOMENA XXI WIEKU? Papież Leon XIII/commons.wikimedia.org W powszechnym przekonaniu demoralizacja na masową skalę to domena XXI wieku. Zazwyczaj przyczyn dopatrujemy się w powojennym świecie. Niedawno miałem jednak przyjemność czytać encyklikę pt. Humanum Genus, Leona XIII Papieża żyjącego w XIX wieku, który z niepokojem opisywał zmiany w społeczeństwie zachodzące za jego czasów. Dzieło poświęcone jest głównie sektom masońskim i ich działalności, w której to upatruje się przyczyny stopniowego odchodzenia od tradycyjnych wartości. Opisywane tam zmiany i komentarze spróbowałem skonfrontować ze współczesnym światem. Zrozumiałem wówczas, że do wielu absurdów przywykliśmy już dawno i są one naturalnym elementem życia w naszych czasach. Dzisiejsze podejście do życia politycznego, społecznego i gospodarczego to efekt złamania zasad panujących nie tylko przed wojną, ale nawet przed pojawieniem się masonerii i lewicowych Opisywane tam zmiany i komentarze spro bowałem skonfrontować ze wspo łćzesnym s wiatem. Zrozumiałem wo wćzas, z e do wielu absurdo w przywyklis my juz dawno i są one naturalnym elementem z yćia w naszyćh ćzasaćh nurtów oświeceniowych. Przykładem zmiany, która dzisiaj jest czymś normalnym, a wówczas była niebywałą kontrowersją dla środowisk konserwatywnych, jest na przykład całkowity rozdział państwa od Kościoła (szczególnie lewicowy jest tutaj postulat niezależności prawa cywilnego od samej doktryny katolickiej, a więc fundamentu moralnego) lub pojawienie się ślubów cywilnych z możliwością łatwego rozwodu. Idą za tym także problemy niszczenia instytucji rodziny, co dzisiaj widać już w bardzo dużym stopniu. Nikt wtedy jednak nie myślał o związkach homoseksualistów Nowoczesne nurty filozoficzne rozkwitały wraz z odsunięciem Kościoła od bezpośrednich wpływów na życie społeczne. Filozofia Fryderyka Nietzschego stała się inspiracją dla twórców ideologii nazistowskiej, a Karol Marks i Fryderyk Engels stworzyli podstawy komunizmu. Spopularyzowanie nowego typu myślenia to sprawa nie tylko fali nowości i populizmu głoszonych haseł, ale także pro- 2

3 paganda tzw. wolnomyślicielstwa, niezależnego myślenia, postępu i zasadniczo światopoglądu naukowego z udziałem lewicowych naukowców, którzy zaczęli mieszać swoje prywatne przekonania z nowymi odkryciami. To samo miało miejsce wcześniej, kiedy głośna była sprawa osądzenia Galileusza o herezje (chodziło wówczas nie o poglądy naukowe, a teologiczne). Nieustanną propagandą spopularyzowano pogląd, że Kościół jest zacofany i nie pozwala na rozwój nauki. Przytakiwali temu monarchowie oświecenia, którzy dążyli do uzależnienia Kościoła od państwa, którym rządzą aby kontrolować społeczną naukę Kościoła. Zbrodnicze ideologie ateistów wzięły swoje żniwo podczas największych wojen w dziejach. Spustoszono wówczas Europę, a w powojennym świecie tamowano rozwój krajów po wschodniej granicy żelaznej kurtyny. Na zachodzie jednak demokracja, która na ogół prowadzi do socjalizmu, również doprowadzała do stopniowego rozrostu biurokracji i coraz częstszej kontroli państwa w wielu dziedzinach życia. Utrzymywały się przymusowe ubezpieczenia społeczne, co miało wymierny wpływ na przyrost naturalny. W 1968 roku doszło do rewolucji obyczajowej, podczas której znowu wypaczone znaczenie wolności zawładnęło umysły młodzieży. Ta młodzież zaczęła dochodzić do władzy, niszczyć tożsamość krajów Europy, nieustannie walczyć z Kościołem i kontynuować realizowanie ustroju, który coraz bardziej przypominał socjalizm. System, w którym człowieka traktuje się jako dziecko potrzebujące opieki państwa, uzależnia ludzi od świadczeń socjalnych. Za tym idzie powszechne przekonanie, że to państwo powinno nam zapewnić podstawowe usługi, a nie wolny rynek przedsiębiorstw konkurujących ze sobą o jakość i cenę. U części osób prowadzi to także do lenistwa i postawy roszczeniowej wobec bogatszej części społeczeństwa. Wysokie podatki w połączeniu z konsumpcjonizmem to druga poważna przyczyna niżu demograficznego. Stan finansów dzisiejszej rodziny wyraźnie zależy od liczby posiadanych dzieci, co jest rzadziej spotykane tam, gdzie panuje bogactwo lub bieda pomiędzy tymi dwoma stanami jest niestabilność finansowa, która skutecznie zniechęca do rozrostu rodziny. To także, zgodnie ze statystkami, zasadnicza przyczyna aborcji. Socjaliści wchodzący w skład demokratycznie wybranej klasy politycznej w dzisiejszych czasach dzielą się na cwaniaków, którzy bez oporów wykorzystują demagogiczne i zepsute poglądy do swojej propagandy w celu zdobycia władzy i pieniędzy, oraz na zdeprawowanych głupków, którzy w te idee wierzą. W ten sposób socjalizm demoralizuje społeczeństwo. Historia już raz pokazała, że demokracja, a w konsekwencji socjalizm prowadzący do demoralizacji zniszczył Imperium Rzymskie. Wówczas nastała nowa epoka w dziejach Europy, która zmieniła cały świat. Co nastanie po upadku państw Unii Europejskiej? Można by rzec: zobaczymy, lecz jak zauważył R. Dmowski, bierność jest przyczyną naszej klęski. Dlatego działajmy już teraz, by choć w minimalnym stopniu złagodzić konsekwencje nadciągającego kryzysu. Paweł Rybacki DYSKRYMINACJA AFRY- KANERÓW W RPA Niedawno zmarł Nelson Mandela. Człowiek, który był głównym przeciwnikiem apartheidu, systemu segregacji rasowej w RPA. Wszystkie media były zachwycone pokojowym przejęciem władzy, przez reprezentującą czarnoskórych obywateli patię ANC (Afrykański Kongres Narodowy) i wprowadzić demokrację. Ukazywano RPA jako przykład tęczowego społeczeństwa, gdzie nie ma miejsca na rasizm i uprzedzenia. Niestety, rzeczywistość w tym kraju wygląda zupełnie inaczej, szczególnie dla białej mniejszości. Afrykanerzy oraz Burowie to potomkowie białych osadników z Europy, którzy przybili do Afryki kilkaset lat temu. Ich populacja w RPA wynosi około 4,5 mln, czyli blisko 10 procent ludności całego kraju. Po obaleniu apartheidu w 1994 r. była to grupa znacznie liczniejsza i stanowi- 3

4 ła blisko 20 procent społeczeństwa, lecz spora część z nich została zmuszona do emigracji, z powodu prześladowań przez czarnoskórą większość. szych, gdzie o przyjęciu decyduje nie ilość zdobytych punktów, a kolor skóry. Niestety, 20 lat po obaleniu apartheidu jesteśmy świadkami dyskryminacji białej ludności RPA oraz fizycznej eksterminacji tego narodu. Nienawiść ta jest podsycana przez same władze tego kraju, przy jednoczesnej obojętności międzynarodowych instytucji. Ile jeszcze afrykanerskich rodzin będzie musiało zginać lub żyć w otoczonych murami i ochroniarza- mi gettach, aby świat otworzył oczy, że są prześladowani? Mikołaj Lorenz Fot. Marcin Borkowski Uwaga! Rząd okrada fotoradar! O d lat słyszymy wiele informacji na temat tego, jak bardzo niebezpiecznie jest na naszych polskich drogach. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - polskie drogi są w opłakanym stanie. Władza jak zawsze znalazła genialny pomysł na to jak pozornie walczyć z piratami drogowymi, a przy okazji napełnić budżet państwa. Zaczęto stawiać fotoradary w imię bezpieczeństwa obywateli. Od tamtego czasu zaczęto nas bom- bardować jak bardzo spadła liczba wypadków w miejscach, gdzie takie urządzenia się znajdują. Jednak jest pewien haczyk. Warto zauważyć, że w swej ogromnej większości fotoradary stoją w miejscach, gdzie trudno 4 Nelson Mandela/- world/2010/sep/16/young-mandela-david-smith dzo powszechnym. 20 lat po obaleniu apartheidu brutalnie zamordowanych zostało około 5 tys z nich, wraz z rodzinami. Napastnicy, którzy oficjalnie przyznają, że motywem Mimo tak znaćznej ilosći przypadkow zabójstwa Blisko 80 bestialskićh morderstw na tle był kolor procent rasistowskim, rząd RPA nie robi nić, skóry ofiary, ziemi okrutnie uprawaby ogranićzyć ićh ilosć. Co ćiekawe, mordują nanej w tym prezydent Jaćob Zuma spiewał wet kilkuletkraju nalepiosenkę Zabij Bura - na ofićjalnym nie dzieci, ży właśnie kobiety, do Afrykazjezdzie partii rządząćej. gwałcąc je i nerów, któgodzinami rzy posiatorturując. dają olbrzymie i wysokoefektywne farmy w Mimo tak znacznej ilości przypadków całej RPA. Aktualnie państwo jest w bestialskich morderstw na tle rasitrakcie wywłaszczania białych far- stowskim, rząd RPA nie robi nic, aby merów z ich prywatnych gospo- ograniczyć ich ilość. Co ciekawe, darstw, którzy w zamian otrzymują prezydent Jacob Zuma śpiewał pioodszkodowanie w wysokości mniej- senkę Zabij Bura na oficjalnym szej niż połowa wartości gruntu. Na- zjeździe partii rządzącej. stępnie pola te zostają podzielone przez rząd na tysiące małych i nieefektywnych oraz przekazane przy- Black Economic Empowerment jest padkowym ludziom, którzy nie mają programem, który faworyzuje czarpojęcia o uprawianiu ziemi. Swojej noskórą ludność poprzez parytety ziemi zostało pozbawionych już 10 z rasowe. Właściciele firm nie mogą 40 tys. białych rolników, a kraj z zatrudnić dobrze wykwalifikowanego jednego z największych eksporterów inżyniera tylko dlatego, że jest on płodów rolnych stał się ich importe- Afrykanerem. Dlatego wielu znakorem. micie wykształconych białych mieszkańców RPA decyduje się na emigramorderstwa na Burach, zajmujących cję. Identyczną sytuację można zasię rolnictwem, jest zjawiskiem barobserwować na uczelniach wyż-

5 Grafika: Mateusz Jabłoński nią nam upragnione bezpieczeństwo, skoro to był cel tej akcji. Pieniądze powinno się zainwestować w nowoczesną sieć autostrad i dróg ekspresowych, co zachęciło by potencjalnych inwestorów do rozwijania swoich firm w Polsce. Jednak zamiast tego odebrane nam fundusze trafiają do budżetu państwa i zostają roztrwonione na idiotyczne wydatki rządu, unijne regulacje oraz budowę nowych fotoradarów! je dostrzec oraz nie mają nic wspólnego z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Kierowcy zazwyczaj ich nie zauważają, błysk i za dwa tygodnie dostają zdjęcie swojego samochodu wraz z dosyć dużą kwotą do zapłaty. Na przeciętnym Kowalskim zarobiono miliony, a kto wie czy nie miliardy złotych. Można by poczekać na te nowoczesne drogi, które zapew- że aktualnie fotoradary nie mają wiele wspólnego z poprawą naszego bezpieczeństwa i służą tylko do okradania obywateli z ich ciężko zarobionych pieniędzy. Mikołaj Lorenz Sekcja Młodzieżowa Kongresu Nowej Prawicy w Bydgoszczy przeprowadziła ankietę, która miała na celu poznać opinie Bydgoszczan na temat fotoradarów. Spytaliśmy czy aktualnie fotoradary są wykorzystywane w sposób prawidłowy tj. do poprawy bezpieczeństwa ludzi oraz w jakim miejscu powinny się znajdować jeżeli aktualnie nie spełniają swojego zadania. Większość Bydgoszczan wskazała okolice szkół i placów zabaw jako obiektów blisko których powinny znajdować się urządzenia do pomiaru prędkości. Jednocześnie podkreślali, 5

6 ABSURDY, JAKICH NIEMAŁO! J ak powszechnie wiadomo, komornik zajmuje się egzekucją osób, które nie mogą (lub nie chcą) spłacić swoich zobowiązań w terminie., poprzez zabieranie przedmiotów wartościowych typu: sprzęd RTV, AGD, biżuteria itd. Na poczet spłaty długu dłużnika. Jednakże egzekucja pani komornik, która miała miejsce w Łuskowie w woj. Zachodniopomorskim, przechodzi ludzkie pojęcie. Otóż pani komornik sądu rejonowego Katarzyna Chudy weszła na posesję państwa Dubrawskich i zajęła przetwory spożywcze należące do żony dłużnika. Kobieta poinformowała panią komornik, że jej mąż Krzysztof, który zalega ze spłatą długu w wysokości ok. 300 złotych (a którego wtedy nie było w domu) jest z nią w separacji i mają rozdzielność majątkową. W dodatku pani Dubrawska pokazała komorniczce oryginał tego dokumentu dla wiarygodności. Nie przeszkodziło to jednak konfiskacie 112 słoików z przetworami zrobionymi przez panią domu, które były w spiżarni. Wówczas doszło do sprzeczki pomiędzy ( )Nie przeszkodziło to jednak konfiskaćie 112 słoiko w z przetworami zrobionymi przez panią domu, kto re były w spiz arni. Wo wćzas doszło do sprzećzki pomiędzy komornićzką, a panią Katarzyną i jej tes ćiem Janem( ) komorniczką, a panią Katarzyną i jej teściem Janem, który był tego dnia obecny w domu: w pewnym momencie chciałam powstrzymać tę panią, bo zabierała wynik mojej ciężkiej pracy - opowiada pani Dubrawska - chciałam ją prosić, aby tego nie robiła i nie dotknęłam jej ręki, a odskoczyła, jakbym się na nią rzuciła. Pani komornik stwierdza jednak zupełnie co innego. Twierdzi, że pani domu i jej teść naruszyli jej nietykalność cielesną i chcieli ją siłą wyrzucić z posesji. Zawiadomiła o tym nawet Policję. Ta jednak nie interweniowała, mimo że przyjechała pod dom państwa Dubrawskich. Sama komorniczka nie ma sobie nic o zarzucenia tłumacząc, że działała zgodnie z prawem. Podjęłam, jako komornik, czynności w miejscu zamieszkania dłużnika przyjmując, że rzeczy, które są w tym miejscu, są jego własnością - mówi Katarzyna Chudy. Pan Jan, wspomniany teść Katarzyny Dubrawskiej, skomentował to wydarzenie następująco: Ta pani sama weszła do naszego 6

7 domu, nie pytając nikogo i weszła od razu do korytarza. Zachowywała się jak to było w Polsce trzydzieści lat temu, bo ona jest władzą. Pani Chudy oszacowała wartość przetworów na sumę łączną 906 złotych 50 groszy. Wszystkie skonfiskowane przedmioty pójdą pod młotek, choć wątpię, że ktoś zechce je kupić. Pani Dubrawska przygotowała je własnoręcznie, myśląc o swoim 8-letnim synu Kubie, który jest alergikiem. Krajowa Rada Komornicza również łapie się za głowę, jak to mogło się stać. Też się zastanawiam, na jakiej zasadzie pani komornik ze Szczecina wyceniła te przetwory - przyznaje Robert Damski, rzecznik tejże rady. Niech ta historia stanie się przestrogą dla wszystkich - jeżeli komornik w tym kraju może skonfiskować przetwory, to może też zająć lodówkę wraz z zawartością, byleby wyegzekwować swą należność na poczet spłaty długów. Mateusz Jabłoński Źródła: wiadmości gazeta.pl, fakt.pl EKO-OSZUŚCI J akiś czas temu, w ramach godziny wychowawczej, moją szkołę odwiedziła kampania dalekowzroczni. Na początku pomyślałem, że ta organizacja działa na rzecz środowiska, jest pożyteczna i prowadzi swoją działalność non-profit. Jednak ta myśl okazała się naiwną, gdy tylko dostrzegłem, jak kosztowna jest to kampania i skąd pochodzą pieniądze na nią przeznaczane. Pierwszą rzeczą, jaka zwróciła moją uwagę, to prezentacja multimedialna opracowana przez tę organizację. Był to film zrobiony podobną techniką do gier komputerowych a więc jego zamówienie z pewnością nie było tanie. Jednak gdy wyprowadzono nas przed szkołę, do Eko-busa, by zapoznać nas z metodami odzyskiwania odpadów i sposobami ich segregacji, zauważyłem prawdziwe marnotrawstwo pieniędzy. Przywitał nas mężczyzna w średnim wieku przebrany za bociana będącego maskotką dalekowzrocznych. Było to dość zabawne, choć już zacząłem się zastanawiać, skąd przeznacza się fundusze na taki etat. Wchodząc do namiotu rozłożonego wzdłuż Eko-busa, dostrzegłem tablicę multimedialną (która jak zwykle służy tylko jako ozdoba, niczym naścienny dywan w rosyjskiej daczy), rower do ćwiczeń generujący prąd i parę drobnych gadżetów. Po krótkiej prelekcji przeszedłem do środka pojazdu, moją uwagę zwróciły cztery stanowiska z nowymi laptopami, duża makieta bydgoskiej spalarni śmieci oraz mnóstwo ulotek. Tam czekała również pani, która omawiała kolejny raz sposób działania projektu nowej spalarni śmieci w naszym mieście. Gdy zakończyła prezentację, zapytałem ją, jak dużo środków przeznaczono na promowanie ochrony środowiska. Usłyszałem, że Unia Europejska dotuje 216 milionów złotych, dużo pieniędzy bierze się z funduszu dla ochrony środowiska, a osiem milionów przeznacza moje miasto (to tłumaczyło oczywiście także okazyjną propagandę pro-unijną). Słysząc te dane złapałem się za głowę. Moje miasto przeznacza tyle pieniędzy na kampanię ekologiczną, podczas gdy zadłużenie Bydgoszczy wynosi ponad miliard złotych i wciąż rośnie! Doskonale znana jest już walka z globalnym ociepleniem (chyba łatwiejsza by była walka z wiatrakami ), na którą przeznacza się rocznie, przyzwyczajono nas już do znikania nieekologicznych produktów z półek sklepowych na rzecz droższych zamienników, nie raz ceny autostrad rosły niebotycznie, by ocalić zagrożone bociany, a eko-oszuści wciąż znajdują nowe metody na utrudnianie nam życia. Dbałość o środowisko to bardzo dobra rzecz, należy bowiem pozostawić przyszłym pokoleniom zdrowe otoczenie i bogactwa naturalne. Jednak wolałbym zacząć od pozostawienia im świata wolnego od przekrętów, korupcji i trwonienia pieniędzy pod płaszczykiem działalności pro-naturalnej. Choć niestety marnowanie to właśnie natura dzisiejszego systemu Paweł Rybacki żródło obrazka: sxc.hu 7

8 TYMCZASEM W INTENRECIE DOŁĄCZ DO NAS! Serdecznie zapraszamy wszystkich konserwatystów do współpracy przy wydawaniu gazetki. Jeśli napisałeś ciekawy artykuł, relację, przeprowadziłeś wywiad zachęcamy do napisania do naszej redakcji. Przyjmiemy także ciekawą grafikę, na przykład o charak terze patriotycznym. Skontaktować się można za pomocą adresu e mail umieszczonego poniżej. Zapraszamy na nasze strony: facebook.com/npbgp twitter.com/npgazeta youtube.com/user/ NowoczesnaPolskaTV nowoczesnapolska.com.pl Źródła obrazków: - własne - sxc.hu - commons.wikimedia.org - - Kwejk.pl