WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA"

Transkrypt

1 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA dr Tomasz Brodzicki dr Marcin Wołek Trójmiasto Tczew, grudzień

2 Lp. nazwa Konstrukcja miernika Jednostka miary Źródła danych Opis [uzasadnienie] Domena I. Wzrost atrakcyjności gospodarczej Podmioty gospodarki liczba podmiotów gospodarki narodowej 1 narodowej / (liczba podmioty na 1000 gminy / 1000) 2 liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 gminy 3 Saldo rotacji podmiotów gospodarczych liczby podmiotów w oparciu o REGON (deklarowana liczba pracujących) 5 Znaczenie MSP 6 wydatki inwestycyjne gminy per capita Osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. / (liczba / 1000) Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze / Liczba podmiotów wykreślonych z ewidencji gospodarczej Liczba zatrudnionych w analizowanym sektorze gospodarczym / liczba zatrudnionych ogółem w podmiotach gospodarczych na Liczba zatrudnionych w MSP / liczba zatrudnionych ogółem w podmiotach gospodarczych na Wydatki inwestycyjne miasta / liczba mieszk. Osoby fiz., Główny Urząd Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny analiza struktury zatrudnienia w najważniejszych sektorach gospodarki. Analiza znaczenia MSP dla gospodarki lokalnej. 2

3 7 PIT per capita Dochody miasta z tytułu PIT / liczba mieszk. Wartość PKB wg PPS na 8 PKB per capita wg PPS / liczba 9 Dochody z podatku od nieruchomości per capita Dochody z tytułu podatku od nieruchomości / liczba GUS 10 Stopa bezrobocia [gotowe dane] osoby Powiatowy Urząd Pracy Liczba pracujących na 11 Wskaźnik zatrudnienia / liczba Powiatowy Urząd miasta w Pracy wieku 15 lat i więcej Liczba kobiet 12 Udział kobiet w strukturze bezrobotnych bezrobotnych na terenie Powiatowy Urząd miasta / liczba Pracy bezrobotnych ogółem w mieście Domena II. Rewitalizacja Wydatki budżetowe na rewitalizację Wydatki budżetowe na 1 ogółem per capita działania rewitalizacyjne / liczba Powierzchnia terenów 2 Udział terenów objętych rewitalizacją zrewitalizowanych / łączna powierzchnia miasta Miernik lokalnej koniunktury gospodarczej oraz na rynku nieruchomości. Zgodny z domeną 2. Zgodny z domeną 2. 3

4 Liczba imprez bezpośrednio Udział imprez w mieście związanych z wynikających z programu 3 rewitalizacją rewitalizacji / liczba imprez organizowanych w mieście ogółem 1 Udział terenów zrewitalizowanych w łącznej powierzchni terenów zdegradowanych Zmodernizowane/wybudowane drogi i ulice (km) 2 Udział dróg o nawierzchni twardej 3 Bezpieczeństwo publiczne Udział osób korzystających z pomocy społecznej Powierzchnia terenów zrewitalizowanych / łączna powierzchnia terenów zdegradowanych Domena III Wysoka jakość mieszkalnictwa i usług Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg w mieście Długość dróg o nawierzchni asfaltowej i betonowej / długość dróg w mieście ogółem Liczba zdarzeń kryminalnych / 1000 Liczba osób objętych pomocą MOPS / liczba miasta km Liczba zdarzeń, Zarząd Dróg Wojewódzkich Policja,, MOPS Zgodny z domeną 2. Zgodny z domeną 2. Pomiar co dwa lata. Zgodny z domeną 2 oraz 3.

5 Powierzchnia mieszkalna 5 Powierzchnia mieszkalna per capita / liczba metr kw. miasta Liczba połączeń 6 kolejowych z Dostępność do Trójmiasta transportem Trójmiastem w dzień kolejowym powszedni / Liczba połączeń Dostępność do Trójmiasta komunikacją autobusową Czas podróży do Trójmiasta transportem kolejowym Znaczenie mieszkalnictwa jednorodzinnego 10 Dostępność do transportu miejskiego Liczba połączeń autobusowych z Trójmiastem w dzień powszedni / Średnia geometryczna sumy czasów podróży wszystkich pociągów osobowych i pospiesznych w relacji Tczew Gdańsk Gł. i Gdańsk Gł. Tczew Powierzchnia mieszkalna domów jednorodzinnych / powierzchnia mieszkalna ogółem na Liczba wozokilometrów transportu miejskiego organizowanego przez miasto / 1000 mieszk. Liczba połączeń minuty wozokilometr PKP SKM w Trójmieście, PKP Przewozy Regionalne, PKP Intercity, ew. inni przewoźnicy kolejowi ZKM Tczew, ZKM Gdańsk, regionalni przewoźnicy autobusowi PKP SKM w Trójmieście, PKP Przewozy Regionalne, PKP Intercity, ew. inni przewoźnicy kolejowi (ew. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego), ZKM Tczew Zgodny z domeną 3. Pomiar co lata. Pomiar co 2 lata. Pomiar coroczny 5

6 11 Znaczenie komunikacji rowerowej 12 Wskaźnik motoryzacji indywidualnej 13 Dostępność do usług medycznych 1 Dostępność do usług medycznych 2 1 Wydatki na oświatę na 1-go ucznia Długość miejskich tras rowerowych / długość dróg w mieście Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na / 1000 Liczba / liczba lekarzy POZ na Liczba miasta/ Liczba pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach oraz ośrodkach zdrowia na Tczew Samochody osobowe Liczba Liczba Domena IV społecznego Wydatki miasta na oświatę i wychowanie / liczba uczniów oraz dzieci objętych opieką przedszkolną na terenie miasta Urząd Powiatowy,, Urząd Marszałkowski Pomiar co dwa lata. Pomiar co 2 lata. Pomiar co 2 lata. 6

7 Wyniki tczewskich uczniów w testach 2 [gotowe dane] kompetencyjnych z matematyki Ministerstwo Edukacji 3 Wyniki tczewskich uczniów w testach kompetencyjnych z przedmiotów humanistycznych [gotowe dane] Znaczenie organizacji w realizacji zadań samorządu Wartość dotacji dla organizacji zlokalizowanych na / wydatki budżetu miasta 5 Organizacje pozarządowe w stosunku do liczby Liczba organizacji zlokalizowanych na / 1000 Liczba organizacji pomocniczy. Pomiar 7

8 suma wydatków wszystkich organizacji zlokalizowanych na 6 / wartość Efektywność działania organizacji dotacji z budżetu miasta dla organizacji zlokalizowanych na 7 8 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych bezpośrednich na prezydenta miasta Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych [gotowe dane] Komisja Wyborcza [gotowe dane] Komisja Wyborcza pomocniczy. Pomiar 9 Wydatki budżetowe na kulturę Wydatki budżetowe na kulturę / wydatki budżetowe miasta ogółem pomocniczy. Pomiar 8

9 10 Wydatki budżetowe na sport Wydatki budżetowe na sport / wydatki budżetowe miasta ogółem pomocniczy. Pomiar 9