.nu v Warunki rejestracji domen

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".nu v. 20130902 Warunki rejestracji domen"

Transkrypt

1 .nu v Warunki rejestracji domen Dotyczy domen.nu 1 Wstęp 1.1 Fundacja ds. Infrastruktury internetowej mieszcząca się pod adresem: ( ), Box 7399, Stockholm, to niezależna publiczna fundacja odpowiadająca za rejestrację domen.nu 1.2 Rejestratorzy, którzy mają umowy z Fundacją, mają prawo rejestracji domen i na życzenie właściciela mogą zarządzać domenami. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 1.3 Warunki dotyczą nazw zarejestrowanych pod domeną.nu i odnoszą się do Rejestratora, Właściciela i Fundacji. Te warunki są ważniejsze niż warunki ustalane przez Rejestratora w stosunku do Właściciela. 2 DEFINICJE Dla warunków rejestracji domen poniższe terminy i wyrażenia mają następujące znaczenia, o ile nie wyszczególniono inaczej: 2.1 ASCII oznacza American Standard Code for Information Interchange. 2.2 Kod autoryzacji dotyczy hasła, które zostanie wygenerowane dla zarejestrowanej domeny. 2.3 Deaktywacja oznacza, że nazwa domeny nie będzie publikowana w strefie.nu. Sama rejestracja domeny pozostaje bez zmian. 2.4 Domena dotyczy nazwy znajdującej się po lewej stronie przed.nu, oddzielonej od niej kropką (np. nazwa.nu). 2.5 Posty DS dotyczy postów delegowanych dla DNSSEC. 2.6 IDN odnosi się do Internationalized Domain Name, więcej informacji na ten temat znajduje się na 2.7 Właściciel to osoba ubiegająca się o rejestrację domeny lub posiadająca domenę, do której odnoszą się poniższe warunki. 2.8 Rejestrator zaakceptowany przez Fundację podmiot mogący rejestrować domeny.nu..nu v (9)

2 2.9 Usługi rejestracji odnoszą się do usług związanych z rejestracją, wyrejestrowaniem, odnowieniem, zmianą właściciela, zarządzaniem danymi kontaktowymi, zmianą serwerów, zmianą Rejestratora i zarządzaniem postami DS oferowanych Właścicielowi Fundacja odnosi się do Fundacji ds. Infrastruktury internetowej Przeniesienie praw odnosi się do systuacji w której domena zostaje przeniesiona do nowego Właściciela decyzją w zakresie rozstrzygania sporów postępowania na podstawie pkt. 6.3 lub na podstawie pkt Rejestracja domeny 3.1 Wymagania dotyczące wniosku Wniosek o rejestrację domeny.nu jest otwarty dla wszystkich, którzy posiadają pesel lub numer NIP Przy rejestracji domeny obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy -oznacza to, że przydział domen następuje wg kolejności zgłoszeń w rejestrze Fundacji 3.2 Nazwa domeny Nazwa domeny może składać się tylko ze znaków ASCII, tzn. liter a z, cyfr 0 9 i myślników. Domena musi rozpoczynać i kończyć się literą lub cyfrą i nie może się składać z samych myślników Kombinacje cyfr w formacie xxxxxx-xxxx które tworzą lub mogą tworzyć numery pesel, nie mogą być zarejestrowane Z powodów technicznych nie jest możliwe zarejestrowanie domeny która posiada dwa znaki alfanumeryczne po których następują dwa myślniki Domena IDN musi zostać przekodowana na znaki ASCII jeśli ma zostać zarejestrowana jako domena.nu Nazwa domeny musi zawierać przynajmniej jeden (1) znak, maksymalnie może zawierać 63 znaki Domena nie może zostać zarejestrowana, jeśli istnieje już taka sama nazawa domeny z końcówką.nu Subdomeny dla domen już zarejestrowanych są zarządzane przez Właściciela domeny..nu v (9)

3 3.2.8 Niektóre domeny są zablokowane przez Fundację i nie mogą być zarejestrowane. Lista tych domen dostępna jest na stronie: Niektóre domeny są zarezerwowane dla Właścicieli i mogą być zarejestrowane po specjalnej ocenie. Te domeny dostępne są na stronie 4 Obowiązki właściciela domeny 4.1 Odpowiedzialność za dane Właściciel odpowiada za to, by poniższe dane znalazły się przy rejestracji domeny: (i) Pełna nazwa firmy i osoby kontaktowej, w przypadku osoby prywatnej: Imię i Nazwisko, (ii) Numer NIP lub numer pesel (lubi inny numer identyfikacji), (iii) Numer VAT (dla podmiotów zagranicznych, które są podatnikami), (iv) Adres do korespondencji, (v) Numer telefonu (vi) Adres . Dane powinny być pełne i prawidłowe Właściciel powinien bezzwłocznie i na bieżaco informować Rejestratora w przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji domeny, by można było poprawić te dane w zasobach Fundacji. 4.2 Kontrolna nad domeną Właściciel domeny powinien upewnić się, że domena nie narusza praw innych i nine obraża ich lub też w inny sposób nie narusza statutów i porządku publicznego. 5 Prawa właściciela do usług rejestracji 5.1 Usługi rejestracji Usługi świadczone są przez Rejestratora z którym Właściciel zawarł umowę. Jeśli umowa wygaśnie, jak w punkcie 5.3 lub też umowa Rejestratora z Fundacją wygaśnie, zostanie wyznaczony nowy Rejestrator domeny dla obecnego Właściciela, zgodnie z pkt.8 w poniższych warunkach. Rejestrator podejmuje się wykonania usług rejestracji na wniosek Właściciela według obowiązującego cennika i innych warunków zawartych na jego stronie..nu v (9)

4 5.1.1 Nowe rejestracje domeny Rejestrator rejestruje domeny.nu na wniosek Właściciela Przy nowej rejestracji Właściciel powinien otrzymać informację o zarejestrowanej domenie lub nieudanej rejestracji najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od momentu złożenia wniosku o rejestrację Właściciel podczas czasu, w którym domena jest zarejestrowana, ma do niej pełne prawo Odnowienie domeny Rejestrator podejmuje się na wniosek Właściciela odnowić domenę, z wyjątkiem punktu Aktualizacja danych kontaktowych Rejestrator aktualizuje dane na wniosek Właściciela Zarządzanie serwerami Rejestrator na wniosek Właściciela dodaje, usuwa lub zmienia ustawienia serwera na który ma wskazywać domena. Fundacja może zmienić lub usunąć te serwery o ile będą mogły stwarzać zagrożenie w płynności ruchu w sieci Wyrejestrowanie domeny Rejestrator na wniosek Właściciela może wyrejestrować domenę Zmiana właściciela domeny Rejestrator na wniosek Właściciela może przenieść obecną domenę na innego Właściciela, o ile ten zaakceptował warunki rejestracji i udostępnił dane zgodnie z pkt Rejestrator musi przenieść prawa do domeny na nowego Właściciela bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu spełnienia warunków w punkcie Przy zmianie Właściciela domeny, nowy Właściciel zastąpi starego Właściciela po akceptacji tej zmiany..nu v (9)

5 5.1.7 Zmiana Rejestratora Rejestrator na wniosek Właściciela przenosi zarządzanie domeną Właściciela od jednego Rejestratora do innego zgodnie z punktem Rejestrator, od którego Właściciel przenosi domenę, powinien na jego wniosek wygenerować Kod autoryzacji dla Domeny, którą zarządzał dla Właściciela Właściciel domeny zwraca się do Rejestratora z prośbą o Kod autoryzacji dla Domeny, której dotyczy zmiana Rejestratora. Rejestrator powinien niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 5 dni od złożenia prośby o zmianę, udostępnić Kod autoryzacji Właścicielowi. Jeśli Rejestrator nie udostępni kodu, Fundacja ma prawo do samodzielnego udostępnienia Właścicielowi Kodu autoryzacji Rejestrator odpowiada za przekazanie Kodu autoryzacji w bezpieczny sposób i na żądanie Właściciela Właściciel zwraca się z przeniesieniem domeny do nowego Rejestratora i przekazuje Kod autoryzacji wg jego wytycznych dla tej domeny Nowy Rejestrator potwierdza zmianę Właścicielowi domeny Rejestrator, od którego przenoszona jest domena nie może pobierać żadnej opłaty związanej z rejestracją domeny Właściciel domeny jest świadomy, że zmiana Rejestratora może się wiązać z nową opłatą roczną uiszczaną nowemu Rejestratorowi Posty DS Rejestratorzy umożliwiający DNSSEC powinni na żądanie Właściciela dodać, usunąć lub zmienić posty DS Fundacja zachowuje prawo do zmiany, usunięcia lub odstąpienia od upublicznienia podanych postów DS, jeśli w opinii Fundacji mogą one spowodować zaburzenia w sieci. 5.2 Wykonanie usługi rejestracji Rejestrator przeprowadza rejestrację na wniosek Właściciela tylko po zaakceptowaniu przez niego warunków rejestracji i zebraniu informacji osobowych. Rejestrator może odmówić rejestracji domeny, jeśli Właściciel za nią nie zapłacił..nu v (9)

6 5.3 Wypowiedzenie umowy Właścicielowi przez Rejestratora Jeśli Rejestrator w umowie z Właścicielem zawarł takie prawo, może z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia wypowiedzieć umowę Właścicielowi. Wypowiedzenie powinno być pisemne i określać wyraźnie (i) że umowa z Właścicielem zostaje zerwana do okresu wygaśnięcia okresu rejestracji, (ii) że Właściciel musi wybrać nowego Rejestratora, (iii) w jaki sposób Właściciel może zmienić Rejestratora i (iv) że Fundacja może zostać zgodnie z pktem 8 tymczasowym Rejestratorem, jeśli Właściciel nie wybrał sam nowego Rejestratora. 5.4 Bariery uniemożliwiające wykonania usługi wyrejestrowania lub zmiany Właściciela Barierami uniemożliwiającymi wykonanie usługi mogą być procedury rozstrzygania sporów wg pktu 7. 6 Prawo Fundacji do wyrejestrowania lub przeniesienia domeny 6.1 Wyrejestrowanie z powodu niewykonania zobowiązań Fundacja ma prawo do deaktywacji i wyrejestrowania Domeny jeśli Właściciel nie spełnia wymagań zgodnie z punktem lub 4.1.2, ma wtedy obowiązek wysłać informację do Właściciela z zadaniem rozwiązania problemu i warunków jakie muszą być spełnione. Wiadomość powinna zawierać informację na temat niespełnionych warunków. Jeśli nie zostaną spełnione w ciągu 10 dni od momentu wysłania wiadomości, Fundacja ma prawo deaktywować domenę Jeśli domena zostanie wyrejestrowana, Właściciel ma prawo do aktywacji domeny, jeśli w ciągu najpóźniej 60 dni od wyrejestrowania jej rozwiąże problemy, które były podstawą do wyrejestrowania domeny. Jeśli Właściciel się do tego nie zastosuje, domena zostanie usunięta Jeśli nazwa domeny, lub sposób jej wykorzystania łamie prawo lub warunki tej umowy, Fundacja ma prawo do natychmiastowej deaktywacji lub wyrejestrowania domeny 6.1.Fundacja ma prawo do deaktywacji i wyrejestrowania domeny, jeśli Właściciel jest osobą prawną i został rozwiązany lub postawiony w stan upadłości lub jeśli jest osobą prywatną i zmarł a jego majątek został odziedziczony..nu v (9)

7 6.2 Wyrejestrowanie ze względu na wygasnięcie domeny Jeśli domena nie zostanie przedłużona, Fundacja wyrejestruje ją po 60 dniach od deaktywacji. 6.3 Wyrejestrowanie ze względu na spór Fundacja i Rejestrator mają prawo do wyrejestrowania lub zmiany Rejestratora domeny po decyzji rozwiązującej spór o którym mowa w punkcie Wyrejestrowanie lub transfer domeny ze względu na ostateczną decyzję Fundacja powinna niezwłocznie wyrejestrować lub przenieść domenę na żądanie podmiotu, który pokaże prawną decyzję, z której wynika, że osoba wnioskująca ma większe prawo do nazwy domeny niż Właściciel. 7 Rozstrzyganie sporów dotyczących Domeny Jeśli powstaje spór pomiędzy Właścicielem domeny i stroną trzecią dotyczący domeny, Właściciel jest przywiązany do Fundacji do momentu rozwiązania sporu względem tej domeny. 8 Mechanizm rozwiązywania umowy Jeśli umowa Rejestratora z Fundacją wygaśnie lub wygaśnie umowa Właściciela z Rejestratorem, następuje poniższe: (i) Właściciel akceptuje to, że Fundacja będzie jego tymczasowym Rejestratorem od momentu rozwiązania umowy do momentu wygasnięcia domeny, (ii) Właściciel powinien podczas okresu, w którym Fundacja jest tymczasowym Rejestratorem wybrać nowego Rejestratora, (iii) Jeśli Właściciel nie wybierze nowego Rejestratora, domena zostanie deaktywowana i wyrejestrowana po upływie ważności rejestracji. 9 Przetwarzanie danych osobowych 9.1 Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o danych osobowych (1998:204). Przetwarzanie danych osobowych może się również odbywać przez podmiot wyznaczony do tego przez Fundację, by zaspokoić roszczenia Fundacji zgodnie z poniższymi warunkami rejestracji. 9.2 Celem przetwarzania danych osobowych przez Fundację jest dostarczenie i obsługa rejestru nazw domen w ramach domeny.nu i spełnianie swoich zobowiązań w ramach tych zasad i warunków..nu v (9)

8 Informacje te mogą być połączone z innymi danymi w rejestrze w odniesieniu do powyższych celów, by utrzymać aktualną bazę danych. 9.3 Wykonana przez Fundację rejestracja domeny w Internecie dostępna jest za pośrednictwem odnośnika domeny (WHOIS). Niezależnie od tego, czy Właściciel jest osobą prawną czy fizyczną, jego dane nie są publikowane w Internecie, chyba, że wystąpi z takim żądaniem. 9.4 Właściciel domeny może pozostawić inne dane osobowe (np. osobę kontaktową) tylko w przypadku, gdy może zagwarantować, że ta osoba zgodziła się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundacje. 9.5 Raz w roku Właściciel ma prawo do uzyskania bezpłatnie informacji o danych, jakimi dysponuje Fundacja. Takie rządanie powinno być złożone w Fundacji w formie pisemnej i podpisane. 9.6 Raz w roku Właściciel ma prawo do zgłoszenia zmian w danych osobowych przez Fundację i sprawdzenie czy dane są wykorzystywane zgodnie z ustawą o danych osobowych. 10 Ogólne informacje 10.1 Prawo Rejestratora do przeniesienia umowy Rejestrator ma prawo, bez zgody Właściciela, do przeniesienia praw i obowiązków zgodnie z tymi warunkami na innego Rejestratora Ważność i zmiana warunków rejestracji Warunki rejestracji obowiązują na czas nieokreślony, Fundacja ma prawo do zmiany warunków w poniższych przypadkach: Zmiana warunków wchodzi w życie 30 dni po ogłoszeniu zmiany warunków na stronie Fundacji - obowiązuje od tej daty, nawet dla rejestracji dokonanych po tej publikacji Warunki powinny zostać przesłane przez Rejestratora do Właściciela pocztą w tym samym czasie co informacja o zmianie warunków. Jeśli Właściciel nie podał prawidłowego adresu , powinien sam przczytać informację na temat zmiany warunków. 11 Odszkodowanie 11.1 Odpowiedzialność Fundacji względem Właściciela, o ile nie wynika z celowego zamiaru i zaniedbania, ogranicza się do szkód bezpośrednich do łącznej kwoty jednej (1) ceny bazowej wg Socialförsäkringsbalken (Kodeks ubezpieczeń społecznych 2010:110).nu v (9)

9 11.2 Fundacja nie odpowiada w żadnym wypadku za utracone zyski, zmniejszone obroty, szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich i inne szkody pośrednie Właściciel zgodnie z powyższym może domagać się swoich praw najpóźniej w ciągu najbliższych 90 dni od momentu, w którym zauważył podstawy roszczenia. 12 Wiadomości Zgodnie z warunkami rejestracji wiadomości powinny być dostarczane na ostatnio podany adres pocztowy/ . Wiadomości wysyłane pocztą powinny dojść w ciągu najpóźniej 10 dni kalendarzowych od mmentu wysłania. Wiadomości wysyłane poprzez powinny dotrzeć do odbiorcy bezzwłocznie. 13 Prawa i spory Do powyższych praw rejestracji stosuje się prawo szwedzkie. Spory wynikające z powyższych warunków powinny być wnoszone do sądów powszechnych.