ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA"

Transkrypt

1 ZWROTY ZAGROENIA R I ZWROTY BEZPIECZESTWA S ORAZ SYMBOLE ZAGROENIA

2 ZWROT R (Risk) WSKAZUJCY RODZAJ ZAGROENIA nr zwrotu R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagroenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi ródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagroenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi ródłami zapłonu. R4 - Tworzy łatwo wybuchajce zwizki metaliczne. R5 - Ogrzanie grozi wybuchem. R6 - Produkt wybuchowy z dostpem i bez dostpu powietrza. R7 - Moe spowodowa poar. R8 - Kontakt z materiałami zapalnymi moe spowodowa poar. R9 - Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym. R10 - Produkt łatwopalny. R11 - Produkt wysoce łatwopalny. R12 - Produkt skrajnie łatwopalny. R14 - Reaguje gwałtownie z wod. R15 - W kontakcie z wod uwalnia skrajnie łatwopalne gazy. R16 - Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniajcymi. R17 - Samorzutnie zapala si w powietrzu. R18 - Podczas stosowania mog powstawa łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. R19 - Moe tworzy wybuchowe nadtlenki. R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. R21 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór. R22 - Działa szkodliwie po połkniciu. R23 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe. R24 - Działa toksycznie w kontakcie ze skór. R25 - Działa toksycznie po połkniciu. R26 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. R27 - Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skór. R28 - Działa bardzo toksycznie po połkniciu. R29 - W kontakcie z wod uwalnia toksyczne gazy. R30 - Podczas stosowania moe sta si wysoce łatwopalny R31 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. R32 - W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. R33 - Niebezpieczestwo kumulacji w organizmie. R34 - Powoduje oparzenia. R35 - Powoduje powane oparzenia. R36 - Działa dranico na oczy. R37 - Działa dranico na drogi oddechowe. R38 - Działa dranico na skór. R39 - Zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R40 - Ograniczone dowody działania rakotwórczego. R41 - Ryzyko powanego uszkodzenia oczu. R42 - Moe powodowa uczulenie w nastpstwie naraenia drog oddechow. R43 - Moe powodowa uczulenie w kontakcie ze skór. R44 - Zagroenie wybuchem po ogrzaniu w zamknitym pojemniku. R45 - Moe powodowa raka. R46 - Moe powodowa dziedziczne wady genetyczne. R48 - Stwarza powane zagroenie zdrowia w nastpstwie R49 - Moe powodowa raka w nastpstwie naraenia drog oddechow. R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. R51 - Działa toksycznie na organizmy wodne. R52 - Działa szkodliwie na organizmy wodne. R53 - Moe powodowa długo utrzymujce si R54 - Działa toksycznie na roliny. R55 - Działa toksycznie na zwierzta. R56 - Działa toksycznie na organizmy glebowe. R57 - Działa toksycznie na pszczoły. R58 - Moe powodowa długo utrzymujce si niekorzystne zmiany w rodowisku. R59 - Stwarza zagroenie dla warstwy ozonowej. R60 - Moe upoledza płodno. R61 - Moe działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. R62 - Moliwe ryzyko upoledzenia płodnoci. R63 - Moliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. R66 - Powtarzajce si naraenie moe powodowa wysuszanie lub pkanie skóry. R67 - Pary mog wywoływa uczucie sennoci i zawroty głowy. R68 - Moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie ŁCZONE ZWROTY R R14/15 - Reaguje gwałtownie z wod, uwalniajc skrajnie łatwopalne gazy. R15/29 - W kontakcie z wod uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy. R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór. R20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połkniciu. R20/21/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór i po połkniciu. R21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór i po połkniciu. R23/24 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór.

3 R23/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połkniciu. R64 - Moe oddziaływa szkodliwie na dzieci karmione piersi. R65 - Działa szkodliwie; moe powodowa uszkodzenie płuc w przypadku połknicia. R23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór i po połkniciu. R24/25 -Działa toksycznie w kontakcie ze skór i po połkniciu. R26/27 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór. R26/28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połkniciu. R26/27/28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór i po połkniciu. R27/28 - Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skór i po połkniciu. R36/37 - Działa dranico na oczy i drogi oddechowe. R36/38 - Działa dranico na oczy i skór. R36/37/38 - Działa dranico na oczy, drogi oddechowe i skór. R37/38 - Działa dranico na drogi oddechowe i skór. R39/23 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe; nieodwracalnych zmian w stanie R39/24 - Działa toksycznie w kontakcie ze skór; nieodwracalnych zmian w stanie R39/25 - Działa toksycznie po połkniciu; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/23/24 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/23/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połkniciu; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/24/25 - Działa toksycznie w kontakcie ze skór i po połkniciu; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi nieodwracalnych zmian w stanie R39/26 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/27 - Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skór; nieodwracalnych zmian w stanie R39/28 - Działa bardzo toksycznie po połkniciu; nieodwracalnych zmian w stanie R39/26/27 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/26/28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połkniciu; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/27/28 - Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skór i po połkniciu; zagraa powstaniem bardzo powanych nieodwracalnych zmian w stanie R39/26/27/28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór i po połkniciu; nieodwracalnych zmian w stanie R42/43 - Moe powodowa uczulenie w nastpstwie naraenia drog oddechow i w kontakcie ze skór. R48/20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powane zagroenie zdrowia w nastpstwie R48/21 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór; R48/22 - Działa szkodliwie po połkniciu; stwarza R48/20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór; stwarza R48/20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połkniciu; stwarza powane zagroenie zdrowia w nastpstwie długotrwałego naraenia. R48/21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór i po połkniciu; stwarza powane zagroenie zdrowia w nastpstwie długotrwałego naraenia. R48/20/21/22 - Działa szkodliwie przez drogi R48/23 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza powane zagroenie zdrowia w nastpstwie R48/24 - Działa toksycznie w kontakcie ze skór; R48/25 - Działa toksycznie po połkniciu; stwarza R48/23/24 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór; stwarza R48/23/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połkniciu; stwarza powane

4 zagroenie zdrowia w nastpstwie długotrwałego naraenia. R48/24/25 - Działa toksycznie w kontakcie ze skór i po połkniciu; stwarza powane zagroenie zdrowia w nastpstwie R48/23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; moe powodowa długo utrzymujce si R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; moe powodowa długo utrzymujce si R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; moe powodowa długo utrzymujce si R68/20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie R68/21 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór; moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie R68/22 - Działa szkodliwie po połkniciu; moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie R68/20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór; moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie R68/20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połkniciu; moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie R68/21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skór i po połkniciu; moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie R68/20/21/22 - Działa szkodliwie przez drogi moliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie ZWROTY S (Safety) OKRELAJCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ LUB PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO ORAZ ICH NUMERY Nr zwrotu S1 - Przechowywa pod zamkniciem. S2 - Chroni przed dziemi. S3 - Przechowywa w chłodnym miejscu. S4 - Nie przechowywa w pomieszczeniach mieszkalnych. S5 - Przechowywa w... (cieczy wskazanej przez producenta). S6 - Przechowywa w atmosferze... (obojtnego gazu wskazanego przez producenta). S7 - Przechowywa pojemnik szczelnie zamknity. S8 - Przechowywa pojemnik w suchym pomieszczeniu. S9 - Przechowywa pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. S12 - Nie przechowywa pojemnika szczelnie zamknitego. S13 - Nie przechowywa razem z ywnoci, napojami i paszami dla zwierzt. S14 - Nie przechowywa razem z... (materiałami okrelonymi przez producenta). S15 - Przechowywa z dala od ródeł ciepła. S16 - Nie przechowywa w pobliu ródeł zapłonu - nie pali tytoniu. S17 - Nie przechowywa razem z materiałami zapalnymi. S18 - Zachowa ostrono w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. S20 - Nie je i nie pi podczas stosowania produktu. S21 - Nie pali tytoniu podczas stosowania produktu. S22 - Nie wdycha pyłu. S23 - Nie wdycha gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj okreli producent). S24 - Unika zanieczyszczenia skóry. S25 - Unika zanieczyszczenia oczu. S26 - Zanieczyszczone oczy przemy natychmiast du iloci wody i zasign porady lekarza. S27 - Natychmiast zdj cał zanieczyszczon odzie. S28 - Zanieczyszczon skór natychmiast przemy du iloci... (cieczy okrelonej przez producenta). S29 - Nie wprowadza do kanalizacji. S30 - Nigdy nie dodawa wody do tego produktu. S33 - Zastosowa rodki ostronoci zapobiegajce wyładowaniom elektrostatycznym. S35 - Usuwa produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. S36 - Nosi odpowiedni odzie ochronn. S37 - Nosi odpowiednie rkawice ochronne. S38 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa odpowiednie indywidualne rodki ochrony dróg oddechowych. S39 - Nosi okulary lub ochron twarzy. S40 - Czyci podłog i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem... (rodkiem wskazanym przez producenta). S41- Nie wdycha dymów powstajcych w wyniku poaru lub wybuchu. S42 - Podczas fumigacji/rozpylania /natryskiwania stosowa odpowiednie rodki ochrony dróg oddechowych (rodzaj okreli producent). S43 - W przypadku poaru uywa... (poda rodzaj sprztu przeciwpoarowego. Jeeli woda zwiksza zagroenie, doda: "nigdy nie uywa wody").

5 S45 - W przypadku awarii lub jeeli le si poczujesz, niezwłocznie zasignij porady lekarza - jeeli to moliwe, poka etykiet. S46 - W razie połknicia niezwłocznie zasignij porady lekarza - poka opakowanie lub etykiet. S47 - Przechowywa w temperaturze nieprzekraczajcej... C (okreli producent). S48 - Przechowywa produkt zwilony... (właciwy materiał okreli producent). S49 - Przechowywa wyłcznie w oryginalnym opakowaniu. S50 - Nie miesza z... (okreli producent). S51 - Stosowa wyłcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. S52 - Nie zaleca si nanoszenia na due płaszczyzny wewntrz pomieszcze. S53 -Unika naraenia - przed uyciem zapozna si z instrukcj. S56 - Zuyty produkt oraz opakowanie dostarczy na składowisko odpadów niebezpiecznych. S57 - Uywa odpowiednich pojemników zapobiegajcych skaeniu rodowiska. S59 - Przestrzega wskazówek producenta lub dostawcy dotyczcych odzysku albo wtórnego wykorzystania. S60 - Produkt i opakowanie usuwa jako odpad niebezpieczny. S61- Unika zrzutów do rodowiska. Postpowa zgodnie z instrukcj lub kart charakterystyki. S62 - W razie połknicia nie wywoływa wymiotów: niezwłocznie zasign porady lekarza i pokaza opakowanie lub etykiet. S63 - W przypadku zatrucia drog oddechow wyprowadzi lub wynie poszkodowanego na wiee powietrze i zapewni warunki do odpoczynku. S64 - W przypadku połknicia wypłuka usta wod - nigdy nie stosowa u osób nieprzytomnych. S7/8 - Przechowywa pojemnik szczelnie zamknity w suchym pomieszczeniu. S7/9 - Przechowywa pojemnik szczelnie zamknity w miejscu dobrze wentylowanym. S7/47 - Przechowywa pojemnik szczelnie zamknity w temperaturze nieprzekraczajcej... C (okreli producent). S20/21 - Nie je i nie pi oraz nie pali tytoniu podczas stosowania produktu. S24/25 - Unika zanieczyszczenia skóry i oczu. S27/28-W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdj cał zanieczyszczon odzie i przemy zanieczyszczon skór du iloci... (rodzaj cieczy okreli producent). S29/35 - Nie wprowadza do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwa w sposób bezpieczny. S29/56 - Nie wprowadza do kanalizacji, a zuyty produkt i opakowanie dostarczy na składowisko odpadów niebezpiecznych. S36/37 - Nosi odpowiedni odzie ochronn i odpowiednie rkawice ochronne. S36/37/39- Nosi odpowiedni odzie ochronn, odpowiednie rkawice ochronne i okulary lub ochron twarzy. S36/39- Nosi odpowiedni odzie ochronn i okulary lub ochron twarzy. S37/39- Nosi odpowiednie rkawice ochronne i okulary lub ochron twarzy. S47/49- Przechowywa wyłcznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczajcej... C (okreli producent). ŁCZONE ZWROTY S S1/2- Przechowywa pod zamkniciem i chroni przed dziemi. S3/7 - Przechowywa pojemnik szczelnie zamknity w chłodnym miejscu. S3/9/14 - Przechowywa w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od... (materiału wskazanego przez producenta). S3/9/14/49 - Przechowywa wyłcznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywa razem z... (materiałami wskazanymi przez producenta). S3/9/49 - Przechowywa wyłcznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. S3/14 - Przechowywa w chłodnym miejscu; nie przechowywa razem z... (materiałami wskazanymi przez producenta).

6 Symbole zagroenia T SUBSTANCJA TOKSYCZNA Symbol z liter T i słowem Toksyczne wskazuje substancj, która wdychana, połknita lub wchłonita przez skór, w małych ilociach, moe spowodowa mier lub ostre (natychmiastowe) albo chroniczne (długotrwałe, przewlekłe) zagroenie Uycie słowa Toksyczny oparte jest na wartoci LD 50. Stosowanie takich substancji wymaga szczególnej ostronoci i bezwzgldnego przestrzegania instrukcji zawartej na etykiecie. T+ SUBSTANCJA SILNIE TOKSYCZNA Symbol z oznaczeniem T+ i z wyraeniem Silnie toksyczne znajduje si na etykiecie substancji, która wdychana, połknita lub wchłonita przez skór, w bardzo małych ilociach, moe spowodowa ostre (nagłe) lub chroniczne (długotrwałe, przewlekłe) zagroenie zdrowia a nawet mier. Stosowanie takich substancji wymaga szczególnej ostronoci i bezwzgldnego przestrzegania instrukcji zawartej na etykiecie. SUBSTANCJA SZKODLIWA Symbol wraz z oznaczeniem Xn i słowem Szkodliwe wskazuje substancj, która wdychana, połknita lub wchłonita przez skór moe spowodowa mier lub ostre (nagłe) lub chroniczne (długotrwałe, przewlekłe) zagroenie Xn SUBSTANCJA DRANICA Xi Taki sam symbol jak dla substancji szkodliwej ale z oznaczeniem Xi oraz słowem Dranice oznacza substancj, które w wyniku działania krótkotrwałego, długotrwałego lub wielokrotnego na skór lub błon luzow moe wywoła stany zapalne. SUBSTANCJA WYSOCE ŁATWOPALNA F Znak wraz ze słowami Wysoce łatwopalny oznacza substancj: - która moe si ogrza i w efekcie ulec zapłonowi w zetkniciu z powietrzem w temperaturze otoczenia, bez dostarczania energii; - stał, łatwo zapalajc si na skutek krótkotrwałego zetknicia ze ródłem zapłonu, palc si po usuniciu ródła zapłonu. 6

7 SUBSTANCJA SKRAJNIE ŁATWOPALNA Symbol z oznaczeniem F+ i wyraeniem Skrajnie łatwopalne oznacza substancj ciekł o skrajnie niskiej temperaturze zapłonu i niskiej temperaturze wrzenia lub substancj gazow, która w kontakcie z powietrzem wykazuje właciwoci łatwopalne w warunkach temperatury i cinienia otoczenia. F+ SUBSTANCJA UTLENIAJCA Symbol z literk O i słowem Utleniajce oznacza substancj uwalniajc due iloci ciepła podczas reakcji z innymi substancjami, szczególnie z substancjami łatwopalnymi (reakcji silnie egzotermicznych). O E SUBSTANCJA WYBUCHOWA Symbol z literk E i słowem Wybuchowy oznacza substancj stał, ciekł, w formie pasty lub elu, która moe take reagowa egzotermicznie, bez dostpu tlenu atmosferycznego, z gwałtownym wydzielaniem gazów i która w okrelonych warunkach testu, wybucha, ulegajc szybkiemu spaleniu lub ogrzana eksploduje, gdy jest czciowo ograniczona (znajduje si w pojemniku). Substancja moe wybuchn w przypadku poaru lub w przypadku wstrzsów albo tarcia. SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA DLA RODOWISKA Symbol z literk N i z wyraeniem Niebezpieczne dla rodowiska oznacza substancj stanowic natychmiastowe lub odległe zagroenia dla jednego lub wicej składników rodowiska. N SUBSTANCJA RCA Znak wraz ze słowem rcy oznacza substancj, która w zetkniciu z tkank yw niszczy j. Skutkiem oblania si zwizkiem rcym mog by powane oparzenia skóry i ciała. C 7

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń DATA: 20.03.2009 Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń W niektórych przypadkach prawo wymaga od producentów podawania na etykietach informacji o zagrożeniach (umieszczania na produktach symboli zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Zwrot Znaczenie R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami

Zwrot Znaczenie R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami Zwrot Znaczenie R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases)

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) . Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) Poniższe kody umieszczane są na opakowaniach odczynników chemicznych oraz w katalogach firmowych producentów odczynników

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Nowe zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Opracował: mgr Jarosław Kot Nowe zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Szkolenie dla nauczycieli chemii. 1. Podstawowe przepisy dotyczące gospodarki substancjami chemicznymi.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO. INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH

CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO. INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH OZNAKOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH REGULAMIN PRZEPISY BHP Oznakowania substancji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie?

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie? Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. Chronić przed światłem słonecznym Nosić rękawice izolujące od zimna/maski

Bardziej szczegółowo

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Oznaczenie zagrożenia chemicznego czarny piktogram + = oznaczenie zagrożenia Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY - LITOWY Wydanie II Data aktualizacji: 4.04.2008 Zastpuje wydanie z dnia: 28.03.2008 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: WHITE GREASE KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Wydanie III Data aktualizacji: 8.02.2008 Zastpuje wydanie z dnia: 2.04.2007 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta/dystrybutora

Bardziej szczegółowo

I. Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego oraz ich numery

I. Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego oraz ich numery Załącznik nr 2 ZWROTY S OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ LUB PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO ORAZ ICH NUMERY I DODATKOWE ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć Pojemniki z gazem

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć Pojemniki z gazem Piktogramy CLP Piktogram określający rodzaj zagrożenia jest to zamieszczony na etykiecie układ graficzny zawierający symbol ostrzegawczy oraz określone kolory, których celem jest przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: SYNTETYCZNY DODATEK DO OLEJU SILNIKOWEGO - KONCENTRAT 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta/dystrybutora Producent: Kleen Flo Tumbler Industries Ltd 75 Advance Blvd Brampton L6T

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: PREPARAT WYCISZAJCY DO HAMULCÓW Wydanie IV Data aktualizacji: 1.08.2008 Zastpuje wydanie z dnia: 8.02.2008 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta/dystrybutora Producent: Kleen Flo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 8 Wykaz substancji: 1. Azotan chromu(iii) 2. Chlorek chromu(iii) 3. Chlorek żelaza(iii) 4. EDTA 5. Etylenodiamina 6. 1,10-fenantrolina 7. Kwas

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: PREPARAT PENETRUJCO-SMARUJCY PWD Z TEFLONEM Wydanie II Data aktualizacji: 10.05.2008 Zastpuje wydanie z dnia: 12.01.2006 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. Identyfikacja preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA Nazwa handlowa Sojowy szampon do mycia silników. Zastosowanie Produkt do mycia i odtłuszczania silników. Importer/Dystrybutor Kleen Flo Europe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzdzenia: 10-04-2001r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1.Nazwa handlowa: SAMLUX PANELE & PARKIET DO NABŁYSZCZANIA 1.2. Zastosowanie Samopołyskowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4 Data wydania 06.04.2009 ACETON Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu ACETONÓWKA 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE Symbole Symbole zagrożenia (INCI) ostrzegawcze

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 26-10-2007r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. 1.1. Nazwa handlowa: WEZYR DO MYCIA PODŁÓG 1.2. Zastosowanie Płyn do

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 02-02-2007r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1. Nazwa handlowa: WEZYR ODPLAMIACZ SHOT 1.2. Zastosowanie Odplamiacz

Bardziej szczegółowo

KIT COMPONENTS. Product name: Trichinella Antigen Test Kit, 80 tests Product code:

KIT COMPONENTS. Product name: Trichinella Antigen Test Kit, 80 tests Product code: 13.10.2011 KIT COMPONENTS Product name: Trichinella Antigen Test Kit, 80 tests Product code: 357-2120 Article number Description Quantity Symbols 7220B R2 - Sample diluent, 40 ml 1 Xi 7220C R3 - Negative

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 20

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 20 INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 20 Wykaz substancji: 1. KMnO 4 2. 10% roztwór H 2 O 2 3. acetyloaceton 4. etanol 5. CH 3 COONa 6. Fe(NO 3 ) 3 9H 2 O 7. Co(NO 3 ) 2 6H 2 O 8.

Bardziej szczegółowo

Preparat zapobiegajcy zamarzaniu hamulców pneumatycznych

Preparat zapobiegajcy zamarzaniu hamulców pneumatycznych 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA Nazwa handlowa Preparat zapobiegajcy zamarzaniu Safe-T-Brake Kod produktu 509/510/511/513 Zastosowanie Importer/Dystrybutor Telefon alarmowy Preparat

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane użytkownikom substancji chemicznych

Wymagania stawiane użytkownikom substancji chemicznych Ryszard Kowal Wymagania stawiane użytkownikom substancji chemicznych Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław 2004 Ryszard Kowal Wymagania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay EV100

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay EV100 Data wydania 2010-01-18 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...statoil DrawWay EV 100 Zastosowanie...rodek do obróbki plastycznej / rodek odparowujcy Producent

Bardziej szczegółowo

1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a c j a p r o d u c e n t a

1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a c j a p r o d u c e n t a Data: 23.03.2006 r. Aktualizacja Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO [Sporzdzona zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z 14 grudnia 2004 r. - Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KLEJ BUTAPREN Wydanie z dnia Strona 1 z 8 P.P.H. " VOKE" Wojciech Pk

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KLEJ BUTAPREN Wydanie z dnia Strona 1 z 8 P.P.H.  VOKE Wojciech Pk Wydanie z dnia 18-09-2006 Strona 1 z 8 P.P.H. " VOKE" Wojciech Pk Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ BENZYNA APTECZNA Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Benzyna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu i producenta [*] 1.1. Nazwa handlowa preparatu chemicznego: BIL SPORT ACTIVE PŁYN DO PRANIA ODZIEY SPORTOWEJ 1.2. Zastosowanie: Zagszczony

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzdzenia: 10-04-2001r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1.Nazwa handlowa: SAMLUX PANELE & PARKIET DO MYCIA 1.2. Zastosowanie Płyn do codziennego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: OLEJ DO WTRYSKIWACZY KF MAX 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta/dystrybutora Producent: Kleen Flo Tumbler Industries Ltd 75 Advance Blvd Brampton L6T 4N1, Ontario Kanada Tel. (905)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SYNOZOL DEEP RED HB

KARTA CHARAKTERYSTYKI SYNOZOL DEEP RED HB KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu Opis Firma C.I. Reactive Unknown Textile dyestuffs Kyung-In Synthetic Corporation 112-31, Yeomchang-dong,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 11. Wykaz substancji:

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 11. Wykaz substancji: INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 11 Wykaz substancji: 1. Amoniak 2. Azotan ceru(iii) 3. Azotan(V) srebra 4. Chlorek lantanu(iii) 5. EDTA 6. Fosforan(V) sodu 7. Jod 8. Kwas siarkowy(vi)

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Shachihata Inc. 4-69, Amazuka-cho, Nishi-ku Nagoya 451-0021, Japonia http://www.shachihata.cp.jp/ Tel.: +81 52 521 3600 Faks: + 81 52 521 3899 1. OKREŚLENIE WYROBU I PRODUCENTA KARTA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJI

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA Nazwa handlowa rodek do roztapiania lodu. Ice Melter/Quick Melt Kod produktu 780, 781, 782, 784, 785 Zastosowanie Szybko i skutecznie usuwa lód

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub mieszaniny Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 Data wydania 02022009 No lines tip blender Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu No lines tip blender preparat do zmiękczania akrylu usuwania rys 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF STRIPPER Data sporządzenia: 17.4.2006 Producent: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zwroty wskazujące środki ostrożności ogólne P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 P103 Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.

Bardziej szczegółowo

Piktogramy CLP. Gas under pressure Symbol: Gas cylinder

Piktogramy CLP. Gas under pressure Symbol: Gas cylinder Piktogramy CLP Piktogram określający rodzaj zagrożenia jest to zamieszczony na etykiecie układ graficzny zawierający symbol ostrzegawczy oraz określone kolory, których celem jest przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

BIL ODPLAMIACZ TLENOWY EL

BIL ODPLAMIACZ TLENOWY EL Data sporzdzenia: 12-12-2007 Data aktualizacji: 10-05-2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Odplamiacz w elu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY dr inż. Joanna Zembrzuska Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Tel. 665 20 15 Pok. 105A lub 0.009A Joanna.Zembrzuska@put.poznan.pl Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PLASTIC SPRAY PRF 202 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy mgr inż. Anna Dynia Oddział Higieny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 20-03-2010 r. Data aktualizacji: 01-10-2010 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu i producenta [*] 1.1. Nazwa handlowa preparatu chemicznego: BIL BABY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 450 OBWIESZCZENIE. z dnia 2 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 450 OBWIESZCZENIE. z dnia 2 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 450 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu kopolimer metakrylanu metylu i akrylan metylu b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF LABEL OFF Data sporządzenia: 15.09.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Rozpuszczalnik lakowy Wydanie z dnia Strona 1 z 8 P.P.H. " VOKE" Wojciech Pk

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Rozpuszczalnik lakowy Wydanie z dnia Strona 1 z 8 P.P.H.  VOKE Wojciech Pk Wydanie z dnia 28-11-2006 Strona 1 z 8 P.P.H. " VOKE" Wojciech Pk Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7807

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7807 Data wydania 2008-11-21 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...drawway 7807 Zastosowanie...płyn do cignicia i tłoczenia Producent/importer...Statoil Poland

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DLA PRODUKTU CX-80

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DLA PRODUKTU CX-80 1. Identyfikacja KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DLA PRODUKTU CX-80 Nazwa handlowa: CX-80 Producent: CX-80 Polska Sp.J. 62-800 Kalisz, ul. Łęgowa 8 tel./fax (0-62) 762 46 07 NIP 618-18-89-278

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 Resin 71 B SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Resin 71 B 1.3.

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych

Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych 1 Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych [1] Ustawa - Kodeks

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Żel kolorowy 3D Strona 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania Żel kolorowy 3D Strona 1/5 Data wydania 02022010 Żel kolorowy 3D Strona 1/5 1. Identyfikacja substancji / preparatu Żel kolorowy 3D 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Di-Hema Trimethylhexyl Dicavrbamate

Bardziej szczegółowo

Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o. 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2a

Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o. 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2a wg rozp. MZ (Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002.) Strona 1 z 5 Producent: Telefon +48 (32) 218 71 85 Fax +48 (32) 218 70 55 e-mail adw@adw.com.pl Regon 003475821 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Przedsibiorstwo

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA przy magazynowaniu i stosowaniu materiałów stwarzających zagrożenie do

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMAL Aleksander Kamiński ul. Miechowska 10 85-875 Bydgoszcz Tel. O52 345-05-49 Fax 052 3464275 e-mail:kamal@kamal.com.pl NIEBEZBIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. (Wszystkie 8 kolorów)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. (Wszystkie 8 kolorów) Toma Sp. z o.o. Ul. Szparagowa 10 62-081 Wysogotowo KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Wystawiono: 2009/07/02 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil Copper Inhibitor

Karta charakterystyki produktu Statoil Copper Inhibitor Data wydania 2009-08-31 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...copper Inhibitor Zastosowanie...Inhibitor korozji Producent/importer...Statoil Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7645

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7645 Data wydania 2008-06-23 Strona 1 (6) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...statoil DrawWay 7645 Zastosowanie...płyn do tłoczenia i cignienia Producent /importer...statoil

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Strona 1 z 6 Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub przygotowania: Zastosowanie: Roztwór

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta/dystrybutora Nazwa handlowa: Oddzielacz OM-P Zastosowanie: oddzielacz do modeli dla wszystkich metod formowania w masach samoutwardzalnych wiążących

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 Data wydania 02022009 Odżywka do paznokci Strona 1/6 1. Identyfikacja substancji / preparatu Odżywka do paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna (INCI) Nr CAS Nr WE Narażenie OSHA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ AMINOFILINA DWUWODNA Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Nazwa produktu: Total RNA Purification Kit (3-zone & Novabeads) Aplikacja: Preparat przeznaczony jest do izolacji kwasy rybonukleinowego RNA. Produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7912

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7912 Data wydania 2008-11-13 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...drawway 7912 Zastosowanie...płyn do cignicia i tłoczeniar Producent/importer...Statoil Poland

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ORAZ TWORZENIA CENTRALNEJ BAZY DANYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ORAZ TWORZENIA CENTRALNEJ BAZY DANYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO SZEFOSTWO OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ORAZ TWORZENIA CENTRALNEJ BAZY DANYCH NIEBEZPIECZNYCH

Bardziej szczegółowo

1 ekwiwalent 1 ekwiwalent

1 ekwiwalent 1 ekwiwalent PREPARAT NR 32 4-[BENZYLIDENOAMINO]FENOL HO NH 2 PhCHO Etanol, t. wrz., 1,5 godz. N HO Stechiometria reakcji p-aminofenol Aldehyd benzoesowy 1 ekwiwalent 1 ekwiwalent Dane do obliczeń Związek molowa (g/mol)

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM ISOPA. Walk the Talk. Dichlorometan

PROGRAMY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM ISOPA. Walk the Talk. Dichlorometan PROGRAMY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM ISOPA Walk the Talk Dichlorometan 1 Etykieta informacyjna: dichlorometan CLP DSD Hasło ostrzegawcze: Ostrzeżenie Zwroty wskazujące zagrożenie H315 Działa drażniąco na skórę

Bardziej szczegółowo

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia Mariusz Godala Biuro ds. Substancji Chemicznych Klasyfikacja mieszaniny przeklasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

AUTO ZAPACH Z WK)ADK+ ZAPACHOW+ APPLE

AUTO ZAPACH Z WK)ADK+ ZAPACHOW+ APPLE Data wystawienia: 06.01.2006 r. Wersja 1.0/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [Sporzdzona zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z 14 grudnia 2004 r. - Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r. oraz

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie: szczelne opakowania, w chłodnym miejscu. Chronić od światła i ognia.

Magazynowanie: szczelne opakowania, w chłodnym miejscu. Chronić od światła i ognia. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KOLODIUM Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Kolodium Synonimy:

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: ZŁOTY PROSZEK DO ZMYWANIA I WOSKOWANIA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta/dystrybutora Producent: Kleen Flo Tumbler Industries Ltd 75 Advance Blvd Brampton L6T 4N1, Ontario Kanada

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r)

AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r) AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r) Zatwierdził: Opracowała: Specjalista ds. BHP Bogumiła Filipiuk Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Producent Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o. o. Adres 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2 Telefon 48 (32) 218 71 85 Fax 48 (32) 323 00 85

Producent Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowe ADW Sp. z o. o. Adres 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2 Telefon 48 (32) 218 71 85 Fax 48 (32) 323 00 85 KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU CHEMICZNEGO PPH ADW Sp. z o.o. IZOPLAST G Kart charakterystyki wykonano zgodnie z zasadami okrelonymi w Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil Foam Break SF

Karta charakterystyki produktu Statoil Foam Break SF Data wydania 2008-06-23 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...foam Break SF Zastosowanie...rodek antypienny Producent/importer...Statoil Poland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja substancji: Nazwa komercyjna: Numer katalogowy: SY221000, SY223000, SY221010, SY221011, SY221012, SY221030, SY221031 Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. Adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z dyrektywą UE 91/155

Karta charakterystyki zgodna z dyrektywą UE 91/155 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu Informacje o preparacie Kod formuły: VT29-01 Zastosowanie preparatu: Preparat dezynfekcyjny do profesjonalnego stosowania Producent / Dystrybutor: JohnsonDiversey

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych bezpiecze_stwa wed_ug 91/155/EWG

Arkusz danych bezpiecze_stwa wed_ug 91/155/EWG Data druku: 23.01.2003 Strona: 1 z 6 1. Oznaczenie materia_u/preparatu oraz firmy Dane produktu Nazwa handlowa Arti-Spray Spray okluzyjny (BK 285, BK 286, BK 287, BK 288) Dane wytwórcy/dostawcy Dr Jean

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU COCKPIT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU COCKPIT KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU COCKPIT Data sporządzenia: 11.05.2004 Karta Charakterystyki sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Böttcherin IPA Produkt nr Aktualizacja z dnia Strona 1 z 8

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Böttcherin IPA Produkt nr Aktualizacja z dnia Strona 1 z 8 Aktualizacja z dnia 20-06-2006 Strona 1 z 8 Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Produkt: Kompozycja Las R5350 Zastosowanie preparatu: nadawanie zapachu wyrobom kosmetycznym i chemii gospodarczej

Produkt: Kompozycja Las R5350 Zastosowanie preparatu: nadawanie zapachu wyrobom kosmetycznym i chemii gospodarczej Strona 1/8 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Produkt: Kompozycja Las R5350 Zastosowanie preparatu: nadawanie zapachu wyrobom kosmetycznym i chemii gospodarczej 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania substancji niebezpiecznych i ich mieszanin

Zasady stosowania substancji niebezpiecznych i ich mieszanin Załącznik do Zarządzenia nr 12 Rektora PK z dnia 3 kwietnia 2013 r. Zasady stosowania substancji niebezpiecznych i ich mieszanin 1 1. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznych i mieszanin

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Gatunek: Filament Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu poliwęglan b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c. Typ chemiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1 Identyfikacja produktu / dostawcy: Typ produktu: Pasty do podbarwiania powłok. Dostawca: FFiL MALCHEM" Sułkowice 4, 05-650 Chynów tel/fax: (048) 661 43 30, 661 43 32, 661 43 33 tel: (048)661 48 55; 661

Bardziej szczegółowo

01. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

01. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 01. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa FREEFIX 6470-W-2 Zastosowanie substancji/preparatu Zastosowanie: formuły surowcowe do wytwarzania form z nienasyconych

Bardziej szczegółowo