Nowy Dwór Mazowiecki, Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy Dwór Mazowiecki, 25.02.3008. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Nowy Dwór Mazowiecki, Dot.: REALIZACJI SZKOLENIA ORAZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI ISO 9001:2000. Szanowni Państwo, Mam przyjemność przedstawić ofertę cenową dotyczącą realizacji szkolenia oraz postępowania weryfikacyjnego przeznaczonego dla kandydatów na Audytorów Wewnętrznych systemu zarządzania jakością. Metodyka szkoleniowa oraz postępowanie weryfikacyjne oparte są w głównej mierze na wymaganiach zawartych w normach: PN-EN ISO 9001:2001: Systemy zarządzania jakością Wymagania PN-EN ISO 19011:2002: Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności i efektywności budowanych systemów oraz prowadzonych szkoleń, nasza firma ściśle współpracuje w obszarze zdobywania wiedzy oraz doskonalenia metod pracy z wiodącymi europejskimi jednostkami certyfikującymi. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego istnieje moŝliwość zdobycia dodatkowego certyfikatu, sporządzanego i rejestrowanego przez niezaleŝną jednostkę certyfikującą (DEKRA Certification Sp. z o.o.).

2 I. ZAŁOśENIA DO OFERTY Zakres prac: Szkolenie kandydatów na audytorów wewnętrznych. Przeprowadzenie pełnego postępowania weryfikacyjnego, w trakcie i po zakończeniu szkolenia. Dokumenty odniesienia: Norma ISO 9000:2000 Norma ISO 9001:2000 Norma ISO 19011:2002 WaŜność oferty: do

3 II. METODYKA SZKOLENIA ZAKRES PRAC ILOŚĆ DNI ETAP 1 Wprowadzenie do Audytów Wewnętrznych Przegląd definicji w oparciu o ISO 9000 Wyjaśnienie kluczowych wymagań zawartych w normie ISO (6h) ETAP 2 Zasady prowadzenia audytów wewnętrznych Wymagania dotyczące dokumentacji audytowej Metody i techniki przeprowadzania audytów wewnętrznych Tworzenie zapisów z audytu Identyfikacja niezgodności Najczęściej spotykane niezgodności 1 (6h) ETAP 3 Egzamin końcowy 3 częściowy 1. Test wyboru 2. Ćwiczenia praktyczne z dokumentowania audytu 3. Zadania związane z identyfikacją niezgodności 0,5 (3h) 2,5 (15 h)

4 III. OCENA UCZESTNIKÓW Na ocenę kandydata na audytora wewnętrznego mają wpływ: Ocena aktywności w trakcie szkolenia (30 %) Ocena z egzaminu końcowego (70 %) Warunkiem pozytywnego przejścia postępowania weryfikacyjnego jest zdobycie 51% punktów moŝliwych do zdobycia w sumie, w tym minimum 51 % z egzaminu końcowego. IV. DOKUMENTOWANIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KaŜdy uczestnik szkolenia uzyska imienny dyplom uczestnictwa w szkoleniu dla Audytorów Wewnętrznych Osoby spełniające warunek z pkt. III otrzymają imienny certyfikat Audytora Wewnętrznego Po pozytywnym przejściu postępowania egzaminacyjnego istnieje moŝliwość uzyskania dodatkowego potwierdzenia zdobytych kwalifikacji przez niezaleŝną międzynarodową jednostkę certyfikującą. V. KOSZT SZKOLENIA Koszt przeszkolenia i egzaminowania jednego uczestnika wynosi 225 zł. Uwzględnia materiały szkoleniowe, wykłady i ćwiczenia prowadzone w ramach szkolenia, testy i egzamin końcowy oraz dyplom/certyfikat jednostki realizującej szkolenie. Dodatkowy koszt związany z uzyskaniem potwierdzenia niezaleŝnej jednostki certyfikującej wynosi 75 zł

5 VI. SPOSÓB PŁATNOŚCI Płatność za przeprowadzone szkolenie w oparciu o listę obecności uczestników szkolenia, w dniu rozpoczęcia szkolenia (225 zł). Płatność za dokument potwierdzający zdobyte kwalifikacje, wystawiany przez niezaleŝną jednostkę certyfikującą (DEKRA Certification Sp. z o.o.) powinna zostać zrealizowana przed wystąpieniem o wydanie dokumentu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu (75 zł). VII. TERMINY SZKOLEŃ Lp. Termin szkolenia (uzykanie certyfikatu Q&M PBS Sp. zo.o.) Termin egzaminu końcowego (uzyskanie certyfikatu DEKRA Intertek) Miejsce szkolenia III III.2008 SZCZEGÓŁY: 1dzień: (sobota) 15.III (godz ) 2 dzień: (niedziela) 16.III.2008 (godz ) 29.III (godz ) Uwaga! Termin do ustalenia z prowadzącym Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ul. Narutowicza Ciechanów (Sala 202) Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane na podstawie: FORMULARZA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

6 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłanie do na adres Dane uczestnika kursu oraz dane do wystawienia faktury VAT: IMIĘ/NAZWISKO ADRES TELEFON / FAX NIP NAZWA KURSU / TERMIN NAZWA UCZELNI / ROK STUDIÓW DATA ZGŁOSZENIA UWAGA! W ramach szkolenia przewidujemy grupy do 20 osób. W przypadku gdy osoba przęśle zgłoszenie na szkolenie, a liczba miejsc na ten termin została wyczerpana zostaje automatycznie zarejestrowana na kolejny termin. KaŜda osoba która przęśle zgłoszenie zostanie poinformowana o terminie i miejscu szkolenia przynajmniej 3 dni wcześniej. Cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez firmę. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, istnieje moŝliwość uzyskania certyfikatu niezaleŝnej jednostki certyfikującej. Warunki płatności: Uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za szkolenie w dniu rozpoczęcia kursu. Pisemne wycofanie zgłoszenia uczestnika w terminie nie krótszym niŝ 5 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Płatność związana z wystawieniem dodatkowego certyfikatu, na Ŝyczenie uczestnika kursu po zdaniu egzaminu., ul. Okulickiego 3/13; Nowy Dwór Mazowiecki