Alina Sarnecka. Piastów RS_DB_ _02. Sz. P. Naczelnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alina Sarnecka. Piastów 12.10.2010 RS_DB_20101012_02. Sz. P. Naczelnik"

Transkrypt

1 Strona 1 z 11 RS_DB_ _02 Piastów Sz. P. Naczelnik Alina Sarnecka Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowana Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha Warszawa Dnia , w ramach praktycznej części szkolenia wykonywanego na zlecenie jednego z producentów, odwiedziłem plac zabaw przy szkole podstawowej w Sobianowicach w województwie lubuskim. Plac był nowy i oznaczony tablicą informującą, o udziale w programie Radosna Szkoła. Na miejscu stwierdziłem, że plac zabaw jest w wielu miejscach niezgodny z wymogami programu, w tym z wymogami normy PN-EN 1176:2009. Niektóre niezgodności były bardzo poważne i niejednokrotnie wiązały się z zagrożeniem zdrowia i życia użytkowników, dlatego podjąłem decyzję o poinformowaniu o nich w niniejszym piśmie. Wykonałem fotograficzną dokumentację wykrytych wad i opiszę je poniżej. Podjąłem także próbę przekazania moich uwag Pani Dyrektor szkoły, która przyjechała na moją prośbę, i Wójtowi, który przyjechał po informacji od Pani Dyrektor. Pani Dyrektor i Wójt nie chcieli jednak mnie wysłuchać i zażądali abym natychmiast opuścił plac, co uczyniłem po tym jak postanowili go zamknąć. Od Pani Dyrektor dowiedziałem się, że plac zabaw został pozytywnie zatwierdzony przez firmę Maxto, zatrudnioną przez MEN. Wiem też, że odbyło się już jego uroczyste otwarcie. Dla łatwiejszego zrozumienia wykrytych nieprawidłowości pod opisami zamieszczam zdjęcia. Odnosząc się do zapisów normy PN-EN 1176 zawszy mam namyśli wersję z 2009 roku. Zaznaczam, że moje uwagi prawdopodobnie nie dotyczą wszystkich nieprawidłowości, ponieważ nie mogłem sprawdzić placu do końca i nie widziałem jego dokumentacji.

2 Strona 2 z 11 Zdjęcie placu. Huśtawka wagowa (po lewej) i konik na sprężynie są zamontowane na nawierzchni w kolorze niebieskim niezgodność z programem Radosna Szkoła. Na tablicy informacyjnej brak numeru telefonu do powiadomienia o usterkach na placu. Niezgodne z PN-EN p W części ogrodzenia panele zostały zamocowane prętami go góry, może to spowodować zaczepienie się części odzieży lub zranienie użytkownika. Niezgodne z PN-EN p , i Załącznik E, Tablica E.1 rys. G5. Wada poważna, ryzyko uduszenia.

3 Strona 3 z 11 Przy furtce od strony zawiasów występuje zakleszczenie palców. Niezgodne z PN-EN p i Załącznik E, Tablica E.1 rys. F6. W zestawie wielofunkcyjnym występuje zakleszczenie głowy w miejscu połączenia ukośnych drabinek oraz pod barierkami. Połączenie słupów ukośnych drabinek wykonano pod kątem mniejszym niż 60 stopni, co stwarza zagrożenie zakleszczenia także stopy, dłoni, palców i odzieży. Zakleszczenie głowy występuje także przy huśtawce wagowej i oparciu karuzeli. Niezgodne z PN-EN p , i Załącznik E, Tablica E.1 rys. B1 oraz cała kolumna 4. Wada bardzo poważna, ryzyko uduszenia i innych poważnych urazów.

4 Strona 4 z 11

5 Strona 5 z 11 Zakleszczenie odzieży przy daszku. Niezgodne z PN-EN p Wada bardzo poważna, ryzyko uduszenia. Zakleszczenie palców przy łańcuchach w zestawie wielofunkcyjnym i huśtawce wahadłowej. Niezgodne z PN-EN p Wada poważna, ryzyko trwałego uszkodzenia ciała. Nieprawidłowe wykończenie urządzenia. Użyte drewno rozszczepia się. Woda z części drewnianych nie spływa w łatwy sposób. Wątpliwe jest kotwienie urządzeń bezpośrednio w gruncie (nie wykonałem badania impregnacji, konieczna weryfikacja). Występuje wiele ostrych krawędzi i szorstkich powierzchni, szczególnie przy blasze ślizgu. Cześć połączeń nie

6 Strona 6 z 11 została trwale zabezpieczona i kołpaki dają się zdjąć bez użycia narzędzi. Metale częściowo maja ubytki w lakierze. Pochylnia nie została przytwierdzona do podłoża. Niezgodne z PN- EN p i Wada bardzo poważna w przypadku zastosowania nieodpowiedniego drewna na poziomą belkę huśtawki wahadłowej, trudno właścicielowi kontrolować próchnienie tego elementu. W pozostałych przypadkach wady mogą spowodować zranienia oraz przyśpieszoną biodegradację urządzeń.

7 Strona 7 z 11 Nieprawidłowe zabezpieczenie przed upadkiem z zestawu wielofunkcyjnego. Zastosowane zabezpieczenia nie spełniają wymogów dla barier. Wysokość jest mniejsza niż 700 mm i istnieje możliwość przejścia pod zabezpieczeniem. Niezgodne z PN-EN p i Wada bardzo poważna, ryzyko upadku dzieci o mniejszych umiejętnościach motorycznych. Dostęp na daszek jest ułatwiony z przeplotni (do pierwszego elementu daszka z górnej belki przeplotni jest odległość około 210 mm a do kalenicy 890 mm). Wejście na daszek ułatwia połać wykonana z półwałków. Wysokość upadku nie jest więc adekwatna do odległości do podestów oraz prawdopodobnie do rodzaju zastosowanej nawierzchni. Niezgodne z PN-EN p i i Wada bardzo poważna, ryzyko śmierci w przypadku upadku z dachu.

8 Strona 8 z 11 Niewłaściwa powierzchnia zderzenia dla huśtawki wagowej zamontowanej na nawierzchni w kolorze niebieskim (jest około 560 mm, wymagane 1000 mm), karuzeli (jest około 1400 mm, wymagane 2000) i huśtawki wahadłowej na łańcuchach (jest około 2000 mm, wymagane 3110 mm). Niezachowano także właściwych przestrzeni upadku pomiędzy huśtawką wagową zamontowaną na niebieskiej nawierzchni a konikiem na sprężynie (jest około 710 mm, wymagane przynajmniej 1000 mm), huśtawką wagową zamontowaną na nawierzchni pomarańczowej a drabinką poziomą (jest około 1400 mm, wymagane około 1800 mm). Niezgodne z PN-EN p i , PN-EN p. 4.10, PN-EN p. 4.2 i 4.3, PN-EN p Wada bardzo poważna, znaczne odstępstwa od normy.

9 Strona 9 z 11 Na placu zabaw znajduje sie karuzela, która jest prawdopodobnie finansowana z innych środków, jednak znajduje sie na nawierzchni w kolorze pomarańczowym w bezpośrednim sąsiedztwie z innymi urządzeniami. Siedziska tej karuzeli są wykonane ze sklejki i nie zapewniają prawidłowej amortyzacji. Pod karuzelą nie zapewniono prześwitu minimum 400 mm (jest około 230 mm). Niezgodność z PN- EN p Wady bardzo poważne ryzyko poważnego urazu głowy i innych części ciała. Wady związane z zakleszczeniami i niewłaściwą nawierzchnią przy karuzeli wymieniłem wcześniej. Przy koniku na sprężynie zastosowano rączki i podnóżki grożące uszkodzeniem oka. Główny profil bujaka jest miejscowo poprowadzony promieniem mniejszym niż 20 mm. Niezgodność z PN-EN p. 4.6, 4.6 i 4.8. Wada poważna ryzyko trwałego uszkodzenia ciała.

10 Strona 10 z 11 Pod siedziskami huśtawki wahadłowej zapewniono prześwit poniżej 350 mm (jest około 280 mm). Niezgodność z PN-EN p Wada istotna. Burty w części startowej zjeżdżalni są znacznie niższe niż 500 mm. Po bokach ślizgu nie zamontowano zabezpieczeń przed upadkiem w postaci barier i, o ile pamiętam, to także tutaj występuje zakleszczenie głowy i brak jest drążka poprzecznego. Niezgodność z PN-EN p Nie posiadam dokumentacji fotograficznej tych wad. Osoba z firmy Maxto (imienia i nazwiska nie zapisałem, ale był to prawdopodobnie jej właściciel) zadzwoniła do mnie w poniedziałek i podważała legalność moich działań w tej sprawie, podobnie jak Pani Dyrektor i Wójt. Wybór placu zabaw do praktycznej części szkolenia był dla mnie całkowicie przypadkowy i niezwiązany z programem Radosna Szkoła; o tym, że brał on udział w programie dowiedziałem się na miejscu. Oświadczam, że w mojej opinii miałem prawo przebywać na placu zabaw a także przeprowadzać tam pomiary. Czuję się także w obowiązku poinformować Państwa o tej sprawie, ponieważ postrzegam działanie firmy Maxto jako niezgodne z prawem. W mojej opinii działanie firmy Maxto jest także niezgodne z ideą odbiorów placów zabaw, tworzonych w ramach programu Radosna Szkoła, gdzie wymogi bezpieczeństwa zawarte w Rozporządzeniu dotyczą także zgodności z normą,

11 Strona 11 z 11 oraz z zapisem normy PN-EN :2009 p. 5.3: Po zakończonej instalacji nowego placu zabaw zaleca się kontrolę wstępną wykonaną przez osobę kompetentną, w celu oceny zgodności z odpowiednią (-imi) częścią (-ami) EN Dla mnie nieuczciwość firmy Maxto polega także na tym, że przypuszczam iż kontrola tej firmy trwa znacznie krócej, niż kontrola wykonywana przez moich pracowników na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Samo spisywanie wyników trwa często około godziny. Do tego dochodzi czas, który poświęcają na tłumaczenie inwestorowi, dyrektorowi, wykonawcy i producentom na czym polegają wykryte wady i dlaczego mają obowiązek o nich pisać. Przy czym zalecam moim pracownikom, aby rzetelnie informowali o przebiegu i wynikach kontroli, by plac miał szansę być doprowadzony do właściwego stanu. Po takiej kontroli niejednokrotnie udzielamy dodatkowych informacji telefonicznych, ustalamy termin kolejnej kontroli i jedziemy na tą kontrole, za co, zgodnie z umową, MEN nam nie płaci. Sama Pani widzi, że konkurencyjność naszych przedsiębiorstw jest w tej sytuacji dalece zaburzona. Widzę, że spełniły się moje obawy związane z jakością odbiorów placów zabaw przez firmy zatrudnione przez Ministerstwo. Może to doprowadzić do dopuszczenia do użytkowania wielu placów niezgodnych z programem i po prostu niebezpiecznych. Ponawiam więc moją prośbę o zamówienie przez MEN zewnętrznych i niezależnych audytów wszystkich firm dokonujących kontroli placów, aby zmniejszyć takie ryzyko. Sugeruję aby o taki audyt zwrócić się do akredytowanego w PCA laboratorium, np. TUV Rheinland Sp. z o.o. lub Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Proszę także o interwencję w sprawie placu zabaw w Sobianowicach, na który ja przypadkiem trafiłem. W tej sprawie bardzo proszę aby mnie na bieżąco informować.