Część II Plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część II Plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych"

Transkrypt

1 Część II Plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych 220

2 1. Cele strategiczne Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego Cele długoterminowe: 1. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w podstawowej opiece zdrowotnej 2. Zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia 3. Zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe 4. Zmniejszenie umieralności noworodków i niemowląt 5. Zmniejszenie zachorowalności na choroby zakaźne 6. Zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa Cele krótkoterminowe: 1. Dostosowanie wskaźników rzeczywistych łóżek szpitalnych do wskaźników kierunkowych 2. Zwiększenie dostępności do stacjonarnej opieki rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej 3. Zwiększenie dostępności do Poradni Zdrowia Psychicznego 4. Zwiększenie dostępności do opieki rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży z wadami postawy. 2. Kierunki działań Tab. Nr 79 Lp. Nazwa kierunku działania Uzasadnienie 1. Rozwój działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób głównie układu krążenia i nowotworowych Największy problem zdrowotny Województwa Kujawsko Pomorskiego stanowią choroby układu krążenia i choroby nowotworowe. Główne przyczyny zgonów dotyczą także tych chorób. Wczesne wykrycie zwiększy szansę na wyleczenie co doprowadzi do zmniejszenia umieralności i niepełnosprawności a także pozwoli obniżyć koszty przeznaczane na ochronę zdrowia. 2. Zwiększenie dostępności do ambulatoryjnej opieki kardiologicznej i poprawa jakości Długi czas oczekiwania do Poradni Kardiologicznych wpływa na rozwój choroby oraz na częstsze występowanie powikłań. Brak 221

3 tych świadczeń ( w tym doposażenie w odpowiednią aparaturę i sprzęt medyczny, podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej) 3. Uruchomienie w pełnym zakresie i systematyczne poszerzanie możliwości wczesnej diagnostyki hemodynamicznej i wczesnej interwencji kardiologicznej oraz kardiochirurgicznej w zawale serca właściwej diagnostyki uniemożliwia prawidłowe leczenie. Zwiększenie dostępności i jakości usług pozwoli ograniczyć ilość orzekanych niepełnosprawności z powodu chorób układu krążenia a także zmniejszyć umieralność powodowaną tym schorzeniem. Główną przyczyną umieralności w Województwie Kujawsko Pomorskim są choroby układu krążenia. Rozwój diagnostyki hemodynamicznej i wczesnej interwencji kardiologicznej oraz kardiochirurgicznej w zawale serca pozwoli obniżyć umieralność powodowaną tymi schorzeniami. 4. Rozwój stacjonarnej opieki rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej Wczesne wdrożenie profesjonalnej rehabilitacji kardiologicznej pozwoli ograniczyć ilość orzekanych niepełnosprawności powodowanych chorobami układu krążenia. 5. Rozwój gastroenterologii Znaczny problem zdrowotny Województwa Kujawsko Pomorskiego stanowi wysoka umieralność powodowana nowotworami układu trawiennego (nowotwory złośliwe narządów trawiennych 27,9%). Rozwój gastroenterologii poprawi diagnostykę i leczenie w tych schorzeniach a tym samym pozwoli obniżyć umieralność powodowana tymi schorzeniami. 6. Usprawnienie i unowocześnienie diagnostyki doposażenie szpitali w aparaturę medyczną nowej technologii Zwiększenie dostępności i unowocześnienie diagnostyki umożliwi wczesne wykrywanie chorób co przyczyni się do zmniejszenia powikłań i obniżenia śmiertelności. 7. Poprawa opieki nad matką i dzieckiem W Województwie Kujawsko- Pomorskim znaczny problem zdrowotny stanowi wysoka umieralność niemowląt. Rozwój opieki nad matką i dzieckiem umożliwi rozwiązanie tego problemu. 8. Poprawa wykonawstwa szczepień ochronnych Poprawa wykonawstwa szczepień ochronnych pozwoli na zmniejszenie zachorowalności na choroby zakaźne (szczególnie różyczkę, świnkę, WZW). 9. Poprawa stanu sanitarnego Wysoka zachorowalność na choroby zakaźne (szczególnie świerzb, WZW, salmonelozy) wymaga poprawy stanu sanitarnego 222

4 10. Poprawa i utrwalenie równego, ciągłego i równomiernego dostępu mieszkańców do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, ginekologii i położnictwa na poziomie gmin (możliwie blisko miejsca zamieszkania) 11. Rozwój pielęgniarskiej długoterminowej opieki nad osobami niesprawnymi, samotnymi i niedołężnymi Poprawa dostępności i jakości świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej sprzyjała będzie wczesnej wykrywalności chorób. Rosnąca populacja osób w wieku poprodukcyjnym wymaga zapewnienia pielęgniarskiej opieki długoterminowej. 12. Zwiększanie liczby zakładów dla przewlekle chorych Rosnąca populacja osób w wieku poprodukcyjnym wymaga zwiększanie liczby zakładów dla przewlekle chorych. 13. Rozwój edukacji zdrowotnej Największy wpływ na zdrowie jednostki ma styl życia. Zachowania zdrowotne społeczeństwa związane są ze świadomością zdrowotną. Rozwój edukacji zdrowotnej pozwoli zwiększyć świadomość, wpłynie na kształtowanie postaw prozdrowotnych a w konsekwencji poprawi stan zdrowia mieszkańców. Rozwój edukacji zdrowotnej przyczyni się także do obniżenia kosztów funkcjonowania ochrony zdrowia. 14. Rozwój ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej i opieki środowiskowej 15. Rozwój placówek i domowych zespołów opieki paliatywnej/ hospicyjnej. Wysoka zachorowalność na schorzenia psychiczne wymaga rozwoju ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. Wysoka zachorowalność na nowotwory a także inne choroby przewlekłe (np. schorzenia układu oddechowego) wymaga rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej. 16. Rozwój opieki rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży z wadami postawy Największy problem zdrowotny w populacji dzieci i młodzieży stanowią wady postawy. Rozwój opieki rehabilitacyjnej w tym kierunku pozwoli ograniczyć ilość niepełnosprawności powodowanych tym schorzeniem. 223

5 3. Warunki zaspokojenie potrzeb zdrowotnych 1) PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DLA POPULACJI GMIN Tab.nr 80 Wskaźniki zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych grupach świadczeń dla określenia planu zabezpieczenia w podstawowej opiece zdrowotnej ŚWIADCZENIODAWCA (co najmniej jeden/jedna) Liczba osób objętych opieką zdrowotną Lekarz rodzinny lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 2,5 tys. (± 10%) Lekarz pediatra zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej 1,2 tys. (± 10%) Lekarz ginekolog 10,0 tys. kobiet od 15 roku życia (± 10%) Lekarz stomatolog 3,0 tys. (± 10%) Pielęgniarka środowiskowa- rodzinna 2,5 tys. (± 10%) Położna środowiskowa- rodzinna 6,0 tys. populacji żeńskiej bez względu na wiek (± 10%) Pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania 800 uczniów (± 10%) Tabela nr 81 Zbiorczy plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej Nazwa powiatu/gminy Ludność Lekarze - poz Lekarze ginekolodzy* Minimalna liczba etatów przeliczeniowych Lekarze stomatolod zy Pielęgniarki środowiskowe -rodzinne Położne środowiskowe - rodzinne Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania WOJEWÓDZTWO ,6 88,9 700,5 840,6 180,4 494,6 POWIAT ,8 2,4 19,0 22, ,2 ALEKSANDROWSKI GMINY MIEJSKIE: Aleksandrów Kujawski ,2 0,5 4,4 5,2 0,9 4,1 Ciechocinek ,5 0,6 3,8 4,5 1,0 1,9 Nieszawa ,9 0,1 0,7 0,9 0,1 0,5 GMINY WIEJSKIE: Aleksandrów Kujawski ,2 0,5 3,5 4,2 0,9 2,0 Bądkowo ,0 0,2 1,6 2,0 0,4 0,9 Koneck ,5 0,2 1,2 1,5 0,3 0,7 Raciążek ,2 0,1 1,0 1,2 0,2 0,5 Waganiec ,8 0,2 1,5 1,8 0,3 0,9 Zakrzewo ,5 0,2 1,2 1,5 0,3 0,7 224

6 Tabela nr 81 Zbiorczy plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej c.d Nazwa powiatu/gminy Ludność Lekarze - poz Lekarze ginekolodzy* Minimalna liczba etatów przeliczeniowych Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki środowiskowe -rodzinne Położne środowiskowe - rodzinne Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania POWIAT BRODNICKI ,3 3,8 25,3 30,3 6,4 19,2 GMINY MIEJSKIE: Brodnica ,3 1,5 9,4 11,3 2,5 9,0 GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE: Górzno ,6 0,2 1,3 1,6 0,3 0,8 Jabłonowo Pomorskie ,5 0,4 3,0 3,5 0,7 2,0 GMINY WIEJSKIE: Bobrowo ,6 0,2 2,2 2,6 0,4 1,3 Brodnica ,4 0,3 2,0 2,4 0,5 1,4 Brzozie ,5 0,2 1,2 1,5 0,3 0,7 Grążawy ,9 0,2 1,6 1,9 0,4 1,0 Osiek ,7 0,2 1,4 1,7 0,4 0,9 Świedziebnia ,1 0,3 1,8 2,1 0,5 1,2 Zbiczno ,8 0,2 1,5 1,8 0,4 0,8 POWIAT BYDGOSKI ,3 3,5 29,4 35,3 7,4 19,4 GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE: Koronowo ,3 1,2 7,8 9,3 2,0 6,1 Solec Kujawski ,4 0,8 5,3 6,4 1,4 3,4 GMINY WIEJSKIE: Białe Błota ,4 0,6 3,6 4,4 0,9 2,0 Dąbrowa Chełmińska ,7 0,3 2,3 2,7 0,6 1,4 Dobrcz ,5 0,5 2,9 3,5 0,8 2,1 Nowa Wieś Wielka ,0 0,3 2,5 3,0 0,5 1,5 Osielsko ,7 0,3 2,3 2,7 0,6 1,3 Sicienko ,3 0,5 2,8 3,3 0,8 1,7 POWIAT CHEŁMIŃSKI ,4 2,7 17,8 21,4 4,5 12,6 GMINY MIEJSKIE: Chełmno ,9 1,1 7,4 8,9 1,9 5,6 GMINY WIEJSKIE: Chełmno ,0 0,3 1,7 2,0 0,4 1,1 Kijewo Królewskie ,7 0,2 1,4 1,7 0,4 0,8 Lisewo ,2 0,3 1,8 2,2 0,5 1,1 Papowo Biskupie ,8 0,3 1,5 1,8 0,4 1,0 Stolno ,1 0,3 1,8 2,1 0,4 1,6 Unisław ,7 0,4 2,3 2,7 0,6 1,5 POWIAT GOLUBSKO ,3 2,3 15,2 18,3 3,8 10,9 DOBRZYNSKI GMINY MIEJSKIE: Golub- Dobrzyń ,3 0,7 4,4 5,3 1,1 4,0 GMINY MIEJSKO-WIJSKIE: Kowalewo Pomorskie ,6 0,6 3,9 4,6 1,0 2,5 GMINY WIEJSKIE: Ciechocin ,6 0,2 1,4 1,6 0,3 0,9 Golub- Dobrzyń ,3 0,4 2,8 3,3 0,6 1,7 Radomin ,7 0,2 1,4 1,7 0,3 0,9 Zbójno ,8 0,2 1,5 1,8 0,4 1,0 POWIAT GRUDZIĄDZKI ,6 2,0 13,0 15,6 3,3 8,5 GMINY MIEJSKO-WIJSKIE: Łasin ,5 0,4 3,0 3,5 0,7 2,3 Radzyń Chełmiński ,0 0,3 1,7 2,0 0,4 1,1 GMINY WIEJSKIE: Grudziądz ,8 0,4 3,1 3,8 0,7 1,9 Gruta ,7 0,4 2,3 2,7 0,6 1,4 Rogóźno ,7 0,2 1,4 1,7 0,3 0,9 Świecie nad Osą ,8 0,2 1,5 1,8 0,4 1,0 225

7 Tabela nr 81 Zbiorczy plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej c.d Nazwa powiatu/gminy Ludność Lekarze - poz Lekarze ginekolodzy* Minimalna liczba etatów przeliczeniowych Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki środowiskowe -rodzinne Położne środowiskowe - rodzinne Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania POWIAT ,7 8,6 56,4 67,7 14,4 42,5 INOWROCŁAWSKI GMINY MIEJSKIE: Inowrocław ,7 4,2 26,4 31,7 6,9 23,4 GMINY MIEJSKO-WIJSKIE: Gniewkowo ,1 0,8 5,1 6,1 1,3 3,0 Janikowo ,6 0,7 4,7 5,6 1,2 2,6 Kruszwica ,3 1,0 6,9 8,3 1,7 5,2 Pakość ,1 0,5 3,4 4,1 0,9 2,5 GMINY WIEJSKIE: Dąbrowa Biskupia ,1 0,5 1,8 2,1 0,8 1,0 Inowrocław ,4 0,4 3,7 4,4 0,7 2,2 Rojewo ,9 0,2 1,5 1,9 0,4 0,9 Złotniki Kujawskie ,6 0,3 3,0 3,6 0,6 1,7 POWIAT LIPNOWSKI ,5 3,5 22,9 27,5 5,8 17,1 GMINY MIEJSKIE: Lipno ,3 0,8 5,2 6,3 1,3 5,3 GMINY MIEJSKO-WIJSKIE: Dobrzyń nad Wisłą ,4 0,3 2,8 3,4 0,5 2,1 Skępe ,2 0,4 2,7 3,2 0,7 2,1 GMINY WIEJSKIE: Bobrowniki ,3 0,2 1,1 1,3 0,3 0,7 Chrostkowo ,3 0,1 1,1 1,3 0,2 0,7 Kikół ,9 0,4 2,4 2,9 0,6 1,6 Lipno ,6 0,4 3,8 4,6 0,7 2,3 Tłuchowo ,8 0,2 1,5 1,8 0,4 0,9 Wielgie ,7 0,3 2,3 2,7 0,6 1,4 POWIAT MOGILEŃSKI ,0 2,4 15,8 19,0 4,0 12,0 GMINY MIEJSKO-WIJSKIE: Mogilno ,0 1,3 8,3 10,0 2,2 6,6 Strzelno ,0 0,6 4,1 5,0 1,1 3,5 GMINY WIEJSKIE: Dąbrowa ,9 0,2 1,6 1,9 0,4 1,0 Jeziora Wielkie ,1 0,3 1,7 2,1 0,4 1,0 POWIAT NAKIELSKI ,3 4,3 28,6 34,3 7,2 21,0 GMINY MIEJSKO-WIJSKIE: Kcynia ,6 0,7 4,7 5,6 1,2 2,9 Mrocza ,7 0,5 3,1 3,7 0,8 1,9 Nakło nad Notecią ,2 1,6 11,0 13,2 2,8 8,9 Szubin ,9 1,1 7,4 8,9 1,9 5,5 GMINY WIEJSKIE: Sadki ,9 0,3 2,4 2,9 0,4 1,7 POWIAT RADZIEJOWSKI ,6 2,2 14,7 17,6 3,7 11,4 GMINY MIEJSKIE: Radziejów ,4 0,3 2,0 2,4 0,5 3,3 GMINY MIEJSKO-WIJSKIE: Piotrków Kujawski ,0 0,5 3,3 4,0 0,8 2,0 GMINY WIEJSKIE: Bytoń ,5 0,2 1,3 1,5 0,4 0,7 Dobre ,3 0,3 1,9 2,3 0,6 1,1 Osięciny ,4 0,4 2,8 3,4 0,7 1,6 Radziejów ,8 0,2 1,5 1,8 0,4 1,7 Topólka ,1 0,3 1,8 2,1 0,5 1,0 POWIAT RYPIŃSKI ,3 2,3 15,2 18,3 3,9 12,1 GMINY MIEJSKIE: Rypin ,9 0,9 5,7 4,9 1,5 6,0 GMINY WIEJSKIE: Brzuze ,2 0,2 1,9 2,2 0,4 1,1 Rogowo ,0 0,3 1,7 2,0 0,4 1,3 Rypin ,0 0,4 2,5 3,0 0,6 1,5 Skrwilno ,5 0,2 2,1 2,5 0,4 1,3 Wąpielsk ,7 0,3 1,4 1,7 0,6 0,9 226

8 Tabela nr 81 Zbiorczy plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej c.d Nazwa powiatu/gminy Ludność Lekarze - poz Lekarze ginekolodzy* Minimalna liczba etatów przeliczeniowych Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki środowiskowe -rodzinne Położne środowiskowe - rodzinne Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania POWIAT SĘPOLEŃSKI ,8 1,5 14,0 16,8 2,5 11,5 GMINY MIEJSKO-WIJSKIE: Kamień Krajeński ,9 0,3 2,4 2,9 0,4 1,5 Sępólno Krajeńskie ,4 0,6 5,3 6,4 1,0 4,4 Więcbork ,4 0,1 4,5 5,4 0,1 4,5 GMINY WIEJSKIE: Sośno ,1 0,2 1,7 2,1 0,3 1,1 POWIAT ŚWIECKI ,2 5,1 33,5 40,2 8,5 22,1 GMINY MIEJSKO-WIJSKIE: Nowe ,5 0,6 3,8 4,5 1,0 2,7 Świecie ,7 1,7 11,4 13,7 2,9 8,4 GMINY WIEJSKIE: Bukowiec ,1 0,3 1,8 2,1 0,4 1,1 Dragacz ,0 0,4 2,5 3,0 0,6 1,4 Drzycim ,0 0,3 1,7 2,0 0,4 1,1 Jeżewo ,1 0,3 2,6 3,1 0,5 1,5 Lniano ,7 0,2 1,4 1,7 0,3 0,9 Osie ,1 0,3 1,8 2,1 0,4 1,1 Pruszcz ,8 0,5 3,2 3,8 0,8 1,8 Świekatowo ,4 0,2 1,1 1,4 0,3 0,7 Warlubie ,6 0,3 2,2 2,6 0,6 1,5 POWIAT TORUŃSKI ,9 4,3 28,2 33,9 7,1 17,7 GMINY MIEJSKIE: Chełmża ,2 0,8 5,1 6,2 1,3 3,5 GMINY WIEJSKIE: Chełmża ,0 0,5 3,4 4,0 0,8 1,9 Czernikowo ,4 0,4 2,8 3,4 0,7 1,8 Lubicz ,0 0,5 5,0 6,0 0,9 3,6 Łubianka ,2 0,3 1,8 2,2 0,5 1,1 Łysomice ,0 0,4 2,5 3,0 0,7 1,4 Obrowo ,5 0,5 2,9 3,5 0,8 1,7 Wielka Nieszawka ,4 0,2 1,2 1,4 0,3 0,6 Zławieś Wielka ,2 0,5 3,5 4,2 0,9 2,0 POWIAT TUCHOLSKI ,3 2,4 16,1 19,3 4,0 12,7 GMINY MIEJSKO-WIJSKIE: Tuchola ,2 1,0 6,9 8,2 1,7 7,0 GMINY WIEJSKIE: Cekcyn ,6 0,3 2,2 2,6 0,5 1,3 Gostycyn ,2 0,2 1,8 2,2 0,3 1,3 Kęsowo ,8 0,2 1,5 1,8 0,4 1,0 Lubiewo ,3 0,3 1,9 2,3 0,5 1,1 Śliwice ,2 0,2 1,8 2,2 0,3 1,1 POWIAT WĄBRZESKI ,4 1,8 12,0 14,4 3,0 8,8 GMINY MIEJSKIE: Wąbrzeźno ,7 0,8 4,8 5,7 1,3 3,9 GMINY WIEJSKIE: Dębowa Łąka ,4 0,1 1,1 1,4 0,2 0,8 Książki ,8 0,2 1,5 1,8 0,4 0,9 Płużnica ,9 0,3 1,6 1,9 0,4 1,0 Wąbrzeźno ,6 0,6 3,0 3,6 0,9 2,2 227

9 Tabela nr 81 Zbiorczy plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej c.d Nazwa powiatu/gminy Ludność Lekarze - poz Lekarze ginekolodzy* Minimalna liczba etatów przeliczeniowych Lekarze stomatolodzy Pielęgniarki środowiskowe -rodzinne Położne środowiskowe - rodzinne Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania POWIAT WŁOCŁAWSKI ,7 4,4 28,9 34,7 7,3 18,5 GMINY MIEJSKIE: Kowal ,4 0,2 1,1 1,4 0,3 1,3 GMINY MIEJSKO-WIJSKIE: Brześć Kujawski ,6 0,6 3,8 4,6 1,0 2,6 Chodecz ,7 0,3 2,2 2,7 0,6 1,5 Izbica Kujawska ,2 0,4 2,7 3,2 0,7 2,0 Lubień Kujawski ,2 0,4 2,7 3,2 0,7 1,5 Lubraniec ,3 0,7 3,5 4,3 0,9 2,7 GMINY WIEJSKIE: Baruchowo ,4 0,2 1,2 1,4 0,3 0,6 Boniewo ,5 0,2 1,2 1,5 0,3 0,7 Choceń ,2 0,4 2,7 3,2 0,7 1,4 Fabianki ,3 0,4 2,7 3,3 0,7 1,5 Kowal ,7 0,1 1,4 1,7 0,2 0,8 Lubanie ,9 0,1 1,6 1,9 0,2 0,8 Włocławek ,3 0,1 1,9 2,3 0,3 1,1 POWIAT ŻNIŃSKI ,5 3,6 23,8 28,5 6,0 17,3 GMINY MIEJSKO-WIJSKIE: Barcin ,2 0,8 5,2 6,2 1,3 2,9 Janowiec Wielkopolski ,8 0,5 3,2 3,8 0,8 2,1 Łabiszyn ,7 0,5 3,1 3,7 0,8 2,0 Żnin ,9 0,9 8,3 9,9 1,6 7,6 GMINY WIEJSKIE: Gąsawa ,1 0,3 1,7 2,1 0,4 1,4 Rogowo ,8 0,4 2,4 2,8 0,6 1,3 MIASTA NA PRAWACH POWIATU: Bydgoszcz ,0 20,3 127,5 153,0 33,8 80,0 Grudziądz ,7 5,2 33,9 40,7 8,9 25,7 Toruń ,1 10,9 68,5 82,1 18,2 48,7 Włocławek ,1 6,5 40,9 49,1 10,8 31,9 * przeliczenia ginekologów dokonano na populację żeńską bez względu na wiek (± 10%) z powodu braku informacji na podział kobiet od 15 roku życia. 228

10 2) SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA DLA POPULACJI POWIATÓW 1/ Szacunkowa liczba porad udzielonych w 2002 r. (liczba porad udzielonych w I półroczu 2002 r. x 2) w ramach kontraktów z Kujawsko- Pomorską Regionalną Kasą Chorych i Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych przypadająca na 10 tys.ubezpieczonych w Kasach Chorych 2/ Minimalna liczba województwa.porad = (wskaźnik liczby porad na 10 tys. ubezpieczonych x liczba ubezpieczonych) x 120% / Tabela nr 82 Minimalne zabezpieczenie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnejw2004r. - na poziomie powiatów Lp. Dziedziny medycyny Kod Wskaźniki liczby porad na 10 tys. ubezpieczonych 1/ Minimalna liczba porad specjalistycznych 2/ Powiat aleksandrowski Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu Powiat brodnicki Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu

11 Tabela 82 Minimalne zabezpieczenie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w 2004 r. - na poziomie powiatów (c.d) Lp. Dziedziny medycyny Kod Wskaźniki liczby porad na 10 tys. ubezpieczonych 1/ Minimalna liczba porad specjalistycznych 2/ Powiat bydgoski i miasto Bydgoszcz Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu Powiat chełmiński Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu Powiat golubsko-dobrzyński Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu

12 Tabela 82 Minimalne zabezpieczenie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w 2004 r. - na poziomie powiatów (c.d) Lp. Dziedziny medycyny Kod Minimalna liczba porad Wskaźniki liczby porad na 10 tys. ubezpieczonych 1/ specjalistycznych 2/ Powiat grudziądzki i miasto Grudziądz Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osoby. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu Powiat inowrocławski Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu Powiat lipnowski Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osoby. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu

13 Tabela 82 Minimalne zabezpieczenie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w 2004 r. - na poziomie powiatów (c.d) Lp. Dziedziny medycyny Kod Wskaźniki liczby porad na 10 tys. ubezpieczonych 1/ Minimalna liczba porad specjalistycznych 2/ Powiat mogileński Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu Powiat nakielski Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu Powiat radziejowski Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu

14 Tabela 82 Minimalne zabezpieczenie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w 2004 r. - na poziomie powiatów (c.d) Lp. Dziedziny medycyny Kod Wskaźniki liczby porad na 10 tys. ubezpieczonych 1/ Minimalna liczba porad specjalistycznych 2/ Powiat rypiński Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osoby. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu Powiat sępoleński Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu Powiat świecki Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu

15 Tabela 82 Minimalne zabezpieczenie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w 2004 r. - na poziomie powiatów (c.d) Lp. Dziedziny medycyny Kod Wskaźniki liczby porad na 10 tys. ubezpieczonych 1/ Minimalna liczba porad specjalistycznych 2/ Powiat toruński i miasto Toruń Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu Powiat tucholski Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osoby. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu Powiat wąbrzeski Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu

16 Tabela 82 Minimalne zabezpieczenie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w 2004 r. - na poziomie powiatów (c.d) Lp. Dziedziny medycyny Kod Wskaźniki liczby porad na 10 tys. ubezpieczonych 1/ Minimalna liczba porad specjalistycznych 2/ Powiat włocławski i miasto Włocławek Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu Powiat żniński Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu Zbiorczo województwo kujawsko-pomorskie Liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych osób. 1. Alergologia Chirurgia ogólna Choroby płuc i gruźlica Dermatologia i wenerologia Diabetologia Kardiologia Neurologia Okulistyka Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia Położnictwo i ginekologia Psychiatria Rehabilitacja medyczna Reumatologia Terapia uzależnienia od alkoholu

17 3) SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA DLA POPULACJI WOJEWÓDZTWA Tabela 83 Minimalne zabezpieczenie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie uzupełniającym świadczenia zabezpieczone na poziomie powiatów oraz z zakresu pozostałych dziedzin medycyny w 2004 r. - na poziomie województwa Lp. Dziedziny medycyny Kod Wskaźniki liczby porad na 10 tys. ubezpieczonych 1/ Minimalna liczba porad specjalistycznych 2/ 1. Anestezjologia - leczenie bólu Chirurgia naczyniowa Audiologia i foniatria Chirurgia dziecięca Chirurgia klatki piersiowej Choroby płuc i gruźlica (domowe leczenie tlenem) Choroby zakaźne Endokrynologia i choroby metaboliczne Gastroenterologia Hematologia Kardiochirurgia Kardiologia dziecięca Kardiologia (dziedziny uzupełniające) Medycyna paliatywna 1180 x według potrzeb 15. Medycyna sportowa Neurochirurgia Onkologia i chirurgia onkologiczna Terapia uzależnienia od substancji psychoaktywnych Urologia i nefrologia Rehabilitacja - zaopatrzenie ortopedyczne Chirurgia szczękowo-twarzowa Chirurgia stomatologiczna Ortodoncja i profilaktyka ortodontyczna Periodontologia Protetyka stomatologiczna 1830 Kontraktowane w punktach 26. Stomatologia dziecięca Stomatologia zachowawcza z endodoncją 28. Stomatologia dla niepełnosprawnych 1/ Szacunkowa liczba porad udzielonych w 2002 r. (liczba porad udzielonych w I półroczu 2002 r. x 2) w ramach kontraktów z Kujawsko- Pomorską Regionalną Kasą Chorych i Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych przypadająca na 10 tys.ubezpieczonych w Kasach Chorych województwa. 2/ Minimalna liczba porad = (wskaźnik liczby porad na 10 tys. ubezpieczonych x liczba ubezpieczonych w Kasach Chorych województwa) /

18 4) STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA DLA POPULACJI POWIATÓW Tabela nr 84 Zbiorczy plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji powiatów w 4 głównych specjalnościach: Lp. POWIATY NAZWA ODDZIAŁU KOD LICZBA ŁÓŻEK OGÓŁEM (stan obecny) LICZBA ŁÓŻEK NA 10 TYS. MIESZKAŃCÓW POWIATU stan obecny LICZBA ŁÓŻEK OGÓŁEM plan na 2004 r. LICZBA ŁÓŻEK NA 10 TYS. MIESZKAŃCÓW POWIATU plan na 2004 r. 1 Powiat aleksandrowski 2 Powiat brodnicki 3 Powiat bydgoski (grodzki i ziemski) 4 Powiat chełmiński 5 Powiat golubskodobrzyński 6 Powiat grudziądzki (grodzki i ziemski) Oddział wewnętrzny ,3 47 8,3 Oddział chirurgiczny ,0 40 7,0 Oddział pediatryczny ,2* 30 19,2* Oddział ginekologiczno-położniczy ,9** 41 13,9** Oddział wewnętrzny , ,4 Oddział chirurgiczny ,5 42 5,5 Oddział pediatryczny ,9* 28 11,9* Oddział ginekologiczno- położniczy ,5** 44 11,5** Oddział wewnętrzny , ,7 Oddział chirurgiczny , ,0 Oddział pediatryczny ,0* 93 8,0 Oddział ginekologiczno- położniczy ,9** 245 9,9 Oddział wewnętrzny , ,3 Oddział chirurgiczny ,6 30 5,6 Oddział pediatryczny ,1* 29 18,1 Oddział ginekologiczno-położniczy ,4** 34 12,4** Oddział wewnętrzny ,9 36 7,9 Oddział chirurgiczny ,9 36 7,9 Oddział pediatryczny ,5* 26 18,5* Oddział ginekologiczno- położniczy ,0** 30 13,0** Oddział wewnętrzny , ,7 Oddział chirurgiczny ,9 55 3,9 Oddział pediatryczny ,2* 55 14,2* Oddział ginekologiczno- położniczy ,2** 60 8,2** 7 Powiat inowrocławski 8 Powiat lipnowski 9 Powiat mogileński 10 Powiat nakielski Oddział wewnętrzny ,0 84 5,0 Oddział chirurgiczny ,0 84 4,7 Oddział pediatryczny ,0* 42 9,0* Oddział ginekologiczno- położniczy ,7** 58 6,7** Oddział wewnętrzny , ,4 Oddział chirurgiczny ,7 53 7,7 Oddział pediatryczny ,0* 30 14,0* Oddział ginekologiczno- położniczy ,4** 60 17,4** Oddział wewnętrzny , ,7 Oddział chirurgiczny ,3 25 5,3 Oddział pediatryczny ,7* 15 10,7* Oddział ginekologiczno- położniczy ,9** 19 7,9** Oddział wewnętrzny ,1 78 9,1 Oddział chirurgiczny ,4 63 7,4 Oddział pediatryczny ,5* 25 9,5* Oddział ginekologiczno-położniczy ,7** 72 16,7** 11 Powiat radziejowski Oddział wewnętrzny , ,4 Oddział chirurgiczny ,8 30 6,8 Oddział pediatryczny ,7* 20 15,7* Oddział ginekologiczno-położniczy ,5** 28 12,5** 237

19 12 Powiat rypiński 13 Powiat sępoleński 14 Powiat świecki 15 Powiat toruński (grodzki i ziemski) 16 Powiat tucholski 17 Powiat wąbrzeski Oddział wewnętrzny ,8 45 9,8 Oddział chirurgiczny ,8 45 9,8 Oddział pediatryczny ,5* 36 26,5* Oddział ginekologiczno-położniczy ,6** 34 14,6** Oddział wewnętrzny ,6 36 8,6 Oddział chirurgiczny ,9 29 6,9 Oddział pediatryczny ,5* 28 21,5* Oddział ginekologiczno-położniczy ,8** 26 12,8** Oddział wewnętrzny ,1 71 7,1 Oddział chirurgiczny ,0 40 4,0 Oddział pediatryczny ,5* 25 8,5* Oddział ginekologiczno- położniczy ,8** 55 10,8** Oddział wewnętrzny , ,2 Oddział chirurgiczny , ,1 Oddział pediatryczny ,1* 85 11,1* Oddział ginekologiczno-położniczy ,4** ,4** Oddział wewnętrzny ,2 30 6,2 Oddział chirurgiczny ,0 24 5,0 Oddział pediatryczny ,8* 15 9,8* Oddział ginekologiczno-położniczy ,6** 28 11,6** Oddział wewnętrzny , ,4 Oddział chirurgiczny ,3 30 8,3 Oddział ginekologiczno- położniczy ,8** 27 14,8** 18 Powiat żniński 19 Powiat włocławski (ziemski i Oddział wewnętrzny ,1 51 7,1 Oddział chirurgiczny ,2 44 6,2 Oddział pediatryczny ,6* 30 14,6* Oddział ginekologiczno- położniczy ,5** 34 9,5** Oddział chirurgiczny ,9 60 2,9 Oddział wewnętrzny ,6 76 3,6 Oddział chirurgiczny ,3 90 4,3 Oddział pediatryczny ,2* 40 7,2* grodzki) Oddział ginekologiczno- położniczy ,2** 78 7,2** *- określona w tabeli liczba łóżek w zakresie pediatrii odnosi się do populacji dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia. **- określona w tabeli liczba łóżek w zakresie położnictwa i ginekologii odnosi się do populacji płci żeńskiej bez względu na wiek, Uwaga: Wiersz 3 uwzględniono następujące szpitale: Szpital Miejski im. Warmińskiego w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital im dra Biziela w Bydgoszczy, SP Szpital Kliniczny im. dra Jurasza AM w Bydgoszcz, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy Wiersz 6 - uwzględniono następujące szpitale: SP ZOZ w Łasinie, Szpital Specjalistyczny im. dra Biegańskiego w Grudziądzu Wiersz 15 - uwzględniono następujące szpitale: Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Chełmży, Szpital Miejski im. Kopernika w Toruniu, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu, NZOZ Szpital Specjalistyczny MATOPAT w Toruniu Wiersz 19 - uwzględniono następujące szpitale: Szpital Wojewódzki we Włocławku 238

20 5) STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA DLA POPULACJI WOJEWÓDZTWA Tabela nr 85. Plan potrzeb zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej dla populacji województwa (wg następującego układu tabelarycznego): Lp. oddział szpitalny Liczba łóżek Liczba łóżek na SZPITALE 10 tys. mieszkańców województwa nazwa kod Chorób wewnętrznych ,7 2 z tego: Oddział chorób wewnętrznych ,5 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu, Szpital Wojewódzki we Włocławku, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, Szpital Kliniczny im. dr Jurasza w Bydgoszczy, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy i wszystkie szpitale powiatowe Oddział alergologiczny ,2 SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, 3 Kardiologiczny 417 2,0 4 z tego: Oddział kardiologiczny ,8 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Szpital Wojewódzki we Włocławku, SP ZOZ w Inowrocławiu, Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy, Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Szpital Kliniczny im. dr Jurasza w Bydgoszczy, SP ZOZ w Golubiu- Dobrzyniu, Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu 5 Oddział kardiologiczny dla dzieci ,2 Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 6 Oddział Reumatologiczny ,1 SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, SP ZOZ w Radziejowie, Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp.z oo, SP ZOZ w Lipnie 7 Gastrologiczny 81 0,4 8 z tego: Oddział gastroenterologiczny ,3 Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, 9 Oddział hepatologiczny ,1 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny im. T. Brodowicza w Bydgoszczy 10 Onkologiczny 171 0,9 11 z tego: Oddział onkologiczny ,2 Regionalne Centrum Onkologii- Szpital im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, 12 Oddział chemioterapii ,1 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 13 Oddział onkologii ginekologicznej ,2 Regionalne Centrum Onkologii- Szpital im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 14 Oddział radioterapii ,4 Regionalne Centrum Onkologii- Szpital im. Prof.. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 239

21 Lp. oddział szpitalny Liczba łóżek Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa nazwa kod Hematologiczny 114 0,6 z tego: Oddział hematologiczny ,3 Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, SZPITALE SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Oddział hematologiczny dla dzieci ,3 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy, 16 Nefrologiczny 61 0,3 17 z tego: Oddział nefrologiczny ,3 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy Szpital Wojewódzki we Włocławku, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu 18 Stacja dializ ,1 Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu, SP ZOZ w Inowrocławiu 19 Chirurgiczny ogólny ,5 20 z tego: Oddział chirurgiczny ogólny ,8 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Szpital Wojewódzki we Włocławku, SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, NZOZ Prywatne Centrum Chirurgii w Toruniu, NZOZ Szpital Specjalistyczny MATOPAT w Toruniu, Wszystkie Szpitale Powiatowe 21 Oddział chirurgii klatki piersiowej ,3 Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy, Regionalne Centrum Onkologii- Szpital im. Rof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy 22 Oddział chirurgii onkologicznej ,3 Regionalne Centrum Onkologii- Szpital im. Rof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, SP ZOZ w Lipnie, 23 Oddział chirurgii plastycznej ,1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy 24 Chirurgiczny dla dzieci ,9 Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu, Szpital Wojewódzki we Włocławku, SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, SP ZOZ w Świeciu, 25 Chirurgii urazowo - ortop ,5 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Szpital Wojewódzki we Włocławku, SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy, SP ZOZ w Brodnicy, SP ZOZ w Inowrocławiu, SP ZOZ w Świeciu, SP ZOZ w Rypinie, Szpital Powiatowy w Żninie, Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu 240

22 Lp. oddział szpitalny Liczba łóżek Liczba łóżek na 10 SZPITALE tys. mieszkańców województwa nazwa kod Oddział neurochirurgiczny ,9 Szpital Wojewódzki we Włocławku, SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy, 27 Oddział kardiochirurgiczny ,1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy, 28 Oddział urologiczny ,0 Szpital Wojewódzki we Włocławku, SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy, SP ZOZ w Inowrocławiu, Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, 29 Gruźlicy i chorób płuc 621 2,9 30 z tego: Oddział gruźlicy i chorób płuc ,7 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Szpital Wojewódzki we Włocławku, Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy, SP ZOZ w Golubiu- Dobrzyniu, SP ZOZ w Świeciu, 31 Oddział pulmonologii ,0 Szpital Wojewódzki we Włocławku, Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy, 32 Oddział gruźlicy ,2 Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy, 33 Oddział dermatologiczny ,6 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny w Toruniu, Szpital Wojewódzki we Włocławku, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy 34 Oddział okulistyczny ,7 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Szpital Wojewódzki we Włocławku, SP ZOZ Wojewódzki SZpitalim. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy, SP ZOZ w Inowrocławiu, 35 Otolaryngologiczny 257 1,2 36 z tego: Oddział otolaryngologiczny ,0 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Szpital Wojewódzki we Włocławku, SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy, SP ZOZ w Inowrocławiu, 37 Oddział otolaryngologiczny dla dzieci ,2 Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, 241

23 Lp. oddział szpitalny Liczba łóżek Liczba łóżek na 10 SZPITALE tys. mieszkańców województwa nazwa kod Neurologiczny 416 1,8 39 z tego: Oddział neurologiczny ,8 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Szpital Wojewódzki we Włocławku, SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr J. Bednarza w Świeciu, Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy, SP ZOZ w Inowrocławiu, SP ZOZ w Lipnie, Szpital Miejski im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy, 40 Oddział neurologiczny dla dzieci ,1 Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, 41 Psychiatryczny 925 4,4 42 z tego: Oddział psychiatryczny ,9 Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr J. Bednarza w Świeciu, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr A. Jurasza A. M. w Bydgoszczy, SP ZOZ w Aleksandrowie Kujawskim, SP ZOZ w Lipnie, Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, 43 Oddział psychiatryczny dla dzieci 4701 Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu, 44 Oddział psychiatryczny dla młodzieży ,2 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr J. Bednarza w Świeciu 45 Oddział psychogeriatryczny ,1 Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu 46 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych ,1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr J. Bednarza w Świeciu 47 Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę ,1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr J. Bednarza w Świeciu 48 Odwykowy 189 0,9 49 z tego: Oddział terapii uzależnienia od alkoholu ,6 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr J. Bednarza w Świeciu Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Toruniu, SP ZOZ w Radziejowie 50 Oddział terapii uzależnienia od narkotyków ,1 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Toruniu, 51 Młodzieżowy oddział leczenia uzależnień Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Toruniu, 52 Chorób zakaźnych ,6 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny w Toruniu, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny im. T. Brodowicza w Bydgoszczy 242

, ,5 Aleksandrów Kujawski M

, ,5 Aleksandrów Kujawski M Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Język polski średni Część humanistyczna

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

Część II Plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych

Część II Plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych Część II Plan zaspokojenia potrzeb zdrowotnych 250 1. Cele strategiczne Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego Cele długoterminowe: 1. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w podstawowej opiece zdrowotnej 2. Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ

OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2006 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2007 roku w gminach w skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim (zestawy standardowe - dla uczniów bez dysfunkcji oraz z

Bardziej szczegółowo

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego O K E Gdańsk Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Gdańsk, wrzesień 2007 roku Zestawienia wyników sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

(zestaw standardowy)

(zestaw standardowy) Procentowe rozkłady wyników nich, średnich i wysokich ze sprawdzianu w 2008 roku w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy - GUS)

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. OGÓŁEM w złotych 8 795, I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 760,85 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 760,85 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ (zobowiązaniach) jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2011 w kontekście możliwości finansowania polityki rozwoju oraz prognozowane

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Październik 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 (w materiale wykorzystano dane do roku 2015 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci projekt dotyczy pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim (w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r.

Nr i tytuł uchwały Rady Gminy/Rady Miasta, którą przyjęto program rewitalizacji. Uchwała Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. Załącznik do uchwały nr 31/1547/18 Zarządu dnia 16 sierpnia 2018 L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Nr i tytuł uchwały

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 32/1581/18 Zarządu dnia 22 sierpnia L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3.

Bardziej szczegółowo

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r.

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r. KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P LAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. w złotych 76 7 098,8 I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 9,88 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 9,88 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM 9 77 69,79

Bardziej szczegółowo

GUS, - GUS, - GUS)

GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień)

Data przyjęcia przez Radę Gminy (rok-miesiącdzień) Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WK-P (rok-miesiąc-dzień) Załącznik do uchwały nr 28/1393/18 Zarządu L.p. Rodzaj gminy (miejska/ / wiejska) Nazwa gminy Powiat Tytuł programu 1. wiejska Radziejów* radziejowski 2. wiejska Wielgie* lipnowski 3. wiejska Zbójno* golubsko-dobrzyński

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem:

Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lokalne Grupy Działania w Kujawsko-Pomorskiem: Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy obszar działania: Gmina Miasta Brodnica 87-300 Brodnica, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13/538/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia w sprawie wykonania Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz

Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. /KPUW_bydgoszcz Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą Na dzień 06.09.2018 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wpłynęły protokoły ze 104 gmin. Na podstawie przekazanych do tej pory

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bytoń, 27 września 2018 r.

XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bytoń, 27 września 2018 r. XXV Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bytoń, 27 września 2018 r. Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w siedzibie WITD w Bydgoszczy w dniu 17 lipca 2018 r. na poświęcone problematyce

Bardziej szczegółowo

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE

Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 GRY ZESPOŁOWE Wyniki finałów XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-Rio 2016 Koszykówka mężczyzn 1. Chełmno m. 2. Koronowo 3. Gniewkowo 4. Mrocza 5. Nakło nad Notecią 6.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz miejsc ubezpieczenia Lp. Węzeł miejscowość ulica nr 1 ZPR Ciechocinek Ciechocinek Bema gen. Józefa 60 2 ZPR Budkrusz Aleksandrów Kujawski Narutowicza Gabriela 16 3 WG Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE LICZBIE

II. INFORMACJE LICZBIE II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55 Załącznik nr do Uchwały Nr 0/99/7 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia.05.07 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 06 ROKU L.p. Jednostka samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1

37 Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne TRIO Mlewo 4 Mlewo Powiat golubsko-dobrzyński 1 Wykaz Partnerów Projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Lp. Organ prowadzący Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2004 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI: 1. Struktura demograficzna i społeczna bezrobotnych kobiet... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r.

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r. STAN REALIZACJI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2012 Toruń, 2013 Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Toruń, 2013 r. Opracowanie sporządzone przez: Regionalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/286/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 1 Rosochatka 2 Kozielec Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2001 ROKU TORUŃ KWIECIEŃ 2002 SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa... 1 2. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2017 w materiale wykorzystano dane do roku 2016 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia Załącznik do uchwały Nr 30/1135/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK

HARMONOGRAM DOSTAW TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ L.P. URZĄD GODZINA PACZEK 1 Urząd Pocztowy Aleksandrów Kujawski 1 Dworcowa 1 2 Urząd Pocztowy Barcin 1 Artylerzystów 5 3 Urząd Pocztowy Bartniczka Pocztowa 7 4 Urząd Pocztowy Bądkowo Kujawska 41 5 Urząd Pocztowy Białe Błota Guliwera

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/847/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 roku Wykaz złoŝonych wniosków o udzielenie dotacji celowej dla gmin w ramach realizacji zadania "Place

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja.

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja. Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja 1 000 000,00 EURO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Miejscowość Ulica Bankomat Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28 BGŻ Barcin ul. Lotników 13 BPS Barcin ul. 4 Stycznia

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

SZKOLENIA W ZAKRESIE CROSS-COMPLIANCE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 Transfer Wiedzy i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko-pomorskim i ich granic Na podstawie art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo

Liczba osób objętych opieką zdrowotną

Liczba osób objętych opieką zdrowotną Porównanie zasobów lecznictwa ambulatoryjnego w Krakowie do zasobów Województwa Małopolskiego Minimalne wskaźniki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa,

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim

Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Otoczenie prawne i problematyka nadzoru w kompleksowej modernizacji egib w woj. kujawsko -pomorskim Goniądz 19.06.2015 r. Robert Cieszyński K-PWINGiK 1 Najważniejsze akty prawne ustawa z dnia 17.05.1989

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Liczba punktów Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji

Lp. Wnioskodawca Numer wniosku Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji Załącznik nr 2 Lista wniosków rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73 kujawsko-pomorskie Bądkowo ul. Włocławska 35 kujawsko-pomorskie Brodnica ul. Kamionka 27 kujawsko-pomorskie Brodnica Duży Rynek 24 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 dla gmin wiejskich posiadających szkoły zlokalizowane wyłącznie w obszarach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego autor: Bogdan Stępień W razie pytań

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim arkusz standardowy Powiat Gmina Szkoła Adres szkoły W szkole W gminie W powiecie W województwie aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo kujawsko pomorskie gminy miejskie 1 Aleksandrów Kujawski-miasto Dorota Piekarska gr@aleksandrowkujawski.pl 54 2826828 2 Ciechocinek Michał Szczepanowski

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 15 września 2015 r.

stan na dzień 15 września 2015 r. KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Bydgoszczy Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Lista jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w systemie modułowym

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2016

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r. WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH do PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 03-04-2011 r. 1. Wybory do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie

Nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu. Bitum realizowany dwuwarstwowo min. 6 cm wykonywany na istniejącej podbudowie Załącznik do uchwały Nr 18/550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji

Bardziej szczegółowo

Punkty rankingowe RAZEM. Uczeń - imię i inicjał nazwiska. Sygnatura wniosku. Kryterium I. l.p. Uczeń - kod pocztowy i poczta

Punkty rankingowe RAZEM. Uczeń - imię i inicjał nazwiska. Sygnatura wniosku. Kryterium I. l.p. Uczeń - kod pocztowy i poczta Toruń, 04.11.2014 r. Lista stypendystów projektu "Zdolni na start - IV edycja" w naborze na rok szkolny 2014/2015 uszeregowana według prawa pierwszeństwa do stypendium l.p. 1 Michał. K 89-200 Szubin 22524198

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo