Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optyczny interfejs transmisyjny COGUSB-03"

Transkrypt

1 Optyczny interfejs transmisyjny Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi COGUSB3/002U DTR wersja B Łódź, czerwiec 2007 r. zastrzega sobie prawo do modyfikacji konstrukcji urządzeń, z zachowaniem odpowiednich wymagań odnośnie dokładności oraz bezpieczeństwa.

2 Spis treści 1. Wstęp Budowa Dane techniczne Oznaczenia i certyfikaty Obudowa Warunki użytkowania Zasilanie Transmisja Podłączenie urządzenia Instalacja sterowników Dla systemów Windows 98/Me Dla systemów Windows XP/2000/2003 Server Dla systemów Linux Deinstalacja sterowników Ochrona środowiska Postępowanie z odpadami opakowaniowymi Postępowanie z bateriami i urządzeniami po zakończeniu użytkowania Spis rysunków Historia zmian w dokumentacji

3 1. Wstęp Optyczny interfejs transmisyjny przeznaczony jest do transmisji danych pomiędzy urządzeniem znajdującym się w strefie zagrożonej wybuchem, posiadającym łącze OPTO-GAZ, a urządzeniem wyposażonym w odpowiednie złącze i znajdującym się poza strefą zagrożenia wybuchem. Wymiana danych pomiędzy urządzeniem odczytywanym a głowicą interfejsu odbywa się w podczerwieni. Głowicę umieszcza się na urządzeniu odczytywanym za pomocą wbudowanego magnesu trwałego. Do połączenia interfejsu z urządzeniem odczytującym wykorzystane jest łącze USB, pracujące w standardzie 1.1 lub 2.0. W obudowie bariery znajdują się dwie diody LED, które sygnalizują stan komunikacji od strony odczytywanego urządzenia. Poszczególne diody oznaczają: transmisja danych do urządzenia odczytywanego, odbiór danych z urządzenia odczytywanego. Wygląd interfejsu wraz z opisem został przedstawiony poniżej na Rys Rys Optyczny interfejs transmisyjny Gwarantowana prędkość transmisji wynosi 9600 bitów/s. W przypadku optymalnych warunków współpracy portów optycznych, możliwa jest szybsza komunikacja, nawet do bitów/s. W głowicy znajduje się bardzo silny magnes! Należy więc postępować bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić innych urządzeń podatnych na wpływ obcych pól magnetycznych. W szczególności dotyczy to komputerów, monitorów, zegarków, itp. W przypadku niedostosowania się do ostrzeżenia, producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe straty. 3!

4 2. Budowa Urządzenie składa się z trzech części: głowicy (w obudowie aluminiowej) z łączem optycznym OPTO-GAZ i magnesem trwałym, bariery (w obudowie z tworzywa sztucznego) zapewniającej iskrobezpieczeństwo, wtyku USB typu A. Magnes trwały umieszczony w głowicy służy do aktywowania łącza optycznego w odczytywanym urządzeniu. Zapewnia on również prawidłowe przyleganie głowicy do obudowy urządzenia w miejscu do tego przewidzianym. Głowica (będąca w strefie zagrożonej wybuchem) połączona jest z barierą (będącą poza strefą zagrożenia wybuchem) standardowo przewodem o długości 2.5m. Na życzenie klienta długość ta może być dobierana z zakresu od 1.5m do 30m. Interfejs zachowa deklarowane właściwości iskrobezpieczne, gdy napięcie doprowadzone do pinów złącza USB nie przekroczy Um=30V.! Interfejs przystosowany został do współpracy ze standardowym portem USB. Doprowadzenie do interfejsu napięć innych niż przewidzianych standardem USB może spowodować jego uszkodzenie. Uszkodzenie spowodowane przekroczeniem interfejsu nie jest objęte gwarancją. 4 napięć doprowadzonych do!

5 Dane techniczne Oznaczenia i certyfikaty Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej II 2G EEx ia IIB T4 Oznaczenia i numer certyfikatu 1453 KDB 04ATEX219 Zgodność z normami 3.2. PN-EN 50014:2004, PN-EN 50020:2005 Obudowa Rodzaj, materiał głowica: aluminiowa bariera: z tworzywa sztucznego Stopień ochrony obudów IP54 Wymiary głowicy (25 x 30)mm Wymiary bariery (45 x 30 x 16)mm Masa głowicy < 60g Długość przewodu do strefy EX 3.3. Standardowo: 2,5m na zamówienie: od 1,5m do 30m Warunki użytkowania Maksymalne napięcie doprowadzone do obwodów Um=30V nieiskrobezpiecznych Temperatura otoczenia od -25 C do +55 C Wilgotność względna max 95% w temp. 55 C 3.4. Zasilanie Źródło zasilania 3.5. złącze USB Transmisja Prędkość transmisji: gwarantowana: możliwa do uzyskania: 9600 bitów/s do bitów/s 5

6 4. Podłączenie urządzenia Przy pierwszym użyciu interfejsu należy: 1. Podłączyć wtyczkę USB-A do odpowiedniego złącza urządzenia odczytującego, które wraz z barierą na przewodzie muszą znajdować się poza strefą zagrożoną wybuchem, 2. Zainstalować przewidziane sterowniki (dołączone do urządzenia na płycie CD bądź do pobrania ze strony internetowej producenta Szczegółowo proces instalacji opisany jest w rozdziale Umieścić głowicę optyczną w sposób pokazany na Rys. 4.1, Rys Sposób umieszczenia głowicy: a) prawidłowy b) nieprawidłowy Należy staranie umieścić głowicę oczka według powyższych zaleceń. Nie spełnienie tego wymogu może spowodować błędy transmisji lub zupełny jej brak.! 4. Uruchomić transmisję przy pomocy odpowiedniego programu komunikacyjnego. Każde kolejne użycie prawidłowo zainstalowanego interfejsu wymaga wykonania jedynie kroków: 1, 3 i 4 z powyższego opisu. 6

7 5. Instalacja sterowników 5.1. Dla systemów Windows 98/Me 1. Podłącz urządzenie do dowolnego portu USB komputera. 2. Włóż dostarczoną przez producenta płytę ze sterownikami do napędu CD-ROM Twojego komputera. 3. Gdy pojawi się Kreator dodawania nowego sprzętu (: USB OPTO-GAZ) należy przejść Dalej. Rys Win98/Me - Kreator dodawania nowego sprzętu 4. System zapyta się: Co chcesz teraz zrobić? Należy zaznaczyć opcję: Wyszukaj najlepszy sterownik dla urządzenia, po czym przejść Dalej. Rys Win98/Me - Sposób wyszukania nowego sterownika 5. Po zbudowaniu bazy danych informacji o sterownikach system poprosi Cię o podanie 7

8 lokalizacji sterowników, które znajdują się na płycie CD. W tym celu należy wybrać tylko opcję: Stacji CD-ROM, po czym kliknąć przycisk Dalej. Rys Win98/Me - Wskazanie lokalizacji nowego sterownika 6. Gdy pojawi się komunikat: Poszukiwanie pliku sterownika Windows dla urządzenia: USB OPTO-GAZ Converter, należy przejść Dalej. Rys Win98/Me - Poszukiwanie pliku sterownika dla urządzenia 7. Po pomyślnym zakończeniu instalacji urządzenia pojawi się komunikat: System Windows 8

9 zakończył instalację oprogramowania wymaganego sprzętowe. Należy kliknąć przycisk Zakończ. przez nowe urządzenie Rys Win98/Me - System zakończył instalację oprogramowania 8. We Właściwościach systemu na zakładce Menedżer urządzeń po prawidłowo zakończonej instalacji powinny pojawić się dwa nowe wpisy: 1. w grupie Kontroler Converter, uniwersalnej magistrali szeregowej: USB OPTO-GAZ 2. w grupie Porty (COM & LPT): OPTO-GAZ Port (COMx), gdzie x oznacza numer portu nadany przez system. Rys Win98/Me - Menadżer urządzeń 9

10 5.2. Dla systemów Windows XP/2000/2003 Server 1. Podłącz urządzenie do dowolnego portu USB komputera. 2. Włóż dostarczoną przez producenta płytę ze sterownikami do napędu CD-ROM Twojego komputera. 3. System zgłosi, że wykryto nowy sprzęt (: USB OPTO-GAZ). Rys WinXP/2k/2k3 Znaleziono nowy sprzęt : USB OPTO-GAZ 4. Gdy pojawi się Kreator znajdowania nowego sprzętu, na pytanie: Czy system Windows może połączyć się z witryną Windows Update, aby wyszukać oprogramowanie należy wybrać opcję Nie, nie tym razem, a następnie przejść Dalej. Rys WinXP/2k/2k3 - Kreator znajdowania nowego sprzętu 1 10

11 5. Następnie system zapyta się: Co chcesz, aby zrobił kreator? Należy zaznaczyć opcję: Zainstaluj oprogramowanie automatycznie, po czym przejść Dalej. Rys WinXP/2k/2k3 Sposób instalacji sterownika 1 6. W trakcie instalacji oprogramowania pojawi się komunikat o braku testów na zgodność z systemem Windows XP umożliwiających uzyskanie logo Windows. Należy wybrać opcję Mimo to kontynuuj. Rys WinXP/2k/2k3 - Instalacja sprzętu 1 11

12 7. Po zakończeniu pierwszego etapu instalacji oprogramowania (dla USB OPTO-GAZ Converter) należy kliknąć przycisk Zakończ. Rys WinXP/2k/2k3 - Zakończenie instalacji oprogramowania dla USB OPTO-GAZ Converter 8. System ponownie zgłosi, że wykryto nowy sprzęt (tym razem USB Serial Port). Rys WinXP/2k/2k3 Znaleziono nowy sprzęt: USB Serial Port 9. Gdy pojawi się Kreator znajdowania nowego sprzętu, na pytanie: Czy system Windows może połączyć się z witryną Windows Update, aby wyszukać oprogramowanie należy wybrać opcję Nie, nie tym razem, a następnie przejść Dalej. Rys WinXP/2k/2k3 - Kreator znajdowania nowego sprzętu 2 12

13 10. Następnie system zapyta się: Co chcesz, aby zrobił kreator? Należy zaznaczyć opcję: Zainstaluj oprogramowanie automatycznie, po czym przejść Dalej. Rys WinXP/2k/2k3 Sposób instalacji sterowników W trakcie instalacji oprogramowania pojawi się komunikat o braku testów na zgodność z systemem Windows XP umożliwiających uzyskanie logo Windows. Należy wybrać opcję Mimo to kontynuuj. Rys WinXP/2k/2k3 - Instalacja sprzętu 2 13

14 12. Po zakończeniu drugiego etapu instalacji oprogramowania (dla OPTO-GAZ Port) należy kliknąć przycisk Zakończ. Rys WinXP/2k/2k3 - Zakończenie instalacji oprogramowania dla OPTO-GAZ Port 13. Po zakończeniu instalacji system zgłosi, że nowy sprzęt jest gotowy do użycia. Rys WinXP/2k/2k3 - Sprzęt jest gotowy do użycia 14

15 14. We Właściwościach systemu w zakładce Sprzęt / Menedżer urządzeń po prawidłowo zakończonej instalacji powinny pojawić się dwa nowe wpisy: 1. w grupie Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej: USB OPTO-GAZ Converter 2. w grupie Porty (COM i LPT): OPTO-GAZ Port (COMx), gdzie x oznacza numer portu nadany przez system. Rys WinXP/2k/2k3 - Menadżer urządzeń 5.3. Dla systemów Linux Aby móc korzystać z urządzenia na systemach linuxowych, trzeba posiadać jądro w wersji lub wyższej. System linux używa standardowych sterowników firmy FTDI. 15

16 6. Deinstalacja sterowników 1. Wskaż oprogramowanie do usunięcia Dodaj lub Usuń programy / Drivers a następnie: a) w systemach Win98/Me wciśnij klawisz Dodaj/Usuń: Rys Win98/Me - Dodaj/Usuń programy b) w systemach WinXP/2k/2003 Server wciśnij klawisz Zmień/Usuń: Rys WinXP/2k/2k3 - Dodawanie lub usuwanie programów 16

17 2. Odłącz urządzenie od komputera (jeśli do tej pory było podłączone) a następnie wciśnij klawisz Continue. Rys Potwierdzenie rozpoczęcia deinstalacji 3. Po usunięciu oprogramowania należy zakończyć działanie programu klikając na klawisz Finish. Rys Potwierdzenie zakończenia deinstalacji 17

18 Ochrona środowiska Postępowanie z odpadami opakowaniowymi Opakowań, w których dostarczane są urządzenia, nie należy wyrzucać do pojemników na odpady komunalne. Opakowanie zostało oznakowane znakiem recyklingu. Zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych użytkownik zobowiązany jest zadbać aby poszczególne elementy opakowania trafiły do właściwych pojemników zbiórki selektywnej Postępowanie z bateriami i urządzeniami po zakończeniu użytkowania Wymienionych baterii/akumulatorów, ani także samego urządzenia po zakończeniu użytkowania, w żadnym wypadku, pod karą grzywny nie wolno wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne, o czym informuje zamieszczony znak. Zarówno baterie (akumulatory), jak i inne części i podzespoły urządzenia, zawierają substancje niebezpieczne lub szkodliwe, i dlatego podlegają przepisom ustawy o ich zbieraniu i recyklingu. Celem niedopuszczenia aby te groźne substancje dostały się do środowiska naturalnego, w całym kraju istnieje system zbierania, odzysku i przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Jeśli wymiany baterii lub całego urządzenia dokonuje serwisant firmy COMMON, zabierze je ze sobą do Firmy, gdzie zostaną zabezpieczone a następnie przekazane organizacji recyklingowej. Jeśli wymiany dokonuje przedstawiciel firmy użytkownika, to postępowanie powinno być zgodne z zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym, przyjętymi w przedsiębiorstwie użytkownika (np. systemem zarządzania środowiskowego wg ISO 14001). W każdym innym przypadku (np. jeśli w przedsiębiorstwie jeszcze nie ustanowiono systemu postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym), zużyte baterie lub całe urządzenie należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. Informacje o bezpłatnych punktach zbiórki znajdują się na przykład na stronie: a także na stronach internetowych urzędów miejskich i gminnych. 18

19 8. Spis rysunków Rys Optyczny interfejs transmisyjny...4 Rys Sposób umieszczenia głowicy: a) prawidłowy b) nieprawidłowy...7 Rys Win98/Me - Kreator dodawania nowego sprzętu...8 Rys Win98/Me - Sposób wyszukania nowego sterownika...8 Rys Win98/Me - Wskazanie lokalizacji nowego sterownika...9 Rys Win98/Me - Poszukiwanie pliku sterownika dla urządzenia...9 Rys Win98/Me - System zakończył instalację oprogramowania...10 Rys Win98/Me - Menadżer urządzeń...10 Rys WinXP/2k/2k3 Znaleziono nowy sprzęt : USB OPTO-GAZ...11 Rys WinXP/2k/2k3 - Kreator znajdowania nowego sprzętu Rys WinXP/2k/2k3 Sposób instalacji sterownika Rys WinXP/2k/2k3 - Instalacja sprzętu Rys WinXP/2k/2k3 - Zakończenie instalacji oprogramowania dla USB OPTO-GAZ Converter Rys WinXP/2k/2k3 Znaleziono nowy sprzęt: USB Serial Port...13 Rys WinXP/2k/2k3 - Kreator znajdowania nowego sprzętu Rys WinXP/2k/2k3 Sposób instalacji sterowników Rys WinXP/2k/2k3 - Instalacja sprzętu Rys WinXP/2k/2k3 - Zakończenie instalacji oprogramowania dla OPTO-GAZ Port...15 Rys WinXP/2k/2k3 - Sprzęt jest gotowy do użycia...15 Rys WinXP/2k/2k3 - Menadżer urządzeń...16 Rys Win98/Me - Dodaj/Usuń programy...17 Rys WinXP/2k/2k3 - Dodawanie lub usuwanie programów...17 Rys Potwierdzenie rozpoczęcia deinstalacji...18 Rys Potwierdzenie zakończenia deinstalacji Historia zmian w dokumentacji Wersja B Data Opis zmian Dodanie informacji - Elektroodpady 19