Bezpłatne pismo ISSN X. W uroczystości wzięli udział m.in.: Zastępca Prezydenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. W uroczystości wzięli udział m.in.: Zastępca Prezydenta"

Transkrypt

1 BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 2 (134) KWIECIEŃ 2008 r. Otwarcie Przychodni Rejonowej Nr. 1 w Wesołej - Centrum W numerze W dniu 24 kwietnia 2008r. odbyło się uroczyste otwarcie po rozbudowie i remoncie Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Kilińskiego 50. W uroczystości wzięli udział m.in.: Zastępca Prezydenta m. s t. Wa r s z a w y Jarosław Kochański, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jacek W o j c i e c h o w i c z, Burmistrz Dzielnicy Wesoła Edward Kłos, Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła Stefan Słowikowski. Uchwały Informacje z międzysesyjnej. działalności. Zarządu Dzielnicy Wesoła Inwestycje Informacja dotycząca potrzeby sprawdzania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym Spotkanie Zespołu RPPiRPA Skład Zespołu RPPiRPA Polska Klasyfikacja Działalności Zmiany w organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych Informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej W Ośrodku Kultury W Bibliotece Publicznej Wiosenne porządki Zbiórka liści Windykacja w bibliotece Zmiana godzin pracy. Urzędu Dzielnicy Telefony

2 UCHWAŁY UchwałY Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na XXIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 27 marca 2008 roku Uchwała Nr XXIII/63/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok. Uchwała Nr XXIII/64/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok. UCHWAŁY Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na XXIV sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 24 kwietnia 2008 roku Uchwała Nr XXIV/65/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2008 rok. Uchwała Nr XXIV/66/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z realizacji zadań pomocy społecznej w 2007 roku. Uchwała Nr XXIV/67/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień na rok 2008 dla Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. Uchwała Nr XXIV/68/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykazu miejsc przeznaczonych do handlu obwoźnego na gruntach stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Wesoła. Uchwała Nr XXIV/69/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wesoła kontroli dokumentów dotyczących nieruchomości, którą włada TKKF. cd. na str. INFORMACJE z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie od 31 stycznia 2008 roku do 23 kwietnia 2008 roku W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Wesoła. Zarząd podjął 17 uchwał. Ogłoszono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ulic: Ametystowej, Malachitowej, Perłowej, Opalowej, Rubinowej, Szafirowej, Szmaragdowej, Topazowej, Turkusowej w osiedlu Stara Miłosna w Dzielnicy Wesoła Utrzymanie zieleni na terenie parków i skwerów na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2008 roku Dostawę tonerów, atramentów, folii i taśm do drukarek, kserokopiarek i faksów Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej ul. Dobrej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej budowy przedszkola w osiedlu Stara Miłosna Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Budowę ulicy Jeździeckiej na odcinku od Kanału Wawerskiego do ul. Trakt Brzeski Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych komunalno-socjalnych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Nizinnej Modernizację układu drogowego Plac Wojska Polskiego etap V Podpisano umowy na: Zorganizowanie koncertu plenerowego zespołu Budka Suflera w czasie imprezy Piknik Wesoła 2008 Remonty i utrzymanie dróg gminnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2008 roku Dostawę energii elektrycznej do budynku Urzędu m.st. Warszawy - Dzielnica Wesoła w roku 2008 Budowę ulicy Wspólnej na odcinku od ul. Niemcewicza do ul. Za Dębami Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2008 roku Basenowe usługi rekreacyjne na rzecz dzieci w ramach akcji Zima w mieście 2008 Organizację zajęć rekreacyjnych na basenie dla mieszkańców Dzielnicy w okresie zimowym Doskonalenie techniki pływania dla uczniów szkół gimnazjalnych z Dzielnicy Wesoła Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2008 roku Utrzymanie zieleni na terenie parków i skwerów na terenie Dzielnicy Wesoła Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ulic: Ametystowej, Malachitowej, Perłowej, Opalowej, Rubinowej, Szafirowej, Szmaragdowej, Topazowej, Turkusowej w osiedlu Stara Miłosna w Warszawie Wesołej Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę ulicy Dobrej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jana Matejki i ul. Żytniej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Dobrej Letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Dostawę tonerów, atramentów, folii i taśm do drukarek, kopiarek i faksów na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wesoła Organizację i przeprowadzenie Mistrzostw dzielnicy w Pływaniu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

3 INFORMACJE cd. ze str. 2 UCHWAŁY cd. ze str. 2 w ramach XLI edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy i przebudowy ul. Słowackiego na odcinku od ul. 1. Praskiego Pułku do ul. Narutowicza w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Wzięto udział w: Podsumowaniu szkolnego projektu edukacyjnego Opowiem ci o wolnej Polsce organizowanego w ramach wytycznych programowych Centrum Edukacji Obywatelskiej Spotkaniu z Panem Andrzejem Jakubiakiem Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy Spotkaniu z Panią Ewą Gawor Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z udziałem kierownictwa Komendy Stołecznej Policji w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy Konferencji organizowanej przez RWE Stoen S.A. pod hasłem Świadoma Energia Spotkaniu z Panem Włodzimierzem Paszyńskim Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przedstawienia harmonogramu niezbędnych działań zmierzających do przejęcia przez urzędy dzielnic realizacji świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Wesoła za 2007 rok Spotkaniu z Panem Włodzimierzem Paszyńskim Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie finansowania zadań oświatowo - edukacyjnych Spotkaniu Zespołu do spraw koordynacji przekazywania dzielnicom m.st. Warszawy niektórych zadań m.st. Warszawy Pracach Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady m.st. Warszawy nad roboczym ramowym projektem statutu dzielnicy (3 posiedzenia) Spotkaniu Wielkanocnym z Panią Hanną Gonkiewicz - Waltz Prezydent m.st. Warszawy Spotkaniu Wielkanocnym z pracownikami, radnymi oraz dyrektorami placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych Debacie Obszar Metropolitalny Warszawy pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego Walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna Stara Miłosna Spotkaniu w sprawie inwestycji realizowanych przez MPWiK S.A. na terenie dzielnicy Pracach Zespołu do spraw koordynacji przekazywania dzielnicom m.st. Warszawy niektórych zadań m.st. Warszawy Uroczystym Koncercie Śladami Jana Pawła II Ze śmierci do życia z okazji trzeciej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II w Kościele Świętego Brata Alberta Spotkaniu z nowo powołanym Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Zakończeniu Turnieju Szachowego w Szkole Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich Konferencji organizowanej przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną w sprawie szlaków rowerowych Konferencji, zorganizowanej przez Komisję Dialogu Społecznego do spraw Edukacji, poświęconej integracji środowiska organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy STANOWISKO Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na XXIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 27 marca 2008 roku Stanowisko Nr 1/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wniosku Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o współudział samorządu warszawskiego w utworzeniu Muzeum ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. STANOWISKO Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na XXIV sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 24 kwietnia 2008 roku Stanowisko Nr 2/2008 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie oceny pracy Zarządu Dzielnicy. INFORMACJE cd. Odbyły się spotkania Z: Panem Wiesławem Wilczyńskim Dyrektorem Biura Sportu i Rekreacji w sprawie lokalizacji sztucznego lodowiska na terenie Dzielnicy. Panem Markiem Chwiłocem-Fiłocem - Zastępcą Komendanta Stołecznego Policji w sprawie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji Warszawa Wesoła. Panem Remigiuszem Owczarkiem Prezesem firmy Ekobud w sprawie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 119. Panem Marcinem Bajko Dyrektorem Biura Gospodarki Nieruchomościami w sprawie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi na terenie osiedla Stara Miłosna oraz w sprawie wykupu gruntów. Przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz sponsorami działającymi na rzecz kultury i sportu na terenie Dzielnicy, podsumowujące 2007 rok. Radą Rodziców, rodzicami sześciolatków ze Szkoły Podstawowej Nr 173 i radnymi w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych dla sześciolatków cd. na str. 6

4 INWESTYCJE AKTUALNOŚCI 2008 cd. ze str. W 2008 r. Dzielnica Wesoła otrzymała środki finansowe na realizację inwestycji w wysokości 32,6 mln złotych (stan na 3 kwietnia 2008 r.). W ramach przyznanych środków Dzielnica planuje realizację przedstawionych w poniższej tabeli zadań. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD DZIELNICY WESOŁA W 2008 ROKU HARMONOGRAM REALIZACJI (stan na r.) lp ZADANIE INWESTYCYJNE Ogłoszenie przetargu Początek realizacji Zakończenie realizacji 1 Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody z rozbudową ujęć wody i sieci przesyłowych w os. Stara Miłosna Maj Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski Przetarg ogłoszony Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II Projekt ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II Projekt w realizacji Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. Niemcewicza - projekt Projekt w realizacji Budowa ul. Jagiellońskiej - wykup gruntów W realizacji Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka Projekt ul. Diamentowej Projekt w realizacji Projekt ul. Kościuszki Projekt w realizacji Projekt ul. Sagalli Projekt w realizacji Projekt ul. Biesiadnej Projekt w realizacji Projekt ul. Ułańskiej Projekt w realizacji Projekt ul. Cyklamenowej Projekt w realizacji Projekt ul. Mickiewicza - odcinek wschodni Projekt w realizacji Projekt ulic: Szmaragdowej, Turkusowej, Ametystowej, Topazowej, Perłowej, Malachitowej, Szafirowej, Opalowej, Rubinowej Projekt w realizacji Projekt ul. Słowackiego od ul. 1. Praskiego Pułku do ul. Narutowicza Projekt w realizacji Projekt ul. Leśnych Ziół Projekt w realizacji Projekty drogowe ulic w osiedlach Centrum i Wola Grzybowska 8 Projekt ul. Kościelnej Projekt w realizacji Projekt ulic: Jasnej, Prostej, Przechodniej, Wąskiej Projekt w realizacji Projekt ul. Akacjowej Projekt w realizacji Projekt ul. Bocznej Projekt w realizacji Projekty drogowe ulic i pętli autobusowej w os. Zielona Projekt ul. Wilanowskiej Projekt w realizacji Projekt ul. Kasprowicza Projekt w realizacji Projekt ul. Dobrej Projekt w realizacji Projekt skrzyżowania ulic: Brata Alberta/Prusa (pętla autobusowa) Projekt w realizacji Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej ul. Równej W realizacji Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna Budowa ul. Hiacyntowej Budowa ul. Łagodnej Budowa ul. Fabrycznej - brakujący odcinek Projekt ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż kanału Wawerskiego Budowa ul. Jeździeckiej - I etap (od ul. Jana Pawła II do Kanału Wawerskiego) Budowa ul. Jeździeckiej - II etap (od Kanału Wawerskiego do ul. Trakt Brzeski) Budowa ul. Wspólnej - I etap (od ul. Niemcewicza do ul. Za Dębami) W realizacji W realizacji Budowa ul. Wspólnej - II etap (od ul. Za Dębami do ul. Mokrej) Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona

5 INWESTYCJE Parking przy ul.piastowskiej Budowa ul. Mazowieckiej - II etap (od ul. Szkolnej do ul. 1 Praskiego Pułku) Budowa ul. Uroczej na odc. od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej - wykup gruntów W realizacji 20 Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej (inwestycja dwuletnia) 21 Budowa ul. Diamentowej Budowa ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza) Budowa ul. Piaskowej (inwestycja dwuletnia) 24 Budowa ul. Wiśniowej Budowa ul. Sagalli Budowa ul. Biesiadnej Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap Budowa i modernizacja dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego Budowa ulic: Jasna, Prosta, Przechodnia, Wąska Budowa ul. Kościelnej Budowa ul. Syrokomli - brakujący odcinek Budowa ul. Akacjowej Budowa ul. Bocznej Budowa ul. Małej 29 Budowa ul. Ułańskiej Budowa budynku komunalno-socjalnego - projekt Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120 W realizacji Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona W realizacji Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 174 w celu utworzenia świetlicy dla oddziałów Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna - projekt Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna - projekt Budowa Przedszkola w os. Zielona - projekt Budowa hali sportowej przy gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna Projekt hali sportowej przy gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna 38 Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna Projekt wykonany Budowa oświetlenia w ul. Pogodnej Budowa oświetlenia w ul. Szerokiej Budowa oświetlenia w ul. bez nazwy od ul. Wspólnej do os. Warszawska Budowa oświetlenia w ulicach: Topolowa, Szklarniowa, bez nazwy, Korzeniowa, Polanki, Śliwowa Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego Ścieżka spacerowo-rowerowa wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku - projekt W realizacji Przedstawione w tabeli terminy ogłaszania przetargów i rozpoczęcia realizacji zadań zostały zaplanowane po szczegółowej analizie każdej inwestycji i związanych z nią uwarunkowań. Jednakże w pojedynczych przypadkach terminy te mogą się zmienić z przyczyn niezależnych od Dzielnicy, takich jak: odwołania się stron od pozwoleń na budowę, protesty wykonawców na rozstrzygnięcia przetargów czy też trudności w otrzymaniu przez Dzielnicę oświadczeń o prawie dysponowania gruntem pod budowę od właścicieli działek w pasach dróg. Andrzej Pylak Wydział Infrastruktury

6 INFORMACJE cd. ze str. 3 w Szkołach Podstawowych na terenie Dzielnicy (dwa spotkania) Rodzicami dzieci z Przedszkola Nr 260 w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych dla sześciolatków w Szkołach Podstawowych na terenie Dzielnicy Panem Wiesławem Wilczyńskim Dyrektorem Biura Sportu i Rekreacji w sprawie udziału Biura w realizacji inwestycji - Budowa Dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturą w osiedlu Groszówka Rodzicami sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 174 w sprawie oddziałów przedszkolnych Mieszkańcami osiedla Zielona w sprawie budowy ulicy Wilanowskiej Panem Marcinem Bajko Dyrektorem Biura Gospodarki Nieruchomościami w sprawach: regulowania stanu prawnego dróg w osiedlu Stara Miłosna, Ogniska TKKF Wesoła oraz nabycia gruntu pod przedszkole w osiedlu Stara Miłosna Panem Bogdanem Jaskołdem Dyrektorem Biura Polityki Społecznej w sprawie przekazania zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i programów profilaktyki uzależnień Przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Stołecznej Policji i Straży Miejskiej w sprawie podjęcia działań podnoszących bezpieczeństwo na terenie Dzielnicy Zarządem ZBDJiW w sprawie przekazania oczyszczalni ścieków Cyraneczka Dyrektorami placówek oświatowych i przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Stołecznej Policji w sprawie bezpieczeństwa uczniów Panem Arturem Buczyńskim radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Panem Grzegorzem Grabowskim przedstawicielem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w sprawie szlaków rowerowych na terenie Mazowsza Wschodniego INFORMACJA dotycząca potrzeby sprawdzania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym W celu zapewnienia prawidłowej ochrony prawa własności, właściciel nieruchomości powinien sprawdzić, czy dla jego nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta oraz czy dane w niej zawarte są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Zdarza się, że osoby, którym przysługują określone prawa do nieruchomości nie ujawniają ich w księdze wieczystej. Księgi wieczyste są jawne, co oznacza, że każdy może zapoznać się z ich treścią. W celu zapoznania się z treścią księgi wieczystej dla konkretnej nieruchomości należy znać jej numer. Dokumenty ksiąg wieczystych udostępniane są do wglądu osobom, które wykażą interes prawny w ich przeglądaniu oraz właścicielom nieruchomości. Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne, natomiast za wniosek o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 30 zł. Księga wieczysta składa się z czterech działów, z których: 1. pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością, 2. drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, 3. trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, 4. czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek. Właściciele powinni sprawdzić w szczególności zapisy w dziale II księgi wieczystej, gdzie znajdują się informacje o właścicielu nieruchomości (imię, nazwisko oraz imiona rodziców). W przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II nie są zgodne ze stanem prawnym nieruchomości, właściciel powinien dążyć do ich sprostowania poprzez złożenie do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa wniosku, o dokonanie zmiany wpisu w księdze wieczystej, wraz z dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości. Stan prawny nieruchomości mogą potwierdzić następujące dokumenty: akty notarialne, akty nadania, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe (orzeczenia o nabyciu spadku, postanowienia o zasiedzeniu) i inne. Sprawy z zakresu ksiąg wieczystych nieruchomości położonych w Dzielnicy Wesoła prowadzi: Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych Al. Solidarności Warszawa tel Informacje z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej, udostępnia: Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych ul. Czerniakowska Warszawa tel , Dane dotyczące numeru księgi wieczystej oraz położenia, aktualnego oznaczenia i powierzchni nieruchomości można ustalić w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła - stanowisko 5 i 6. Elżbieta Bareja Wydział Obsługi Mieszkańców Spotkanie Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z nowo powołanym Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy W dniu 10 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Dzielnicy odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z nowo powołanym Dzielnicowym Zespołem RPPiRPA. W trakcie spotkania Pan Marian Mahor Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła wręczył podziękowania za dotychczasową pracę osobom, które złożyły rezygnację z dalszej działalności tj. Pani Beacie Bielskiej Karwot - byłej Przewodniczącej Dzielnicowego Zespołu RPPiRPA oraz Panu Piotrowi Banaszkowi. Omówiono zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2008 oraz podejmowane czynności zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów cd. na str.

7 Alkoholowych m.st. Warszawy, a w szczególności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili współpracę Zarządu Dzielnicy Wesoła, wydziałów merytorycznych Na mocy Zarządzenia Nr 1313/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2008 roku został powołany Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w składzie: przewodnicząca: Małgorzata Mazalon członkowie: Tatiana Kentla, Marzenna Nagórka, Ewa Pietraszewska, Dariusz Małecki Dzielnicowy Zespół RPPiRPA zajmuje się realizacją zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przede wszystkim zaś przeprowadza procedurę prowadzącą do poddania się leczeniu osób uzależnionych w zakładzie lecznictwa odwykowego. Siedzibą Dzielnicowego Zespołu Informacje Urzędu Dzielnicy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła, zwłaszcza w zakresie realizacji lokalnego programu profilaktyki uzależnień, w tym też zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Maria Krycka Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Skład Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy RPPiRPA jest budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 1. Praskiego Pułku 21 A (wejście od ul. Armii Krajowej). Osoby zainteresowane kontaktem z członkami Dzielnicowego Zespołu RPPiRPA mogą zgłaszać się osobiście w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godzinach , w pozostałe wtorki w godzinach od Przewodnicząca Dzielnicowego Zespołu RPPiRPA pełni dyżur w ostatni wtorek każdego miesiąca w godzinach Porady telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu (022) Maria Krycka Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Zmiany w organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wesoła W związku z otwarciem po modernizacji Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Kilińskiego 50 informuję, że od dnia 26 marca 2007 r. nastąpiła zmiana organizacji pracy we wszystkich placówkach wchodzących w skład SZPZLO Warszawa - Wesoła. Przychodnia Rejonowa Nr 1, ul. Kilińskiego 50 W chwili obecnej w przychodni znajdują się następujące poradnie: Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych czynna od poniedziałku do piątku w godzinach Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci wraz z punktem szczepień czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach , w piątki w godzinach Gabinet stomatologiczny dla dorosłych i dzieci Gabinet alergologiczny dla dorosłych i dla dzieci Gabinet dermatologiczny dla dorosłych i dzieci Gabinet ginekologiczno - położniczy Gabinet medycyny pracy Punkt pobrań materiału do badań laboratoryj- cd. na str. Polska Klasyfikacja Działalności 2007 Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251 poz. 1885). Dotychczasowa klasyfikacja - PKD 2004, będzie mogła być stosowana równolegle do końca 2009 r. Zmiana klasyfikacji jest wynikiem dostosowania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym. Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą są zobowiązani sklasyfikować przedmiot działalności zgodnie z nową klasyfikacją. Firmy zarejestrowane w oparciu o PKD 2004 zostaną przeklasyfikowane sukcesywnie w okresie od 1 lipca 2008 r. do końca 2009 r. Niemniej jednak zachęcamy, by zgłaszając zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej dokonywali Państwo również aktualizacji numerów PKD. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/1028/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 320 poz ) na terenie Warszawy nie pobiera się opłat za zmiany we wpisie do działalności gospodarczej, w tym zmiany kodów PKD. Wprowadzenie w życie klasyfikacji PKD 2007 nie powoduje zmiany numeru identyfikacyjnego REGON, podawanego w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych. Szczegółowe informacje dotyczące nowej klasyfikacji, m. in. wyszukiwarka kodów oraz klucze przejścia z PKD 2004 na PKD 2007, dostępne są w serwisie internetowym Głównego Urzędu Statystycznego, na stronie pl/klasyfikacje. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła pod numerami telefonów lub Elżbieta Bareja Wydział Obsługi Mieszkańców

8 Informacja o świadczeniach opieki zdrowotnej Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), decyzje administracyjne w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców od dnia 11 marca 2008r. wydawane są przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła (z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy). Wnioski w sprawie wydania decyzji należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 1. Praskiego Pułku 21 a, wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod numerem tel Decyzję wydaje się po: 1. przedłożeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów (jako załączniki do wniosku) potwierdzających: a) posiadanie obywatelstwa polskiego (poświadczona kserokopia dowodu osobistego, paszportu) b) zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poświadczona kserokopia dowodu osobistego, zaświadczenie z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich) 2. przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego 3. stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego 4. sprawdzeniu faktycznej sytuacji rodziny. Ponadto świadczeniobiorca jest obowiązany niezwłocznie poinformować Dyrektora OPS Dzielnicy Wesoła o fakcie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz o każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej, wpływającej na podstawę wydania przedmiotowej decyzji. Piotr Zieliński Ośrodek Pomocy Społecznej Zmiany w organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych cd. ze str. 7 nych Gabinet USG, badań Dopplera i ECHO serca Pracownie Holterowskie: - zaburzeń rytmu serca - ciśnienia tętniczego krwi Aktualne numery telefonów: Rejestracje: wew dla dorosłych wew dla dzieci wew. 117, alergologia wew ginekologia i położnictwo Bezpośredni numer do gabinetów: Stomatologiczny: Ginekologia i położnictwo: Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Warszawska 55 W chwili obecnej w przychodni znajdują się następujące poradnie: Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci wraz z punktem szczepień Gabinet stomatologiczny dla dorosłych i dzieci Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych Aktualne numery telefonów: Rejestracja dla dorosłych: Rejestracja dla dzieci i stomatologii: Przychodnia Rejonowa nr 3, ul. Jana Pawła II 23 W chwili obecnej w przychodni znajdują się następujące poradnie: Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych czynna od poniedziałku do piątku w godzinach Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci wraz z punktem szczepień czynna od poniedziałku do piątku w godzinach Gabinet stomatologiczny dla dorosłych i dzieci Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych Aktualne numery telefonów: Rejestracja dla dorosłych i dzieci: Stomatologia: Jednocześnie informuję, że trwają negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia o rozszerzenie oferty świadczeń medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o poradnie neurologiczną i diabetologiczną. Pozostałe planowane poradnie specjalistyczne m.in. kardiologiczna zostaną uruchomione po zakończeniu procesu rejestracji w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego. W Ośrodku Kultury Dariusz Małecki Dyrektor SZPZLO Informujemy, że Ośrodek Kultury przygotowuje się do trzech majowych pokazów: Coroczna impreza Czas Twórczych Dokonań, na której prezentujemy nasze sekcje. W tym roku jest ich około trzydzieści, więc będzie można zobaczyć bogactwo artystycznych form i treści. Dziecięca Stolica Jarmark Floriański Szczegóły wkrótce na stronie internetowej Informujemy, że ruszyło kilka nowych sekcji: w Ośrodku Kultury druga odsłona cd. na str.

9 Flamenco choreografia tangos, w Ośrodku Działań Twórczych Pogodna Plastyka dla smyka, Rytmika dla smyka (zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym) oraz warsztaty - tworzenia biżuterii koralikowej dla nastolatek. Udało się reaktywować dwie sekcje: Szachy i Wesolinki. Poniżej przedstawiamy imprezy majowe: Książki anglojęzyczne Na początku roku zbiory naszej biblioteki zostały wzbogacone o książki anglojęzyczne. Zakupiliśmy 90 tytułów z serii Współczesnej Literatury dla Dzieci i Młodzieży Wydawnictwa Oxford University Press. Jest to dobra wiadomość dla osób uczących się języka angielskiego. Oferowana seria książek jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat, ale i trochę starsi czytelnicy mogą znaleźć coś dla siebie. Książki są dostępne w Bibliotece Głównej. Spotkania autorskie Nazwa Data Miejsce Święto Flagi r., godz Ośrodek Kultury Przedstawienie Teatru Koliber - teatrzyk dla dzieci Spotkanie seniorów Spotkanie dla młodzieży połączone z dyskoteką W Ośrodku Kultury cd. ze str r. godz Ośrodek Kultury r., godz r. W Bibliotece Publicznej W minionym kwartale zaprosiliśmy do biblioteki kilku znanych autorów na spotkania z naszymi młodszymi i starszymi czytelnikami. W styczniu naszym gościem była Pani Agnieszka Perepeczko, która przedstawiła dwie swoje książki: Babie lato i Śniadanie w łóżku oraz inne rozkosze kulinarne, opowiadając również licznie zgromadzonej publiczności o bardziej lub mniej znanych wydarzeniach ze swego życia. Styczeń ukoronowały dwa spotkania ze znaną autorką literatury dla młodzieży Panią Ewą Nowak, które miały miejsce w Bibliotece Głównej w Wesołej oraz w Gimnazjum w Starej Miłośnie. Pani Nowak prezentowała swoją twórczość oczarowując młodzież swoim poczuciem humoru. Pod koniec lutego w dalekie zakątki globu przeniósł nas Pan Krzysztof Dworczyk, pisarz i podróżnik, z którym spotkała się młodzież gimnazjalna. Prelekcji Cuda natury towarzyszył pokaz filmu DVD, dzięki temu widzowie odbyli prawdziwą podróż dookoła świata, podziwiając egzotyczną florę i faunę. W marcu w Filii w Starej Miłośnie odbyło się spotkanie dzieci klas pierwszych z Panią Agnieszką Frączek, która zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy ze słowem. Pani Agnieszka, z zawodu germanistka i leksykograf, opowiadała o początkach swojej kariery pisarskiej i opowiedziała młodym widzom jak powstaje książka. Dzieci odważnie zadawały pytania, czytały wierszyki, a na koniec otrzymały autografy od naszego Gościa. Zgodnie z tradycją Biblioteka w Wesołej po raz kolejny włączyła się do kampanii Cała Polska czyta dzieciom tym razem (na początku lutego) pierwszaki ze szkoły podstawowej z Placu Wojska Polskiego spotkały się z Panią Dorotą Dobrowolską na czytaniu baśni Andersena Brzydkie kaczątko. Zima w Bibliotece Filia - Ośrodek Działań Twórczych Pogodna Filia - Ośrodek Działań Twórczych Pogodna Barbara Wiktorowska Ośrodek Kultury W lutym zorganizowaliśmy zajęcia w ramach akcji Zima w mieście. Uczestnicy zajęć poznali tajniki haftu krzyżykowego, samodzielnie wykonali biżuterię koralikową. Na innych zajęciach w oparciu o książkę J. Verne a wybrali się w podróż śladami bohaterów powieści W 80 dni dookoła świata. W Bibliotece Publicznej cd. Spotkania z teatrem W lutym i w marcu w Bibliotece gościł teatrzyk JAŚ. Dzieci z przedszkola i I klasy Szkoły Podstawowej z Placu Wojska Polskiego spotkały się z Super Psem, bohaterem humorystycznej inscenizacji na motywach książki Ferdynand Wspaniały Ludwika Jerzego Kerna. Razem z nim młodzi widzowie poznawali miasta Polski i legendy z nimi związane, śledzili jego przygody u krawca, w hotelu i restauracji. Kolejne spotkanie z teatrem miało miejsce w Zielonej. W marcu teatr Wariacja wystąpił ze spektaklem pt. Warzywko, interpretując wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Publiczność, dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Zielonej, była zachwycona, zwłaszcza że przedstawienie ubogacone zostało w piosenki, dowcipy sytuacyjne i warzywne konkursy. Wystawy W styczniu - w czytelni Filii Nr 1 w Starej Miłośnie - eksponowane były obrazy olejne (martwa natura) Pani Olgi Surawskiej. Pani Olga mieszka w Starej Miłośnie, jest studentką ASP. Do 15 maja natomiast można oglądać w czytelni tej placówki prace Pani Katarzyny Trembeckiej, prezentującej niektóre ze swoich tkanin wykonanych techniką patchworku. Pani Katarzyna mieszka i pracuje w Starej Miłośnie. Jak sama mówi praca z tkaniną jest jej ogromną życiową pasją, która czyni jej życie barwne i bardziej twórcze. Zajęcia cykliczne Od początku tego roku w Bibliotece Głównej mają miejsce dwa rodzaje zajęć cyklicznych. Są kontynuowane cotygodniowe zajęcia dla najmłodszych i ich rodziców - Radosne igraszki. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany pedagog ze Studia Twórczego Rozwoju. Nowa inicjatywa Biblioteki została skierowana do młodzieży gimnazjalnej. Od stycznia w piątkowe popołudnia Pani Dorota Dobrowolska (aktorka, mieszkanka Zielonej) prowadzi warsztaty teatralne. Nowością w naszej dzia- cd. na str. 10

10 Wiosenne porządki W Bibliotece Publicznej cd. ze str. 9 Wydział Ochrony Środowiska informuje, że w czerwcu 2008 roku będzie kontynuowana akcja podstawiania pojemników KP- 7. Kontenery można zapełniać wszelkimi odpadami powstałymi po wiosennych porządkach. Kontenery będą stać w każdą sobotę czerwca w godzinach od Poniżej przedstawiamy terminy oraz lokalizację kontenerów na poszczególnych osiedlach Dzielnicy. ZIELONA, GRZYBOWA 7 czerwca 2008 r. ul. Polna róg ul. Brata Alberta ul. Warszawska róg ul. Brata Alberta ul. Warszawska 3 ul. Długa róg ul. Sosnowej ul. Długa róg ul. Mokrej GROSZÓWKA 14 czerwca 2008 r. ul. Godebskiego ul. Narutowicza (pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Asnyka) ul. Rejtana róg ul. Słowackiego ul. Słowackiego róg ul. Norwida WOLA GRZYBOWSKA, CENTRUM 21 czerwca 2008 r. ul Głowackiego róg ul. Żółkiewskiego ul. Głowackiego przy stacji PKP Wola Grzybowska ul. Głowackiego róg ul. Czarnieckiego ul. Głowackiego (pod lasem, za ul. Kościelną) ul. Głowackiego róg ul. 1. Praskiego Pułku (przy stacji PKP) ul. Moniuszki (pod lasem za ul. Sapiehy) ul. Głowackiego róg ul. Chodkiewicza ul. 1. Praskiego Pułku 33 (parking przy urzędzie) STARA MIŁOSNA 28 czerwca 2008r. ul. Jana Pawła II róg ul. Granicznej ul. Jana Pawła II róg ul. Fabrycznej ul. Jana Pawła II róg ul. Diamentowej ul. Jana Pawła II róg ul. Rumiankowej ul. Mazowiecka vis a vis ogrodniczego (na tyłach Biedronki) Grażyna Kalinowska Wydział Ochrony Środowiska łalności jest planowany (tygodniowy) wyjazd wakacyjny dla grupy młodzieży biorącej udział w warsztatach teatralnych. Zapraszamy do udziału w zajęciach uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum lista jest ciągle otwarta! Plany na maj Maj jest ważnym miesiącem dla bibliotek. 8 maja bibliotekarze mają swoje święto, na początku maja w całej Polsce obchodzony jest tydzień bibliotek. Planujemy w tym miesiącu kilka imprez, na które już dzisiaj zapraszamy: 7 maja, godz minut dookoła Afryki spotkanie z Panem Krzysztofem Dworczykiem w gimnazjum w Starej Miłośnie; 12 maja, godz Czarodziejski koncert życzeń premiera w naszej Bibliotece przedstawienia teatrzyku JAŚ dla dzieci z najmłodszych klas cd. na str

11 W Bibliotece Publicznej cd. ze str. 10 Zbiórka liści Wydział Ochrony Środowiska informuje, że w maju odbędzie się zbiórka liści z terenu Dzielnicy Wesoła. Liście należy zapakować w worki oraz zgłosić gotowość oddania liści do Wydziału Ochrony Środowiska pod nr tel , lub osobiście w pokoju 210. Worki można wystawić przed posesję tylko w wyznaczonym terminie odbioru. Nie będą odbierane worki z liśćmi zmieszanymi z odpadami komunalnymi. Poniżej przedstawiamy terminy odbioru liści z poszczególnych osiedli Dzielnicy Wesoła: szkoły podstawowej; 27 maja, godz przedstawienie teatru Wariacja dla dzieci SP z Zielonej; 28 maja dwa spotkania prowadzone w duecie przez Pana Jana Pawła Krasnodębskiego (terapeutę i pisarza) oraz Pana Zbysława Śmigielskiego (jachtowego kapitana żeglugi wielkiej, instruktora żeglarstwa i powieściopisarza); 29 maja, godz spotkanie z Panem Arkadiuszem Niemirskim (powieściopisarzem) dla młodzieży gimnazjalnej. W maju będą kontynuowane cykliczne zajęcia: Radosne igraszki oraz warsztaty teatralne. Wszystkich mieszkańców Wesołej zapraszamy 15 maja o godz na program satyryczny na 2 kobiety i mężczyznę pt. Kobieta w oczach mężczyzny, w wykonaniu aktorów teatru Wariacja. W programie twórczość K.I. Gałczyńskiego, B. Leśmiana, J. Tuwima, M. Hemara. Elżbieta Daniłowicz Dyrektor Biblioteki Publicznej Zmiana godzin pracy Urzędu Dzielnicy Wesoła Informujemy, że zmianie uległy dotychczasowe godziny pracy Urzędu Dzielnicy Wesoła. Urząd będzie pracował od poniedziałku do piątku w godzinach Jednocześnie informujemy, że tak jak do tej pory czynne będą w poniedziałki, między a 18.00, stanowiska Urzędu prowadzące bezpośrednią obsługę mieszkańców: Wydział Obsługi Mieszkańców Kasa Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1518/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2008 r., dzień 2 maja br. (piątek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy. Jednak w celu zapewnienia Mieszkańcom Dzielnicy załatwienia spraw w dogodnym dla nich terminie informujemy, że 2 maja br. w godz będą pełnić dyżury stanowiska prowadzące bezpośrednią obsługę mieszkańców: Wydział Obsługi Mieszkańców Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Kasa Marta Błaszczak Wydział Organizacyjny Centrum, Plac Wojska Polskiego 5 maja 9 maja Stara Miłosna 12 maja 16 maja Wola Grzybowska 26 maja 30 maja Grażyna Kalinowska Wydział Ochrony Środowiska Windykacja w Bibliotece Informuję Państwa, że Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęła współpracę z firmą windykacyjną, która od 1 czerwca br. zajmie się odzyskiwaniem wypożyczonych i niezwróconych książek do bibliotek naszej dzielnicy. Spora liczba książek ciągle - mimo upomnień - nie wraca do bibliotek. Są to głównie książki popularnonaukowe oraz lektury szkolne, czyli pozycje bardzo często poszukiwane przez naszych czytelników. Regulamin Biblioteki stanowi, że za przetrzymanie książek naliczane są opłaty w wysokości 0,10 zł za 1 książkę za 1 dzień. A jeżeli czytelnik, mimo upomnień odmawia zwrotu książki, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa. Jednocześnie informuję, że w maju 2008 r. nie będziemy pobierać opłat za przetrzymanie książek. Zachęcamy czytelników do skorzystania z okazji i zwrócenia przeterminowanych książek. Elżbieta Daniłowicz Dyrektor Biblioteki 11

12 12 TELEFONY Informujemy, że przed numerem telefonu należy wykręcić numer kierunkowy (0-22) Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego tel , , tel fax , Policja Komisariat w Wesołej, ul. 1. Praskiego Pułku 21 tel , , tel. dyżurnego , fax Pogotowie policyjne 997 Straż Miejska ul. Lubelska 30/32 Stanowisko Dowodzenia VII Oddziału Terenowego, tel ul. Korkowa 119/123 siedziba referatu III Wawer, Rembertów, Wesoła Telefon alarmowy 986 Ochotnicza Straż Pożarna Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel , fax Ochotnicza Straż Pożarna Stara Miłosna ul. Trakt Brzeski 28, tel./fax Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12, tel Państwowa Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13, tel Telefon alarmowy 998 Pogotowie Ratunkowe, tel całodobowo Sulejówek - Miłosna, ul. Armii Krajowej 21 Telefon alarmowy 999 Wyjazdowa pomoc lekarska Falck tel w godz. od Pogotowie Energetyczne tel , Pogotowie Gazowe tel , , fax Telefon alarmowy 992 Konserwator Wodociągów Miejskich tel. 994, tel pogotowie wodociągowo kanalizacyjne MPWiK (czynny całą dobę /bezpłatny) tel sieć kanalizacyjna w os. Stara Miłosna nadzór konserwator Konserwator Oświetlenia Ulicznego tel , ; tel. kom Inspektor ds. Leśnictwa Biura Ochrony Środowiska Wieczesław Sosna, tel Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer Warszawa, ul. Mycielskiego 21, tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa, ul. Rakowiecka 21, tel Urząd Pracy Warszawa, ul. Grochowska 171 b tel , ZUS Warszawa, ul. Podskarbińska 25 tel Paszporty Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Oddział Paszportów Referat Paszportów Nr Warszawa, ul. Floriańska 10 tel , tel Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie Warszawa, Al. Jerozolimskie 28 tel /76 wew. 21 Urząd Dzielnic y Wesoła miasta stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33, Warszawa-Wesoła, tel , fax godziny pracy Urzędu: poniedziałku do piątku Przewodniczący Rady Dzielnicy pokój 118 Stefan Słowikowski tel Burmistrz Dzielnicy pokój 102 Edward Kłos tel , Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji pokój 104 Krzysztof Kacprzak tel , Zastępca Burmistrza ds. Społecznych pokój 103 Marian Mahor tel , KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU Wydział Administracyjno Gospodarczy pokój 010 tel Wydział Budżetowo Księgowy pokój 114 tel pokój 117 Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel pokój 122 Kasa tel pokój 014 Wydział Infrastruktury tel pokój 201 tel drogi tel kanalizacja i wodociągi Wydział Obsługi Mieszkańców tel punkt informacyjny hol tel komunikacja i prawa jazdy stanowisko 7, 8 tel inne sprawy poza komunikacją stanowisko 5, 6 tel działalność gospodarcza pokój 112 Wydział Ochrony Środowiska tel pokój 210 tel Wydział Organizacyjny tel pokój 101 tel tel kadry pokój 110 tel obsługa Rady Dzielnicy pokój 119 Wydział Oświaty i Wychowania tel pokój 220 tel kultura i sport Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel pokój 214 tel lokale Wydział Prawny tel pokój 113 Wydział Zamówień Publicznych tel pokój 212 DELEGATURY BIUR Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel dowody osobiste stanowisko 2 tel ewidencja ludności stanowisko 3 Delegatura Biura Architektury i Planowania Przestrzennego tel pokój 206 tel pokój 207 tel pokój 208 tel pokój 209 Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tel pokój -111 tel Delegatura Biura Geodezji i Katastru tel pokój 216 tel Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami tel pokój 221 tel Delegatura Biura Ochrony tel pokój -119 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy tel pokój 007 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła Plac Wojska Polskiego 28 tel Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 tel , fax Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25 tel Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła Główna, ul. 1. Praskiego Pułku 31 tel Filia Nr 1, ul. Jana Pawła II 25, tel Filia Nr 2, ul. Warszawska 55, lok. 207 tel Filia Nr 3, ul. Starzyńskiego 21 tel Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku 21a tel SŁUŻBA ZDROWIA 1. Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna Nr 1 Wesoła Centrum, ul. Kilińskiego 50 rejestracja tel tel Przychodnia Rejonowa Nr 2 Wesoła Zielona, ul. Warszawska 55 rejestracja ogólna tel rejestracja dzieci tel Przychodnia Rejonowa Nr 3 Wesoła Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 23 rejestracja tel URZĘDY POCZTOWE 1. ul. 1. Praskiego Pułku 9 tel ul. Jana Pawła II 21 tel , Filia Nr 145 ul. Brata Alberta 2D tel Filia Nr 147 ul. Trakt Brzeski 35 tel (hala Marcpolu)

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY Numer 2 (154) KWIECIEŃ 2011 r. Ciepłych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz radosnych i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

BIULETYN INFORMACYJNY. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. WRZESIEŃ 2009 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 4 (142) WRZESIEŃ 2009 r. W E S O Ł A najmłodszą dzielnicą Warszawy Wesoła jest położona we wschodniej części Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

RODZAJ ZADANIA OGŁOSZENIE

RODZAJ ZADANIA OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w roku 2008 polegających na organizacji różnych form wypoczynku zimowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2017 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Na podstawie art.21 ust.

Bardziej szczegółowo

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak Lp. Nr ESOG Tytuł projektu Wynik weryfikacji / Projekt dopuszczony do głosowania / 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 18 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY z dnia 18 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/98/16 RADY GMINY DZIEMIANY w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji stałych za rok 2015 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

LATO W MIEŚCIE FILMY TEATR BASEN BIULETYN INFORMACYJNY TENISOWA LETNIA SZKÓŁKA ZAJĘCIA I ATRAKCJE SĄ BEZPŁATNE. W numerze

LATO W MIEŚCIE FILMY TEATR BASEN BIULETYN INFORMACYJNY TENISOWA LETNIA SZKÓŁKA ZAJĘCIA I ATRAKCJE SĄ BEZPŁATNE. W numerze BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 428-74X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY LETNIA SZKÓŁKA TENISOWA Numer 4 (6) LIPIEC 2008 r. W numerze Uchwały....................... 2 Informacje z międzysesyjnej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Ustawy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 (ze zmianami) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

Aktualna architektura informacji serwisu BIP

Aktualna architektura informacji serwisu BIP Załącznik nr 1.8 do Opisu przedmiotu zamówienia Aktualna architektura informacji serwisu BIP Władze Urząd Miasta Samorząd Miasto Inne informacje Władze Rada Miejska w Łodzi Statut Miasta Łodzi (Link do

Bardziej szczegółowo

Burmistrz tel (wew. 106) Zastępca Burmistrza tel (wew. 108)

Burmistrz tel (wew. 106) Zastępca Burmistrza tel (wew. 108) Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce tel. 089 762-98-04, fax. 089 762-98-05 e-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7.00-15.00

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

S T A T U T OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE WROCŁAWIU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

S T A T U T OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE WROCŁAWIU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Tekst jednolity do Uchwały Nr LVII/973/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2010r S T A T U T OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE WROCŁAWIU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom ROZDZIAŁ III 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom Celem monitoringu prowadzonego w czasie realizacji programu, jest porównanie istniejącego stanu działań z założeniami programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

piątek, 4 września 2015 r. 148/15

piątek, 4 września 2015 r. 148/15 piątek, 4 września 2015 r. 148/15 AA AKTUALNOŚCI INWESTYCJE NA PODMIEJSKICH OSIEDLACH I OCHRONA PRAWNA 9 września (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 23. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazły

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78 PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ DĄBROWY GÓRNICZEJ W DNIU 16 MARCA 2016 ROKU O GODZ. 10 00. I. Wręczenie podziękowań dla zawodników i trenerów, nagrodzonych przez Prezydenta Miasta za wysokie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.

UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz. UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. PROTOKÓŁ NR 33.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI-129/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Edukacyjnym programie ekologicznym dla uczniów klas IV VI pod nazwą: Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w Dzielnicy Wola. HARMONOGRAM REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 189/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 14 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 189/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 189/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatwierdzenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2011 rok

Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2011 rok Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe Poradnik interesanta Informacje podstawowe Podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Adres: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6 Kontakt elektroniczny: tel.:

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Ogniwo" za okres 02.01.2014-31.12.2014 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Ogniwo za okres 02.01.2014-31.12.2014 rok Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "OGNIWO" 41-400 Mysłowice ul. Katowicka 18 tel.: 886493980 Urząd Miasta Mysłowice Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JAWORZNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JAWORZNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr WZ.0050.15.2013 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 16 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JAWORZNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/216/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV/216/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIV/216/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Rzepinie na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli.

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 listopada 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Osoba fizyczna: Hanna Trochanowska (...)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały z dnia 20 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2014 r. Na podstawie 57 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

1. Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1. Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie: ZARZĄDZENIE NR 29/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXV/150/12 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2012 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2013 ROKU

Załącznik do uchwały Nr XXV/150/12 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2012 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2013 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXV/150/12 Rady Helu z dnia 28 grudnia 2012 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2013 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2013 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st.

Uchwała Nr XXXII/714/2004. Rady miasta stołecznego Warszawy. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI NR SESJI NR UCHWAŁY W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI I sesja 27.11.2015 II sesja 08.12.2014 III sesja 29.12.2014 IV sesja 12.02.2015 1/I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodnizcącego

Bardziej szczegółowo

Konkurs z 27.12.2007r. ŚWIETLICE I KLUBY

Konkurs z 27.12.2007r. ŚWIETLICE I KLUBY Zielona Góra, 26.02.2008r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZAJĘ W 2008 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W dniu 27.12.2007r. Zarządzeniem nr 12/K/2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 6 (150)

BIULETYN INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY. LISTOPAD 2010 r. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X. Numer 6 (150) BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 6 (150) LISTOPAD 2010 r. W NUMERZE Szanowni Państwo, Mieszkańcy Wesołej Staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

Kolonia Górczewska. przedmiot odrębnej własności lokali i przeniesie własność na wszystkie zainteresowane. osoby.

Kolonia Górczewska. przedmiot odrębnej własności lokali i przeniesie własność na wszystkie zainteresowane. osoby. Odrębna własność W roku 2008 kontynuowane były prace związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, niezbędne do umoŝliwienia wyodrębnienia własności poszczególnych lokali. przygotowano kompleksową dokumentację

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich

Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich I. Postanowienia ogólne. Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich 1 Sformułowania użyte w niniejszym statucie oznaczają: 1.. Gmina - Gminę Trąbki Wielkie. 2. Rada Gminy - Radę Gminy Trąbki Wielkie.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Halina Malinowska-Rewers * Wyłączenia dokonał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie celu podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na 2015 r.

Uzasadnienie celu podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na 2015 r. Uzasadnienie celu podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na 2015 r. Rada Miasta i komisje stałe zgodnie z Regulaminem Rady Miasta Hajnówka stanowiącym załącznik Nr 2 do

Bardziej szczegółowo

Zima w Mieście Wytyczne do realizacji Warszawskiego Programu Zima w Mieście Rok 2017

Zima w Mieście Wytyczne do realizacji Warszawskiego Programu Zima w Mieście Rok 2017 Zima w Mieście 2017 Wytyczne do realizacji Warszawskiego Programu Zima w Mieście Rok 2017 Biuro Edukacji, Biuro Sportu i Rekreacji Warszawa, grudzień 2016 r. WYTYCZNE DO REALIZACJI WARSZAWSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od r. do r.

R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od r. do r. Słupsk, 06.03.2014r. R A P O R T O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O MIASTA SŁUPSK za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Raport o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach PROJEKT Uchwała Nr / /2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2009r. Załącznik do Uchwały Nr XXVI-193/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew.

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE -18- STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE, 32-500 Chrzanów Sekretariat: tel. 32 625 79 95, fax 32 625 79 04 e-mail: sekretariat@powiat-chrzanowski.pl Punkt informacyjny: tel. 32 625 79 00, 32 625 79 80, fax

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 992 /OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 992 /OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 września 2017 r. Zarządzenie Nr 992 /OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 478 /OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17 /2015 Rady Gminy Masłowice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/17 /2015 Rady Gminy Masłowice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2015 r. RADA GMiNY UCHWAŁA NR IV/17 /2015 Rady Gminy Masłowice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2015 r. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 23 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ. z dnia 23 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Burmistrzem Miasta i Zastępcami, upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

BIURO KONTROLI I SKARG

BIURO KONTROLI I SKARG Opiniuje pozytywnie:... URZĄD MIEJSKI W OSTROŁĘCE BIURO KONTROLI I SKARG ******************************************************************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r.

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Legionowie nr V/.49/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku I KWARTAŁ miesiąc tematy posiedzeń styczeń Zaopiniowanie budżetu gminy na rok 2003. Zapoznanie z działalnością

Bardziej szczegółowo