Preactor Podręcznik użytkownika. Wersja 12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Preactor Podręcznik użytkownika. Wersja 12"

Transkrypt

1 Preactor Podręcznik użytkownika Wersja 12

2 Wprowadzenie do systemu Preactor Copyright Preactor International Ltd. Copyright DSR Sp. z o.o Preactor jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Preactor International Limited. Windows Explorer, Windows XP, Windows Vista and windows Serwer 2008, Windows 7,.NET Framework, Outlook, SQL Server 2005 Express SQL Server 2008 Express są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe i zastrzeżone znaki handlowe stanowią własność odpowiednich podmiotów.

3 Wprowadzenie do systemu Preactor Rozdział 1. Spis treści Rozdział 2. Wprowadzenie do systemu Preactor... 3 Wersje... 3 Podręcznik użytkownika i wsparcie... 4 Odbiorcy... 4 Zakres tematyczny... 4 Struktura dokumentu... 4 Konwencje nazewnicze... 5 Rozdział 3. Ogólne informacje o systemie... 5 Wprowadzenie... 5 Otoczenie operacyjne... 6 Konfiguracje... 7 Zagadnienia związane z harmonogramowaniem... 8 Wprowadzenie... 8 Planowanie projektów a harmonogramowanie... 8

4 Wprowadzenie do systemu Preactor Rozdział 2. Wprowadzenie do systemu Preactor Niniejszy podręcznik opisuje rodzinę systemów firmy Preactor służących do harmonogramowania procesów produkcyjnych oraz omawia zasady ich funkcjonowania. Preactor zapewnia lepszą wizualizację i zrozumienie procesów produkcyjnych, a przez to wpływa na lepszą ich kontrolę. Pozwala to osiągnąć następujące korzyści: Lepsze wykorzystanie zasobów Wykonywanie zleceń produkcyjnych na czas Identyfikację i zarządzanie opróżnionymi zleceniami priorytetowymi Identyfikację i zarządzaniem ograniczeniami dla zasobów/procesów/maszyn Intuicyjna prezentacja zaharmonogramowanych operacji na tablicy planistycznej i możliwość szybkiej weryfikacji scenariuszy co jeżeli? Generowanie List zadań do wykonania dla maszyn i zasobów Wprowadzenie dyscypliny przy realizacji Listy zadań i raportowaniu wszelkich odchyleń od harmonogramu Preactor używany jako system do planowania zdolności produkcyjnych (wersja GMPS) wypełnia lukę pomiędzy MRP a systemem harmonogramującym (np. systemem do harmonogramowania Preactor). Dla firm działających w zmiennym otoczeniu w modelu produkcji na magazyn, które potrzebują niezawodnej metody do planowania zdolności produkcyjnych i zapasów, Preactor oferuje narzędzie planistyczne łączące wygodę arkusza kalkulacyjnego z dodatkowymi funkcjonalnościami interaktywnych wykresów tak by dać użytkownikowi pełną kontrolę na rezultatem. W odróżnieniu jednak od arkuszy i innych aplikacji, które są używane do przygotowywania długookresowego planu produkcji (MPS) i jako informację zwrotną dyktują decyzje zakupowe, Preactor ma możliwość pracy z dużymi zestawami danych, wspiera zarówno model nieograniczonych jak i ograniczonych mocy produkcyjnych, oraz dostarcza narzędzia do przeprowadzania kalkulacji alternatywnych scenariuszy co jeżeli, które wpłynąć mogą na redukcję kosztów, tam gdzie ma to znaczenie. Duża elastyczność systemu Preactor pozwala na pobieranie danych z używanych dotychczas systemów (np. informacji o strukturach produktów i zleceniach produkcyjnych) lub wprowadzanie ich bezpośrednio w Preactorze. Preactor obsługuje wszystkie typy procesów produkcyjnych, wykorzystując do tego standardowe funkcjonalności, jak też dedykowane reguły jakie mogą zostać do systemu Preactor dodane. Baza danych oraz układ menu mogą zostać dopasowane do potrzeb biznesu i procesów. Tysiące zakładów produkcyjnych z różnorakich gałęzi przemysłu korzysta z potencjału systemu Preactor. Preactor może zostać również zastosowany w środowiskach nieprodukcyjnych, gdyż zarządzanie zasobami lub zadaniami jest wykorzystywane również w innych przypadkach. Wesprzyj swój proces harmonogramowania i zobacz jakie korzyści Preactor przynosi temu procesowi i całej organizacji w codziennej pracy. Wersje System Preactor to rodzina systemów służących do harmonogramowania dla ograniczonych mocy produkcyjnych i zaawansowanego planowania procesów produkcyjnych (FCS/APS/GMPS): Preactor Express

5 Wprowadzenie do systemu Preactor Preactor 200 FCS Preactor 300 FCS, służąca do tworzenia harmonogramów za pomocą szeregowania algorytmicznego Preactor 400 APS, wyposażona w dodatkowe możliwości harmonogramowania i Kontrolę Materiałową Preactor 500 APS, wyposażona w Zaawansowaną Kontrolę Materiałową i moduł rozwijania struktur produktów Preactor Enterprise, udostępniająca możliwość tworzenia ograniczonego środowiska uruchomieniowego Preactor Viewer - program monitorujący realizację harmonogramów Preactor 400 GMPS Podręcznik użytkownika i wsparcie Preactor oferuje użytkownikowi pomoc na wiele sposobów: podręcznik użytkownika, pomoc kontekstową w aplikacji, pomoc wyświetlaną w chmurkach, pomoc telefoniczną i za pomocą od producenta i jego partnerów. Więcej informacji w rozdziale Pomoc i wsparcie. Odbiorcy Dokument ten jest kierowany do czytelnika z pewnym doświadczeniem w obsłudze komputera i zapoznanego ze sposobem działania i wyglądem aplikacji ze środowiska Windows. Podręcznik opisuje sposób działania systemu Preactor, nie opisując standardowych zachowań w środowisku Windows, których zrozumienie powinno wynikać z wcześniejszych doświadczeń użytkownika. Zakładana jest tez pewna wiedza użytkownika na temat harmonogramowania produkcji, jakkolwiek dokument opisuje tez szczegółowo podstawowe koncepcje na ten temat. Zakres tematyczny Preactor jest ogromnie konfigurowalny. W dokumencie opisane zostały funkcjonalności standardowej konfiguracji dostarczanej przez producenta. Preactor charakteryzuje się też rosnącym wraz z wersją zakresem funkcjonalnym i dostępnymi opcjami. Dokument opisuje wszystkie funkcjonalności i opcje, tak więc niektóre opisy nie będą adekwatne dla niższych wersji produktowych. Sam opis funkcjonalności nie mówi o możliwości jej używania w konkretnej wersji produktu. Informacja ta może zostać odnaleziona w Tabeli Funkcjonalności szczegółowo wskazującej funkcjonalności konkretnej wersji systemu Preactor. Zrzuty ekranowe pochodzą z różnych wersji produktu. Struktura dokumentu Dokument jest skomponowany tak, aby w sposób, aby w sposób usystematyzowany zaprezentować system Preactor i sposób jego obsługi; zawiera m.in.: Część główną opisującą standardowe funkcjonalności Listę Funkcjonalności spis poszczególnych funkcjonalności specyficznych dla produktu, z których niektóre mogą obejmować kombinację udostępnianych opcji i akcji Dokument, na najwyższym poziomie, składa się z następujących części: Wprowadzenie Opis instalacji

6 Przygotowanie danych wykorzystywanych do harmonogramowania procesów Wprowadzanie zleceń dynamiczny zestaw danych, na bazie którego powstaje harmonogram Generator harmonogramów układanie harmonogramu Generator planów tworzenie planów produkcyjnych z użyciem GMPS Konfiguracja konfiguracja wyglądu systemu Preactor i dostępnych dla użytkownika akcji Import/Eksport Pobieranie danych do i eksportowanie danych z systemu Preactor Lista Funkcjonalności specyficznych dla produktów Aspekty pozostałe migracja, najczęstsze błędy, pomoc i wsparcie Konwencje nazewnicze W dokumencie przyjęto następujące zasady nazewnictwa: Nazwy opcji systemu Preactor ( t.j. narzędzie, pozycja menu) są traktowane jako nazwy własne i pisane dużą literą np. Generator harmonogramów W rozdziale Słownik terminów przybliżone są najczęściej używane terminy i frazy. Rozdział 3. Ogólne informacje o systemie Wprowadzenie Rozdział ten opisuje rodzinę systemów firmy Preactor służących do harmonogramowania procesów produkcyjnych oraz omawia zasady ich funkcjonowania. Mimo że podręcznik ten został stworzony głównie z myślą o użytkownikach produktów Preactor, gdyż opisuje ich obsługę oraz parametryzacją, podaje on również szczegóły dotyczące wymagań sprzętowych oraz instalacji systemu. System harmonogramowania procesów produkcyjnych (FCS, z ang. Finie Capacity Scheduling) oraz zaawansowanego planowania i harmonogramowania procesów produkcyjnych (APS, z ang. Advanced Planning & Scheduling) firmy Preactor są nowoczesnymi pakietami służącymi do harmonogramowania, upraszczającymi i poprawiającymi kontrolę nad procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie. Preactor GMPS (Preactor Graphical Master Planning System) dostarcza danych o głównym planie produkcji w długim horyzoncie czasowym. Wszystkie one wspomagają one w przeprowadzeniu kluczowej czynności - bilansowania zdolności produkcyjnych. Każdego dnia planiści produkcji stają przed zadaniem dokonania bilansu zdolności produkcyjnych w zestawieniu z zapotrzebowaniem ze strony klientów. Po zainstalowaniu na komputerze systemu Preactor można zauważyć, że ikona przedstawiająca system to rysunek wagi - nieprzypadkowo, gdyż osiągnięcie właściwej równowagi jest kluczowe dla zyskownego działania w realiach nowoczesnego rynku. System Preactor pomoże podnieść wydajność produkcji, wprowadzić dyscyplinę wykonywania produkcji wg list zadań oraz natychmiastowego raportowania o odstępstwach od harmonogramu, itp. Wszystkie te funkcje są niezbędne, aby produkcja funkcjonowała w sposób kontrolowany i wydajny. Od samego początku Preactor był zaprojektowany z troską o daleko idącą konfigurowalność. We wszystkich systemach, z wyjątkiem Preactor Express i GMPS, cała baza danych i układ menu mogą być dostosowane do potrzeb dowolnej firmy i specyfiki jej produkcji. Jeśli użytkownik stwierdzi, że standardowa struktura bazy danych itp. nie odpowiada w pełni jego wymaganiom, wystarczy wziąć udział w jednym ze szkoleń organizowanych przez firmę Preactor lub jej partnerów, gdzie można nauczyć się, jak skonfigurować system i precyzyjnie dostosować go do własnych potrzeb.

7 Należy pamiętać o tym, że nie zależnie do tego, czy używa się systemu Preactor w codziennej pracy lub zajmuje się jego konfiguracją, to przez cały czas dostępny jest system pomocy programu. Opcjonalnie można skorzystać z pomocy pracowników Preactor International Ltd, Preactor Software India Pvt. Ltd. lub partnerów firmy Preactor Int. rozsianych po całym świecie. Aby znaleźć firmę znajdującą się najbliżej Ciebie odwiedź stronę (http://www.preactor.com/partners/find-a-partner.aspx). Otoczenie operacyjne Poniżej znajduje się schemat typowego otoczenia operacyjnego, w jakim może zostać umieszczony Preactor. W rzeczywistości Preactor może zostać dopasowany do każdego środowiska produkcyjnego, ze względu na to, że może pobierać dane zarówno z używanych w firmie systemów jak i bezpośrednio wprowadzane przez użytkownika. Typowa architektura ERP ZAMÓWIENIA KLIENTÓW GŁÓWNY PLAN PRODUKCJI ERP/MRP STRUKTURY + GOSPODARKA MAGAZYNOWA ZLECENIA PRODUKCYJNE ZLECENIA ZAKUPU Gdzie pasuje Preactor ZAMÓWIENIA KLIENTÓW GŁÓWNY PLAN PRODUKCJI ERP/MRP STRUKTURY + GOSPODARKA MAGAZYNOWA ZLECENIA PRODUKCYJNE HARMONOGRAM PREACTOR LISTY ZADAŃ DO WYKONANIA REALIZACJA PRODUKCJI WYDZIAŁY PRODUKCYJNE

8 Gdzie pasuje Preactor GMPS ZAMÓWIENIA KLIENTÓW PREACTOR GMPS ERP/MRP ZLECENIA PRODUKCYJNE HARMONOGRAM PREACTOR LISTY ZADAŃ DO WYKONANIA REALIZACJA PRODUKCJI WYDZIAŁY PRODUKCYJNE Typowy przepływ informacji w Preactor GMPS ZAGREGOWANY POPYT POCZĄTKOWE STANY ZAPASÓW PLANOWANE POZIOMY ZAPASÓW DLA SKU NA DZIEŃ/TYDZIEŃ/MIESIĄC PREACTOR GMPS ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE CZASY PRODUKCJI DLA SKU MRP Konfiguracje Preactor może zostać skonfigurowany do pracy w wielu różnych środowiskach produkcyjnych. Preactor jest dostarczany wraz z przykładowymi pakietami konfiguracyjnymi, które mogą wykorzystane bez modyfikacji lub przystosowane do specyficznego środowiska produkcyjnego. Oprócz pakietów konfiguracyjnych zawarte w standardowym pakiecie instalacyjnym wiele przykładowych konfiguracji może zostać pobranych ze strony producenta.

9 Konfiguracje są spakowane w pojedyncze pliki ich rozpakowanie jest opisane w rozdziale Manager pakietów konfiguracji podręcznika i w pomocy użytkownika. Uruchomienie systemu Preactor następuje poprzez wybranie programu w znajdującego się w rozpakowanej konfiguracji. Używane konfiguracje mogą być pakowane dla łatwiejszego przechowywania i archiwizowania temat opisany w rozdziale Pomoc i wsparcie. Zagadnienia związane z harmonogramowaniem Wprowadzenie System Preactor to rodzina systemów służących do harmonogramowania procesów produkcyjnych (FCS) oraz zaawansowanego planowania i harmonogramowania procesów produkcyjnych (APS) zawierająca takie narzędzia, jak: Preactor Express Preactor 200 FCS Preactor 300 FCS, służąca do tworzenia harmonogramów za pomocą szeregowania algorytmicznego Preactor 400 APS, wyposażona w dodatkowe możliwości harmonogramowania i Kontrolę Materiałową Preactor 500 APS, wyposażona w Zaawansowaną Kontrolę Materiałową i moduł rozwijania struktur produktów Preactor Enterprise, udostępniająca możliwość tworzenia ograniczonego środowiska uruchomieniowego Preactor Viewer - program monitorujący realizację harmonogramów Niniejsza sekcja opisuje różnice między harmonogramowaniem w środowisku ograniczonych mocy produkcyjnych a planowanie projektów oraz opisuje różne metodami harmonogramowania. Planowanie projektów a harmonogramowanie Nierzadko błędnie zakłada się, że programy służące do planowania projektów i harmonogramowania wykonują te same zadania. Uzasadnieniem tego podejścia może być fakt, że przy pobieżnym przeglądzie obu typów oprogramowania rzucają się w oczy wykresy Gantt'a stosowane do wizualnej reprezentacji wykonywanych zadań. Aby zilustrować różnice pomiędzy planowaniem projektów, a harmonogramowaniem można posłużyć się przykładem projektu budowy mostu. Pierwszą częścią tego projektu jest zbudowanie fundamentów pod filary mostu i (z całym szacunkiem dla pracy inżynierów) naszymi zadaniami są: 1. Pomiary geodezyjne miejsca na filary. 2. Wykopanie otworu na filar. 3. Wypełnienie otworu betonem. Wykres Gantt'a do planowania tych zadań zawierałby osobną linię dla każdego z zadań lub czynności, tak jak przedstawiono to na rysunku poniżej.

10 ID Nazwa Zadania Czas trwania [dni] 1 Maja Pomiary geodezyjne miejsca na filary 2 2 Wykopanie otworu na filary 3 3 Wypełnienie otwory betonem 2 Wykres Gantt a w planowaniu projektu W razie konieczności wprowadzenia zmian do tego wykresu w trakcie realizacji projektu, należałoby przesunąć słupki wykresu Gantt'a w lewo lub w prawo zależnie od wcześniejszego zakończenia czynności lub opóźnienia. Nie byłoby możliwości pionowego przemieszczania słupków, gdyż każdy z nich reprezentuje niezależnie jedno zadanie. Jest to typowe dla zarządzania projektem, w którym słupki symbolizują zadania, a użytkownik przydziela potrzebne do wykonania zadania w formie danych dołączonych do wybranej czynności. W przypadku harmonogramowania pracuje się na dużo bardziej szczegółowym poziomie niż w powyższym przykładzie oraz należy spodziewać się, że oprogramowanie pomoże w wybraniu najlepszych zasobów do wykonania każdego zadania. W tym przykładzie można dysponować kilkoma koparkami, a program harmonogramujący pomoże wybrać najbardziej odpowiednią maszynę, uwzględniając inne zadania wyznaczone koparkom, kalendarz zmian, koszt pracy maszyn, itd. Może również zajść potrzeba wzięcia pod uwagę drugorzędowych zasobów potrzebnych do wykonania zadania. Najszybsza z naszych koparek może potrzebować do wywozu ziemi dużej wywrotki, która jest już w użyciu gdzie indziej w terenie. W takim przypadku program harmonogramujący zdecyduje, czy lepiej będzie zaczekać na połączenie szybszej koparki z dużą wywrotką, czy raczej zacząć realizację zadania wcześniej z użyciem wolniejszej koparki i mniejszej wywrotki. Aby to zrobić, wykres Gantt'a użyty do harmonogramowania musi się różnić od wykresu użytego do planowania projektu. Pomimo że wciąż używane są słupki przedstawiające wykonywane zadania/czynności/operacje, każda linia lub rząd na wykresie przedstawia wszystkie zadania/operacje, które będą wykonane przez wybrany zasób (koparka). Dlatego na wykresach Gantt'a użytych do harmonogramowania każda linia lub rząd jest powiązana z zasobem i zwykle zawiera wiele słupków, podczas gdy na wykresach Gantt'a użytych do planowania projektów linie przedstawiające czynność lub zadanie zwykle zawierają tylko jeden słupek.

11 Wykres Gantt a w harmonogramowaniu Przy edycji wykresu Gantt'a w harmonogramowaniu, często wymaganą czynnością jest pionowe przemieszczanie słupków (zadań/czynności/operacji), dzięki czemu można przydzielić określoną operację innemu zasobowi, Np. przenieść zadanie z szybkiej koparki na wolną. Przesuwanie zadań w prawo lub lewo zmienia termin, w którym zadanie zostanie wykonane, podobnie jak w przypadku wykresu Gantt'a w planowaniu projektu. Powyższy wykres w harmonogramowaniu przedstawia plan dla projektu budowy fundamentów pod filary. Ukazuje on interakcję zadań wchodzących w skład projektu budowy filarów z innymi zadaniami wykonywanymi przez zasoby w ramach całościowego projektu budowlanego. Jeśli zadanie Usuwanie ziemi zostanie przesunięte w prawą stronę, wpłynie to również na zadanie Kopanie otworu na filar. Jeżeli opóźnienie będzie wystarczające, można zdecydować o przeniesieniu zadania Kopanie otworu na filar na wolniejszą koparkę, a żeby zdążyć na czas, zadanie o niższym priorytecie Ładowanie ciężarówek można przenieść z wolnej koparki na szybką. Harmonogram po edycji przedstawia wyniki niniejszych zmian. Harmonogram po edycji W procesie produkcyjnym mogą występować częste zmiany w przydzielaniu zasobów/zadań ze względu na awarie, zlecenia ekspresowe, zmiany ze strony klienta, itp. Program harmonogramujący stanowi dla kierownika produkcji nieocenione narzędzie wspomagające kontrolę procesu dzięki uwidocznieniu obciążenia zasobów, wczesnym ostrzeganiu o przewidywanych opóźnieniach w realizacji zleceń, itp. Program harmonogramujący generuje listy zadań dla każdego z zasobów zawierające przydzielone do

12 wykonania operacje oraz zaplanowaną kolejność i czas ich realizacji. Podsumowując, program harmonogramujący przydziela zadania wybranym zasobom zamiast pokazywać związki zachodzące pomiędzy zadaniami. Szeregowanie algorytmiczne Szeregowanie algorytmiczne jest jedną z metod budowania harmonogramu. Generator harmonogramów za pomocą algorytmu wybiera zadanie i umieszcza każdą z operacji wchodzących w skład danego zadania na pulpicie planistycznym. Proces ten jest powtarzany, dopóki wszystkie zadania (a tym samym, wszystkie operacje) nie zostaną załadowane. Każda operacja jest ładowana do ustalonego dla niej zasobu w pierwszym dostępnym przedziale czasowym odpowiadającym ograniczeniom danej operacji. Taki proces polegający na pojedynczym szeregowaniu zadania, czasem nazywany metodą opartą na zleceniach lub ładowaniem sekwencyjnym, został przedstawiony na poniższych diagramach. W cytowanym przykładzie najpierw należy załadować Zadanie A, następnie Zadanie B i w końcu Zadanie C. Krok 1: Układanie Zadania A Krok 2: Układanie Zadania B

13 Krok 3: Układanie Zadania C W przypadku pojedynczego szeregowania zadania wybór kolejności ładowania zadań na pulpit planistyczny ma wpływ na cały harmonogram. Po wybraniu zadania wszystkie należące do niego operacje są ładowane w bezpośredni, niezmienny sposób. Dlatego kluczem do jakości harmonogramu wygenerowanego za pomocą algorytmu jest reguła użyta do wyboru kolejności ładowania zadań. Istnieje kilka bardzo prostych zasad, które mogą być użyte przy wyborze kolejności ładowania zadań na pulpit planistyczny. Jedną z nich jest sortowanie zadań według priorytetu przypisanego zadaniom. Innymi kryteriami wyboru mogą być najwcześniejszy termin wykonania, najwcześniejsza data zakończenia zlecenia, najmniejsza ilość pozostałego wolnego czasu (współczynnik krytyczny). Żadna z tych reguł nie jest optymalna w matematycznym sensie. Każda z nich reprezentuje inną strategię i kładzie nacisk na inny element w szeregowaniu zadań. Na przykład reguły związane z terminem wykonania koncentrują się na redukowaniu ilości spóźnionych zadań, natomiast reguła oparta na priorytecie dąży do jak najwcześniejszego zakończenia najważniejszych zadań. W niektórych przypadkach wybraną operację można wykonać przy pomocy dwóch lub więcej zasobów. Na przykład operacja wiercenia może być wykonana z użyciem jednej z dwóch dostępnych wiertarek. W takich przypadkach o kształcie harmonogramu szeregowanego algorytmicznie decyduje po pierwsze kolejność zadań, a następnie reguła użyta do ustalenia, któremu z zasobów określona operacja jest przydzielona podczas procesu ładowania. Również w tym przypadku do ustalenia harmonogramu można użyć prostych, właściwych reguł (np. przydzielenie operacji zasobom, które zakończą operację wcześniej). Harmonogramowanie wstecz Mimo że przy pojedynczym szeregowaniu zadania ładowane są kolejno do przodu w czasie, począwszy od pierwszej operacji aż do ostatniej (szeregowanie wprzód), istnieje również możliwość użycia tego samego schematu szeregowania z procedurą odwróconą w czasie (szeregowanie wstecz). W tym wypadku generator harmonogramów zaczyna od załadowania ostatniej operacji dla zadania, które ma zostać ukończone w wyznaczonym terminie. Następnie ładowana jest poprzedzająca operacja, która kończy się w czasie rozpoczęcia ostatniej operacji. Proces ten jest kontynuowany wstecz w czasie aż do załadowania pierwszej operacji zadania. Wtedy generator harmonogramów wybiera następne zadanie do załadowania i powtarza cały proces, znów zaczynając od ostatniej operacji i cofając się w czasie. Taka procedura trwa aż do załadowania wszystkich zadań. Poniższy diagram przedstawia harmonogram wygenerowany za pomocą szeregowania wstecz Zadań A, B i C. Pionowa linia po prawej stronie oznacza termin wykonania wszystkich trzech zadań.

14 Harmonogram szeregowany wstecz dla Zadań A, B i C Zaletą szeregowania algorytmicznego wstecz jest generowanie harmonogramów, które nigdy nie zawierają spóźnionych zadań. Harmonogram może jednak wyznaczać niewykonalne daty rozpoczęcia, tzn. takie, w których czas rozpoczęcia zadań już minął. Reasumując, w szeregowaniu zadań wprzód daty rozpoczęcia pozostają niezmienne, a daty zakończenia podlegają ustaleniu (przez co terminy realizacji mogą być przekroczone), natomiast przy szeregowaniu zadań wstecz niezmienne są daty zakończenia, podczas gdy określa się daty rozpoczęcia. Mimo że możliwość utworzenia harmonogramu pozbawionego spóźnionych zadań jest ma wiele zalet, szeregowanie wstecz posiada pewne ograniczenia praktyczne nawet w przypadku wygenerowania wykonalnego planu. W szeregowaniu wstecz wszystkie zadania są przesunięte w prawą stronę pulpitu planistycznego tak, że ich czas rozpoczęcia jest możliwie najpóźniejszy, a termin wykonania wciąż pozostaje nieprzekroczony. Łączy się to z brakiem bufora czasowego w systemie, a wystąpienie jakichkolwiek zakłóceń (awarie maszyn, spóźnione dostawy materiału, itp.) zwykle spowoduje opóźnienie w realizacji zadań. Dodatkowo odkładanie użycia dostępnych zasobów na później i czekanie z rozpoczęciem zadania na ostatnią chwilę pozbawia możliwości rozważenia dodatkowych zadań, których dodanie do harmonogramu może się okazać konieczne w późniejszym terminie. Dlatego wielu planistów preferuje szeregowanie wprzód. Szeregowanie wstecz charakteryzuje się tendencją do mniejszego wykorzystania dostępnych zasobów. Jeśli wziąć pod uwagę harmonogram szeregowany wstecz, można zaobserwować lukę pomiędzy operacjami C-10 i B-20 wykonywanymi przez Zasób 1. Jest prawdopodobne, że ta luka jest zbyt mała, aby mogły ją wypełnić operacje załadowane w kolejnych fazach szeregowania, wynikiem czego jest mniejsze wykorzystanie zasobu. W przypadku szeregowania wprzód, luka ta znalazłaby się na końcu B-20, (czyli byłaby dodana do wolnej przestrzeni na wykresie) i byłaby dostępna do wykorzystania na operacje o dowolnym czasie trwania. Jest również możliwe użycie szeregowania algorytmicznego w trybie dwukierunkowym. W takim przypadku trzeba wybrać i dodać do harmonogramu operację znajdującą się w środku wybranego zadania i zaharmonogramować następujące po niej operacje za pomocą szeregowania wprzód, a operacje poprzedzające ją za pomocą szeregowania wstecz. Ta metoda jest użyteczna, jeśli użytkownik dysponuje wolnym przedziałem czasowym dla kluczowego, intensywnie wykorzystywanego zasobu i planowane jest przydzielenie operacji temu zasobowi, a następnie załadowanie operacji poprzedzających oraz następujących po wybranej czynności. Podsumowując, szeregowanie algorytmiczne jest prostą i szybką metodą ładowania zestawu zadań na pulpit planistyczny. Harmonogram jest w pełni ustalany poprzez określenie kolejności zadań oraz reguły wyboru pomiędzy zasobami. Szeregowanie symulacyjne Szeregowanie symulacyjne stanowi atrakcyjną alternatywę dla szeregowania algorytmicznego. Jest to prosta, a jednocześnie bardzo elastyczna metoda konstruowania harmonogramów. Generalnie, za

15 pomocą szeregowania symulacyjnego można tworzyć takie same harmonogramy jak w metodzie szeregowania algorytmicznego. Przy użyciu szeregowania symulacyjnego można jednak rozpatrzyć wiele harmonogramów, których szeregowanie algorytmiczne nie jest w stanie przeanalizować. Dlatego też metoda szeregowania symulacyjnego, nazywana również metodą opartą na zasobach lub ładowaniem równoległym, może wygenerować lepsze harmonogramy niż szeregowanie algorytmiczne, choć zależy to również w dużej mierze na naszym rozumieniu pojęcia lepszy harmonogram. W porównaniu do szeregowania algorytmicznego, metoda symulacyjna za jednym razem wybiera i ładuje pojedynczą operację. Dzięki osobnemu ładowaniu poszczególnych operacji zamiast całych zadań, szeregowanie symulacyjne zapewnia lepszą kontrolę nad sposobem ładowania operacji na pulpit planistyczny. Takie jednorazowe ładowanie pojedynczej operacji jest kluczem do ulepszonej elastyczności generowania harmonogramów za pomocą szeregowania symulacyjnego. Drugą podstawową różnicą pomiędzy metodą algorytmiczną, a symulacyjną jest to, że w szeregowaniu symulacyjnym harmonogram powstaje w pojedynczym przebiegu z czasem płynącym w przód od jednego zdarzenia do kolejnego. W metodzie symulacyjnej tworzenie harmonogramu rozpoczyna się w czasie bieżącym od załadowania wszystkich operacji, których wykonanie może się rozpocząć w danej chwili. Należy zauważyć, że operacje te nie są częścią jednego zadania tak jak w przypadku szeregowania algorytmicznego, lecz mogą zostać pobrane z zestawu wszystkich zadań. Po załadowaniu wszystkich operacji, których wykonywanie może się rozpocząć w danym czasie, generator ustawia czas na moment kolejnego zdarzenia, np. pierwszego możliwego momentu zakończenia jakiejkolwiek operacji na pulpicie planistycznym. W tym przypadku zajęty zasób właśnie zmienił swój status na dostępny, a generator harmonogramów symulacyjny próbuje załadować kolejne operacje w danym momencie czasu. Szeregowanie symulacyjne jest kontynuowane na zasadzie przesuwania się w czasie do przodu i ładowania kolejnych operacji, gdy zasoby stają się bezczynne, aż do momentu załadowania wszystkich operacji. Poniższe rysunki ilustrują kolejne fazy procesu symulacji. Pionowa linia przedstawia aktualny czas w symulacji. Pierwszym krokiem szeregowania symulacyjnego jest załadowanie wszystkich operacji, których wykonanie może się rozpocząć w danej chwili. W poniższym przykładzie: Ładowanie Operacji A-10 i B-10. Operacja 10 dla Zadania A (A-10) może być załadowana dla Zasobu 1 i Operacja 10 dla Zadania B (B-10) może być załadowana dla Zasobu 2.

16 W odróżnieniu od metody algorytmicznej szeregowanie symulacyjne umożliwia wyłącznie postępowanie do przodu w czasie. Przejście do następnego przedziału w czasie następuje dopiero po załadowaniu wszystkich operacji przypadających na dany czas. Stąd generator harmonogramów symulacyjny zatrzymuje się w czasie i bada całościowy zestaw zadań, przechodząc do następnego przedziału dopiero po załadowaniu wszystkich operacji. Z kolei generator harmonogramów algorytmiczny stale przemieszcza się wprzód i w tył w czasie podczas ładowania wszystkich operacji dla każdego z zadań. Rozpoczyna on działanie w czasie bieżącym i przechodzi do następnych zdarzeń, ładując wszystkie operacje wchodzące w skład pierwszego zadania. Następnie powraca do czasu bieżącego i znów postępuje do przodu w czasie ładując wszystkie operacje wchodzące w skład drugiego zadania. Taka procedura powtarza się aż do momentu pełnego załadowania wszystkich zadań na pulpicie planistycznym. Tak więc Generator harmonogramów algorytmiczny wybiera zadanie i rozkłada je w czasie, po czym przechodzi do następnego zadania po załadowaniu wszystkich operacji poprzedniego zlecenia. W aplikacji Preactor 400 APS kontrola harmonogramu odbywa się za pomocą reguł wyboru służących do wskazywania kolejnej ładowanej operacji. Typowe reguły wyboru następnej operacji: Według najkrótszego czasu przygotowania, Według najkrótszego czasu przetwarzania, Według najwcześniejszego terminu wykonania, Według najniższej wartości współczynnika krytycznego, Według preferowanej kolejności, itp. Mimo że zasady ładowania, z których korzysta metoda szeregowania symulacyjnego zapewniają dużą elastyczność przy generowaniu harmonogramów, na efektywne wykorzystanie tej elastyczności mają wpływ reguły wyboru służące do wskazania kolejnej operacji dla danego zasobu z kolejki zadań do wykonania. System Preactor APS korzysta z reguł wyboru standardowych oraz dopasowanych do potrzeb danego klienta. Zagadnienie to jest omówione w części poświęconej tej aplikacji. Szeregowanie symulacyjne ma też swoje wady. Przykładem może być użycie reguły wyboru minimalizującej opóźnienia, takiej jak współczynnik krytyczny, w której wybór operacji byłby oparty na porównaniu czasu pozostałego do terminu dostawy z czasem potrzebnym do zakończenia zadania. W takim przypadku, jeżeli zdolności produkcyjne stanowią problem, metoda symulacyjna dążyłaby do zminimalizowania ogólnego opóźnienia wszystkich zadań, co dałoby większą ilość spóźnionych zadań (tj. dużą ilość nieznacznie spóźnionych zadań). Metoda algorytmiczna używająca priorytetu terminu wykonania dałaby rezultat w postaci mniejszej liczby spóźnionych zadań (tj. niewielką ilość bardzo spóźnionych zadań). W takiej sytuacji użytkownik mógłby łatwiej skupić uwagę na zadaniach, które mają przewidziane opóźnienia.

17 Szeregowanie algorytmiczne może zapewnić większą efektywność w kontrolowaniu niektórych parametrów procesu niż szeregowanie symulacyjne. Na przykład w wielu gałęziach przemysłu spożywczego i przetwórczego często wymagana jest kontrola czasu upływającego pomiędzy kolejnymi fazami przetwarzania (ze względu na możliwość zepsucia się żywności). Metoda algorytmiczna ładuje na raz całą sekwencję faz procesu, dzięki czemu w łatwy sposób można skontrolować poprawność przerw pomiędzy operacjami i w miarę potrzeby ją skorygować. Symulacyjny generator harmonogramów cechuje się mniejszą możliwością kontroli, gdyż przy ładowaniu pierwszej operacji urządzenie nie rozpoznaje, kiedy zostanie załadowana następna operacja. Później, przy ładowaniu kolejnej operacji, może się okazać niemożliwym przeniesienie pierwszej operacji, gdyż inna praca mogła już zostać przydzielona w wolnym miejscu. Podsumowując, symulacyjny generator harmonogramów używający jako reguły rozdzielania zasady FIFO wygeneruje harmonogram cechujący się większym wykorzystaniem zasobów oraz krótszą rozpiętością czasową harmonogramu od algorytmicznego Generatora harmonogramów, lecz kosztem większej produkcji w toku.

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane planowanie produkcji na bazie wykresu Gantt a

Zaawansowane planowanie produkcji na bazie wykresu Gantt a Zaawansowane planowanie produkcji na bazie wykresu Gantt a W dobie ciągłego rozwoju narzędzi informatycznych, wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym, ewoluują również systemy klasy ERP.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze

System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści.

ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści. ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy.

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy. ŚCIEŻKA KRYTYCZNA Ciąg następujących po sobie zadań w ramach projektu trwających najdłużej ze wszystkich możliwych ciągów, mających taką własność, że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie

Bardziej szczegółowo

Symulacje procesów biznesowych. Zastosowanie oprogramowania igrafx

Symulacje procesów biznesowych. Zastosowanie oprogramowania igrafx Symulacje procesów biznesowych Zastosowanie oprogramowania igrafx Symulacje procesów Powtarzalność warunków Uproszczenia modelu względem rzeczywistości Symulacje są narzędziem umożliwiającym poprawę procesów

Bardziej szczegółowo

Personalizacja Plan-de-CAMpagne dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb firm, działów oraz osób

Personalizacja Plan-de-CAMpagne dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb firm, działów oraz osób Personalizacja Plan-de-CAMpagne dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb firm, działów oraz osób Wdrożenie systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa pomimo wielu korzyści często też wiąże się

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu Copyright 2006 COMARCH SA Spis treści 1 SPIS TREŚCI...2 2 DRIVER ODBC POWODUJĄCY BŁĄD PRZY WYKONYWANIU WYDRUKÓW REPORT WRITER

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych i podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki przyspieszeniu procesów zarządzania zamówieniami.

Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych i podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki przyspieszeniu procesów zarządzania zamówieniami. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM Oszczędność czasu i pieniędzy Twojej firmy dzięki efektywnym procesom gospodarki magazynowej. Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2 Spis treści 1 Moduł Mapy 2 1.1 Elementy planu............................. 2 1.1.1 Interfejs widoku......................... 3 1.1.1.1 Panel sterujacy.................... 3 1.1.1.2 Suwak regulujacy przybliżenie...........

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu \ Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Atrybuty operacyjne projektów: lista zadań WBS (struktura podziału pracy)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika System JFox-Storekeeper Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp...2 2. Aplikacja webowa JFox-Storekeeper...3 2.1. Funkcje administracyjne...3 2.2. Administracja - Grupy towarowe...3 2.2.1. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zastrzeżenia. System Symfonia. Symfonia Środki Trwałe 3.0 - podręcznik użytkownika

Wstęp. Zastrzeżenia. System Symfonia. Symfonia Środki Trwałe 3.0 - podręcznik użytkownika Wstęp Zastrzeżenia System Symfonia Program ŚRODKI TRWAŁE jest jednym z programów Zintegrowanego Systemu Komputerowego SYMFONIA, kompleksowo wspomagającego zarządzanie małymi i średnimi firmami. Program

Bardziej szczegółowo

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną

Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Produkcja małoseryjna Oprogramowanie wspierające produkcję małoseryjną Wersja 1.0 / 2015-11-10 STRONA 1 1. System informatyczny wspierający produkcję małoseryjną System Profesal jest doceniany przez producentów

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Najczęściej stosowanym systemem obiegu dokumentów elektronicznych jest poczta elektroniczna. Dokumenty przesyłamy sobie jako załączniki do listów.

Najczęściej stosowanym systemem obiegu dokumentów elektronicznych jest poczta elektroniczna. Dokumenty przesyłamy sobie jako załączniki do listów. 1 2 Najczęściej stosowanym systemem obiegu dokumentów elektronicznych jest poczta elektroniczna. Dokumenty przesyłamy sobie jako załączniki do listów. Jednak taka praktyka powoduje problemy w sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM Dzięki systemowi zarządzania magazynem w Microsoft Business Solutions Navision oszczędzasz czas i pieniądze

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja programu SigmaNEST z systemem zarządzającym produkcją za pomocą SimTrans

Synchronizacja programu SigmaNEST z systemem zarządzającym produkcją za pomocą SimTrans Synchronizacja programu z systemem zarządzającym produkcją za pomocą SimTrans 1. Wstęp Systemy do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning ERP) służą do wspomagania zarządzania

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Marzec, 2012

QAD dla przemysłu Marzec, 2012 QAD dla przemysłu Marzec, 2012 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie zrozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie systemów operacyjnych

Aktualizowanie systemów operacyjnych Aktualizowanie systemów operacyjnych Na czym polega aktualizowanie systemów operacyjnych? Aktualizowanie systemów operacyjnych to jedna w czynności poinstalacyjnych, której zadaniem jest naprawa tzw. luk

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe

IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe IFS Applications 2003 - Instrukcja II Magazyny, pozycje magazynowe i struktury produktowe NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM IFS APPLICATIONS 2003 DYSTRYBUCJA WYDZIAŁY I MAGAZYNY 29. GRUPY LOKALIZACJI Magazyn Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Platforma przetargowa, rozliczeniowa i raportowa. Prezentacja systemu

Platforma przetargowa, rozliczeniowa i raportowa. Prezentacja systemu 1 Platforma przetargowa, rozliczeniowa i raportowa Prezentacja systemu 3 I. Elementy systemu 1. Platforma gwarancji przetargowych 2. Platforma zarządzania kampaniami 3. Platforma rozliczania realizacji

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Grudziądz, 2011 Wojciech Boruciński Pojęcia: SID Przygotowanie systemu do klonowania Wykonanie obrazu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW PRODUKCJA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Przygotuj się na szybkie reagowanie w środowisku dynamicznie zmieniających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne

Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Poziomowany system ssący w systemie Plan-de-CAMpagne Współczesne metody zarządzania produkcją jednomyślnie podkreślają zalety produkowania dokładnie tylu wyrobów, ile w danym czasie potrzebują nasi klienci.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI korzystania z maszyny wirtualnej Oracle VirtualBox 4 Michał Karbowańczyk, wrzesień 2011 Spis treści 1 Informacje wstępne...4 1.1 Nazewnictwo...4 1.2 Legalność...4 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

Intellect. Business Intelligence

Intellect. Business Intelligence Intellect Business Intelligence Intellect to nowoczesne środowisko informatyczne klasy Business Intelligence wspomagające procesy zarządzania w przedsiębiorstwie. Intellect poprzez swobodnie definiowane

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo