Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika

2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas używania tego urządzenia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas działania W tym podręczniku używane są następujące ważne symbole: PRZESTROGA: Oznacza potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które jeśli nie zostaną wykonane instrukcje, mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia. OSTRZEŻENIE: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która jeśli nie zostaną wykonane instrukcje, może spowodować niewielkie lub średnie obrażenia albo uszkodzenia własności. Ważne: Oznacza wymagania i ograniczenia dotyczące działania. Należy przeczytać i wykonać podane instrukcje, aby zapewnić prawidłowe działanie i uniknąć uszkodzenia urządzenia. Uwaga: Oznacza dalsze wyjaśnienia lub objaśnienia. Przeczytanie jest wysoce zalecane. PRZESTROGA: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru nie należy zdejmować żadnych pokryw lub śrub, innych niż określone w tym podręczniku. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru należy stosować wyłącznie przewód telekomunikacyjny 26AWG lub większy. Wtyczkę przewodu zasilającego należy odłączać ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel. Nie należy dotykać metalowych palców modułu bloku ADF. Krawędzie są ostre i dotykanie ich może spowodować obrażenia. ii

3 Środki ostrożności Nie należy instalować urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub urządzeń klimatyzacyjnych. Nie należy instalować urządzenia w wilgotnych lub zakurzonych miejscach. Należy stosować wyłącznie adaptery prądu zmiennego (HEG L produkcji Hitron) znajdujące się w tym urządzeniu. Używanie adapterów prądu zmiennego może uszkodzić urządzenie i spowodować pozbawienie gwarancji. Urządzenie należy ustawić stabilnie na równej, płaskiej powierzchni. Nachylone lub nierówne powierzchnie mogą spowodować problemy mechaniczne lub związane z blokadą papieru. Należy zachować opakowanie i materiały pakujące do transportu urządzenia. Uwaga Ważne Nie należy wykonywać kopii jakiegokolwiek elementu, którego kopiowanie jest zabronione przez prawo. Kopiowanie następujących elementów jest zwykle zabronione przez prawo lokalne: Rachunki bankowe, znaczki opłaty skarbowej, obligacje, certyfikaty giełdowe, przekazy bankowe, czeki, paszporty, prawa jazdy. To urządzenie jest wyposażone w funkcję zabezpieczającą przed fałszowaniem rachunków bankowych. Dlatego, obrazy podobne do rachunków bankowych nie mogą być skopiowane prawidłowo. Prawa autorskie i znaki towarowe Ethernet jest zastrzeżonym znakiem towarowym Xerox Corporation. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP oraz Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Używane tu nazwy innych produktów służą wyłącznie do identyfikacji i mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Nie rościmy sobie żadnych praw do tych znaków. Prawidłowe nazwy systemów operacyjnych Windows są następujące: Gwarancja Informacje znajdujące się w tym dokumencie(ch) mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Producent nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do tego materiału, włącznie, ale nie tylko, z domniemanymi gwarancjami dopasowania do określonego celu. Producent nie odpowiada za błędy w tym opracowaniu lub za przypadkowe albo konsekwentne szkody w połączeniu z wyposażeniem, wydajnością lub używaniem tego materiału. iii

4 Oświadczenie FCC dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowej Ten produkt został poddany testom, które stwierdziły, że spełnia on ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia zaleca się, aby użytkownik usunął te zakłócenia poprzez wykonanie jednej lub więcej następujących czynności: Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej. Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik. Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych sugestii. Ostrzeżenie CE Ten produkt spełnia ograniczenia klasy B EN55022, EN55024 i wymagań bezpieczeństwa EN iv

5 Spis treści 1 Wprowadzenie... 1 Wstęp... 1 Cechy produktu... 1 Widok z zewnątrz... 3 Widok z przodu... 3 Porty połączeń... 4 Panel sterowania... 5 Informacje dotyczące wstępnej instalacji... 7 Funkcje komunikacji Internetowej Skanowanie do poczty Skanowanie do foldera Instalacja urządzenia Minimalne wymagania konfiguracyjne Odblokowanie modułu skanowania Instalacja podajnika wejścia papieru Instalacja ogranicznika papieru Podłączanie kabli Podłączenie kabla ADF...16 Podłączenie kabla Ethernet...16 Podłączenie kabla drukarki...16 Podłączenie do linii telefonicznej...17 Podłączenie zasilania i włączenie urządzenia Instalacja sterownika drukarki Przed instalacją sterownika drukarki Wybór języka panela wyświetlacza...18 Drukowanie strony testowej...19 Instalacja sterownika drukarki poprzez sieć Konfiguracja urządzenia Określanie ustawień sieciowych produktu Określanie dalszych ustawień administratora na stronie sieci Web produktu Określanie dalszych ustawień administratora poprzez program narzędziowy Network Management Tool Określenie szablonu foldera Ustawienia serwerów do zapisywania obrazów...49 Określanie szablonu foldera poprzez wbudowaną stronę sieci web produktu..56 Edycja foldera poprzez stronę sieci web produktu...59 Ustawienia wymagane przez faks Ustawienie lokalizacji...64 Ustawienia nagłówka faksu...65 v

6 5 Działanie Ładowanie Papieru Uwagi dotyczące używania ADF Umieszczanie dokumentu(w) w podajniku ADF Umieszczanie dokumentu(w) na szybie Tworzenie kopii Podstawowe operacje Operacje zaawansowane Wysyłanie dokumentu do adresów Podstawowe operacje Operacje zaawansowane Używanie klawiatury ekranowej Używanie książki adresowej Wysyłanie dokumentu do serwerów wypełniania Podstawowe operacje Operacje zaawansowane Dodawanie nowego foldera Faksowanie zeskanowanego dokumentu Podstawowe operacje Operacje zaawansowane Anulowanie zadania faksowania Używanie książki telefonicznej Skanowanie dokumentów Wymagania systemowe Procedura Instalacji Sterownika Działanie skanera Wygląd interfejsu użytkownika Korzystanie z funkcji podstawowych Korzystanie z funkcji zaawansowanych Regulacja poziomów Rozjaśnianie/Przyciemnianie Używanie balansu kolorów Pozbawianie kolorów Pozbawianie kolorów Używanie innych narzędzi Drukowanie dokumentu Rozwiązywanie problemów Komunikaty z informacjami Komunikaty z informacjami podczas skanowania i kopiowania Komunikaty z informacjami podczas pracy w sieci Komunikaty z informacjami podczas obsługi poczty Komunikaty z informacjami podczas wypełniania Komunikaty z informacjami podczas faksowania Usuwanie Blokady Papieru Usuwanie niepożądanych linii z obrazu Gdy nie można wykonać zadania Rozwiązywanie problemów podczas używania funkcji drukarki vi

7 7 Konserwacja urządzenia Czyszczenie szyby Czyszczenie wyświetlacza LCD Czyszczenie ADF Wymiana płytki zatrzaskowej ADF Dodatek Zarządzanie książką adresową Dodawanie adresu Modyfikacja adresu Usuwanie adresu Dodawanie nowej grupy Modyfikacja grupy Usuwanie grup Zarządzanie książką telefoniczną połączeń faksowych Dodawanie nowego numeru faksu Usuwanie lub modyfikowanie numerów telefonicznych Dodawanie nowej grupy faksów Modyfikacja grupy telefonów Usuwanie grupy telefonów Zarządzanie kontem Ustawienia funkcji Zarządzanie kontem poprzez stronę sieci web produktu..146 Specyfikacje Indeks vii

8 1 Wprowadzenie Wstęp Dziękujemy za zakupienie tego produktu MFP 4-w-1. Produkt ten oferuje nowatorską technologię dostarczania dokumentu, transmisję dokumentów papierowych elektronicznie poprzez Internet. Produkt ten umożliwia natychmiastowe skanowanie dokumentów papierowych i dostarczenie ich elektronicznych obrazów do różnych miejsc, takich jak adres , drukarka, faks, serwery ftp, strona sieci web lub komputer innej osoby w sieci. Nowy sposób dystrybucji dokumentów jest szybszy, bardziej oszczędny i bezpieczny niż metody tradycyjne takie jak poczta lub kurier. Cechy produktu Cyfrowe kopiowanie: Ponieważ produkt zawiera drukarkę laserową, może wykonywać wysokiej jakości kopie cyfrowe. Intuicyjny panel sterowania i wysokiej jakości panel wyświetlacza LCD, umożliwiają szybsze i łatwiejsze wykonywanie kopii cyfrowych. Wysyłanie poczty Po połączeniu z siecią ethernet i serwerem SMTP, product może transmitować document(y) poprzez pocztę jako załącznik. Po dotknięciu przycisku i wybraniu adresów odbiorców, dokument(y) zostanie/zostaną najpierw zeskanowane i przekonwertowane do pliku z obrazem, a następnie przesłane do odległych odbiorców w ciągu kliku minut. Wypełnianie (Skanowanie do foldera): Produkt ten umożliwia wysłanie zeskanowanych dokumentów do serwera lub do foldera plików komputera osobistego poprzez FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (bezpieczna metoda korzystania z HTTP), CIFS (Common Internet File System). Funkcja skanowania do foldera zmniejsza obciążenie serwera pocztowego, spowodowane obsługą dużych załączników. Faksowanie: Poprzez wbudowany faks-modem i dodatkową linię telefoniczną, produkt może przesłać zeskanowany dokument do zdalnego faksu, tak jak zwykłe urządzenie faksowe. 1

9 Wysyłanie dokumentu wielostronicowego: Poprzez automatyczny podajnik dokumentów w celu zwiększenia efektywności produkt umożliwia ciągłe, skanowanie 50 stronicowego stosu dokumentu(w), przy zachowaniu dobrej jakości. Zdalne zarządzanie produktem: Produkt udostępnia wygodny sposób zdalnego zarządzania książką adresową , wypełniania miejsc docelowych (foldery) i zarządzania książką telefoniczną. Poprzez proste wpisanie adresu IP urządzenia w polu URL przeglądarki, wyświetlana jest strona sieci web produktu. Ta strona sieci web umożliwia administratorowi utworzenie do 2000 adresów , 40 miejsc wypełniania i 200 numerów faksów w celu wygodnego dostarczania zeskanowanych dokumentów do wielu odbiorców. 2

10 Widok z zewnątrz Widok z przodu Podajnik wprowadzania papieru 5. Panel sterowania i wspornik papieru 6. Wyświetlacz LCD 2. Ogranicznik papieru 7. Moduł ADF 3. Pokrywa dokumentu 4. Uchwyt 3

11 Porty połączeń Gniazdo linii: Do połączenia produktu kablem telefonicznym z gniazdem telefonicznym RJ-11 dostarczanym przez firmę telekomunikacyjną. Uwaga: Aby używać produkt jak zwykły faks należy podłączyć jeden koniec linii telefonicznej do gniazda Line (Linia) (zewnętrzne), a drugi koniec podłączyć do gniazdka telefonicznego RJ-11 linii telefonicznej. 2. Gniazdo telefoniczne: To gniazdo telefoniczne może zostać zignorowane, ponieważ z produktem nie jest dostarczany telefon. 3. Port sieci LAN: Do połączenia z siecią kablem sieciowym. 4. Port drukarki: Do podłączenia drukarki kablem USB. 5. Port USB: Do podłączenia z komputerem jako skaner USB. 6. Port ADF: Do podłączenia modułu ADF kablem ADF VDC/2.0A: Do podłączenia zasilania kablem zasilającym. 8. Przełącznik zasilania: Do włączania i wyłączania urządzenia. 4

12 Panel sterowania Część C Część B Część D Część Część A: Wyświetlacz LCD Stosowany do wyświetlania bieżącej operacji. Część B: Przyciski funkcji: Stosowane do wybierania trybu działania. Przyciski funkcji: Naciśnij, aby wykonać kopię. Naciśnij, aby wysłać zeskanowany dokument poprzez . Naciśnij, aby wysłać zeskanowany dokument do wyznaczonego serwera. Naciśnij, aby wysłać zeskanowany dokument do faksu. 5

13 Częsć C: Keypad numeryczny: Do wprowadzania liczby kopii lub numeru faksu. Część D: Start i inne przyciski: Do wybierania specjalnych wymagań lub jako przycisk uruchamiania wysyłania lub kopiowania dokumentu(w). Wybierz w celu dostępu do narzędzi użytkownika umożliwiających wykonanie ustawień systemu. Wybierz, aby usunąć bieżące ustawienia i powrócić do ustawień domyślnych. Naciśnij ten przycisk przez ponad 5 sekund, aby powrócić do domyślnych ustawień fabrycznych. Wybierz, aby przejść do trybu oszczędzania energii. Dioda LED zasilania Wskazuje włączenie zasilania i stan gotowości. Dioda LED alarmu Wskazuje błąd. Dioda LED uśpienia Wskazuje stan oszczędzania energii. Wybierz, aby zatrzymać przetwarzanie. Wybierz, aby rozpocząć kopiowanie, wysyłanie poczty , wypełnianie lub faksowanie w trybie czarno-białym. Wybierz, aby rozpocząć kopiowanie, wysyłanie poczty lub wypełnianie w trybie kolorowym. 6

14 Informacje dotyczące wstępnej instalacji Aby można było wykonywać funkcje wysyłania i wypełniania, produkt ten należy prawidłowo skonfigurować do pracy w sieci. Aby można było wykonywać funkcje wysyłania i wypełniania, przed użyciem tego produktu należy ustawić go prawidłowo do pracy w sieci. Należy ustawić następujące parametry sieci. Ważne! Należy wykonać kopię zamieszczonej poniżej tabeli i poprosić administratora sieci i wypełnienie wymaganych informacji. 1. Włączone DHCP: 2. Adres IP: Maska podsieci: IP bramy: Serwer DNS: Serwer SMTP: 7. Port SMTP: Serwer POP3: 9. Port POP3: 10. Serwer LDAP: Port LDAP: 7

15 Objaśnienie poszczególnych elementów: 1. *Włączone DHCP Wybierz Tak, aby uzyskać adres IP/maskę podsieci/bramę automatycznie z serwera DHCP. 2. *Adres IP Adres IP(Internet Protocol) przydzielony urządzeniu przez administratora sieci lub przez serwer DHCP. 3. Maska podsieci Adres maski podsieci przydzielany przez administratora sieci lub przez serwer DHCP. 4. IP bramy Adres IP bramy przydzielony przez administratora sieci lub przez serwer DHCP. 5. *Serwer DNS Adres IP serwera DNS przydzielony przez administratora sieci. 6. *Serwer SMTP Adres IP serwera pocztowego SMTP przydzielony przez administratora sieci. 7. Port SMTP Numer portu serwera poczty SMTP. 8. *Serwer POP3 Adres IP serwera POP3. 9. *Port POP3 Numer portu serwera POP *Serwer LDAP Adres IP serwera LDAP. 11. Port LDAP Numer portu serwera LDAP. 8

16 Uwaga: 1. Serwer DHCP: Poprzez DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol [Protokół dynamicznej konfiguracji hosta]), host może automatycznie uzyskać unikalny adres IP przy każdym połączeniu z siecią ułatwia to administratorom sieci zarządzanie adresami IP. Jeśli serwer DHCP jest dostępny w sieci, nie jest konieczne wprowadzanie TCP/IP, maski podsieci, bramy i informacji DNS. Zamiast tego, informacje te zostaną automatycznie przydzielone produktowi. 2. Adres IPs: Adres IP (Internet Protocol [Protokół Internetowy]) identyfikuje unikalnie połączenie hosta z siecią IP. Adres IP przydziela administrator systemu lub projektant sieci. Adres IP składa się z dwóch części, jedna identyfikuje sieć, a druga identyfikuje węzeł. Adres IP jest zwykle zapisywany w postaci czterech grup cyfr oddzielonych kropkami. Każdy numer mieści się w zakresie 0 do 255. Na przykład, ciąg może być adresem IP. 3. SMTP: Oznacza Simple Mail Transfer Protocol (Prosty protokół przesyłania poczty elektronicznej). Jest to główny protokół komunikacyjny stosowany do wysyłania i odbierania poczty w sieci Internet. 4. DNS: Oznacza Domain Name System (System nazw domenowych). Serwer DNS identyfikuje hosty poprzez nazwy zamiast adresów IP. Jeśli serwer DNS jest dostępny w sieci, zamiast cyfr adresu IP można wprowadzić nazwę domeny. 5. POP3: POP3 to najnowszy protokół Post Office Protocol 3, jest to usługa, która przechowuje i podaje adresy dla różnych urządzeń, które nie są podłączone do Internetu przez 24 godziny na dobę. Adresy są przechowywane w protokóle POP3 do wylogowania. 6. LDAP: Oznacza Lightweight Directory Access Protocol (Protokół dostępu do usługi katalogowej). LDAP umożliwia użytkownikom dostęp do katalogów i książek adresowych bezpośrednio z zewnętrznych urządzeń sieciowych w celu uproszczenia dystrybucji dokumentów. 9

17 Funkcje komunikacji Internetowej Skanowanie do poczty Produkt ten umożliwia dostarczanie zeskanowanych dokumentów do adresatów poczty w sieci. Dokument jest najpierw skanowany i konwertowany do standardu formatu plików PDF, JPEG, TIFF lub do formatu plik MTIF (Wielostronicowy TIFF), a następnie przesyłany do zdalnych odbiorców jako załącznik poczty . Podczas wysyłania poczty do odbiorcy poprzez ten produkt, produkt wykorzystuje protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol [Prosty protokół przesyłania poczty elektronicznej]) do przesyłania wychodzących wiadomości do serwera pocztowego SMTP, a następnie wysyła te wiadomości do odbiorców poprzez Internet. Intranet Internet Urządzenia Serwer PC PC Urządzenia PC 10

18 1 Skanowanie do foldera Poprzez Intranet z protokołem FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (bezpieczna metoda korzystania z HTTP) lub CIFS (Common Internet File System), produkt umożliwia zapisywanie zeskanowanych dokumentów bezpośrednio do wyznaczonego serwera lub do komputyera osobistego w sieci w standardzie formatu pliku PDF, JPEG, JPEG_EXIF, TIFF lub MTIFF. CIFS to system udostępniania Microsoft Windows. Unikalną cechą funkcji wypełniania jest to, że pozwala ona na współdzielenie jednego urządzenia użytkownikom z całej korporacji i wysyłanie dokumentów do każdego, wymaganego foldera plików wyznaczonego serwera lub indywidualnego komputera. Intranet Serwery FTP, HTTP, HTTPS Urządzenia Serwery CIFS (Windows) PC 11

19 2 Instalacja urządzenia Ten rozdział skupia się na osobach odpowiedzialnych za administrowanie produktem. Zaleca się, aby administrator przeczytał ten rozdział przed instalacją urządzenia. Minimalne wymagania konfiguracyjne Aby jak najlepiej wykorzystywać produkt, wymagana jest następująca konfiguracja: Do wysyłania poczty z produktu: Sieć TCP/IP Serwer SMTP i opcjonalnie serwer POP3 Do przesyłania dokumentu(w) poprzez intranet Prtotokoły FTP, HTTP, HTTPS lub CIFS Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, HTTP lub serwer FTP 12

20 Odblokowanie modułu skanowania Moduł skanowania jest blokowany podczas transportu w celu zabezpieczenia mechanizmu skanowania przed uszkodzeniem. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić odblokowanie modułu skanowania. 1). Odszukaj przęłącznik blokady pod skanerem. 2). Przesuń przełącznik do pozycji odblokowania. Locked Position Pozycja odblokowania Pozycja modułu skanowania, przed blokadą skanera Uwaga: Jeśli konieczne jest przeniesienie produktu w celu naprawy lub z innego powodu, przed przeniesieniem produkt należy zablokować. Aby zablokować produkt należy wykonać następujące czynności: 1. Wyłącz produkt. 2. Jeśli moduł skanowania nie znajduje się z przodu szyby, włącz produkt. Po powrocie modułu skanowania na koniec, wyłącz produkt. 3. Przesuń przełącznik do pozycji Zablokowany. 13

21 Instalacja podajnika wejścia papieru 1. Podłącz wspornik papieru do podajnika wejścia papieru. Podajnik wejścia papieru Wspornik papieru 2. Następnie, podłącz podajnik wejścia papieru do urządzenia. 14

22 Instalacja ogranicznika papieru Podłącz ogranicznik papieru do gniazda pokrywy dokumentu, zgodnie z ilustracją poniżej. - Jeśli stosowany jest papier o rozmiarze A4 lub letter, pociągnij dźwignię do góry, aby zapobiec wypadnięciu dokumentu z MFP na podłogę. - Jeśli stosowany jest papier o rozmiarze legal, naciśnij dźwignię w dół. Ogranicznik papieru Dźwignia Pokrywa dokumentu Dokument o rozmiarze 15

23 Podłączanie kabli Podłączenie kabla ADF Podłącz kabel ADF (Auto Document Feeder [Automatyczny podajnik dokumentu]) (dołączony do pokrywy dokumentu) do portu ADF z tyłu produktu. Port ADF Podłączenie kabla Ethernet 1. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet LAN do wolnego portu huba Ethernet. 2. Podłącz drugi koniec do portu LAN z tyłu produktu. Port LAN Podłączenie kabla drukarki 1. Podłącz jeden koniec kabla drukarki do drukarki. 2. Podłącz drugi koniec do portu DRUKARKA z tyłu produktu. Port Drukarka 16

24 Podłączenie do linii telefonicznej 1. Podłącz jeden koniec linii telefonicznej do gniazda LINIA z lewej strony panela tylnego. Gniazdo Linia 2. Podłącz drugi koniec linii telefonicznej do gniazda telefonicznego RJ-11 dostarczonego przez firmę telefoniczną. Podłączenie zasilania i włączenie urządzenia 1. Naciśnij przełącznik zasilania do pozycji 0 w celu wyłączenia produktu. 2. Podłacz koniec kabla zasilającego z mniejszym złączem do gniazda zasilania (24Vdc/2.0A) produktu. Gniazdo 24Vdc/2.0A 3. Podłącz drugi koniec do odpowiedniego gniazda zasilania. 4. Naciśnij przełącznik zasilania do pozycji I w celu włączenia produktu. Po pokazaniu komunikatu startowego, na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie stan gotowości. Uwaga: Można nacisnąć przycisk Oszczędzanie energii na panelu sterowania w celu przełączenia do trybu oszczędzania energii. Jeśli produkt nie będzie używany przez 15 minut (ustawienie domyślne), zostanie automatycznie wyłączona lampa skanująca. Naciśnij dowolny przycisk oprócz przycisku Oszczędzanie energii w celu powrotu do stanu gotowości. 17

25 3 Instalacja sterownika drukarki Przed rozpoczęciem tego rozdziału należy upewnić się, że wykonane zostały ustawienia urządzenia, zgodnie z procedurami, wskazanymi w instrukcji Instrukcja szybkiej instalacji. Przed instalacją sterownika drukarki Wybór języka panela wyświetlacza Domyślne ustawienie języka dla panela wyświetlacza drukarki to Angielski. Aby pozostawić język angielski jako język panela wyświetlacza należy pominąć następującą procedurę. 1. Włącz zasilanie drukarki. 2. Naciśnij przycisk Menu. 3. Naciśnij przycisk lub, aby wyświetlić Język, a następnie naciśnij przycisk # Enter. 4. Naciśnij przycisk lub, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk # Enter. 5. Naciśnij przycisk Menu, aby powrócić do początkowego ekranu. 18

26 Drukowanie strony testowej Prawidłowe działanie drukarki można potwierdzić poprzez wydrukowanie strony testowej (strona konfiguracji). Jednakże, poprzez wydrukowanie strony testowej nie można sprawdzić połączenia pomiędzy drukarką i komputerem. 1. Naciśnij przycisk Menu. 2. Naciśnij przycisk lub, aby wyświetlić Lista/Drukuj stronę testową, a następnie naciśnij przycisk # Enter. 3. Naciśnij przycisk lub, aby wyświetlić Strona konfiguracji, a następnie naciśnij przycisk # Enter. 4. Naciśnij przycisk # Enter, aby powrócić do ekranu początkowego. 19

27 Instalacja sterownika drukarki poprzez sieć 1. Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Po uruchomieniu autostartu, kliknij Anuluj, a następnie Zakończ. 2. Otwórz okno Drukarki i faksy lub okno Drukarki. 3. Kliknij Dodaj drukarkę. Spowoduje to uruchomienie okna Kreator dodawania drukarki, a następnie kliknij Dalej. 4. Kliknij Lokalna drukarka podłączona do tego komputera lub Drukarka lokalna, usuń zaznaczenie okna opcji Automatycznie wykryj i zainstaluj drukarkę Plug and Play, a następnie kliknij Dalej. 5. Kliknij Utwórz nowy port, a następnie wybierz Standardowy port TCP/IP w opcji "Typ portu". 20

28 6. Kliknij Dalej, aby uruchomić Kreator dodawania standardowej drukarki TCP/IP. 7. Wprowadź adres IP skanera, a następnie kliknij Dalej. Informacje o ustawieniach adresu IP skanera, znajdują się w części "Określanie ustawień sieciowych produktu". 8. Kliknij Z dysku... 21

29 9. Kliknij Przeglądaj..., a następnie wskaż lokalizację sterownika drukarki. Jeśli litera napędu CD-ROM to D, pliku źródłowe sterownika drukarki znajdują się w następującej lokalizacji: Sterownik drukarki RPCS D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Język)\DISK1 D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Język)\DISK1 Sterownik drukarki PCL5E D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Język)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Język)\DISK1 Sterownik drukarki PCL6 D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Język)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Język)\DISK1 Sterownik drukarki PostScript 3 D:\DRIVERS\PS3\WIN2K_XP\(Język)\DISK1 D:\DRIVERS\PS3\WIN9X_ME\(Język)\DISK1 10. Wybierz plik Setup Information (Informacje instalacyjne) instalowanego sterownika drukarki, a następnie kliknij Otwórz. 22

30 11. Kliknij OK. 12. Wykonaj wyświetlone na ekranie instrukcje w celu dokończenia instalacji sterownika. Uwaga: Podczas używania drukarki w systemie Windows Vista należy pobrać sterownik drukarki ze strony sieci web dostawcy. Wybierz tę drukarkę i używany system operacyjny, a następnie pobierz sterownik. 23

31 4 Konfiguracja urządzenia Przed użyciem produktu do dystrybucji zeskanowanych dokumentów w sieci, administrator systemu musi zdefiniować następujące ustawienia lub miejsca docelowe. Parametry sieci i poczty Określenie parametrów protokołów TCP/IP, SMTP i POP3 do wysyłania zeskanowanych dukumentów na adresy poczty . Miejsca docelowe wypełniania: Określenie protokołów i miejsc docelowych do wysyłania zeskanowanych dokumentów do serwerów FTP, sieci web lub dowolnych komputerów osobistych w sieci. W celu określenia tych ustawień i miejsc docelowych, administrator może utworzyć określoną wartość z opcji Narzędzia użytkownika w panelu sterowania. Oprócz używania panelu sterowania, produkt umożliwia administratorowi zdalną konfigurację urządzenia poprzez uruchomienie wbudowanej strony sieci web produktu (Web Image Monitor) lub uruchomienie programu Network Management Tool dostarczonego na dysku CD-ROM ze sterownikiem skanera. Wbudowana strona sieci web produktu (Web Image Monitor) umożliwia administratorowi zdalną konfigurację każdego urządzenia poprzez przeglądarkę sieci web, a program Network Management Tool umożliwia administratorowi aktualizację produktu i zarządzanie kilkoma produktami w sieci. Dalsze informacje dotyczące używania programu Network Management Tool, można uzyskać w pomocy online tego programu. Uwaga: Po wybraniu przez administratora DHCP, adres IP TCP/IP, brama, maska podsieci i serwer DNS zostaną przydzielone automatycznie. Przy pierwszej instalacji produktu, zaleca się, aby administrator zachował domyślne ustawienia systemu. Ustawienia można dostosować później, po poznaniu działania i funkcji. 24

32 Określanie ustawień sieciowych produktu 1. Włącz urządzenie. Po kilkusekundowym rozgrzewaniu, na panelu dotykowym wyświetlony zostanie domy slny tryb pracy. Na przykład, pokazany poniżej tryb Kopia. 2. Naciśnij przycisk Narzędzia użytkownika na panelu sterowania. Spowoduje to wyświetlenie pokazanego poniżej ekranu Narzędzia użytkownika. 25

33 3. Dotknij Ust. sieciowe w celu wyświetlenia następującego ekranu Ust. sieciowe. 4. Jeśli domyślne informacje TCP/IP są nieprawidłowe należy wprowadzić własne informacje sieciowe poprzez klawiaturę ekranową. Dotknięcie w dowolnym miejscu pola Adres IP/Maska podsieci/ip bramy/serwer DNS powoduje wyświetlenie klawiatury ekranowej, gdzie można wprowadzić odpowiednie wartości. Na przykład, 5. Dotknięcie Powrót po zakończeniu wprowadzania informacji, powoduje powrót do ekranu Ust. sieciowe. 6. Na ekranie Ust. sieciowe, naciśnij OK, aby powrócić do ekranu Narzędzia użytkownika. 26

34 Określanie dalszych ustawień administratora na stronie sieci Web produktu 1. Określ ustawienia sieciowe na panelu sterowania poprzez klawiaturę ekranową. (Sprawdź poprzednią część, Określanie ustawień sieciowych produktu.) 2. Ten produkt posiada wbudowaną stronę sieci web, umożliwiającą administratorowi zdalne zarządzanie produktem. Wystarczy wpisać adres IP produktu w polu URL przeglądarki, a następnie nacisnąć Enter. Pojawi się strona sieci web produktu. 3. Kliknij każdy z elementów menu, aby przejść do odpowiedniej wartości. Szczegółowe informacje dotyczące każdego z ustawień znajdują się w odpowiedniej części, Podsumowanie narzędzi użytkownika. 27

35 Uwaga: Element Zarządzanie i menu Ustawienia administracyjne są blokowane hasłem. Kliknij Login, aby przejść do szczegółowego ustawienia, po dostarczeniu urządzenia bez określonego hasła. Hasło można utworzyć później i zapisać je w notatkach na wypadek zapomnienia. Dla efektywnego zarządzania, zaleca się utworzenie później hasła logowania administratora. Aby powrócić do domyślnych ustawień fabrycznych, wystarczy nacisnąć na dłużej niż 5 sekund przycisk Usuń tryby. Po sekundzie wszystkie wartości w ustawieniach Zarządzanie i Ustawienia administracyjne zostaną zmienione na domyślne ustawienia fabryczne. Należy pamiętać, że niektóre te ustawienia na ekranie Narzędzia użytkownika mogą być także ustawianie przez użytkowników, podczas wykonywania kopii, wysyłania indywidualnych wiadomości pocztowych, wysyłania indywidualnych plików do foldera lub wysyłania indywidualnych plików do faksu, po naciśnięciu przycisku Kopia, , Folder lub Facsimile (Faks) na panelu sterowania. Jednakże, jeśli użytkownicy nie wykonają tych ustawień, do kopiowania, poczty , foldera lub wysyłania faksów przez użytkowników zostaną automatycznie zastosowane ustawienia domyślne. Oznacza to, że administrator przydzieli domyślne ustawienia popularnych funkcji. Lub, indywidualni użytkownicy mogą także wykonać własne ustawienia, gdy chcą wykonać jeden z trybów funkcji. Alternatywnie, można określić więcej ustawień w panelu sterowania poprzez klawiaturę ekranową. Sprawdź poprzednia część, Określanie ustawień sieciowych produktu, aby określić ustawienia administratora poprzez klawiaturę ekranową. 28