Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika

2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas używania tego urządzenia, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas działania W tym podręczniku używane są następujące ważne symbole: PRZESTROGA: Oznacza potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które jeśli nie zostaną wykonane instrukcje, mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia. OSTRZEŻENIE: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która jeśli nie zostaną wykonane instrukcje, może spowodować niewielkie lub średnie obrażenia albo uszkodzenia własności. Ważne: Oznacza wymagania i ograniczenia dotyczące działania. Należy przeczytać i wykonać podane instrukcje, aby zapewnić prawidłowe działanie i uniknąć uszkodzenia urządzenia. Uwaga: Oznacza dalsze wyjaśnienia lub objaśnienia. Przeczytanie jest wysoce zalecane. PRZESTROGA: Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru nie należy zdejmować żadnych pokryw lub śrub, innych niż określone w tym podręczniku. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru należy stosować wyłącznie przewód telekomunikacyjny 26AWG lub większy. Wtyczkę przewodu zasilającego należy odłączać ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel. Nie należy dotykać metalowych palców modułu bloku ADF. Krawędzie są ostre i dotykanie ich może spowodować obrażenia. ii

3 Środki ostrożności Nie należy instalować urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub urządzeń klimatyzacyjnych. Nie należy instalować urządzenia w wilgotnych lub zakurzonych miejscach. Należy stosować wyłącznie adaptery prądu zmiennego (HEG L produkcji Hitron) znajdujące się w tym urządzeniu. Używanie adapterów prądu zmiennego może uszkodzić urządzenie i spowodować pozbawienie gwarancji. Urządzenie należy ustawić stabilnie na równej, płaskiej powierzchni. Nachylone lub nierówne powierzchnie mogą spowodować problemy mechaniczne lub związane z blokadą papieru. Należy zachować opakowanie i materiały pakujące do transportu urządzenia. Uwaga Ważne Nie należy wykonywać kopii jakiegokolwiek elementu, którego kopiowanie jest zabronione przez prawo. Kopiowanie następujących elementów jest zwykle zabronione przez prawo lokalne: Rachunki bankowe, znaczki opłaty skarbowej, obligacje, certyfikaty giełdowe, przekazy bankowe, czeki, paszporty, prawa jazdy. To urządzenie jest wyposażone w funkcję zabezpieczającą przed fałszowaniem rachunków bankowych. Dlatego, obrazy podobne do rachunków bankowych nie mogą być skopiowane prawidłowo. Prawa autorskie i znaki towarowe Ethernet jest zastrzeżonym znakiem towarowym Xerox Corporation. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP oraz Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Używane tu nazwy innych produktów służą wyłącznie do identyfikacji i mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Nie rościmy sobie żadnych praw do tych znaków. Prawidłowe nazwy systemów operacyjnych Windows są następujące: Gwarancja Informacje znajdujące się w tym dokumencie(ch) mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Producent nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do tego materiału, włącznie, ale nie tylko, z domniemanymi gwarancjami dopasowania do określonego celu. Producent nie odpowiada za błędy w tym opracowaniu lub za przypadkowe albo konsekwentne szkody w połączeniu z wyposażeniem, wydajnością lub używaniem tego materiału. iii

4 Oświadczenie FCC dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowej Ten produkt został poddany testom, które stwierdziły, że spełnia on ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia zaleca się, aby użytkownik usunął te zakłócenia poprzez wykonanie jednej lub więcej następujących czynności: Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej. Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik. Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych sugestii. Ostrzeżenie CE Ten produkt spełnia ograniczenia klasy B EN55022, EN55024 i wymagań bezpieczeństwa EN iv

5 Spis treści 1 Wprowadzenie... 1 Wstęp... 1 Cechy produktu... 1 Widok z zewnątrz... 3 Widok z przodu... 3 Porty połączeń... 4 Panel sterowania... 5 Informacje dotyczące wstępnej instalacji... 7 Funkcje komunikacji Internetowej Skanowanie do poczty Skanowanie do foldera Instalacja urządzenia Minimalne wymagania konfiguracyjne Odblokowanie modułu skanowania Instalacja podajnika wejścia papieru Instalacja ogranicznika papieru Podłączanie kabli Podłączenie kabla ADF...16 Podłączenie kabla Ethernet...16 Podłączenie kabla drukarki...16 Podłączenie do linii telefonicznej...17 Podłączenie zasilania i włączenie urządzenia Instalacja sterownika drukarki Przed instalacją sterownika drukarki Wybór języka panela wyświetlacza...18 Drukowanie strony testowej...19 Instalacja sterownika drukarki poprzez sieć Konfiguracja urządzenia Określanie ustawień sieciowych produktu Określanie dalszych ustawień administratora na stronie sieci Web produktu Określanie dalszych ustawień administratora poprzez program narzędziowy Network Management Tool Określenie szablonu foldera Ustawienia serwerów do zapisywania obrazów...49 Określanie szablonu foldera poprzez wbudowaną stronę sieci web produktu..56 Edycja foldera poprzez stronę sieci web produktu...59 Ustawienia wymagane przez faks Ustawienie lokalizacji...64 Ustawienia nagłówka faksu...65 v

6 5 Działanie Ładowanie Papieru Uwagi dotyczące używania ADF Umieszczanie dokumentu(w) w podajniku ADF Umieszczanie dokumentu(w) na szybie Tworzenie kopii Podstawowe operacje Operacje zaawansowane Wysyłanie dokumentu do adresów Podstawowe operacje Operacje zaawansowane Używanie klawiatury ekranowej Używanie książki adresowej Wysyłanie dokumentu do serwerów wypełniania Podstawowe operacje Operacje zaawansowane Dodawanie nowego foldera Faksowanie zeskanowanego dokumentu Podstawowe operacje Operacje zaawansowane Anulowanie zadania faksowania Używanie książki telefonicznej Skanowanie dokumentów Wymagania systemowe Procedura Instalacji Sterownika Działanie skanera Wygląd interfejsu użytkownika Korzystanie z funkcji podstawowych Korzystanie z funkcji zaawansowanych Regulacja poziomów Rozjaśnianie/Przyciemnianie Używanie balansu kolorów Pozbawianie kolorów Pozbawianie kolorów Używanie innych narzędzi Drukowanie dokumentu Rozwiązywanie problemów Komunikaty z informacjami Komunikaty z informacjami podczas skanowania i kopiowania Komunikaty z informacjami podczas pracy w sieci Komunikaty z informacjami podczas obsługi poczty Komunikaty z informacjami podczas wypełniania Komunikaty z informacjami podczas faksowania Usuwanie Blokady Papieru Usuwanie niepożądanych linii z obrazu Gdy nie można wykonać zadania Rozwiązywanie problemów podczas używania funkcji drukarki vi

7 7 Konserwacja urządzenia Czyszczenie szyby Czyszczenie wyświetlacza LCD Czyszczenie ADF Wymiana płytki zatrzaskowej ADF Dodatek Zarządzanie książką adresową Dodawanie adresu Modyfikacja adresu Usuwanie adresu Dodawanie nowej grupy Modyfikacja grupy Usuwanie grup Zarządzanie książką telefoniczną połączeń faksowych Dodawanie nowego numeru faksu Usuwanie lub modyfikowanie numerów telefonicznych Dodawanie nowej grupy faksów Modyfikacja grupy telefonów Usuwanie grupy telefonów Zarządzanie kontem Ustawienia funkcji Zarządzanie kontem poprzez stronę sieci web produktu..146 Specyfikacje Indeks vii

8 1 Wprowadzenie Wstęp Dziękujemy za zakupienie tego produktu MFP 4-w-1. Produkt ten oferuje nowatorską technologię dostarczania dokumentu, transmisję dokumentów papierowych elektronicznie poprzez Internet. Produkt ten umożliwia natychmiastowe skanowanie dokumentów papierowych i dostarczenie ich elektronicznych obrazów do różnych miejsc, takich jak adres , drukarka, faks, serwery ftp, strona sieci web lub komputer innej osoby w sieci. Nowy sposób dystrybucji dokumentów jest szybszy, bardziej oszczędny i bezpieczny niż metody tradycyjne takie jak poczta lub kurier. Cechy produktu Cyfrowe kopiowanie: Ponieważ produkt zawiera drukarkę laserową, może wykonywać wysokiej jakości kopie cyfrowe. Intuicyjny panel sterowania i wysokiej jakości panel wyświetlacza LCD, umożliwiają szybsze i łatwiejsze wykonywanie kopii cyfrowych. Wysyłanie poczty Po połączeniu z siecią ethernet i serwerem SMTP, product może transmitować document(y) poprzez pocztę jako załącznik. Po dotknięciu przycisku i wybraniu adresów odbiorców, dokument(y) zostanie/zostaną najpierw zeskanowane i przekonwertowane do pliku z obrazem, a następnie przesłane do odległych odbiorców w ciągu kliku minut. Wypełnianie (Skanowanie do foldera): Produkt ten umożliwia wysłanie zeskanowanych dokumentów do serwera lub do foldera plików komputera osobistego poprzez FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (bezpieczna metoda korzystania z HTTP), CIFS (Common Internet File System). Funkcja skanowania do foldera zmniejsza obciążenie serwera pocztowego, spowodowane obsługą dużych załączników. Faksowanie: Poprzez wbudowany faks-modem i dodatkową linię telefoniczną, produkt może przesłać zeskanowany dokument do zdalnego faksu, tak jak zwykłe urządzenie faksowe. 1

9 Wysyłanie dokumentu wielostronicowego: Poprzez automatyczny podajnik dokumentów w celu zwiększenia efektywności produkt umożliwia ciągłe, skanowanie 50 stronicowego stosu dokumentu(w), przy zachowaniu dobrej jakości. Zdalne zarządzanie produktem: Produkt udostępnia wygodny sposób zdalnego zarządzania książką adresową , wypełniania miejsc docelowych (foldery) i zarządzania książką telefoniczną. Poprzez proste wpisanie adresu IP urządzenia w polu URL przeglądarki, wyświetlana jest strona sieci web produktu. Ta strona sieci web umożliwia administratorowi utworzenie do 2000 adresów , 40 miejsc wypełniania i 200 numerów faksów w celu wygodnego dostarczania zeskanowanych dokumentów do wielu odbiorców. 2

10 Widok z zewnątrz Widok z przodu Podajnik wprowadzania papieru 5. Panel sterowania i wspornik papieru 6. Wyświetlacz LCD 2. Ogranicznik papieru 7. Moduł ADF 3. Pokrywa dokumentu 4. Uchwyt 3

11 Porty połączeń Gniazdo linii: Do połączenia produktu kablem telefonicznym z gniazdem telefonicznym RJ-11 dostarczanym przez firmę telekomunikacyjną. Uwaga: Aby używać produkt jak zwykły faks należy podłączyć jeden koniec linii telefonicznej do gniazda Line (Linia) (zewnętrzne), a drugi koniec podłączyć do gniazdka telefonicznego RJ-11 linii telefonicznej. 2. Gniazdo telefoniczne: To gniazdo telefoniczne może zostać zignorowane, ponieważ z produktem nie jest dostarczany telefon. 3. Port sieci LAN: Do połączenia z siecią kablem sieciowym. 4. Port drukarki: Do podłączenia drukarki kablem USB. 5. Port USB: Do podłączenia z komputerem jako skaner USB. 6. Port ADF: Do podłączenia modułu ADF kablem ADF VDC/2.0A: Do podłączenia zasilania kablem zasilającym. 8. Przełącznik zasilania: Do włączania i wyłączania urządzenia. 4

12 Panel sterowania Część C Część B Część D Część Część A: Wyświetlacz LCD Stosowany do wyświetlania bieżącej operacji. Część B: Przyciski funkcji: Stosowane do wybierania trybu działania. Przyciski funkcji: Naciśnij, aby wykonać kopię. Naciśnij, aby wysłać zeskanowany dokument poprzez . Naciśnij, aby wysłać zeskanowany dokument do wyznaczonego serwera. Naciśnij, aby wysłać zeskanowany dokument do faksu. 5

13 Częsć C: Keypad numeryczny: Do wprowadzania liczby kopii lub numeru faksu. Część D: Start i inne przyciski: Do wybierania specjalnych wymagań lub jako przycisk uruchamiania wysyłania lub kopiowania dokumentu(w). Wybierz w celu dostępu do narzędzi użytkownika umożliwiających wykonanie ustawień systemu. Wybierz, aby usunąć bieżące ustawienia i powrócić do ustawień domyślnych. Naciśnij ten przycisk przez ponad 5 sekund, aby powrócić do domyślnych ustawień fabrycznych. Wybierz, aby przejść do trybu oszczędzania energii. Dioda LED zasilania Wskazuje włączenie zasilania i stan gotowości. Dioda LED alarmu Wskazuje błąd. Dioda LED uśpienia Wskazuje stan oszczędzania energii. Wybierz, aby zatrzymać przetwarzanie. Wybierz, aby rozpocząć kopiowanie, wysyłanie poczty , wypełnianie lub faksowanie w trybie czarno-białym. Wybierz, aby rozpocząć kopiowanie, wysyłanie poczty lub wypełnianie w trybie kolorowym. 6

14 Informacje dotyczące wstępnej instalacji Aby można było wykonywać funkcje wysyłania i wypełniania, produkt ten należy prawidłowo skonfigurować do pracy w sieci. Aby można było wykonywać funkcje wysyłania i wypełniania, przed użyciem tego produktu należy ustawić go prawidłowo do pracy w sieci. Należy ustawić następujące parametry sieci. Ważne! Należy wykonać kopię zamieszczonej poniżej tabeli i poprosić administratora sieci i wypełnienie wymaganych informacji. 1. Włączone DHCP: 2. Adres IP: Maska podsieci: IP bramy: Serwer DNS: Serwer SMTP: 7. Port SMTP: Serwer POP3: 9. Port POP3: 10. Serwer LDAP: Port LDAP: 7

15 Objaśnienie poszczególnych elementów: 1. *Włączone DHCP Wybierz Tak, aby uzyskać adres IP/maskę podsieci/bramę automatycznie z serwera DHCP. 2. *Adres IP Adres IP(Internet Protocol) przydzielony urządzeniu przez administratora sieci lub przez serwer DHCP. 3. Maska podsieci Adres maski podsieci przydzielany przez administratora sieci lub przez serwer DHCP. 4. IP bramy Adres IP bramy przydzielony przez administratora sieci lub przez serwer DHCP. 5. *Serwer DNS Adres IP serwera DNS przydzielony przez administratora sieci. 6. *Serwer SMTP Adres IP serwera pocztowego SMTP przydzielony przez administratora sieci. 7. Port SMTP Numer portu serwera poczty SMTP. 8. *Serwer POP3 Adres IP serwera POP3. 9. *Port POP3 Numer portu serwera POP *Serwer LDAP Adres IP serwera LDAP. 11. Port LDAP Numer portu serwera LDAP. 8

16 Uwaga: 1. Serwer DHCP: Poprzez DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol [Protokół dynamicznej konfiguracji hosta]), host może automatycznie uzyskać unikalny adres IP przy każdym połączeniu z siecią ułatwia to administratorom sieci zarządzanie adresami IP. Jeśli serwer DHCP jest dostępny w sieci, nie jest konieczne wprowadzanie TCP/IP, maski podsieci, bramy i informacji DNS. Zamiast tego, informacje te zostaną automatycznie przydzielone produktowi. 2. Adres IPs: Adres IP (Internet Protocol [Protokół Internetowy]) identyfikuje unikalnie połączenie hosta z siecią IP. Adres IP przydziela administrator systemu lub projektant sieci. Adres IP składa się z dwóch części, jedna identyfikuje sieć, a druga identyfikuje węzeł. Adres IP jest zwykle zapisywany w postaci czterech grup cyfr oddzielonych kropkami. Każdy numer mieści się w zakresie 0 do 255. Na przykład, ciąg może być adresem IP. 3. SMTP: Oznacza Simple Mail Transfer Protocol (Prosty protokół przesyłania poczty elektronicznej). Jest to główny protokół komunikacyjny stosowany do wysyłania i odbierania poczty w sieci Internet. 4. DNS: Oznacza Domain Name System (System nazw domenowych). Serwer DNS identyfikuje hosty poprzez nazwy zamiast adresów IP. Jeśli serwer DNS jest dostępny w sieci, zamiast cyfr adresu IP można wprowadzić nazwę domeny. 5. POP3: POP3 to najnowszy protokół Post Office Protocol 3, jest to usługa, która przechowuje i podaje adresy dla różnych urządzeń, które nie są podłączone do Internetu przez 24 godziny na dobę. Adresy są przechowywane w protokóle POP3 do wylogowania. 6. LDAP: Oznacza Lightweight Directory Access Protocol (Protokół dostępu do usługi katalogowej). LDAP umożliwia użytkownikom dostęp do katalogów i książek adresowych bezpośrednio z zewnętrznych urządzeń sieciowych w celu uproszczenia dystrybucji dokumentów. 9

17 Funkcje komunikacji Internetowej Skanowanie do poczty Produkt ten umożliwia dostarczanie zeskanowanych dokumentów do adresatów poczty w sieci. Dokument jest najpierw skanowany i konwertowany do standardu formatu plików PDF, JPEG, TIFF lub do formatu plik MTIF (Wielostronicowy TIFF), a następnie przesyłany do zdalnych odbiorców jako załącznik poczty . Podczas wysyłania poczty do odbiorcy poprzez ten produkt, produkt wykorzystuje protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol [Prosty protokół przesyłania poczty elektronicznej]) do przesyłania wychodzących wiadomości do serwera pocztowego SMTP, a następnie wysyła te wiadomości do odbiorców poprzez Internet. Intranet Internet Urządzenia Serwer PC PC Urządzenia PC 10

18 1 Skanowanie do foldera Poprzez Intranet z protokołem FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (bezpieczna metoda korzystania z HTTP) lub CIFS (Common Internet File System), produkt umożliwia zapisywanie zeskanowanych dokumentów bezpośrednio do wyznaczonego serwera lub do komputyera osobistego w sieci w standardzie formatu pliku PDF, JPEG, JPEG_EXIF, TIFF lub MTIFF. CIFS to system udostępniania Microsoft Windows. Unikalną cechą funkcji wypełniania jest to, że pozwala ona na współdzielenie jednego urządzenia użytkownikom z całej korporacji i wysyłanie dokumentów do każdego, wymaganego foldera plików wyznaczonego serwera lub indywidualnego komputera. Intranet Serwery FTP, HTTP, HTTPS Urządzenia Serwery CIFS (Windows) PC 11

19 2 Instalacja urządzenia Ten rozdział skupia się na osobach odpowiedzialnych za administrowanie produktem. Zaleca się, aby administrator przeczytał ten rozdział przed instalacją urządzenia. Minimalne wymagania konfiguracyjne Aby jak najlepiej wykorzystywać produkt, wymagana jest następująca konfiguracja: Do wysyłania poczty z produktu: Sieć TCP/IP Serwer SMTP i opcjonalnie serwer POP3 Do przesyłania dokumentu(w) poprzez intranet Prtotokoły FTP, HTTP, HTTPS lub CIFS Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, HTTP lub serwer FTP 12

20 Odblokowanie modułu skanowania Moduł skanowania jest blokowany podczas transportu w celu zabezpieczenia mechanizmu skanowania przed uszkodzeniem. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić odblokowanie modułu skanowania. 1). Odszukaj przęłącznik blokady pod skanerem. 2). Przesuń przełącznik do pozycji odblokowania. Locked Position Pozycja odblokowania Pozycja modułu skanowania, przed blokadą skanera Uwaga: Jeśli konieczne jest przeniesienie produktu w celu naprawy lub z innego powodu, przed przeniesieniem produkt należy zablokować. Aby zablokować produkt należy wykonać następujące czynności: 1. Wyłącz produkt. 2. Jeśli moduł skanowania nie znajduje się z przodu szyby, włącz produkt. Po powrocie modułu skanowania na koniec, wyłącz produkt. 3. Przesuń przełącznik do pozycji Zablokowany. 13

21 Instalacja podajnika wejścia papieru 1. Podłącz wspornik papieru do podajnika wejścia papieru. Podajnik wejścia papieru Wspornik papieru 2. Następnie, podłącz podajnik wejścia papieru do urządzenia. 14

22 Instalacja ogranicznika papieru Podłącz ogranicznik papieru do gniazda pokrywy dokumentu, zgodnie z ilustracją poniżej. - Jeśli stosowany jest papier o rozmiarze A4 lub letter, pociągnij dźwignię do góry, aby zapobiec wypadnięciu dokumentu z MFP na podłogę. - Jeśli stosowany jest papier o rozmiarze legal, naciśnij dźwignię w dół. Ogranicznik papieru Dźwignia Pokrywa dokumentu Dokument o rozmiarze 15

23 Podłączanie kabli Podłączenie kabla ADF Podłącz kabel ADF (Auto Document Feeder [Automatyczny podajnik dokumentu]) (dołączony do pokrywy dokumentu) do portu ADF z tyłu produktu. Port ADF Podłączenie kabla Ethernet 1. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet LAN do wolnego portu huba Ethernet. 2. Podłącz drugi koniec do portu LAN z tyłu produktu. Port LAN Podłączenie kabla drukarki 1. Podłącz jeden koniec kabla drukarki do drukarki. 2. Podłącz drugi koniec do portu DRUKARKA z tyłu produktu. Port Drukarka 16

24 Podłączenie do linii telefonicznej 1. Podłącz jeden koniec linii telefonicznej do gniazda LINIA z lewej strony panela tylnego. Gniazdo Linia 2. Podłącz drugi koniec linii telefonicznej do gniazda telefonicznego RJ-11 dostarczonego przez firmę telefoniczną. Podłączenie zasilania i włączenie urządzenia 1. Naciśnij przełącznik zasilania do pozycji 0 w celu wyłączenia produktu. 2. Podłacz koniec kabla zasilającego z mniejszym złączem do gniazda zasilania (24Vdc/2.0A) produktu. Gniazdo 24Vdc/2.0A 3. Podłącz drugi koniec do odpowiedniego gniazda zasilania. 4. Naciśnij przełącznik zasilania do pozycji I w celu włączenia produktu. Po pokazaniu komunikatu startowego, na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie stan gotowości. Uwaga: Można nacisnąć przycisk Oszczędzanie energii na panelu sterowania w celu przełączenia do trybu oszczędzania energii. Jeśli produkt nie będzie używany przez 15 minut (ustawienie domyślne), zostanie automatycznie wyłączona lampa skanująca. Naciśnij dowolny przycisk oprócz przycisku Oszczędzanie energii w celu powrotu do stanu gotowości. 17

25 3 Instalacja sterownika drukarki Przed rozpoczęciem tego rozdziału należy upewnić się, że wykonane zostały ustawienia urządzenia, zgodnie z procedurami, wskazanymi w instrukcji Instrukcja szybkiej instalacji. Przed instalacją sterownika drukarki Wybór języka panela wyświetlacza Domyślne ustawienie języka dla panela wyświetlacza drukarki to Angielski. Aby pozostawić język angielski jako język panela wyświetlacza należy pominąć następującą procedurę. 1. Włącz zasilanie drukarki. 2. Naciśnij przycisk Menu. 3. Naciśnij przycisk lub, aby wyświetlić Język, a następnie naciśnij przycisk # Enter. 4. Naciśnij przycisk lub, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk # Enter. 5. Naciśnij przycisk Menu, aby powrócić do początkowego ekranu. 18

26 Drukowanie strony testowej Prawidłowe działanie drukarki można potwierdzić poprzez wydrukowanie strony testowej (strona konfiguracji). Jednakże, poprzez wydrukowanie strony testowej nie można sprawdzić połączenia pomiędzy drukarką i komputerem. 1. Naciśnij przycisk Menu. 2. Naciśnij przycisk lub, aby wyświetlić Lista/Drukuj stronę testową, a następnie naciśnij przycisk # Enter. 3. Naciśnij przycisk lub, aby wyświetlić Strona konfiguracji, a następnie naciśnij przycisk # Enter. 4. Naciśnij przycisk # Enter, aby powrócić do ekranu początkowego. 19

27 Instalacja sterownika drukarki poprzez sieć 1. Włóż dostarczony dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. Po uruchomieniu autostartu, kliknij Anuluj, a następnie Zakończ. 2. Otwórz okno Drukarki i faksy lub okno Drukarki. 3. Kliknij Dodaj drukarkę. Spowoduje to uruchomienie okna Kreator dodawania drukarki, a następnie kliknij Dalej. 4. Kliknij Lokalna drukarka podłączona do tego komputera lub Drukarka lokalna, usuń zaznaczenie okna opcji Automatycznie wykryj i zainstaluj drukarkę Plug and Play, a następnie kliknij Dalej. 5. Kliknij Utwórz nowy port, a następnie wybierz Standardowy port TCP/IP w opcji "Typ portu". 20

28 6. Kliknij Dalej, aby uruchomić Kreator dodawania standardowej drukarki TCP/IP. 7. Wprowadź adres IP skanera, a następnie kliknij Dalej. Informacje o ustawieniach adresu IP skanera, znajdują się w części "Określanie ustawień sieciowych produktu". 8. Kliknij Z dysku... 21

29 9. Kliknij Przeglądaj..., a następnie wskaż lokalizację sterownika drukarki. Jeśli litera napędu CD-ROM to D, pliku źródłowe sterownika drukarki znajdują się w następującej lokalizacji: Sterownik drukarki RPCS D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Język)\DISK1 D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Język)\DISK1 Sterownik drukarki PCL5E D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Język)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Język)\DISK1 Sterownik drukarki PCL6 D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Język)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Język)\DISK1 Sterownik drukarki PostScript 3 D:\DRIVERS\PS3\WIN2K_XP\(Język)\DISK1 D:\DRIVERS\PS3\WIN9X_ME\(Język)\DISK1 10. Wybierz plik Setup Information (Informacje instalacyjne) instalowanego sterownika drukarki, a następnie kliknij Otwórz. 22

30 11. Kliknij OK. 12. Wykonaj wyświetlone na ekranie instrukcje w celu dokończenia instalacji sterownika. Uwaga: Podczas używania drukarki w systemie Windows Vista należy pobrać sterownik drukarki ze strony sieci web dostawcy. Wybierz tę drukarkę i używany system operacyjny, a następnie pobierz sterownik. 23

31 4 Konfiguracja urządzenia Przed użyciem produktu do dystrybucji zeskanowanych dokumentów w sieci, administrator systemu musi zdefiniować następujące ustawienia lub miejsca docelowe. Parametry sieci i poczty Określenie parametrów protokołów TCP/IP, SMTP i POP3 do wysyłania zeskanowanych dukumentów na adresy poczty . Miejsca docelowe wypełniania: Określenie protokołów i miejsc docelowych do wysyłania zeskanowanych dokumentów do serwerów FTP, sieci web lub dowolnych komputerów osobistych w sieci. W celu określenia tych ustawień i miejsc docelowych, administrator może utworzyć określoną wartość z opcji Narzędzia użytkownika w panelu sterowania. Oprócz używania panelu sterowania, produkt umożliwia administratorowi zdalną konfigurację urządzenia poprzez uruchomienie wbudowanej strony sieci web produktu (Web Image Monitor) lub uruchomienie programu Network Management Tool dostarczonego na dysku CD-ROM ze sterownikiem skanera. Wbudowana strona sieci web produktu (Web Image Monitor) umożliwia administratorowi zdalną konfigurację każdego urządzenia poprzez przeglądarkę sieci web, a program Network Management Tool umożliwia administratorowi aktualizację produktu i zarządzanie kilkoma produktami w sieci. Dalsze informacje dotyczące używania programu Network Management Tool, można uzyskać w pomocy online tego programu. Uwaga: Po wybraniu przez administratora DHCP, adres IP TCP/IP, brama, maska podsieci i serwer DNS zostaną przydzielone automatycznie. Przy pierwszej instalacji produktu, zaleca się, aby administrator zachował domyślne ustawienia systemu. Ustawienia można dostosować później, po poznaniu działania i funkcji. 24

32 Określanie ustawień sieciowych produktu 1. Włącz urządzenie. Po kilkusekundowym rozgrzewaniu, na panelu dotykowym wyświetlony zostanie domy slny tryb pracy. Na przykład, pokazany poniżej tryb Kopia. 2. Naciśnij przycisk Narzędzia użytkownika na panelu sterowania. Spowoduje to wyświetlenie pokazanego poniżej ekranu Narzędzia użytkownika. 25

33 3. Dotknij Ust. sieciowe w celu wyświetlenia następującego ekranu Ust. sieciowe. 4. Jeśli domyślne informacje TCP/IP są nieprawidłowe należy wprowadzić własne informacje sieciowe poprzez klawiaturę ekranową. Dotknięcie w dowolnym miejscu pola Adres IP/Maska podsieci/ip bramy/serwer DNS powoduje wyświetlenie klawiatury ekranowej, gdzie można wprowadzić odpowiednie wartości. Na przykład, 5. Dotknięcie Powrót po zakończeniu wprowadzania informacji, powoduje powrót do ekranu Ust. sieciowe. 6. Na ekranie Ust. sieciowe, naciśnij OK, aby powrócić do ekranu Narzędzia użytkownika. 26

34 Określanie dalszych ustawień administratora na stronie sieci Web produktu 1. Określ ustawienia sieciowe na panelu sterowania poprzez klawiaturę ekranową. (Sprawdź poprzednią część, Określanie ustawień sieciowych produktu.) 2. Ten produkt posiada wbudowaną stronę sieci web, umożliwiającą administratorowi zdalne zarządzanie produktem. Wystarczy wpisać adres IP produktu w polu URL przeglądarki, a następnie nacisnąć Enter. Pojawi się strona sieci web produktu. 3. Kliknij każdy z elementów menu, aby przejść do odpowiedniej wartości. Szczegółowe informacje dotyczące każdego z ustawień znajdują się w odpowiedniej części, Podsumowanie narzędzi użytkownika. 27

35 Uwaga: Element Zarządzanie i menu Ustawienia administracyjne są blokowane hasłem. Kliknij Login, aby przejść do szczegółowego ustawienia, po dostarczeniu urządzenia bez określonego hasła. Hasło można utworzyć później i zapisać je w notatkach na wypadek zapomnienia. Dla efektywnego zarządzania, zaleca się utworzenie później hasła logowania administratora. Aby powrócić do domyślnych ustawień fabrycznych, wystarczy nacisnąć na dłużej niż 5 sekund przycisk Usuń tryby. Po sekundzie wszystkie wartości w ustawieniach Zarządzanie i Ustawienia administracyjne zostaną zmienione na domyślne ustawienia fabryczne. Należy pamiętać, że niektóre te ustawienia na ekranie Narzędzia użytkownika mogą być także ustawianie przez użytkowników, podczas wykonywania kopii, wysyłania indywidualnych wiadomości pocztowych, wysyłania indywidualnych plików do foldera lub wysyłania indywidualnych plików do faksu, po naciśnięciu przycisku Kopia, , Folder lub Facsimile (Faks) na panelu sterowania. Jednakże, jeśli użytkownicy nie wykonają tych ustawień, do kopiowania, poczty , foldera lub wysyłania faksów przez użytkowników zostaną automatycznie zastosowane ustawienia domyślne. Oznacza to, że administrator przydzieli domyślne ustawienia popularnych funkcji. Lub, indywidualni użytkownicy mogą także wykonać własne ustawienia, gdy chcą wykonać jeden z trybów funkcji. Alternatywnie, można określić więcej ustawień w panelu sterowania poprzez klawiaturę ekranową. Sprawdź poprzednia część, Określanie ustawień sieciowych produktu, aby określić ustawienia administratora poprzez klawiaturę ekranową. 28

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia

Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Pobierz folder PDF» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia Nashuatec MP2500/LN/SP to wydajne i oszczędne urządzenia wielofunkcyjne o formacie A3 i szybkości 25 stron A4 na minutę, łączące

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525 LASERJET ENTERPRISE 500 MFP Skrócona instrukcja obsługi 2 M525 Drukowanie zapisanego zadania Use the following procedure to print a job that is stored in the product memory. 1. Na ekranie głównym panelu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo