NEWSLETTER. przemysłów kreatywnych. numer 5 (41) 13 maja 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER. przemysłów kreatywnych. numer 5 (41) 13 maja 2013"

Transkrypt

1 NEWSLETTER przemysłów kreatywnych numer 5 (41) 13 maja 2013

2 spis treści 4 SEKTOR KREATYWNY Kapitał ludzki rozmowa z Ewą Fijałkowską, p.o. wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 8 DOBRE POMYSŁY Zrób to sam Pionowy las Krzywy komin Elektryczna taksówka Naładuj komórkę wodą! 14 DOBRE PRAKTYKI Nasza Galeria rozmowa z Ryszardem Szymanowskim, pomysłodawcą i prezesem Naszej Galerii 2 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

3 OD REDAKCJI Łódź potrzebuje zaangażowania wszystkich, bez wyjątku, mieszkańców w proces, jakim jest zmiana wizerunku miasta. Wszyscy mamy bowiem wpływ na to, jak przestrzeń miejska będzie wyglądała, czy będzie czysta, zadbana, czy będziemy się czuli w niej bezpiecznie. Kluczowe jest więc, aby mieszkańcy zrozumieli, że to od ich zachowania, od tego jak wykonują swoją pracę, jak spędzają czas wolny, zależy, czy Łódź będzie postrzegana pozytywnie, czy nie... W aktualnym numerze Newslettera Przemysłów Kreatywnych przedstawiamy grupę ludzi, którzy walczą o pozytywny wizerunek miasta, pomimo problemów, Na okładce: Bosco Verticale foto: Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barrea, Giovanni La Varra) REDAKCJA Redaktor naczelny: Maciej Mazerant Koordynacja: Maja Ruszkowska-Mazerant Redakcja, korekta: Justyna Muszyńska-Szkodzik Wydawca: ECC-CF, PURPOSE Adres redakcji: Kreatywni Samozatrudnieni Łódź, ul. Więckowskiego 16/ Newsletter powstaje na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi z jakimi borykają się na co dzień. W Newsletterze prezentujemy również instytucję, której działania na rzecz rynku pracy są ściśle powiązane z wizerunkiem Łodzi jako miasta kreatywnego. Jak co miesiąc przedstawiamy również ciekawe, kreatywne przedsięwzięcia ze świata, które mogą być inspiracją do działania... Numer 5 (41) 3

4 SEKTOR KREATYWNY Kapitał ludzki Dofinansowując przedsięwzięcia adresowane do osób wchodzących po raz pierwszy lub powracających na rynek pracy, kierujemy się m.in. potencjałem sektora, w którym mają powstawać nowe miejsca pracy dla szkolonych osób. Przemysły kreatywne, które przyciągają wysokiej jakości kapitał ludzki oraz pozytywnie oddziałują na kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni życiowej dla mieszkańców i biznesu, mają ten potencjał. rozmowa z Ewą Fijałkowską, p.o. wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi rozmawiał: maciej mazerant, Zdjęcia: Materiały prasowe 4 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi to jednostka organizacyjna samorządu województwa. Wspólnie z partnerami publicznymi i prywatnymi realizuje działania na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju rynku pracy w regionie czytamy na stronie internetowej. Co to oznacza dla przeciętnego absolwenta, osoby, która straciła pracę, przyszłego przedsiębiorcy? Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wdraża programy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które wspierają mieszkańców województwa na rynku pracy. W perspektywie finansowej w ramach priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), urząd dofinansowuje projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w tym promocji przedsiębiorczości. Osoby, które poszukują pracy, myślą o zmianie czy podniesieniu kwalifikacji zawodowych lub chcą założyć własną firmę, mogą zgłaszać się do wybieranych przez nas projektów. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej oraz w bazie projektów PO KL pod adresem Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi świadczy także usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, wspierającej mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym. Informujemy i doradzamy w zakresie poruszania się na europejskim rynku pracy, umożliwiając osobom poszukującym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom rekrutację pracowników. Istniejące przy WUP w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oferuje doradztwo w zakresie wyboru zawodu oraz umiejętnego poszukiwania zatrudnienia, w tym przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmowy z pracodawcą. Z usług centrum korzystają przede wszystkim osoby bezrobotne oraz młodzież wchodząca na rynek pracy. Czy sektor kreatywny, tak w ostatnich latach promowany w Łodzi obszar aktywności zawodowej, potencjalnie bardzo istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, jest w obszarze zainteresowań WUP? Dofinansowując przedsięwzięcia adresowane do osób wchodzących po raz pierwszy lub powracających na rynek pracy, kierujemy się m.in. potencjałem sektora, w którym mają powstawać nowe miejsca pracy dla szkolonych osób. Przemysły kreatywne, które przyciągają wysokiej jakości kapitał ludzki oraz pozytywnie oddziałują na kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni życiowej dla mieszkańców i biznesu, mają ten potencjał. W projektach szkoleniowych popularne są kursy w zawodzie grafika komputerowego czy webmastera. Dofinansowaliśmy także kurs animacji filmowej i tworzenia biżuterii. Dzięki wsparciu ze środków unijnych powstają także firmy, które działają w szeroko rozumianym sektorze kreatywnym. Są to m.in. studia graficzne i fotograficzne, pracownie architektoniczne i projektowania wnętrz, szkoły nauki tańca, a nawet teatr objazdowy i klub muzyczny. Czy rynek pracy poszukuje ludzi kreatywnych? A może zwiększyło się zainteresowanie zatrudnieniem w branżach kreatywnych? W 2009 r. przeprowadzone zostało badanie Branże przyszłości. Perspektywy rozwoju zasobów pracy w regionie łódzkim. Rozmawialiśmy wówczas z przedstawicielami kierownictwa firm działających w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz z ich najważniejszymi kooperantami. Pytania dotyczyły m.in. zapotrzebowania na pracowników, posiadających konkretne umiejętności miękkie, a te związane z utrzymaniem szerokiego zakresu samodzielności i decyzyjności kojarzone są z cechami typowymi dla ludzi kreatywnych. Kluczowymi umiejętnościami z tego zakresu okazały się: wywieranie wpływu na ludzi, organizowanie sobie pracy, czyli samodzielność oraz efektywne działanie w warunkach stresu. W podziale branżowym i przy uwzględnieniu konkretnych stanowisk pracy w badanych firmach, umiejętności miękkie kojarzone z kreatywnością poszukiwane były m.in. u introligatorów, przedstawicieli handlowych, lektorów, pracowników ochrony i pracowników biurowych. Co jest bardziej cenione na rynku pracy kreatywność, przedsiębiorczość, a może umiejętność dopasowania się do wymogów pracodawcy? Jakich pracowników się poszukuje przebojowych czy wręcz odwrotnie... Z analiz ofert pracy zamieszczanych w internecie i kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego wynika, że najbardziej poszukiwani w Łódzkiem są pracownicy należący do grupy średniego personelu ds. biznesu i administracji oraz specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania. Ważną grupą na rynku pracy są agenci ds. sprzedaży, a zwłaszcza przedstawiciele handlowi. To naturalny efekt rozwoju gospodarczego i rynku, na którym jest dużo konkurencyjnych produktów i usług, a zatem niezbędni są pracownicy, którzy będą umieli je sprzedać. Stosunkowo duży popyt jest także na specjalistów do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych, kierowców i operatorów pojazdów, robotników budowlanych oraz pracowników usług osobistych. Przedstawiciele pozostałych zawodów poszukiwani byli w mniej niż w 4% ofert. Najwyżej cenione przez pracodawców są zdolności komunikacyjne, doświadczenie zwłaszcza na podobnym stanowisku oraz poziom wykształcenia (najczęściej wykształcenie wyższe lub średnie). W wielu ofertach wachlarz wymagań jest standardowy. Oprócz kwalifikacji zawodowych kandydat do pracy powinien posiadać takie cechy osobowe, jak: zdolności interpersonalne/komunikacyjne, zaangażowanie, wysoka motywacja, umiejętności organizacyjne, samodzielność czy umiejętność pracy w zespole. Połączenie kwalifikacji Numer 5 (41) 5

6 zawodowych i umiejętności komunikacyjnych/interpersonalnych jest kluczowe szczególnie w zawodach usługowych, na które to stanowiska jest największe zapotrzebowanie. Liczy się również tzw. dobre wrażenie, czyli prezencja. W wielu ofertach prosi się kandydatów o przesłanie zdjęcia. Propozycje, których treść koncentruje się przede wszystkich na kwalifikacjach zawodowych to oferty skierowane do specjalistów i osób poszukiwanych na wysokie szczeble zarządzania. Inne cechy charakteru często wymagane przez pracodawców to umiejętność planowania pracy, entuzjazm, samodzielność w rozwiązywaniu problemów, koncentracja na wynikach, kreatywność i przedsiębiorczość. Pracodawcy poszukują pracowników ze zdolnościami do podejmowania obowiązków zawodowych, wykraczających poza zakres pojedynczego stanowiska pracy. Tego rodzaju funkcjonalna elastyczność w wielu przypadkach przestaje już być atutem, a zaczyna być koniecznością. Czy zaobserwowali Państwo w ostatnich dwóch latach większe zainteresowanie tworzeniem firm kreatywnych z wykorzystaniem funduszy UE, np. w ramach działania 6.2 PO KL? Większość nowo powstających firm nie należy do sektora przemysłów kreatywnych, aczkolwiek w każdej branży na współczesnym, konkurencyjnym rynku kreatywność jest niezbędna, aby rozwijać działalność, wyprzedzać rywali i rozwiązywać problemy. Chociaż najwięcej powstających przedsiębiorstw prowadzi działalność w sektorze produkcji przemysłowej, budownictwa, handlu czy obsługi prawnej, księgowej i porządkowej, zauważamy coraz liczniejszą grupę firm kreatywnych. Należą do niej niewątpliwie najsilniej reprezentowane agencje reklamowe i poligraficzne, pracownie fotograficzne oraz firmy związane z przemysłem tekstylnym, dziewiarskim i wzornictwem przemysłowym. Wojewódzki Urząd Pracy to instytucja oddziałująca na cały region. Czym różni się łódzki rynek pracy od tego z pozostałej części województwa? Czy są przedsięwzięcia, które warto wyróżnić jako takie, które umożliwiają powiązanie potencjału województwa z jego stolicą i tworzenie dzięki temu miejsc pracy? Województwo łódzkie jest obszarem zróżnicowanym pod względem tradycji kulturowych, powiązań historycznych czy też dominujących wzorców gospodarowania. Nie można przyjąć założenia, iż w jego granicach istnieje względnie homogeniczny rynek pracy. Obowiązujący podział administracyjny województwa łódzkiego na powiaty wytycza granice lokalnych rynków pracy. Mimo oczywistych różnic gospodarczych, jakie można zaobserwować pomiędzy poszczególnymi powiatami, warto też wskazać szereg inicjatyw wspólnych dla całego województwa. Na rozwój gospodarczy regionu łódzkiego niewątpliwie ogromny wpływ ma istnienie stref ekonomicznych i parków technologicznych. Bardzo dynamicznie rozwija się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, funkcjonująca w obrębie znaczących szlaków komunikacyjnych naszego województwa. Do najlepiej działających jej podstref należą te ulokowane na obszarze aglomeracji łódzkiej (w Ksawerowie, Konstantynowie Łódzkim, gminie Aleksandrów Łódzki, gminie Stryków, Ozorkowie), wzdłuż budowanej autostrady A-1 i drogi S-8 (w Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Radomsku) oraz na terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego (w gminie Kleszczów oraz mieście Bełchatów). Na wspomnianych obszarach dogodne warunki do inwestowania oferują również liczne parki technologiczne, zlokalizowane w Kutnie (Kutnowski Park Agro-Przemysłowy), gminie Stryków (Tulipan Park Stryków, Panattoni Park Stryków, Diamond Park Stryków), Zgierzu (na terenie byłych Zakładów Przemysłu Barwników Boruta) czy w powiecie bełchatowskim (Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny). Zróżnicowanie pomiędzy podregionami województwa łódzkiego potwierdza analiza ofert pracy, zamieszczanych w internecie. Wśród ogłoszeń ze wskazaną konkretną lokalizacją zaobserwować można wyraźną przewagę podregionu łódzkiego, w którym koncentruje się ponad 70% wszystkich ofert z województwa, a przede wszystkim z Łodzi 62% ofert. Pozostałe podregiony są pod tym względem znacznie w tyle. Na ich tle pozytywnie wyróżnia się podregion piotrkowski (11% ofert), zawdzięczający swoją pozycję powiatowi piotrkowskiemu oraz bełchatowskiemu. Stosunkowo dużo ofert pracy odnotowano także w powiecie kutnowskim, skierniewickim, łódzkim wschodnim, pabianickim, tomaszowskim, radomszczańskim, sieradzkim i zduńskowolskim. Powiaty, do których odnosiło się najmniej ofert to: powiat brzeziński (podregion łódzki), poddębicki, pajęczański i wieruszowski (podregion sieradzki) oraz opoczyński (podregion piotrkowski). Przechodząc na poziom konkretnych lokalizacji, oczywiście na pierwszym miejscu znajduje się Łódź, dystansując kilkunastokrotnie następną lokalizację Piotrków Trybunalski. Znaczna ilość ofert pracy dotyczyła także Zgierza, Sieradza, Kutna, Tomaszowa Mazowieckiego, Skierniewic, Radomska, Zduńskiej Woli, Aleksandrowa Łódzkiego oraz Strykowa. Czym różni się rodzimy rynek pracy od tego europejskiego? Czy nadal pokutuje przeświadczenie, że ciekawą pracę można znaleźć tylko za granicą? Jak pokazują wyniki badania Mobilność zarobkowa mieszkańców województwa łódzkiego. Emigracje, europejski rynek pracy jest dla pracowników z Polski bezkonkurencyjny pod względem finansowym średnie wynagrodzenie netto jest tam trzykrotnie wyższe niż średnie wynagrodzenie otrzymywane w Polsce. Dodatkowo osoby pracujące za granicą mogą częściej liczyć na dodatkowe korzyści, głównie w postaci wyżywienia i zakwaterowania. Jednak w niektórych branżach i zawodach dostrzegalne jest zjawisko wyrównywania się poziomu zarobków w kraju i za granicą. Dotyczy to osób o wysokich kwalifikacjach, popartych odpowiednimi certyfikatami. Ze względu na rosnącą mobilność zarobkową pracowników, wiele firm musi zaoferować konkurencyjne stawki płacowe, chcąc znaleźć i zatrzymać pracownika. Wśród grup 6 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

7 zawodowych, które mogą korzystać z tego stanu rzeczy, wskazuje się na wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej, mechaników, inżynierów i informatyków. Istotną różnicą pomiędzy pracą zawodową w Polsce i za granicą jest łatwość jej znalezienia. Dane wskazują, iż 40% migrantów nie miało większych problemów ze znalezieniem pracy poza granicami kraju, natomiast po powrocie do Polski 42% przyznało, iż trudno im było znaleźć zatrudnienie. Praca na europejskim rynku jest również bardziej intensywna. Blisko połowa emigrantów przyznała, iż pracuje lub pracowała 9 i więcej godzin dziennie, podczas gdy w Polsce miały najczęściej ośmiogodzinny dzień pracy. Mimo iż praca świadczona za granicą, okazuje się dłuższa w wymiarze dziennym i jest często wykonywana na niższych stanowiskach, to oceniana jest lepiej niż ta w Polsce. Zwraca się uwagę na dobre warunki oraz atmosferę pracy. W efekcie aż 86% migrantów przyznało, że jest zadowolonych z pracy za granicą, podczas gdy ta wykonywana w Polce była satysfakcjonująca dla 51% badanych. Należy jednak mieć na uwadze, iż oczekiwania stawiane pracy w Polce są zdecydowanie wyższe niż pracy na emigracji, od której oczekuje się przede wszystkim wysokich zarobków, a na to, jak potwierdzają wyniki badań, migranci mogą liczyć. na temat wpływu realizowanych projektów na sytuację na regionalnym rynku pracy województwa łódzkiego. Okazało się, że ponad połowa uczestników projektów znalazła zatrudnienie w wyniku udzielonego wsparcia. Szczególnie skuteczne okazało się łączenie staży lub praktyk zawodowych z poradnictwem zawodowym i tworzeniem tzw. indywidualnych planów działania. W przypadku osób, które skorzystały z dotacji na założenie własnej firmy, blisko 70% przyznało, że ich działalność rozwija się, a nieco ponad połowa zadeklarowała, że planuje dalsze inwestycje. Duża przeżywalność firm świadczy o pozytywnym wpływie projektów na aktywność zawodową i sytuację na rynku pracy. Dodatkowo, część młodych przedsiębiorców w kolejnych latach zaczyna tworzyć nowe miejsca pracy. W nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej planowana jest szczególna koncentracja na aktywizacji osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz przeciwdziałaniu ubóstwu. Obserwujemy, że zainteresowanie samozatrudnieniem nie maleje, dlatego w latach na pewno kontynuowane będą działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Będą temu służyć zarówno dotacje, jak i stosowane na szerszą skalę preferencyjne pożyczki. Jak fundusze UE zmieniły regionalny rynek pracy w latach ? Czy w latach , w kolejnym okresie programowania środki europejskie będą jakoś szczególnie ukierunkowywane? Województwo łódzkie charakteryzuje jeden z najwyższych w Polsce poziomów wykorzystania funduszy na lata Tylko na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczono tu prawie 518 mln euro. Dziś suma ta jest wykorzystana w blisko 92%. Dzięki funduszom unijnym przeznaczonym na inwestycje w kapitał ludzki, możemy na dużo większą skalę niż dotychczas wspierać osoby na rynku pracy. W działaniach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wsparcie uzyskało już ponad 90 tys. osób, w tym blisko 13,5 tys. otrzymało dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej. Inwestycje w rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia okazały się niezwykle efektywne. W 2012 r. przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne Ewa Fijałkowska p.o. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi jednostki organizacyjnej samorządu województwa, który wspólnie z partnerami publicznymi i prywatnymi, realizuje działania na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju rynku pracy w regionie. Numer 5 (41) 7

8 8 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

9 DOBRE POMYSŁY Dwukołowiec ten można złożyć jak model samolotu czy statku, został wykonany ze sklejki bukowej i waży 25 kg. ZRÓB TO SAM Sezon rowerowy rozpoczął się już na dobre, choć według prawdziwych miłośników dwukołowców trwa on przez cały rok. Jednoślady opanowały przestrzeń miejską. Dla niektórych to tylko pożyteczna moda, a dla innych styl życia. Fascynacja dwukołowcami niekiedy rozszerza się nawet na próby samodzielnego zrobienia roweru. Nie jest to tylko idée fixe, bo pojawiają się już realne pomysły na takie konstrukcje. Na przykład projekt Jurgena Kuipersa artysty rodem z Holandii, który jest znany z tworzenia swoich dzieł z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów. Projektant skonstruował funkcjonalny rower o nazwie Sawyer. Dwukołowiec ten można złożyć jak model samolotu czy statku, został wykonany ze sklejki bukowej i waży 25 kg. Pojazd wyróżnia się elegancką, drewnianą ramą i interesującą sylwetką. Artysta zdobył za swój prototyp pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie projektów rowerowych w Taipei IBDC 2013 (International Bicycle Design Competition). W czasie tej prestiżowej dla branży imprezy jury ocenia projekty za innowacyjność, jakość wykonania, dobór materiałów i przydatność społeczną. Do rywalizacji co roku startuje tam prawie 400 zgłoszeń z 45 krajów. Rower Jurgena Kuipersa został skonstruowany w dwóch wersjach funkcjonalnej, już gotowej do jeżdżenia i modułowej, imitującej zestaw do samodzielnego montażu w sposób analogiczny do składania, np. modeli samolotów lub mebli z Ikei. W zestawie znajdują się wszystkie elementy niezbędne do budowy roweru. Wystarczy je tylko wyciąć z drewnianych ram i trzymając się instrukcji, krok po kroku samemu złożyć wymarzony pojazd. Zainteresowanie wprowadzeniem tego roweru na rynek jest tak duże, że projektant, który właściwie nie stworzył roweru na sprzedaż, teraz nie wyklucza, że przeznaczy go do produkcji. Chciałby, aby jego rowery były dostępne zarówno w formie już gotowej, jak i takiej do samodzielnego montażu. Obecnie Jurgen Kuipers jest na etapie negocjacji z potencjalnymi partnerami, którzy mogliby produkować i dystrybuować rower. Trzymamy kciuki za pomysłowego konstruktora. tekst: Justyna Muszyńska-Szkodzik, zdjęcia: dzięki uprzejmości Jurgena Kuipersa Numer 5 (41) 9

10 10 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

11 DOBRE POMYSŁY Dwa obsadzone drzewami budynki, które powstają obecnie w Mediolanie w ramach projektu Bosco Verticale, będą tworzyć odpowiednik powierzchni metrów kwadratowych lasu. PIONOWY LAS Bosco Verticale jest projektem koncentrującym się na kreowaniu zróżnicowanego pod względem biologicznym budynku mieszkalnego. Jednocześnie wizualny wymiar wieżowca, z piętrzącymi się drzewami i krzewami, stanowi o istocie wykorzystania formy lasu w zagęszczonej architektonicznie przestrzeni wielkiego miasta. Autorzy projektu Boeri Studio udowadniają, że z pozoru niemożliwe umieszczenie hektarowego lasu w środku wielkiej europejskiej metropolii, jest wykonalne. Dwa obsadzone drzewami budynki, które powstają obecnie w Mediolanie w ramach projektu Bosco Verticale, będą tworzyć odpowiednik powierzchni metrów kwadratowych lasu. Pionowy las stanowi również zabieg służący kontroli i ograniczaniu ekspansji obszarów miejskich. Każda z brył budynku odpowiada bowiem powierzchniowo metrów kwadratowych zabudowań domów jednorodzinnych. Twórcy Bosco Verticale wydają się formułować nowe spojrzenie nie tylko na architekturę, ale również na miejski ekosystem. Tym samym architektura zyskuje wartość żywego, podlegającego naturalnym zmianom organizmu, a do betonowej i dotychczas nieprzyjaznej tkanki miejskiej wkracza proces wegetacji. Co ciekawe, fazy życiowe roślin odpowiadają potrzebom mieszkańców wieżowców. Podczas gorącego, włoskiego lata drzewa ochraniają bowiem wnętrza mieszkań przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzaniem. Zimą zaś, pozbawione liści, zapewniają wystarczający dostęp światła słonecznego. Pas zieleni na balkonach pełni funkcję bufora pomiędzy sferą mieszkalną a światem zewnętrznym. Drzewa i krzewy filtrują zanieczyszczone miejskie powietrze oraz zatrzymują w dużej części hałas z zewnątrz. Problematycznym może wydawać się jedynie sposób nawadniania roślin. Do tego celu wykorzystywana będzie jednak przefiltrowana woda, pochodząca z kanalizacji budynków. Nie bez znaczenia pozostaje również estetyczny wymiar projektu Bosco Verticale. Olbrzymie bryły zwartej zieleni stanowić będą bowiem niezwykle interesujący punkt w krajobrazie miasta. A mieniące się ferią barw lub gubiące liście, zależnie od pory roku, rośliny każą na nowo przemyśleć możliwość doświadczania natury i jej przemian w obrębie współczesnych miast. tekst: Justyna Szczepańska, zdjęcia: Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barrea, Giovanni La Varra) Numer 5 (41) 11

12 12 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

13 DOBRE POMYSŁY Krzywy Komin ma pomagać w rozwijaniu kompetencji zawodowych i kulturowych, angażując do współpracy specjalistów z różnych dziedzin. krzywy komin Co wspólnego ze sztuką, designem i rzemiosłem ma Krzywy Komin budynek dawnej pralni i farbiarni z Wrocławia? Okazuje się, że bardzo wiele, bo znajdujący się w samym sercu wrocławskiego Nadodrza poprzemysłowy gmach z 1888 roku został zrewitalizowany i przekształcony w Centrum Rozwoju Zawodowego. Nieruchomość należy do Gminy Wrocław, a operatorem inicjatywy jest Grupa Kreatywni, która zainspirowana niezwykłym duchem tego miejsca postanowiła wykorzystać je twórczo. Nadodrze znane jest nie tylko wrocławianom jako obszar pełen kreatywności i pasji. Od lat stanowi ono największe w mieście skupisko rzemieślników, a od jakiegoś czasu przyciąga również młodych artystów i designerów. Na powierzchni 1200 m 2 stworzono przestrzeń do dyspozycji projektantów, artystów i biznesmenów. Powstały tam specjalistyczne pracownie (m.in. rzemiosła artystycznego i sztuki, fotografii czy projektowania), galerie wystawiennicze, pomieszczenia przeznaczone do szkoleń teoretycznych oraz sala koncertowo-teatralna. Pomysłodawcy projektu chcą powołać do życia miejsce, które będzie łączyć kształcenie teoretyczne i praktyczne, a także kreację i funkcje wystawiennicze. Remont i modernizacja infrastruktury oraz zakup wyposażenia były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Centrum zostało dopiero co otwarte, a już teraz prezentuje bogatą ofertę kulturalną i edukacyjną. Oprócz warsztatów i szkoleń w Krzywym Kominie organizowane będą również koncerty, pokazy filmów, debaty i spektakle teatralne. W najbliższym czasie odbywać się tam będzie m.in. projekt skierowany do studentów wzornictwa z całej Europy Fresh Design, a także warsztaty linorytu i wystawy w ramach organizowanej przez ESK 2016 Via Cultura. Natomiast dla kreatywnych mam w Dniu Matki rozpocznie się cykl warsztatów pod hasłem Mama design. Wrocławianie mają teraz wymarzone miejsce do twórczych spotkań. Będzie to płaszczyzna porozumienia i integracji lokalnego środowiska, coś na kształt dawnego domu kultury, w którym nie zabraknie zajęć zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Krzywy Komin ma pomagać w rozwijaniu kompetencji zawodowych i kulturowych, angażując do współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Jest to prawdziwa okazja dla osób, które chcą pożytecznie spędzić wolny czas i nauczyć się nowych rzeczy. tekst: Justyna Muszyńska-Szkodzik, zdjęcia: materiały prasowe Numer 5 (41) 13

14 14 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

15 DOBRE POMYSŁY Amsterdam planuje do 2025 roku redukcję emisji CO2 o 40% w odniesieniu do 1990 roku. Władze miasta starają się zachęcać mieszkańców stolicy do ekologicznych postaw... elektryczna taksówka Od niedawna w Amsterdamie możemy przemieszczać się na Hopperach. Jest to nowa formuła w transporcie miejskim. Hoppery są prowadzonymi przez kierowców skuterami elektrycznymi, przeznaczonymi do świadczenia usług przewozowych. To jednoosobowe taksówki, umożliwiające sprawne poruszanie się po zakorkowanych ulicach, a także dotarcie do miejsca przeznaczenia znacznie szybciej niż przy użyciu każdego innego środka transportu publicznego. Amsterdam jest pierwszą europejską stolicą, która wprowadziła tego rodzaju innowacyjny projekt. Hopper jest bez wątpienia rozwiązaniem przyjaznym miastu. Ze względu na wykorzystanie energii elektrycznej wpisuje się również w unijną politykę redukcji emisji CO2. Wpływa także na poprawę komfortu osób przebywających w przestrzeni miejskiej ze względu na niską emisję dźwięku oraz zapachu. Co więcej skuter elektryczny jest pojazdem relatywnie tanim w eksploatacji, chociażby w zestawieniu z tradycyjnym skuterem spalinowym. Nie posiada bowiem większości awaryjnych elementów skutera spalinowego, takich jak skrzynia biegów czy gaźnik. W rezultacie pojazd rzadziej się psuje i ma dłuższą żywotność. Jednolita stawka za jednorazowy przejazd Hopperem wynosi 2,5 euro. Z usługi można skorzystać w dni pracujące, od poniedziałku do piątku. Hoppery są w ciągłym ruchu, nie mają postojów. Możemy je złapać na ulicy, zamówić telefonicznie, przez stronę internetową lub w przyszłości za pomocą aplikacji mobilnej. Amsterdam planuje do 2025 roku redukcję emisji CO2 o 40% w odniesieniu do 1990 roku. Władze miasta starają się zachęcać mieszkańców stolicy do ekologicznych postaw, np. wzajemnego podwożenia się do pracy, traktowania roweru jako środka transportu miejskiego, czy wykorzystywania pojazdów napędzanych energią elektryczną. Realizacja tych celów nie odbywa się jedynie poprzez podwyższanie opłat parkingowych, ale również przez proponowanie mieszkańcom alternatywnych, ekologicznych środków transportu. W tym sensie Hopper wydaje się rozwiązaniem zmierzającym we właściwym kierunku. tekst: Justyna Szczepańska, zdjęcia: materiały prasowe Numer 5 (41) 15

16 16 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

17 DOBRE POMYSŁY Docelowo wynalazek ma służyć do ładowania nie tylko komórek, ale także wszystkich urządzeń i gadżetów zasilanych przez złącze USB. Naładuj komórkę wodą! Szwedzi słyną na świecie z proekologicznych, często niekonwencjonalnych rozwiązań, a o ochronie środowiska wiedzą prawie wszystko. Nic dziwnego, że znają nawet odpowiedź na pytanie co zrobić, gdy na biwaku lub w dzikiej głuszy rozładuje się nam komórka? Szwedzka firma MyFC proponuje w takiej sytuacji ładowarkę na wodę. Skandynawowie skonstruowali urządzenie o nazwie PowerTrekk, które korzysta z technologii mikroogniw paliwowych, opracowanej przez KTH Royal Institute of Technology. PowerTrekk jest to połączenie ogniwa paliwowego z akumulatorem. Ogniwo działa w ten sposób, że po wylaniu wody na metalowy dysk wewnątrz urządzenia zachodzi reakcja chemiczna woda jest rozbijana na wodór i tlen, które konwertowane są na energię elektryczną. Wytworzona na tej zasadzie energia gromadzi się w akumulatorze. Jedynym produktem ubocznym tego procesu jest para wodna. Konstrukcja ogniwa pozwala na uzupełnianie paliwa, czyli wody, dzięki temu bateria się nie wyczerpuje. Jedynym warunkiem jest dostęp do wody. Nie ma znaczenia, czy jest to woda słodka, czy słona, krystalicznie czysta, czy całkiem zanieczyszczona. PowerTrekk jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które czasami muszą się uniezależnić od tradycyjnych źródeł prądu, np. dla podróżników, globtroterów, dziennikarzy, korespondentów wojennych. Zasilacz może być też przydatny w razie awarii sieci. Zdaniem twórców urządzenia, po jednym napełnieniu zbiornika wodą można naładować baterię iphone a w %. Docelowo wynalazek ma służyć do ładowania nie tylko komórek, ale także wszystkich urządzeń i gadżetów zasilanych przez złącze USB. Urządzenie było prezentowane na najbardziej prestiżowych targach i imprezach branżowych, m.in. Międzynarodowych Targach Sprzętu i Mody Sportowej w Monachium, Macworld w San Francesco, Mobile World Congress w Barcelonie. Obecnie PowerTrekk poza USA można nabyć u dystrybutorów z dziewięciu krajów, takich jak: Włochy, Rosja, Ukraina, Australia, Bułgaria, Finlandia, Rumunia, Japonia i Chiny. tekst: Justyna Muszyńska-Szkodzik, zdjęcia: materiały prasowe Numer 5 (41) 17

18 DOBRA PRAKTYKA 18 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

19 Nasza Galeria Sądzę, że w działaniach kreatywnych najważniejsze jest dalekosiężne, perspektywiczne myślenie, a nie stosowanie doraźnych metod. Jednocześnie, często kreatywność jest takim słowem wytrychem. Powinniśmy kształcić nasze umiejętności, ćwiczyć je. Nie sądzę, aby ktokolwiek rodził się kreatywny. Tę, wspaniałą skądinąd, wartość w sobie wykształcamy. Samodzielnie. Najczęściej ciężką pracą. rozmowa z Ryszardem Szymanowskim, pomysłodawcą i prezesem Naszej Galerii rozmawiała: justyna szczepańska, Zdjęcia: archiwum galerii Czym jest Stowarzyszenie Nasza Galeria? Co skłoniło Pana w 2005 roku do rozpoczęcia tej wówczas jedynej w swoim rodzaju inicjatywy? Projekt Nasza Galeria to ogólnopolska galeria skupiająca twórców z niepełnosprawnością. Jest realizowany dokładnie od lipca 2005 roku. Z przyjemnością wracam właśnie do naszej historii. Kiedy sam stałem się osobą niepełnosprawną i udawałem się wtedy do różnych instytucji, nikt nie miał pieniędzy, żeby można było coś robić. A jak wiadomo, wszystko zaczyna się od dobrego pomysłu i pieniędzy. Miałem ustaloną tak zwaną pierwszą grupę. To znaczy, że na tamte czasy byłem skazany całkowicie na out. Wtedy, prawie 17 lat temu, otworzyłem własną działalność gospodarczą. Jestem jedynym potwierdzeniem słuszności programu Premia dla aktywnych, który wówczas był uruchamiany przez PFRON. Jako jedyna osoba prowadzę do dzisiaj działalność z sukcesami. Nabyte doświadczenie w kierowaniu własną firmą przenoszę na prowadzenie stowarzyszenia. Uważam bowiem, że moje umiejętności menedżerskie są w dużej części podstawą sukcesu Naszej Galerii. Tworzymy wspaniałe prace, a na ich bazie oryginalne i wyjątkowe albumy, kalendarze i wystawy. Staramy się być potrzebni. Jesteśmy wsparciem dla siebie nawzajem, umożliwiamy aktywność i powrót do pracy twórczej. Cieszymy się, że jesteśmy dumą naszego miasta i województwa oraz że możemy być eksploatowani w działaniach promocyjnych, a z tego powodu dowartościowani. Kochamy Łódź i jej okolice ich wyjątkowość i niepowtarzalność. Skupiamy najlepszych tuzów z terenu całego kraju. Zaraziliśmy ich miłością do naszego miasta i województwa, a także do pracy na ich rzecz. Na ścianach naszej galerii wiszą obrazy, np. Krzysia Mikosia z Krakowa, który był uczniem profesora Zina. Mamy m.in. tego typu wyjątkowych twórców. Jednym z celów stowarzyszenia jest także uruchomienie pracowni malarskiej, w kolejnym z autorskich projektów, pod nazwą Malarze swoich marzeń. Będzie to pracownia z prawdziwego zdarzenia, gdzie każdy ma swoją sztalugę, swój stół uchylny, a niektóre osoby z osłabionym wzrokiem mają podświetlane szkła powiększające. Kiedyś takie pracownie funkcjonowały w domach kultury. Sam do takiej uczęszczałem. Być może wzorem odtwarzania zanikających zawodów, będziemy również chcieli odtwarzać kuźnie artystyczne. Tego rodzaju miejsce umożliwi niepełnosprawnym twórcom doskonalenie własnych możliwości, poszerzanie wiedzy. Przede wszystkim zaś będzie to przestrzeń dostosowana do ich potrzeb. Umożliwi im nabywanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania i tworzenie własnych realizacji. Jak radzą sobie, według Pana, osoby niepełnosprawne na rynku pracy w sektorze kreatywnym? W czym są lepsze, a w czym napotykają trudności? Numer 5 (41) 19

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Zmiany w edukacji w kontekście perspektyw rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii na przykładzie wyników badań Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Podpisanie umowy o dofinansowanie dr Piotr Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2014. Człowiek najlepsza inwestycja

Rzeszów 2014. Człowiek najlepsza inwestycja Rzeszów 2014 Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość Miejsca, do których warto się udać po wsparcie Centrum Kreatywności Targowa 56 Centrum Przedsiębiorczości Smolna Centrum Przedsiębiorczości Smolna Inkubator

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu?

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu? WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY Jak przygotować dziecko do właściwego Jak przygotować dziecko do właściwego wyboru szkoły i zawodu? RYNEK PRACY XXI WIEKU Wymagania rynku pracy: Kształtowanie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane.

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane. biuro rekrutacji szkoła wyższa psychologii społecznej wydział zamiejscowy we wrocławiu ul. ostrowskiego 30 53-238 wrocław tel. 71 750 72 72 faks 71 750 72 70 gadu gadu: 12574469 czynne: poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji!

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Kierunek Grafika Online Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Komunikujemy się z naszymi studentami online strona

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań)

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań) Aktywność zawodowa kobiet, ich doświadczenia menedżerskie oraz opinie o przygotowaniu absolwentów szkół do pełnienia ról menedżerskich lub prowadzenia firmy Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Aktywność

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową

Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową Projekt Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową 2016-1-PL01-KA102-023673 realizowany w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (I) - MANIA PRACOWANIA 2015 Wstęp... 3 Założenia projektu,,mania Pracowania... 4 Rekrutacja...

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych

Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych Agnieszka Pietrzak Główny specjalista Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Struktura i możliwości programu ERASMUS+ Typy działań Sektory: Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież Potrzeba pomysł realizacja - Technik mechatronik

Bardziej szczegółowo

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Załącznik nr 2 do Uchwały 4/12 z dnia 5 września 2012 r. Tabela wdrażania rekomendacji Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Lp. Tytuł raportu 1. Ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL

PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Tytuł Projektu Przedsiębiorcą możesz być także Ty Mam pomysł na biznes Własny biznes - szansa dla odważnych Nazwa Beneficjenta Obszar realizacji

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2 Uwaga nr 1 Dodanie osi priorytetowej 12: Kultura i sektory kreatywne. Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury wytworzonych przez przemysły kultury oraz

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach - http://www.pup.gorlice.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 6 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL

PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Tytuł Projektu Przedsiębiorcą moŝesz być takŝe Ty Mam pomysł na biznes Nazwa Beneficjenta Fundacja Inkubator Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

O fundacji Challenge Europe

O fundacji Challenge Europe O fundacji Challenge Europe Jesteśmy organizacją, która pomoże Ci rozwinąć skrzydła. Bez względu na to ile masz lat zasługujesz na pełnię życia. My, jesteśmy po to, aby nauczyć Cię korzystać ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 6 szkoły podstawowej Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca KLASA 6 71. Dowiadujemy

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski W centrum Europy

W centrum Polski W centrum Europy W centrum Polski W centrum Europy Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego Departament ds. Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski w Łodzi Panie i Panowie, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do regionu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Jakub Wojnarowski prezentacja na konferencję Czas na kobiety

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - www.pupzakopane.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 3 Osoby powyżej 50. roku życia. 4 Osoby niepełnosprawne... 5 Osoby korzystające ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Projekt: Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Działalność Fundacji Razem osiągniemy sukces Razem zadbamy o Twój rozwój Razem uwolnimy Twój potencjał Razem znajdziemy pracę dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r.

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r. Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne na wsparcie edukacji przedszkolnej Białystok, dn. 9 luty 2010r. Dzieci w Gminie Sokółka Dzieci w wieku 3-5 lat jest 727. Na wsi zameldowanych jest 230 dzieci w 86

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo