NEWSLETTER. przemysłów kreatywnych. numer 5 (41) 13 maja 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER. przemysłów kreatywnych. numer 5 (41) 13 maja 2013"

Transkrypt

1 NEWSLETTER przemysłów kreatywnych numer 5 (41) 13 maja 2013

2 spis treści 4 SEKTOR KREATYWNY Kapitał ludzki rozmowa z Ewą Fijałkowską, p.o. wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 8 DOBRE POMYSŁY Zrób to sam Pionowy las Krzywy komin Elektryczna taksówka Naładuj komórkę wodą! 14 DOBRE PRAKTYKI Nasza Galeria rozmowa z Ryszardem Szymanowskim, pomysłodawcą i prezesem Naszej Galerii 2 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

3 OD REDAKCJI Łódź potrzebuje zaangażowania wszystkich, bez wyjątku, mieszkańców w proces, jakim jest zmiana wizerunku miasta. Wszyscy mamy bowiem wpływ na to, jak przestrzeń miejska będzie wyglądała, czy będzie czysta, zadbana, czy będziemy się czuli w niej bezpiecznie. Kluczowe jest więc, aby mieszkańcy zrozumieli, że to od ich zachowania, od tego jak wykonują swoją pracę, jak spędzają czas wolny, zależy, czy Łódź będzie postrzegana pozytywnie, czy nie... W aktualnym numerze Newslettera Przemysłów Kreatywnych przedstawiamy grupę ludzi, którzy walczą o pozytywny wizerunek miasta, pomimo problemów, Na okładce: Bosco Verticale foto: Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barrea, Giovanni La Varra) REDAKCJA Redaktor naczelny: Maciej Mazerant Koordynacja: Maja Ruszkowska-Mazerant Redakcja, korekta: Justyna Muszyńska-Szkodzik Wydawca: ECC-CF, PURPOSE Adres redakcji: Kreatywni Samozatrudnieni Łódź, ul. Więckowskiego 16/ Newsletter powstaje na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi z jakimi borykają się na co dzień. W Newsletterze prezentujemy również instytucję, której działania na rzecz rynku pracy są ściśle powiązane z wizerunkiem Łodzi jako miasta kreatywnego. Jak co miesiąc przedstawiamy również ciekawe, kreatywne przedsięwzięcia ze świata, które mogą być inspiracją do działania... Numer 5 (41) 3

4 SEKTOR KREATYWNY Kapitał ludzki Dofinansowując przedsięwzięcia adresowane do osób wchodzących po raz pierwszy lub powracających na rynek pracy, kierujemy się m.in. potencjałem sektora, w którym mają powstawać nowe miejsca pracy dla szkolonych osób. Przemysły kreatywne, które przyciągają wysokiej jakości kapitał ludzki oraz pozytywnie oddziałują na kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni życiowej dla mieszkańców i biznesu, mają ten potencjał. rozmowa z Ewą Fijałkowską, p.o. wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi rozmawiał: maciej mazerant, Zdjęcia: Materiały prasowe 4 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi to jednostka organizacyjna samorządu województwa. Wspólnie z partnerami publicznymi i prywatnymi realizuje działania na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju rynku pracy w regionie czytamy na stronie internetowej. Co to oznacza dla przeciętnego absolwenta, osoby, która straciła pracę, przyszłego przedsiębiorcy? Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wdraża programy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które wspierają mieszkańców województwa na rynku pracy. W perspektywie finansowej w ramach priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), urząd dofinansowuje projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w tym promocji przedsiębiorczości. Osoby, które poszukują pracy, myślą o zmianie czy podniesieniu kwalifikacji zawodowych lub chcą założyć własną firmę, mogą zgłaszać się do wybieranych przez nas projektów. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej oraz w bazie projektów PO KL pod adresem Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi świadczy także usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, wspierającej mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym. Informujemy i doradzamy w zakresie poruszania się na europejskim rynku pracy, umożliwiając osobom poszukującym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom rekrutację pracowników. Istniejące przy WUP w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oferuje doradztwo w zakresie wyboru zawodu oraz umiejętnego poszukiwania zatrudnienia, w tym przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmowy z pracodawcą. Z usług centrum korzystają przede wszystkim osoby bezrobotne oraz młodzież wchodząca na rynek pracy. Czy sektor kreatywny, tak w ostatnich latach promowany w Łodzi obszar aktywności zawodowej, potencjalnie bardzo istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, jest w obszarze zainteresowań WUP? Dofinansowując przedsięwzięcia adresowane do osób wchodzących po raz pierwszy lub powracających na rynek pracy, kierujemy się m.in. potencjałem sektora, w którym mają powstawać nowe miejsca pracy dla szkolonych osób. Przemysły kreatywne, które przyciągają wysokiej jakości kapitał ludzki oraz pozytywnie oddziałują na kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni życiowej dla mieszkańców i biznesu, mają ten potencjał. W projektach szkoleniowych popularne są kursy w zawodzie grafika komputerowego czy webmastera. Dofinansowaliśmy także kurs animacji filmowej i tworzenia biżuterii. Dzięki wsparciu ze środków unijnych powstają także firmy, które działają w szeroko rozumianym sektorze kreatywnym. Są to m.in. studia graficzne i fotograficzne, pracownie architektoniczne i projektowania wnętrz, szkoły nauki tańca, a nawet teatr objazdowy i klub muzyczny. Czy rynek pracy poszukuje ludzi kreatywnych? A może zwiększyło się zainteresowanie zatrudnieniem w branżach kreatywnych? W 2009 r. przeprowadzone zostało badanie Branże przyszłości. Perspektywy rozwoju zasobów pracy w regionie łódzkim. Rozmawialiśmy wówczas z przedstawicielami kierownictwa firm działających w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz z ich najważniejszymi kooperantami. Pytania dotyczyły m.in. zapotrzebowania na pracowników, posiadających konkretne umiejętności miękkie, a te związane z utrzymaniem szerokiego zakresu samodzielności i decyzyjności kojarzone są z cechami typowymi dla ludzi kreatywnych. Kluczowymi umiejętnościami z tego zakresu okazały się: wywieranie wpływu na ludzi, organizowanie sobie pracy, czyli samodzielność oraz efektywne działanie w warunkach stresu. W podziale branżowym i przy uwzględnieniu konkretnych stanowisk pracy w badanych firmach, umiejętności miękkie kojarzone z kreatywnością poszukiwane były m.in. u introligatorów, przedstawicieli handlowych, lektorów, pracowników ochrony i pracowników biurowych. Co jest bardziej cenione na rynku pracy kreatywność, przedsiębiorczość, a może umiejętność dopasowania się do wymogów pracodawcy? Jakich pracowników się poszukuje przebojowych czy wręcz odwrotnie... Z analiz ofert pracy zamieszczanych w internecie i kierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego wynika, że najbardziej poszukiwani w Łódzkiem są pracownicy należący do grupy średniego personelu ds. biznesu i administracji oraz specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania. Ważną grupą na rynku pracy są agenci ds. sprzedaży, a zwłaszcza przedstawiciele handlowi. To naturalny efekt rozwoju gospodarczego i rynku, na którym jest dużo konkurencyjnych produktów i usług, a zatem niezbędni są pracownicy, którzy będą umieli je sprzedać. Stosunkowo duży popyt jest także na specjalistów do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych, kierowców i operatorów pojazdów, robotników budowlanych oraz pracowników usług osobistych. Przedstawiciele pozostałych zawodów poszukiwani byli w mniej niż w 4% ofert. Najwyżej cenione przez pracodawców są zdolności komunikacyjne, doświadczenie zwłaszcza na podobnym stanowisku oraz poziom wykształcenia (najczęściej wykształcenie wyższe lub średnie). W wielu ofertach wachlarz wymagań jest standardowy. Oprócz kwalifikacji zawodowych kandydat do pracy powinien posiadać takie cechy osobowe, jak: zdolności interpersonalne/komunikacyjne, zaangażowanie, wysoka motywacja, umiejętności organizacyjne, samodzielność czy umiejętność pracy w zespole. Połączenie kwalifikacji Numer 5 (41) 5

6 zawodowych i umiejętności komunikacyjnych/interpersonalnych jest kluczowe szczególnie w zawodach usługowych, na które to stanowiska jest największe zapotrzebowanie. Liczy się również tzw. dobre wrażenie, czyli prezencja. W wielu ofertach prosi się kandydatów o przesłanie zdjęcia. Propozycje, których treść koncentruje się przede wszystkich na kwalifikacjach zawodowych to oferty skierowane do specjalistów i osób poszukiwanych na wysokie szczeble zarządzania. Inne cechy charakteru często wymagane przez pracodawców to umiejętność planowania pracy, entuzjazm, samodzielność w rozwiązywaniu problemów, koncentracja na wynikach, kreatywność i przedsiębiorczość. Pracodawcy poszukują pracowników ze zdolnościami do podejmowania obowiązków zawodowych, wykraczających poza zakres pojedynczego stanowiska pracy. Tego rodzaju funkcjonalna elastyczność w wielu przypadkach przestaje już być atutem, a zaczyna być koniecznością. Czy zaobserwowali Państwo w ostatnich dwóch latach większe zainteresowanie tworzeniem firm kreatywnych z wykorzystaniem funduszy UE, np. w ramach działania 6.2 PO KL? Większość nowo powstających firm nie należy do sektora przemysłów kreatywnych, aczkolwiek w każdej branży na współczesnym, konkurencyjnym rynku kreatywność jest niezbędna, aby rozwijać działalność, wyprzedzać rywali i rozwiązywać problemy. Chociaż najwięcej powstających przedsiębiorstw prowadzi działalność w sektorze produkcji przemysłowej, budownictwa, handlu czy obsługi prawnej, księgowej i porządkowej, zauważamy coraz liczniejszą grupę firm kreatywnych. Należą do niej niewątpliwie najsilniej reprezentowane agencje reklamowe i poligraficzne, pracownie fotograficzne oraz firmy związane z przemysłem tekstylnym, dziewiarskim i wzornictwem przemysłowym. Wojewódzki Urząd Pracy to instytucja oddziałująca na cały region. Czym różni się łódzki rynek pracy od tego z pozostałej części województwa? Czy są przedsięwzięcia, które warto wyróżnić jako takie, które umożliwiają powiązanie potencjału województwa z jego stolicą i tworzenie dzięki temu miejsc pracy? Województwo łódzkie jest obszarem zróżnicowanym pod względem tradycji kulturowych, powiązań historycznych czy też dominujących wzorców gospodarowania. Nie można przyjąć założenia, iż w jego granicach istnieje względnie homogeniczny rynek pracy. Obowiązujący podział administracyjny województwa łódzkiego na powiaty wytycza granice lokalnych rynków pracy. Mimo oczywistych różnic gospodarczych, jakie można zaobserwować pomiędzy poszczególnymi powiatami, warto też wskazać szereg inicjatyw wspólnych dla całego województwa. Na rozwój gospodarczy regionu łódzkiego niewątpliwie ogromny wpływ ma istnienie stref ekonomicznych i parków technologicznych. Bardzo dynamicznie rozwija się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, funkcjonująca w obrębie znaczących szlaków komunikacyjnych naszego województwa. Do najlepiej działających jej podstref należą te ulokowane na obszarze aglomeracji łódzkiej (w Ksawerowie, Konstantynowie Łódzkim, gminie Aleksandrów Łódzki, gminie Stryków, Ozorkowie), wzdłuż budowanej autostrady A-1 i drogi S-8 (w Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Radomsku) oraz na terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego (w gminie Kleszczów oraz mieście Bełchatów). Na wspomnianych obszarach dogodne warunki do inwestowania oferują również liczne parki technologiczne, zlokalizowane w Kutnie (Kutnowski Park Agro-Przemysłowy), gminie Stryków (Tulipan Park Stryków, Panattoni Park Stryków, Diamond Park Stryków), Zgierzu (na terenie byłych Zakładów Przemysłu Barwników Boruta) czy w powiecie bełchatowskim (Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny). Zróżnicowanie pomiędzy podregionami województwa łódzkiego potwierdza analiza ofert pracy, zamieszczanych w internecie. Wśród ogłoszeń ze wskazaną konkretną lokalizacją zaobserwować można wyraźną przewagę podregionu łódzkiego, w którym koncentruje się ponad 70% wszystkich ofert z województwa, a przede wszystkim z Łodzi 62% ofert. Pozostałe podregiony są pod tym względem znacznie w tyle. Na ich tle pozytywnie wyróżnia się podregion piotrkowski (11% ofert), zawdzięczający swoją pozycję powiatowi piotrkowskiemu oraz bełchatowskiemu. Stosunkowo dużo ofert pracy odnotowano także w powiecie kutnowskim, skierniewickim, łódzkim wschodnim, pabianickim, tomaszowskim, radomszczańskim, sieradzkim i zduńskowolskim. Powiaty, do których odnosiło się najmniej ofert to: powiat brzeziński (podregion łódzki), poddębicki, pajęczański i wieruszowski (podregion sieradzki) oraz opoczyński (podregion piotrkowski). Przechodząc na poziom konkretnych lokalizacji, oczywiście na pierwszym miejscu znajduje się Łódź, dystansując kilkunastokrotnie następną lokalizację Piotrków Trybunalski. Znaczna ilość ofert pracy dotyczyła także Zgierza, Sieradza, Kutna, Tomaszowa Mazowieckiego, Skierniewic, Radomska, Zduńskiej Woli, Aleksandrowa Łódzkiego oraz Strykowa. Czym różni się rodzimy rynek pracy od tego europejskiego? Czy nadal pokutuje przeświadczenie, że ciekawą pracę można znaleźć tylko za granicą? Jak pokazują wyniki badania Mobilność zarobkowa mieszkańców województwa łódzkiego. Emigracje, europejski rynek pracy jest dla pracowników z Polski bezkonkurencyjny pod względem finansowym średnie wynagrodzenie netto jest tam trzykrotnie wyższe niż średnie wynagrodzenie otrzymywane w Polsce. Dodatkowo osoby pracujące za granicą mogą częściej liczyć na dodatkowe korzyści, głównie w postaci wyżywienia i zakwaterowania. Jednak w niektórych branżach i zawodach dostrzegalne jest zjawisko wyrównywania się poziomu zarobków w kraju i za granicą. Dotyczy to osób o wysokich kwalifikacjach, popartych odpowiednimi certyfikatami. Ze względu na rosnącą mobilność zarobkową pracowników, wiele firm musi zaoferować konkurencyjne stawki płacowe, chcąc znaleźć i zatrzymać pracownika. Wśród grup 6 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

7 zawodowych, które mogą korzystać z tego stanu rzeczy, wskazuje się na wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej, mechaników, inżynierów i informatyków. Istotną różnicą pomiędzy pracą zawodową w Polsce i za granicą jest łatwość jej znalezienia. Dane wskazują, iż 40% migrantów nie miało większych problemów ze znalezieniem pracy poza granicami kraju, natomiast po powrocie do Polski 42% przyznało, iż trudno im było znaleźć zatrudnienie. Praca na europejskim rynku jest również bardziej intensywna. Blisko połowa emigrantów przyznała, iż pracuje lub pracowała 9 i więcej godzin dziennie, podczas gdy w Polsce miały najczęściej ośmiogodzinny dzień pracy. Mimo iż praca świadczona za granicą, okazuje się dłuższa w wymiarze dziennym i jest często wykonywana na niższych stanowiskach, to oceniana jest lepiej niż ta w Polsce. Zwraca się uwagę na dobre warunki oraz atmosferę pracy. W efekcie aż 86% migrantów przyznało, że jest zadowolonych z pracy za granicą, podczas gdy ta wykonywana w Polce była satysfakcjonująca dla 51% badanych. Należy jednak mieć na uwadze, iż oczekiwania stawiane pracy w Polce są zdecydowanie wyższe niż pracy na emigracji, od której oczekuje się przede wszystkim wysokich zarobków, a na to, jak potwierdzają wyniki badań, migranci mogą liczyć. na temat wpływu realizowanych projektów na sytuację na regionalnym rynku pracy województwa łódzkiego. Okazało się, że ponad połowa uczestników projektów znalazła zatrudnienie w wyniku udzielonego wsparcia. Szczególnie skuteczne okazało się łączenie staży lub praktyk zawodowych z poradnictwem zawodowym i tworzeniem tzw. indywidualnych planów działania. W przypadku osób, które skorzystały z dotacji na założenie własnej firmy, blisko 70% przyznało, że ich działalność rozwija się, a nieco ponad połowa zadeklarowała, że planuje dalsze inwestycje. Duża przeżywalność firm świadczy o pozytywnym wpływie projektów na aktywność zawodową i sytuację na rynku pracy. Dodatkowo, część młodych przedsiębiorców w kolejnych latach zaczyna tworzyć nowe miejsca pracy. W nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej planowana jest szczególna koncentracja na aktywizacji osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz przeciwdziałaniu ubóstwu. Obserwujemy, że zainteresowanie samozatrudnieniem nie maleje, dlatego w latach na pewno kontynuowane będą działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Będą temu służyć zarówno dotacje, jak i stosowane na szerszą skalę preferencyjne pożyczki. Jak fundusze UE zmieniły regionalny rynek pracy w latach ? Czy w latach , w kolejnym okresie programowania środki europejskie będą jakoś szczególnie ukierunkowywane? Województwo łódzkie charakteryzuje jeden z najwyższych w Polsce poziomów wykorzystania funduszy na lata Tylko na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczono tu prawie 518 mln euro. Dziś suma ta jest wykorzystana w blisko 92%. Dzięki funduszom unijnym przeznaczonym na inwestycje w kapitał ludzki, możemy na dużo większą skalę niż dotychczas wspierać osoby na rynku pracy. W działaniach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wsparcie uzyskało już ponad 90 tys. osób, w tym blisko 13,5 tys. otrzymało dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej. Inwestycje w rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia okazały się niezwykle efektywne. W 2012 r. przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne Ewa Fijałkowska p.o. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi jednostki organizacyjnej samorządu województwa, który wspólnie z partnerami publicznymi i prywatnymi, realizuje działania na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju rynku pracy w regionie. Numer 5 (41) 7

8 8 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

9 DOBRE POMYSŁY Dwukołowiec ten można złożyć jak model samolotu czy statku, został wykonany ze sklejki bukowej i waży 25 kg. ZRÓB TO SAM Sezon rowerowy rozpoczął się już na dobre, choć według prawdziwych miłośników dwukołowców trwa on przez cały rok. Jednoślady opanowały przestrzeń miejską. Dla niektórych to tylko pożyteczna moda, a dla innych styl życia. Fascynacja dwukołowcami niekiedy rozszerza się nawet na próby samodzielnego zrobienia roweru. Nie jest to tylko idée fixe, bo pojawiają się już realne pomysły na takie konstrukcje. Na przykład projekt Jurgena Kuipersa artysty rodem z Holandii, który jest znany z tworzenia swoich dzieł z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów. Projektant skonstruował funkcjonalny rower o nazwie Sawyer. Dwukołowiec ten można złożyć jak model samolotu czy statku, został wykonany ze sklejki bukowej i waży 25 kg. Pojazd wyróżnia się elegancką, drewnianą ramą i interesującą sylwetką. Artysta zdobył za swój prototyp pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie projektów rowerowych w Taipei IBDC 2013 (International Bicycle Design Competition). W czasie tej prestiżowej dla branży imprezy jury ocenia projekty za innowacyjność, jakość wykonania, dobór materiałów i przydatność społeczną. Do rywalizacji co roku startuje tam prawie 400 zgłoszeń z 45 krajów. Rower Jurgena Kuipersa został skonstruowany w dwóch wersjach funkcjonalnej, już gotowej do jeżdżenia i modułowej, imitującej zestaw do samodzielnego montażu w sposób analogiczny do składania, np. modeli samolotów lub mebli z Ikei. W zestawie znajdują się wszystkie elementy niezbędne do budowy roweru. Wystarczy je tylko wyciąć z drewnianych ram i trzymając się instrukcji, krok po kroku samemu złożyć wymarzony pojazd. Zainteresowanie wprowadzeniem tego roweru na rynek jest tak duże, że projektant, który właściwie nie stworzył roweru na sprzedaż, teraz nie wyklucza, że przeznaczy go do produkcji. Chciałby, aby jego rowery były dostępne zarówno w formie już gotowej, jak i takiej do samodzielnego montażu. Obecnie Jurgen Kuipers jest na etapie negocjacji z potencjalnymi partnerami, którzy mogliby produkować i dystrybuować rower. Trzymamy kciuki za pomysłowego konstruktora. tekst: Justyna Muszyńska-Szkodzik, zdjęcia: dzięki uprzejmości Jurgena Kuipersa Numer 5 (41) 9

10 10 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

11 DOBRE POMYSŁY Dwa obsadzone drzewami budynki, które powstają obecnie w Mediolanie w ramach projektu Bosco Verticale, będą tworzyć odpowiednik powierzchni metrów kwadratowych lasu. PIONOWY LAS Bosco Verticale jest projektem koncentrującym się na kreowaniu zróżnicowanego pod względem biologicznym budynku mieszkalnego. Jednocześnie wizualny wymiar wieżowca, z piętrzącymi się drzewami i krzewami, stanowi o istocie wykorzystania formy lasu w zagęszczonej architektonicznie przestrzeni wielkiego miasta. Autorzy projektu Boeri Studio udowadniają, że z pozoru niemożliwe umieszczenie hektarowego lasu w środku wielkiej europejskiej metropolii, jest wykonalne. Dwa obsadzone drzewami budynki, które powstają obecnie w Mediolanie w ramach projektu Bosco Verticale, będą tworzyć odpowiednik powierzchni metrów kwadratowych lasu. Pionowy las stanowi również zabieg służący kontroli i ograniczaniu ekspansji obszarów miejskich. Każda z brył budynku odpowiada bowiem powierzchniowo metrów kwadratowych zabudowań domów jednorodzinnych. Twórcy Bosco Verticale wydają się formułować nowe spojrzenie nie tylko na architekturę, ale również na miejski ekosystem. Tym samym architektura zyskuje wartość żywego, podlegającego naturalnym zmianom organizmu, a do betonowej i dotychczas nieprzyjaznej tkanki miejskiej wkracza proces wegetacji. Co ciekawe, fazy życiowe roślin odpowiadają potrzebom mieszkańców wieżowców. Podczas gorącego, włoskiego lata drzewa ochraniają bowiem wnętrza mieszkań przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzaniem. Zimą zaś, pozbawione liści, zapewniają wystarczający dostęp światła słonecznego. Pas zieleni na balkonach pełni funkcję bufora pomiędzy sferą mieszkalną a światem zewnętrznym. Drzewa i krzewy filtrują zanieczyszczone miejskie powietrze oraz zatrzymują w dużej części hałas z zewnątrz. Problematycznym może wydawać się jedynie sposób nawadniania roślin. Do tego celu wykorzystywana będzie jednak przefiltrowana woda, pochodząca z kanalizacji budynków. Nie bez znaczenia pozostaje również estetyczny wymiar projektu Bosco Verticale. Olbrzymie bryły zwartej zieleni stanowić będą bowiem niezwykle interesujący punkt w krajobrazie miasta. A mieniące się ferią barw lub gubiące liście, zależnie od pory roku, rośliny każą na nowo przemyśleć możliwość doświadczania natury i jej przemian w obrębie współczesnych miast. tekst: Justyna Szczepańska, zdjęcia: Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barrea, Giovanni La Varra) Numer 5 (41) 11

12 12 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

13 DOBRE POMYSŁY Krzywy Komin ma pomagać w rozwijaniu kompetencji zawodowych i kulturowych, angażując do współpracy specjalistów z różnych dziedzin. krzywy komin Co wspólnego ze sztuką, designem i rzemiosłem ma Krzywy Komin budynek dawnej pralni i farbiarni z Wrocławia? Okazuje się, że bardzo wiele, bo znajdujący się w samym sercu wrocławskiego Nadodrza poprzemysłowy gmach z 1888 roku został zrewitalizowany i przekształcony w Centrum Rozwoju Zawodowego. Nieruchomość należy do Gminy Wrocław, a operatorem inicjatywy jest Grupa Kreatywni, która zainspirowana niezwykłym duchem tego miejsca postanowiła wykorzystać je twórczo. Nadodrze znane jest nie tylko wrocławianom jako obszar pełen kreatywności i pasji. Od lat stanowi ono największe w mieście skupisko rzemieślników, a od jakiegoś czasu przyciąga również młodych artystów i designerów. Na powierzchni 1200 m 2 stworzono przestrzeń do dyspozycji projektantów, artystów i biznesmenów. Powstały tam specjalistyczne pracownie (m.in. rzemiosła artystycznego i sztuki, fotografii czy projektowania), galerie wystawiennicze, pomieszczenia przeznaczone do szkoleń teoretycznych oraz sala koncertowo-teatralna. Pomysłodawcy projektu chcą powołać do życia miejsce, które będzie łączyć kształcenie teoretyczne i praktyczne, a także kreację i funkcje wystawiennicze. Remont i modernizacja infrastruktury oraz zakup wyposażenia były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Centrum zostało dopiero co otwarte, a już teraz prezentuje bogatą ofertę kulturalną i edukacyjną. Oprócz warsztatów i szkoleń w Krzywym Kominie organizowane będą również koncerty, pokazy filmów, debaty i spektakle teatralne. W najbliższym czasie odbywać się tam będzie m.in. projekt skierowany do studentów wzornictwa z całej Europy Fresh Design, a także warsztaty linorytu i wystawy w ramach organizowanej przez ESK 2016 Via Cultura. Natomiast dla kreatywnych mam w Dniu Matki rozpocznie się cykl warsztatów pod hasłem Mama design. Wrocławianie mają teraz wymarzone miejsce do twórczych spotkań. Będzie to płaszczyzna porozumienia i integracji lokalnego środowiska, coś na kształt dawnego domu kultury, w którym nie zabraknie zajęć zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Krzywy Komin ma pomagać w rozwijaniu kompetencji zawodowych i kulturowych, angażując do współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Jest to prawdziwa okazja dla osób, które chcą pożytecznie spędzić wolny czas i nauczyć się nowych rzeczy. tekst: Justyna Muszyńska-Szkodzik, zdjęcia: materiały prasowe Numer 5 (41) 13

14 14 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

15 DOBRE POMYSŁY Amsterdam planuje do 2025 roku redukcję emisji CO2 o 40% w odniesieniu do 1990 roku. Władze miasta starają się zachęcać mieszkańców stolicy do ekologicznych postaw... elektryczna taksówka Od niedawna w Amsterdamie możemy przemieszczać się na Hopperach. Jest to nowa formuła w transporcie miejskim. Hoppery są prowadzonymi przez kierowców skuterami elektrycznymi, przeznaczonymi do świadczenia usług przewozowych. To jednoosobowe taksówki, umożliwiające sprawne poruszanie się po zakorkowanych ulicach, a także dotarcie do miejsca przeznaczenia znacznie szybciej niż przy użyciu każdego innego środka transportu publicznego. Amsterdam jest pierwszą europejską stolicą, która wprowadziła tego rodzaju innowacyjny projekt. Hopper jest bez wątpienia rozwiązaniem przyjaznym miastu. Ze względu na wykorzystanie energii elektrycznej wpisuje się również w unijną politykę redukcji emisji CO2. Wpływa także na poprawę komfortu osób przebywających w przestrzeni miejskiej ze względu na niską emisję dźwięku oraz zapachu. Co więcej skuter elektryczny jest pojazdem relatywnie tanim w eksploatacji, chociażby w zestawieniu z tradycyjnym skuterem spalinowym. Nie posiada bowiem większości awaryjnych elementów skutera spalinowego, takich jak skrzynia biegów czy gaźnik. W rezultacie pojazd rzadziej się psuje i ma dłuższą żywotność. Jednolita stawka za jednorazowy przejazd Hopperem wynosi 2,5 euro. Z usługi można skorzystać w dni pracujące, od poniedziałku do piątku. Hoppery są w ciągłym ruchu, nie mają postojów. Możemy je złapać na ulicy, zamówić telefonicznie, przez stronę internetową lub w przyszłości za pomocą aplikacji mobilnej. Amsterdam planuje do 2025 roku redukcję emisji CO2 o 40% w odniesieniu do 1990 roku. Władze miasta starają się zachęcać mieszkańców stolicy do ekologicznych postaw, np. wzajemnego podwożenia się do pracy, traktowania roweru jako środka transportu miejskiego, czy wykorzystywania pojazdów napędzanych energią elektryczną. Realizacja tych celów nie odbywa się jedynie poprzez podwyższanie opłat parkingowych, ale również przez proponowanie mieszkańcom alternatywnych, ekologicznych środków transportu. W tym sensie Hopper wydaje się rozwiązaniem zmierzającym we właściwym kierunku. tekst: Justyna Szczepańska, zdjęcia: materiały prasowe Numer 5 (41) 15

16 16 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

17 DOBRE POMYSŁY Docelowo wynalazek ma służyć do ładowania nie tylko komórek, ale także wszystkich urządzeń i gadżetów zasilanych przez złącze USB. Naładuj komórkę wodą! Szwedzi słyną na świecie z proekologicznych, często niekonwencjonalnych rozwiązań, a o ochronie środowiska wiedzą prawie wszystko. Nic dziwnego, że znają nawet odpowiedź na pytanie co zrobić, gdy na biwaku lub w dzikiej głuszy rozładuje się nam komórka? Szwedzka firma MyFC proponuje w takiej sytuacji ładowarkę na wodę. Skandynawowie skonstruowali urządzenie o nazwie PowerTrekk, które korzysta z technologii mikroogniw paliwowych, opracowanej przez KTH Royal Institute of Technology. PowerTrekk jest to połączenie ogniwa paliwowego z akumulatorem. Ogniwo działa w ten sposób, że po wylaniu wody na metalowy dysk wewnątrz urządzenia zachodzi reakcja chemiczna woda jest rozbijana na wodór i tlen, które konwertowane są na energię elektryczną. Wytworzona na tej zasadzie energia gromadzi się w akumulatorze. Jedynym produktem ubocznym tego procesu jest para wodna. Konstrukcja ogniwa pozwala na uzupełnianie paliwa, czyli wody, dzięki temu bateria się nie wyczerpuje. Jedynym warunkiem jest dostęp do wody. Nie ma znaczenia, czy jest to woda słodka, czy słona, krystalicznie czysta, czy całkiem zanieczyszczona. PowerTrekk jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które czasami muszą się uniezależnić od tradycyjnych źródeł prądu, np. dla podróżników, globtroterów, dziennikarzy, korespondentów wojennych. Zasilacz może być też przydatny w razie awarii sieci. Zdaniem twórców urządzenia, po jednym napełnieniu zbiornika wodą można naładować baterię iphone a w %. Docelowo wynalazek ma służyć do ładowania nie tylko komórek, ale także wszystkich urządzeń i gadżetów zasilanych przez złącze USB. Urządzenie było prezentowane na najbardziej prestiżowych targach i imprezach branżowych, m.in. Międzynarodowych Targach Sprzętu i Mody Sportowej w Monachium, Macworld w San Francesco, Mobile World Congress w Barcelonie. Obecnie PowerTrekk poza USA można nabyć u dystrybutorów z dziewięciu krajów, takich jak: Włochy, Rosja, Ukraina, Australia, Bułgaria, Finlandia, Rumunia, Japonia i Chiny. tekst: Justyna Muszyńska-Szkodzik, zdjęcia: materiały prasowe Numer 5 (41) 17

18 DOBRA PRAKTYKA 18 NEWSLETTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

19 Nasza Galeria Sądzę, że w działaniach kreatywnych najważniejsze jest dalekosiężne, perspektywiczne myślenie, a nie stosowanie doraźnych metod. Jednocześnie, często kreatywność jest takim słowem wytrychem. Powinniśmy kształcić nasze umiejętności, ćwiczyć je. Nie sądzę, aby ktokolwiek rodził się kreatywny. Tę, wspaniałą skądinąd, wartość w sobie wykształcamy. Samodzielnie. Najczęściej ciężką pracą. rozmowa z Ryszardem Szymanowskim, pomysłodawcą i prezesem Naszej Galerii rozmawiała: justyna szczepańska, Zdjęcia: archiwum galerii Czym jest Stowarzyszenie Nasza Galeria? Co skłoniło Pana w 2005 roku do rozpoczęcia tej wówczas jedynej w swoim rodzaju inicjatywy? Projekt Nasza Galeria to ogólnopolska galeria skupiająca twórców z niepełnosprawnością. Jest realizowany dokładnie od lipca 2005 roku. Z przyjemnością wracam właśnie do naszej historii. Kiedy sam stałem się osobą niepełnosprawną i udawałem się wtedy do różnych instytucji, nikt nie miał pieniędzy, żeby można było coś robić. A jak wiadomo, wszystko zaczyna się od dobrego pomysłu i pieniędzy. Miałem ustaloną tak zwaną pierwszą grupę. To znaczy, że na tamte czasy byłem skazany całkowicie na out. Wtedy, prawie 17 lat temu, otworzyłem własną działalność gospodarczą. Jestem jedynym potwierdzeniem słuszności programu Premia dla aktywnych, który wówczas był uruchamiany przez PFRON. Jako jedyna osoba prowadzę do dzisiaj działalność z sukcesami. Nabyte doświadczenie w kierowaniu własną firmą przenoszę na prowadzenie stowarzyszenia. Uważam bowiem, że moje umiejętności menedżerskie są w dużej części podstawą sukcesu Naszej Galerii. Tworzymy wspaniałe prace, a na ich bazie oryginalne i wyjątkowe albumy, kalendarze i wystawy. Staramy się być potrzebni. Jesteśmy wsparciem dla siebie nawzajem, umożliwiamy aktywność i powrót do pracy twórczej. Cieszymy się, że jesteśmy dumą naszego miasta i województwa oraz że możemy być eksploatowani w działaniach promocyjnych, a z tego powodu dowartościowani. Kochamy Łódź i jej okolice ich wyjątkowość i niepowtarzalność. Skupiamy najlepszych tuzów z terenu całego kraju. Zaraziliśmy ich miłością do naszego miasta i województwa, a także do pracy na ich rzecz. Na ścianach naszej galerii wiszą obrazy, np. Krzysia Mikosia z Krakowa, który był uczniem profesora Zina. Mamy m.in. tego typu wyjątkowych twórców. Jednym z celów stowarzyszenia jest także uruchomienie pracowni malarskiej, w kolejnym z autorskich projektów, pod nazwą Malarze swoich marzeń. Będzie to pracownia z prawdziwego zdarzenia, gdzie każdy ma swoją sztalugę, swój stół uchylny, a niektóre osoby z osłabionym wzrokiem mają podświetlane szkła powiększające. Kiedyś takie pracownie funkcjonowały w domach kultury. Sam do takiej uczęszczałem. Być może wzorem odtwarzania zanikających zawodów, będziemy również chcieli odtwarzać kuźnie artystyczne. Tego rodzaju miejsce umożliwi niepełnosprawnym twórcom doskonalenie własnych możliwości, poszerzanie wiedzy. Przede wszystkim zaś będzie to przestrzeń dostosowana do ich potrzeb. Umożliwi im nabywanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania i tworzenie własnych realizacji. Jak radzą sobie, według Pana, osoby niepełnosprawne na rynku pracy w sektorze kreatywnym? W czym są lepsze, a w czym napotykają trudności? Numer 5 (41) 19

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Podpisanie umowy o dofinansowanie dr Piotr Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego

Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego Wstępna analiza potrzeb młodzieży z powiatów suwalskiego, suwalskiego grodzkiego, sejneńskiego I. Potrzeba adekwatności oferty do oczekiwań młodych ludzi. Poniżej wymieniono przykłady działań będących

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL

PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL Tytuł Projektu Przedsiębiorcą moŝesz być takŝe Ty Mam pomysł na biznes Nazwa Beneficjenta Fundacja Inkubator Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI, CZYLI JAK EFEKTYWNIE FINANSOWAĆ EDUKACJĘ

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI, CZYLI JAK EFEKTYWNIE FINANSOWAĆ EDUKACJĘ PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI, CZYLI JAK EFEKTYWNIE FINANSOWAĆ EDUKACJĘ I JAK PLANOWAĆ DZIAŁANIA (STRATEGIA)? II Międzynarodowe Forum Ekologiczne Kołobrzeg, 17.09.2015 r. Małgorzata Skupińska RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji I. OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ BYTOMIA Czy może Pan(i) polecić Bytom jako miejsce do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Opracowała : Elżbieta Kujawa-specjalista ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy

Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Rzemieślnicze kwalifikacje szansą powrotu na rynek pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

wyznaczanie wzorca (z łaciny)

wyznaczanie wzorca (z łaciny) Des ign d obry na k ryzy W ro cław, 28 s maj a 20 09 r. Design wyznaczanie wzorca (z łaciny) Design dobry na kryzys? Design to zespół działań prowadzących do zaprojektowania i wytworzenia produktu funkcjonalnego,

Bardziej szczegółowo

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane.

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane. biuro rekrutacji szkoła wyższa psychologii społecznej wydział zamiejscowy we wrocławiu ul. ostrowskiego 30 53-238 wrocław tel. 71 750 72 72 faks 71 750 72 70 gadu gadu: 12574469 czynne: poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych

Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych Agnieszka Pietrzak Główny specjalista Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI

Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI Kim jesteśmy Co robimy Nasza oferta Doświadczenie Klienci Kontakt SPIS TREŚCI OHHO Media to prężenie rozwijająca się, warszawska agencja kreatywna, działająca w obszarze mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. Doświadczenia Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. Doświadczenia Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo AKTYWIZACJA ZAWODOWA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Doświadczenia Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Kontrowersje 1) niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji nie oznacza

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN Promuje dobre wzornictwo jako klucz do rozwoju

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 29 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 31 3 Osoby powyżej 50. roku życia. 32 4 Osoby niepełnosprawne... 33 5 Osoby

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

Wyniki z ankiety pracodawców

Wyniki z ankiety pracodawców Wyniki z ankiety pracodawców Rodzaj Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne 2013-12-11-2014-01-31 27 Opracował: Małgorzata Nazarkiewicz Data opracowania: 2014-07-07 Pytanie dotyczące oceny: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury Katowice, 17.03.2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Pragniemy Państwa poinformować, że organizujemy IV edycję konkursu plastycznego

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU w Białymstoku - 085 653 01 44

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU w Białymstoku - 085 653 01 44 Badanie pilotażowe Niepełnosprawni na lokalnym rynku pracy osoby niepełnosprawne bezrobotne zarejestrowane w PUP w Białymstoku Szanowni Państwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU Projekt Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Zał. Nr 1 Do Uchwały Nr / /2006 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia marca 2006 r. WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY

Bardziej szczegółowo

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO Trzymacie Państwo w rękach broszurę informującą o realizacji w 2009 roku przez Powiat Siedlecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu Nowa Szansa na Przyszłość

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1. PROJEKT PROGRES II PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI I ADAPTACJI MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI WYG International Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE

NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE NAUCZYCIEL W PRZEDSIĘBIORSTWIE Cezary Czarnocki Koordynator projektu c.czarnocki@nauczycielwprzedsiebiorstwie.pl Joanna Sobczuk Asystent Koordynatora projektu j.sobczuk@nauczycielwprzedsiebiorstwie.pl

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady e-poradnik egazety Prawnej Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS Wyjaśnienia i praktyczne porady Kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes Czy można wystąpić

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju

Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju Diagnoza Po odzyskaniu przez Polskę wolności w 1989 r. nastąpił dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-18/13 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opis Przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Plan prezentacji 2 1. Sytuacja demograficzna w woj. podlaskim na tle trendów światowych.

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020 Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. Robert

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/76/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Program wpisuje się w realizację

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Ogólne informacje o projekcie Projekt Lepsze jutro realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA MINIMALNE WYMAGANIA IZBY ARCHITEKTÓW RP, DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ, NA PODSTAWIE ANKIETY IARP z czerwca 2012 r.

SYLWETKA ABSOLWENTA MINIMALNE WYMAGANIA IZBY ARCHITEKTÓW RP, DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ, NA PODSTAWIE ANKIETY IARP z czerwca 2012 r. SYLWETKA ABSOLWENTA MINIMALNE WYMAGANIA IZBY ARCHITEKTÓW RP, DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ, NA PODSTAWIE ANKIETY IARP z czerwca 2012 r. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ZAWÓD ARCHITEKT GLIWICE 9-10

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Brąchnówko, 09.11.2015 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej ( www.lgd.ziemiagotyku.com) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Barbara Górka. Warszawa, 19.08.2015 r.

Barbara Górka. Warszawa, 19.08.2015 r. Barbara Górka Warszawa, 19.08.2015 r. 27-letni absolwent szkoły specjalnej, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, mieszkaniec małego miasteczka, aktualnie uczestnik zajęć w Warsztacie

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Dorota Zabielska Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 20 listopad 2013 r. Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE Strategia marki Stadionu Narodowego w Warszawie ( dalej jako Strategia ) jest jednym z kluczowych elementów dla krótko i długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SZANSE ZATRUDNIENIA Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy

Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy Podstawowe informacje o projekcie Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku.

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Definicje: 1. Partnerstwa 2. Pakty 3. Synergia Lokalna Partnerstwa Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Dotacje na założenie działalności gospodarczej III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej w ramach PO KL 2007-2013 osoby przedsiębiorcze 19 118 nowo

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Informacje o badaniu Badanie realizowano dla dwóch

Bardziej szczegółowo

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta Badanie pracodawców Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta O badaniu Badanie pracodawców zostało przeprowadzone w maju 2011 roku przez AIESEC POLSKA i. Opinie pracodawców uzyskano podczas

Bardziej szczegółowo

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA ZWIERZĘTA z różnych stron ŚWIATA PROJEKT Projekt Nie znikaj poświęcony jest zagadnieniu bioróżnorodności. Choć słowo bioróżnorodność jest stosunkowo młode, to robi obecnie prawdziwą karierę. Niestety przyczyna

Bardziej szczegółowo

REALIZACJE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH FIRMY

REALIZACJE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH FIRMY REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ IM. MACIEJA NOWICKIEGO REALIZACJE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH FIRMY Nagroda im. Macieja Nowickiego przyznawana za realizacje stanowiące istotny wkład w rozwój

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Czym jest Legal Market Day 2014? 5 powodów, dla których warto wziąć udział. Agenda konferencji. Prelegenci

Spis treści. Czym jest Legal Market Day 2014? 5 powodów, dla których warto wziąć udział. Agenda konferencji. Prelegenci Spis treści Czym jest Legal Market Day 2014? 5 powodów, dla których warto wziąć udział Agenda konferencji Prelegenci Co wyróżnia Legal Market Day 2014? Innowacyjna formuła Legal Market Day 2014 Legal Market

Bardziej szczegółowo