E-przywództwo. Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-przywództwo. Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność"

Transkrypt

1 E-przywództwo Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność Wnioski badawcze opracowane przez: Przygotowano dla Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

2 Spis treści INFORMACJE O PROJEKCIE... 2 PODZIĘKOWANIA... 2 WSTĘP... 3 WPROWADZENIE... 4 E-UMIEJĘTNOŚCI: PROGNOZY I SCENARIUSZE... 6 ZNACZENIE E-PRZYWÓDZTWA ZALECANE DZIAŁANIA Zalecenie 1: Współdziałanie z szerszym gronem grup interesariuszy w celu dopracowania wyznaczników umiejętności z zakresu e-przywództwa Zalecenie 2: Regularne monitorowanie popytu i podaży e-przywództwa Zalecenie 3: Opracowanie i zastosowanie wytycznych w zakresie programów nauczania e-przywództwa...23 Zalecenie 4: Stworzenie nowych formatów i nawiązanie partnerstwa w nauczaniu e-przywództwa...24 promowania przedsiębiorczości w całej UE Zalecenie 6: Wspieranie e-przywództwa w kontekście przedsiębiorczości i tworzenia nowych przedsiębiorstw...26 Zalecenie 7: Budowanie świadomości znaczenia umiejętności w zakresie e-przywództwa dla innowacji, konkurencyjności i szans zatrudnienia PODSUMOWANIE (tylna strona okładki) O badaniu W 2012 roku Empirica, IDC oraz INSEAD pracowały razem nad badaniem realizowanym na potrzeby Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej oraz branży. Celem badania zatytułowanego E-przywództwo umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność: wizja, mapa drogowa i scenariusze na przyszłość było Podziękowania Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez czynnego udziału wielu osób. Chcielibyśmy podziękować za wsparcie oraz wkład Komitetu Sterującego, w skład którego weszli Martin Curley, Wiceprezes i Dyrektor INTEL Labs Europe, Annabelle Gawer, docent specjalizująca się w Strategii oraz Innowacji w Imperial College Business School; Peter Hagedoorn, Sekretarz Generalny EuroCIO oraz Elmar Husmann, Starszy Konsultant Zarządzający w firmie IBM. Naszą osobą do kontaktu z ramienia Komisji Europejskiej (KE) był André Richier z Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu, Dyrekcja ds. Przemysłu Usługowego, Dział 2 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność opracowanie wizji e-umiejętności zapewniających dla Europy konkurencyjność oraz innowacyjność, jak również zbadanie sposobów zmierzenia się z bieżącymi i mającymi nadejść w przyszłości wyzwaniami. Szczególną wagę w ramach badania przykładano do umiejętności w zakresie e-przywództwa. Przygotowane w ramach badania analiza, mapa drogowa oraz scenariusze Kluczowych Technologii oraz Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Oprócz tego chcielibyśmy również podziękować wielu osobom z branży, którzy poświęcili swój czas, odrywając się od pracy nad rozwijaniem e-umiejętności, aby wziąć udział w warsztatach projektowych i porozmawiać z nami. skupiają się na sposobie, w jaki Europa może wykorzystać okazje do tworzenia innowacyjności, nowych technologii oraz nieznanych dotąd form organizacji i produkcji, utrzymując przy tym priorytet wzrostu bez wykluczania. Imprint: Niniejsza broszura został przygotowana przez INSEAD elab na zlecenie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Została ona opublikowana w ramach badania E-przywództwo umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność: wizja, mapa drogowa i scenariusze na przyszłość realizowanego przez empirica, IDC oraz INSEAD elab. Informacja prawna: Zarówno Komisja Europejska, jak i wszystkie osoby występujące w jej imieniu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji, jak również za błędy, które mogą się w niej pojawić pomimo dokładnego przygotowania i sprawdzenia. Niniejsza publikacja nie musi odzwierciedlać stanowiska Komisji Europejskiej. Unia Europejska, 2013 Zezwala się na publikowanie pod warunkiem podania źródła, jeżeli nie określono inaczej. Wykorzystanie/publikacja materiałów objętych prawami autorskimi należącymi do osób trzecich wymaga uzyskania pozwolenia właściciela lub właścicieli praw autorskich.

3 Przedmowa Istnieje olbrzymia szansa na utworzenie nowych miejsc pracy i rozwój, której Europa nie powinna zaprzepaścić. Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Sygnały z branży oraz od innych interesariuszy wyraźnie wskazują, że istnieje rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z Technologiami Informacyjnymi i Komunikacyjnymi (zawody cyfrowe), a w nadchodzących latach będzie nadal rosnąć. Niemniej jednak spadek liczby absolwentów uniwersytetów specjalizujących się w Technologiach Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz przechodzenie w ostatnich latach dużej liczby pracowników sektora TIK na emeryturę zagraża potencjałowi wzrostu zatrudnienia w tym sektorze. Istnieje olbrzymia szansa na utworzenie nowych miejsc pracy, której Europa nie powinna zaprzepaścić. Europa, rządy poszczególnych krajów oraz interesariusze mają możliwość utworzenia do 2015 roku nawet 864 tysięcy miejsca pracy w sektorze TIK, które rynek jest gotowy wchłonąć. Pozwoliłoby to zamknąć prognozowaną lukę w zakresie e-umiejętności i było przedmiotem odbywającej się w dniach 4-5 marca 2013 roku konferencji na wysokim szczeblu pod tytułem E-umiejętności i kształcenie, podczas której Przewodniczący Barroso ogłosił powstanie Wielkiej Koalicji na rzecz Miejsc Pracy w Sektorze Cyfrowym. Wcześniejszy rozwój wypadków pokazał, że zawody związane z sektorem TIK są znacznie bardziej odporne na skutki kryzysu niż inne miejsca pracy. Rynek pracy pochłania więcej absolwentów kierunków związanych z Technologiami Informacyjnymi i Komunikacyjnymi niż instytucje edukacyjne są w stanie zapewnić. Co za tym idzie, obecnie inwestowanie w e-umiejętności niesie ze sobą jeszcze więcej szans i mniejsze ryzyko. Rosnące znaczenie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych zarówno dla biznesu, jak i dla innowacyjności stanowi szansę dla osób posiadających e-umiejętności, tj. dla tych, którzy posiadają wiedzę zarówno z dziedziny Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, jak również z dziedziny biznesu. Kompetencje te mają kluczowe znaczenie dla wspierania miejsc pracy tworzonych przez działające już firmy na drodze innowacji i rozwoju, jak również wspierania miejsc pracy tworzonych przez przedsiębiorców (w tym przedsiębiorców społecznych), którzy wykorzystują technologię do tworzenia nowych produktów, usług i prowadzenia działalności. Rosnące znaczenie osób posiadających e-umiejętności, zwłaszcza e-liderów, oznacza również większą liczbę grup interesariuszy, które interesują się i angażują w dobre określenie i ocenę popytu oraz zagwarantowanie stosownej podaży. W momencie gdy Komisja podjęła pierwsze działania, mające na celu zapewnienie, że Europa będzie mieć do dyspozycji wystarczającą liczbę osób posiadających niezbędne e-umiejętności, aby zachować innowacyjność i konkurencyjność, jej działania skupiały się przede wszystkim na stronach, których kwestie te dotyczyły bezpośrednio przede wszystkim na branży TIK oraz na sektorze usług TIK. Od tego czasu, w miarę jak firmy inwestują coraz intensywniej w sektorze TIK i przenoszą do świata cyfrowego coraz większą liczbę procesów, produktów i usług, podejmowane są coraz szerzej zakrojone starania i zaangażowaliśmy Dyrektorów ds. Informatyki lub osoby na równorzędnych stanowiskach, tj. liderów, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że ich firmy (działające w sektorze TIK lub w innych sektorach, przede wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa) będą maksymalnie wykorzystywać wartości płynące z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. W działania te angażuje się coraz większa liczba grup interesariuszy. Odzwierciedleniem tej ewolucji jest powołanie Wielkiej Koalicji na rzecz Miejsc Pracy w Sektorze Cyfrowym. Wyniki badania prowadzonego przez INSEAD, empirica oraz IDC wskazują, że e-liderzy stanowią kluczowy element we wszystkich rodzajach firm, a Europa zdołała już zrealizować szereg uwieńczonych sukcesem projektów związanych z kształceniem e-umiejętności. Kolejnymi krokami będzie podjęcie współpracy z szerszym gronem grup interesariuszy w kontekście Wielkiej Koalicji na rzecz Miejsc Pracy w Sektorze Cyfrowym, aby wdrożyć zalecenia i gwałtownie rozwinąć skalę odniesionych wcześniej sukcesów. Komisja z entuzjazmem podchodzi do zapewnienia Europie w przyszłości odpowiedniej liczby profesjonalistów i liderów posiadających stosowne umiejętności, które pozwolą im osiągać innowacyjność i konkurencyjność. Badanie dotyczące E-przywództwa 3

4 Wprowadzenie Osiągnięcie innowacyjności i konkurencyjności w obecnej globalnej gospodarce cyfrowej nie pozostawia firmom wielkiego pola manewru, mogą one tylko inwestować w Technologie Informacyjne i Komunikacyjne. Niemniej jednak bez odpowiednich umiejętności pozwalających wykorzystać tego rodzaju technologie w sposób wydajny firmy narażają się na istotne ryzyko zaprzepaszczenia nakładów inwestycyjnych oraz niezrealizowania kluczowych szans na wzrost i konkurencyjność. Wyniki badania przeprowadzonego w ostatnim czasie przez INSEAD elab nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Pokazują one wyraźnie, że jeżeli firmy mają dostęp do osób posiadających e-umiejętności, takich jak na przykład architekci przedsiębiorstw, specjaliści ds. ryzyka i bezpieczeństwa oraz inżynierowie oprogramowania, a jednocześnie inwestują w nowe technologie, mogą podwoić swoje szanse na osiągnięcie konkurencyjności. Niemniej jednak jeżeli firmy nieposiadające wystarczających zasobów e-umiejętności zrealizują duże inwestycje w nowe technologie, nie zwiększą swoich szans na osiągnięcie lepszych wyników narażają się na ryzyko zaprzepaszczenia nakładów inwestycyjnych na nowe technologie i stratę przewagi konkurencyjnej. Ilustracja 1 przedstawia przykład wielu tego rodzaju współzależności między technologią, umiejętnościami i osiąganymi wynikami. W całej populacji, na której przeprowadzono to badanie, 46% respondentów inwestowało niewielkie środki w rozwiązania informatyczne w chmurze (tj. wydawali mniej niż 10% swojego łącznego budżetu TIK na usługi w chmurze), podczas gdy 30% inwestowało intensywnie w tego rodzaju usługi, a 24% (nieuwzględnione na poniższym wykresie) w ogóle nie inwestowało w usługi w chmurze. 1 1 INSEAD elab. (2013). Building Competitiveness and Business Performance with ICT: How investments in new technology can make companies more competitive. A research report developed in collaboration with AT&T. Available at Ilustracja 1: korzyści z dostępu do odpowiednich zasobów e-umiejętności; ryzyko związane z niewystarczającymi zasobami Within group, % of firms that are competitively agile 72% 72% were competitively agile 42% 42% were competitively agile 36% 36% were competitively agile 46% of participants were Low Investors in Cloud 13% of participants were High Investors in Cloud with Weak Technical Talent 17% of participants were Low Investors in Cloud with Strong Technical Talent Size of Each Group Type (% of total sample) 46% 13% 17% 4 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

5 W grupie podmiotów prowadzących ograniczone inwestycje tylko 36% było elastycznych konkurencyjnie, czyli, w porównaniu do średniej, szybciej i skuteczniej reagowało na pojawiające się lokalnie szanse lub zagrożenia. Korzyści płynące z dysponowania zasobami ludzkimi zorientowanymi na technologię: 17% respondentów stanowiły podmioty inwestujące intensywnie w usługi oparte na chmurze, które posiadały jednocześnie wysoki poziom umiejętności technicznych. Spośród firm z tej grupy 72% było elastycznych konkurencyjnie. Ryzyko płynące z dysponowania niewystarczającymi zasobami ludzkimi zorientowanymi na technologię: Podmioty inwestujące intensywnie w usługi w chmurze, które nie posiadały odpowiednich zasobów ludzkich zorientowanych na technologię, stanowiły 13% wszystkich respondentów oraz 44% spośród podmiotów inwestujących intensywnie w rozwiązania w chmurze. Wyniki badania pokazują, że tego rodzaju podmioty statystycznie nie miały większych szans na osiągnięcie elastyczności konkurencyjnej niż podmioty nieprowadzące tego rodzaju inwestycji. Co do zasady firmy inwestujące intensywniej w usługi oparte na chmurze w celu zwiększenia swojej elastyczności, przy czym miały dotychczas niewystarczający dostęp do umiejętności technologicznych, były narażone na zaprzepaszczenie nakładów inwestycyjnych poczynionych na usługi w chmurze. IWysoki poziom e-umiejętności nie tylko wpływa korzystnie na konkurencyjność, jest również niezbędny, aby uniknąć zaprzepaszczenia nakładów poniesionych na Technologie Informacyjne i Komunikacyjne. Dotyczy to wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, niezależnie od ich rozmiarów lub sektora działalności. Niniejsze sprawozdanie podsumowuje kluczowe wnioski płynące z badania E-przywództwo umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność: wizja, mapa drogowa i scenariusze na przyszłość. Głównym celem tego badania jest pomóc ograniczyć niedobory innowacyjnych umiejętności, luki oraz brak odpowiedniego dopasowania ma terenie Europy oraz zapewnić rzetelne, obiektywne dowody empiryczne w zakresie podaży i popytu na różne rodzaje umiejętności powiązanych z Technologiami Informacyjnymi i Komunikacyjnymi na terenie Europy przy założeniu różnych scenariuszy społeczno-ekonomicznych. Badanie skupiało się szczególnie na umiejętnościach innowacyjnych wyższego rzędu (nazywanych umiejętnościami w zakresie e-przywództwa ). Po przedstawieniu podsumowania tendencji w obszarze popytu i podaży praktyków branży TIK oraz umiejętności użytkowników TIK pozostała część tego dokumentu będzie dotyczyć umiejętności w zakresie e-przywództwa oraz przedstawi siedem zaleceń dotyczących dalszych działań. Dyrektorzy, przedsiębiorcy oraz zarządzający przedsiębiorstwami muszą posiadać odpowiednie e-kompetencje aby móc rozwijać, eksportować i pozostawać w kontakcie z globalnymi rynkami cyfrowymi. W gospodarce cyfrowej umiejętności w zakresie e-przywództwa mają kluczowe znaczenie. Michel Catinat, Kierownik Jednostki ds. Kluczowych Technologii oraz TIK, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu, Komisja Europejska Badanie dotyczące E-przywództwa 5

6 E-umiejętności: prognozy i scenariusze Rosnąca przepaść: nawet w obliczu kryzysu zapotrzebowanie na pracowników w sektorze TIK nadal przewyższa podaż. Ta przepaść stanowi szansę na utworzenie nowych miejsc pracy, której Europa nie powinna zaprzepaścić. Liczba pracowników sektora TIK w Europie wyniosła w 2011 roku 6,67 miliona czyli 3,1% ogólnej siły roboczej. Liczba ta rosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci i będzie nadal rosnąć. Pomiędzy rokiem 2000 a 2010 wzrost liczby pracowników sektora TIK kształtował się rocznie na poziomie 4,26%. Nawet w czasie kryzysu gospodarczego i finansowego, który nęka Europę od końca 2008 roku, wzrost utrzymał się na poziomie 2,65%. Popyt na e-liderów jest szczególnie wyraźny. Spośród około 255 tysięcy wakatów w 27 Krajach Członkowskich Unii Europejskiej w 2012 roku 76 tysięcy wymagało od kandydatów posiadania umiejętności z zakresu zarządzania TIK oraz architektury biznesowej. Co więcej przepaść ta w nierównym stopniu dotyka małych i średnich przedsiębiorstw: 70% wakatów to miejsca pracy w MŚP, które potrzebują znacznie większej liczby specjalistów z zakresu TIK niż duże przedsiębiorstwa. Niemniej jednak zainteresowanie podjęciem kariery w branży TIK wydaje się spadać wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Od 2005 roku liczba absolwentów informatyki na terenie całej Europy nieprzerwanie spada. Spadek ten zwiększa się w miarę jak coraz większa liczba specjalistów TIK odchodzi na emeryturę. Podsumowując: Europa nie produkuje wystarczającej liczby absolwentów w branży TIK, aby móc pokryć swoje zapotrzebowanie. Wyniki reprezentatywnego badania empirycznego przeprowadzonego w 2012 roku wśród dyrektorów ds. informatyki i HR na terenie Europy wykazują, że liczbę spodziewanych wakatów na stanowiskach związanych z TIK, ekstrapolowana dla całej Europy (27 państw), można szacować w 2012 roku na około 255 tysięcy. Innowacyjność jest kluczowa dla konkurencyjności. Wydajne i skuteczne innowacje mają trzy kluczowe aspekty: strategia, umiejętności i narzędzia. Te trzy elementy spoczywają w rękach najwyższego kierownictwa. Federico Flórez, Dyrektor ds. Informacji oraz Innowacji, Ferrovial 6 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

7 Przepaści w przyszłości: oparte na scenariuszach prognozy dotyczące praktyków TIK oraz umiejętności zawodowych w Europie w latach Prawdopodobny kierunek rozwoju w zakresie popytu i podaży e-umiejętności na terenie Europy określono na podstawie badań empirycznych opartych na kilku prognozach bazujących na scenariuszach. W ramach scenariusza Ostrożnego wzrostu nadmiar popytu lub niedobory e-umiejętności mają wynieść w 2015 roku łącznie 372 tysiące miejsc pracy, w porównaniu do obecnych 255 tysięcy. W bardziej optymistycznym scenariuszu Powrotu do stabilizacji niedobory, tj. teoretyczna liczba wakatów w sektorze TIK ma wynosić w 2015 łącznie 864 tysiące. Każdy scenariusz zakłada inne czynniki wejściowe i wyjściowe, które stanowią model przyszłej struktury podaży i popytu. Czynniki wejściowe obejmują takie czynniki jak liczba absolwentów z branży TIK wchodzących na rynek pracy w tej branży, jak również liczba samouków lub pracowników posiadających certyfikaty branżowe. Czynniki wyjściowe obejmują czynniki takie jak tendencje w zakresie przechodzenia na emeryturę oraz inne wzorce wycofywania się z rynku pracy. Scenariusze te zostały zbadane w ramach trzech warsztatów, a biorący w nich udział eksperci dokładnie przyjrzeli się założeniom i wnieśli swój wkład w przygotowanie ostatecznego modelu. Zapotrzebowanie na e-umiejętności w przyszłości będzie dotyczyć stanowisk wyższego szczebla z branży TIK, w tym stanowisk kierowniczych, planistycznych i strategicznych, jak również specjalistów ds. rozwoju TIK, a mniej stanowisk wsparcia w dziedzinie TIK oraz realizacji i eksploatacji, tj. stanowisk dotyczących infrastruktury. Rozbieżności między podażą i popytem są znaczne, nawet zakładając dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze Ostrożnego wzrostu oraz Powrotu do stabilizacji. 2 For a signifi cantly more detailed description of the methodology used, please refer to Chapter 2 of the Final Report, available at Badanie dotyczące E-przywództwa 7

8 E-umiejętności: prognozy i scenariusze Wyniki scenariusza Ostrożnego wzrostu Scenariusz Ostrożnego wzrostu zakłada wzrost gospodarczy oraz powolny powrót do historycznych tendencji wzrostowych. Zakłada się, że od 2010 do 2015 roku PKB na terenie Europy będzie odnotowywać średnio 0,92% złożoną roczną stopę wzrostu. Inwestycję w IT na średnią skalę będą odnotowywać 2,1% roczny wzrost do 2015 roku, przy czym od 2014 roku pojawi się trend wzrostowy, prowadząc do stopy wzrostu na poziomie 4,3% w latach Inwestycje w IT będą opierać się na coraz szybszym przenikaniu się urządzeń mobilnych, aplikacji, usług w chmurze oraz innych nowych modeli dystrybucji usług IT. Prognozy przewidują, że od 2014 roku aplikacje i usługi dotyczące danych na dużą skalę odnotują znaczący wzrost. Wzrost inwestycji MŚP oraz innowacji w dziedzinie IT będzie zwiększać się bardzo powoli ze względu na powolne ożywienie gospodarcze i utrzymujące się skutki kryzysu finansowego. W dziedzinie edukacji należy się spodziewać nieznacznego wzrostu liczby absolwentów kierunków z branży TIK oraz pewnego stopnia mobilności zawodowej. Prywatne finansowanie kształcenia i szkoleń będzie na średnim poziomie. W przestrzeni publicznej oparte na danych usługi komercyjne dostępne w Internecie, oparte w znacznym stopniu na urządzeniach mobilnych, będą pociągać za sobą ryzyko powstania wielkiego brata. Zakłada się, że na niwie politycznej będziemy mieć nadal do czynienia ze stopniowym procesem budowania Europy. Ciągłe negocjacje miedzy Krajami Członkowskimi UE będą prowadzić do stopniowych i coraz większych postępów w dziedzinie budowania spójności Europy. Scenariusz Ostrożnego wzrostu zakłada, że liczba pracowników sektora TIK na terenie Europy wzrośnie z 6,53 miliona w 2011 roku do 7,09 miliona w 2020 roku, przy czym 5,15 miliona osób będzie uprawiać zawody praktyczne w sektorze TIK, a 1,95 miliona będzie piastować stanowiska kierownicze w branży TIK. Można zaobserwować ogólny trend zmierzający w kierunku niedoborów praktyków z tej dziedziny, jednocześnie w niektórych krajach utrzyma się, choć tylko przez kilka lat, pewna stopa bezrobocia wśród specjalistów z tej dziedziny wynikająca z niewielkiej mobilności lub braku mobilności na terenie UE. Kraje te to przede wszystkim Polska i Hiszpania. W Polsce występuje nadpodaż, przede wszystkim ze względu na utrzymującą się dużą liczbę absolwentów instytucji kształcenia na poziomie wyższym i zawodowym, podczas gdy w Hiszpanii mamy do czynienia ze spadkiem popytu. W ramach scenariusza Ostrożnego wzrostu przepaść między popytem i podażą ma osiągnąć w 2015 roku poziom 372 tysięcy. Liczby te można opisać jako potencjał popytu lub potencjał zatrudnienia w sektorze TIK. 1,000,000 Ilustracja 2: Prognozowana podaż i popyt na e-umiejętności w ramach dwóch scenariuszy. 900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Scenario: Return to Confidence Vacancies Total Practitioners Management & Architects Scenario: Cautious Growth Vacancies Total Practitioners Mangement & Architects 8 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

9 Wyniki na podstawie scenariusza Powrotu do stabilizacji Scenariusz Powrotu do stabilizacji zakłada znacznie szybsze tempo wzrostu gospodarczego w połączeniu z ożywieniem gospodarczym na terenie Europy, które ma pojawić się od 2014 roku. Zakłada się, że wzrost PKB na terenie Europy osiągnie w latach średni roczny poziom 1,3%. Zapotrzebowanie na kandydatów na stanowiska związane z zarządzaniem TIK będzie szczególnie wysoki, a jednocześnie będzie zwiększać się liczba wakatów dla praktyków. Ożywienie gospodarcze tworzy korzystne ramy dla inwestycji w IT, które mogą spodziewać się rocznego wzrostu na poziomie 2,9% do 2015 roku, a następnie zwiększenia tego tempa do 5,6% w latach W ramach tego scenariusza zakłada się zwiększenie udział oraz łącznej liczby stanowisk pracy związanej z opracowywaniem aplikacji, jak również nieznaczny spadek ilości miejsc pracy związanych z infrastrukturą. Scenariusz Powrotu do stabilizacji zakłada intensywną, ogólną tendencję w kierunku niedoboru praktyków, przy czym jeżeli należy się spodziewać bezrobocia wśród praktyków z tej branży, będzie to bezrobocie naturalne na poziomie około 2%. W ramach takiego scenariusza potencjał zapotrzebowania na pracowników sektora TIK przekroczy 7,47 miliona w 2020 roku, osiągając poziom 8,99 miliona. Jesteśmy na rozdrożu, w punkcie, w którym Europa może naprawdę wykorzystać potencjał TIK do dramatycznego zwiększenia wydajności pod warunkiem, że będziemy mieć odpowiednie umiejętności oraz przywódców. Jest to jedyny sposób, w jaki Europa może rozwijać swoją wydajność. W ujęciu całościowym tego rodzaju nowe technologie tworzą miejsca pracy. Jan Muehlfeit, Prezes Microsoft Corporation Europe Zdaje się, że niektórzy z naszych przywódców zapomnieli, że szans pojawiających się w czasie kryzysu nie wolno zaprzepaścić. Mając mniej robimy mniej, zamiast robić więcej mając mniej. Powinniśmy skupić się na tym, jak znaleźć dla nas nowe miejsce. Constantijn van Oranje-Nassau, Przewodniczący Gabinetu Wiceprzewodniczącej Neelie Kroes, Komisja Europejska W ramach scenariusza Powrotu do stabilizacji przepaść między popytem i podażą ma osiągnąć w 2015 roku poziom 864 tysięcy. Badanie dotyczące E-przywództwa 9

10 Znaczenie e-przywództwa Nowy rodzaj przywództwa, e-przywództwo, staje się kluczowym elementem innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Aby zwiększyć swoją wydajność oraz konkurencyjność firmy w coraz większym stopniu polegają na Technologiach Informacyjnych i Komunikacyjnych w zakresie zarządzania procesami, innowacyjności oraz dostawy swoich produktów i usług. W miarę jak firmy coraz więcej inwestują w działalność biznesową oraz technologię, liderzy w branży TIK powinni wiedzieć coraz więcej o biznesie, podczas gdy liderzy biznesowi powinni wiedzieć coraz więcej o TIK. Badacze INSEAD odkryli, że strategiczne role Dyrektorów ds. Informatyki oraz Zespołów TIK znacząco zwiększyły swoje znaczenie. Od 2009 roku badacze INSEAD współpracowali z europejskim zrzeszeniem dyrektorów ds. informatyki CIOnet w zakresie corocznego badania prowadzonego wśród tych dyrektorów. Otrzymane wyniki jednoznacznie pokazują: Dyrektorzy ds. IT spędzają znaczną część swojego czasu na zadaniach innych niż zarządzanie usługami TIK; Dyrektorzy ds. IT spędzają około jednej trzeciej swojego czasu pracując z kolegami niezaangażowanymi w dziedzinie TIK, podczas gdy Zespoły TIK poświęcają im około jednej czwartej swojego czasu pracy. W obu przypadkach zakłada się, że ilość czasu poświęcanego w pracy kolegom zaangażowanym w działalność biznesową wzrośnie o przynajmniej 20%; oraz Dyrektorzy ds. IT oraz ich zespoły spodziewają się, że będą spędzać coraz mniej czasu zarządzając usługami TIK, a coraz więcej czasu pracy będą poświęcać kolegom zajmującym się działalnością biznesową, zarządzaniu procesami biznesowymi o zasięgu ogólnofirmowym oraz pracy z zewnętrznymi klientami i partnerami. E-przywództwo w kontekście e-umiejętności Komisja Europejska przyjęła wiodącą rolę w śledzeniu rozwoju podaży i popytu na e-umiejętności. W 2004 roku Europejskie Forum E-umiejętności przyjęło następując definicję e-umiejętności (KE, 2004): umiejętności użytkowników TIK: zdolności niezbędne osobom do wydajnego stosowania systemów i urządzeń TIK. Użytkownicy TIK stosują systemy w charakterze narzędzi wspierających ich własną pracę. Umiejętności użytkowników obejmują wykorzystanie powszechnie dostępnych programów narzędziowych oraz wyspecjalizowanych narzędzi wspierających zadania biznesowe w ramach branży. umiejętności praktyków TIK: zdolności niezbędne do badania, opracowywania, projektowania, planowania strategicznego, zarządzania, produkcji, konsultingu, marketingu, sprzedaży, integracji, instalacji, administrowania, utrzymania, wsparcia i serwisowania systemów TIK. umiejętności z zakresu e-biznesu (zwane również e-przywództwem): zdolności niezbędne do wykorzystania okazji tworzonych przez Technologie Informacyjne i Komunikacyjne, przede wszystkim Internet, w celu zapewnienia bardziej wydajnej i skutecznej pracy różnego rodzaju przedsiębiorstw, badania nowych sposobów prowadzenia działalności/administracji oraz procesów organizacyjnych oraz/lub do zakładania nowych przedsiębiorstw. W toku niniejszego badania skonsultowano się z szeroką gamą grup interesariuszy oraz ekspertów, w wyniku czego opracowano następującą definicję e-przywództwa. E-przywództwo oznacza osiągnięcie celu, który zasadza się na TIK, poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi oraz wykorzystanie TIK. Co do zasady e-przywódcy to przywódcy, którzy korzystają z technologii w celu osiągnięcia celu związanego z TIK. 3 Aral, Brynjolfsson and Wu 2012; Brynjolfsson and Saunders 2010; Hunter and Westerman 2010; and Weil and Ross For recent examples, see Austin et al. 2009; Fonstad 2011, 2012; Peppard 2010, 2013; Spitze and Lee 2012; Woerner and Weill (2009). 5 Fonstad (2012). Three ways to thrive: How Chief Information Offi cers are enabling their organizations to grow and strengthen in today s challenging economy. An annual report on the expanding strategic roles of ICT professionals, developed by INSEAD elab in collaboration with CIONET 10 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

11 Starając się wyjaśnić dlaczego zapotrzebowanie na e-przywódców wyprzedza ich podać, badacze INSEAD sporządzili profil wielu firm, które stały się znacznie bardziej konkurencyjne poprzez różne zastosowanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Poniżej omawiamy przykłady dwóch takich firm: AkzoNobel oraz Coca-Cola Europe. W 2012 Dyrektor ds. IT w AkzoNobel, Pieter Schoehuijs, zdobył nagrodę Europejskiego Dyrektora ds. IT Roku za przywództwo oparte na procesach biznesowych, ponieważ jego rola w kształceniu nowej generacji e-przywódców w strukturach własnej firmy oraz poza nią. Około osiem lat temu, aby skuteczniej konkurować i wchodzić na nowe rynki, wyższe kierownictwo AkzoNobel zdecydowało się przekształcić firmę z holdingu finansowego skupiającego oddzielne przedsiębiorstwa w bardziej zintegrowaną organizację, w ramach której jednostki biznesowe działałyby w sposób skoordynowany, zwiększając wydajność i zapewniając sobie synergię. Kluczowym elementem tej transformacji były Technologie Informacyjne i Komunikacyjne. Obecnie Dział TIK w AkzoNobel dysponuje rocznym budżetem operacyjnym na poziomie 300 milionów euro i odpowiada za wszystkie systemy stosowane w firmie, również za te wspierające działy operacyjne, takie jak dział finansowy, łańcucha dostaw, HR i dział prawny. W działach związanych z TIK w 43 krajach na całym świecie pracuje około 930 osób. Tego rodzaju masowa konsolidacja, połączona z większym wykorzystaniem usługodawców wewnętrznych znacząco zmieniła zestaw umiejętności koniecznych w Dziale TIK AkzoNobel. Wcześniej bardziej potrzebni byli technicy, którzy potrafili instalować serwery, zarządzać systemami i wgrywać aktualizacje. Obecnie w firmie istnieje większe zapotrzebowanie na pracowników, którzy potrafią zarządzać realizacją usług, planować systemy (np. architektura przedsiębiorstw) oraz procesy biznesowe. W Coca-Cola Company Dyrektor ds. IT na Europę, Sabine Everaet, wraz z liczącym 45 specjalistów zespołem obsługuje wszystkie potrzeby w zakresie TIK na terenie Europy, które nie zostały zlecone usługodawcom zewnętrznym. W przypadku firmy globalnej, która w 2011 roku wygenerowała przychody przekraczające 46,5 biliarda euro, Evaret i jej zespół są uważani za kluczowych partnerów biznesowych w zakresie identyfikowania ryzyka oraz zależności między skomplikowanymi programami, a ich zakres obowiązków wykracza znacznie poza klasyczne projekty TIK. Ich strategiczne funkcje wyklarowały się dopiero po udoskonaleniu działalności w sektorze TIK oraz po udoskonaleniu kluczowych procesów biznesowych. Evaret rozwinęła umiejętności całego zespołu TIK, umożliwiając im łatwiejsze wejście w rolę osób zarządzających zależnościami między działalnością biznesową wyższego rzędu oraz kwestiami TIK. Zachęcam moich ludzi do współpracy ze wszystkimi jednostkami biznesowymi, z wyższym kierownictwem rozlewni, pracy z działem korporacyjnym, rozumienia na czym polega dynamika, patrzenia na sprawy z ich perspektywy, uczenia się kojarzenia faktów i wynoszenia z tego holistycznego oglądu na zagadnienie, wyjaśnia Evaret. Badanie dotyczące E-przywództwa 11

12 Znaczenie e-przywództwa Skuteczni e-przywódcy są w stanie poprowadzić zespoły i zarządzać systemami technologicznymi w sposób, który pozwala spełnić lokalne i globalne zapotrzebowanie. W 1961 roku W.C.H. Prentice opublikował w Harvard Business Review (HBR) artykuł pod tytułem Understanding Leadership (Zrozumieć przywództwo), który okazał się na tyle istotny, że ten szanowany dziennik opublikował materiał ponownie w 2004 roku. W swoim artykule Prentice przedstawił następującą definicję przywództwa (Prentice 2004, ): Przywództwo to osiąganie celu poprzez kierowanie pomocnikami. Człowiek, który z powodzeniem zarządza swoimi współpracownikami i osiąga określony cel, jest przywódcą. Wielki przywódca to ten, kto jest w stanie powtarzać to dzień po dniu, rok po roku, w różnych okolicznościach. Od czasu jak Prentice położył podwaliny pod tę ekscytującą dziedzinę nauki, przeprowadzono dużą liczbę badań dotyczących przywództwa, klasyfikując kluczowe działania i umiejętności, które stanowią o skutecznym przywództwie, oraz opisując w jaki sposób działania i odpowiedzialność przywódcy może zostać rozdzielona między kilka osób. Badania dotyczące przywództwa konsekwentnie podkreślają cztery ogólne działania, które przywódcy muszą być w stanie skutecznie realizować: Rozszyfrowywanie sytuacji (np. identyfikacja współzależności); Tworzenie i zarządzanie relacjami pomimo barier (np. budowanie relacji w ramach i poza organizacją); Opracowanie porywającej wizji inicjatywy, która tworzy wartość (np. wskazuje ryzyko i synergię wynikającą ze współzależności); oraz Zarządzanie zmianą oraz tworzenie odnajdowanie, negocjowanie, koordynowanie i motywowanie różnych zasobów na przestrzeni procesu realizacji danej inicjatywy oraz osiąganie i utrzymywanie płynącej z niej wartości (np. aktywne eksperymentowanie). Oprócz stworzenia listy czynności badacze porównali również charakterystyki przywództwa z cechami niezbędnymi do zarządzania, tak aby podkreślić różnice między tymi dwiema koncepcjami. W wydanej w 1989 roku książce On Becoming a Leader (Jak zostać przywódcą) Warren Bennis sporządził listę tych różnic. Poniżej przedstawiono szereg przykładów z jego badań: Kierownik administruje; przywódca wprowadza innowacje. Kierownik podtrzymuje; przywódca unowocześnia. Kierownik skupia się na systemach i strukturze; przywódca skupia się na ludziach. Kierownik polega na kontroli; przywódca budzi zaufanie. Kierownik pyta jak i kiedy; przywódca pyta co i dlaczego. Kierownik robi realizuje zadanie właściwie; przywódca realizuje właściwe zadanie W oparciu o prace Prentice a oraz wielu innych uczonych, badacze INSEAD sformułowali następującą definicję e-przywództwa. E-przywództwo oznacza osiągnięcie celu, który zasadza się na TIK, poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi oraz wykorzystanie TIK. E-przywódcy są szczególnie istotni w przedsiębiorstwach cyfrowych. Przedsiębiorstwa cyfrowe to przedsiębiorstwa ze wszystkich gałęzi gospodarki, które mogą tworzyć wartości gospodarcze oraz/lub społeczne z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Odznaczają się intensywnym wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych w celu zapewnienia sobie danych biznesowych, zaangażowania swoich klientów, udoskonalenia swojej działalności i opracowywania nowych modeli biznesowych. 12 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

13 Ilustracja 3: E-przywódcy skupiają się na wykorzystaniu technologii oraz mnogości zasobów w celu realizacji powiązanych z TIK celów. E-przywódca Kierownik Przywódca Cyfrowy przedsiębiorca Przedsiębiorca Przywództwo to osiąganie celu poprzez kierowanie zasobami ludzkimi. E-przywództwo to osiągnięcie celu, który zależy od TIK, poprzez kierowanie zasobami ludzkimi oraz wykorzystanie TIK. E-przywódcy to przywódcy, którzy wykorzystują technologię do realizacji celu związanego z TIK. Przedsiębiorczość to stworzenie nowej firmy poprzez kierowanie zasobami ludzkimi. Przedsiębiorcy to przywódcy, którzy tworzą nowe przedsięwzięcia. Cyfrowa przedsiębiorczość to stworzenie nowej firmy opartej w zakresie swojej działalności, produktów i usług na TIK poprzez kierowanie zasobami ludzkimi i wykorzystanie TIK. Cyfrowi przywódcy to przywódcy, którzy na przykład tworzą na potrzeby swojej działalności, produktów oraz usług nowe przedsięwzięcia oparte na TIK. Badanie dotyczące E-przywództwa 13

14 Znaczenie e-przywództwa Skuteczni e-przywódcy mają zestaw kompetencji o modelu T Skuteczne firmy oczekują, że e-przywódcy będą mieć zestaw kompetencji o modelu T. Mówiąc prosto, posiadanie zestawu kompetencji o modelu T oznacza, że przywódca posiada wiedzę zarówno z dziedziny biznesu, jak i TIK. Natomiast mówiąc dokładniej, oznacza to, że przywódca będzie posiadał następujący zestaw kompetencji: Wykorzystanie TIK: Pionowy zestaw umiejętności, który odzwierciedla wiedzę ekspercką lub pogłębioną wiedzę z konkretnego obszaru (np. nauka, inżynieria, TIK, nauki społeczne); Poziomy zestaw umiejętności, który odzwierciedla umiejętności poprzeczne (np. negocjowanie, krytyczne myślenie, projektowanie i myślenie zorientowane na systemy, działalność i przedsiębiorczość, itp.), które pozwalają nawiązać współpracę pomimo szeregu granic. ZARÓWNO zestawy kompetencji pionowych, jak i poziomych wymagają określonego przez Komisję podstawowego zestawu kompetencji użytkownika TIK. Choć e-przywódcy powinni mieć zestaw kompetencji o modelu T, zakres posiadanej wiedzy eksperckiej może się różnić, w zależności o tego, z jaką część działalności odpowiada e-przywódca. W poniższej tabeli zestawiono osiem głównych celów i powiązanych działań, które odnoszące sukcesy firmy muszą być w stanie przeprowadzić (korzystając z zasobów wewnętrznych lub zewnętrznych), aby wykorzystywać TIK w sposób konkurencyjny. Tabela pokazuje, w jaki sposób każdy z ośmiu zestawów czynności wymaga zrozumienia na poziomie strategicznym (wiedza na temat tego, co jest możliwe) lub na poziomie praktycznym (wiedza na temat tego, jak przeprowadzić to, co jest możliwe) w odniesieniu do zestawu kompetencji. Na przykład Dyrektor ds. Marketingu powinien rozumieć technologie takie jak media społecznościowe czy techniki analityczne na poziomie strategicznym, natomiast rozumieć sposoby mierzenia i modelowania zachowań konsumenckich na poziomie praktycznym. Z drugiej strony architekci przedsiębiorstw muszą rozumieć systemu TIK oraz sposoby rozpoznawania i zarządzania współzależnościami (np. między TIK, procesami i danymi biznesowymi) na poziomie praktycznym, jak również posiadać wiedzę ekspercką z zakresu funkcjonalności, produktów i specyfiki sektora, tak aby zapewnić, że architektura przedsiębiorstwa będzie wspierać model działalności najlepiej dostosowany do jej strategii. Rozpoznanie odpowiednich okazji technologicznych oraz wpływanie na interesariuszy wewnątrz organizacji w celu wykorzystania tych okazji, oto niektóre kluczowe elementy charakterystyczne nowoczesnego przywództwa w sektorze TIK. Pracownicy, zwłaszcza świeżo upieczeni absolwenci, często mają przewagę wynikającą z posiadania jasno określonej struktury, która pomaga im się rozwijać i rosnąć razem z organizacją. Firma Intel wierzy, że aby przyciągnąć i utrzymać najbardziej utalentowanych ludzi, ważne jest wyposażenie pracowników w jasne i wyraźnie określone ścieżki rozwoju, które zapewniają przywództwo w dziedzinie osobistej, organizacyjnej i branżowej. Jim Kenneally, Główny Badacz Intel Labs oraz Badacz Stowarzyszony w Innovation Value Institute 14 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

15 W dużych i średnich przedsiębiorstwach e-przywództwo rozkłada się na wiele osób W wielu dużych firmach jeden główny e-przywódca, taki jak na przykład Dyrektor ds. IT, jest odpowiedzialny za całokształt rozwoju i zarządzania systemami TIK, podczas gdy jego zastępcy odpowiadają za realizację bardziej skonkretyzowanego zestawu zadań, na przykład jednego z zadań wymienionych w tabeli. Oprócz Dyrektora ds. IT wiele firm zatrudnia na przykład Głównego Architekta Przedsiębiorstwa, który jest odpowiedzialny za to, aby systemy TIK, procesy biznesowe oraz dane były skoordynowane i zgodne z modelem działalności przedsiębiorstwa. W niektórych firmach pracują również kierownicy zajmujący się zarządzaniem współzależnościami IT na wysokim szczeblu, którzy muszą zarządzać zespołami kierowników biznesowych oraz twórców TIK, tak aby zapewnić, że potrzeby konkretnej działalności mają odpowiedni priorytet, są zgodne z wymaganiami i realizowane. Tabela 1: Aby zapewnić ich prawidłową realizację, każdy z wymienionych poniżej zestawów kluczowych czynności wymaga innego połączenia rozumienia kompetencji pionowych i poziomych na poziomie strategicznym i praktycznym. Literacy & Basic Skills Using ICT (Vertical Expertise) Developing organisations (Horizontal/Transversal Expertise) Global Knowledge Economy Talents Key Sets of activities digital literacy, etc. Reading, writing, math, ICT expertise Function expertise Product expertise Customer & Sector expertise Managing change & inventing Developing a compelling vision Building and aligning relationships across boundaries Making sense of a situation Business development, sales and marketing Business process management Program & project management Global sourcing management Enterprise architecture Solution development and implementation Information management & security IT services management & delivery = strategic understanding (knowing what is possible) = practical understanding (knowing how to do the possible) 6 For general research on the importance of distributed leadership see Ancona and Bresman (2007), Ancona et al. (2007), and Ancona et al. (2009). Badanie dotyczące E-przywództwa 15

16 Szacunkowe zapotrzebowanie i podaż e-przywódców Czy europejskie firmy mają dostęp do wystarczającej liczby e-przywódców, którzy umożliwią wykorzystanie technologii w celu podnoszenia konkurencyjności poprzez udoskonalanie działalności i wprowadzanie innowacji? Nasuwa się prosta odpowiedź nie, natomiast rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Aby oszacować zapotrzebowanie na e-przywódców, zespół badawczy założył, że w niektórych firmach potrzeba więcej e-przywódców niż w inny, w zależności od dwóch aspektów. 1. Rozmiar firmy: pod względem liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (FTE), duże firmy ( FTE) lub bardzo duże firmy (ponad 1000 FTE) mają większe zapotrzebowanie oraz możliwości rozdysponowania kluczowych funkcji wśród większej liczby osób niż mikrofirmy (1-9 FTE) oraz małe firmy (10-49 FTE). 1. Stopień wykorzystania TIK w sektorze: jest to stopień w jakim firmy polegają na technologii w swojej działalności biznesowej, innowacyjności oraz świadczeniu usług i dostarczaniu produktów. Zapotrzebowanie na e-przywódców jest większe w przypadku firm z sektora TIK niż w przypadku firm z innych sektorów, ponieważ sektor ten potrzebuje e-przywódców do swojej działalności wewnętrznej, tworzenia innowacji oraz do świadczenia usług na zewnątrz. W sektorach niezwiązanych z TIK mamy do czynienia z sektorami mniej lub bardziej opartymi na TIK. W oparciu o te czynniki firmy przyporządkowano do jednej z trzech różnych grup, wyróżnionych w poniższej tabeli kolorami. Zapotrzebowanie oszacowano w ramach każdej z tych grup. Łączne zapotrzebowanie na e-przywództwo w Europie szacuje się na 680 tysięcy osób. Tabela 2: Podsumowanie szacunkowego zapotrzebowania na e-przywództwo Type of Firm & Sector Size of firm Estimated demand of e-leaders per enterprise Number of enterprises Estimated total demand for e-leaders by firm type high growth SMEs 1 15,000 15,000 ICT sector medium 4 6,500 26,000 large & very large 8 1,400 11,000 High ICT intensity sectors high growth SMEs medium large & very large ,000 30,000 60, ,000 29, ,000 Low ICT intensity sectors high growth SMEs medium large & very large ,000 25, , ,000 42,000 84,000 TOTAL ESTIMATED DEMAND OF e-leaders 436, , E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

17 Szacunkowa podaż umiejętności w zakresie e-przywództwa Zespół badawczy wykorzystał dane zebrane w Europejskim Systemie Statystycznym do celów naukowych w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), skąd zaczerpnięto zgodne ze standardem ISCO-08 kodowane dane dotyczące różnego rodzaju zawodów, w tym stanowisk kierowniczych od kierowników najwyższego szczebla aż po asystentów kierowników poszczególnych linii produktów. Aby oszacować podaż e-przywódców w ramach każdej z tych ośmiu kategorii badacze przemnożyli liczebność każdej grupy przez jej współczynnik e-przywództwa, czyli szacunkową liczbę osób w ramach kategorii standardu ISCO- 08, którzy mają wystarczający zestaw kompetencji w modelu T z dziedziny ICT oraz umiejętności biznesowych, aby móc występować w roli e-przywódców. Łączną podaż określono sumując otrzymane w ten sposób liczby e-przywódców w ramach każdej z grup zawodowych NACE. W wyniku tych założeń łączną podaż e-przywódców na poziomie kierowniczym na terenie Europy określono na około 661 tysięcy. SAFRAN przykłada wagę do zapewnienia sobie odpowiedniej liczby e-przywódców. Potrzebujemy, aby nasi przywódcy rozumieli jak prowadzimy naszą działalność, jakie nowe i istotne technologie informacyjne oraz telekomunikacyjne pojawiają się na rynku oraz w jaki sposób możemy najlepiej wykorzystać szanse, które dają nam nowe technologie, aby nasza działalność rozkwitała. Daniel Dubreuil, Dyrektor ds. IT, SAFRAN Tabela 3: Podsumowanie szacunkowej podaży e-przywództwa Occupation Group Population of Each Occupation Group Times (x) e-leadership quota Equals (=) ICT Population Entrepreneur Gazelles ICT service managers (ISCO 1330) 12, % 12, , % 260,697 Other Managers (ISCO 112, 121, 123, 131, 1332, 134, 141, 142, 143) (selection of examples, below) 12,553,845 varied (average is about 3%) 389,182 Managing directors and chief executives 1,495,180 3% 44,855 Business services and administrative managers 2,283,360 5% 114,168 Sales and marketing managers 1,094,997 5% 54,750 Research & development managers 129,445 50% 64,723 Managers in agriculture, forestry and fisheries 109,833.5% 549 Professional services managers (other) 135,759.5% 679 TOTAL ESTIMATED SUPPLY OF e-leaders 661,000 Badanie dotyczące E-przywództwa 17

18 Szacunkowe zapotrzebowanie i podaż e-przywódców Zmiana założeń pokazuje jeszcze większą przepaść między popytem i podażą e-przywódców. Cytowane w niniejszym opracowaniu szacunkowe dane dotyczące popytu i podaży e-przywódców są dość konserwatywne. Gdy przedstawiono te dane ekspertom z branży nauki, przemysłu oraz instytucji publicznych, większość z nich zgodziła się, że faktyczne zapotrzebowanie na e-przywódców jest zapewne wyższe, prawdziwa podaż jest niższa, a co za tym idzie, faktyczna różnica między podażą i popytem jest jeszcze większa. Aby lepiej zrozumieć, jak bardzo te szacunki są uzależnione od każdego kluczowego założenia oraz aby w ramach tego procesu lepiej zrozumieć dlaczego podaż i popyt ulegają zmianą, zachęcamy czytelników do sprawdzenia, zakwestionowania i zmiany każdego założenia, aby zobaczyć w jaki sposób będzie ono wpływać na podać i popyt. W Tabeli 3 opisano jak zmiana kilku kluczowych założeń może zwiększyć lub zmniejszyć wyjściowe szacunki podaży i popytu. Zmiana kluczowych założeń związanych z szacunkami PODAŻY e-przywódców Założenie: Wszyscy spośród kierowników obsługi TIK mogłoby być e-przywódcami. Niemniej jednak firmy, które skonsolidowały i zdecentralizowały swoje stanowisk w zakresie TIK i przeszły do modelu organizacji o wspólnych usługach, musiały zwolnić szereg kierowników, jednocześnie muszą zatrudnić nowych. Założenie: Połowa spośród kierowników ds. badań i rozwoju mogłoby być e-przywódcami. Można argumentować, że jest to zbyt daleko idące założenie, ponieważ wielu naukowców pracujących w działach badań i rozwoju niekoniecznie ma umiejętności pozwalające im inspirować i prowadzić zespoły do stworzenia rozwiązań opartych na TIK. Założenie: 5% kierowników usług biznesowych i kierowników administracyjnych (NACE 1210) mogłoby być e-przywódcami. Można argumentować, że niektóre założenia są zbyt ograniczające. Na przykład można by założyć, że dwukrotnie więcej kierowników usług biznesowych i kierowników administracyjnych posiada wystarczającą wiedzę z dziedziny TIK, aby zostać e-przywódcami. Zmiana wynikająca ze zmiany założeń Jeżeli założenie to zmniejszyć z poziomu 100% do 80%, na terenie Europy powinno być o 52 tysiące mniej e-przywódców. Jeżeli założenie to zmniejszyć o połowę z poziomu 50% do 25%, na terenie Europy powinno być o 32 tysiące mniej e-przywódców. Jeżeli założenie to zwiększyć z poziomu 5% do 10%, na terenie Europy powinno być o 114 tysiące więcej e-przywódców. Połączyliśmy siły z Komisją Europejską i niektórymi uczelniami ekonomicznymi chcąc opracować program dwuletnich studiów MBA w dziedzinie IT oraz program studiów magisterskich na kierunku Architektura przedsiębiorstw. Christian Pagel, Wiceprzewodniczący ds. Korporacyjnych Systemów Biznesowych oraz Dyrektor ds. IT, SGLCarbon SE, Członek Zarządu ds. HR i Kształcenia, EuroCIO 18 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

19 Zmiana kluczowych założeń związanych z szacunkami POPYTU na e-przywódców Założenie: W sektorze usług TIK, aby zachować wydajność, średnie firmy potrzebują jedynie czterech, a duże firmy jedynie ośmiu e-przywódców. Można z łatwością uargumentować, że tego rodzaju założenie jest nieuzasadnione, ponieważ firmy z sektora usług TIK potrzebują e-przywódców, aby budować relacje między wewnętrznymi klientami i angażować klientów zewnętrznych. Zmiana wynikająca ze zmiany założeń Jeżeliby zmienić to założenie i stwierdzić, że firmy z sektora usług TIK potrzebują dwa razy więcej e-przywódców, zapotrzebowanie na nich zwiększyłoby się o 37 tysięcy. Założenie: Gazele potrzebują tylko jednego e-przywódcy, aby odnieść sukces. Można argumentować, że w obecnej gospodarce cyfrowej każdy start-up, który zdołał przez pierwsze pięć lat osiągnąć 20% roczny wzrost, polega w swojej działalności oraz tworzeniu nowych produktów i usług w znacznym stopniu na technologii. Na skutek tego większość gazel będzie potrzebować przynajmniej dwóch e-przywódców, z których jeden będzie prowadził projekty powiązane z działalnością, a drugi projekty powiązane z nowymi produktami i usługami. Założenie: średniej wielkości firmy w sektorach o dużym natężeniu wykorzystania TIK potrzebują tylko dwóch e-przywódców. Można argumentować, że ponieważ działają w sektorach o dużym natężeniu wykorzystania TIK, firmy te potrzebują przynajmniej czterech e-przywódców, przy czym każdy z nich może być odpowiedzialny za dwa z opisanych wcześniej ośmiu zakresów działania. Jeżeli wszystkie gazele będą potrzebować po dwóch e-przywódców, w takiej sytuacji zapotrzebowanie na e-przywódców w Europie rośnie o kolejne 70 tysięcy. Jeżeli średnich rozmiarów firmy działające w sektorach o dużym natężeniu wykorzystania TIK potrzebują czterech e-przywódców zamiast dwóch, zapotrzebowanie na e-przywódców wzrasta o 120 tysięcy. Jeżeli uwzględnić wszystkie wymienione założenia, zapotrzebowanie na e-przywódców rośnie o 227 tysięcy, dając łącznie 915 tysięcy. Założenia wykorzystane do opracowania szacunków popytu i podaży e-przywódców zapewniają ważny ogląd tego, w jaki sposób instytucje akademickie, decydenci oraz przedstawiciele biznesu mogą współpracować ze sobą w zakresie bardziej precyzyjnego prognozowania zapotrzebowania i zapewniania odpowiedniej podaży. Zalecenia przedstawione w odpowiednich rozdziałach obejmują bardziej konkretne działania, które mogą pozwolić wyeliminować opisaną przepaść. Nasi pracownicy i klienci mówią nam, że istnieje przepaść. Opracowaliśmy materiały programowe, które pomogą kształcić dyrektorów ds. IT na przyszłość Jeannette Weisschuh, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji Społecznych, Hewlett-Packard GmbH Badanie dotyczące E-przywództwa 19

20 Zalecane działania Dobra wiadomość jest taka, że Europa ma już uwieńczone sukcesem doświadczenia w podejmowaniu wysiłków angażujących wielu interesariuszy, które przyczyniają się do zapewniania większej podaży e-przywódców. Wyzwaniem, które jest związane z dalszym rozwojem, jest szybka zmiana skali. Niniejsza część zawiera wynikające z badania E-przywództwo umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność: wizja, mapa drogowa i scenariusze na przyszłość zalecenia, które pozwolą zapewnić Europie wystarczające zasoby umiejętności w zakresie e-przywództwa. Celem prezentowanych zaleceń jest zapewnienie cennego wkładu w opracowanie kompleksowej mapy drogowej dla działań podejmowanych na poziomie UE oraz na poziomie krajowym. Zalecenia są przeznaczone dla różnych grup interesariuszy. W ramach projektu opracowano następujące siedem zaleceń. Na poniższych stronach każde z założeń zostało przedstawione bardziej szczegółowo Recommendation Współdziałanie z szerszym gronem grup interesariuszy w celu dopracowania definicji oraz wyznaczników umiejętności z zakresu e-przywództwa. Regularne monitorowanie popytu i podaży e-przywództwa przy jednoczesnym udoskonaleniu planowania i dostępności danych dotyczących e-przywództwa. Opracowanie i zastosowanie wytycznych w zakresie programów nauczania e-przywództwa oraz znaków jakości. Stworzenie nowych formatów i nawiązanie partnerstwa w nauczaniu e-przywództwa oraz nabywaniu odpowiednich umiejętności. Skoordynowanie działań na rzecz rozwoju umiejętności z zakresu e-przywództwa z wysiłkami na rzecz promowania przedsiębiorczości w całej UE. Wspieranie e-przywództwa w kontekście przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Budowanie świadomości umiejętności w zakresie e-przywództwa dla innowacji, konkurencyjności i szans zatrudnienia Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki 20 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek Ogólna charakterystyka sektora Specyfika sektora: wysoka technologia wzajemny

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji?

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Mariusz K.Kaczmarek 11 czerwca 2015 Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Nasza misja CompFort Meridian Polska dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI

ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI ELASTYCZNOŚĆ BIZNESU DZIĘKI SILE LUDZKICH MOŻLIWOŚCI 2 Wkroczyliśmy w Erę Człowieka, w której dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania biznesu stają się nieaktualne. W dzisiejszym, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentki szkoły wyższej technicznej. Joanna Żyra Politechnika Krakowska

Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentki szkoły wyższej technicznej. Joanna Żyra Politechnika Krakowska Oczekiwania rynku pracy wobec absolwentki szkoły wyższej technicznej Joanna Żyra Politechnika Krakowska Trendy obserwowane w gospodarce: Społeczeństwo wiedzy: rosnące znaczenie kapitału ludzkiego Zmienny

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał SZYMACZEK* Sławomir ISKIERKA** PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI Autorzy identyfikują

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak

epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak epolska XX lat później Daniel Grabski Paweł Walczak BIG TRENDY TECHNOLOGICZNE TRANSFORMACJA DOSTĘPU DO LUDZI I INFORMACJI +WYZWANIA W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA Mobile Social Cloud Millennials (cyfrowe

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5 O autorze Tomasz Bartosz Kalinowski ukończył studia w 2003 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zarządzania Jakością tej uczelni oraz rozpoczął studia

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FINLANDII. dr inż. MBA Janusz Marszalec, Centrum Edisona

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FINLANDII. dr inż. MBA Janusz Marszalec, Centrum Edisona WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FINLANDII dr inż. MBA Janusz Marszalec, Centrum Edisona CELE WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wzrost gospodarczy. Kreowanie miejsc pracy.

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Edukacja on demand" przyszłościowe rozwiązania w zakresie szkolenia specjalistów. Marek Graczyk Jacek Jabłoński

Edukacja on demand przyszłościowe rozwiązania w zakresie szkolenia specjalistów. Marek Graczyk Jacek Jabłoński Edukacja on demand" przyszłościowe rozwiązania w zakresie szkolenia specjalistów Marek Graczyk Jacek Jabłoński Spis treści 1 Altkom Akademia 2 Rynek pracy, wyzwania edukacyjne 3 Edukacja on demand doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji 1 INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity Tytuł projektu Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla e-biznesu: czas na decyzje strategiczne.

Edukacja dla e-biznesu: czas na decyzje strategiczne. Edukacja dla e-biznesu: czas na decyzje strategiczne. 1 dr inż. Wojciech Winogrodzki przewodniczący Rady Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej prezes Zarządu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.

PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A. PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A. Charakterystyka spółki fundusz pożyczkowy i organizator procesów klastrowych, fundusz pożyczkowy działający na rynku podmiotów typu MŚP

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 17 ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów w kluczowych sektorach w polsce i na świecie Czerwiec 2015 www.antalglobalsnapshot.com www.antalglobalsnapshot.com

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów

Prezentacja dla inwestorów dla nas to możliwe 27 kwietnia 2009 Prezentacja dla inwestorów dotycząca publikacji danych finansowych za 2008 r Spis treści 1 Działalność K2 2 Wyniki finansowe 3 Realizacja celów inwestycyjnych Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka.

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. 2012 Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. Marcin Kapustka E-usługa utrzymanie Kraków, 23

Bardziej szczegółowo

IV Opis przedmiotu zamówienia:

IV Opis przedmiotu zamówienia: IV Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na zakup eksperckiej usługi informatycznej w ramach której Zamawiający będzie miał zapewniony dostęp, przez okres jednego roku (tj. 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

HR i IT - związek z przyszłością?

HR i IT - związek z przyszłością? HR i IT - związek z przyszłością? Analizy i przewidywanie Przyszłość i nowy kształt działu HR 2 Polski lider rynku ERP Czołowy polski dostawca oprogramowania dla firm Ponad 25 lat doświadczenia Systemy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY ZROZUMIEĆ MISJĘ NPS Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Telemedycyna i farmakoterapia jak stymulować postęp? Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny GlaxoSmithKline w Polsce Kongres Innowacyjnej Gospodarki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BADANIE IT W BIZNESIE OCZAMI MENEDŻERÓW ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ I CHWILE, KTÓRE ŁĄCZĄ.

BADANIE IT W BIZNESIE OCZAMI MENEDŻERÓW ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ I CHWILE, KTÓRE ŁĄCZĄ. ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ I IT W BIZNESIE OCZAMI MENEDŻERÓW BADANIE Badanie wykonane przez THINKTANK - ośrodek dialogu i analiz. Czerwiec 2015 CHWILE, KTÓRE ŁĄCZĄ.

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego

Bardziej szczegółowo

PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Diagnoza stan w punkcie wyjścia Brak elastyczności funkcjonowania i reagowania na zmiany w otoczeniu nowa struktura organizacyjna centrum minimalizacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY BADANIA THINKTANK OFERTA WSPÓŁPRACY W PROJEKTACH ANALITYCZNYCH I BADAWCZYCH WSPÓLNA REALIZACJA BADAO, ANALIZ I DYSKUSJI THINKTANK:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters

Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Oferta szkoleń firmy Code Sprinters Code Sprinters sp z o.o. Królewska 2/2 Kraków Telefon +48 12 379 34 14 Fax +48 12 379 34 11 info@codesprinters.com www.codesprinters.com Jako liderzy na rynku szkoleń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo