E-przywództwo. Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-przywództwo. Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność"

Transkrypt

1 E-przywództwo Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność Wnioski badawcze opracowane przez: Przygotowano dla Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

2 Spis treści INFORMACJE O PROJEKCIE... 2 PODZIĘKOWANIA... 2 WSTĘP... 3 WPROWADZENIE... 4 E-UMIEJĘTNOŚCI: PROGNOZY I SCENARIUSZE... 6 ZNACZENIE E-PRZYWÓDZTWA ZALECANE DZIAŁANIA Zalecenie 1: Współdziałanie z szerszym gronem grup interesariuszy w celu dopracowania wyznaczników umiejętności z zakresu e-przywództwa Zalecenie 2: Regularne monitorowanie popytu i podaży e-przywództwa Zalecenie 3: Opracowanie i zastosowanie wytycznych w zakresie programów nauczania e-przywództwa...23 Zalecenie 4: Stworzenie nowych formatów i nawiązanie partnerstwa w nauczaniu e-przywództwa...24 promowania przedsiębiorczości w całej UE Zalecenie 6: Wspieranie e-przywództwa w kontekście przedsiębiorczości i tworzenia nowych przedsiębiorstw...26 Zalecenie 7: Budowanie świadomości znaczenia umiejętności w zakresie e-przywództwa dla innowacji, konkurencyjności i szans zatrudnienia PODSUMOWANIE (tylna strona okładki) O badaniu W 2012 roku Empirica, IDC oraz INSEAD pracowały razem nad badaniem realizowanym na potrzeby Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej oraz branży. Celem badania zatytułowanego E-przywództwo umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność: wizja, mapa drogowa i scenariusze na przyszłość było Podziękowania Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez czynnego udziału wielu osób. Chcielibyśmy podziękować za wsparcie oraz wkład Komitetu Sterującego, w skład którego weszli Martin Curley, Wiceprezes i Dyrektor INTEL Labs Europe, Annabelle Gawer, docent specjalizująca się w Strategii oraz Innowacji w Imperial College Business School; Peter Hagedoorn, Sekretarz Generalny EuroCIO oraz Elmar Husmann, Starszy Konsultant Zarządzający w firmie IBM. Naszą osobą do kontaktu z ramienia Komisji Europejskiej (KE) był André Richier z Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu, Dyrekcja ds. Przemysłu Usługowego, Dział 2 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność opracowanie wizji e-umiejętności zapewniających dla Europy konkurencyjność oraz innowacyjność, jak również zbadanie sposobów zmierzenia się z bieżącymi i mającymi nadejść w przyszłości wyzwaniami. Szczególną wagę w ramach badania przykładano do umiejętności w zakresie e-przywództwa. Przygotowane w ramach badania analiza, mapa drogowa oraz scenariusze Kluczowych Technologii oraz Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Oprócz tego chcielibyśmy również podziękować wielu osobom z branży, którzy poświęcili swój czas, odrywając się od pracy nad rozwijaniem e-umiejętności, aby wziąć udział w warsztatach projektowych i porozmawiać z nami. skupiają się na sposobie, w jaki Europa może wykorzystać okazje do tworzenia innowacyjności, nowych technologii oraz nieznanych dotąd form organizacji i produkcji, utrzymując przy tym priorytet wzrostu bez wykluczania. Imprint: Niniejsza broszura został przygotowana przez INSEAD elab na zlecenie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Została ona opublikowana w ramach badania E-przywództwo umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność: wizja, mapa drogowa i scenariusze na przyszłość realizowanego przez empirica, IDC oraz INSEAD elab. Informacja prawna: Zarówno Komisja Europejska, jak i wszystkie osoby występujące w jej imieniu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji, jak również za błędy, które mogą się w niej pojawić pomimo dokładnego przygotowania i sprawdzenia. Niniejsza publikacja nie musi odzwierciedlać stanowiska Komisji Europejskiej. Unia Europejska, 2013 Zezwala się na publikowanie pod warunkiem podania źródła, jeżeli nie określono inaczej. Wykorzystanie/publikacja materiałów objętych prawami autorskimi należącymi do osób trzecich wymaga uzyskania pozwolenia właściciela lub właścicieli praw autorskich.

3 Przedmowa Istnieje olbrzymia szansa na utworzenie nowych miejsc pracy i rozwój, której Europa nie powinna zaprzepaścić. Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Sygnały z branży oraz od innych interesariuszy wyraźnie wskazują, że istnieje rosnące zapotrzebowanie na zawody związane z Technologiami Informacyjnymi i Komunikacyjnymi (zawody cyfrowe), a w nadchodzących latach będzie nadal rosnąć. Niemniej jednak spadek liczby absolwentów uniwersytetów specjalizujących się w Technologiach Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz przechodzenie w ostatnich latach dużej liczby pracowników sektora TIK na emeryturę zagraża potencjałowi wzrostu zatrudnienia w tym sektorze. Istnieje olbrzymia szansa na utworzenie nowych miejsc pracy, której Europa nie powinna zaprzepaścić. Europa, rządy poszczególnych krajów oraz interesariusze mają możliwość utworzenia do 2015 roku nawet 864 tysięcy miejsca pracy w sektorze TIK, które rynek jest gotowy wchłonąć. Pozwoliłoby to zamknąć prognozowaną lukę w zakresie e-umiejętności i było przedmiotem odbywającej się w dniach 4-5 marca 2013 roku konferencji na wysokim szczeblu pod tytułem E-umiejętności i kształcenie, podczas której Przewodniczący Barroso ogłosił powstanie Wielkiej Koalicji na rzecz Miejsc Pracy w Sektorze Cyfrowym. Wcześniejszy rozwój wypadków pokazał, że zawody związane z sektorem TIK są znacznie bardziej odporne na skutki kryzysu niż inne miejsca pracy. Rynek pracy pochłania więcej absolwentów kierunków związanych z Technologiami Informacyjnymi i Komunikacyjnymi niż instytucje edukacyjne są w stanie zapewnić. Co za tym idzie, obecnie inwestowanie w e-umiejętności niesie ze sobą jeszcze więcej szans i mniejsze ryzyko. Rosnące znaczenie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych zarówno dla biznesu, jak i dla innowacyjności stanowi szansę dla osób posiadających e-umiejętności, tj. dla tych, którzy posiadają wiedzę zarówno z dziedziny Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, jak również z dziedziny biznesu. Kompetencje te mają kluczowe znaczenie dla wspierania miejsc pracy tworzonych przez działające już firmy na drodze innowacji i rozwoju, jak również wspierania miejsc pracy tworzonych przez przedsiębiorców (w tym przedsiębiorców społecznych), którzy wykorzystują technologię do tworzenia nowych produktów, usług i prowadzenia działalności. Rosnące znaczenie osób posiadających e-umiejętności, zwłaszcza e-liderów, oznacza również większą liczbę grup interesariuszy, które interesują się i angażują w dobre określenie i ocenę popytu oraz zagwarantowanie stosownej podaży. W momencie gdy Komisja podjęła pierwsze działania, mające na celu zapewnienie, że Europa będzie mieć do dyspozycji wystarczającą liczbę osób posiadających niezbędne e-umiejętności, aby zachować innowacyjność i konkurencyjność, jej działania skupiały się przede wszystkim na stronach, których kwestie te dotyczyły bezpośrednio przede wszystkim na branży TIK oraz na sektorze usług TIK. Od tego czasu, w miarę jak firmy inwestują coraz intensywniej w sektorze TIK i przenoszą do świata cyfrowego coraz większą liczbę procesów, produktów i usług, podejmowane są coraz szerzej zakrojone starania i zaangażowaliśmy Dyrektorów ds. Informatyki lub osoby na równorzędnych stanowiskach, tj. liderów, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że ich firmy (działające w sektorze TIK lub w innych sektorach, przede wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa) będą maksymalnie wykorzystywać wartości płynące z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. W działania te angażuje się coraz większa liczba grup interesariuszy. Odzwierciedleniem tej ewolucji jest powołanie Wielkiej Koalicji na rzecz Miejsc Pracy w Sektorze Cyfrowym. Wyniki badania prowadzonego przez INSEAD, empirica oraz IDC wskazują, że e-liderzy stanowią kluczowy element we wszystkich rodzajach firm, a Europa zdołała już zrealizować szereg uwieńczonych sukcesem projektów związanych z kształceniem e-umiejętności. Kolejnymi krokami będzie podjęcie współpracy z szerszym gronem grup interesariuszy w kontekście Wielkiej Koalicji na rzecz Miejsc Pracy w Sektorze Cyfrowym, aby wdrożyć zalecenia i gwałtownie rozwinąć skalę odniesionych wcześniej sukcesów. Komisja z entuzjazmem podchodzi do zapewnienia Europie w przyszłości odpowiedniej liczby profesjonalistów i liderów posiadających stosowne umiejętności, które pozwolą im osiągać innowacyjność i konkurencyjność. Badanie dotyczące E-przywództwa 3

4 Wprowadzenie Osiągnięcie innowacyjności i konkurencyjności w obecnej globalnej gospodarce cyfrowej nie pozostawia firmom wielkiego pola manewru, mogą one tylko inwestować w Technologie Informacyjne i Komunikacyjne. Niemniej jednak bez odpowiednich umiejętności pozwalających wykorzystać tego rodzaju technologie w sposób wydajny firmy narażają się na istotne ryzyko zaprzepaszczenia nakładów inwestycyjnych oraz niezrealizowania kluczowych szans na wzrost i konkurencyjność. Wyniki badania przeprowadzonego w ostatnim czasie przez INSEAD elab nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Pokazują one wyraźnie, że jeżeli firmy mają dostęp do osób posiadających e-umiejętności, takich jak na przykład architekci przedsiębiorstw, specjaliści ds. ryzyka i bezpieczeństwa oraz inżynierowie oprogramowania, a jednocześnie inwestują w nowe technologie, mogą podwoić swoje szanse na osiągnięcie konkurencyjności. Niemniej jednak jeżeli firmy nieposiadające wystarczających zasobów e-umiejętności zrealizują duże inwestycje w nowe technologie, nie zwiększą swoich szans na osiągnięcie lepszych wyników narażają się na ryzyko zaprzepaszczenia nakładów inwestycyjnych na nowe technologie i stratę przewagi konkurencyjnej. Ilustracja 1 przedstawia przykład wielu tego rodzaju współzależności między technologią, umiejętnościami i osiąganymi wynikami. W całej populacji, na której przeprowadzono to badanie, 46% respondentów inwestowało niewielkie środki w rozwiązania informatyczne w chmurze (tj. wydawali mniej niż 10% swojego łącznego budżetu TIK na usługi w chmurze), podczas gdy 30% inwestowało intensywnie w tego rodzaju usługi, a 24% (nieuwzględnione na poniższym wykresie) w ogóle nie inwestowało w usługi w chmurze. 1 1 INSEAD elab. (2013). Building Competitiveness and Business Performance with ICT: How investments in new technology can make companies more competitive. A research report developed in collaboration with AT&T. Available at Ilustracja 1: korzyści z dostępu do odpowiednich zasobów e-umiejętności; ryzyko związane z niewystarczającymi zasobami Within group, % of firms that are competitively agile 72% 72% were competitively agile 42% 42% were competitively agile 36% 36% were competitively agile 46% of participants were Low Investors in Cloud 13% of participants were High Investors in Cloud with Weak Technical Talent 17% of participants were Low Investors in Cloud with Strong Technical Talent Size of Each Group Type (% of total sample) 46% 13% 17% 4 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

5 W grupie podmiotów prowadzących ograniczone inwestycje tylko 36% było elastycznych konkurencyjnie, czyli, w porównaniu do średniej, szybciej i skuteczniej reagowało na pojawiające się lokalnie szanse lub zagrożenia. Korzyści płynące z dysponowania zasobami ludzkimi zorientowanymi na technologię: 17% respondentów stanowiły podmioty inwestujące intensywnie w usługi oparte na chmurze, które posiadały jednocześnie wysoki poziom umiejętności technicznych. Spośród firm z tej grupy 72% było elastycznych konkurencyjnie. Ryzyko płynące z dysponowania niewystarczającymi zasobami ludzkimi zorientowanymi na technologię: Podmioty inwestujące intensywnie w usługi w chmurze, które nie posiadały odpowiednich zasobów ludzkich zorientowanych na technologię, stanowiły 13% wszystkich respondentów oraz 44% spośród podmiotów inwestujących intensywnie w rozwiązania w chmurze. Wyniki badania pokazują, że tego rodzaju podmioty statystycznie nie miały większych szans na osiągnięcie elastyczności konkurencyjnej niż podmioty nieprowadzące tego rodzaju inwestycji. Co do zasady firmy inwestujące intensywniej w usługi oparte na chmurze w celu zwiększenia swojej elastyczności, przy czym miały dotychczas niewystarczający dostęp do umiejętności technologicznych, były narażone na zaprzepaszczenie nakładów inwestycyjnych poczynionych na usługi w chmurze. IWysoki poziom e-umiejętności nie tylko wpływa korzystnie na konkurencyjność, jest również niezbędny, aby uniknąć zaprzepaszczenia nakładów poniesionych na Technologie Informacyjne i Komunikacyjne. Dotyczy to wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, niezależnie od ich rozmiarów lub sektora działalności. Niniejsze sprawozdanie podsumowuje kluczowe wnioski płynące z badania E-przywództwo umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność: wizja, mapa drogowa i scenariusze na przyszłość. Głównym celem tego badania jest pomóc ograniczyć niedobory innowacyjnych umiejętności, luki oraz brak odpowiedniego dopasowania ma terenie Europy oraz zapewnić rzetelne, obiektywne dowody empiryczne w zakresie podaży i popytu na różne rodzaje umiejętności powiązanych z Technologiami Informacyjnymi i Komunikacyjnymi na terenie Europy przy założeniu różnych scenariuszy społeczno-ekonomicznych. Badanie skupiało się szczególnie na umiejętnościach innowacyjnych wyższego rzędu (nazywanych umiejętnościami w zakresie e-przywództwa ). Po przedstawieniu podsumowania tendencji w obszarze popytu i podaży praktyków branży TIK oraz umiejętności użytkowników TIK pozostała część tego dokumentu będzie dotyczyć umiejętności w zakresie e-przywództwa oraz przedstawi siedem zaleceń dotyczących dalszych działań. Dyrektorzy, przedsiębiorcy oraz zarządzający przedsiębiorstwami muszą posiadać odpowiednie e-kompetencje aby móc rozwijać, eksportować i pozostawać w kontakcie z globalnymi rynkami cyfrowymi. W gospodarce cyfrowej umiejętności w zakresie e-przywództwa mają kluczowe znaczenie. Michel Catinat, Kierownik Jednostki ds. Kluczowych Technologii oraz TIK, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu, Komisja Europejska Badanie dotyczące E-przywództwa 5

6 E-umiejętności: prognozy i scenariusze Rosnąca przepaść: nawet w obliczu kryzysu zapotrzebowanie na pracowników w sektorze TIK nadal przewyższa podaż. Ta przepaść stanowi szansę na utworzenie nowych miejsc pracy, której Europa nie powinna zaprzepaścić. Liczba pracowników sektora TIK w Europie wyniosła w 2011 roku 6,67 miliona czyli 3,1% ogólnej siły roboczej. Liczba ta rosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci i będzie nadal rosnąć. Pomiędzy rokiem 2000 a 2010 wzrost liczby pracowników sektora TIK kształtował się rocznie na poziomie 4,26%. Nawet w czasie kryzysu gospodarczego i finansowego, który nęka Europę od końca 2008 roku, wzrost utrzymał się na poziomie 2,65%. Popyt na e-liderów jest szczególnie wyraźny. Spośród około 255 tysięcy wakatów w 27 Krajach Członkowskich Unii Europejskiej w 2012 roku 76 tysięcy wymagało od kandydatów posiadania umiejętności z zakresu zarządzania TIK oraz architektury biznesowej. Co więcej przepaść ta w nierównym stopniu dotyka małych i średnich przedsiębiorstw: 70% wakatów to miejsca pracy w MŚP, które potrzebują znacznie większej liczby specjalistów z zakresu TIK niż duże przedsiębiorstwa. Niemniej jednak zainteresowanie podjęciem kariery w branży TIK wydaje się spadać wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Od 2005 roku liczba absolwentów informatyki na terenie całej Europy nieprzerwanie spada. Spadek ten zwiększa się w miarę jak coraz większa liczba specjalistów TIK odchodzi na emeryturę. Podsumowując: Europa nie produkuje wystarczającej liczby absolwentów w branży TIK, aby móc pokryć swoje zapotrzebowanie. Wyniki reprezentatywnego badania empirycznego przeprowadzonego w 2012 roku wśród dyrektorów ds. informatyki i HR na terenie Europy wykazują, że liczbę spodziewanych wakatów na stanowiskach związanych z TIK, ekstrapolowana dla całej Europy (27 państw), można szacować w 2012 roku na około 255 tysięcy. Innowacyjność jest kluczowa dla konkurencyjności. Wydajne i skuteczne innowacje mają trzy kluczowe aspekty: strategia, umiejętności i narzędzia. Te trzy elementy spoczywają w rękach najwyższego kierownictwa. Federico Flórez, Dyrektor ds. Informacji oraz Innowacji, Ferrovial 6 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

7 Przepaści w przyszłości: oparte na scenariuszach prognozy dotyczące praktyków TIK oraz umiejętności zawodowych w Europie w latach Prawdopodobny kierunek rozwoju w zakresie popytu i podaży e-umiejętności na terenie Europy określono na podstawie badań empirycznych opartych na kilku prognozach bazujących na scenariuszach. W ramach scenariusza Ostrożnego wzrostu nadmiar popytu lub niedobory e-umiejętności mają wynieść w 2015 roku łącznie 372 tysiące miejsc pracy, w porównaniu do obecnych 255 tysięcy. W bardziej optymistycznym scenariuszu Powrotu do stabilizacji niedobory, tj. teoretyczna liczba wakatów w sektorze TIK ma wynosić w 2015 łącznie 864 tysiące. Każdy scenariusz zakłada inne czynniki wejściowe i wyjściowe, które stanowią model przyszłej struktury podaży i popytu. Czynniki wejściowe obejmują takie czynniki jak liczba absolwentów z branży TIK wchodzących na rynek pracy w tej branży, jak również liczba samouków lub pracowników posiadających certyfikaty branżowe. Czynniki wyjściowe obejmują czynniki takie jak tendencje w zakresie przechodzenia na emeryturę oraz inne wzorce wycofywania się z rynku pracy. Scenariusze te zostały zbadane w ramach trzech warsztatów, a biorący w nich udział eksperci dokładnie przyjrzeli się założeniom i wnieśli swój wkład w przygotowanie ostatecznego modelu. Zapotrzebowanie na e-umiejętności w przyszłości będzie dotyczyć stanowisk wyższego szczebla z branży TIK, w tym stanowisk kierowniczych, planistycznych i strategicznych, jak również specjalistów ds. rozwoju TIK, a mniej stanowisk wsparcia w dziedzinie TIK oraz realizacji i eksploatacji, tj. stanowisk dotyczących infrastruktury. Rozbieżności między podażą i popytem są znaczne, nawet zakładając dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze Ostrożnego wzrostu oraz Powrotu do stabilizacji. 2 For a signifi cantly more detailed description of the methodology used, please refer to Chapter 2 of the Final Report, available at Badanie dotyczące E-przywództwa 7

8 E-umiejętności: prognozy i scenariusze Wyniki scenariusza Ostrożnego wzrostu Scenariusz Ostrożnego wzrostu zakłada wzrost gospodarczy oraz powolny powrót do historycznych tendencji wzrostowych. Zakłada się, że od 2010 do 2015 roku PKB na terenie Europy będzie odnotowywać średnio 0,92% złożoną roczną stopę wzrostu. Inwestycję w IT na średnią skalę będą odnotowywać 2,1% roczny wzrost do 2015 roku, przy czym od 2014 roku pojawi się trend wzrostowy, prowadząc do stopy wzrostu na poziomie 4,3% w latach Inwestycje w IT będą opierać się na coraz szybszym przenikaniu się urządzeń mobilnych, aplikacji, usług w chmurze oraz innych nowych modeli dystrybucji usług IT. Prognozy przewidują, że od 2014 roku aplikacje i usługi dotyczące danych na dużą skalę odnotują znaczący wzrost. Wzrost inwestycji MŚP oraz innowacji w dziedzinie IT będzie zwiększać się bardzo powoli ze względu na powolne ożywienie gospodarcze i utrzymujące się skutki kryzysu finansowego. W dziedzinie edukacji należy się spodziewać nieznacznego wzrostu liczby absolwentów kierunków z branży TIK oraz pewnego stopnia mobilności zawodowej. Prywatne finansowanie kształcenia i szkoleń będzie na średnim poziomie. W przestrzeni publicznej oparte na danych usługi komercyjne dostępne w Internecie, oparte w znacznym stopniu na urządzeniach mobilnych, będą pociągać za sobą ryzyko powstania wielkiego brata. Zakłada się, że na niwie politycznej będziemy mieć nadal do czynienia ze stopniowym procesem budowania Europy. Ciągłe negocjacje miedzy Krajami Członkowskimi UE będą prowadzić do stopniowych i coraz większych postępów w dziedzinie budowania spójności Europy. Scenariusz Ostrożnego wzrostu zakłada, że liczba pracowników sektora TIK na terenie Europy wzrośnie z 6,53 miliona w 2011 roku do 7,09 miliona w 2020 roku, przy czym 5,15 miliona osób będzie uprawiać zawody praktyczne w sektorze TIK, a 1,95 miliona będzie piastować stanowiska kierownicze w branży TIK. Można zaobserwować ogólny trend zmierzający w kierunku niedoborów praktyków z tej dziedziny, jednocześnie w niektórych krajach utrzyma się, choć tylko przez kilka lat, pewna stopa bezrobocia wśród specjalistów z tej dziedziny wynikająca z niewielkiej mobilności lub braku mobilności na terenie UE. Kraje te to przede wszystkim Polska i Hiszpania. W Polsce występuje nadpodaż, przede wszystkim ze względu na utrzymującą się dużą liczbę absolwentów instytucji kształcenia na poziomie wyższym i zawodowym, podczas gdy w Hiszpanii mamy do czynienia ze spadkiem popytu. W ramach scenariusza Ostrożnego wzrostu przepaść między popytem i podażą ma osiągnąć w 2015 roku poziom 372 tysięcy. Liczby te można opisać jako potencjał popytu lub potencjał zatrudnienia w sektorze TIK. 1,000,000 Ilustracja 2: Prognozowana podaż i popyt na e-umiejętności w ramach dwóch scenariuszy. 900, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Scenario: Return to Confidence Vacancies Total Practitioners Management & Architects Scenario: Cautious Growth Vacancies Total Practitioners Mangement & Architects 8 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

9 Wyniki na podstawie scenariusza Powrotu do stabilizacji Scenariusz Powrotu do stabilizacji zakłada znacznie szybsze tempo wzrostu gospodarczego w połączeniu z ożywieniem gospodarczym na terenie Europy, które ma pojawić się od 2014 roku. Zakłada się, że wzrost PKB na terenie Europy osiągnie w latach średni roczny poziom 1,3%. Zapotrzebowanie na kandydatów na stanowiska związane z zarządzaniem TIK będzie szczególnie wysoki, a jednocześnie będzie zwiększać się liczba wakatów dla praktyków. Ożywienie gospodarcze tworzy korzystne ramy dla inwestycji w IT, które mogą spodziewać się rocznego wzrostu na poziomie 2,9% do 2015 roku, a następnie zwiększenia tego tempa do 5,6% w latach W ramach tego scenariusza zakłada się zwiększenie udział oraz łącznej liczby stanowisk pracy związanej z opracowywaniem aplikacji, jak również nieznaczny spadek ilości miejsc pracy związanych z infrastrukturą. Scenariusz Powrotu do stabilizacji zakłada intensywną, ogólną tendencję w kierunku niedoboru praktyków, przy czym jeżeli należy się spodziewać bezrobocia wśród praktyków z tej branży, będzie to bezrobocie naturalne na poziomie około 2%. W ramach takiego scenariusza potencjał zapotrzebowania na pracowników sektora TIK przekroczy 7,47 miliona w 2020 roku, osiągając poziom 8,99 miliona. Jesteśmy na rozdrożu, w punkcie, w którym Europa może naprawdę wykorzystać potencjał TIK do dramatycznego zwiększenia wydajności pod warunkiem, że będziemy mieć odpowiednie umiejętności oraz przywódców. Jest to jedyny sposób, w jaki Europa może rozwijać swoją wydajność. W ujęciu całościowym tego rodzaju nowe technologie tworzą miejsca pracy. Jan Muehlfeit, Prezes Microsoft Corporation Europe Zdaje się, że niektórzy z naszych przywódców zapomnieli, że szans pojawiających się w czasie kryzysu nie wolno zaprzepaścić. Mając mniej robimy mniej, zamiast robić więcej mając mniej. Powinniśmy skupić się na tym, jak znaleźć dla nas nowe miejsce. Constantijn van Oranje-Nassau, Przewodniczący Gabinetu Wiceprzewodniczącej Neelie Kroes, Komisja Europejska W ramach scenariusza Powrotu do stabilizacji przepaść między popytem i podażą ma osiągnąć w 2015 roku poziom 864 tysięcy. Badanie dotyczące E-przywództwa 9

10 Znaczenie e-przywództwa Nowy rodzaj przywództwa, e-przywództwo, staje się kluczowym elementem innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Aby zwiększyć swoją wydajność oraz konkurencyjność firmy w coraz większym stopniu polegają na Technologiach Informacyjnych i Komunikacyjnych w zakresie zarządzania procesami, innowacyjności oraz dostawy swoich produktów i usług. W miarę jak firmy coraz więcej inwestują w działalność biznesową oraz technologię, liderzy w branży TIK powinni wiedzieć coraz więcej o biznesie, podczas gdy liderzy biznesowi powinni wiedzieć coraz więcej o TIK. Badacze INSEAD odkryli, że strategiczne role Dyrektorów ds. Informatyki oraz Zespołów TIK znacząco zwiększyły swoje znaczenie. Od 2009 roku badacze INSEAD współpracowali z europejskim zrzeszeniem dyrektorów ds. informatyki CIOnet w zakresie corocznego badania prowadzonego wśród tych dyrektorów. Otrzymane wyniki jednoznacznie pokazują: Dyrektorzy ds. IT spędzają znaczną część swojego czasu na zadaniach innych niż zarządzanie usługami TIK; Dyrektorzy ds. IT spędzają około jednej trzeciej swojego czasu pracując z kolegami niezaangażowanymi w dziedzinie TIK, podczas gdy Zespoły TIK poświęcają im około jednej czwartej swojego czasu pracy. W obu przypadkach zakłada się, że ilość czasu poświęcanego w pracy kolegom zaangażowanym w działalność biznesową wzrośnie o przynajmniej 20%; oraz Dyrektorzy ds. IT oraz ich zespoły spodziewają się, że będą spędzać coraz mniej czasu zarządzając usługami TIK, a coraz więcej czasu pracy będą poświęcać kolegom zajmującym się działalnością biznesową, zarządzaniu procesami biznesowymi o zasięgu ogólnofirmowym oraz pracy z zewnętrznymi klientami i partnerami. E-przywództwo w kontekście e-umiejętności Komisja Europejska przyjęła wiodącą rolę w śledzeniu rozwoju podaży i popytu na e-umiejętności. W 2004 roku Europejskie Forum E-umiejętności przyjęło następując definicję e-umiejętności (KE, 2004): umiejętności użytkowników TIK: zdolności niezbędne osobom do wydajnego stosowania systemów i urządzeń TIK. Użytkownicy TIK stosują systemy w charakterze narzędzi wspierających ich własną pracę. Umiejętności użytkowników obejmują wykorzystanie powszechnie dostępnych programów narzędziowych oraz wyspecjalizowanych narzędzi wspierających zadania biznesowe w ramach branży. umiejętności praktyków TIK: zdolności niezbędne do badania, opracowywania, projektowania, planowania strategicznego, zarządzania, produkcji, konsultingu, marketingu, sprzedaży, integracji, instalacji, administrowania, utrzymania, wsparcia i serwisowania systemów TIK. umiejętności z zakresu e-biznesu (zwane również e-przywództwem): zdolności niezbędne do wykorzystania okazji tworzonych przez Technologie Informacyjne i Komunikacyjne, przede wszystkim Internet, w celu zapewnienia bardziej wydajnej i skutecznej pracy różnego rodzaju przedsiębiorstw, badania nowych sposobów prowadzenia działalności/administracji oraz procesów organizacyjnych oraz/lub do zakładania nowych przedsiębiorstw. W toku niniejszego badania skonsultowano się z szeroką gamą grup interesariuszy oraz ekspertów, w wyniku czego opracowano następującą definicję e-przywództwa. E-przywództwo oznacza osiągnięcie celu, który zasadza się na TIK, poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi oraz wykorzystanie TIK. Co do zasady e-przywódcy to przywódcy, którzy korzystają z technologii w celu osiągnięcia celu związanego z TIK. 3 Aral, Brynjolfsson and Wu 2012; Brynjolfsson and Saunders 2010; Hunter and Westerman 2010; and Weil and Ross For recent examples, see Austin et al. 2009; Fonstad 2011, 2012; Peppard 2010, 2013; Spitze and Lee 2012; Woerner and Weill (2009). 5 Fonstad (2012). Three ways to thrive: How Chief Information Offi cers are enabling their organizations to grow and strengthen in today s challenging economy. An annual report on the expanding strategic roles of ICT professionals, developed by INSEAD elab in collaboration with CIONET 10 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

11 Starając się wyjaśnić dlaczego zapotrzebowanie na e-przywódców wyprzedza ich podać, badacze INSEAD sporządzili profil wielu firm, które stały się znacznie bardziej konkurencyjne poprzez różne zastosowanie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Poniżej omawiamy przykłady dwóch takich firm: AkzoNobel oraz Coca-Cola Europe. W 2012 Dyrektor ds. IT w AkzoNobel, Pieter Schoehuijs, zdobył nagrodę Europejskiego Dyrektora ds. IT Roku za przywództwo oparte na procesach biznesowych, ponieważ jego rola w kształceniu nowej generacji e-przywódców w strukturach własnej firmy oraz poza nią. Około osiem lat temu, aby skuteczniej konkurować i wchodzić na nowe rynki, wyższe kierownictwo AkzoNobel zdecydowało się przekształcić firmę z holdingu finansowego skupiającego oddzielne przedsiębiorstwa w bardziej zintegrowaną organizację, w ramach której jednostki biznesowe działałyby w sposób skoordynowany, zwiększając wydajność i zapewniając sobie synergię. Kluczowym elementem tej transformacji były Technologie Informacyjne i Komunikacyjne. Obecnie Dział TIK w AkzoNobel dysponuje rocznym budżetem operacyjnym na poziomie 300 milionów euro i odpowiada za wszystkie systemy stosowane w firmie, również za te wspierające działy operacyjne, takie jak dział finansowy, łańcucha dostaw, HR i dział prawny. W działach związanych z TIK w 43 krajach na całym świecie pracuje około 930 osób. Tego rodzaju masowa konsolidacja, połączona z większym wykorzystaniem usługodawców wewnętrznych znacząco zmieniła zestaw umiejętności koniecznych w Dziale TIK AkzoNobel. Wcześniej bardziej potrzebni byli technicy, którzy potrafili instalować serwery, zarządzać systemami i wgrywać aktualizacje. Obecnie w firmie istnieje większe zapotrzebowanie na pracowników, którzy potrafią zarządzać realizacją usług, planować systemy (np. architektura przedsiębiorstw) oraz procesy biznesowe. W Coca-Cola Company Dyrektor ds. IT na Europę, Sabine Everaet, wraz z liczącym 45 specjalistów zespołem obsługuje wszystkie potrzeby w zakresie TIK na terenie Europy, które nie zostały zlecone usługodawcom zewnętrznym. W przypadku firmy globalnej, która w 2011 roku wygenerowała przychody przekraczające 46,5 biliarda euro, Evaret i jej zespół są uważani za kluczowych partnerów biznesowych w zakresie identyfikowania ryzyka oraz zależności między skomplikowanymi programami, a ich zakres obowiązków wykracza znacznie poza klasyczne projekty TIK. Ich strategiczne funkcje wyklarowały się dopiero po udoskonaleniu działalności w sektorze TIK oraz po udoskonaleniu kluczowych procesów biznesowych. Evaret rozwinęła umiejętności całego zespołu TIK, umożliwiając im łatwiejsze wejście w rolę osób zarządzających zależnościami między działalnością biznesową wyższego rzędu oraz kwestiami TIK. Zachęcam moich ludzi do współpracy ze wszystkimi jednostkami biznesowymi, z wyższym kierownictwem rozlewni, pracy z działem korporacyjnym, rozumienia na czym polega dynamika, patrzenia na sprawy z ich perspektywy, uczenia się kojarzenia faktów i wynoszenia z tego holistycznego oglądu na zagadnienie, wyjaśnia Evaret. Badanie dotyczące E-przywództwa 11

12 Znaczenie e-przywództwa Skuteczni e-przywódcy są w stanie poprowadzić zespoły i zarządzać systemami technologicznymi w sposób, który pozwala spełnić lokalne i globalne zapotrzebowanie. W 1961 roku W.C.H. Prentice opublikował w Harvard Business Review (HBR) artykuł pod tytułem Understanding Leadership (Zrozumieć przywództwo), który okazał się na tyle istotny, że ten szanowany dziennik opublikował materiał ponownie w 2004 roku. W swoim artykule Prentice przedstawił następującą definicję przywództwa (Prentice 2004, ): Przywództwo to osiąganie celu poprzez kierowanie pomocnikami. Człowiek, który z powodzeniem zarządza swoimi współpracownikami i osiąga określony cel, jest przywódcą. Wielki przywódca to ten, kto jest w stanie powtarzać to dzień po dniu, rok po roku, w różnych okolicznościach. Od czasu jak Prentice położył podwaliny pod tę ekscytującą dziedzinę nauki, przeprowadzono dużą liczbę badań dotyczących przywództwa, klasyfikując kluczowe działania i umiejętności, które stanowią o skutecznym przywództwie, oraz opisując w jaki sposób działania i odpowiedzialność przywódcy może zostać rozdzielona między kilka osób. Badania dotyczące przywództwa konsekwentnie podkreślają cztery ogólne działania, które przywódcy muszą być w stanie skutecznie realizować: Rozszyfrowywanie sytuacji (np. identyfikacja współzależności); Tworzenie i zarządzanie relacjami pomimo barier (np. budowanie relacji w ramach i poza organizacją); Opracowanie porywającej wizji inicjatywy, która tworzy wartość (np. wskazuje ryzyko i synergię wynikającą ze współzależności); oraz Zarządzanie zmianą oraz tworzenie odnajdowanie, negocjowanie, koordynowanie i motywowanie różnych zasobów na przestrzeni procesu realizacji danej inicjatywy oraz osiąganie i utrzymywanie płynącej z niej wartości (np. aktywne eksperymentowanie). Oprócz stworzenia listy czynności badacze porównali również charakterystyki przywództwa z cechami niezbędnymi do zarządzania, tak aby podkreślić różnice między tymi dwiema koncepcjami. W wydanej w 1989 roku książce On Becoming a Leader (Jak zostać przywódcą) Warren Bennis sporządził listę tych różnic. Poniżej przedstawiono szereg przykładów z jego badań: Kierownik administruje; przywódca wprowadza innowacje. Kierownik podtrzymuje; przywódca unowocześnia. Kierownik skupia się na systemach i strukturze; przywódca skupia się na ludziach. Kierownik polega na kontroli; przywódca budzi zaufanie. Kierownik pyta jak i kiedy; przywódca pyta co i dlaczego. Kierownik robi realizuje zadanie właściwie; przywódca realizuje właściwe zadanie W oparciu o prace Prentice a oraz wielu innych uczonych, badacze INSEAD sformułowali następującą definicję e-przywództwa. E-przywództwo oznacza osiągnięcie celu, który zasadza się na TIK, poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi oraz wykorzystanie TIK. E-przywódcy są szczególnie istotni w przedsiębiorstwach cyfrowych. Przedsiębiorstwa cyfrowe to przedsiębiorstwa ze wszystkich gałęzi gospodarki, które mogą tworzyć wartości gospodarcze oraz/lub społeczne z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Odznaczają się intensywnym wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych w celu zapewnienia sobie danych biznesowych, zaangażowania swoich klientów, udoskonalenia swojej działalności i opracowywania nowych modeli biznesowych. 12 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

13 Ilustracja 3: E-przywódcy skupiają się na wykorzystaniu technologii oraz mnogości zasobów w celu realizacji powiązanych z TIK celów. E-przywódca Kierownik Przywódca Cyfrowy przedsiębiorca Przedsiębiorca Przywództwo to osiąganie celu poprzez kierowanie zasobami ludzkimi. E-przywództwo to osiągnięcie celu, który zależy od TIK, poprzez kierowanie zasobami ludzkimi oraz wykorzystanie TIK. E-przywódcy to przywódcy, którzy wykorzystują technologię do realizacji celu związanego z TIK. Przedsiębiorczość to stworzenie nowej firmy poprzez kierowanie zasobami ludzkimi. Przedsiębiorcy to przywódcy, którzy tworzą nowe przedsięwzięcia. Cyfrowa przedsiębiorczość to stworzenie nowej firmy opartej w zakresie swojej działalności, produktów i usług na TIK poprzez kierowanie zasobami ludzkimi i wykorzystanie TIK. Cyfrowi przywódcy to przywódcy, którzy na przykład tworzą na potrzeby swojej działalności, produktów oraz usług nowe przedsięwzięcia oparte na TIK. Badanie dotyczące E-przywództwa 13

14 Znaczenie e-przywództwa Skuteczni e-przywódcy mają zestaw kompetencji o modelu T Skuteczne firmy oczekują, że e-przywódcy będą mieć zestaw kompetencji o modelu T. Mówiąc prosto, posiadanie zestawu kompetencji o modelu T oznacza, że przywódca posiada wiedzę zarówno z dziedziny biznesu, jak i TIK. Natomiast mówiąc dokładniej, oznacza to, że przywódca będzie posiadał następujący zestaw kompetencji: Wykorzystanie TIK: Pionowy zestaw umiejętności, który odzwierciedla wiedzę ekspercką lub pogłębioną wiedzę z konkretnego obszaru (np. nauka, inżynieria, TIK, nauki społeczne); Poziomy zestaw umiejętności, który odzwierciedla umiejętności poprzeczne (np. negocjowanie, krytyczne myślenie, projektowanie i myślenie zorientowane na systemy, działalność i przedsiębiorczość, itp.), które pozwalają nawiązać współpracę pomimo szeregu granic. ZARÓWNO zestawy kompetencji pionowych, jak i poziomych wymagają określonego przez Komisję podstawowego zestawu kompetencji użytkownika TIK. Choć e-przywódcy powinni mieć zestaw kompetencji o modelu T, zakres posiadanej wiedzy eksperckiej może się różnić, w zależności o tego, z jaką część działalności odpowiada e-przywódca. W poniższej tabeli zestawiono osiem głównych celów i powiązanych działań, które odnoszące sukcesy firmy muszą być w stanie przeprowadzić (korzystając z zasobów wewnętrznych lub zewnętrznych), aby wykorzystywać TIK w sposób konkurencyjny. Tabela pokazuje, w jaki sposób każdy z ośmiu zestawów czynności wymaga zrozumienia na poziomie strategicznym (wiedza na temat tego, co jest możliwe) lub na poziomie praktycznym (wiedza na temat tego, jak przeprowadzić to, co jest możliwe) w odniesieniu do zestawu kompetencji. Na przykład Dyrektor ds. Marketingu powinien rozumieć technologie takie jak media społecznościowe czy techniki analityczne na poziomie strategicznym, natomiast rozumieć sposoby mierzenia i modelowania zachowań konsumenckich na poziomie praktycznym. Z drugiej strony architekci przedsiębiorstw muszą rozumieć systemu TIK oraz sposoby rozpoznawania i zarządzania współzależnościami (np. między TIK, procesami i danymi biznesowymi) na poziomie praktycznym, jak również posiadać wiedzę ekspercką z zakresu funkcjonalności, produktów i specyfiki sektora, tak aby zapewnić, że architektura przedsiębiorstwa będzie wspierać model działalności najlepiej dostosowany do jej strategii. Rozpoznanie odpowiednich okazji technologicznych oraz wpływanie na interesariuszy wewnątrz organizacji w celu wykorzystania tych okazji, oto niektóre kluczowe elementy charakterystyczne nowoczesnego przywództwa w sektorze TIK. Pracownicy, zwłaszcza świeżo upieczeni absolwenci, często mają przewagę wynikającą z posiadania jasno określonej struktury, która pomaga im się rozwijać i rosnąć razem z organizacją. Firma Intel wierzy, że aby przyciągnąć i utrzymać najbardziej utalentowanych ludzi, ważne jest wyposażenie pracowników w jasne i wyraźnie określone ścieżki rozwoju, które zapewniają przywództwo w dziedzinie osobistej, organizacyjnej i branżowej. Jim Kenneally, Główny Badacz Intel Labs oraz Badacz Stowarzyszony w Innovation Value Institute 14 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

15 W dużych i średnich przedsiębiorstwach e-przywództwo rozkłada się na wiele osób W wielu dużych firmach jeden główny e-przywódca, taki jak na przykład Dyrektor ds. IT, jest odpowiedzialny za całokształt rozwoju i zarządzania systemami TIK, podczas gdy jego zastępcy odpowiadają za realizację bardziej skonkretyzowanego zestawu zadań, na przykład jednego z zadań wymienionych w tabeli. Oprócz Dyrektora ds. IT wiele firm zatrudnia na przykład Głównego Architekta Przedsiębiorstwa, który jest odpowiedzialny za to, aby systemy TIK, procesy biznesowe oraz dane były skoordynowane i zgodne z modelem działalności przedsiębiorstwa. W niektórych firmach pracują również kierownicy zajmujący się zarządzaniem współzależnościami IT na wysokim szczeblu, którzy muszą zarządzać zespołami kierowników biznesowych oraz twórców TIK, tak aby zapewnić, że potrzeby konkretnej działalności mają odpowiedni priorytet, są zgodne z wymaganiami i realizowane. Tabela 1: Aby zapewnić ich prawidłową realizację, każdy z wymienionych poniżej zestawów kluczowych czynności wymaga innego połączenia rozumienia kompetencji pionowych i poziomych na poziomie strategicznym i praktycznym. Literacy & Basic Skills Using ICT (Vertical Expertise) Developing organisations (Horizontal/Transversal Expertise) Global Knowledge Economy Talents Key Sets of activities digital literacy, etc. Reading, writing, math, ICT expertise Function expertise Product expertise Customer & Sector expertise Managing change & inventing Developing a compelling vision Building and aligning relationships across boundaries Making sense of a situation Business development, sales and marketing Business process management Program & project management Global sourcing management Enterprise architecture Solution development and implementation Information management & security IT services management & delivery = strategic understanding (knowing what is possible) = practical understanding (knowing how to do the possible) 6 For general research on the importance of distributed leadership see Ancona and Bresman (2007), Ancona et al. (2007), and Ancona et al. (2009). Badanie dotyczące E-przywództwa 15

16 Szacunkowe zapotrzebowanie i podaż e-przywódców Czy europejskie firmy mają dostęp do wystarczającej liczby e-przywódców, którzy umożliwią wykorzystanie technologii w celu podnoszenia konkurencyjności poprzez udoskonalanie działalności i wprowadzanie innowacji? Nasuwa się prosta odpowiedź nie, natomiast rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Aby oszacować zapotrzebowanie na e-przywódców, zespół badawczy założył, że w niektórych firmach potrzeba więcej e-przywódców niż w inny, w zależności od dwóch aspektów. 1. Rozmiar firmy: pod względem liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (FTE), duże firmy ( FTE) lub bardzo duże firmy (ponad 1000 FTE) mają większe zapotrzebowanie oraz możliwości rozdysponowania kluczowych funkcji wśród większej liczby osób niż mikrofirmy (1-9 FTE) oraz małe firmy (10-49 FTE). 1. Stopień wykorzystania TIK w sektorze: jest to stopień w jakim firmy polegają na technologii w swojej działalności biznesowej, innowacyjności oraz świadczeniu usług i dostarczaniu produktów. Zapotrzebowanie na e-przywódców jest większe w przypadku firm z sektora TIK niż w przypadku firm z innych sektorów, ponieważ sektor ten potrzebuje e-przywódców do swojej działalności wewnętrznej, tworzenia innowacji oraz do świadczenia usług na zewnątrz. W sektorach niezwiązanych z TIK mamy do czynienia z sektorami mniej lub bardziej opartymi na TIK. W oparciu o te czynniki firmy przyporządkowano do jednej z trzech różnych grup, wyróżnionych w poniższej tabeli kolorami. Zapotrzebowanie oszacowano w ramach każdej z tych grup. Łączne zapotrzebowanie na e-przywództwo w Europie szacuje się na 680 tysięcy osób. Tabela 2: Podsumowanie szacunkowego zapotrzebowania na e-przywództwo Type of Firm & Sector Size of firm Estimated demand of e-leaders per enterprise Number of enterprises Estimated total demand for e-leaders by firm type high growth SMEs 1 15,000 15,000 ICT sector medium 4 6,500 26,000 large & very large 8 1,400 11,000 High ICT intensity sectors high growth SMEs medium large & very large ,000 30,000 60, ,000 29, ,000 Low ICT intensity sectors high growth SMEs medium large & very large ,000 25, , ,000 42,000 84,000 TOTAL ESTIMATED DEMAND OF e-leaders 436, , E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

17 Szacunkowa podaż umiejętności w zakresie e-przywództwa Zespół badawczy wykorzystał dane zebrane w Europejskim Systemie Statystycznym do celów naukowych w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), skąd zaczerpnięto zgodne ze standardem ISCO-08 kodowane dane dotyczące różnego rodzaju zawodów, w tym stanowisk kierowniczych od kierowników najwyższego szczebla aż po asystentów kierowników poszczególnych linii produktów. Aby oszacować podaż e-przywódców w ramach każdej z tych ośmiu kategorii badacze przemnożyli liczebność każdej grupy przez jej współczynnik e-przywództwa, czyli szacunkową liczbę osób w ramach kategorii standardu ISCO- 08, którzy mają wystarczający zestaw kompetencji w modelu T z dziedziny ICT oraz umiejętności biznesowych, aby móc występować w roli e-przywódców. Łączną podaż określono sumując otrzymane w ten sposób liczby e-przywódców w ramach każdej z grup zawodowych NACE. W wyniku tych założeń łączną podaż e-przywódców na poziomie kierowniczym na terenie Europy określono na około 661 tysięcy. SAFRAN przykłada wagę do zapewnienia sobie odpowiedniej liczby e-przywódców. Potrzebujemy, aby nasi przywódcy rozumieli jak prowadzimy naszą działalność, jakie nowe i istotne technologie informacyjne oraz telekomunikacyjne pojawiają się na rynku oraz w jaki sposób możemy najlepiej wykorzystać szanse, które dają nam nowe technologie, aby nasza działalność rozkwitała. Daniel Dubreuil, Dyrektor ds. IT, SAFRAN Tabela 3: Podsumowanie szacunkowej podaży e-przywództwa Occupation Group Population of Each Occupation Group Times (x) e-leadership quota Equals (=) ICT Population Entrepreneur Gazelles ICT service managers (ISCO 1330) 12, % 12, , % 260,697 Other Managers (ISCO 112, 121, 123, 131, 1332, 134, 141, 142, 143) (selection of examples, below) 12,553,845 varied (average is about 3%) 389,182 Managing directors and chief executives 1,495,180 3% 44,855 Business services and administrative managers 2,283,360 5% 114,168 Sales and marketing managers 1,094,997 5% 54,750 Research & development managers 129,445 50% 64,723 Managers in agriculture, forestry and fisheries 109,833.5% 549 Professional services managers (other) 135,759.5% 679 TOTAL ESTIMATED SUPPLY OF e-leaders 661,000 Badanie dotyczące E-przywództwa 17

18 Szacunkowe zapotrzebowanie i podaż e-przywódców Zmiana założeń pokazuje jeszcze większą przepaść między popytem i podażą e-przywódców. Cytowane w niniejszym opracowaniu szacunkowe dane dotyczące popytu i podaży e-przywódców są dość konserwatywne. Gdy przedstawiono te dane ekspertom z branży nauki, przemysłu oraz instytucji publicznych, większość z nich zgodziła się, że faktyczne zapotrzebowanie na e-przywódców jest zapewne wyższe, prawdziwa podaż jest niższa, a co za tym idzie, faktyczna różnica między podażą i popytem jest jeszcze większa. Aby lepiej zrozumieć, jak bardzo te szacunki są uzależnione od każdego kluczowego założenia oraz aby w ramach tego procesu lepiej zrozumieć dlaczego podaż i popyt ulegają zmianą, zachęcamy czytelników do sprawdzenia, zakwestionowania i zmiany każdego założenia, aby zobaczyć w jaki sposób będzie ono wpływać na podać i popyt. W Tabeli 3 opisano jak zmiana kilku kluczowych założeń może zwiększyć lub zmniejszyć wyjściowe szacunki podaży i popytu. Zmiana kluczowych założeń związanych z szacunkami PODAŻY e-przywódców Założenie: Wszyscy spośród kierowników obsługi TIK mogłoby być e-przywódcami. Niemniej jednak firmy, które skonsolidowały i zdecentralizowały swoje stanowisk w zakresie TIK i przeszły do modelu organizacji o wspólnych usługach, musiały zwolnić szereg kierowników, jednocześnie muszą zatrudnić nowych. Założenie: Połowa spośród kierowników ds. badań i rozwoju mogłoby być e-przywódcami. Można argumentować, że jest to zbyt daleko idące założenie, ponieważ wielu naukowców pracujących w działach badań i rozwoju niekoniecznie ma umiejętności pozwalające im inspirować i prowadzić zespoły do stworzenia rozwiązań opartych na TIK. Założenie: 5% kierowników usług biznesowych i kierowników administracyjnych (NACE 1210) mogłoby być e-przywódcami. Można argumentować, że niektóre założenia są zbyt ograniczające. Na przykład można by założyć, że dwukrotnie więcej kierowników usług biznesowych i kierowników administracyjnych posiada wystarczającą wiedzę z dziedziny TIK, aby zostać e-przywódcami. Zmiana wynikająca ze zmiany założeń Jeżeli założenie to zmniejszyć z poziomu 100% do 80%, na terenie Europy powinno być o 52 tysiące mniej e-przywódców. Jeżeli założenie to zmniejszyć o połowę z poziomu 50% do 25%, na terenie Europy powinno być o 32 tysiące mniej e-przywódców. Jeżeli założenie to zwiększyć z poziomu 5% do 10%, na terenie Europy powinno być o 114 tysiące więcej e-przywódców. Połączyliśmy siły z Komisją Europejską i niektórymi uczelniami ekonomicznymi chcąc opracować program dwuletnich studiów MBA w dziedzinie IT oraz program studiów magisterskich na kierunku Architektura przedsiębiorstw. Christian Pagel, Wiceprzewodniczący ds. Korporacyjnych Systemów Biznesowych oraz Dyrektor ds. IT, SGLCarbon SE, Członek Zarządu ds. HR i Kształcenia, EuroCIO 18 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

19 Zmiana kluczowych założeń związanych z szacunkami POPYTU na e-przywódców Założenie: W sektorze usług TIK, aby zachować wydajność, średnie firmy potrzebują jedynie czterech, a duże firmy jedynie ośmiu e-przywódców. Można z łatwością uargumentować, że tego rodzaju założenie jest nieuzasadnione, ponieważ firmy z sektora usług TIK potrzebują e-przywódców, aby budować relacje między wewnętrznymi klientami i angażować klientów zewnętrznych. Zmiana wynikająca ze zmiany założeń Jeżeliby zmienić to założenie i stwierdzić, że firmy z sektora usług TIK potrzebują dwa razy więcej e-przywódców, zapotrzebowanie na nich zwiększyłoby się o 37 tysięcy. Założenie: Gazele potrzebują tylko jednego e-przywódcy, aby odnieść sukces. Można argumentować, że w obecnej gospodarce cyfrowej każdy start-up, który zdołał przez pierwsze pięć lat osiągnąć 20% roczny wzrost, polega w swojej działalności oraz tworzeniu nowych produktów i usług w znacznym stopniu na technologii. Na skutek tego większość gazel będzie potrzebować przynajmniej dwóch e-przywódców, z których jeden będzie prowadził projekty powiązane z działalnością, a drugi projekty powiązane z nowymi produktami i usługami. Założenie: średniej wielkości firmy w sektorach o dużym natężeniu wykorzystania TIK potrzebują tylko dwóch e-przywódców. Można argumentować, że ponieważ działają w sektorach o dużym natężeniu wykorzystania TIK, firmy te potrzebują przynajmniej czterech e-przywódców, przy czym każdy z nich może być odpowiedzialny za dwa z opisanych wcześniej ośmiu zakresów działania. Jeżeli wszystkie gazele będą potrzebować po dwóch e-przywódców, w takiej sytuacji zapotrzebowanie na e-przywódców w Europie rośnie o kolejne 70 tysięcy. Jeżeli średnich rozmiarów firmy działające w sektorach o dużym natężeniu wykorzystania TIK potrzebują czterech e-przywódców zamiast dwóch, zapotrzebowanie na e-przywódców wzrasta o 120 tysięcy. Jeżeli uwzględnić wszystkie wymienione założenia, zapotrzebowanie na e-przywódców rośnie o 227 tysięcy, dając łącznie 915 tysięcy. Założenia wykorzystane do opracowania szacunków popytu i podaży e-przywódców zapewniają ważny ogląd tego, w jaki sposób instytucje akademickie, decydenci oraz przedstawiciele biznesu mogą współpracować ze sobą w zakresie bardziej precyzyjnego prognozowania zapotrzebowania i zapewniania odpowiedniej podaży. Zalecenia przedstawione w odpowiednich rozdziałach obejmują bardziej konkretne działania, które mogą pozwolić wyeliminować opisaną przepaść. Nasi pracownicy i klienci mówią nam, że istnieje przepaść. Opracowaliśmy materiały programowe, które pomogą kształcić dyrektorów ds. IT na przyszłość Jeannette Weisschuh, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji Społecznych, Hewlett-Packard GmbH Badanie dotyczące E-przywództwa 19

20 Zalecane działania Dobra wiadomość jest taka, że Europa ma już uwieńczone sukcesem doświadczenia w podejmowaniu wysiłków angażujących wielu interesariuszy, które przyczyniają się do zapewniania większej podaży e-przywódców. Wyzwaniem, które jest związane z dalszym rozwojem, jest szybka zmiana skali. Niniejsza część zawiera wynikające z badania E-przywództwo umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność: wizja, mapa drogowa i scenariusze na przyszłość zalecenia, które pozwolą zapewnić Europie wystarczające zasoby umiejętności w zakresie e-przywództwa. Celem prezentowanych zaleceń jest zapewnienie cennego wkładu w opracowanie kompleksowej mapy drogowej dla działań podejmowanych na poziomie UE oraz na poziomie krajowym. Zalecenia są przeznaczone dla różnych grup interesariuszy. W ramach projektu opracowano następujące siedem zaleceń. Na poniższych stronach każde z założeń zostało przedstawione bardziej szczegółowo Recommendation Współdziałanie z szerszym gronem grup interesariuszy w celu dopracowania definicji oraz wyznaczników umiejętności z zakresu e-przywództwa. Regularne monitorowanie popytu i podaży e-przywództwa przy jednoczesnym udoskonaleniu planowania i dostępności danych dotyczących e-przywództwa. Opracowanie i zastosowanie wytycznych w zakresie programów nauczania e-przywództwa oraz znaków jakości. Stworzenie nowych formatów i nawiązanie partnerstwa w nauczaniu e-przywództwa oraz nabywaniu odpowiednich umiejętności. Skoordynowanie działań na rzecz rozwoju umiejętności z zakresu e-przywództwa z wysiłkami na rzecz promowania przedsiębiorczości w całej UE. Wspieranie e-przywództwa w kontekście przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Budowanie świadomości umiejętności w zakresie e-przywództwa dla innowacji, konkurencyjności i szans zatrudnienia Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki Działania przygotowawcze Wdrożenie Pierwsze wyniki 20 E-przywództwo: Umiejętności zapewniające konkurencyjność oraz innowacyjność

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

ALLPLAN SERIA PODSTAWY BIM PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA BIM

ALLPLAN SERIA PODSTAWY BIM PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA BIM ALLPLAN SERIA PODSTAWY BIM PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA BIM CZYM JEST BIM? Building Information Modeling (BIM) Building information modeling to wizualizacja procesowa, która w całym cyklu życia projektu tworzy

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 255 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Rodzaj dokumentu: Tytuł: Dotyczy procesu: KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Numer: II-O-1 Wersja: 1 Liczba stron: 8 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji?

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Mariusz K.Kaczmarek 11 czerwca 2015 Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Nasza misja CompFort Meridian Polska dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania, m.in.

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r.

POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r. POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r. Preambuła: Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej w Powiecie Ostródzkim

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom

Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom XII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM: WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYNEJ GOSPODARCE KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Co dalej po szkole i uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy

Co dalej po szkole i uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy Co dalej po szkole i uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT Beata Ostrowska koordynator projektu, przewodnicząca Rady Tomasz Kulisiewicz sekretarz Rady Partner

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa Opiekun specjalności: Prof. dr hab. inż. Marian Hopej Absolwent Specjalności Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa jest przygotowany do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Bądź menadżerem IT to Twoja szansa edukacja.action.com.pl/efs

Bądź menadżerem IT to Twoja szansa edukacja.action.com.pl/efs Skąd pomysł na projekt? Brak na rynku szkoleń, które oferują praktyczną wiedzę dla osób które chcą rozpocząć własną działalność w sektorze IT Brak wiedzy dotyczący zarządzania biznesem powoduje że 50%

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FINLANDII. dr inż. MBA Janusz Marszalec, Centrum Edisona

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FINLANDII. dr inż. MBA Janusz Marszalec, Centrum Edisona WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FINLANDII dr inż. MBA Janusz Marszalec, Centrum Edisona CELE WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wzrost gospodarczy. Kreowanie miejsc pracy.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera

Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera Autorzy: Mike Bourne, Pippa Bourne Jeżeli masz trudności z wdrażaniem opracowanej strategii, najwyższy czas sięgnąć po tę książkę. Znajdziesz w niej charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP

Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP Rozdział 7. FINANSOWANIE BADAŃ NA RZECZ MŚP I STOWARZYSZEŃ MŚP Badania na rzecz MŚP i stowarzyszeń MŚP kierują się specyficznymi zasadami. Doświadczenia z 6PR pokazały, że projekty typu CRAFT i Collective

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek Ogólna charakterystyka sektora Specyfika sektora: wysoka technologia wzajemny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA CZĘŚĆ I. KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA Product manager pracuje na styku świata IT i biznesu. Analizuje potrzeby użytkowników i klientów, współpracuje ze wszystkimi działami firmy maksymalizując wartość

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość sprzedaży detalicznej w Polsce? Jakie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo