Zbuduj z nami swój dom!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbuduj z nami swój dom!"

Transkrypt

1

2 Dostałeś dotację? WYPROMUJ SIĘ NA Oto niektórzy beneficjenci PARP: R Supervisor GPS Web Monitoring Service Firma: SUPERVISOR Sp. z o.o. Supervisor.pl umożliwia użytkownikom zdalny dostęp w czasie rzeczywistym do danych na temat aktualnej lokalizacji, przemieszczania się i pokonanej trasy każdego pojazdu objętego monitorowaniem. Supervisor.pl kontroluj trasy pojazdów, zarządzaj flotą! Projektoskop zaawansowana wyszukiwarka projektów domów Firma: Artefakt Sp. z o.o. Projektoskop.pl umożliwia przegląd bazy projektów domów i wyszukanie interesującego projektu z oferty biur projektowych i architektonicznych. Projetoskop.pl to też m.in. poradniki budowlanoremontowe i baza roślin ogrodowych. Zbuduj z nami swój dom! FINEUS system controllingu on line Firma: Talento Consulting Przewrocki Chmielewski Sp. j. FINEUS to unikalna automatyczna usługa controllingu finansowego on-line. Dane z systemów finansowych, CRM itp. zasysane i przetwarzane są automatycznie. Efektem są przejrzyste raporty ze specjalistycznym komentarzem audytora. FINEUS dostarcza wiedzy o bieżącej sytuacji i zagrożeniach. Pozwala także zaplanować przyszłe działania firmy. Eplatforma.com.pl system do obsługi faktur elektronicznych dla przedsiębiorstw Firma: Inforsys S.A. Masz dość papierowych faktur? e-platforma jest dla Ciebie! Serwis umożliwia generowanie elektronicznych faktur oraz ich dystrybucję i archiwizację. Swobodny dostęp do faktur w dowolnym miejscu i czasie to gwarancja, że zarządzanie płatnościami będzie łatwiejsze! CHCE.TO Firma: CHCE.TO Sp. z o.o. CHCE.TO służy do tworzenia chcelisty osobistego spisu rzeczy, które chcielibyśmy mieć, dostać, kupić, lub rzeczy, które są dla nas jeszcze nieosiągalne. Serwis pozwala też śledzić chcelisty znajomych teraz będzie łatwiej kupić im dobry prezent! OFIX.PL materiały biurowe i usługi dla rozwoju firm Firma: Biuro Plus Lewandowski Sp. j. OFIX.PL to internetowa platforma transakcyjna, która łączy najlepszą ofertę materiałów biurowych z usługami dedykowanymi firmom. Serwis zdobył tytuł "Dobry adres www" w konkursie "Wirtualny Lider Branżowy 2009". OFIX.PL Biuro, tak jak lubisz! Więcej opisów dofinansowanych e-usług i technologii B2B znaleźć można na portalu Wspieramy e-biznes

3 Wywiad Wychodzimy naprzeciw innowacyjności Rozmowa z Bożeną Lublińską Kasprzak, Prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jaką rolę dogrywa PARP w podnoszeniu innowacyjności gospodarki? Agencja już od kilku lat konsekwentnie angażuje się w projekty, które mają przyczynić się do wzrostu innowacyjności w polskich firmach, szczególnie małych i średnich. Największe możliwości w realizowaniu takiego celu dają środki europejskie dostępne w Programie Innowacyjna Gospodarka, który w całości adresowany jest do sektora gospodarki, nauki i administracji związanej ze wspieraniem innowacji. PARP dysponuje prawie 4 mld euro w ramach tego programu, co stanowi prawie 40% całego budżetu PO IG. Są to przede wszystkim środki na projekty inwestycyjne, inspirujące przedsiębiorców do współpracy ze światem nauki, ale także finansujące projekty klastrowe, czy też inicjowanie działalności w e-biznesie. Wspieranie innowacyjności ma jednak bardzo różne oblicza. Równie ważne jak inwestycje w technologie, są inwestycje w pracownika. Dzięki środkom finansowym z innego programu Kapitał Ludzki, Agencja ma możliwości realizowania projektów badawczych, których wyniki mogą przyczynić się do kształtowania nowej polityki rozwoju. Na szczególną uwagę zasługują badania takie jak Bilans kapitału Ludzkiego czy też Foresight kadr nowocześniej gospodarki, które dają wiedzę i wskazują narzędzia do dalszego rozwoju kompetencji osób wchodzących na rynek pracy, tak abyśmy stawali się społeczeństwem opartym na wiedzy. Czy polscy przedsiębiorcy dostrzegają już możliwości jakie daje im internet, nowoczesne technologie do podnoszenia konkurencyjności firmy? Internet jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się medium i trudno sobie dzisiaj wyobrazić firmę, która nie korzysta z tego narzędzia w swojej działalności biznesowej. Dodatkowo w Polsce dynamicznie rośnie liczba internautów. Piszemy o tym w dalszej części dodatku przedstawiając wyniki badań PARP dotyczące polskiego e-biznesu. Roczny przyrost o prawie 2 mln użytkowników daje ogromne możliwości dotarcia przez internet ze swoją ofertę biznesową. Nie można też nie zauważyć, że jest to medium, którego znaczenie rośnie szczególnie w systemach typu biznes to biznes, które usprawniają komunikację i procesy biznesowe pomiędzy firmami. Jest to kierunek, w którym firmy powinny podążać i tak się dzieje. Agencja obserwuje to chociażby na przykładzie konkursu wniosków w działaniu 8.2, które oferuje dofinansowanie na platformy informatyczne wspierające współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi. Pani zdaniem, jak za 5 lat będzie wyglądał w Polsce e-biznes? Przyszłością przedsiębiorstw, a także gospodarki polskiej i ogólnoświatowej są nowoczesne technologie. 3

4 Pewne jest, że właśnie m.in. w internecie leży przyszłość biznesu, a wraz z jego rozwojem będą się pojawiały nowe usługi. W perspektywie najbliższych pięciu lat większość e-usług, bez względu na obszar działalności, będzie tworzona z myślą o użytkownikach internetu w telefonie komórkowym. Już dziś telefony są minikomputerami, które oferują dostęp do internetu i usług sieciowych. Dlatego też w tym segmencie spodziewamy się największego rozwoju e-biznesu. Drugą bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną będzie tzw. rozszerzona rzeczywistość, o której można przeczytać ciekawy artykuł w dalsze części dodatku. Jak ocenia Pani tegoroczne rundy konkursów o dotacje w ramach działania 8.1 i 8.2 PO IG? Tegoroczne rundy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Każda kolejna edycja obydwu konkursów generowała rekordowe zainteresowanie. W ramach działania 8.1, we wszystkich konkursach 2009 r. złożono ponad 5 tys. wniosków o dotację. W przypadku działania 8.2 było ich tysiąc trzysta. Wyniki drugiego w tym roku konkursu wskazują, że tylko ok. 35% projektów spełniło wymagania konkursu, dlatego zawsze podkreślam, że najważniejsza jest jakość przygotowanego projektu oraz bardzo dobrze przemyślana strategia realizacji projektu po otrzymaniu dotacji. Celem przedsiębiorcy powinno być zrealizowanie projektu zgodnie z zadeklarowanymi we wniosku wskaźnikami. Musi też pamiętać, że po zakończeniu okresu dofinansowania, firma powinna nadal działać na rynku przez kolejne trzy lata. Jakie wskazówki miałaby Pani dla przedsiębiorców ubiegających się w przyszłych rundach? Liczy się oryginalny, innowacyjny pomysł. Należy szukać niszy, która pozwoli na wypełnianie luki na rynku. Znacznie większe szanse na sukces będą mieć ci, którzy nie tylko nie powtórzą pomysłów poprzedników, ale jednocześnie stworzą usługę, która istotnie będzie przydatna dla użytkowników. Takie podejście do przyszłorocznych konkursów widać już w zmienionych kryteriach oceny, które na początku grudnia zatwierdził Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jak zmienią się w przyszły roku zasady ubiegania się o dofinansowanie na e-usługi? Rzeczywiście przyszłoroczne konkursy będą przeprowadzone zgodnie z nowymi kryteriami. Zmiany już zatwierdzone przez Komitet Monitorujący polegają na podziale kryteriów na obligatoryjne, czyli takie które projekt musi spełnić obowiązkowo, aby przejść do kolejnego etapu oceny oraz fakultatywne, w których poszczególnym kryteriom będzie przypisana punktacja. Od liczby uzyskanych punktów zdobytych łącznie w ocenie obligatoryjnej i fakultatywnej zależeć będzie otrzymanie dotacji. W kryteriach obowiązkowych znajdą się wszystkie dotychczasowe kryteria oraz trzy nowe warunki, w których będzie oceniany model biznesowy przedsięwzięcia oraz trwałości i rentowności wdrażanej e-usługi. Natomiast kryteria fakultatywne, czyli punktowane, dotyczą stopnia zaawansowania (innowacyjności), złożoności i unikatowości tworzonej w ramach projektu e-usługi, a także zróżnicowania źródeł przychodów projektu oraz rynków docelowych planowanej e-usługi. Celem zmian jest przyznawanie wsparcia w pierwszej kolejności najlepszym, najbardziej innowacyjnym projektom, które faktycznie wzbogacą polski rynek e-usług i zasobów cyfrowych. Planujemy również zmniejszenie maksymalnej wartości projektu kwalifikowanego do uzyskania wsparcia, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia, wprowadzenie zasady zgłaszania przez firmę w danym konkursie tylko jednego wniosku do oceny. Jaki budżet na dotacje na e-biznes przewidziano na 2010 r. Ile odbędzie się rund konkursowych w ramach ósemek? Na 2010 r. przewidziano następujący budżet na dotacje na e-biznes: w ramach Działania 8.1 PO IG EUR, w ramach Działania 8.2 PO IG EUR. W ramach działania 8.1 planowane są dwie rundy konkursowe, w ramach 8.2 trzy. 4

5 Jak staniemy się e-polakami Rozmowa z Witoldem Drożdżem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnym m.in. za rozwój społeczeństwa informacyjnego, informatyzację administracji publicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizuje Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jakie są założenia? Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, przyjęta przez Radę Ministrów, określa wizję społeczeństwa informacyjnego w Polsce i wyznacza cele strategiczne działań władz publicznych. Wizja zakłada przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego Polaków. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, wzrostowi efektywności, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Do realizacji wizji przyczyni się również wzrost dostępności usług administracji publicznej, dzięki przebudowie procesów wewnętrznych i sposobu świadczenia usług na zewnątrz. Jaki wpływ na polskie społeczeństwo i gospodarkę będzie miało wdrażanie tych działań? Realizacja założeń SRSI wpłynie na podniesienie kompetencji i umiejętności polskiego społeczeństwa, a także na wzrost konkurencyjności gospodarki. Powinniśmy z łatwością posługiwać się nowoczesnymi technologiami komputerami czy internetem i mieć świadomość szans i zagrożeń z nimi związanych. Ale najważniejsze jest, abyśmy byli kreatywni i otwarci na zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji. Technologie teleinformatyczne mają też kluczowe znaczenie dla wsparcia rozwoju gospodarczego, szcze-gólnie w dobie kryzysu ekonomicz-nego. Inwestycje w technologie informacyjne i komunikacyjne oraz w umiejętności ludzi wpłyną na złagodzenie skutków kryzysu. Co udało się dotychczas zrealizować w ramach Strategii? Działania zapisane w Strategii realizuje wiele podmiotów: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, organizacje pożytku publicznego, instytucje naukowe, środowiska zawodowe oraz sami Polacy. Jeśli chodzi o strategiczne decyzje administracji publicznej to najistotniejszym narzędziem służącym koordynacji inicjatyw jest praca Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu Polska Cyfrowa. Dotychczasowymi efektami prac Zespołu są projekty szeregu ustaw. Dotyczą one zarówno infrastruktury (ustawa o wspieraniu usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji), jak i informatyzacji (nowelizacja ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, nowelizacja ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Efektem realizacji postulatów Strategii jest również powołanie Krajowego Forum Szerokopasmowego (będącego platformą współpracy wszystkich stron zaangażowanych w proces budowy szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej), a także prace przy portalu administracji publicznej epuap. Strategia będzie realizowana do roku Jakie działania zostaną podjęte w nadchodzącym 2010 roku? Większość działań realizowanych w ramach Strategii ma charakter ciągły. Z pewnością będą kontynuowane prace legislacyjne i realizacyjne w zakresie informatyzacji, budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu, edukacji teleinformatycznej etc. Pod koniec roku, we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Strategii, przeprowadzimy ewaluację tych działań. 5

6 Relacja Relacja z pierwszego Ogólno O tym, że nowoczesna gospodarka opiera się na innowacyjnych technologiach i rozwiązaniach wie każdy, ale nie wszyscy wiedzą jak efektywnie prowadzić biznes np. w internecie. Specjaliści uczestniczący w pierwszym Ogólnopolskim forum e-biznesu przekonywali, że nie istnieje idealna recepta na powtórzenie sukcesu na miarę np. Wikipedii czy Youtube a, a Polska ma niewielkie szanse, by powstała tutaj druga Dolina Krzemowa. Ale w internecie wciąż jest dużo miejsca na nowe i przede wszystkim oryginalne pomysły, a intensywny rozwój technologii pociągnie za sobą powstawanie usług, o których jeszcze kilkadziesiąt lat temu pisali wyłącznie futurolodzy. Istotne jest, by obserwować rynek i reagować na potrzeby użytkowników stworzyć usługę, która będzie im przydatna. Dzięki różnorodności doświadczeń zaproszonych ekspertów i instytucji, które reprezentowali, możliwe było wielowymiarowe spojrzenie na prowadzenie biznesu w internecie. Eksperci zachęcali i jednocześnie wskazywali na aspekty i zasady, o których warto pamiętać przystępując do biznesu w internecie. Zwracali uwagę zarówno na technologię, jak i odbiorcę internautę, czyli dwie siły napędowe e-biznesu, które ulegają ciągłym zmianom. Ich zrozumienie, a także zachodzących między nimi interakcji to klucz do skutecznego i efektywnego Laureaci konkursów na innowacyjną e-usługę i technologię B2B oraz Kapituła Konkursowa (od lewej) ALNO De Art Dyrektor Generalny, Leszek Ratus; Grupa Antares Dyrektor Pionu Rozwoju Oprogramowania, Bartosz Gogolewski; Agito.pl Prezes Zarządu, Tomasz Sypuła; PARP Zastępca Prezesa, Agnieszka Rybińska; AB Industry Prezes Zarządu, Jacek Szempliński; PARP Prezes, Bożena Lublińska-Kasprzak; Samorządowy Informator SMS Dyrektor Generalny, Leszek Kaczurba; Benhauer Grzegorz Błażewicz Łukasz Kadłuczka; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Rafał Poździk. 6

7 polskiego forum e-biznesu e-biznesu. Przedsiębiorcy mieli szansę dowiedzieć się o pozyskiwaniu unijnych dotacji na e-biznes i o strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Dyskutowano również o pozycjonowaniu stron internetowych, ich użyteczności i dobrych praktykach ich tworzenia. Uczestnicy wzieli udział w sesji pytań i odpowiedzi. Prelegentami forum byli m.in. prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Bruno Giussani Tinex S.A. oraz Swiss Federal Institute of Technology; dr Marek Hołyński Polskie Towarzystwo Informatyczne; Aarron Walter - autor książki "Building Findable Websites", wydawca New Riders, projektant interaktywnych stron internetowych. W trakcie konferencji rozstrzygnięto również konkursy PARP na najbardziej innowacyjną technologię B2B i e-usługę (więcej o zwycięskich projektach str ). Ogólnopolskie forum e-biznesu odbyło się 20 października 2009 r. w Warszawie, jego organizatorem była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Materiały z konferencji znajdują się na Aby uzyskać dostęp do prezentacji ekspertów forum, należy się zarejestrować lub zalogować do serwisu. Aarron Walter - specjalista od tworzenia łatwych do znalezienia stron internetowych. W Warszawie mówił m.in. o tym jak ważne jest przemyślane tworzenie strony internetowej przedsiębiorstwa, uwzględniające użycie powszechnych standardów budowy stron określonych przez W3C. Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawił prezentację E-biznes szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw. 7

8 Wywiad z ekspertem Dobry pomysł ma przyszłość Rozmowa z Aarronem Walterem - autorem książki "Building Findable Websites", projektantem interaktywnych stron internetowych. MICHAŁ GOSTKIEWICZ, POL- SKA AGENCJA ROZWOJU PRZED- SIĘBIORCZOŚCI: Powiedział Pan, że rozpoczynanie biznesu w oparciu o istniejące trendy nie zawsze się opłaca, ponieważ trend oznacza, że dany temat już jest popularny i ktoś zainwestował w niego pieniądze. Czy tylko nieustanne poszukiwanie innowacji gwarantuje sukces w e-biznesie? AARRON WALTER (na zdj.): Zakładanie biznesu opartego na istniejącym trendzie nie musi być błędem. Trend może być odzwierciedleniem tego, co aktualnie dzieje się na świecie. Natomiast istotne jest, by produkt lub usługa, którą oferujemy, rozwiązywała jakiś ważny problem dla naszego najbliższego otoczenia: kolegów, znajomych. Aby produkt przyjął się na rynku, musi komuś ułatwiać życie. A to niekoniecznie oznacza trzymanie się trendu. Trzeba zaproponować produkt, który będzie się różnił od istniejącego, miał coś nowego do zaoferowania. Nasz pomysł na biznes musi coś wyróżniać. Podczas e-forum rozmawiał Pan z wieloma polskimi przedsiębiorcami, poznał ich pomysły i plany. Czy z amerykańskiej perspektywy Polska wciąż jest zapóźniona technologicznie? Patrząc na forum e-biznesu, Polska wcale nie wydaje się zacofana technologicznie. Przeciwnie, w porównaniu do niektórych europejskich krajów jesteście, moim zdaniem, w czołówce wyścigu. Macie pieniądze na rozwój e-gospodarki i firmy chcące rozwijać się w oparciu o nowe technologie. Polscy specjaliści od badań i rozwoju mają doskonałą opinię to naprawdę dużo. Gdybym miał zainwestować w Polsce, to spróbowałbym np. połączyć waszą wykształconą siłę roboczą ze światem, choćby za pomocą specjalistycznego międzynarodowego portalu dla ludzi z branży IT, badań i rozwoju. Taki model nieraz się sprawdził. To umożliwiłoby utalentowanym Polakom udział w globalnych projektach. W Polsce słychać głosy, że mamy naukowców, programistów i potencjał intelektualny, ale polska Dolina Krzemowa wciąż nie istnieje i między innymi z tego powodu polski e-biznes wciąż nie doczekał się sukcesu na miarę Google czy Facebooka. Czy polskie produkty nie są na razie w stanie odnieść sukcesu na skalę globalną? Po sukcesie pewnej aplikacji mobilnej w Niemczech, jej twórcy próbowali rozwinąć działalność na rynku polskim. Ale Polakom nie spodobał się design tej aplikacji firma nie uwzględniła uwarunkowań kulturowohistorycznych. Z kolei w Arabii Saudyjskiej niezbędne było wymontowanie aparatów fotograficznych z telefonów komórkowych 8

9 bo są tam nielegalne. Jeśli chce się zaistnieć na globalnym rynku, istotna jest także estetyka i design produktu i zaprojektowanie go tak, by zmieścił się w ramach określonego kontekstu kulturowego. Czy możemy już teraz przewidzieć, co stanie się kolejnym przełomem na globalną skalę w świecie nowoczesnych technologii, a równocześnie rozwiązaniem generującym zysk w obszarze e-biznesu? Kto zdobędzie rynek, a kogo kupią giganci Google czy Microsoft? Niezwykle trudno to przewidzieć. Ale kilka trendów można zaznaczyć. Sądzę, że coraz więcej mediów będzie przechodzić na platformy internetowe. Szef Netflix, Reed Hastings przewiduje koniec DVD kosztem rozwoju streamingu treści bezpośrednio na nasze telewizory. Coraz większą popularnością cieszą się e-booki. Słychać pogłoski, że nad nowym narzędziem do przeglądania sieci, e-książek, plików wideo i audio pracuje Apple. Im bardziej złożoną platformą staje się internet, tym gorzej obecnie istniejące urządzenia (laptopy itp.) zaspokajają potrzeby użytkowników. Coraz łatwiej budować też oprogramowanie i przechowywać dane w sieci, a nie na domowym komputerze. Jestem przedsiębiorcą, chcę rozpocząć budowę własnego serwisu www. Jakich 10 dobrych rad udzieliłby mi Pan, jako ekspert od budowy łatwych do odnalezienia stron, aby mój serwis nie zagubił się w internecie? Po pierwsze treść, po drugie treść i po trzecie jeszcze raz treść. Dobra, ciekawa dla użytkownika treść to absolutna podstawa. Po czwarte trzeba zaoferować odbiorcom coś istotnego i ważnego z tej zawartości za darmo. Po piąte używać znaczników semantycznych. Po szóste używać standardów budowania sieci Web (tzw. Webstandards przyp.m.g.). Po siódme używać narzędzi analizujących zachowanie odwiedzających stronę (np. Google AdWords), czyli badać, na co internauci zwracają uwagę. Po ósme decentralizacja zawartości. Sama strona www nie wystarczy warto opublikować nasze treści na portalach społecznościowych i stronach typu Upcoming.org czy Eventful.com. Informujmy, gdzie się da, o tym, że na naszym serwisie pojawiło się coś nowego. Po dziewiąte używać RSS, aby wszystkie te rozproszone informacje zebrać w całość. Tylko dlaczego ktoś, kto przeczytał wszystko na Facebooku, miałby jeszcze wchodzić na stronę mojej firmy? A dlaczego nie? Publikując w serwisach społecznościowych, możemy zachęcić grupę zainteresowaną naszymi produktami czy naszą firmą do interakcji. Będą oceniać, komentować, spierać się. Jeżeli grupa osób pisze komentarze na naszej stronie na Facebooku, to informacje o nas znajdą osoby, które inaczej nawet by na nią nie wpadły. To po dziesiąte - niech produkt czy usługa żyją w sieci. Podkreśla Pan znaczenie komunikacji z użytkownikami dla wszystkich stron www. Ale użytkownik to dziś właściwie pracujący niemalże na pełny etat darmowy dostawca treści na stronę i współtwórca kształtu produktów, serwisów czy pomysłów. Jak wykorzystać tę chęć ludzi do uczestniczenia, współpracy i dzielenia się na potrzeby internetowego biznesu? Jak ich przekonać, że odniosą korzyść ze współpracy z firmą nastawioną na osiągnięcie dochodów? Najpierw zadbać o interes animowanej przez nas społeczności, a potem o własny. Niech ludzie widzą, że nasz biznes przydaje się wielu osobom, a dostępna za darmo zawartość serwisu służy wszystkim. Oczywiście musimy na tym zarabiać. Ale użytkownicy muszą mieć z tego jakąś korzyść. Najlepszy sposób na zbudowanie społeczności to danie ludziom czegoś, co ma dla nich wartość za darmo. Na przykład serwis Sitepoint.com stworzył skupioną wokół niego grupę oferując dużo wysokiej jakości treści, interesującej dla jego odbiorców. Zbudował dwustronną relację firma-klient, a płatne treści umieścił w inteligentny sposób między treściami darmowymi i czerpie z tego dochód. A najlepiej oczywiście otworzyć stronę dla ludzi jak Amazon.com W Polsce udogodnienia Web 3.0 przyjmują się powoli. Ludzie blogują, piszą na forach internetowych, na portalach aukcyjnych oceniają kontrahentów i transakcje, ale np. ruch na porównywarkach cenowych mógłby być większy. Może nie mają wystarczającej zachęty do interakcji. Ludzie chcą być obecni publicznie. Kiedy 9

10 mogą opublikować coś na tak dużym forum jak Amazon, czują, że ich głos ma znaczenie. Muszą widzieć, że coś od nich naprawdę zależy. Np. fora i komentarze na stronach programistycznych to kopalnia dobrych pomysłów, internauci sami pracują nad poprawą programów czy kodów i dzielą się tym co stworzą. Ale nie cała zawartość strony nadaje się oczywiście do oddania pod osąd użytkowników. To decyzja indywidualna dla każdej firmy. Wymienił Pan aplikacje internetowe jako jeden z przyszłościowych kierunków e-biznesu. Jaka jest ta przyszłość? W obszarze aplikacji internetowych dzieją się teraz niezwykle ciekawe rzeczy. Gorący temat to tzw. poszerzona rzeczywistość (Augmented Reality przyp. M.G.), czyli technologia dostarczania na w internecie zdjęcia ulicy, po której idziemy. Ale nie trzeba tworzyć nowego Microsoft Worda. To, co wyróżnia małe aplikacje tworzone w ramach istniejącego już systemu takiego jak Google App Engine czy Amazon EC2, to stosunkowa łatwość ich budowy. Nie musimy wymyślać platformy, na której mają one działać i istnieje już grupa ludzi, Pragnienie zaistnienia w przestrzeni publicznej może być tak silne, że niektórzy złamią zasady. Co zrobić z osobami, które np. stosują niedozwolone techniki pozycjonowania stron? Proszę mi udowodnić, że lepiej trzymać się standardów, niż za wszelką cenę starać się znaleźć na pierwszym miejscu wyników wyszukiwania Google? Oszukiwanie bywa skuteczne, ale do czasu. Algorytm nie jest niezmienny ewoluuje z dnia na dzień. Jeśli będziemy łamać zasady, pewnego dnia zadzwoni do nas zdenerwowany klient i poskarży się, że jego strona, którą się zajmowaliśmy, wypadła z pierwszej dziesiątki wyników albo w ogóle wyszukiwarka ignoruje jej istnienie. Załóżmy, że jest Pan inwestorem i chce założyć biznes w Polsce. Właśnie zaczął Pan współpracę z dobrym zespołem i ma Pan euro do wydania. Na co by je Pan przeznaczył? Mając kilku utalentowanych programistów, dobrego grafika, projektanta i menedżera projektu, można stworzyć zaawansowaną aplikację internetową, która szybko się zwróci, za dużo mniejsze pieniądze. Google App Engine daje użytkownikom stosunkową łatwość budowy małych aplikacji. Sitepoint.com stworzył skupioną wokół niego grupę oferując dużo wysokiej jakości treści, interesującej dla jego odbiorców. żywo z wykorzystaniem GPS i kamer cyfrowych w telefonach komórkowych informacji przydatnych podczas zwykłego spaceru po ulicy. Przyjazny interfejs dostarcza nam informacje o stacjach metra, restauracjach, historycznych budowlach, czy pokazuje opublikowane którzy chcą je kupować. Wystarczy mały, ale dobry pomysł i dwa dni pracy. Duże pieniądze można zarobić dziś na małych, prostych aplikacjach. Wywiad odbył się podczas Ogólnopolskiego forum e biznesu, r. Jego pełna treść znajduje się na 10

11 Technologia jutra Na tropie augmented reality Augmented reality (AR) to technologia przyszłości, która upowszechni się na świecie w ciągu najbliższych 20 lat. I lepiej, żebyśmy byli na to gotowi. Bo AR, czyli rozszerzona rzeczywistość, odciśnie się mocno na codziennym życiu niemal całej ludzkości i rozszerzy nasz obraz świata. Krzysztof Piwowar* Zjawisko augmented reality liczy sobie już prawie 20 lat, jednak dopiero teraz nabiera namacalnego kształtu w obszarze marketingu, rozrywki, medycyny itp. Za kilkanaście lat technologia rozszerzonej rzeczywistości ma szansę wpłynąć na wiele aspektów naszego życia równie mocno, jak digitalizacja i komputeryzacja. Augmented reality (AR) co to takiego? Rzeczywistość rozszerzona, bo tak brzmi polski odpowiednik tego terminu, jest połączeniem obrazu rzeczywistego z elementami wirtualnymi (grafika, dane, dźwięk, video). W słynnym filmie Terminator 2 Jamesa Camerona, tytułowy bohater cyborg postrzegał świat jako trójwymiarowy obraz, na który nakładały się błyskawicznie dane dotyczące niemal każdego przedmiotu, jaki widział. Jednak AR nie można jednoznacznie nazwać technologią. Rzeczywistość rozszerzona to coś więcej mieszanka motywacji, emocji, zaangażowania, pobudzenia do działania, technologii, kreacji i strategii. Można spotkać się z wieloma próbami definicji tego zjawiska. Najczęściej próby te sprowadzają się do tej najprostszej, przytoczonej na samym początku. I jest to niestety zbyt duże uproszczenie. Co wyróżnia rozszerzoną rzeczywistość? Najistotniejszą cechą AR jest możliwość jej zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, handlu, reklamy, rozrywki, nauki, sztuki, obrony itd. Dodatkowo AR może być zastosowana z powodzeniem zarówno online, jak i offline. To tutaj ukrywa się miażdżący potencjał i główna wartość tej technologii. Jedynym ograniczeniem augmented reality jest ludzka wyobraźnia, a ta, jak wiadomo, nie zna granic. Rodzaje augmented reality Zgodnie z klasyfikacją Roberta Rice a1, w zależności od stopnia zaawansowania stosowanych technologii oraz wykorzystywanych rozwiązań, wyróżnić można cztery poziomy augmented reality. Poziom I Jest to najbardziej rozpowszechniony sposób zastosowania augmented reality w praktyce. Do sprawnego wykorzystania takich rozwiązań niezbędne są trzy elementy: ekran komputera lub inny wyświetlacz, komputer lub urządzenie mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem oraz wydrukowany marker, czyli czarno-biały piktogram, którego wzór jest zaimplementowany w oprogramowaniu zainstalowanym na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Marker umieszczany jest w polu widzenia kamery, zaś oprogramowanie, dzięki analizie obrazu, rozpoznaje wbudowany znacznik i umieszcza bezpośrednio na nim wygenerowany obraz. Jednym z ciekawszych zastosowań augmented reality I poziomu w 2009 r. była kampania promująca nowy model samochodu BMW Z4. Po uruchomieniu aplikacji, konsument miał możliwość sterowania samochodem za pomocą myszki. Po wciśnięciu przycisku spacji wirtualny samochód hamował, zaś pozostawione ślady hamowania (których kolory można było zmieniać) tworzyły 1. Robert Rice jest CEO w Neogence Enterprises, Executive Director National Institute of Virtual and Augmented Reality and Simulations. * Krzysztof Piwowar hobbystycznie interesuje się tematyką rozszerzonej rzeczywistości. Jest założycielem oraz autorem artykułów na Augmented Reality NEWS pierwszym w Polsce blogu w pełni poświęconym tej tematyce. Od czterech lat związany jest z branżą e-marketingu. 11

12 barwny obraz. Kampania łączyła w sobie zarówno ciekawą formę wykorzystania możliwości rzeczywistości rozszerzonej, jak i pomysł oraz prostotę interakcji. Ten doskonały sposób na start nowego modelu samochodu można zaobserwować w poczynaniach innych firm motoryzacyjnych. Kolejnym rozwiązaniem, o którym warto wspomnieć, jest kampania promująca film Transformers: Revenge of the Fallen z 2009 r. Jednym z elementów wspomagających promocję była ministrona internetowa, na której odwiedzający mógł wcielić się w jednego z bohaterów filmu olbrzymiego robota Optimusa Prime a. To rozwiązanie nie korzysta z drukowanego markera. Zamiast niego wykorzystuje twarz użytkownika. Poziom II Technologia augmented reality poziomu II nie wymaga zastosowania markerów. Aplikacje uzyskują świadomość aktualnego położenia użytkownika i otaczających go obiektów. Takie rozwiązania znajdują zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach mobilnych, które zostały zapatrzone w GPS oraz kompas. Stąd też w ostatnim okresie można zaobserwować szybki rozwój aplikacji wspierających geotagowanie i geolokalizację przy jednoczesnej analizie obrazu z kamery telefonu lub nakładania na niego dodatkowych informacji pobranych z sieci. Powyższe aplikacje pojawiają się na urządzeniach z wyższej półki technologicznej oraz cenowej, jak iphone czy smartfony wyposażone w system Android lub Windows Mobile. Obecnie, dzięki wersji augmented reality stworzonej dla iphone a, rozwija swoje skrzydła aplikacja Wikitude. Korzystając z technologii GPS, uzupełnia ona obraz o dane zgromadzone w Wikipedii, co doskonale ilustruje możliwości wykorzystania istniejących już w internecie zasobów danych i używania ich w tego typu aplikacjach. Poziom III i IV Rozwiązania augmented reality poziomu III i IV to kwestia przyszłości. Specjaliści w tej dziedzinie szacują, że czas ekspansji wspomnianych technologii to okres najbliższych lat. Ich implementacja i popularyzacja będzie wyjściem poza ramy tego, co znane i już dostępne. Wizje przyszłych możliwości wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości można na razie znaleźć wyłącznie w książkach dobrych pisarzy science fiction. To jednak już się zmienia. Przykładem AR III poziomu są takie rozwiązania, jak wirtualne reklamy czy interfejsy urządzeń z filmu Stevena Spielberga Raport mniejszości, gdzie rozszerzona rzeczywistość jest wszechobecna, dostępna bez ograniczeń, transparentna i funkcjonalna, a co najważniejsze skuteczna. Wbrew pozorom takie obrazy nie są już tylko wymysłem fantastów. Na poważnie zaczęły zajmować się nimi takie firmy, jak Microsoft, HP (MScape), YellowBook. AR III poziomu ciekawie ilustrują też projekty The Future of Education i World Builder. Rzeczywistość rozszerzoną poziomu IV można porównać już Wizualizacja AR 2: tego typu technologia znajduje zast - do określenia pozycji wykorzystuje kompas, GPS oraz c tylko do filmu Matrix. Przyszłość spod znaku augmented reality IV to świat, gdzie granica między elementami rzeczywistymi a wirtualnymi zatarła się bezpowrotnie. Co przyniesie przyszłość? Jako sceptyk przypuszczam, że o kształcie przyszłości zadecydują w dużej mierze względy pragmatyczne. Prawdą jest, że w obecnym momencie AR stoi pomiędzy tym, co potrafi istniejąca technologia i co jest dostępne dla przeciętnego Kowalskiego, a tym, co jest w stanie skonstruować nasza jakże bogata w pomysły wyobraźnia. Podobną sytuację przeżywała kiedyś wirtualna rzeczywistość (VR). Dlatego nie dziwią mnie obawy wielu pesymistów, że AR podzieli jej losy. Uważam jednak, że w tym wypadku są w błędzie. W porównaniu do wirtualnej rzeczywistości, AR nie ogranicza się ani do medium, ani do technologii, ani do obszaru zastosowania. W każdym z tych trzech obszarów jest po prostu uniwersalna. 12