Zbuduj z nami swój dom!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbuduj z nami swój dom!"

Transkrypt

1

2 Dostałeś dotację? WYPROMUJ SIĘ NA Oto niektórzy beneficjenci PARP: R Supervisor GPS Web Monitoring Service Firma: SUPERVISOR Sp. z o.o. Supervisor.pl umożliwia użytkownikom zdalny dostęp w czasie rzeczywistym do danych na temat aktualnej lokalizacji, przemieszczania się i pokonanej trasy każdego pojazdu objętego monitorowaniem. Supervisor.pl kontroluj trasy pojazdów, zarządzaj flotą! Projektoskop zaawansowana wyszukiwarka projektów domów Firma: Artefakt Sp. z o.o. Projektoskop.pl umożliwia przegląd bazy projektów domów i wyszukanie interesującego projektu z oferty biur projektowych i architektonicznych. Projetoskop.pl to też m.in. poradniki budowlanoremontowe i baza roślin ogrodowych. Zbuduj z nami swój dom! FINEUS system controllingu on line Firma: Talento Consulting Przewrocki Chmielewski Sp. j. FINEUS to unikalna automatyczna usługa controllingu finansowego on-line. Dane z systemów finansowych, CRM itp. zasysane i przetwarzane są automatycznie. Efektem są przejrzyste raporty ze specjalistycznym komentarzem audytora. FINEUS dostarcza wiedzy o bieżącej sytuacji i zagrożeniach. Pozwala także zaplanować przyszłe działania firmy. Eplatforma.com.pl system do obsługi faktur elektronicznych dla przedsiębiorstw Firma: Inforsys S.A. Masz dość papierowych faktur? e-platforma jest dla Ciebie! Serwis umożliwia generowanie elektronicznych faktur oraz ich dystrybucję i archiwizację. Swobodny dostęp do faktur w dowolnym miejscu i czasie to gwarancja, że zarządzanie płatnościami będzie łatwiejsze! CHCE.TO Firma: CHCE.TO Sp. z o.o. CHCE.TO służy do tworzenia chcelisty osobistego spisu rzeczy, które chcielibyśmy mieć, dostać, kupić, lub rzeczy, które są dla nas jeszcze nieosiągalne. Serwis pozwala też śledzić chcelisty znajomych teraz będzie łatwiej kupić im dobry prezent! OFIX.PL materiały biurowe i usługi dla rozwoju firm Firma: Biuro Plus Lewandowski Sp. j. OFIX.PL to internetowa platforma transakcyjna, która łączy najlepszą ofertę materiałów biurowych z usługami dedykowanymi firmom. Serwis zdobył tytuł "Dobry adres www" w konkursie "Wirtualny Lider Branżowy 2009". OFIX.PL Biuro, tak jak lubisz! Więcej opisów dofinansowanych e-usług i technologii B2B znaleźć można na portalu Wspieramy e-biznes

3 Wywiad Wychodzimy naprzeciw innowacyjności Rozmowa z Bożeną Lublińską Kasprzak, Prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jaką rolę dogrywa PARP w podnoszeniu innowacyjności gospodarki? Agencja już od kilku lat konsekwentnie angażuje się w projekty, które mają przyczynić się do wzrostu innowacyjności w polskich firmach, szczególnie małych i średnich. Największe możliwości w realizowaniu takiego celu dają środki europejskie dostępne w Programie Innowacyjna Gospodarka, który w całości adresowany jest do sektora gospodarki, nauki i administracji związanej ze wspieraniem innowacji. PARP dysponuje prawie 4 mld euro w ramach tego programu, co stanowi prawie 40% całego budżetu PO IG. Są to przede wszystkim środki na projekty inwestycyjne, inspirujące przedsiębiorców do współpracy ze światem nauki, ale także finansujące projekty klastrowe, czy też inicjowanie działalności w e-biznesie. Wspieranie innowacyjności ma jednak bardzo różne oblicza. Równie ważne jak inwestycje w technologie, są inwestycje w pracownika. Dzięki środkom finansowym z innego programu Kapitał Ludzki, Agencja ma możliwości realizowania projektów badawczych, których wyniki mogą przyczynić się do kształtowania nowej polityki rozwoju. Na szczególną uwagę zasługują badania takie jak Bilans kapitału Ludzkiego czy też Foresight kadr nowocześniej gospodarki, które dają wiedzę i wskazują narzędzia do dalszego rozwoju kompetencji osób wchodzących na rynek pracy, tak abyśmy stawali się społeczeństwem opartym na wiedzy. Czy polscy przedsiębiorcy dostrzegają już możliwości jakie daje im internet, nowoczesne technologie do podnoszenia konkurencyjności firmy? Internet jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się medium i trudno sobie dzisiaj wyobrazić firmę, która nie korzysta z tego narzędzia w swojej działalności biznesowej. Dodatkowo w Polsce dynamicznie rośnie liczba internautów. Piszemy o tym w dalszej części dodatku przedstawiając wyniki badań PARP dotyczące polskiego e-biznesu. Roczny przyrost o prawie 2 mln użytkowników daje ogromne możliwości dotarcia przez internet ze swoją ofertę biznesową. Nie można też nie zauważyć, że jest to medium, którego znaczenie rośnie szczególnie w systemach typu biznes to biznes, które usprawniają komunikację i procesy biznesowe pomiędzy firmami. Jest to kierunek, w którym firmy powinny podążać i tak się dzieje. Agencja obserwuje to chociażby na przykładzie konkursu wniosków w działaniu 8.2, które oferuje dofinansowanie na platformy informatyczne wspierające współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi. Pani zdaniem, jak za 5 lat będzie wyglądał w Polsce e-biznes? Przyszłością przedsiębiorstw, a także gospodarki polskiej i ogólnoświatowej są nowoczesne technologie. 3

4 Pewne jest, że właśnie m.in. w internecie leży przyszłość biznesu, a wraz z jego rozwojem będą się pojawiały nowe usługi. W perspektywie najbliższych pięciu lat większość e-usług, bez względu na obszar działalności, będzie tworzona z myślą o użytkownikach internetu w telefonie komórkowym. Już dziś telefony są minikomputerami, które oferują dostęp do internetu i usług sieciowych. Dlatego też w tym segmencie spodziewamy się największego rozwoju e-biznesu. Drugą bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną będzie tzw. rozszerzona rzeczywistość, o której można przeczytać ciekawy artykuł w dalsze części dodatku. Jak ocenia Pani tegoroczne rundy konkursów o dotacje w ramach działania 8.1 i 8.2 PO IG? Tegoroczne rundy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Każda kolejna edycja obydwu konkursów generowała rekordowe zainteresowanie. W ramach działania 8.1, we wszystkich konkursach 2009 r. złożono ponad 5 tys. wniosków o dotację. W przypadku działania 8.2 było ich tysiąc trzysta. Wyniki drugiego w tym roku konkursu wskazują, że tylko ok. 35% projektów spełniło wymagania konkursu, dlatego zawsze podkreślam, że najważniejsza jest jakość przygotowanego projektu oraz bardzo dobrze przemyślana strategia realizacji projektu po otrzymaniu dotacji. Celem przedsiębiorcy powinno być zrealizowanie projektu zgodnie z zadeklarowanymi we wniosku wskaźnikami. Musi też pamiętać, że po zakończeniu okresu dofinansowania, firma powinna nadal działać na rynku przez kolejne trzy lata. Jakie wskazówki miałaby Pani dla przedsiębiorców ubiegających się w przyszłych rundach? Liczy się oryginalny, innowacyjny pomysł. Należy szukać niszy, która pozwoli na wypełnianie luki na rynku. Znacznie większe szanse na sukces będą mieć ci, którzy nie tylko nie powtórzą pomysłów poprzedników, ale jednocześnie stworzą usługę, która istotnie będzie przydatna dla użytkowników. Takie podejście do przyszłorocznych konkursów widać już w zmienionych kryteriach oceny, które na początku grudnia zatwierdził Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jak zmienią się w przyszły roku zasady ubiegania się o dofinansowanie na e-usługi? Rzeczywiście przyszłoroczne konkursy będą przeprowadzone zgodnie z nowymi kryteriami. Zmiany już zatwierdzone przez Komitet Monitorujący polegają na podziale kryteriów na obligatoryjne, czyli takie które projekt musi spełnić obowiązkowo, aby przejść do kolejnego etapu oceny oraz fakultatywne, w których poszczególnym kryteriom będzie przypisana punktacja. Od liczby uzyskanych punktów zdobytych łącznie w ocenie obligatoryjnej i fakultatywnej zależeć będzie otrzymanie dotacji. W kryteriach obowiązkowych znajdą się wszystkie dotychczasowe kryteria oraz trzy nowe warunki, w których będzie oceniany model biznesowy przedsięwzięcia oraz trwałości i rentowności wdrażanej e-usługi. Natomiast kryteria fakultatywne, czyli punktowane, dotyczą stopnia zaawansowania (innowacyjności), złożoności i unikatowości tworzonej w ramach projektu e-usługi, a także zróżnicowania źródeł przychodów projektu oraz rynków docelowych planowanej e-usługi. Celem zmian jest przyznawanie wsparcia w pierwszej kolejności najlepszym, najbardziej innowacyjnym projektom, które faktycznie wzbogacą polski rynek e-usług i zasobów cyfrowych. Planujemy również zmniejszenie maksymalnej wartości projektu kwalifikowanego do uzyskania wsparcia, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia, wprowadzenie zasady zgłaszania przez firmę w danym konkursie tylko jednego wniosku do oceny. Jaki budżet na dotacje na e-biznes przewidziano na 2010 r. Ile odbędzie się rund konkursowych w ramach ósemek? Na 2010 r. przewidziano następujący budżet na dotacje na e-biznes: w ramach Działania 8.1 PO IG EUR, w ramach Działania 8.2 PO IG EUR. W ramach działania 8.1 planowane są dwie rundy konkursowe, w ramach 8.2 trzy. 4

5 Jak staniemy się e-polakami Rozmowa z Witoldem Drożdżem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnym m.in. za rozwój społeczeństwa informacyjnego, informatyzację administracji publicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizuje Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jakie są założenia? Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, przyjęta przez Radę Ministrów, określa wizję społeczeństwa informacyjnego w Polsce i wyznacza cele strategiczne działań władz publicznych. Wizja zakłada przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego Polaków. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, wzrostowi efektywności, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Do realizacji wizji przyczyni się również wzrost dostępności usług administracji publicznej, dzięki przebudowie procesów wewnętrznych i sposobu świadczenia usług na zewnątrz. Jaki wpływ na polskie społeczeństwo i gospodarkę będzie miało wdrażanie tych działań? Realizacja założeń SRSI wpłynie na podniesienie kompetencji i umiejętności polskiego społeczeństwa, a także na wzrost konkurencyjności gospodarki. Powinniśmy z łatwością posługiwać się nowoczesnymi technologiami komputerami czy internetem i mieć świadomość szans i zagrożeń z nimi związanych. Ale najważniejsze jest, abyśmy byli kreatywni i otwarci na zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji. Technologie teleinformatyczne mają też kluczowe znaczenie dla wsparcia rozwoju gospodarczego, szcze-gólnie w dobie kryzysu ekonomicz-nego. Inwestycje w technologie informacyjne i komunikacyjne oraz w umiejętności ludzi wpłyną na złagodzenie skutków kryzysu. Co udało się dotychczas zrealizować w ramach Strategii? Działania zapisane w Strategii realizuje wiele podmiotów: przedsiębiorstwa, administracja publiczna, organizacje pożytku publicznego, instytucje naukowe, środowiska zawodowe oraz sami Polacy. Jeśli chodzi o strategiczne decyzje administracji publicznej to najistotniejszym narzędziem służącym koordynacji inicjatyw jest praca Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu Polska Cyfrowa. Dotychczasowymi efektami prac Zespołu są projekty szeregu ustaw. Dotyczą one zarówno infrastruktury (ustawa o wspieraniu usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji), jak i informatyzacji (nowelizacja ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, nowelizacja ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Efektem realizacji postulatów Strategii jest również powołanie Krajowego Forum Szerokopasmowego (będącego platformą współpracy wszystkich stron zaangażowanych w proces budowy szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej), a także prace przy portalu administracji publicznej epuap. Strategia będzie realizowana do roku Jakie działania zostaną podjęte w nadchodzącym 2010 roku? Większość działań realizowanych w ramach Strategii ma charakter ciągły. Z pewnością będą kontynuowane prace legislacyjne i realizacyjne w zakresie informatyzacji, budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu, edukacji teleinformatycznej etc. Pod koniec roku, we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Strategii, przeprowadzimy ewaluację tych działań. 5

6 Relacja Relacja z pierwszego Ogólno O tym, że nowoczesna gospodarka opiera się na innowacyjnych technologiach i rozwiązaniach wie każdy, ale nie wszyscy wiedzą jak efektywnie prowadzić biznes np. w internecie. Specjaliści uczestniczący w pierwszym Ogólnopolskim forum e-biznesu przekonywali, że nie istnieje idealna recepta na powtórzenie sukcesu na miarę np. Wikipedii czy Youtube a, a Polska ma niewielkie szanse, by powstała tutaj druga Dolina Krzemowa. Ale w internecie wciąż jest dużo miejsca na nowe i przede wszystkim oryginalne pomysły, a intensywny rozwój technologii pociągnie za sobą powstawanie usług, o których jeszcze kilkadziesiąt lat temu pisali wyłącznie futurolodzy. Istotne jest, by obserwować rynek i reagować na potrzeby użytkowników stworzyć usługę, która będzie im przydatna. Dzięki różnorodności doświadczeń zaproszonych ekspertów i instytucji, które reprezentowali, możliwe było wielowymiarowe spojrzenie na prowadzenie biznesu w internecie. Eksperci zachęcali i jednocześnie wskazywali na aspekty i zasady, o których warto pamiętać przystępując do biznesu w internecie. Zwracali uwagę zarówno na technologię, jak i odbiorcę internautę, czyli dwie siły napędowe e-biznesu, które ulegają ciągłym zmianom. Ich zrozumienie, a także zachodzących między nimi interakcji to klucz do skutecznego i efektywnego Laureaci konkursów na innowacyjną e-usługę i technologię B2B oraz Kapituła Konkursowa (od lewej) ALNO De Art Dyrektor Generalny, Leszek Ratus; Grupa Antares Dyrektor Pionu Rozwoju Oprogramowania, Bartosz Gogolewski; Agito.pl Prezes Zarządu, Tomasz Sypuła; PARP Zastępca Prezesa, Agnieszka Rybińska; AB Industry Prezes Zarządu, Jacek Szempliński; PARP Prezes, Bożena Lublińska-Kasprzak; Samorządowy Informator SMS Dyrektor Generalny, Leszek Kaczurba; Benhauer Grzegorz Błażewicz Łukasz Kadłuczka; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Rafał Poździk. 6

7 polskiego forum e-biznesu e-biznesu. Przedsiębiorcy mieli szansę dowiedzieć się o pozyskiwaniu unijnych dotacji na e-biznes i o strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Dyskutowano również o pozycjonowaniu stron internetowych, ich użyteczności i dobrych praktykach ich tworzenia. Uczestnicy wzieli udział w sesji pytań i odpowiedzi. Prelegentami forum byli m.in. prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Bruno Giussani Tinex S.A. oraz Swiss Federal Institute of Technology; dr Marek Hołyński Polskie Towarzystwo Informatyczne; Aarron Walter - autor książki "Building Findable Websites", wydawca New Riders, projektant interaktywnych stron internetowych. W trakcie konferencji rozstrzygnięto również konkursy PARP na najbardziej innowacyjną technologię B2B i e-usługę (więcej o zwycięskich projektach str ). Ogólnopolskie forum e-biznesu odbyło się 20 października 2009 r. w Warszawie, jego organizatorem była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Materiały z konferencji znajdują się na Aby uzyskać dostęp do prezentacji ekspertów forum, należy się zarejestrować lub zalogować do serwisu. Aarron Walter - specjalista od tworzenia łatwych do znalezienia stron internetowych. W Warszawie mówił m.in. o tym jak ważne jest przemyślane tworzenie strony internetowej przedsiębiorstwa, uwzględniające użycie powszechnych standardów budowy stron określonych przez W3C. Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawił prezentację E-biznes szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw. 7

8 Wywiad z ekspertem Dobry pomysł ma przyszłość Rozmowa z Aarronem Walterem - autorem książki "Building Findable Websites", projektantem interaktywnych stron internetowych. MICHAŁ GOSTKIEWICZ, POL- SKA AGENCJA ROZWOJU PRZED- SIĘBIORCZOŚCI: Powiedział Pan, że rozpoczynanie biznesu w oparciu o istniejące trendy nie zawsze się opłaca, ponieważ trend oznacza, że dany temat już jest popularny i ktoś zainwestował w niego pieniądze. Czy tylko nieustanne poszukiwanie innowacji gwarantuje sukces w e-biznesie? AARRON WALTER (na zdj.): Zakładanie biznesu opartego na istniejącym trendzie nie musi być błędem. Trend może być odzwierciedleniem tego, co aktualnie dzieje się na świecie. Natomiast istotne jest, by produkt lub usługa, którą oferujemy, rozwiązywała jakiś ważny problem dla naszego najbliższego otoczenia: kolegów, znajomych. Aby produkt przyjął się na rynku, musi komuś ułatwiać życie. A to niekoniecznie oznacza trzymanie się trendu. Trzeba zaproponować produkt, który będzie się różnił od istniejącego, miał coś nowego do zaoferowania. Nasz pomysł na biznes musi coś wyróżniać. Podczas e-forum rozmawiał Pan z wieloma polskimi przedsiębiorcami, poznał ich pomysły i plany. Czy z amerykańskiej perspektywy Polska wciąż jest zapóźniona technologicznie? Patrząc na forum e-biznesu, Polska wcale nie wydaje się zacofana technologicznie. Przeciwnie, w porównaniu do niektórych europejskich krajów jesteście, moim zdaniem, w czołówce wyścigu. Macie pieniądze na rozwój e-gospodarki i firmy chcące rozwijać się w oparciu o nowe technologie. Polscy specjaliści od badań i rozwoju mają doskonałą opinię to naprawdę dużo. Gdybym miał zainwestować w Polsce, to spróbowałbym np. połączyć waszą wykształconą siłę roboczą ze światem, choćby za pomocą specjalistycznego międzynarodowego portalu dla ludzi z branży IT, badań i rozwoju. Taki model nieraz się sprawdził. To umożliwiłoby utalentowanym Polakom udział w globalnych projektach. W Polsce słychać głosy, że mamy naukowców, programistów i potencjał intelektualny, ale polska Dolina Krzemowa wciąż nie istnieje i między innymi z tego powodu polski e-biznes wciąż nie doczekał się sukcesu na miarę Google czy Facebooka. Czy polskie produkty nie są na razie w stanie odnieść sukcesu na skalę globalną? Po sukcesie pewnej aplikacji mobilnej w Niemczech, jej twórcy próbowali rozwinąć działalność na rynku polskim. Ale Polakom nie spodobał się design tej aplikacji firma nie uwzględniła uwarunkowań kulturowohistorycznych. Z kolei w Arabii Saudyjskiej niezbędne było wymontowanie aparatów fotograficznych z telefonów komórkowych 8

9 bo są tam nielegalne. Jeśli chce się zaistnieć na globalnym rynku, istotna jest także estetyka i design produktu i zaprojektowanie go tak, by zmieścił się w ramach określonego kontekstu kulturowego. Czy możemy już teraz przewidzieć, co stanie się kolejnym przełomem na globalną skalę w świecie nowoczesnych technologii, a równocześnie rozwiązaniem generującym zysk w obszarze e-biznesu? Kto zdobędzie rynek, a kogo kupią giganci Google czy Microsoft? Niezwykle trudno to przewidzieć. Ale kilka trendów można zaznaczyć. Sądzę, że coraz więcej mediów będzie przechodzić na platformy internetowe. Szef Netflix, Reed Hastings przewiduje koniec DVD kosztem rozwoju streamingu treści bezpośrednio na nasze telewizory. Coraz większą popularnością cieszą się e-booki. Słychać pogłoski, że nad nowym narzędziem do przeglądania sieci, e-książek, plików wideo i audio pracuje Apple. Im bardziej złożoną platformą staje się internet, tym gorzej obecnie istniejące urządzenia (laptopy itp.) zaspokajają potrzeby użytkowników. Coraz łatwiej budować też oprogramowanie i przechowywać dane w sieci, a nie na domowym komputerze. Jestem przedsiębiorcą, chcę rozpocząć budowę własnego serwisu www. Jakich 10 dobrych rad udzieliłby mi Pan, jako ekspert od budowy łatwych do odnalezienia stron, aby mój serwis nie zagubił się w internecie? Po pierwsze treść, po drugie treść i po trzecie jeszcze raz treść. Dobra, ciekawa dla użytkownika treść to absolutna podstawa. Po czwarte trzeba zaoferować odbiorcom coś istotnego i ważnego z tej zawartości za darmo. Po piąte używać znaczników semantycznych. Po szóste używać standardów budowania sieci Web (tzw. Webstandards przyp.m.g.). Po siódme używać narzędzi analizujących zachowanie odwiedzających stronę (np. Google AdWords), czyli badać, na co internauci zwracają uwagę. Po ósme decentralizacja zawartości. Sama strona www nie wystarczy warto opublikować nasze treści na portalach społecznościowych i stronach typu Upcoming.org czy Eventful.com. Informujmy, gdzie się da, o tym, że na naszym serwisie pojawiło się coś nowego. Po dziewiąte używać RSS, aby wszystkie te rozproszone informacje zebrać w całość. Tylko dlaczego ktoś, kto przeczytał wszystko na Facebooku, miałby jeszcze wchodzić na stronę mojej firmy? A dlaczego nie? Publikując w serwisach społecznościowych, możemy zachęcić grupę zainteresowaną naszymi produktami czy naszą firmą do interakcji. Będą oceniać, komentować, spierać się. Jeżeli grupa osób pisze komentarze na naszej stronie na Facebooku, to informacje o nas znajdą osoby, które inaczej nawet by na nią nie wpadły. To po dziesiąte - niech produkt czy usługa żyją w sieci. Podkreśla Pan znaczenie komunikacji z użytkownikami dla wszystkich stron www. Ale użytkownik to dziś właściwie pracujący niemalże na pełny etat darmowy dostawca treści na stronę i współtwórca kształtu produktów, serwisów czy pomysłów. Jak wykorzystać tę chęć ludzi do uczestniczenia, współpracy i dzielenia się na potrzeby internetowego biznesu? Jak ich przekonać, że odniosą korzyść ze współpracy z firmą nastawioną na osiągnięcie dochodów? Najpierw zadbać o interes animowanej przez nas społeczności, a potem o własny. Niech ludzie widzą, że nasz biznes przydaje się wielu osobom, a dostępna za darmo zawartość serwisu służy wszystkim. Oczywiście musimy na tym zarabiać. Ale użytkownicy muszą mieć z tego jakąś korzyść. Najlepszy sposób na zbudowanie społeczności to danie ludziom czegoś, co ma dla nich wartość za darmo. Na przykład serwis Sitepoint.com stworzył skupioną wokół niego grupę oferując dużo wysokiej jakości treści, interesującej dla jego odbiorców. Zbudował dwustronną relację firma-klient, a płatne treści umieścił w inteligentny sposób między treściami darmowymi i czerpie z tego dochód. A najlepiej oczywiście otworzyć stronę dla ludzi jak Amazon.com W Polsce udogodnienia Web 3.0 przyjmują się powoli. Ludzie blogują, piszą na forach internetowych, na portalach aukcyjnych oceniają kontrahentów i transakcje, ale np. ruch na porównywarkach cenowych mógłby być większy. Może nie mają wystarczającej zachęty do interakcji. Ludzie chcą być obecni publicznie. Kiedy 9

10 mogą opublikować coś na tak dużym forum jak Amazon, czują, że ich głos ma znaczenie. Muszą widzieć, że coś od nich naprawdę zależy. Np. fora i komentarze na stronach programistycznych to kopalnia dobrych pomysłów, internauci sami pracują nad poprawą programów czy kodów i dzielą się tym co stworzą. Ale nie cała zawartość strony nadaje się oczywiście do oddania pod osąd użytkowników. To decyzja indywidualna dla każdej firmy. Wymienił Pan aplikacje internetowe jako jeden z przyszłościowych kierunków e-biznesu. Jaka jest ta przyszłość? W obszarze aplikacji internetowych dzieją się teraz niezwykle ciekawe rzeczy. Gorący temat to tzw. poszerzona rzeczywistość (Augmented Reality przyp. M.G.), czyli technologia dostarczania na w internecie zdjęcia ulicy, po której idziemy. Ale nie trzeba tworzyć nowego Microsoft Worda. To, co wyróżnia małe aplikacje tworzone w ramach istniejącego już systemu takiego jak Google App Engine czy Amazon EC2, to stosunkowa łatwość ich budowy. Nie musimy wymyślać platformy, na której mają one działać i istnieje już grupa ludzi, Pragnienie zaistnienia w przestrzeni publicznej może być tak silne, że niektórzy złamią zasady. Co zrobić z osobami, które np. stosują niedozwolone techniki pozycjonowania stron? Proszę mi udowodnić, że lepiej trzymać się standardów, niż za wszelką cenę starać się znaleźć na pierwszym miejscu wyników wyszukiwania Google? Oszukiwanie bywa skuteczne, ale do czasu. Algorytm nie jest niezmienny ewoluuje z dnia na dzień. Jeśli będziemy łamać zasady, pewnego dnia zadzwoni do nas zdenerwowany klient i poskarży się, że jego strona, którą się zajmowaliśmy, wypadła z pierwszej dziesiątki wyników albo w ogóle wyszukiwarka ignoruje jej istnienie. Załóżmy, że jest Pan inwestorem i chce założyć biznes w Polsce. Właśnie zaczął Pan współpracę z dobrym zespołem i ma Pan euro do wydania. Na co by je Pan przeznaczył? Mając kilku utalentowanych programistów, dobrego grafika, projektanta i menedżera projektu, można stworzyć zaawansowaną aplikację internetową, która szybko się zwróci, za dużo mniejsze pieniądze. Google App Engine daje użytkownikom stosunkową łatwość budowy małych aplikacji. Sitepoint.com stworzył skupioną wokół niego grupę oferując dużo wysokiej jakości treści, interesującej dla jego odbiorców. żywo z wykorzystaniem GPS i kamer cyfrowych w telefonach komórkowych informacji przydatnych podczas zwykłego spaceru po ulicy. Przyjazny interfejs dostarcza nam informacje o stacjach metra, restauracjach, historycznych budowlach, czy pokazuje opublikowane którzy chcą je kupować. Wystarczy mały, ale dobry pomysł i dwa dni pracy. Duże pieniądze można zarobić dziś na małych, prostych aplikacjach. Wywiad odbył się podczas Ogólnopolskiego forum e biznesu, r. Jego pełna treść znajduje się na 10

11 Technologia jutra Na tropie augmented reality Augmented reality (AR) to technologia przyszłości, która upowszechni się na świecie w ciągu najbliższych 20 lat. I lepiej, żebyśmy byli na to gotowi. Bo AR, czyli rozszerzona rzeczywistość, odciśnie się mocno na codziennym życiu niemal całej ludzkości i rozszerzy nasz obraz świata. Krzysztof Piwowar* Zjawisko augmented reality liczy sobie już prawie 20 lat, jednak dopiero teraz nabiera namacalnego kształtu w obszarze marketingu, rozrywki, medycyny itp. Za kilkanaście lat technologia rozszerzonej rzeczywistości ma szansę wpłynąć na wiele aspektów naszego życia równie mocno, jak digitalizacja i komputeryzacja. Augmented reality (AR) co to takiego? Rzeczywistość rozszerzona, bo tak brzmi polski odpowiednik tego terminu, jest połączeniem obrazu rzeczywistego z elementami wirtualnymi (grafika, dane, dźwięk, video). W słynnym filmie Terminator 2 Jamesa Camerona, tytułowy bohater cyborg postrzegał świat jako trójwymiarowy obraz, na który nakładały się błyskawicznie dane dotyczące niemal każdego przedmiotu, jaki widział. Jednak AR nie można jednoznacznie nazwać technologią. Rzeczywistość rozszerzona to coś więcej mieszanka motywacji, emocji, zaangażowania, pobudzenia do działania, technologii, kreacji i strategii. Można spotkać się z wieloma próbami definicji tego zjawiska. Najczęściej próby te sprowadzają się do tej najprostszej, przytoczonej na samym początku. I jest to niestety zbyt duże uproszczenie. Co wyróżnia rozszerzoną rzeczywistość? Najistotniejszą cechą AR jest możliwość jej zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, handlu, reklamy, rozrywki, nauki, sztuki, obrony itd. Dodatkowo AR może być zastosowana z powodzeniem zarówno online, jak i offline. To tutaj ukrywa się miażdżący potencjał i główna wartość tej technologii. Jedynym ograniczeniem augmented reality jest ludzka wyobraźnia, a ta, jak wiadomo, nie zna granic. Rodzaje augmented reality Zgodnie z klasyfikacją Roberta Rice a1, w zależności od stopnia zaawansowania stosowanych technologii oraz wykorzystywanych rozwiązań, wyróżnić można cztery poziomy augmented reality. Poziom I Jest to najbardziej rozpowszechniony sposób zastosowania augmented reality w praktyce. Do sprawnego wykorzystania takich rozwiązań niezbędne są trzy elementy: ekran komputera lub inny wyświetlacz, komputer lub urządzenie mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem oraz wydrukowany marker, czyli czarno-biały piktogram, którego wzór jest zaimplementowany w oprogramowaniu zainstalowanym na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Marker umieszczany jest w polu widzenia kamery, zaś oprogramowanie, dzięki analizie obrazu, rozpoznaje wbudowany znacznik i umieszcza bezpośrednio na nim wygenerowany obraz. Jednym z ciekawszych zastosowań augmented reality I poziomu w 2009 r. była kampania promująca nowy model samochodu BMW Z4. Po uruchomieniu aplikacji, konsument miał możliwość sterowania samochodem za pomocą myszki. Po wciśnięciu przycisku spacji wirtualny samochód hamował, zaś pozostawione ślady hamowania (których kolory można było zmieniać) tworzyły 1. Robert Rice jest CEO w Neogence Enterprises, Executive Director National Institute of Virtual and Augmented Reality and Simulations. * Krzysztof Piwowar hobbystycznie interesuje się tematyką rozszerzonej rzeczywistości. Jest założycielem oraz autorem artykułów na Augmented Reality NEWS pierwszym w Polsce blogu w pełni poświęconym tej tematyce. Od czterech lat związany jest z branżą e-marketingu. 11

12 barwny obraz. Kampania łączyła w sobie zarówno ciekawą formę wykorzystania możliwości rzeczywistości rozszerzonej, jak i pomysł oraz prostotę interakcji. Ten doskonały sposób na start nowego modelu samochodu można zaobserwować w poczynaniach innych firm motoryzacyjnych. Kolejnym rozwiązaniem, o którym warto wspomnieć, jest kampania promująca film Transformers: Revenge of the Fallen z 2009 r. Jednym z elementów wspomagających promocję była ministrona internetowa, na której odwiedzający mógł wcielić się w jednego z bohaterów filmu olbrzymiego robota Optimusa Prime a. To rozwiązanie nie korzysta z drukowanego markera. Zamiast niego wykorzystuje twarz użytkownika. Poziom II Technologia augmented reality poziomu II nie wymaga zastosowania markerów. Aplikacje uzyskują świadomość aktualnego położenia użytkownika i otaczających go obiektów. Takie rozwiązania znajdują zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach mobilnych, które zostały zapatrzone w GPS oraz kompas. Stąd też w ostatnim okresie można zaobserwować szybki rozwój aplikacji wspierających geotagowanie i geolokalizację przy jednoczesnej analizie obrazu z kamery telefonu lub nakładania na niego dodatkowych informacji pobranych z sieci. Powyższe aplikacje pojawiają się na urządzeniach z wyższej półki technologicznej oraz cenowej, jak iphone czy smartfony wyposażone w system Android lub Windows Mobile. Obecnie, dzięki wersji augmented reality stworzonej dla iphone a, rozwija swoje skrzydła aplikacja Wikitude. Korzystając z technologii GPS, uzupełnia ona obraz o dane zgromadzone w Wikipedii, co doskonale ilustruje możliwości wykorzystania istniejących już w internecie zasobów danych i używania ich w tego typu aplikacjach. Poziom III i IV Rozwiązania augmented reality poziomu III i IV to kwestia przyszłości. Specjaliści w tej dziedzinie szacują, że czas ekspansji wspomnianych technologii to okres najbliższych lat. Ich implementacja i popularyzacja będzie wyjściem poza ramy tego, co znane i już dostępne. Wizje przyszłych możliwości wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości można na razie znaleźć wyłącznie w książkach dobrych pisarzy science fiction. To jednak już się zmienia. Przykładem AR III poziomu są takie rozwiązania, jak wirtualne reklamy czy interfejsy urządzeń z filmu Stevena Spielberga Raport mniejszości, gdzie rozszerzona rzeczywistość jest wszechobecna, dostępna bez ograniczeń, transparentna i funkcjonalna, a co najważniejsze skuteczna. Wbrew pozorom takie obrazy nie są już tylko wymysłem fantastów. Na poważnie zaczęły zajmować się nimi takie firmy, jak Microsoft, HP (MScape), YellowBook. AR III poziomu ciekawie ilustrują też projekty The Future of Education i World Builder. Rzeczywistość rozszerzoną poziomu IV można porównać już Wizualizacja AR 2: tego typu technologia znajduje zast - do określenia pozycji wykorzystuje kompas, GPS oraz c tylko do filmu Matrix. Przyszłość spod znaku augmented reality IV to świat, gdzie granica między elementami rzeczywistymi a wirtualnymi zatarła się bezpowrotnie. Co przyniesie przyszłość? Jako sceptyk przypuszczam, że o kształcie przyszłości zadecydują w dużej mierze względy pragmatyczne. Prawdą jest, że w obecnym momencie AR stoi pomiędzy tym, co potrafi istniejąca technologia i co jest dostępne dla przeciętnego Kowalskiego, a tym, co jest w stanie skonstruować nasza jakże bogata w pomysły wyobraźnia. Podobną sytuację przeżywała kiedyś wirtualna rzeczywistość (VR). Dlatego nie dziwią mnie obawy wielu pesymistów, że AR podzieli jej losy. Uważam jednak, że w tym wypadku są w błędzie. W porównaniu do wirtualnej rzeczywistości, AR nie ogranicza się ani do medium, ani do technologii, ani do obszaru zastosowania. W każdym z tych trzech obszarów jest po prostu uniwersalna. 12

13 osowanie w pozycjonowaniu przestrzennym harakterystyczne punkty danego miejsca. rysunek 1 Wizualizacja AR 1: przed nałożeniem obiektu rozszerzonej rzeczywistości na znaczniku (rysunek 1) i po (rysunek 2). Naniesiony element został wytworzony przez komputer i pozostaje wyłącznie w jego pamięci. Osoby zajmujące się obecnie tematyką i rozwojem augmented reality są pionierami w swojej dziedzinie i w niedługim czasie będą potrzebowały pomocy i silnego wsparcia wszelkich instytucji umożliwiających dofinansowanie. To właśnie w rękach tych instytucji leży przyszłość rozwoju AR. To od nich zależy, czy augmented reality będzie miała szansę rozwijać się dalej, czy też zostanie zagłodzona jak wiele technologii, których potencjału nie zauważono. rysunek 2 13

14 Wywiad z ekspertem Biznes w chmurach Rozmowa z Bruno Giussani wykładowcą Instytutu Technologii w Lozannie w Szwajcarii, Wiceprezesem Zarządu i współzałożycielem informatycznej firmy Tinext, Członkiem Zarządu firmy Namics, konsultantem ds. internetu w Szwajcarii i w Niemczech. MICHAŁ GOSTKIEWICZ, POL- SKA AGENCJA ROZWOJU PRZESIĘBIORCZOŚCI: Napisał Pan, że internetowy biznes ma szansę osiągnąć zyski dzięki przeniesieniu całej struktury biurowej do internetu. A więc koniec z aplikacjami na stacjonarnym komputerze wszystkie dokumenty i dane naszej firmy będą przechowywane w internecie, w strukturze, którą nazywa Pan chmurą. BRUNO GIUSSANI (na zdj.): Dokładnie tak. Po pierwsze możliwe jest już dokonywanie skomplikowanych operacji biznesowych w sieci. Po drugie dotychczas założenie firmy wiązało się z kosztownymi działaniami np. zakupem serwerów, powierzchni itp. Teraz serwery można wynająć, przez co nie ponosimy kosztów obsługi i przechowywać tam nasze informacje i dane, a bieżącą działalność firmy można oprzeć na aplikacjach webowych czyli nie musimy kupować i instalować oprogramowania na dziesiątkach komputerów. W ten sposób przenosimy zarządzanie firmą do internetu. To naprawdę jest tańsze, szybsze i łatwiejsze. Załóżmy, że jestem przedsiębiorcą i chcę się zająć internetowym biznesem. Proszę przekonać mnie, że mogę przechowywać wszystkie ważne dane w sieci i zarządzać firmą online, zamiast kupować serwery i oprogramowanie. To oczywiste, że bardziej jesteśmy pewni tego, co da się dotknąć. Ale, aby prowadzić konwencjonalną firmę potrzeba wykwalifikowanego personelu, najnowszego i aktualnego oprogramowania oraz sprzętu. Dla małego biznesu to po prostu zbyt duże koszty. 14

15 Zlecanie innym prowadzenie spraw technicznych czy przechowywanie danych jest dużo łatwiejsze i pozwala skupić się na najistotniejszych sprawach prowadzeniu własnego biznesu. Jeśli nagle odniesie Pan sukces, musi Pan szybko powiększyć firmę. Internet pozwala to zrobić. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych warto przechowywać je w więcej niż jednym miejscu. W razie ich utraty jesteśmy zabezpieczeni. Polska wciąż nie dorobiła się własnej Doliny Krzemowej. Nasi programiści wygrywają w prestiżowych konkursach, ale w Polsce nie narodził się jeszcze żaden potężny e-biznes na miarę Google czy Facebooka. Klastry technologiczne w każdym kraju, w którym istnieją, są odpowiedzią na lokalne potrzeby. Nie trzeba kopiować amerykańskiej Doliny Krzemowej. Skoro w Polsce macie konkretny kapitał, tj. świetnie wykwalifikowaną i relatywnie tanią siłę roboczą, wykorzystajmy ją. Zobaczmy czego tym ludziom brakuje i co możemy zrobić, by te braki zniwelować. Dzisiejszy internauta to już nie tylko zwykły użytkownik sieci, ale pracujący często niemalże na pełny etat i to za darmo, współtwórca internetu, stron, produktów, idei. Kim są ci użytkownicy i jak można ich użyć? Jak sprawić, by chcieli pomagać w rozwoju naszego przedsiębiorstwa? Jak przekonać ludzi, by stali się częścią czyjegoś biznesu? Wiele osób to rzeczywiście tylko klienci i kupujący płacą za usługi i produkty, które kupują online i na tym kończy się ich współudział w internecie. Zmiana, jaką obserwujemy od kilku lat, to oczywiście efekt wejścia do powszechnego użycia technologii Web 2.0. Możliwości, jakie dają te technologie, ujawniły wielką chęć do aktywnego uczestnictwa, współtworzenia, dzielenia się i wspólnego działania i to w większości przypadków w wyniku indywidualnej pasji. Internet uaktywnił wielu ludzi, którzy do tej pory byli pasywnymi odbiorcami informacji i usług. Efektem tego jest Wikipedia, blogi czy oczywiście dostępne za darmo oprogramowanie open source. Nie ma lepszej zachęty niż pasja dajmy ludziom to, czym się fascynują i narzędzia, za pomocą których będą mogli działać: dzielić się efektami swojej pracy, modyfikować je, tłumaczyć na inne języki, wspierać i rozwijać dalej. Przykładami są tu np. system operacyjny Linux, serwis Amazon, którego duża część (np. recenzje książek) jest tworzona przez użytkowników czy firma Procter and Gamble. W ciągu ostatnich lat spora część produktów P&G została stworzona z wykorzystaniem wskazówek i opinii potencjalnych klientów, w tym internautów. Proszę też popatrzeć na przypadek Nutelli na Facebooku ten zwykły krem orzechowo-czekoladowy ma 3,3 mln fanów, którzy nie tylko kupują produkt, ale o nim piszą czy chwalą się, że właśnie go jedzą. Wszystko jest publiczne. Właśnie jak używając nowoczesnych technologii Web 2.0, niewielkim kosztem zrobić wokół naszej firmy i produktów dużo szumu, czyli dobrą reklamę? Jedną z popularnych form przekazywania informacji są blogi i mikroblogi. W ostatnim czasie popularną platformą, gdzie firmy tworzą profile swoich marek czy produktów, stały się właśnie serwisy typu Facebook czy Twitter. A Pan napisał, że Twitter jest dla Pana osobiście bezużyteczny. Dla mnie tak, bo nie jest mi potrzebny w mojej działalności. Z mikroblogami jest problem przekazują zbyt dużo nieważnych informacji. Tworzą lawinę wiadomości, które w większości są albo powtórzeniem lub przekopiowaniem informacji podanych gdzie indziej, albo odpowiedziami na tweety, czyli wypowiedzi innych użytkowników. A zatem, jeżeli chcemy używać narzędzi typu Twitter do porozumiewania się z klientami, musimy bardzo dbać o treść przekazywanych wiadomości. To nie może być rzeka nikomu niepotrzebnych słów. Ludzie muszą być w stanie znaleźć konkretne informacje w naszym przekazie. Wywiad odbył się podczas Ogólnopolskiego forum e biznesu, r. Jego pełna treść znajduje się na 15

16 Doradzamy Tworzymy społeczność e-biznesmenów Jak prowadzić internetowy biznes? Skąd wziąć informacje o najnowszych trendach w sieci? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można odnaleźć na stronie Portal powstał dla przedsiębiorców posiadających lub planujących otworzyć biznes w sieci. Tutaj powstaje społeczność e-przedsiębiorców. fot. K.Grabowska Michał Gostkiewicz, pracownik zespołu tworzącego web.gov.pl Zadania portalu Wspieramy e-biznes to informacja, pomoc i promocja e-przedsiębiorców. Web.gov.pl to bank wiadomości o dotacjach na e-usługi i technologie B2B, przydatnych przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz prowadzeniu i rozliczaniu projektów. Portal promuje też e- usługi i technologie B2B firmy mogą tu publikować ich opisy. Mamy nadzieję, że wokół web.gov.pl wytworzy się społeczność e-przedsiębiorców, którzy będą wymieniać się doświadczeniami. W tym celu uruchomiliśmy forum portalu. Portal Wspieramy e-biznes to miejsce, które gromadzi e-przedsiębiorców z całego kraju. Każdy użytkownik, oprócz dostępu do najnowszych informacji dotyczących zakładania i prowadzenia biznesu w sieci ma, możliwość stworzenia profilu własnej firmy wraz z opisem jej działalności i oferty. Web.gov.pl promuje również e-usługi i technologie B2B, w tym te, na które firmy uzyskały dotację z Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Każdy beneficjent ma szansę zaprezentowania na portalu dofinansowanego e-biznesu. Ponadto na stronie odnaleźć można artykuły o najciekawszych i najbardziej innowacyjnych e-usługach i technologiach B2B. Z myślą o przedsiębiorcach ruszyło także forum, gdzie korzystając z wzajemnego doświadczenia e-biznesmeni mogą wymieniać się wiedzą dotyczącą różnorodnych tematów związanych z prowadzeniem internetowego biznesu i otrzymania dotacji na ten cel. Docelowo społeczność e-przedsiębiorców, w ramach web.gov.pl, będzie mogła korzystać z dodatkowych narzędzi do nawiązywania kontaktów w internecie komunikatorów (Gadu- Gadu i Skype) oraz czata. Web.gov.pl to miejsce skupiające e-przedsiębiorców, klientów na ich usługi, partnerów biznesowych oraz osoby myślące o założeniu i prowadzeniu biznesu w sieci. 16

17 Dostałem dotację, i co teraz? Jeśli na wieść o przyznaniu dotacji przedsiębiorca zada sobie powyższe pytanie, może to sygnalizować problemy. Najprawdopodobniej nie jest przygotowany do prowadzenia projektu. Co zatem powinien zrobić e-przedsiębiorca, aby podobnego pytania uniknąć? Po pierwsze potrzeba O sukcesie przedsięwzięcia decyduje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przed złożeniem wniosku. Niezależnie czy przedsiębiorca prowadzi już firmę, czy też myśli o rozpoczęciu biznesu, najpierw powinien być pomysł, a dopiero potem staranie się o zewnętrze źródła dofinansowania. Potencjalni beneficjenci powinni przyjąć założenie, że otrzymanie dotacji nie jest celem, a jedynie środkiem do jego realizacji. Projekt musi zatem być tak przemyślany, aby mógł być w pełni zrealizowany i rozliczony, bez nerwów i stresu mówi Radosław Runowski, Dyrektor Zespołu Własności Przemysłowej PARP. A to nie jest łatwe, kiedy przedsiębiorca składa wniosek tylko dlatego, żeby otrzymać dotację. Jednym z głównych regulatorów gospodarki rynkowej jest konkurencja. Większe szanse zaistnienia na rynku i powodzenie ma zatem pomysł unikalny i innowacyjny niż ten, który jest kolejną kopią już funkcjonujących i dobrze znanych odbiorcom e-usług. A zatem lista projektów, które otrzymały dofinansowanie powinna być źródłem informacji dla przedsiębiorcy, czego raczej nie powinien już robić. Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że niespełnienie celów projektu pociąga za sobą konsekwencje finansowe np. zwrot dotacji dodaje Radosław Runowski. Po drugie jakość Jeśli już jest pomysł, który nie tylko jest innowacyjny, ale także dobrze przemyślany i wszystko wskazuje na to, że ma szanse osiągnąć sukces rynkowy, można przystąpić do ubiegania o dotację. W tym celu należy przygotować wniosek o dofinansowanie. Warto zrobić to sumiennie, odpowiednio wcześniej, tak aby osiągnąć jak najwyższą jakość. PARP z dużym wyprzedzeniem informuje o terminach kolejnych rund konkursowych. Przede wszystkim należy właściwie O czym należy pamiętać przed złożeniem wniosku Czego należy unikać o dofinansowanie Najpierw powinien być pomysł, a dopiero potem Wnioskowania o dotacje, tylko dlatego że są poszukiwanie źródeł finansowania jego realizacji. Nie dostępne. odwrotnie. Dokładne zapoznanie się z dokumentacją pozwala Utraty czasu na przygotowywanie wadliwego wyeliminować ewentualne błędy formalne we wniosku, tym bardziej jeśli sam projekt ma potencjał wniosku. na odniesienie sukcesu. Zbieranie dokumentacji, którą należy dołączyć do Odkładania przygotowania wniosku na ostatnią wniosku jest czasochłonne. chwilę. Pozytywna decyzja i umowa o dofinansowanie to Ustawiania zbyt wysokiej poprzeczki (celów, w praktyce mniej niż połowa sukcesu. wskaźników) tylko po to, żeby zdobyć dotację. Projekt musi być trwały przez 3 lata po zakończeniu Składania nieprzemyślanego projektu. dofinansowania. 17

18 zaplanować projekt, określić cele i działania przyczyniające się do ich osiągnięcia. To daje zdecydowanie większe szanse na otrzymanie dofinansowania, a także pozwoli wytypować te obszary, które mogą utrudniać prawidłową realizację projektu. Jednym z elementów wpływających na powodzenie projektu jest jego trwałość. Jest to także istotne kryterium merytoryczne brane pod uwagę przy ocenie wniosku o dofinansowanie. Opis projektu musi przekonywać, że inwestycja nie tylko się zwróci, ale zacznie zarabiać na siebie. Nie można też zapominać, że projekty dofinansowane są przez okres maksymalnie 24 miesięcy, natomiast po tym okresie firma musi prowadzić działalność przez kolejne trzy lata. Od jakości projektu zależy więc jego pomyślna realizacja. Przykładem opłacalności myślenia w kategoriach jakości projektu, może być podsumowanie wyników tegorocznej II rundy aplikacyjnej do działania 8.1 PO IG. W sumie złożono 1329 wniosków o łącznej wartości prawie 900 mln zł, natomiast do dofinansowania rekomendowano 428 projektów wartych 278,5 mln zł. Jeszcze ciekawiej prezentują się dane w podziale na regiony. W województwie mazowieckim złożono aż 464 wnioski, spośród których jedynie 123 czyli 26,5% otrzymało dofinansowanie. Czterokrotnie mniej wniosków złożono w województwie wielkopolskim 116, jednak ich jakość była najwyższa w całym kraju i wyniosła 69,8%. Powyższe dane pokazują, że to nie liczba mazowieckie małopolskie wielkopolskie dolnośląskie pomorskie śląskie lubelskie łódzkie podkarpackie świętokrzyskie lubuskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie kujawsko-pomorskie opolskie podlaskie Wnioski złożone Porównanie liczby złożonych i rekomendowanych do dofinansowania wniosków w drugim konkursie działania 8.1 PO IG w 2009 r. (źródło PARP) złożonych wniosków determinuje sukces w ubieganiu się o dotację, a właśnie ich jakość. Według raportu Innowacyjność Sektora MSP w Polsce firmy z tego sektora są podatne na negatywne wpływy otoczenia biznesowego i niewielu firmom udaje się przetrwać dłużej niż 5 lat. Warto mieć to na uwadze przygotowując projekt, ponieważ nie kończy się on wraz z przyznaniem dotacji, tylko trwa przez kolejne 5 lat. Istotne jest zatem, aby był odpowiedzią na konkretne potrzeby rynkowe i charakteryzował się wysoką jakością. Takie projekty są w Polsce bardzo potrzebne. Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu gospodarki, są źródłem wzrostu i innowacyjności oraz stwarzają miejsca pracy. Dobrze więc, aby przedsięwzięcia te były trwałe. Rekomendowane do dofinansowania 464/ /22 116/81 100/32 95/13 95/49 47/8 47/22 43/18 32/15 29/12 28/10 23/1 22/9 21/4 21/9 Województwo % wielkopolskie 69,8 śląskie 51,6 świętokrzyskie 46,9 łódzkie 46,8 podlaskie 42,9 podkarpackie 41,9 lubuskie 41,4 kujawsko-pomorskie 40,9 zachodniopomorskie 35,7 dolnośląskie 32 mazowieckie 26,5 opolskie 19 lubelskie 17 małopolskie 15 pomorskie 13,7 warmińsko-mazurskie 4,3 Procent wniosków rekomendowanych do dofinansowania w stosunku do całkowitej liczby złożonych wniosków w drugim konkursie działania 8.1 PO IG w 2009 r. (źródło PARP) 18

19 Konkurs e-usługa Wydatki pod kontrolą Zwycięzcą konkursu PARP na innowacyjną e-usługę 2009 jest firma AB Industry S.A., która realizuje projekt: Wdrożenie innowacyjnej e-usługi: bazy danych i aplikacji on-line do optymalizacji zużycia mediów. E-usługa polega na monitorowaniu i kompleksowej optymalizacji zużycia mediów (np. energii elektrycznej, wody, gazu, ścieków, pary, chłodu, ciepła, pracy urządzeń, CO2) i tym samym optymalizacji kosztów działalności firmy. Usługa skierowana jest m.in. do zakładów produkcyjnych i usługowych, zakładów energetycznych, szpitali i innych obiektów, korzystających z różnego rodzaju mediów w bieżącej działalności. O zwycięskim projekcie mówi Jacek Szempliński, Prezes Zarządu AB Industry S.A. Co kryje się pod pojęciem zużycie mediów i skąd pomysł na monitorowanie? Zużycie mediów to ciągłe monitorowanie ilości zużywanego przez dany zakład prądu, gazu, wody, badanie jakości otrzymywanych mediów oraz ich optymalizacja. Każdy zakład produkcyjny, do wytwarzania swoich produktów, wykorzystuje surowce, półprodukty oraz media. Bazując na wiedzy i doświadczeniu firmy AB Industry S.A. we wdrażaniu systemów automatyki w wielu międzynarodowych korporacjach, zdecydowaliśmy się wdrożyć usługę, której celem jest dostarczanie informacji w postaci m.in. raportów o faktycznym zużyciu mediów przez linie produkcyjne, czy całe zakłady. A więc informacji, które pozwalają na zredukowanie kosztów. Jak w kilku słowach opisać sposób funkcjonowania e-usługi i na czym polega jej innowacyjność? Nasza e-usługa to rozwiązanie, które dostarcza dokładnych i rzetelnych informacji dotyczących faktycznego zużycia mediów w firmie. Dodatkowo system monitoringu i optymalizacji zużycia mediów może zostać rozszerzony o monitorowanie całej fabryki łącznie z liniami produkcyjnymi, systemami wentylacji i klimatyzacji, rejestrację przestojów, zdarzeń alarmowych itp. Jakie korzyści przyniesie klientom wdrożenie e-usługi? Najważniejszą korzyścią jest wiedza dotycząca ilości faktycznie zużywanych mediów i wyliczeniu ich kosztów na cały zakład, linię produkcyjną, a nawet na pojedynczy produkt. Dodatkowo możliwe jest monitorowanie jakości dostarczanych mediów, która ma ogromny wpływ na trwałość urządzeń na liniach produkcyjnych. Co Was wyróżnia na tle konkurencji? Fakt, iż posiadamy bardzo dużą wiedzę i doświadczenie w automatyzacji zakładów, co bezpośrednio ma wpływ na profesjonalną obsługę naszych klientów. Dodatkowo nasz system umożliwia integrację wielu różnych urządzeń w jednej platformie systemowej. Oznacza to, że operator obsługujący system ma jedno elastyczne narzędzie, na którym może pracować. 19

20 SMS zawsze na czas Drugie miejsce w konkursie PARP na innowacyjną e-usługę 2009 zajęła firma Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. z projektem: Stworzenie internetowego serwisu i automatycznego systemu komunikacji zbiorowej SISMS dla mieszkańców gmin. O projekcie opowiada Leszek Kaczurba, Prezes Zarządu, Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. Pomysł na stworzenie systemu komunikacji zbiorowej w gminach przy pomocy SMS to......efekt współpracy naukowców z gronem samorządowców. Poznanie potrzeb i specyfiki samorządu doprowadziło do opracowania szytego na miarę systemu najszybszej i bezpośredniej komunikacji zbiorowej SMS między gminami a ich mieszkańcami. System ma charakter lokalny, gdyż wiadomości zawsze redaguje administrator wskazany przez gospodarza gminy. Samorządowy Informator SMS stworzony jest dla......jednostek samorządowych. System działa już w ponad 40 gminach z woj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i mazowieckiego. Pierwszym klientem SISMS była Gmina Szczytna na Dolnym Śląsku, w której system uruchomiono w maju. Obecnie liderami komunikacji z mieszkańcami są gminy: Szczytna, Bolesławiec, Świdnica, Lwówek Śląski, Stronie Śląskie, Jawor, Polkowice, Chocianów. Największa korzyść wynikająca z wdrożenia SISMS......możliwość superszybkiego poinformowania mieszkańców w sytuacjach zagrożenia ich życia, zdrowia i mienia np. zatrucia wodociągu bakteriami, awariach prądu itp. Czynniki determinujące sukces projektu to......innowacyjność i funkcjonalność z zachowaniem wysokiego reżimu bezpieczeństwa, zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych. Dodatkowo SISMS jest tani w użytkowaniu. Za 3 lata......system SISMS obejmie geograficznie ok. 40% populacji mieszkańców Polski. Słowa, które najlepiej charakteryzują projekt......informacja i bezpieczeństwo. Samorządowy Informator SMS SISMS to projekt, który polega na rozwijaniu e-usług dla polskich gmin w celu szybkiego powiadamiania lub wymiany informacji z ich mieszkańcami poprzez przesyłanie krótkich wiadomości SMS o treści ostrzegawczej lub informacyjnej. Założenia projektu wykorzystują fakt funkcjonowania 44 mln aktywnych telefonów komórkowych Polaków, dzięki którym SMS jest najszybszą formą komunikacji między ludźmi na odległość, docierającą bezpośrednio do odbiorcy. Projekt ruszył 5 marca 2009 r. 20

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich

Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich 2009 Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Kraków, 8 kwietnia 2009 r. Pomoc unijna udzielana przez PARP

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 2009 Violetta Pluta Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Zielona Góra, 22 maja 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady e-poradnik egazety Prawnej Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS Wyjaśnienia i praktyczne porady Kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes Czy można wystąpić

Bardziej szczegółowo

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE

COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE COFACE CONTACT ROZBUDUJ BAZĘ WIARYGODNYCH KONTAKTÓW, KTÓRE POPRAWIĄ TWOJE WYNIKI FINANSOWE Coface Contact to unikalna aplikacja umożliwiająca pobranie informacji na temat firm polskich bezpośrednio z serwisu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji

Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji CASE STUDY: Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji Autor: Jacek Wach Redakcja: Dominik Noworól Spis treści Geneza / 03 Idea / 04 Wizja / 05 Rozwiązanie /

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE.

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. Odbiorcy znajdą w piśmie informacje o usługach i technologiach niezbędnych w

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

program partnerski Polecaj kody

program partnerski Polecaj kody program partnerski Polecaj kody o nas Cra CV oferuje proste w obsłudze narzędzie do tworzenia unikalnych dokumentów aplikacyjnych CV. Naszą misją jest pomoc w zainteresowaniu przyszłego pracodawcy, kreatywną

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

PARP Wspieramy e-biznes

PARP Wspieramy e-biznes 2011 PARP Wspieramy e-biznes Paweł Skowera Jacek Bukowicki Warszawa, IAB, 8 listopada 2011 r. Projekty dofinansowywane w ramach Działania 8.1 PO IG - polegające na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Netkata. Design of digital products. Netkata Interactive Media Marketing

Netkata. Design of digital products. Netkata Interactive Media Marketing Netkata Design of digital products AGENDA O firmie Netkata Nasi klienci Wybrane projekty Jak pracujemy Dlaczego Netkata? Porozmawiajmy! Co oferuje Netkata? Projektujemy i realizujemy strony www, aplikacje

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

- Prezentacja ogólna firmy -

- Prezentacja ogólna firmy - DESIGN COMPANY DESIGN COMPANY - Prezentacja ogólna firmy - - Prezentacja ogólna firmy - www.mediaprojectgroup.com AGENDA PREZENTACJI O FIRMIE / STR 3 OFERTA / STR 4 KONTRAHENCI / STR 6 TO MUSISZ ZOBACZYĆ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Łączymy organizatorów, wystawców i gości targów - mobilnie!

Łączymy organizatorów, wystawców i gości targów - mobilnie! Łączymy organizatorów, wystawców i gości targów - mobilnie! Innowacyjny sposób promowania wydarzeń targowych. Rozwiązania mobilne podbijają rynek komunikacji. Wykorzystanie zalet tej coraz dynamiczniej

Bardziej szczegółowo

Scoring w oparciu o Big Data. 8 kwietnia 2014 roku

Scoring w oparciu o Big Data. 8 kwietnia 2014 roku Scoring w oparciu o Big Data 8 kwietnia 2014 roku Od początków ludzkości do roku 2003 wygenerowano 5 eksabajtów informacji tyle samo ludzkość generuje dziś co dwa dni. - Eric Schmidt, Google CEO 2 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Tworzymy w internecie z pasji i doświadczenia.

Tworzymy w internecie z pasji i doświadczenia. Tworzymy w internecie z pasji i doświadczenia. Na temat DigitalBite Agency Liczby DigitalBite jest agencją interaktywną specjalizującą się w tworzeniu projektów internetowych. Jej założycielem jest Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces?

Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony, że są niewielkie szanse na sukces? Czy firma w internecie to nadal żyła złota czy też rynek jest już na tyle przesycony,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Od 2004 r. www.extrapolska.pl Wydawnictwo Gazet Regionalnych Spółka Extra Media jest wydawnictwem w 100% z kapitałem polskim, od ponad 10 lat działającym na krajowym rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Klient Spryciarze.pl sp. z o.o. Branża IT serwis społecznościowy z poradnikami wideo

Klient Spryciarze.pl sp. z o.o. Branża IT serwis społecznościowy z poradnikami wideo Klient Spryciarze.pl sp. z o.o. Branża IT serwis społecznościowy z poradnikami wideo Okres realizacji Stale od chwili początkowego startup u, czyli od maja 2008 roku Rodzaj usługi hosting dedykowany, optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2014 r.

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2014 r. 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2014 r. Katowice, 28 marca 2014 r. Obszary działalności PARP Informacja Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater.

MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater. MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater.com OFERTA HANDLOWA Szanowni Państwo, firma MindsEater z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

StreetMobile jest dostępna przez stronę www.streetmobile.pl, w smartfonach z systemem Android oraz w iphon-ach. Dla telefonów z systemem Android

StreetMobile jest dostępna przez stronę www.streetmobile.pl, w smartfonach z systemem Android oraz w iphon-ach. Dla telefonów z systemem Android Polska Aplikacja Turystyczna StreetMobile powstaje przy wsparciu Urzędów Miast, Regionalnych Organizacji Turystycznych (ROT) oraz Polskie Organizacji Turystycznej (POT). Jest jedynym narzędziem w Polsce,

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE Oferujemy optymalne rozwiązania w marketingu internetowym dla e-commerce Zaufany partner na rynku e-commerce Twórca platformy Loopa.eu Współzałożyciel ecommercepolska ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt Dochodowy e-biznes czyli jak zaistnieć i zarabiać w sieci Anna Konopa Spis treści Czy warto zaistnieć w sieci? (internauci w Polsce) Jak zaistnieć w sieci? Jak rozpocząć działalność w sieci? Plan działania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Natalia BIEŃ Uniwersytet Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe Informatyków IMPLEMENTACJA PORTALU INTERNETOWEGO W TECHNOLOGIACH PHP I MYSQL

Natalia BIEŃ Uniwersytet Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe Informatyków IMPLEMENTACJA PORTALU INTERNETOWEGO W TECHNOLOGIACH PHP I MYSQL Natalia BIEŃ Uniwersytet Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe Informatyków IMPLEMENTACJA PORTALU INTERNETOWEGO W TECHNOLOGIACH PHP I MYSQL 1. Wprowadzenie W dzisiejszych czasach Internet odgrywa istotną

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Profesjonalne usługi Informatyczne Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 Szanowni Państwo, W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CompSecur Sp. z o. o., Centrum Szkoleniowe CompLearn ul. Piłsudskiego 74/309b, 50 020 Wrocław tel. +48 71 722 80 38, fax. +48 71 722 80 39 e mail: info@compsecur.pl; www.compsecur.pl KRS: 0000303601, REGON:

Bardziej szczegółowo

brandrace FUNKCJONALNY sklep internetowy

brandrace FUNKCJONALNY sklep internetowy brandrace FUNKCJONALNY sklep internetowy Zwiększ efektywność działań w internecie poprzez wdrożenie nowych rozwiązań! sklep internetowy Sprzedaż przez internet to przyszłość handlu. Z każdym dniem przybywa

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu.

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu. Efektywny wymiar marketingu Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją Scaleeffect to nowoczesne spojrzenie na marketing. Jesteśmy agencją bez kompleksów, która nie podąża utartymi przez innych ścieżkami,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU 1 Informacje o projekcie Projekt Adaptacja plus wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Przez ostatnie 3 lata agencja Hypermedia Isobar prowadziła ciągły proces rekrutacyjny drenując rynek ze specjalistów w swojej dziedzinie.

Przez ostatnie 3 lata agencja Hypermedia Isobar prowadziła ciągły proces rekrutacyjny drenując rynek ze specjalistów w swojej dziedzinie. Isobar Explorer Kontekst Przez ostatnie 3 lata agencja Hypermedia Isobar prowadziła ciągły proces rekrutacyjny drenując rynek ze specjalistów w swojej dziedzinie. Coraz trudniej było pozyskiwać nowych

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PEŁNEJ OBSŁUGI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH + POZYCJONOWANIE

OFERTA PEŁNEJ OBSŁUGI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH + POZYCJONOWANIE OFERTA PEŁNEJ OBSŁUGI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH + POZYCJONOWANIE Szanowni Państwo. Szybkość rozwoju aktywności w internecie w ostatnich latach wielokrotnie przekracza wszelkie wyobrażenia. Portale, które

Bardziej szczegółowo

a urzędnik też człowiek, czyli zarządzanie relacjami z petentem w praktyce

a urzędnik też człowiek, czyli zarządzanie relacjami z petentem w praktyce Łukasz Szymański, Specjalista ds. e-marketingu III Kongres Innowacyjnego Marketingu w samorządach 22.11.2013 Przychodzi człowiek do urzędu a urzędnik też człowiek, czyli zarządzanie relacjami z petentem

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Miejska Platforma Internetowa

Miejska Platforma Internetowa Miejska Platforma Internetowa Bogactwo możliwości! Uniezależnienie od producenta! Możliwość dostosowania Platformy do potrzeb! Wyjątkowo korzystna cena! Głównym zadaniem tego serwisu jest publikowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Firma przyrodnicza/środowiskowa - jak otworzyć, prowadzić, skutecznie pozyskiwać klientów oraz pracować na rynku usług przyrodniczych

Firma przyrodnicza/środowiskowa - jak otworzyć, prowadzić, skutecznie pozyskiwać klientów oraz pracować na rynku usług przyrodniczych Firma przyrodnicza/środowiskowa - jak otworzyć, prowadzić, skutecznie pozyskiwać klientów oraz pracować na rynku usług przyrodniczych Pierwsze tego typu szkolenie w Polsce! Szkolenie dla osób, które chcą

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Kapitał e-biznes Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji katalizatorinnowacji.pl O Projekcie Katalizator Innowacji usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego

Bardziej szczegółowo