JUŻ OD DZIŚ KONTROLUJ WDRAŻANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH NOWY SYSTEM MECOMS WERSJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JUŻ OD DZIŚ KONTROLUJ WDRAŻANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH NOWY SYSTEM MECOMS WERSJA 2012 3.0"

Transkrypt

1 3.0 MDM & CIS KONTROLUJ WDRAŻANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH JUŻ OD DZIŚ Nowa wersja systemu MECOMS umożliwia maksymalną skuteczność i standaryzację podczas wdrażania procesów biznesowych. Podstawą sukcesu naszego rozwiązania jest udoskonalona dokumentacja oparta o procesy, wspomagana konfiguracja i schemat organizacyjny najlepszych praktyk. Procesy biznesowe? MECOMS to system zarządzania danymi pomiarowymi i informacjami o klientach przeznaczony dla firm z branży utilities oraz sektora energetyki, zwiększający efektywność realizacji procesów marketingowych, sprzedaży, zamówień, pomiarów, dostaw, rozliczeń i windykacji. Jak skuteczne jest rozwiązanie MECOMS? Gwarantujemy skalowalność do klientów, potwierdzoną Raportem z oceny skuteczności MECOMS Konfiguracja MECOMS z pomocą aplikacji Implementation Workbench pozwala na zaoszczędzenie 10% całkowitych nakładów wdrożeniowych. mówi Johnny Vloemans, Kierownik Projektu w Ferranti. Dostosowanie procesów do opracowanego schematu organizacyjnego najlepszych praktyk przynosi efekt w postaci zwiększenia efektywności aż o 30-40%. Ponadto, MECOMS, dzięki wyraźnie określonym odpowiedzialnościom, zadaniom oraz KPI opartych na rolach, umożliwia zwiększenie aż do 50% liczby obsługiwanych klientów, a także lepszą jakość obsługi klienta. Maksymalna efektywność i standaryzacja dzięki udoskonalonej dokumentacji opartej o procesy. Naszą misją jest doskonalenie i automatyzacja procesów biznesowych. Dokumentacja produktu MECOMS wspiera nas w realizacji tego celu. Dokumentacja opisuje, w jaki sposób MECOMS wspiera doskonalenie i automatyzację procesów, i podkreśla jego pełną zgodność ze standardem BPMN (notacją modelowania procesów biznesowych). Opisy opracowano w sposób umożliwiający ich zrozumienie zarówno przez konsultantów technicznych, jak i pracowników biznesowych korzystających z MECOMS. Całość dokumentacji dostępna jest w języku polskim. Dokumentacja przedstawia cykl życia procesu od początku do końca. Określono w niej zadania do wykonania w ramach procesu z podziałem na role. Dzięki zastosowaniu kluczowych wskaźników efektywności (KPI) możliwe jest określenie jakości realizacji zadania. Dokumentacja jest dostępna z aplikacją MECOMS Implementation Workbench, tj. narzędziem efektywnie wspomagającym konfigurację MECOMS i wykorzystującym wzorce najlepszych praktyk. Wzorce najlepszych praktyk gwarantuje 37 lat doświadczenia Ferranti w dziedzinie efektywnej optymalizacji procesów oraz 24 lata doświadczenia Sygnity w projektach informatycznych dla energetyki. NOWY SYSTEM MECOMS WERSJA Pełniejsza kontrola nad procesami wdrażania Dostępna aplikacja MECOMS Implementation Workbench Udoskonalona dokumentacja oparta o procesy Wspomagana konfiguracja Schemat organizacyjny najlepszych praktyk Aplikacja w języku polskim Nowy na polskim rynku, ale sprawdzony globalnie produkt Rozsadna cena

2 STRATEGIA DLA PROCESÓW SEKTORA UTILITIES Strategia Ferranti dla procesów sektora utilities obejmuje model mapowania procesów spółek sektora energetyki i utilities, niezależnie od struktury organizacyjnej lub systemu ERP wykorzystywanego w takich spółkach. Strategia składa się z pięciu współgrających ze sobą cyklów życia, z których każdy obejmuje trzy główne grupy procesów. Nakłady i wyniki łączą procesy przypisane do danej grupy z procesami z innych grup i cyklami życia. Ponieważ pojedyncze spółki rzadko wdrażają pięć pełnych cykli życia, zakres procesów często wykracza poza schemat organizacyjny spółek. CYKL ŻYCIA KLIENTA Relacje z klientem, poczynając od pozyskania do utraty klienta. Od potencjalnego klienta do podpisania umowy Potencjalni klienci zostają pozyskani i stają się regularnymi klientami. Relacje na tym etapie obejmują sporządzanie umów, procedur przeniesień oraz zmian w kontraktach zawieranych z klientem. Od umowy do płatności Przyjmując umowę zawartą z klientem i zużycie jako nakłady, procesy od umowy do płatności generują rzeczywisty przychód uzyskiwany od klienta. Procesy te obejmują również fakturowanie (papierowe lub elektroniczne), odzyskiwanie wierzytelności oraz zarządzanie kredytami. Zmiana klienta Dane klienta mają kluczowe znaczenie dla realizacji usług. Procesy zmiany obejmują wszelkie zmiany odnoszące się do danych klienta, w tym zmianę dostawców i przeniesienia. CYKL ŻYCIA TOWARÓW Dostawa towarów, takich jak energia elektryczna, gaz lub woda Zarządzanie portfelem Zarządzanie portfelem obejmuje wszystkie procesy związane z prognozowaniem, zakupami, obrotem, rozliczaniem i bilansowaniem sprzedawanych lub nabywanych towarów. Procesy te obejmują również interakcje z innymi uczestnikami rynku. lub samodzielnych zakładów produkcyjnych. Procesy obejmują transport towaru przez sieci niskiego lub wysokiego napięcia, do licznika w pomieszczeniach klienta. Od licznika do zużycia Zużycie towaru jest mierzone jednym lub kilkoma licznikami. Odpowiednie procesy obejmują gromadzenie rzeczywistych danych pomiarowych, obliczanie oszacowań i ich konwersję na zużycia na klienta. W ich skład wchodzi również instalacja liczników, gromadzenie danych (MMR, AMI) oraz walidacja danych. CYKL ŻYCIA PRODUKTU Procesy wprowadzenia produktu na rynek w sektorze mediów Od analizy rynku do produktu W oparciu o analizę rynku, spółka z sektora mediów podejmuje decyzję o docelowych segmentach rynkowych i projektuje produkt w sposób zapewniający jego odpowiednie pozycjonowanie. Od produktu do zysku Procesy te są ukierunkowane na analizę rentowności istniejących produktów i obejmują wyliczenie kosztów obsługi klienta i ich optymalizacji (CtS) oraz przychody z każdego segmentu. Od marketingu do potencjalnego klienta W skład tej grupy procesów wchodzą działania związane z wprowadzeniem produktów na rynek. Obejmują one kampanie reklamowe, marketing bezpośredni przez CRM oraz sprzedaż produktów droższych bieżących klientów. Sprzedawane produkty będą stanowić podstawę umów zawieranych z klientami w cyklu życia klienta. Od produkcji do licznika Procesy te opisują fizyczną dostawę towaru, z centralnej elektrowni

3 CYKL ŻYCIA KLIENTA Relacje z klientem, poczynając od pozyskania do utraty klienta. Od potencjalnego klienta do podpisania umowy Potencjalni klienci zostają pozyskani i stają się regularnymi klientami. Relacje na tym etapie obejmują sporządzanie umów, procedur przeniesień oraz zmian w kontraktach zawieranych z klientem. Od umowy do płatności Przyjmując umowę zawartą z klientem i zużycie jako nakłady, procesy od umowy do płatności generują rzeczywisty przychód uzyskiwany od klienta. Procesy te obejmują również fakturowanie (papierowe lub elektroniczne), odzyskiwanie wierzytelności oraz zarządzanie kredytami. Zmiana klienta Dane klienta mają kluczowe znaczenie dla realizacji usług. Procesy zmiany obejmują wszelkie zmiany odnoszące się do danych klienta, w tym zmianę dostawców i przeniesienia. CYKL ŻYCIA AKTYWÓW Zarządzanie aktywami, takimi jak liczniki oraz sieci inteligentne. Zarządzanie zapasami Od zamówienia do zapasów - ta grupa obejmuje wszystkie procesy związane z zapasami, zasobami ludzkimi, taborem pojazdów samochodowych i wagonów kolejowych. Zarządzanie usługami Zarządzanie usługami obejmuje procesy związane z dostawą zasobów do wskazanej lokalizacji w celu ich uruchomienia, konserwacją aktywów w ciągu okresu eksploatacji oraz wyłączeniem aktywów z eksploatacji z przeznaczeniem do magazynu lub na złom. Funkcjonowanie sieci Funkcjonowanie sieci jest związane z codziennym użytkowaniem aktywów. W sieciach inteligentnych, procesy te obejmują ograniczanie obciążenia, uruchomienie/wyłączenie, zarządzanie przestojami oraz komunikację w ramach łańcucha aktywów. CYKL ŻYCIA TOWARÓW Dostawa towarów, takich jak energia elektryczna, gaz lub woda Zarządzanie portfelem Zarządzanie portfelem obejmuje wszystkie procesy związane z prognozowaniem, zakupami, obrotem, rozliczaniem i bilansowaniem sprzedawanych lub nabywanych towarów. Procesy te obejmują również interakcje z innymi uczestnikami rynku. Od produkcji do licznika Procesy te opisują fizyczną dostawę towaru, z centralnej elektrowni lub samodzielnych zakładów produkcyjnych. Procesy obejmują transport towaru przez sieci niskiego lub wysokiego napięcia, do licznika w pomieszczeniach klienta. Od licznika do zużycia Zużycie towaru jest mierzone jednym lub kilkoma licznikami. Odpowiednie procesy obejmują gromadzenie rzeczywistych danych pomiarowych, obliczanie oszacowań i ich konwersję na zużycia na klienta. W ich skład wchodzi również instalacja liczników, gromadzenie danych (MMR, AMI) oraz walidacja danych. CYKL ŻYCIA KONTAKTU Punkt wyjścia dla wszystkich procesów związanych z kontaktami z klientami Od kontaktu do działania Zapytania klienta, niezależnie od metody komunikacji, powodują podjęcie działań, mających na celu wypracowanie efektywnej odpowiedzi na zapytanie klienta. Odpowiedzi przygotowuje się manualnie lub w drodze zautomatyzowanego procesu. Od działania do usługi Niektóre działania kontaktowe wymagają interwencji technicznych i przynoszą efekt w postaci zapotrzebowania na usługi. Zapotrzebowanie z kolei może uruchomić proces dotyczący aktywów lub cykl życia towarów. Od działania do kontaktu Procesy związane z innymi cyklami życia często wymagają kontaktu z klientem lub przekazania mu informacji. Proces od działania do kontaktu obejmuje ww. kontakty i zawiera podprocesy dotyczące postępowania w przypadku takich interakcji. CYKL ŻYCIA PRODUKTU Procesy wprowadzenia produktu na rynek w sektorze mediów Od analizy rynku do produktu W oparciu o analizę rynku, spółka z sektora mediów podejmuje decyzję o docelowych segmentach rynkowych i projektuje produkt w sposób zapewniający jego odpowiednie pozycjonowanie. Od produktu do zysku Procesy te są ukierunkowane na analizę rentowności istniejących produktów i obejmują wyliczenie kosztów obsługi klienta i ich optymalizacji (CtS) oraz przychody z każdego segmentu. Od marketingu do potencjalnego klienta W skład tej grupy procesów wchodzą działania związane z wprowadzeniem produktów na rynek. Obejmują one kampanie reklamowe, marketing bezpośredni przez CRM oraz sprzedaż produktów droższych bieżących klientów. Sprzedawane produkty będą stanowić podstawę umów zawieranych z klientami w cyklu życia klienta.

4 OD DZIAŁAŃ DO OBSŁUGI ZARZĄDZANIE PORTFELEM EKSPLOATACJA SIECI ZARZĄDZANIE USŁUGAMI OD WYTWORZENIA DO LICZNIKA GOSPODARKA MATERIAŁOWA CYKL ŻYCIA AKTYWÓW OD LICZNIKA DO ZUŻYCIA CYKL ŻYCIA MEDIUM OD DOGŁĘBNEJ WIEDZY O RYNKU DO PRODUKTU EMPOWERING SMART UTILITIES CYKL ŻYCIA KONTAKTU CYKL ŻYCIA PRODUKTU CYKL ŻYCIA KLIENTA OD PRODUKTU DO ZYSKU ZMIANY U KLIENTA OD MARKETINGU DO POTENCJALNYCH KLIENTÓW OD KLIENTA POTENCJALNEGO DO UMOWY OD UMOWY DO PIENIĘDZY OD DZIAŁAŃ DO KONTAKTÓW OD KONTAKTÓW DO DZIAŁAŃ KOŁO PROCESÓW MECOMS Cykl życia produktu opisuje procesy planowania, tworzenia, testowania i wprowadzania na rynek nowych produktów. Cykl życia klienta pozwala na kontrolowanie procesów od pozyskania klienta i podpisania umowy, poprzez rozliczanie, fakturowanie i rozliczenia finansowe do zmian w umowach i przełączenia klienta. Cykl życia kontaktu reguluje dwukierunkową komunikację z klientem we wszelkich sprawach związanych z jego obsługą techniczną. Cykl życia zasobów pozwala na zarządzanie zasobami fizycznymi składającymi się w sieć oraz obsługę techniczną sieci. Cykl życia medium określa procesy zarządzania portfelem oferowanych mediów, handlem na rynku bilansującym, dostarczaniem do klienta, pomiarem i zużyciem.

5 ZARZĄDZANIE I RAPORTOWANIE PULPITY MENEDŻERSKIE ANALITYKA BIZNESOWA PROCESY ZARZĄDZANIE PRODUKTEM ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM BILLINGI I ZARZĄDZANIE KREDYTEM ZARZĄDZANIE KLIENTAMI ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ ZARZĄDZANIE RYNKIEM KOMUNIKACJA Z KLIENTEM ZARZĄDZANIE PORTFELEM ZAAWANSOWANA INFRASTRUKTURA POMIAROWA ODCZYTY RĘCZNE WALIDACJI I OBLICZENIA ZARZĄDZANIE DANYMI POMIAROWYMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI KOMUNIKACJA SERWISEM ZARZĄDZANIE SIECIĄ SZABLONY BIZNESOWE ADMINISTRACJA PRZEDSIĘBIORSTWEM FINANSE REJESTR KLIENTÓW ZAKUPY HR PROJEKT STOS TECHNOLOGICZNY ARCHITEKTURA ZORIENTOWANA SERWISOWO ZARZĄDZANIE PROCESEM

6 CORONA ENERGY ZWIĘKSZA UDZIAŁ W RYNKU DZIĘKI MECOMS WYZWANIA SPÓŁKA Corona Energy jest wiodącym brytyjskim niezależnym dostawcą energii o dwudziestoletnim doświadczeniu w dostawie gazu, energii elektrycznej i energooszczędnych rozwiązań organizacjom handlowym, przemysłowym i sektora publicznego. Corona Energy jest wiodącym niezależnym dostawą energii dla przedsiębiorstw brytyjskich, obsługującym 11% przemysłowych i komercyjnych odbiorców gazu obecnych na rynku (8000 klientów). Strategia Corona Energy to podważanie status quo w każdym działaniu, a także zapewnianie jakości, prostoty i wartości przedsiębiorstwom brytyjskim. Jej celem jest oszczędzanie czasu, energii i pieniędzy klientów. 160 specjalistów spółki pracujących na jednym piętrze w jej siedzibie w Hertfordshire zapewnia klientom bezpośredni i szybki kontakt z odpowiednim pracownikiem. NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY PROCESU WDROŻENIA W roku 2009, Corona Energy wybrała system MECOMS firmy Ferranti - jedyne rozwiązanie umożliwiające realizację wszystkich opisanych powyżej wyzwań. Podczas warsztatów poświęconych wymogom znacznie poszerzono zakres systemu, tak aby objąć jak najwięcej procesów. Przejście na MECOMS usprawniło produktywność w Corona Energy i jednocześnie udoskonaliło procesy biznesowe i pozwoliło na uzyskanie większej kontroli i wyższej jakości. Zainstalowano następujące moduły MECOMS : EUCA, CRM, Zarządzanie Kontraktami, Fakturowanie, Zarządzanie Kredytami, Zarządzanie Odczytami Liczników, Walidacja, Rozliczenia, Prognozowanie, Komunikacja i Wymiana. Rozwiązanie Microsoft Dynamics AX jest wykorzystywane w systemie ERP. Wdrożenie systemu w Corona Energy obejmuje również takie moduły jak: Sprzedaż i Marketing, Administracja, Rozrachunki z Odbiorcami (AR), Księga Główna(GL( i Rozrachunki z Dostawcami (AP). Ze względu na wzrost i dokonane przejęcia, poprzednio wykorzystywany system (oprogramowanie wewnętrzne & Foxpro) okazał się być niewystarczający. Ze względu na przetwarzanie manualne, poważnym problemem stała się duplikacja danych. Stworzyło to zapotrzebowanie na nowy system IT, który pozwoliłby Corona Energy na zwiększenie kreatywności i rozwinięcie działalności. Kluczowym procesem byłoby zawieranie kontraktów w systemie B2B: tworzenie dostosowanych do potrzeb kontraktów spełniających wymogi poszczególnych klientów. Ponadto, Corona Energy potrzebowała systemu do procesów związanych z sektorem utilities i ogólnych procesów ERP - - zintegrowanych w jednym, centralnym systemie. Szereg platform poddano ocenie pod kątem trajektorii sprzedaży, a także opcji pozostania przy oprogramowaniu wewnętrznym, ale na nowszej technologii niż Foxpro. Corona Energy podjęła decyzję o wdrożeniu MECOMS ze względu na zaangażowanie (elastyczność i dynamikę) pracowników Ferranti, ich pasję i ekspercką wiedzę na temat sektora utilities. Strategia produktu i wizja Ferranti, w połączeniu z funkcjonalnościami i możliwościami oferowanymi przez MECOMS okazały się decydujące. NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY PROCESU WDROŻENIA Wdrożenie MECOMS w Corona Energy objęło rozwiązania dla sektora utilities oraz ERP w jednym, zintegrowanym systemie. Wdrożony system zawiera całą wiedzę i doświadczenie Ferranti w zakresie rynku utilities. Rozwiązanie jest w pełni zgodne z brytyjskim prawodawstwem dotyczącym dostaw gazu i obejmuje takie procesy jak SPA, MAM i ocena AQ. System zapewnia możliwość wprowadzania aktualizacji, co za tym idzie rozwoju działalności i dodawania nowych rodzajów energii. Ponadto, dzięki integracji dużej liczby procesów biznesowych, koszty związane ze złożonością i obsługą interfejsu uległy znacznemu zmniejszeniu. Produkt MECOMS oferuje Corona Energy większą dokładność danych, co przekłada się na wyższy odsetek rozliczanego zużycia mediów oraz mniejszą ilość kwestionowanych rachunków.

7 Andrew Harrington Dyrektor IT - Corona Energy Według Corona Energy, zaangażowanie Ferranti w powodzenie projektu oraz historia sukcesu procesu rozwoju wewnętrznego Corona Energy, przyczyniły się w największym stopniu do sukcesu tego projektu. Proces wdrożenia zrealizowany dzięki:

8 MECOMS w GEN-I WYKORZYSTANIE WSPARCIA CENTRALNEGO DO HANDLU ENERGIĄ I SPRZEDAŻY NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH Kluczem do naszego sukcesu jest system wsparcia biznesu - elastyczne, intuicyjne i reagujące na elastyczne przekazy rynkowe oraz procesy modelowania danych. MECOMS okazał się być właściwym rozwiązaniem dla GEN-I. GEN-I jest niezależnym dostawcą gazu i energii elektrycznej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Główna działalność Grupy obejmuje międzynarodową sprzedaż energii elektrycznej i gazu klientom końcowym oraz zakup energii elektrycznej i gazu od producentów. JAKIE ZADANIE PEŁNI MECOMS W GEN-I? Rozwiązanie MECOMS będzie wdrażane w całej grupie GEN-I w siedmiu fazach, z których na obecną chwilę zrealizowano już trzy. MECOMS realizuje obecnie wszystkie procesy dostaw gazu i energii elektrycznej (procesy dla energii elektrycznej uruchomione we wrześniu 2014 r.) dla klientów B2C na Słowenii, oraz dostaw energii elektrycznej dla klientów B2B i B2C w Chorwacji. DLACZEGO MECOMS? Wszystkie prezentacje i warsztaty wykazały, że MECOMS stanowi satysfakcjonującą odpowiedź na wszystkie wyzwania i wymagania. Pełna integracja z rozwiązaniem Microsoft Dynamics AX ERP Mecoms polecany przez Microsoft jako preferowane rozwiązanie dla firm z sektora utilities Współpraca z zaangażowanym i doświadczonym partnerem MECOMS - Adacta, prowadzącym działalność na Słowenii i w Chorwacji. System MECOMS będzie także wdrażany na potrzeby dostaw energii elektrycznej do klientów B2B na Słowenii, w zakresie Zarządzania Portfelem i Prognozowania, na potrzeby dostaw energii elektrycznej do klientów B2B we Włoszech i w Austrii oraz dostaw gazu do klientów B2B na Słowenii. CO SĄDZI O MECOMS ANDREJ ŠAJN, DYREKTOR IT ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU GEN-I Możliwość szybkiego uruchomienia procesów od licznika do płatności Interfejs użytkownika jest intuicyjny, szybki, spójny i umożliwia proste i intuicyjne realizowanie złożonych operacji MECOMS jest perfekcyjnie zintegrowany z Microsoft Dyamics AX Znakomita obsługa i kontrola rozliczeń Andrej Šajn Dyrektor IT oraz Członek Zarządu CEN-I

9 MECOMS UPRASZCZA PROCESY POMIAROWE W BELGII W SKRÓCIE KLUCZOWE WYZWANIA Założenie firmy pomiarowej działającej na nowym, zliberalizowanym rynku Przetwarzanie informacji o zużyciu, opłatach za korzystanie sieci oraz alokacjach wszystkich pomierzonych i niepomierzonych przyłączy Reagowanie na pojawiające się zmiany i odpowiedzialności definiowane na nowo przez rynek i podmioty regulacyjne KORZYŚCI Elastyczny system dostosowany do zmieniających się potrzeb Lepsze śledzenie i jakość odczytów pomiarowych Kompleksowe wsparcie w zakresie historycznego portfela pomiarowego Szybki i wiarygodny system przetwarzający miliony odczytów pomiarowych

10 HVCenergie wytwarza energię ze spalania odpadów i sprzedaje ją powiązanym kapitałowo gminom, przedsiębiorcom i podmiotom prywatnym. Podejmując decyzję o insourcingu dostaw, HVCenergie wybrała MECOMS jako kompletne rozwiązanie w zakresie dostaw. MECOMS integruje wszystkie działania dostawcze w jeden, przyjazny dla użytkownika system. Jego elastyczność umożliwia HVCenergie świadczenie klientom usług o najwyższej jakości i dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Otrzymaliśmy kilka propozycji, ale większość z nich była jedynie częściowymi rozwiązaniami. MECOMS oferowany przez Ferranti był jednym z niewielu rozwiązań zapewniających pełną integrację wszystkich działań i elastyczność pozwalającą na świadczenie naszym klientom usług o najwyższej jakości. Czynnikiem decydującym okazał się znajomy wygląd i sposób obsługi interfejsu użytkownika oferowanego przez MECOMS, bardzo zbliżony do Microsoft Office. Nasz personel szybko nauczył się efektywnego korzystania z systemu. MECOMS WSPIERA HVCENERGIE W ŚWIADCZENIU USŁUG O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI Szybkie wdrożenie, stałe zmiany Proces wdrożeniowy rozpoczęto bezzwłocznie po podjęciu decyzji. Realizacja zajęła cztery miesiące. System MECOMS został zintegrowany z istniejącymi systemami i przesyła dane rozliczeniowe do księgi głównej FIS4All, oprogramowania księgowego stosowanego przez HVCenergie. Wartość MECOMS Główną wartością MECOMS jest jego kompletność i integralność, pozwalająca na podejmowanie działań na wszystkich etapach: komunikowania danych (EDINE przez CPS), obliczania zużycia (ciepło), fakturowania, windykacji, CRM, prowadzanie księgi głównej i dzienników operacji księgowych. Konfiguracja w MECOMS obejmuje wiele opcji; poprzez zmianę parametrów możemy dokładnie dostosować system do potrzeb każdego klienta. System jest przeznaczony dla wielu produktów, co pozwala nam prowadzić sprzedaż energii elektrycznej, gazu i ciepła, a także dla wielu dostawców, dzięki czemu możemy kontrolować operacje wielu spółek za pomocą jednego systemu. MECOMS pozwolił nam zwiększyć satysfakcję klienta po kosztach niższych od rozwiązań outsourcingowych. Spalarnia odpadów HVC w Alkmaar. Imponujący architektonicznie projekt oparty na kształcie łuku kontrastuje z jednolitą zabudową zakładu i jednocześnie wpisuje się z polderowym krajobrazem typowym dla Północnej Holandii.

11 MECOMS ZWIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW W WATERNET O 20% Przejęcie, którego efektem był szybki rozwój Waternet, spowodowało drastyczną zmianę portfela IT spółki. Obecnie, MECOMS zapewnia pracownikom Waternet wsparcie, przekształcając nawet najbardziej złożone procesy w wydajny i przyjazny dla użytkownika interfejs, prowadząc tym samym do wzrostu produktywności i satysfakcji i zmniejszając jednocześnie zapotrzebowanie na szkolenia. Dane pochodzące z różnych źródeł zostały efektywnie zintegrowane w jedno elastyczne rozwiązanie - - i to po o znacznie niższych całkowitych kosztach posiadania Nowy system MECOMS jest tak intuicyjny, że pracę z nim można opanować w zaledwie jeden tydzień. Pracownicy nie muszą już korzystać ze środowisk back-office lub przesyłać informacje do innych departamentów lub współpracowników. Kiki Quist, Dyrektor Funkcjonalny w Waternet POSZUKIWANE kompleksowe rozwiązanie do rozliczania wody Kluczowym czynnikiem okazała się lista wymogów. Nowy system musiał oferować pełne wsparcie wszystkich procesów biznesowych związanych z rozliczaniem wody. Ponadto, musiał zintegrować dane pochodzące z różnych źródeł, a także zarządzać wszystkimi procesami w skuteczny i efektywny kosztowo sposób. W wyniku ogłoszonego przetargu spółka Waternet otrzymała cztery oferty. Kiki Quist: Dwie oferty były oparte o system SAP, a trzecia stanowiła dostosowaną wersję starego pakietu ERP. Czwarta oferta przedstawiona przez MECOMS była najbardziej korzystna finansowo. Rozwiązanie oparte o Dynamics AX Ferranti Computer Systems, certyfikowane przez Microsoft zawierało wyliczenia udowadniające, że nasze koszty IT na kolejne pięć lat mogłyby być znacznie niższe, niż koszty stosowanych obecnie rozwiązań outsourcingowych. Taka oferta jest atrakcyjna dla każdej organizacji.

12 Indexis, niezależna belgijska firma pomiarowa Administracja zużyciem i dane relacyjne dotyczące 5,7 mln przyłączy Umożliwia odczyty z ponad 7 mln liczników Przetwarza ponad zmianami relacyjnymi na miesiąc Przesyła 58 mln jednostek zużycia energii do dostawców na miesiąc Wysoka jakość MECOMS sprawiła, że staliśmy się wzorem dla całego rynku Gdy otrzymaliśmy wiadomość o liberalizacji rynku energii, ogłosiliśmy ogólnoeuropejskie postępowanie przetargowe. Po otrzymaniu ofert od kilku uznanych dostawców oprogramowania, dokonaliśmy ich oceny wg kilku różnych skali. Gdy porównywaliśmy wyniki, okazało się, że najlepszym rozwiązaniem jest MECOMS Ferranti Computer Systems. Poza aspektami związanymi z IT, Ferranti wykazała się dogłębną wiedzą na temat sektora utilities. Christiaan Vandist, Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości w Indexis, wspomina wybór rozwiązania IT przez Indexis: Dzięki nowemu systemowi, od razu wiemy, czy klient jest nieobecny, i możemy bezzwłocznie wysłać kartę samoobsługową lub ponowić odczyt przez osobę dokonującą pomiarów. Dzięki walidacji na miejscu zwiększyła się przede wszystkim jakość naszych odczytów.