JUŻ OD DZIŚ KONTROLUJ WDRAŻANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH NOWY SYSTEM MECOMS WERSJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JUŻ OD DZIŚ KONTROLUJ WDRAŻANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH NOWY SYSTEM MECOMS WERSJA 2012 3.0"

Transkrypt

1 3.0 MDM & CIS KONTROLUJ WDRAŻANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH JUŻ OD DZIŚ Nowa wersja systemu MECOMS umożliwia maksymalną skuteczność i standaryzację podczas wdrażania procesów biznesowych. Podstawą sukcesu naszego rozwiązania jest udoskonalona dokumentacja oparta o procesy, wspomagana konfiguracja i schemat organizacyjny najlepszych praktyk. Procesy biznesowe? MECOMS to system zarządzania danymi pomiarowymi i informacjami o klientach przeznaczony dla firm z branży utilities oraz sektora energetyki, zwiększający efektywność realizacji procesów marketingowych, sprzedaży, zamówień, pomiarów, dostaw, rozliczeń i windykacji. Jak skuteczne jest rozwiązanie MECOMS? Gwarantujemy skalowalność do klientów, potwierdzoną Raportem z oceny skuteczności MECOMS Konfiguracja MECOMS z pomocą aplikacji Implementation Workbench pozwala na zaoszczędzenie 10% całkowitych nakładów wdrożeniowych. mówi Johnny Vloemans, Kierownik Projektu w Ferranti. Dostosowanie procesów do opracowanego schematu organizacyjnego najlepszych praktyk przynosi efekt w postaci zwiększenia efektywności aż o 30-40%. Ponadto, MECOMS, dzięki wyraźnie określonym odpowiedzialnościom, zadaniom oraz KPI opartych na rolach, umożliwia zwiększenie aż do 50% liczby obsługiwanych klientów, a także lepszą jakość obsługi klienta. Maksymalna efektywność i standaryzacja dzięki udoskonalonej dokumentacji opartej o procesy. Naszą misją jest doskonalenie i automatyzacja procesów biznesowych. Dokumentacja produktu MECOMS wspiera nas w realizacji tego celu. Dokumentacja opisuje, w jaki sposób MECOMS wspiera doskonalenie i automatyzację procesów, i podkreśla jego pełną zgodność ze standardem BPMN (notacją modelowania procesów biznesowych). Opisy opracowano w sposób umożliwiający ich zrozumienie zarówno przez konsultantów technicznych, jak i pracowników biznesowych korzystających z MECOMS. Całość dokumentacji dostępna jest w języku polskim. Dokumentacja przedstawia cykl życia procesu od początku do końca. Określono w niej zadania do wykonania w ramach procesu z podziałem na role. Dzięki zastosowaniu kluczowych wskaźników efektywności (KPI) możliwe jest określenie jakości realizacji zadania. Dokumentacja jest dostępna z aplikacją MECOMS Implementation Workbench, tj. narzędziem efektywnie wspomagającym konfigurację MECOMS i wykorzystującym wzorce najlepszych praktyk. Wzorce najlepszych praktyk gwarantuje 37 lat doświadczenia Ferranti w dziedzinie efektywnej optymalizacji procesów oraz 24 lata doświadczenia Sygnity w projektach informatycznych dla energetyki. NOWY SYSTEM MECOMS WERSJA Pełniejsza kontrola nad procesami wdrażania Dostępna aplikacja MECOMS Implementation Workbench Udoskonalona dokumentacja oparta o procesy Wspomagana konfiguracja Schemat organizacyjny najlepszych praktyk Aplikacja w języku polskim Nowy na polskim rynku, ale sprawdzony globalnie produkt Rozsadna cena

2 STRATEGIA DLA PROCESÓW SEKTORA UTILITIES Strategia Ferranti dla procesów sektora utilities obejmuje model mapowania procesów spółek sektora energetyki i utilities, niezależnie od struktury organizacyjnej lub systemu ERP wykorzystywanego w takich spółkach. Strategia składa się z pięciu współgrających ze sobą cyklów życia, z których każdy obejmuje trzy główne grupy procesów. Nakłady i wyniki łączą procesy przypisane do danej grupy z procesami z innych grup i cyklami życia. Ponieważ pojedyncze spółki rzadko wdrażają pięć pełnych cykli życia, zakres procesów często wykracza poza schemat organizacyjny spółek. CYKL ŻYCIA KLIENTA Relacje z klientem, poczynając od pozyskania do utraty klienta. Od potencjalnego klienta do podpisania umowy Potencjalni klienci zostają pozyskani i stają się regularnymi klientami. Relacje na tym etapie obejmują sporządzanie umów, procedur przeniesień oraz zmian w kontraktach zawieranych z klientem. Od umowy do płatności Przyjmując umowę zawartą z klientem i zużycie jako nakłady, procesy od umowy do płatności generują rzeczywisty przychód uzyskiwany od klienta. Procesy te obejmują również fakturowanie (papierowe lub elektroniczne), odzyskiwanie wierzytelności oraz zarządzanie kredytami. Zmiana klienta Dane klienta mają kluczowe znaczenie dla realizacji usług. Procesy zmiany obejmują wszelkie zmiany odnoszące się do danych klienta, w tym zmianę dostawców i przeniesienia. CYKL ŻYCIA TOWARÓW Dostawa towarów, takich jak energia elektryczna, gaz lub woda Zarządzanie portfelem Zarządzanie portfelem obejmuje wszystkie procesy związane z prognozowaniem, zakupami, obrotem, rozliczaniem i bilansowaniem sprzedawanych lub nabywanych towarów. Procesy te obejmują również interakcje z innymi uczestnikami rynku. lub samodzielnych zakładów produkcyjnych. Procesy obejmują transport towaru przez sieci niskiego lub wysokiego napięcia, do licznika w pomieszczeniach klienta. Od licznika do zużycia Zużycie towaru jest mierzone jednym lub kilkoma licznikami. Odpowiednie procesy obejmują gromadzenie rzeczywistych danych pomiarowych, obliczanie oszacowań i ich konwersję na zużycia na klienta. W ich skład wchodzi również instalacja liczników, gromadzenie danych (MMR, AMI) oraz walidacja danych. CYKL ŻYCIA PRODUKTU Procesy wprowadzenia produktu na rynek w sektorze mediów Od analizy rynku do produktu W oparciu o analizę rynku, spółka z sektora mediów podejmuje decyzję o docelowych segmentach rynkowych i projektuje produkt w sposób zapewniający jego odpowiednie pozycjonowanie. Od produktu do zysku Procesy te są ukierunkowane na analizę rentowności istniejących produktów i obejmują wyliczenie kosztów obsługi klienta i ich optymalizacji (CtS) oraz przychody z każdego segmentu. Od marketingu do potencjalnego klienta W skład tej grupy procesów wchodzą działania związane z wprowadzeniem produktów na rynek. Obejmują one kampanie reklamowe, marketing bezpośredni przez CRM oraz sprzedaż produktów droższych bieżących klientów. Sprzedawane produkty będą stanowić podstawę umów zawieranych z klientami w cyklu życia klienta. Od produkcji do licznika Procesy te opisują fizyczną dostawę towaru, z centralnej elektrowni

3 CYKL ŻYCIA KLIENTA Relacje z klientem, poczynając od pozyskania do utraty klienta. Od potencjalnego klienta do podpisania umowy Potencjalni klienci zostają pozyskani i stają się regularnymi klientami. Relacje na tym etapie obejmują sporządzanie umów, procedur przeniesień oraz zmian w kontraktach zawieranych z klientem. Od umowy do płatności Przyjmując umowę zawartą z klientem i zużycie jako nakłady, procesy od umowy do płatności generują rzeczywisty przychód uzyskiwany od klienta. Procesy te obejmują również fakturowanie (papierowe lub elektroniczne), odzyskiwanie wierzytelności oraz zarządzanie kredytami. Zmiana klienta Dane klienta mają kluczowe znaczenie dla realizacji usług. Procesy zmiany obejmują wszelkie zmiany odnoszące się do danych klienta, w tym zmianę dostawców i przeniesienia. CYKL ŻYCIA AKTYWÓW Zarządzanie aktywami, takimi jak liczniki oraz sieci inteligentne. Zarządzanie zapasami Od zamówienia do zapasów - ta grupa obejmuje wszystkie procesy związane z zapasami, zasobami ludzkimi, taborem pojazdów samochodowych i wagonów kolejowych. Zarządzanie usługami Zarządzanie usługami obejmuje procesy związane z dostawą zasobów do wskazanej lokalizacji w celu ich uruchomienia, konserwacją aktywów w ciągu okresu eksploatacji oraz wyłączeniem aktywów z eksploatacji z przeznaczeniem do magazynu lub na złom. Funkcjonowanie sieci Funkcjonowanie sieci jest związane z codziennym użytkowaniem aktywów. W sieciach inteligentnych, procesy te obejmują ograniczanie obciążenia, uruchomienie/wyłączenie, zarządzanie przestojami oraz komunikację w ramach łańcucha aktywów. CYKL ŻYCIA TOWARÓW Dostawa towarów, takich jak energia elektryczna, gaz lub woda Zarządzanie portfelem Zarządzanie portfelem obejmuje wszystkie procesy związane z prognozowaniem, zakupami, obrotem, rozliczaniem i bilansowaniem sprzedawanych lub nabywanych towarów. Procesy te obejmują również interakcje z innymi uczestnikami rynku. Od produkcji do licznika Procesy te opisują fizyczną dostawę towaru, z centralnej elektrowni lub samodzielnych zakładów produkcyjnych. Procesy obejmują transport towaru przez sieci niskiego lub wysokiego napięcia, do licznika w pomieszczeniach klienta. Od licznika do zużycia Zużycie towaru jest mierzone jednym lub kilkoma licznikami. Odpowiednie procesy obejmują gromadzenie rzeczywistych danych pomiarowych, obliczanie oszacowań i ich konwersję na zużycia na klienta. W ich skład wchodzi również instalacja liczników, gromadzenie danych (MMR, AMI) oraz walidacja danych. CYKL ŻYCIA KONTAKTU Punkt wyjścia dla wszystkich procesów związanych z kontaktami z klientami Od kontaktu do działania Zapytania klienta, niezależnie od metody komunikacji, powodują podjęcie działań, mających na celu wypracowanie efektywnej odpowiedzi na zapytanie klienta. Odpowiedzi przygotowuje się manualnie lub w drodze zautomatyzowanego procesu. Od działania do usługi Niektóre działania kontaktowe wymagają interwencji technicznych i przynoszą efekt w postaci zapotrzebowania na usługi. Zapotrzebowanie z kolei może uruchomić proces dotyczący aktywów lub cykl życia towarów. Od działania do kontaktu Procesy związane z innymi cyklami życia często wymagają kontaktu z klientem lub przekazania mu informacji. Proces od działania do kontaktu obejmuje ww. kontakty i zawiera podprocesy dotyczące postępowania w przypadku takich interakcji. CYKL ŻYCIA PRODUKTU Procesy wprowadzenia produktu na rynek w sektorze mediów Od analizy rynku do produktu W oparciu o analizę rynku, spółka z sektora mediów podejmuje decyzję o docelowych segmentach rynkowych i projektuje produkt w sposób zapewniający jego odpowiednie pozycjonowanie. Od produktu do zysku Procesy te są ukierunkowane na analizę rentowności istniejących produktów i obejmują wyliczenie kosztów obsługi klienta i ich optymalizacji (CtS) oraz przychody z każdego segmentu. Od marketingu do potencjalnego klienta W skład tej grupy procesów wchodzą działania związane z wprowadzeniem produktów na rynek. Obejmują one kampanie reklamowe, marketing bezpośredni przez CRM oraz sprzedaż produktów droższych bieżących klientów. Sprzedawane produkty będą stanowić podstawę umów zawieranych z klientami w cyklu życia klienta.

4 OD DZIAŁAŃ DO OBSŁUGI ZARZĄDZANIE PORTFELEM EKSPLOATACJA SIECI ZARZĄDZANIE USŁUGAMI OD WYTWORZENIA DO LICZNIKA GOSPODARKA MATERIAŁOWA CYKL ŻYCIA AKTYWÓW OD LICZNIKA DO ZUŻYCIA CYKL ŻYCIA MEDIUM OD DOGŁĘBNEJ WIEDZY O RYNKU DO PRODUKTU EMPOWERING SMART UTILITIES CYKL ŻYCIA KONTAKTU CYKL ŻYCIA PRODUKTU CYKL ŻYCIA KLIENTA OD PRODUKTU DO ZYSKU ZMIANY U KLIENTA OD MARKETINGU DO POTENCJALNYCH KLIENTÓW OD KLIENTA POTENCJALNEGO DO UMOWY OD UMOWY DO PIENIĘDZY OD DZIAŁAŃ DO KONTAKTÓW OD KONTAKTÓW DO DZIAŁAŃ KOŁO PROCESÓW MECOMS Cykl życia produktu opisuje procesy planowania, tworzenia, testowania i wprowadzania na rynek nowych produktów. Cykl życia klienta pozwala na kontrolowanie procesów od pozyskania klienta i podpisania umowy, poprzez rozliczanie, fakturowanie i rozliczenia finansowe do zmian w umowach i przełączenia klienta. Cykl życia kontaktu reguluje dwukierunkową komunikację z klientem we wszelkich sprawach związanych z jego obsługą techniczną. Cykl życia zasobów pozwala na zarządzanie zasobami fizycznymi składającymi się w sieć oraz obsługę techniczną sieci. Cykl życia medium określa procesy zarządzania portfelem oferowanych mediów, handlem na rynku bilansującym, dostarczaniem do klienta, pomiarem i zużyciem.

5 ZARZĄDZANIE I RAPORTOWANIE PULPITY MENEDŻERSKIE ANALITYKA BIZNESOWA PROCESY ZARZĄDZANIE PRODUKTEM ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM BILLINGI I ZARZĄDZANIE KREDYTEM ZARZĄDZANIE KLIENTAMI ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ ZARZĄDZANIE RYNKIEM KOMUNIKACJA Z KLIENTEM ZARZĄDZANIE PORTFELEM ZAAWANSOWANA INFRASTRUKTURA POMIAROWA ODCZYTY RĘCZNE WALIDACJI I OBLICZENIA ZARZĄDZANIE DANYMI POMIAROWYMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI KOMUNIKACJA SERWISEM ZARZĄDZANIE SIECIĄ SZABLONY BIZNESOWE ADMINISTRACJA PRZEDSIĘBIORSTWEM FINANSE REJESTR KLIENTÓW ZAKUPY HR PROJEKT STOS TECHNOLOGICZNY ARCHITEKTURA ZORIENTOWANA SERWISOWO ZARZĄDZANIE PROCESEM

6 CORONA ENERGY ZWIĘKSZA UDZIAŁ W RYNKU DZIĘKI MECOMS WYZWANIA SPÓŁKA Corona Energy jest wiodącym brytyjskim niezależnym dostawcą energii o dwudziestoletnim doświadczeniu w dostawie gazu, energii elektrycznej i energooszczędnych rozwiązań organizacjom handlowym, przemysłowym i sektora publicznego. Corona Energy jest wiodącym niezależnym dostawą energii dla przedsiębiorstw brytyjskich, obsługującym 11% przemysłowych i komercyjnych odbiorców gazu obecnych na rynku (8000 klientów). Strategia Corona Energy to podważanie status quo w każdym działaniu, a także zapewnianie jakości, prostoty i wartości przedsiębiorstwom brytyjskim. Jej celem jest oszczędzanie czasu, energii i pieniędzy klientów. 160 specjalistów spółki pracujących na jednym piętrze w jej siedzibie w Hertfordshire zapewnia klientom bezpośredni i szybki kontakt z odpowiednim pracownikiem. NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY PROCESU WDROŻENIA W roku 2009, Corona Energy wybrała system MECOMS firmy Ferranti - jedyne rozwiązanie umożliwiające realizację wszystkich opisanych powyżej wyzwań. Podczas warsztatów poświęconych wymogom znacznie poszerzono zakres systemu, tak aby objąć jak najwięcej procesów. Przejście na MECOMS usprawniło produktywność w Corona Energy i jednocześnie udoskonaliło procesy biznesowe i pozwoliło na uzyskanie większej kontroli i wyższej jakości. Zainstalowano następujące moduły MECOMS : EUCA, CRM, Zarządzanie Kontraktami, Fakturowanie, Zarządzanie Kredytami, Zarządzanie Odczytami Liczników, Walidacja, Rozliczenia, Prognozowanie, Komunikacja i Wymiana. Rozwiązanie Microsoft Dynamics AX jest wykorzystywane w systemie ERP. Wdrożenie systemu w Corona Energy obejmuje również takie moduły jak: Sprzedaż i Marketing, Administracja, Rozrachunki z Odbiorcami (AR), Księga Główna(GL( i Rozrachunki z Dostawcami (AP). Ze względu na wzrost i dokonane przejęcia, poprzednio wykorzystywany system (oprogramowanie wewnętrzne & Foxpro) okazał się być niewystarczający. Ze względu na przetwarzanie manualne, poważnym problemem stała się duplikacja danych. Stworzyło to zapotrzebowanie na nowy system IT, który pozwoliłby Corona Energy na zwiększenie kreatywności i rozwinięcie działalności. Kluczowym procesem byłoby zawieranie kontraktów w systemie B2B: tworzenie dostosowanych do potrzeb kontraktów spełniających wymogi poszczególnych klientów. Ponadto, Corona Energy potrzebowała systemu do procesów związanych z sektorem utilities i ogólnych procesów ERP - - zintegrowanych w jednym, centralnym systemie. Szereg platform poddano ocenie pod kątem trajektorii sprzedaży, a także opcji pozostania przy oprogramowaniu wewnętrznym, ale na nowszej technologii niż Foxpro. Corona Energy podjęła decyzję o wdrożeniu MECOMS ze względu na zaangażowanie (elastyczność i dynamikę) pracowników Ferranti, ich pasję i ekspercką wiedzę na temat sektora utilities. Strategia produktu i wizja Ferranti, w połączeniu z funkcjonalnościami i możliwościami oferowanymi przez MECOMS okazały się decydujące. NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY PROCESU WDROŻENIA Wdrożenie MECOMS w Corona Energy objęło rozwiązania dla sektora utilities oraz ERP w jednym, zintegrowanym systemie. Wdrożony system zawiera całą wiedzę i doświadczenie Ferranti w zakresie rynku utilities. Rozwiązanie jest w pełni zgodne z brytyjskim prawodawstwem dotyczącym dostaw gazu i obejmuje takie procesy jak SPA, MAM i ocena AQ. System zapewnia możliwość wprowadzania aktualizacji, co za tym idzie rozwoju działalności i dodawania nowych rodzajów energii. Ponadto, dzięki integracji dużej liczby procesów biznesowych, koszty związane ze złożonością i obsługą interfejsu uległy znacznemu zmniejszeniu. Produkt MECOMS oferuje Corona Energy większą dokładność danych, co przekłada się na wyższy odsetek rozliczanego zużycia mediów oraz mniejszą ilość kwestionowanych rachunków.

7 Andrew Harrington Dyrektor IT - Corona Energy Według Corona Energy, zaangażowanie Ferranti w powodzenie projektu oraz historia sukcesu procesu rozwoju wewnętrznego Corona Energy, przyczyniły się w największym stopniu do sukcesu tego projektu. Proces wdrożenia zrealizowany dzięki:

8 MECOMS w GEN-I WYKORZYSTANIE WSPARCIA CENTRALNEGO DO HANDLU ENERGIĄ I SPRZEDAŻY NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH Kluczem do naszego sukcesu jest system wsparcia biznesu - elastyczne, intuicyjne i reagujące na elastyczne przekazy rynkowe oraz procesy modelowania danych. MECOMS okazał się być właściwym rozwiązaniem dla GEN-I. GEN-I jest niezależnym dostawcą gazu i energii elektrycznej w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Główna działalność Grupy obejmuje międzynarodową sprzedaż energii elektrycznej i gazu klientom końcowym oraz zakup energii elektrycznej i gazu od producentów. JAKIE ZADANIE PEŁNI MECOMS W GEN-I? Rozwiązanie MECOMS będzie wdrażane w całej grupie GEN-I w siedmiu fazach, z których na obecną chwilę zrealizowano już trzy. MECOMS realizuje obecnie wszystkie procesy dostaw gazu i energii elektrycznej (procesy dla energii elektrycznej uruchomione we wrześniu 2014 r.) dla klientów B2C na Słowenii, oraz dostaw energii elektrycznej dla klientów B2B i B2C w Chorwacji. DLACZEGO MECOMS? Wszystkie prezentacje i warsztaty wykazały, że MECOMS stanowi satysfakcjonującą odpowiedź na wszystkie wyzwania i wymagania. Pełna integracja z rozwiązaniem Microsoft Dynamics AX ERP Mecoms polecany przez Microsoft jako preferowane rozwiązanie dla firm z sektora utilities Współpraca z zaangażowanym i doświadczonym partnerem MECOMS - Adacta, prowadzącym działalność na Słowenii i w Chorwacji. System MECOMS będzie także wdrażany na potrzeby dostaw energii elektrycznej do klientów B2B na Słowenii, w zakresie Zarządzania Portfelem i Prognozowania, na potrzeby dostaw energii elektrycznej do klientów B2B we Włoszech i w Austrii oraz dostaw gazu do klientów B2B na Słowenii. CO SĄDZI O MECOMS ANDREJ ŠAJN, DYREKTOR IT ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU GEN-I Możliwość szybkiego uruchomienia procesów od licznika do płatności Interfejs użytkownika jest intuicyjny, szybki, spójny i umożliwia proste i intuicyjne realizowanie złożonych operacji MECOMS jest perfekcyjnie zintegrowany z Microsoft Dyamics AX Znakomita obsługa i kontrola rozliczeń Andrej Šajn Dyrektor IT oraz Członek Zarządu CEN-I

9 MECOMS UPRASZCZA PROCESY POMIAROWE W BELGII W SKRÓCIE KLUCZOWE WYZWANIA Założenie firmy pomiarowej działającej na nowym, zliberalizowanym rynku Przetwarzanie informacji o zużyciu, opłatach za korzystanie sieci oraz alokacjach wszystkich pomierzonych i niepomierzonych przyłączy Reagowanie na pojawiające się zmiany i odpowiedzialności definiowane na nowo przez rynek i podmioty regulacyjne KORZYŚCI Elastyczny system dostosowany do zmieniających się potrzeb Lepsze śledzenie i jakość odczytów pomiarowych Kompleksowe wsparcie w zakresie historycznego portfela pomiarowego Szybki i wiarygodny system przetwarzający miliony odczytów pomiarowych

10 HVCenergie wytwarza energię ze spalania odpadów i sprzedaje ją powiązanym kapitałowo gminom, przedsiębiorcom i podmiotom prywatnym. Podejmując decyzję o insourcingu dostaw, HVCenergie wybrała MECOMS jako kompletne rozwiązanie w zakresie dostaw. MECOMS integruje wszystkie działania dostawcze w jeden, przyjazny dla użytkownika system. Jego elastyczność umożliwia HVCenergie świadczenie klientom usług o najwyższej jakości i dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Otrzymaliśmy kilka propozycji, ale większość z nich była jedynie częściowymi rozwiązaniami. MECOMS oferowany przez Ferranti był jednym z niewielu rozwiązań zapewniających pełną integrację wszystkich działań i elastyczność pozwalającą na świadczenie naszym klientom usług o najwyższej jakości. Czynnikiem decydującym okazał się znajomy wygląd i sposób obsługi interfejsu użytkownika oferowanego przez MECOMS, bardzo zbliżony do Microsoft Office. Nasz personel szybko nauczył się efektywnego korzystania z systemu. MECOMS WSPIERA HVCENERGIE W ŚWIADCZENIU USŁUG O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI Szybkie wdrożenie, stałe zmiany Proces wdrożeniowy rozpoczęto bezzwłocznie po podjęciu decyzji. Realizacja zajęła cztery miesiące. System MECOMS został zintegrowany z istniejącymi systemami i przesyła dane rozliczeniowe do księgi głównej FIS4All, oprogramowania księgowego stosowanego przez HVCenergie. Wartość MECOMS Główną wartością MECOMS jest jego kompletność i integralność, pozwalająca na podejmowanie działań na wszystkich etapach: komunikowania danych (EDINE przez CPS), obliczania zużycia (ciepło), fakturowania, windykacji, CRM, prowadzanie księgi głównej i dzienników operacji księgowych. Konfiguracja w MECOMS obejmuje wiele opcji; poprzez zmianę parametrów możemy dokładnie dostosować system do potrzeb każdego klienta. System jest przeznaczony dla wielu produktów, co pozwala nam prowadzić sprzedaż energii elektrycznej, gazu i ciepła, a także dla wielu dostawców, dzięki czemu możemy kontrolować operacje wielu spółek za pomocą jednego systemu. MECOMS pozwolił nam zwiększyć satysfakcję klienta po kosztach niższych od rozwiązań outsourcingowych. Spalarnia odpadów HVC w Alkmaar. Imponujący architektonicznie projekt oparty na kształcie łuku kontrastuje z jednolitą zabudową zakładu i jednocześnie wpisuje się z polderowym krajobrazem typowym dla Północnej Holandii.

11 MECOMS ZWIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW W WATERNET O 20% Przejęcie, którego efektem był szybki rozwój Waternet, spowodowało drastyczną zmianę portfela IT spółki. Obecnie, MECOMS zapewnia pracownikom Waternet wsparcie, przekształcając nawet najbardziej złożone procesy w wydajny i przyjazny dla użytkownika interfejs, prowadząc tym samym do wzrostu produktywności i satysfakcji i zmniejszając jednocześnie zapotrzebowanie na szkolenia. Dane pochodzące z różnych źródeł zostały efektywnie zintegrowane w jedno elastyczne rozwiązanie - - i to po o znacznie niższych całkowitych kosztach posiadania Nowy system MECOMS jest tak intuicyjny, że pracę z nim można opanować w zaledwie jeden tydzień. Pracownicy nie muszą już korzystać ze środowisk back-office lub przesyłać informacje do innych departamentów lub współpracowników. Kiki Quist, Dyrektor Funkcjonalny w Waternet POSZUKIWANE kompleksowe rozwiązanie do rozliczania wody Kluczowym czynnikiem okazała się lista wymogów. Nowy system musiał oferować pełne wsparcie wszystkich procesów biznesowych związanych z rozliczaniem wody. Ponadto, musiał zintegrować dane pochodzące z różnych źródeł, a także zarządzać wszystkimi procesami w skuteczny i efektywny kosztowo sposób. W wyniku ogłoszonego przetargu spółka Waternet otrzymała cztery oferty. Kiki Quist: Dwie oferty były oparte o system SAP, a trzecia stanowiła dostosowaną wersję starego pakietu ERP. Czwarta oferta przedstawiona przez MECOMS była najbardziej korzystna finansowo. Rozwiązanie oparte o Dynamics AX Ferranti Computer Systems, certyfikowane przez Microsoft zawierało wyliczenia udowadniające, że nasze koszty IT na kolejne pięć lat mogłyby być znacznie niższe, niż koszty stosowanych obecnie rozwiązań outsourcingowych. Taka oferta jest atrakcyjna dla każdej organizacji.

12 Indexis, niezależna belgijska firma pomiarowa Administracja zużyciem i dane relacyjne dotyczące 5,7 mln przyłączy Umożliwia odczyty z ponad 7 mln liczników Przetwarza ponad zmianami relacyjnymi na miesiąc Przesyła 58 mln jednostek zużycia energii do dostawców na miesiąc Wysoka jakość MECOMS sprawiła, że staliśmy się wzorem dla całego rynku Gdy otrzymaliśmy wiadomość o liberalizacji rynku energii, ogłosiliśmy ogólnoeuropejskie postępowanie przetargowe. Po otrzymaniu ofert od kilku uznanych dostawców oprogramowania, dokonaliśmy ich oceny wg kilku różnych skali. Gdy porównywaliśmy wyniki, okazało się, że najlepszym rozwiązaniem jest MECOMS Ferranti Computer Systems. Poza aspektami związanymi z IT, Ferranti wykazała się dogłębną wiedzą na temat sektora utilities. Christiaan Vandist, Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości w Indexis, wspomina wybór rozwiązania IT przez Indexis: Dzięki nowemu systemowi, od razu wiemy, czy klient jest nieobecny, i możemy bezzwłocznie wysłać kartę samoobsługową lub ponowić odczyt przez osobę dokonującą pomiarów. Dzięki walidacji na miejscu zwiększyła się przede wszystkim jakość naszych odczytów.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Siedziba firmy: Tincques. Sektor: Dystrybucja i sprzedaż. Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro. Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników

Siedziba firmy: Tincques. Sektor: Dystrybucja i sprzedaż. Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro. Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników Siedziba firmy: Tincques Sektor: Dystrybucja i sprzedaż Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników Zakres projektu: 14 sklepów Chrétien Matériaux Distribution

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl Dane Klienta: PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. al. Solidarności 16 83-110 Tczew www.pkp-cargo.pl PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową naprawą taboru kolejowego zarówno wagonów,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008 Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta Warszawa 06.06.2008 Agenda wystąpienia Zachowania Sprzedawców Energii w obliczu deregulacji; Różne wizje postawy konkurencyjnej w

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Sygnity PetroHurt - odpowiedź na wyzwania, jakie branża paliwowa stawia przed dostawcami nowoczesnych technologii IT.

Sygnity PetroHurt - odpowiedź na wyzwania, jakie branża paliwowa stawia przed dostawcami nowoczesnych technologii IT. Sygnity PetroHurt - odpowiedź na wyzwania, jakie branża paliwowa stawia przed dostawcami nowoczesnych technologii IT. Warszawa, 15 października 2015r. O SYGNITY PONAD 500 MLN PLN PRZYCHODU W FY2014 jedna

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej 1 Wspomaganie informatyczne rozliczeń na otwartym rynku energii Narzędzia informatyczne wspomagające rozliczenia na otwartym rynku

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Szymon Bogdański, XII KONFERENCJA SYSTEMY INFORMATYCZNE W ENERGETYCE SIwE 13 SYSTEMY INFORMATYCZNE PLAN PREZENTACJI 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE OF MEDYCZNYM COMARCHW LUBLINIE M2M COMARCH PLATFORM ERP EGERIA ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 UNIWERSYTET MEDYCZNY Uniwersytet Medyczny w Lublinie to uczelnia

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja strategii GK Apator na lata

Aktualizacja strategii GK Apator na lata I. Wyniki GK Apator za rok 2013 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 2012 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner

WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner WEBCON BPS w scenariuszach B2B Business Process Outsourcing w Rödl & Partner Liliane Preusser - Rödl & Partner - Partner Marzena Rączkiewicz - Rödl & Partner - Associate Partner Bartłomiej Spyrka Historia

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu

Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Mobile Sales Force Applications - rozwiązania mobilne dla biznesu Czym jest Mobile Sales Force Apps? To nowoczesny system wsparcia sieci sprzedaży klasy Sales Force Automation i Field Force Automation

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych Wstęp Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.07.2009 30.09.2009 Warszawa, 9 listopad 2009 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES... 3

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34)

Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) fax. (34) Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa ul. Wały Dwernickiego 117/121 tel. (34) 361 00 86 fax. (34) 366 50 03 www.numeron.pl Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. Istniejemy w branży

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu

MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu MSSF: Wyzwania w obszarze wdrożenia oraz europejskie doświadczenia w ich pokonywaniu Wymogi sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce od 2005 roku MSSF w Polsce Możliwość sporządzania sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Od Sumowania do Zarządzania Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Podejście tradycyjne Presja kosztowa CFO Marketing Sprzedaż Obsługa Klienta IT Administracja Podejście analityczne Presja ze strony CFO

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka K2 Internet S.A. al. Solidarności 74A, 00-145 Warszawa Warszawa, 14.04.2011 biuro@k2.pl, +48 22 448 70 00, www.k2.pl DW: kontrahenci K2 Internet S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

ERP bliżej biznesu Klienta

ERP bliżej biznesu Klienta ERP bliżej biznesu Klienta Inwestycji w rozwój firmy i produktów Rozwijania funkcjonalności systemów 27 lat Stosowania najlepszych praktyk IT Koncentrowania się na biznesie Klienta Doświadczenia i know

Bardziej szczegółowo