Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY GODZENIE RÓL PARTNER: Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY GODZENIE RÓL PARTNER: Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue"

Transkrypt

1 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY GODZENIE RÓL PARTNER: Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue

2 teksty Monika Zakrzewska Małgorzata Gałązka-Sobotka współpraca merytoryczna Dorota Warakomska Hanna Cholewa opracowanie, redakcja i korekta Monika Szymanowska skład, łamanie, opracowanie graficzne Marek Łomacz zdjęcia archiwum prasowe Kongresu Kobiet shutterstock.com

3 GODZENIE RÓL 1 Spis treści Wstęp Czy naprawdę musimy wybierać > Oswoić filozofię równowagi > Wprowadzić instrumenty prawne Work-Life Balance: doświadczenia zagraniczne > Norwegia niedościgniony wzór > Szwecja patrzmy i uczmy się > Francja hojna ale konserwatywna Dobre praktyki prorodzinne > Provident Polska S.A.: pracownik, człowiek, rodzic tę filozofię się nagradza. > Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris: równowaga i elastyczność to kultura i szacunek firmy wobec pracownika Dom, praca, życie partnerstwo > Im więcej pracy, tym więcej dzieci > Są możliwości, nie ma chętnych > Podział ról ratunkiem dla kobiet Nowoczesna liderka i jej zbalansowany biznes > Prywatność nie traci na znaczeniu > Skąd ten lęk? > Wiedza i samowiedza to podstawa

4 2 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY Wstęp Czy naprawdę musimy wybierać kariera czy życie prywatne? Ten wybór może nie jest prosty, ale jeśli już go dokonamy, realizacja jest stosunkowo łatwa matka poświęca się dzieciom, nie chodzi do pracy, więc nie zawala żadnych projektów. Bo singiel żyje dla firmy, nie tłumaczy się rodzinie z braku czasu. Zmieńmy to! Z reguły decyzje podejmowane przez kobiety są stereotypowe. Utwierdza to nasze społeczeństwo w przekonaniu, że matka nie jest dobrą pracownicą, a pracownica nie jest oddaną matką. Na szczęście coraz więcej kobiet chce realizować się na wielu polach jednocześnie: rozwijać swoje kompetencje zawodowe, ale też dbać o sferę prywatną. Co zrobić, żeby kobiety chętniej wracały do pracy po urodzeniu dziecka? Jak zapewnić im warunki niezbędne do tego by mogły pogodzić życie rodzinne z pracą zawodową? Ale też jak ułatwić kobietom pracującym, stawiającym na karierę, podjęcie decyzji o dziecku? > Oswoić filozofię równowagi Problem jest złożony, ponieważ dotyczy również złej sytuacji demograficznej naszego kraju oraz niskiego poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia kobiet. Do tego potrzebna jest wyważona i mądra polityka prorodzinna. To działania, które należy podjąć szybko i skutecznie. Ale one należą do polityków. Rok 2013 został ogłoszony przez Premiera Rokiem Rodziny. W konsekwencji podjęto szereg działań legislacyjnych, mających na celu zachęcanie Polaków do podejmowania decyzji o powiększeniu rodziny (m.in. wprowadzono urlopy rodzicielskie). Ale aby matki chciały pracować, a pracownice zostawać matkami, potrzebny jest work-life balance filozofia stara (powstała na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku), ale w Polsce cały czas jeszcze słabo znana. Opiera się ona na zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym i polega na zastosowaniu takich instrumentów wewnątrz firmy, które pozwolą skutecznie realizować zadania służbowe bez uszczerbku dla życia prywatnego. Dużą rolę pełnią w tym procesie pracodawcy, na których spoczywa odpowiedzialność za wprowadzenie w firmie idei work-life balance. W wielu przypadkach jednakże, inicjatywa co do wprowadzenia elastycznych rozwiązań należy do pracownika, ponieważ taki jest wymóg prawny, wynikający z kodeksu pracy. Problem w tym, że elastyczność w zatrudnieniu bywa pojmowana w niewłaściwy sposób, co jest konsekwencją braku wiedzy i znajomości istniejących rozwiązań. Większość Polaków utożsamia elastyczne formy zatrudnienia z umowami cywilnoprawnymi oraz czasowymi umowami o pracę, rozumiejąc przez to brak stabilizacji zawodowej. To efekt szeroko zakrojonej kampanii dotyczącej umów śmieciowych. Ważne jest podniesienie wiedzy przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i kobiet na temat wszystkich dostępnych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy, które w przeważającej mierze wspierają zatrudnienie, umożliwiając łączenie życia zawodowego z rodzinnym.

5 GODZENIE RÓL 3 Nic nie stoi na przeszkodzie, by kobieta jednocześnie pracowała i miała malutkie dzieci. Jeśli bierzemy liberalizm na serio, powinnyśmy dążyć do tego, byśmy miały możliwość dokonywania odpowiedzialnych wyborów co do ról, które chcemy ze sobą łączyć. Ta wolność zależy jednak od dojrzałości wspólnoty, w której żyjemy: od otwartości partnerów na pomoc w codziennych obowiązkach i od poważnego traktowania przez państwo, przejawiającego się w strategicznym myśleniu o żłobkach, przedszkolach, i innych, nie tylko finansowych sposobach wsparcia rodziców. ^ dr Karolina Wigura, socjolożka, dziennikarka Kultury Liberalnej, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka nagrody Grand Press w kategorii wywiad, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet > Wprowadzić instrumenty prawne Konfederacja Lewiatan i Kongres Kobiet od lat uczestniczą w procesie legislacyjnym, szerzą wśród Polaków wiedzę na temat work-life balance, jednocześnie zabiegając o zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet w naszym kraju. W roku 2013 powstało wiele projektów ustaw, autorstwa organizacji pracodawców, związków zawodowych, partii politycznych, wreszcie projektów rządowych, mających na celu zmianę kodeksu pracy w zakresie czasu i organizacji pracy, a także zmianę zasad odprowadzania składek od umów cywilnoprawnych. Konfederacja i Kongres czynnie uczestniczyły w dyskusji, przedstawiając argumenty przemawiające za kierunkiem zmian, który pozwoli podnieść poziom aktywności zawodowej kobiet oraz ich zatrudnienia. Wskazywaliśmy konkretne rozwiązania, które zachęciłyby pracodawców do zatrudnienia kobiet, a także dyskutowaliśmy na temat ich potrzeb w zakresie polityki prorodzinnej i wsparcia państwa w wychowaniu dzieci. Ten zakres tematyczny jest również przedmiotem zainteresowania Prezydenta RP. Stąd Konfederacja Lewiatan, wspólnie z Kancelarią Prezydenta, zorganizowała debatę, do której zostali zaproszeni pracodawcy, reprezentanci związków zawodowych, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Ambasadorzy Szwecji i Norwegii a także przedstawiciele pracodawców z Belgii i Norwegii. Wszystkie działania, które zostały już podjęte w ramach realizowanego projektu, pokazały, że potrzebna jest szeroka dyskusja na temat stosowania istniejących rozwiązań prawnych wspierających Work Life Balance, usprawnienia mechanizmów, które poprawiłyby sytuację kobiet na rynku pracy, oraz zmian legislacyjnych wzorowanych na rozwiązaniach państw, które szczycą się najwyższym poziomem zatrudnienia kobiet przy jednoczesnym wysokim współczynniku dzietności.

6 4 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY Work-Life Balance: doświadczenia zagraniczne Im więcej kobiet pracuje, tym lepsza jest sytuacja ekonomiczna państwa, które może przeznaczyć większe środki na polityke prorodzinną. Okazuje się jednak, że przesadne zachęty pieniężne w dziedzinie pomocy socjalnej nie zawsze aktywizują kobietę zawodowo mogą ją również skłonić do pozostania w domu. Te paradoksy widać w doświadczeniach innych, zamożniejszych niż Polska krajów. > Norwegia niedościgniony wzór Kraj ten cieszy się satysfakcjonującym wskaźnikiem urodzeń i wysokim poziomem uczestnictwa kobiet w rynku pracy. Kluczem do sukcesu był kompleksowy pakiet reform zapoczątkowany w 1978 roku, który umożliwił osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. W głównej mierze dotyczył on zakazu wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, stosowanego we wszystkich aspektach życia społecznego. Przyczyniło się to do wzrostu poziomu aktywności zawodowej Norweżek (który dzisiaj wynosi 79 proc. i jest aż o 20 proc. wyższy niż średnia w krajach Unii Europejskiej), a także do współczynnika urodzeń, który wynosi blisko 1,9 (dla porównania w Polsce to ok. 1,35). W Norwegii prawie wszystkie dzieci chodzą do żłobka lub przedszkola. Celem rządu jest zapewnienie dostępu do przedszkoli o najwyższych standardach w możliwie niskiej cenie podstawową aktywnością jest tam zabawa, a nauka i rozwój są dostosowane do możliwości podopiecznych. Dzięki temu oboje rodzice są w stanie pracować zawodowo. Jeżeli jednak nie chcą posyłać dziecka do przedszkola i wolą zostać z nim w domu po ukończeniu urlopu rodzicielskiego, to otrzymują od państwa dofinansowanie (do ukończenia przez dziecko 2. roku życia). Podstawowym świadczeniem wypłacanym norweskim rodzicom jest zasiłek rodzinny, który otrzymują tuż po narodzinach dziecka. Może on być równy 100 proc. wynagrodzenia przez 49 tygodni lub 80 proc. przez 59 tygodni. Najważniejsze, że oboje rodzice partycypują w opiece nad dzieckiem, dzieląc się urlopem opiekuńczym. Trzy tygodnie przed narodzinami dziecka oraz sześć tygodni po to czas zarezerwowany dla matki, 14 tygodni natomiast to urlop przeznaczony dla ojca, którego to urlopu nie może on przekazać partnerce. Obecnie korzysta z niego ponad 90 proc. norweskich mężczyzn, przełamując stereotyp postrzegania ról matki i żony w rodzinie. Każde z rodziców może wziąć w roku 10 dni wolnego na wypadek choroby dziecka (aż do ukończenia przez nie 12. roku życia). Dodatkowo, wszystkie dzieci otrzymują zasiłek rodzinny do ukończenia 18. roku życia. Ma on na celu pokrycie części wydatków na dzieci oraz wyrównanie różnic finansowych między rodzicami dzietnymi i bezdzietnymi. Dodatkowe wsparcie otrzymują samotne matki i ojcowie, dzięki czemu wzrasta dochód osób, które samodzielnie wychowują dzieci.

7 GODZENIE RÓL 5 Często słyszymy: Norwegia to kraj bogaty, gdzie nam do niej? To prawda, jest hojnie obdarzona złożami ropy naftowej, ale istotnym źródłem norweskiego sukcesu gospodarczego jest również wysoki udział kobiet w rynku pracy. To między innymi dlatego Norwegia ma z czego finansować swoje bogate programy socjalne. > Szwecja patrzmy i uczmy się W powszechnym odczuciu, ze względu na stosowaną tam politykę wsparcia rodziców jest to kraj idealny (przynajmniej pod względem materialno-zawodowym) dla kobiet rodzących dzieci. Polityka prorodzinna w Szwecji jest prowadzona od wielu lat w stabilny i niezmienny sposób, co przekłada się na systematyczny i dość szybki wzrost liczby dzieci, które rodzi statystyczna kobieta w Szwecji (wskaźnik bliski 2,0). Rodzicom nowonarodzonego dziecka przysługuje w Szwecji tzw. urlop rodzicielski, który trwa aż 480 dni i może być wykorzystany zarówno przez matkę, jak przez ojca, przy czym każde z rodziców musi wykorzystać z niego przynajmniej 60 dni. Pozostały wymiar można podzielić w dowolny sposób; nie musi być wykorzystany od razu ani w sposób ciągły. Można go zrealizować w ciągu 8 lat od urodzenia dziecka i rozbić na krótsze okresy. Kobieta może wykorzystać część tego urlopu już na 7 tygodni przed przypuszczalną datą porodu. Warunkiem uzyskania takiego urlopu jest ciągłość pracy przez 6 miesięcy przed porodem lub przepracowanie minimum 12 miesięcy w ciągu 2 lat przed porodem. Urlop ten jest płatny: przez pierwsze 390 dni w wysokości 80 proc. wynagrodzenia (ale nie mniej niż 20 euro dziennie), a przez ostatnie 90 dni ryczałtem w wysokości 20 euro dziennie. Dodatkowo, ojcowie mają prawo do wykorzystania 10 dni płatnego urlopu związanego z narodzinami dziecka. Oprócz tego, do ukończenia przez dziecko 12 lat rodzice mogą w przypadku jego choroby skorzystać z urlopu opiekuńczego w wymiarze aż do 120 dni rocznie, ze świadczeniem pieniężnym w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. W Szwecji wszystkim rodzinom (niezależnie od uzyskiwanych dochodów) przysługuje miesięczny zasiłek na dzieci (do lat 16 lub też do lat 20, jeśli dziecko się uczy). Rodzinom z dwójką lub większą liczbą dzieci dodatkowo wypłacane są zasiłki rodzinne, których wysokość rośnie z każdym kolejnym dzieckiem. Co ważne, zasiłki te są zwolnione od podatku. Ponadto, dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej przewidziane są inne formy wsparcia (np. dodatek mieszkaniowy). Ponad połowa najmłodszych dzieci w Szwecji (poniżej 3. roku życia) i aż 80 proc. dzieci w wieku od lat 3 do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, korzysta z instytucjonalnej opieki. Opieka ta dla dzieci do lat 6 jest częściowo opłacana przez rodziców, a wysokość opłaty zależy od sytuacji materialnej rodziny, liczby dzieci oraz liczby godzin spędzanych przez dziecko w placówce. Warto zaznaczyć, że nie mają prawa do uczęszczania do takich placówek dzieci, których żadne z rodziców nie pracuje. Ale w Szwecji ten problem niemalże nie istnieje, ponieważ ponad 73 proc. kobiet w wieku produkcyjnym posiada zatrudnienie. Prawo do 3 godzin nieodpłatnej opieki w tego typu placówkach mają

8 6 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY rodziny wychowujące przynajmniej dwoje dzieci. Pozostałe godziny są dla wszystkich częściowo odpłatne. > Francja hojna ale konserwatywna To państwo charakteryzuje się najbardziej hojną wśród członków Unii Europejskiej polityką prorodzinną w formie zachęt podatkowych, bezpośrednich transferów pieniężnych oraz finansowania zastępczych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Niestety, ten system świadczeń nie wpływa pozytywnie na poziom zatrudnienia kobiet, który jest niższy we Francji niż w krajach skandynawskich, Holandii czy Belgii (we Francji niespełna 60 proc. kobiet w wieku produkcyjnym pracuje). Obecnie współczynnik dzietności we Francji wynosi 2.0. Ale światowy i europejski kryzys ekonomiczny spowodował, że coraz częściej słyszymy o zamiarach okrojenia wydatków na politykę rodzinną w tym państwie, co może skutkować odwróceniem tendencji (ale oczywiście nie musi). Nie widać we Francji wyraźnego podziału opieki pomiędzy rodzicami. Każdej kobiecie, która urodziła dziecko, przysługuje 16-tygodniowy urlop macierzyński i zasiłek w wysokości 100 proc. zarobków (z górnym ograniczeniem do 2946 euro miesięcznie). Ojcowie są uprawnieni do 11-dniowego urlopu ojcowskiego, który może być wykorzystany w ciągu 4 miesięcy od urodzenia dziecka. W trakcie tego urlopu ojciec uzyskuje zasiłek na analogicznych zasadach jak matka na urlopie macierzyńskim. Każdemu z rodziców, o ile przepracowali u swojego pracodawcy co najmniej rok, przysługuje urlop wychowawczy do ukończenia przez dziecko 3 lat, w czasie którego otrzymują zasiłek opiekuńczy (560,40 euro miesięcznie). Podczas urlopu wychowawczego rodzic może pracować maksymalnie do 32 godzin tygodniowo (i wówczas przysługujący zasiłek ulega odpowiedniemu zmniejszeniu). Od chwili porodu rodzicom przysługują liczne świadczenia pieniężne jednorazowe becikowe w wysokości 907,60 euro i tzw. zasiłek podstawowy (który przysługuje do 3. urodzin dziecka, o ile przestrzegane są regularne badania medyczne) w wysokości 181,52 euro miesięcznie. Zarówno same świadczenia, jak i ich wysokość są uzależnione od szeregu czynników: liczby dzieci, badań lekarskich, dochodu na członka rodziny, itp. Niezależnie natomiast od osiąganego dochodu, rodzicom z dwójką lub większą liczbą dzieci przysługuje zasiłek na drugie wychowywane dziecko w wysokości 126,41 euro oraz na każde następne w wysokości 161,96 euro miesięcznie. Kwoty zasiłków ulegają podwyższeniu po osiągnięciu przez dzieci określonego wieku (11, 14 i 16 lat). Rodzinom z co najmniej trójką dzieci wieku od 3 do 21 lat, spełniającym kryterium dochodowe, przysługuje dodatkowy zasiłek w wysokości 164,53 euro miesięcznie. Oprócz opisanych zasiłków, istnieje wiele dodatkowych świadczeń (dopłaty do mieszkań, zasiłki dla dzieci uczęszczających do szkół, dla sierot, dla rodziców osób niepełnosprawnych), uzależnionych zwykle od dochodu. Francja stosuje specyficzny system opodatkowania osób fizycznych, charakteryzujący

9 7 GODZENIE RÓL Chciałabym, by w Polsce urlopy ojcowskie były wykorzystywane tak, jak w Szwecji. To pozwoli zrównać prawa kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a jednocześnie da ojcom szansę bliskiego kontaktu z dzieckiem. ^ Aleksandra Sołtysiak-Łuczak z synem Olgierdem, historyczka, prezeska stowarzyszenia Kobiet Konsola w Poznaniu, organizatorka Dni Równości i Tolerancji, współorganizatorka Wielkopolskich Kongresów Kobiet, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet się tzw. kwotami rodzinnymi, które słusznie zakładają, że rodziny wielodzietne ponoszą wyższe koszty utrzymania związane z wychowywaniem dzieci. Każdej rodzinie rozliczającej się z francuskim fiskusem przysługuje określona liczba części związanych z jej statusem i liczbą posiadanych dzieci. Pozwala to istotnie zmniejszyć opodatkowanie zwłaszcza wielodzietnym rodzinom, które mogą skorzystać wielokrotnie z kwoty wolnej od podatku, znaleźć się w niższej grupie podatkowej i zredukować tym samym efektywną stawkę podatku. Godny pozazdroszczenia jest na pewno system opieki nad dziećmi. Edukacja przedszkolna we Francji jest bezpłatna i obejmuje praktycznie wszystkie dzieci w wieku od 3 lat. Młodsze dzieci korzystają z częściowo płatnych przedszkoli i żłobków oraz z opieki zarejestrowanych opiekunek. Właśnie instytucja niań zapewnia opiekę największej liczbie maluchów (2/3 dzieci w wieku poniżej 3 lat, których oboje rodzice decydują się na powrót do pracy). Zarejestrowane opiekunki w dużej części utrzymywane są ze środków publicznych państwo opłaca za nie w całości lub w części składki na ubezpieczenia społeczne, a rodzice w razie zatrudnienia niani otrzymują specjalny dodatek. Jego wysokość jest różna w zależności od wielkości rodziny i jej dochodów, ale zwykle pozwala pokryć istotną część kosztów wynagrodzenia opiekunki.

10 8 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY Dobre praktyki prorodzinne Wiele europejskich przedsiębiorstw wdraża u siebie programy, mające na celu stworzenie przyjaznego dla rodziny środowiska pracy. Również w Polsce dużo firm wprowadza zmiany w kulturze organizacyjnej na rzecz możliwości pogodzenia życia zawodowego z prywatnym, poprzez oferowanie swoim pracownikom możliwości elastycznego czasu pracy, co zwiększyło odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych. > Provident Polska S.A.: pracownik, człowiek, rodzic tę filozofię się nagradza To firma, która daje możliwości rozwoju zarówno osobom dojrzałym, jak i młodym, bez doświadczenia. Pracownicy mają szansę, bez względu na swoje powody czy jest to godzenie roli pracownika i rodzica, czy też potrzeba sprawowania opieki nad starszymi członkami rodziny skorzystania z indywidualnych, elastycznych rozkładów czasu. Dodatkowo, istnieje możliwość pracy na niepełny etat. Co ważne, stosowana jest także forma telepracy na stanowiskach, na których takie rozwiązanie jest możliwe. W biurze głównym firmy funkcjonuje pokój socjalny, z którego korzystają obecne i przyszłe młode mamy. Ponieważ połowę zespołu Providenta stanowią kobiety, w firmie funkcjonują programy adresowane właśnie do nich. Dbamy o mamy to projekt dedykowany pracownicom, które przebywają na urlopach macierzyńskich. Pracodawca chce dzielić radość rodzicielstwa z młodymi matkami, dlatego każda z nich tuż po urodzeniu dziecka otrzymuje od firmy sympatyczny upominek i gratulacje od Prezesa. Dobrym pomysłem jest także dostarczanie do domu Naszego Providenta, firmowej gazety. Dzięki temu pracownice są na bieżąco z tym, co dzieje się w firmie, a po powrocie do pracy nie czują dyskomfortu związanego z dłuższą nieobecnością. Wszystko to nie tylko sprawia im przyjemność, ale także daje poczucie spokoju podczas urlopu i bezpieczeństwa po powrocie do pracy cz1ują się częścią firmy i z radością do niej wracają. Dobre praktyki w zakresie zarządzania kadrami wdrożone przez Providenta zostały docenione zewnętrznie. Firma jest jednym z laureatów konkursu dobrych praktyk w zakresie zarządzania kadrami FlexiLider Konkurs był organizowany przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W roku 2013 Provident został wyróżniony prestiżowymi tytułami: Top Employers oraz Inwestor w Kapitał Ludzki. Top Employers to unikalny program certyfikacji procedur i polityk personalnych, któremu poddawane są najlepsze firmy w Polsce i na świecie. We wszystkich badanych obszarach: świadczenia podstawowe

11 GODZENIE RÓL 9 i dodatkowe, szkolenia i rozwój, możliwości awansu zawodowego oraz kultura organizacyjna firmy Provident otrzymał bardzo wysokie noty. Organizatorem badania jest przez międzynarodowy Instytut Corporate Research Fundation. Natomiast Inwestor w Kapitał Ludzki to program badawczo certyfikacyjny wyróżniający od 10 lat przedsiębiorstwa, których polityka kadrowa jest prowadzona na najwyższym poziomie. Badaniem objęte są następujące obszary: miejsce i rola działu HR, kompetencje i rozwój, motywacja i zaangażowanie, zdrowie i wsparcie. Proces certyfikacji prowadzony jest dwutorowo badanie w zespole HR oraz ankieta wśród pracowników pozostałych działów. > Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris: równowaga i elastyczność to kultura i szacunek firmy wobec pracownika W przedsiębiorstwie zatrudniającym blisko 400 osób, 60 proc. stanowią kobiety. Najwyższe stanowiska w spółce w 70 proc. obsadzone są również przez nie. Mając pełną świadomość oczekiwań i potrzeb zatrudnionych kobiet, spółka wypracowała politykę personalną sprzyjającą pogodzeniu ról zawodowych i prywatnych. Jej podstawowe założenia to między innymi: // Elastyczność w dopasowaniu godzin pracy do obowiązków rodzinnych. Wiele osób pracuje według zadaniowego czasu pracy. Czas ten dla licznych grup zawodowych jest elastyczny pracownicy działów takich jak marketing czy sprzedaż mają możliwość samodzielnego ustalania godzin rozpoczynania i zakończenia pracy. Ciekawym rozwiązaniem jest również stosowanie w firmie równoważnego czasu pracy, który polega na wydłużeniu czasu pracy jednego dnia do 12 godzin i skróceniu go w innym dniu tygodnia, lub na odbiorze całego dnia wolnego. // Poszanowanie wyborów związanych z macierzyństwem oraz wsparcie młodych matek, kobiet planujących ciążę lub wychowujących dzieci. Umowy na zastępstwo, indywidualny program powrotu po urlopie macierzyńskim, dostęp do informacji, awansów i rozwoju to zaledwie kilka ze stosowanych w firmie rozwiązań, które budują poczucie przynależności do organizacji, ale przede wszystkim zwiększają poczucie bezpieczeństwa i stabilności pracy. Kobiety bardzo często zaraz po wykorzystaniu urlopów macierzyńskich wracają do pracy. Ustalenie zasad pracy młodej mamy z reguły następuje między zainteresowaną pracownicą a jej bezpośrednim przełożonym. Kierownictwo firmy nie narzuca z góry rozwiązań, stara się każdego pracownika traktować indywidualnie. Dla jednej osoby korzystniejszy będzie uregulowany czas pracy, dla innej tzw. zadaniowy, który daje lepsze możliwości dopasowania godzin pracy do obowiązków prywatnych, związanych z wychowaniem dzieci. Kiedy pracownica zachodzi w ciążę, firma najczęściej podpisuje imienną umowę na zastępstwo z pracownikiem tymczasowym, co stanowi dla kobiety wybierającej się na urlop

12 10 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY Kobietom potrzebny jest większy dostęp do pracy i władzy, a mężczyznom do sfery domowej. Ale to się samo nie stanie, tu potrzeba mądrej polityki społecznej. Gdzie rodzi się dużo dzieci? Tam, gdzie kobiety nie muszą wybierać między rodziną a pracą. We Francji, gdzie postawiono na powszechną dostępność opieki instytucjonalnej. I w krajach skandynawskich, gdzie oprócz żłobków i przedszkoli od kilku dekad działają mocne mechanizmy promujące równość w rodzinie. W Szwecji matki kilkorga dzieci pracują częściej niż kobiety, które mają jedno lub dwoje. Częściej nawet niż kobiety bezdzietne. A zatem, praca kobiet sprzyja decyzjom rodzicielskim.(...) Macierzyństwo to według polskich polityków emanacja natury coś mglistego i kobiecego. Coś, co nie podlega negocjacjom.(.) Naturę można sobie wyobrażać rozmaicie. Od tych wyobrażeń zależy, jak sobie zorganizujemy życie społeczne. W Polsce obowiązuje bardzo anachroniczne wyobrażenie o tym co naturalne. Mniej więcej takie: mama siedzi w jaskini i niańczy młode. Tata poluje i to go zwalnia z rodzicielskich obowiązków. Jak chce zajrzeć do jaskini, to może. Ale nie musi. Nic nie straci, jeśli zdecyduje, że nie chce. Nie musi chcieć wszak poluje. Za to jaskiniowa mama jest w jaskini zawsze obecna. Odpowie natychmiast na każde kwilenie jaskiniątka. Ma czas. Jaskiniowe kobiety nie polują. My jednak nie żyjemy w jaskiniach. Większość współczesnych matek polować czyli pracować zawodowo i chce, i musi. A współczesne państwo ma proste zadanie umożliwić im to i ułatwić. ^ Agnieszka Graff, członkini Rady Politycznej Kongresu Kobiet

13 GODZENIE RÓL 11 dużą ulgę i pczucie bezpieczeństwa. Każda pracownica przebywająca na urlopie ma stały kontakt z firmą. Może korzystać ze wszystkich przywilejów socjalnych typu zniżki na kosmetyki, opieka lekarska czy dofinansowanie wypoczynku. Kobiety przebywające na urlopie wychowawczym mogą również brać udział w szkoleniach czy projektach rekrutacyjnych. // Dostęp do opieki medycznej. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris zapewnia wszystkim pracownikom pełną opiekę lekarską w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Pracownicy mają dostęp do kilku sieci medycznych, specjalistycznej kliniki dla dzieci, a także do wielu lokalnych placówek na terenie całej Polski. Ponadto, na terenie firmy działa Zakładowa Przychodnia Zdrowia, która gwarantuje indywidualnie podejście do każdego pracownika i zapewnia natychmiastową pomoc i wsparcie lekarskie. To duże udogodnienie dla pracujących w firmie kobiet, które często zdrowie bliskich przekładają ponad własne. // Bufet przyzakładowy, w którym posiłki w dużej części dofinansowywane są przez pracodawcę. Istnieje możliwość spożywania posiłków na miejscu, a także zakupu na wynos. To rozwiązanie jest popularne wśród pracujących w firmie kobiet, ponieważ po części wyręcza je w obowiązkach przygotowywania posiłków dla rodziny. W okresie przedświątecznym pracownicy mogą również składać zamówienia na świąteczne dania domowego wyrobu. // Wigilia jako dzień wolny od pracy. Od wielu lat dzień ten jest dniem podarowanym przez pracodawcę. To symboliczny ukłon w kierunku pracujących w firmie kobiet, którym w przedświątecznym gorączce trudno jest pogodzić pracę z domowymi obowiązkami. Dla właścicieli i Zarządu Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris zachowanie równowagi praca-dom jest ważnym elementem budowania kultury organizacyjnej. Managerowie firmy wiedzą, że wydajność nie jest pochodną czasu spędzanego w pracy, lecz kompilacją energii, zaangażowania, wzajemnego szacunku i zaufania. Korzyści wynikające ze zrównoważenia życia osobistego i zawodowego są bezsprzeczne, co więcej, dotyczą zarówno firmy, jak i pracowników oraz ich otoczenia. Potwierdzić to mogą liczne nagrody i wyróżnienia, które otrzymała firma zarówno w obszarze biznesowym: laureat Superbrands 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; XI miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw 2010, III miejsce w rankingu najcenniejszych marek kosmetycznych 2011, jak i personalnym: I miejsce w konkursie Firma Równych Szans 2006, tytuł Najlepsze Miejsce Pracy Polska 2010 i Te ostatnie wyróżnienia są dla firmy najcenniejsze, ponieważ wynikają z oceny pracowników. Aż 81 proc. z nich uważa, iż Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris jest najlepszym miejscem pracy. Taka opinia to doskonały dowód potwierdzający słuszność obranej drogi i zasadność wprowadzonych rozwiązań.

14 12 Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY Dom, praca, życie partnerstwo Rok 2013 został ogłoszony przez rząd RP Rokiem rodziny. Również Prezydent zapowiedział Program Polityki Rodzinnej Dobry klimat dla rodziny. Zaproponowano rozwiązania mające na celu m.in. ułatwienie podjęcie Polkom i Polakom decyzji o pierwszym dziecku lub powiększeniu rodziny. To zainspirowało organizatorów V Kongresu Kobiet do poświęcenia większej uwagi tej tematyce. Dyskusję podjęto podczas moderowanego panelu pt. Dom, Praca, Życie Partnerstwo (Work-Life Balance WLB), gdzie rozmawiano nt. poprawy sytuacji demograficznej państwa przy jednoczesnym wzmocnieniu aktywności zawodowej i poziomu zatrudnienia kobiet, kształtu polityki prorodzinnej, a także o najważniejszych aspektach łączenia życia zawodowego z rodzinnym. Prelegenci odpowiedzieli na wiele pytań dotyczących wspierania powrotu matek do pracy, instytucjonalnej opieki nad dziećmi, istniejących instrumentów prawnych ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Zastanawiano się, jak stosują je polscy przedsiębiorcy i jaką wiedzę na ich temat ma nasze społeczeństwo. Moderatorki panelu Monika Zakrzewska z Konfederacji Lewiatan oraz Agnieszka Grzybek, współprzewodnicząca Partii Zielonych zaprosiły do dyskusji przedstawicieli i przedstawicielki administracji polskiej i norweskiej, sektora organizacji pozarządowych oraz pracodawców, stosujących w swojej firmie rozwiązania Work-Life Balance oraz zasady równości płci. W panelu udział wzięli: Andrzej Borczyk Dyrektor Działu HR w Microsoft Polska, Stein Inge Nevsåg radca Ambasady Królestwa Norwegii, Ilona Gosk Dyrektorka Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Konsola w Poznaniu, Sylwia Chutnik Prezeska Fundacji Mama oraz Agnieszka Szygenda, której po dwóch latach opieki nad dziećmi w domu udało się znaleźć zatrudnienie. Oto najważniejsze wnioski z dyskusji: > Im więcej pracy, tym więcej dzieci Rodzicielstwo stało się tematem numer jeden w wielu środowiskach. Kraje europejskie, stosujące mądrą politykę prorodzinną, charakteryzuje znaczny współczynnik aktywności zawodowej kobiet. Oczywiste jest, że kobiety czynne zawodowo częściej decydują się na potomstwo, a wiedząc, że czeka na nie praca, którą będą mogły wykonywać bez szkody dla wychowania dziecka, szybciej do niej wracają po przerwie związanej z opieką macierzyńską. Potwierdzeniem tego były informacje przekazane przez Steina Inge Nevsåga, który przedstawił dane dotyczące współczynnika dzietności w Norwegii, poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia kobiet oraz rozwiązań w prawie norweskim, wspierających politykę prorodzinną głównie w zakresie podziału obowiązków opiekuńczych pomiędzy kobiety i mężczyzn.

15 GODZENIE RÓL 13 Polski ustawodawca i eksperci uczestniczący w dyskusji z zachwytem i zazdrością obserwują sytuację w Norwegii. Część rozwiązań jest właśnie implementowana na rodzimy grunt, szkoda, że nie w taki sam sposób, jak zostało to zrobione w Norwegii, bo diabeł tkwi w szczegółach dodała Monika Zakrzewska. > Są możliwości, nie ma chętnych Polskie prawo pracy jest dosyć elastyczne, zawiera wiele form, które mogą ułatwić godzenie życia zawodowego z rodzinnym (prywatnym) począwszy od pracy w niepełnym wymiarze etatu, poprzez telepracę, aż po weekendowy rozkład czasu pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, ruchomy czas pracy, itd. Co ciekawe, większość instrumentów prawnych zależy od inicjatywy pracownika. Tymczasem, wiedza Polaków na ten temat jest co najmniej niewystarczająca aż 20 proc. Polaków nie wie nic o elastycznych formach zatrudnienia tak Monika Zakrzewska podsumowała wyniki badania dotyczącego znajomości oraz wykorzystywania rozwiązań prawnych na rzecz łączenia życia zawodowego z rodzinnym oraz rozwoju zawodowego kobiet. Wielu pracowników (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet) obawia się reakcji pracodawcy, a konkretnie zwolnienia. Są jednak pracodawcy, którzy ułatwiają kobietom powrót do pracy, chociażby poprzez prowadzenie polityki równości. Wszelkie działania w Microsoft są skierowane do wszystkich w takim samym stopniu, wszyscy mają takie same możliwości, nikt nie patrzy na mężczyzn korzystających z urlopu tacierzyńskiego z pogardą, każdy może zwrócić się o ruchomy czas pracy czy część zadań wykonywać z domu dodał Andrzej Borczyk. > Podział ról ratunkiem dla kobiet W większości polskich rodzin pracuje zarówno kobieta jak i mężczyzna, ale z powodu braku miejsc w żłobkach, stereotypowych ról płciowych, braku urlopów ojcowskich, dyskryminacji kobiet, które wracają z urlopów wychowawczych, ciężar opieki wciąż spada na kobietę. Do jakich zmian społecznych zmierzamy? Jakiej polityki społecznej należy się domagać? Jedno jest pewne rozwiązania muszą dotyczyć obu płci. Na razie wykorzystanie urlopu ojcowskiego jest szczątkowe komentuje Ilona Gosk i jest to także problem po stronie pracodawcy. Agnieszka Grzybek zaznaczyła, że do trudnego godzenia ról i równości niezbędna jest formalna pomoc państwa. Naszym problemem pozostaje brak dostatecznej instytucjonalnej opieki nad dziećmi, to nasza pięta achillesowa. W dalszym ciągu nie wywiązujemy się z zobowiązań nałożonych przez strategię lizbońską, za mało jest żłobków i przedszkoli publicznych, prywatne dla większości polskich rodzin są za drogie. Z drugiej strony osoby chcące założyć własną działalność napotykają piętrzące się trudności. Nie można jednak zbagatelizować innego pytania, które sprowokowało salę do dyskusji: czy ten brak miejsc w przedszkolach i żłobkach nie jest trochę wymówką dla kobiet, które tak naprawdę nie chcą wrócić na rynek pracy? Głosy były podzielone.

Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY GODZENIE RÓL PARTNER: Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue

Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY GODZENIE RÓL PARTNER: Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue Czas na Kobiety SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY GODZENIE RÓL PARTNER: Supported by Norway Grants through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue teksty Monika Zakrzewska Małgorzata Gałązka-Sobotka współpraca

Bardziej szczegółowo

Firma Przyjazna Mamie

Firma Przyjazna Mamie Firma Przyjazna Mamie Prowadzący: Justyna Dąbrowska Redaktor Naczelna miesięcznika Dziecko Agnieszka Dziewulska Dyrektor ds. Personalnych Hewlett Packard (HP) Polska Sp. z o.o. Małgorzata Raniszewska HR

Bardziej szczegółowo

V LUBUSKI KONGRES KOBIET

V LUBUSKI KONGRES KOBIET V LUBUSKI KONGRES KOBIET Zielona Góra, 12 października 2013r. POLITYKA PRORODZINNA Pierwsze mieszkanie Ciąża Narodziny dziecka Opieka nad dzieckiem Pierwsze kroki w edukacji Wyzwania demograficzne Do 2030r.

Bardziej szczegółowo

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni.

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. 17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice? - podstawowy urlop macierzyński

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Warszawa, 9 maja 2014 r.

Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Warszawa, 9 maja 2014 r. Godzenie życia zawodowego i prywatnego Warszawa, 9 maja 2014 r. Pierwsze skojarzenie dot. godzenia ról zawodowych i prywatnych? Wskaźnik zatrudnienia dla osób 15-64 w 2013 roku Ogółem Mężczyźni Kobiety

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Jakub Wojnarowski prezentacja na konferencję Czas na kobiety

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator GT Listopad 2015

Purpurowy Informator GT Listopad 2015 Purpurowy Informator GT Listopad 2015 Zmiany w urlopach rodzicielskich Purpurowy Informator źródło informacji HR Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejną część Purpurowego Informatora, w

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI - agencja informacyjna

WIADOMOŚCI - agencja informacyjna Mama w pracy W dniu 18 lipca 2007 roku w Centrum Prasowe PAP odbyła sie konferencja prasowa nt. zakończenia I etapu akcji pt. Mama do pracy. W konferencji uczestniczyli : O. dr Zdzisław Świniarski (Caritas

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy,

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-174-05 Do druku nr 147 Warszawa, 19 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbps.2014.023

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbps.2014.023 ISSN 2300-9853 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbps.2014.023 ANDRZEJ BORODO Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Martyna Łaszewska-Hellriegel, Państwo a dzieci czyli jak prowadzić politykę rodzinną

Bardziej szczegółowo

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

i kosmetyki, ubrania i obuwie, podręczniki, paliwo, usługi turystyczne, kulturalne, sportowe. W całej Polsce o Kartę Dużej Rodziny wystąpiło już

i kosmetyki, ubrania i obuwie, podręczniki, paliwo, usługi turystyczne, kulturalne, sportowe. W całej Polsce o Kartę Dużej Rodziny wystąpiło już UZASADNIENIE Polityka rodzinna jest jednym z fundamentów polityki społecznej prowadzonej przez państwo. Musi ona odpowiadać na współczesne wyzwania wynikające z przemian społecznych i demograficznych,

Bardziej szczegółowo

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. I. Ciąża ochrona stosunku pracy. Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jednak zaznaczyć,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla rodziny

Bezpieczeństwo dla rodziny Warszawa, 8 lutego 2016 r. Bezpieczeństwo dla rodziny Pierwsze mieszkanie Dziecko pod opieką Praca i wychowanie W toczącej się debacie politycznej zapanował skrajny populizm. Partie licytują się na wysokość

Bardziej szczegółowo

Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1

Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1 Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1 Kraj macierzyński Polska Matka urodzenie 1dziecka 20 tyg. urodzenie 2 dzieci 31 tyg. urodzenie 3 dzieci 33 tyg. urodzenie 4 dzieci 35

Bardziej szczegółowo

PRACA SZACUNEK - UZNANIE

PRACA SZACUNEK - UZNANIE PRACA SZACUNEK - UZNANIE Między pracą a rodziną czyli o tym jak NIE-balansować nad przepaścią dr Natasza Kosakowska-Berezecka Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański PRACA SZACUNEK - UZNANIE 7 KROKÓW

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

:41. CIR: ruszył Rodzinometr" (komunikat) - CIR informuje:

:41. CIR: ruszył Rodzinometr (komunikat) - CIR informuje: 2015-05-01 14:41 CIR: ruszył Rodzinometr" (komunikat) - CIR informuje: Premier Ewa Kopacz wręczyła dziś milionową Kartę Dużej Rodziny. Z tej okazji Kancelaria Premiera uruchomiła Rodzinometr. Dzięki temu

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268)

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zmiany dotyczące rodzicielstwa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) Zmiany wchodzą w życie dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, Twoja rodzina niebawem się powiększy? A może Twoje dziecko już poszło do przedszkola a Ty chcesz wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/67/2012 POLITYKA PAŃSTWA WOBEC RODZINY

Warszawa, maj 2012 BS/67/2012 POLITYKA PAŃSTWA WOBEC RODZINY Warszawa, maj 2012 BS/67/2012 POLITYKA PAŃSTWA WOBEC RODZINY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

I. Urlop macierzyński.

I. Urlop macierzyński. I. Urlop macierzyński. Urlop macierzyński przysługuje, co do zasady, pracownicy matce dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

Bardziej szczegółowo

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie PRAWO PROMOTOR 11/20151/201 fot. Thinkstock DR ANNA SOKOŁOWSKA ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Zmiany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii. Matka i ojciec składają wniosek osobno Nie wolno wysłać wspólnego wniosku. Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego dla matki/części zasiłku należnej matce Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630)

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630) Druk nr 1258 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Rozdział I. Urlop macierzyński

Spis treści Wykaz skrótów Rozdział I. Urlop macierzyński Wykaz skrótów... Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego... 1 2. Poród mnogi odroczony... 1 3. Przedporodowa część urlopu macierzyńskiego... 2 3.1. Zasady występowania o urlop

Bardziej szczegółowo

rodzina-i-kariera.infor.pl

rodzina-i-kariera.infor.pl rodzina-i-kariera.infor.pl OGÓLNOPOLSKI KONKURS FIRMA PRZYJAZNA RODZICOM 1 STYCZNIA 27 MARCA 2014 r. Warszawa, 09.05.2014 r. Projekt rodzina-i-kariera.infor.pl realizowany jest w partnerstwie przez Next.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-WR-50-6/16 z dnia15 lipca 2016 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016 Niniejszy regulamin określa zasady organizacji Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Rozmawiajmy! DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY. Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa DIALOG SPOŁECZNY JAKO ELEMENT WYRÓWNYWANIA SZANS NA RYNKU PRACY Andrzej Tomeczek Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Obszary priorytetowe dla działańue w zakresie wyeliminowania wszelkich form nierówności

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie profesjonalnej opieki nad dzieckiem jest kluczowe dla rodzica

Zapewnienie profesjonalnej opieki nad dzieckiem jest kluczowe dla rodzica UZASADNIENIE Priorytetem polityki społecznej państwa są działania na rzecz rodziny. Wyzwaniem, przed którym obecnie stoimy, jest mała liczba urodzeń. Prowadzone w ostatnich latach przez Rząd działania

Bardziej szczegółowo

Pracodawca, pracownik a rodzicielstwo

Pracodawca, pracownik a rodzicielstwo Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl SONDAŻ BCC Warszawa, 17 stycznia 2013 r. Pracodawca, pracownik a rodzicielstwo sondaż BCC nt. wydłużenia urlopów macierzyńskich W grudniu

Bardziej szczegółowo

GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM SEMINARIUM ELASTYCZNA OPRGANIZACJA PRACY I CZASU PRACY. DLACZEGO TAK? DLACZEGO NIE? Dorota Głogosz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Biuro Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Grupa 1 kazusy 1-3 1. Kobieta prowadząca działalność gospodarczą jest w ciąży, czy będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego? 1. Jaki jest krąg uprawnionych

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie Świadczenia rodzinne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r.

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Agenda Różnorodność założenia i idea Różnorodność bariery Różnorodność korzyści

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński Tytuł artykułu: Z początkiem stycznia zwiększeniu ulegnie wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego Tytuł dziennika: Dziennik Gazeta Prawna Data wydania: 15 grudnia 2011 W nowym roku zmienia się długość

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań)

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań) Aktywność zawodowa kobiet, ich doświadczenia menedżerskie oraz opinie o przygotowaniu absolwentów szkół do pełnienia ról menedżerskich lub prowadzenia firmy Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Aktywność

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla firm Mama w pracy V edycja 2011/2012. * * * Ankieta dla kobiet

Konkurs dla firm Mama w pracy V edycja 2011/2012. * * * Ankieta dla kobiet Konkurs dla firm Mama w pracy V edycja 2011/2012 Organizatorzy: Rzeczpospolita, Fundacja Świętego Mikołaja, Instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC * * * Ankieta dla kobiet Szanowna Pani, prosimy o udział

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Do końca 2015 roku do podziału urlopów związanych z rodzicielstwem pomiędzy rodzicami mieli prawo wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmieniło się to od 2016 roku - osoby ubezpieczone

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np.

posiadania innych tytułów do ubezpieczenia społecznego np. » Od 1.01.2015r wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych ( nie dotyczy to ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego) niezależnie od posiadania innych tytułów do

Bardziej szczegółowo

URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH!

URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH! E-PORADNIK URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH! Stan prawny na 17 czerwca 2013 Autorzy Cz. I: Monika Latos-Miłkowska, Agnieszka Rosa, Maria Sobieska Cz. II: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-174-05 Druk nr 147 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

Powrót do pracy. Macierzyńskim/ wychowawczym

Powrót do pracy. Macierzyńskim/ wychowawczym Powrót do pracy po urlopie Macierzyńskim/ wychowawczym u s taw i e 2 Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym Twoja rodzina niebawem się powiększy? A może Twoje dziecko już poszło do przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE SPOTKAŃ/SZKOLEŃ DLA PRACOWNIC NA URLOPACH MACIERZYŃSKICH/WYCHOWAWCZYCH

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE SPOTKAŃ/SZKOLEŃ DLA PRACOWNIC NA URLOPACH MACIERZYŃSKICH/WYCHOWAWCZYCH PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE SPOTKAŃ/SZKOLEŃ DLA PRACOWNIC NA URLOPACH MACIERZYŃSKICH/WYCHOWAWCZYCH PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU PI INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój.

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Aleksandra Rzepecka Ambasador Fundacji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet Zrównoważony rozwój Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości dr Anna Jawor-Joniewicz Jasionka, 20 września 2012 r. Podstawowe pojęcia Płeć Biologiczna (ang. sex) Kulturowa (ang. gender)

Bardziej szczegółowo

Modele związków bilans zalet i wad. Model tradycyjny. Partnerka/żona: w przypadku większości kobiet, członków i członkiń rodziny),

Modele związków bilans zalet i wad. Model tradycyjny. Partnerka/żona: w przypadku większości kobiet, członków i członkiń rodziny), Modele związków bilans zalet i wad Model tradycyjny jasny podział obowiązków w rodzinie, brak niezależności finansowej, satysfakcja z pełnego oddania się obowiązki domowe wykraczają poza procesowi wychowywania

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony.

Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony. Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony. Kod szkolenia: 525215 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Zatrudnianie - NOWE REGULACJE - umowy na

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Plan prezentacji: I. Przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, II. Zmiany przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 października 2013 r.

Warszawa, 18 października 2013 r. Warszawa, 18 października 2013 r. SZKOŁA PARTNERSKA RAZEM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ SZKOLNĄ Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Prezeska Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji Rodzice muszą się poczuć prawdziwymi partnerami

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEJ RADY ds. RODZINY

WOJEWÓDZKIEJ RADY ds. RODZINY II Posiedzenie WOJEWÓDZKIEJ RADY ds. RODZINY Polityka prorodzinna Gdańsk 6 czerwca 2016 Ocena kształtowania i wdrażania polityki rodzinnej w Polsce PERSPEKTYWA GMINNA I WOJEWÓDZKA na podstawie raportu

Bardziej szczegółowo

WORK LIFE BALANCE W BIZNESIE

WORK LIFE BALANCE W BIZNESIE czyli o tym, co każdy teoretycznie wie ale mało kto potrafi osiągnąć i utrzymać Lublin, 6.02.2013 1 4. KORZYŚCI 3. JAK? 2. DLACZEGO? 1. CO TO? 2 ŻYCIE PRYWATNE PRACA WARTOŚCI PRIORYTETY 3 CO TO JEST? Równowaga

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja Agata Lankamer-Prasołek Karol Lankamer Ewa Przedwojska Renata Tonder Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń Zmiany w urlopach Zakaz rodzicielskich dyskryminacji w 16 zatrudnieniu praktycznych przydatna strategia, przykładów rozliczeń orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 182 3 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo

Bardziej szczegółowo

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy Warszawa 2015 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1268 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Rozdział II. Kadra zarządzająca instytucjami kultury

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury Rozdział II. Kadra zarządzająca instytucjami kultury Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury (Małgorzata Regulska-Cieślak, Ewa Ostapowicz) 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków.

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków. PRZEPISY Z KOMENTARZEM Kodeks Pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków Kodeks pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników Kod szkolenia: 812016 Miejsce: Szczecin, Szczecin - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy - Kraków. Informacje ogólne. Prowadzący. O szkoleniu. Program

Prawo pracy - Kraków. Informacje ogólne. Prowadzący. O szkoleniu. Program Prawo pracy - Kraków Informacje ogólne Miejscowość: Kraków Termin: 2016-07-21 Cena: 440 PLN + 23% VAT Uwaga: Czwarta osoba z firmy bierze udział szkoleniu bezpłatnie. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO Zasiłek rodzinny przysługuje: obywatelom polskim, cudzoziemcom: a. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b. jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS 1 Wierzymy, że różnorodność i integracja to elementy niezbędne do realizacji naszych wartości pasji hotelarstwa, zrównoważonego rozwoju, ducha walki, innowacyjności, zaufania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego... 1 1.1. Nabycie prawa do urlopu... 1 1.2. Poród w okresie urlopu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo