INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu

2 INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE... str PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY....str INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH SCHEMAT PNEUMATYCZNY...str INSTALACJA GAZOWA CNG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH SCHEMAT PNEUMATYCZNY... str INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH SCHEMAT OKABLOWANIA... str INSTALACJA GAZOWA CNG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH SCHEMAT OKABLOWANIA... str OBSŁUGA PRZEŁĄCZNIKA... str OPROGRAMOWANIE INTERFEJSU EASY FAST... str OPROGRAMOWANIE INTERFEJSU EASY FAST... str MINIMALNE WYMAGANIA DO INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... str INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... str WSTĘP... str MENU GŁÓWNE... str KONFIGURACJA SAMOCHODU... str KONFIGURACJA... str PRZEŁĄCZANIE... str SENSORS(CZUJNIKI)... str MAP (MAPA)... str ADJUSTMENTS (USTAWIENIA)... str DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA)... str DISPLAY (WYŚWIETLACZ)... str ACQUISITION (GROMADZENIE DANYCH)... str SELF-CALIBRATION (AUTOMATYCZNA KALIBRACJA)... str SAVE-CALIBRATION (ZAPISZ KONFIGURACJĘ)... str LOAD-CALIBRATION (WCZYTAJ KONFIGURACJĘ)... str NEW FIRMWARE (NOWE OPROGRAMOWANIE firmware )... str LANGUAGE (JĘZYK)... str DIAGRAMS (SCHEMATY)... str ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... str. 26 3

3 INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE Przed montażem instalacji gazowej należy odłączyć klemę masową od akumulatora (chyba że producent samochodu tego nie zaleca). Uwaga: odłączając akumulator można skasować pamięć radioodbiornika i telefonu samochodowego oraz zablokować centralny zamek i system antywłamaniowy. W takim przypadku można tymczasowo podłączyć akumulator. Po wywierceniu otworów należy wygładzić ich krawędzie i pokryć je preparatem antykorozyjnym. Otwory, przez które prowadzone są kable należy uszczelnić silikonem, aby zapobiec przedostawaniu się wody do środka. Jednostkę sterującą należy umieścić jak najdalej od miejsc, przez które może przeciekać woda oraz z dala od źródeł ciepła (np. układu wydechowego) i od przewodów wysokiego napięcia. O ile jest to możliwe, jednostka sterująca powinna zostać zamocowana złączem w dół. Przepalonych bezpieczników nie należy wymieniać na odpowiedniki o wyższym natężeniu prądu. Nie należy podejmować prób otwarcia jednostki sterującej, ponieważ można w ten sposób doprowadzić do uszkodzeń, których nie da się naprawić. Firma LOVATO nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała i szkody majątkowe powstałe w wyniku ingerencji w jej urządzenia. Ponadto takie działania skutkują unieważnieniem gwarancji. Przy łączeniu kabli elektrycznych należy używać odpowiednich złączy lub lutownicy, tak aby nie doprowadzić do zwarcia. Należy przestrzegać aktualnych przepisów i/lub regulacji obowiązujących w państwach, gdzie montowany jest układ zasilania gazem. Należy pamiętać, że zgodnie z odpowiednimi normami wszystkie instrukcje montażu dotyczą stanowiska kierowcy. Przed zamontowaniem elektronicznej jednostki sterującej należy upewnić się, że odpowiednie bezpieczniki są odłączone. Po zakończeniu montażu nie należy myć silnika. UWAGA NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, PONIEWAŻ W PRZECIWNYM RAZIE INSTALACJA MOŻE NIE DZIAŁAĆ LUB DZIAŁAĆ NIEPRAWIDŁOWO. W EFEKCIE MOGĄ ZOSTAĆ USZKODZONE ELEMENTY UKŁADU LOVATO, A GWARANCJA UTRACI WAŻNOŚĆ. 4 INDEKS

4 INDEKS 2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY. Sprawdź biegunowość wtryskiwaczy w następujący sposób: 1 Odłącz wszystkie złącza od oryginalnych wtryskiwaczy, 2 Przygotuj miernik uniwersalny, aby zmierzyć napięcie stałe w zakresie 20 V, a następnie podłącz styk ujemny do masy, 3 Umieść styk dodatni na jednym ze styków złącza we wtryskiwaczu, 4 Odczytaj pomiar napięcia na mierniku. Jeżeli wynik jest zbliżony do 12 V, oznacza to, że podłączono kabel dodatni. UWAGA ZASILANIE WTRYSKIWACZY JEST OGRANICZONE CZASOWO I WYŁĄCZA SIĘ PO KILKU SEKUNDACH OD WŁĄCZENIA ZASILANIA NA DESCE ROZDZIELCZEJ. ZALECA SIĘ SPRAWDZIĆ BIEGUNOWOŚĆ WSZYSTKICH WTRYSKIWACZY, PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH SAMOCHODACH WYSTĘPUJE WTRYSKIWACZ O ODWROTNYM UKŁADZIE BIEGUNÓW, NIŻ POZOSTAŁE. Po sprawdzeniu biegunowości wtryskiwaczy można do nich podłączyć przewody emulatora wtryskiwaczy. Przetnij ujemny przewód wtryskiwacza paliwa. Przewody jednokolorowe należy podłączyć w stronę wtryskiwaczy, natomiast ich odpowiedniki z czarnym paskiem powinny zostać połączone w stronę jednostki sterującej wtryskiem benzyny. Wtryskiwacz gazu A zasila cylinder rozcięty przewodami NIEBIESKI i NIEBIESKO-CZARNY, zgodnie ze schematem poniżej). To samo dotyczy pozostałych wtryskiwaczy. B CZERWONY i CZERWONO/CZARNY C ZIELONY i ZIELONO/CZARNY D ŻÓŁTY i ŻŁÓŁTO/CZARNY W przypadku pojazdu z silnikiem TRZYcylindrowym nie podłączać przewodów (D) ŻÓŁTEGO i ŻÓŁTO- CZARNEGO. 5 INDEKS

5 3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW 4-CYLINDROWYCH SCHEMAT PNEUMATYCZNY - zobacz też na końcu niniejszej instrukcji INDEKS 4.0 INSTALACJA GAZOWA CNG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW 4-CYLINDROWYCH SCHEMAT PNEUMATYCZNY 6 INDEKS

6 5.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW 4-CYLINDROWYCH SCHEMAT OKABLOWANIA zobacz też na końcu niniejszej instrukcji INDEKS 6.0 INSTALACJA GAZOWA CNG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW 4-CYLINDROWYCH SCHEMAT OKABLOWANIA 7 INDEKS

7 INDEKS 7.0 OBSŁUGA PRZEŁĄCZNIKA Wchodzący w skład zestawu przełącznik jest wyposażony w przycisk, 7 diod LED i wewnętrzny brzęczyk ELEMENT OPIS Przełącznik [DIODA POMARAŃCZOWA] Zasilanie benzyną [DIODA ZIELONA] Zasilanie gazem, wskaźnik diagnostyczny [DIODA CZERWONA] Rezerwa [DIODY ZIELONE] Ilość gazu w zbiorniku PRZYCISK Przycisk służy do wyboru paliwa (benzyny lub gazu). Każdorazowe naciśnięcie powoduje przełączenie na inny typ paliwa. FUNKCJE DIODY STATUSU. DIODA ŻÓŁTA WŁ, stałe światło WŁ, stałe światło DIODA ZIEL. WYŁ. Migająca BRZĘCZYK WYŁ. WYŁ. WYŁ. WŁ, stałe światło WYŁ. WŁ, stałe światło WŁ, stałe światło Migająca WYŁ. Migająca Migająca WYŁ. WYŁ. WYŁ. OPIS Zasilanie benzyną. Zasilanie benzyną. Jednostka sterująca gotowa do automatycznego przełączenia na gaz. Zasilanie gazem Zasilanie benzyną. Przeprowadzono diagnostykę. Zasilanie benzyną. Jednostka sterująca automatycznie przełączyła zasilanie na benzynę, ponieważ skończył się gaz. Zasilanie benzyną. Silnik jest zasilany benzyną i nie przełącza się na gaz, ponieważ nie wykryto sygnału informującego o obrotach silnika. PRZEŁĄCZANIE NA BENZYNĘ Z POWODU NISKIEGO CIŚNIENIA GAZU Gdy zostanie osiągnięty poziom rezerwy, a ciśnienie gazu spadnie poniżej wstępnie ustalonej wartości, jednostka sterująca automatycznie przełączy się na zasilanie benzyną. Dzieje się tak, aby do silnika nie docierała zbyt uboga mieszanka, która mogłaby uszkodzić katalizator. Przed ponownym przełączeniem na zasilanie gazem należy uzupełnić jego poziom. Przełączanie na benzynę z powodu NISKIEGO CIŚNIENIA GAZU jest sygnalizowane DIODĄ ŻÓŁTĄ (zasilanie benzyną), miganiem DIODY CZERWONEJ i czterech DIOD ZIELONYCH oraz ostrzeżeniem dźwiękowym z wewnętrznego brzęczyka. Aby przełącznik powrócił do normalnego trybu pracy, należy nacisnąć PRZYCISK jeden raz. Wówczas brzęczyk wyłączy się, natomiast DIODA ŻÓŁTA pozostanie włączona, co oznacza, że silnik jest zasilany benzyną. 8 INDEKS

8 INDEKS SYTUACJA AWARYJNA Jeżeli nie uda się uruchomić silnika przy zasilaniu benzyną (np. ze względu na problemy z pompą paliwa itp.), można bezpośrednio włączyć zasilanie GAZEM. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przełącznika podczas uruchamiania samochodu. UWAGA URUCHAMIANIE SILNIKA W TRYBIE BEZPOŚREDNIEGO ZASILANIA GAZEM TO PROCEDURA AWARYJNA. WIELOKROTNE POWTARZANIE TEJ OPERACJI MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA KATALIZATORA LUB DO WŁĄCZENIA LAMPKI SERWISOWEJ SILNIKA. DIAGNOZA Jeżeli w ramach diagnostyki zostaną wykryte błędy, zasilanie zostanie przełączone na benzynę. Wówczas włączy się DIODA POMARAŃCZOWA (zasilanie benzyną), DIODA zielona zacznie migać, a brzęczyk będzie wydawał przerywany sygnał (diody sygnalizujące poziom paliwa wyłączą się). Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy nacisnąć przycisk na przełączniku. 9 INDEKS

9 INDEKS 8.0 OPROGRAMOWANIE INTERFEJSU EASY FAST 8.1 MINIMALNE WYMAGANIA DO INSTALACJI OPROGRAMOWANIA NA KOMPUTERZE System operacyjny Windows XP lub nowsza wersja Pamięć (RAM) - Co najmniej 16 MB Dysk twardy - Co najmniej 20 MB wolnego miejsca po zainstalowaniu Rozdzielczość ekranu co najmniej 800 x 600 Uprzednio należy zainstalować przeglądarkę Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej. 8.2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA Aby zainstalować oprogramowanie do kalibracji, włóż dysk CD-ROM do napędu w komputerze i poczekaj na pojawienie się okna dialogowego. Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się, naciśnij przycisk Start na pasku aplikacji. Wybierz pozycję Uruchom i wpisz: D:\setup.exe (gdzie D oznacza napęd CD-ROM). Podczas instalacji należy wskazać folder, w którym zostanie zainstalowany program. Zaleca się nie zmieniać wstępnych ustawień. Po instalacji ikona programu zostanie automatycznie utworzona na pulpicie. 8.3 WSTĘP Oprogramowanie do kalibracji można uruchomić nawet jeżeli komputer nie jest podłączony do sterownika instalacji (niektóre opcje mogą być niedostępne). Aby ustanowić połączenie z jednostką sterującą, należy ją podłączyć do komputera za pomocą przewodu komunikacyjnego LOVATO: - interfejs COM - interfejs USB - interfejs Wi-Fi Ponadto jednostkę sterującą należy podłączyć do akumulatora o napięciu +12 V (przewód CZERWONO- CZARNY), do MASY (przewód BRĄZOWY) oraz do zasilania prądem o napięciu 12 V po kluczyku (deska rozdzielcza WŁĄCZONA, silnik WYŁĄCZONY). 8.4 MENU GŁÓWNE W menu głównym można przechodzić do pozycji podmenu oprogramowania kalibracyjnego, których opisy znajdują się w dalszej części instrukcji. W dolnej części strony znajduje się następująca informacja: ) Na tej podstawie można ustalić, czy jednostka sterująca jest podłączona do oprogramowania kalibracyjnego. Należy pamiętać, że wszystkie ustawienia i regulacje dokonywane bez połączenia z jednostką sterującą zostaną utracone, chyba że użytkownik zapisał je w pliku konfiguracyjnym. Po uruchomieniu program automatycznie podejmuje próbę połączenia z jednostką sterującą INDEKS

10 Jeżeli program nie nawiąże połączenia, na ekranie pojawi się okno z komunikatem o błędzie. Wówczas należy sprawdzić: - połączenie szeregowe; - czy jednostka sterująca jest uziemiona i podłączona do akumulatora. - Jeżeli stacyjka była wyłączona przez ponad godzinę, aby ustanowić połączenie, należy włączyć panel na kilka sekund lub uruchomić samochód. Aby połączyć (Ctrl+C) lub rozłączyć (Ctrl+D) komunikację, należy kliknąć ikonę nr 1. 2) 3) 4) 5) Oznaczenie wersji oprogramowania. Wersja aktualna w dniu sporządenia rewizji instrukcji: Oznaczenie wersji oprogramowania zarządzającego sterownikiem SMART. Aby zaktualizować oprogramowanie, należy przejść do podmenu NEW FIRMWARE (NOWE OPROGRAMOWANIE) i wskazać wybraną nazwę na liście propozycji. Uwaga: tę czynność można wykonać pod warunkiem, że w komputerze zainstalowano przeglądarkę INTERNET EXPLORER w wersji 5.5 lub nowszej. W tym miejscu wyświetlana jest nazwa konfiguracji samochodu. Jeżeli jednostka sterująca załaduje poprzednio zapisaną konfigurację, jej nazwa pojawi się na ekranie. W przypadku nowej jednostki sterującej wyświetlany jest komunikat StandardSmartLovato#1 z rozszerzeniem LPG. Kliknięcie tej ikony zamyka program. 8.5 KONFIGURACJA SAMOCHODU W skład tego menu wchodzą 4 strony, na których można ustawić parametry jednostki sterującej. W górnej części wszystkich stron znajduje się zbiorcze zestawienie bieżących wartości ogólnych parametrów eksploatacyjnych systemu ) 2) 3) 4) 5) Pole, które określa, czy samochód jest zasilany BENZYNĄ, czy gazem. Ponadto w tym miejscu znajduje się wskaźnik poziomu gazu oraz przycisk umożliwiający przełączanie paliwa za pomocą oprogramowania. W tym miejscu wyświetlane są następujące informacje: REVS: obroty silnika mierzone w czasie rzeczywistym przez jednostkę sterującą. T GAS: temperatura gazu odczytywana przez czujnik umieszczony na listwie wtryskowej gazu. T.RED: temperatura reduktora / cieczy chłodzącej W tym polu pokazany jest czas wtryskiwania gazu (GAS time) i benzyny (PETROL time). Każda zmienna może przybierać jedną lub dwie wartości zależnie od ustawień w menu rozwijanym NUMBER OF BANKS (LICZBA RZĘDÓW CYLINDRÓW) w menu SENSORS (SENSORY). W tym miejscu wyświetlane są następujące informacje: P GAZU: ciśnienie bezwzględne gazu na listwie wtryskiwaczy gazowych MAP: ciśnienie bezwzględne w kolektorze dolotowym (dostępne w wersji SMART TURBO) W tym polu umieszczono trzy lampki alarmowe, które włączają się, gdy stan silnika jest określony jako EXTRA-INJECTION (DODATKOWY WTRYSK), CUT-OFF lub DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA). EXTRA-INJECTIONS (DODATKOWY WTRYSK): jeżeli sterownik wykryje wtrysk benzyny krótszy niż 1,4ms lampka alarmowa zaświeci się na ZÓŁTO i będzie przybierać kolor ZIELONY kiedy dodatkowy wtrysk będzie miał miejsce. CUT-OFF Gdy silnik znajduje się w stanie haowania silnikiem i czas wtrysku benzyny wynosi 0ms, lampka alarmowa świeci na CZERWONO. DIAGNOSTICS (DIAGNOZA) Jeżeli system diagnostyczny wykryje błąd, lampka alarmowa świeci na CZERWONO. Aby otworzyć okno diagnostyki i zbadać rodzaj błędu, należy kliknąć przycisk DIAGNOSIS (DIAGNOZA). 11 INDEKS

11 8.5.1 KONFIGURACJA F1 W tym miejscu można ustalić indywidualne parametry samochodu. INDEKS UWAGA WSZYSTKIE PARAMETRY WYRÓŻNIONE KOLOREM NIEBIESKIM NALEŻY ZMIENIAĆ PRZY WYŁĄCZONEJ DESCE ROZDZIELCZEJ I PRZEŁĄCZNIKU. TYPE OF FUEL (RODZAJ PALIWA) Należy wybrać jeden z parametrów, aby jednostka sterująca uruchamiała się z uprzednio zapisanymi ustawieniami i poprawnie współpracowała z silnikiem zasilanym konkretnym typem paliwa. Pozycje do wyboru: LPG (PROPAN BUTAN) w przypadku samochodów zasilanych gazem LPG. METHANE (METAN) w przypadku samochodów zasilanych gazem CNG (metanem). Wybór pozycji LPG lub METHANE dodatkowo powoduje zmianę folderu, w którym zapisywane się pliki konfiguracyjne (zob. konfiguracja ładowania). INJECTION TYPE (TYP WTRYSKU) W tym miejscu można wybrać metodę uruchamiania wtryskiwaczy gazu w zależności od rodzaju instalacji: SEQUENTIAL (SEKWENCYJNY OPCJA ZALECANA): wtryskiwacz gazu jest uruchamiany przy każdym wtrysku BENZYNY. FULL GROUP (GRUPOWY): wtryskiwacz gazu jest uruchamiany przy co drugim wtrysku BENZYNY. INJECTORS TYPE (TYP WTRYSKIWACZY) W tym oknie można wybrać rodzaj wtryskiwaczy GAZU wchodzących w skład zestawu instalacyjnego. LOVATO J kalibrowany dyszą na czas wtysku gazu ponad 5ms LOVATO K kalibrowany dyszą na czas wtrysku gazu ponad 4ms (dostępne w zestawie TURBO) W starszych wersjach programu zmiana rodzaju wtryskiwacza może wymagać załadowania odpowiedniego bazowego pliku konfiguracji. Jeżeli w samochodzie zamontowano inny typ wtryskiwaczy, niż pozycja wybrana w oprogramowaniu, ich praca będzie sterowana nieodpowiednimi parametrami, co może doprowadzić do nieprawidłowego spalania gazu lub do uszkodzenia instalacji. TYPE OF REVOLUTION SIGNAL (TYP SYGNAŁU OBROTÓW SILNIKA) Jest to parametr, który określa sposób odczytu obr. silnika na podstawie sygnału przekazywanego CZARNYM przewodem: STANDARD Należy wybrać to ustawienie, jeżeli CZARNY przewód jest podłączony do jednego z (STANDARDOWY): następujących źródeł sygnału: - przewód licznika obrotów z sygnałem fali prostokątnej (od 0 do 12 V); - do ujemnego styku cewki zapłonowej bez wzmacniacza. WEAK (SŁABY): Należy wybrać to ustawienie, jeżeli CZARNY przewód jest podłączony do jednego z następujących źródeł sygnału: - przewód licznika obrotów z sygnałem fali prostokątnej (od 0 do 5 V); - przewód sygnałowy cewki zapłonowej ze wzmacniaczem (od 0 do 5 V). Takie sygnały można wykryć jedynie za pomocą oscyloskopu. 12 INDEKS

12 INDEKS TYPE OF IGNITION (RODZAJ ZAPŁONU) Na podstawie tego parametru jednostka sterująca może poprawnie wyznaczyć rzeczywistą wartość prędkości obrotowej silnika: SINGLE COIL -w przypadku samochodów z jedną cewką na każdy cylinder; (POJEDYNCZA CEWKA) DOUBLE COIL (PODWÓJNA CEWKA) REV COUNTER (OBROTOMIERZ) REV COUNTER 2 (OBROTOMIERZ 2) -w przypadku samochodów z jedną cewką na 2 cylindry -w przypadku samochodów z cewką zapłonową i mechanicznym rozdzielaczem, jeżeli CZARNY przewód jest podłączony do ujemnego bieguna cewki oraz we wszystkich samochodach, w których CZARNY przewód jest podłączony do licznika obrotów. -ustawienie nieużywane NUMBER OF CYLINDERS (LICZBA CYLINDRÓW) Ten parametr służy do określenia liczby cylindrów w silniku, czyli liczby wtryskiwaczy gazu, które mają być obsługiwane przez jednostkę sterującą. W zależności od silnika należy wybrać parametr 3 CYLINDERS (3 CYLINDRY) lub 4 CYLINDERS (4 CYLINDRY). RESET (KASOWANIE) Przywraca parametry fabryczne. Należy przeprowadzić po każdej zmienie FIRMWARE lub przed ponownym przeprowadzeniem autokalibracji (system będzie wymagał ponownego wprowadzenia podstawowych ustawień) PRZEŁĄCZANIE F2 SWITCHING (PRZEŁĄCZANIE) DURING ACCELERATION (PODCZAS PRZYSPIESZANIA) Przełączanie zasilania BENZYNĄ na zasilanie GAZEM następuje podczas przyspieszania, gdy silnik przekroczy liczbę obrotów określoną parametrem REV THRESHOLD FOR SWITCHING (LICZBA OBROTÓW DO PRZEŁĄCZENIA). DURING DECELERATION (PODCZAS ZWALNIANIA) W tym przypadku przełączanie zasilania BENZYNĄ na zasilanie GAZEM następuje, gdy silnik jest w fazie hamowania CUT-OFF, a liczba obrotów silnika jest wyższa, niż wartość określona parametrem REVOLUTION THRESHOLD FOR THE SWITCHING (LICZBA OBROTÓW DO PRZEŁĄCZENIA) REV THRESHOLD FOR SWITCHING (LICZBA OBROTÓW DO PRZEŁĄCZENIA) Jest to parametr określający liczbę obrotów silnika, powyżej której ma nastąpić przełączenie z benzyny na gaz. SWITCHING DELAY WITH WARM ENGINE (PRZEŁĄCZENIE PRZY GORĄCYM SILNIKU) Jest to parametr określający stałą minimalną zwłokę od uruchomienia silnika do przełączenia z BENZYNY na GAZ. Aby zapewnić poprawne działanie instalacji w momencie przełączenia na zasilanie gazem sterownik silnika musi pracować w zamkniętej pętli sondy Lambda (CLOSED LOOP- aktywne korekcje paliwowe i aktywny sygnał sondy Lambda) 13 INDEKS

13 INDEKS PRZEŁĄCZANIE NA BENZYNĘ Z POWODU NISKIEJ TEMPERATURY GAZU Jeżeli temperatura GAZU spadnie poniżej określonego progu, elektroniczna jednostka sterująca przełączy instalację na zasilanie benzyną i zostanie zapisany błąd (kod S110). Jednostka sterująca automatycznie powróci do trybu zasilania gazem, gdy temperatura gazu wzrośnie ponad wartość ustawioną. ANTICIPATE INJECTION SEQUENCE (WYPRZEDZENIE FAZ WTRYKIWACZY GAZOWYCH) Umożliwia automatyczne pobranie informacji o sekwencji wtrysku i pozwala ustalić wyprzedzenie fazowe, z jakim następuje wtrysk gazu o jeden w stosunku do faz wtrysku benzyny. Ustawienie przesunięcia fazowego dodatkowo zależy od parametru NUMBER OF BANKS (LICZBA RZĘDÓW SILNIKA) umieszczonego na stronie F3 SENSORS (SENSORY). Wtrysk z wyprzedzeniem fazowym służy przede wszystkim usprawnieniu pracy silnika w przypadku, gdy wtryskiwacze gazu są umieszczone daleko od kolektora. Z tej funkcji należy korzystać wyłącznie w razie konieczności, ponieważ oznacza ona, że przełączanie pomiędzy BENZYNĄ A GAZEM nie następuje STOPNIOWO, lecz natychmiast. IDLE OPERATION (PRACA NA BIEGU JAŁOWYM) GAS takie ustawienie oznacza, że na biegu jałowym silnik jest zasilany GAZEM (opcja domyślna i zalecana). CHANGE BACK TO PETROL (PRZEŁĄCZENIE NA BENZYNĘ) gdy silnik wraca na bieg jałowy, system poniżej zadanego progu przełącza zasilanie na benzyne, i po stabilizacji na biegu jałowym (20 cykli wtrysku) przełącza z powrotem na zasilanie gazem. W niektórych przypadkach takie rozwiązanie zapobiega gaśnięciu silnika przy osiąganiu minimalnych obrotów. Wartość parametru IDLE IDENTYFICATIONS REVS (ODCZYT WOLNYCH OBROTÓW) zaleca się ustawić o 200 więcej niż następuję wyjście silnika z funkcji CUT-OFF, co pozwala ograniczyć ewentualne szarpnięcia towarzyszące przełączaniu. PETROL (BENZYNA) Poniżej ustalonego progu system przełącza na zasilanie benzyną. Powrót na zasilanie gazem następuję po przekroczeniu progu. Z tej funkcji należy korzystać wyłącznie, jeżeli zasilanie gazem przy jałowych obrotach jest niemożliwe, powoduje niestabilną pracę lub częste gaśnięcie silnika. Przy takich ustawieniach przełącznik wciąż informuje, że silnik jest zasilany gazem, a zawory instalacji gazowej pozostają otwarte. W tej fazie ewentualny konwerter przesunięcia fazowego jest zasilany paliwem. Dlatego należy zwrócić uwagę, czy wprowadzone wyprzedzenie fazowe nie zakłóca pracy insalacji. OPERATION AT HIGH REVOLUTIONS (FUNKCJA PRZY WYSOKICH OBROTACH) GAS - Silnik jest zasilany gazem. ZASILANIE BENZYNĄ PRZY NIEDOSTATECZNYM ZASILANIU GAZEM - W przypadku osiągnięcia granicznego czasu wtryskiwania gazu (przekroczenia czasu cyklu) system jednocześnie dodaje odpowiednią minimalną ilość benzyny niezbędną do prawidłowej pracy. Wskaźniki na przełączniku pozostaną w pozycji zasilania gazem. Prawidłowo skonfigurowanu system (dysze, mapa) system używa benzyny dopiero powyżej obr/min Aby wyłączyć tę funkcję, należy usunąć zaznaczenie w polu wyboru. Wówczas po przekroczeniu limitu czasu silnik automatycznie przełączy się w tryb zasilania benzyną, co będzie sygnalizowane na przełączniku. PETROL CONTRIBUTION - Montażysta może ustalić stały udział benzyny w trybie zasilania gazem. (ZASILANIE BENZYNĄ) RPM PRZY ZASILANIU BENZYNĄ próg obrotów silnika powyżej którego funkcja zacznie działać. CZAS WTRYSKU PRZY ZASILANIU BENZYNĄ czas wtrysku benzyny, powyżej którego funkcja zacznie działać. AMOUNT OF PETROL ADDITION czas dotrysku benzyny do zasilania gazem. Parametr ten jest odejmowany od czasu wtrysku benzyny przed obliczeniem odpowiedniego czasu wtrysku gazu. Wskaźniki na przełączniku pozostaną w pozycji zasilania gazem. PETROL (BENZYNA) Montażysta może ustalić przejścię do zasilania benzyną w warunkach bardzo dużego obzciażenia. OBROTY PRACY BENZYNY próg obrotów silnika powyżej którego funkcja zacznie działać. CZAS WTRYSKU BENZYNY czas wtrysku benzyny-obciążenie, powyżej którego funkcja zacznie działać. 14 INDEX

14 INDEX SENSORS (CZUJNIKI). NUMBER OF BANKS (LICZBA RZĘDÓW CYLINDRÓW) Ta opcja pozwala na wyświtenie czasów wtrysku osobno dla każdego banku SECOND BANK CORRECTOR (REGULACJA DRUGIEGO RZĘDU). Opcja wyświetlana jest po wybraniu dwóch rzędów cylindrów. W samochodach wyposażonych w dwie przednie sondy Lambda opcja ta umożliwia liniowe zmodyfikowanie (wzbogacenie lub zubożenie) wytwarzania gazowej mieszanki palnej drugiego rzędu cylindrów w sytuacji, gdy czasy wtrysku benzyny zaczynają różnić się po przejściu na zasilanie gazem. Przykładowo podział banków w samochodzie z silnikiem czterocylindrowym wpływa na wytwarzanie mieszanki na wtryskiwaczach gazu B i C względem wtryskiwaczy gazu A i D. GAS LEVEL INDICATOR TYPE (TYP WSKAŹNIKA POZIOMU GAZU). LOVATO1050 wybierz ustawienie LOVATO/AEB 1050, jeśli do jednostki sterującej wtryskiem gazu podłączony jest czujnik ze standardowym sygnałem wyjściowym LOVATO1050. Sposób podłączenia ilustruje schemat montażu jednostki sterującej wtryskiem gazu. LOVATO wybierz ustawienie LOVATO, jeśli do jednostki sterującej wtryskiem gazu podłączony jest czujnik z progowym sygnałem wyjściowym LOVATO. Sposób podłączenia ilustruje schemat montażu jednostki sterującej wtryskiem gazu Omów wybierz ustawienie 0 90 Omów, jeśli do jednostki sterującej wtryskiem gazu podłączony jest czujnik z sygnałem wyjściowym o oporności od 0 do 90 Omów. Sposób podłączenia ilustruje schemat montażu jednostki sterującej wtryskiem gazu. Not standard wybierz tę opcję, jeśli podłączony został opornościowy czujnik gazu LPG lub METANU ze (Niestandardowy) zmiennym sygnałem BEZPOŚREDNIM (niższa oporność (Ohm) przy pustym zbiorniku i wyższa oporność (Om) przy pełnym zbiorniku). Not standard inverted - wybierz tę opcję, jeśli podłączony został opornościowy czujnik gazu LPG lub (Niestandardowy odwrócony) METANU ze zmiennym sygnałem ODWRÓCONYM (wyższa oporność (Ohm) przy pustym zbiorniku i niższa oporność (Ohm) przy pełnym zbiorniku). References for the not standard indicato -Ta opcja jest wyświetlana jedynie w sytuacji gdy w polu (Ustawienie dla niestandardowego wskaźnika) TYP CZUJNIKA POZIOMU GAZU wybrana opcja NIESTANDARDOWY lub NIESTANDARDOWY ODWRÓCONY. Wartości graniczne do ustaw. czujnika poziomu gazu należy wybrać w następujący sposób: - Ręcznie przełącz wskaźnik czujnika, rozpoczynając od wartości dla pełnego zbiornika, a następnie zanotuj wskazaną wartość dla poszczególnych punktów odniesienia (REZERWA, 1/4, 2/4, 34). - Zanotowane wartości wprowadź do odpowiednich pól. 15 INDEKS

15 INDEKS - Naciśnij przycisk ACCEPT (AKCEPTUJ). Na przełączniku widoczne będą następujące zmiany: Reserve (Rezerwa) = wartość POZIOMU, dla której dioda LED poziomu 1/4 przestaje świecić, a zapala się dioda rezerwy. Odniesienie 1/4 = wartość POZIOMU, dla której dioda LED poziomu 2/4 przestaje świecić. Odniesienie 2/4 = wartość POZIOMU, dla której dioda LED poziomu 3/4 przestaje świecić. Odniesienie 3/4 = wartość POZIOMU, dla której dioda LED poziomu 4/4 przestaje świecić. CZASOWE WYDŁUŻENIE NAPEŁNIANIA LISTWY. W celu uniknięcia potencjalnego wyłączenia silnika podczas przełączania między jednym typem paliwa i drugim jednostka sterująca wtryskiem gazu uruchamia zawory elektromagnetyczne 5 sekund przed rozpoczęciem przełączania: dzięki temu do instalacji doprowadzona zostanie większa ilość paliwa. Istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji. W takim przypadku zawory elektromagnetyczne gazu są włączane jedynie na około 1 sekundę. OSTRZEŻENIE ZALECA SIĘ, ABY POMPA BENZYNY BYŁA ZAWSZE PODŁĄCZONA MAP (MAPA). To menu umożliwia wyświetlenie numerycznych wartości współczynników regulacyjnych K, używanych przez jednostkę sterującą do obliczania czasu wtrysku gazu w każdym punkcie pracy silnika. W poszczególnych wierszach tabeli znajdują się czasy wtrysku benzyny będące wykładnikiem obciążenia, natomiast w kolumnach podana jest prędkość obrotowa silnika. PUNKT PRACY SILNIKA na mapie pokazuje wartość prędkości obrotowej i czasu wtrysku benzyny, z jakimi pracuje silnik w danym momencie. Punkt ma kolor czerwony przy zasilaniu benzyną, zielony przy zsilaniu gazem oraz pomarańczwy kiedy miksowana jest benzyna. Zwiększenie wartości współczynnika K dla tego samego czasu wtrysku BENZYNY powoduje wydłużenie czas wtrysku gazu, więc wzbogacenie mieszanki. Zmniejszenie wartości współczynnika K daje odwrotny rezultat, co pozwala uzyskać uboższą mieszankę w układzie. Aby zmodyfikować wartości współczynnika K, należy wybrać co najmniej jedno pole na mapie, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Wyświetlone zostanie okno zawierające następujące tryby modyfikacji: ABSOLUTE (BEZWZGLĘDNY) - umożliwia wprowadzenie konkretnej wartości w wybranym polu na mapie LINEAR (LINIOWY) - umożliwia dodanie lub odjęcie (po wprowadzeniu wartości ze znakiem ujemnym) wprowadzonej wartości do/od wartości znajdującej się w wybranym polu (polach). PERCENTAGE (PROCENTOWY)- umożliwia dodanie lub odjęcie procentu wprowadzonej wartości do/od wartości znajdującej się w wybranym polu (polach). 16 INDEKS

16 EXTRA-INJECTIONS SENSITIVITY (REGULACJA PRZEDWTRYSKIEM). EXTRA WTRYSKI to krótkie (poniżej 1,4ms) wtryski realizowane dodatkowo, poza wtryskami standardowymi, podczas zasilania benzyną, zazwyczaj podczas przyspieszania. Ich celem jest lekkie wzbogacenie mieszanki palnej i podniesienie mocy silnika. Wtryski dodatkowe można wykryć, obserwując diodę sygnalizacujną lub ruch punktu na mapie. Jeśli podczas zasilania gazem wtryski dodatkowe zostaną potraktowane jako wtryski standardowe, istnieje ryzyko zbyt dużego wzbogacenia mieszanki, co może doprowadzić do zwiększenia niestabilności prędkości obrotowej silnika (jest to objaw występujący przede wszystkim w instalacjach na metan; w instalacjach na gaz LPG problem ten jest zazwyczaj mniej dokuczliwy). Po zaznaczeniu pola wyboru EXTRA-INJECTIONS SENSITIVITY (CZUŁOŚĆ EXTRA WTRYSKÓW ) można zmodyfikować parametry extra wtrysków gazu, wydłużając lub skracając czas otwarcia wtryskiwaczy gazu podczas wtrysków dodatkowych. Po przesunięciu suwaka w stronę znaku minusa (-) czas dodatkowych wtrysków gazu ulega skróceniu, a mieszanka zostaje zubożona. Po przesunięciu suwaka w stronę znaku plusa (+) czas dodatkowych wtrysków gazu ulega wydłużeniu, a mieszanka zostaje wzbogacona. EXTRA INJECTIONS CUTTING (CIĘCIE PRZEDWTRYSKIEM) pozwala systemowi zignorować wszystkie wtryski benzyny krótsze niż 1,4ms INDEKS LEANING ON MAZDA (SPECJALNA WERSJA DO MAZDY) W niektórych modelach marki MAZDA podczas przyspieszania tryb SEKWENCYJNEGO wtrysku benzyny przełączany jest na tryb wtrysku PÓŁSEKWENCYJNEGO, realizowanego poprzez otwieranie par wtryskiwaczy benzyny. Ten warunek można z łatwością wykryć, obserwując podczas przyspieszania ruch PUNKTU PRACY SILNIKA na mapie lub czas wtrysku BENZYNY. Podczas przełączania trybów wtrysku można zauważyć, że zazwyczaj wyświetlony czas wtrysku przyjmuje wartość równą około połowie wartości realizowanej dotychczas (przykładowo z około 8 ms skraca się do około 4 ms), a CZERWONY punkt wyświetlany jest stale w różnych miejscach między tymi dwiema wartościami. W niektórych samochodach punkt ten pozostaje nieruchomy przy określonej prędkości obrotowej, a następnie powraca do początkowego czasu wtrysku BENZYNY. Przy zasilaniu gazem takie warunki pracy mogą spowodować anomalie w pracy silnika, ponieważ po przełączeniu wtrysku z trybu SEKWENCYJNEGO na tryb realizowany przez połowę grupy wtryskiwaczy (z krótkim czasem wtrysku), mieszanka GAZOWA zostaje bardzo wzbogacona, co powoduje szaprania przy przyspieszaniu. Aby uniknąć tego problemu w polu Weakening on MAZDA (ZUBOŻANIE MIESZANKI W SAMOCHODACH MAZDA) należy wprowadzić odpowiednią wartość, która zrównoważy tę tendencję. Wartość tą wyznaczmy doświadczalnie, testując zachowanie się pojazdu względem wpisanej wartości. TARGET BANK 1 (RZĄD PIERWSZY) Naciskając przycisk REC (REJESTRACJA), można zapisać czas wtrysku benzyny (PETROL TIME) (przy zasilaniu benzyną) na wybranym obszarze mapy, aby ułatwić porównanie tego parametru z czasem wtrysku benzyny (PETROL TIME) (przy zasilaniu gazem) w tych samych warunkach eksploatacyjnych. 17 INDEX

17 INDEX ADJUSTMENTS (WEKTORY) GAS TEMPERATURE ADJUSTMENTS (USTAWIENIA TEMPERATURY GAZU) Kliknięcie kursorem przycisku MINUS umożliwia ograniczenie zakresu korekcji temperatury. Kliknięcie kursorem przycisku PLUS umożliwia rozszerzenie zakresu korekcji temperatury. Wektory korekcji przedstawiają różne dane, na przykład procentową zmianę współczynników korekcji, zastosowaną następnie na mapie. DELAY FOR FIRST SWITCHING TO GAS (OPÓŹNIENIE PRZEŁĄCZENIA Z TEMPERATURĄ GAZU) Ten wektor wyraża (w sekundach) czas oczekiwania na przełączenie na zasilanie gazem względem temperatury gazu odczytanej w momencie uruchamiania silnika. W razie potrzeby wartość opóźnienia można zmodyfikować. Każdorazowo przy porównywaniu wartości wektora z parametrem switching delay with warm engine (opóźnienie dla przełączania zasilania przy rozgrzanym silniku - punkt 8.5.2) system zastosuje wyższą wartość. ADJUSTMENT RE-ENTRY FROM CUT-OFF (PRZY CUT-OFF) Umożliwia wzbogacenie lub zubożenie o zadany procent mieszanki paliwowej dla określonej liczby wtrysków tuż po wyjściu fazy hamowania silnikiem. MODYFIKACJA GAZ wartość procentowego wzbogacenia/zubożenia mieszanki ILOŚĆ WTRYSKU sumaryczna ilość wtrysków wszystkich cylindrów w których ma być wykonana korekcja DIAGNOSTICS (DIAGNOZA). Na tej stronie wyświetlone są wszystkie parametry kontrolowane przez jednostkę sterującą za pośrednictwem diagnostyki. Jeśli jednostka sterująca wtryskiem gazu wykryje błąd diagnostyczny odczytywanego parametru, wykona działanie odpowiednie dla wykrytego błędu. ERROR MESSAGES (KOMUNIKATY O BŁĘDZIE) CODE (KOD) DIAGNOSIS (DIAGNOZA) S101 Podłączenie wtryskiwaczy benzyny 18 ACTION (DZIAŁANIE) Brak INDEKS

18 S104 S106 S108 S111 Czujnik ciśnienia gazu Czujnik temperatury gazu Obecność przełącznika Za niska temperatura gazu Przełączanie na zasilanie benzyną Przełączanie na zasilanie benzyną INDEKS Brak Przełączanie na zasilanie benzyną, system przygotowany na przełączanie na zasilanie gazem. Wykryte błędy diagnostycznie można w prosty sposób usunąć z pamięci jednostki sterującej, naciskając przycisk RESET ERRORS (WYKASOWANIE KODÓW BŁĘDÓW), znajdujący się w prawym dolnym rogu. Wykryty błąd będzie sygnalizowany kierowcy za pomocą ŻÓŁTEJ DIODY LED, świecącej się na stałe, oraz migającej ZIELONEJ DIODY LED, znajdującej się na przełączniku. Co więcej, aby ułatwić identyfikację statusu alarmu, uruchomiony zostanie również brzęczy zamontowany w przełączniku. Aby wyłączyć alarm akustyczny, naciśnij przycisk na przełączniku zasilanie benzyną i gazem. Aby powrócić do zasilania GAZEM należy wyłączyć i ponownie uruchomić silnik. Diagnoza Gas temperature too cold (S111) (Za niska temperatura gazu) sygnalizowana jest w inny sposób: przełącznik sygnalizuje konieczność przełączenia na zasilanie benzyną, ale system jest gotowy do przełączenia na zasilanie gazem natychmiast po przywróceniu warunków umożliwiających takie przełączenie. INJECTORS TEST (TEST WTRYSKIWACZY). Petrol injectors signal diagnosis (Diagnostyka sygnału wtryskiwaczy benzyny) - Można sprawdzić, czy występują problemy z okablowaniem wtryskiwaczy benzyny (przegląd okablowania emulatora). Verification of gas /petrol injectors correspondance (Weryfikacja zgodności wtryskiwaczy gazu i benzyny) Jeśli samochód jest zasilany gazem, można wyłączyć wtryskiwacz gazu i włączyć odpowiedni wtryskiwacz benzyny: w przypadku nieprawidłowego podłączenia przewodów jeden z cylindrów nie będzie zasilany, a drugi będzie zasilany z dwóch źródeł (gazem i benzyną). Oczywiście spowoduje to nieprawidłową pracę silnika. Po zamknięciu tego okna włączone zostaną wtryskiwacze gazu. Po włączeniu funkcji przyspieszenia sekwencji wtrysku nie można przeprowadzić tego testu. TIMERS (ZEGARY) 19 INDEX

19 Czas zasilania gazem Ta funkcja przedstawia bezwzględny i częściowy czas zasilania gazem. Zegar z czasem częściowym może być zresetowany przez użytkownika po zakończeniu przeglądu. INDEX Czas zasilania benzyną Ta funkcja przedstawia bezwzględny czas zasilania benzyną. Wymuszony rozruch na gazie Ta funkcja przedstawia liczbę wymuszonych rozruchów na gazie. Jeśli wymuszony rozruch na gazie został przeprowadzony od 5 do 10 razy, nie można użyć tej funkcji ze wzgl. na zabezpieczenie funkcji spalania mieszanki w silniku. Zresetowanie tego zegara w celu ponownego udostępnienia tej funkcji jest możliwe jedynie za pomocą komputera. 8.6 DISPLAY (WSKAŹNIKI). Na tej stronie wyświetlone są wszystkie sygnały kontrolowane przez jednostkę sterującą ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) To pole wyświetla prędkość obrotową silnika w czasie rzeczywistym (w obr./min.). To pole wyświetla temperaturę gazu (w C). To pole wyświetla ciśnienie gazu w listwie wtryskowej (w Barach). To pole wyświetla czas wtrysku gazu w czasie rzeczywistym (w ms). To pole wyświetla czas wtrysku benzyny w czasie rzeczywistym (w ms). To pole wyświetla poziom gazu w zbiorniku. To pole umożliwia przełączanie między zasilaniem gazem i benzyną za pomocą komputera. 8) To pole informuje o tym, czy samochód zasilany jest gazem, czy benzyną. 9) To pole udostępnia przydatne wskazówki na temat doboru odpowiedniego rozmiaru dysz zamontowanych na wtryskiwaczach gazu. 10) To pole zapewnia wizualną prezentację niektórych danych eksploatacyjnych samochodu i instalacji z uwzględnieniem odcięcia dopływu gazu, dodatkowych wtrysków, diagnostyki lub w celu wł. funkcji gromadzenia danych. 11) To pole umożliwia powrót do menu głównego. 12) To pole informuje o wykryciu sygnału zapłonu lub jego braku. Jeśli sygnał nie został wykryty, nad symbolem kluczyka wyświetlony zostanie czerwony krzyżyk. 20 INDEX

20 INDEX ACQUISITION (OBRAZ) Po kliknięciu przycisku OBRAZ okno WSKAŹNIKI wyświetli przyciski do obsługi nagrywania lub poglądania wykresu. Po kliknięciu przycisku REC (Zapis) program zacznie rejestrować parametry pracy silnika. Po naciśnięciu przycisku STOP" program zakończy rejestrowanie zmiennych i wyświetli okno umożliwiające zapisanie zgromadzonych wyników.. Po kliknięciu przycisku RUN (URUCHOM) sygnały zostaną wyświetlone w oknie SCOPE (WYKRES). Po kliknięciu przycisku STOP gromadzenie danych zostanie zatrzymane. Zgromadzone dane można zapisać, klikając przycisk SAVE (ZAPISZ). Przycisk LOAD (WCZYTAJ) umożliwia wyświetlenie wcześniej zapisanego wykresu. W oknie z ustawieniami można wybrać przedział czasu i amplitudę, natomiast w polu legendy można włączyć lub wyłączyć widok poszczególnych ścieżek. Program umożliwia również przybliżenie fragmentu wykresu i wydrukowanie go. 21 INDEX