INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu

2 INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE... str PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY....str INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH SCHEMAT PNEUMATYCZNY...str INSTALACJA GAZOWA CNG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH SCHEMAT PNEUMATYCZNY... str INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH SCHEMAT OKABLOWANIA... str INSTALACJA GAZOWA CNG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH SCHEMAT OKABLOWANIA... str OBSŁUGA PRZEŁĄCZNIKA... str OPROGRAMOWANIE INTERFEJSU EASY FAST... str OPROGRAMOWANIE INTERFEJSU EASY FAST... str MINIMALNE WYMAGANIA DO INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... str INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... str WSTĘP... str MENU GŁÓWNE... str KONFIGURACJA SAMOCHODU... str KONFIGURACJA... str PRZEŁĄCZANIE... str SENSORS(CZUJNIKI)... str MAP (MAPA)... str ADJUSTMENTS (USTAWIENIA)... str DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA)... str DISPLAY (WYŚWIETLACZ)... str ACQUISITION (GROMADZENIE DANYCH)... str SELF-CALIBRATION (AUTOMATYCZNA KALIBRACJA)... str SAVE-CALIBRATION (ZAPISZ KONFIGURACJĘ)... str LOAD-CALIBRATION (WCZYTAJ KONFIGURACJĘ)... str NEW FIRMWARE (NOWE OPROGRAMOWANIE firmware )... str LANGUAGE (JĘZYK)... str DIAGRAMS (SCHEMATY)... str ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... str. 26 3

3 INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE Przed montażem instalacji gazowej należy odłączyć klemę masową od akumulatora (chyba że producent samochodu tego nie zaleca). Uwaga: odłączając akumulator można skasować pamięć radioodbiornika i telefonu samochodowego oraz zablokować centralny zamek i system antywłamaniowy. W takim przypadku można tymczasowo podłączyć akumulator. Po wywierceniu otworów należy wygładzić ich krawędzie i pokryć je preparatem antykorozyjnym. Otwory, przez które prowadzone są kable należy uszczelnić silikonem, aby zapobiec przedostawaniu się wody do środka. Jednostkę sterującą należy umieścić jak najdalej od miejsc, przez które może przeciekać woda oraz z dala od źródeł ciepła (np. układu wydechowego) i od przewodów wysokiego napięcia. O ile jest to możliwe, jednostka sterująca powinna zostać zamocowana złączem w dół. Przepalonych bezpieczników nie należy wymieniać na odpowiedniki o wyższym natężeniu prądu. Nie należy podejmować prób otwarcia jednostki sterującej, ponieważ można w ten sposób doprowadzić do uszkodzeń, których nie da się naprawić. Firma LOVATO nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała i szkody majątkowe powstałe w wyniku ingerencji w jej urządzenia. Ponadto takie działania skutkują unieważnieniem gwarancji. Przy łączeniu kabli elektrycznych należy używać odpowiednich złączy lub lutownicy, tak aby nie doprowadzić do zwarcia. Należy przestrzegać aktualnych przepisów i/lub regulacji obowiązujących w państwach, gdzie montowany jest układ zasilania gazem. Należy pamiętać, że zgodnie z odpowiednimi normami wszystkie instrukcje montażu dotyczą stanowiska kierowcy. Przed zamontowaniem elektronicznej jednostki sterującej należy upewnić się, że odpowiednie bezpieczniki są odłączone. Po zakończeniu montażu nie należy myć silnika. UWAGA NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, PONIEWAŻ W PRZECIWNYM RAZIE INSTALACJA MOŻE NIE DZIAŁAĆ LUB DZIAŁAĆ NIEPRAWIDŁOWO. W EFEKCIE MOGĄ ZOSTAĆ USZKODZONE ELEMENTY UKŁADU LOVATO, A GWARANCJA UTRACI WAŻNOŚĆ. 4 INDEKS

4 INDEKS 2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY. Sprawdź biegunowość wtryskiwaczy w następujący sposób: 1 Odłącz wszystkie złącza od oryginalnych wtryskiwaczy, 2 Przygotuj miernik uniwersalny, aby zmierzyć napięcie stałe w zakresie 20 V, a następnie podłącz styk ujemny do masy, 3 Umieść styk dodatni na jednym ze styków złącza we wtryskiwaczu, 4 Odczytaj pomiar napięcia na mierniku. Jeżeli wynik jest zbliżony do 12 V, oznacza to, że podłączono kabel dodatni. UWAGA ZASILANIE WTRYSKIWACZY JEST OGRANICZONE CZASOWO I WYŁĄCZA SIĘ PO KILKU SEKUNDACH OD WŁĄCZENIA ZASILANIA NA DESCE ROZDZIELCZEJ. ZALECA SIĘ SPRAWDZIĆ BIEGUNOWOŚĆ WSZYSTKICH WTRYSKIWACZY, PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH SAMOCHODACH WYSTĘPUJE WTRYSKIWACZ O ODWROTNYM UKŁADZIE BIEGUNÓW, NIŻ POZOSTAŁE. Po sprawdzeniu biegunowości wtryskiwaczy można do nich podłączyć przewody emulatora wtryskiwaczy. Przetnij ujemny przewód wtryskiwacza paliwa. Przewody jednokolorowe należy podłączyć w stronę wtryskiwaczy, natomiast ich odpowiedniki z czarnym paskiem powinny zostać połączone w stronę jednostki sterującej wtryskiem benzyny. Wtryskiwacz gazu A zasila cylinder rozcięty przewodami NIEBIESKI i NIEBIESKO-CZARNY, zgodnie ze schematem poniżej). To samo dotyczy pozostałych wtryskiwaczy. B CZERWONY i CZERWONO/CZARNY C ZIELONY i ZIELONO/CZARNY D ŻÓŁTY i ŻŁÓŁTO/CZARNY W przypadku pojazdu z silnikiem TRZYcylindrowym nie podłączać przewodów (D) ŻÓŁTEGO i ŻÓŁTO- CZARNEGO. 5 INDEKS

5 3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW 4-CYLINDROWYCH SCHEMAT PNEUMATYCZNY - zobacz też na końcu niniejszej instrukcji INDEKS 4.0 INSTALACJA GAZOWA CNG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW 4-CYLINDROWYCH SCHEMAT PNEUMATYCZNY 6 INDEKS

6 5.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW 4-CYLINDROWYCH SCHEMAT OKABLOWANIA zobacz też na końcu niniejszej instrukcji INDEKS 6.0 INSTALACJA GAZOWA CNG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW 4-CYLINDROWYCH SCHEMAT OKABLOWANIA 7 INDEKS

7 INDEKS 7.0 OBSŁUGA PRZEŁĄCZNIKA Wchodzący w skład zestawu przełącznik jest wyposażony w przycisk, 7 diod LED i wewnętrzny brzęczyk ELEMENT OPIS Przełącznik [DIODA POMARAŃCZOWA] Zasilanie benzyną [DIODA ZIELONA] Zasilanie gazem, wskaźnik diagnostyczny [DIODA CZERWONA] Rezerwa [DIODY ZIELONE] Ilość gazu w zbiorniku PRZYCISK Przycisk służy do wyboru paliwa (benzyny lub gazu). Każdorazowe naciśnięcie powoduje przełączenie na inny typ paliwa. FUNKCJE DIODY STATUSU. DIODA ŻÓŁTA WŁ, stałe światło WŁ, stałe światło DIODA ZIEL. WYŁ. Migająca BRZĘCZYK WYŁ. WYŁ. WYŁ. WŁ, stałe światło WYŁ. WŁ, stałe światło WŁ, stałe światło Migająca WYŁ. Migająca Migająca WYŁ. WYŁ. WYŁ. OPIS Zasilanie benzyną. Zasilanie benzyną. Jednostka sterująca gotowa do automatycznego przełączenia na gaz. Zasilanie gazem Zasilanie benzyną. Przeprowadzono diagnostykę. Zasilanie benzyną. Jednostka sterująca automatycznie przełączyła zasilanie na benzynę, ponieważ skończył się gaz. Zasilanie benzyną. Silnik jest zasilany benzyną i nie przełącza się na gaz, ponieważ nie wykryto sygnału informującego o obrotach silnika. PRZEŁĄCZANIE NA BENZYNĘ Z POWODU NISKIEGO CIŚNIENIA GAZU Gdy zostanie osiągnięty poziom rezerwy, a ciśnienie gazu spadnie poniżej wstępnie ustalonej wartości, jednostka sterująca automatycznie przełączy się na zasilanie benzyną. Dzieje się tak, aby do silnika nie docierała zbyt uboga mieszanka, która mogłaby uszkodzić katalizator. Przed ponownym przełączeniem na zasilanie gazem należy uzupełnić jego poziom. Przełączanie na benzynę z powodu NISKIEGO CIŚNIENIA GAZU jest sygnalizowane DIODĄ ŻÓŁTĄ (zasilanie benzyną), miganiem DIODY CZERWONEJ i czterech DIOD ZIELONYCH oraz ostrzeżeniem dźwiękowym z wewnętrznego brzęczyka. Aby przełącznik powrócił do normalnego trybu pracy, należy nacisnąć PRZYCISK jeden raz. Wówczas brzęczyk wyłączy się, natomiast DIODA ŻÓŁTA pozostanie włączona, co oznacza, że silnik jest zasilany benzyną. 8 INDEKS

8 INDEKS SYTUACJA AWARYJNA Jeżeli nie uda się uruchomić silnika przy zasilaniu benzyną (np. ze względu na problemy z pompą paliwa itp.), można bezpośrednio włączyć zasilanie GAZEM. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przełącznika podczas uruchamiania samochodu. UWAGA URUCHAMIANIE SILNIKA W TRYBIE BEZPOŚREDNIEGO ZASILANIA GAZEM TO PROCEDURA AWARYJNA. WIELOKROTNE POWTARZANIE TEJ OPERACJI MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA KATALIZATORA LUB DO WŁĄCZENIA LAMPKI SERWISOWEJ SILNIKA. DIAGNOZA Jeżeli w ramach diagnostyki zostaną wykryte błędy, zasilanie zostanie przełączone na benzynę. Wówczas włączy się DIODA POMARAŃCZOWA (zasilanie benzyną), DIODA zielona zacznie migać, a brzęczyk będzie wydawał przerywany sygnał (diody sygnalizujące poziom paliwa wyłączą się). Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy nacisnąć przycisk na przełączniku. 9 INDEKS

9 INDEKS 8.0 OPROGRAMOWANIE INTERFEJSU EASY FAST 8.1 MINIMALNE WYMAGANIA DO INSTALACJI OPROGRAMOWANIA NA KOMPUTERZE System operacyjny Windows XP lub nowsza wersja Pamięć (RAM) - Co najmniej 16 MB Dysk twardy - Co najmniej 20 MB wolnego miejsca po zainstalowaniu Rozdzielczość ekranu co najmniej 800 x 600 Uprzednio należy zainstalować przeglądarkę Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej. 8.2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA Aby zainstalować oprogramowanie do kalibracji, włóż dysk CD-ROM do napędu w komputerze i poczekaj na pojawienie się okna dialogowego. Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się, naciśnij przycisk Start na pasku aplikacji. Wybierz pozycję Uruchom i wpisz: D:\setup.exe (gdzie D oznacza napęd CD-ROM). Podczas instalacji należy wskazać folder, w którym zostanie zainstalowany program. Zaleca się nie zmieniać wstępnych ustawień. Po instalacji ikona programu zostanie automatycznie utworzona na pulpicie. 8.3 WSTĘP Oprogramowanie do kalibracji można uruchomić nawet jeżeli komputer nie jest podłączony do sterownika instalacji (niektóre opcje mogą być niedostępne). Aby ustanowić połączenie z jednostką sterującą, należy ją podłączyć do komputera za pomocą przewodu komunikacyjnego LOVATO: - interfejs COM - interfejs USB - interfejs Wi-Fi Ponadto jednostkę sterującą należy podłączyć do akumulatora o napięciu +12 V (przewód CZERWONO- CZARNY), do MASY (przewód BRĄZOWY) oraz do zasilania prądem o napięciu 12 V po kluczyku (deska rozdzielcza WŁĄCZONA, silnik WYŁĄCZONY). 8.4 MENU GŁÓWNE W menu głównym można przechodzić do pozycji podmenu oprogramowania kalibracyjnego, których opisy znajdują się w dalszej części instrukcji. W dolnej części strony znajduje się następująca informacja: ) Na tej podstawie można ustalić, czy jednostka sterująca jest podłączona do oprogramowania kalibracyjnego. Należy pamiętać, że wszystkie ustawienia i regulacje dokonywane bez połączenia z jednostką sterującą zostaną utracone, chyba że użytkownik zapisał je w pliku konfiguracyjnym. Po uruchomieniu program automatycznie podejmuje próbę połączenia z jednostką sterującą INDEKS

10 Jeżeli program nie nawiąże połączenia, na ekranie pojawi się okno z komunikatem o błędzie. Wówczas należy sprawdzić: - połączenie szeregowe; - czy jednostka sterująca jest uziemiona i podłączona do akumulatora. - Jeżeli stacyjka była wyłączona przez ponad godzinę, aby ustanowić połączenie, należy włączyć panel na kilka sekund lub uruchomić samochód. Aby połączyć (Ctrl+C) lub rozłączyć (Ctrl+D) komunikację, należy kliknąć ikonę nr 1. 2) 3) 4) 5) Oznaczenie wersji oprogramowania. Wersja aktualna w dniu sporządenia rewizji instrukcji: Oznaczenie wersji oprogramowania zarządzającego sterownikiem SMART. Aby zaktualizować oprogramowanie, należy przejść do podmenu NEW FIRMWARE (NOWE OPROGRAMOWANIE) i wskazać wybraną nazwę na liście propozycji. Uwaga: tę czynność można wykonać pod warunkiem, że w komputerze zainstalowano przeglądarkę INTERNET EXPLORER w wersji 5.5 lub nowszej. W tym miejscu wyświetlana jest nazwa konfiguracji samochodu. Jeżeli jednostka sterująca załaduje poprzednio zapisaną konfigurację, jej nazwa pojawi się na ekranie. W przypadku nowej jednostki sterującej wyświetlany jest komunikat StandardSmartLovato#1 z rozszerzeniem LPG. Kliknięcie tej ikony zamyka program. 8.5 KONFIGURACJA SAMOCHODU W skład tego menu wchodzą 4 strony, na których można ustawić parametry jednostki sterującej. W górnej części wszystkich stron znajduje się zbiorcze zestawienie bieżących wartości ogólnych parametrów eksploatacyjnych systemu ) 2) 3) 4) 5) Pole, które określa, czy samochód jest zasilany BENZYNĄ, czy gazem. Ponadto w tym miejscu znajduje się wskaźnik poziomu gazu oraz przycisk umożliwiający przełączanie paliwa za pomocą oprogramowania. W tym miejscu wyświetlane są następujące informacje: REVS: obroty silnika mierzone w czasie rzeczywistym przez jednostkę sterującą. T GAS: temperatura gazu odczytywana przez czujnik umieszczony na listwie wtryskowej gazu. T.RED: temperatura reduktora / cieczy chłodzącej W tym polu pokazany jest czas wtryskiwania gazu (GAS time) i benzyny (PETROL time). Każda zmienna może przybierać jedną lub dwie wartości zależnie od ustawień w menu rozwijanym NUMBER OF BANKS (LICZBA RZĘDÓW CYLINDRÓW) w menu SENSORS (SENSORY). W tym miejscu wyświetlane są następujące informacje: P GAZU: ciśnienie bezwzględne gazu na listwie wtryskiwaczy gazowych MAP: ciśnienie bezwzględne w kolektorze dolotowym (dostępne w wersji SMART TURBO) W tym polu umieszczono trzy lampki alarmowe, które włączają się, gdy stan silnika jest określony jako EXTRA-INJECTION (DODATKOWY WTRYSK), CUT-OFF lub DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA). EXTRA-INJECTIONS (DODATKOWY WTRYSK): jeżeli sterownik wykryje wtrysk benzyny krótszy niż 1,4ms lampka alarmowa zaświeci się na ZÓŁTO i będzie przybierać kolor ZIELONY kiedy dodatkowy wtrysk będzie miał miejsce. CUT-OFF Gdy silnik znajduje się w stanie haowania silnikiem i czas wtrysku benzyny wynosi 0ms, lampka alarmowa świeci na CZERWONO. DIAGNOSTICS (DIAGNOZA) Jeżeli system diagnostyczny wykryje błąd, lampka alarmowa świeci na CZERWONO. Aby otworzyć okno diagnostyki i zbadać rodzaj błędu, należy kliknąć przycisk DIAGNOSIS (DIAGNOZA). 11 INDEKS

11 8.5.1 KONFIGURACJA F1 W tym miejscu można ustalić indywidualne parametry samochodu. INDEKS UWAGA WSZYSTKIE PARAMETRY WYRÓŻNIONE KOLOREM NIEBIESKIM NALEŻY ZMIENIAĆ PRZY WYŁĄCZONEJ DESCE ROZDZIELCZEJ I PRZEŁĄCZNIKU. TYPE OF FUEL (RODZAJ PALIWA) Należy wybrać jeden z parametrów, aby jednostka sterująca uruchamiała się z uprzednio zapisanymi ustawieniami i poprawnie współpracowała z silnikiem zasilanym konkretnym typem paliwa. Pozycje do wyboru: LPG (PROPAN BUTAN) w przypadku samochodów zasilanych gazem LPG. METHANE (METAN) w przypadku samochodów zasilanych gazem CNG (metanem). Wybór pozycji LPG lub METHANE dodatkowo powoduje zmianę folderu, w którym zapisywane się pliki konfiguracyjne (zob. konfiguracja ładowania). INJECTION TYPE (TYP WTRYSKU) W tym miejscu można wybrać metodę uruchamiania wtryskiwaczy gazu w zależności od rodzaju instalacji: SEQUENTIAL (SEKWENCYJNY OPCJA ZALECANA): wtryskiwacz gazu jest uruchamiany przy każdym wtrysku BENZYNY. FULL GROUP (GRUPOWY): wtryskiwacz gazu jest uruchamiany przy co drugim wtrysku BENZYNY. INJECTORS TYPE (TYP WTRYSKIWACZY) W tym oknie można wybrać rodzaj wtryskiwaczy GAZU wchodzących w skład zestawu instalacyjnego. LOVATO J kalibrowany dyszą na czas wtysku gazu ponad 5ms LOVATO K kalibrowany dyszą na czas wtrysku gazu ponad 4ms (dostępne w zestawie TURBO) W starszych wersjach programu zmiana rodzaju wtryskiwacza może wymagać załadowania odpowiedniego bazowego pliku konfiguracji. Jeżeli w samochodzie zamontowano inny typ wtryskiwaczy, niż pozycja wybrana w oprogramowaniu, ich praca będzie sterowana nieodpowiednimi parametrami, co może doprowadzić do nieprawidłowego spalania gazu lub do uszkodzenia instalacji. TYPE OF REVOLUTION SIGNAL (TYP SYGNAŁU OBROTÓW SILNIKA) Jest to parametr, który określa sposób odczytu obr. silnika na podstawie sygnału przekazywanego CZARNYM przewodem: STANDARD Należy wybrać to ustawienie, jeżeli CZARNY przewód jest podłączony do jednego z (STANDARDOWY): następujących źródeł sygnału: - przewód licznika obrotów z sygnałem fali prostokątnej (od 0 do 12 V); - do ujemnego styku cewki zapłonowej bez wzmacniacza. WEAK (SŁABY): Należy wybrać to ustawienie, jeżeli CZARNY przewód jest podłączony do jednego z następujących źródeł sygnału: - przewód licznika obrotów z sygnałem fali prostokątnej (od 0 do 5 V); - przewód sygnałowy cewki zapłonowej ze wzmacniaczem (od 0 do 5 V). Takie sygnały można wykryć jedynie za pomocą oscyloskopu. 12 INDEKS

12 INDEKS TYPE OF IGNITION (RODZAJ ZAPŁONU) Na podstawie tego parametru jednostka sterująca może poprawnie wyznaczyć rzeczywistą wartość prędkości obrotowej silnika: SINGLE COIL -w przypadku samochodów z jedną cewką na każdy cylinder; (POJEDYNCZA CEWKA) DOUBLE COIL (PODWÓJNA CEWKA) REV COUNTER (OBROTOMIERZ) REV COUNTER 2 (OBROTOMIERZ 2) -w przypadku samochodów z jedną cewką na 2 cylindry -w przypadku samochodów z cewką zapłonową i mechanicznym rozdzielaczem, jeżeli CZARNY przewód jest podłączony do ujemnego bieguna cewki oraz we wszystkich samochodach, w których CZARNY przewód jest podłączony do licznika obrotów. -ustawienie nieużywane NUMBER OF CYLINDERS (LICZBA CYLINDRÓW) Ten parametr służy do określenia liczby cylindrów w silniku, czyli liczby wtryskiwaczy gazu, które mają być obsługiwane przez jednostkę sterującą. W zależności od silnika należy wybrać parametr 3 CYLINDERS (3 CYLINDRY) lub 4 CYLINDERS (4 CYLINDRY). RESET (KASOWANIE) Przywraca parametry fabryczne. Należy przeprowadzić po każdej zmienie FIRMWARE lub przed ponownym przeprowadzeniem autokalibracji (system będzie wymagał ponownego wprowadzenia podstawowych ustawień) PRZEŁĄCZANIE F2 SWITCHING (PRZEŁĄCZANIE) DURING ACCELERATION (PODCZAS PRZYSPIESZANIA) Przełączanie zasilania BENZYNĄ na zasilanie GAZEM następuje podczas przyspieszania, gdy silnik przekroczy liczbę obrotów określoną parametrem REV THRESHOLD FOR SWITCHING (LICZBA OBROTÓW DO PRZEŁĄCZENIA). DURING DECELERATION (PODCZAS ZWALNIANIA) W tym przypadku przełączanie zasilania BENZYNĄ na zasilanie GAZEM następuje, gdy silnik jest w fazie hamowania CUT-OFF, a liczba obrotów silnika jest wyższa, niż wartość określona parametrem REVOLUTION THRESHOLD FOR THE SWITCHING (LICZBA OBROTÓW DO PRZEŁĄCZENIA) REV THRESHOLD FOR SWITCHING (LICZBA OBROTÓW DO PRZEŁĄCZENIA) Jest to parametr określający liczbę obrotów silnika, powyżej której ma nastąpić przełączenie z benzyny na gaz. SWITCHING DELAY WITH WARM ENGINE (PRZEŁĄCZENIE PRZY GORĄCYM SILNIKU) Jest to parametr określający stałą minimalną zwłokę od uruchomienia silnika do przełączenia z BENZYNY na GAZ. Aby zapewnić poprawne działanie instalacji w momencie przełączenia na zasilanie gazem sterownik silnika musi pracować w zamkniętej pętli sondy Lambda (CLOSED LOOP- aktywne korekcje paliwowe i aktywny sygnał sondy Lambda) 13 INDEKS

13 INDEKS PRZEŁĄCZANIE NA BENZYNĘ Z POWODU NISKIEJ TEMPERATURY GAZU Jeżeli temperatura GAZU spadnie poniżej określonego progu, elektroniczna jednostka sterująca przełączy instalację na zasilanie benzyną i zostanie zapisany błąd (kod S110). Jednostka sterująca automatycznie powróci do trybu zasilania gazem, gdy temperatura gazu wzrośnie ponad wartość ustawioną. ANTICIPATE INJECTION SEQUENCE (WYPRZEDZENIE FAZ WTRYKIWACZY GAZOWYCH) Umożliwia automatyczne pobranie informacji o sekwencji wtrysku i pozwala ustalić wyprzedzenie fazowe, z jakim następuje wtrysk gazu o jeden w stosunku do faz wtrysku benzyny. Ustawienie przesunięcia fazowego dodatkowo zależy od parametru NUMBER OF BANKS (LICZBA RZĘDÓW SILNIKA) umieszczonego na stronie F3 SENSORS (SENSORY). Wtrysk z wyprzedzeniem fazowym służy przede wszystkim usprawnieniu pracy silnika w przypadku, gdy wtryskiwacze gazu są umieszczone daleko od kolektora. Z tej funkcji należy korzystać wyłącznie w razie konieczności, ponieważ oznacza ona, że przełączanie pomiędzy BENZYNĄ A GAZEM nie następuje STOPNIOWO, lecz natychmiast. IDLE OPERATION (PRACA NA BIEGU JAŁOWYM) GAS takie ustawienie oznacza, że na biegu jałowym silnik jest zasilany GAZEM (opcja domyślna i zalecana). CHANGE BACK TO PETROL (PRZEŁĄCZENIE NA BENZYNĘ) gdy silnik wraca na bieg jałowy, system poniżej zadanego progu przełącza zasilanie na benzyne, i po stabilizacji na biegu jałowym (20 cykli wtrysku) przełącza z powrotem na zasilanie gazem. W niektórych przypadkach takie rozwiązanie zapobiega gaśnięciu silnika przy osiąganiu minimalnych obrotów. Wartość parametru IDLE IDENTYFICATIONS REVS (ODCZYT WOLNYCH OBROTÓW) zaleca się ustawić o 200 więcej niż następuję wyjście silnika z funkcji CUT-OFF, co pozwala ograniczyć ewentualne szarpnięcia towarzyszące przełączaniu. PETROL (BENZYNA) Poniżej ustalonego progu system przełącza na zasilanie benzyną. Powrót na zasilanie gazem następuję po przekroczeniu progu. Z tej funkcji należy korzystać wyłącznie, jeżeli zasilanie gazem przy jałowych obrotach jest niemożliwe, powoduje niestabilną pracę lub częste gaśnięcie silnika. Przy takich ustawieniach przełącznik wciąż informuje, że silnik jest zasilany gazem, a zawory instalacji gazowej pozostają otwarte. W tej fazie ewentualny konwerter przesunięcia fazowego jest zasilany paliwem. Dlatego należy zwrócić uwagę, czy wprowadzone wyprzedzenie fazowe nie zakłóca pracy insalacji. OPERATION AT HIGH REVOLUTIONS (FUNKCJA PRZY WYSOKICH OBROTACH) GAS - Silnik jest zasilany gazem. ZASILANIE BENZYNĄ PRZY NIEDOSTATECZNYM ZASILANIU GAZEM - W przypadku osiągnięcia granicznego czasu wtryskiwania gazu (przekroczenia czasu cyklu) system jednocześnie dodaje odpowiednią minimalną ilość benzyny niezbędną do prawidłowej pracy. Wskaźniki na przełączniku pozostaną w pozycji zasilania gazem. Prawidłowo skonfigurowanu system (dysze, mapa) system używa benzyny dopiero powyżej obr/min Aby wyłączyć tę funkcję, należy usunąć zaznaczenie w polu wyboru. Wówczas po przekroczeniu limitu czasu silnik automatycznie przełączy się w tryb zasilania benzyną, co będzie sygnalizowane na przełączniku. PETROL CONTRIBUTION - Montażysta może ustalić stały udział benzyny w trybie zasilania gazem. (ZASILANIE BENZYNĄ) RPM PRZY ZASILANIU BENZYNĄ próg obrotów silnika powyżej którego funkcja zacznie działać. CZAS WTRYSKU PRZY ZASILANIU BENZYNĄ czas wtrysku benzyny, powyżej którego funkcja zacznie działać. AMOUNT OF PETROL ADDITION czas dotrysku benzyny do zasilania gazem. Parametr ten jest odejmowany od czasu wtrysku benzyny przed obliczeniem odpowiedniego czasu wtrysku gazu. Wskaźniki na przełączniku pozostaną w pozycji zasilania gazem. PETROL (BENZYNA) Montażysta może ustalić przejścię do zasilania benzyną w warunkach bardzo dużego obzciażenia. OBROTY PRACY BENZYNY próg obrotów silnika powyżej którego funkcja zacznie działać. CZAS WTRYSKU BENZYNY czas wtrysku benzyny-obciążenie, powyżej którego funkcja zacznie działać. 14 INDEX

14 INDEX SENSORS (CZUJNIKI). NUMBER OF BANKS (LICZBA RZĘDÓW CYLINDRÓW) Ta opcja pozwala na wyświtenie czasów wtrysku osobno dla każdego banku SECOND BANK CORRECTOR (REGULACJA DRUGIEGO RZĘDU). Opcja wyświetlana jest po wybraniu dwóch rzędów cylindrów. W samochodach wyposażonych w dwie przednie sondy Lambda opcja ta umożliwia liniowe zmodyfikowanie (wzbogacenie lub zubożenie) wytwarzania gazowej mieszanki palnej drugiego rzędu cylindrów w sytuacji, gdy czasy wtrysku benzyny zaczynają różnić się po przejściu na zasilanie gazem. Przykładowo podział banków w samochodzie z silnikiem czterocylindrowym wpływa na wytwarzanie mieszanki na wtryskiwaczach gazu B i C względem wtryskiwaczy gazu A i D. GAS LEVEL INDICATOR TYPE (TYP WSKAŹNIKA POZIOMU GAZU). LOVATO1050 wybierz ustawienie LOVATO/AEB 1050, jeśli do jednostki sterującej wtryskiem gazu podłączony jest czujnik ze standardowym sygnałem wyjściowym LOVATO1050. Sposób podłączenia ilustruje schemat montażu jednostki sterującej wtryskiem gazu. LOVATO wybierz ustawienie LOVATO, jeśli do jednostki sterującej wtryskiem gazu podłączony jest czujnik z progowym sygnałem wyjściowym LOVATO. Sposób podłączenia ilustruje schemat montażu jednostki sterującej wtryskiem gazu Omów wybierz ustawienie 0 90 Omów, jeśli do jednostki sterującej wtryskiem gazu podłączony jest czujnik z sygnałem wyjściowym o oporności od 0 do 90 Omów. Sposób podłączenia ilustruje schemat montażu jednostki sterującej wtryskiem gazu. Not standard wybierz tę opcję, jeśli podłączony został opornościowy czujnik gazu LPG lub METANU ze (Niestandardowy) zmiennym sygnałem BEZPOŚREDNIM (niższa oporność (Ohm) przy pustym zbiorniku i wyższa oporność (Om) przy pełnym zbiorniku). Not standard inverted - wybierz tę opcję, jeśli podłączony został opornościowy czujnik gazu LPG lub (Niestandardowy odwrócony) METANU ze zmiennym sygnałem ODWRÓCONYM (wyższa oporność (Ohm) przy pustym zbiorniku i niższa oporność (Ohm) przy pełnym zbiorniku). References for the not standard indicato -Ta opcja jest wyświetlana jedynie w sytuacji gdy w polu (Ustawienie dla niestandardowego wskaźnika) TYP CZUJNIKA POZIOMU GAZU wybrana opcja NIESTANDARDOWY lub NIESTANDARDOWY ODWRÓCONY. Wartości graniczne do ustaw. czujnika poziomu gazu należy wybrać w następujący sposób: - Ręcznie przełącz wskaźnik czujnika, rozpoczynając od wartości dla pełnego zbiornika, a następnie zanotuj wskazaną wartość dla poszczególnych punktów odniesienia (REZERWA, 1/4, 2/4, 34). - Zanotowane wartości wprowadź do odpowiednich pól. 15 INDEKS

15 INDEKS - Naciśnij przycisk ACCEPT (AKCEPTUJ). Na przełączniku widoczne będą następujące zmiany: Reserve (Rezerwa) = wartość POZIOMU, dla której dioda LED poziomu 1/4 przestaje świecić, a zapala się dioda rezerwy. Odniesienie 1/4 = wartość POZIOMU, dla której dioda LED poziomu 2/4 przestaje świecić. Odniesienie 2/4 = wartość POZIOMU, dla której dioda LED poziomu 3/4 przestaje świecić. Odniesienie 3/4 = wartość POZIOMU, dla której dioda LED poziomu 4/4 przestaje świecić. CZASOWE WYDŁUŻENIE NAPEŁNIANIA LISTWY. W celu uniknięcia potencjalnego wyłączenia silnika podczas przełączania między jednym typem paliwa i drugim jednostka sterująca wtryskiem gazu uruchamia zawory elektromagnetyczne 5 sekund przed rozpoczęciem przełączania: dzięki temu do instalacji doprowadzona zostanie większa ilość paliwa. Istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji. W takim przypadku zawory elektromagnetyczne gazu są włączane jedynie na około 1 sekundę. OSTRZEŻENIE ZALECA SIĘ, ABY POMPA BENZYNY BYŁA ZAWSZE PODŁĄCZONA MAP (MAPA). To menu umożliwia wyświetlenie numerycznych wartości współczynników regulacyjnych K, używanych przez jednostkę sterującą do obliczania czasu wtrysku gazu w każdym punkcie pracy silnika. W poszczególnych wierszach tabeli znajdują się czasy wtrysku benzyny będące wykładnikiem obciążenia, natomiast w kolumnach podana jest prędkość obrotowa silnika. PUNKT PRACY SILNIKA na mapie pokazuje wartość prędkości obrotowej i czasu wtrysku benzyny, z jakimi pracuje silnik w danym momencie. Punkt ma kolor czerwony przy zasilaniu benzyną, zielony przy zsilaniu gazem oraz pomarańczwy kiedy miksowana jest benzyna. Zwiększenie wartości współczynnika K dla tego samego czasu wtrysku BENZYNY powoduje wydłużenie czas wtrysku gazu, więc wzbogacenie mieszanki. Zmniejszenie wartości współczynnika K daje odwrotny rezultat, co pozwala uzyskać uboższą mieszankę w układzie. Aby zmodyfikować wartości współczynnika K, należy wybrać co najmniej jedno pole na mapie, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Wyświetlone zostanie okno zawierające następujące tryby modyfikacji: ABSOLUTE (BEZWZGLĘDNY) - umożliwia wprowadzenie konkretnej wartości w wybranym polu na mapie LINEAR (LINIOWY) - umożliwia dodanie lub odjęcie (po wprowadzeniu wartości ze znakiem ujemnym) wprowadzonej wartości do/od wartości znajdującej się w wybranym polu (polach). PERCENTAGE (PROCENTOWY)- umożliwia dodanie lub odjęcie procentu wprowadzonej wartości do/od wartości znajdującej się w wybranym polu (polach). 16 INDEKS

16 EXTRA-INJECTIONS SENSITIVITY (REGULACJA PRZEDWTRYSKIEM). EXTRA WTRYSKI to krótkie (poniżej 1,4ms) wtryski realizowane dodatkowo, poza wtryskami standardowymi, podczas zasilania benzyną, zazwyczaj podczas przyspieszania. Ich celem jest lekkie wzbogacenie mieszanki palnej i podniesienie mocy silnika. Wtryski dodatkowe można wykryć, obserwując diodę sygnalizacujną lub ruch punktu na mapie. Jeśli podczas zasilania gazem wtryski dodatkowe zostaną potraktowane jako wtryski standardowe, istnieje ryzyko zbyt dużego wzbogacenia mieszanki, co może doprowadzić do zwiększenia niestabilności prędkości obrotowej silnika (jest to objaw występujący przede wszystkim w instalacjach na metan; w instalacjach na gaz LPG problem ten jest zazwyczaj mniej dokuczliwy). Po zaznaczeniu pola wyboru EXTRA-INJECTIONS SENSITIVITY (CZUŁOŚĆ EXTRA WTRYSKÓW ) można zmodyfikować parametry extra wtrysków gazu, wydłużając lub skracając czas otwarcia wtryskiwaczy gazu podczas wtrysków dodatkowych. Po przesunięciu suwaka w stronę znaku minusa (-) czas dodatkowych wtrysków gazu ulega skróceniu, a mieszanka zostaje zubożona. Po przesunięciu suwaka w stronę znaku plusa (+) czas dodatkowych wtrysków gazu ulega wydłużeniu, a mieszanka zostaje wzbogacona. EXTRA INJECTIONS CUTTING (CIĘCIE PRZEDWTRYSKIEM) pozwala systemowi zignorować wszystkie wtryski benzyny krótsze niż 1,4ms INDEKS LEANING ON MAZDA (SPECJALNA WERSJA DO MAZDY) W niektórych modelach marki MAZDA podczas przyspieszania tryb SEKWENCYJNEGO wtrysku benzyny przełączany jest na tryb wtrysku PÓŁSEKWENCYJNEGO, realizowanego poprzez otwieranie par wtryskiwaczy benzyny. Ten warunek można z łatwością wykryć, obserwując podczas przyspieszania ruch PUNKTU PRACY SILNIKA na mapie lub czas wtrysku BENZYNY. Podczas przełączania trybów wtrysku można zauważyć, że zazwyczaj wyświetlony czas wtrysku przyjmuje wartość równą około połowie wartości realizowanej dotychczas (przykładowo z około 8 ms skraca się do około 4 ms), a CZERWONY punkt wyświetlany jest stale w różnych miejscach między tymi dwiema wartościami. W niektórych samochodach punkt ten pozostaje nieruchomy przy określonej prędkości obrotowej, a następnie powraca do początkowego czasu wtrysku BENZYNY. Przy zasilaniu gazem takie warunki pracy mogą spowodować anomalie w pracy silnika, ponieważ po przełączeniu wtrysku z trybu SEKWENCYJNEGO na tryb realizowany przez połowę grupy wtryskiwaczy (z krótkim czasem wtrysku), mieszanka GAZOWA zostaje bardzo wzbogacona, co powoduje szaprania przy przyspieszaniu. Aby uniknąć tego problemu w polu Weakening on MAZDA (ZUBOŻANIE MIESZANKI W SAMOCHODACH MAZDA) należy wprowadzić odpowiednią wartość, która zrównoważy tę tendencję. Wartość tą wyznaczmy doświadczalnie, testując zachowanie się pojazdu względem wpisanej wartości. TARGET BANK 1 (RZĄD PIERWSZY) Naciskając przycisk REC (REJESTRACJA), można zapisać czas wtrysku benzyny (PETROL TIME) (przy zasilaniu benzyną) na wybranym obszarze mapy, aby ułatwić porównanie tego parametru z czasem wtrysku benzyny (PETROL TIME) (przy zasilaniu gazem) w tych samych warunkach eksploatacyjnych. 17 INDEX

17 INDEX ADJUSTMENTS (WEKTORY) GAS TEMPERATURE ADJUSTMENTS (USTAWIENIA TEMPERATURY GAZU) Kliknięcie kursorem przycisku MINUS umożliwia ograniczenie zakresu korekcji temperatury. Kliknięcie kursorem przycisku PLUS umożliwia rozszerzenie zakresu korekcji temperatury. Wektory korekcji przedstawiają różne dane, na przykład procentową zmianę współczynników korekcji, zastosowaną następnie na mapie. DELAY FOR FIRST SWITCHING TO GAS (OPÓŹNIENIE PRZEŁĄCZENIA Z TEMPERATURĄ GAZU) Ten wektor wyraża (w sekundach) czas oczekiwania na przełączenie na zasilanie gazem względem temperatury gazu odczytanej w momencie uruchamiania silnika. W razie potrzeby wartość opóźnienia można zmodyfikować. Każdorazowo przy porównywaniu wartości wektora z parametrem switching delay with warm engine (opóźnienie dla przełączania zasilania przy rozgrzanym silniku - punkt 8.5.2) system zastosuje wyższą wartość. ADJUSTMENT RE-ENTRY FROM CUT-OFF (PRZY CUT-OFF) Umożliwia wzbogacenie lub zubożenie o zadany procent mieszanki paliwowej dla określonej liczby wtrysków tuż po wyjściu fazy hamowania silnikiem. MODYFIKACJA GAZ wartość procentowego wzbogacenia/zubożenia mieszanki ILOŚĆ WTRYSKU sumaryczna ilość wtrysków wszystkich cylindrów w których ma być wykonana korekcja DIAGNOSTICS (DIAGNOZA). Na tej stronie wyświetlone są wszystkie parametry kontrolowane przez jednostkę sterującą za pośrednictwem diagnostyki. Jeśli jednostka sterująca wtryskiem gazu wykryje błąd diagnostyczny odczytywanego parametru, wykona działanie odpowiednie dla wykrytego błędu. ERROR MESSAGES (KOMUNIKATY O BŁĘDZIE) CODE (KOD) DIAGNOSIS (DIAGNOZA) S101 Podłączenie wtryskiwaczy benzyny 18 ACTION (DZIAŁANIE) Brak INDEKS

18 S104 S106 S108 S111 Czujnik ciśnienia gazu Czujnik temperatury gazu Obecność przełącznika Za niska temperatura gazu Przełączanie na zasilanie benzyną Przełączanie na zasilanie benzyną INDEKS Brak Przełączanie na zasilanie benzyną, system przygotowany na przełączanie na zasilanie gazem. Wykryte błędy diagnostycznie można w prosty sposób usunąć z pamięci jednostki sterującej, naciskając przycisk RESET ERRORS (WYKASOWANIE KODÓW BŁĘDÓW), znajdujący się w prawym dolnym rogu. Wykryty błąd będzie sygnalizowany kierowcy za pomocą ŻÓŁTEJ DIODY LED, świecącej się na stałe, oraz migającej ZIELONEJ DIODY LED, znajdującej się na przełączniku. Co więcej, aby ułatwić identyfikację statusu alarmu, uruchomiony zostanie również brzęczy zamontowany w przełączniku. Aby wyłączyć alarm akustyczny, naciśnij przycisk na przełączniku zasilanie benzyną i gazem. Aby powrócić do zasilania GAZEM należy wyłączyć i ponownie uruchomić silnik. Diagnoza Gas temperature too cold (S111) (Za niska temperatura gazu) sygnalizowana jest w inny sposób: przełącznik sygnalizuje konieczność przełączenia na zasilanie benzyną, ale system jest gotowy do przełączenia na zasilanie gazem natychmiast po przywróceniu warunków umożliwiających takie przełączenie. INJECTORS TEST (TEST WTRYSKIWACZY). Petrol injectors signal diagnosis (Diagnostyka sygnału wtryskiwaczy benzyny) - Można sprawdzić, czy występują problemy z okablowaniem wtryskiwaczy benzyny (przegląd okablowania emulatora). Verification of gas /petrol injectors correspondance (Weryfikacja zgodności wtryskiwaczy gazu i benzyny) Jeśli samochód jest zasilany gazem, można wyłączyć wtryskiwacz gazu i włączyć odpowiedni wtryskiwacz benzyny: w przypadku nieprawidłowego podłączenia przewodów jeden z cylindrów nie będzie zasilany, a drugi będzie zasilany z dwóch źródeł (gazem i benzyną). Oczywiście spowoduje to nieprawidłową pracę silnika. Po zamknięciu tego okna włączone zostaną wtryskiwacze gazu. Po włączeniu funkcji przyspieszenia sekwencji wtrysku nie można przeprowadzić tego testu. TIMERS (ZEGARY) 19 INDEX

19 Czas zasilania gazem Ta funkcja przedstawia bezwzględny i częściowy czas zasilania gazem. Zegar z czasem częściowym może być zresetowany przez użytkownika po zakończeniu przeglądu. INDEX Czas zasilania benzyną Ta funkcja przedstawia bezwzględny czas zasilania benzyną. Wymuszony rozruch na gazie Ta funkcja przedstawia liczbę wymuszonych rozruchów na gazie. Jeśli wymuszony rozruch na gazie został przeprowadzony od 5 do 10 razy, nie można użyć tej funkcji ze wzgl. na zabezpieczenie funkcji spalania mieszanki w silniku. Zresetowanie tego zegara w celu ponownego udostępnienia tej funkcji jest możliwe jedynie za pomocą komputera. 8.6 DISPLAY (WSKAŹNIKI). Na tej stronie wyświetlone są wszystkie sygnały kontrolowane przez jednostkę sterującą ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) To pole wyświetla prędkość obrotową silnika w czasie rzeczywistym (w obr./min.). To pole wyświetla temperaturę gazu (w C). To pole wyświetla ciśnienie gazu w listwie wtryskowej (w Barach). To pole wyświetla czas wtrysku gazu w czasie rzeczywistym (w ms). To pole wyświetla czas wtrysku benzyny w czasie rzeczywistym (w ms). To pole wyświetla poziom gazu w zbiorniku. To pole umożliwia przełączanie między zasilaniem gazem i benzyną za pomocą komputera. 8) To pole informuje o tym, czy samochód zasilany jest gazem, czy benzyną. 9) To pole udostępnia przydatne wskazówki na temat doboru odpowiedniego rozmiaru dysz zamontowanych na wtryskiwaczach gazu. 10) To pole zapewnia wizualną prezentację niektórych danych eksploatacyjnych samochodu i instalacji z uwzględnieniem odcięcia dopływu gazu, dodatkowych wtrysków, diagnostyki lub w celu wł. funkcji gromadzenia danych. 11) To pole umożliwia powrót do menu głównego. 12) To pole informuje o wykryciu sygnału zapłonu lub jego braku. Jeśli sygnał nie został wykryty, nad symbolem kluczyka wyświetlony zostanie czerwony krzyżyk. 20 INDEX

20 INDEX ACQUISITION (OBRAZ) Po kliknięciu przycisku OBRAZ okno WSKAŹNIKI wyświetli przyciski do obsługi nagrywania lub poglądania wykresu. Po kliknięciu przycisku REC (Zapis) program zacznie rejestrować parametry pracy silnika. Po naciśnięciu przycisku STOP" program zakończy rejestrowanie zmiennych i wyświetli okno umożliwiające zapisanie zgromadzonych wyników.. Po kliknięciu przycisku RUN (URUCHOM) sygnały zostaną wyświetlone w oknie SCOPE (WYKRES). Po kliknięciu przycisku STOP gromadzenie danych zostanie zatrzymane. Zgromadzone dane można zapisać, klikając przycisk SAVE (ZAPISZ). Przycisk LOAD (WCZYTAJ) umożliwia wyświetlenie wcześniej zapisanego wykresu. W oknie z ustawieniami można wybrać przedział czasu i amplitudę, natomiast w polu legendy można włączyć lub wyłączyć widok poszczególnych ścieżek. Program umożliwia również przybliżenie fragmentu wykresu i wydrukowanie go. 21 INDEX

Instrukcja obsługi Programu ElpigazN Advenced przeznaczonego do obsługi instalacji Stella

Instrukcja obsługi Programu ElpigazN Advenced przeznaczonego do obsługi instalacji Stella Instrukcja obsługi Programu ElpigazN Advenced przeznaczonego do obsługi instalacji Stella ELPIGAZ Sp. z o.o. ul. Perseusza 9, 80-299 Gdańsk, Poland tel. +48 58 349 49 40, fax +48 58 348 12 11 e-mail: info@elpigaz.com,

Bardziej szczegółowo

Bingo-M. Instrukcja montażu i schemat podłączeń sterownika KME. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511

Bingo-M. Instrukcja montażu i schemat podłączeń sterownika KME. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511 Instrukcja montażu i schemat podłączeń sterownika Bingo-M Programowanie Sterownika Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511 KME Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. Lipowa 15A Działanie sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Bingo-S. Instrukcja montażu i schemat podłączeń sterownika KME. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511

Bingo-S. Instrukcja montażu i schemat podłączeń sterownika KME. Programowanie Sterownika. Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511 Instrukcja montażu i schemat podłączeń sterownika Bingo-S Programowanie Sterownika Homologacja zgodna z regulaminem 67-01 EKG ONZ E8 67R-013511 KME Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. Lipowa 15A Działanie sterownika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL <> FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL <> FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY Najmniejsza obudowa największe możliwości w swojej klasie

KOMPAKTOWY Najmniejsza obudowa największe możliwości w swojej klasie KOMPAKTOWY Najmniejsza obudowa największe możliwości w swojej klasie Zminiaturyzowany mikroprocesorowy sterownik sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 Plus. Zminiaturyzowany mikroprocesorowy sterownik Zminiaturyzowany

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i programowania modułu

Instrukcja podłączenia i programowania modułu Instrukcja podłączenia i programowania modułu STAG TUNING ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Opis działania urządzenia... 2 2. Sposób montażu... 2 3. Opis wyprowadzeń... 3 4. Opis obsługi aplikacji...

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika INSTRUKCJA MONTAŻU ZK LCD- system alarmowy przeznaczony do pojazdów z masą na karoserii, z możliwością uruchomienia silnika w różnych trybach czasowo, z pomiarem temperatury, zdalnie. 1 2 2 1 1 2 3 4 3

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191 INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO Firmware 2.00.191 Akcesoria w opakowaniu kabel miniusb - USB (długość 1,8 m) wymienna karta pamięci 2GB (w gnieździe kart pamięci) program TTConfigurator (na karcie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, internetowa Archos Europa, dla urządzeń Apple iphone/ipad/ipod i Android

Stacja pogodowa, internetowa Archos Europa, dla urządzeń Apple iphone/ipad/ipod i Android INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 0001305447 Stacja pogodowa, internetowa Archos Europa, dla urządzeń Apple iphone/ipad/ipod i Android Strona 1 z 11 Zawartość dostawy Wewnętrzny moduł ARCHOS Opis wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.*

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* Instrukcja obsługi ELOG Krzysztof Górniak 01-227 Warszawa ul. Szymczaka 5/7 www.elog.com.pl Spis treści 1. Wstęp 2. Okno główne programu a) Informacje ogólne b) Dodawanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji online. TravelPilot, MotoPilot. Język polski

Instrukcja aktualizacji online. TravelPilot, MotoPilot. Język polski Instrukcja aktualizacji online TravelPilot, MotoPilot Język polski Aktualizacja krok po kroku Szanowni użytkownicy. Do przeprowadzenia aktualizacji online jest potrzebny komputer z systemem Windows z szybkim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Gdzie możesz zaopatrzyć się w lokalizator GPS? Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Jeśli nie posiadasz własnego lokalizatora GPS, to można wypożyczyć go w wyznaczonych Punktach Informacji i Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU SCHRS. Do współpracy z: dotyczy programu SCHRS w wersji: 1.27

Spółka z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU SCHRS. Do współpracy z: dotyczy programu SCHRS w wersji: 1.27 Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I REGULACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I REGULACJI INSTRUKCJA MONTAŻU I REGULACJI CAR-GAZ 30.08.2012 SPIS TREŚCI: Str. 1. Wiadomości ogólne 3 2. Zalecenia dotyczące montażu 4 2.1 Schemat podłączenia 5 2.2 Montaż systemu SOLARIS DYNAMIC 6 - odłączenie akumulatora

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo