To był cud, ze przeżyliśmy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "To był cud, ze przeżyliśmy."

Transkrypt

1 REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU Nr 64 (269) Nr ISSN ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 CZERWCA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Prokuratura nie widzi przestępstwa Prokuratura Okręgowa umorzyła śledztwo w sprawie wejścia w porozumienie oferentów przy organizowaniu przetargu na odbiór i transport odpadów i wyrządzenia w ten sposób szkody w mieniu Gminy Częstochowa. Str. 5 Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie złożył Prezydent Miasta Częstochowy. W toku postępowania sprawdzającego prezydent uzupełnił zawiadomienie o złożenie wniosku o ściganie, z uwagi na fakt, że przestępstwo, będące przedmiotem postępowania, jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego. - Po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego uznano, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, co skutkowało wydaniem 27 sierpnia 2013 roku postanowienia o wszczęciu śledztwa - wyjaśnia Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. W toku postępowania ustalono, że25 marca 2013 roku Prezydent Miasta Częstochowa udzielił pełnomocnictwa Częstochowskiemu Przedsiębior stwu Komunalnemu sp. z o.o. z/s Sobuczynie, w sprawach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, dla realizacji zadania polegającego na świadczeniu usługi odbioru, zbierania i transportu odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych i nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Częstochowy. Przetarg został ogłoszony w marcu 2013 roku, z terminem składania ofert do dnia 20 maja 2013 roku. W postępowaniu oferty złożyły 4 firmy, z których jedna została wykluczona po otwarciu ofert w dniu 31 maja 2013 roku przez komisję przetargową, z powodu braku wpłacenia wadium przez przedsiębiorcę. Pozostałe oferty opiewały na kwoty ,00 zł, ,20 zł i ,20 zł. W dniu 28 czerwca 2013 roku firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, odmówiła podpisania umowy uzasadniając to faktem nie otrzymania wykazu nieruchomości oraz danych mieszkańców. Z powodu nie podpisania umowy przez tą firmę przystąpiono do procedury zawarcia umowy z drugim w kolejności oferentem, który także odmówił podpisania umowy, tłumacząc to brakiem sił i środków niezbędnych do realizacji umowy. W efekcie w dniu 1 lipca 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Częstochowa a firmą, która przedstawiła najdroższą ofertę, opiewającą na kwotę o 10 mln wyższą od oferty najkorzystniejszej. Po wejściu w życie umowy na odbiór i transport odpadów firma ta zawarła umowę z podwykonawcą (firma, której oferta opiewała na kwotę ,20 zł), realizując zadania po 50% zamówienia. Ciąg dalszy na str. 2 To cud, że przeżyliśmy W jaskini Studnisko, najgłębszej na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej, doszło do tragicznego zdarzenia. 16-latka została przygnieciona przez odłamek skały. Dziewczynki nie udało się uratować. 40-osobowa grupa, z woj. kujawsko-pomorskiego, z powiatu świeckiego, przyjechała w poniedziałek na Jurę Krakowsko- Częstochowską. Wyjazd zorganizowała firma z Gdańska. Wieczorem siedmioro gimnazjalistów wraz z trzema instruktorami wybrało się w okolice kompleksu jaskiń na terenie rezerwatu Sokole Góry. Weszli do jaskini Studnisko, znajdującej się przy drodze z Olsztyna do Biskupic. To właśnie tam doszło do tragicznego wypadku. Informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy przed północą mówi st. kpt. Paweł Liszaj, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie. - W jaskini przebywała grupa młodzieży w wieku gimnazjalnym. Łącznie było to siedem osób czterech chłopców, trzy dziewczynki. Byli oni pod opieką trzech instruktorów. Młodzi ludzie zjechali w głąb jaskini po linach. Niestety w trakcie eksploracji korytarzami, na jedną dziewczynkę osunęły się kamienie o szacunkowej wadze kilkuset kilogramów relacjonuje st. kap. Paweł Liszaj. Dziewczynka zginęła na miejscu. Dopiero we wtorek nad ranem ratownikom udało się wydostać jej ciało na powierzchnię. Pozostała szóstka gimnazjalistów trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Bialskiej w Częstochowie. Mieliśmy sprzęt, zabezpieczenia mówią ranni nastolatkowie. To był cud, ze przeżyliśmy. Otarliśmy się o śmierć. Bardzo to przeżywamy. Nagle skała zaczęła się osuwać, leciały na nas kamienie, to była lawina głazów. Schowaliśmy się. Jeden z instruktorów szybko wyszedł o własnych siłach na powierzchnię i powiadomił służby ratownicze. Tu nie ma niczyjej winy. Nastolatkowie oczekiwali na pomoc ok. 3 godziny. Znajdowali się 50 metrów pod ziemią. Ranni dwie dziewczynki i czterech chłopców wieku lat, uczniowie Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie w woj. kujawsko- -pomorskim trafili do szpitala przy ulicy Bialskiej trafili o godz w nocy. Stan dzieci jest stabilny. Nie ma zagrożenia życia. Były wyziębione z powierzchownymi obrażenia informują lekarze WSzS. Troje przebywa w oddziale pediatrii, troje kolejnych w oddziale chirurgii dziecięcej. Pierwsza trójka jeszcze dziś może opuścić szpital. Jak powiedział st. kpt. Paweł Liszaj, cała szóstka została objęta opieką psychologiczną. W szpitalu pojawili się także pracownicy częstochowskiego Kuratorium Oświaty, rozmawiali z uczniami. Podczas tego tragicznego wypadku pozostała część grupy przebywała w hotelu. Tam również został zadysponowany psycholog, który miał zapewnić wsparcie dodaje st. kpt. Paweł Liszaj. Podobno, te siedem młodych osób, które miało odkrywać Studnisko, najlepiej poruszało się w jasnikniach. - Niestety w przeciągu miesiąca, mamy drugi tragiczny wypadek w jaskini. Przypomnę, trzy tygodnie temu w jaskini Wiernej zginął 29-letni mężczyzna. Do pierwszego wypadku doszło w najdłuższej, a teraz w najgłębszej jaskini. Bardzo ubolewamy nad tym, że obie wyprawy zakończyły się tragicznie podsumowuje st. kpt. Paweł Liszaj. We wtorek rano policjanci przesłuchiwali uczestników wycieczki pod nadzorem prokuratury. Mieli też sprawdzać uprawnienia instruktorów, m.in. pod kątem zabezpieczenia zejścia do jaskini. Jaskinia Studnisko należy do najgłębszych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a mierzy ok. 70 metrów. Dochodziło już w niej do groźnych wypadków. kg, mag

2 2. ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 CZERWCA 2014 AKTUALNOŚCI Młodość bez uzależnień Młodzież z Gimnazjum Nr 5, z Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego i ze Świetlicy ADULLAM przygotowała najlepsze spektakle i zwyciężyła w konkursie na Małe Formy Teatralne pod hasłem Młodość bez Uzależnień. Na konkurs zgłoszono 12 spektakli z zakresu profilaktyki uzależnień przygotowane przez częstochowskie szkoły i placówki wsparcia dziennego (5 ze szkół gimnazjalnych, 3 ze szkół ponadgimnazjalnych, 4 z placówek wsparcia dziennego). Przegląd spektakli odbył się w ubiegłym tygodniu w Szkole Podstawowej nr 38. Komisja Konkursowa, oceniając występy, brała pod uwagę m.in. treść merytoryczną i zawarte w niej walory o charakterze profilaktycznym, wartość perswazyjną przekazu i sposób przekazania treści, walory artystyczne, formę wykonania oraz jakość gry aktorskiej. Każdy z prezentowanych spektakli mógł otrzymać max. 100 punktów. Najlepsi okazali się (w trzech kategoriach): szkoły gimnazjalne: I miejsce - 97 pkt Gimnazjum Nr 5, przedstawienie pt. Mały Książę wśród ludzi II miejsce - 95 pkt - Gimnazjum Nr 3, przedstawienie pt. Wybór III miejsce - 82 pkt - Gimnazjum Nr 7, przedstawienie pt. Bajka, nie bajka oraz Gimnazjum Nr 20 - Nasze wybory szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce 95 pkt - Zespół Szkół im. S. Żeromskiego, przedstawienie pt. List II miejsce 91 pkt - VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, przedstawienie pt. Rodzinka III miejsce 90 pkt VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego, przedstawienie pt. Domino placówki wsparcia dziennego: I miejsce - 98 pkt Świetlica ADULLAM, przedstawienie pt. Łańcuchy II miejsce - 95 pkt Świetlica Powrót z U, przedstawienie pt. Przebudzenie III miejsce - 91 pkt Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przedstawienie pt. Calineczka w świecie zagrożeń uzależnieniami. Poza tym wyróżniono Świetlicę Skrawek Nieba i przedstawienie pt. Siła uczuć Organizatorem konkursu na Małe Formy Teatralne pod hasłem Młodość bez Uzależnień był Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych magistratu, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Komenda Miejska Policji w Częstochowie. Wręczenie nagród oraz przegląd laureatów i miejsc nagrodzonych spektakli odbędzie się 11 czerwca o godz. 9:00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego 50/68 w Częstochowie. kg Nie tylko w Kłobucku i My szkowie komendy policji przechodzą metamorfozy. Także w naszym mieście w Komi sariacie I Policji i Komendzie Miejskiej Policji w Częstocho wie trwają prace związane z modernizacją jednostek. Inwe stycja jest realizowana w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów. Prace remontowe mają potrwać do końca 2015 roku, a środki finansowe przeznaczyła na ten cel Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Remontują porodówkę w szpitalu przy ul. Mickiewicza W tym tygodniu rozpoczną się prace remontowe na Oddziale Ginekologiczno- Położniczym Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mickiewicza. Modernizacja ma m.in. poprawić komfort pacjentek, które zdecydują się rodzić w placówce. Zakres prac obejmuje m.in. remont sal oddziału położniczego, pomieszczeń dla noworodków oraz sali porodowej. W pomieszczeniach pomalowane zostaną ściany, zamontowane będą podwieszane sufity, wymienione podłogi i oświetlenie. Poza tym wyremontowane mają zostać także sanitariaty. Ma być w nich zamontowana nowa armatura i stolarka drzwiowa. Ekipa remontowa zajmie się również pomalowaniem ścian i sufitów. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 250 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu miasta. Oddział wyposażony zostanie także w nowy sprzęt. Planowane Prokuratura nie widzi przestępstwa Dokończenie ze str. 1 - W śledztwie zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą procedury przetargowej, która została poddana wnikliwej analizie. Ponadto dokonano przeszukania w podmiotach uczestniczących w przetargu zabezpieczając dokumentację przetargową, zawartość firmowych skrzynek poczty elektronicznej oraz zawartość pamięci telefonów, użytkowanych przez przedstawicieli oferentów - mówi prok. Ozimek. - Przesłuchano również osoby, które reprezentowały oferentów w przetargu. Świadkowie ci zaprzeczyli, że podczas przetargu mogło dojść do zmowy cenowej. W postępowaniu zapoznano się także Częstochowska komenda policji i komisariaty policji znalazły się na liście obiektów, w których realizowany jest program standaryzacji jednostek policji. Program ten zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych mówi podinspektor Joanna Lazar, oficer prasowy częstochowskiej policji. Realizacja inwestycji rozpoczęła się na początku tego roku i zgodnie z planem prace mają zakończyć się pod koniec jest zakupienie urządzenia USG oraz sprzętu histeroskopowego i laparoskopowego. Prace remontowe mają potrwać do końca sierpnia, istnieje jednak duża szansa, że remont zakończy się wcześniej. Dyrekcja szpitala zapewnia, że w tym czasie oddział będzie przyjmował pacjentki. Szpital będzie funkcjonował w normalnym trybie. kg z dokumentacją Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon sumentów Delegatura w Kato wi cach z postępowania wyjaśniającego w sprawie zmowy cenowej. Dowody te nie potwierdziły podejrzenia popełnienia w tej sprawie przestępstwa z art kodeksu karnego. Spośród kilkunastu przesłuchanych w śledztwie świadków, jedna osoba złożyła zeznania, z których wynika, że słyszała od osoby uczestniczącej w przetargu, iż w trakcie tej procedury doszło do zmowy cenowej. Po przeanalizowaniu całości zebranego materiału dowodowego uznano jednak, że zeznania tego świadka nie dają dostatecznych podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, iż doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy oferentami, uczestniczącymi w przetargu. - Wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w przedmiotowej sprawie, z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Podkreślenia wymaga, że w przypadku uzyskania przez prokuraturę nowych faktów lub dowodów, śledztwo może być podjęte na nowo.prawo złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje Prezydentowi Miasta Częstochowy - dodaje prok. Ozimek. mag W Częstochowie też remontują komendę 2015 roku. - W ramach zaplanowanych prac wykonane zostaną kompleksowe remonty budynków, które są siedzibą częstochowskich stróżów prawa. W komisariacie III policji wykonano już remonty pomieszczeń biurowych, korytarzy, wejścia i pomieszczenia oficera dyżurnego wylicza podinspektor Joanna Lazar. Poza tym cały czas trwa remont komisariatu I policji i siedziby komendy miejskiej policji w Częstochowie. - W komisariacie I policji przeniesiono i wyremontowano już pomieszczenie oficera dyżurnego policji. Nadal są też prowadzone prace remontowe pozostałych pomieszczeń biurowych i korytarzy w tych jednostkach podsumowuje podinspektor Joanna Lazar. Jedną z najważniejszych inwestycji jest też budowa komisariatu policji w Kłomnicach. Stara siedziba komisariatu już została zburzona, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpoczną się pierwsze prace związane z budową nowego budynku kłomnickich policjantów. kg, zdj. KMP Częstochowa

3 WIEŚCI Z GMIN ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 CZERWCA POCZESNA Dzień Dziecka w Poczesnej Rodzinny piknik w Myszkowie 1 czerwca w Lasku Wrzosowskim odbyły się Zawody Wędkarskie. Dzieci obecne wraz z rodzicami i opiekunami, z wielkim zaangażowaniem brały udział w konkurencjach wędkarskich. Był to dobry sposób na spędzenie tego wyjątkowego dnia w radosny, a jednocześnie aktywny sposób. Natomiast w drugiej części dnia kolorowo, słodko i wesoło było w Brzezinach Nowych, na placu zabaw. Tam dzieci wykazywały się umiejętnościami sprawnościowymi, muzycznymi i recytatorskimi. Natomiast dorośli, m.in. strażacy przygotowali pokazy. Radna Ewa Synoradzka wraz z sołtysami, radami sołeckimi zadbała o słodkości i dobrą atmosferę. UG Poczesna Koncert rodzinny w Poczesnej 29 maja w sali Gminnego Centrum Kultury miał miejsce koncert rodzinny połączony z podsumowaniem V Powiatowego Konkursu Malarskiego Portret mojej Mamy. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury, dodatkowo patronatem honorowym objął go wójt gminy Poczesna. Na scenie miały miejsce niezwykłe prezentacje taneczne, wokalne i teatralne młodszych i starszych artystów. Wśród publiczności (poza rodzinami występujących dzieciaków) nie zabrakło przedstawicieli samorządu z wójtem gminy panem Krzysztofem Ujmą na czele. Na koncert składały się prezentacje taneczne zespołów: Iskierki, Błysk, Błysk I, Tęcza, Takt oraz Wrzosowian. Uczestnicy Koła Teatralnego przedstawili spektakl Odlotowe Kapce, który okazał się zabawną wersją bajki o Kopciuszku. Pan Krzysztof Ujma na zakończenie uroczystości podziękował wszystkim wykonawcom oraz instruktorom Gminnego Centrum Kultury. Dodatkowo miejsce miało ogłoszenie wyników konkursu plastycznego Portret mojej mamy. Wyniki przedstawiają się następująco: kat. wiekowa - dzieci z przedszkoli I miejsce: Nadia Macoch, lat: 7, PP w Poczesnej II miejsce: Maria Pielka, lat: 7, SP (oddział przedszkolny) w Nieradzie III miejsce: Gabriel Peryga, lat: 4,5 II.kat. wiekowa - dzieci z klas I - III ze szkół podstawowych I miejsce: Roksana Pęczek, lat: 9, SP w Poczesnej II miejsce: Magdalena Samul, kl. I, SP w Poczesnej III miejsce: Patrycja Nowakowska, lat: 7, Jasnogórska Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Częstochowie kat. wiekowa - dzieci z klas IV- VI ze szkół podstawowych I miejsce: Patryk Luksa, kl. VI, SP Nr 52 w Częstochowie II miejsce: Mateusz Kopaczewski, kl.vi, SP w Poczesnej III miejsce: Weronika Kątny, lat: 12, SP Św. Jana de La Salle w Częstochowie IV kat. wiekowa młodzież gimnazjalna I miejsce: Anna Bednarek, Kl. II, Gimnazjum w Poczesnej I miejsce: Oliwia Bartnik, Kl. III, Gimnazjum w Poczesnej II miejsce: Przemysław Zygmunciak, lat: 14, Gimnazjum Św. Jana de La Salle w Częstochowie UG Poczesna MYSZKÓW Dynamiczny rozwój przemysłu na terenie Myszkowa Duży postęp w rozwoju miasto zawdzięcza Rozporządzeniu Rady Ministrów o rozszerzeniu i nowych terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zaangażowaniu Burmistrza Włodzimierza Żaka w Myszkowie. Myszków w nowej strefie ekonomicznej to sukces, który miasto może zawdzięczać wcześniejszej pracy burmistrza Żaka, jeszcze za czasów jego pracy w Katowicach. Dzięki wsparciu i pomocy zaprzyjaźnionych ministrów i ogromnym zaangażowaniu Poseł na Sejm i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Izabeli Leszczyny, Myszków znalazł się w grupie miast uprzywilejowanych. Przy ul. Gruchla znajduje się teren podzielony na sześć działek o łącznej powierzchni 5,85 ha powierzchni użytkowej. Mamy już złożone listy intencyjne na część działek oraz potencjalnych inwestorów, zainteresowanych budowaniem nowych zakładów pracy. Dalsze losy związane z tworzeniem nowego przemysłu na terenie Myszkowa będzie można śledzić na stronie internetowej miasta Myszków. UM Myszków Jak co roku impreza zgromadziła wielu mieszkańców z całego miasta. Po raz pierwszy wydarzenie zostało zorganizowane w samym centrum, a zważywszy na liczbę uczestników, zmiana okazała się strzałem w dziesiątkę. Nie licząc dorosłych, ponad 200 dzieci wzięło udział w konkursach i zabawach. Dla starszych uczestników również znalazła się masa atrakcji takich jak: konkurs w jeździe na cza cysterną czy symulator zderzenia i dachowania. Mniejszych mieszkańców bawił Czarny Rycerz, organizator wyścigów Zielonych Dzieci czy pełnego emocji wyścigu ciężarówek. Każde z dzieci otrzymało upominek. Wielu ludzi pojawiło się na sali widowiskowej, na której najmłodsza formacja grupy teatralnej Spontan wystawiła bajkę Królewna Śnieżka. Muzyczną oprawę zapewniła Pokusa i studio Muzyki Tomasza Motylewskiego oraz grupa taneczna Street Dance. Wata cukrowa i dmuchańce były dodatkowymi atrakcjami dla najmłodszych. Głównymi organizatorami imprezy była Straż Miejska, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz MOPS przy współpracy Referatu Promocji, Kultury i Sportu, MDK-u i Komendy Powiatowej Policji. UM Myszków Nowy sprzęt dla myszkowskiej policji Funkcjonariusze z Myszkowa otrzymali cztery urządzenia o nazwie AlkoBlow. Nowy sprzęt przekazała mundurowym Zastępca Burmistrza Myszkowa Iwona Franelak. Urządzenia zakupiono z budżetu gminy Myszków, mają one służyć policjantom do szybkiego sprawdzania stanu OLSZTYN trzeźwości kierowców. W trakcie trwania Eko Pikniku Rodzinnego zorganizowanego w ramach akcji Bezpieczny Myszków, naczelnik myszkowskiej drogówki nadkom. Marcin Lemański otrzymał cztery urządzenia AlkoBlow. Sprzęt ma być wykorzystywany w trakcie codziennej służby i w trakcie działań Trzeźwość. To już kolejne urządzenia, których będą używać policjanci ruchu drogowego oraz prewencji. AlkoBlow jest poręczny i bardzo szybki. Dzięki temu częstsze kontrole stanu trzeźwości kierowców przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie powiatu myszkowskiego. KPP Myszków VIII Festyn Rodzinny w Zrębicach Impreza odbędzie się 08. czerwca na Placu Zespołu Szkół. Przewidziane są występy: Uczniów z Zespołu Szkół w Zrębicach, KGW Zrębice, Zespołu Ale!Babki z Kruszyny, Jurajskiej Kapeli Biesiadnej z Poraja, Trio z Ostrowa, Zespołu Śpiewaczego z Cielętnik pod kierunkiem Piotra Hankusa. Przewidziana jest zabawa taneczna w wykonaniu Zespołu Classic, przedstawienia, pokazy, konkursy (iluzje Sebastiana Alkadiassa Grabowskiego, Akrobacje Rowerowe Marka Kaczmarzyka, Pokaz tańca cheerleaderki ze Zrębic i tańca AQUA, Przedstawienia Witaminki, Kraina Palaczy, Kabaret MOPS, Pokaz aikido, iaido, Modern Combat i jiu-jitsu). Atrakcjami towarzyszące będą: pierwsza pomoc w praktyce, plac zabaw dla maluchów, dmuchańce i zjeżdżalnie a dla wszystkich: grillowane przysmaki, łazanki i domowe wypieki oraz zabawy indiańskie z Rancho Zrębice Organizatorem jest Zespół Szkół w Zrębicach, Rada Rodziców przy ZS, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zrębice i Krasawa, Urząd Gminy w Olsztynie, OSP Zrębice. Honorowym patronatem imprezę objął Wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski UG Olsztyn Angelika Dąbek

4 4. ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 CZERWCA 2014 Z POLICYJNEGO NOTATNIKA Pies pogryzł 13-latkę Do szpitala w Mikołowie trafiła 13-latka zaatakowana przez owczarka niemieckiego. 56-latek, który wyprowadził czworonoga na spacer, nie zastosował należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, a pogryzionej dziewczynce nie udzielił pomocy. Mężczyzna był kompletnie pijany. W środę wieczorem do szpitala trafiła 13-latka, zaatakowana przez psa. Mieszkanka Mikołowa doznała obrażeń ręki i twarzy. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że dziewczynka wyszła ze swoim psem na spacer. W okolicy skrzyżowania przy ul. Braterskiej i Filaretów, do 13-latki podbiegł owczarek niemiecki i ją ugryzł. Jak się okazało czworonogiem opiekował się mający blisko 4 promile alkoholu mężczyzna. Ponadto 56-latek nie udzielił pomocy pogryzionej dziewczynce i oddalił się z miejsca zdarzenia. Nastolatka została przewieziona do szpitala, następnie po opatrzeniu ran wróciła z mamą do domu. Policjanci szybko ustalili, kim był nieodpowiedzialny opiekun. Mikołowscy kryminalni dokładnie ustalą przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Mieszkaniec Mikołowa nie uniknie odpowiedzialności za wykroczenie niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, a niewykluczone, że usłyszy także zarzuty karne. Przypominamy, że za psa odpowiedzialny jest jego opiekun mówi sierż. Magdalena Wiśniewska, oficer prasowy policji z Mikołowa. Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz szczucie psem są wykroczeniami, za które grozi kara grzywny albo nagany. W przypadku pogryzienia przez psa innej osoby, jego właściciel naraża się na zarzuty karne spowodowania uszczerbku na zdrowiu (nawet nieumyślnie) lub narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. W takiej sytuacji można trafić za kratki nawet na kilka lat. Apelujemy o rozsądek i ostrożność podsumowuje sierż. Magdalena Wiśniewska. Jechał na podwójnym gazie, bo... Policjanci drogówki zatrzymali 33-letniego kierowcę daewoo, który miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. O jadącym zygzakiem matizie mundurowych poinformowali telefonicznie inni kierowcy. Mężczyzna tłumaczył, że jechał pijany, bo musiał pilnie zawieźć... jaskółkę do weterynarza. W sobotę przed południem policjanci z mikołowskiej drogówki zatrzymali pijanego kierowcę. To kolejny efekt kampanii Nie reagujesz akceptujesz. O jadącym zygzakiem matizie, telefonicznie zawiadomili policjantów inni kierowcy. Samochód został zatrzymany do kontroli drogowej na ul. Gliwickiej w Mikołowie. Jak się okazało, podróżujący nim 33-latek był pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna tłumaczył się, że wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu, ponieważ w mieszkaniu znalazł jaskółkę i chciał zawieźć ją do weterynarza. Ku zdziwieniu policjantów, mężczyzna faktycznie miał w samochodzie pudełko, w którym znajdował się ptak. Jaskółka, która jednak okazała się czyżykiem, została zbadana przez weterynarza. Jej opiekun trafił do policyjnego aresztu. Odpowie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia. Sprawca kradzieży ofiarą rozboju Nastolatek usłyszał 25 zarzutów W ręce jastrzębskich kryminalnych wpadł 19-latek podejrzany o liczne włamania oraz zniszczenia mienia. Starty oszacowano łącznie na kilka tysięcy złotych. Mimo młodego wieku, jastrzębianin doskonale znany jest tamtejszym policjantom. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara 10 lat więzienia. Zajmujący się sprawą policjanci ustalili, że 19-latek trudnił się złodziejskim fachem od początku tego roku. Okazało się, że ma na swoim koncie kilkadziesiąt włamań, głównie do altanek działkowych, na terenie miasta. Łupem nastolatka padało wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, począwszy od elektronarzędzi i drobnego sprzętu AGD, a skończywszy na przewodach elektrycznych, żywności i alkoholu. Łączne straty oszacowano na blisko 7 tysięcy złotych. Skradzione przedmioty mężczyzna najczęściej sprzedawał w punktach skupu złomu. To jednak nie wszystko, bowiem odpowie także za zniszczenia mienia. Nastolatek przyznał się do popełnienia 25 zarzucanych mu czynów, składając obszerne wyjaśnienia. Jego dalszy los leży w rękach sądu. 19-letniemu mieszkańcowi Jastrzębia-Zdroju grozi kara nawet 10 lat więzienia. Co kilkanaście minut łamał prawo Policjanci z zabrzańskiej drogówki zatrzymali mężczyznę, który w miniony piątek co kilkanaście minut łamał przepisy prawa. Mający przeszłość kryminalną, 28-latek odpowie za dokonanie kradzieży oraz potrącenia pieszego. Właśnie po ostatnim z wymienionych zdarzeń, w wyniku zarządzonej przez dyżurnego policji obławy, został zatrzymany. Był piątek, godzina 13. Dyżurny zabrzańskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży paliwa ze stacji paliw przy ulicy Wolności. Zawiadamiający o zdarzeniu pracownik stacji poinformował, że kierowca fiata punto zatankował paliwo o wartości 70 złotych i odjechał bez zapłacenia rachunku. Kilkanaście minut później dyżurny otrzymał kolejne zgłoszenie, tym razem dotyczące potrącenia 35-latka przy ulicy Korczoka. Sprawca odjechał nie udzielając pomocy pokrzywdzonemu. Pieszemu na szczęście nic się nie stało. Mężczyzna odmówił nawet kontrolnych badań lekarskich. Zarządzone przez dyżurnego policji poszukiwania sprawcy, przyniosły pozytywny efekt po kolejnych kilkunastu minutach. Fiat punto został zlokalizowany przez patrol ruchu drogowego przy ulicy Wolności. Jego 28-letni kierowca przyznał się do potrącenia pieszego, twierdząc iż bał się wpadki związanej z wcześniejszą kradzieżą paliwa. Po chwili okazało się, że tablice rejestracyjne zamontowane na samochodzie także zostały skradzione. Zatrzymany przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Wpadł w Urzędzie Pracy Tyscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który zmusił swojego znajomego do kradzieży dla niego wódki ze sklepu. Dzień wcześniej pobił go i ukradł mu buty oraz bluzę. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozić może nawet 12 lat więzienia. Policjanci z tyskiej komendy zostali wezwani do jednego z marketów, gdzie miało dojść do kradzieży. Od pracownika ochrony dowiedzieli się, że przed chwilą nieznany mężczyzna skradł alkohol i uciekł ze sklepu. Policjanci rozpoczęli poszukiwania złodzieja. Już po kilku minutach został on namierzony. Sprawcą okazał się 19-letni mieszkaniec Tychów. Przyznał się do kradzieży dwóch butelek wódki, jednak nie posiadał ich przy sobie. Oświadczył, że został do tego zmuszony pod groźbą pobicia przez 24-letniego znajomego. 19-latek już wcześniej został przez niego pobity i okradziony z butów oraz bluzy. Następnie agresor zagroził mu ponownym pobiciem, jeśli nie ukradnie dla niego wódki. Mundurowi z tyskiego wydziału prewencji zatrzymali sprawcę. Mężczyzna był wulgarny, agresywny i... nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. Przy zatrzymanym znaleziono skradzione przedmioty. W tyskiej komendzie 24-latek przyznał się do winy i usłyszał zarzuty. Za popełnione przestępstwo może mu grozić nawet 12 lat więzienia. Policjantka z Katowic zatrzymała poszukiwanego listem gończym pedofila. 39-letni mieszkaniec tamtego miasta został zatrzymany w Urzędzie Pracy w Świętochłowicach. Mężczyzna przyszedł załatwić formalności, aby zachować status osoby bezrobotnej i związane z tym uprawnienia. 39-latek ukrywał się od prawie 2 lat. - W październiku 2012 roku, w mieszkaniu przy ulicy Katowickiej, aby zaspokoić swoje seksualne potrzeby prezentował nieletniej poniżej 15 roku życia wykonywanie czynności seksualnych podkreśla kom. Jacek Pytel, oficer prasowy policji z Katowic. Pedofila namierzyła policjantka z Komisariatu VII. Funkcjonariuszka ustaliła, że poszukiwany zarejestrował się jako bezrobotny w Urzędzie Pracy w Świętochłowicach. Mężczyzna został zatrzymany w urzędzie. Przyszedł załatwić formalności, aby zachować status osoby bezrobotnej i związane z tym uprawnienia. 39-latek od kilku dni przebywa w areszcie. Grozi mu 12 lat więzienia. Oprac. kg

5 SPORT ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 CZERWCA Medale w Letnich Mistrzostwach Polski w skokach do wody Osiem medali Letnich Mistrzostw Polski w skokach do wody, które odbyły się w Poznaniu, zdobyły zawodniczki Częstochowskiego Ośrodka Szkolenia Wyczynowego. COSW reprezentowały w mistrzostwach: Magdalena Wróbel, Martyna Kamińska, Sara Reczulska, Dominika Mirowska, Natalia Lewandowska oraz Julia Ziemnicka, zdobywając w sumie 3 złote, 2 srebrne i 3 brązowe medale. Dominika Mirowska swoimi występami podczas LMP potwierdziła wysoką formę. Wypełniła także kolejne minima na Mistrzostwa Europy Juniorów w Bergamo. Wyniki Kategoria B dziewcząt, KR trampolina 3 m 2. miejsce Dominika Mirowska 299,45 p. 7. miejsce Natalia Lewandowska 235,10 p. 9. miejsce Julia Ziemnicka 213,45 p. Kategoria Młodzieżowiec dziewcząt trampolina 1 m 1. miejsce Magdalena Wróbel 144,15p. Kategoria B dziewcząt, trampolina 1 m 2. miejsce Dominika Mirowska 285,10p. 7. miejsce Natalia Lewandowska 213,90p. 8. miejsce Julia Ziemnicka 213,15p. Kategoria A dziewcząt, trampolina 1 m 3. miejsce Sara Reczulska 244,30p. 4. miejsce Martyna Kamińska 234,20p. Kategoria open kobiety, wieża: 1. miejsce Dominika Mirowska p. Kategoria A dziewcząt, trampolina 3 m 3. miejsce Sara Reczulska 264,60p. Kategoria B dziewcząt, wieża 1. miejsce Dominika Mirowska 287,20p. 4. miejsce Natalia Lewandowska 199,85p. 9. miejsce Julia Ziemnicka 172,50p. Kategoria Synchron A/B dziewcząt, trampolina 3 m 3. miejsce - Julia Ziemnicka i Natalia Lewandowska 167,16p. Budowlani rozpoczęli rozgrywki w ekstraklasie lekkoatletycznej Częstochowscy lekkoatleci zdobywają już punkty w ekstraklasie. Pierwsze zawody odbyły się 31 maja w Sosnowcu. - Rywalizacja potrwa do 22 czerwca 2015 roku i polega na zbieraniu punktów w mityngach lekkoatletycznych klasy mistrzowskiej międzynarodowej - tłumaczy Czesław Lamch, prezes CKS-u Budowlani. W drużynie CKS-u Budowlani najlepiej zaprezentowała się Adrianna Jońska, która w rzucie młotem za wynik 40,24 m uzyskała 104 punkty. Następne starty naszych zawodników w lidze seniorów odbędą się 11 czerwca w Kędzierzynie Koźlu, 15 czerwca w Sosnowcu i 21 czerwca w Krakowie. KR Pozostałe wyniki Magdalena Cała 100 m 12, punkty oraz za 200 m 25, pkt; Ewelina Pierzyna 400 m 58,99 85 pkt; Karol Grabowski 1500 m 3:59,66 71 pkt; Sylwia Ślęzak 1500 m 4:45,60 71 pkt; Łukasz Grajcar 5000 m 15:21,26 62 pkt; Piotr Marcinkowski 1500 m 4:01,66 65 pkt; Ewa Mirek, pchnięcie kulą 10,50 71 pkt; Mateusz Mosakowski 100 m 11,47 68 pkt; Rafał Nowak 1500 m 4:02,40 62 pkt. Lekkoatleci rywalizowali w Częstochowie w drugim rzucie Śląskiej Ligi Młodzików Na częstochowskim stadionie lekkoatletycznym odbył się w niedzielę, 1 czerwca drugi rzut Śląskiej Ligi Młodzików. Wystartowało w nim ponad 700 zawodników. Ekipę CKS-u Budowlani reprezentował ponad 40 młodych lekkoatletów. Częstochowska drużyna zdobyła w sumie 1795 punktów i uplasowała się na 10. miejscu. Najwartościowsze wyniki w naszym zespole uzyskali: Marta Rydz w biegu na dystansie 1000 m 3:09,76, za co zdobyła 139 punktów; Daria Ujma, chód sportowy na dyst 3000 m 17:10, pkt; Urszula Ułamek, 100 m 13, pkt; Weronika Rydz, 1000 m 3:13, pkt; Adam Jakubowski, 300 m przez płotki 45, pkt; sztafeta kobiet 4 x 100 m (Ostrowicz, Wojnowska, Zalejska, Ułamek) 54,37 s 123 pkt; Kamil Piekacz, 100 m 12, pkt; Karolina Konieczna w rzucie młotem 31,13 m 120 pkt; Kamila Wojnowska 100 m 13, pkt; Oskar Woźniak, 2000 m 6:40, pkt; Klaudia Lis, skok wzwyż 140 cm 113 pkt; Filip Witczak, 1000 m 2:59, pkt; Jakub Motyl, 100 m 12,69 s pkt; Michał Borkowski, 600 m 1:39, pkt. Tego samego dnia na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Dąbrowskiego startowali również juniorzy i juniorzy młodsi w ramach mityngu kwalifikacyjnego do OOM i Mistrzostw Polski. Doskonale zaprezentowali się sprinterzy CKS-u Budowlani. Zuzanna Krachulec w biegu na 100 m uzyskała 12,80 s natomiast Igor Dobosz przebiegł ten sami dystans w czasie 11,15 s. - Te wyniki są nowymi rekordami życiowymi naszych zawodników oraz prawdopodobnie będą przepustką do udziału w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - twierdzi Czesław Lamch, prezes Budowlanych. KR Adres redakcji: Częstochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Usługowa BTG Częstochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Ogłoszeń

6 6. ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 CZERWCA 2014 OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE BIURA BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pełna obsługa firm Pośrednictwo kredytowe Częstochowa, ul. Krakowska 31 tel BUDOWNICTWO KARNISZE OKNA DRZWI OGRÓD EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urządzenia do cięcia betonu i stali, części zamienne, łańcuchy tnące do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urządzanie zieleni. Ścinanie drzew. Usługi koparko-ładowarką. Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 24/32, tel./fax (034) USŁUGI REMONTOWE JARKO REMONTY TANIO!!! l malowanie; l kafelkowanie; l hydraulika; l wymiana drzwi Częstochowa, tel FINANSE KREDYTY MATERIAŁY BUDOWLANE LOMBARDY PIERWSZY CZĘSTOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzedaż złota NAJLEPSZE CENY W MIEŚCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Częstochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagiellońska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg Kościuszki i Wolności. LOMBARD KAPS 20 lat doświadczenia RABAT 50% u nas to działa! NAJKORZYSTNIEJSZE POŻYCZKI pod zastaw złota, sprzętu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakąkolwiek wartość. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. Wolności 6, tel LOMBARD DELTA NAJKORZYSTNIEJSZE POŻYCZKI pod zastaw l Skup za gotówkę RTV, złota, Audio-Video, Foto, komputerów. l Sprzedaż ratalna bez żyrantów i pierwszej wpłaty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel Kłobuck, Rynek, Jana Pawła II 12 tel Życie Częstochowy Twój lokalny dziennik ZDROWIE DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migdałowy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwości (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwałe usuwanie zbędnego owłosienia (nogi, bikini, pachy, wąsik) zamykanie naczyń na twarzy, kończynach dolnych; rumień, fotoodmładzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamrażanie brodawek; leczenie wrastających paznokci; obliteracja żylaków i drobnych naczyń wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , śr , tel , DIETETYKA PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachową wiedzę oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Częstochowa Tel PSYCHIATRIA Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień WOLMED LECZENIE - depresji, nerwic, uzależnień ODTRUCIA - poalkoholowe, ponarkotykowe, polekowe PSYCHOTERAPIA - uzależnień od alkoholu, depresji, nerwic Tel , Dubie 1A, gm. Szczerców, k. Bełchatowa REHABILITACJA REHABILITACJA I MASAŻ z dojazdem do domu Pacjenta Masaż Kinezyterapia Fizykoterapia (laser, ultradźwięki, prądy) Tel LECZNICE DLA ZWIERZĄT ODZIEŻ Hurtownia Odzieży Używanej IMEX NIESORT, SORT Szwajcaria, Szwecja. Dowóz. Końskie, tel MOTORYZACJA AKUMULATORY KLINIKI BLACHARSTWO

7 OGŁOSZENIA ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 CZERWCA OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE ART. ROBOCZO- -OCHRONNE MOTORYZACJA TŁUMIKI TRANSPORT NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM MIESZKANIE n M-3 48,1m 2 Cz-wa Śródmieście, blok 3-p z cegły. Spokojna zielona okolica, b.dobra lokalizacja. Stan do zamieszkania, po generalnym remoncie, niski czynsz. Bez pośredników. Tel n Sprzedam M-3 50 m 2 III Aleja NMP, loggia 6 m 2, blok z cegły. Tel n Sprzedam kawalerkę 25,17 m 2 na parterze w centrum Cz-wy. Mieszkanie składa się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju. Jest po kapitalnym remoncie, w bdb stanie. Tel n Sprzedam mieszkanie M-3 38 m 2 w dzielnicy Ostatni Grosz, III piętro w bloku 4-piętrowym. Zadbane, tylko do odświeżenia. Kuchnia w zabudowie. Niski czynsz. Cena 123 tys. zł (do negocjacji). Możliwość zakupu garażu. Tel SPRZEDAM DOM n Nowy Dwór Gdański. Miejscowość letniskowa, blisko morze, Gdańsk, Elbląg. Nowy dom 216 m 2 z ogródkami do zamieszkania od zaraz. Kanalizacja, 2 łazienki, CO, woda, siła, gotowe, ogrodzone. Oddam za 210 tys. Możliwość zamiany na mniejszy obiekt lub dobre mieszkanie Tel n Nowy Dwór Gdański. Miejscowość letniskowa, blisko morze, Gdańsk, Elbląg. Nowy dom 216 m 2. 2 łazienki, kanalizacja, garaż, woda. Zamieszkac od zaraz, ogrodzony. Media gotowe z CO włącznie. Ogródek z przodu i tyłu. Możliwość dokupienia przylegającego ogrodu 750 m 2. Za 210 tys. zł. Tel n Sprzedam domek letniskowy z działką w wysokim lesie sosnowym blisko rzeki w Zawadach k/częstochowy. Cena zł. Tel po n Dom nowy 303 m 2 pow. zabudowy, ok. 170 m 2 pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska r. Do wprowadzenia. Działka 1150 m 2 szer. 44 m, zagospodarowana, garaż na 2 auta z kanalizacją, bramy na pilota. Bruk, tuje, alarm. Do wprowadzenia. Ewentualnie wynajmę firmie lub osobie prywatnej, inne propozycje. Tel n Dom 100 m 2 z garażem na 2 auta ma wsi, ok. Koniecpola, po kapitalnym remoncie + bud. gospod., działka 7000 m 2. Oaza ciszy, lasy. Inne propozycje. Tel SPRZEDAM DZIAŁKĘ OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE WAGI USŁUGI POGRZEBOWE BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE n Sprzedam działkę w ROD Społemowiec, ul. Kopalniana w Dźbowie, 400 m 2 z ładnym domkiem. Tel n Sprzedam 5 ha działki budowlane, okolice Koniecpola, z aktualnym planem zagospodarowania. Mieszkanie, parkingi, pensjonat, super pod dom seniora + dom do zamieszkania z działka 7000 m 2. Inne propozycje. Tel n Żwirownia piaskownia 1,82 ha w Działoszynie. Koncesja na 10 lat, 5 otworów z opisem, pełna dokumentacja geologiczna. Super cena! Inne propozycje. OKAZJA! Tel WY NAJMĘ DO WYNAJĘCIA! sala przy ROD Hutnik w Częstochowie, ul. Limbowa 47/71 Sala na 100 osób, zaplecze kuchenne, zamknięty parking. Wesela, komunie, imprezy okolicznościowe. Kontakt tel n Wynajmę 2 lokale w suterynie po remoncie, o łącznej powierzchni 64 m 2 na działalność usługowo-handlową. Ul. Kościuszki. Czynsz 1100 zł/m-cznie. Tel n Wynajmę lokal 52 m 2 po kapitalnym remoncie (siła, woda) na usługi lub produkcję w pobliżu klasztoru. Tel n Wynajmę lokal 35 m 2 na studio urody (odbiór sanepidu) lub biuro, gabinet lekarski możliwa sprzedaż. Tel n Wynajmę nową halę m 2. Warunki UE. Może być z garażem na dwa auta, ogrzewane. Lisiniec Grabówka. Inne propozycje. Tel n DO WYNAJĘCIA lokale użytkowe w III Alei NMP: l 62 m 2, 1 piętro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejście z bramy; l 8,5 m 2 1 piętro, bud. front., ogrzew., wejście z bramy; l 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejście od podwórka; l 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejście od podwórka; l 18 m 2 ogrzew., wejście od podwórka. Tel ( ) INNE n Zakopane centrum kwatery prywatne. Tel NAUKA KOREPETYCJE n Angielski lekcje dla firm, instytucji i osób prywatnych. Umowa, korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów (test gimnazjalny, matura, LCCI) lektor szkoły wyższej, 17 lat doświadczenia. tel MOTORYZACJA n Sprzedam Fiat Siena 1.6 HL + GAZ. Zielony metalik, 1998 r. prod. Przebieg 165 tys. km. Sedan, el. szyby, wspomaganie, centralny zamek, alarm, immobilizer. Cena 1500 z - do negocjacji. Tel n VW Passat 2006, kombi, srebrny, 1.9 TDI. 100% bezwypadkowy, książka serwisowa, bogate wyposażenie. Cena zł. Tel n Ciągnik Volvo FH-12. Opony 315/80R/22,5, 4 szt., cena 100 zł/szt., reflektor, tłumik duży i inne części. Pompa wodna górnicza, siłowa. Tel SPRZEDAM ART SPORTOWE/HOBBY n Tablica do koszykówki z napisem Magic Johnson. Cena 30 zł. Tel n Nowa kurtka trenerska firmy Puma z logo zagranicznej drużyny. Rozmiar M. Cena 130 zł. Tel BIŻUTERIA n Obrączki złote, nowe sprzedam. Tel BUDOWNICTWO n Sprzedaż, montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Cz-wa, al. Wolności 67/69, 80 m od dworca PKS. Tel n Sprzedaż, montaż bram garażowych, okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Tel n Sprzedam 4 tregry 14 i 1 8, długość 4 m 80 cm. Cena do uzgodnienia. Tel n Szlakę, ziemię czarną ogrodową, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, tłuczeń. Dowiozę do klienta. Usługi koparką. Tel ELEKTRONIKA n Sprzedam telewizor Panasonic + DVD. Tel n Laptop HP Compaq NX9010 z zasilaczem. Bez baterii. procesor Intel Pentium IV 2.8 GHz, DDR 512 MB, dysk 40 GB. Matryca 15,6. System Windows XP. Cena 270 zł. Tel n karta graficzna ASUS ENGT 220 GeForce 1 GB, produkcja Tajwan. Cena 50 zł. Tel n Sprzedam nową drukarkę Canon ip nieużywaną. Tel MASZYNY I URZĄDZENIA n Pompy Grudziądz głębinowe, 8-stopniowe. Tel , ODZIEŻ n Sprzedam suknię ślubną z salonu Nobla, rozmiar 36, ecru, francuska koronka, na niską osobę, stan bardzo dobry. Cena 500 zł. Tel n Kurtka skórzana męska rozmiar XL, na podpince, kolor oliwka cieniowana nowa 200 zł. Tel RÓŻNE n Grób ziemny na 2 osoby na cmentarzu Kule. Za kościołem, wejście od ogródków działkowych. Tel n Miejsce na cmentarzu Kule. Opłacone Tel WYPOSAŻENIE WNĘTRZ n mata masująca nefrytowa BODY HELP i 2 materace wełniane pojedyncze z merynosów. Tel USŁUGI n Przewóz 6-osobowy na lotniska, wesela, imprezy okolicznościowe. 1 zł/km. Tel n Naprawa pomp wodnych: samochodowych, hydroforowych, cyrkulacyjnych. Tel , n Tarot wróżby. Tel , kom n Czyszczenie dywanów i tapicerki. Tel n Gipsówka, malowanie, tapeta, karton-gisp, panele, płytki, inne usługi wykończeniowe. Tel n Sprzątanie, mycie okien. Tel n Cyklinowanie, układanie parkietów, paneli, renowacja schodów. Tel n Tapety natryskowe, malowanie, gipsowanie, panele itp. Tel n AKCESORIA DO ODKURZACZY worki, szczotki, ssawki, rury. Częstochowa. Tel , n Wycinka usługi piłą spalinową. Tel n ZŁOTA RĄCZKA drobne naprawy domowe. Tel n Obcinka drzew - sprawnie. Tel n Prace porządkowe w domu, pwinicy, na strychu, na podwórzu. Tel n Usługi blacharsko-dekarskie: pokrycia, naprawy, montaż rynien, paneli. Tel n ZŁOTA RĄCZKA wykonuję drobne naprawy domowe. Tel n Wróżenie z kart. Tel n Naprawa telewizorów nowego i starego typu, montaż anten telewizyjnych i satelitarnych. Dojazd do klienta. Gwarancja na wykonane usługi. Tel , n Naprawa telewizorów montaż i ustawianie anten, dojazd do klienta. Tel n FLASHGSM profesjonalny serwis telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. Częstochowa, al. Wolności 18 (w bramie). Tel , PRACA DAM PRACĘ Fabryka Rzeczy Ładnych Neo-Spiro do biura w Częstochowie poszukuje osoby na stanowisko SZEFA DZIAŁU MARKETINGU I SPRZEDAŻY Wymagane doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz w pracy związanej z marketingiem i sprzedażą - minimum 2 lata. CV prosimy przesyłać na adres n Zatrudnię kosmetyczkę z kilkuletnim doświadczeniem. Tel n Zatrudnię malarzy do pracy w Norwegii. Tel SZUKAM PRACY n Kierowca ABC-E mechanik. Doświadczenie w handlu i produkcji podejmie pracę. Tel n Emeryt prawo jazdy kat. B szuka pracy. Tel n Opiekunka nad starszą osobą posiadam wieloletnie doświadczenie. Tel n Podejmę pracę na wtryskarkach, prace magazynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności. Tel n Studentka IV roku prawa, szuka pracy w kancelarii, staż finansowany ze środków unijnych. Tel MATRYMONIALNE n Mężczyzna 29 lat szuka kobiety od lat w celu i miłego spędzenia czasu lub stałego związku i założenia rodziny. Tel n Rozwiedziony po czterdziestce pozna kobietę, bardzo chętnie puszystą. Uroda i wiek kobiety obojętne. Tel n Kawaler lat 47, bezdzietny, wysoki, normalny, niezależny finansowo, ciemny blondyn pozna panią wiek do 48 lat, stan cywilny pani nieistotny. Pani może posiadać dzieci. Cel matrymonialny. Tel Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie zaprasza na Kurs Kwalifikowanych Agentów Ochrony bez egzaminów w KWP Tel , KUPON na bezpłatne ogłoszenie MOTORYZACJA NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM KUPIĘ MATRYMONIALNE INNE PRACA Treść ogłoszenia: Nr tel.... WYPEŁNIONY KUPON NALEŻY DOSTARCZYĆ DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I piętro)

8 8. ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 CZERWCA 2014 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia 28 maja 2013 r zł ALFA ROMEO V STAN PERFEKC., 2002, km, 150 KM benzyna, automat, czerwony, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. wielof., cz. park., podgrz. prz. szyba, I właściciel, serwisowany w ASO, zł zł BMW D Niesamowity stan z Niemiec, 2000, km, 136 KM diesel, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, czujnik parkowania, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany FORD FOCUS V- ORYGINAŁ Z NIEMIEC, 2005, km, 100 KM benzyna, szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, kier. wielof., podgrz. przednia szyba, zł FORD FOCUS 1.6TDCI - ŚLICZNY Z NIEMIEC, 2006, kombi, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, szyberdach, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. wielof., podgrz. prz. szyba, I właśc., serwisow. w ASO, zł KIA SPORTAGE V z Niemiec, 2006, km, 141 KM benzyna, grafitowy-metallic, alufelgi, bagażnik na dach, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. wielof., pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, zł MAZDA V SEDAN jeden wł z Niemiec, 2004, 2004, km, 105 KM benzyna, szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, kierownica wielof., pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, zł zł zł MAZDA RX KM Z NIEMIEC, 2005, sportowy / coupe, km, 192 KM benzyna, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, garażowany MERCEDES-BENZ C CDI AVANGARDE SALON POLSKA, 2003, kombi, km, 143 KM diesel, automat, srebrny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. wielof.,serwisowany w ASO, MERCEDES-BENZ CLK 230, 1998, kabriolet, 180 km, 193 KM benzyna+lpg, fioletowy, 2/3 drzwi, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, blokada skrzyni biegów, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, serwisowany w ASO, garażowany zł zł OPEL COMBO V ECO- TEC śliczny z Niemiec, 2007, km, 90 KM benzyna, srebrny-metallic, alufelgi, ksenony, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, OPEL CORSA 1.3 CDTI - Jeden Wł. z Niemiec, 2007, km, 75 KM diesel, czarny-metallic, 2/3 drzwi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, cz. deszczu, kier. wielof., pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, zł OPEL INSIGNIA 2.0CDTI Niesamowity stan z Niemiec, 2010, kombi, km, 130 KM diesel, srebrnymetallic, ksenony, przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. wielof., cz. parkow., podgrz. prz. szyba, zł OPEL MERIVA VECO-TEC Z NIEMIEC, 2008, km, 90 KM benzyna, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, zł Toyota Corolla SOL VVTI IDEAŁ Z NIEMIEC, 2003, km, 97 KM benzyna, srebrny-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, bezwypadkowy, garażowany zł TOYOTA YARIS V Ideał z Niemiec, jeden wł., 2012, km, 70 KM benzyna, czerwony-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany zł RENAULT CLIO 1.2 Rip curl - śliczny z Niemiec, 2007, km, 75 KM benzyna, czarny-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, zł TOYOTA COROLLA VVTI -ŚLICZNA Z NIEMIEC, 2002, km, 97 KM benzyna, granatowy-metallic, 2/3 drzwi, szyberdach, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, zł VOLKSWAGEN GOLF V-PACYFIC- Z NIEMIEC, 2003, km, 105 KM benzyna, czarny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany zł RENAULT ESPACE 2.0DCI ideał z Niemiec jeden wł., 2006, km, 150 KM diesel, srebrny-metallic, bagażnik na dach, przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, czujnik deszczu, kier. wielof., cz. parkowania, zł TOYOTA YARIS 1.4D4D Ideał z Niemiec, jeden wł., 2005, km, 75 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, kierownica wielofunkcyjna, zł VOLKSWAGEN GOLF 1.9TDI Niesamowity stan z Niemiec, 2004, km, 105 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, zł zł zł VOLKSWAGEN PASSAT 2.0TDI -R-LINEmodel-2010r., 2009, km, 140 KM diesel, niebieski-metallic, alufelgi, ksenony, przyc. szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. wielof., niezal. ogrzew., cz. parkowania, podgrz. prz. szyba, ŠKODA FABIA V JEDEN WŁ. Z NIEMIEC, 2009, km, 85 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany MOTOCYKL KAWASAKI Z 1000SX Tourer ABS.jak nowy salon, 2012, Szosowy / Turystyczny, zielony VIN: JKAZXT00GHA Przebieg:3 060 km 138 KM, 1043 cm³, benzyna ABS, bagażnik, elektryczny starter, kufry. bezwypadkowy, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO

9 AKTUALNOŚCI ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 CZERWCA Przemysłowa Częstochowa 2 czerwca z inicjatywy Zespołu Szkół Tech nicznych zorganizowano rajd rowerowy. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić najważniejsze obiekty związane z częstochowskim przemysłem. To już czwarta edycja rajdu podkreślał dyrektor Zespołu Szkół Technicznych mgr Rafał Piotrowski w tym roku trasa wygląda inaczej, tegoroczny rajd zakończy się przy Miejskim Domu Kultury. Rajd rozpoczął się o godzinie Na Placu Biegańskiego pojawiło się ponad 250 rowerzystów, którzy z centrum udali się na wycieczkę po najważniejszych miejscach i obiektach związanych z częstochowskim przemysłem. Punktami rajdu były m.in. budynki dawnego Browaru, Elektrocie płowni, Zapałczarni, dawnych Zakładów Motte, dawnych zakładów Ceba (obecnie Polon tex), Fortum. Współorganizatorami rajdu były: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształ cących im. Stefana Żeromskiego, VI Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego i Miejski Dom Kultury. Inicjatywę po raz kolejny wsparł Urząd Miasta Częstochowy. Angelika Dąbek, zdj. Łukasz Piotrowski

10 10. ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 CZERWCA 2014 REKLAMA INFORMATOR KULTURALNY Muzeum Częstochowskie od października do maja zaprasza: we wtorki, czwartki i piątki od 9.00 do 15.30, w środy od do 17.30, w soboty i niedziele od do 17.00, w poniedziałki muzeum nieczynne Godziny pracy MULTICENTRUM ZODIAK : poniedziałek: , wtorek piątek: Godziny pracy Willi Generała al. Wolności 30: poniedziałki, środy i piątki: , wtorki i czwartki: , ostatnie soboty miesiąca: , w niedziele obiekt nieczynny REPERTUAR Cinema City Wolność r. PREMIERA Violetta - koncert 10:15 A, Czarownica 2D - dubbing X-Men: Przyszłość, która 13:20, 17:40, nadejdzie 2D - dubbing 13:45, Czarownica 3D - dubbing 11:10, 15:30 X-Men: Przyszłość, która Czarownica 3D - napisy 19:50, nadejdzie 2D - napisy 22:00, 22:00 X-Men: Przyszłość, która Dżej Dżej 18:00, 20:15, nadejdzie 3D - dubbing 16:30, 22:15 B X-Men: Przyszłość, która Milion sposobów jak zginąć na Zachodzie 11:30, 14:00, nadejdzie 3D 19:15, 16:30, 19:00, 21:30, FILMY FAMILIJNE: BIEŻĄCY REPERTUAR Rio 2 2D 10:15 A, 14:45, 17:15 C, Casanova po przejściach 20:00 C 20:45 D Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki 2D 12:00, 16:00, Godzilla 2D 15:40 Godzilla 3D 13:00, 18:20, 21:00 Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Grace Księżna Monako Dorotki 3D 10:00 A, 14:00, 19:30, Listonosz Pat i wielki świat Karuzela 16:45, 10:15 A, 12:15, 14:30, Niebo istnieje... naprawdę Rio 2 2D 10:15 A, 12:30, 14:45, 20:45 C 17:00, Powstanie Warszawskie 11:00, 18:45 Rio 2 3D 11:30, Sąsiedzi, Neighbors A - tylko w sobotę i niedzielę 15:00, 21:45 B - tylko w piątek i sobotę Transcendencja 12:30, 17:30, C - oprócz piątku, soboty i środy 22:15 B, D - tylko w piątek, sobotę i środę Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpoczęciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. OŚRODEK KULTURY FILMOWEJ KINO STUDYJNE ILUZJA Aleja NMP 64, Częstochowa tel. 34 / , fax 34 / REPERTUAR r. LISTONOSZ PAT I WIELKI ŚWIAT GDY BUDZĄ SIĘ DEMONY GRACE, KSIĘŻNA MONACO YVES SAINT LAURENT REPERTUAR Cinema City Galeria Jurajska r. PREMIERY 22:30A, Czarownica 2D dubbing 10:00G, 12:10, 16:30H, Violetta: Koncert 10:45DF, X-Men: Przeszłość, która Czarownica 3D 10:00H, 14:20, nadejdzie 2D dubbing 13:00, 16:30G, X-Men: Przeszłość, która Czarownica 3D napisy 18:40, nadejdzie 2D napisy 21:15, 20:50, X-Men: Przeszłość, która Milion sposobów jak zginąć na nadejdzie 3D dubbing Zachodzie 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, Yves Saint Laurent 17:15, 19:30, 21:45, NADAL W REPERTUARZE 15:45, X-Men: Przeszłość, która nadejdzie 3D napisy 18:30, FILMY FAMILIJNE Czarnoksiężnik z Oz: powrót Dorotki 2D 12:00, 16:00, Casanova po przejściach Czarnoksiężnik z Oz: powrót 18:15, Dorotki 3D 10:00, 11:00C, Godzilla 2D 16:40, 14:00, Listonosz Pat i wielki świat Godzilla 3D 11:50K, 19:20, 22:00, 10:30C, 11:15D, 13:15, Rio 2 10:00CE, 11:00DFJ, Niesamowity Spider-Man 2 13:15, 15:30, 18:00, 2D dubbing 11:30HL, Powstanie Warszawskie 15:15, Rio 2 3D 10:15, 12:30, 14:45, 17:00, A - oprócz piątku, soboty i środy, B - tylko w piątek, sobotę i środę, Sąsiedzi, Neighbors 14:30, C - tylko w piątek, D - oprócz piątku, 19:15A, 20:15B, 21:30A, 22:30B, E - tylko w poniedziałek, F - oprócz poniedziałku, G - tylko we wtorek, H - oprócz wtorku, Transcendencja 20:30, K - tylko w niedzielę, Uśpieni 20:20A, 21:45B, L - oprócz niedzieli Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpoczęciu ostatniego seansu.

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Wydanie bieżące i numery archiwalne dostępne są w Biurze Informacji, w Barczewie przy ul. Mickiewicza 12

Wydanie bieżące i numery archiwalne dostępne są w Biurze Informacji, w Barczewie przy ul. Mickiewicza 12 Luty br., według oceny komendanta Komisariatu Policji w Barczewie podkomisarza Marka Dumki, był łaskawy. Po raz drugi z rzędu zaobserwowaliśmy spadek przestępczości w gminie. To cieszy. Chronologia wydarzeń

Bardziej szczegółowo

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie.

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. Regulamin szczegółowy 1.Definicja Organizator 1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

AA HERKULES OFERTA WYNAJMU PODNOŚNIKÓW KOSZOWYCH ORAZ KOMPLEKSOWYCH USŁUG WYSOKOŚCIOWYCH AA HERKULES

AA HERKULES OFERTA WYNAJMU PODNOŚNIKÓW KOSZOWYCH ORAZ KOMPLEKSOWYCH USŁUG WYSOKOŚCIOWYCH AA HERKULES AA HERKULES P O D N O Ś N I K I K O S Z O W E U S Ł U G I W Y S O K O Ś C I O W E OFERTA WYNAJMU PODNOŚNIKÓW KOSZOWYCH ORAZ KOMPLEKSOWYCH USŁUG WYSOKOŚCIOWYCH OFERTA OBOWIĄZUJE DO 30.09.2009 R. PO POTWIERDZENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPROWADZENIA i PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI POJAZDU

UMOWA SPROWADZENIA i PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI POJAZDU UMOWA SPROWADZENIA i PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI POJAZDU Zawarta w dniu.. r. w Krakowie pomiędzy: 1. Piotrem Góreckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Górecki Astra przy ul. Kamiennej 21/304,

Bardziej szczegółowo

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 2 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie.

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 2 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. Regulamin szczegółowy 1.Definicja Organizator 1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 2 KJS Bielawa - zwany konkurencją przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa:

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa: Oferta Škoda Citigo 2014 1.0 benzyna 75 KM - Salon Polska - Serwi Cena: 31500 PLN brutto Vin: TMBZZZAAZED637415 Drzwi: 3 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 75 Rocznik: 2014 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

G D Y Ń S K A M I L A N U R K O W A

G D Y Ń S K A M I L A N U R K O W A V MISTRZOSTWA POLSKI PTTK w długodystansowym pływaniu w płetwach V Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Gdyni w długodystansowym pływaniu w płetwach G D Y Ń S K A M I L A N U R K O W A TRASA MILI MORSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

str. 8 poniedziałek, 5 grudnia 2011 www.waszdzienpodniu.pl WOLSZTYN. Z wizytą w wolsztyńskim magistracie GM. RAKONIEWICE. Finał Konkursu plastycznego GOŚCIE Z USA SZKOŁA BEZ ZAGROŻEŃ W miniony czwartek

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę

Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 26 października 2015, 20:00 Strona znajduje się w archiwum. Sobota, 25 lipca 2015 Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę Z narażeniem życia

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: 26.02.2007 r.

OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: 26.02.2007 r. OGŁOSZENIE Dyrekcja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego PEUGEOT Partner typ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Kolejni pijani opiekunowie

Kolejni pijani opiekunowie REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 70 (275) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 CZERWCA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Str. 5 Kolejni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego, 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2, tel. 767233700, fax 767233282, www.lck.art.pl, E- mail lck@lck,art.pl zwany

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć w ramach Projektu ASOS 2012 kwiecień maj 2013

Harmonogram zajęć w ramach Projektu ASOS 2012 kwiecień maj 2013 Harmonogram zajęć w ramach Projektu ASOS 2012 kwiecień maj 2013 1. Zajęcia z jęz. hiszpańskiego: Miejsce zajęć: Klub Tori (ul. Racławicka 2), 42-200 Częstochowa Lektor: Agata Kudła 10.04.2013, 17.04.2013,

Bardziej szczegółowo

Zatrzymali organizatora pielgrzymki

Zatrzymali organizatora pielgrzymki REKLAMA Częstochowscy policjanci zatrzymali 56-latka - organizatora pielgrzymki do Watykanu. Mężczyzna usłyszał już zarzut oszustwa związanego z organizacją wyjazdu. W niedzielę (27.04.) zastosowano wobec

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: PFO/0407/07779/09/03/26 Nr zlecenia/szkody: 00/0785/04 Data zlecenia: 26-03-2009 DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 3, faks (022) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Bełchatowscy policjanci oraz uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie włączyli się w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

3. Piknik Sportowy Biegamy z Sercem pod patronatem Prezydenta Gliwic - 17.05.2015r REGULAMIN

3. Piknik Sportowy Biegamy z Sercem pod patronatem Prezydenta Gliwic - 17.05.2015r REGULAMIN 3. Piknik Sportowy Biegamy z Sercem pod patronatem Prezydenta Gliwic - 17.05.2015r REGULAMIN I. ORGANIZATOR oraz MIEJSCE ZAWODÓW: Fundacja Biegamy z Sercem, której siedziba mieści się w Gliwicach przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA VII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

LEKKOATLECI Z PG1 W KOŹLU W CZOŁÓWCE KRAJOWEGO FINAŁU LA

LEKKOATLECI Z PG1 W KOŹLU W CZOŁÓWCE KRAJOWEGO FINAŁU LA LEKKOATLECI Z PG1 W KOŹLU W CZOŁÓWCE KRAJOWEGO FINAŁU LA W Białymstoku 22.06.2013 odbył się Krajowy Finał Gimnazjady w Lekkiej Atletyce. Reprezentacja PG1 z Kędzierzyna-Koźla zajęła V miejsce drużynowo.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Chlubicki. i e ż. c e z. n o. y w. w s. i c. k B. e p. o t. r g.

Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Chlubicki. i e ż. c e z. n o. y w. w s. i c. k B. e p. o t. r g. NR 11 (241) grudzień 2013 Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niech upłyną w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś 2014 rok, niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

28800 PLN w tym VAT (23,0%) 5385,37 PLN. Wykonawca wyceny : AUTOPOL ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW. Marka: AUDI Model pojazdu: A6 Quattro 3.

28800 PLN w tym VAT (23,0%) 5385,37 PLN. Wykonawca wyceny : AUTOPOL ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW. Marka: AUDI Model pojazdu: A6 Quattro 3. Wycena numer: AUDI WY87230 Wykonawca wyceny : AUTOPOL ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW. z dnia: 2014/02/24 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [O] II-2014 Marka: AUDI Model pojazdu: A6 Quattro 3.0 TDi DPF 4F Wersja:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego

Bardziej szczegółowo

Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Zabił swoją żonę. Niebawem odpowie za to przed sądem ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 MARCA 2015

Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Zabił swoją żonę. Niebawem odpowie za to przed sądem ŚRODA-CZWARTEK, 18-19 MARCA 2015 Weekend pełen wypadków Jedna osoba nie żyje, a sześć zostało rannych tak wygląda tragiczny bilans minionego weekendu. Od 13 do 15 marca doszło do 7 wypadków. Aż pięć z nich to zdarzenia z udziałem pieszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin V Grójecka Dycha. pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w dniu 19.09.2015 roku.

Regulamin V Grójecka Dycha. pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w dniu 19.09.2015 roku. Regulamin V Grójecka Dycha pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w dniu 19.09.2015 roku. 1. Główny Organizator Grójecki Ośrodek Sportu "Mazowsze" 2. Współorganizatorzy Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKOLOGICZNEGO RAJDU ROWEROWEGO Gminnego w ramach konkursu Edukacja ekologiczna w szkołach gminy Chełmek-2015

REGULAMIN EKOLOGICZNEGO RAJDU ROWEROWEGO Gminnego w ramach konkursu Edukacja ekologiczna w szkołach gminy Chełmek-2015 Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Chełmek -2015 ------------------------------------------------------------- REGULAMIN EKOLOGICZNEGO RAJDU ROWEROWEGO Gminnego w ramach konkursu Edukacja ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ I. CEL ZAWODÓW MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas w kat. kobiet i mężczyzn w dniach 18 19

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w maju 2009

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w maju 2009 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w maju 2009 3 maja 2009 Rynek Miejski, Rondo AK Organizacja i obsługa oficjalnych obchodów święta konstytucji 3 maja 7 maja 2009 MOSiR

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej rywalizacji powierzone przez gminę Sławno. W ramach tego zadania

Bardziej szczegółowo

Sylwester na placu Biegańskiego

Sylwester na placu Biegańskiego REKLAMA W prasie pisało CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 152 (357) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA 31 GRUDNIA 2014-CZWARTEK 1 STYCZNIA 2015 Cena 1,20

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Płock, marzec 2015 rok PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa instytucji: Adres obiektu: CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Płock, ul. Otolińska 8 dz. nr ew. 14/9,1,

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

4. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU INFORMATOR DLA ZAWODNIKÓW

4. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU INFORMATOR DLA ZAWODNIKÓW 4. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU INFORMATOR DLA ZAWODNIKÓW PARKINGI W pobliżu Stadionu Arena, gdzie znajdzie się start oraz meta Biegu, a także biuro wydawania numerów, znajduje się kilka dużych parkingów

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków.

Młodzież w wyjątkowy sposób przywitała insp. Grzegorza Jacha oraz swoje rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło również wielkopolskich SymPaTyków. Urodziny w Poznaniu Poznańska Grupa PaT w piątek 13 listopada świętowała swój roczek! Poznań długo czekał na własną młodzieżową grupę PaT. Po kilku latach działalności studenckiej grupy PaT na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. Przedstawiamy kalendarz imprez sportowych na rok 2014. Zapraszamy do udziału w zawodach! Zawody rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej Lp NAZWA I DATA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

OSP Grojec. FOTO: Krzysztof Łuszczek. Pomysł, projekt i wykonanie: druh Krzysztof Łuszczek

OSP Grojec. FOTO: Krzysztof Łuszczek. Pomysł, projekt i wykonanie: druh Krzysztof Łuszczek OSP Grojec FOTO: Krzysztof Łuszczek Pomysł, projekt i wykonanie: druh Krzysztof Łuszczek Jubileusz 100 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu 28 czerwca 2014 roku 28 czerwca 2014 roku Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 -

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 - MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D OLECKO 2015 - BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej VIII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M. SPISAKA CENTRUM SPORTU

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 35M2 - I PIĘTRO 1 AKTUALNIE OFERUJEMY Szanowni Państwo, W ofercie Surfland Sp. z o.o. Sp.k

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY KRADZIEŻOWEJ AC (GR. 3)

ZGŁOSZENIE SZKODY KRADZIEŻOWEJ AC (GR. 3) ZGŁOSZENIE SZKODY KRADZIEŻOWEJ AC (GR. 3) Nr szkody:... Nr polisy AC aktualnej na dzień szkody... Data i czas pozostawienia pojazdu (zaparkowania w miejscu kradzieży): - - godzina... Data i czas ostatniego

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14B Telefon 32 4718614, 32 4719450 www.mosir.jastrzebie.pl, mosir@xm.pl WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 1. Wakacyjna Szkółka Wspinaczki

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

VII PRZYSTANEK PaT. Lubliniec 2012. OFERTA PROGRAMU AKCJI DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA i POWIATU. Godzina Przedsięwzięcie Miejsce

VII PRZYSTANEK PaT. Lubliniec 2012. OFERTA PROGRAMU AKCJI DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA i POWIATU. Godzina Przedsięwzięcie Miejsce VII PRZYSTANEK PaT Lubliniec 2012 10 lipca (wtorek) OFERTA PROGRAMU AKCJI DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA i POWIATU 17.00 UROCZYSTE OTWARCIE VII PRZYSTANKU PaT - KONCERT Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji z

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Dz-10.0021.9.2015 UCHWAŁA Nr IX/80/2015 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej Informacje ogólne Wypadek Według Prawa o ruchu drogowym, wypadkiem jest zarówno zdarzenie z ofiarami, jak i drobna stłuczka bez rannych, potocznie nazywana kolizją.

Bardziej szczegółowo

I. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel uzyska informację, że uczeń spożywa alkohol lub używa narkotyki.

I. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel uzyska informację, że uczeń spożywa alkohol lub używa narkotyki. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY W V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. J Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Podstawowe akty prawne: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku Zaniemyśl, dnia 31.07.2015r WÓJT GMINY ZANIEMYŚL Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za pierwsze półrocze 2015 roku 1. Działalność GOKiR

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Kowalewo Pom. 14.08.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 1, 90-249 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 1, 90-249 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego o DMC do 11.990 kg dla Teatru Wielkiego w Łodzi w ramach zadania pn. Zakup używanego samochodu ciężarowego o DMC do 11990kg, o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA Kicin, dnia 16 grudnia 2013 r. Prokuratura Rejonowa Poznań-Wilda w Poznaniu ul. Solna 10 61-736 Poznań ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA Na podstawie art. 303 i 304 K.P.K zawiadamiamy,

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości

Agencja Nieruchomości Agencja Nieruchomości Kraków/Katowice Broszura nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. http:// KATOWICE GESTIDOM Sp. z o.o. oddział I ul. Kościuszki 5, 40-049 Katowice & 032.203.33.53, 203.33.05

Bardziej szczegółowo

ORAZ ZAPRASZAJĄ NA VENA SPORT FESTIVAL 2009 Dyrektorzy szkół, Nauczyciele wychowania fizycznego, Uczniowie i uczennice szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych województwa łódzkiego, Szanowni

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW Art. 77 k.w. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114)

Bardziej szczegółowo

XII Ogólnopolski Memoriał im. R. Bruskiego przeszedł do historii.

XII Ogólnopolski Memoriał im. R. Bruskiego przeszedł do historii. XII Ogólnopolski Memoriał im. R. Bruskiego przeszedł do historii. 27 września, po raz dwunasty, zjechały do Czerska młodzieżowe zespoły piłki ręcznej dziewcząt i chłopców. Przez trzy dni rywalizowano o

Bardziej szczegółowo

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 4 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie.

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 4 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. Regulamin szczegółowy 1.Definicja Organizator 1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 4 KJS Bielawa - zwany konkurencją przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

PEUGEOT Boxer 330 L1H1 2.2 110 KM Pan Artur Lisakowski

PEUGEOT Boxer 330 L1H1 2.2 110 KM Pan Artur Lisakowski PIOTR MIDERA DORADCA HANDLOWY TEL. 502904910 INTERVAPO Sp. z o. o. Ul. Elbląska 98B 80-718 Gdańsk Data: 15-07-2014 Oferta na samochód PEUGEOT Boxer 330 L1H1 2.2 110 KM Pan Artur Lisakowski Opis samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 0-32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 0-32/455 46 65 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl. www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. na wynajem długoterminowy 4 szt. samochodów osobowych na rzecz NITROERG S.A.

Formularz ofertowy. na wynajem długoterminowy 4 szt. samochodów osobowych na rzecz NITROERG S.A. Formularz ofertowy na wynajem długoterminowy 4 szt. samochodów osobowych na rzecz NITROERG S.A. Dane Wykonawcy Nazwa: Siedziba (adres):... tel./fax:. e-mail:. status prawny:. Przedmiot i wartość oferty

Bardziej szczegółowo

TRZECIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka 3.10.2015 REGULAMIN

TRZECIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka 3.10.2015 REGULAMIN TRZECIE Biegamy z Sercem dla Dzieci z Domu Dziecka 3.10.2015 REGULAMIN I. ORGANIZATOR oraz MIEJSCE ZAWODÓW: Organizatorem jest Fundacja Biegamy z Sercem, 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 35. Zawody odbędą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014 Kawęczyn: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Numer

Bardziej szczegółowo

Budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 21 grudnia 2015, 11:18 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 03 lipca 2015 Budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie fot. KWP Kraków

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty Konkurs plastyczny rozstrzygnięty Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni oraz świadomości, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w

Bardziej szczegółowo

II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku,

II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, II RUNDA KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI DIANA OLECKO 2015 BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: II RUNDĘ KLUBOWEGO PUCHARU POLSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 10 czerwca do 10 sierpnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 10 czerwca do 10 sierpnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. dnia 11 sierpnia 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 10 czerwca do 10 sierpnia 2008 r. 1. 17 czerwca 2008 r. - spotkanie z prezesem

Bardziej szczegółowo

Częstochowianin zadebiutował na koniec sezonu w Rajdzie Cieszyńska Barbórka

Częstochowianin zadebiutował na koniec sezonu w Rajdzie Cieszyńska Barbórka REKLAMA W prasie pisało CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 138 (343) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA-CZWARTEK, 26-27 LISTOPADA 2014 Cena 1,20 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU

STRATEGIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU STRATEGIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOWICZU I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DEWASTACJI MIENIA. 1. Oszacowanie wartości zniszczonego mienia. 2.

Bardziej szczegółowo

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRZYSTAŃ DLA TAŃCA 2 6 lipca GORZÓW 2015

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PRZYSTAŃ DLA TAŃCA 2 6 lipca GORZÓW 2015 Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego Buziaki Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec Aluzja Współorganizator Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU W RAMACH KAMPANII. UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT - EDYCJA - JESIEŃ 2015 r. Krajenka. TERMIN: 03 października 2015 roku, godz. 11.

REGULAMIN BIEGU W RAMACH KAMPANII. UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT - EDYCJA - JESIEŃ 2015 r. Krajenka. TERMIN: 03 października 2015 roku, godz. 11. REGULAMIN BIEGU W RAMACH KAMPANII UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT - EDYCJA - JESIEŃ 2015 r. Krajenka TERMIN: 03 października 2015 roku, godz. 11.00 MIEJSCE: Stadion Miejski przy ul. Parkowej w Krajence Zaproszeni:

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 2015-09-01 Informacje handlowe PLICHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Informacje handlowe przygotowane przez: Mateusz Jaśniewski Tel. 605428187 Informacje handlowe przygotowane dla: Plichta

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014

Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014 Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014 CELE GŁÓWNE: 1. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym. 2. Promowanie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47

Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. Bartoszycka 45/47 Falenica Budynek z 1953r, ocieplony w 2006r, pokrycie dachu wymienione w 2008r W czasie wykonywania w 2006r termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 52864-2012; data zamieszczenia: 22.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 52864-2012; data zamieszczenia: 22.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lutowiska/zamowienia_publiczne Lutowiska:

Bardziej szczegółowo