Zjazd Delegatów Okr gowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zjazd Delegatów Okr gowej Izby Aptekarskiej w Krakowie"

Transkrypt

1 Zjazd Delegatów Okr gowej Izby Aptekarskiej w Krakowie grudnia 2010r. Prezes Dolno l skiej Izby Aptekarskiej mgr farm. Piotr Bohater

2 Mar e e apteczne na leki refundowane o ró nych r cenach w wybranych krajach UE cena hurt. w Austria Belgia Finlandia ochy Norwegia Niemcy gry otwa Polska cena hurt. w 20 35% 37% 47% 35% 22% 28% 19% 21% 16% % 17% 42% 34% 11% 14% 14% 15% 12% % 10% 36% 30% 8% 9% 7% 10% 6% 50 UWAGA: rednia cena hurt. leku refundowanego w Polsce (i najprawdopodobniej równie na grzech i na otwie) jest ponad dwukrotnie ni sza, ni w krajach starej unii, dlatego w poszczególnych wierszach ceny hurtowe leków s ró ne dla Polski, otwy i gier w porównaniu z pozosta ymi krajami podanymi w tabeli.

3 Tabele mar w wybranych krajach UE cena hurtowa w Euro ród o: EMINET

4 Roczny dochód d przeci tnej apteki w Niemczech ród o: Treuhand Hannover GmbH

5 Protest aptekarzy w Niemczech - plakaty

6 Dyskusja z udzia em polityków

7 Leki o znacznie obni onej onej cenie nazwa mi dzynarodowa nazwa leku stara cena nowa cena ró nica cen % obni ki Atorvastatinum Atoris tabl.powl. 0,01 g 30 tabl.(3x10) 39,88 z 17,04 z -22,84 z -57,27% Atorvastatinum Atoris tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.(3x10) 63,81 z 30,74 z -33,07 z -51,83% Atorvastatinum Tulip tabl.powl. 0,01 g 30 tabl.(3x10) 33,27 z 23,06 z -10,21 z -30,69% Atorvastatinum Tulip tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.(3x10) 49,22 z 31,23 z -17,99 z -36,55% Lisinoprilum Diroton tabl. 0,01 g 28 tabl. 21,27 z 12,00 z -9,27 z -43,58% Lisinoprilum Diroton tabl. 0,02 g 28 tabl. 31,33 z 19,41 z -11,92 z -38,05% Lisinoprilum Diroton tabl. 5 mg 28 tabl.(2 x 14) 15,65 z 9,47 z -6,18 z -39,49% Lisinoprilum Prinivil tabl. 0,01 g 28 tabl. 27,77 z 18,85 z -8,92 z -32,12% Lisinoprilum Prinivil tabl. 0,02 g 28 tabl. 37,08 z 18,28 z -18,80 z -50,70% Lisinoprilum Prinivil tabl. 5 mg 28 tabl. 22,53 z 14,65 z -7,88 z -34,98% Losartanum Lorista tabl.powl. 0,05 g 28 tabl. 43,94 z 24,08 z -19,86 z -45,20% Losartanum kalicum Xartan tabl.powl. 0,05 g 30 tabl.(1x30) 46,33 z 32,64 z -13,69 z -29,55% Omeprazolum Bioprazol kaps.twarde 0,02 g 14 kaps. 31,53 z 26,41 z -5,12 z -16,24% Omeprazolum Bioprazol kaps.twarde 0,02 g 28 kaps. 53,94 z 34,65 z -19,29 z -35,76% Omeprazolum Gasec 20 Gastrocaps kaps. 0,02 g 28 kaps. 51,26 z 36,34 z -14,92 z -29,11% Omeprazolum Helicid 20 kaps. 0,02 g 28 kaps. 47,83 z 31,96 z -15,87 z -33,18% Omeprazolum Notis 20 kaps.dojel.twarde 0,02 g 14 kaps. 27,72 z 18,00 z -9,72 z -35,06% Omeprazolum Notis 20 kaps.dojel.twarde 0,02 g 28 kaps. 49,46 z 34,60 z -14,86 z -30,04% Omeprazolum Omar kaps.dojel.twarde 0,02 g 30 kaps. 48,02 z 34,25 z -13,77 z -28,68% Omeprazolum Ortanol kaps.twarde 0,02 g 28 kaps. 53,89 z 31,96 z -21,93 z -40,69% Omeprazolum Polprazol kaps.twarde 0,02 g 28 kaps.(blist.) 60,24 z 43,00 z -17,24 z -28,62% Omeprazolum Prazol kaps. 0,02 g 28 kaps. 46,60 z 31,96 z -14,64 z -31,42% Omeprazolum Ulzol kaps. 0,02 g 28 kaps.(4 blist.po 7kaps 53,13 z 46,36 z -6,77 z -12,74%

8 Leki o znacznie obni onej onej cenie nazwa mi dzynarodowa nazwa leku stara cena nowa cena ró nica cen % obni ki Simvastatinum Cardin 20 tabl.powl. 0,02 g 30 tabl. 35,35 z 28,00 z -7,35 z -20,79% Simvastatinum Cardin 40 tabl.powl. 0,04 g 30 tabl. 58,35 z 49,59 z -8,76 z -15,01% Simvastatinum Simgal tabl.powl. 0,02 g 28 tabl. 35,23 z 25,01 z -10,22 z -29,01% Simvastatinum Simgal tabl.powl. 0,04 g 28 tabl. 55,73 z 45,50 z -10,23 z -18,36% Simvastatinum Simvacard 20 tabl.powl. 0,02 g 28 tabl. 32,99 z 23,44 z -9,55 z -28,95% Simvastatinum Simvacard 40 tabl.powl. 0,04 g 28 tabl. 54,50 z 47,69 z -6,81 z -12,50% Simvastatinum Simvachol tabl.powl. 0,01 g 28 tabl. 21,87 z 13,32 z -8,55 z -39,09% Simvastatinum Simvachol tabl.powl. 0,02 g 28 tabl.(2 x 14) 32,99 z 23,85 z -9,14 z -27,71% Simvastatinum Simvachol tabl.powl. 0,04 g 28 tabl. 62,40 z 43,00 z -19,40 z -31,09% Simvastatinum SimvaHexal 20 tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.(blist.) 34,51 z 27,15 z -7,36 z -21,33% Simvastatinum SimvaHexal 20 tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.(pojem.) 34,51 z 27,15 z -7,36 z -21,33% Simvastatinum SimvaHexal 40 tabl.powl. 0,04 g 30 tabl.(blist.) 57,08 z 39,71 z -17,37 z -30,43% Simvastatinum SimvaHexal 40 tabl.powl. 0,04 g 30 tabl.(pojem.) 57,08 z 39,71 z -17,37 z -30,43% Simvastatinum Simvasterol tabl.powl. 0,01 g 28 tabl.(blist.) 28,29 z 19,27 z -9,02 z -31,88% Simvastatinum Simvasterol tabl.powl. 0,02 g 28 tabl.(blist.) 44,00 z 27,50 z -16,50 z -37,50% Simvastatinum Simvasterol tabl.powl. 0,04 g 28 tabl.(blist.) 67,91 z 45,01 z -22,90 z -33,72% Simvastatinum Vasilip tabl.powl. 0,01 g 28 tabl. 23,02 z 13,53 z -9,49 z -41,23% Simvastatinum Vasilip tabl.powl. 0,02 g 28 tabl. 38,00 z 23,74 z -14,26 z -37,53% Simvastatinum Vasilip tabl.powl. 0,04 g 28 tabl.(4 x 7) 64,57 z 40,82 z -23,75 z -36,78% Simvastatinum Zocor 10 tabl.powl. 0,01 g 28 tabl. 38,29 z 31,78 z -6,51 z -17,00% Simvastatinum Zocor 20 tabl.powl. 0,02 g 28 tabl. 44,69 z 29,83 z -14,86 z -33,25% Simvastatinum Zocor 40 tabl.powl. 0,04 g 28 tabl. 74,83 z 45,82 z -29,01 z -38,77% Simvastatinum Zocor 80 tabl.powl. 0,08 g 14 tabl. 64,62 z 45,47 z -19,15 z -29,63% Simvastatinum Zocor 80 tabl.powl. 0,08 g 28 tabl. 125,23 z 87,82 z -37,41 z -29,87%

9 Obni ki cen wybranych leków w w Danii

10 System przetargowy w Holandii Przetargi zbiorcze Przetargi na poszczególne substancje czynne Simvastatin, Pravastatin, Omeprazole brak lipiec 2008: Alendronic acid, Alfuzosin, amlodipine, captopril, ciprofloxacin, Citalopram, Clarithromycin, Codeine, Enalapril, Levonorgestrel, Finasteride, Fluoxetine, Fluvoxamine, Fosinopril, Gliclazide, Glimepiride, Ibuprofen, Lansoprazole, Lisinopril, Metformin, Metoprolol, Mirtazapine, Ondansetron, Paroxetine, Perindopril, Quinapril, Ramipril, Ranitidine, Risperidone, Sertraline, Sumatriptan, Tamsulozin, Tolbutamide dodane w lipcu 2009 : Amoxicillin, Amoxicillin + Clavulanic Acid, Bethi stine, Biclutamide, Cyproterone + Ethinylestradiol, Diclofenac, Fentanyl (patch), Fluticasone (nasal spray), Granisetron, Naproxen, Octreotide, Oxycodone, Pergolide, Ropinirole, Sotalol, Venlafaxine, Pantoprazole 10

11 Przyk ady obni onych onych cen leków w w Holandii w roku 2008 Omeprazole 20mg 0,36 0,05-88% Alendronc acid 70mg 4,99 0,36-93% Paroxetine 20mg 0,37 0,07-82% Simvastatin 40mg 0,27 0,04-84% Amlodipine 5mg 0,19 0,03-85%

12

13

14

15 negocjacje nowa nadzieja?

16 Zmiany na listach refundacyjnych r.

17 Liczba leków w o obni onej onej oraz zwi kszonej zap acie acie pacjenta lista podst.-uzup uzup liczba leków obni ka zap aty pacjenta zwi kszenie zap aty pacjenta z 5-10 z 1-5 z 0,20-1 z 0-0,20 z przedzia y kwot zmian zap aty pacjenta

18 Liczba leków w o obni onej onej oraz zwi kszonej zap acie acie pacjenta lista przewl. 120 liczba leków z z 5-10 z 1-5 z 0,20-1 z 0-0,20 z przedzia y kwot zmian zap aty pacjenta obni ka zap aty pacjenta zwi kszenie zap aty pacjenta

19 Poziom wspó p acenia pacjentów za leki wydawane z przepisu lekarza w krajach UE 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,3% 99,70% 95,20% 4,8% 94,70% 5,3% 94,00% 6,0% 92,90% 7,1% 90,80% 9,2% 90,10% 9,9% 90,00% 10,0% 90,00% 10,0% 84,80% 15,2% 83,50% 16,5% 83,30% 16,7% 80,10% 19,9% 74,00% 26,0% 69,40% 30,6% 65,90% 34,1% 60,10% 39,9% 56,30% 43,7% 35,00% 65,0% cz pokrywana przez fundusz ochrony zdrow ia cz acona przez pacjenta Holandia ochy Francja Wielka Brytania Hiszpania Norwegia Niemcy Szwajcaria Irlandia Grecja Austria Belgia gry Szwecja Portugalia Finlandia Dania owenia Polska

20 Tradycyjne czynno ci ci fachowe w aptece wydawanie leków (obejmuj ce te sprawdzanie mo liwych b b dów w pope nianych przez lekarzy na receptach) sporz dzanie leków w recepturowych fachowe porady dotycz ce ce leczenia ró nych r chorób oraz samoleczenia informacje na temat leków w dla pacjentów informacje na temat leków w dla lekarzy 26th of June 2010, Sofia 20

21 Nowa rola aptek w systemie ochrony zdrowia Nadzór r nad stosowaniem leków wywiad na temat stosowanych przez pacjentów w leków powtórne wydanie leków w (ze zni k ) Wydawanie leków w przepisanych w postaci: nazwa mi dzynarodowa, dawkowanie, czas trwania terapii Profilaktyka pomiar ci nienia nienia, pomiar poziomu cholesterolu, kontrola BMI rzucanie palenia i leczenie nadwagi/oty o ci - porady i leki profilaktyka chorób b nowotworowych Farmakoterapia chorób b przewlek ych choroby uk adu kr enia, cukrzyca, astma, choroby nowotworowe poprawa stosowania si pacjentów w do zalecanej terapii Szczepienia w aptekach 21

22 Ewolucja opieki farmaceutycznej jest nieod cznym elementem wykonywania zawodu aptekarza podlega ewolucji w wyniku zmieniaj cych si : - warunków w funkcjonowania aptek - poziomu kszta cenia podyplomowego - poziomu wiedzy i oczekiwa pacjentów - zmian demograficznych spo ecze ecze stw europejskich - mo liwo liwo ci technologicznych - wiedzy na temat korzy ci dla systemów w ochrony zdrowia - do wiadcze wiadcze innych krajów - mo liwo liwo ci refundacji prowadzonej opieki farmaceutycznej b dzie mia a a kluczowe znaczenie dla okre lenia roli aptek i aptekarzy w systemie ochrony zdrowia w przysz o ci

23 Zmiany demograficzne - Niemcy ród o: Niemiecki Urz d Statystyczny, IMS Health 23

24 Zmiany demograficzne Holandia wiek > 65 lat ród o: CBS, KNMP 24

25 Liczba przepisywanych leków - Niemcy ród o: IMS Health 25

26 Liczba przepisywanych leków Holandia Source: SFK, KNMP 26

27 Liczba pacjentów w cierpi cych cych na zaburzenia pami ci i koncentracji - Niemcy ród o: StaBa, IGES 27

28 Nowy model funkcjonowania aptek - W ochy 2009r. - utworzony zosta komitet, którego celem by o o opracowanie nowego modelu funkcjonowania aptek we W oszechw Przeniesienie cz ci us ug ug zwi zanych zanych z ochron zdrowia ze szpitali i o rodko rodków w zdrowia do aptek liczba aptekarzy we W oszech W jest wystarczaj ca ca (rocznie oko o o 3 tys. farmaceutów w otrzymuje PWZ) brakuje lekarzy W ci gu lat zostanie zamkni ta pewna liczba szpitali publicznych z powodów w oszcz dno dno ciowych Dane w miliardach rok Leczenie Leki State: ( %) ( %) Wydatki na refundacj leków w we W oszech W ros y y w ci gu ostatnich dziesi ciu lat prawie dwukrotnie wolniej, ni koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego Nowe za o enie enie: mniej leczenia szpitalnego i wi cej profilaktyki oraz opieki w domu 28

29 Nowy system refundacji - W ochy Zast pienie mar y y aptecznej przez op at at sta za wydawane leki i us ugi ugi farmaceutyczne Ministerstwo zdrowia rozpocz o o prowadzi formalne negocjacje w czerwcu 2009r. (pierwsze spotkanie 16 czerwca) Negocjacje mog zosta zako czone do ko ca 2010r. Nowy system ma szans wej w ycie ju 1 stycznia 2011r. Wszystkie apteki powinny mie mo liwo liwo wykonywania nowych us ug ug farmaceutycznych Apteki musz mie jednak zapewnione w a ciwe warunki ekonomiczne,, aby mog y by w stanie przej nowe obowi zki Koszty refundacji dodatkowych us ug ug zostan pokryte z uzyskanych oszcz dno dno ci w systemie ochrony zdrowia 29

30 Refundacja nowych us ug ug - W ochy Wst pne przyk adowe propozycje op at: Wydawanie leków: 3-5 Testy w profilaktyce chorób b uk adu kr enia: Testy diagnostyczne dla diabetyków: Kontrola ci nienia krwi: Rz d: refundacja nowych us ug ug farmaceutycznych zostanie sfinansowana z oszcz dno dno ci w innych sektorach systemu ochrony zdrowia Aptekarze: mo emy wst pnie oferowa nowe us ugi ugi farmaceutyczne nawet za odp atno atno ci pacjentów 26th of June 2010, Sofia 30

31 Wymiar ekonomiczny bezp atnych porad fachowych - Finlandia Zgodnie z szacunkami PricewaterhouseCoopers, dzi ki udzielanym poradom fachowym w fi skich aptekach: liczba wizyt pacjentów w u lekarzy pierwszego kontaktu w ci gu roku jest mniejszao 6.2 miliona liczba wizyt pacjentów w u lekarza w nag ych przypadkach (pogotowie) jest mniejsza o 750 tysi cy porady aptekarzy pozwalaj zmniejszy o 123 tysi ce liczb nocy sp dzonych przez pacjentów w w szpitalach, W sumie oszcz dno dno ci rz du 565 milionów w Euro rocznie,, przy czym oszcz dno dno ci: 300 mln Euro wynikaj z mniejszej liczby wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu 75 mln Euro stanowi oszcz dno dno ci wynikaj ce z mniejszej ilo ci wizyt u lekarza w nag ych przypadkach 100 mln Euro oszcz dno dno ci wynika z mniejszej ilo ci przypadków w leczenia szpitalnego oraz mniejszej ilo ci wypisywanych recept Bezp atne porady fachowe udzielane w fi skich aptekach w zakresie ochrony zdrowia przynosz rocznie 411 mln Euro oszcz dno dno ci, a porady dotycz ce ce w a ciwego w stosowania przepisanych leków w przynosz rocznie korzy ci na poziomie 146 mln Euro!: Ludno Finlandii wynosi oko o 5.4 mln i w kraju tym jest 807 aptek 31

32

33 Zmiany legislacyjne w zakresie opieki farmaceutycznej W gry (1 stycznia 2009) Opieka farmaceutyczna zdefiniowana w ustawie Oficjalnie uznana jako us uga uga medyczna Wykonywana przez aptekarzy posiadaj cych odpowiedni certyfikat Wydawanie leków w uznane jako us uga uga zdrowotna Propozycja zast pienia mar y y aptecznej przez op at at sta Programy pilota owe owe zako czone sukcesem 26th of June 2010, Sofia 33

34 Moratorium na otwieranie nowych aptek W gry od po owy owy lipca 2010r. do 31 grudnia 2010r. Obowi zuje zakaz otwierania nowych,, z wyj tkiem miast, w których nie ma jeszcze aptek kryteria geograficzne i demograficzne kryterium w asnow asno ciowe sztywne ceny na leki refundowane zakaz sprzeda y y leków w przez automaty minimalna ilo zatrudnionego personelu fachowego na podstawie godzin czynno ci ci apteki oraz ilo ci realizowanych recept 34

35 Dyrektywa unijna Pharmacovigilance przyj ta przez Parlament Europejski 22 wrze nia 2010r. okre la rol aptekarzy w systemie zg aszania dzia a niepo danych oraz interakcji leków jednym z g ównych g celów w jest zwi kszenie ilo ci dost pnych informacji o lakach, stosowanych przez du e e populacje pacjentów, po ich zarejestrowaniu dost p p do bazy danych w ramach Unii Europejskiej wprowadzenie kategorii leków w podlegaj cych szczególnemu nadzorowi informacja na ulotce leku o mo liwo liwo ci zg aszania dzia a niepo danych aptekarzom 18 miesi cy na wprowadzenie w ycie Dyrektywy w krajach UE

36 Leki podrobione w UE narastaj cy problem w ci gu dwóch miesi cy 2009r. przej to na granicach UE 34 miliony tabletek leków w podrobionych w ród d leków w podrobionych by y y te podrobione antybiotyki, leki przeciwnowotworowe, Viagra, leki przeciwbólowe i obni aj aj ce poziom cholesterolu liczba podrobionych leków w wysy anych do UE szybko ro nie unijny raport z lipca 2009r. zawiera stwierdzenie, e e wiele leków w podrobionych by o o przesy anych z Indii w czerwcu 2009r. ministrowie zdrowia krajów w UE zatwierdzili prawne propozycje maj ce na celu uniemo liwienie wprowadzania do obrotu leków podrobionych lub sfa szowanych szowanych zatwierdzone propozycje obejmuj dodatkowe zabezpieczenia unikalne kody leków, hologramy, bardziej rygorystyczna kontrola dostawców szacunkowa warto rynku leków w podrobionych w UE wynosi ponad 14 miliardów w Euro

37 Alli (orlistat) podrobiony Pilna informacja FDA z dnia 18 stycznia 2010: ostrze enie enie o podrobionych lekach - zawiera y sibutramin zamiast orlistatu dzia ania ania uboczne i przeciwwskazania - pierwsze doniesienia pacjentów w do GSK ju na pocz tku grudnia dystrybucja przez Internet - dotychczas brak doniesie o wykrytych podrobionych preparatach Alli w pozosta ych kana ach ach dystrybucji g ówne ró nice r w wygl dzie podrobionych preparatów Alli - brak numeru serii - data wa no no ci zawiera miesi c, dzie i rok (np( np ), a oryginalne preparaty Alli zawieraj dat wa no no ci w postaci miesi c c i rok (np( np.. 05/12) - plastikowy pojemnik jest troch smuklejszy i ma szersz nakr tk tk - wewn trzna folia zabezpieczaj ca ca bez nadruku - wi ksze kapsu ki ki z bia ym proszkiem zamiast ma ych bie ych peletek

38 Alli (orlistat) oryginalny i podrobiony oryginalny podrobiony

39 Alli (orlistat) oryginalny i podrobiony oryginalny podrobiony

40 Alli (orlistat) oryginalny i podrobiony oryginalny podrobiony

41 Projekt dyrektywy unijnej dotycz cej cej leków w podrobionych niezb dne s s nowe rozwi zania zania prawne - dotychczas ryzyko w legalnych kana ach ach dystrybucji jest ma e, ale stale ro nie - nale y y ju teraz podj w a ciwe kroki - wiele rozwi za za zwi kszaj kszaj cych poziom bezpiecze stwa dydtrybucji leków jest mo liwych do implementacji przy akceptowalnych kosztach proponowane rozwi zania zania - b d obowi zywa zywa y y na terenie ca ej UE (umo liwi to równoczer wnocze nie nie obni enie kosztów w jednostkowych) - nale y y przeanalizowa i wzi pod uwag ju funkcjonuj ce ce systemy w niektórych krajach UE (np( np.. w Belgii i Szwecji) - unikatowe kody leków jednakowe w ca ej UE, ale ich przedstawienie (np.. kody kreskowe 1D lub 2D) zale ne od decyzji w poszczególnych krajach - KE wybierze obowi zuj zuj ce rozwi zania zania technologiczne po konsultacjach z mo liwie du liczb zainteresowanych stron

42 kluczowe decyzje Projekt dyrektywy unijnej dotycz cej cej leków w podrobionych - autoryzacja tylko w momencie wydawania leku lub system ledzenia ca ej drogi leku od producenta do apteki i pacjenta - jednostkowe koszty autoryzacji b d b mniejsze je li kodowaniem b dzie b obj ta jak najwi ksza liczba leków, na terenie ca ej UE - kodowane powinny by zarówno leki na recept (oryginalne i generyczne) jak i leki OTC (brak kodowania np.. leków w OTC znacznie zwi kszy kszy oby ryzyko ich podrabiania) - problemy z wysy kow kow sprzeda leków (stosunkowo du a atwo tworzenia fa szywych witryn internetowych) - dotychczas trzy propozycje systemów: EFPIA, Aegate,, EDQM proponowane rozwi zania zania musz uwzgl dnia dnia - poufno przechowywanych danych - kryteria dost pu do bazy danych - w asno bazy danych - koszty systemu i wp yw na codzienn prac nie mog powa nie obci a aptek

43 Struktura systemu weryfikacji unikalnych kodów w leków producent hurtownia hurtownia aptekarz pacjent unikalny kod weryfikacja weryfikacja wydawanie kod 2D na opakowaniu transfer danych baza danych dodatkowe mo liwo liwo ci systemu: sprawdzanie terminów w wa no no ci, wycofywanie serii

44 Pilot systemu opracowanego przez w Szwecji, w regionie Sztokholmu w okresie od 17 wrze nia 2009 do 25 stycznia 2010 (4 miesi ce) 25 aptek 180 stanowisk wydawania leków (od 2 do 10 w poszczególnych aptekach) 14 producentów, 25 ró nych r leków, ok opakowa (Amgen, Astra-Zeneca Zeneca, Bayer HealthCare, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Janssen Cilag, Lundebeck, Merck Serono, Novartis, Novo Nordisk, Nycomed, Pfizer, Roche, Sanofi Aventis) etykiety z unikalnymi kodami naklejone przez dydtrybutorów hurtowych (Tamro( AB i KD Pharma AB) serwer z baz unikalnych kodów w leków w w Niemczech

45 Pilot systemu opracowanego przez przeci tna dost pno pno systemu: 99,8% zakres dost pno pno ci dla poszczgólnych aptek: od 96,9% do 100% apteka Odp < 0,5s 0,5s < Odp < 1,0s 1,0s < Odp < 2,0s Odp > 2,0s przeci tnie 94,4% 5,4% 0,2% 0,1% najszybsza 97,2% 2,6% 0,1% 0,1% najwolniejsza 87,0% 12,2% 0,7% 0,1% zdarzenia szczególne wyniki weryfikacji: - nieznane opakowanie - lek ju by wydany (po weryfikacji numeru leku, numeru serii, daty wa no no ci i unikalnego kodu) - anulowanie znacznika wydania ju wydanego leku - anulowanie znacznika wydania leku, który jeszcze nie by wydany

46 Pilot systemu opracowanego przez Aegate w 2009r. w Belgii i Grecji weryfikacji poddano ju ponad 2 miliony opakowa leków we W oszech w programie pilota owym owym wzi o o udzia 320 aptek w regionie Brescia w okresie od czerwca do sierpnia 2010r. rozpocz te zostan testy w Niemczech: (raport we wrze niu 2010r.) - dane dotycz ce ce wydawanych leków w nale do aptek - stosowane kody kreskowe 2D zawieraj ce: unikalny kod leku krajowy numer leku PZN numer serii data wa no no ci - testach obejmuj : 14 producentów w leków 30 produktów w leczniczych 4 firmy informatyczne dostarczaj ce ce oprogramowanie dla aptek 80 aptek obs ugiwanych przez jedn z czterech firm informatycznych

47 System opracowany przez EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare) EDQM jest organizacj mi dzyrz dzyrz dow,, gwarantuj c poufno danych unikalne kody leków w UMI = Unique Medicine Identifier per item (tworzenie tych kodów w mo e e si odbywa z wykorzystaniem dotychczasowych systemów) ledzenie ca ej drogi leku (Track & Trace Service) mo liwo liwo weryfikacji autentyczno ci ci kodów w leków w przez apteki prowadz ce wysy kow kow sprzeda leków mo liwo liwo weryfikacji kodów w przez pacjentów w (komunikaty SMS)

48 Opieka farmaceutyczna wymierne korzy ci Unia Europejska niew a ciwe stosowanie przez pacjentów przepisanych leków - szacuje si, e e z tego powodu umiera rocznie prawie osób - roczne straty materialne nawet do 1,25 miliarda Euro - nawet do 50% pacjentów przewlekle chorych nie stosuje swoich leków zgodnie z zaleceniami lekarza Portugalia kampania skierowana do diabetyków pacjentów w choruj cych cych na cukrzyc - koszty leczenia przekroczy y y w 2008r. miliard Euro (7% rocznych wydatków w na ochron zdrowia, 0,7% PKB) - jednym z najwa niejszych niejszych celów w kampanii jest bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów - korzy ci bezpo rednie oceniono na 274 milionów w Euro - korzy ci bezpo rednie i po rednie oceniono na 411 milionów w Euro (43 Euro miesi cznie na pacjenta)

49 Stany Zjednoczone Szczepienia w aptekach wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych aptekarzy - wykonywane we wszystkich 50 stanach - na podstawie na podstawie recepty pisemnej lub ustnej - w okresie od lipca 2004 do czerwca 2005 procentowa ilo wybranych szczepie w aptekach wynosi a: (na podst. wyników w bada w 17 stanach) 10,0% - WZW A, WZW B 30.4% - grypa 36,2% - pneumokoki 68,1% - szczepienia zwi zane zane z podró ami Wielka Brytania - wybrane szczepienia na podstawie recepty lub bez recepty dla okre lonej grupy pacjentów - wykonywane w lokalnym porozumieniu z lekarzami, piel gniarkami oraz innymi pracownikami fachowymi s u by s zdrowia - w zakresie tego porozumienia wykonywane s s szczepienia przeciw grypie, wince, odrze, ró yczce, r meningokokom i WZW B

50 Portugalia kampania szczepie przeciw grypie (pa dziernik 2008 marzec 2009) uczesniczy o w niej aptek (60% wszystkich aptek) oko o o 91% szczepie w aptekach wykonanych przez odpowiednio przeszkolonych farmaceutów w podanym okresie zaszczepiono oko o pacjentów (statystycznie 206 w jednej aptece) udzia szczepie w aptekach osi gn gn prawie 25%, w tym oko o o 50,4% pacjentów w w wieku powy ej 65 lat zdecydowana wi kszo kszo pacjentów w by a a bardzo zadowolone z mo liwo liwo ci szczepienia w aptece: - 98,6% bardzo odpowiada y y mo liwe godziny szczepienia - 91,4% odpowiada o, o, e e nie by o o konieczne wcze niejsze umówienie wizyty - 96% by a a zadowolona z przekazanych przez aptekarzy informacji - 97,9% pacjentów w zadeklarowa o, o, e e maj zamiar zaszczepi si w aptece w przysz ym ym roku nie odnotowano dotychczas adnego przypadku wstrz su su anafilaktycznego b d cego b wynikiem szczepienia w aptece UWAGA: W latach 2009/10 liczba szczepie w aptekach zwi kszy kszy a si do ok. 33%, a liczba uczestnicz cych cych aptek do

51 Portugalia kampania promuj ca szczepienia przeciw HPV (kwiecie maj 2009) ulotki informacyjne dla m odych m kobiet, zawieraj ce informacje o szczepieniu ochronnym oraz innych dzia aniach aniach profilaktycznych zapobiegaj cym nowotworowi szyjki macicy mo liwo liwo szczepienia w aptece, po przedstawieniu recepty (kobiet w wieku lat) kampania prowadzona we wspó pracy pracy z ró nymir organizacjami (m.in. towarzystwa medyczne, )

52 Hiszpania kampania informacyjna dotycz ca ca nowotworów w piersi kampania prowadzona w 2007r. we wspó pracy pracy z Hiszpa skim skim Towarzystwem Onkologicznym przygotowane ulotki dla pacjentów w i plakaty dla aptek has o o kampanii: Je li wcze nie wykryty, atwiejsza terapia ulotki zawieraj m.in. informacje wyja niaj niaj ce: - co to jest mammogram - jak jest wykonywany - kto powinien podda si takiemu badaniu - jakie s s g ówne zalety tego badania

53 Czechy, Dania, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, kampania informacyjna dotycz ca ca antybiotyków rocznie w UE umiera ok pacjentów w z powodu infekcji wywo anych bakteriami opornymi na antybiotyki kampania prowadzona w wielu krajach europejskich przygotowane ulotki dla pacjentów w i plakaty dla aptek ulotki zawieraj m.in. informacje wyja niaj niaj ce: - konieczno stosowania antybiotyków w okre lon lon ilo dni - jak za ywa ywa antybiotyki aby poprawi ich wch anianie - co zrobi,, kiedy zapomni si za y antybiotyku - dzia ania ania uboczne i jak mo na ich unikn - racjonalne stosowanie antybiotyków w u dzieci

54 Opieka farmaceutyczna - refundacja nie ma kraju w Europie, w którym refundacja opieki farmaceutycznej stanowi aby aby znacz cy cy element przychodów w apteki w niewielkim zakresie niektóre elementy opieki farmaceutycznej refundowane s s w: - Wielkiej Brytanii (Medicines( Use Review, Repeat Dispensing) - Portugalii (szczepienia w aptekach) podejmowane s s próby wprowadzenia zmian legislacyjnych, umo liwiaj liwiaj cych cz ciow refundacj opieki farmaceutycznej: - we W oszechw - na W grzechw op ata sta a a za wydawane leki mo e e by w pewnym zakresie traktowana jako refundacja opieki farmaceutycznej - np.. w Niemczech, Danii, Belgii (od stycznia 2010r.) - przewiduje si, e e w przysz o ci op ata sta a a zast pi mar apteczn w wi kszo kszo ci krajów w europejskich

55 X Mistrzostwa Polski Farmaceutów w w Narciarstwie Alpejskim Karpacz

56 X Mistrzostwa Polski Farmaceutów w w Narciarstwie Alpejskim Karpacz

57 X Mistrzostwa Polski Farmaceutów w w Narciarstwie Alpejskim Karpacz

58 X Mistrzostwa Polski Farmaceutów w w Narciarstwie Alpejskim Karpacz

59 X Mistrzostwa Polski Farmaceutów w w Narciarstwie Alpejskim Karpacz

60 Dzi kuj za uwag Prezes Dolno l skiej Izby Aptekarskiej mgr farm. Piotr Bohater