Zjazd Delegatów Okr gowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zjazd Delegatów Okr gowej Izby Aptekarskiej w Krakowie"

Transkrypt

1 Zjazd Delegatów Okr gowej Izby Aptekarskiej w Krakowie grudnia 2010r. Prezes Dolno l skiej Izby Aptekarskiej mgr farm. Piotr Bohater

2 Mar e e apteczne na leki refundowane o ró nych r cenach w wybranych krajach UE cena hurt. w Austria Belgia Finlandia ochy Norwegia Niemcy gry otwa Polska cena hurt. w 20 35% 37% 47% 35% 22% 28% 19% 21% 16% % 17% 42% 34% 11% 14% 14% 15% 12% % 10% 36% 30% 8% 9% 7% 10% 6% 50 UWAGA: rednia cena hurt. leku refundowanego w Polsce (i najprawdopodobniej równie na grzech i na otwie) jest ponad dwukrotnie ni sza, ni w krajach starej unii, dlatego w poszczególnych wierszach ceny hurtowe leków s ró ne dla Polski, otwy i gier w porównaniu z pozosta ymi krajami podanymi w tabeli.

3 Tabele mar w wybranych krajach UE cena hurtowa w Euro ród o: EMINET

4 Roczny dochód d przeci tnej apteki w Niemczech ród o: Treuhand Hannover GmbH

5 Protest aptekarzy w Niemczech - plakaty

6 Dyskusja z udzia em polityków

7 Leki o znacznie obni onej onej cenie nazwa mi dzynarodowa nazwa leku stara cena nowa cena ró nica cen % obni ki Atorvastatinum Atoris tabl.powl. 0,01 g 30 tabl.(3x10) 39,88 z 17,04 z -22,84 z -57,27% Atorvastatinum Atoris tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.(3x10) 63,81 z 30,74 z -33,07 z -51,83% Atorvastatinum Tulip tabl.powl. 0,01 g 30 tabl.(3x10) 33,27 z 23,06 z -10,21 z -30,69% Atorvastatinum Tulip tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.(3x10) 49,22 z 31,23 z -17,99 z -36,55% Lisinoprilum Diroton tabl. 0,01 g 28 tabl. 21,27 z 12,00 z -9,27 z -43,58% Lisinoprilum Diroton tabl. 0,02 g 28 tabl. 31,33 z 19,41 z -11,92 z -38,05% Lisinoprilum Diroton tabl. 5 mg 28 tabl.(2 x 14) 15,65 z 9,47 z -6,18 z -39,49% Lisinoprilum Prinivil tabl. 0,01 g 28 tabl. 27,77 z 18,85 z -8,92 z -32,12% Lisinoprilum Prinivil tabl. 0,02 g 28 tabl. 37,08 z 18,28 z -18,80 z -50,70% Lisinoprilum Prinivil tabl. 5 mg 28 tabl. 22,53 z 14,65 z -7,88 z -34,98% Losartanum Lorista tabl.powl. 0,05 g 28 tabl. 43,94 z 24,08 z -19,86 z -45,20% Losartanum kalicum Xartan tabl.powl. 0,05 g 30 tabl.(1x30) 46,33 z 32,64 z -13,69 z -29,55% Omeprazolum Bioprazol kaps.twarde 0,02 g 14 kaps. 31,53 z 26,41 z -5,12 z -16,24% Omeprazolum Bioprazol kaps.twarde 0,02 g 28 kaps. 53,94 z 34,65 z -19,29 z -35,76% Omeprazolum Gasec 20 Gastrocaps kaps. 0,02 g 28 kaps. 51,26 z 36,34 z -14,92 z -29,11% Omeprazolum Helicid 20 kaps. 0,02 g 28 kaps. 47,83 z 31,96 z -15,87 z -33,18% Omeprazolum Notis 20 kaps.dojel.twarde 0,02 g 14 kaps. 27,72 z 18,00 z -9,72 z -35,06% Omeprazolum Notis 20 kaps.dojel.twarde 0,02 g 28 kaps. 49,46 z 34,60 z -14,86 z -30,04% Omeprazolum Omar kaps.dojel.twarde 0,02 g 30 kaps. 48,02 z 34,25 z -13,77 z -28,68% Omeprazolum Ortanol kaps.twarde 0,02 g 28 kaps. 53,89 z 31,96 z -21,93 z -40,69% Omeprazolum Polprazol kaps.twarde 0,02 g 28 kaps.(blist.) 60,24 z 43,00 z -17,24 z -28,62% Omeprazolum Prazol kaps. 0,02 g 28 kaps. 46,60 z 31,96 z -14,64 z -31,42% Omeprazolum Ulzol kaps. 0,02 g 28 kaps.(4 blist.po 7kaps 53,13 z 46,36 z -6,77 z -12,74%

8 Leki o znacznie obni onej onej cenie nazwa mi dzynarodowa nazwa leku stara cena nowa cena ró nica cen % obni ki Simvastatinum Cardin 20 tabl.powl. 0,02 g 30 tabl. 35,35 z 28,00 z -7,35 z -20,79% Simvastatinum Cardin 40 tabl.powl. 0,04 g 30 tabl. 58,35 z 49,59 z -8,76 z -15,01% Simvastatinum Simgal tabl.powl. 0,02 g 28 tabl. 35,23 z 25,01 z -10,22 z -29,01% Simvastatinum Simgal tabl.powl. 0,04 g 28 tabl. 55,73 z 45,50 z -10,23 z -18,36% Simvastatinum Simvacard 20 tabl.powl. 0,02 g 28 tabl. 32,99 z 23,44 z -9,55 z -28,95% Simvastatinum Simvacard 40 tabl.powl. 0,04 g 28 tabl. 54,50 z 47,69 z -6,81 z -12,50% Simvastatinum Simvachol tabl.powl. 0,01 g 28 tabl. 21,87 z 13,32 z -8,55 z -39,09% Simvastatinum Simvachol tabl.powl. 0,02 g 28 tabl.(2 x 14) 32,99 z 23,85 z -9,14 z -27,71% Simvastatinum Simvachol tabl.powl. 0,04 g 28 tabl. 62,40 z 43,00 z -19,40 z -31,09% Simvastatinum SimvaHexal 20 tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.(blist.) 34,51 z 27,15 z -7,36 z -21,33% Simvastatinum SimvaHexal 20 tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.(pojem.) 34,51 z 27,15 z -7,36 z -21,33% Simvastatinum SimvaHexal 40 tabl.powl. 0,04 g 30 tabl.(blist.) 57,08 z 39,71 z -17,37 z -30,43% Simvastatinum SimvaHexal 40 tabl.powl. 0,04 g 30 tabl.(pojem.) 57,08 z 39,71 z -17,37 z -30,43% Simvastatinum Simvasterol tabl.powl. 0,01 g 28 tabl.(blist.) 28,29 z 19,27 z -9,02 z -31,88% Simvastatinum Simvasterol tabl.powl. 0,02 g 28 tabl.(blist.) 44,00 z 27,50 z -16,50 z -37,50% Simvastatinum Simvasterol tabl.powl. 0,04 g 28 tabl.(blist.) 67,91 z 45,01 z -22,90 z -33,72% Simvastatinum Vasilip tabl.powl. 0,01 g 28 tabl. 23,02 z 13,53 z -9,49 z -41,23% Simvastatinum Vasilip tabl.powl. 0,02 g 28 tabl. 38,00 z 23,74 z -14,26 z -37,53% Simvastatinum Vasilip tabl.powl. 0,04 g 28 tabl.(4 x 7) 64,57 z 40,82 z -23,75 z -36,78% Simvastatinum Zocor 10 tabl.powl. 0,01 g 28 tabl. 38,29 z 31,78 z -6,51 z -17,00% Simvastatinum Zocor 20 tabl.powl. 0,02 g 28 tabl. 44,69 z 29,83 z -14,86 z -33,25% Simvastatinum Zocor 40 tabl.powl. 0,04 g 28 tabl. 74,83 z 45,82 z -29,01 z -38,77% Simvastatinum Zocor 80 tabl.powl. 0,08 g 14 tabl. 64,62 z 45,47 z -19,15 z -29,63% Simvastatinum Zocor 80 tabl.powl. 0,08 g 28 tabl. 125,23 z 87,82 z -37,41 z -29,87%

9 Obni ki cen wybranych leków w w Danii

10 System przetargowy w Holandii Przetargi zbiorcze Przetargi na poszczególne substancje czynne Simvastatin, Pravastatin, Omeprazole brak lipiec 2008: Alendronic acid, Alfuzosin, amlodipine, captopril, ciprofloxacin, Citalopram, Clarithromycin, Codeine, Enalapril, Levonorgestrel, Finasteride, Fluoxetine, Fluvoxamine, Fosinopril, Gliclazide, Glimepiride, Ibuprofen, Lansoprazole, Lisinopril, Metformin, Metoprolol, Mirtazapine, Ondansetron, Paroxetine, Perindopril, Quinapril, Ramipril, Ranitidine, Risperidone, Sertraline, Sumatriptan, Tamsulozin, Tolbutamide dodane w lipcu 2009 : Amoxicillin, Amoxicillin + Clavulanic Acid, Bethi stine, Biclutamide, Cyproterone + Ethinylestradiol, Diclofenac, Fentanyl (patch), Fluticasone (nasal spray), Granisetron, Naproxen, Octreotide, Oxycodone, Pergolide, Ropinirole, Sotalol, Venlafaxine, Pantoprazole 10

11 Przyk ady obni onych onych cen leków w w Holandii w roku 2008 Omeprazole 20mg 0,36 0,05-88% Alendronc acid 70mg 4,99 0,36-93% Paroxetine 20mg 0,37 0,07-82% Simvastatin 40mg 0,27 0,04-84% Amlodipine 5mg 0,19 0,03-85%

12

13

14

15 negocjacje nowa nadzieja?

16 Zmiany na listach refundacyjnych r.

17 Liczba leków w o obni onej onej oraz zwi kszonej zap acie acie pacjenta lista podst.-uzup uzup liczba leków obni ka zap aty pacjenta zwi kszenie zap aty pacjenta z 5-10 z 1-5 z 0,20-1 z 0-0,20 z przedzia y kwot zmian zap aty pacjenta

18 Liczba leków w o obni onej onej oraz zwi kszonej zap acie acie pacjenta lista przewl. 120 liczba leków z z 5-10 z 1-5 z 0,20-1 z 0-0,20 z przedzia y kwot zmian zap aty pacjenta obni ka zap aty pacjenta zwi kszenie zap aty pacjenta

19 Poziom wspó p acenia pacjentów za leki wydawane z przepisu lekarza w krajach UE 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,3% 99,70% 95,20% 4,8% 94,70% 5,3% 94,00% 6,0% 92,90% 7,1% 90,80% 9,2% 90,10% 9,9% 90,00% 10,0% 90,00% 10,0% 84,80% 15,2% 83,50% 16,5% 83,30% 16,7% 80,10% 19,9% 74,00% 26,0% 69,40% 30,6% 65,90% 34,1% 60,10% 39,9% 56,30% 43,7% 35,00% 65,0% cz pokrywana przez fundusz ochrony zdrow ia cz acona przez pacjenta Holandia ochy Francja Wielka Brytania Hiszpania Norwegia Niemcy Szwajcaria Irlandia Grecja Austria Belgia gry Szwecja Portugalia Finlandia Dania owenia Polska

20 Tradycyjne czynno ci ci fachowe w aptece wydawanie leków (obejmuj ce te sprawdzanie mo liwych b b dów w pope nianych przez lekarzy na receptach) sporz dzanie leków w recepturowych fachowe porady dotycz ce ce leczenia ró nych r chorób oraz samoleczenia informacje na temat leków w dla pacjentów informacje na temat leków w dla lekarzy 26th of June 2010, Sofia 20

21 Nowa rola aptek w systemie ochrony zdrowia Nadzór r nad stosowaniem leków wywiad na temat stosowanych przez pacjentów w leków powtórne wydanie leków w (ze zni k ) Wydawanie leków w przepisanych w postaci: nazwa mi dzynarodowa, dawkowanie, czas trwania terapii Profilaktyka pomiar ci nienia nienia, pomiar poziomu cholesterolu, kontrola BMI rzucanie palenia i leczenie nadwagi/oty o ci - porady i leki profilaktyka chorób b nowotworowych Farmakoterapia chorób b przewlek ych choroby uk adu kr enia, cukrzyca, astma, choroby nowotworowe poprawa stosowania si pacjentów w do zalecanej terapii Szczepienia w aptekach 21

22 Ewolucja opieki farmaceutycznej jest nieod cznym elementem wykonywania zawodu aptekarza podlega ewolucji w wyniku zmieniaj cych si : - warunków w funkcjonowania aptek - poziomu kszta cenia podyplomowego - poziomu wiedzy i oczekiwa pacjentów - zmian demograficznych spo ecze ecze stw europejskich - mo liwo liwo ci technologicznych - wiedzy na temat korzy ci dla systemów w ochrony zdrowia - do wiadcze wiadcze innych krajów - mo liwo liwo ci refundacji prowadzonej opieki farmaceutycznej b dzie mia a a kluczowe znaczenie dla okre lenia roli aptek i aptekarzy w systemie ochrony zdrowia w przysz o ci

23 Zmiany demograficzne - Niemcy ród o: Niemiecki Urz d Statystyczny, IMS Health 23

24 Zmiany demograficzne Holandia wiek > 65 lat ród o: CBS, KNMP 24

25 Liczba przepisywanych leków - Niemcy ród o: IMS Health 25

26 Liczba przepisywanych leków Holandia Source: SFK, KNMP 26

27 Liczba pacjentów w cierpi cych cych na zaburzenia pami ci i koncentracji - Niemcy ród o: StaBa, IGES 27

28 Nowy model funkcjonowania aptek - W ochy 2009r. - utworzony zosta komitet, którego celem by o o opracowanie nowego modelu funkcjonowania aptek we W oszechw Przeniesienie cz ci us ug ug zwi zanych zanych z ochron zdrowia ze szpitali i o rodko rodków w zdrowia do aptek liczba aptekarzy we W oszech W jest wystarczaj ca ca (rocznie oko o o 3 tys. farmaceutów w otrzymuje PWZ) brakuje lekarzy W ci gu lat zostanie zamkni ta pewna liczba szpitali publicznych z powodów w oszcz dno dno ciowych Dane w miliardach rok Leczenie Leki State: ( %) ( %) Wydatki na refundacj leków w we W oszech W ros y y w ci gu ostatnich dziesi ciu lat prawie dwukrotnie wolniej, ni koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego Nowe za o enie enie: mniej leczenia szpitalnego i wi cej profilaktyki oraz opieki w domu 28

29 Nowy system refundacji - W ochy Zast pienie mar y y aptecznej przez op at at sta za wydawane leki i us ugi ugi farmaceutyczne Ministerstwo zdrowia rozpocz o o prowadzi formalne negocjacje w czerwcu 2009r. (pierwsze spotkanie 16 czerwca) Negocjacje mog zosta zako czone do ko ca 2010r. Nowy system ma szans wej w ycie ju 1 stycznia 2011r. Wszystkie apteki powinny mie mo liwo liwo wykonywania nowych us ug ug farmaceutycznych Apteki musz mie jednak zapewnione w a ciwe warunki ekonomiczne,, aby mog y by w stanie przej nowe obowi zki Koszty refundacji dodatkowych us ug ug zostan pokryte z uzyskanych oszcz dno dno ci w systemie ochrony zdrowia 29

30 Refundacja nowych us ug ug - W ochy Wst pne przyk adowe propozycje op at: Wydawanie leków: 3-5 Testy w profilaktyce chorób b uk adu kr enia: Testy diagnostyczne dla diabetyków: Kontrola ci nienia krwi: Rz d: refundacja nowych us ug ug farmaceutycznych zostanie sfinansowana z oszcz dno dno ci w innych sektorach systemu ochrony zdrowia Aptekarze: mo emy wst pnie oferowa nowe us ugi ugi farmaceutyczne nawet za odp atno atno ci pacjentów 26th of June 2010, Sofia 30

31 Wymiar ekonomiczny bezp atnych porad fachowych - Finlandia Zgodnie z szacunkami PricewaterhouseCoopers, dzi ki udzielanym poradom fachowym w fi skich aptekach: liczba wizyt pacjentów w u lekarzy pierwszego kontaktu w ci gu roku jest mniejszao 6.2 miliona liczba wizyt pacjentów w u lekarza w nag ych przypadkach (pogotowie) jest mniejsza o 750 tysi cy porady aptekarzy pozwalaj zmniejszy o 123 tysi ce liczb nocy sp dzonych przez pacjentów w w szpitalach, W sumie oszcz dno dno ci rz du 565 milionów w Euro rocznie,, przy czym oszcz dno dno ci: 300 mln Euro wynikaj z mniejszej liczby wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu 75 mln Euro stanowi oszcz dno dno ci wynikaj ce z mniejszej ilo ci wizyt u lekarza w nag ych przypadkach 100 mln Euro oszcz dno dno ci wynika z mniejszej ilo ci przypadków w leczenia szpitalnego oraz mniejszej ilo ci wypisywanych recept Bezp atne porady fachowe udzielane w fi skich aptekach w zakresie ochrony zdrowia przynosz rocznie 411 mln Euro oszcz dno dno ci, a porady dotycz ce ce w a ciwego w stosowania przepisanych leków w przynosz rocznie korzy ci na poziomie 146 mln Euro!: Ludno Finlandii wynosi oko o 5.4 mln i w kraju tym jest 807 aptek 31

32

33 Zmiany legislacyjne w zakresie opieki farmaceutycznej W gry (1 stycznia 2009) Opieka farmaceutyczna zdefiniowana w ustawie Oficjalnie uznana jako us uga uga medyczna Wykonywana przez aptekarzy posiadaj cych odpowiedni certyfikat Wydawanie leków w uznane jako us uga uga zdrowotna Propozycja zast pienia mar y y aptecznej przez op at at sta Programy pilota owe owe zako czone sukcesem 26th of June 2010, Sofia 33

34 Moratorium na otwieranie nowych aptek W gry od po owy owy lipca 2010r. do 31 grudnia 2010r. Obowi zuje zakaz otwierania nowych,, z wyj tkiem miast, w których nie ma jeszcze aptek kryteria geograficzne i demograficzne kryterium w asnow asno ciowe sztywne ceny na leki refundowane zakaz sprzeda y y leków w przez automaty minimalna ilo zatrudnionego personelu fachowego na podstawie godzin czynno ci ci apteki oraz ilo ci realizowanych recept 34

35 Dyrektywa unijna Pharmacovigilance przyj ta przez Parlament Europejski 22 wrze nia 2010r. okre la rol aptekarzy w systemie zg aszania dzia a niepo danych oraz interakcji leków jednym z g ównych g celów w jest zwi kszenie ilo ci dost pnych informacji o lakach, stosowanych przez du e e populacje pacjentów, po ich zarejestrowaniu dost p p do bazy danych w ramach Unii Europejskiej wprowadzenie kategorii leków w podlegaj cych szczególnemu nadzorowi informacja na ulotce leku o mo liwo liwo ci zg aszania dzia a niepo danych aptekarzom 18 miesi cy na wprowadzenie w ycie Dyrektywy w krajach UE

36 Leki podrobione w UE narastaj cy problem w ci gu dwóch miesi cy 2009r. przej to na granicach UE 34 miliony tabletek leków w podrobionych w ród d leków w podrobionych by y y te podrobione antybiotyki, leki przeciwnowotworowe, Viagra, leki przeciwbólowe i obni aj aj ce poziom cholesterolu liczba podrobionych leków w wysy anych do UE szybko ro nie unijny raport z lipca 2009r. zawiera stwierdzenie, e e wiele leków w podrobionych by o o przesy anych z Indii w czerwcu 2009r. ministrowie zdrowia krajów w UE zatwierdzili prawne propozycje maj ce na celu uniemo liwienie wprowadzania do obrotu leków podrobionych lub sfa szowanych szowanych zatwierdzone propozycje obejmuj dodatkowe zabezpieczenia unikalne kody leków, hologramy, bardziej rygorystyczna kontrola dostawców szacunkowa warto rynku leków w podrobionych w UE wynosi ponad 14 miliardów w Euro

37 Alli (orlistat) podrobiony Pilna informacja FDA z dnia 18 stycznia 2010: ostrze enie enie o podrobionych lekach - zawiera y sibutramin zamiast orlistatu dzia ania ania uboczne i przeciwwskazania - pierwsze doniesienia pacjentów w do GSK ju na pocz tku grudnia dystrybucja przez Internet - dotychczas brak doniesie o wykrytych podrobionych preparatach Alli w pozosta ych kana ach ach dystrybucji g ówne ró nice r w wygl dzie podrobionych preparatów Alli - brak numeru serii - data wa no no ci zawiera miesi c, dzie i rok (np( np ), a oryginalne preparaty Alli zawieraj dat wa no no ci w postaci miesi c c i rok (np( np.. 05/12) - plastikowy pojemnik jest troch smuklejszy i ma szersz nakr tk tk - wewn trzna folia zabezpieczaj ca ca bez nadruku - wi ksze kapsu ki ki z bia ym proszkiem zamiast ma ych bie ych peletek

38 Alli (orlistat) oryginalny i podrobiony oryginalny podrobiony

39 Alli (orlistat) oryginalny i podrobiony oryginalny podrobiony

40 Alli (orlistat) oryginalny i podrobiony oryginalny podrobiony

41 Projekt dyrektywy unijnej dotycz cej cej leków w podrobionych niezb dne s s nowe rozwi zania zania prawne - dotychczas ryzyko w legalnych kana ach ach dystrybucji jest ma e, ale stale ro nie - nale y y ju teraz podj w a ciwe kroki - wiele rozwi za za zwi kszaj kszaj cych poziom bezpiecze stwa dydtrybucji leków jest mo liwych do implementacji przy akceptowalnych kosztach proponowane rozwi zania zania - b d obowi zywa zywa y y na terenie ca ej UE (umo liwi to równoczer wnocze nie nie obni enie kosztów w jednostkowych) - nale y y przeanalizowa i wzi pod uwag ju funkcjonuj ce ce systemy w niektórych krajach UE (np( np.. w Belgii i Szwecji) - unikatowe kody leków jednakowe w ca ej UE, ale ich przedstawienie (np.. kody kreskowe 1D lub 2D) zale ne od decyzji w poszczególnych krajach - KE wybierze obowi zuj zuj ce rozwi zania zania technologiczne po konsultacjach z mo liwie du liczb zainteresowanych stron

42 kluczowe decyzje Projekt dyrektywy unijnej dotycz cej cej leków w podrobionych - autoryzacja tylko w momencie wydawania leku lub system ledzenia ca ej drogi leku od producenta do apteki i pacjenta - jednostkowe koszty autoryzacji b d b mniejsze je li kodowaniem b dzie b obj ta jak najwi ksza liczba leków, na terenie ca ej UE - kodowane powinny by zarówno leki na recept (oryginalne i generyczne) jak i leki OTC (brak kodowania np.. leków w OTC znacznie zwi kszy kszy oby ryzyko ich podrabiania) - problemy z wysy kow kow sprzeda leków (stosunkowo du a atwo tworzenia fa szywych witryn internetowych) - dotychczas trzy propozycje systemów: EFPIA, Aegate,, EDQM proponowane rozwi zania zania musz uwzgl dnia dnia - poufno przechowywanych danych - kryteria dost pu do bazy danych - w asno bazy danych - koszty systemu i wp yw na codzienn prac nie mog powa nie obci a aptek

43 Struktura systemu weryfikacji unikalnych kodów w leków producent hurtownia hurtownia aptekarz pacjent unikalny kod weryfikacja weryfikacja wydawanie kod 2D na opakowaniu transfer danych baza danych dodatkowe mo liwo liwo ci systemu: sprawdzanie terminów w wa no no ci, wycofywanie serii

44 Pilot systemu opracowanego przez w Szwecji, w regionie Sztokholmu w okresie od 17 wrze nia 2009 do 25 stycznia 2010 (4 miesi ce) 25 aptek 180 stanowisk wydawania leków (od 2 do 10 w poszczególnych aptekach) 14 producentów, 25 ró nych r leków, ok opakowa (Amgen, Astra-Zeneca Zeneca, Bayer HealthCare, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Janssen Cilag, Lundebeck, Merck Serono, Novartis, Novo Nordisk, Nycomed, Pfizer, Roche, Sanofi Aventis) etykiety z unikalnymi kodami naklejone przez dydtrybutorów hurtowych (Tamro( AB i KD Pharma AB) serwer z baz unikalnych kodów w leków w w Niemczech

45 Pilot systemu opracowanego przez przeci tna dost pno pno systemu: 99,8% zakres dost pno pno ci dla poszczgólnych aptek: od 96,9% do 100% apteka Odp < 0,5s 0,5s < Odp < 1,0s 1,0s < Odp < 2,0s Odp > 2,0s przeci tnie 94,4% 5,4% 0,2% 0,1% najszybsza 97,2% 2,6% 0,1% 0,1% najwolniejsza 87,0% 12,2% 0,7% 0,1% zdarzenia szczególne wyniki weryfikacji: - nieznane opakowanie - lek ju by wydany (po weryfikacji numeru leku, numeru serii, daty wa no no ci i unikalnego kodu) - anulowanie znacznika wydania ju wydanego leku - anulowanie znacznika wydania leku, który jeszcze nie by wydany

46 Pilot systemu opracowanego przez Aegate w 2009r. w Belgii i Grecji weryfikacji poddano ju ponad 2 miliony opakowa leków we W oszech w programie pilota owym owym wzi o o udzia 320 aptek w regionie Brescia w okresie od czerwca do sierpnia 2010r. rozpocz te zostan testy w Niemczech: (raport we wrze niu 2010r.) - dane dotycz ce ce wydawanych leków w nale do aptek - stosowane kody kreskowe 2D zawieraj ce: unikalny kod leku krajowy numer leku PZN numer serii data wa no no ci - testach obejmuj : 14 producentów w leków 30 produktów w leczniczych 4 firmy informatyczne dostarczaj ce ce oprogramowanie dla aptek 80 aptek obs ugiwanych przez jedn z czterech firm informatycznych

47 System opracowany przez EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare) EDQM jest organizacj mi dzyrz dzyrz dow,, gwarantuj c poufno danych unikalne kody leków w UMI = Unique Medicine Identifier per item (tworzenie tych kodów w mo e e si odbywa z wykorzystaniem dotychczasowych systemów) ledzenie ca ej drogi leku (Track & Trace Service) mo liwo liwo weryfikacji autentyczno ci ci kodów w leków w przez apteki prowadz ce wysy kow kow sprzeda leków mo liwo liwo weryfikacji kodów w przez pacjentów w (komunikaty SMS)

48 Opieka farmaceutyczna wymierne korzy ci Unia Europejska niew a ciwe stosowanie przez pacjentów przepisanych leków - szacuje si, e e z tego powodu umiera rocznie prawie osób - roczne straty materialne nawet do 1,25 miliarda Euro - nawet do 50% pacjentów przewlekle chorych nie stosuje swoich leków zgodnie z zaleceniami lekarza Portugalia kampania skierowana do diabetyków pacjentów w choruj cych cych na cukrzyc - koszty leczenia przekroczy y y w 2008r. miliard Euro (7% rocznych wydatków w na ochron zdrowia, 0,7% PKB) - jednym z najwa niejszych niejszych celów w kampanii jest bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów - korzy ci bezpo rednie oceniono na 274 milionów w Euro - korzy ci bezpo rednie i po rednie oceniono na 411 milionów w Euro (43 Euro miesi cznie na pacjenta)

49 Stany Zjednoczone Szczepienia w aptekach wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych aptekarzy - wykonywane we wszystkich 50 stanach - na podstawie na podstawie recepty pisemnej lub ustnej - w okresie od lipca 2004 do czerwca 2005 procentowa ilo wybranych szczepie w aptekach wynosi a: (na podst. wyników w bada w 17 stanach) 10,0% - WZW A, WZW B 30.4% - grypa 36,2% - pneumokoki 68,1% - szczepienia zwi zane zane z podró ami Wielka Brytania - wybrane szczepienia na podstawie recepty lub bez recepty dla okre lonej grupy pacjentów - wykonywane w lokalnym porozumieniu z lekarzami, piel gniarkami oraz innymi pracownikami fachowymi s u by s zdrowia - w zakresie tego porozumienia wykonywane s s szczepienia przeciw grypie, wince, odrze, ró yczce, r meningokokom i WZW B

50 Portugalia kampania szczepie przeciw grypie (pa dziernik 2008 marzec 2009) uczesniczy o w niej aptek (60% wszystkich aptek) oko o o 91% szczepie w aptekach wykonanych przez odpowiednio przeszkolonych farmaceutów w podanym okresie zaszczepiono oko o pacjentów (statystycznie 206 w jednej aptece) udzia szczepie w aptekach osi gn gn prawie 25%, w tym oko o o 50,4% pacjentów w w wieku powy ej 65 lat zdecydowana wi kszo kszo pacjentów w by a a bardzo zadowolone z mo liwo liwo ci szczepienia w aptece: - 98,6% bardzo odpowiada y y mo liwe godziny szczepienia - 91,4% odpowiada o, o, e e nie by o o konieczne wcze niejsze umówienie wizyty - 96% by a a zadowolona z przekazanych przez aptekarzy informacji - 97,9% pacjentów w zadeklarowa o, o, e e maj zamiar zaszczepi si w aptece w przysz ym ym roku nie odnotowano dotychczas adnego przypadku wstrz su su anafilaktycznego b d cego b wynikiem szczepienia w aptece UWAGA: W latach 2009/10 liczba szczepie w aptekach zwi kszy kszy a si do ok. 33%, a liczba uczestnicz cych cych aptek do

51 Portugalia kampania promuj ca szczepienia przeciw HPV (kwiecie maj 2009) ulotki informacyjne dla m odych m kobiet, zawieraj ce informacje o szczepieniu ochronnym oraz innych dzia aniach aniach profilaktycznych zapobiegaj cym nowotworowi szyjki macicy mo liwo liwo szczepienia w aptece, po przedstawieniu recepty (kobiet w wieku lat) kampania prowadzona we wspó pracy pracy z ró nymir organizacjami (m.in. towarzystwa medyczne, )

52 Hiszpania kampania informacyjna dotycz ca ca nowotworów w piersi kampania prowadzona w 2007r. we wspó pracy pracy z Hiszpa skim skim Towarzystwem Onkologicznym przygotowane ulotki dla pacjentów w i plakaty dla aptek has o o kampanii: Je li wcze nie wykryty, atwiejsza terapia ulotki zawieraj m.in. informacje wyja niaj niaj ce: - co to jest mammogram - jak jest wykonywany - kto powinien podda si takiemu badaniu - jakie s s g ówne zalety tego badania

53 Czechy, Dania, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, kampania informacyjna dotycz ca ca antybiotyków rocznie w UE umiera ok pacjentów w z powodu infekcji wywo anych bakteriami opornymi na antybiotyki kampania prowadzona w wielu krajach europejskich przygotowane ulotki dla pacjentów w i plakaty dla aptek ulotki zawieraj m.in. informacje wyja niaj niaj ce: - konieczno stosowania antybiotyków w okre lon lon ilo dni - jak za ywa ywa antybiotyki aby poprawi ich wch anianie - co zrobi,, kiedy zapomni si za y antybiotyku - dzia ania ania uboczne i jak mo na ich unikn - racjonalne stosowanie antybiotyków w u dzieci

54 Opieka farmaceutyczna - refundacja nie ma kraju w Europie, w którym refundacja opieki farmaceutycznej stanowi aby aby znacz cy cy element przychodów w apteki w niewielkim zakresie niektóre elementy opieki farmaceutycznej refundowane s s w: - Wielkiej Brytanii (Medicines( Use Review, Repeat Dispensing) - Portugalii (szczepienia w aptekach) podejmowane s s próby wprowadzenia zmian legislacyjnych, umo liwiaj liwiaj cych cz ciow refundacj opieki farmaceutycznej: - we W oszechw - na W grzechw op ata sta a a za wydawane leki mo e e by w pewnym zakresie traktowana jako refundacja opieki farmaceutycznej - np.. w Niemczech, Danii, Belgii (od stycznia 2010r.) - przewiduje si, e e w przysz o ci op ata sta a a zast pi mar apteczn w wi kszo kszo ci krajów w europejskich

55 X Mistrzostwa Polski Farmaceutów w w Narciarstwie Alpejskim Karpacz

56 X Mistrzostwa Polski Farmaceutów w w Narciarstwie Alpejskim Karpacz

57 X Mistrzostwa Polski Farmaceutów w w Narciarstwie Alpejskim Karpacz

58 X Mistrzostwa Polski Farmaceutów w w Narciarstwie Alpejskim Karpacz

59 X Mistrzostwa Polski Farmaceutów w w Narciarstwie Alpejskim Karpacz

60 Dzi kuj za uwag Prezes Dolno l skiej Izby Aptekarskiej mgr farm. Piotr Bohater

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki lekowej Ministerstwa Zdrowia

Kierunki polityki lekowej Ministerstwa Zdrowia Kierunki polityki lekowej Ministerstwa Zdrowia Jakub Adamski Departament Polityki Lekowej i Farmacji Cele polityki lekowej polityka lekowa ma zapewni pacjentom dost p p do optymalnej farmakoterapii, z

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 13.1.8 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ Spedimex Sp.z o.o. Rok za o enia: 1993r. Otwarcie pierwszego Terminalu Tekstylnego: 1999r. Otwarcie drugiego Terminalu Tekstynego: 2005r.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Pozna, maj 2014 Dlaczego? Eutrofizacja Jak? KPO K Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Finansowanie 2014-2020 Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody sk adnikami od ywczymi, szczególnie zwi

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Informacja Departamentu Spraw Zagranicznych NRA Koordynator Departamentu mgr farm. Piotr Bohater

Informacja Departamentu Spraw Zagranicznych NRA Koordynator Departamentu mgr farm. Piotr Bohater Wroc aw 24.06.2013r. Informacja Departamentu Spraw Zagranicznych NRA Koordynator Departamentu mgr farm. Piotr Bohater Projekt ustawy dotycz cej finansowania dy urów aptek w Niemczech oraz ekonomiczny aspekt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Polska woj. opolskie powiat nyski

Polska woj. opolskie powiat nyski Nysa'2014 150000 148000 146000 144000 142000 140000 138000 136000 147441 146853 146330 145512 145017 144284 143852 142799 142119 141586 140628 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotycz ce:

Zapytanie ofertowe dotycz ce: Zapytanie ofertowe dotycz ce: wiadczenia us ugi dostawy symetrycznego cza internetowego w technologii wiat owodowej o przepustowo ci min. 100Mbps/100Mbps do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemys owego

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i Zasady czenia wiadcze emerytalnych ze zreformowanego powszechnego systemu emerytalnego i systemu ubezpieczenia spo ecznego rolników obowi zuj ce od 8 stycznia 2009 r. 1. Geneza 8 stycznia 2009 r. wesz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

B dnie lub niekompletnie wypisana recepta mo e skutkowa odes aniem pacjenta do lekarza wystawiaj cego recept.

B dnie lub niekompletnie wypisana recepta mo e skutkowa odes aniem pacjenta do lekarza wystawiaj cego recept. Recepty i leki Leki refundowane Pacjent posiadaj cy prawo do wiadcze opieki zdrowotnej nansowanych ze rodków publicznych ma tak e prawo do refundowanych leków, rodków specjalnego przeznaczenia ywieniowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach 2014

Zmiany w podatkach 2014 Zmiany w podatkach 2014 VAT 2014 Obowi zek podatkowy zasady ogólne Obowi zek podatkowy powstaje z chwil dokonania dostawy towaru lub wykonania us ugi. Dla cz ci us ug, dla których okre lono zap at z chwil

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner: Realizator 1. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Giebu towie 32-085 Modlnica, 2. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym FUNDACJA NORMALNA PRZYSZ zaprasza osoby z orzeczon niepe nosprawno ci w stopniu w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym do skorzystania ze wsparcia BIURA PO REDNICTWA PRACY Biuro zorganizowane jest

Bardziej szczegółowo

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szko a Kaskaderów Filmowych, realizowany

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJ CYCH SI STRON DO POROZUMIENIA

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJ CYCH SI STRON DO POROZUMIENIA 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Polnisch (Normativer Teil) 1 von 13 WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJ CYCH SI STRON DO POROZUMIENIA WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE JEDNOCZESNEGO ROZSZERZENIA

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wysoko ci i sposobu pobierania op at zwi zanych z identyfikacj i rejestracj konia, wydaniem i dor czeniem paszportu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Cz.1 Prawo zamówie publicznych po nowelizacji od strony zamawiaj cego Celem szkolenia jest przedstawienie prawid owych sposobów udzielania zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Cennik us ug prowizje i op aty

Cennik us ug prowizje i op aty Cennik us ug prowizje i op aty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesi czna op ata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znosz ce

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW w ramach projektu w asnego Instytucji Wdra aj cej pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów województwa lubuskiego w ramach Dzia

Bardziej szczegółowo

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 I. W Wydziale Turystyki i Zdrowia nabór kandydatów odbywa si b dzie na nast puj ce kierunki, poziomy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu

Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Morska energetyka wiatrowa w Polsce - korzy ci dla polskiej gospodarki i warunki wzrostu Dagmara ygowska Vice - prezes Zarz du Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Szczecin, 7 pa dziernika 2013

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku Misja Fundacji Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku. Warszawa, listopad 2012

Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku. Warszawa, listopad 2012 1 Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku Warszawa, listopad 2012 Zastrze enia Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone wy cznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nak aniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej:

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej: wiadczenie DOMEX-BUD Development S.A. z siedzib we Wroc awiu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w za czniku Nr 1 do Uchwa y Nr 293/2010 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Podstaw prawn funkcjonowania Rady Pedagogicznej s zapisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE

Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE 1 Organizatorem tematycznego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski

Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski Modele referencyjne a transparentno administracji publicznej Dr Tomasz Burczy ski Administracja Transparentno - Business Doing business in a more transparent world Raport Doing Business 2012 (Bank wiatowy

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Choroby rzadkie i ultrarzadkie. Specyfika cen leków sierocych i technologii stosowanych w chorobach rzadkich

Plan prezentacji. Choroby rzadkie i ultrarzadkie. Specyfika cen leków sierocych i technologii stosowanych w chorobach rzadkich Tomasz Laczewski 1 z 7 i technologii stosowanych w chorobach rzadkich Rados aw Rud /Tomasz Laczewski Autorzy rozdzia u: Jakub Adamski, Joanna Lis, Kamila Wendykowska Plan prezentacji 1. Choroby rzadkie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci Stosownie do art. 44 ust. 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak nale

Bardziej szczegółowo

GLAXOSMITHKLINE Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE NOWE WYTYCZNE EUROPEJSKIE DOTYCZ CE PRZYDATNO CI GROMADZENIA ZAPASÓW WI CEJ

GLAXOSMITHKLINE Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE NOWE WYTYCZNE EUROPEJSKIE DOTYCZ CE PRZYDATNO CI GROMADZENIA ZAPASÓW WI CEJ 04.02.2008 04.02.2008 GLAXOSMITHKLINE Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE NOWE WYTYCZNE EUROPEJSKIE DOTYCZ CE PRZYDATNO CI GROMADZENIA ZAPASÓW WI CEJ NI JEDNEGO LEKU PRZECIWWIRUSOWEGO W RAMACH PRZYGOTOWA DO PANDEMII

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING. 1. Wst p. 2. Internetowy system dost pu do materia ów edukacyjnych. Agnieszka PIOTROWSKA Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska

E-LEARNING. 1. Wst p. 2. Internetowy system dost pu do materia ów edukacyjnych. Agnieszka PIOTROWSKA Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska Agnieszka PIOTROWSKA Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska E-LEARNING 1. Wst p Upowszechnienie dost pu do Internetu sprzyja wprowadzaniu nowych metod nauczania do istniej cego modelu edukacji powszechnej

Bardziej szczegółowo

Plan zebrania w dniu 28.03.2012

Plan zebrania w dniu 28.03.2012 Plan zebrania w dniu 28.03.2012 1 ) rozpocz cie zebrania 2) informacja na temat ukonstytuowania si nowych w adz stowarzyszenia po wyborach z dnia 4 stycznia 2012 3) przedstawienie informacji zarz du na

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli

4. Wykaz stosowanych programów ksi gowych znajduje si w poni szej tabeli Opis systemu informatycznego, zawieraj cy wykaz programów wraz z opisem systemu s cego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksi gowych, ksi g rachunkowych i innych dokumentów stanowi cych podstaw

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa

Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa Zastrze enie Niniejsza prezentacja zawiera deklaracje dotycz ce przysz ci'. W deklaracjach tych u ywane s owa przewiduje si ", s dzi si ", zamierza si

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

Osob do kontaktu jest Pawe Rurarz tel. 0 662 066 400. Opis projektu Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji

Osob do kontaktu jest Pawe Rurarz tel. 0 662 066 400. Opis projektu Formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szko om Przyjazna Szko a zaprasza szko y gimnazjalne i ponadgimnazjalne z ca ego kraju (publiczne, spo eczne, prywatne) do udzia u w projekcie Spo ecze stwo obywatelskie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) (piecz pracodawcy) RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WST PNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTA U OGÓLNEGO) obowi zuj cy w zak adzie pracy Szkolenie wst pne ogólne (instrukta ogólny) ramowy program szkolenia I. Istota bezpiecze

Bardziej szczegółowo

MISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "

MISJA HASCO-LEK.  Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów MISJA HASCO-LEK " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów " Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian Michał Byliniak PPF

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami.

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Access Baza danych Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Baza danych sk ada si z danych oraz programu komputerowego wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie dla rednio zaawansowanych

Inwestowanie dla rednio zaawansowanych Inwestowanie dla rednio zaawansowanych dr Ma gorzata Dec-Kruczkowska Dyrektor Departamentu Analiz Ministerstwo Skarbu Pa stwa Edukacja inwestorów To program dla inwestorów indywidualnych, który zosta zapocz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[03]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie warto ci dodanej

Podnoszenie warto ci dodanej Podnoszenie warto ci dodanej Czyli jak przetworzy prac hodowcy na jeszcze wi cej pracy Ziemowit Pirta Gdynia, pa dziernik 2015 r. Po co to komu? Hodowla i chów ryb Sprzeda ryb Sprzeda bez dodatkowych wymogów

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA SA Informacja Dodatkowa do raportu kwartalnego S.A.-Q1za 2008 rok INFORMACJA DODATKOWA 1. Zasady przyj te przy sporz dzaniu raportu 1.1. Zastosowane zasady rachunkowo ci Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu O Priorytetowa I Natura i kultura Cel szczegółowy 1 Wyja nienia szczegółowego celu 1 Wzrost atrakcyjno ci wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego (OP I, PI 6.c) ) Programu Współpracy ustalono nast

Bardziej szczegółowo

TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST P 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dziennik Ustaw Nr 238 16199 Poz. 1581 1581 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r.

RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. w sprawie przyznania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z ogólnej rezerwy bud etowej, rodków finansowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie przez G ówny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..... 2007 r. projekt w sprawie wysoko ci dop at do sk adek z tytu u ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz t gospodarskich w 2008 r. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej Karola Miarki 11/, 43-300 Bielsko-Bia a Tel. 33

Bardziej szczegółowo