Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych"

Transkrypt

1 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Twoja przyszłość z emeryturą StiPP Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 1

2 Stopka redakcyjna Redakcja: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Opracowanie: Vormplan design bno, Amsterdam 2 wydanie, kwiecień 2008 Przy opracowaniu niniejszej broszury dołożono wszelkiej staranności. Celem broszury jest wyjaśnienie regulacji emerytalnych. Broszura ta nie daje podstaw do roszczenia żadnych praw. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: 2 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

3 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych (Plusregeling) Emerytury StiPP, dlaczego? Emerytury StiPP, dla kogo? Emerytury StiPP, jakie regulacje? 6 Co oferuje StiPP? Składka emerytalna i gromadzenie emerytury Gromadzenie emerytury Otrzymywanie emerytury Naliczanie emerytury Podwyższanie emerytury 10 Możliwości wyboru w przypadku emerytury StiPP Wcześniejsze lub późniejsze zaprzestanie pracy zawodowej Dbałość o swoich bliskich Uzupełnianie emerytury Przeniesienie emerytury Niska emerytura 12 Ważne momenty w Twoim życiu 13 Składanie wniosku o emeryturę 16 Najważniejsze pojęcia związane z emeryturą 17 StiPP dla Ciebie 19 Aneks 21 Spis treści Tabele: I Twój pracodawca nie stosuje regulacji emerytalnych 5 II Umowy wewnątrz branży 6 III Tworzenie emerytury w ramach regulacji rozszerzonych (Plusregeling) 8 IV Twoja pensja brutto 9 V Twoja pensja i przeniesienie wartości 12 VI Inny pracodawca, ta sama branża 13 VII Składka emerytalna w przypadku niezdolności do pracy 14 VIII Świadczenia ANW (świadczenia w ramach ustawy o zabezpieczeniu osób bliskich) 15 IX Dobra emerytura 16 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 3

4 4 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Twoja przyszłość z emeryturą ze StiPP

5 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Twoja emerytura wydaje Ci się bardzo odległa. Ale pracujesz na nią przecież przez całe życie. Razem ze swoim pracodawcą płacisz pewne kwoty na poczet gromadzenia swojej emerytury. Dlatego ważne jest, aby już teraz o tym pomyśleć. Chodzi tu przecież o Twoją własną przyszłość. Możliwe, że masz marzenia na przyszłość. Aby je zrealizować, prawdopodobnie będziesz potrzebować dochodów. I dlatego bardzo ważna jest dobra emerytura. Dzięki niej można także później cieszyć się życiem. Ale jak to osiągnąć? StiPP oddaje do użytku broszurę zawierającą najważniejsze punkty dotyczące regulacji emerytalnych. Przeczytanie informacji podanych przez StiPP ważne jest dla każdego przyszłego emeryta. 1.1 Emerytury StiPP, dlaczego? Każda osoba w Holandii, która ukończyła 65 rok życia, otrzymuje emeryturę z tytułu AOW (ustawa o podstawowych świadczeniach emerytalnych). Nie jest ważne, czy ma ona obywatelstwo holenderskie ani też, czy ma ona pracę. Świadczenia AOW są jednak często zbyt niskie, aby zapewnić możliwość utrzymania. Dlatego w Holandii istnieją fundusze emerytalne. Regulacje emerytalne zapewniają, że również po ukończeniu 65 lat można cieszyć się życiem. Oferują one także dodatkowe zabezpieczenie dla osób bliskich. 1.2 Emerytury StiPP, dla kogo? Regulacje emerytalne StiPP są obowiązkowe dla każdego, kto pracuje w branży usług personalnych.na przykład jako pracownik tymczasowy lub też jako pracownik w przedsiębiorstwie typu payroll albo też w firmie zajmującej się delegowaniem pracowników. Ta broszura przeznaczona jest dla każdego, kto chce zdobyć więcej informacji na temat emerytur. Wielu ludzi sądzi, że myślenie o emeryturze to dla nich odległa przyszłość. Ale wszystko, co dzieje się w ich życiu, ma wpływ na ich późniejszą emeryturę. Twój pracodawca nie oferuje regulacji emerytalnych Pracujesz w branży usług personalnych. Na przykład jako pracownik tymczasowy lub delegowany. Odkrywasz, że Twój pracodawca nie oferuje regulacji emerytalnych? A może, że Twój kolega z pracy nie gromadzi emerytury? oferują oni regulacji emerytalnych. Każdy pracodawca w tej branży jest mianowicie zobowiązany do uczestniczenia w tych regulacjach emerytalnych. Każdy pracownik ma też prawo do emerytury. Skontaktuj się więc ze Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). SNCU jest krajowym punktem zgłoszeniowym. Można tutaj złożyć zażalenie na pracodawców, którzy nie przestrzegają postanowień zbiorowego układu pracy (CAO). Na przykład, jeśli nie Można jednak zgłaszać również inne wykroczenia. Właśnie w tym celu stworzono SNCU. Ma to na celu zadbanie o to, aby wszyscy przestrzegali przepisów. Więcej informacji pod adresem lub pod numerem telefonu (020) Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 5

6 Dlatego uważamy, że ważne jest, aby każdy pomyślał o swojej własnej przyszłości. 1.3 Emerytury StiPP, jakie regulacje? Regulacje emerytalne oferują pracownikom dwie możliwości: regulacje podstawowe (Basisregeling) i regulacje rozszerzone (Plusregeling). Ta broszura dotyczy regulacji rozszerzonych (Plusregeling). Można w niej znaleźć informacje na temat własnej emerytury. Podano tu także możliwości wyboru. A także wydarzenia w życiu, które mają wpływ na emeryturę. Regulacje podstawowe czy rozszerzone (Basisregeling czy Plusregeling)? Regulacje podstawowe (Basisregeling) Masz podpisaną umowę z agencją pracy tymczasowej? Pracowałeś przynajmniej 26 tygodni u tego samego pracodawcy? W takim przypadku podlegasz regulacjom podstawowym. Nie musisz koniecznie pracować łącznie 26 tygodni bez przerwy. Przeważnie podlegasz regulacjom podstawowym przez 52 tygodnie robocze. Regulacje rozszerzone (Plusregeling) Pozostajesz nadal pracownikiem tymczasowym? Wówczas po zakończeniu regulacji podstawowych podlegasz regulacjom rozszerzonym. W niektórych przypadkach bierzesz bezpośrednio udział w regulacjach rozszerzonych. W takich przypadkach pracujesz na tak zwaną umowę okresowołańcuchową a nie na umowę o pracę tymczasową. Twoja umowa z pracodawcą determinuje sposób udziału w regulacjach emerytalnych. Emeryturę w ramach regulacji podstawowych gromadzisz od 21 roku życia. Tej fazie regulacji podlegasz przez cały okres pracy w fazie A lub fazie 2A. Twoja umowa została przekształcona w fazę B lub C? A może jest to teraz umowa w fazie 2B? Wówczas podlegasz regulacjom rozszerzonym. Sam nie musisz niczego robić. Wszelkie formalności załatwia pracodawca. Chcesz wiedzieć więcej na temat regulacji podstawowych? Zajrzyj na naszą stronę internetową i pobierz broszurę na temat regulacji podstawowych (Basisregeling). Umowy wewnątrz branży Umowa o pracę, którą masz podpisaną ze swoim pracodawcą, jest dla nas istotna. Rodzaj umowy o pracę determinuje to, czy emerytura będzie gromadzona na podstawie regulacji podstawowych, czy też na bazie regulacji rozszerzonych. Wewnątrz branży usług personalnych możliwe są różne rodzaje umowy o pracę: faza A i faza 2a. W większości przypadków bierze się udział w regulacjach podstawowych faza B/C i faza 2b/3/4. Następnie Twoja emerytura gromadzona jest w ramach regulacji rozszerzonych. Chcesz wiedzieć, jakiego typu jest Twoja umowa o pracę -zapytaj o to swojego pracodawcę. 6 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

7 Co oferuje StiPP? Zasady wymiaru emerytury podane są w przepisach holenderskiej ustawy o podstawowych świadczeniach emerytalnych (Algemene Ouderdomswet AOW). Ustawa ta zapewnia każdej osobie w Holandii, która ukończyła 65, prawo do podstawowych dochodów. Te dochody podstawowe nie są jednak wystarczające do utrzymania się. Dlatego możesz gromadzić emeryturę jako uzupełnienie AOW. Ale jak wówczas wyglądać będzie Twoja emerytura? Wszystko to jest opisane w przepisach. Najważniejsze postanowienia wyjaśniono w niniejszej broszurce. Całą treść przepisów znaleźć można na naszej stronie internetowej: Twoja emerytura stanowi więc uzupełnienie świadczeń z tytułu AOW. Dba ona, aby po zakończeniu pracy zawodowej możliwe było otrzymywanie stałych dochodów. Przeciętny wiek emerytalny dla StiPP to 65 lat. Po 65 roku życia otrzymuje się comiesięczne wypłaty z tytułu StiPP. Są to świadczenia emerytalne na starość. Konkretne kwoty wymienione są wówczas na specyfikacji emerytury. Otrzymuje się ją co roku pocztą. Wysokość emerytury StiPP zależy od sytuacji osobistej osoby ją pobierającej. Na przykład od liczby lat, które przepracowało się w branży usług personalnych. Istotna jest także wysokość wynagrodzenia. Regulacje StiPP są dostępnymi regulacjami składkowymi. Są one porównywalne z regulacjami oszczędnościowymi. Emerytura w takim przypadku bazuje na wynagrodzeniu, które otrzymuje się podczas uczestnictwa w regulacjach StiPP. StiPP dba także o Twoich bliskich. Pozostajesz w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim? Mieszkasz może z inną osobą na bazie kontraktu o wspólnym zamieszkaniu poświadczonym przez notariusza? Wówczas StiPP zadba o Twoich najbliższych. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 7

8 Emerytura, którą zgromadzisz w tym czasie, zostaje przekształcona przez StiPP w emeryturę partnerską. W wielu przypadkach świadczenia te są jednak bardzo niskie. Twoi bliscy otrzymają wówczas bezpośrednio pełną kwotę. 2.1 Składka emerytalna i gromadzenie emerytury Podczas udziału w regulacjach podstawowych oszczędza się 2,6 % wynagrodzenia. Kwotę tę płaci w całości pracodawca. W przypadku regulacji rozszerzonych wygląda to inaczej. Gromadzenie emerytury jest tutaj zależne od wieku. Im wyższy wiek, tym wyższa jest gromadzona emerytura. Poza tym StiPP liczy się z tym, że od części wynagrodzenia nie jest gromadzona emerytura. Mianowicie od 65 roku życia otrzymujesz świadczenia z tytułu AOW. Część wynagrodzenia, od której nie jest gromadzona emerytura, nazywa się franszyzą. Ta franszyza ustalana jest corocznie przez zarząd StiPP. W dalszej części tej broszury został wyjaśniony sposób, w jaki to funkcjonuje. Razem ze świadczeniami AOW emerytura może wynosić ok. 70% średniego wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość składek jest dla wszystkich uczestników taka sama. Nie jest więc istotne, ile lat ma uczestnik. Każdego roku ustalana jest przez zarząd wysokość składki. Twój pracodawca na pewno może podać więcej informacji na ten temat. 2.2 Gromadzenie emerytury StiPP rozróżnia dwie regulacje emerytalne: regulacje podstawowe (Basisregeling) i regulacje rozszerzone (Plusregeling). Rodzaj umowy o pracę determinuje to, której regulacji podlega uczestnik. Jesteś uczestnikiem regulacji rozszerzonych. Zaprzestajesz pracy zawodowej w 65 roku życia. A może zaprzestajesz pracy przed ukończeniem 65 roku życia? Wówczas gromadzisz emeryturę do tego momentu. Kończysz pracę zawodową? A potem znowu idziesz to pracy w tej branży u tego samego lub u innego pracodawcy? Wówczas rozpoczynasz ponowne gromadzenie emerytury w ramach regulacji rozszerzonych. Dotyczy to sytuacji, gdy przynajmniej w ciągu 26 tygodni rozpoczniesz ponowną pracę w tej branży. Powiedz swojemu (nowemu) pracodawcy, że masz już zgromadzoną emeryturę w ramach regulacji rozszerzonych. Twój pracodawca ponownie dokona wówczas zgłoszenia. Gromadzenie emerytury w ramach regulacji rozszerzonych (Plusregeling) Gromadzenie emerytury jest tutaj zależne od Twojego wieku. Dla każdej kategorii wiekowej gromadzenie emerytury wygląda inaczej. Im jesteś starszy, tym wyższe jest gromadzenie Twojej emerytury. Wówczas gromadzisz więc wyższe kwoty emerytury. Grupa wiekowa Gromadzona emerytura ,25% ,11% ,11% ,24% ,60% ,22% ,22% ,66% ,78% Od części Twoich zarobków brutto nie jest gromadzona emerytura. Tę część nazywamy franszyzą. Od tej części nie opłacasz także składek emerytalnych. Franszyza ta jest ustalana corocznie przez zarząd. Jak wysoka jest franszyza w Twoim przypadku, jest to zależne od ilości przepracowanych przez Ciebie godzin. Chcesz wiedzieć więcej na temat franszyzy? Zajrzyj na naszą stronę internetową: lub zasięgnij informacji u pracodawcy. Przykład: Adam ma 36 lat. Obecnie pracuje jako pracownik delegowany na stanowisku specjalisty IT w dużym przedsiębiorstwie. Zarabia on 2.600,- 8 miesięcznie. Jego franszyza wynosi 5.800,- 8 miesięcznie. Adam gromadzi więc miesięcznie 8,24 % swojej podstawy wymiaru emerytury (2.600, ,- 8 = 1.800,- 8 na poczet emerytury. W ten sposób gromadzi się emeryturę za przepracowany okres czasu. Zliczasz te wszystkie kwoty? Wówczas otrzymasz kwotę, którą StiPP będzie wypłacać Tobie co miesiąc w formie emerytury. 8 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

9 2.3 Otrzymywanie emerytury Przez cały okres pracy zawodowej gromadzisz emeryturę. Zliczasz te wszystkie kwoty? Wówczas otrzymujesz swój ostateczny kapitał emerytalny. Z tego kapitału otrzymywać będziesz od 65 roku życia comiesięczną emeryturę. Im dłużej pracujesz, tym wyższa jest nagromadzona emerytura. Ile to będzie, jest sprawą indywidualną. Zależy to także od wyników finansowych inwestycji funduszu. Każdego roku StiPP prześle Ci specyfikację. Podane będzie tam, ile wynosi nagromadzony przez Ciebie kapitał emerytalny. W regulacjach rozszerzonych każdego miesiąca płacisz składkę od swojego wynagrodzenia. Oblicza się ją w oparciu o wynagrodzenie brutto. Jednak od tego wynagrodzenia jest najpierw odejmowana franszyza. Tę ustala na nowo każdego roku zarząd StiPP. Wszystkie kwoty comiesięczne, które zaoszczędzisz, tworzą razem Twój ostateczny kapitał emerytalny. Z tego kapitału otrzymywać będziesz od daty przejścia na emeryturę comiesięczną emeryturę. Twoje wynagrodzenie brutto Twoje wynagrodzenie godzinowe brutto składa się z wielu elementów. StiPP stosuje w przypadku regulacji rozszerzonych poniższe definicje. Twoje wynagrodzenie brutto to: wynagrodzenie za normalnie przepracowane godziny, wynagrodzenie za nieregularnie przepracowane godziny (na przykład godziny, które przepracowane były w innym dniu lub czasie niż normalny), wynagrodzenie, które jest nadal wypłacane rzeczywiście w czasie choroby przez pracodawcę, wynagrodzenie za dni urlopowe, szczególnie w przypadku urlopów, krótkiej nieobecności w pracy i dni świątecznych oraz dodatki wakacyjne. Wynagrodzenie brutto nie obejmuje więc wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i godziny kompensacyjne. Godziny podróży i ubruttowione zwroty kosztów również nie zaliczają się do wynagrodzenia brutto. W okresie pracy zawodowej do ukończenia 65 roku życia gromadzisz emeryturę. Odbywa się to wspólnie z pracodawcą. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 9

10 2.4 Naliczanie emerytury Każdego roku naliczamy indywidualnie nagromadzoną już emeryturę. Prowadzi do tego kilka kroków. Sposób naliczania jest dla wszystkich taki sam. Wysokość jest jednak sprawą indywidualną. Podajemy poniżej sposób naliczania emerytury. Krok 1: Jakie są Twoje zarobki brutto w przepracowanym okresie czasu? Najpierw oblicz swoje wynagrodzenie brutto w przepracowanym okresie czasu. Jest to podane na specyfikacji wynagrodzenia otrzymywanej od pracodawcy. Krok 2: Jak wysoka jest Twoja składka emerytalna? Najpierw od wynagrodzenia brutto odejmuje się franszyzę. Następnie oblicza się składkę od pozostałego wynagrodzenia brutto. Tę kwotę nazywamy podstawą wymiaru emerytury. Pracodawca płaci tę składkę. Pracodawca ma prawo potrącić jedną trzecią składki od wynagrodzenia pracownika. Krok 3: Ile zgromadziłeś emerytury? Wykaz na stronie 9 pomoże w ustaleniu wysokości nagromadzonej emerytury. Kwota ta stanowi Twój kapitał emerytalny. Uwaga! Wysokość nagromadzonej emerytury nie jest równa wysokości zapłaconych składek. Składka jest dla wszystkich taka sama. Krok 4: Obliczanie zgromadzonej emerytury dla wszystkich okresów w roku. Chodzi tu o dokonanie obliczenia dla wszystkich przepracowanych okresów w roku. Zlicz wszystkie te sumy. Kwota całkowita jest kwotą, która jest gromadzona w ciągu roku na emeryturę. Nie pracujesz w pełnym wymiarze godzin? Przy tych obliczeniach nie ma to znaczenia. Zawsze punktem wyjściowym dla obliczania zgromadzonej emerytury jest wynagrodzenie brutto. Im mniej pracujesz, tym mniejsza jest nagromadzona emerytura. 2.5 Zwiększanie emerytury Życie staje się czasem droższe. Jeśli pracujesz, Twoje wynagrodzenie będzie automatycznie dostosowywane. Jest to regulacja wynagrodzenia. StiPP może także dopasować świadczenia emerytalne do wzrostu cen. Jednak nigdy nie jest pewne, czy będzie to możliwe. Związane jest to bowiem z sytuacją finansową StiPP. Zarząd ustala każdego roku, czy emerytury zostaną dostosowane. I o ile punktów procentowych. Jest to przyznawanie dodatków. Organy państwowe stawiają funduszom emerytalnym w związku z tym pewne wymagania. Więcej na ten temat znajduje się w aneksie na końcu tej broszury. StiPP inwestuje Twój kapitał emerytalny do momentu ukończenia przez Ciebie 65 roku życia. Co roku otrzymujesz dlatego odsetki od swojego kapitału oszczędnościowego. Inwestycje te dają dobry rezultat finansowy? Ta kwota będzie policzona przy gromadzeniu emerytury. Na corocznej specyfikacji emerytury podaje się, ile wynoszą odsetki w skali rocznej. Przykład Marek ma 51 lat i pracuje poprzez agencję pracy tymczasowej. Na jego specyfikacji wynagrodzenia podane jest wynagrodzenie brutto 2.400,-. Marek w tym okresie czasu przepracował w sumie 120 godzin. Franszyza wynosi 5,40 za godzinę. Całkowita kwota franszyzy za ten okres czasu wynosi wówczas 120 godzin x 5,40 = 648,-. Gromadzenie emerytury Marek gromadzi emeryturę od podstawy wymiaru emerytury. Jest to wynagrodzenie brutto po odciągnięciu franszyzy: 2.400,- 648,- = 1.752,-. Gromadzenie emerytury jest zależne od wieku Marka. W wieku 51 lat otrzymuje on dostępną składkę od 13,22 % podstawy wymiaru emerytury. Dla Marka składka za ten okres wynosi 13,22 % x 1.752,- = 231,61. Marek w tym roku przepracował 11 okresów. Za każdym razem zarobił on 2.400,-. W sumie Marek otrzymał 11 x 231,61 = 2.547,71 dostępnej składki. Składka emerytalna Składka emerytalna jest inną kwotą niż ta, którą Marek otrzymuje jako składkę dostępną. Składka emerytalna wynosi 12,3 %. Pracodawca Marka płaci wówczas 12,3 % podstawy wymiaru emerytury. Daje to więc 12,3% x (2.400,- 648,- =) 1.752,- = 215,50 za okres. W skali całego roku jest to więc 11 razy 215,50 = 2.370,50. Pracodawca może za dany okres potrącić maksymalnie jedną trzecią składki emerytalnej od Marka wynagrodzenia brutto. Jeszcze raz w skrócie: Krok 1: wynagrodzenie brutto wynosi 2.400,- Krok 2: franszyza wynosi 120 x 5,40 = 648,- Krok 3: postawa wymiaru emerytury wynosi 2.400,- 648,- = 1.752,- Krok 4: dostępna składka na emeryturę Marka wynosi 13,22 % x 1.752,- = 231,61. Krok 5: składka emerytalna do zapłaty wynosi 12,3% x 1.752,- = 215, Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

11 Masz różne możliwości wyboru, jeśli chodzi o Twoją emeryturę. Pracę zawodową możesz zakończyć wcześniej lub później. Część swojego kapitału emerytalnego możesz także przeznaczyć na emeryturę partnerską. Możesz także zabrać emeryturę zgromadzoną w ramach innych regulacji. Zestawiliśmy te możliwości dla Ciebie. Możliwości wyboru w przypadku emerytury StiPP 3.1 Wcześniejsze lub późniejsze zaprzestanie pracy W momencie ukończenia 65 roku życia kończysz pracę zawodową. Do śmierci otrzymujesz wówczas co miesiąc emeryturę StiPP. Możesz także zdecydować się na wcześniejsze lub późniejsze zakończenie pracy zawodowej. Możesz również pracować dalej w niepełnym wymiarze godzin. Im dłużej pracujesz, tym wyższa jest więc nagromadzona emerytura. Idziesz na wcześniejszą emeryturę? A może zamierzasz pracować w niepełnym wymiarze godzin? Wówczas zgromadzisz mniejszą emeryturę. Jeśli masz 65 lat, nie gromadzisz już dalej emerytury. 3.2 Dbałość o swoich bliskich Przez całe swoje życie gromadzisz emeryturę. Są to świadczenia emerytalne na starość. W regulacjach rozszerzonych zapewniona jest także emerytura partnerska. Ma to miejsce jednak tylko podczas gromadzenia emerytury. Przez cały czas, gdy jesteś uczestnikiem tych regulacji. Wysokość tej kwoty zależna jest między innymi od Twojego wieku w momencie śmierci. Zaraz przed przejściem na emeryturę możesz wybrać, czy chcesz swój kapitał emerytalny przekształcić w coroczną wypłatę do momentu śmierci. Część swojego kapitału emerytalnego możesz także zamienić na emeryturę partnerską. W takim przypadku Twój partner będzie otrzymywać ze StiPP świadczenia po Twojej śmierci. Twoja własna emerytura będzie wówczas niższa. Część Twojego kapitału zostaje bowiem wykorzystana na emeryturę partnerską. 3.3 Uzupełnianie emerytury Świadczenia AOW oraz miesięczne emerytury mogą wynosić około 70% Twojego średniego wynagrodzenia miesięcznego. Nie jest niestety jednak pewne, czy Twoja emerytura osiągnie ten pułap.. Czy po ukończeniu 65 roku życia chcesz mieć wyższe dochody? Wówczas musisz uzupełnić swoją emeryturę. Na przykład poprzez zawarcie ubezpieczenia uzupełniającego. Warunkiem jest to, aby Twój pracodawca rzeczywiście oferował takie rozwiązanie. Swoją emeryturę możesz także uzupełnić oszczędzając w ramach regulacji dotyczących oszczędzania na czas urlopów bezpłatnych (levensloopregeling). Można także podpisać umowę o rentę dożywotnią w banku lub towarzystwie ubezpieczeniowym. By poznać wszystkie możliwości, należy w tym celu skontaktować się z pracodawcą. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 11

12 3.4 Przeniesienie emerytury Możliwe jest, że już zgromadziłeś pewną kwotę na poczet emerytury. Mogło to mieć miejsce przed rozpoczęciem przez Ciebie pracy w tej branży. W niektórych przypadkach bardziej korzystne będzie zabranie swojej emerytury. Nazywamy to przeniesieniem wartości. Przeniesienie wartości jest także możliwe, jeśli przechodzi się z regulacji StiPP na inne regulacje. To, czy przeniesienie wartości ma sens, zależy od indywidualnej sytuacji. Regulacje emerytalne różnią się bowiem od siebie pod różnymi względami. Twój pracodawca na pewno udzieli Ci rad, jak dokonać właściwego wyboru. 3.5 Niska emerytura Wielu pracowników w tej branży pracuje tylko przez krótki okres czasu. Im krócej pracujesz, tym niższa jest nagromadzona emerytura. W takim przypadku nagromadzoną emeryturę dostajesz w formie bezpośredniej wypłaty. Nie musisz wówczas czekać do dnia przejścia na emeryturę. Nazywamy to odkupieniem. Czy Twoja roczna emerytura jest mniejsza niż 400,- w dniu przejścia na emeryturę? Wówczas emeryturę dostaniesz w formie bezpośredniej wypłaty. StiPP sprawdzi, czy ma to zastosowanie w Twoim przypadku. Samodzielnie nie musisz niczego robić. Aby podlegać prawu do odkupu, przez dwa lata nie możesz brać udziału w tych regulacjach. Od tej kwoty musisz jednak zapłacić podatek. My się z tym liczymy. A może nie chcesz korzystać z prawa do odkupienia swojej emerytury? Wówczas w ciągu dwóch lat musisz złożyć wniosek w nowych regulacjach emerytalnych o przeniesienie wartości. Twoja emerytura i przeniesienie wartości Jeśli przeniesienie wartości jest dla Ciebie korzystne, wówczas musisz złożyć odpowiedni wniosek w nowym funduszu emerytalnym. Należy to uczynić w ciągu sześciu miesięcy. Twój nowy fundusz emerytalny zadba o przeniesienie wartości. Gdy tylko fundusz otrzyma Twój wniosek, wówczas skontaktuje się on z Twoim starym funduszem emerytalnym. Fundusz poda wówczas, że chcesz dokonać przeniesienia emerytury i dokona odpowiednich obliczeń. Następnie musisz w ciągu dwóch miesięcy powiadomić fundusz, czy chcesz dokonać przeniesienia wartości. 12 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

13 Ważne momenty w Twoim życiu Każda sytuacja jest inna. Zdarzenia w Twoim życiu mają wpływ na Twoją przyszłość. Dotyczy to także emerytury. Zestawiliśmy dla Ciebie tego typu zdarzenia. Dzięki temu możesz wiedzieć, kiedy powinieneś pomyśleć o ważnych wydarzeniach życiowych. Nowa praca Wyobraź sobie, że zmieniasz pracę. Pracujesz nadal w tej branży, tylko dla innego pracodawcy? Wówczas Twoja emerytura jest nadal gromadzona w regulacjach rozszerzonych StiPP. Musisz jednak w ciągu pół roku zmienić pracodawcę. A może po upływie pół roku znowu wracasz do pracy w tej branży? Wówczas musisz ponownie przez przynajmniej 26 tygodni pracować dla nowego pracodawcy. Następnie znów rozpoczynasz gromadzenie emerytury przez StiPP w ramach regulacji podstawowych (Basisregeling). Będziesz pracować w innej branży? A może Twój pracodawca ma własne regulacje emerytalne? Wówczas możesz zabrać swoją emeryturę StiPP. Należy przy tym dobrze sprawdzić, czy przeniesienie wartości jest w Twojej sytuacji korzystne. Dotyczy to także tej części, którą w normalnym przypadku płaci Twój pracodawca. Sam musisz jednak to wszystko załatwić. W takim przypadku należy się z nami skontaktować. Jesteśmy dostępni w godzinach urzędowania pod numerem telefonu (020) Można także do nas wysłać Tracisz pracę Jeśli straciłeś pracę, wówczas gromadzenie Twojej emerytury jest zawieszone. Do momentu podjęcia nowej pracy Twoja emerytura nie jest gromadzona. Twój nowy pracodawca nie ma regulacji emerytalnych? Wówczas przy spełnieniu określonych warunków możesz gromadzić swoją emeryturę maksymalnie przez trzy lata poprzez StiPP. Wówczas samodzielnie płacisz całą składkę. Określone zdarzenia życiowe mogą mieć wpływ na Twoją emeryturę. Na przykład może to być zawarcie małżeństwa lub rozpoczęcie nowej pracy. Inny pracodawca, ta sama branża Zmieniasz pracodawcę w ramach branży usług personalnych? Ale Twój pracodawca ma własne regulacje emerytalne? Wówczas przeniesienie wartości nie jest konieczne. Wielu pracodawców w tej branży ma własne regulacje emerytalne. W tym celu oferują oni (minimalnie) takie same zasady jak StiPP. Przeniesienie wartości oznacza w tym przypadku niewielkie lub żadne korzyści. Rozpoczynasz pracę w innej branży? Wówczas zawsze możesz przenieść zgromadzoną emeryturę. Musisz zgłosić to w ciągu sześciu miesięcy do nowego funduszu emerytalnego. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 13

14 Składka emerytalna w przypadku niezdolności do pracy Jesteś częściowo niezdolny do pracy? Wówczas fundusz będzie płacił część Twojej składki emerytalnej. Ile to będzie dokładnie, zależy od procentu niezdolności do pracy. Jesteś na przykład w 40 % niezdolny do pracy? Wówczas fundusz zapłaci 40% składki. Na przeglądzie podano, ile składki fundusz zapłaci w przypadku częściowej niezdolności do pracy. % niezdolności do pracy % składki płacony przez fundusz 0 do 35 % 0 % 35 do 45 % 40 % 45 do 55 % 50 % 55 do 65 % 60 % 65 do 80 % 72,5 % 80 do 100 % 100 % Złożyłeś wniosek o świadczenia WW (świadczenia z tytułu ustawy o bezrobociu) i masz więcej niż 40 lat? Wówczas otrzymasz formularz wniosku o dalsze gromadzenie emerytury. Składka będzie płacona jeszcze przez jakiś okres czasu. W przypadku pytań można się skontaktować w godzinach urzędowania ze Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) pod numerem telefonu (020) Jesteś niezdolny do pracy Jeśli zachorujesz, może się zdarzyć, że nie będziesz otrzymywać wynagrodzenia. Zależy to od umowy z Twoim pracodawcą. Jeśli nie otrzymujesz wynagrodzenia podczas choroby, wówczas pracodawca nie dokonuje potrąceń na składki emerytalne. W takich przypadku nie odbywa się gromadzenie emerytury. Otrzymujesz wynagrodzenie podczas choroby? Masz na przykład umowę na 20 godzin tygodniowo? Wówczas Twoja emerytura jest nadal gromadzona. W takim przypadku podczas pierwszych dwóch lat choroby nadal otrzymujesz wynagrodzenie. Agencja pacy tymczasowej potrąca po prostu składki emerytalne z Twojego wynagrodzenia. Po dwóch latach choroby zostaniesz uznany za niezdolnego do pracy w ponad 35%? Wówczas będziesz płacić mniejsze składki emerytalne. StiPP płaci pozostałą część. W tym celu należy wcześniej złożyć odpowiedni wniosek. W tej sprawie należy skontaktować się ze StiPP. Zamierzasz wstąpić w związek małżeński lub prowadzić gospodarstwo domowe z drugą osobą - Twój partner ma prawo do emerytury partnerskiej, na wypadek, gdyby Tobie coś się stało. Musisz jednak pozostawać w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim. Dotyczy to także sytuacji zawarcia umowy o wspólne zamieszkanie. W ten sposób zabezpieczona zostaje przyszłość Twojego partnera oraz przyszłość Twoich dzieci. Masz podpisaną umowę o wspólne zamieszkanie? Należy sprawdzić, czy w umowie ujęta została emerytura partnerska. Następnie należy przesłać do nas kopię umowy. W ten sposób StiPP będzie posiadać właściwe dane w przypadku Twojej śmierci. Rozpad związku Rozpad związku będzie miał wpływ na Twoją emeryturę. To samo dotyczy rozwodu. Ta zasada obowiązuje także w momencie zakończenia partnerskiego związku zarejestrowanego. Dotyczy to też wyprowadzki jednego z partnerów. Informację na ten temat należy zgłosić najpóźniej w ciągu dwóch lat. Twój partner ma bowiem prawo do części zgromadzonej przez Ciebie emerytury. 14 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

15 Świadczenia ANW (świadczenia w ramach ustawy o zabezpieczeniu osób bliskich) Twój partner może mieć prawo do państwowych świadczeń ANW. ANW oznacza: Algemene Nabestaandenwet (ogólna ustawa o świadczeniach dla osób bliskich). Pełne świadczenia ANW 70 % obliczane są od minimalnego wynagrodzenia netto. Aby złożyć wniosek o świadczenia ANW, Twój partner musi mieć mniej niż 65 lat. Ponadto musi on spełniać następujące warunki: Musi być urodzony przed 1 stycznia Ma dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Jest on niezdolny do pracy w ponad 45 %. Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z Sociale Verzekeringsbank (SVB). Instytucja ta zajmuje się świadczeniami ANW. Numer telefonu: (020) W chwili ukończenia 65 roku życia rozpoczynasz otrzymywanie comiesięcznej emerytury. Otrzymywana kwota jest sprawą indywidualną. Już teraz o tym pomyśl! Śmierć Gromadzisz własną emeryturę w StiPP. StiPP bierze przy tym pod uwagę emeryturę partnerską - wypłaty dla Twojego partnera. Często ma miejsce sytuacja, że emerytura ta jest bardzo niska. W takim przypadku jest ona wypłacana w formie jednorazowej wypłaty. Masz podpisaną umowę o wspólne zamieszkanie? Wówczas Twój partner ma także prawo do emerytury partnerskiej. Zadbaj o to, aby umowa o wspólne zamieszkanie została sporządzona przez notariusza. Wyślij kopię tej umowy do StiPP. Jeśli masz dzieci, otrzymają one także miesięczne wypłaty. Nazywamy to rentą sierocą. Wypłaty będą one otrzymywać do momentu ukończenia osiemnastego roku życia. Masz 65 lat lub więcej? Wówczas Twój partner otrzyma świadczenia emerytalne tylko wtedy, jeżeli zawarto także takie ubezpieczenie. Przed przejściem na emeryturę możesz wybrać, czy nagromadzony kapitał emerytalny ma być wypłacany Tobie co miesiąc do momentu Twojej śmierci. Nazywamy to emeryturą na starość. Można także zadecydować, aby część tego kapitału została użyta do zapewnienia emerytury partnerskiej. Jesteś po rozwodzie? Wstąpiłeś w nowy związek małżeński? Wówczas możliwe jest, że Twój były partner i Twój nowy partner dostawać będą emeryturę partnerską. Kwotę, którą zgromadziłeś dla swoich bliskich, dzieli się między nich. Dotyczy to także zarejestrowanego związku partnerskiego oraz umowy o wspólnym zamieszkaniu. Dlatego zawsze należy wysłać kopię notarialnej umowy o wspólnym zamieszkaniu do StiPP. Nazywamy to zamianą. Wysokość emerytury partnerskiej jest zależna od nagromadzonej przez Ciebie emerytury. Im więcej nagromadziłeś emerytury, tym większą emeryturę partnerską otrzyma Twój partner. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 15

Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji podstawowych

Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji podstawowych Witamy w strefie emerytalnych regulacji podstawowych Twoja przyszłość z emeryturą StiPP Witamy w strefie emerytalnych regulacji podstawowych 1 Stopka redakcyjna Redakcja: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus

Bardziej szczegółowo

Plan rozszerzony StiPP emerytura w skrócie. Twoja przyszłość według StiPP

Plan rozszerzony StiPP emerytura w skrócie. Twoja przyszłość według StiPP Plan rozszerzony StiPP emerytura w skrócie Twoja przyszłość według StiPP 1 Spis treści Co obejmuje rozszerzony plan emerytalny StiPP? 3 Na emeryturze 9 Ile będzie wynosić moja emerytura? 4 StiPP jest dla

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling » PRACA W SEKTORZE BUDOWLANYM Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling CAO dla budownictwa Czas pracy i dodatki z nim związane Wynagrodzenie Pozostałe rekompensaty Czas wolny Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Jak praca wpływa na Państwa świadczenia

Jak praca wpływa na Państwa świadczenia Jak praca wpływa na Państwa świadczenia 2013 Jak praca wpływa na Państwa świadczenia Mogą Państwo pobierać świadczenia emerytalne lub pośmiertne z ubezpieczeń społecznych i w tym samym czasie pracować.

Bardziej szczegółowo

Witamy w firmie NV schade WIA-werknemersverzekering

Witamy w firmie NV schade WIA-werknemersverzekering Witamy w firmie NV schade WIA-werknemersverzekering Witamy w firmie NV schade Rozpocząłeś pracę u pracodawcy, u którego obowiązuje zbiorowy układ pracy (w skrócie: CAO) dla branży obróbki metalu i sektora

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tymczasowych 2004 2009, Wydanie styczeń 2008 Spis treści Pozycja prawna: system fazowy 2 Faza A 3 Faza B 5 Faza C 8 Wynagrodzenie 10 Choroba 14 Kolejni

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia De Każdy Arbeidsinspectie ma prawo do in het kort minimalnego wynagrodzenia Ustawowe minimalne wynagrodzenie i minimalny dodatek urlopowy Pracownicy do 65 roku

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA

EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA EMERYTURY KAPITAŁOWE WYPŁATY Z II FILARA Emerytury indywidualne, renta rodzinna dla wdów i wdowców, waloryzacja według zysków takie emerytury kapitałowe proponuje rząd. Dlaczego? Dlatego, że taki system

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. TWOJE KONTO W ZUS. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Konto ubezpieczonego zakładane jest

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 13/R/14 z dnia 13.03.2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIURA LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Emerytura. Wyliczanie emerytury. Do kiedy stare emerytury? 2014-04-03. Zasady wyliczania wysokości emerytury

Emerytura. Wyliczanie emerytury. Do kiedy stare emerytury? 2014-04-03. Zasady wyliczania wysokości emerytury Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła

Bardziej szczegółowo

Informacje w Skrócie

Informacje w Skrócie Informacje w Skrócie Informacje w Skrócie Ulotka ta zawiera, ujęte w skrócie, informacje dotyczące najważniejszych cech charakterystycznych programów Ubezpieczenia Społecznego, Supplemental Security Income

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

program partnerski Polecaj kody

program partnerski Polecaj kody program partnerski Polecaj kody o nas Cra CV oferuje proste w obsłudze narzędzie do tworzenia unikalnych dokumentów aplikacyjnych CV. Naszą misją jest pomoc w zainteresowaniu przyszłego pracodawcy, kreatywną

Bardziej szczegółowo

Umowa o oddelegowanie faza A

Umowa o oddelegowanie faza A Strony: Umowa o oddelegowanie faza A i A. N2people, z siedzibą w Venray, prowadząca biuro przy Microstraat 6, 5804 CM w Venray, niniejszym prawnie reprezentowana i podpisana przez Petera Nabbe, w dalszej

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

w Industriens Pension.

w Industriens Pension. Witamy w Industriens Pension! W związku z zatrudnieniem w swoim miejscu pracy uzyskał Pan/uzyskała Pani członkostwo w naszym programie. Wynika to z obowiązującego w Pana/Pani miejscu pracy układu zbiorowego.

Bardziej szczegółowo

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii. Matka i ojciec składają wniosek osobno Nie wolno wysłać wspólnego wniosku. Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego dla matki/części zasiłku należnej matce Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy

W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy 2013 W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy Osoby pracujące i płacące podatki na Ubezpieczenie Społeczne zarabiają kredyty pracy kwalifikujące je do otrzymywania świadczeń

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Klienta. Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa

Przewodnik Klienta. Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa Przewodnik Klienta Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa 1 Jesteśmy gotowi, aby sprostać Twoim potrzebom Życie i zdrowie Twoje oraz Twoich bliskich mają bezcenną wartość. Wiemy, że gdy pojawia

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. www.pip.gov.pl

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. www.pip.gov.pl Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych www.pip.gov.pl Informacje ogólne tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 97 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Pracowników

Przewodnik dla Pracowników Przewodnik dla Pracowników Witamy! Otrzymał(a) Pan(i) niniejszy podręcznik, ponieważ zarejestrowała się Pan(i) jako pracownik w naszej firmie (Payroll Select Services B.V., zwanej dalej: Payroll Select).

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań,

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ DELEGOWANY DO PRACY ZA GRANICĄ? TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM PAŃSTWIE. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych:

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK05/1/2013 Spis treści Informacje podstawowe 3 Dlaczego warto mieć Rachunek IKE 3 Informacje podstawowe 3 Zmiany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą?

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r.

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r. Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Gminnego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej

Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej Polish NDPD 2 New Deal 25+ NDPD2 p.2-3 Wprowadzenie Jeśli ukończyłeś 25 lat i pobierałeś zasiłek dla osób poszukujących pracy (JSA) przez przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r.

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Co to jest kapitał początkowy Kapitał początkowy jest tzw. hipotetyczną emeryturą pomnożoną przez średnie dalsze trwania życia dla wieku 62 lat równe dla

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi (Housing Benefit and Council Tax Benefit a guide to overpayments and debt) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady postępowania w przypadkach

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZA GRANICĄ? PRZECZYTAJ! JEŚLI JESTEŚ AKTYWNY ZAWODOWO NA TERENIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, TO MOŻESZ W TYM SAMYM OKRESIE PODLEGAĆ ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU WYŁĄCZNIE W JEDNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Wydanie z listopada 2012 r. Spis treści Strona 1 Status prawny 1.1 Faza A 1.1.1 Umowa o pracę tymczasową z klauzulą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt?

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Poniższy tekst jest przeniesiony z książki TAJNA BROŃ KREDYTOBIORCY praktycznego poradnika dla wszystkich kredytobiorców. Założenie

Bardziej szczegółowo

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Co trzeba wiedzieć o IKE? Kto może gromadzić oszczędności na IKE? Prawo do dokonywania wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie (w tym przypadku mowa jest o osobach

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM

IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM QA/IKZEDFE/1/2012 IKZE W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE W ING DOBROWOLNYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Informacje podstawowe Zyskujesz odczuwalną korzyść podatkową: wpłaty dokonywane na Rachunek Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Jedenaście sposobów na wyższą emeryturę obliczoną według starych zasad

Jedenaście sposobów na wyższą emeryturę obliczoną według starych zasad Jedenaście sposobów na wyższą emeryturę obliczoną według starych zasad To nie żadna tajemnica. Każdy emeryt, którego świadczenie obliczono na starych zasadach (z uwzględnieniem zarobków, stażu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Rentier Część I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, czyli kto i od czego może być ubezpieczony...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zachęcamy do lektury! Informacje ogólne o zakładaniu firmy... 3. Podatek dochodowy... 4. Podatek VAT... 5. Księgowość...

Spis treści. Zachęcamy do lektury! Informacje ogólne o zakładaniu firmy... 3. Podatek dochodowy... 4. Podatek VAT... 5. Księgowość... Informacje ogólne o zakładaniu firmy... 3 Rejestracja firmy... 3 Meldunek w Norwegii... 3 Dokumenty uzupełniające... 4 Podatek dochodowy... 4 Spis treści Podatek VAT... 5 Księgowość... 5 Witaj, Założyłeś

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NR OWU/IK03/1/2012 Spis treści DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKE: Dlaczego warto mieć rachunek IKE Zmiany w umowie Wypłaty

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO OWU/IK12/2/2012 2 indywidualne konto emerytalne w skrócie Dlaczego warto mieć rachunek ike Inwestujemy 100% każdej Twojej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Pracowniczy Program Emerytalny Jest to system oszczędzania dla osób, które chcą powiększyć swoją emeryturę oraz stworzyć sobie możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Jesteś delegowany do pracy za granicą? www.zus.pl

Przeczytaj! Jesteś delegowany do pracy za granicą? www.zus.pl Jesteś delegowany do pracy za granicą? Jeśli jesteś aktywny zawodowo na terenie państw członkowskich, to możesz w tym samym okresie podlegać zabezpieczeniu społecznemu wyłącznie w jednym państwie. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Zasady ustalania wysokości starej emerytury z ZUS...strona 3 Uwzględnienie wynagrodzenia minimalnego zamiast zerowego...strona 10 Doliczenie okresów składkowych lub nieskładkowych...strona

Bardziej szczegółowo