Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych"

Transkrypt

1 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Twoja przyszłość z emeryturą StiPP Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 1

2 Stopka redakcyjna Redakcja: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Opracowanie: Vormplan design bno, Amsterdam 2 wydanie, kwiecień 2008 Przy opracowaniu niniejszej broszury dołożono wszelkiej staranności. Celem broszury jest wyjaśnienie regulacji emerytalnych. Broszura ta nie daje podstaw do roszczenia żadnych praw. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej: 2 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

3 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych (Plusregeling) Emerytury StiPP, dlaczego? Emerytury StiPP, dla kogo? Emerytury StiPP, jakie regulacje? 6 Co oferuje StiPP? Składka emerytalna i gromadzenie emerytury Gromadzenie emerytury Otrzymywanie emerytury Naliczanie emerytury Podwyższanie emerytury 10 Możliwości wyboru w przypadku emerytury StiPP Wcześniejsze lub późniejsze zaprzestanie pracy zawodowej Dbałość o swoich bliskich Uzupełnianie emerytury Przeniesienie emerytury Niska emerytura 12 Ważne momenty w Twoim życiu 13 Składanie wniosku o emeryturę 16 Najważniejsze pojęcia związane z emeryturą 17 StiPP dla Ciebie 19 Aneks 21 Spis treści Tabele: I Twój pracodawca nie stosuje regulacji emerytalnych 5 II Umowy wewnątrz branży 6 III Tworzenie emerytury w ramach regulacji rozszerzonych (Plusregeling) 8 IV Twoja pensja brutto 9 V Twoja pensja i przeniesienie wartości 12 VI Inny pracodawca, ta sama branża 13 VII Składka emerytalna w przypadku niezdolności do pracy 14 VIII Świadczenia ANW (świadczenia w ramach ustawy o zabezpieczeniu osób bliskich) 15 IX Dobra emerytura 16 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 3

4 4 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Twoja przyszłość z emeryturą ze StiPP

5 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Twoja emerytura wydaje Ci się bardzo odległa. Ale pracujesz na nią przecież przez całe życie. Razem ze swoim pracodawcą płacisz pewne kwoty na poczet gromadzenia swojej emerytury. Dlatego ważne jest, aby już teraz o tym pomyśleć. Chodzi tu przecież o Twoją własną przyszłość. Możliwe, że masz marzenia na przyszłość. Aby je zrealizować, prawdopodobnie będziesz potrzebować dochodów. I dlatego bardzo ważna jest dobra emerytura. Dzięki niej można także później cieszyć się życiem. Ale jak to osiągnąć? StiPP oddaje do użytku broszurę zawierającą najważniejsze punkty dotyczące regulacji emerytalnych. Przeczytanie informacji podanych przez StiPP ważne jest dla każdego przyszłego emeryta. 1.1 Emerytury StiPP, dlaczego? Każda osoba w Holandii, która ukończyła 65 rok życia, otrzymuje emeryturę z tytułu AOW (ustawa o podstawowych świadczeniach emerytalnych). Nie jest ważne, czy ma ona obywatelstwo holenderskie ani też, czy ma ona pracę. Świadczenia AOW są jednak często zbyt niskie, aby zapewnić możliwość utrzymania. Dlatego w Holandii istnieją fundusze emerytalne. Regulacje emerytalne zapewniają, że również po ukończeniu 65 lat można cieszyć się życiem. Oferują one także dodatkowe zabezpieczenie dla osób bliskich. 1.2 Emerytury StiPP, dla kogo? Regulacje emerytalne StiPP są obowiązkowe dla każdego, kto pracuje w branży usług personalnych.na przykład jako pracownik tymczasowy lub też jako pracownik w przedsiębiorstwie typu payroll albo też w firmie zajmującej się delegowaniem pracowników. Ta broszura przeznaczona jest dla każdego, kto chce zdobyć więcej informacji na temat emerytur. Wielu ludzi sądzi, że myślenie o emeryturze to dla nich odległa przyszłość. Ale wszystko, co dzieje się w ich życiu, ma wpływ na ich późniejszą emeryturę. Twój pracodawca nie oferuje regulacji emerytalnych Pracujesz w branży usług personalnych. Na przykład jako pracownik tymczasowy lub delegowany. Odkrywasz, że Twój pracodawca nie oferuje regulacji emerytalnych? A może, że Twój kolega z pracy nie gromadzi emerytury? oferują oni regulacji emerytalnych. Każdy pracodawca w tej branży jest mianowicie zobowiązany do uczestniczenia w tych regulacjach emerytalnych. Każdy pracownik ma też prawo do emerytury. Skontaktuj się więc ze Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). SNCU jest krajowym punktem zgłoszeniowym. Można tutaj złożyć zażalenie na pracodawców, którzy nie przestrzegają postanowień zbiorowego układu pracy (CAO). Na przykład, jeśli nie Można jednak zgłaszać również inne wykroczenia. Właśnie w tym celu stworzono SNCU. Ma to na celu zadbanie o to, aby wszyscy przestrzegali przepisów. Więcej informacji pod adresem lub pod numerem telefonu (020) Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 5

6 Dlatego uważamy, że ważne jest, aby każdy pomyślał o swojej własnej przyszłości. 1.3 Emerytury StiPP, jakie regulacje? Regulacje emerytalne oferują pracownikom dwie możliwości: regulacje podstawowe (Basisregeling) i regulacje rozszerzone (Plusregeling). Ta broszura dotyczy regulacji rozszerzonych (Plusregeling). Można w niej znaleźć informacje na temat własnej emerytury. Podano tu także możliwości wyboru. A także wydarzenia w życiu, które mają wpływ na emeryturę. Regulacje podstawowe czy rozszerzone (Basisregeling czy Plusregeling)? Regulacje podstawowe (Basisregeling) Masz podpisaną umowę z agencją pracy tymczasowej? Pracowałeś przynajmniej 26 tygodni u tego samego pracodawcy? W takim przypadku podlegasz regulacjom podstawowym. Nie musisz koniecznie pracować łącznie 26 tygodni bez przerwy. Przeważnie podlegasz regulacjom podstawowym przez 52 tygodnie robocze. Regulacje rozszerzone (Plusregeling) Pozostajesz nadal pracownikiem tymczasowym? Wówczas po zakończeniu regulacji podstawowych podlegasz regulacjom rozszerzonym. W niektórych przypadkach bierzesz bezpośrednio udział w regulacjach rozszerzonych. W takich przypadkach pracujesz na tak zwaną umowę okresowołańcuchową a nie na umowę o pracę tymczasową. Twoja umowa z pracodawcą determinuje sposób udziału w regulacjach emerytalnych. Emeryturę w ramach regulacji podstawowych gromadzisz od 21 roku życia. Tej fazie regulacji podlegasz przez cały okres pracy w fazie A lub fazie 2A. Twoja umowa została przekształcona w fazę B lub C? A może jest to teraz umowa w fazie 2B? Wówczas podlegasz regulacjom rozszerzonym. Sam nie musisz niczego robić. Wszelkie formalności załatwia pracodawca. Chcesz wiedzieć więcej na temat regulacji podstawowych? Zajrzyj na naszą stronę internetową i pobierz broszurę na temat regulacji podstawowych (Basisregeling). Umowy wewnątrz branży Umowa o pracę, którą masz podpisaną ze swoim pracodawcą, jest dla nas istotna. Rodzaj umowy o pracę determinuje to, czy emerytura będzie gromadzona na podstawie regulacji podstawowych, czy też na bazie regulacji rozszerzonych. Wewnątrz branży usług personalnych możliwe są różne rodzaje umowy o pracę: faza A i faza 2a. W większości przypadków bierze się udział w regulacjach podstawowych faza B/C i faza 2b/3/4. Następnie Twoja emerytura gromadzona jest w ramach regulacji rozszerzonych. Chcesz wiedzieć, jakiego typu jest Twoja umowa o pracę -zapytaj o to swojego pracodawcę. 6 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

7 Co oferuje StiPP? Zasady wymiaru emerytury podane są w przepisach holenderskiej ustawy o podstawowych świadczeniach emerytalnych (Algemene Ouderdomswet AOW). Ustawa ta zapewnia każdej osobie w Holandii, która ukończyła 65, prawo do podstawowych dochodów. Te dochody podstawowe nie są jednak wystarczające do utrzymania się. Dlatego możesz gromadzić emeryturę jako uzupełnienie AOW. Ale jak wówczas wyglądać będzie Twoja emerytura? Wszystko to jest opisane w przepisach. Najważniejsze postanowienia wyjaśniono w niniejszej broszurce. Całą treść przepisów znaleźć można na naszej stronie internetowej: Twoja emerytura stanowi więc uzupełnienie świadczeń z tytułu AOW. Dba ona, aby po zakończeniu pracy zawodowej możliwe było otrzymywanie stałych dochodów. Przeciętny wiek emerytalny dla StiPP to 65 lat. Po 65 roku życia otrzymuje się comiesięczne wypłaty z tytułu StiPP. Są to świadczenia emerytalne na starość. Konkretne kwoty wymienione są wówczas na specyfikacji emerytury. Otrzymuje się ją co roku pocztą. Wysokość emerytury StiPP zależy od sytuacji osobistej osoby ją pobierającej. Na przykład od liczby lat, które przepracowało się w branży usług personalnych. Istotna jest także wysokość wynagrodzenia. Regulacje StiPP są dostępnymi regulacjami składkowymi. Są one porównywalne z regulacjami oszczędnościowymi. Emerytura w takim przypadku bazuje na wynagrodzeniu, które otrzymuje się podczas uczestnictwa w regulacjach StiPP. StiPP dba także o Twoich bliskich. Pozostajesz w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim? Mieszkasz może z inną osobą na bazie kontraktu o wspólnym zamieszkaniu poświadczonym przez notariusza? Wówczas StiPP zadba o Twoich najbliższych. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 7

8 Emerytura, którą zgromadzisz w tym czasie, zostaje przekształcona przez StiPP w emeryturę partnerską. W wielu przypadkach świadczenia te są jednak bardzo niskie. Twoi bliscy otrzymają wówczas bezpośrednio pełną kwotę. 2.1 Składka emerytalna i gromadzenie emerytury Podczas udziału w regulacjach podstawowych oszczędza się 2,6 % wynagrodzenia. Kwotę tę płaci w całości pracodawca. W przypadku regulacji rozszerzonych wygląda to inaczej. Gromadzenie emerytury jest tutaj zależne od wieku. Im wyższy wiek, tym wyższa jest gromadzona emerytura. Poza tym StiPP liczy się z tym, że od części wynagrodzenia nie jest gromadzona emerytura. Mianowicie od 65 roku życia otrzymujesz świadczenia z tytułu AOW. Część wynagrodzenia, od której nie jest gromadzona emerytura, nazywa się franszyzą. Ta franszyza ustalana jest corocznie przez zarząd StiPP. W dalszej części tej broszury został wyjaśniony sposób, w jaki to funkcjonuje. Razem ze świadczeniami AOW emerytura może wynosić ok. 70% średniego wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość składek jest dla wszystkich uczestników taka sama. Nie jest więc istotne, ile lat ma uczestnik. Każdego roku ustalana jest przez zarząd wysokość składki. Twój pracodawca na pewno może podać więcej informacji na ten temat. 2.2 Gromadzenie emerytury StiPP rozróżnia dwie regulacje emerytalne: regulacje podstawowe (Basisregeling) i regulacje rozszerzone (Plusregeling). Rodzaj umowy o pracę determinuje to, której regulacji podlega uczestnik. Jesteś uczestnikiem regulacji rozszerzonych. Zaprzestajesz pracy zawodowej w 65 roku życia. A może zaprzestajesz pracy przed ukończeniem 65 roku życia? Wówczas gromadzisz emeryturę do tego momentu. Kończysz pracę zawodową? A potem znowu idziesz to pracy w tej branży u tego samego lub u innego pracodawcy? Wówczas rozpoczynasz ponowne gromadzenie emerytury w ramach regulacji rozszerzonych. Dotyczy to sytuacji, gdy przynajmniej w ciągu 26 tygodni rozpoczniesz ponowną pracę w tej branży. Powiedz swojemu (nowemu) pracodawcy, że masz już zgromadzoną emeryturę w ramach regulacji rozszerzonych. Twój pracodawca ponownie dokona wówczas zgłoszenia. Gromadzenie emerytury w ramach regulacji rozszerzonych (Plusregeling) Gromadzenie emerytury jest tutaj zależne od Twojego wieku. Dla każdej kategorii wiekowej gromadzenie emerytury wygląda inaczej. Im jesteś starszy, tym wyższe jest gromadzenie Twojej emerytury. Wówczas gromadzisz więc wyższe kwoty emerytury. Grupa wiekowa Gromadzona emerytura ,25% ,11% ,11% ,24% ,60% ,22% ,22% ,66% ,78% Od części Twoich zarobków brutto nie jest gromadzona emerytura. Tę część nazywamy franszyzą. Od tej części nie opłacasz także składek emerytalnych. Franszyza ta jest ustalana corocznie przez zarząd. Jak wysoka jest franszyza w Twoim przypadku, jest to zależne od ilości przepracowanych przez Ciebie godzin. Chcesz wiedzieć więcej na temat franszyzy? Zajrzyj na naszą stronę internetową: lub zasięgnij informacji u pracodawcy. Przykład: Adam ma 36 lat. Obecnie pracuje jako pracownik delegowany na stanowisku specjalisty IT w dużym przedsiębiorstwie. Zarabia on 2.600,- 8 miesięcznie. Jego franszyza wynosi 5.800,- 8 miesięcznie. Adam gromadzi więc miesięcznie 8,24 % swojej podstawy wymiaru emerytury (2.600, ,- 8 = 1.800,- 8 na poczet emerytury. W ten sposób gromadzi się emeryturę za przepracowany okres czasu. Zliczasz te wszystkie kwoty? Wówczas otrzymasz kwotę, którą StiPP będzie wypłacać Tobie co miesiąc w formie emerytury. 8 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

9 2.3 Otrzymywanie emerytury Przez cały okres pracy zawodowej gromadzisz emeryturę. Zliczasz te wszystkie kwoty? Wówczas otrzymujesz swój ostateczny kapitał emerytalny. Z tego kapitału otrzymywać będziesz od 65 roku życia comiesięczną emeryturę. Im dłużej pracujesz, tym wyższa jest nagromadzona emerytura. Ile to będzie, jest sprawą indywidualną. Zależy to także od wyników finansowych inwestycji funduszu. Każdego roku StiPP prześle Ci specyfikację. Podane będzie tam, ile wynosi nagromadzony przez Ciebie kapitał emerytalny. W regulacjach rozszerzonych każdego miesiąca płacisz składkę od swojego wynagrodzenia. Oblicza się ją w oparciu o wynagrodzenie brutto. Jednak od tego wynagrodzenia jest najpierw odejmowana franszyza. Tę ustala na nowo każdego roku zarząd StiPP. Wszystkie kwoty comiesięczne, które zaoszczędzisz, tworzą razem Twój ostateczny kapitał emerytalny. Z tego kapitału otrzymywać będziesz od daty przejścia na emeryturę comiesięczną emeryturę. Twoje wynagrodzenie brutto Twoje wynagrodzenie godzinowe brutto składa się z wielu elementów. StiPP stosuje w przypadku regulacji rozszerzonych poniższe definicje. Twoje wynagrodzenie brutto to: wynagrodzenie za normalnie przepracowane godziny, wynagrodzenie za nieregularnie przepracowane godziny (na przykład godziny, które przepracowane były w innym dniu lub czasie niż normalny), wynagrodzenie, które jest nadal wypłacane rzeczywiście w czasie choroby przez pracodawcę, wynagrodzenie za dni urlopowe, szczególnie w przypadku urlopów, krótkiej nieobecności w pracy i dni świątecznych oraz dodatki wakacyjne. Wynagrodzenie brutto nie obejmuje więc wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i godziny kompensacyjne. Godziny podróży i ubruttowione zwroty kosztów również nie zaliczają się do wynagrodzenia brutto. W okresie pracy zawodowej do ukończenia 65 roku życia gromadzisz emeryturę. Odbywa się to wspólnie z pracodawcą. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 9

10 2.4 Naliczanie emerytury Każdego roku naliczamy indywidualnie nagromadzoną już emeryturę. Prowadzi do tego kilka kroków. Sposób naliczania jest dla wszystkich taki sam. Wysokość jest jednak sprawą indywidualną. Podajemy poniżej sposób naliczania emerytury. Krok 1: Jakie są Twoje zarobki brutto w przepracowanym okresie czasu? Najpierw oblicz swoje wynagrodzenie brutto w przepracowanym okresie czasu. Jest to podane na specyfikacji wynagrodzenia otrzymywanej od pracodawcy. Krok 2: Jak wysoka jest Twoja składka emerytalna? Najpierw od wynagrodzenia brutto odejmuje się franszyzę. Następnie oblicza się składkę od pozostałego wynagrodzenia brutto. Tę kwotę nazywamy podstawą wymiaru emerytury. Pracodawca płaci tę składkę. Pracodawca ma prawo potrącić jedną trzecią składki od wynagrodzenia pracownika. Krok 3: Ile zgromadziłeś emerytury? Wykaz na stronie 9 pomoże w ustaleniu wysokości nagromadzonej emerytury. Kwota ta stanowi Twój kapitał emerytalny. Uwaga! Wysokość nagromadzonej emerytury nie jest równa wysokości zapłaconych składek. Składka jest dla wszystkich taka sama. Krok 4: Obliczanie zgromadzonej emerytury dla wszystkich okresów w roku. Chodzi tu o dokonanie obliczenia dla wszystkich przepracowanych okresów w roku. Zlicz wszystkie te sumy. Kwota całkowita jest kwotą, która jest gromadzona w ciągu roku na emeryturę. Nie pracujesz w pełnym wymiarze godzin? Przy tych obliczeniach nie ma to znaczenia. Zawsze punktem wyjściowym dla obliczania zgromadzonej emerytury jest wynagrodzenie brutto. Im mniej pracujesz, tym mniejsza jest nagromadzona emerytura. 2.5 Zwiększanie emerytury Życie staje się czasem droższe. Jeśli pracujesz, Twoje wynagrodzenie będzie automatycznie dostosowywane. Jest to regulacja wynagrodzenia. StiPP może także dopasować świadczenia emerytalne do wzrostu cen. Jednak nigdy nie jest pewne, czy będzie to możliwe. Związane jest to bowiem z sytuacją finansową StiPP. Zarząd ustala każdego roku, czy emerytury zostaną dostosowane. I o ile punktów procentowych. Jest to przyznawanie dodatków. Organy państwowe stawiają funduszom emerytalnym w związku z tym pewne wymagania. Więcej na ten temat znajduje się w aneksie na końcu tej broszury. StiPP inwestuje Twój kapitał emerytalny do momentu ukończenia przez Ciebie 65 roku życia. Co roku otrzymujesz dlatego odsetki od swojego kapitału oszczędnościowego. Inwestycje te dają dobry rezultat finansowy? Ta kwota będzie policzona przy gromadzeniu emerytury. Na corocznej specyfikacji emerytury podaje się, ile wynoszą odsetki w skali rocznej. Przykład Marek ma 51 lat i pracuje poprzez agencję pracy tymczasowej. Na jego specyfikacji wynagrodzenia podane jest wynagrodzenie brutto 2.400,-. Marek w tym okresie czasu przepracował w sumie 120 godzin. Franszyza wynosi 5,40 za godzinę. Całkowita kwota franszyzy za ten okres czasu wynosi wówczas 120 godzin x 5,40 = 648,-. Gromadzenie emerytury Marek gromadzi emeryturę od podstawy wymiaru emerytury. Jest to wynagrodzenie brutto po odciągnięciu franszyzy: 2.400,- 648,- = 1.752,-. Gromadzenie emerytury jest zależne od wieku Marka. W wieku 51 lat otrzymuje on dostępną składkę od 13,22 % podstawy wymiaru emerytury. Dla Marka składka za ten okres wynosi 13,22 % x 1.752,- = 231,61. Marek w tym roku przepracował 11 okresów. Za każdym razem zarobił on 2.400,-. W sumie Marek otrzymał 11 x 231,61 = 2.547,71 dostępnej składki. Składka emerytalna Składka emerytalna jest inną kwotą niż ta, którą Marek otrzymuje jako składkę dostępną. Składka emerytalna wynosi 12,3 %. Pracodawca Marka płaci wówczas 12,3 % podstawy wymiaru emerytury. Daje to więc 12,3% x (2.400,- 648,- =) 1.752,- = 215,50 za okres. W skali całego roku jest to więc 11 razy 215,50 = 2.370,50. Pracodawca może za dany okres potrącić maksymalnie jedną trzecią składki emerytalnej od Marka wynagrodzenia brutto. Jeszcze raz w skrócie: Krok 1: wynagrodzenie brutto wynosi 2.400,- Krok 2: franszyza wynosi 120 x 5,40 = 648,- Krok 3: postawa wymiaru emerytury wynosi 2.400,- 648,- = 1.752,- Krok 4: dostępna składka na emeryturę Marka wynosi 13,22 % x 1.752,- = 231,61. Krok 5: składka emerytalna do zapłaty wynosi 12,3% x 1.752,- = 215, Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

11 Masz różne możliwości wyboru, jeśli chodzi o Twoją emeryturę. Pracę zawodową możesz zakończyć wcześniej lub później. Część swojego kapitału emerytalnego możesz także przeznaczyć na emeryturę partnerską. Możesz także zabrać emeryturę zgromadzoną w ramach innych regulacji. Zestawiliśmy te możliwości dla Ciebie. Możliwości wyboru w przypadku emerytury StiPP 3.1 Wcześniejsze lub późniejsze zaprzestanie pracy W momencie ukończenia 65 roku życia kończysz pracę zawodową. Do śmierci otrzymujesz wówczas co miesiąc emeryturę StiPP. Możesz także zdecydować się na wcześniejsze lub późniejsze zakończenie pracy zawodowej. Możesz również pracować dalej w niepełnym wymiarze godzin. Im dłużej pracujesz, tym wyższa jest więc nagromadzona emerytura. Idziesz na wcześniejszą emeryturę? A może zamierzasz pracować w niepełnym wymiarze godzin? Wówczas zgromadzisz mniejszą emeryturę. Jeśli masz 65 lat, nie gromadzisz już dalej emerytury. 3.2 Dbałość o swoich bliskich Przez całe swoje życie gromadzisz emeryturę. Są to świadczenia emerytalne na starość. W regulacjach rozszerzonych zapewniona jest także emerytura partnerska. Ma to miejsce jednak tylko podczas gromadzenia emerytury. Przez cały czas, gdy jesteś uczestnikiem tych regulacji. Wysokość tej kwoty zależna jest między innymi od Twojego wieku w momencie śmierci. Zaraz przed przejściem na emeryturę możesz wybrać, czy chcesz swój kapitał emerytalny przekształcić w coroczną wypłatę do momentu śmierci. Część swojego kapitału emerytalnego możesz także zamienić na emeryturę partnerską. W takim przypadku Twój partner będzie otrzymywać ze StiPP świadczenia po Twojej śmierci. Twoja własna emerytura będzie wówczas niższa. Część Twojego kapitału zostaje bowiem wykorzystana na emeryturę partnerską. 3.3 Uzupełnianie emerytury Świadczenia AOW oraz miesięczne emerytury mogą wynosić około 70% Twojego średniego wynagrodzenia miesięcznego. Nie jest niestety jednak pewne, czy Twoja emerytura osiągnie ten pułap.. Czy po ukończeniu 65 roku życia chcesz mieć wyższe dochody? Wówczas musisz uzupełnić swoją emeryturę. Na przykład poprzez zawarcie ubezpieczenia uzupełniającego. Warunkiem jest to, aby Twój pracodawca rzeczywiście oferował takie rozwiązanie. Swoją emeryturę możesz także uzupełnić oszczędzając w ramach regulacji dotyczących oszczędzania na czas urlopów bezpłatnych (levensloopregeling). Można także podpisać umowę o rentę dożywotnią w banku lub towarzystwie ubezpieczeniowym. By poznać wszystkie możliwości, należy w tym celu skontaktować się z pracodawcą. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 11

12 3.4 Przeniesienie emerytury Możliwe jest, że już zgromadziłeś pewną kwotę na poczet emerytury. Mogło to mieć miejsce przed rozpoczęciem przez Ciebie pracy w tej branży. W niektórych przypadkach bardziej korzystne będzie zabranie swojej emerytury. Nazywamy to przeniesieniem wartości. Przeniesienie wartości jest także możliwe, jeśli przechodzi się z regulacji StiPP na inne regulacje. To, czy przeniesienie wartości ma sens, zależy od indywidualnej sytuacji. Regulacje emerytalne różnią się bowiem od siebie pod różnymi względami. Twój pracodawca na pewno udzieli Ci rad, jak dokonać właściwego wyboru. 3.5 Niska emerytura Wielu pracowników w tej branży pracuje tylko przez krótki okres czasu. Im krócej pracujesz, tym niższa jest nagromadzona emerytura. W takim przypadku nagromadzoną emeryturę dostajesz w formie bezpośredniej wypłaty. Nie musisz wówczas czekać do dnia przejścia na emeryturę. Nazywamy to odkupieniem. Czy Twoja roczna emerytura jest mniejsza niż 400,- w dniu przejścia na emeryturę? Wówczas emeryturę dostaniesz w formie bezpośredniej wypłaty. StiPP sprawdzi, czy ma to zastosowanie w Twoim przypadku. Samodzielnie nie musisz niczego robić. Aby podlegać prawu do odkupu, przez dwa lata nie możesz brać udziału w tych regulacjach. Od tej kwoty musisz jednak zapłacić podatek. My się z tym liczymy. A może nie chcesz korzystać z prawa do odkupienia swojej emerytury? Wówczas w ciągu dwóch lat musisz złożyć wniosek w nowych regulacjach emerytalnych o przeniesienie wartości. Twoja emerytura i przeniesienie wartości Jeśli przeniesienie wartości jest dla Ciebie korzystne, wówczas musisz złożyć odpowiedni wniosek w nowym funduszu emerytalnym. Należy to uczynić w ciągu sześciu miesięcy. Twój nowy fundusz emerytalny zadba o przeniesienie wartości. Gdy tylko fundusz otrzyma Twój wniosek, wówczas skontaktuje się on z Twoim starym funduszem emerytalnym. Fundusz poda wówczas, że chcesz dokonać przeniesienia emerytury i dokona odpowiednich obliczeń. Następnie musisz w ciągu dwóch miesięcy powiadomić fundusz, czy chcesz dokonać przeniesienia wartości. 12 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

13 Ważne momenty w Twoim życiu Każda sytuacja jest inna. Zdarzenia w Twoim życiu mają wpływ na Twoją przyszłość. Dotyczy to także emerytury. Zestawiliśmy dla Ciebie tego typu zdarzenia. Dzięki temu możesz wiedzieć, kiedy powinieneś pomyśleć o ważnych wydarzeniach życiowych. Nowa praca Wyobraź sobie, że zmieniasz pracę. Pracujesz nadal w tej branży, tylko dla innego pracodawcy? Wówczas Twoja emerytura jest nadal gromadzona w regulacjach rozszerzonych StiPP. Musisz jednak w ciągu pół roku zmienić pracodawcę. A może po upływie pół roku znowu wracasz do pracy w tej branży? Wówczas musisz ponownie przez przynajmniej 26 tygodni pracować dla nowego pracodawcy. Następnie znów rozpoczynasz gromadzenie emerytury przez StiPP w ramach regulacji podstawowych (Basisregeling). Będziesz pracować w innej branży? A może Twój pracodawca ma własne regulacje emerytalne? Wówczas możesz zabrać swoją emeryturę StiPP. Należy przy tym dobrze sprawdzić, czy przeniesienie wartości jest w Twojej sytuacji korzystne. Dotyczy to także tej części, którą w normalnym przypadku płaci Twój pracodawca. Sam musisz jednak to wszystko załatwić. W takim przypadku należy się z nami skontaktować. Jesteśmy dostępni w godzinach urzędowania pod numerem telefonu (020) Można także do nas wysłać Tracisz pracę Jeśli straciłeś pracę, wówczas gromadzenie Twojej emerytury jest zawieszone. Do momentu podjęcia nowej pracy Twoja emerytura nie jest gromadzona. Twój nowy pracodawca nie ma regulacji emerytalnych? Wówczas przy spełnieniu określonych warunków możesz gromadzić swoją emeryturę maksymalnie przez trzy lata poprzez StiPP. Wówczas samodzielnie płacisz całą składkę. Określone zdarzenia życiowe mogą mieć wpływ na Twoją emeryturę. Na przykład może to być zawarcie małżeństwa lub rozpoczęcie nowej pracy. Inny pracodawca, ta sama branża Zmieniasz pracodawcę w ramach branży usług personalnych? Ale Twój pracodawca ma własne regulacje emerytalne? Wówczas przeniesienie wartości nie jest konieczne. Wielu pracodawców w tej branży ma własne regulacje emerytalne. W tym celu oferują oni (minimalnie) takie same zasady jak StiPP. Przeniesienie wartości oznacza w tym przypadku niewielkie lub żadne korzyści. Rozpoczynasz pracę w innej branży? Wówczas zawsze możesz przenieść zgromadzoną emeryturę. Musisz zgłosić to w ciągu sześciu miesięcy do nowego funduszu emerytalnego. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 13

14 Składka emerytalna w przypadku niezdolności do pracy Jesteś częściowo niezdolny do pracy? Wówczas fundusz będzie płacił część Twojej składki emerytalnej. Ile to będzie dokładnie, zależy od procentu niezdolności do pracy. Jesteś na przykład w 40 % niezdolny do pracy? Wówczas fundusz zapłaci 40% składki. Na przeglądzie podano, ile składki fundusz zapłaci w przypadku częściowej niezdolności do pracy. % niezdolności do pracy % składki płacony przez fundusz 0 do 35 % 0 % 35 do 45 % 40 % 45 do 55 % 50 % 55 do 65 % 60 % 65 do 80 % 72,5 % 80 do 100 % 100 % Złożyłeś wniosek o świadczenia WW (świadczenia z tytułu ustawy o bezrobociu) i masz więcej niż 40 lat? Wówczas otrzymasz formularz wniosku o dalsze gromadzenie emerytury. Składka będzie płacona jeszcze przez jakiś okres czasu. W przypadku pytań można się skontaktować w godzinach urzędowania ze Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) pod numerem telefonu (020) Jesteś niezdolny do pracy Jeśli zachorujesz, może się zdarzyć, że nie będziesz otrzymywać wynagrodzenia. Zależy to od umowy z Twoim pracodawcą. Jeśli nie otrzymujesz wynagrodzenia podczas choroby, wówczas pracodawca nie dokonuje potrąceń na składki emerytalne. W takich przypadku nie odbywa się gromadzenie emerytury. Otrzymujesz wynagrodzenie podczas choroby? Masz na przykład umowę na 20 godzin tygodniowo? Wówczas Twoja emerytura jest nadal gromadzona. W takim przypadku podczas pierwszych dwóch lat choroby nadal otrzymujesz wynagrodzenie. Agencja pacy tymczasowej potrąca po prostu składki emerytalne z Twojego wynagrodzenia. Po dwóch latach choroby zostaniesz uznany za niezdolnego do pracy w ponad 35%? Wówczas będziesz płacić mniejsze składki emerytalne. StiPP płaci pozostałą część. W tym celu należy wcześniej złożyć odpowiedni wniosek. W tej sprawie należy skontaktować się ze StiPP. Zamierzasz wstąpić w związek małżeński lub prowadzić gospodarstwo domowe z drugą osobą - Twój partner ma prawo do emerytury partnerskiej, na wypadek, gdyby Tobie coś się stało. Musisz jednak pozostawać w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim. Dotyczy to także sytuacji zawarcia umowy o wspólne zamieszkanie. W ten sposób zabezpieczona zostaje przyszłość Twojego partnera oraz przyszłość Twoich dzieci. Masz podpisaną umowę o wspólne zamieszkanie? Należy sprawdzić, czy w umowie ujęta została emerytura partnerska. Następnie należy przesłać do nas kopię umowy. W ten sposób StiPP będzie posiadać właściwe dane w przypadku Twojej śmierci. Rozpad związku Rozpad związku będzie miał wpływ na Twoją emeryturę. To samo dotyczy rozwodu. Ta zasada obowiązuje także w momencie zakończenia partnerskiego związku zarejestrowanego. Dotyczy to też wyprowadzki jednego z partnerów. Informację na ten temat należy zgłosić najpóźniej w ciągu dwóch lat. Twój partner ma bowiem prawo do części zgromadzonej przez Ciebie emerytury. 14 Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

15 Świadczenia ANW (świadczenia w ramach ustawy o zabezpieczeniu osób bliskich) Twój partner może mieć prawo do państwowych świadczeń ANW. ANW oznacza: Algemene Nabestaandenwet (ogólna ustawa o świadczeniach dla osób bliskich). Pełne świadczenia ANW 70 % obliczane są od minimalnego wynagrodzenia netto. Aby złożyć wniosek o świadczenia ANW, Twój partner musi mieć mniej niż 65 lat. Ponadto musi on spełniać następujące warunki: Musi być urodzony przed 1 stycznia Ma dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Jest on niezdolny do pracy w ponad 45 %. Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z Sociale Verzekeringsbank (SVB). Instytucja ta zajmuje się świadczeniami ANW. Numer telefonu: (020) W chwili ukończenia 65 roku życia rozpoczynasz otrzymywanie comiesięcznej emerytury. Otrzymywana kwota jest sprawą indywidualną. Już teraz o tym pomyśl! Śmierć Gromadzisz własną emeryturę w StiPP. StiPP bierze przy tym pod uwagę emeryturę partnerską - wypłaty dla Twojego partnera. Często ma miejsce sytuacja, że emerytura ta jest bardzo niska. W takim przypadku jest ona wypłacana w formie jednorazowej wypłaty. Masz podpisaną umowę o wspólne zamieszkanie? Wówczas Twój partner ma także prawo do emerytury partnerskiej. Zadbaj o to, aby umowa o wspólne zamieszkanie została sporządzona przez notariusza. Wyślij kopię tej umowy do StiPP. Jeśli masz dzieci, otrzymają one także miesięczne wypłaty. Nazywamy to rentą sierocą. Wypłaty będą one otrzymywać do momentu ukończenia osiemnastego roku życia. Masz 65 lat lub więcej? Wówczas Twój partner otrzyma świadczenia emerytalne tylko wtedy, jeżeli zawarto także takie ubezpieczenie. Przed przejściem na emeryturę możesz wybrać, czy nagromadzony kapitał emerytalny ma być wypłacany Tobie co miesiąc do momentu Twojej śmierci. Nazywamy to emeryturą na starość. Można także zadecydować, aby część tego kapitału została użyta do zapewnienia emerytury partnerskiej. Jesteś po rozwodzie? Wstąpiłeś w nowy związek małżeński? Wówczas możliwe jest, że Twój były partner i Twój nowy partner dostawać będą emeryturę partnerską. Kwotę, którą zgromadziłeś dla swoich bliskich, dzieli się między nich. Dotyczy to także zarejestrowanego związku partnerskiego oraz umowy o wspólnym zamieszkaniu. Dlatego zawsze należy wysłać kopię notarialnej umowy o wspólnym zamieszkaniu do StiPP. Nazywamy to zamianą. Wysokość emerytury partnerskiej jest zależna od nagromadzonej przez Ciebie emerytury. Im więcej nagromadziłeś emerytury, tym większą emeryturę partnerską otrzyma Twój partner. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 15