Szkolenie nt. Zbieranie i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie nt. Zbieranie i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych"

Transkrypt

1 WIR ENTSORGEN FÜR SIE Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach ogólnopolskiego projektu pn. Bliżej śmieci dalej od nieporządku realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Szkolenie nt. Zbieranie i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych Krzysztof Jatczak

2 Agenda Kim jesteśmy? Jakie przyjeliśmy założenia Jak realizujemy założone cele Co zrobiliśmy do tej pory? Problemy z jakimi się mierzyliśmy/mierzymy. Jak na tym zarabiamy Wnioski

3 Grupa Tőnsmeier to: ponad 70 filii ponad 3000 pracowników ponad 900 pojazdów Kim jesteśmy? Centrala firmy mieści się w Niemczech, w kraju w którym gospodarka odpadami należy do najlepiej zorganizowanych na świecie. Spółki córki są zlokalizowane na terenie Europy Środkowej i Wschodniej: Austria, Holandia, Polska. Założona w 1927 r. rodzinna firma Tőnsmeier jest obecnie jedną z największych międzynarodowych korporacji w branży gospodarki odpadami i ochrony środowiska

4 Spółka Eko Serwis Historia firmy zaczęła się w 1998 r., kiedy to Związek Gmin Regionu Kutnowskiego poszukiwał partnera, który zająłby się gospodarką odpadami. I tak jedna ze spółek Grupy Tőnsmeier z Niemiec, Urząd Miasta Kutno oraz ZGRK zdecydowali o utworzeniu w Kutnie spółki Eko Serwis na bazie spółki komunalnej - Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta

5 Spółka Eko Serwis Aktualny obszar działania firmy to gminy powiatów: kutnowskiego, łowickiego, łęczyckiego, zgierskiego, poddębickiego, włocławskiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego, łódzkiego, skierniewickiego, gostynińskiego, płockiego. W sumie to 41 gmin, 493 tys. mieszkańców

6 Obszar działania rynek komunalny + przemysł

7 Pierwsze kroki. Od 2007 roku rozpoczęliśmy próby zbierania odpadów biodegradowalnych w systemie workowym

8 Założenia Przyjęliśmy założenie. Uczymy się razem Firma i mieszkańcy Nie zaczynamy od dużych inwestycji, nie stajemy prze przymusem ekonomicznym jaki tworzy taka inwestycja Nic nie wymuszamy na mieszkańcach wszystko odbywa się na zasadzie dobrowolności bez bliżej zdefiniowanego odpadu bio

9 Porażka W pierwszych dwóch latach zbieraliśmy worki z bio w ilości od kilkunastu do kilkudziesięciu na miesiąc (narastająco), dbaliśmy o pozytywną oprawę marketingową zachęcając mieszkańców do udziału w zbiórce. Na bazie posiadanego zezwolenia na kwaterze składowiska robiliśmy próby kompostowania. Wówczas określałem je jako porażka dzisiaj powiedziałbym robiliśmy stabilizat

10 Przełom W 2010 roku rozpoczęliśmy profesjonalne gospodarowanie odpadami biodegradowalnymi w sposób selektywny na bazie kompostowni płytowej i sortowni

11 Rozdział strumienia Wydzielamy dwa strumienie : Pierwszy strumień odpadów to odpady zielone z ogródków przydomowych,warzywnych resztek kuchennych, liści i trawy zbieranych z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej Wyposażyliśmy mieszkańców domków na zasadzie dobrowolności w pojemniki 120 litrów z zabudowy wielorodzinnej trawę i liscie odbieramy w kontenerach 5m

12 Z powodu otrzymania przez mieszkańców dodatkowych pojemników nie nastąpił wzrost ceny - zaczelismy jednak wnikliwie kontrolować zawartość pojemników. W zamian otrzymujemy materiał jak na zdjęciach

13

14

15

16

17 Produkt Z którego wytwarzamy : Próchniczek kutnowski a w okresie jesienno zimowym gdy dominują liście i zdrewniałe części roślin Próchniczek kutnowski plus z dodatkiem odchodów zwierzęcych lub osadu

18 W 2012 roku po pozytywnych opiniach Instytutów Instytutu Nawożenia Instytutu Weterynarii Instytutu Ochrony Środowiska Instytutu Sadownictwa łożyliśmy stosowne wnioski do Ministerstwa rolnictwa o status kompostu

19 Stabilizat - druga wydzielona cześć strumienia odpadów Druga cześć strumienia odpadów bio to wydzielona na sicie frakcja mm z odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady komunalne dostarczane do RIPOK w Krzyżanówku poddawane są kolejno :

20 Opis technologii o Wstępnej segregacji w celu wydzielenia gruzu szkła, odpadów o znacznych gabarytach o Przesiewaniu na sicie bębnowym ø 30 mm w celu wydzielenia frakcji drobnej zawierającej znaczne ilości piasku, popiołu, ziemi, drobnego szkła o W dalszej części sito ma średnice oczek ø 80 mm. Ta frakcja zawiera stosunkowo najwięcej odpadów biodegradowalnych o Następny etap to ręczne wysortowanie odpadów typu opakowania z tworzywa i aluminium, makulatury, elektrośmieci o Na końcu linii technologicznej jest elektromagnes usuwający odpady z metalu o Pozostałość po sortowaniu przekazywana jest do produkcji paliwa lub składowana i 20

21 Stabilizat Wróćmy jednak do frakcji zawierającej najwięcej odpadów biodegradowalnych tj. z przedziału mmm. Gromadzona jest ona w kształcie pryzm na płycie kompostowniczej

22

23

24 W pryzmach tych poddawana jest procesowi zbliżonemu do kompostowania. Materiał odpowiednio przerzucany (napowietrzany) pracuje bardzo dobrze prawdopodobnie ze względu na jego różnorodność struktury

25 Stabilizat Ideą tego procesu technologicznego jest unikniecie składowania odpadu surowego podczas którego to składowania powstają w wyniku procesów beztlenowych gazy o składzie zbliżonym do metanu na rzecz procesów tlenowych bardziej obojętnych dla środowiska

26 Watrość produktu Produkt zasadniczo jest głownie składowany i jest bezwartościowy nawet po przesianiu. Kosztuje znaczne nakłady pracy: transport, przerzucanie, przesiewanie, ponownie transport, absorbuje powierzchnie kompostowni a za kilka lat będzie wymagał procesu zamkniętego z ujęciem powietrza poprocesowego ze względu na znaczna uciążliwość zapachową. Jest tez czasochłonny

27 Praca przy tym procesie w przeciwieństwie do kompostowania wytwarzania Próchnicka kutnowskiego nie daje satysfakcji a wartość dodana w sensie ekologicznym jest wątpliwa. Proces wydaje się w swojej logice przerwany brak produktu który mógłby opuścić składowisko

28 Jak na tym zarabiamy. Prosty rachunek ekonomiczny liczony wg. zasady koszty sprzedaży usługi i produktu -koszty wytworzenia nie jest najlepszym podejściem ze względu na małą atrakcyjność wyrobu lub jej brak /stabilizat/. Kluczem do sukcesu ekonomicznego i wysokiej konkurencyjności Spółki na rynku jest:

29 A: unikanie wysokiej opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów komunalnych zmieszanych wynoszącej ok. 115 zł/mg poprzez kompostowanie odpadów zielonych i stabilizacje odpadów biodegradowalnych na rzecz: Sprzedaży kompostu cena około 20 zł /Mg Składowania stabilizatu opłata marszałkowska- wynosi ok. 20 zł /Mg

30 B: Drugim ukrytym źródłem przychodu w przypadku stabilizatu jest utrata masy w procesie stabilizacji wynosząca w naszym przypadku około 30% C: Istnieje również ograniczona możliwość wykorzystania stabilizatu do rekultywacji zamkniętych składowisk

31 Oczekiwania od świata nauki I wszystko wydawałoby się dobre tylko refleksja ze tyle pracy nad odpadem a produkt nadal w nie jest w stanie opuścić składowiska. Potrzeba technologii a nie naturalnego procesu który dzieje się w przyrodzie od zawsze ale wymaga dużo czasu. Technologii nie na miarę elektowni atomowej ale na miarę regionalnej instalacji Technologii dostosowanej do naszego klimatu a nie dzdzownic kalifornijskich które zimą giną

32 Koniec Dziękuje za uwagę