WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski"

Transkrypt

1 SADOWSKI ZAŁOŻENIE FIRMY 1983r. WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski Osiedle Kaszubskie 21/ Wejherowo tel: NIP fax: RACHUNEK: Nr w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie. Prezydent Miasta Wejherowa Sz. Pan Krzysztof Hildebrandt wm. Starosta Powiatu Wejherowskiego Sz. Pan Józef Reszke wm. dotyczy: Jakość nauczania, ŚWIEŻE POWIETRZE i Nowoczesna Wentylacja. Szanowni Państwo ; Wstęp. Jestem zawodowym projektantem i wykonawcą instalacji ; -chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, instalacji elektrycznych sterowania i zasilania automatycznego również w super nowoczesnych technologiach mikroprocesorowych. Zostałem zaproszony przez Starszego, Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie, Pana Brunona Gajewskiego, do wizytacji Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie na ul. Strzeleckiej, będącej w trakcie remontu kapitalnego, już na ukończeniu. W czasie w/w wyżej wizji dokonanej w tej szkole w dniu , interesowałem się wyposażeniem technicznym modernizowanego przedwojennego obiektu, między innymi w instalacje wentylacyjne. Nie dowierzałem wręcz własnym oczom, obiekty te nie posiadają żadnej wentylacji!!!!!.. Projektant modernizacji,nie przewidział żadnej instalacji wentylacji mechanicznej.!!!!! Taki negatywny stan rzeczy jest obecnie normą w salach szkolnych.!!! W PAŃSTWA SZKOŁACH TEŻ i to wszystkich!!!.

2 Atmosfera do oddychania, już po kilkunastu minutach przebywania uczniów w klasie, staje się cuchnącą norą. Przekroczone zostają, stężenie dwutlenku węgla wydychanego przez uczniów, znaczne obniżenie zawartości tlenu w powietrzu oraz gwałtowny wzrost wilgotności powietrza klasy. To wszystko grubo ponad dopuszczalne normy higieniczne. I to jest główny motyw niniejszej korespondencji i składanej propozycji projektowo-wykonawczej. A dla tego typu obiektów, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i ŚWIEŻYM POWIETRZEM, to wręcz wymóg prawny i ustawowy.!!!!!! Nikogo to nie ominie.!!!! Wg. obowiązujących przepisów prawa budowlanego i wymogów norm, w tym Unijnych, omawiane obiekty nie będą mogły pełnić swoich funkcji szkolnych, właśnie z powodu braku wentylacji mechanicznej. Niemożliwe będzie pozyskanie jakiejkolwiek dotacji unijnej.!!! Sytuacja dla takich obiektów jest dramatyczna!!. W warunkach realnej konkurencji, zmniejszającej się ilości uczniów, takie szkoły wypadną na pewno z eksploatacji. Jest to kwestią krótkiego czasu. W salach lekcyjnych i pomocniczych, wizytowanej szkoły, zastosowano kratki wywiewne wentylacji grawitacyjnej, po jednej kratce o wymiarach 150 x 100 /mm, na KLASĘ. Jest tak również we wszystkich wejherowskich szkołach i w ogóle w całej Polsce..!!! Przyrządy pomiarowe, jednoznacznie wskazują na tragiczne parametry klimatyczne w klasach.!!!! Takie rozwiązanie jest dopuszczalne ale tylko w lokalach mieszkalnych i to w starym budownictwie, dla 2, 3 osób, a nie w obiektach użyteczności publicznej jakimi są szkoły.!!!!. Ale taki jest niestety przedpotopowy stan istniejący. WOBEC WYMAGANEJ NOWOCZESNEJ WENTYLACJI, BRAK JEJ, CAŁKOWICIE DEKLASUJE TE BUDYNKI SZKOLNE DLA CELÓW EDUKACYJNYCH, A WRĘCZ COFA JE CYWILIZACYJNIE. Otwieranie okien dla wietrzenia, niczego nie rozwiązuje, uczniowie będą dalej się dusić a w zimie dodatkowo marznąć i przeziębiać.

3 Do nauki, potrzebny jest pełny komfort tlenowy i intensywne usuwanie z pomieszczenia wydychanego dwutlenku węgla i wilgoci,a jego stężenie musi być obowiązkowo poniżej 1000 ppm.!!!! INACZEJ NAUKA NIE WEJDZIE DO GŁOWY. Takie kraje jak Japonia,Tajwan, Stany Zjednoczone, stosują normę w 3 szkolnictwie, min. 60 m /h na 1 osobę, i tylko ŚWIEŻEGO POWIETRZA. Rezultaty są aż nadto widoczne, w technice, technologi, edukacji, ilości patentów itp. Takie są korzyści z natlenienia mózgu i trzymania w ryzach stężenia dwutlenku węgla i wilgoci, w atmosferze do oddychania w klasach szkolnych To tyle odnośnie diagnozy stanu istniejącego. 1Jak wspomniałem wyżej, jestem specjalistą o 40-to letnim doświadczeniu zawodowym projektowym i wykonawczym, prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek. Dlatego przedstawię niżej, rozwiązanie do rozważenia przez Inwestora, na naprawę zaistniałej jw. sytuacji, w sposób najbardziej optymalny kosztowo i w najbardziej nowoczesny sposób, bez żadnego skomplikowanego zakresu robót budowlanych i dezorganizującego już wykonany zakres robót budowlanych i remontowych. Montaż automatycznych instalacji wentylacyjnych dla świeżego powietrza i ciągłego wietrzenia, będzie odbywać się bez przerywania zajęć lekcyjnych i w sposób w ogóle niekolidujący z zajęciami szkolnymi. Prefabrykacja systemu odbywa się poza szkołą, a w szkole tylko montaż. W trakcie montażu nie będzie żadnego uszkodzenia budynku, powłok malarskich, wyposażenia szkolnego itp. Zaprezentowany niżej sposób wentylacji sal lekcyjnych i wykładowych, jest jedynym i supernowoczesnym oraz najtańszym ekonomicznie, likwidującym obecny brak wentylacji w Waszej szkole, na całe życie tej szkoły. Jest to system unikatowy.! Moje rozwiązanie autorskie. Jest to bardzo ważna, istotna i najważniejsza decyzja inwestycyjna, na całe życie Waszych szkół. Pragnę nadmienić że podobne rozwiązania które Państwu prezentuję,jest powszechnie i obowiązkowo stosowane w nowoczesnych szkołach niemieckich. Moje indywidualne dla każdej klasy wiele lepsze od niemieckiego rozwiązanie techniczne,jest, ponieważ ; jednak o

4 -pozwala nie tylko dostarczyć wymagane ilości tlenu do pomieszczeń wykładowych, -pozwala nie tylko wyprowadzić nadmiar wydychanego dwutlenku węgla i wilgoci, z sal lekcyjnych, -pozwala również stabilizować temperaturę w zimie a w okresie lata nie dopuszcza do przegrzania sal lekcyjnych.! Pozwala to uniknąć całkowicie, stosowania urządzeń klimatyzacyjnych (chłodniczych ). bardzo kosztownych i energochłonnych 2- Istotę, ideę Mojej propozycji, przedstawiłem na planie sytuacyjnym i roboczej koncepcji, dot. systemu wentylacji sali lekcyjnej z wykorzystaniem odzysku ciepła w zimie (minimum 82%). Przestawia to rysunek załącznik do niniejszej oferty wstępnej dla Państwa. Jest to Moja koncepcja, wzorowana na rozwiązaniu wykonanym dla Mojego Klienta, tj. Liceum im. Świętego Stanisława Kostki O. Jezuitów w Gdyni. Koncepcja ta prezentuje salę lekcyjną (Nr.203). Każda Wasza sala lekcyjna będzie wyposażona w indywidualne systemy wentylacji,dopasowane do ilości uczniów (wielkości sali). Jest to uniwersalny system wentylacji całoroczny (lato i zima), pracujący niezależnie od wentylacji innych sal lekcyjnych i tylko w czasie trwania zajęć w danej sali. Jest to również unikatowy system, pracujący w zimie, bez potrzeby przerw na cykliczne odszranianie rekuperatora, nawet dla temperatur zewnętrznych do -25 stop.c, i z gwarantowanym odzyskiem ciepła co najmniej 82 %. W okresie lata, nie wymagana jest instalacja sztucznego chłodzenia powietrza w klasach. 3- Charakterystyka główna, systemu proponowanej wentylacji z odzyskiem ciepła ; (zgodna z obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej i w Polsce). a- W lecie system dostarcza do 90 m3/h na 1 osobę, świeżego powietrza. b- W zimie system dostarcza minimum 30 m3/h na 1osobę,świeżego powietrza. c- Nasze Pociechy, przy w/w parametrach, otrzymają komfortową atmosferę do oddychania i do wydajnej nauki. Oczywiście, tyle samo powietrza zużytego, jest w sposób ciągły usuwane z sali lekcyjnej na zewnątrz budynku. d- odzysk ciepła z usuwanego w zimie powietrza zużytego,wynosi min. 82 %. e- natężenie hałasu od urządzeń wentylacyjnych nie przekroczy 40 dba w odległości 1 mb. od urządzeń. f- W związku z powyższym, nie jest również konieczna budowa ani rozbudowywanie mocy grzewczej kotłowni centralnego ogrzewania!!!. Obowiązek odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, prawnie już obowiązuje.

5 g- W skrajnych temperaturach zewnętrznych na zewnątrz szkoły ( do -25 stop. C), ilość ciepła jaką trzeba będzie dostarczyć dodatkowo do sali lekcyjnej,wynosi max. 10 W/ osobę. I odbywać się to będzie automatycznie, poprzez impulsowo regulowaną nagrzewnicę elektryczną, wg. potrzeb. Przykład; Na salę lekcyjną 30 osób, moc efektywna grzewcza nagrzewnicy elektrycznej, wyniesie tylko 300,0 W i tylko w czasie trwania lekcji i tylko w czasie najniższych temperatur zewnętrznych( -25 stop. C). Grzejniki tradycyjne (wodne) w klasie, pracują tylko tak jak dotychczas, na pokrycie strat pomieszczenia klasowego na przenikanie ciepła. W/w. parametry eksploatacyjne to parametry absolutnie realne i gwarantowane przez ze Mnie. 4Specyfikacja zalet systemu wentylacji proponowanej wg. Mojego projektu i wykonawstwa, spełniającego jednocześnie najostrzejsze wymagania norm i przepisów budowy wentylacji w instytucjach użytku publicznego,obowiązujące również w Unii Europejskiej. 1umożliwi max. zagęszczenie ilości ławek ( uczniów), bez zmniejszenia komfortu tlenowego i przekroczenia norm stężenia dwutlenku węgla i wilgoci. 2system rekuperacyjny zapewni z nadwyżką, max. zapotrzebowanie na tlen do oddychania dla uczniów jak też bez trudu usunie nadwyżkę dwutlenku węgla. 3system wentylacyjny z łatwością usunie nadwyżkę wilgoci wydychanej przez ludzi, z pomieszczenia sali lekcyjnej. 4system wentylacyjny z łatwością usunie florę bakteryjną i wirusową emitowaną przez uczniów do pomieszczenia, zlikwiduje tym samym wzajemne infekcje i zarażanie chorobowe. 5-system zapewni samoczynną regulację temperatury w zimie oraz spowoduje ograniczenie wzrostu temperatury w lecie nie więcej jak do 2,5 stop.c, ponad temperaturę otoczenia, zewnętrzną. Całkowicie zbędnym staje się system klimatyzacji (chłodzenia powietrza). 6Mój system wentylacyjny jw. gwarantuje niczym nie zakłócone ciągłe uczucie świeżości atmosfery otaczającej uczniów w klasie. 7praca systemu wentylacyjnego wg. Mojego projektu jest absolutnie automatyczna, jego wydajność jest regulowana między innymi, czujnikiem stężenia dwutlenku węgla w klasie, który reaguje na ilość osób przebywających w tym czasie w klasie i automatycznie koryguje wydajność wentylacji do chwilowego zapotrzebowania. 8-

6 całość sterowana jest programowalnym układem mikroprocesorowym, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, a praca systemu jest całkowicie automatyczna i bezobsługowa. Po zaniku zasilania elektrycznego i jego wznowieniu, system samoczynnie powraca do pracy wg. nastawionego tygodniowego programu czasowego pracy. 9System samodzielnie i samoczynnie sygnalizuje wszelkie niesprawności w działaniu i kieruje je do konserwatora /serwisanta, w sposób zdalny, drogą transmisji przez sieć internetową. 10Jedyną czynnością obsługową jest okresowa wymiana filtrów mechanicznych. Konieczność wymiany jest również wcześniej przez system sygnalizowana. Czynność ta jest wyjątkowo prosta, nie wymaga żadnych kwalifikacji zawodowych od osób obsługi. Wykona ją przysłowiowy Woźny. 11całkowita moc napędów wentylatorowych nie przekracza 1100,0 W mocy jednofazowej. 12nie jest wymagana w lecie, instalacja chłodząca powietrze W KLASIE. W jej miejsce będzie wykorzystywana w lecie w ciągu dnia, ZDOLNOŚĆ AKUMULACJI CHŁODU w ścianach budynku,tzw. chłodu nocnego. Szczególnie dotyczy to wykorzystania obniżonych o kilka stopni, temperatur nocnych powietrza zewnętrznego. 13System wentylacyjny pracuje również w sposób ciągły do temperatur minimalnych na zewnątrz pomieszczeń,min. do -25,0 stop. C, bez potrzeby stosowania przerw w pracy systemu na odmrażanie wymiennika (rekuperatora). Rekuperatory innych producentów pracują tylko elektrycznym odszranianiem. do -10,0 stop. C i z Rekuperator który stosuję, jest konstrukcją Polską, opatentowaną i unikatową w skali światowej. 14Nie wymagana jest również budowa kotłowni ciepłowniczej ani jej rozbudowa, dla zwiększania mocy grzewczej istniejącej kotłowni. 5- Symulacja kosztów realizacji, tylko dla celu planowania inwestycji,w zależności od liczebności (pojemności ) sal lekcyjnych. System może pracować tylko dla jednej sali lekcyjnej,dla dwóch sal lub dla trzech sal lekcyjnych w szkole. Dla więcej niż 3 klasy system wentylacyjny jest bardziej rozbudowany jednak dużo tańszy. Mowa o tym jest w drugiej dalszej części opracowania wentylacja dla szkół.

7 - i tak dla : a- sal pojedynczych ; AR10 - do 10 osób, do AR 20 - do 20 osób, AR30- do 30 osób b- oprócz w/w sal lekcyjnych, również wykonuję na życzenie SALE MNIEJSZE jak RÓWNIEŻ dla wentylowania świeżym powietrzem sale gimnastyczne i aule, również bez potrzeby inwestowania w nowe kotłownie lub rozbudowę mocy grzewczej istniejących kotłowni. 6- Koszt netto(tys. zł ) = robocizna + materiały+ zysk brutto : (w tym robocizna montażowa tylko 20 %) należy doliczyć do podanych kwot podatek =VAT 23% a -AR 10-41,0 tys.zł. AR 20-44,0 tys.zł. AR 30-52,0 tys.zł. W/w poziom cen na dzień Oferta cenowa ważna do końca stycznia 2014 r. bjednocześnie informuję dla celów porównawczych że odpowiednik mojego Agregatu Rekuperacyjnego AR 30, może być agregat Firmy ASK- Polska, typ TX 1000 A, kosztuje bez montażu ,0 zł i ma n/w wady. cagregat TX 1000A, posiada sprawność temperaturową tylko 50 % i pracuje tylko do temperatur powietrza do -10 stop. C, niżej już tylko z bardzo małą wydajnością i z przerwami na odmrażanie rekuperatora, a to jest bez sensu w naszym klimacie. Klimat Holandii,Anglii, Hiszpanii, Włoch, tam się one nadają do użytkowania. W klimacie Polski, nigdy.! W takiej sytuacji TX1000A cenowo jest nieporównywalny, a jego wady jw., go dyskwalifikują. d- Wyżej wymienionych wad, nie posiadają moje agregaty rekuperacyjne typu AR.., posiadają one sprawność temperaturową powyżej 92 %,, nie potrzebuje przerw w pracy na odmrażanie rekuperatora aż do temperatur powietrza -30,0 stop. C, a posiadają jeszcze dodatkową zdolność intensywnego wietrzenia klasy w lecie, o wydajności 270%, wydajności nominalnej w zimie, chroniąc sale lekcyjne przed przegrzaniem. Wymienionych zalet w ogóle nie mają i mieć nigdy nie będą, żadne rekuperatory konkurencji.!!! A to one mają decydujące znaczenie w tym projekcie. ezdaję sobie sprawę że to zadanie to inwestycja i należy ją zaplanować i pozyskać środki finansowe, a to wymaga również czasu.

8 Jest to rola Prezydenta Miasta, Burmistrza, Wójta i Starosty,we wzajemnej efektywnej współpracy. Inaczej ten jakościowy skok cywilizacyjny, nie będzie możliwy. Stawka jest bardzo wysoka i dla dobra naszych dzieci i dla Polski. Dlatego przy określaniu rzeczywistego kosztu inwestycji, proszę się zwrócić do Mnie, o aktualizację w/w prognozy kosztowej. Najprostsza aktualizacja wzrostu to (1,2 x wskaźnik inflacji). W trakcie ostatecznych negocjacji na wykonanie, w/w ceny zostaną na pewno urealnione, nieco zmniejszone. 7- Propozycje odnośnie ewentualnej realizacji ; Przede wszystkim trzeba podjąć decyzję na tak za wykonaniem wentylacji wg Mojego projektu, lub na nie. Jeżeli na tak, to proponuję dwa warianty ; w 1 -nym etapie, lub wieloetapowo wg. możliwości finansowych Inwestora. Warunek podstawowy i jedyny jaki musi być spełniony przez Inwestora to istnienie w szkole, szczelnej stolarki okiennej lub podjęcie działań uszczelniających. Bez tego realizacja będzie niemożliwa. Jest to warunek kategoryczny!!. Po zamontowaniu systemu, okna już nigdy nie będą otwierane, jedynie tylko do mycia. a- wersja pierwsza; Państwo typują jedną z sal lekcyjnych do wykonania realizacji pilotowej w celu nabrania pewności siebie dla siebie że pomysł jest całkowicie trafiony. Oświadczam że na pewno projekt jest trafiony i ciągle innowacyjny na przyszłość. Następnie wykonam kosztorys ofertowy i projekt umowy na realizację oraz proponuję termin wykonania. Po podpisaniu uzgodnionej umowy, zaczynam realizację na umówionych warunkach. b- wersja druga; Realizacja dotyczy pojedyńczych klas (pomieszczeń), kilku klas, również w wielu etapach. Etapem może być pojedyncza klasa. Wersja dla całej, szkoły charakteryzuję się zdecydowanie niższą ceną. Po otrzymaniu podkładów budowlanych (rysunki poszczególnych kondygnacji i plany pomieszczeń ) oraz obsady uczniowskiej, opracowuję projekty techniczne jedno stadiowe, dla każdej sali lekcyjnej lub zespołu sal i kosztorys nakładczy, harmonogram oraz umowę na etapową realizację, w której załącznikami są zamówienie Inwestora i w/w dokumenty. Po podpisaniu umowy,realizacja wg harmonogramu. c- Udzielam gwarancji 3-letniej na wykonane zamówienie, pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną oraz zdalny monitoring internetowy,pracujących instalacji wentylacyjnych. Skuteczna interwencja na zgłoszenie monitoringu do 24 godz. d-

9 Realizacja finansowa będzie 3-y etapowa, tzn; 1- y etap - przedpłata na materiały i urządzenia 100% brutto, do 7 dni po podpisaniu umowy. Wpłata w/w zatwierdza i uruchamia umowę. 2- i etap - robocizna, płatność po zakończeniu prac montażowych, do 7 dni. 3- i etap - po rozruchu instalacji i przekazaniu do eksploatacji, do 14 dni. W/w warunki są niezbywalne. Pozostałe ustalenia na bieżąco. 8Udzielę również wszelkich dodatkowych i niezbędnych informacji jak również dla dla sytuacji nietypowych. 9Jestem byłym członkiem Cechu Wejherowskiego, od 1983 roku. Z krwi i kości i do dzisiaj emocjonalnie, rzemieślnikiem. Honor, etyka zawodowa,nowoczesna wiedza zawodowa na najwyższym poziomie są dla mnie wyjątkowe, bardzo ważne i stosowane w życiu osobistym i zawodowym. 10Całe Swoje zawodowe życie, realizuję projekty skomplikowane, supernowoczesne i innowacyjne, szyte na miarę. A takim jest RÓWNIEŻ ten projekt. Oczekuję również fachowej konfrontacji technicznej Mojego projektu, przez reprezentujących Państwa specjalistów wszelkich branż. 11Przedstawiłem Państwu wyjątkowo obfitą argumentację, na temat jakości wentylacji, świeżego powietrza i jak go pozyskać w klasach lekcyjnych w wystarczającej ilości i dlaczego. Sytuacja jest poważna. 12Proszę o ustosunkowanie się do przedstawionych propozycji i decyzję na piśmie, również nie akceptującą Mojej oferty. Załącznik; Nr.1 rysunek koncepcyjny, wyposażenia klasy lekcyjnej w autonomiczny i automatyczny, w sterowaniu mikroprocesorowym, całoroczny system wentylacji świeżym powietrzem. Wejherowo z poważaniem inż. Bogdan Sadowski

10 Wejherowo z poważaniem inż. Bogdan Sadowski

11 -1 SADOWSKI ZAŁOŻENIE FIRMY 1983r. WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski Osiedle Kaszubskie 21/ Wejherowo tel: NIP fax: RACHUNEK: Nr w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Prezydent Miasta Wejherowa Sz. Pan Krzysztof Hildebrandt wm. Starosta Powiatu Wejherowskiego Sz. Pan Józef Reszke wm. dotyczy: kontynuacja korespondencji z dnia , pt. Jakość Nauczania,ciąg dalszy; Przykładowa realizacja prezentowanej Mojej Nowej Wentylacji świeżym powietrzem, dla szkoły ( tysiąclatki ), Nr.11 w Wejherowie. OFERTA WSTĘPNA WYKONAWCZA Wstęp. Dla szczegółowego zaprezentowania Mojego systemu wentylacyjnego świeżym powietrzem,dla konkretnego przykładu realizacyjnego, wybrałem typową szkołę tysiąclatkę,tj. szkołę podstawową nr 11 na Osiedlu Kaszubskim, ul. B. Prusa. I dla niej zaprojektowałem indywidualne n.w. rozwiązanie. Realizacja wentylacji wg. mojego projektu, będzie mogła odbywać się etapami lub od razu w całości.wg. możliwości finansowych Inwestora. I tak pojedynczy etap to 1-na kondygnacja szkoły + 1-na CENTRALA WENTYLACYJNA NA TEJ KONDYGNACJI. System wentylacyjny na całą w/w szkołę, obsługiwać będzie łącznie, 36 sal lekcyjnych w tym 5-ć holi, i składać się będzie ŁĄCZNIE z 4 central piętrowych, dla dostarczania świeżego powietrza i jednoczesnego usuwania powietrza zużytego i to w OKRESIE CAŁOROCZNYM. 1-Uzasadnieniem generalnym konieczności wykonania wentylacji świeżym powietrzem, są pomiary stężenia dwutlenku węgla w klasach tej szkoły, a których wykonanie Mi uniemożliwiono jn. Ale wykonali je inni Ludzie. Dane w internecie.

12 2- Wyniki pomiarów ; -2- V-ce Prezydent Miasta Pan Tokłowicz oraz jemu podległy dyrektor szkoły podstawowej nr 11, zablokowali całkowicie wykonanie przeze Mnie pomiarów CO2 w szkole jw.!!!!!. Oczywiście problemem jest nie tylko wysokie przekroczenie zawartości dwutlenku węgla w salach lekcyjnych, ale również równolegle występujące wysokie obniżenie zawartości tlenu w atmosferze do oddychania. Kryterium wiodącym, wystarczającym dla zaprojektowania i wykonania mechanicznego systemu wentylacyjnego, jest przekroczenie stężenia dwutlenku węgla ponad 1000 ppm wykres ; brak z powodów jw. Pomiary wykonano przyrządem F-my AURATON TYP; ZG 116 C02. nr. Fabryczny : E Omówienie wyników pomiaru stężenia CO2. Dopuszczalne max. stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach sal lekcyjnych nie może przekraczać 1000 ppm. W pomierzonym (bez zgody) w/w przypadku, wynosi ok ppm,tj. przekroczenie o 300 %. Przekroczenie w/w jest absolutnie nie usuwalne, bez skutecznej wentylacji wymuszonej i TYLKO świeżym powietrzem. Sytuacja w całej Polsce a nie tylko w szkole Nr.11 w Wejherowie, jest bardziej niż dramatyczna. Nasze dzieci i młodzież szkolna we wszystkich szczeblach szkół, również w przedszkolach i żłobkach, przebywają w zatrutej dwutlenkiem węgla i ubogiej w tlen, atmosferze klas szkolnych. Oprócz tego atmosfery do oddychania są zatrute bakteriami, pleśniami, wirusami i innym świństwem. 2.3 To dziwne że nikt tego do tej pory nie zauważył,z ludzi odpowiedzialnych za szkoły, nikt z Sanepidu itp.!!! Pomimo że obowiązują rygorystyczne Normy Unijne w tym zakresie. Zdrowa atmosfera do oddychania w klasach szkolnych, przestała całkowicie istnieć. Gratulacje panowie, opiekunowie???. W zatrutej atmosferze klas szkolnych nauka nie wchodzi do głowy, produkuje się tępaków umysłowych. Czas przebywania Dzieci w zatrutej atmosferze klas szkolnych należy jeszcze powiększyć o czas przebywania dzieci w domach i również pozbawionych wentylacji. Ponad 20 godz. na dobę, dzieci i młodzież przebywają w trującej atmosferze do oddychania.!!!.,są to fakty szokujące, przerażające, horror.

13 -3TAK SIĘ TRAKTUJE PRZYSZŁOŚĆ NARODU!!!. Panowie,sytuacja zdrowotna w szkołach jest dramatyczna. Na obecną chwilę należy wydać na piśmie polecenie służbowe dla dyrekcji szkół, bezwzględnie nakazujące trwałe otwieranie w czasie lekcji,wszystkich okien w klasach dla ciągłego wietrzenia. W okresie zimy otworzyć co drugie okno i zwiększyć ogrzewanie sal lekcyjnych do maximum. Na dłuższą metę nie uda się ukryć skażenia klas szkolnych nadmiarem CO2 i silnego niedoboru tlenu. Należy wprowadzić wyrywkowy monitoring CO2,i szybko podjąć działania naprawcze. Oby nie miały miejsca pozwy zbiorowe rodziców, za trujące atmosfery w klasach. W/w działanie musi mieć miejsce, do czasu wyposażenia wszystkich szkół w nowoczesne z odzyskiem ciepła, wysoko sprawne systemy wentylacyjne. 3- SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ ŚWIEŻYM POWIETRZEM, DLA CAŁEJ SZKOŁY, wg. Mojego autorskiego projektu.

14 4.-KOSZTORYS WENTYLACJI. WSTĘPNY, NAKŁADCZY W tym robocizna stanowi średnio A- parter 8-klas (lewe skrzydło) B- I- sze piętro 8 klas (lewe skrzydło) C- II- gie piętro 8 klas (lewe skrzydło) D- I- sze i II- gie piętro 12 klas (prawe skrzydło) NA WYKONANIE ok. 25 % n/w. kwot. R+M = ,0 zł R+M = ,0 zł R+M = ,0 zł R+M = ,0 zł 5- PODSTAWOWE I GŁÓWNE PARAMETRY DLA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZETARGOWEJ, na wykonanie wentylacji: -wydajność wentylacji ; zima min.30 m3/h-osobę -wydajność wentylacji ; lato min.90 m3/h-osobę -natężenie hałasu w odległości 1 mb. od nawiewników max dba -sprawność odzysku ciepła W ZIMIE na rekuperatorze; min % -lokalizacja central, na poszczególnych piętrach. Pozostałe warunki realizacyjne jak w I- ej części Mojego opracowania, pt. Jakość Nauczania. 6- SZANOWNI PANOWIE, ZA ROK WYBORY DO SAMORZĄDU. WEŹCIE się DO PRACY JUŻ DZISIAJ, NATYCHMIAST!. POWODZENIA. WEJHEROWO Z POWAŻANIEM BOGDAN SADOWSKI

15

16

17

18

19

20

21