WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski"

Transkrypt

1 SADOWSKI ZAŁOŻENIE FIRMY 1983r. WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski Osiedle Kaszubskie 21/ Wejherowo tel: NIP fax: RACHUNEK: Nr w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie. Prezydent Miasta Wejherowa Sz. Pan Krzysztof Hildebrandt wm. Starosta Powiatu Wejherowskiego Sz. Pan Józef Reszke wm. dotyczy: Jakość nauczania, ŚWIEŻE POWIETRZE i Nowoczesna Wentylacja. Szanowni Państwo ; Wstęp. Jestem zawodowym projektantem i wykonawcą instalacji ; -chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, instalacji elektrycznych sterowania i zasilania automatycznego również w super nowoczesnych technologiach mikroprocesorowych. Zostałem zaproszony przez Starszego, Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie, Pana Brunona Gajewskiego, do wizytacji Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie na ul. Strzeleckiej, będącej w trakcie remontu kapitalnego, już na ukończeniu. W czasie w/w wyżej wizji dokonanej w tej szkole w dniu , interesowałem się wyposażeniem technicznym modernizowanego przedwojennego obiektu, między innymi w instalacje wentylacyjne. Nie dowierzałem wręcz własnym oczom, obiekty te nie posiadają żadnej wentylacji!!!!!.. Projektant modernizacji,nie przewidział żadnej instalacji wentylacji mechanicznej.!!!!! Taki negatywny stan rzeczy jest obecnie normą w salach szkolnych.!!! W PAŃSTWA SZKOŁACH TEŻ i to wszystkich!!!.

2 Atmosfera do oddychania, już po kilkunastu minutach przebywania uczniów w klasie, staje się cuchnącą norą. Przekroczone zostają, stężenie dwutlenku węgla wydychanego przez uczniów, znaczne obniżenie zawartości tlenu w powietrzu oraz gwałtowny wzrost wilgotności powietrza klasy. To wszystko grubo ponad dopuszczalne normy higieniczne. I to jest główny motyw niniejszej korespondencji i składanej propozycji projektowo-wykonawczej. A dla tego typu obiektów, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i ŚWIEŻYM POWIETRZEM, to wręcz wymóg prawny i ustawowy.!!!!!! Nikogo to nie ominie.!!!! Wg. obowiązujących przepisów prawa budowlanego i wymogów norm, w tym Unijnych, omawiane obiekty nie będą mogły pełnić swoich funkcji szkolnych, właśnie z powodu braku wentylacji mechanicznej. Niemożliwe będzie pozyskanie jakiejkolwiek dotacji unijnej.!!! Sytuacja dla takich obiektów jest dramatyczna!!. W warunkach realnej konkurencji, zmniejszającej się ilości uczniów, takie szkoły wypadną na pewno z eksploatacji. Jest to kwestią krótkiego czasu. W salach lekcyjnych i pomocniczych, wizytowanej szkoły, zastosowano kratki wywiewne wentylacji grawitacyjnej, po jednej kratce o wymiarach 150 x 100 /mm, na KLASĘ. Jest tak również we wszystkich wejherowskich szkołach i w ogóle w całej Polsce..!!! Przyrządy pomiarowe, jednoznacznie wskazują na tragiczne parametry klimatyczne w klasach.!!!! Takie rozwiązanie jest dopuszczalne ale tylko w lokalach mieszkalnych i to w starym budownictwie, dla 2, 3 osób, a nie w obiektach użyteczności publicznej jakimi są szkoły.!!!!. Ale taki jest niestety przedpotopowy stan istniejący. WOBEC WYMAGANEJ NOWOCZESNEJ WENTYLACJI, BRAK JEJ, CAŁKOWICIE DEKLASUJE TE BUDYNKI SZKOLNE DLA CELÓW EDUKACYJNYCH, A WRĘCZ COFA JE CYWILIZACYJNIE. Otwieranie okien dla wietrzenia, niczego nie rozwiązuje, uczniowie będą dalej się dusić a w zimie dodatkowo marznąć i przeziębiać.

3 Do nauki, potrzebny jest pełny komfort tlenowy i intensywne usuwanie z pomieszczenia wydychanego dwutlenku węgla i wilgoci,a jego stężenie musi być obowiązkowo poniżej 1000 ppm.!!!! INACZEJ NAUKA NIE WEJDZIE DO GŁOWY. Takie kraje jak Japonia,Tajwan, Stany Zjednoczone, stosują normę w 3 szkolnictwie, min. 60 m /h na 1 osobę, i tylko ŚWIEŻEGO POWIETRZA. Rezultaty są aż nadto widoczne, w technice, technologi, edukacji, ilości patentów itp. Takie są korzyści z natlenienia mózgu i trzymania w ryzach stężenia dwutlenku węgla i wilgoci, w atmosferze do oddychania w klasach szkolnych To tyle odnośnie diagnozy stanu istniejącego. 1Jak wspomniałem wyżej, jestem specjalistą o 40-to letnim doświadczeniu zawodowym projektowym i wykonawczym, prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek. Dlatego przedstawię niżej, rozwiązanie do rozważenia przez Inwestora, na naprawę zaistniałej jw. sytuacji, w sposób najbardziej optymalny kosztowo i w najbardziej nowoczesny sposób, bez żadnego skomplikowanego zakresu robót budowlanych i dezorganizującego już wykonany zakres robót budowlanych i remontowych. Montaż automatycznych instalacji wentylacyjnych dla świeżego powietrza i ciągłego wietrzenia, będzie odbywać się bez przerywania zajęć lekcyjnych i w sposób w ogóle niekolidujący z zajęciami szkolnymi. Prefabrykacja systemu odbywa się poza szkołą, a w szkole tylko montaż. W trakcie montażu nie będzie żadnego uszkodzenia budynku, powłok malarskich, wyposażenia szkolnego itp. Zaprezentowany niżej sposób wentylacji sal lekcyjnych i wykładowych, jest jedynym i supernowoczesnym oraz najtańszym ekonomicznie, likwidującym obecny brak wentylacji w Waszej szkole, na całe życie tej szkoły. Jest to system unikatowy.! Moje rozwiązanie autorskie. Jest to bardzo ważna, istotna i najważniejsza decyzja inwestycyjna, na całe życie Waszych szkół. Pragnę nadmienić że podobne rozwiązania które Państwu prezentuję,jest powszechnie i obowiązkowo stosowane w nowoczesnych szkołach niemieckich. Moje indywidualne dla każdej klasy wiele lepsze od niemieckiego rozwiązanie techniczne,jest, ponieważ ; jednak o

4 -pozwala nie tylko dostarczyć wymagane ilości tlenu do pomieszczeń wykładowych, -pozwala nie tylko wyprowadzić nadmiar wydychanego dwutlenku węgla i wilgoci, z sal lekcyjnych, -pozwala również stabilizować temperaturę w zimie a w okresie lata nie dopuszcza do przegrzania sal lekcyjnych.! Pozwala to uniknąć całkowicie, stosowania urządzeń klimatyzacyjnych (chłodniczych ). bardzo kosztownych i energochłonnych 2- Istotę, ideę Mojej propozycji, przedstawiłem na planie sytuacyjnym i roboczej koncepcji, dot. systemu wentylacji sali lekcyjnej z wykorzystaniem odzysku ciepła w zimie (minimum 82%). Przestawia to rysunek załącznik do niniejszej oferty wstępnej dla Państwa. Jest to Moja koncepcja, wzorowana na rozwiązaniu wykonanym dla Mojego Klienta, tj. Liceum im. Świętego Stanisława Kostki O. Jezuitów w Gdyni. Koncepcja ta prezentuje salę lekcyjną (Nr.203). Każda Wasza sala lekcyjna będzie wyposażona w indywidualne systemy wentylacji,dopasowane do ilości uczniów (wielkości sali). Jest to uniwersalny system wentylacji całoroczny (lato i zima), pracujący niezależnie od wentylacji innych sal lekcyjnych i tylko w czasie trwania zajęć w danej sali. Jest to również unikatowy system, pracujący w zimie, bez potrzeby przerw na cykliczne odszranianie rekuperatora, nawet dla temperatur zewnętrznych do -25 stop.c, i z gwarantowanym odzyskiem ciepła co najmniej 82 %. W okresie lata, nie wymagana jest instalacja sztucznego chłodzenia powietrza w klasach. 3- Charakterystyka główna, systemu proponowanej wentylacji z odzyskiem ciepła ; (zgodna z obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej i w Polsce). a- W lecie system dostarcza do 90 m3/h na 1 osobę, świeżego powietrza. b- W zimie system dostarcza minimum 30 m3/h na 1osobę,świeżego powietrza. c- Nasze Pociechy, przy w/w parametrach, otrzymają komfortową atmosferę do oddychania i do wydajnej nauki. Oczywiście, tyle samo powietrza zużytego, jest w sposób ciągły usuwane z sali lekcyjnej na zewnątrz budynku. d- odzysk ciepła z usuwanego w zimie powietrza zużytego,wynosi min. 82 %. e- natężenie hałasu od urządzeń wentylacyjnych nie przekroczy 40 dba w odległości 1 mb. od urządzeń. f- W związku z powyższym, nie jest również konieczna budowa ani rozbudowywanie mocy grzewczej kotłowni centralnego ogrzewania!!!. Obowiązek odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, prawnie już obowiązuje.

5 g- W skrajnych temperaturach zewnętrznych na zewnątrz szkoły ( do -25 stop. C), ilość ciepła jaką trzeba będzie dostarczyć dodatkowo do sali lekcyjnej,wynosi max. 10 W/ osobę. I odbywać się to będzie automatycznie, poprzez impulsowo regulowaną nagrzewnicę elektryczną, wg. potrzeb. Przykład; Na salę lekcyjną 30 osób, moc efektywna grzewcza nagrzewnicy elektrycznej, wyniesie tylko 300,0 W i tylko w czasie trwania lekcji i tylko w czasie najniższych temperatur zewnętrznych( -25 stop. C). Grzejniki tradycyjne (wodne) w klasie, pracują tylko tak jak dotychczas, na pokrycie strat pomieszczenia klasowego na przenikanie ciepła. W/w. parametry eksploatacyjne to parametry absolutnie realne i gwarantowane przez ze Mnie. 4Specyfikacja zalet systemu wentylacji proponowanej wg. Mojego projektu i wykonawstwa, spełniającego jednocześnie najostrzejsze wymagania norm i przepisów budowy wentylacji w instytucjach użytku publicznego,obowiązujące również w Unii Europejskiej. 1umożliwi max. zagęszczenie ilości ławek ( uczniów), bez zmniejszenia komfortu tlenowego i przekroczenia norm stężenia dwutlenku węgla i wilgoci. 2system rekuperacyjny zapewni z nadwyżką, max. zapotrzebowanie na tlen do oddychania dla uczniów jak też bez trudu usunie nadwyżkę dwutlenku węgla. 3system wentylacyjny z łatwością usunie nadwyżkę wilgoci wydychanej przez ludzi, z pomieszczenia sali lekcyjnej. 4system wentylacyjny z łatwością usunie florę bakteryjną i wirusową emitowaną przez uczniów do pomieszczenia, zlikwiduje tym samym wzajemne infekcje i zarażanie chorobowe. 5-system zapewni samoczynną regulację temperatury w zimie oraz spowoduje ograniczenie wzrostu temperatury w lecie nie więcej jak do 2,5 stop.c, ponad temperaturę otoczenia, zewnętrzną. Całkowicie zbędnym staje się system klimatyzacji (chłodzenia powietrza). 6Mój system wentylacyjny jw. gwarantuje niczym nie zakłócone ciągłe uczucie świeżości atmosfery otaczającej uczniów w klasie. 7praca systemu wentylacyjnego wg. Mojego projektu jest absolutnie automatyczna, jego wydajność jest regulowana między innymi, czujnikiem stężenia dwutlenku węgla w klasie, który reaguje na ilość osób przebywających w tym czasie w klasie i automatycznie koryguje wydajność wentylacji do chwilowego zapotrzebowania. 8-

6 całość sterowana jest programowalnym układem mikroprocesorowym, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, a praca systemu jest całkowicie automatyczna i bezobsługowa. Po zaniku zasilania elektrycznego i jego wznowieniu, system samoczynnie powraca do pracy wg. nastawionego tygodniowego programu czasowego pracy. 9System samodzielnie i samoczynnie sygnalizuje wszelkie niesprawności w działaniu i kieruje je do konserwatora /serwisanta, w sposób zdalny, drogą transmisji przez sieć internetową. 10Jedyną czynnością obsługową jest okresowa wymiana filtrów mechanicznych. Konieczność wymiany jest również wcześniej przez system sygnalizowana. Czynność ta jest wyjątkowo prosta, nie wymaga żadnych kwalifikacji zawodowych od osób obsługi. Wykona ją przysłowiowy Woźny. 11całkowita moc napędów wentylatorowych nie przekracza 1100,0 W mocy jednofazowej. 12nie jest wymagana w lecie, instalacja chłodząca powietrze W KLASIE. W jej miejsce będzie wykorzystywana w lecie w ciągu dnia, ZDOLNOŚĆ AKUMULACJI CHŁODU w ścianach budynku,tzw. chłodu nocnego. Szczególnie dotyczy to wykorzystania obniżonych o kilka stopni, temperatur nocnych powietrza zewnętrznego. 13System wentylacyjny pracuje również w sposób ciągły do temperatur minimalnych na zewnątrz pomieszczeń,min. do -25,0 stop. C, bez potrzeby stosowania przerw w pracy systemu na odmrażanie wymiennika (rekuperatora). Rekuperatory innych producentów pracują tylko elektrycznym odszranianiem. do -10,0 stop. C i z Rekuperator który stosuję, jest konstrukcją Polską, opatentowaną i unikatową w skali światowej. 14Nie wymagana jest również budowa kotłowni ciepłowniczej ani jej rozbudowa, dla zwiększania mocy grzewczej istniejącej kotłowni. 5- Symulacja kosztów realizacji, tylko dla celu planowania inwestycji,w zależności od liczebności (pojemności ) sal lekcyjnych. System może pracować tylko dla jednej sali lekcyjnej,dla dwóch sal lub dla trzech sal lekcyjnych w szkole. Dla więcej niż 3 klasy system wentylacyjny jest bardziej rozbudowany jednak dużo tańszy. Mowa o tym jest w drugiej dalszej części opracowania wentylacja dla szkół.

7 - i tak dla : a- sal pojedynczych ; AR10 - do 10 osób, do AR 20 - do 20 osób, AR30- do 30 osób b- oprócz w/w sal lekcyjnych, również wykonuję na życzenie SALE MNIEJSZE jak RÓWNIEŻ dla wentylowania świeżym powietrzem sale gimnastyczne i aule, również bez potrzeby inwestowania w nowe kotłownie lub rozbudowę mocy grzewczej istniejących kotłowni. 6- Koszt netto(tys. zł ) = robocizna + materiały+ zysk brutto : (w tym robocizna montażowa tylko 20 %) należy doliczyć do podanych kwot podatek =VAT 23% a -AR 10-41,0 tys.zł. AR 20-44,0 tys.zł. AR 30-52,0 tys.zł. W/w poziom cen na dzień Oferta cenowa ważna do końca stycznia 2014 r. bjednocześnie informuję dla celów porównawczych że odpowiednik mojego Agregatu Rekuperacyjnego AR 30, może być agregat Firmy ASK- Polska, typ TX 1000 A, kosztuje bez montażu ,0 zł i ma n/w wady. cagregat TX 1000A, posiada sprawność temperaturową tylko 50 % i pracuje tylko do temperatur powietrza do -10 stop. C, niżej już tylko z bardzo małą wydajnością i z przerwami na odmrażanie rekuperatora, a to jest bez sensu w naszym klimacie. Klimat Holandii,Anglii, Hiszpanii, Włoch, tam się one nadają do użytkowania. W klimacie Polski, nigdy.! W takiej sytuacji TX1000A cenowo jest nieporównywalny, a jego wady jw., go dyskwalifikują. d- Wyżej wymienionych wad, nie posiadają moje agregaty rekuperacyjne typu AR.., posiadają one sprawność temperaturową powyżej 92 %,, nie potrzebuje przerw w pracy na odmrażanie rekuperatora aż do temperatur powietrza -30,0 stop. C, a posiadają jeszcze dodatkową zdolność intensywnego wietrzenia klasy w lecie, o wydajności 270%, wydajności nominalnej w zimie, chroniąc sale lekcyjne przed przegrzaniem. Wymienionych zalet w ogóle nie mają i mieć nigdy nie będą, żadne rekuperatory konkurencji.!!! A to one mają decydujące znaczenie w tym projekcie. ezdaję sobie sprawę że to zadanie to inwestycja i należy ją zaplanować i pozyskać środki finansowe, a to wymaga również czasu.

8 Jest to rola Prezydenta Miasta, Burmistrza, Wójta i Starosty,we wzajemnej efektywnej współpracy. Inaczej ten jakościowy skok cywilizacyjny, nie będzie możliwy. Stawka jest bardzo wysoka i dla dobra naszych dzieci i dla Polski. Dlatego przy określaniu rzeczywistego kosztu inwestycji, proszę się zwrócić do Mnie, o aktualizację w/w prognozy kosztowej. Najprostsza aktualizacja wzrostu to (1,2 x wskaźnik inflacji). W trakcie ostatecznych negocjacji na wykonanie, w/w ceny zostaną na pewno urealnione, nieco zmniejszone. 7- Propozycje odnośnie ewentualnej realizacji ; Przede wszystkim trzeba podjąć decyzję na tak za wykonaniem wentylacji wg Mojego projektu, lub na nie. Jeżeli na tak, to proponuję dwa warianty ; w 1 -nym etapie, lub wieloetapowo wg. możliwości finansowych Inwestora. Warunek podstawowy i jedyny jaki musi być spełniony przez Inwestora to istnienie w szkole, szczelnej stolarki okiennej lub podjęcie działań uszczelniających. Bez tego realizacja będzie niemożliwa. Jest to warunek kategoryczny!!. Po zamontowaniu systemu, okna już nigdy nie będą otwierane, jedynie tylko do mycia. a- wersja pierwsza; Państwo typują jedną z sal lekcyjnych do wykonania realizacji pilotowej w celu nabrania pewności siebie dla siebie że pomysł jest całkowicie trafiony. Oświadczam że na pewno projekt jest trafiony i ciągle innowacyjny na przyszłość. Następnie wykonam kosztorys ofertowy i projekt umowy na realizację oraz proponuję termin wykonania. Po podpisaniu uzgodnionej umowy, zaczynam realizację na umówionych warunkach. b- wersja druga; Realizacja dotyczy pojedyńczych klas (pomieszczeń), kilku klas, również w wielu etapach. Etapem może być pojedyncza klasa. Wersja dla całej, szkoły charakteryzuję się zdecydowanie niższą ceną. Po otrzymaniu podkładów budowlanych (rysunki poszczególnych kondygnacji i plany pomieszczeń ) oraz obsady uczniowskiej, opracowuję projekty techniczne jedno stadiowe, dla każdej sali lekcyjnej lub zespołu sal i kosztorys nakładczy, harmonogram oraz umowę na etapową realizację, w której załącznikami są zamówienie Inwestora i w/w dokumenty. Po podpisaniu umowy,realizacja wg harmonogramu. c- Udzielam gwarancji 3-letniej na wykonane zamówienie, pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną oraz zdalny monitoring internetowy,pracujących instalacji wentylacyjnych. Skuteczna interwencja na zgłoszenie monitoringu do 24 godz. d-

9 Realizacja finansowa będzie 3-y etapowa, tzn; 1- y etap - przedpłata na materiały i urządzenia 100% brutto, do 7 dni po podpisaniu umowy. Wpłata w/w zatwierdza i uruchamia umowę. 2- i etap - robocizna, płatność po zakończeniu prac montażowych, do 7 dni. 3- i etap - po rozruchu instalacji i przekazaniu do eksploatacji, do 14 dni. W/w warunki są niezbywalne. Pozostałe ustalenia na bieżąco. 8Udzielę również wszelkich dodatkowych i niezbędnych informacji jak również dla dla sytuacji nietypowych. 9Jestem byłym członkiem Cechu Wejherowskiego, od 1983 roku. Z krwi i kości i do dzisiaj emocjonalnie, rzemieślnikiem. Honor, etyka zawodowa,nowoczesna wiedza zawodowa na najwyższym poziomie są dla mnie wyjątkowe, bardzo ważne i stosowane w życiu osobistym i zawodowym. 10Całe Swoje zawodowe życie, realizuję projekty skomplikowane, supernowoczesne i innowacyjne, szyte na miarę. A takim jest RÓWNIEŻ ten projekt. Oczekuję również fachowej konfrontacji technicznej Mojego projektu, przez reprezentujących Państwa specjalistów wszelkich branż. 11Przedstawiłem Państwu wyjątkowo obfitą argumentację, na temat jakości wentylacji, świeżego powietrza i jak go pozyskać w klasach lekcyjnych w wystarczającej ilości i dlaczego. Sytuacja jest poważna. 12Proszę o ustosunkowanie się do przedstawionych propozycji i decyzję na piśmie, również nie akceptującą Mojej oferty. Załącznik; Nr.1 rysunek koncepcyjny, wyposażenia klasy lekcyjnej w autonomiczny i automatyczny, w sterowaniu mikroprocesorowym, całoroczny system wentylacji świeżym powietrzem. Wejherowo z poważaniem inż. Bogdan Sadowski

10 Wejherowo z poważaniem inż. Bogdan Sadowski

11 -1 SADOWSKI ZAŁOŻENIE FIRMY 1983r. WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski Osiedle Kaszubskie 21/ Wejherowo tel: NIP fax: RACHUNEK: Nr w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Prezydent Miasta Wejherowa Sz. Pan Krzysztof Hildebrandt wm. Starosta Powiatu Wejherowskiego Sz. Pan Józef Reszke wm. dotyczy: kontynuacja korespondencji z dnia , pt. Jakość Nauczania,ciąg dalszy; Przykładowa realizacja prezentowanej Mojej Nowej Wentylacji świeżym powietrzem, dla szkoły ( tysiąclatki ), Nr.11 w Wejherowie. OFERTA WSTĘPNA WYKONAWCZA Wstęp. Dla szczegółowego zaprezentowania Mojego systemu wentylacyjnego świeżym powietrzem,dla konkretnego przykładu realizacyjnego, wybrałem typową szkołę tysiąclatkę,tj. szkołę podstawową nr 11 na Osiedlu Kaszubskim, ul. B. Prusa. I dla niej zaprojektowałem indywidualne n.w. rozwiązanie. Realizacja wentylacji wg. mojego projektu, będzie mogła odbywać się etapami lub od razu w całości.wg. możliwości finansowych Inwestora. I tak pojedynczy etap to 1-na kondygnacja szkoły + 1-na CENTRALA WENTYLACYJNA NA TEJ KONDYGNACJI. System wentylacyjny na całą w/w szkołę, obsługiwać będzie łącznie, 36 sal lekcyjnych w tym 5-ć holi, i składać się będzie ŁĄCZNIE z 4 central piętrowych, dla dostarczania świeżego powietrza i jednoczesnego usuwania powietrza zużytego i to w OKRESIE CAŁOROCZNYM. 1-Uzasadnieniem generalnym konieczności wykonania wentylacji świeżym powietrzem, są pomiary stężenia dwutlenku węgla w klasach tej szkoły, a których wykonanie Mi uniemożliwiono jn. Ale wykonali je inni Ludzie. Dane w internecie.

12 2- Wyniki pomiarów ; -2- V-ce Prezydent Miasta Pan Tokłowicz oraz jemu podległy dyrektor szkoły podstawowej nr 11, zablokowali całkowicie wykonanie przeze Mnie pomiarów CO2 w szkole jw.!!!!!. Oczywiście problemem jest nie tylko wysokie przekroczenie zawartości dwutlenku węgla w salach lekcyjnych, ale również równolegle występujące wysokie obniżenie zawartości tlenu w atmosferze do oddychania. Kryterium wiodącym, wystarczającym dla zaprojektowania i wykonania mechanicznego systemu wentylacyjnego, jest przekroczenie stężenia dwutlenku węgla ponad 1000 ppm wykres ; brak z powodów jw. Pomiary wykonano przyrządem F-my AURATON TYP; ZG 116 C02. nr. Fabryczny : E Omówienie wyników pomiaru stężenia CO2. Dopuszczalne max. stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach sal lekcyjnych nie może przekraczać 1000 ppm. W pomierzonym (bez zgody) w/w przypadku, wynosi ok ppm,tj. przekroczenie o 300 %. Przekroczenie w/w jest absolutnie nie usuwalne, bez skutecznej wentylacji wymuszonej i TYLKO świeżym powietrzem. Sytuacja w całej Polsce a nie tylko w szkole Nr.11 w Wejherowie, jest bardziej niż dramatyczna. Nasze dzieci i młodzież szkolna we wszystkich szczeblach szkół, również w przedszkolach i żłobkach, przebywają w zatrutej dwutlenkiem węgla i ubogiej w tlen, atmosferze klas szkolnych. Oprócz tego atmosfery do oddychania są zatrute bakteriami, pleśniami, wirusami i innym świństwem. 2.3 To dziwne że nikt tego do tej pory nie zauważył,z ludzi odpowiedzialnych za szkoły, nikt z Sanepidu itp.!!! Pomimo że obowiązują rygorystyczne Normy Unijne w tym zakresie. Zdrowa atmosfera do oddychania w klasach szkolnych, przestała całkowicie istnieć. Gratulacje panowie, opiekunowie???. W zatrutej atmosferze klas szkolnych nauka nie wchodzi do głowy, produkuje się tępaków umysłowych. Czas przebywania Dzieci w zatrutej atmosferze klas szkolnych należy jeszcze powiększyć o czas przebywania dzieci w domach i również pozbawionych wentylacji. Ponad 20 godz. na dobę, dzieci i młodzież przebywają w trującej atmosferze do oddychania.!!!.,są to fakty szokujące, przerażające, horror.

13 -3TAK SIĘ TRAKTUJE PRZYSZŁOŚĆ NARODU!!!. Panowie,sytuacja zdrowotna w szkołach jest dramatyczna. Na obecną chwilę należy wydać na piśmie polecenie służbowe dla dyrekcji szkół, bezwzględnie nakazujące trwałe otwieranie w czasie lekcji,wszystkich okien w klasach dla ciągłego wietrzenia. W okresie zimy otworzyć co drugie okno i zwiększyć ogrzewanie sal lekcyjnych do maximum. Na dłuższą metę nie uda się ukryć skażenia klas szkolnych nadmiarem CO2 i silnego niedoboru tlenu. Należy wprowadzić wyrywkowy monitoring CO2,i szybko podjąć działania naprawcze. Oby nie miały miejsca pozwy zbiorowe rodziców, za trujące atmosfery w klasach. W/w działanie musi mieć miejsce, do czasu wyposażenia wszystkich szkół w nowoczesne z odzyskiem ciepła, wysoko sprawne systemy wentylacyjne. 3- SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ ŚWIEŻYM POWIETRZEM, DLA CAŁEJ SZKOŁY, wg. Mojego autorskiego projektu.

14 4.-KOSZTORYS WENTYLACJI. WSTĘPNY, NAKŁADCZY W tym robocizna stanowi średnio A- parter 8-klas (lewe skrzydło) B- I- sze piętro 8 klas (lewe skrzydło) C- II- gie piętro 8 klas (lewe skrzydło) D- I- sze i II- gie piętro 12 klas (prawe skrzydło) NA WYKONANIE ok. 25 % n/w. kwot. R+M = ,0 zł R+M = ,0 zł R+M = ,0 zł R+M = ,0 zł 5- PODSTAWOWE I GŁÓWNE PARAMETRY DLA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZETARGOWEJ, na wykonanie wentylacji: -wydajność wentylacji ; zima min.30 m3/h-osobę -wydajność wentylacji ; lato min.90 m3/h-osobę -natężenie hałasu w odległości 1 mb. od nawiewników max dba -sprawność odzysku ciepła W ZIMIE na rekuperatorze; min % -lokalizacja central, na poszczególnych piętrach. Pozostałe warunki realizacyjne jak w I- ej części Mojego opracowania, pt. Jakość Nauczania. 6- SZANOWNI PANOWIE, ZA ROK WYBORY DO SAMORZĄDU. WEŹCIE się DO PRACY JUŻ DZISIAJ, NATYCHMIAST!. POWODZENIA. WEJHEROWO Z POWAŻANIEM BOGDAN SADOWSKI

15

16

17

18

19

20

21

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Parametry decydujące o mikroklimacie pomieszczeń temperatura, wilgotność, prędkość powietrza, zawartość substancji

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym

Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym Wentylacja mechaniczna w domu jednorodzinnym zapewnia przede wszystkim sprawną wymianę powietrza w każdych warunkach atmosferycznych, jak również redukcję strat

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej. Copyright Pro-Vent

GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej. Copyright Pro-Vent GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej Copyright Pro-Vent Składniki EP standardowe wartości EP [kwh/m 2 ] 65 60 Σ»65kWh/m 2 30 1,1 1,1 1,1 3 0 c.o. przegrody c.o. wentylacja η=50%

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

THESSLAGREEN. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Kraków, 10 Października 2016

THESSLAGREEN. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Kraków, 10 Października 2016 Wentylacja z odzyskiem ciepła Kraków, 10 Października 2016 Czym jest wentylacja? Usuwanie zanieczyszczeń powietrza z budynku Zapewnienie jakości powietrza w budynku Współczesny człowiek 90% życia spędza

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

OGRZEWANIE WENTYLACJA CHŁODZENIE PASYWNE

OGRZEWANIE WENTYLACJA CHŁODZENIE PASYWNE OGRZEWANIE WENTYLACJA CHŁODZENIE PASYWNE proklimasystem Technika urządzeń mających wpływ na jakość Trzy funkcje jeden system: ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja. proklimasystem jest zintegrowanym systemem

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE TANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA REKUPERATORY BEZKANAŁOWE Inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę, że koniecznością staje się wyposażanie budynków w urządzenia wentylujące i odzyskujące ciepło.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA PROVENT-GEO ORAZ system GEO-KLIMAT

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA PROVENT-GEO ORAZ system GEO-KLIMAT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła i Powietrznych Gruntowych Wymienników Ciepła GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA PROVENT-GEO ORAZ system GEO-KLIMAT Copyright Pro-Vent PLAN PREZENTACJI 1. GRUNTOWY

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła bliżej natury bliżej siebie KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności

Bardziej szczegółowo

Już po 5 minutach od rozpoczęcia godziny lekcyjnej następuje napływ świeżego powietrza.

Już po 5 minutach od rozpoczęcia godziny lekcyjnej następuje napływ świeżego powietrza. Das Innovationsunternehmen LTG Aktiengesellschaft Już po 5 minutach od rozpoczęcia godziny lekcyjnej następuje napływ świeżego powietrza. Decentralny aparat klimatyzacyjny, fasadowy typ FVS. Wzrost koncentracji

Bardziej szczegółowo

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Dom zwykle kojarzy się z przyjazną atmosferą i komfortem. Niezbędnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie mieszkańców jest powietrze. Oddychając

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI B3B-WX 15, B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60, B3B-WX 80, B3B-WX 100, B3B-WX 125, B3B-WX, B3B-WX 200, B3B-WX DOKUMENTACJA TECHNICZNO

Bardziej szczegółowo

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych Świeże powietrze do pracy i nauki TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych The art of handling air Wysoka jakość powietrza stała się wyznacznikiem jakości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

WENTYLACJA I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII SYSTEMY WENTYLACYJNO-GRZEWCZE PROVENT WENTYLACJA I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Jeszcze do niedawna odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz budynków zapewniała wentylacja grawitacyjna. W czasach, gdy tak wiele

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT.

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. 2014-02-03 Energooszczędność central to złożone zagadnienie. Składa się na nie kilka tematów: użycie oszczędnych wentylatorów EC odpowiednie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo Projektowane i budowane są coraz nowocześniejsze budynki Klimatyzacja staje się standardem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Wentylacja zdecentralizowana. Mgr inż. Jerzy Żurawski

Wentylacja zdecentralizowana. Mgr inż. Jerzy Żurawski Wentylacja zdecentralizowana Mgr inż. Jerzy Żurawski WENTYLACJA Wentylacja Rodzaj wentylacji wsp. regulacji sprawność odzysku Oszczędności energii Uwaga Wentylacja naturala 1 0 0,0% Wentylacja naturala

Bardziej szczegółowo

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

CENTRALE KLIMATYZACYJNE CENTRALE KLIMATYZACYJNE 1 I II 2 III IV XP = Dziesięć zalet dla Was Podczas projektowania urządzenia, jego produkcji, instalacji i późniejszego stosowania w największym stopniu bierze się pod uwagę i wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12,

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12, Legionowo, 15 marca 2013 r. L.dz.C-ZPFP-158/121/69/13 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne do nowoczesnych budynków mieszkalnych

Centrale wentylacyjne do nowoczesnych budynków mieszkalnych Centrale wentylacyjne do nowoczesnych budynków mieszkalnych www.ithodaalderop.pl Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła ITHO Dzięki bezawaryjności oraz wysokiemu odzyskowi ciepła, przemyślanej zwartej

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła GWC

Gruntowy wymiennik ciepła GWC Gruntowy wymiennik ciepła GWC Zasada działania polega na wykorzystaniu stałej, wyższej od 0 0 C temperatury gruntu poniżej strefy przemarzania do ogrzania powietrza, które następnie jest dalej użytkowane

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne:

Kratki wywiewne. Silentium HICS NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne: Kratki wywiewne Silentium HICS Kratka wentylacyjna z wydajnością regulowaną ręcznie. Dostępne wersje w standardzie wyposażone w czujnik temperatury i wilgotności. PARAMETRY TECHNICZNE: Optymalna wartość

Bardziej szczegółowo

Budowa Powiatowego Centrum. z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski

Budowa Powiatowego Centrum. z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie Zdzisław Brezdeń Starosta Oławski Lokalizacja inwestycji Energia użytkowa w pierwotnie zaprojektowanym budynku

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWO, OD JEDNEGO DOSTAWCY

KOMPLEKSOWO, OD JEDNEGO DOSTAWCY KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, OGRZEWANIE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I PUBLICZNYCH KOMPLEKSOWO, OD JEDNEGO DOSTAWCY Zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza pomiędzy pomieszczeniem, w którym pracują ludzie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Wentylacja naturalna i wymuszona z odzyskiem. ciepła w budynkach historycznych, rozwiązania umożliwiające wychładzanie budynków

Wentylacja naturalna i wymuszona z odzyskiem. ciepła w budynkach historycznych, rozwiązania umożliwiające wychładzanie budynków Wentylacja naturalna i wymuszona z odzyskiem. ciepła w budynkach historycznych, rozwiązania umożliwiające wychładzanie budynków dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wstęp

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

Kratki wywiewne. Silentium HICS. Energy Solutions 17 NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne:

Kratki wywiewne. Silentium HICS. Energy Solutions 17 NOWOŚĆ. Zalety: Zastosowanie: Zasada działania: Parametry techniczne: Kratki wywiewne Silentium HICS Kratka wentylacyjna z wydajnością zależną od wilgotności. Dostępne wersje w standardzie wyposażone w czujnik temperatury i wilgotności. PARAMETRY TECHNICZNE: Optymalna wartość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Typ SCHOOLAIR-B. Strona główna > Produkty > Systemy wentylacji zdecentralizowanej > Jednostki do montażu w parapecie i pod parapetem > Typ SCHOOLAIR-B

Typ SCHOOLAIR-B. Strona główna > Produkty > Systemy wentylacji zdecentralizowanej > Jednostki do montażu w parapecie i pod parapetem > Typ SCHOOLAIR-B Typ SCHOOLAIR-B Zdecentralizowany system wentylacji oparty na urządzeniach typu SCHOOLAIR-B zapewnia indywidualną i energooszczędną wentylację klas szkolnych oraz innych pomieszczeń. Zadaniem jednostki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB

Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB Wodne nagrzewnice powietrza LEO FB produkowane przez firmę FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J. to nowoczesne aparaty grzewcze, które od przeszło 5 lat

Bardziej szczegółowo

NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH

NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH OGRZEWANIE DOMU POWIETRZEM NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH Naszym przodkom nawet nie śniło się, że wykorzystując darmowe ciepło powietrza będzie kiedyś można ogrzać budynek i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Wymiary i opis techniczny modułu pompy

Wymiary i opis techniczny modułu pompy VIII Wymiennik glikolowy WG-01 Wymiennik WG-01 służy do dogrzewania powietrza czerpanego z zewnątrz przez rekuperator w okresie zimowym oraz jego schładzania podczas występowania letnich upałów. W połączeniu

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoFond-L Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Comfofond-L jest cieczowym gruntowym wymiennikiem, zwanym także gruntowym wymiennikiem

Bardziej szczegółowo

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora Wymienniki ciepła Zasada działania rekuperatora Głównym zadaniem rekuperatora jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego powietrza z zachowaniem odpowiednich parametrów - temperatury, wilgoci,

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w budynku SUW Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Kwisy. III etap Rozbudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii 120 Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii 2011 Doskonały system wentylacji, oferujący świeże i czyste powietrze oraz oszczędność energii przez cały rok. Zasada działania Odzysk ciepła Zima Strumień

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

SIEGENIA AUBI Witam serdecznie Paweł Garbowicz

SIEGENIA AUBI Witam serdecznie Paweł Garbowicz SIEGENIA AUBI Witam serdecznie Paweł Garbowicz www.siegenia-aubi.pl Paweł Garbowicz Strona 1 Systemy wietrzenia z rekuperacją Cechą charakterystyczną współczesnego budownictwa jest stosowanie jak największej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Vertriebszentrale für Zentralstaubsaugsysteme GmbH. Systemy wentylacji. powietrza

Vertriebszentrale für Zentralstaubsaugsysteme GmbH. Systemy wentylacji. powietrza Vertriebszentrale für Zentralstaubsaugsysteme GmbH Systemy wentylacji powietrza Zalety Dlaczego stosować wentylację z odzyskiem ciepła? Dobre powietrze jest ważne, aby ludzie przebywający w przeważnie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V

Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V Spis treści Dokumentacja techniczna 1. Opis produktu... 4 2. Tabliczka znamionowa... 4 3. Recycling i utylizacja odpadów...

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

CICHA PRACA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W DOMACH JEDNORODZINNYCH

CICHA PRACA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W DOMACH JEDNORODZINNYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W DOMU JEDNORODZINNYM CICHA PRACA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W DOMACH JEDNORODZINNYCH Gdyby wyłączyć muzykę i wyciszyć gwar ludzkich głosów w centrum handlowym, to jedynym dźwiękiem,

Bardziej szczegółowo

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE XD ROOF ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA, KTÓRYCH OCZEKUJESZ Uniwersalne rozwiązanie: Monoblokowe centrale klimatyzacyjne serii XD ROOF to odpowiedź na zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

GMINA SANTOK ul. Gorzowska 59; Santok

GMINA SANTOK ul. Gorzowska 59; Santok GMINA SANTOK ul. Gorzowska 59; 66-431 Santok Santok, 24 sierpnia 2015 roku Nasz znak: RGR.271.5/2/BP/2015 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW

Bardziej szczegółowo

ASK: Rekuperatory bezkanałowe do zastosowań domowych

ASK: Rekuperatory bezkanałowe do zastosowań domowych ASK: Rekuperatory bezkanałowe do zastosowań domowych Nowoczesne rekuperatory bezkanałowe bardzo często wykorzystuje się w systemach wentylacyjnych w nowym budownictwie. To najlepszy sposób zaopatrywania

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KLIMATYZACJA I REKUPERACJA W DOMU

SKUTECZNA KLIMATYZACJA I REKUPERACJA W DOMU KLIMATYZACJA KOMFORTU MARKI FUJITSU SKUTECZNA KLIMATYZACJA I REKUPERACJA W DOMU Klimatyzacja SPLIT czy MULTI SPLIT? O ile jeszcze nasi rodzice i dziadkowie zupełnie nie zaprzątali sobie głowy kwestią klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego

Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Chłodzenie naturlane w całorocznym przygotowaniu czynnika ziębniczego Koszty przygotowania czynnika ziębniczego są zasadniczymi kosztami eksploatacyjnymi układów chłodniczych. Wykorzystanie niskiej temperatury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola 01-003 Warszawa Al.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła DOCENIAMY TWOJĄ TROSKĘ O ŚRODOWISKO Stawiając na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła REQURA dokonujesz dobrego wyboru dla siebie i środowiska.

Bardziej szczegółowo

saving energy in comfort Recair Sensitive RS220

saving energy in comfort Recair Sensitive RS220 saving energy in comfort Recair Sensitive RS22 Recair Sensitive RS22 Recair Sensitive RS22 jest specjalnym, opatentowanym rekuperatorem przeznaczonym do odzyskiwania ciepła w ukaładach - w zrównoważonych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykorzystania ciepła systemowego do produkcji chłodu na potrzeby zasilenia instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Wieniawskiej

Bardziej szczegółowo

REKUPERATORY W BUDOWNICTWIE PASYWNYM

REKUPERATORY W BUDOWNICTWIE PASYWNYM CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA REKUPERATORY W BUDOWNICTWIE PASYWNYM Idea budownictwa pasywnego zakłada wznoszenie samowystarczalnych energetycznie budynków, w których przegrody charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza

Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji. Koszty chłodzenia powietrza dr inż.grzegorz Krzyżaniak Systemy chłodnicze stosowane w klimatyzacji Systemy chłodnicze Urządzenia absorbcyjne Urządzenia sprężarkowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ

ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ MGR INŻ. AGATA JAROSZ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA, POLITECHNIKA KRAKOWSKA ANALIZA SYSTEMU KLIMATYZACJI INDYWIDUALNEJ S t r e s z c z e n i e Zainteresowanie wentylacją indywidualną wynikło z badań pokazujących,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Nr U M O W A Nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2016/GZ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Realizacja projektu Remontu sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

ZACZNIJ ODDYCHAĆ ŚWIEŻYM POWIETRZEM!

ZACZNIJ ODDYCHAĆ ŚWIEŻYM POWIETRZEM! JEDNOSTKI WENTYLACYJNE MAREK ZEHNDER I PAUL ZACZNIJ ODDYCHAĆ ŚWIEŻYM POWIETRZEM! Właściciele niewielkich domków i mieszkań wiedzą, jakie problemy niesie ze sobą nieodpowiednia wentylacja pomieszczeń. To

Bardziej szczegółowo