WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski"

Transkrypt

1 SADOWSKI ZAŁOŻENIE FIRMY 1983r. WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski Osiedle Kaszubskie 21/ Wejherowo tel: NIP fax: RACHUNEK: Nr w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie. Prezydent Miasta Wejherowa Sz. Pan Krzysztof Hildebrandt wm. Starosta Powiatu Wejherowskiego Sz. Pan Józef Reszke wm. dotyczy: Jakość nauczania, ŚWIEŻE POWIETRZE i Nowoczesna Wentylacja. Szanowni Państwo ; Wstęp. Jestem zawodowym projektantem i wykonawcą instalacji ; -chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, instalacji elektrycznych sterowania i zasilania automatycznego również w super nowoczesnych technologiach mikroprocesorowych. Zostałem zaproszony przez Starszego, Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie, Pana Brunona Gajewskiego, do wizytacji Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie na ul. Strzeleckiej, będącej w trakcie remontu kapitalnego, już na ukończeniu. W czasie w/w wyżej wizji dokonanej w tej szkole w dniu , interesowałem się wyposażeniem technicznym modernizowanego przedwojennego obiektu, między innymi w instalacje wentylacyjne. Nie dowierzałem wręcz własnym oczom, obiekty te nie posiadają żadnej wentylacji!!!!!.. Projektant modernizacji,nie przewidział żadnej instalacji wentylacji mechanicznej.!!!!! Taki negatywny stan rzeczy jest obecnie normą w salach szkolnych.!!! W PAŃSTWA SZKOŁACH TEŻ i to wszystkich!!!.

2 Atmosfera do oddychania, już po kilkunastu minutach przebywania uczniów w klasie, staje się cuchnącą norą. Przekroczone zostają, stężenie dwutlenku węgla wydychanego przez uczniów, znaczne obniżenie zawartości tlenu w powietrzu oraz gwałtowny wzrost wilgotności powietrza klasy. To wszystko grubo ponad dopuszczalne normy higieniczne. I to jest główny motyw niniejszej korespondencji i składanej propozycji projektowo-wykonawczej. A dla tego typu obiektów, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i ŚWIEŻYM POWIETRZEM, to wręcz wymóg prawny i ustawowy.!!!!!! Nikogo to nie ominie.!!!! Wg. obowiązujących przepisów prawa budowlanego i wymogów norm, w tym Unijnych, omawiane obiekty nie będą mogły pełnić swoich funkcji szkolnych, właśnie z powodu braku wentylacji mechanicznej. Niemożliwe będzie pozyskanie jakiejkolwiek dotacji unijnej.!!! Sytuacja dla takich obiektów jest dramatyczna!!. W warunkach realnej konkurencji, zmniejszającej się ilości uczniów, takie szkoły wypadną na pewno z eksploatacji. Jest to kwestią krótkiego czasu. W salach lekcyjnych i pomocniczych, wizytowanej szkoły, zastosowano kratki wywiewne wentylacji grawitacyjnej, po jednej kratce o wymiarach 150 x 100 /mm, na KLASĘ. Jest tak również we wszystkich wejherowskich szkołach i w ogóle w całej Polsce..!!! Przyrządy pomiarowe, jednoznacznie wskazują na tragiczne parametry klimatyczne w klasach.!!!! Takie rozwiązanie jest dopuszczalne ale tylko w lokalach mieszkalnych i to w starym budownictwie, dla 2, 3 osób, a nie w obiektach użyteczności publicznej jakimi są szkoły.!!!!. Ale taki jest niestety przedpotopowy stan istniejący. WOBEC WYMAGANEJ NOWOCZESNEJ WENTYLACJI, BRAK JEJ, CAŁKOWICIE DEKLASUJE TE BUDYNKI SZKOLNE DLA CELÓW EDUKACYJNYCH, A WRĘCZ COFA JE CYWILIZACYJNIE. Otwieranie okien dla wietrzenia, niczego nie rozwiązuje, uczniowie będą dalej się dusić a w zimie dodatkowo marznąć i przeziębiać.

3 Do nauki, potrzebny jest pełny komfort tlenowy i intensywne usuwanie z pomieszczenia wydychanego dwutlenku węgla i wilgoci,a jego stężenie musi być obowiązkowo poniżej 1000 ppm.!!!! INACZEJ NAUKA NIE WEJDZIE DO GŁOWY. Takie kraje jak Japonia,Tajwan, Stany Zjednoczone, stosują normę w 3 szkolnictwie, min. 60 m /h na 1 osobę, i tylko ŚWIEŻEGO POWIETRZA. Rezultaty są aż nadto widoczne, w technice, technologi, edukacji, ilości patentów itp. Takie są korzyści z natlenienia mózgu i trzymania w ryzach stężenia dwutlenku węgla i wilgoci, w atmosferze do oddychania w klasach szkolnych To tyle odnośnie diagnozy stanu istniejącego. 1Jak wspomniałem wyżej, jestem specjalistą o 40-to letnim doświadczeniu zawodowym projektowym i wykonawczym, prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek. Dlatego przedstawię niżej, rozwiązanie do rozważenia przez Inwestora, na naprawę zaistniałej jw. sytuacji, w sposób najbardziej optymalny kosztowo i w najbardziej nowoczesny sposób, bez żadnego skomplikowanego zakresu robót budowlanych i dezorganizującego już wykonany zakres robót budowlanych i remontowych. Montaż automatycznych instalacji wentylacyjnych dla świeżego powietrza i ciągłego wietrzenia, będzie odbywać się bez przerywania zajęć lekcyjnych i w sposób w ogóle niekolidujący z zajęciami szkolnymi. Prefabrykacja systemu odbywa się poza szkołą, a w szkole tylko montaż. W trakcie montażu nie będzie żadnego uszkodzenia budynku, powłok malarskich, wyposażenia szkolnego itp. Zaprezentowany niżej sposób wentylacji sal lekcyjnych i wykładowych, jest jedynym i supernowoczesnym oraz najtańszym ekonomicznie, likwidującym obecny brak wentylacji w Waszej szkole, na całe życie tej szkoły. Jest to system unikatowy.! Moje rozwiązanie autorskie. Jest to bardzo ważna, istotna i najważniejsza decyzja inwestycyjna, na całe życie Waszych szkół. Pragnę nadmienić że podobne rozwiązania które Państwu prezentuję,jest powszechnie i obowiązkowo stosowane w nowoczesnych szkołach niemieckich. Moje indywidualne dla każdej klasy wiele lepsze od niemieckiego rozwiązanie techniczne,jest, ponieważ ; jednak o

4 -pozwala nie tylko dostarczyć wymagane ilości tlenu do pomieszczeń wykładowych, -pozwala nie tylko wyprowadzić nadmiar wydychanego dwutlenku węgla i wilgoci, z sal lekcyjnych, -pozwala również stabilizować temperaturę w zimie a w okresie lata nie dopuszcza do przegrzania sal lekcyjnych.! Pozwala to uniknąć całkowicie, stosowania urządzeń klimatyzacyjnych (chłodniczych ). bardzo kosztownych i energochłonnych 2- Istotę, ideę Mojej propozycji, przedstawiłem na planie sytuacyjnym i roboczej koncepcji, dot. systemu wentylacji sali lekcyjnej z wykorzystaniem odzysku ciepła w zimie (minimum 82%). Przestawia to rysunek załącznik do niniejszej oferty wstępnej dla Państwa. Jest to Moja koncepcja, wzorowana na rozwiązaniu wykonanym dla Mojego Klienta, tj. Liceum im. Świętego Stanisława Kostki O. Jezuitów w Gdyni. Koncepcja ta prezentuje salę lekcyjną (Nr.203). Każda Wasza sala lekcyjna będzie wyposażona w indywidualne systemy wentylacji,dopasowane do ilości uczniów (wielkości sali). Jest to uniwersalny system wentylacji całoroczny (lato i zima), pracujący niezależnie od wentylacji innych sal lekcyjnych i tylko w czasie trwania zajęć w danej sali. Jest to również unikatowy system, pracujący w zimie, bez potrzeby przerw na cykliczne odszranianie rekuperatora, nawet dla temperatur zewnętrznych do -25 stop.c, i z gwarantowanym odzyskiem ciepła co najmniej 82 %. W okresie lata, nie wymagana jest instalacja sztucznego chłodzenia powietrza w klasach. 3- Charakterystyka główna, systemu proponowanej wentylacji z odzyskiem ciepła ; (zgodna z obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej i w Polsce). a- W lecie system dostarcza do 90 m3/h na 1 osobę, świeżego powietrza. b- W zimie system dostarcza minimum 30 m3/h na 1osobę,świeżego powietrza. c- Nasze Pociechy, przy w/w parametrach, otrzymają komfortową atmosferę do oddychania i do wydajnej nauki. Oczywiście, tyle samo powietrza zużytego, jest w sposób ciągły usuwane z sali lekcyjnej na zewnątrz budynku. d- odzysk ciepła z usuwanego w zimie powietrza zużytego,wynosi min. 82 %. e- natężenie hałasu od urządzeń wentylacyjnych nie przekroczy 40 dba w odległości 1 mb. od urządzeń. f- W związku z powyższym, nie jest również konieczna budowa ani rozbudowywanie mocy grzewczej kotłowni centralnego ogrzewania!!!. Obowiązek odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, prawnie już obowiązuje.

5 g- W skrajnych temperaturach zewnętrznych na zewnątrz szkoły ( do -25 stop. C), ilość ciepła jaką trzeba będzie dostarczyć dodatkowo do sali lekcyjnej,wynosi max. 10 W/ osobę. I odbywać się to będzie automatycznie, poprzez impulsowo regulowaną nagrzewnicę elektryczną, wg. potrzeb. Przykład; Na salę lekcyjną 30 osób, moc efektywna grzewcza nagrzewnicy elektrycznej, wyniesie tylko 300,0 W i tylko w czasie trwania lekcji i tylko w czasie najniższych temperatur zewnętrznych( -25 stop. C). Grzejniki tradycyjne (wodne) w klasie, pracują tylko tak jak dotychczas, na pokrycie strat pomieszczenia klasowego na przenikanie ciepła. W/w. parametry eksploatacyjne to parametry absolutnie realne i gwarantowane przez ze Mnie. 4Specyfikacja zalet systemu wentylacji proponowanej wg. Mojego projektu i wykonawstwa, spełniającego jednocześnie najostrzejsze wymagania norm i przepisów budowy wentylacji w instytucjach użytku publicznego,obowiązujące również w Unii Europejskiej. 1umożliwi max. zagęszczenie ilości ławek ( uczniów), bez zmniejszenia komfortu tlenowego i przekroczenia norm stężenia dwutlenku węgla i wilgoci. 2system rekuperacyjny zapewni z nadwyżką, max. zapotrzebowanie na tlen do oddychania dla uczniów jak też bez trudu usunie nadwyżkę dwutlenku węgla. 3system wentylacyjny z łatwością usunie nadwyżkę wilgoci wydychanej przez ludzi, z pomieszczenia sali lekcyjnej. 4system wentylacyjny z łatwością usunie florę bakteryjną i wirusową emitowaną przez uczniów do pomieszczenia, zlikwiduje tym samym wzajemne infekcje i zarażanie chorobowe. 5-system zapewni samoczynną regulację temperatury w zimie oraz spowoduje ograniczenie wzrostu temperatury w lecie nie więcej jak do 2,5 stop.c, ponad temperaturę otoczenia, zewnętrzną. Całkowicie zbędnym staje się system klimatyzacji (chłodzenia powietrza). 6Mój system wentylacyjny jw. gwarantuje niczym nie zakłócone ciągłe uczucie świeżości atmosfery otaczającej uczniów w klasie. 7praca systemu wentylacyjnego wg. Mojego projektu jest absolutnie automatyczna, jego wydajność jest regulowana między innymi, czujnikiem stężenia dwutlenku węgla w klasie, który reaguje na ilość osób przebywających w tym czasie w klasie i automatycznie koryguje wydajność wentylacji do chwilowego zapotrzebowania. 8-

6 całość sterowana jest programowalnym układem mikroprocesorowym, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, a praca systemu jest całkowicie automatyczna i bezobsługowa. Po zaniku zasilania elektrycznego i jego wznowieniu, system samoczynnie powraca do pracy wg. nastawionego tygodniowego programu czasowego pracy. 9System samodzielnie i samoczynnie sygnalizuje wszelkie niesprawności w działaniu i kieruje je do konserwatora /serwisanta, w sposób zdalny, drogą transmisji przez sieć internetową. 10Jedyną czynnością obsługową jest okresowa wymiana filtrów mechanicznych. Konieczność wymiany jest również wcześniej przez system sygnalizowana. Czynność ta jest wyjątkowo prosta, nie wymaga żadnych kwalifikacji zawodowych od osób obsługi. Wykona ją przysłowiowy Woźny. 11całkowita moc napędów wentylatorowych nie przekracza 1100,0 W mocy jednofazowej. 12nie jest wymagana w lecie, instalacja chłodząca powietrze W KLASIE. W jej miejsce będzie wykorzystywana w lecie w ciągu dnia, ZDOLNOŚĆ AKUMULACJI CHŁODU w ścianach budynku,tzw. chłodu nocnego. Szczególnie dotyczy to wykorzystania obniżonych o kilka stopni, temperatur nocnych powietrza zewnętrznego. 13System wentylacyjny pracuje również w sposób ciągły do temperatur minimalnych na zewnątrz pomieszczeń,min. do -25,0 stop. C, bez potrzeby stosowania przerw w pracy systemu na odmrażanie wymiennika (rekuperatora). Rekuperatory innych producentów pracują tylko elektrycznym odszranianiem. do -10,0 stop. C i z Rekuperator który stosuję, jest konstrukcją Polską, opatentowaną i unikatową w skali światowej. 14Nie wymagana jest również budowa kotłowni ciepłowniczej ani jej rozbudowa, dla zwiększania mocy grzewczej istniejącej kotłowni. 5- Symulacja kosztów realizacji, tylko dla celu planowania inwestycji,w zależności od liczebności (pojemności ) sal lekcyjnych. System może pracować tylko dla jednej sali lekcyjnej,dla dwóch sal lub dla trzech sal lekcyjnych w szkole. Dla więcej niż 3 klasy system wentylacyjny jest bardziej rozbudowany jednak dużo tańszy. Mowa o tym jest w drugiej dalszej części opracowania wentylacja dla szkół.

7 - i tak dla : a- sal pojedynczych ; AR10 - do 10 osób, do AR 20 - do 20 osób, AR30- do 30 osób b- oprócz w/w sal lekcyjnych, również wykonuję na życzenie SALE MNIEJSZE jak RÓWNIEŻ dla wentylowania świeżym powietrzem sale gimnastyczne i aule, również bez potrzeby inwestowania w nowe kotłownie lub rozbudowę mocy grzewczej istniejących kotłowni. 6- Koszt netto(tys. zł ) = robocizna + materiały+ zysk brutto : (w tym robocizna montażowa tylko 20 %) należy doliczyć do podanych kwot podatek =VAT 23% a -AR 10-41,0 tys.zł. AR 20-44,0 tys.zł. AR 30-52,0 tys.zł. W/w poziom cen na dzień Oferta cenowa ważna do końca stycznia 2014 r. bjednocześnie informuję dla celów porównawczych że odpowiednik mojego Agregatu Rekuperacyjnego AR 30, może być agregat Firmy ASK- Polska, typ TX 1000 A, kosztuje bez montażu ,0 zł i ma n/w wady. cagregat TX 1000A, posiada sprawność temperaturową tylko 50 % i pracuje tylko do temperatur powietrza do -10 stop. C, niżej już tylko z bardzo małą wydajnością i z przerwami na odmrażanie rekuperatora, a to jest bez sensu w naszym klimacie. Klimat Holandii,Anglii, Hiszpanii, Włoch, tam się one nadają do użytkowania. W klimacie Polski, nigdy.! W takiej sytuacji TX1000A cenowo jest nieporównywalny, a jego wady jw., go dyskwalifikują. d- Wyżej wymienionych wad, nie posiadają moje agregaty rekuperacyjne typu AR.., posiadają one sprawność temperaturową powyżej 92 %,, nie potrzebuje przerw w pracy na odmrażanie rekuperatora aż do temperatur powietrza -30,0 stop. C, a posiadają jeszcze dodatkową zdolność intensywnego wietrzenia klasy w lecie, o wydajności 270%, wydajności nominalnej w zimie, chroniąc sale lekcyjne przed przegrzaniem. Wymienionych zalet w ogóle nie mają i mieć nigdy nie będą, żadne rekuperatory konkurencji.!!! A to one mają decydujące znaczenie w tym projekcie. ezdaję sobie sprawę że to zadanie to inwestycja i należy ją zaplanować i pozyskać środki finansowe, a to wymaga również czasu.

8 Jest to rola Prezydenta Miasta, Burmistrza, Wójta i Starosty,we wzajemnej efektywnej współpracy. Inaczej ten jakościowy skok cywilizacyjny, nie będzie możliwy. Stawka jest bardzo wysoka i dla dobra naszych dzieci i dla Polski. Dlatego przy określaniu rzeczywistego kosztu inwestycji, proszę się zwrócić do Mnie, o aktualizację w/w prognozy kosztowej. Najprostsza aktualizacja wzrostu to (1,2 x wskaźnik inflacji). W trakcie ostatecznych negocjacji na wykonanie, w/w ceny zostaną na pewno urealnione, nieco zmniejszone. 7- Propozycje odnośnie ewentualnej realizacji ; Przede wszystkim trzeba podjąć decyzję na tak za wykonaniem wentylacji wg Mojego projektu, lub na nie. Jeżeli na tak, to proponuję dwa warianty ; w 1 -nym etapie, lub wieloetapowo wg. możliwości finansowych Inwestora. Warunek podstawowy i jedyny jaki musi być spełniony przez Inwestora to istnienie w szkole, szczelnej stolarki okiennej lub podjęcie działań uszczelniających. Bez tego realizacja będzie niemożliwa. Jest to warunek kategoryczny!!. Po zamontowaniu systemu, okna już nigdy nie będą otwierane, jedynie tylko do mycia. a- wersja pierwsza; Państwo typują jedną z sal lekcyjnych do wykonania realizacji pilotowej w celu nabrania pewności siebie dla siebie że pomysł jest całkowicie trafiony. Oświadczam że na pewno projekt jest trafiony i ciągle innowacyjny na przyszłość. Następnie wykonam kosztorys ofertowy i projekt umowy na realizację oraz proponuję termin wykonania. Po podpisaniu uzgodnionej umowy, zaczynam realizację na umówionych warunkach. b- wersja druga; Realizacja dotyczy pojedyńczych klas (pomieszczeń), kilku klas, również w wielu etapach. Etapem może być pojedyncza klasa. Wersja dla całej, szkoły charakteryzuję się zdecydowanie niższą ceną. Po otrzymaniu podkładów budowlanych (rysunki poszczególnych kondygnacji i plany pomieszczeń ) oraz obsady uczniowskiej, opracowuję projekty techniczne jedno stadiowe, dla każdej sali lekcyjnej lub zespołu sal i kosztorys nakładczy, harmonogram oraz umowę na etapową realizację, w której załącznikami są zamówienie Inwestora i w/w dokumenty. Po podpisaniu umowy,realizacja wg harmonogramu. c- Udzielam gwarancji 3-letniej na wykonane zamówienie, pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną oraz zdalny monitoring internetowy,pracujących instalacji wentylacyjnych. Skuteczna interwencja na zgłoszenie monitoringu do 24 godz. d-

9 Realizacja finansowa będzie 3-y etapowa, tzn; 1- y etap - przedpłata na materiały i urządzenia 100% brutto, do 7 dni po podpisaniu umowy. Wpłata w/w zatwierdza i uruchamia umowę. 2- i etap - robocizna, płatność po zakończeniu prac montażowych, do 7 dni. 3- i etap - po rozruchu instalacji i przekazaniu do eksploatacji, do 14 dni. W/w warunki są niezbywalne. Pozostałe ustalenia na bieżąco. 8Udzielę również wszelkich dodatkowych i niezbędnych informacji jak również dla dla sytuacji nietypowych. 9Jestem byłym członkiem Cechu Wejherowskiego, od 1983 roku. Z krwi i kości i do dzisiaj emocjonalnie, rzemieślnikiem. Honor, etyka zawodowa,nowoczesna wiedza zawodowa na najwyższym poziomie są dla mnie wyjątkowe, bardzo ważne i stosowane w życiu osobistym i zawodowym. 10Całe Swoje zawodowe życie, realizuję projekty skomplikowane, supernowoczesne i innowacyjne, szyte na miarę. A takim jest RÓWNIEŻ ten projekt. Oczekuję również fachowej konfrontacji technicznej Mojego projektu, przez reprezentujących Państwa specjalistów wszelkich branż. 11Przedstawiłem Państwu wyjątkowo obfitą argumentację, na temat jakości wentylacji, świeżego powietrza i jak go pozyskać w klasach lekcyjnych w wystarczającej ilości i dlaczego. Sytuacja jest poważna. 12Proszę o ustosunkowanie się do przedstawionych propozycji i decyzję na piśmie, również nie akceptującą Mojej oferty. Załącznik; Nr.1 rysunek koncepcyjny, wyposażenia klasy lekcyjnej w autonomiczny i automatyczny, w sterowaniu mikroprocesorowym, całoroczny system wentylacji świeżym powietrzem. Wejherowo z poważaniem inż. Bogdan Sadowski

10 Wejherowo z poważaniem inż. Bogdan Sadowski

11 -1 SADOWSKI ZAŁOŻENIE FIRMY 1983r. WENTYLACJA KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO ELEKTROMECHANKA CHŁODNICZA inż. Bogdan Sadowski Osiedle Kaszubskie 21/ Wejherowo tel: NIP fax: RACHUNEK: Nr w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Prezydent Miasta Wejherowa Sz. Pan Krzysztof Hildebrandt wm. Starosta Powiatu Wejherowskiego Sz. Pan Józef Reszke wm. dotyczy: kontynuacja korespondencji z dnia , pt. Jakość Nauczania,ciąg dalszy; Przykładowa realizacja prezentowanej Mojej Nowej Wentylacji świeżym powietrzem, dla szkoły ( tysiąclatki ), Nr.11 w Wejherowie. OFERTA WSTĘPNA WYKONAWCZA Wstęp. Dla szczegółowego zaprezentowania Mojego systemu wentylacyjnego świeżym powietrzem,dla konkretnego przykładu realizacyjnego, wybrałem typową szkołę tysiąclatkę,tj. szkołę podstawową nr 11 na Osiedlu Kaszubskim, ul. B. Prusa. I dla niej zaprojektowałem indywidualne n.w. rozwiązanie. Realizacja wentylacji wg. mojego projektu, będzie mogła odbywać się etapami lub od razu w całości.wg. możliwości finansowych Inwestora. I tak pojedynczy etap to 1-na kondygnacja szkoły + 1-na CENTRALA WENTYLACYJNA NA TEJ KONDYGNACJI. System wentylacyjny na całą w/w szkołę, obsługiwać będzie łącznie, 36 sal lekcyjnych w tym 5-ć holi, i składać się będzie ŁĄCZNIE z 4 central piętrowych, dla dostarczania świeżego powietrza i jednoczesnego usuwania powietrza zużytego i to w OKRESIE CAŁOROCZNYM. 1-Uzasadnieniem generalnym konieczności wykonania wentylacji świeżym powietrzem, są pomiary stężenia dwutlenku węgla w klasach tej szkoły, a których wykonanie Mi uniemożliwiono jn. Ale wykonali je inni Ludzie. Dane w internecie.

12 2- Wyniki pomiarów ; -2- V-ce Prezydent Miasta Pan Tokłowicz oraz jemu podległy dyrektor szkoły podstawowej nr 11, zablokowali całkowicie wykonanie przeze Mnie pomiarów CO2 w szkole jw.!!!!!. Oczywiście problemem jest nie tylko wysokie przekroczenie zawartości dwutlenku węgla w salach lekcyjnych, ale również równolegle występujące wysokie obniżenie zawartości tlenu w atmosferze do oddychania. Kryterium wiodącym, wystarczającym dla zaprojektowania i wykonania mechanicznego systemu wentylacyjnego, jest przekroczenie stężenia dwutlenku węgla ponad 1000 ppm wykres ; brak z powodów jw. Pomiary wykonano przyrządem F-my AURATON TYP; ZG 116 C02. nr. Fabryczny : E Omówienie wyników pomiaru stężenia CO2. Dopuszczalne max. stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach sal lekcyjnych nie może przekraczać 1000 ppm. W pomierzonym (bez zgody) w/w przypadku, wynosi ok ppm,tj. przekroczenie o 300 %. Przekroczenie w/w jest absolutnie nie usuwalne, bez skutecznej wentylacji wymuszonej i TYLKO świeżym powietrzem. Sytuacja w całej Polsce a nie tylko w szkole Nr.11 w Wejherowie, jest bardziej niż dramatyczna. Nasze dzieci i młodzież szkolna we wszystkich szczeblach szkół, również w przedszkolach i żłobkach, przebywają w zatrutej dwutlenkiem węgla i ubogiej w tlen, atmosferze klas szkolnych. Oprócz tego atmosfery do oddychania są zatrute bakteriami, pleśniami, wirusami i innym świństwem. 2.3 To dziwne że nikt tego do tej pory nie zauważył,z ludzi odpowiedzialnych za szkoły, nikt z Sanepidu itp.!!! Pomimo że obowiązują rygorystyczne Normy Unijne w tym zakresie. Zdrowa atmosfera do oddychania w klasach szkolnych, przestała całkowicie istnieć. Gratulacje panowie, opiekunowie???. W zatrutej atmosferze klas szkolnych nauka nie wchodzi do głowy, produkuje się tępaków umysłowych. Czas przebywania Dzieci w zatrutej atmosferze klas szkolnych należy jeszcze powiększyć o czas przebywania dzieci w domach i również pozbawionych wentylacji. Ponad 20 godz. na dobę, dzieci i młodzież przebywają w trującej atmosferze do oddychania.!!!.,są to fakty szokujące, przerażające, horror.

13 -3TAK SIĘ TRAKTUJE PRZYSZŁOŚĆ NARODU!!!. Panowie,sytuacja zdrowotna w szkołach jest dramatyczna. Na obecną chwilę należy wydać na piśmie polecenie służbowe dla dyrekcji szkół, bezwzględnie nakazujące trwałe otwieranie w czasie lekcji,wszystkich okien w klasach dla ciągłego wietrzenia. W okresie zimy otworzyć co drugie okno i zwiększyć ogrzewanie sal lekcyjnych do maximum. Na dłuższą metę nie uda się ukryć skażenia klas szkolnych nadmiarem CO2 i silnego niedoboru tlenu. Należy wprowadzić wyrywkowy monitoring CO2,i szybko podjąć działania naprawcze. Oby nie miały miejsca pozwy zbiorowe rodziców, za trujące atmosfery w klasach. W/w działanie musi mieć miejsce, do czasu wyposażenia wszystkich szkół w nowoczesne z odzyskiem ciepła, wysoko sprawne systemy wentylacyjne. 3- SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ ŚWIEŻYM POWIETRZEM, DLA CAŁEJ SZKOŁY, wg. Mojego autorskiego projektu.

14 4.-KOSZTORYS WENTYLACJI. WSTĘPNY, NAKŁADCZY W tym robocizna stanowi średnio A- parter 8-klas (lewe skrzydło) B- I- sze piętro 8 klas (lewe skrzydło) C- II- gie piętro 8 klas (lewe skrzydło) D- I- sze i II- gie piętro 12 klas (prawe skrzydło) NA WYKONANIE ok. 25 % n/w. kwot. R+M = ,0 zł R+M = ,0 zł R+M = ,0 zł R+M = ,0 zł 5- PODSTAWOWE I GŁÓWNE PARAMETRY DLA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZETARGOWEJ, na wykonanie wentylacji: -wydajność wentylacji ; zima min.30 m3/h-osobę -wydajność wentylacji ; lato min.90 m3/h-osobę -natężenie hałasu w odległości 1 mb. od nawiewników max dba -sprawność odzysku ciepła W ZIMIE na rekuperatorze; min % -lokalizacja central, na poszczególnych piętrach. Pozostałe warunki realizacyjne jak w I- ej części Mojego opracowania, pt. Jakość Nauczania. 6- SZANOWNI PANOWIE, ZA ROK WYBORY DO SAMORZĄDU. WEŹCIE się DO PRACY JUŻ DZISIAJ, NATYCHMIAST!. POWODZENIA. WEJHEROWO Z POWAŻANIEM BOGDAN SADOWSKI

15

16

17

18

19

20

21

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Parametry decydujące o mikroklimacie pomieszczeń temperatura, wilgotność, prędkość powietrza, zawartość substancji

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych Świeże powietrze do pracy i nauki TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych The art of handling air Wysoka jakość powietrza stała się wyznacznikiem jakości

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

Już po 5 minutach od rozpoczęcia godziny lekcyjnej następuje napływ świeżego powietrza.

Już po 5 minutach od rozpoczęcia godziny lekcyjnej następuje napływ świeżego powietrza. Das Innovationsunternehmen LTG Aktiengesellschaft Już po 5 minutach od rozpoczęcia godziny lekcyjnej następuje napływ świeżego powietrza. Decentralny aparat klimatyzacyjny, fasadowy typ FVS. Wzrost koncentracji

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

CENTRALE KLIMATYZACYJNE CENTRALE KLIMATYZACYJNE 1 I II 2 III IV XP = Dziesięć zalet dla Was Podczas projektowania urządzenia, jego produkcji, instalacji i późniejszego stosowania w największym stopniu bierze się pod uwagę i wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii 120 Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii 2011 Doskonały system wentylacji, oferujący świeże i czyste powietrze oraz oszczędność energii przez cały rok. Zasada działania Odzysk ciepła Zima Strumień

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12,

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12, Legionowo, 15 marca 2013 r. L.dz.C-ZPFP-158/121/69/13 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Vaillant? Bo dbasz o zdrowe powietrze w swoim domu.

Dlaczego Vaillant? Bo dbasz o zdrowe powietrze w swoim domu. Wentylacja budynków mieszkalnych Dlaczego Vaillant? Bo dbasz o zdrowe powietrze w swoim domu. System recovair Wspaniałe uczucie robić właściwe rzeczy. Dlaczego system wentylacji recovair? Bo świeże powietrze

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

S P I S D O K U M E N T A C J I NR 399/2015 MUZEUM W LĘBORKU - LABORATORIUM

S P I S D O K U M E N T A C J I NR 399/2015 MUZEUM W LĘBORKU - LABORATORIUM ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY DROSKY" 81-777 Sopot, ui-emilii Plater 10, tel/fax (058) 550 78 66 KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, ODPYLANIE I CHŁODNICTWO S P I S D O K U M E N T A C J I NR 399/2015 MUZEUM W LĘBORKU

Bardziej szczegółowo

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Prezentacja audiowizualna opracowana w ramach projektu Nowy Ekspert realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii

Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii Centralki wentylacyjne z odzyskiem ciepła serii Doskonały system wentylacji, oferujący świeże i czyste powietrze oraz oszczędność energii przez cały rok. Zasada działania 34 o C 34 o C 27 o C 34 o C 0

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj idealny klimat

Zaprojektuj idealny klimat CENTRALKI WENTYLACYJNE ERV Zaprojektuj idealny klimat Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła. Odzysk ciepła do 85% Odzysk wilgoci Cicha

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek 19 lipca 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do oceny budynku: projekt budowlany (zweryfikowany projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody CPV 2 1.CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 3

Nazwa i kody CPV 2 1.CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 3 1 SPIS TREŚCI Nazwa i kody CPV 2 1.CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 3 1.2. Opis stanu istniejącego 4 1.2.1. Klimatyzacja Sali WOM 4 1.2.2. Urządzenie Q-matic 5 1.2.3. Klimatyzacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania

Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiewniki okienne - rodzaje, zasada działania, przepisy i wymagania Nawiew powietrza jest niezbędnym elementem każdego systemu wentylacji i bezpośrednio wpływa na skuteczność jego działania. Do końca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

klimatyzacja wentylacja chłodnictwo

klimatyzacja wentylacja chłodnictwo klimatyzacja wentylacja chłodnictwo W zakres naszej działalności wchodzi : Projekt i doradztwo techniczne, Sprzedaż systemów klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa; Dostawę i montaż urządzeń; Obsługę serwisową

Bardziej szczegółowo

Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu

Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu dr inż. Andrzej Górka Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu W Poznaniu przeprowadzono pierwsze w Polsce badanie szczelności powietrznej budynku o kubaturze przekraczającej 50 000m 3. Było to złożone

Bardziej szczegółowo

oddychający grzejnik:

oddychający grzejnik: OXYGEN 0.PL oddychający grzejnik: inteligentna i zdrowa wentylacja Jaga Oxygen nie jest tradycyjnym systemem wentylacji, ale inteligentnym i energooszczędnym systemem odświeżania powietrza. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA

ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA OXYGEN 05.PL ODDYCHAJĄCY GRZEJNIK INTELIGENTNA I ZDROWA WENTYLACJA Jaga Oxygen nie jest tradycyjnym systemem wentylacji, ale inteligentnym i energooszczędnym systemem odświeżania powietrza. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje:

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje: Począwszy od lipca 2012r. Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie uczestniczy jako Parter w realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. grzanie przy temp. zewnętrznej -30 C

POMPY CIEPŁA. grzanie przy temp. zewnętrznej -30 C POMPY CIEPŁA grzanie przy temp. zewnętrznej -30 C POMPA CIEPŁA EKOLOGICZNE GRZANIE CO TO JEST POMPA CIEPŁA? ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA Pompy ciepła to ekologiczny i bardzo ekonomiczny sposób na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

Gruntowy Wymiennik Ciepła GWC

Gruntowy Wymiennik Ciepła GWC Gruntowy Wymiennik Ciepła GWC Gruntowy Wymiennik Ciepła jest urządzeniem służącym do pozyskiwania energii z gruntu rodzimego: chłodu latem, ciepła zimą. Służy do grzania, chłodzenia i czyszczenia powietrza

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO LT 5.3 Wersja Prezentacyjna

ArCADia-TERMO LT 5.3 Wersja Prezentacyjna LT 5.3 Wersja Prezentacyjna Pobierz w pełni funkcjonalną, nie ograniczoną czasowo wersję programu LT 5.3 Wersja Prezentacyjna Pobierz i używaj ZA DARMO!!! Czym jest LT 5.3 Wersja Prezentacyjna? to najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji sanitarnych: instalacji cieplnej i chłodniczej. Aranżacja Wnętrz PISF Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej

Projekt instalacji sanitarnych: instalacji cieplnej i chłodniczej. Aranżacja Wnętrz PISF Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji sanitarnych: instalacji cieplnej i chłodniczej. Obiekt: Aranżacja Wnętrz PISF Sala Konferencyjna Lokalizacja: 00-071 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)

Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Dyrektor Stowarzyszenie Polska Wentylacja w w w. w e n t y l a c j a. o r g. p l 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6 tel./fax 22 542 43 14 e-mail: spw@wentylacja.org.pl Warszawa, 27.10.2014 Szanowny Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 in. M. Kopernika Katowice ul. Sienkiewicza 74 Temat: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Katalog 2012. Osuszacze z rotorem adsorbcyjnym. Osuszacze przenośne. Jakość bez kompromisów

Katalog 2012. Osuszacze z rotorem adsorbcyjnym. Osuszacze przenośne. Jakość bez kompromisów przenośne OSUSZACZE POWIETRZA Katalog 2012 Osuszacze z rotorem adsorbcyjnym Osuszacze przenośne Jakość bez kompromisów REMKO dostawca całorocznych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta Jakość bez

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Wentylacja Osuszanie Odzysk ciepła. DP Pool Centrale Basenowe

Klimatyzacja Wentylacja Osuszanie Odzysk ciepła. DP Pool Centrale Basenowe Klimatyzacja Wentylacja Osuszanie Odzysk ciepła Centrale Basenowe Typoszereg central basenowych firmy Dan-Poltherm Pool Centrale z rewersyjną pompą ciepła DP X Centrale z krzyżowym wymiennikiem ciepła

Bardziej szczegółowo

Wentylacja Si-AU KFV. Różne sposoby skutecznej wentylacji pomieszczeń

Wentylacja Si-AU KFV. Różne sposoby skutecznej wentylacji pomieszczeń Różne sposoby skutecznej wentylacji pomieszczeń 11.01.2012 SIEGENIA-AUBI KFV 1 Obszary działania techniki wentylacyjnej Wentylacja naturalna realizowana przez nawiewniki Wentylacja mechaniczna indywidualna

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA

BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA BADANIE SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowej sprężarkowej pompy ciepła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Dalpo sp. z o.o. Ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań, Poland NIP PL7791033429 Poznań, dnia 23.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Hala A W związku z realizację projektu pt. Wdrożenie technologii suszenia kleju akrylowego

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni CF Pool Basic Wydatek powietrza: 1 800 40 000 m 3 /h Podstawowe cechy: Funkcje wentylacji, osuszania i ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI Biuro Projektowo-Usługowe WiK Karolina Andraczko ul. Szczecińska 38B, 75-137 Koszalin NIP: 765-144-48-36 REGON: 331408756 tel/fax (094) 347 07 41, kom. 512 386 570, 515 052 229 e-mail: biuro@wik-koszalin.pl,

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów

Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów Nowy Sącz 01.03.2011 Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów mgr inż. Marcin Spędzia definicja wentylacji Wentylacja to zorganizowana wymiana powietrza w budynku, polegająca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

GHP nie da się! Nowoczesne systemy klimatyzacji oraz ogrzewania zasilane gazem ziemnym lub LPG

GHP nie da się! Nowoczesne systemy klimatyzacji oraz ogrzewania zasilane gazem ziemnym lub LPG GHP nie da się! Nowoczesne systemy klimatyzacji oraz ogrzewania zasilane gazem ziemnym lub LPG System klimatyzacji i ogrzewania zasilany gazem (w skrócie GHP) uniezależnia użytkownika od energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

JAK WYWIETRZYĆ SZKOŁĘ

JAK WYWIETRZYĆ SZKOŁĘ JAK WYWIETRZYĆ SZKOŁĘ Cele: Uświadomienie uczniów efektywności wykorzystania energii w szkole poprzez skupienie się na kwestiach strat ciepła (szczelności okien) Uczniowie badają przeciągi i uczą się,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe. Budynki logistyczne

Rozwiązania systemowe. Budynki logistyczne Rozwiązania systemowe Budynki logistyczne Bezkonkurencyjne zalety Przegląd urządzeń Przegląd produktów Korzyści dla klienta! Więcej niż tylko z A do B Logistyka to coś więcej niż tylko transport ciężarowy.

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków

Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków 3 20 30 Grzałki elektryczne 5 modele(i) Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków Zastosowanie Nagrzewnice serii Panther 20 30 to ciche, stacjonarne urządzenia o dużej mocy, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy Koncern Swegon Szwedzki koncern Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakres szerokiej oferty wchodzą nie tylko pojedyncze urządzenia, ale

Bardziej szczegółowo

Systemy grzewcze ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Instalacje chłodnicze chłodnictwo. Systemy automatyki i sterowania

Systemy grzewcze ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Instalacje chłodnicze chłodnictwo. Systemy automatyki i sterowania Szanowni Państwo! Firma Klimaro powstała w 2000 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży klimatyzacyjno wentylacyjnej i współpracy z klientem firma osiągnęła główny priorytet - solidną i rzetelną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna usługa serwisowa w oparciu o serwerownie obiekty data center i sale operacyjne w szpitalach cleanroomy

Profesjonalna usługa serwisowa w oparciu o serwerownie obiekty data center i sale operacyjne w szpitalach cleanroomy Profesjonalna usługa serwisowa w oparciu o serwerownie obiekty data center i sale operacyjne w szpitalach cleanroomy PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA W OPARCIU O SERWEROWNIE OBIEKTY DATA CENTER I SALE OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

II warsztaty projektu Euronet 50/50 max. Oszczędzanie energii w szkole. Kraków, 7 października 2014 r.

II warsztaty projektu Euronet 50/50 max. Oszczędzanie energii w szkole. Kraków, 7 października 2014 r. II warsztaty projektu Euronet 50/50 max Oszczędzanie energii w szkole Kraków, 7 października 2014 r. Szkoła Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie województwo dolnośląskie Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100

OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 OSUSZACZ POWIETRZA OP-100 Osuszacze powietrza typu OP 130 firmy IGLOO to wysokosprawne profesjonalne kompaktowe urządzenia do usuwania wilgoci i osuszania powietrza w zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła

Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła Kompatybilność grzejników niskotemperaturowych z pompami ciepła Przyszłe uwarunkowania i trendy w technice budowlanej Poprawa standardów

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie audytu energetycznego

Podsumowanie audytu energetycznego Kraj, Miasto Polska, Bielawa Nazwa urzędu: Urząd Miejski w Bielawie Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie Średnia roczna temperatura wynosi 7-8 o C; średnia roczna wysokość opadów wynosi 650

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie modele klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo