ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr ) Numer projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr 3.4.1.41) Numer projektu 011.41053"

Transkrypt

1 Raport TNO Raport 1 ramach dla osób ubezpieczonych Wassenaarseweg 56 P.O. Box CE Leiden Holandia T F Data Listopad 2001 Autor/zy H.D. Banta ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr ) Numer projektu ! " # $ % & '())*+, zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia TNO

2 2 / 66 Raport TNO November 2001 Streszczenie - i-.- europejskich. W-/ Zdrowia jest tworzenie i monitorowanie implementacji polityki zdrowotnej, obserwowanie jej skutków, a w01 "-2 pracy.0 Szczególnie istotna jest Ustawa o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym, która &33444a 17 funduszy ubezpieczenia 5678#& 0 zdrowotnych -2 #0 #& 0/ &2 -"0 /2# &.-0 9## #/ #2- -- podstawowych. :"-& "0,"" postaci w&0&-# 2& 0;" ##&.&. #-2- "&# " &2 58" "0+ &-0

3 Raport TNO November / 66 " 2&2<# Europy jak i0 ;2-- 0,- 2-=>*-&2. medycznych na&-&2 &? 0&- -2&"# -.&-0 #;" 5678# 6-70 &-- 8#34=A 2#0 "#-&-&0 2#& &B <2/5-2"opieki nad osobami starszymi), organizacje zintegrowanej opieki kierowanej (HMO - 8"0#; "C D34EA2 # "0C-00 Francja i Hiszpania. 1 -&0 procedur medycznych (technologii) nie0 B <&"& &2-. " " systemie opieki &0 F-2 2-&0 12&.& punktach: 1 -.2& &2.. refundowana.

4 4 / 66 Raport TNO November w0g" 2-2;" #"2&- - rejestracyjnych w0"-# refundowanych ( lista pozytywna ) i/albo listy leków nierefundowanych ( lista negatywna ). 4 G# "# i promocja zdrowia "09& #--.2 ( lista negatywna ). Taki proces potrwa wiele lat. G&#.2"&.". -#&-.2 "0H-2-#& 0#0 2#0 2.##-2 i202specjalnym regulacjom, których celem jest ich koncentrowanie i regionalizacja z 220&. 2-"#!! (certicate of need). Koncepcja licencjonowania Programy licencjonowania po raz pierwszy stworzono w USA, w latach 60-tych XX 0:-2 2#& %-" przypadku niesubordynacji. -"0/-.2 #& kontroli wszelkich zmian w opiece < 34=(-23A>>>>B 10H -3A>>>>B 1- licencjonowaniem. B <-- #

5 Raport TNO November / 66 2#.- z oceny potrzeb zdrowotnych na danym terenie B <"& -- potrzebami zdrowotnymi i oparte na-znych. Przy ich 2& ".-0 :# <# #-2#0+2& rynkowych zasadach opieka kierowana doprowadzi do zmniejszenia stopnia wykorzystania (utilization) i z tego powodu przez niektórych uznawana jest za -5/344=80+ 2&" 5344E8& - 5AJ82-2 #2-20 +#&- &034=EB-+ 5+"""<8#2"& 2 2&-.&-# generalnie ma miejsce w Holandii i Francji. W tym samym czasie rozwój oceny 2C0 D34=35D I<8- podobnym do#09e>*- 2& D &5 8"#0 regionalne. G&&.#0 D2&- -3E5!<3E!8&AJ 2& #& 0 &2-0

6 6 / 66 Raport TNO November 2001 Rozwój oceny technologii medycznych +5D<LD<8 2; "2 powodu popytu na-"2# :#&B <- 34=A B2+5D" Office of Technology Assessment). Podczas gdy HTA obejmuje szeroki obszar " "0 +34=AD<201 &.-$2D2D2 M20BC"- "D<- 0 "--09;# #/2 <+/ (International Network of Agencies for Health Technology Assessment INAHTA), -#'A# &N*'0

7 Raport TNO November / 66 2-O 1 Identyfikacja -0 # Zebranie danych informacji kosztowych, potrzeb i problemów organizacyjnych oraz etycznych i socjologicznych. 4 Synteza 2"-2# rekomendacji. 5 Rozpowszechnianie"##-0/-. #- medycznych, opinia publiczna i inni. Implementacja- 22&"- decyzji. :#D<&22 "#-. 0

8 8 / 66 Raport TNO November ! " :# Reforma wprowadzona w styczniu 1999 roku !! &B344= <' <' Stomatologia Badania diagnostyczne , <A' <AE <) : :-344E $-344E # G Wnioski : : :--# :--# :-#2# H&-* H-**# Akredytacja szpitali Standardy produktów <- zdrowotnych w Polsce Wnioski 29 3!# <# Europa Wnioski 45 4 Zarys programu licencjonowania Historia licencjonowania Ocena programów licencjonowania w USA Program licencjonowania w Holandii Programy licencjonowania a ocena technologii medycznych HTA Wnioski 51 5 Rozwój oceny technologii medycznych 52

9 Raport TNO November / Definicje Rozwój Krajowych Programów Oceny Technologii Medycznych Rozwój Cochrane Collaboration :#C$/ Proces oceny technologii medycznych "D< Bibliografia 62! A <-D< B - list leków refundowanych w Polsce C Listy leków refundowanych w Polsce

10 10 / 66 Raport TNO November "-- dokumencie "Transformacja systemów opieki zdrowotnej, Polska" (Health Care Systems in Transition HiT, Poland) opracowanego przez European Observatory on sytuacja w Polsce przed 1990 rokiem. -:.--2 &4>*-2& 0+## scentralizowanego modelu radzieckiego i rozwoju administracji lokalnej (16 #N3N #2. ## 0G2-## --0 -!!!2! / / G&- -# 0/ 2# 0

11 Raport TNO November / 66 2 # 2.1 $ " 2 #-.209& #-" 5!"!8 (European Observatory on Health Care Systems, 1999). Obecnie system w Polsce nadal pozostaje w stadium zmian rewolucyjnych, których &01&. #P*50 1:Q*1: Q822 kompetencji instytucjonalnych na wszystkich szczeblach. 2.2 Reforma wprowadzona w styczniu 1999 roku B 344=5344E8&334440G 3)"5 8&#" &5 8!&--! &2"-0 zapewnienie wszystkim osobom w nich ubezpieczonym najlepszej opieki zdrowotnej w &5FN>>380 B- =AJ#& #&- 5FN>>3800 #B344= -5# B-GB 5BGB 8# #& 21F

12 12 / 66 Raport TNO November 2001 ##F- (Kozierkiewicz, 2001). H-&--F / 0 -#& 09& -.N>>3 -./ 0 B- "2-.N>>N 5FN>>38092 &" "0G 2-& % %!!2!-!- 020 / 2&- "0Q -2# 0"2 #220 &/#20 "K#-& 0!"2 508# / :.#&- profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych # & "'(() 9&B# 2-- 0B

13 Raport TNO November / 66 &0:"B# -& "0 #(0'2&!% -#" <'3O O zachowanie zdrowia oraz zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, 2 #O badania diagnostyczne, leczenie (ambulatoryjne, w domu chorego, szpitalne oraz w ramach pierwszej pomocy),! orzekanie o stanie zdrowia, "

14 14 / 66 Raport TNO November S &5-8S --- S &0'3S& + 0 G2&O# $%& '(""!$) ): 1 %;-&&-& %& -0 5 %-- z leczeniem bólu. F-# -##0 '305385=82: wysokospecjalistyczne procedury medyczne; *%&' (+,-".!*" G"0 G&#-." &&## & Stomatologia F-O 1 / * $ " 2 0* $ %&'

15 Raport TNO November / 66 (+, -1& Badania diagnostyczne $#&-2" przez Kasy Chorych: 1 / ** analityki medycznej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia " 2 %&'(""""%& *$ " ##-0B2 #-0,# ambulatoryjnych wydawane na podstawie recepty lekarza ubezpieczenia zdrowotnego -"2-/0, trzy kategorie: 1 leki podstawowe i recepturowe; 2 -S 3 0,----/0 ---'>JA>J& 0#-. 09#; 0$- # /-2"0/2 #.# # #OT 7ST7ST 2#70

16 16 / 66 Raport TNO November & "!&!0AE2& - ubezpieczonym na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z -& #& DHU;2## obozowych H-- )3-#O 1 * * * medycznych; 4 $ $ $ $ rehabilitacji; 5 zasady wystawiania recept. 2.5 $ &&- "#/ + 5B344E80 - "###&" & / 0+-/ 01# # 220 "#/2& wybór centralnie refundowanych procedur wysokospecjalistycznych w istocie opiera ##-#" 0 2#

17 Raport TNO November / 66-2 " "&&. 0&-.- / #0G" -& &;#" ,774 "' E 2-O 1 "-S 2 FS 3 Przeszczep szpiku autologiczny wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 4 Przeszczep szpiku allogeniczny wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 5 Przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 6 -S 7 Przeszczep nerki wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 8 Przeszczep nerki i trzustki wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 9 Przeszczep serca wraz z leczeniem immunosupresyjnym w okresie jednego roku; 10 S 11 roku; 12 +-S 13 +&#S 14 VS 15 Afereza lecznicza; 16 Terapia hyperbaryczna;

18 18 / 66 Raport TNO November ,2#2 ##S 18 +-S 19 Operacje czaszkowo-twarzowe z powodu nowotworów, w tym operacje podstawy czaszki z elementami rekonstrukcji; 20 ##S 21 Koronaroplastyka 22 Koronarografia 23 Endowaskularne zabiegi neurochirurgii interwencyjnej; 24 +&2S 25 Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku; 26 DO2& do dializoterapii, dialina i erytropoetyna; 27,"#HHH&'>0S pozaustrojowym; 29 Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki leczenia - stereotaktyczna, "2&3" S 30 Brachyterapia 31 $-# &8774 :-344E-$" wysokospecjalistyczne: 1 HS #S 3 Filtry naczyniowe; 4 Stenty naczyniowe; 5 Protezy naczyniowe;

19 Raport TNO November / 66 6 H2S 7 Port naczyniowy; 8 #*S $ "&-#O 1,; 2,&DHU 3,2&" 4 Leczenie choroby Gauchera 5 Skojarzone leczenie raka jajnika cytostatykami 6 Skojarzone leczenie raka piersi cytostatykami 7 # 8,# 9,2C2'A& 10 Terapia izotopami jodu, fosforu i strontu 11,- 12,#- wzrostu 13, podnoszona (Ministerstwo Zdrowia, 2000). W 2000 roku opublikowano kryteria wyboru procedur wysokospecjalistycznych: 1 M&.;#5/ 80 2 %.!!0 3 0

20 20 / 66 Raport TNO November /&.0 5 Wysoki poziom zaawansowania technicznego. 6 "0 7 W.0 / 3NN>>>2# -2 -#0+2.# #&3N>*3(>0& /0 F2&-&& wymagania techniczne (Ministerstwo Zdrowia, 2000). W wyniku negocjacji podpisano )N)#3')-23NA>EA #-2='>#0 /..- N>>30B2-#5/ Zdrowia, 2000): 1 -# - 2 Systematyczny sposób wyboru i oceny zgodny z kryteriami dla procedur wysokospecjalistycznych 3 %" Regulacje prawne i aspekty praktyczne zgodne z europejskimi zasadami "&0, &# / -22 3)* #-/ Wnioski &&& tego projektu jest rola oceny technologii medycznych w tym procesie. Zagadnienia "-

21 Raport TNO November / 66 5#&8092.". --X podstaw instytucjonalnych dla przeprowadzania takich ocen. Tymczasem jeszcze -#"0 zagadnienie znajdzie odzwierciedlenie w rekomendacjach umieszczonych w raporcie $ / -2 #2 raportu. 2.7 $" /-- sposobu ich refundacji. 2.8 $ :--2# -5'>J80 1#### 0-N # -# & endoprotezy i ekspandery piersi. 2.9 $ -#- -"5A>J=>J8 0#.2"&# )=>>#"5-- "8N=>>2-0 &.&-2#0# -"20,-& "#23EJ* G&#.2"&!#!- stosowanych w ramach opieki szpitalnej lub np. przy "procedurach!0-# ##2&# 2-.--

22 22 / 66 Raport TNO November &-2- choroby: 1 raka prostaty 2 raka sutka 3 -# # "2-7 2# < 11 stwardnienie zanikowe boczne "2 17 2"# #

23 Raport TNO November / * 26 choroby reumatyczne ; #&O &-&20 G!!-" Ministerstwo Zdrowia, który generalnie jest bardzo niski. Wszystkie leki na listach --"0M -"58>0>AJ& wynagrodzenia (European Observatory on Health Care Systems, 1999). Jednak obecna 5NA8&0 G-#-"- "& -"2.& leku markowego. H"&# /M#-&0 # 22 0 "& -0Q"# &# jego funkcjonowania.,"#,:i "-2"#0 2-O G&.&##2 #0". 201-&. &&0 ## 0&- #&-2-0G-& *2#&-

24 24 / 66 Raport TNO November 2001 &&-#0/&. 5<$80 G&#-&012 leczeniu bólu; leki przeciwpadaczkowe; leki w chorobie Parkinsona; heparyny "0/&. (patrz Aneks B). -#.". 01#&-- &-*# 0/&.5<$80 G&;.0F- 0C& 0/&.5<$80 &-2-#"--. 58& 1-2"# /!!0 " ustawy zostanie wkrótce ponownie przedstawiony Sejmowi. Zgodnie z projektem -"-- / 0 -#&2 0- #2#&"0+ 20/ 2-20 F&-2##0 ->0NJ23>J#0!,!01344E!-!2# 0:2.2. #022-0 #2## $*! :-#-& 0# -"01#" 20& ---0

25 Raport TNO November / 66 -# 0 " 23443" "0:2F :%#M/#/ B-:-H,##* 0F/ 0&.&# -&H,#/M# 2-2#0+34E4 '>>>0## #-&--" rzeczywistej (European Observatory on Health Care Systems, 1999). +-# #--# "2 F: BC02:/# 0 #-2 medycznego. Unia Europejska takie regulacje posiada. Polska pracuje nad "pakietem" #--2 -# BC0& 0 G2#09 --0& -.&2 "0G2&# 2" #,! B G-2 kupowane jako poszczególne procedury lub technologie, ale ogólnie jako "pacjent hospitalizowany na danym oddziale" (Kozierkiewicz, 2001). W pierwszym roku "23>>'>>* 400 (np. wizyta pierwszorazowa, wizyta z badaniem, wizyta kontrolna) (Kozierkiewicz, ##2 podobnym do DRG.

26 26 / 66 Raport TNO November T""I7 0 (Kozierkiewicz, 2001). & #.#0 "'>J hospitalizacji (Kozierkiewicz, 2001). Z drugiej strony opieka podstawowa jest generalnie finansowana "per capita", czyli &0.2 2#50 "802-#0, -.& ## &#5!*!8 (Kozierkiewicz, 2001). 22 -# lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Bez zdefiniowanych standardów nie ma &0 &#.2. 0+&-'EJ# #--#0+ 0 -!! -#& 02&&-&!2! ,, Postanowienia Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wraz z innymi -2#&2 # 20 " # &80 # / -#-

27 Raport TNO November / 66 0F standardów medycznych, jednak jego likwidacja prawdopodobnie spowolni ten proces Akredytacja szpitali B&2&. 09/ &- szpitali, wzorowany na systemie Komisji Wspólnej ds. Akredytacji Szpitali ("Joint Commission on Hospital Accreditation") w USA. )>>=> #-A>0GFF0 < &!!- 0G& Standardy produktów N>>>2.#2/ 2!##!0/.# -'>>>- 0G-2 "& " +2. "##0G- --."-0+ #--.##012" --#.0/&. #-20,-# &.5&80 &. "0&#. skomplikowane zasady systemu. G.&! wysokospecjalistycznych". Uzasadnienie dla takiej listy nie jest podane w ustawie o & "22& #& -&#0G##- 2"0G& /-20

28 28 / 66 Raport TNO November 2001 Nawet powierzchowna analiza listy opublikowanej w 1998 roku pokazuje ogromne #&#"#0# &.#."&0 H#&&. -0 9&&0 G#---" -2.0H -2# 0-20 Q0G X -2-"X &2 ###.& #20Q 01#;2&.sobie projektowane ustawy. --# &&0- &#0.0-!!0$-2"- 2-2& &--2.2#0 -"0H ---&-#0+ #-O 1 -#-S 2 #&#-2&S 3 #&"S# 0."#/0 1Powinna. #&." 2*." 0 #0#2 #-0<#-2.2"0 22" 0-

29 Raport TNO November / 66 -&& #-2 0"&%+ 2!!5!D"<!8 "-0" 0G& #"2 "02. -0G# " &-2#- #0Q "0 #!I*!!".! &-" 022 raportu Wnioski --" 0:#&2-20G- ##&2.0&- 2"" #0- - ubezpieczenia.

30 30 / 66 Raport TNO November &# podstawowych *#2!!5!"!8* 2--"2 #&.# ;& -" N>0# 2" 5".8 "09& -&&0 G&& # =>*&"2 0% -# systemy opieki zdrowotnej. Postawa firm ubezpieczeniowych i kas chorych 2&&. "#0 &-0 &2..& #2-&34)A0!! # #5!!8# zdrowotnymi ("outputs"). #-&#2#* opublikowana w 1972 roku "Cochrane s book Effectiveness and Efficiency" (Cochrane, -0 #2"&2. 20G #"#--& rozmiary problemu.

31 Raport TNO November / 66 -". "# 0 ##-2# 0# "O!G&. 0+ 5GD I8$&2!50)=80! 2!-# "50=E80.# #50=4802#& # " medycyny opartej na dowodach naukowych ("Evidence-Based Medicine", EBM), a &00" (& 9$ B <-.2 8<2 2.". medycznych. W 1977 roku opracowano Medical Necessity Program (MNP - Program " &-2# -.;# Oceny Technologii(Technology Evaluation Center - TEC), którego zadaniem jest -# #/15/<I*/<8-2#0G" -

32 32 / 66 Raport TNO November !!0 222 F5F82 5D/+*8B <0F2 D<=>*-0344'F 2/<-#F-# 0, 5:344=80F - ubezpieczenia. 2.#B /# do osób starszych. Po wprowadzeniu w USA tomografii komputerowej w 1973 roku, 253 #80 B-+5+<34=E8 &" "2" 0F34=E2 Krajowego Centrum Technologii Medycznych (National Center for Health Care / !B-+ Medycznych" (Office of Health Technology Assessment - OHTA). Do tej pory, wspomaga on decyzje refundacyjne w programie Medicare. :&2"-" "09/ 2&.#25!!80&- Maintenance Organizations - HMO) lub ubezpieczeniowych, korzysta z HTA w "0 -#< prywatne firmy ubezpieczeniowe, oraz Group Health Cooperative of Puget Sound, TEMINEX, United HealthCare i University Health System Consortium - wszystkie wymienione to organizacje HMO (Rettig, 1997). #.#D< -2#!+ /!#2-0# "2/ priorytetowych (Bodenheimer, 1997).

33 Raport TNO November / 66 +F% 234E= #&-!!0 F." 20B3=#* &&# "0 23'###2.&.". 2.0 # 2-2# 0G2#-- 2&-2&0,=>> 0G-22-!1O2& 2-0,O medyczne i chirurgiczne".,&.0f- -#-"0 #" #5344)80G+D-- #-! podstawowych" Europa 1& #;23> : Holenderski-" 58#02.# "-0 1-#2 0D-- )>J&N> ?!*"!& prospektywnego. Za pacjentów ubezpieczonych w kasie chorych lekarze opieki -&-2 -#"!"*"*I!5 &80 -!"*"* I!09*##- 20 &-0

34 34 / 66 Raport TNO November " polskiego, i to zarówno koncepcyjnie, jak i praktycznie. D" 2E>*034EN 34E'--!Q!5QII80 &.- 034EA:& -. -"- 2.22#0& "D0 34EA2'## EE 34E4&" #0 $D<Q 10 51Q"D8#2F -0: #+ *?Q8-2- medycznych (HTA). Pod kierownictwem specjalnie wyznaczonej komisji opracowano 34EA*E=- temat oceny technologii medycznych i jej wykorzystania w podejmowaniu decyzji refundacyjnych. 34EE--2!+!5QI 8# "0:- &#&D<& 22"-"---& 2#.#-& - zdrowotnej. # /CG!GM$/! 5M+8#.')# #5N>#B 180"" -.&-- "# decyzji refundacyjnych podejmowanych na ich podstawie. W praktyce projekty ##.0

35 Raport TNO November / 66 -# 5!#!*!*!82 &20 2 *!#!5!*!82 &01-2-2# "5080G2. #M2G+G5G+8 #"-&0 2-#"0 IIOI80& ".&-2 --D<0 G22-20: &- -&--2 -!-!5!"!80&& -0 1 &"0 #& "" 2. wykonywana danej procedury. 4>*D<2D& E4-2# &09 #2344N #51344N80 &D -" technologii efektywnych. Zaproponowano zastosowanie czterech punktów przesiewowych, "sit" lub "lejków" w 5380 potrzebne "&X --&efektywna? Po trzecie,!". X&indywidualnej decyzjixg& I&. 5&&I "80F&

36 36 / 66 Raport TNO November 2001 #-2.--#0 $ '23 Technologia kliniczne kosztowa z kieszeni Zakres ubezpieczenia 9&2 09"" 2-#-. 0H&- 2makro2#&01 2-&.2 209&. - &0 #2&0 9"20G - 09&&#!-.&". #-02 #.&! # 20 / #!!traktowane w specjalny sposób. Zakaz, zakaz tymczasowy (na czas prowadzenia oceny D<8-# -2&0/M$ (Investigational Medicine Fund) prowadzona jest prospektywna ocena tych technologii, --#--

37 Raport TNO November / 66 #"0 5 2#80!<3E! -0Niedawno uchwalono nowe /(. %;08%<08%<=$ podobne. %"-5zobacz Rysunek 2). Dla leków funkcjonuje lista pozytywna i cenowy system referencyjny; w przypadku gdy &&- 0:""# 0 -#&2 "- #0#.2&" D-&BC0

38 38 / 66 Raport TNO November 2001 Rysunek 2: Ocenione obszary opieki medycznej Nowe Profilaktyka Leki Lista pozytywna Stare Lista negatywna "&-5$+ 344A80D"2- #&."5/I Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1995). Holenderska polityka profilaktyczna jest --09# "&012- "0-2 efektywnych i akceptowalnych interwencji profilaktycznych. Kiedy ocena procedury 2 praktyki (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1997). Niektóre programy " "0D "2&-2& # $I8344)0B2 #-.&" 5/344)802& "&-.2 Ministra Zdrowia. Podana jest definicja przesiewowego badania populacyjnego: - celu wykrycie chorób lub czynników ryzyka. Badanie przesiewowe jest oferowane - 0DO 1 badanie przesiewowe noworodków w kierunku fenyloketonurii;

39 Raport TNO November / 66 2 #S 3 mammograficzne badanie przesiewowe w kierunku raka piersi (za zaproszeniem); 4 badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy (za zaproszeniem). F&. specjalnej komisji Holenderskiej Rady Zdrowia (Dutch Health Council), organizacji, #- ---0F- "# etycznych, itd., oraz do przedstawienia rekomendacji Ministrowi Zdrowia. Ten po 2-- 0B& &-0G 2&- --2 dowodów na korzystny efekt takiego skriningu "-# " 023>>># poddania ocenie. Przy zastosowaniu metody delfickiej lekarzy poproszono o 2&- 23N)0 -#2 2--#".&.# #0-209& " 225!!80"2 0Q-- 2" &0 "#0-&2 O38& #&#SN8 & -0& &&&-

40 40 / 66 Raport TNO November &--.#O2 2"0D : Szwajcaria0F& ).&. ##&#"#& -2-# 0 2&0'AJ 2# #--0 -!"!2.& ---0:-## -0 +E>* 2-0 # "5 Cranovsky et al, 1997). Na spotkaniu 30 sierpnia 1990 roku, Federalna Komisja %B $"8#2- MB2B 5 M H+""8# #.."0 2F2344N2 &0344N22- -" 0G 222 francuskim i angielskim (Swiss Federal Office of Social Security, 1998). 3344)- podstawowe ubezpieczenie zdrowotne ze specjalnie regulowanymi subsydiami 0B 344)2 09&-2 0"- 2- ;&"..".-- dowiedzione ("lista negatywna"). Dla innych grup procedur zdrowotnych (leki, testy "80 - "01 22

41 Raport TNO November / 66-2&09& -&-2-0& 2 25:'8022 "2 "& -# 09&-22#& #-2# -. MB-B 5M+""" H80 G2MF B5M $ 42 ubezpieczenia Synteza informacji - aspektów medycznych, ekonomicznych i etycznych, raporty Dane z rejestru stosowania technologii: - wskazania: - Y &- - koszty Eksperci oceny :- Wnioski B-M Federalny Komitet ds. Zakresu Ubezpieczenia nie nie tak warunkowe tak dalsza ocena Zbieranie danych Rejestr Ponowna ocena

42 42 / 66 Raport TNO November 2001 w odniesieniu do kosztownych i skomplikowanych procedur medycznych, jest ;!!& 0F-2;!! &-# "-# 2 ##" "" & "#0+ "2&-" #&- 0 w toku. <2#. ;--" -"02& D 0#& -&-.#2"0 F##--& refundacyjnych na wynikach oceny technologii medycznych HTA jest istotne dla "& :! We Francji2-2&&01 &0#&0!2&!2 (aparaty do hemodializy, tomografy komputerowe, aparaty rezonansu magnetycznego, I !""!80H2 ;"0<2 przeprowadza Ministerstwo Zdrowia w prosty sposób bez skomplikowanych procedur i D<0GD<<G<C D<2-09" &20

43 Raport TNO November / 66 -""0+ -#0 4>*D< -0 %"-'* OF29 (Commission de la Transparence) i komitet ekonomiczny. Komisja informuje o tym, 2##2 0+& #0- wszczepianych aparatów medycznych. C""! 72 ANAES. +N>>><G<C -" #D<&& ---#0 2#2 0-#& - #01 -&-0 1&.&D<2-2" &-0+ -D<<G<C &.&-0 +--&&.# :* W HiszpaniiG 5GD 8 34E)0"0 2&" #-S3444 "44J01 -D 2#0 2&2 #-&- 5F<F$#802.N>>'0 N>>3)AJ0 M-- 5!!80:- &- #5&8#0 %-.

44 44 / 66 Raport TNO November 2001 umów Narodowego Systemu Zdrowia (National Health System). Generalnie 80% # F&'>J =>J#0 2F F-2 0:"- grupy robocze.g#-2- "--0 1#&& -" #&0-2.#0,2-#0- #(>J0 B-2 refundowane. F#1% 344A 2. "-&#&- 0D/D<& D<"-F<F $#Q09# 2#0 1#" -. #&-5*8# &2## zainteresowanych tym tematem. 92&- BC0H#-D< -2D<#H 'Carlos III', ministerialnego organu techniczno-naukowego. Od 1999 roku na szczeblu!-5!ii!8 -#-#&&0 M &#0

45 Raport TNO November / :* 2"--#&- 0Q#22. #-#0 W Niemczech.- 04>JA>> 02.#-& ; 2---0Q GD<-2- zakresu ubezpieczenia. 95$< und Krankenkassen), odpowiedzialny za podejmowanie decyzji refundacyjnych w G&2 -"0 1--5QN>>>8012 0G2 #& G0G-- && pozywania kas chorych za nierefundowanie nowych technologii lub tych wykluczonych 01--&-2& technologii. H!;#!#-# #-."201# -2& # &22#2-- #&0 We! - " 0&--0 Q<- zasadach HTA pozostaje we wczesnej fazie. 3.2 Wnioski #BC-D< -2#2 #09 prowadzi poprzez stymulowanie stosowania interwencji bezpiecznych i efektywnych

46 46 / 66 Raport TNO November "01 --& 2-20 ##-0+# wnioski z tych lekcji: B--.2. &&.-20+!2.! -"D<0 + 0G2-&0 #-#& " poddana ocenie. G#-20G&- ""580-0 H2.-. 0Q# #- 20 &2# 012". -02 nowych5&82&- #20 # 2 "0-&.& -# &0

47 Raport TNO November / 66 4 Zarys programu licencjonowania A&" &-"0 4.1 Historia licencjonowania 2"B < 60-tych (McCarthy C, 1977). W kilku stanach USA zainicjowano opracowywanie -2#&2.# #.0 :2G934)( zapotrzebowania na publiczne instytucje opieki medycznej i wybrane technologie, które -#2# 5DI34='80 34)E <5< D<82# programów licencjonowania. Do 1975 roku w 23 stanach USA uchwalono regulacje 22 #&"- 0#-. #& 2&## 5+<34=E80,#&#2# -22-0# -00 2# 01&#B <5+<34=E80 09& -2 -#.& =(FB <- opieki zdrowotnej, w których zrewidowano dotychczasowe programy licencjonowania i #-#" 0 " G-2- szczeblu federalnym. Stany USA, w których dotychczas nie wprowadzono programów -0 #-2 #"-#0G#;

48 48 / 66 Raport TNO November 2001 #- 3A>>>>#5+< /+8- praktyki lekarskie. +##0,#& 5 I $34= &# rentgenowskich, kobaltu i radu (Cromwell et al, 1975). -: ###0 ##0 # ##2.# #&# #"5/344= Ocena programów licencjonowania w USA 9"-# #G0 -# &3A>>>>#034=EM 00#& "" (OTA, 1978). #&0# -20&(##& 3>>>#0H0N>#& pediatrycznych w szpitalach na obszarach miejskich. A w jeszcze innych podawano 0&# 2#2 2&)>>>#0/&&.& =E"0 2O"-".NA>>#&. (OTA, 1978). +#B-+ 5+"""<+<34=E8& &"

49 Raport TNO November / 66 0&-2 -#0 " 0134=EN>J"#B < &.25+<34=E80H." zastosowaniem tomografu komputerowego. Oferowano je szerokiej grupie pacjentów #-0 #01 &. nowe tomografy. 4.3 Program licencjonowania w Holandii #"-# 5&O"80 D2-2 zaprezentowany. Funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej w Holandii jest regulowane 34=35DI <8### 5$N>>>80- uprawnienia regulacyjne w odniesieniu do wszelkich projektów budowy wymienionych 0<3E 0+"- "#-"0 wymaga od kierownictwa szpitala akceptacji Ministra Zdrowia dla rozszerzenia oferty o 0/&". 3E2# - oraz inne wymagane punkty. /2D: ---- "0G/ 2#225 2-#82 dla wykonywanych procedur. 3E# 0"## 2#2#0+ 2.3E2 " -22 "0 G&.&&. 0-

50 50 / 66 Raport TNO November G&& #&- -&0, -D"#S; 3A>>>># B <"2!!0, D2-O 1 dializa nerkowa 2 przeszczep nerki 3 przeszczep serca 4-5 * 6 przeszczep szpiku kostnego 7 przeszczep trzustki 8 radioterapia 9 10 kardiochirurgia 11 kardiologia interwencyjna 12 5!2&!8 13 intensywna opieka medyczna noworodków 14 I +3>-" nuklearnej i angiografii serca. DD<-2 -0 "20 /&#&.23E" 0922" 3E 0F2 -- ubezpieczenia.

51 Raport TNO November / Programy licencjonowania a ocena technologii medycznych HTA B <0-2"--- 0#- ".0 D-B <--D< 0&-2-0 &.&2-2-0,&&01 2# #0." &&2 #-.0 #2 & 012-#-& -25D 1999; OTA, 1988). 4.5 Wnioski,&.&2 0/&. #0/&& pomóc w niedopuszczeniu do szerszego stosowania kosztownych technologii o "0 &- - "0,#&.& -# biurokratycznych G-2#& #

52 52 / 66 Raport TNO November Rozwój oceny technologii medycznych +"#&&- 0&2.#2 0F-#- D<#& -#2#0 # &2-0#& swoje walory ujawnia ocena technologii medycznych HTA. 5.1 Definicje " sposób. Zgodnie z zasadami HTA technologia medyczna obejmuje- & -2#! (OTA, 1978).!! -!"!20 --# # 02#&" " /&. zdefiniowana jako!" -#*#!5+<34=)0(A809&."# #0#;2 pestycydów. +#&;# &&&.2-# 0B <2-2-. )>*0!!# &#--&. 0GO- -XD<2&# ## # 01&D<.!.! ".-0!!& "&& " 0

53 Raport TNO November / 66 "2&!!#- 0D<2-..0$- -.- D<0&#.2"&!! & szpitalu, wydziale zdrowia lub specjalistycznym oddziale medycznym. Ten raport 2"0 +-##D< 0 "-&" 0B <"#. &.B2V,# 5M1<82S #.-M1<SB zdrowotnej. #2# 00#2 20 #B <C- ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie formalnych ocen technologii medycznych (Cranovsky et al, 1997; Eddy, 1991). 5.2 Rozwój Krajowych Programów Oceny Technologii Medycznych B-+5B +"""<8 #34=A---0 &-34E= -:-+ Technologii w Opiece Zdrowotnej (Swedish Council on Technology Assessment in $B80<34ENF1 Technologii Zdrowotnych (National Health Technology Advisory Panel NHTAP). W F34E(F+ Technology Assessment CAHTA). ##&.D<&.-$2 5344N8M25344>8D20+- -BC B <F258<W< i Bliskiego Wschodu.

54 54 / 66 Raport TNO November Rozwój Cochrane -#"22- -* HTA jest Cochrane Collaboration..##2- medycznej w celu poprawy polityki zdrowotnej i praktyki medycznej #8 Collaboration, 1994). #3>B #-2-Q --# # $567 H-D<5I* C$/8## leczenia poprzez lepsze wykorzystanie dowodów naukowych w praktyce lekarskiej 5 344)S344=80C$/- 2 --#5Q344=80 G"-- #2&C$/0 2#

55 Raport TNO November / 66 //BIF5 344=82 0G&C$/ Europie jest prawdopodobnie "National Health Service Research and Development Centre for Evidence-Based Medicine" w Oksfordzie, otwarty w 1995 zainteresowania. Cochrane Collaboration ma na celu rozwijanie dowodów naukowych -"2#.0Q# C$/2-01D<-# # O 0:-.#-2 polityce zdrowotnej i praktyce lekarskiej. 5.5 Proces oceny technologii medycznych D<-22 -O 1 Identyfikacja #&.0 -#&;#2#0 -zakresu ubezpieczenia zdrowotnego- " Zebranie danych2-09& &.01-# &.##-0< &..0F&.2 socjologiczna w celu stwierdzenia, czy technologia jest akceptowalna pod tymi 20 4 Synteza 2"-2## 0CN8(8-# -&.2- "0 5 Rozpowszechnianie-"- # # 09-

56 56 / 66 Raport TNO November 2001 #--2 0 Dlatego 2 przyswojenia i stosowania technologii, np. przy opracowywaniu wytycznych 2- ubezpieczenia innymi regulacjami fiskalnymi i prawnymi. G&.&D<--092 #..0HD<. &-". technologii medycznej. Z drugiej strony zakres ubezpieczenia jest ze swej natury polityczny. Wiele osób i grup --0$ -D<. 0G&D< --&# -" modelu szwajcarskimmb-b 5M+""" H8-# -MF B5M 5.6 /08-2.#D<2S# ;#"-<<0 <D<"--20 #--/2 <+ Technologii Medycznych (International Network of Agencies for Health Technology <HG<D<8344'#N>>3& 'A0Q#HG<D<# D<#SHG<D< 2## 5080<&-HG<D< )>>#N>>0 -#0 50&80 H;#"F$ Medyczna (US National Library of Medicine), jej baza danych MEDLINE i inne -0/C1,HGCQ"/- &#!!5 --8!I!5-80+##-

57 Raport TNO November / 66 #&. &..#0F& D<&" 0

58 58 / 66 Raport TNO November " 0H#-.22 ekspertów, wysoki poziom akceptacji kulturowej, silne zapotrzebowanie pacjentów lub -0! ##!. ## # &0 G&22-# "&."."& #".0 # &#&!!# "2"#- 0&2 #2-"0 1 Opieka podstawowa :*# -& /.- -& Wypadki samochodowe -5## 8 Rak szyjki macicy Okresowy wymaz Papanicolau w kierunku raka szyjki macicy Cukrzyca Badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy

59 Raport TNO November / 66 -#& Leczenie farmakologiczne w cukrzycy G2 $2,"2 Dychawica oskrzelowa Leczenie dychawicy oskrzelowej Depresja Rozpoznawanie i leczenie depresji 2 Alergia 3 Anestezjologia 4 Angiologia 5 < 6 Chirurgia ogólna Zapalenie wyrostka robaczkowego Przepuklina brzuszna F&#2&# Neurochirurgia Choroba naczyniowo-mózgowa 9 H 10 Diabetologia 11 Endokrynologia

60 60 / 66 Raport TNO November Gastroenterologia 13 Geriatria 14 Ginekologia 15 & %.- +*"- % Medycyna paliatywna 18 Neonatologia 19 Okulistyka 20 Onkologia Rak szyjki macicy Rak trzonu macicy choroba Hodgkina Rak piersi G# 21 Otolaryngologia 22 Psychiatria 23 Pulmonologia Dychawica oskrzelowa

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł Ceny oczekiwane w rodzaju: Leczenie szpitalne Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - 03.4010.031.02

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł Ceny oczekiwane w rodzaju: Leczenie szpitalne Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - 03.4011.030.02

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2014

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2014 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 RYCZAŁT MIESIĘCZNY 96,00 2 11 Pomorski 01 Podstawowa

Bardziej szczegółowo

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce:

w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Raport TNO 2002.004 Raport 4 w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce: Data Autor/zy H.D. Banta Nazwa projektu ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce (kontrakt nr 3.4.1.41) Numer projektu 011.41053!"##$%&

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r.

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r. Sieć szpitali 31 marca 2017 r. Sieć szpitali Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Zakres-kod Zakres-nazwa Cena 03.0000.103.02 teleradioterapia 03.0000.104.02 brachyterapia 03.0000.105.02 terapia izotopowa 03.3300.008.03 świadczenia w szpitalnym

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych DSP. 074/ŚZ/ 4 /2011 OGŁOSZENIE NR 4/2011 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY 96 2 11 Pomorski

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11 Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2140.026.04 Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2141.026.04 ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2012 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ KAPITACJA 2 173 796 2 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2017

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2017 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 000 1 09 Podkarpacki 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 01.0000.155.16 OSÓB - RYCZAŁT MIESIĘCZNY RYCZAŁT MIESIĘCZNY 48 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r.

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. Projekt 07 06 17 RCL R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne 1 05 Łódzki 02 świadczenia diagnostyczne kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ ROZLICZENIOWY 475864 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Raport TNO 2001.215 Raport 7 (standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden Holandia www.tno.nl T +31 71 518 18 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Gdynia, czwartek, 16 kwietnia 2015 r. OFERTA ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Oferta jest ważna 60 dni od momentu jej przedstawienia,

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach Klinicznych / Spółkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego r.

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach Klinicznych / Spółkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego r. SP CSK SP Szpital Okulistyczny Marszałkowska Działdowska Żwirki i Wigury Szpital Dzieciątka Jezus Szpital im. ks. Anny Mazowieckiej UCZKIN WUM Sp. z o. o. Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI

Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Najważniejsze informacje dotyczące SIECI SZPITALI Informacja na Prezydium OPZZ 4 lipca 2017r. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Zachodniopomorskiego Plan na rok: 2015 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

02/3 - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne jednostki rozliczeniowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY 349 185 2 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE

Bardziej szczegółowo

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA: BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: 12 - w Katowicach jednostki ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI 1 12 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA ryczałt miesięczny 156,00 DO

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

uwagi rozliczeniowy

uwagi rozliczeniowy jednostki rozliczeniowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUNKT ROZLICZENIOWY 437661 2 05 Łódzki 02 kosztochłonne 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Wojciech ŁĄCKI Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Poniżej zamieszczono zestawienia liczbowe ukazujące pracę Naczelnego Sądu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

III Lekarski 2015/2016

III Lekarski 2015/2016 III Lekarski 2015/2016 Wykaz leków ( nazwa międzynarodowa ) które student powinien umieć zapisać, podczas ćwiczeń, w postaci recepty z uwzględnieniem nazwy międzynarodowej lub handlowej, postaci, dawki

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie.

Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie. Lloyd Polen Oddzial 00-876 Sp.. z o.0,. ul,ogrodowa 58 zaswiadcza niniejszym, zepodmiot leczniczy Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi e Klinika Onkologiczna: 15,Pl-02-034 ul.wawelska wprowadzilo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 8 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja u Wojewódzkiego: Pomorskiego Plan na rok: 2013 jednostki 1 11 Pomorski 01 Podstawowa opieka zd 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

nazwa OOW 0402 AOS KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH-ZAKRES SKOJARZONY PUNKT ROZLICZENIOWY 150

nazwa OOW 0402 AOS KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH-ZAKRES SKOJARZONY PUNKT ROZLICZENIOWY 150 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Opolski Plan na rok: 2014 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki rozliczeniowej 1 08 OOW 0401 POZ 01.0000.155.16

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta naukowo-dydaktyczna za rok 2012 RANKING* Lp Wydział / kod Nazwa jednostki SUMA PKT. liczba 1. 2WL 2M11 Klinika Dermatologii i Wenerologii 553 2 276,50 2. 1WL 1WY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2013 r. Poz. 36

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2013 r. Poz. 36 Warszawa, dnia 11 kwietnia 2013 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE NR 38 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny

Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny PCEA-czy wpływa na czas pobytu chorego w szpitalu? Hanna Misiołek Katedra Anestezjologii Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląski Uniwersytet Medyczny ZALECENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z BÓLEM POOPERACYJYM

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Wielkość opakowania Cena jednostkowa netto. 4 saszetki szaszetki 6. A 07 EC SULFASALAZIN

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Wielkość opakowania Cena jednostkowa netto. 4 saszetki szaszetki 6. A 07 EC SULFASALAZIN PAKIET ASORTYMENTOWY LEKÓW I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ APTEKĘ KOMUNALNĄ FINANASOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI (WG ) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. A 02 BA RANITIDINE

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul.

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul. Lista Klinik / Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w których lekarze mogą odbywać specjalizację w systemie dotychczasowym i modułowym obowiązującym od 1.10.2014 r. Wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Liczba osób objętych opieką zdrowotną

Liczba osób objętych opieką zdrowotną Porównanie zasobów lecznictwa ambulatoryjnego w Krakowie do zasobów Województwa Małopolskiego Minimalne wskaźniki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa,

Bardziej szczegółowo

Jak oceniano szpitale

Jak oceniano szpitale Jak oceniano szpitale fot. CORBIS Krystyna Knypl 1. Johns Hopkins University Hospital, Baltimore 2. Mayo Clinic, Rochester, Minnesota 3. Cleveland Clinic 4. Massachusetts General Hospital, Boston 5. UCLA

Bardziej szczegółowo

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Nazwa Placówki Oddział Niemowlęcy Oddział Ogólnopediatryczny Niemowlęcy o profilu P A II Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia,

Bardziej szczegółowo