Potrzebne są także dwa wyjaśnienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzebne są także dwa wyjaśnienia:"

Transkrypt

1 Henoch jest siódmym patriarchą po Adamie, jest ojcem Metuszelacha i pradziadkiem Noego. Na jego temat pozostało kilka wzmianek w Biblii, mimo że została ona zniekształcona przez wielu przywódców religijnych i mimo że usunięto z niej całe księgi np. Księgę Henocha. Jeśli powiążemy informacje zawarte w Biblii z informacjami zawartymi w pismach sumeryjskich otrzymamy jasny wniosek Henoch podróżował na Planetę Bogów, Planetę Królestwa. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących wizyty Henocha na Planecie Krzyża Eris/Nibiru albo Gliese 581c. Księgę Henocha oraz inne apokryfy można poczytać online. Żeby uzyskać czysty obraz o cywilizacji Anunnaki/Elohim/Bogów, należy przeprowadzić dokładną analizę tych pism. Wiele wydarzeń opisywanych w Księdze Henocha zostało także odnalezionych na wykopanych glinianych tabliczkach w Sumerze i Babilonie. Zgodnie z informacjami zapisanymi na tych tabliczkach, historie te odnoszą się do wydarzeń poprzedzających przedostatnie przejście planety Nibiru pomiędzy Marsem a Jowiszem około 7200 lat temu. Dwa odniesienia biblijne o Henochu: Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki. Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg.(Księga Rodzaju 5,22-24) Również o nich prorokował siódmy po Adamie [patriarcha] Henoch, mówiąc: Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu grzesznicy bezbożni.(list św. Judy 1, 14-15) Potrzebne są także dwa wyjaśnienia: - Przypisy do Biblii wyraźnie stwierdzają: Elohim jest liczbą mnogą słowa Bóg, zatem poprawne tłumaczenie powinno być Bogowie mieszkańcy planety Eris/Nibiru, zwani przez Sumerów Anunnaki. - Od początku do końca Biblii są setki odnośników do Planety Bogów. Przypominam czytelnikom, że wymiar stacji/planety Eris/Nibiru jest ujawniony w Księdze Objawienia oraz że pierwsza księga Biblii informuje nas o ostatniej części sumeryjskiej genezy naszego Układu Słonecznego Utworzenie Niebios (Pas Asteroidów) i Ziemi. 1 / 6

2 Kilka opisów Henocha o Planecie Bogów, jej mieszkańcach Elohim i o przyszłych wydarzeniach. Rozdział I Księgi Henocha Ogłoszenie przedostatniego przejścia Planety Bogów oraz zejścia Jahwe/Anu na górę Synaj, by nadzorować zniszczenie gigantów i izolację Anunnaki pod wodzą Enki/Azazela w puste wnętrze Ziemi: Planeta Eris/Nibiru - wizja artysty. Mojżesz i statki kosmiczne nad górą Synaj. Przemówiłem na temat wybranych i o nich ułożyłem przypowieść: Święty i Wielki wyjdzie ze swego mieszkania i Wieczny Bóg zstąpi na Górę Synaj i ukaże się ze swoim zastępem i objawi się w mocy swej niebiańskiej potęgi.(księga Henocha 1, 3-4) 3600 lat później, na krótko przed exodusem, podczas ostatniego przejścia Planety Nibiru, chwała/statek kosmiczny Jahwe/Anu wylądował ponownie na górze Synaj i objawił się Mojżeszowi i Żydom: Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. (Księga Wyjścia 19,18) Następnie Henoch opisuje ekstremalne zjawisko pojawiające się, gdy Planeta Bogów zbliża się do Ziemi: Wszyscy ulegną przerażeniu, a Czuwający zadrżą i strach oraz wielkie drżenie zapanuje aż po krańce ziemi. Wysokie góry zostaną poruszone, a wyniosłe wzgórza zmaleją i topnieć będą jak wosk przed ogniem. Ziemia pogrąży się, a wszystko, co się na niej znajduje, ulegnie zniszczeniu. Na wszystko zostanie wydany wyrok, również na wszystkich sprawiedliwych. Sprawiedliwych [Bóg] obdarzy pokojem, swoich wybranych zachowa i zmiłuje się nad nimi. Wszyscy będą należeli do Boga, będzie im się powodzić i będą błogosławieni, a światło Boże nad nimi będzie świecić.(księga Henocha 1,5-8) 2 / 6

3 Minęło już prawie 3600 lat od exodusu Żydów, zatem niedługo Nibiru zbliży się do Ziemi ponownie. Są dwie możliwości uchronienia się i przetrwania tego straszliwego kataklizmu. Pierwsza z nich to możliwość zaprezentowana przez norweskiego polityka na początku stycznia 2008 roku. Kilka fragmentów z jego listu: Jestem norweskim politykiem. Chciałbym powiedzieć, że w latach na Ziemi wydarzą się straszne rzeczy. Norweski rząd buduje coraz więcej podziemnych baz i bunkrów. Na pytanie po co to budują, odpowiadają, że budują je w celu obrony ludności Norwegii. Gdy pytałem ich kiedy zostaną ukończone odpowiedzieli, że przed 2011 rokiem. Izrael i wiele innych państw robi to samo. Na dowód tego, że mówię prawdę wysłałem zdjęcia siebie i wszystkich ministrów oraz premiera, z którymi się spotkałem i zapoznałem. Oni wiedzą wszystko o tym co się dzieje, ale nie chcą alarmować ludzi ani wywołać masowej paniki. Planeta X się zbliża, a Norwegia z pomocą Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i wszystkich naokoło Norwegii rozpoczęła gromadzenie jedzenia i nasion w rejonie Svalbardu oraz arktycznej północy. Ocalą tylko tych, którzy są w elicie władzy i tych, którzy pomogą się odbudować po katastrofie: doktorów, naukowców itp. Jeśli chodzi o mnie, to już wiem, że odejdę przed 2012, by udać się w okolicę Mosjoen, gdzie mamy głęboko umieszczoną podziemną bazę wojskową. Tam jesteśmy podzieleni na sektory: czerwony, niebieski i zielony. Znaki norweskiego wojska zostały już ustalone, a same obozy zostały wybudowane dawno temu Wszystkie sektory i arki są połączone tunelami. Tunele posiadają wagony, które mogą cię zabrać z jednej arki do drugiej. Tylko duże drzwi oddzielają je od siebie, tak że sektory nie są zależne w żaden sposób Wszystkie rządy na świecie są tego świadome i po prostu mówią, że to się stanie. Dla tych wszystkich ludzi, którzy mogą się ocalić, mogę tylko powiedzieć idźcie jak najwyżej i znajdźcie jaskinie wysoko, gdzie możecie przechować jedzenie na co najmniej pięć lat najlepiej wziąć zapuszkowane jedzenie i wodę, żeby przetrwać te trudne chwile. Jeśli wasz budżet na to pozwala, to zalecam wyposażenie się 3 / 6

4 w tabletki przeciw promieniowaniu oraz biokombinezony Mogłem do was napisać używając innego imienia, ale już niczego więcej się nie boję Zapewniam was w 100%, że to się wydarzy. Są tylko cztery lata by przygotować się do końca finału Bazy wojskowe w Norwegii - widok z satelity. Bazy wojskowe w Norwegii. Powyższy list stanowi potwierdzenie proroctwa Izajasza (z około 2600 lat temu) na temat powrotu Planety Eris/Nibiru i zniknięcia bałwochwalczych religii: Wtedy pycha człowieka będzie poniżona, a upokorzona ludzka wyniosłość. Sam tylko Pan się wywyższy dnia owego, posągi zaś bożków całkowicie znikną (statuetki i malowane drewno używane przez ludzi włączając w to członków niektórych kultów Chrystusa, którzy przejęli babiloński poganizm do czczenia aniołów prowadzonych przez Enki/Azazela przyp. autora). Wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. Owego dnia człowiek wyrzuci kretom i nietoperzom bożki swe srebrne i bałwany złote, zrobione po to, by im cześć oddawał, gdy wejdzie między rozpadliny skalne i w szczeliny opoki ze strachu przed Panem, i przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię. (Księga Izajasza 2,17-21) Druga możliwość uniknięcia kataklizmu jest opisana w Biblii: Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego (planeta Eris/Nibiru, Planeta Krzyża przyp. autora), i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, 4 / 6

5 przychodzącego na obłokach niebieskich (statkach kosmicznych przyp. autora) z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.(mateusza 24, 30-31) Rysunki (oryginały i kopie wykonane 2000 lat temu) statków kosmicznych Jezusa/Enlila, rysunki pokazujące wznoszenie się (porwania) wybranych ludzi oraz ich powroty na Ziemię są obecnie ukrywane przez Watykan. Krypta Jezusa Chrystusa. Porwanie przez Obcych. Kilka dodatkowych uwag na posumowanie tego rozdziału: - To nie ja napisałem Biblię, pisma sumeryjskie, Księgę Henocha. - To nie ja namalowałem obrazy przedstawiające statki kosmiczne Anunnaki/Elohim w pobliżu Mesjasza Jezusa/Enlila. Oryginały tych rysunków są (przechowywane w Watykanie, natomiast ich liczne kopie znajdowane są na całym świecie. - Znalazłem i połączyłem te informacje ze sobą. Rozdział II Księgi Henocha Ten cytat jest dowodem faktu, że Księga Henocha jest częścią Starego Testamentu i była ona bardzo dobrze znana Mesjaszowi Jezusowi/Enlilowi i jego apostołom. Juda Apostoł cytuje niemal dokładnie jeden z fragmentów Księgi Henocha: Oto przychodzi On z dziesięcioma tysiącami świętych, aby dokonać sądu nad nimi i aby zniszczyć grzeszników, i aby złajać każdego, za to wszystko, co przeciwko Niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy.(księga Henocha 2, 1 w tłum. polskim 1, 9) 5 / 6

6 Również o nich prorokował siódmy po Adamie [patriarcha] Henoch, mówiąc: "Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu grzesznicy bezbożni".(list św. Judy 14-15) Rozdział III Księgi Henocha Chodzi o kontrolowanie i obserwację przez Anunnaki/Elohim wszystkich planet naszego układu słonecznego. Są doskonale świadomi wszystkiego co dzieje się na Ziemi: Popatrzcie na to wszystko, co dzieje się na niebie, jak światła nie zmieniają swego biegu, jak każde wschodzi i zachodzi zgodnie z porządkiem, każde w swoim czasie, nie zmieniając swych reguł. Popatrzcie na ziemię i zrozumcie na podstawie dokonanych od początku do końca na niej dzieł, że jak to wyraźnie widać, żadne z dzieł Boga się nie zmienia. Popatrzcie na lato i zimę, jak cała ziemia pełna jest wody, a chmury, rosa i deszcz pozostają na niej.(księga Henocha 3, 1-3, w tłum. polskim 2, 1-2) W kontekście obserwacji wszystkich aktywności na naszej planecie, najprawdopodobniej mają niezły ubaw obserwując opinie kilku ograniczonych umysłowo naukowców, którzy wciąż odrzucają ich istnienie oraz ich obecność na Ziemi w UFO. Naukowcy bronią się argumentami rażąco zaprzeczającymi obecnym badaniom na polu fizyki kwantowej np.: statki kosmiczne nie mogą przekroczyć prędkości światła, są zbyt ogromne odległości między planetami, UFO są samolotami, balonami meteorologicznymi, ptakami, iluzją, itp. Ich zachowanie jest podobne do zachowania chłopa z dowcipu: Wracając z górskiej wioski do miasta, chłop idzie do zoo i widzi żyrafę. Po przeanalizowaniu jej przez kilka godzin mówi z pewnością w głosie oraz z wyższością kogoś, kto wie wszystko o hodowli zwierząt: Takie zwierze nie istnieje! 6 / 6