TUTAJ ZACZYNA SIĘ KOLEJNE PÓŁ WIEKU POSTĘPU POSTĘP BEZ KOŃCA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TUTAJ ZACZYNA SIĘ KOLEJNE PÓŁ WIEKU POSTĘPU POSTĘP BEZ KOŃCA"

Transkrypt

1 TUTAJ ZACZYNA SIĘ KOLEJNE PÓŁ WIEKU POSTĘPU POSTĘP BEZ KOŃCA

2 Pięćdziesiąt lat temu założyciele PIC rozpoczęli doskonalenie trzody chlewnej pod względem zdrowia, jakości i wydajności. Dziś nasze produkty to złoty standard w zakresie genetyki trzody chlewnej na świecie. Andrew Melville Pierwszy prezes PIC, który pełnił tę funkcję do czasu nabycia przez Dalgety. Dzięki swojej wyjątkowej umiejętności łagodnego prowadzenia często chaotycznych działań zakulisowych, w tym niesfornego geniuszu dyrektora zarządzającego Kena Woolleya, Andrew zdaniem wielu założycieli stanowił o różnicy między sukcesem, a upadkiem fi rmy. Michael Nicholson Będąc kolejną osobą, która w zasadniczy sposób przyczyniła się do powstania fi rmy, Michael dysponował wyjątkową wiedzą na temat rozwoju produkcji trzody chlewnej. Jego zainteresowanie i doświadczenie w dziedzinie rolnictwa na świecie oraz zdolność do znajdowania praktycznych rozwiązań trudności operacyjnych okazały się nieocenione w pierwszych latach istnienia fi rmy. ZAŁ O Ż YCIELE PIC Ken Woolley Prawdziwy wizjoner PIC, którego wiedza i entuzjazm inspirowały wczesnych twórców fi rmy do dążenia do najwyższej innowacyjności i najlepszych wyników. Ken był jedną z pierwszych osób, które dostrzegły szansę, jakiej nie można było przeoczyć: Hodowcy mają świnie, ale nie mają bladego pojęcia o ich rozmnażaniu. Naukowcy wiedzą, jak to robić, ale nie mają świń, a są zbyt leniwi, aby opuścić swoje pracownie i je zdobyć i to jest właśnie miejsce dla nas! Douglas Thornton Jako ekonomista rolnictwa na Uniwersytecie w Reading, Douglas prowadził badania rozwoju przedsiębiorstw wśród hodowców trzody chlewnej w regionie Wallingford, by następnie utworzyć grupę badawczą zajmującą się trzodą, której część członków postanowiła założyć PIC. W roli sekretarza spółki podejmował czynności prawne podczas zakładania fi rmy i wspierał negocjowanie pierwszych zaciąganych przez nią pożyczek bankowych. Ben Boughton Założyciel i udziałowiec PIC, który wspierał budowanie fi rmy do czasu jej nabycia przez Dalgety w 1970 roku i który przez wiele lat służył jej swoją mądrą radą. Jednym z najwybitniejszych osiągnięć Bena było wygranie w 1972 r. umowy z Bułgarią. Michael Cook Michael, absolwent chemii Uniwersytetu w Cambridge i członek-założyciel PIC, poważnie zaangażował się w kontrolę fi nansów spółki w okresie początków działalności, służąc specjalistyczną wiedzą organizacji, która zawsze zdawała się cierpieć z powodu niedostatku środków.

3 Technologia PICtraq to największa genetyczna baza danych w branży. W tym ogromnym zbiorze danych zebranych ze stad zarodowych i namnażających na wszystkich kontynentach PIC przechowuje informacje, które mają zasadnicze znaczenie dla selekcji i rozmnażania najbardziej pożądanych cech. Zdrowie Choroby stanowią jeden z najważniejszych czynników ograniczających realizację potencjału genetycznego zwierząt. Poza korzyściami z punktu widzenia wydajności oraz zysków, jakie daje ochrona systemów produkcji wieprzowiny przed chorobami, opieka zdrowotna zapewnia humanitarną ochronę zwierząt przed cierpieniem z powodu chorób. Program Zdrowotny PIC bazuje na przyjętych standardach opieki nad zwierzętami oraz na innych zasadach, które rozwijały się od założenia fi rmy w 1962 roku. Aby wdrażać te zasady, dążymy do: Zakładania stad o wysokim statusie zdrowotnym w biologicznie bezpiecznych lokalizacjach. Ochrony stad przed chorobami poprzez przestrzeganie surowych norm biobezpieczeństwa. Stosowania systemów nadzoru i monitorowania w celu minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania infekcji do stad klientów. Realizacji planów awaryjnych na wypadek podejrzewanej obecności patogenu w celu przeciwdziała nia przenoszeniu się choroby. Utrzymywanie zdrowych stad umożliwia Baza danych obejmuje: Informacje dotyczące produktywności zbierane na wszystkich poziomach piramidy hodowlanej. Mięsność i jakość mięsa zwierząt zarodowych. 50-letnią tradycję efektywnego wykorzystania paszy na podstawie monitorowania spożycia w trakcie wzrostu. Markery genetyczne pozyskiwane w technologii PICmarq. Dane dotyczące wyników handlowych z programu GN Crossbred (wyniki produkcyjne krzyżówek w warunkach fermowych - komercyjnych). PICtraq łączy wszystkich przodków, dostarczając danych na temat produktywności i rodowodu oraz globalnego ruchu materiału genetycznego bezcennej wiedzy dla programu hodowlanego PIC stworzonego po to, by służyć producentom wieprzowiny na całym świecie. ujawnienie pełnego potencjału trzody chlewnej dla zyskownej produkcji. Zapewnia również humanitarną ochronę przed cierpieniem wywołanym chorobą. Oczywiście teraz wykorzystujemy również CBV, czyli wartość hodowlaną krzyżówek (GN Crossbred) do obliczania wartości hodowlanych knurów PIC. Ten innowacyjny system wykorzystuje własną testową produktywność loszki i knura oraz genotypy PICmarq i dodaje informacje uzupełniające z poziomu handlowego, oferując wszechstronną i szczegółową wiedzę na temat potencjalnej wydajności. Ponieważ wierzymy, że nie można ustawać w doskonaleniu się, prowadzimy ciągłe badania i rozwój, wraz z klientami PIC oraz w ramach własnych projektów, nieustannie dążąc do osiągania kolejnych celów na drodze do lepszej wydajności trzody chlewnej.

4 Dobra jakość produktów. Cenne doświadczenie. Oprócz pierwszorzędnych właściwości produktów wieprzowych dostarczanych do klientów, słowo jakość oznacza znacznie więcej dla PIC i naszych klientów. Podczas, gdy różne rynki lokalne wymagają różnych wskaźników jakości mięsa, każdy klient w każdym regionie czerpie korzyści z mniej wymiernych aspektów naszego zaangażowania. Obok silnej, zdrowej trzody chlewnej selekcjonowanej według najsurowszych kryteriów w celu zapewnienia przewidywalnej i efektywnej produkcji, zapewniamy klientom niezmiennie pozytywne relacje z naszą fi rmą od wprawnej obsługi klienta, po pomoc techniczną i wsparcie w dziedzinie badań i rozwoju, które wpływają korzystnie na zdrowie stad, efektywność działalności oraz zyskowność decyzji marketingowych Ponieważ nasza nazwa oznacza fi rmę doskonalącą trzodę chlewną (ang. Pig Improvement Company, PIC), nigdy nie będziemy całkowicie usatysfakcjonowani stanem branży, czy inwentarza. Niemniej jednak w ciągu 50 lat doskonalenia materiału genetycznego stworzyliśmy najlepsze na świecie linie hodowlane loszek i knurów, aby spełniać potrzeby naszych klientów. Budowanie lepszego jutra. Firma, która zrewolucjonizowała genetykę trzody chlewnej i poświęciła pięć dekad na doskonalenie branży i swoich produktów, nie ma zamiaru zwalniać tempa. Przyszłość doskonalenia trzody chlewnej to olbrzymie możliwości, które PIC będzie wykorzystywać z całą mocą, bazując na swojej z trudem wypracowanej pozycji lidera, która umożliwia: Wykorzystywanie doświadczenia zdobytego na rynkach, gdzie mamy ustaloną pozycję, w celu maksymalizacji olbrzymiego potencjału na rozwijających się rynkach Europy Środkowej i Azji, na których spożycie wieprzowiny jest wysokie, a nowoczesne technologie hodowlane trzody chlewnej są stosunkowo słabo rozwinięte. Zaspokajanie zapotrzebowania największych producentów trzody chlewnej na świecie w zakresie reproduktorów. Oferowanie różnorodnych linii hodowlanych dopasowanych do systemów produkcji na lokalnych rynkach, preferencji klientów dotyczących mięsa oraz klimatu. GP1080 Camborough46 Inwestowanie w badania i rozwój zdecydowanie większych środków, niż konkurencja, w celu dalszego doskonalenia linii genetycznych i umacniania przewagi konkurencyjnej. Od koncepcji do Camborough, do pozycji światowego lidera i dalej to wszystko w ciągu zaledwie 50 lat. Wyobraźmy sobie, co możemy zrobić w ciągu kolejnych 50 lat, przy naszym zaangażowaniu w nieprzerwane doskonalenie. GP1050 Camborough24 Loszki PIC Camborough stale osiągają najwyższą liczbę odsadzonych prosiąt na jeden miot, dając szybko rosnące, chude potomstwo, charakteryzujące się doskonałym wykorzystaniem paszy. Z Wallingford w świat. Nasiona postępu zostały zasiane jeszcze przed pierwszymi spotkaniami Grupy Badań Trzody Chlewnej Wallingford (ang. Wallingford Pig Study Group, WPSG) w 1955 roku, w pubie zwanym The White Hart. Jeszcze przed ofi cjalnym utworzeniem fi rmy Pig Improvement Company (PIC), pomysły pojawiające się podczas tych spotkań już ukazywały możliwości zrewolucjonizowania produkcji wieprzowiny na całym świecie. Grupa WPSG wdrażała koncepcje z całego świata, takie jak testowanie produktywności, czy stada o wysokim statusie zdrowotnym, nie tylko z korzyścią dla nowej fi rmy, ale ogółem, dla całej angielskiej branży trzody chlewnej. PIC426 PIC337 PIC PBZ PIC410 W kolejnych dekadach fi rma PIC ciężko pracowała, aby udostępnić korzyści płynące z dobrego stanu zdrowia trzody chlewnej, wysokiej jakości materiału genetycznego i wydajności produkcji krajom na całym świecie. Zasięg naszej działalności ciągle wzrasta. Różnorodność rynków lokalnych i wyzwania miejscowego klimatu wymagają solidnego i wszechstronnego podejścia do produkcji i wprowadzania na rynek mięsa wieprzowego. Mając 50-letnie doświadczenie w dziedzinie doskonalenia trzody chlewnej firma PIC jest przygotowana, gotowa i zdolna wspierać producentów wieprzowiny w optymalizacji ich działalności. Dla dowolnego celu hodowlanego lepszego dziennego przyrostu, dobrego wskaźnika wykorzystania paszy, przeżywalności, produkcji mięsa chudego, jakości mięsa i wielu innych PIC Sires to knury, które są stworzone, by to osiągnąć. Tak jak przyrzekamy, że nigdy nie ustaniemy w doskonaleniu trzody chlewnej, zobowiązujemy się również do kontynuowania poszukiwań w celu dostarczania kolejnym krajom, klientom i konsumentom korzyści z naszych najnowszych innowacji i zintegrowanych usług.

5 NASZE PIERWSZE PÓŁ WIEKU DOSKONALENIA 1955 Powstanie grupy Grupy Badań Trzody Chlewnej Wallingford (ang. Wallingford Pig Study Group) 1961 Pierwsze grupy dyskusyjne w pubie White Hart w Nettlebed, koncepcja PIC 1964 Powstaje koncepcja minimalnej zachorowalności Rodzą się pierwsze loszki Camborough Dzień Camborough w hotelu Waldorf Astoria w Londynie 1968 PIC Francja 1970 Dalgety nabywa PIC PIC Kanada 1977 JV Agroceres PIC w Brazylii programu Medicated Early Weaning (wspieranego medycznie wczesnego odsadzania) i Isolated Early Weaning (wczesnego odsadzania wraz z izolacją) 1973 PIC USA PIC Australia 1979 na rynek PIC327 PIC Portugalia 1981 na rynek Camborough Blue Dr Maurice Bichard zdobywa nagrodę Davida Blacka 1985 Wysyłka samolotem świń z USA do Chin w jednym transporcie PIC RPA 1983 na rynek Camborough 15 PIC zdobywa nagrodę RASE Technology Award PIC jako pierwsza stosuje selekcję pod kątem plenności 1988 Umowa z Kubą 1990 PIC jako pierwsza wykorzystuje badanie DNA do testu na obecność genu stresu (wrażliwości na halotan) 1993 PIC Kolumbia PIC Argentyna PIC UK otrzymuje nagrodę Queen s Award Powstaje Oklahoma Genetic Nucleus (Choate) 1995 na rynek Camborough 22 PIC Irlandia PIC Belgia PIC Włochy Udane próby zamrażania nasienia w RPA Gene Transfer Center w Szkocji i USA PIC nabywa NPD 1997 Consumer Group Worldwide European GN we Francji USA GN w Bluegrass, w stanie Kentucky 1999 Utworzenie nowej Canadian Genetic Nucleus (Aurora) 2003 Sireline GNXbred Żywienie FIRE (z rejestracją spożycia paszy) na fermach klientów 2009 Utworzenie nowej Genetic Nucleus (APEX) Rekordowa na świecie liczba świń (3.420) w samolocie jumbo jet z RPA na Mauritius 2005 PIC nabyty przez Genus plc 2011 Umowa z dystrybutorem tajskim 1959 Powstanie Federacji dla Dobrej Jakości Bekonu (ang. County Quality Bacon Federation) 1962 Ken Woolley wraz z rodziną przenoszą się na farmę Fyfi eld Wick i powstaje fi rma PIC 1967 Pierwszy transport do Francji 1969 Zapoczątkowanie stada zarodowego Daughter Nucleus Programu Zdrowotnego PIC 1972 PIC Niemcy PIC Meksyk Umowa z Bułgarią 1975 Ken Woolley zdobywa nagrodę Davida Blacka PIC zdobywa nagrodę Queen s Award 1978 Umowa z Porgen Ltda Chile 1980 Założenie w Japonii firmy Iwatani Camborough Company 1982 PIC Japonia PIC Chile 1986 PIC Peru PIC Nowa Zelandia PIC Hiszpania HUPIC JV w Chinach PIC kupuje Kleen Leen Genetics (USA) Pigtales system rejestrowania i analiz wprowadzony w PIC 1989 Umowa z Ukrainą 1991 PIC wprowadza metodę BLUP (najlepsza liniowa nieobciążona predykcja) do szacowania wartości hodowlanych 1994 Umowa z Rosją (OMSK) PIC Polska PIC Karaiby PIC Korea 1996 PIC Chiny PIC Czechy PIC Filipiny PIC wykorzystuje sondę DNA pod kątem zabarwienia skóry Utworzona piramida produkcji multi-site (w kilku lokalizacjach) w Oklahomie 1998 PICtraq PIC Grecja PIC Rumunia 2001 Umowa z dystrybutorem belgijskim Założenie PIC International Group plc PIC opracowuje 3 nowe markery wielkości miotu, odporności na choroby i jakości mięsa 2004 PIC kupuje Cotswold Swine Genetics 2006 Damline GNXbred PIC Rosja 2010 L&K Panels do selekcji genomicznej Utworzenie PIC Holandia Franchise Umowa z dystrybutorem wietnamskim Utworzenie PIC Bułgaria Franchise 2012 Obchody 50. rocznicy Wdrożenie jednostopniowej oceny genetycznej

6 Lepsza trzoda. Większy potencjał. PIC prowadziła branżę od czasów powojennych, kiedy trzoda chlewna rosła zbyt wolno i wymagała zbyt dużo paszy, do obecnego standardu zwierząt, nieporównywalnie zdrowszych, bardziej mięsnych, plenniejszych i wydajniejszych. Zajmując się tworzeniem dla świata lepszej trzody, PIC jednocześnie powiększała i ulepszała własną fi rmę. Przez 50 lat nasz sukces był budowany na fundamencie kluczowych zasad: Przywództwo w doskonaleniu materiału genetycznego. Nacisk na zdrowie zwierząt. Integracja obsługi ze współpracą z klientami. Selekcja zwierząt pod kątem wydajności hodowlanej. Zaawansowana technologia gromadzenia danych. Wszechstronność działania w celu spełniania kryteriów jakościowych różnych rynków lokalnych. Doskonalenie materiału genetycznego. PIC posiada podstawowe 17 linii populacyjnych na całym świecie, oferując potencjał doskonałej wydajności trzody i uzyskiwanych zeń produktów. Potencjał ten mierzony jest za pomocą informacji zgromadzonych w zastrzeżonej bazie danych genetycznych Genus PICtraq. Wydajność produkcji. Wielu hodowców trzody od lat wykorzystuje doskonalenie materiału genetycznego. Różnica w podejściu PIC polega na tym, że zamiast selekcjonować pojedyncze cechy, selekcjonujemy ich pełny zakres mając jeden nadrzędny cel poprawę wydajności. Nasi klienci mogą realizować potencjał tych cech dziedzicznych w obszarze wszystkich najważniejszych mierników efektywności: Zdrowie loch i ich potomstwa. Wydajność reprodukcyjna samic. Wydajność tuczna trzody. Jakość mięsa. Skład tusz. Poprzez uwzględnienie w analizach danych dotyczących wydajności handlowej krzyżówek, program GN Crossbred fi rmy PIC umożliwia rozmnażanie pod kątem wydajności, które jest dokładniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej. Wspomniane linie hodowlane umożliwiają naszej fi rmie spełnianie wymogów producentów i konsumentów wieprzowiny na rynkach lokalnych, dzięki czemu nasi klienci mogą korzystać z wartości genetycznej PIC w prowadzonej przez siebie działalności szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Zintegrowane usługi. Współpraca PIC z klientami oraz nasze wszechstronne zaangażowanie w ich działalność mają na celu osiągnięcie jak najlepszego stanu zdrowia stada, wydajności produkcji i zróżnicowania konkurencyjnego produktów wieprzowych. Dzięki relacjom budowanym przez lata, a nawet dekady, personel PIC, od kierowników ds. kluczowych klientów po serwisantów, zdobywa informacje z pierwszej ręki na temat działalności każdego klienta i jego konkretnych potrzeb. Pracując w terenie z rolnikami i kierownikami produkcji w dłuższym okresie, zdobywamy wiedzę potrzebną, aby ułatwić im koncentrację na najistotniejszych sposobach podnoszenia wydajności. Niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie prowadzą swoją działalność, jakie są wymagania na ich lokalnym rynku i przed jakimi wyzwaniami stają, klienci PIC wiedzą, że mówimy ich językiem.

7 PIC Polska Sp. z o.o. Wazów 8a, Warszawa tel. 22/ fax. 22/ Pig Improvement Company. All rights reserved.