Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2)"

Transkrypt

1 Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Materiał z cyklu Lustra świata na IV etapie nauczania obejmuje 600 godz. języka polskiego, w tym 360 godz. do zakresu podstawowego (minimum programowe) oraz 240 godz. do zakresu rozszerzonego (R). W klasie IV OSSP przewidziano ok. 200 godzin zajęć. CZĘŚĆ PIERWSZA Starożytność (ok. 58 godzin) Pierwsze spojrzenie: 1. Twoja cywilizacja ma wiele korzeni (wierzenia starożytnych Greków, typologia mitów) (2) Dzieła i arcydzieła zwierciadła rzeczywistości 2. Gilgamesz fr. (3 + 1R) Człowiek zbuntowany wobec własnego losu Wędrowanie oswajaniem przestrzeni świata (Sztandar z Ur fr.; Homer, Iliada fr.; Mircea Eliade, Chaos i kosmos fr.) Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito (sztuka interpretacji liryka) Mit jako narracja znacząca (J. Campbell, Potęga mitu; Z. Herbert, Labirynt nad morzem fr.) 3. Owidiusz, Metamorfozy fr. (1 + 1 R) Od Narcyza do narcyzmu (Bolesław Leśmian, Dziewczyna przed zwierciadłem) Ćwiczenia w opisywaniu dzieła sztuki: Michelangelo Merisi da Caravaggio, Narcyz Późniejsze (re)interpretacje archetypu Narcyza (Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Narcyz; Salvador Dali, Metamorfoza Narcyza) 4. Mitologiczna funkcja mediów tabloidowych. Czytanie ze zrozumieniem (2) 5. Platon, Państwo fr. (3 + 2 R) Plotyn, Enneady fr. Klasyczny ideał piękna i odniesienia do niego w kulturze współczesnej (Mieczysław Jastrun, Mit śródziemnomorski. Eros fr.) 6. Wergiliusz, Georgiki fr. (2 + 2 R) Miłość i śmierć dwa odwieczne tematy sztuki (Jacek Malczewski, Orfeusz i Eurydyka) Samotność artysty Współczesne nawiązania do losów Orfeusza i Eurydyki (Safona, [Gdy spoczniesz kiedyś w grobie ]; Jacek Trznadel, Spojrzeć na Eurydykę fr.); Rainer Maria Rilke, Sonety do Orfeusza; Jonasz Kofta, Wołanie Eurydyki) 1

2 7. Sofokles, Antygona (przypomnienie), Król Edyp (6 + 2 R) Mit jako tłumaczenie sensu znaczeń Konflikt tragedia. Sytuacja bez wyjścia? Mediacja Kobiety. My przecie słabe Aktualizacja starożytnego wzorca Czesław Miłosz, Antygona fr. Narodziny teatru i dramatu Początki sztuki aktorskiej Edyp jako archetyp człowieka Przeklęty i ze złych rodziców zrodzony. Wolność czy przeznaczenie? Król Edyp jako tragedia poznania Hybris według starożytnych Greków Od starożytnych misteriów do współczesnych reality show dramy uczniów 8*. Horacy, Ody (2 R) Poezja Horacego wyrazem stoickich i epikurejskich fascynacji autora (Oda II 3; Oda I 9; Oda III 30) Motyw nieprzemijalności sławy poetyckiej Dialog artystów ze stoicyzmem i epikureizmem (Jan Kochanowski, Pieśń XX; Kazimierz Wierzyński, Szumi w mej głowie; Édouard Manet, Śniadanie na trawie; Zbigniew Herbert, Do Marka Aurelego) 9. Powtórzenie wiadomości o antyku (1 + 1 R) 10. Związki frazeologiczne i ich typy (1) 11. Księga Psalmów fr. (2 + 1 R) Biblia księga ksiąg Psalmy: liryczna potrzeba rozmowy z Bogiem (Psalm 69; Psalm 130; Psalm 148) Biblijny wzorzec i późniejsze nawiązania (Hendrick ter Brugghen, Dawid grający na harfie; Tadeusz Nowak, Psalm zabandażowany) 12. Pieśń nad Pieśniami fr. (2 + 1 R) Hebrajski wzór pieśni erotycznej Na czym polega poetyckość Biblii? (Zbigniew Kubiak, Poezja Biblii fr.) *Współczesne inspiracje tekstem Pieśni nad Pieśniami (Wiliam Russel-Flint, Pieśń nad Pieśniami) 13. Księga Hioba fr. (2 + 1 R) Trudna nauka potrzeby pokory dawniej i dzisiaj (Gaspare Traversi, Hiob wyszydzany przez żonę) Filozoficzne rozważania o granicy dobra i zła ( Tadeusz Różewicz, Widziałem Go; Northrop Frye, Wielki Kod. Biblia i literatura fr.; Leszek Kołakowski, Job, albo Antynomie cnoty fr.) 14. Księga Koheleta (2) Motywy wanitatywne nie tylko w Biblii Edward Munch, Łoże śmierci (Gorączka) 2

3 Prawdziwa mądrość nie przemija, czyli o biblijnych refleksjach na temat życia (Czesław Miłosz, Piosenka; Anna Kamieńska, Twarze Księgi. Kohelet, czyli prorok Wątpienia fr.) 15. Apokalipsa św. Jana (2 + 1 R) Kiedyś nadejdzie koniec świata, czyli człowiek wobec Sądu Ostatecznego *Idea sprawiedliwości Bożej w różnych religiach (Koran) Współczesne obrazy nieba jako miejsca wiecznego kontaktu z Najwyższym (Jan Lebenstein, Jeźdźcy Apokalipsy; Marta Deskur, Nowe Jeruzalem; Zbigniew Herbert, Sprawozdanie z raju; Anna Świderkówna, Biblia a człowiek współczesny fr.) 16. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata (4 + 3 R) Mistrzów trzech, czy tylko jeden? Moskwa miasto z piekła rodem Nie ma Małgorzaty, jest gospodyni balu u Szatana W poszukiwaniu gatunkowych źródeł; między apokryfem a groteską Motyw szatana w Mistrzu i Małgorzacie oraz innych tekstach kultury (Johann Wolfgang Goethe, Faust fr.; Hieronim Bosch, Kuszenie św. Antoniego) Co jest źródłem zła w świecie? (Tadeusz Różewicz, Unde malum?; Czesław Miłosz, Unde malum?) 17. Funkcje języka i teoria aktów mowy (1) 18. Podsumowanie wiadomości z Biblii (1 + 1 R) 19. Praca klasowa z omówieniem (3) Nie tylko do matury (1 + 1 R) 20. Głosy o epoce (Mieczysław Jastrun, Mit śródziemnomorski fr.; Grecy smutni i piękni. Rozmowa z Zygmuntem Kubiakiem, autorem Mitologii Greków i Rzymian fr.) 21. Mój projekt (np. Pokolenie internetu wobec dziedzictwa starożytności) Średniowiecze (ok. 37 godzin) Pierwsze spojrzenie: 1. W cieniu gotyckich katedr. Niepokoje średniowiecza (2) Dzieła i arcydzieła zwierciadła rzeczywistości 2. Dante Alighieri, Boska Komedia fr. (4 R) Wędrówka jako droga do doskonalenia i poznania. Symboliczny sens wędrówki Dantego po zaświatach Boska komedia a nauka św. Tomasza z Akwinu (Summa teologiczna fr.) Motyw piekła w średniowiecznej literaturze i sztuce Piekło współczesności (Zbigniew Herbert, Co myśli Pan Cogito o piekle; U. Eco, Imię róży fr.) *Animowany film Piekło Dantego (2010) projekcja i omówienie 3

4 3. Dzieje Tristana i Izoldy (3 + 1 R) Prawa miłości według współczesnych nastolatków, św. Augustyna i średniowiecznej legendy. św. Augustyn, Wyznania fr.) Rola kobiety w wiekach średnich wobec realiów epoki Sposób wyrażania miłości w sztuce średniowiecznej i współczesnej (R. Magritte, Kochankowie) Etos rycerski Gra z tradycją rycerską w literaturze postmodernistycznej (Italo Calvino, Rycerz nieistniejący) 4. Obyczajowość średniowieczna w kontekście Odległego zwierciadła Barbary W. Tuchman (1) 5. Święty Franciszek, Pochwała stworzenia (2 R) Dylemat być czy mieć dawniej i współcześnie. Franciszkanizm. Natura kontra cywilizacja. Pieśń słoneczna wobec idei teocentryzmu; Leopold Staff, Biedaczyno asyski!; Brat Słońce, siostra Księżyc, reż. Franco Zeffirelli) Życie św. Franciszka na freskach Giotta di Bondone (Giotto di Bondone, Wypędzenie demonów z Arezzo) 6. Jak kształtował się język polski? Archaizmy (2) 7. Bogurodzica (2) Rola Bogurodzicy jako carmen patrium w początkach polskiego piśmiennictwa. Deesis w pieśni religijnej i ikonografii Średniowieczna i XX-wieczna poetycka modlitwa do Bogarodzicy (Krzysztof Kamil Baczyński, Modlitwa do Bogarodzicy) 8. Posłuchajcie, bracia miła (2 + 1 R) Matka Boża w sztuce średniowiecza Gotyckie katedry a kult maryjny Inspiracje apokryficzne w sztuce współczesnej (Max Ernst, Madonna karcąca Dzieciątko ; Stanisław Grochowiak, Bellini. Pieta) Sztuka interpretacji malarstwo 9. Legenda o świętym Aleksym fr. (2 R) Średniowieczna asceza w legendzie, biografiach świętych i w utworach współczesnych (Święty Aleksy, Człowiek Boży; Kazimiera Iłłakowiczówna, Opowieść małżonki świętego Aleksego fr.; Stefan Chwin, Złoty Pelikan fr.) Parenetyczny charakter literatury średniowiecznej Vanitas, czyli ziemskie marności 10. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią (2 R) Dydaktyzm i satyra w Rozmowie mistrza Polikarpa ze Śmiercią Alegoria w literaturze, malarstwie i teatrze średniowiecza Fascynacja śmiercią w średniowieczu, zmagania ze śmiercią we współczesnej poezji, malarstwie i filmie (Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, XVI; Siódma pieczęć, reż. Ingmar Bergman) 4

5 11. Albert Camus, Dżuma (5 + 1 R) Sprawdzenie znajomości lektury Szczęście w czasach zarazy Dżuma jako metafora. Powieść wobec średniowiecznych przypowieści Filozofia Camusa humanizm heroiczny Bakcyl dżumy nie umiera nigdy zagrożenia współczesności Triumf śmierci w sztuce (P. Bruegel, Tryumf śmierci; Ernest Bryl, *** [Albertowi Camus]) 12. Powtórzenie wiadomości o średniowieczu (1 + 1 R) 13. Praca klasowa z omówieniem (3) Nie tylko do matury (1 + 1 R) 14. Głosy o epoce (Henryk Samsonowicz, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość fr.; Norman Davies, Medium. Wieki średnie fr.) 15. Mój projekt (np. przygotowanie inscenizacji misterium Mikołaja z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim). Wprowadzenie do epoki: 1. Przebudzenie wiary w człowieka (2) CZĘŚĆ DRUGA Renesans (ok. 44 godziny) 2. Recepcja renesansu w epoce współczesnej (1) Dzieła i arcydzieła zwierciadła rzeczywistości 3. Giovanni Pico della Mirandola, O godności człowieka fr. (1) Michał Anioł Buonarroti, Stworzenie Adama Koncepcja godności człowieka ( Paul Oskar Kristeller, Renesansowa koncepcja godności fr.) 4. Francesco Petrarka, Sonety do Laury (4 R) Sztuka renesansu malarstwo i rzeźba Sztuka renesansu architektura Kobieta w sztuce renesansu Erotyk, czyli dlaczego poezja jest nieśmiertelna (np. Julian Przyboś, Daleka, co noc bliższa; Rafał Wojaczek [Dla ciebie piszę miłość ]) 5. Giovanni Boccaccio, Sokół fr. (3 R) Łukasz Górnicki, Dworzanin polski fr. Janusz Pelc, Literatura popularna i elitarna w czasach renesansu fr. Dekameron w adaptacjach filmowych 5

6 6. William Szekspir, Makbet (5 + 2 R) Teatr elżbietański i dramat szekspirowski Tajemnica zła tkwiącego w człowieku Lady Makbet odbiciem prawdziwej męskości Scena świata? Świat sceną? Motyw theatrum mundi Symbolika w Makbecie lustro ukrytych znaczeń John Singer Sargent, Ellen Terry jako Lady Makbet Tron we krwi japoński Makbet Makbet w lustrze kultury współczesnej (najnowsze inscenizacje teatralne: fragmenty spektakli, recenzje i komentarze) 7. Praca klasowa z omówieniem: uniwersalność dramaturgii Szekspira (na przykładzie utworów znanych z gimnazjum i szkoły średniej) (3) 8. Jan Kochanowski, Pieśni (3) Renesansowy obraz Boga Stwórcy oraz człowieka (Jan Kochanowski, Pieśń XXV) Horacy, Pieśń I naśladowanie antycznych wzorów w epoce renesansu Współczesne widzenie Boga Bolesław Leśmian, Boże pełen w niebie chwały; Jan Twardowski, Świat; Bóg jest matematyką. Rozmowa z profesorem Michałem Hellerem, księdzem, kosmologiem i matematykiem Światopogląd renesansowy w kontekście Pieśni IX Jana Kochanowskiego i Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja fr. Wizja życia w oczach artysty Herbert nieznany. Rozmowy fr. Dydaktyzm literatury renesansowej Pieśń V Jana Kochanowskiego XX-wieczna liryka patriotyczna (Władysław Broniewski, Bagnet na broń) Patriotyzm w sztuce współczesnej 9. Język lustrem kultury: retoryczność Kazań sejmowych P. Skargi; redakcja tekstu (2) 10. Jan Kochanowski, Treny (4 + 2 R) Człowiek i artysta w obliczu nieszczęścia, czyli poetyckie świadectwa dramatu i kunsztu (Jan Kochanowski, Tren IX; Tren X; Tren XI; Tren XIX albo Sen fr.; Tadeusz Gadacz, O umiejętności życia) Cnota w filozofii i sztuce Motyw snu w sztuce renesansu Toposy figury myśli i wyobrażeń Motyw zaświatów we współczesnych tekstach kultury (Czesław Miłosz, Jasności promieniste; Jan Twardowski, W niebie; Bolesław Miciński, Podróże do piekieł fr.) Ludzkie przygody ludzkie noś cykl poetycki figurą kondycji ludzkiej 11. Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów fr. (2) Skarga, błaganie, dziękczynienie. Uniwersalny wymiar biblijnej liryki (Psalm 91; Psalm 115 w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego; Zygmunt Krasiński, Psalmy przyszłości fr.) Cechy poezji hebrajskiej (Anna Świderkówna, Poetyckość Księgi Psalmów fr.) Przekłady i parafrazy Psalmu I 6

7 12. Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonety (2) Życie jako walka i zmaganie ( Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego; Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziem z szatanem, światem i ciałem; Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego) Życie ludzkie jako żeglowanie Obraz natury ludzkiej Czesław Miłosz, Do mojej natury 13. Ryszard Kapuściński, Cesarz (5 R) Etiopski cesarz, jego dwór i społeczeństwo (Ryszard Kapuściński, Cesarz; Wojciech Jagielski, Igrzyska w krainie makabry) Obraz władzy we fragmencie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego i we fragmencie Księcia Niccolo Machiavellego Wobec legendy artysty Artur Domosławski, Kapuściński non-fiction fr. 14. Typy błędów językowych (1) 15. Powtórzenie wiadomości z renesansu (1 + 1 R) Nie tylko do matury (1R) 16. Mój projekt (np. znaczenie kompozycji w malarstwie renesansowym; architektura renesansowa; antyk w kostiumie chrześcijańskim) Pierwsze spojrzenie: 1. Kultura epoki kontrastów (2) 2. Recepcja baroku głosy o epoce (1) Barok (ok. 38 godzin) Dzieła i arcydzieła zwierciadła rzeczywistości 3. Jan Andrzej Morsztyn, wybór poezji (3 R) Konceptyzm. Literackie zaloty w konwencji XVII-wiecznego dworu (Jan Andrzej Morsztyn, Niestatek; Niestatek II; O swej pannie; Desperacyja; Do panny; Do jednej) Poezja światowych rozkoszy Anna Nikliborcowa Literatura Francji feudalnej fr. Zawiłości natury człowieka (Jan Twardowski, Poczekaj) Konwencja żartu (Zygmunt Waliszewski, Wyspa miłości) 4. Daniel Naborowski, wybór poezji (3 R) Zachwianie wiary w ład i harmonię świata w poezji i filozofii (Daniel Naborowski, Krótkość żywota; Do Anny; Marność; Blaise Pascal, Myśli fr.; Zbigniew Morsztyn, Emblema 47) Obraz świętego (Michelangelo Merisi da Caravaggio, Św. Hieronim) Taniec śmierci jako popularny motyw sztuki baroku Poezja współczesna wobec przemijania (Jarosław Marek Rymkiewicz, Wiersze Daniela Naborowskiego sławnego czasu swego poety fr.) 7

8 5. Samuel Twardowski, Nadobna Paskwalina fr. (4 R) Między mistycyzmem a zmysłowością. Obraz kobiety w literaturze baroku Kobieta w malarstwie Rubensa (Peter Paul Rubens, Toaleta Wenus; Batszeba przy fontannie; Wenus z lustrem) Wobec względności norm piękna (Wisława Szymborska, Kobiety Rubensa) Sztuka interpretacji rzeźba barokowa 6. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki fr. (3) Literackie i malarskie portrety Sarmatów. Obyczajowość szlachecka (Jan III Sobieski, Listy do Marysieńki fr.; Franciszek Dionizy Kniaźnin, Do wąsów) Literatura wobec stereotypów narodowych (Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk fr.; Jacek Kaczmarski, Dobre rady pana ojca) 7. Wacław Potocki, wybór poezji (4R) Obraz Polaków w kontekście wierszy Potockiego (Wacław Potocki, Kto mocniejszy ten lepszy fr.; Zbytki polskie fr.; Niech śpi pijany) Polacy w karykaturze (instalacje grupy twożywo, Strzały na mieście; rysunek satyryczny Henryka Sawki) Postawy wobec innych (Ernest Bryll, *** [Śpi świat pijany ]; Dorota Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną fr.) 8. Kultura języka etykieta językowa w dobie baroku i we współczesnym języku polskim; etykieta; problem własności intelektualnej (3) 9. Miguel de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy fr. (5) Idealizm i donkiszoteria. Fikcja, parodia i groteska Kultura baroku w Hiszpanii (El Greco, Pogrzeb hrabiego Orgaza) Don Kichot w sztuce (Honoré Daumier, Don Kichot; Lorenzo Coullaut Valera, Don Kichot i Sancho Pansa) Racjonalizm w filozofii Kartezjusza, powieści Cervantesa i rozważaniach Pana Cogito (Kartezjusz, Rozprawa o metodzie; Zbigniew Herbert, O dwu nogach Pana Cogito) 10*. Włodzimierz Odojewski, Oksana (4 R) Reinterpretacja mitu o Admecie i Alceste w Oksanie Relatywizm wartości Kobieta ofiara w patriarchalnej wyobraźni kulturowej Miłość jako droga przezwyciężania fatalizmu dziejów Tradycja barokowa w powieści człowiek wobec przemijania (Marc Chagall, Kuglarz) 11. Podsumowanie wiadomości z baroku (1+ 1R) 9. Praca klasowa z omówieniem (3) Nie tylko do matury (1R) 15. Mój projekt (W jaki sposób odnaleźć ducha epoki w barokowym kościele?; współczesność wobec baroku; barok wobec poprzednich epok) 8

9 Oświecenie (ok. 28 godzin) Pierwsze spojrzenie: 1. Wiek rozumu (2) Dzieła i arcydzieła zwierciadła rzeczywistości 2*. Wolter, Kandyd, czyli Optymizm fr. (3 R) Od naiwnego do krytycznego pojmowania rzeczywistości (filozofia oświecenia; Immanuel Kant, Co to jest Oświecenie? fr.; Wisława Szymborska, Głos w sprawie pornografii) 3. Ignacy Krasicki, Świat zepsuty (3) Król jako mecenas sztuki Oceny rzeczywistości oświecenia dokonane przez autorów XVIII w. (Adam Naruszewicz, Balon; Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski fr.) Sztuka interpretacji malarstwo (William Hogarth, Uwiedzenie: Przed; Uwiedzenie: Po) Poetycki sposób komentowania rzeczywistości (Czesław Miłosz, Zaklęcie) 4. Obraz Polski i Polaków doby oświecenie we współczesnych tekstach historycznoliterackich (1) 5. Ignacy Krasicki, Monachomachia fr.(2 + 1 R) Dydaktyczne walory śmiechu (Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki fr.) Parodia jako krytyczna ocena pierwowzoru (Torquatto Tasso, Jerozolima wyzwolona fr.; W. Gombrowicz, Ferdydurke fr.) Komedia slapstickowa 6. Rola komunikatu językowego we współczesnych tekstach kultury (1) 7*. Franciszek Karpiński, Sielanki (3 R) Wzór poetyki sentymentalnej na przykładzie sielanki (Laura i Filon fr.; Do Justyny. Tęskność na wiosnę) Puławy centrum sentymentalizmu polskiego Sztuka rokoka Nicolas Lancret, Huśtawka Krytycznie o sentymentalnym sposobie pisania (Konstanty Ildefons Gałczyński, Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić Filona i Laurę i dobrze poinformowanego faceta) 8. Stanisław Lem, Solaris (4) Człowiek wobec teorii poznania (Jerzy Jarzębski, Wszechświat Lema fr.; Andrzej Stoff, Powieści fantastycznonaukowe Stanisława Lema fr.) Dlaczego kochamy Innego? (Istvan Csicsery-Ronay Jr., Obcy u Lema fr.; Piotr Krywak, Problematyka miłosna w twórczości Stanisława Lema fr.) Gatunki literatury fantastycznej 9

10 Teatr robotyczny O potrzebie poznania Innego w sobie (Marcin Świetlicki, Korespondencja pośmiertna) 9. Funkcje języka w kontekście mówionej i pisanej odmiany polszczyzny; style funkcjonalne polszczyzny (2) 10. Podsumowanie wiadomości z oświecenia (1 + 1 R) 11. Praca klasowa z omówieniem (3) 12. Praca z tekstem współczesnym: Jarosław Marek Rymkiewicz, Pospólstwo fr. (1) Nie tylko do matury (1R) 12. Mój projekt (Tabula rasa zdobywanie wiadomości na temat określonych zagadnień: muzyka Mozarta; kościół w Dukli; Sofiówka; Izabela Czartoryska; pałac w Natolinie; encyklopedyści; Sejm Wielki; obiady czwartkowe) 10

Do programu zostaną włączone filmy, spektakle, wystawy w zależności od aktualnego programu kin, teatrów i muzeów.

Do programu zostaną włączone filmy, spektakle, wystawy w zależności od aktualnego programu kin, teatrów i muzeów. 1 Rozkład materiału i liczba godzin lekcyjnych do podręcznika Lustra świata cz. 1 Klasa I,sem.1 2017/18 Zawiera lekcje dodatkowe (oznaczone gwiazdką *),których zrealizowanie zależy od decyzji nauczyciela;

Bardziej szczegółowo

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC SPIS LEKTUR Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC Lektury w klasie 1 technikum 2014/15 STAROŻYTNOŚĆ: 1. Iliada

Bardziej szczegółowo

LUSTRA ŚWIATA. język polski PODRĘCZNIK. część 2. zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum. online. Język polski w ćwiczeniach

LUSTRA ŚWIATA. język polski PODRĘCZNIK. część 2. zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum. online. Język polski w ćwiczeniach język polski LUSTRA ŚWIATA zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum PODRĘCZNIK część 2 Język polski w ćwiczeniach online Oferta: sklep.wsip.pl Autorzy: Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej

Bardziej szczegółowo

NOWE LUSTRA ŚWIATA. język polski. zakres podstawowy i rozszerzony l ice um i te c h n i ku m ZGODNY Z WYMAGANIAMI 2015. podręcznik.

NOWE LUSTRA ŚWIATA. język polski. zakres podstawowy i rozszerzony l ice um i te c h n i ku m ZGODNY Z WYMAGANIAMI 2015. podręcznik. NOWE LUSTRA ŚWIATA język polski zakres podstawowy i rozszerzony l ice um i te c h n i ku m od ZGODNY Z WYMAGANIAMI 2015 podręcznik część 2 Autorzy: Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY II DO LISTOPADA 2016 ROKU

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY II DO LISTOPADA 2016 ROKU ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY II DO LISTOPADA 06 ROKU 49. Oświecenie wiek rozumu; Wprowadzenie do epoki () I.3.) II 50. Od naiwnego do krytycznego pojmowania rzeczywistości Kandyd Woltera w kontekście filozofii

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy

Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/ Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy Zagadnienia egzaminacyjne z j. polskiego dla kl. 3f semestr letni 2014/15 1. Ferdydurke W. Gombrowicza styl, język, pojęcie formy 2. Ferdydurke W. Gombrowicza jako powieść awangardowa 3. Granica jako powieść

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

NOWE LUSTRA. j zyk polski. zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum ZGODNY Z WYMAGANIAMI. podr cznik

NOWE LUSTRA. j zyk polski. zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum ZGODNY Z WYMAGANIAMI. podr cznik NOWE LUSTRA WIATA j zyk polski zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum ZGODNY Z WYMAGANIAMI od 2015 podr cznik cz 1 Autorzy: Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. I STAROŻYTNOŚĆ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej technikum. Wymagania na ocenę dopuszczającą. : I STAROŻYTNOŚĆ Sinusoidę Krzyżanowskiego: następstwo epok literackich i czas ich trwania. 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Język polski poziom podstawowy klasa I liceum Rozkład materiału cz. 2

Język polski poziom podstawowy klasa I liceum Rozkład materiału cz. 2 Język polski poziom podstawowy klasa I liceum Rozkład materiału cz. 1 Numer i temat lekcji Zagadnienia Liczba godzin 69. i 70. U progu czasów nowożytnych nazwa i ramy czasowe epoki, przemiany społeczne

Bardziej szczegółowo

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC SPIS LEKTUR Klasy 1-4 technikum 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC STAROŻYTNOŚĆ: 1. Iliada i Odyseja Homera- powtórzenie z gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Rola karykatury w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozważ problem na wybranych

Bardziej szczegółowo

LUSTRA ŚWIATA. język polski PODRĘCZNIK. część 1. zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum. online. Język polski w ćwiczeniach

LUSTRA ŚWIATA. język polski PODRĘCZNIK. część 1. zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum. online. Język polski w ćwiczeniach język polski LUSTRA ŚWIATA zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum Język polski w ćwiczeniach online Oferta: sklep.wsip.pl PODRĘCZNIK część 1 Autorzy: Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Lp. Moduł Dział Temat Liczba godzin Zakres treści

Lp. Moduł Dział Temat Liczba godzin Zakres treści Bożena Lemańczyk Pestka Wynikowy plan nauczania uwzględniający założenia podstawy programowej przedmiotu język polski i treści programu nauczania nr DKOS 4015 143 / 02 klasa I technikum (3 godziny tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Realizacje/Treści programowe. Planowane osiągnięcia Nauczyciel Realizato- -rzy Data Realizowane zagadnienia, Problemy treści

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 Literatura: 1. Literacki wizerunek dziecka. Przedstaw różne ujęcia tematu, analizując wybrane utwory. 2. Bohaterowie

Bardziej szczegółowo

SPIS. treści. Non omnis moriar Spotkanie z kulturą świata starożytnego Mitologiczny świat bogów, herosów i ludzi

SPIS. treści. Non omnis moriar Spotkanie z kulturą świata starożytnego Mitologiczny świat bogów, herosów i ludzi SPIS treści Od autorów...11 Budowa rozdziału...12 Non omnis moriar Spotkanie z kulturą świata starożytnego...16 1. Mitologiczny świat bogów, herosów i ludzi g To już znasz....17 g Dialogi z tekstem, dialogi

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Klubu Książki

Spis lektur Klubu Książki Spis lektur Klubu Książki Lp. Autor Tytuł Sygnatura 1. Kwiatki świętego Franciszka 1963 2. Balzac Honore Ojciec Goriot 2139 3. Balzac Honore Ojciec Goriot 2138 4. Balzac Honore Ojciec Goriot 2235 5. Balzac

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012

Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012 Zakres materiału do testu sumującego z języka polskiego w klasie I poziom podstawowy i rozszerzony rok szkolny 2011/2012 Starożytność. Grecja i Rzym. - Homer, Iliada (fragmenty) - wybór mitów greckich

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł.

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł. Klub Książki koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF Lp. Autor Tytuł Sygnatura 1 / 90 1. 1. Kwiatki świętego Franciszka 1963 1. 2. Balzac

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z planem wynikowym Nowe lustra świata cz. 1

Rozkład materiału z planem wynikowym Nowe lustra świata cz. 1 Rozkład materiału z planem wynikowym Nowe lustra Rozkład materiału nie uwzględnia edukacji filmowej i teatralnej, która realizowana jest w klasie 1. Oznaczenia w tabeli: zakres podstawowy; zakres rozszerzony;

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWEM WYRAŻONE BIBLIA. Wstęp. Różne perspektywy mówienia o literaturze i języku. Biblia, czyli księgi

Spis treści SŁOWEM WYRAŻONE BIBLIA. Wstęp. Różne perspektywy mówienia o literaturze i języku. Biblia, czyli księgi Wstęp SŁOWEM WYRAŻONE Różne perspektywy mówienia o literaturze i języku Literatura z perspektywy historycznoliterackiej... 11 Literatura z perspektywy rodzajów i gatunków literackich... 13 Leopold Staff,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LEKTUR DLA KLAS GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYKAZ LEKTUR DLA KLAS GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 H. Sienkiewicz Quo vadis marzec 2016 r. I a A. Fredro Zemsta kwiecień 2016 r. W. Szekspir Romeo i Julia maj 2016 r. WYKAZ TEKSTÓW ZAMIESZCZONYCH W PODRĘCZNIKU Owidiusz Przemiany. Biblia (Księga Rodzaju

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Literatura 1. Różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Znak w tradycji, kulturze języku

Znak w tradycji, kulturze języku Bloki tematyczne Znak w tradycji, kulturze języku Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą z języka polskiego dla klasy pierwszej XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego W Warszawie

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy w całości,

Poziom podstawowy w całości, Lektury do matury Poziom podstawowy w całości, Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny); *Bogurodzica; Lament świętokrzyski; *Jan Kochanowski wybrane pieśni, treny (inne

Bardziej szczegółowo

Tematy egzaminu ustnego z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010

Tematy egzaminu ustnego z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010 Tematy egzaminu ustnego z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010 ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Katastroficzna wizja świata w poezji i w malarstwie czasów wojny. Omów na wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA 1. Katastrofizm w literaturze XX wieku. Przedstaw jego wyróżniki, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski:

Wymagania edukacyjne język polski: Wymagania edukacyjne język polski: Uczeń celujący spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą oraz: twórczo rozwija swoje zdolności, umie samodzielnie zdobywać wiadomości, systematycznie wzbogaca swą wiedzę

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Literatura: 1. Zainteresowanie wsią i ludowością. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych utworach literatury polskiej. 2. Satyra i

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2010/2011 I. LITERATURA 1. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2011/2012 I. LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i antycznych

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego I. LITERATURA -MAJ 2011-1. Bohaterowie literatury XIX i XX w. Porównaj ich system wartości odwołując się do 2. Wizerunek rycerza w literaturze.

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2011 JĘZYK

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2011 JĘZYK y prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2011 JĘZYK 1. Język Twoich rówieśników. Scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego. 2. Stylizacja gwarowa. Przedstaw jej

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2008/2009:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2008/2009: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2008/2009: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z kreacjami bohaterów literatury XIX i początku XX wieku. 2. Awangarda w XX i XXI w. Omów

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura Tematy ustnych prezentacji maturalnych z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura 1. Antyczne inspiracje w literaturze współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LEKTUR rok szkolny 2016/2017

WYKAZ LEKTUR rok szkolny 2016/2017 WYKAZ LEKTUR rok szkolny 2016/2017 GIMNAZJUM KL. I A i I B Sofokles - Antygona D. Terakowska - Samotność bogów K. Dickens - Opowieść wigilijna K. Siesicka - Zapałka na zakręcie H. Sienkiewicz - Quo vadis

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

*Jan Kochanowski wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm; Adam Mickiewicz sonety, Romantyczność, *Dziadów część III, *Pan Tadeusz;

*Jan Kochanowski wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm; Adam Mickiewicz sonety, Romantyczność, *Dziadów część III, *Pan Tadeusz; Czasopisma Obowiązuje klasy pierwsze od 2012/2013 r. Lista lektur - poziom podstawowy Sofokles Antygona lub Król Edyp; *Bogurodzica; Lament świętokrzyski William Szekspir Makbet lub Hamlet; *Jan Kochanowski

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura 1. Na podstawie konkretnych przykładów omów koncepcje losu ludzkiego zawarte w

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2014 ISBN:

Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2014 ISBN: JĘZYK POLSKI Autorzy: Izabela Galicka, Paweł Pokora Redaktor serii: Marek Jannasz Koncepcja graficzna serii: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Opracowanie graficzne: Piotr Korolewski www.cel-matura.pl

Bardziej szczegółowo

Trening przed klasówką. Liceum/technikum. Literatura: styl gotycki w sztuce - utrwalenie wiadomości

Trening przed klasówką. Liceum/technikum. Literatura: styl gotycki w sztuce - utrwalenie wiadomości Trening przed klasówką Liceum/technikum Literatura: styl gotycki w sztuce - utrwalenie wiadomości Katedra Notre Dame znajduje się w Paryżu. Jej budowa trwała od 1163 roku do połowy XIV wieku. Jest to przykład

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów LITERATURA pieczęć szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów... podpis przewodniczącego szkolnego

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat analizując przykładów zachowań wybranych postaci literackich. 2. Akceptowane

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011 LITERATURA 1. Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie z różnych 2. Wizerunek żony w literaturze. Przedstaw różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła 3. Różne

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 1. Walka klas w literaturze XIX i XX wieku. Omów różne realizacje motywu w literaturze.

LITERATURA. 1. Walka klas w literaturze XIX i XX wieku. Omów różne realizacje motywu w literaturze. LITERATURA 1. Walka klas w literaturze XIX i XX wieku. Omów różne realizacje motywu w literaturze. 2. Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza. Rozwiń temat na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Numer tematu 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Tematy z literatury Przedstaw funkcjonowanie motywu małych ojczyzn

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Kochanowski Utwory wybrane Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1. LITERATURA 1. Autorytaryzm, dyktatura, despotyzm. Omów różne przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Literatura. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Literatura. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 Technikum Gastronomiczno Hotelarskie Warszawa, ul. Majdańska 30/36 Literatura Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 1. Scharakteryzuj wizerunek kobiety w twórczości

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz I Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór)

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór) Zestawienie lektur poziom podstawowy opracowanie: Izabela Haremza Małą czcionką wprowadziłam własne uwagi! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Na co światło rozumu... Spotkanie z kulturą oświecenia

Na co światło rozumu... Spotkanie z kulturą oświecenia SPIS TREŚCI Budowa rozdziałów Na co światło rozumu... Spotkanie z kulturą oświecenia 1. Bawiąc, uczyć Ignacy Krasicki, Mysz i kot Szczur i kot Ignacy Krasicki, Człowiek i zwierz (fragmenty) Monachomachia

Bardziej szczegółowo

Zestawy tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010 / 2011

Zestawy tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010 / 2011 Zestawy tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010 / 2011 Tematy z literatury 1. Przepowiednie, proroctwa, wróżby. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych utworów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ŚCIEŻKI FILOZOFICZNEJ

REALIZACJA ŚCIEŻKI FILOZOFICZNEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE WŁOCŁAWKU REALIZACJA ŚCIEŻKI FILOZOFICZNEJ Koordynator ścieżki ks. mgr Maciej Korczyński Szczegółowe cele kształcenia i wychowania dla ścieżki filozoficznej

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły 3 0 2 7 0 1-0 2 1 1 5 identyfikator szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów...

Bardziej szczegółowo

LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA I 1. Mitologia grecka i rzymska fragm. 2. Sofokles Król Edyp 3. Biblia fragm. 4. W. Szekspir Makbet KLASA II 1. A. Mickiewicz Dziadów część IV, III 2. A.

Bardziej szczegółowo

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego W Dąbrowie Górniczej Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Numer Literatura

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ Dział I. Literatura i język z różnych perspektyw Uczeń: -zna pojęcia: epoka literacka, prąd artystyczny; -podaje przykłady epok literackich; -podaje

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego W ŁODZI, AL. POLITECHNIKI 37 I. Literatura TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO sesja wiosenna 2013

Bardziej szczegółowo

Prezentacje maturalne 2014 MATURA 2014 LITERATURA

Prezentacje maturalne 2014 MATURA 2014 LITERATURA MATURA 2014 LITERATURA 1. Poświęcenie jednostki dla ogółu. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane utwory. 2. Samotność jako wybór czy konieczność. Udowodnij swój sąd, odwołując się do bohaterów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE I. LITERATURA Numer Temat tematu 1 Inspiracje

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Rozważ temat,

Bardziej szczegółowo

Autor Tytuł Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie/ podmiot liryczny Z głową na karabinie

Autor Tytuł Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie/ podmiot liryczny Z głową na karabinie 16 18: bdb 13 15: db 9 12 : dst 6 8: dop... Imię i nazwisko, semestr 1. Uzupełnij tabelkę EGZAMIN PISEMNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Autor Tytuł Problematyka utworu Czas i miejsce akcji Bohaterowie/ podmiot liryczny

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie LITERATURA ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie 1. Omów funkcjonowanie motywu przyrody, interpretując

Bardziej szczegółowo