Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2)"

Transkrypt

1 Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Materiał z cyklu Lustra świata na IV etapie nauczania obejmuje 600 godz. języka polskiego, w tym 360 godz. do zakresu podstawowego (minimum programowe) oraz 240 godz. do zakresu rozszerzonego (R). W klasie IV OSSP przewidziano ok. 200 godzin zajęć. CZĘŚĆ PIERWSZA Starożytność (ok. 58 godzin) Pierwsze spojrzenie: 1. Twoja cywilizacja ma wiele korzeni (wierzenia starożytnych Greków, typologia mitów) (2) Dzieła i arcydzieła zwierciadła rzeczywistości 2. Gilgamesz fr. (3 + 1R) Człowiek zbuntowany wobec własnego losu Wędrowanie oswajaniem przestrzeni świata (Sztandar z Ur fr.; Homer, Iliada fr.; Mircea Eliade, Chaos i kosmos fr.) Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito (sztuka interpretacji liryka) Mit jako narracja znacząca (J. Campbell, Potęga mitu; Z. Herbert, Labirynt nad morzem fr.) 3. Owidiusz, Metamorfozy fr. (1 + 1 R) Od Narcyza do narcyzmu (Bolesław Leśmian, Dziewczyna przed zwierciadłem) Ćwiczenia w opisywaniu dzieła sztuki: Michelangelo Merisi da Caravaggio, Narcyz Późniejsze (re)interpretacje archetypu Narcyza (Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Narcyz; Salvador Dali, Metamorfoza Narcyza) 4. Mitologiczna funkcja mediów tabloidowych. Czytanie ze zrozumieniem (2) 5. Platon, Państwo fr. (3 + 2 R) Plotyn, Enneady fr. Klasyczny ideał piękna i odniesienia do niego w kulturze współczesnej (Mieczysław Jastrun, Mit śródziemnomorski. Eros fr.) 6. Wergiliusz, Georgiki fr. (2 + 2 R) Miłość i śmierć dwa odwieczne tematy sztuki (Jacek Malczewski, Orfeusz i Eurydyka) Samotność artysty Współczesne nawiązania do losów Orfeusza i Eurydyki (Safona, [Gdy spoczniesz kiedyś w grobie ]; Jacek Trznadel, Spojrzeć na Eurydykę fr.); Rainer Maria Rilke, Sonety do Orfeusza; Jonasz Kofta, Wołanie Eurydyki) 1

2 7. Sofokles, Antygona (przypomnienie), Król Edyp (6 + 2 R) Mit jako tłumaczenie sensu znaczeń Konflikt tragedia. Sytuacja bez wyjścia? Mediacja Kobiety. My przecie słabe Aktualizacja starożytnego wzorca Czesław Miłosz, Antygona fr. Narodziny teatru i dramatu Początki sztuki aktorskiej Edyp jako archetyp człowieka Przeklęty i ze złych rodziców zrodzony. Wolność czy przeznaczenie? Król Edyp jako tragedia poznania Hybris według starożytnych Greków Od starożytnych misteriów do współczesnych reality show dramy uczniów 8*. Horacy, Ody (2 R) Poezja Horacego wyrazem stoickich i epikurejskich fascynacji autora (Oda II 3; Oda I 9; Oda III 30) Motyw nieprzemijalności sławy poetyckiej Dialog artystów ze stoicyzmem i epikureizmem (Jan Kochanowski, Pieśń XX; Kazimierz Wierzyński, Szumi w mej głowie; Édouard Manet, Śniadanie na trawie; Zbigniew Herbert, Do Marka Aurelego) 9. Powtórzenie wiadomości o antyku (1 + 1 R) 10. Związki frazeologiczne i ich typy (1) 11. Księga Psalmów fr. (2 + 1 R) Biblia księga ksiąg Psalmy: liryczna potrzeba rozmowy z Bogiem (Psalm 69; Psalm 130; Psalm 148) Biblijny wzorzec i późniejsze nawiązania (Hendrick ter Brugghen, Dawid grający na harfie; Tadeusz Nowak, Psalm zabandażowany) 12. Pieśń nad Pieśniami fr. (2 + 1 R) Hebrajski wzór pieśni erotycznej Na czym polega poetyckość Biblii? (Zbigniew Kubiak, Poezja Biblii fr.) *Współczesne inspiracje tekstem Pieśni nad Pieśniami (Wiliam Russel-Flint, Pieśń nad Pieśniami) 13. Księga Hioba fr. (2 + 1 R) Trudna nauka potrzeby pokory dawniej i dzisiaj (Gaspare Traversi, Hiob wyszydzany przez żonę) Filozoficzne rozważania o granicy dobra i zła ( Tadeusz Różewicz, Widziałem Go; Northrop Frye, Wielki Kod. Biblia i literatura fr.; Leszek Kołakowski, Job, albo Antynomie cnoty fr.) 14. Księga Koheleta (2) Motywy wanitatywne nie tylko w Biblii Edward Munch, Łoże śmierci (Gorączka) 2

3 Prawdziwa mądrość nie przemija, czyli o biblijnych refleksjach na temat życia (Czesław Miłosz, Piosenka; Anna Kamieńska, Twarze Księgi. Kohelet, czyli prorok Wątpienia fr.) 15. Apokalipsa św. Jana (2 + 1 R) Kiedyś nadejdzie koniec świata, czyli człowiek wobec Sądu Ostatecznego *Idea sprawiedliwości Bożej w różnych religiach (Koran) Współczesne obrazy nieba jako miejsca wiecznego kontaktu z Najwyższym (Jan Lebenstein, Jeźdźcy Apokalipsy; Marta Deskur, Nowe Jeruzalem; Zbigniew Herbert, Sprawozdanie z raju; Anna Świderkówna, Biblia a człowiek współczesny fr.) 16. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata (4 + 3 R) Mistrzów trzech, czy tylko jeden? Moskwa miasto z piekła rodem Nie ma Małgorzaty, jest gospodyni balu u Szatana W poszukiwaniu gatunkowych źródeł; między apokryfem a groteską Motyw szatana w Mistrzu i Małgorzacie oraz innych tekstach kultury (Johann Wolfgang Goethe, Faust fr.; Hieronim Bosch, Kuszenie św. Antoniego) Co jest źródłem zła w świecie? (Tadeusz Różewicz, Unde malum?; Czesław Miłosz, Unde malum?) 17. Funkcje języka i teoria aktów mowy (1) 18. Podsumowanie wiadomości z Biblii (1 + 1 R) 19. Praca klasowa z omówieniem (3) Nie tylko do matury (1 + 1 R) 20. Głosy o epoce (Mieczysław Jastrun, Mit śródziemnomorski fr.; Grecy smutni i piękni. Rozmowa z Zygmuntem Kubiakiem, autorem Mitologii Greków i Rzymian fr.) 21. Mój projekt (np. Pokolenie internetu wobec dziedzictwa starożytności) Średniowiecze (ok. 37 godzin) Pierwsze spojrzenie: 1. W cieniu gotyckich katedr. Niepokoje średniowiecza (2) Dzieła i arcydzieła zwierciadła rzeczywistości 2. Dante Alighieri, Boska Komedia fr. (4 R) Wędrówka jako droga do doskonalenia i poznania. Symboliczny sens wędrówki Dantego po zaświatach Boska komedia a nauka św. Tomasza z Akwinu (Summa teologiczna fr.) Motyw piekła w średniowiecznej literaturze i sztuce Piekło współczesności (Zbigniew Herbert, Co myśli Pan Cogito o piekle; U. Eco, Imię róży fr.) *Animowany film Piekło Dantego (2010) projekcja i omówienie 3

4 3. Dzieje Tristana i Izoldy (3 + 1 R) Prawa miłości według współczesnych nastolatków, św. Augustyna i średniowiecznej legendy. św. Augustyn, Wyznania fr.) Rola kobiety w wiekach średnich wobec realiów epoki Sposób wyrażania miłości w sztuce średniowiecznej i współczesnej (R. Magritte, Kochankowie) Etos rycerski Gra z tradycją rycerską w literaturze postmodernistycznej (Italo Calvino, Rycerz nieistniejący) 4. Obyczajowość średniowieczna w kontekście Odległego zwierciadła Barbary W. Tuchman (1) 5. Święty Franciszek, Pochwała stworzenia (2 R) Dylemat być czy mieć dawniej i współcześnie. Franciszkanizm. Natura kontra cywilizacja. Pieśń słoneczna wobec idei teocentryzmu; Leopold Staff, Biedaczyno asyski!; Brat Słońce, siostra Księżyc, reż. Franco Zeffirelli) Życie św. Franciszka na freskach Giotta di Bondone (Giotto di Bondone, Wypędzenie demonów z Arezzo) 6. Jak kształtował się język polski? Archaizmy (2) 7. Bogurodzica (2) Rola Bogurodzicy jako carmen patrium w początkach polskiego piśmiennictwa. Deesis w pieśni religijnej i ikonografii Średniowieczna i XX-wieczna poetycka modlitwa do Bogarodzicy (Krzysztof Kamil Baczyński, Modlitwa do Bogarodzicy) 8. Posłuchajcie, bracia miła (2 + 1 R) Matka Boża w sztuce średniowiecza Gotyckie katedry a kult maryjny Inspiracje apokryficzne w sztuce współczesnej (Max Ernst, Madonna karcąca Dzieciątko ; Stanisław Grochowiak, Bellini. Pieta) Sztuka interpretacji malarstwo 9. Legenda o świętym Aleksym fr. (2 R) Średniowieczna asceza w legendzie, biografiach świętych i w utworach współczesnych (Święty Aleksy, Człowiek Boży; Kazimiera Iłłakowiczówna, Opowieść małżonki świętego Aleksego fr.; Stefan Chwin, Złoty Pelikan fr.) Parenetyczny charakter literatury średniowiecznej Vanitas, czyli ziemskie marności 10. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią (2 R) Dydaktyzm i satyra w Rozmowie mistrza Polikarpa ze Śmiercią Alegoria w literaturze, malarstwie i teatrze średniowiecza Fascynacja śmiercią w średniowieczu, zmagania ze śmiercią we współczesnej poezji, malarstwie i filmie (Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, XVI; Siódma pieczęć, reż. Ingmar Bergman) 4

5 11. Albert Camus, Dżuma (5 + 1 R) Sprawdzenie znajomości lektury Szczęście w czasach zarazy Dżuma jako metafora. Powieść wobec średniowiecznych przypowieści Filozofia Camusa humanizm heroiczny Bakcyl dżumy nie umiera nigdy zagrożenia współczesności Triumf śmierci w sztuce (P. Bruegel, Tryumf śmierci; Ernest Bryl, *** [Albertowi Camus]) 12. Powtórzenie wiadomości o średniowieczu (1 + 1 R) 13. Praca klasowa z omówieniem (3) Nie tylko do matury (1 + 1 R) 14. Głosy o epoce (Henryk Samsonowicz, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość fr.; Norman Davies, Medium. Wieki średnie fr.) 15. Mój projekt (np. przygotowanie inscenizacji misterium Mikołaja z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim). Wprowadzenie do epoki: 1. Przebudzenie wiary w człowieka (2) CZĘŚĆ DRUGA Renesans (ok. 44 godziny) 2. Recepcja renesansu w epoce współczesnej (1) Dzieła i arcydzieła zwierciadła rzeczywistości 3. Giovanni Pico della Mirandola, O godności człowieka fr. (1) Michał Anioł Buonarroti, Stworzenie Adama Koncepcja godności człowieka ( Paul Oskar Kristeller, Renesansowa koncepcja godności fr.) 4. Francesco Petrarka, Sonety do Laury (4 R) Sztuka renesansu malarstwo i rzeźba Sztuka renesansu architektura Kobieta w sztuce renesansu Erotyk, czyli dlaczego poezja jest nieśmiertelna (np. Julian Przyboś, Daleka, co noc bliższa; Rafał Wojaczek [Dla ciebie piszę miłość ]) 5. Giovanni Boccaccio, Sokół fr. (3 R) Łukasz Górnicki, Dworzanin polski fr. Janusz Pelc, Literatura popularna i elitarna w czasach renesansu fr. Dekameron w adaptacjach filmowych 5

6 6. William Szekspir, Makbet (5 + 2 R) Teatr elżbietański i dramat szekspirowski Tajemnica zła tkwiącego w człowieku Lady Makbet odbiciem prawdziwej męskości Scena świata? Świat sceną? Motyw theatrum mundi Symbolika w Makbecie lustro ukrytych znaczeń John Singer Sargent, Ellen Terry jako Lady Makbet Tron we krwi japoński Makbet Makbet w lustrze kultury współczesnej (najnowsze inscenizacje teatralne: fragmenty spektakli, recenzje i komentarze) 7. Praca klasowa z omówieniem: uniwersalność dramaturgii Szekspira (na przykładzie utworów znanych z gimnazjum i szkoły średniej) (3) 8. Jan Kochanowski, Pieśni (3) Renesansowy obraz Boga Stwórcy oraz człowieka (Jan Kochanowski, Pieśń XXV) Horacy, Pieśń I naśladowanie antycznych wzorów w epoce renesansu Współczesne widzenie Boga Bolesław Leśmian, Boże pełen w niebie chwały; Jan Twardowski, Świat; Bóg jest matematyką. Rozmowa z profesorem Michałem Hellerem, księdzem, kosmologiem i matematykiem Światopogląd renesansowy w kontekście Pieśni IX Jana Kochanowskiego i Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja fr. Wizja życia w oczach artysty Herbert nieznany. Rozmowy fr. Dydaktyzm literatury renesansowej Pieśń V Jana Kochanowskiego XX-wieczna liryka patriotyczna (Władysław Broniewski, Bagnet na broń) Patriotyzm w sztuce współczesnej 9. Język lustrem kultury: retoryczność Kazań sejmowych P. Skargi; redakcja tekstu (2) 10. Jan Kochanowski, Treny (4 + 2 R) Człowiek i artysta w obliczu nieszczęścia, czyli poetyckie świadectwa dramatu i kunsztu (Jan Kochanowski, Tren IX; Tren X; Tren XI; Tren XIX albo Sen fr.; Tadeusz Gadacz, O umiejętności życia) Cnota w filozofii i sztuce Motyw snu w sztuce renesansu Toposy figury myśli i wyobrażeń Motyw zaświatów we współczesnych tekstach kultury (Czesław Miłosz, Jasności promieniste; Jan Twardowski, W niebie; Bolesław Miciński, Podróże do piekieł fr.) Ludzkie przygody ludzkie noś cykl poetycki figurą kondycji ludzkiej 11. Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów fr. (2) Skarga, błaganie, dziękczynienie. Uniwersalny wymiar biblijnej liryki (Psalm 91; Psalm 115 w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego; Zygmunt Krasiński, Psalmy przyszłości fr.) Cechy poezji hebrajskiej (Anna Świderkówna, Poetyckość Księgi Psalmów fr.) Przekłady i parafrazy Psalmu I 6

7 12. Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonety (2) Życie jako walka i zmaganie ( Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego; Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziem z szatanem, światem i ciałem; Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego) Życie ludzkie jako żeglowanie Obraz natury ludzkiej Czesław Miłosz, Do mojej natury 13. Ryszard Kapuściński, Cesarz (5 R) Etiopski cesarz, jego dwór i społeczeństwo (Ryszard Kapuściński, Cesarz; Wojciech Jagielski, Igrzyska w krainie makabry) Obraz władzy we fragmencie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego i we fragmencie Księcia Niccolo Machiavellego Wobec legendy artysty Artur Domosławski, Kapuściński non-fiction fr. 14. Typy błędów językowych (1) 15. Powtórzenie wiadomości z renesansu (1 + 1 R) Nie tylko do matury (1R) 16. Mój projekt (np. znaczenie kompozycji w malarstwie renesansowym; architektura renesansowa; antyk w kostiumie chrześcijańskim) Pierwsze spojrzenie: 1. Kultura epoki kontrastów (2) 2. Recepcja baroku głosy o epoce (1) Barok (ok. 38 godzin) Dzieła i arcydzieła zwierciadła rzeczywistości 3. Jan Andrzej Morsztyn, wybór poezji (3 R) Konceptyzm. Literackie zaloty w konwencji XVII-wiecznego dworu (Jan Andrzej Morsztyn, Niestatek; Niestatek II; O swej pannie; Desperacyja; Do panny; Do jednej) Poezja światowych rozkoszy Anna Nikliborcowa Literatura Francji feudalnej fr. Zawiłości natury człowieka (Jan Twardowski, Poczekaj) Konwencja żartu (Zygmunt Waliszewski, Wyspa miłości) 4. Daniel Naborowski, wybór poezji (3 R) Zachwianie wiary w ład i harmonię świata w poezji i filozofii (Daniel Naborowski, Krótkość żywota; Do Anny; Marność; Blaise Pascal, Myśli fr.; Zbigniew Morsztyn, Emblema 47) Obraz świętego (Michelangelo Merisi da Caravaggio, Św. Hieronim) Taniec śmierci jako popularny motyw sztuki baroku Poezja współczesna wobec przemijania (Jarosław Marek Rymkiewicz, Wiersze Daniela Naborowskiego sławnego czasu swego poety fr.) 7

8 5. Samuel Twardowski, Nadobna Paskwalina fr. (4 R) Między mistycyzmem a zmysłowością. Obraz kobiety w literaturze baroku Kobieta w malarstwie Rubensa (Peter Paul Rubens, Toaleta Wenus; Batszeba przy fontannie; Wenus z lustrem) Wobec względności norm piękna (Wisława Szymborska, Kobiety Rubensa) Sztuka interpretacji rzeźba barokowa 6. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki fr. (3) Literackie i malarskie portrety Sarmatów. Obyczajowość szlachecka (Jan III Sobieski, Listy do Marysieńki fr.; Franciszek Dionizy Kniaźnin, Do wąsów) Literatura wobec stereotypów narodowych (Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk fr.; Jacek Kaczmarski, Dobre rady pana ojca) 7. Wacław Potocki, wybór poezji (4R) Obraz Polaków w kontekście wierszy Potockiego (Wacław Potocki, Kto mocniejszy ten lepszy fr.; Zbytki polskie fr.; Niech śpi pijany) Polacy w karykaturze (instalacje grupy twożywo, Strzały na mieście; rysunek satyryczny Henryka Sawki) Postawy wobec innych (Ernest Bryll, *** [Śpi świat pijany ]; Dorota Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną fr.) 8. Kultura języka etykieta językowa w dobie baroku i we współczesnym języku polskim; etykieta; problem własności intelektualnej (3) 9. Miguel de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy fr. (5) Idealizm i donkiszoteria. Fikcja, parodia i groteska Kultura baroku w Hiszpanii (El Greco, Pogrzeb hrabiego Orgaza) Don Kichot w sztuce (Honoré Daumier, Don Kichot; Lorenzo Coullaut Valera, Don Kichot i Sancho Pansa) Racjonalizm w filozofii Kartezjusza, powieści Cervantesa i rozważaniach Pana Cogito (Kartezjusz, Rozprawa o metodzie; Zbigniew Herbert, O dwu nogach Pana Cogito) 10*. Włodzimierz Odojewski, Oksana (4 R) Reinterpretacja mitu o Admecie i Alceste w Oksanie Relatywizm wartości Kobieta ofiara w patriarchalnej wyobraźni kulturowej Miłość jako droga przezwyciężania fatalizmu dziejów Tradycja barokowa w powieści człowiek wobec przemijania (Marc Chagall, Kuglarz) 11. Podsumowanie wiadomości z baroku (1+ 1R) 9. Praca klasowa z omówieniem (3) Nie tylko do matury (1R) 15. Mój projekt (W jaki sposób odnaleźć ducha epoki w barokowym kościele?; współczesność wobec baroku; barok wobec poprzednich epok) 8

9 Oświecenie (ok. 28 godzin) Pierwsze spojrzenie: 1. Wiek rozumu (2) Dzieła i arcydzieła zwierciadła rzeczywistości 2*. Wolter, Kandyd, czyli Optymizm fr. (3 R) Od naiwnego do krytycznego pojmowania rzeczywistości (filozofia oświecenia; Immanuel Kant, Co to jest Oświecenie? fr.; Wisława Szymborska, Głos w sprawie pornografii) 3. Ignacy Krasicki, Świat zepsuty (3) Król jako mecenas sztuki Oceny rzeczywistości oświecenia dokonane przez autorów XVIII w. (Adam Naruszewicz, Balon; Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski fr.) Sztuka interpretacji malarstwo (William Hogarth, Uwiedzenie: Przed; Uwiedzenie: Po) Poetycki sposób komentowania rzeczywistości (Czesław Miłosz, Zaklęcie) 4. Obraz Polski i Polaków doby oświecenie we współczesnych tekstach historycznoliterackich (1) 5. Ignacy Krasicki, Monachomachia fr.(2 + 1 R) Dydaktyczne walory śmiechu (Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki fr.) Parodia jako krytyczna ocena pierwowzoru (Torquatto Tasso, Jerozolima wyzwolona fr.; W. Gombrowicz, Ferdydurke fr.) Komedia slapstickowa 6. Rola komunikatu językowego we współczesnych tekstach kultury (1) 7*. Franciszek Karpiński, Sielanki (3 R) Wzór poetyki sentymentalnej na przykładzie sielanki (Laura i Filon fr.; Do Justyny. Tęskność na wiosnę) Puławy centrum sentymentalizmu polskiego Sztuka rokoka Nicolas Lancret, Huśtawka Krytycznie o sentymentalnym sposobie pisania (Konstanty Ildefons Gałczyński, Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić Filona i Laurę i dobrze poinformowanego faceta) 8. Stanisław Lem, Solaris (4) Człowiek wobec teorii poznania (Jerzy Jarzębski, Wszechświat Lema fr.; Andrzej Stoff, Powieści fantastycznonaukowe Stanisława Lema fr.) Dlaczego kochamy Innego? (Istvan Csicsery-Ronay Jr., Obcy u Lema fr.; Piotr Krywak, Problematyka miłosna w twórczości Stanisława Lema fr.) Gatunki literatury fantastycznej 9

10 Teatr robotyczny O potrzebie poznania Innego w sobie (Marcin Świetlicki, Korespondencja pośmiertna) 9. Funkcje języka w kontekście mówionej i pisanej odmiany polszczyzny; style funkcjonalne polszczyzny (2) 10. Podsumowanie wiadomości z oświecenia (1 + 1 R) 11. Praca klasowa z omówieniem (3) 12. Praca z tekstem współczesnym: Jarosław Marek Rymkiewicz, Pospólstwo fr. (1) Nie tylko do matury (1R) 12. Mój projekt (Tabula rasa zdobywanie wiadomości na temat określonych zagadnień: muzyka Mozarta; kościół w Dukli; Sofiówka; Izabela Czartoryska; pałac w Natolinie; encyklopedyści; Sejm Wielki; obiady czwartkowe) 10

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC SPIS LEKTUR Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC Lektury w klasie 1 technikum 2014/15 STAROŻYTNOŚĆ: 1. Iliada

Bardziej szczegółowo

LUSTRA ŚWIATA. język polski PODRĘCZNIK. część 2. zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum. online. Język polski w ćwiczeniach

LUSTRA ŚWIATA. język polski PODRĘCZNIK. część 2. zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum. online. Język polski w ćwiczeniach język polski LUSTRA ŚWIATA zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum PODRĘCZNIK część 2 Język polski w ćwiczeniach online Oferta: sklep.wsip.pl Autorzy: Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

NOWE LUSTRA. j zyk polski. zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum ZGODNY Z WYMAGANIAMI. podr cznik

NOWE LUSTRA. j zyk polski. zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum ZGODNY Z WYMAGANIAMI. podr cznik NOWE LUSTRA WIATA j zyk polski zakres podstawowy i rozszerzony liceum i technikum ZGODNY Z WYMAGANIAMI od 2015 podr cznik cz 1 Autorzy: Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Lp. Moduł Dział Temat Liczba godzin Zakres treści

Lp. Moduł Dział Temat Liczba godzin Zakres treści Bożena Lemańczyk Pestka Wynikowy plan nauczania uwzględniający założenia podstawy programowej przedmiotu język polski i treści programu nauczania nr DKOS 4015 143 / 02 klasa I technikum (3 godziny tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWEM WYRAŻONE BIBLIA. Wstęp. Różne perspektywy mówienia o literaturze i języku. Biblia, czyli księgi

Spis treści SŁOWEM WYRAŻONE BIBLIA. Wstęp. Różne perspektywy mówienia o literaturze i języku. Biblia, czyli księgi Wstęp SŁOWEM WYRAŻONE Różne perspektywy mówienia o literaturze i języku Literatura z perspektywy historycznoliterackiej... 11 Literatura z perspektywy rodzajów i gatunków literackich... 13 Leopold Staff,

Bardziej szczegółowo

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum

Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Ścieżka: Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskich kl. I. Gimnazjum Realizacje/Treści programowe. Planowane osiągnięcia Nauczyciel Realizato- -rzy Data Realizowane zagadnienia, Problemy treści

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego W Dąbrowie Górniczej Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Numer Literatura

Bardziej szczegółowo

LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA I 1. Mitologia grecka i rzymska fragm. 2. Sofokles Król Edyp 3. Biblia fragm. 4. W. Szekspir Makbet KLASA II 1. A. Mickiewicz Dziadów część IV, III 2. A.

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego- I TŻ Dział I. Literatura i język z różnych perspektyw Uczeń: -zna pojęcia: epoka literacka, prąd artystyczny; -podaje przykłady epok literackich; -podaje

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Kochanowski Utwory wybrane Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny w sesji roku szkolnego 2014/2015 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr 38, Niepublicznym Uzupełniającym Technikum

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Musierowicz Kalafior- budowa powieści,elementy świata przedstawionego, narracja, charakterystyka postaci--wyszukiwanie opisówćwiczenie,

Małgorzata Musierowicz Kalafior- budowa powieści,elementy świata przedstawionego, narracja, charakterystyka postaci--wyszukiwanie opisówćwiczenie, Wprowadzenie do przedmiotu Podstawowe pojęcia Architektura wypowiedzi Lekcja okolicznościowa Opracowanie Świat starożytnych -podstawa programowa -obowiązujące reguły -podręczniki -zeszyty - -teoria literatury

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 LITERATURA 1. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA 1. Człowiek wobec ojczyzny w literaturze różnych epok. Omów na 2. Oblicza zła w literaturze XIX

Bardziej szczegółowo

LISTA LEKTUR SZKOLNYCH Lista lektur obowiązująca na maturze od 2015 r. (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI IV ETAP EDUKACYJNY LICEUM)

LISTA LEKTUR SZKOLNYCH Lista lektur obowiązująca na maturze od 2015 r. (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI IV ETAP EDUKACYJNY LICEUM) LISTA LEKTUR SZKOLNYCH Lista lektur obowiązująca na maturze od 2015 r. (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI IV ETAP EDUKACYJNY LICEUM) TEKSTY KULTURY - 1. Teksty poznawane w całości (nie mniej

Bardziej szczegółowo

Biblia wybrane psalmy Biblia fragmenty Pieśni nad Pieśniami Biblia fragmenty Księgi Hioba Biblia fragmenty Apokalipsy św. Jana. Lament świętokrzyski

Biblia wybrane psalmy Biblia fragmenty Pieśni nad Pieśniami Biblia fragmenty Księgi Hioba Biblia fragmenty Apokalipsy św. Jana. Lament świętokrzyski LEKTURY * autorów i utworów oznaczonych gwiazdką nie można pominąć LO, Technikum obecna LO, Technikum nowa podstawa podstawa programowa programowa ZAKRES PODSTAWOWY Sofokles Król Edyp Sofokles Antygona

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie I LITERATURA 1. Przedstaw obrazy i określ funkcję wiosny w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 I Literatura: PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 1. Mitologizacja i demitologizacja Polski i Polaków. Omów 2. Zdrajcy, szubrawcy, kreatury i kanalie. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania

Bardziej szczegółowo

Strona nr 1 z 6. pieczęć szkoły 2 4 7 8 0 1 - A 9 3 1 J 2 2 L. identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole

Strona nr 1 z 6. pieczęć szkoły 2 4 7 8 0 1 - A 9 3 1 J 2 2 L. identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole pieczęć szkoły Strona nr 1 z 6 2 4 7 8 0 1 - A 9 3 1 J 2 2 L identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Planowana liczba zdających w roku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej /

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej / EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014 / zakresy pytań części szkolnej / Wielka synteza epok literackich od antyku do oświecenia - ramy czasowe - podstawy filozoficzne, hasła, idee, bohaterowie

Bardziej szczegółowo

PISEMNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO 2002/2003 OPIS WYMAGAŃ

PISEMNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO 2002/2003 OPIS WYMAGAŃ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 427 27 20 fax (012) 427 28 45 e-mail: oke@oke.krakow.pl http://www.oke.krakow.pl PISEMNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI Z JĘZYKA

Bardziej szczegółowo

Włocławek, 01.04.2014r.

Włocławek, 01.04.2014r. Włocławek, 01.04.2014r. Tematy prezentacji na ustną maturę z języka polskiego obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku w roku szkolnym 2014/15 Lista tematów dla uczniów

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA ZS Silesia 1 TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA 1. Analizując celowo dobrane teksty literackie, określ

Bardziej szczegółowo

Anna Kowara JÊZYK POLSKI. literatura jêzyk kultura

Anna Kowara JÊZYK POLSKI. literatura jêzyk kultura Anna Kowara JÊZYK POLSKI literatura jêzyk kultura 1 KULTURA Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYKAZ TEMATÓW NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO WYKAZ TEMATÓW NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim W ROKU SZKOLNYM 2014/15 I LITERATURA 1. Wpływ cywilizacji technicznej na

Bardziej szczegółowo

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej

Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sposoby nawiązania do horacjańskiej myśli Non omnis moriar w utworach literatury polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Bardziej szczegółowo

1. Tacy, jak my? 14 2. Takie, jak my? 22 3. Warsztat językowy: Bezbłędna komunikacja. Rodzaje błędów językowych 28

1. Tacy, jak my? 14 2. Takie, jak my? 22 3. Warsztat językowy: Bezbłędna komunikacja. Rodzaje błędów językowych 28 SPIS TREŚCI Rozdział 1. POSZUKIWANIE SIEBIE Oś czasu 12 1. Tacy, jak my? 14 Nancy H. Kleinbaum, Carpe diem (fragment powieści Stowarzyszenie umarłych poetów) 14 William Golding, Konchowa demokracja (fragment

Bardziej szczegółowo

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Uwagi OKE 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1 Rola karykatury w literaturze i sztuce. Rozważ problem na wybranych tekstach kultury.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2012 I LITERATURA 1. Różne sposoby wykorzystywania motywów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁODZI LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁODZI LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012 I. TEMATY Z LITERATURY 1. Władza i moralna sytuacja człowieka uwikłanego w jej mechanizmy jako temat stale obecny w literaturze.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Władza zaszczyt czy obowiązek? Omów temat, odwołując się do stosownych przykładów 2. Matki, żony, femme

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu I. LITERATURA 1. Arkadia, Eden, Raj, Wyspy Szczęśliwe... Porównaj obrazy miejsc szczęśliwych zawarte w utworach

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie II

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie II Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie II Obowiązują zagadnienia z klasy I: Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

Korespondencja sztuk

Korespondencja sztuk 1 Korespondencja sztuk 1. Motyw rodziny w literaturze, sztuce, filmie. Przedstaw na wybranych 2. Balladę, powieść poetycką, poemat dygresyjny uważa się za typowe gatunki romantyzmu. Wyjaśnij, dlaczego.

Bardziej szczegółowo

L-24 L-25 L-26 L-27 L-28

L-24 L-25 L-26 L-27 L-28 LITERATURA L-1 Analizując wybrane teksty prozatorskie, określ cechy i funkcje behawiorystycznego sposobu przedstawiania bohatera literackiego. L-2 Dokument i parabola jako dwa sposoby mówienia o rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. Poniższe wzory opisów bibliograficznych zostały opracowane dla potrzeb maturzystów naszej szkoły i są obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014. CAŁA KSIĄŻKA 1. Opis bibliograficzny (całej) książki (jednego

Bardziej szczegółowo

16. Zaprezentuj i porównaj różne wizerunki Boga oraz określ ich funkcje w wybranych utworach literackich z różnych epok. 17. Rozmowy z Bogiem w

16. Zaprezentuj i porównaj różne wizerunki Boga oraz określ ich funkcje w wybranych utworach literackich z różnych epok. 17. Rozmowy z Bogiem w Tematy ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/ 2012 w CXXII Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Domeyki w Warszawie Literatura 1. Reinterpretacje wybranych mitów greckich

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych lub biblijnych.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2015-20 Literatura 1. Biblia jako źródło ponadczasowych motywów, symboli i postaw. Omów temat,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Teresa Chwalińska Korekta Jolanta Polańska. Projekt okładki Jacek Wilk Skład Paweł Szewczyk. Copyright by Piątek Trzynastego, Łódź 2004

Opracowanie Teresa Chwalińska Korekta Jolanta Polańska. Projekt okładki Jacek Wilk Skład Paweł Szewczyk. Copyright by Piątek Trzynastego, Łódź 2004 1 Opracowanie Teresa Chwalińska Korekta Jolanta Polańska Projekt okładki Jacek Wilk Skład Paweł Szewczyk Copyright by Piątek Trzynastego, Łódź 2004 ISBN 83-7415-024-6 PIĄTEK TRZYNASTEGO Wydawnictwo Michał

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LITERATURA 1. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny wartości

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU TEMATY PREZENTACJI DO WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI, MATURA

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU TEMATY PREZENTACJI DO WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI, MATURA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU TEMATY PREZENTACJI DO WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI, MATURA 2015 LITERATURA NR TEMAT TEMATU 1. Tragizm postaw bohaterów antycznych, romantycznych i współczesnych.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5; 58-560 Jelenia Góra TEMATY MATURALNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5; 58-560 Jelenia Góra TEMATY MATURALNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. LITERATURA 1. Kim jest ten dziwny nieznajomy? Na podstawie wybranych dzieł literatury polskiej przedstaw sposoby tworzenia wizerunku Boga. 2. Autobiografia jako tworzywo literackie. Rozwiń temat na

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu. Rok szkolny 2011 / 2012

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu. Rok szkolny 2011 / 2012 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu I. LITERATURA. Rok szkolny 2011 / 2012 1. Odwołując się do wybranych przykładów, wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego 2015

Propozycje tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego 2015 Propozycje tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego 2015 LITERATURA 1. Satyra, parodia, groteska jako metody demaskowania rzeczywistości Rozważ temat na 2. Funkcje groteski w kreowaniu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012/2013

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012/2013 LITERATURA EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012/2013 1. Życie i mit. Omów problem kształtowania się legendy wokół życia i twórczości pisarza współczesnego, analizując celowo wybrane dzieła.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z J.POLSKIEGO W ROKU 2007 (PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ POLONISTOW)

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z J.POLSKIEGO W ROKU 2007 (PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ POLONISTOW) SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z J.POLSKIEGO W ROKU 2007 (PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ POLONISTOW) LITERATURA 1. Człowiek doskonały. Przedstaw różne propozycje realizacji tego motywu, analizując wybrane

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO sesja wiosenna 2013

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO sesja wiosenna 2013 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO sesja wiosenna 2013 I. LITERATURA 1. Motyw wędrówki po zaświatach w różnych ujęciach literackich. Omów, porównując wybrane przykłady. 2. Literackie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego. Ponad słowami klasa 1 część 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego. Ponad słowami klasa 1 część 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego Ponad słowami klasa 1 część 1 Temat lekcji Fundamenty kultury europejskiej Poglądy

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 1 LISTA TEMATÓW DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1) Przedstaw obrazy przyrody i ich funkcje w twórczości Adama Mickiewicza na wybranych 2) Omów sposoby niedosłownego"

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu język polski w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Tematy przeznaczone dla poziomu rozszerzonego oznaczone

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE 1 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2014/2015 I. Literatura Numer Temat tematu

Bardziej szczegółowo

czyli pierwsza odsłona prezentacji Agnieszka Kurzeja - Sokół

czyli pierwsza odsłona prezentacji Agnieszka Kurzeja - Sokół czyli pierwsza odsłona prezentacji Agnieszka Kurzeja - Sokół Co to jest bibliografia? 1. Bibliografia to zapis dzieł, które masz zamiar omówić w trakcie prezentacji. 2. Dzieli się na: bibliografię podmiotową

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej 139 tematów.

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej 139 tematów. Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej 139 tematów. LITERATURA: 1. Motyw domu rodzinnego w literaturze.

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2014/2015

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2014/2015 TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2014/2015 I. LITERATURA 1. Zaprezentuj różne koncepcje państwa, odwołując się do wybranych utworów 2. Różne sposoby funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014.

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014. druk EM_4 Nr LITERATURA 1. Sposoby kreowania świata w wierszach poetów współczesnych. Rozwiń temat, analizując

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA 1. Czesław Miłosz: in memoriam. Red t. J. Gromek. Kraków 2004. ISBN 83-240-0503-X (slajd 1) 2. Miłosz Cz.: Na brzegu rzeki. Kraków 1994. ISBN 83-7006-254-7

Bardziej szczegółowo

Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA

Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Mityzacja rzeczywistości w polskiej prozie XX Przedstaw problem na przykładzie wybranych utworów (np. B. Schulza,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 I. I.1. Obraz społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem szlachty polskiej w literaturze różnych

Bardziej szczegółowo

Moduł Dział Temat Planujemy lekcje języka polskiego w klasie II.

Moduł Dział Temat Planujemy lekcje języka polskiego w klasie II. mgr Jolanta Strzelka Tematyka zajęć z języka polskiego Program nauczania pod tytułem Przeszłość to dziś nr DKOS-4015-143/02 klasa II technikum rok szkolny 2011/2012 Moduł Dział Temat Planujemy lekcje języka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 1. Motywy baśniowe w tekstach literackich. Zanalizuj 2. Fascynacja nowoczesnością w literaturze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW. Zasady tworzenia i wzory

BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW. Zasady tworzenia i wzory BIBLIOGRAFIA DLA MATURZYSTÓW Zasady tworzenia i wzory MATURZYSTO! Aby przystąpić do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego: Stwórz bibliografię do swojej prezentacji maturalnej. Bibliografię należy

Bardziej szczegółowo

Kurs: język A: literatura (Language A: Literature)

Kurs: język A: literatura (Language A: Literature) Kurs: język A: literatura (Language A: Literature) na poziome podstawowym (SL) i rozszerzonym (HL) skupia się na rozwijaniu i rozumieniu technik wykorzystywanych w krytyce literackiej i rozwijaniu zdolności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Ponad słowami klasa 1 część 2

Plan wynikowy Ponad słowami klasa 1 część 2 Plan wynikowy Ponad słowami klasa 1 część 2 Zgodnie z ramowym planem nauczania na semestr przypada ok. 60 godzin lekcyjnych dla zakresu podstawowego oraz dodatkowe 30 godzin dla zakresu rozszerzonego.

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów maturalnych M A T U R A 2 0 15 I Literatura

Propozycje tematów maturalnych M A T U R A 2 0 15 I Literatura Propozycje tematów maturalnych M A T U R A 2 0 15 I Literatura 1. Omów różne realizacje motywu Ikara, analizując wybrane utwory literackie. 2. Echa powstań narodowych w utworach pozytywizmu polskiego.

Bardziej szczegółowo

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w wybranych

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Młodzi wobec tradycji. Na wybranych przykładach literackich przedstaw postawy wobec tego elementu

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów główne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej Technikum Rolniczego i Weterynaryjnego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej Technikum Rolniczego i Weterynaryjnego Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy pierwszej Technikum Rolniczego i Weterynaryjnego Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM I. LITERATURA 1. Pożegnanie i rozłąka jako temat literacki. Omów na podstawie analizowanych tekstów. 2. Mistrzowie

Bardziej szczegółowo