BÓG W TOBIE SERIA STUDIÓW BIBLIJNYCH PRZEMIANA! ODZWIERCIEDLENIE TWOJEJ MIŁOŚCI DO BOGA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BÓG W TOBIE SERIA STUDIÓW BIBLIJNYCH PRZEMIANA! ODZWIERCIEDLENIE TWOJEJ MIŁOŚCI DO BOGA"

Transkrypt

1 BÓG W TOBIE SERIA STUDIÓW BIBLIJNYCH PRZEMIANA! ODZWIERCIEDLENIE TWOJEJ MIŁOŚCI DO BOGA

2 BÓG W TOBIE SERIA STUDIÓW BIBLIJNYCH PRZEMIANA! ODZWIERCIEDLENIE TWOJEJ MIŁOŚCI DO BOGA Opracowane przez MINISTERING TO THE CHURCHES OF THE WORLD Box 3800, San Bernardino, California Do użytku wewnętrznego Kościoła Dobrego Pasterza Warszawa, ul. Białozora 3, tel./fax (22)

3 Spis treści O autorach i programie 3 Wstęp Przemiana odzwierciedlenie twojej miłości do Boga 4 Rozdział 1 - Odnowiony List do Efezjan 4:17-32 Rozdział 2 Pełen miłości 1 List do Koryntian 13 Rozdział 3 Pokorny List do Filipian 2:1-11 Rozdział 4 Hojny 2 List do Koryntian 9 Rozdział 5 Poddany 1 List św. Piotra 2:13-25 Rozdział 6 Bezkompromisowy Księga Daniela 6 Rozdział 7 Ostrożny w mowie List Jakuba 3:1-12 Rozdział 8 Wybaczający Ewangelia wg św. Mateusza 18:21-35 Rozdział 9 Czysty 1 List do Tesaloniczan 4:1-12 Rozdział 10 Wrażliwy List do Rzymian 14 Rozdział 11- Dobry członek rodziny List do Efezjan 5:15-6:4 Rozdział 12 Pełen czci Psalm Rozwijanie umiejętności studiowania Pisma Świętego 42 3

4 O autorach i programie Trzymasz w swoim ręku jeden z przykładów materiałów opracowanych i napisanych przez członków Churches Alive. Celem opracowania jest pomoc w kształceniu uczniów w ramach jednej, całościowej, skoncentrowanej na kościele, biblijnej koncepcji ewangelizacyjnego programu Wzrastanie poprzez kształcenie (patrz schemat poniżej). Organizacja Churches Alive (Żywe Kościoły) powstała w 1973 roku. Jej pierwotnym celem było wspomaganie lokalnych Kościołów w kształceniu duszpasterzy. Założyciele stali na stanowisku, że właśnie kościół lokalny stanowi serce Bożego planu wobec świata. Dzisiaj posługa Churches Alive rozrosła się i obejmuje osobiste poradnictwo dla przywódców kościołów, różnorodne książki i materiały do nauki, konferencje szkoleniowe dla osób duchownych i świeckich. Metody te i opracowane do nich materiały okazały się skuteczne w różnych kościołach, zarówno dużych jak i małych; a skorzystało z nich już ponad 45 różnych kościołów chrześcijańskich na całym świecie. Główny ośrodek Churches Alive znajduje się w San Bernardino w Kaliforni; filie w Stanach Zjednoczonych i Europie. Program Wzrastanie przez kształcenie powstał w oparciu o praktyczne doświadczenie w pracy ewangelizacyjnej. Program został opracowany aby pomóc ci: służyć ludziom stosownie do ich poziomu dojrzałości, przygotowywać ludzi do służby, kształtować dojrzałych przywódców, podnosić jakość chrześcijaństwa, utrzymywać równowagę pomiędzy własnym wzrostem a służbą zewnętrzną. Każda część programu harmonijnie współgra z innymi, starając się wyjść naprzeciw różnorodnym potrzebom ludzi od weteranów zboru do nowonarodzonych w Chrystusie. To uczniowskie podejście pozwala zintegrować obecne istniejące już w twojej wspólnocie czy twoim kościele rodzaje posługi i stworzyć nowe poprzez przygotowanie nowych przywódców. Koncepcja ta czerpie z przykładu sposobu kształcenia uczniów jaki dał nam Chrystus. Najpierw pomaga dostrzec największe ludzkie potrzeby a następnie pomaga uczyć jak polegać na Bogu, aby doświadczyć Jego miłości i mocy. W końcu, przygotuje nowych uczniów do wyjścia do innych, do pełnej miłości, owocnej i skutecznej ewangelizacji. 4

5 Wstęp Czujesz się odmieniony. Wciąż się zmieniasz. W pewnych obszarach życia wolniej, w innych szybciej. Zmiany, jakie Bóg czyni w twoim życiu dokonują się przede wszystkim wewnątrz ciebie; z czasem jednak uwidaczniają się również na zewnątrz. Zmiany te nie są procesem doskonalenia twojej umiejętności odpowiedniego zachowania się. Bóg, który jest w tobie wyraża swoją obecność poprzez ciebie. Nie sądź, że zmiany te nastąpią automatycznie. Aby się zmienić będziesz musiał nad tym pracować. To jeden z powodów, dla którego masz w sobie Bożą moc. Apostoł Paweł wiedział, kto w nim pracował: Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. (1 List do Koryntian 15:10). JAK KORZYSTAĆ ZE STUDIUM BIBLIJNEGO? Książka ta daje ci niepowtarzalną okazję zrozumienia sensu Biblii. W każdym rozdziale będziesz analizował jeden fragment i powiązane ze sobą wersety, aby odkryć niektóre z głównych tematów Pisma Świętego. Pracując z nią nauczysz się metod studiowania Biblii, które na pewno przydadzą ci się w życiu. Staraj się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące danego fragmentu, a następnie podziel się z grupą tym, co odkryłeś i przedyskutujcie to. Bez wątpienia twoja grupa mogłaby spędzić wiele tygodni odkrywając bogactwo tylko jednego z podanych fragmentów biblijnych, znacznie większą korzyść przyniesie jednak przerabianie jednego rozdziału tygodniowo. Taki system pracy podtrzymuje entuzjazm, który sprawia, że ty i inni członkowie grupy będziecie chcieli odkrywać więcej i więcej. Przewodnik dla prowadzącego przeznaczony dla tej serii wykładów biblijnych pomoże osobie prowadzącej grupę w rozpoczynaniu i prowadzeniu dyskusji. JAK WZBOGACIĆ SWOJE DOŚWIADCZENIE? W oryginalnym anglojęzycznym opracowywaniu niniejszego studium wykorzystano tłumaczenie Biblii New International Version (NIV), natomiast w przekładzie polskim Biblię Tysiąclecia (wydanie trzecie, poprawione, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa 1980). Wszystkie cytaty zaczerpnięte zostały z tego tłumaczenia. Chociaż posłużono się tymi tłumaczeniami nie przesądza to tylko o ich wykorzystaniu dla potrzeb tego studium. Korzystanie z różnych wersji przekładu Pisma Świętego zwiększa zainteresowanie, urozmaica i wzbogaca dyskusję. W książce jest zarezerwowane specjalne miejsce na twoją odpowiedź na każde pytanie. Niektóre osoby zaznaczają odpowiedzi bezpośrednio w Biblii. Zbiór tych notatek i informacji, gdziekolwiek by nie powstał, pozwoli ci na korzystanie z nich przez całe lata. Przede wszystkim wykorzystaj wiadomości, jakie zdobędziesz. Prawdy Biblijne nie zostały spisane po to, aby miały leżeć w zakurzonych szufladach. Bóg stworzył je, aby żyły w doświadczeniach ludzi. Przygotowując tę serię autorzy nie mieli na celu jedynie polepszenia twojej znajomości Biblii, lecz przede wszystkim pomoc we wdrażaniu Słowa Bożego w życie. 5

6 Czy mogłabyś odnowić Dextera dla mnie? 1. Odnowiony Studiowany fragment: Klucz: List do Efezjan 4:17-32 List do Efezjan 4:24: i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. 1. Fragment ten przedstawia przemianę ze starego człowieka na nowego człowieka. W tabeli wypisz cechy starego i nowego człowieka odnalezione w Liście do Efezjan 4: próżny (werset 17) stary człowiek nowy człowiek Nawet ludzie żyjący bez Chrystusa posiadają sumienie, które pozwala im odróżniać dobro od zła. Jak myślisz, czy jest różnica między sumieniem starego człowieka a nowym człowiekiem przedstawionym w tym fragmencie? 6

7 2. Proces odnowy starego w nowego człowieka wymaga często zastąpienia złego dobrym. Opisz każdą zamianę wymienioną w poniższych wersetach: werset 25 werset 28 werset 29 werset Korzystając z tego samego schematu, jak w p. 2, wypisz te zmiany, które powinieneś wprowadzić w twoim życiu; np. Zamiast skarżyć się, powinienem szukać dobrych rzeczy i dziękować Bogu za nie. 4. Każdy od czasu do czasu odczuwa gniew, ale tym razem zamiana nie jest receptą na gniew. Zamiast tego, werset 26 mówi Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Jak myślisz, co możesz uczynić, aby wypełnić ten nakaz? Jak myślisz, jakie aspekty gniewu dają miejsce szatanowi? (werset 27) Skorzystaj ze skorowidza, konkordancji, aby odnaleźć przynajmniej trzy wersety w Księdze Przysłów, które wspominają o gniewie. Podsumuj naukę z nich płynącą. Jakie wyciągasz wnioski z tych przysłów? 7

8 5. W wersecie 23 dostajemy nakaz nowego myślenia. Na twoje myśli i zachowania mają wpływ te idee, myśli i poglądy, które odbierasz. Jakie wpływy chrześcijańskie i niechrześcijańskie programują ludzkie umysły w dzisiejszych czasach. Które z nich wpływają na odnowienie twojego umysłu? Którymi z nich żywi się umysł starego człowieka? 6. Obserwowanie postępu w zdejmowaniu starego i przyoblekaniu nowego człowieka, powinno dodawać ci odwagi. Które obszary twojego życia pokazują, że jesteś odnowiony? Które obszary twojego życia wydają się nie zmieniać? Czy nauczyłeś się z tego studium czegoś, co pomoże ci zmierzyć się z tym problemem? Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Paweł w Liście do Rzymian (Rz 12:2) 8

9 Dobre wieści Wielebny. Rada przegłosowała modlitwę o pańskie wyzdrowienie. Przeszła z wynikiem 5 do Pełen miłości Studiowany fragment Klucz 1 List do Koryntian 13 1 List do Koryntian 13:13: Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość te trzy: z nich zaś największa jest miłość. 1. W tym fragmencie, będziemy rozważać temat miłości do bliźniego. Aby zrozumieć, jaką miłością powinniśmy darzyć innych, uzupełnij dwie poniższe tabelki korzystając z wersetów 4-7. Miłość jest Miłość nie jest 9

10 Miłość czyni Miłość nie czyni 2. Wersety 4-7 opisują miłość, podczas gdy reszta rozdziału rozważa znaczenie miłości. Nie korzystając z wersetów 4-7 powiedz, jak reszta rozdziału ukazuje miłość (np. Miłość jest niezbędną, aby twoje poczynania miały sens wersety 1-3). 3. Miłość to działania. Ale nie każde z dobrych działań jest koniecznie wynikiem miłości. Wyobraź sobie, że jesteś agentem osoby odpowiadającej opisowi w wersetach 1-3. Napisz oświadczenie prasowe przedstawiające najlepsze cechy tej osoby. Co prawdopodobnie będą myśleli ludzie o tej osobie? Co myśli o tej osobie Bóg? (werset 1-3) 4. Rozdziały od 12 do 14 1 Listu do Koryntian, koncentrują się na darach duchowych. Jak myślisz, dlaczego Paweł wtrącił fragment o miłości w sam środek swojej nauki o darach duchowych? 5. Werset 11 wskazuje, że należy wyzbyć się dziecięcego sposobu myślenia. Jak myślisz, jakie zachowania można traktować jako dziecięce? 10

11 6. Chociaż miłość jest jednym z głównych tematów Nowego Testament istnieją ludzie nazywający siebie chrześcijanami, którzy działają bez miłości. Co według ciebie jest główną tego przyczyną? nie znają miłości. nie mają siły, aby kochać. nie chcą kochać. są niedojrzali. inne: Jaki jest według ciebie najlepszy sposób, aby przezwyciężyć ten problemem? 7. Miłość wywołuje zarówno spontaniczne działania, jak i zamierzone uczynki. Opisz, co konkretnego planujesz zrobić, aby okazać miłość twojemu współmałżonkowi twojej rodzinie komuś w kościele komuś spoza kościoła Idealna miłość wolno podejrzewa szybko ufa wolno skazuje szybko usprawiedliwia wolno obraża szybko broni wolno demaskuje szybko chroni wolno karci szybko odpuszcza wolno umniejsza szybko docenia wolno żąda szybko daje wolno prowokuje szybko jedna wolno przeszkadza szybko pomaga wolno oburza się szybko wybacza. 11

12 To jest skomplikowana teologiczna kwestia. Więc mówisz, że pożądasz pokory bliźniego? 3. Pokorny Studiowany fragment: Klucz: List do Filipian 2:1-11 List do Filipian 2:3: a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. 1. Paweł, autor tego listu, rozpoczął ten fragment czterema warunkowymi zwrotami rozpoczynającymi się od słowa jeśli. Wypisz je w tabelce i podaj przykład jednego z nich w twoim życiu. zwrot przykład 12

13 2. Odkąd warunki pierwszego wersetu można odnieść do twojego życia, gdyż nawróciłeś się, co powinieneś zrobić? (wersety 2-4) 3. W jakiej relacji pozostaje pokora do każdego z następujących odpowiedzialności? Werset 3 mówi, że powinniśmy oceniać jedni drugich za wyżej stojących od siebie Werset 5 mówi: To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. Czy myślisz, że Jezus oceniał innych lepiej od Siebie? Wyjaśnij. 4. Jezus jest dla ciebie wzorem pokory. Co mówią lub sugerują wersety od 5-8 : o tym, co On myślał o Sobie? o Jego nastawieniu do innych? o Jego sposobie działania? 5. Jakie inne uczynki odzwierciedlają pokorę Jezusa? 6. Aby naśladować postawę pokory Jezusa tak, jak nakreślały to dwa poprzednie pytania, co powinieneś myśleć o sobie? 13

14 jakie powinno być twoje nastawienie do innych? jakie powinny być twoje uczynki? 7. Niektórzy myślą, że bycie pokornym oznacza słabość i pozwalają innym wykorzystywać się. Czy ludzie wykorzystują Jezusa? Wyjaśnij. Pokora jest dumą Boga. Austin O Malley 14

15 Przejrzyjmy jeszcze raz moje kazanie. Z całą pewnością musiałem COŚ powiedzieć. 4. Hojny Studiowany fragment: Klucz: 2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 9:6-7: Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Projekt zbiórki pieniędzy, do której Paweł odnosi się w tym fragmencie jest wspomniany także w Liście do Rzymian 15:25-28 i 1 Liście do Koryntian 16:1-4. Posługa dla świętych przynosiła korzyści Kościołowi w Jerozolimie. Wśród wielu przeciwności doświadczali oni także klęski głodu w ich regionie. Paweł aktywnie realizował ten projekt, ażeby przynieść ulgę matce kościoła w Jerozolimie. 1. Jakie słowa i zdania w 2 Liście do Koryntian, rozdział 9, mówią o dawaniu? posługa (werset 1) 15

16 2. W zachęcaniu Koryntian do bycia hojnymi Paweł starał się pokazać, w jaki sposób to każdemu z nich pomoże. Jakie korzyści płyną z bycia hojnym dla dającego? dla otrzymującego? dla innych? Podsumowując odpowiedzi na powyższe pytania, co motywuje cię by być hojnym? 3. W wersecie 2 Paweł zauważa, że gorliwość i hojność Koryntian pobudziła innych do dawania. Jakie przykłady wielkoduszności zachęciły cię do bycia bardziej hojnym? 4. Paweł popierał nie tylko uczynki dawania, lecz również właściwe zachowanie związane z dawaniem. Które zachowania powinny, a które nie powinny towarzyszyć dawaniu? właściwe zachowania niewłaściwe zachowania Jak myślisz, co pomaga ci naśladować właściwe zachowania? 5. Kiedy hojnemu dawaniu towarzyszy odpowiednie zachowanie, Bóg kieruje do nas następujące słowa: A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski (werset 8). Rozważając cały omawiany fragment, jak myślisz, co oznacza wyrażenie obfitość łaski? 16

17 Podaj przykład kogoś doświadczającego obfitości łaski. 6. Biblia popiera hojność. Wiele razy okazywaniu hojności towarzyszą obietnice. Odnajdź dwa inne fragmenty biblijne, które dają obietnice hojnym osobom. Wypisz te obietnice poniżej. Jaka jest najważniejsza lekcja, jaką otrzymałeś na zakończenie? Moje spostrzeżenia: 17

18 5. Poddany Studiowany fragment: Klucz: 1 List św. Piotra 2: List św. Piotra 2:13: Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana. 1. Opisz własnymi słowami wszystkie nakazy, jakie znajdziesz w tym fragmencie. 2. Jeden z nakazów, który wypisałeś brzmi Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności. Z jakiego powodu powinieneś być poddany? (werset 15) 18

19 Wykorzystując twoją znajomości Biblii wymień inne powody aby być poddanym? 3. Dwa nakazy zawarte w wersecie 16 wydają się być przeciwieństwami. Przestudiuj fragment i wyjaśnij, w jaki sposób człowiek może zastosować się do obu tych nakazów jednocześnie. Żyj jak wolny człowiek Żyj jak sługa 4. Podporządkowywanie się jest trudne dla większości z nas. Lubimy wyrażać naszą niezależność. Prawdopodobnie najciężej jest być poddanym, gdy dzieje się niesprawiedliwość. Nawiązując do omawianego fragmentu powiedz: dlaczego powinieneś godzić się na cierpienie dla dobrej sprawy? 5. Jezus jest dla nas przykładem poddania i cierpienia dla dobrej sprawy. Co takiego uczynił (lub czego nie uczynił), co mógłbyś naśladować? Jak myślisz, dlaczego Jezus jest tak doskonałym przykładem bezprawnie zadanego cierpienia? 19

20 6. Wybierz jedną z poniższych sytuacji i powiedz, jak byś zastosował naukę płynącą z omawianego fragmentu. Sytuacja 1: Przyjąłeś pracę w fabryce. Pragnąc pracować uczciwie, jak dla Pana, stałeś się najlepszym pracownikiem. Faktycznie, produkcja niemal się podwoiła. Jednak twoje wysiłki nie są doceniane przez innych pracowników, ponieważ sprawiasz, że przy tobie wyglądają na leniwych. Pewnego dnia kierownik wzywa cię do swojego pokoju, aby powiedzieć ci, że jesteś powodem niepokoju w fabryce i jeśli to się nie zmieni, to zostaniesz zwolniony. Sytuacja 2: Rada Kościoła odwołała śniadanie modlitewne przypadające na sobotę. Miało to być wydarzenie duchowe tygodnia. Rozmawiasz z nimi prosząc o przywrócenie imprezy, lecz nie wdając się w dyskusję odmawiają. Jedynym powodem, jaki podają na odwołanie programu jest konkurowanie z poranną niedzielną posługą. Nie widzisz w tym sensu, ponieważ osoby uczestniczące w spotkaniu modlitewnym biorą również udział w niedzielnej posłudze. Panie pomóż mi dostrzec, że jestem posłuszny Tobie, gdy podporządkowuję się tym, których umieściłeś nade mną. 20

21 Oczywiście, z drugiej strony patrząc Bezkompromisowy Studiowany fragment: Klucz: Księga Daniela 6 Księga Daniela 6:11: Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na kolana modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem. 1. Wydarzenia opisane w tym fragmencie miały miejsce około 600 lat przed narodzeniem Chrystusa, za rządów Dariusza, króla Babilonu. Było to, jak dotychczas, najsilniejsze imperium, które rządziło światem. Znacznie wcześniej Daniel został sprowadzony do Babilonu wraz z kilkoma innymi młodymi żydami, ażeby odebrać wychowanie po babilońsku. Przeczytaj wersety od 1-5 i opisz charakter Daniela i pozycję jaką zajmował. 21

22 2. Chociaż Daniel postępował mądrze, nie każdy go doceniał. Jakie były reakcje zarządców (satrapów)? Opisz w jaki sposób mężczyźni ci spiskowali przeciwko Danielowi? (wersety 6-9) 3. W jaki sposób Daniel okazał bezkompromisowość? (wersety 10-15) W poprzednim rozdziale czytałeś o posłuszeństwie. Czy myślisz, że Daniel mógłby podporządkować się dekretowi bez łamania zasad wiary? Wyjaśnij. 4. Nawiązując do wersetów powiedz, jak postawa bezkompromisowości Daniela wpłynęła na króla Dariusza? Jak jeszcze taka postawa bezkompromisowości może wpływać na ludzi? 5. Jakie były efekty bezkompromisowego postępowania Daniela? 22

23 Szczepan jest kolejnym przykładem bezkompromisowej osoby. Odmówił on zmiany swojego przekonania, aby zadowolić przywódców religijnych swoich czasów. Jakie były efekty jego bezkompromisowych działań? (Dzieje Apostolskie 7:54-60) Jak myślisz dlaczego efekty w tych dwóch przypadkach były skrajnie różne? 6. Przejrzyj omawiany fragment. W jakim sensie Daniel był posłuszny? W jakim sensie nie był posłuszny? 7. W jakich przypadkach ludzie mają ochotę iść na kompromis w dzisiejszych czasach? Kiedy ty masz ochotę iść na kompromis? Co możesz zrobić, aby przygotować się do przezwyciężenia tej pokusy? Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Paweł do Kościoła w Koryncie (1 List do Koryntian 15:58) 23

24 Proszę wejść Pastorze. Spodziewaliśmy się Pana. 7. Ostrożny w mowie Studiowany fragment: Klucz: List św. Jakuba 3:1-12 List św. Jakuba 3:2: Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. 1. Jakub nauczając o języku używa porównań takich jak wędzidło (werset 3). Odnajdź te zwroty i krótko wyjaśnij, jakie cechy języka przedstawia każde z tych sformułowań. (dwa zwroty mogą przedstawiać tą samą myśl) wędzidło Zwrot Wyjaśnienie Wybierz jeden zwrot i podaj przykład ze swojego życia, ilustrujący tą cechę. 24

25 2. Wersety 7 i 8 stwierdzają, że w odróżnieniu od wielu dzikich zwierząt, język nie może zostać okiełznany. Tak, jak grzechotnik - jest nieujarzmiony i pełen trucizny. Wyobraź sobie, że w twoim domu mieszka grzechotnik i nie możesz go zabić, ani przepędzić. Opisz, jakiego zachowania wymaga od ciebie ta sytuacja. Jak można to odnieść do współżycia z twoim językiem? 3. Jedną z trucizn języka jest przekleństwo. Jakie powody możesz odnaleźć w wersetach 9-12, aby nie używać swojego języka do przeklinania innych? Jakie możesz podać inne powody nie przeklinania innych, nawet żartem? 4. W wersecie 12 Jakub powtarza myśl, której prawdopodobnie nauczył go Jezus. Przeczytaj Ewangelię według św. Łukasza 6: Co Jezus powiedział o panowaniu nad swoją mową? Jak myślisz, czy Jezus chciał, aby jego naśladowcy zastosowali tę informację? 5. Rozważając oba fragmenty Jakuba 3 i Łukasza 6, jaki sposób uważasz za najlepszy, aby spowodować by twój język stanowił konstruktywną siłę w twoim Kościele? 25

26 Moim talentem jest wyrażanie moich myśli powiedziała kobieta do John a Wesley a. Jestem pewien siostro odpowiedział Wesley, że Bóg nie protestowałby, gdybyś zaprzepaściła konkretnieten talent. 26

27 Chciałbym podziękować radzie za tą przepiękną roślinę zwłaszcza, że w tym tygodniu dochodziło między nami do nieporozumień. 8. Wybaczający Studiowany fragment: Klucz: Ewangelia według św. Mateusza 18:21-35 Ewangelia według św. Mateusza 18:27: Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 1. Fragment ten składa się z trzech głównych części ustanowienie zasady, zilustrowanie zasady i zastosowanie zasady. Pokrótce objaśnij każdą część swoimi słowami. zasada (werset 21-22) ilustracja (werset 23-34) zastosowanie (werset 35) 2. Jezus powiedział Piotrowi, jak często należy wybaczać. Jeśli wierzysz, że Jezus miał na myśli dosłownie to, co powiedział, jak możesz to spełnić? Jeśli wierzysz, że odpowiedział On w przenośni, jak myślisz, co sugerował czynić? 27

28 3. Aby zilustrować zasadę przebaczania, Jezus opowiedział przypowieść. Pokrótce opisz, jak przypowieść ta przedstawia Bożą wyrozumiałość. Czego przypowieść uczy o sposobie traktowania innych ludzi i dlaczego powinieneś traktować ich w ten sposób? 4. Król nakazał słudze, aby darował dług współsłudze, ponieważ jego dług też został anulowany. Wypisz wersety biblijne, które mówią o darowaniu twojego długu. 5. Choć Biblia wyraźnie naucza bezwarunkowego przebaczania, w sposób w jaki Chrystus przebaczył Tobie, ludzie wciąż używają różnych argumentów, aby usprawiedliwić swoją postawę. Wymień kilka z nich. Powiedz, jak zareagowałbyś na jeden z tych argumentów wykorzystując myśli zawarte w tym fragmencie? 6. Jeśli sługa wybaczyłby współsłudze, uniknąłby surowej kary. Jakie korzyści odnosimy kiedy wybaczamy? Korzyści odniesione w tym fragmencie przez sługę: Korzyści odniesione w innych fragmentach Biblii: 28

29 Korzyści wynikające z twego doświadczenia i wiedzy: 7. Zasada wybaczania, którą studiowałeś jest rzeczywistą wartością tylko wtedy, kiedy ją stosujesz. Zastanów się przez kilka minut nad następującymi pytaniami: Czy masz napięte relacje z kimś w domu, pracy, kościele lub gdzie indziej? Czy wyrozumiałość poprawia twoje relacje? Czy wybaczyłeś kiedyś drugiej osobie całkowicie i od serca? Czy wyraziłeś swoją wyrozumiałość? Czy potrzebujesz wybaczenia? Czy przepraszałeś kiedykolwiek? Boże, dzięki Ci za to, że dałeś mi wolność mówienia wybaczam ci do kogoś i czynienia tego. 29