Prośby o wersję skróconą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prośby o wersję skróconą"

Transkrypt

1 Słowo wstępne Dokładne opracowanie biblijnego stanowiska na temat używania napojów alkoholowych potrzebne było już od dawna. W książce Wino w Biblii dr Samuele Bacchiocchi zaopatrzył nas w tego rodzaju opracowanie poprzez prezentację wnikliwie zbadanego i udokumentowanego studium. Jest to praca naukowa napisana w bardzo komunikatywny sposób, a argumentacja została gruntownie przemyślana. Wyrażam swoje uznanie dla dra Bacchiocchiego za jego obszerną i pilną pracę nad powstaniem Wina w Biblii. Szczególnie doceniam jego dobre chęci w kwestii poświęcenia dodatkowego czasu i sił na stworzenie tej skondensowanej wersji, która powinna zadowolić szczególnie osoby zapracowane, które ze względów czasowych nie mogą sobie pozwolić na przeczytanie jego trzystustronicowej książki. Podziwiam, jak wiele treści mógł zmieścić na tych niewielu stronach. Wino w Biblii jest obowiązkową lekturą dla chrześcijan, w szczególności dla tych, którzy spełniają przywódczą rolę w Kościele. Uznając zdradliwy charakter alkoholu i jego pustoszące działanie, jak również to że jego używanie doprowadziło do zniszczenia milionów istnień, niecierpiącą zwłoki powinnością jest, aby świat chrześcijański ponownie zbadał biblijne stanowisko w kwestii alkoholu. Konsekwencją tego będzie konieczność zmian w wierzeniach i praktykach wielu chrześcijan. Kościół ma możliwość, a także powinien poczuwać się do od- 7

2 powiedzialności, by nawoływać wiernych do całkowitej abstynencji, bazując na biblijnych zasadach. Żywię gorącą nadzieją, że książeczka ta pomoże Kościołowi w wypełnieniu tej ważnej odpowiedzialności. Sarah F. Ward Narcotic Consultant and Chairman of the National Board of Education for the Woman s Christian Temperance Union. 8

3 Przedmowa Gdy w marcu 1989 moja książka Wino w Biblii opuściła drukarnię, nie sądziłem, że zostanie tak gorąco odebrana przez szeroką społeczność chrześcijańską. Jej przyjęcie przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania i koniecznym było dokonanie trzech wznowień w ciągu roku. Ponad stu uczonych różnych denominacji było uprzejmych zrecenzować książkę. Kilku przywódców kościelnych zwróciło się do wydawnictwa Biblical Perspectives, rozważając możliwość zaoferowania książki ich szkolnemu i kaznodziejskiemu personelowi. Kilka ewangelicznych czasopism prosiło o zezwolenie na publikację fragmentów książki. To wszystko wskazuje, jak głęboko odczuwamy, iż picie jest problemem nie tylko ogólnospołecznym, ale również społeczności chrześcijańskiej. Prośby o wersję skróconą W ciągu ostatnich miesięcy pastorzy, lekarze, nauczyciele i zwykli czytelnicy Wina w Biblii przynaglali mnie do opracowania skróconej wersji książki do masowego rozpowszechniania. Do powzięcia takiej decyzji przekonał mnie w końcu życzliwy list, jaki otrzymałem od Sary F. Ward, przewodniczącej National Board of Education for the Woman s Christian Temperance Union. 9

4 W swym liście pani Ward poinformowała mnie, że po przeczytaniu i recenzowniu Wina w Biblii dla czasopisma Christian Standard czuła się poruszona do poproszenia mnie o skrócenie trzystustronicowej książki do wymiarów broszury. Według niej o wiele więcej osób mogłoby skorzystać ze skondensowanej wersji moich badań. Ponadto zaproponowała, aby wydać tę publikację pod egidą połączonych sił National Board of Education for the Woman s Christian Temperance Union i Biblical Perspectives. To dzięki słowom zachęty pani Ward przygotowałem skróconą edycję Wina w Biblii, która nosi ten sam tytuł. Jej zatem chciałbym wyrazić moje serdeczne uznanie za nakłonienie mnie do przygotowania tej broszury i za sponsorowanie przez National Board of Education for the Woman s Christian Temperance Union. Metody Metoda, jaką się posłużyłem, polegała na streszczeniu pierwszych sześciu rozdziałów książki, opuszczając bardziej techniczne analizy tekstów i dokumentów. Oznacza to, że książeczka ta dostarcza przeglądu badań, lecz dla zwięzłości pomija wiele wartościowych dokumentacji i analiz. Zainteresowanych czytelników zachęcam do przeczytania pełnej wersji książki dla lepszego zrozumienia rozważanych tekstów i zagadnień dyskutowanych. Powody badań W obliczu ogromu szalejącej epidemii alkoholowej w społeczeństwie, a w szczególności w społeczności chrześcijańskiej, odczułem naglącą potrzebę zwrócenia uwagi chrześcijańskich sumień na moralny aspekt picia. Gdy rozpocząłem czytanie literatury z tej dziedziny, wkrótce zrozumiałem, że kościoły chrześcijańskie ponoszą znaczną odpowiedzialność za alkoholową epidemię, ponieważ poprzez swe wierzenia i nauczanie są w stanie 10

5 wpłynąć na moralne wartości i praktyki społeczeństwa bardziej niż jakiekolwiek inne instytucje. Większość ze 100 milionów pijących Amerykanów to ludzie uczęszczający do kościoła, którzy myślą, że Biblia zezwala na umiarkowane używanie napojów alkoholowych. Umiarkowane picie doprowadziło 18 milionów Amerykanów do picia w sposób nieumiarkowany, gdyż alkohol jest narkotykiem doprowadzającym do uzależnienia, osłabiającym zdolność samokontroli jednostki. Z mego punktu widzenia rozwiązanie problemu picia wśród chrześcijan musi polegać nie tylko na pomocy w zrozumieniu negatywnych psychospołecznych skutków picia, lecz również na ukazaniu zasad i przestróg dotyczących picia, danych nam przez Boga w Jego słowie. To przekonanie doprowadziło mnie do spędzenia znacznego czasu na dochodzeniu, czego Biblia uczy na temat używania napojów alkoholowych. Osobiste odkrycia Spoglądając wstecz na czas poświęcony poszukiwaniom, mogę szczerze przyznać, że było to dla mnie naprawdę odkrywcze doświadczenie. Wspomnę pokrótce niektóre z osobistych odkryć, jakie pozostały w moim umyśle. Zdziwiłem się z odkrycia, że cztery pokrewne słowa: wine w angielskim, vinum w łacinie, oinos w greckim i yayin [jajin] w hebrajskim były niegdyś (z historycznego punktu widzenia) używane na określenie soku gronowego zarówno sfermentowanego, jak i nie. Gdy zastosowałem to odkrycie do miejsc w Biblii mówiących o winie, byłem mile zaskoczony, zauważając, że pozytywne wzmianki na temat wina odnoszą się do niefermentowanego, nieupajającego soku winogronowego, podczas gdy negatywne wzmianki odnosiły się do sfermentowanego i upajającego wina. Innym zdumiewającym odkryciem było znalezienie biblijnych fragmentów, które potępiały nie tylko nadużywanie, ale również jakiekolwiek używanie wina. Zobaczymy w rozdziale trzecim, 11

6 że znajduje się szereg fragmentów w Starym i Nowym Testamencie, które generalnie potępiają picie wina, niezależnie od spożywanych ilości. Bardzo pouczające było również studium nad sposobami konserwowania wina w starożytnym świecie. Ku memu zdziwieniu odkryłem, że starożytni byli większymi znawcami sztuki zabezpieczania i przechowywania owoców i win niż my. Jak ukazuje rozdział czwarty, starożytni pisarze mówią nam, że konserwacja niefermentowanego gronowego soku była czasem prostsza niż zabezpieczenie fermentowanego wina. Jak zobaczymy, stosowano różne techniki w celu zabezpieczenia niefermentowanego gronowego soku. Moje studium ważniejszych historii związanych z winem oraz wypowiedzi Jezusa zawarte w rozdziale piątym, było również bardzo odkrywcze. Po sprawdzeniu każdego fragmentu pod kątem gramatycznym, historycznym i kontekstowym w pełni zrozumiałem, że żaden z nich nie wskazuje na używanie przez Pana Jezusa napojów alkoholowych lub zezwalanie na spożywanie ich przez Jego naśladowców. Najbardziej zaskakującym aspektem w całych poszukiwaniach było studium zaprezentowane w rozdziale szóstym, zawierającym apostolskie nawoływania do umysłowej trzeźwości i fizycznej abstynencji. Ku memu zdziwieniu odkryłem, że niektóre z najbardziej jasnych apostolskich wezwań do abstynencji zostały przetłumaczone po prostu jako wezwanie do zwykłej wstrzemięźliwości czy trzeźwości, dając jak gdyby miejsce dla umiarkowanego picia. Takie nieodpowiednie tłumaczenie doprowadziło wielu chrześcijan do błędnego przekonania, jakoby Biblia nauczała zasady umiarkowanego picia bardziej niż całkowitej abstynencji. 12