Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu."

Transkrypt

1 AKUTALIZACJA Z DNIA r. Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. I. Czy Jezus był kiedyś Michałem Archaniołem? II. Czy Jezus jest Bogiem równym Ojcu? III. Czy Duch Święty to Osoba, czy moc? IV. Czy dusza ludzka jest nieśmiertelna? V. Czy godząc się na transfuzję popełniam grzech? VI. Co myśleć o obrazach w kościele? VII. Po co dzielić się chlebem i pieniędzmi z ubogimi? VIII. Cuda w Kościele, czyje to dzieła? 1) Świadkowie wierzą, że Bóg Jehowa stworzył na samym początku archanioła Michała, który stał się później Jezusem, i przyszedł na ziemie. Po zmartwychwstaniu Jezus, znów stał się Michałem Archaniołem. Bierze się to z podobieństw Michała Archanioła, władcy aniołów, do Jezusa, który również otrzymał władzę nad wszelkimi aniołami. Zaraz udowodnię, że to nadinterpretacja. Zacznijmy od tego, iż jest napisane o Jezusie: Ty jesteś moim Synem, Jam Cie dziś zrodził. (Hbr 1, 5 oraz Ps 2, 7) Dlaczego więc mamy wierzyć, że Jezus został stworzony jak mówią Świadkowie Jehowy, a nie zrodzony jak mówi nam Pismo Święte? Nie został On stworzony jak wszystko inne, lecz właśnie zrodzenie świadczy o Jego godności, przewyższającej wszystko inne. Jan nazywa Jezusa Jednorodzonym : Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył. (J 1, 1-17). Jednorodzony czyli jedyny potomek, najczęściej to słowo określa syna. Tym właśnie Jan zaznacza że Jezus ponad wszystko stworzenie jest większy godnością ponieważ nikt jak on nie został zrodzony. A dlaczego Michał Archanioł nie stał się Jezusem jak mówią Świadkowie? Nie ma na to rozsądnych podstaw Biblijnych, co więcej są podstawy, aby wierzyć, że są to dwie odmienne osoby: Według ŚJ Jezus stał się na nowo po zmartwychwstaniu Michałem Archaniołem. Dlaczego więc po zmartwychwstaniu kamienowany Szczepan nie modli się do Michała Archanioła, lecz mówi: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. (Dz 7, 59). Co więcej, on widzi Jezusa w niebie, po prawicy Ojca. A przecież w niebie miał już Jezus być Michałem Archaniołem. Polecam przeczytać cały fragment, bo pokazuje on, że wbrew obawom Świadków MOŻNA się modlić prosto do Jezusa. Jezus po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu przedstawia się Szawłowi: A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. (Dz 9, 4-5) Dalej, jak wyobrażamy sobie anioła, na pewno nie ma ciała ani kości, oto jak ewangelista opisuje przyjście Jezusa po zmartwychwstaniu (wg. Świadków Michała Archanioła): A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. (Łk 24, 36-43).

2 W Biblii tylko jedna osoba jest nazwana archaniołem Michał (Jud 1, 9). Jest o nim napisane: I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię. (Ap 12, 7-9) Jezus opisuje strącenie szatana z nieba na ziemię, nie z perspektywy Michała, który walczył u bram niebios, lecz mówi na ziemi do swoich apostołów: Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. (Łk 10, 17-18) Czemu żaden z uczniów i w ogóle Żydów nie pomyślał nawet że Jezus to Michał Archanioł? Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». (Mt 16, 13-16). Kolejnym dowodem na odmienność postaci Michała (jedynego dla ŚJ archanioła) i Jezusa jest cytat z listu do Tesaloniczan: Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. (1 Tes 4, 16) Przedstawiony archanioł i Jezus to inne osoby, inaczej można by posądzić autora listu o błędy w stylistyce, a przecież Paweł był wykształconym Żydem. Udowadniając, że Jezus nie jest ani stworzony, ani nie jest archaniołem, ani też nie był, zapytajmy kim jest Jezus. To następny punkt pod tytułem co warto wiedzieć przed wpuszczeniem Świadków do domu. 2) Świadkowie wierzą, że Jezus na ziemi był tylko człowiekiem, lub pomniejszym bogiem. Nie wierzą, że jest jednością z Ojcem i Duchem Św. nie wierzą w Trójce Świętą. Niewiara w osobowego Ducha Świętego powoduje, że albo wierzymy w dwójce świętą, albo odrzucamy Bóstwo Jezusa. Świadkowie Jehowy wybrali wiarę w Jezusa człowieka, który nie jest równy z Bogiem Ojcem. O rozważaniach nad tym czy Duch Święty jest żywy, czy nie, napiszę w następnym punkcie. Już prorocy stwierdzili, że Jezus jest Bogiem: Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny. (Iz 9, 5) Bóstwo Jezusa jest wyrażona również jego imieniem: Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. (Iz 7, 14)

3 Które tłumaczy Mateusz Ewangelista: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami". (Mt 1, 23) Tak, Jezus się narodził Bóg jest z nami! Żydzi swego Boga nazywali Panem. Na każdym kroku w księdze Wyjścia, Liczb, Powtórzonego Prawa czytamy: Ja jestem Pan, Bóg Twój, Ja jestem Pan : Dla przykładu: Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (Wj 20, 1-2) Elżbieta, krewna Maryi powiedziała takie słowa do niej: A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1, 43) Elżbieta, która jako żydówka nazwała Jezusa swoim Panem, nie tylko powiedziała o tym, że Jezus jest równy Ojcu, ale również wskazała na jedność Ojca i Syna. Jezus jest jej Panem Bogiem. Byli również Żydzi, którzy nienawidzili Jezusa, mając mu to za złe, że właśnie mówi o sobie, że jest Bogiem: Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga»." (J 10, 33) Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. (J 5, 18) Czytając pewną książkę autor udowadniając to, że Jezus jest Bogiem zauważył coś ciekawego: Mianowicie, czemu zabili Jezusa? Za to, że mówił źle o faryzeuszach? To nadal za mało. Został zabity za to kim był, a nie co zrobił. Co było głównym oskarżeniem Żydów? Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich». Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje?» Oni odpowiedzieli: «Winien jest śmierci». (Mt 26, 63-66) Jezus powiedział, że zobaczą go po prawicy Boga, w Jego chwale, nie tam gdzieś z przodu, w lepszym rzędzie, ale po prawicy Boga. Siedzącego na równi z nim. Biorąc pod uwagę to, że Żydzi bali się wymawiać imienia Boga, to stwierdzenie człowieka, że zobaczą go na równi z Bogiem było wystarczające aby wymierzyć karę śmierci wystarczające o ile było by to bluźnierstwo, a nie jak w przypadku Jezusa, prawda. Wróćmy znów do Starego Testamentu, Bóg objawia swoje imię Mojżeszowi: Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was» (Wj 3, 14). Bóg mówi swoje imię: JESTEM czyli Jahwe. Jezus natomiast mówi o sobie w Nowym Testamencie: Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach swoich» (J 8, 24). Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja Jestem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał». (J 13, 19-20).

4 O boskości Jezusa mówią również apostołowie: Tomasz: (Gdy Jezus przychodzi po zmartwychwstaniu specjalnie dla niego) «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» (J 20, 27-28). Według Świadków Jehowy Tomasz mówi do Jezusa Panie a do Jehowy Boże. Czyli według ich nauczania popełnia bałwochwalstwo bo klęka przed Jezusem a modli się do Jehowy. Najwidoczniej nie dosłyszał tego Jezus, bo go nie poprawił. Paweł: (W listach i dziejach Apostolskich) Żydzi nazywając Jezusa Panem, stwierdzają jak Elżbieta, że jest Bogiem: On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.(...) I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM ku chwale Boga Ojca. (Flp 2, 6-11) Powyższy fragment jest bardzo ważny. Tłumaczy on, że Jezus podczas pobytu na ziemi, z własnej woli nie chciał być równy Ojcu, i przyjął ciało człowieka. Przyszedł, aby służyć, a nie by mu służono. Dlatego Jezus na ziemi powtarzał, że jest mniejszy godnością od Ojca. To naprawdę ważny fragment. Dalej listy Pawła: (...) oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas. (Tt 2, 13-14). To Jezus umarł na krzyżu, nabywając kościół własną krwią Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. (Dz 20, 28). Do aniołów zaś powie: Aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia. Do Syna zaś: Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. (Hbr 1, 5-9).

5 A teraz Jan: Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. (1 J 5, 20). Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (...) Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył. (J 1, 1-17). Jezus jest tym który osądzi świat, z samego fragmentu widać że Jezus powinien otrzymywać cześć równą Ojcu: Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. (J 5, 20) Nawiązując do godności sędziego świata, Jan nazywa Jezusa Bogiem: Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług (Ap 19, 1-2) Chwałę Jezusowi (wg. ŚJ zarezerwowaną tylko dla Ojca) oddają dzieci, i ludzie krzycząc Hosanna Synowi Dawida. Hosanna = Chwała. W świątyni podeszli do Niego niewidomi i chromi, i uzdrowił ich. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie - widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni: «Hosanna Synowi Dawida» - oburzyli się i rzekli do Niego: «Słyszysz, co one mówią?» A Jezus im odpowiedział: «Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?» (Mt 21, 14-16) Jezus również uczestniczył w stworzeniu Świata, również stwarzał, jest to argument, aby twierdzić, że jest On na równi z Bogiem bo ma moc stwarzania: On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. (Kol 1, 15-16). ale też jest zjednoczony z nim. Powiedział Bóg podczas stworzenia świata: A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. (Rdz 1, 26). Jezus urodził się jako człowiek, o jego naturze ludzkiej mówi również Paweł: Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. (1 Kor 15, 20-22)

6 Lecz wspomina wcześniej [przytoczony fragment (Flp 2, 6-11)], że Jezus był zewnętrznie podobny do człowieka. Był to wspaniały zamysł Boży, przez który Bóg pokazał jak blisko jest ludzi. Śmiało możemy modlić się w cierpieniu do Boga, bo Bóg również cierpiał - na krzyżu. Tak właśnie objawiło się imię Emmanuel to znaczy Bóg z nami. Chce teraz zaznaczyć, że Jezus miał naturę człowieka. Chodzi o to, że Świadkowie nie dostrzegają Jego równości Ojcu, natomiast dostrzegają tylko jego człowieczeństwo. Prawdziwi chrześcijanie wierzą w to, że Jezus jest Bogiem, równym Ojcu, który stał się człowiekiem. Świadkowie Jehowy wierzą, że Jezus jest bogiem pisanym małą literą: Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem. (Ewangelia Jana 1, 1 w przekładzie Nowego Świata) oraz mniejszy od Ojca. Rodzi się więc pytanie: Czy Świadkowie Jehowy to na pewno wiara monoteistyczna? Pismo mówi, że nie ma innego Boga: Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożkom złożone na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego. (1 Kor 8, 4) Dlatego uznając Bóstwo Jezusa musimy uznać też jego jedność z Ojcem. Czy mamy jednak jakieś podstawy Biblijne, aby tak sądzić? Oto one: Jezus przyszedł po to aby objawić nam, jaki jest Ojciec. Nauczył, że Bóg jest miłością a sam Jezus jest z nim jednością. Mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. (J 10, 30). Jest obrazem Boga, mówi o tym Filipowi: Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. (J 14, 5-11). Trzeba zauważyć, że Jezus mówi: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś, a nie Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Ojca nie poznałeś. Kolejne stwierdzenie jedności z Ojcem. Następne mamy w modlitwie Jezusa: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (J 17, 20-21). Dalej kolejny cytat: Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. (J 17, 11). Jako ciekawostkę mogę dodać, że w Biblii imię zawsze coś znaczyło, oraz nie było nadawane seryjnie jak Michał lub Ewelina, ale miało wielkie znaczenie. Zauważmy, że apostołowie na polecenie Jezusa mieli dawać chrzest w jedno i to samo Imię, a nie trzy oddzielne imiona: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28, 19). Czy więc Jezus jest równy godnością Bogu Ojcu? Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. (J 5, 22)

7 Omówiliśmy już, że Jezus nie był Michałem Archaniołem, został zrodzony, a nie stworzony, że jest równy Ojcu, nie ma dwóch lub trzech Bogów ale jeden, że Jezus jest jednością z Ojcem, teraz czas zacząć mówić o Duchu Świętym. Jest to mój trzeci punkt. 3) Świadkowie Jehowy, pomimo że chrzczą w imię Ducha Świętego, nie wierzą, że istnieje. Jest tylko mocą, żywiołem, czymś nie osobowym, a jego cechy osobowe to personifikacja. Tak naprawdę można pominąć Ducha Świętego, bo zawsze chodzi o działanie Boga ( palec Boży ) gdy mówi się o działaniu Ducha. Postaram się udowodnić, że są Biblijne podstawy, aby wierzyć, że Duch Święty to odrębna osoba. Na początku przytoczę pewien ciekawy fragment, a potem paręnaście fragmentów o Duchu Świętym, stwierdzających pewne cechy żywej osoby: Czy Duch Święty to naprawdę działanie boże? Zauważmy, że działanie Boże, cuda, były widoczne, co natomiast Jezus mówi o Duchu? Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. (J 14, 16-17). To właśnie jest przeszkodą dla świata, że Duch Świętego NIE WIDAĆ! A Boże cuda tak. Czy Moc (Duch Święty) może mieć własną moc? Duch Św. posiada moc sprawczą: A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. (Rz 8, 11). «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». (Dz 1, 6-8). Duch święty ma też wolną wole ponieważ to on pozwalał mówić apostołom oraz udziela darów zgodnie z Jego wolą: I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2, 4). Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. (1 Kor 12, 11) Duch Święty przemawiał do św. Jana (Duch Święty może mówić): Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. (Ap 2, 7) Czy można zasmucić moc? Duch Święty podobnie jak Ojciec i Jezus może zostać zasmucony: I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. (Ef 4, 30). Pocieszyciel (Parekletos) czyli ktoś, kto bronił oskarżonego w sądzie[osoba/zawód] (por. Opowieść o Zuzannie Dn 13, 1-64). Był orędownikiem, który mógł poświadczyć na korzyść oskarżonego: Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. (J 16, 7) Lecz Pocieszyciel pokornych, Bóg, podniósł i nas na duchu przybyciem Tytusa. (2 Kor 7, 6) Jak mówi o Duchu Świętym Jezus? ON zaś ; poślę GO. Czy właśnie to nie wskazuje, że jest osobą?

8 Nasz obrońca to osoba czy moc? Duch Św. jest podobny Osobie Jezusa, który też jest naszym orędownikiem, przez to Ich podobieństwo możemy uznać Ducha Świętego za osobę: Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. (1 J 2, 1). Jako osoba Duch słucha i przekazuje nam proroctwa: Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. (J 16, 13-15). Jest też nauczycielem: Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. (J 14, 26). Grzech możemy wymierzyć przeciw Bogu, bliźniemu ale nie przeciw kamieniom, wodzie ani mocy. Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym (Mt ). Duch Święty ma zdolność poznania, posiada wiedzę, nie może być wiec tylko bezosobową mocą, co więcej, jest jednością z Ojcem, że przenika głębokości Boga: Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. (1 Kor 2, 10-12) Dla porównania Pisze Dawid w Psalmie o Bogu: Panie, przenikasz i znasz mnie. (Ps 139(188), 1) W tym cytacie nie dość, że apostołowie mówią o tym, że Duch Święty został okłamany (czy można okłamać moc, ogień czy działanie Boże?) Apostoł stwierdza również to, że Duch Święty jest Bogiem skłamałeś nie ludziom, ale Bogu: Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu». (Dz 5, 3-4) Duch Święty pomaga nam się modlić do Ojca: Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. (Rz 8, 26) Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Człowiek ma ludzkiego ducha, a Bóg Bożego. Widzimy tu rozdzielność Ducha Bożego od ludzkiego. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. (Rz 8, 16)

9 Omówmy teraz ten fragment: Podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał: «Kto się Mnie dotknął?» Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział: «Mistrzu, to tłumy zewsząd Cię otaczają i ściskają». Lecz Jezus rzekł: «Ktoś się Mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode Mnie». (Łk 8, 44-46) Jezus uzdrowił kobietę cierpiącą na krwotok. Zrobił to jakby nieświadomie ponieważ sam pyta Kto się Mnie dotknął? Pozostaje pytanie, co to ta owa moc, która uzdrowiła kobietę. Niechybnie mogę stwierdzić, że Świadkowie Jehowy uważają, że mocą którą uzdrawia Jezus jest Duch Święty, lecz teraz: Czy Duch Święty w związku z tym opuścił Jezusa skoro MOC wyszła z niego? A może tylko pół Ducha Świętego wyszło z Jezusa? Nie! To Duch Święty swoją mocą uzdrowił tą kobietę a Jezus poczuł, że Duch Święty to zrobił. Można zauważyć też w tym fragmencie że Duch Święty ma własną wolną wolę. Czy osiadanie własnej, wolnej woli, nie jest cechą decydującą o osobowości? Nie wiara w Ducha Świętego przypomina mi pewien fragment, gdy Paweł zapytał czy są ochrzczeni Duchem Świętym: A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». (Dz 19, 2). Dlaczego nie wierzyć w osobowego Ducha Świętego, skoro Biblia opisuje tyle jego cech. Przez podobieństwo do Boga człowiek też otrzymał ducha. Tak jak ludzki duch jest jednością z człowiekiem, tak i Duch Święty z Bogiem. Księga Rodzaju mówi: Duch Boży unosił się nad wodami (Rdz 1, 2), możemy wiec twierdzić, że istniał on jeszcze przed stworzeniem świata tak jak Ojciec i Syn Boży. Skoro jesteśmy przy duchu, pogadajmy o tym, jak wygląda wiara Świadków Jehowy w duszę ludzką, nieśmiertelność i zmartwychwstanie Jezusa. 4) Świadkowie Jehowy nie wierzą w nieśmiertelność duszy. Uważają, że człowiek stał się duszą żyjącą, co znaczy, że dusza i ciało to jedność, i nie ma między nimi żadnych odrębności. Gdy umiera ciało, umiera dusza, a zmarli istnieją tylko w pamięci Bożej. Po zmartwychwstaniu, nie zmartwychwstaną ciała, lecz będziemy duchami. Nie od początku wiara Izraela mówiła wprost o nieśmiertelności duszy, lecz w Piśmie świętym znajdziemy wiele fragmentów przeczących naukom Świadków. Jehowa Bóg przystąpił do kształtowania człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza dech życia, i CZŁOWIEK STAŁ SIĘ DUSZĄ żyjącą. (Księga Rodzaju 2, 7 :Biblia w Przekładzie Nowego Świata) Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. (1 Kor 15, 45) To fragmenty, które mają świadczyć, że człowiek stał się duszą, i dusza jest synonimem słowa ciało. Dalej, Świadkowie wierzą, że Jezus po śmierci stał się duchem, a jego ciało zostało zabrane do Boga, niestety nie wiadomo po co, oraz gdzie znaleźć podstawy biblijne, aby tak sądzić. Bronią tego poniższym fragmentem. Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. (1 Kor 15, 50).

10 Jezus mówi, że ciało i krew nie mogą osiągnąć zbawienia. Jak więc można wierzyć w zmartwychwstanie ciała? Odłóżmy na razie to pytanie, by zastanowić się czy Biblia mówi o duszy nieśmiertelnej. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. (Mdr 3, 1-3) Powyższy fragment mówi wyraźnie, że dusze trwają w pokoju. Nie umarły więc. Czy jest więcej miejsc w Biblii mówiących o nieśmiertelności duszy? Przykładem będzie rozmowa Saula i Samuela (1 Sm 28, 3-20). Streszczając ją, Saul idzie do wróżki i porozumiewa się ze zmarłym Samuelem. Samuel rozmawia z Saulem co świadczy od tym, że po śmierci wcale jego dusza nie umarła, lecz żyje. Następnym fragmentem świadczącym o nieśmiertelności duszy jest: Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. (1 P 3, 18) Owe duchy zamknięte w więzieniu to dusze ludzi, którzy byli nieposłuszni za czasów Noego. Według ŚJ nie powinni istnieć, jak więc Chrystus mógł im coś głosić? Zawsze zastanawia mnie pytanie, skoro dusza jest tym, co ciało, to gdy ktoś traci rękę w wypadku to traci też część duszy? Jezus mówi że będzie głosił zbawienie umarłym a nie zmartwychwstałym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia. (J 5, 28-29) Starotestamentalna postać, prababcia Dawida, Noemi pobłogosławiła Rut tymi słowami: Powiedziała Noemi do swej synowej: «Niech będzie on błogosławiony przez Pana, który nie przestaje czynić dobrze żywym i umarłym!» (Rt 2, 20) Jak właściwie Bóg czyni dobro umarłym skoro według Świadków Jehowy przestali istnieć. Następnym fragmentem jest opisywana wizja świętego Jana: A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?» I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici. (Ap 6, 9-11) Nie dość, że zabitych można było zobaczyć to jeszcze wołali, co więcej kazano im odpocząć ponieważ byli zmęczeni. Świadectwem życia po śmierci jest również przypowieść o bogaczu: Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. (Łk 16, 22-23).

11 Skoro umarła jego dusza jak mógł cokolwiek zobaczyć? Skoro dusza jest nieśmiertelna i nigdy nie umiera, co ma zmartwychwstać? Powróćmy do fragmentu gdzie Jezus mówi, że ciało nie osiągnie zbawienia: używa on słów ciało i krew, co może oznaczać to stwierdzenie w świetle faktu, że jeśli coś ma zmartwychwstać to właśnie ciało. W Piśmie świętym pojawia się ten zwrot jeszcze raz: Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (Mt 16, 17). Ciało i krew oznacza więc to, co ziemskie, człowieka ziemskiego, i jest metaforą. W tym kontekście Jezus mówi, że to, co ziemskie nie osiągnie zbawienia. Pisze Paweł: Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego CIAŁA, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. (Flp 3, 20-21). Ale popatrzmy na jeszcze jednemu fragmentowi: Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, (Ap 19, 11,13) Jan widzi niebo otwarte a tam postać, która ma ubranie skropione w krwi. Jak to? Według ŚJ krew miała nie mieć wstępu do nieba, jak się więc znalazła na szacie? Człowiek powstanie nienaruszony, a żywi odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. (1 Kor 15, 52). Paweł jako były faryzeusz nigdy nie dementował faktu nieśmiertelnej duszy a właśnie wcześniej jako faryzeusz w nią wierzył. Żydzi już od czasów przed Chrystusem wierzyli w nieśmiertelność duszy. (Z wyjątkiem Saduceuszy, którym to właśnie Jezus mówi o tym że Bóg jest Bogiem żywych nie umarłych [Mt 22, 32]). Świadkowie Jehowy uważają, że Jezus wcale nie miał ciała po śmierci, tylko był duchem. Co jednak mówi Pismo? Właśnie wyprowadza z tego błędu: A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. (Łk 24, 36-43). Jezus po śmierci miał ciało odmienione, tak zwane chwalebne. Nie ulega rozkładowi, może pojawiać się, przechodzić przez drzwi zamknięte lecz ma nadal ciało i kości. Świadkowie uważają, że umarli istnieją w pamięci Bożej, czemu więc Dawid pisze o bezbożnikach: Moje posłanie jest między zmarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz, którzy wypadli z Twojej ręki. (Ps 88, 6).

12 Znajdując w Biblii fragmenty o nieśmiertelnej duszy widzimy pewien rozłam między duszą a ciałem. Mówi o tym również Biblia: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. (Mt 10, 28). Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. (Mdr 9, 15). Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. (1 Tes 5, 23). Paweł pisze o przebywaniu w ciele oraz opuszczeniu go. Gdyby ciało i dusza była jednym, jak właściwie wyglądałoby opuszczenie ciała? Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne. (Flp 1, 23-24). Mamy jednak nadzieję (...) i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. (2 Kor 5, 8). W księdze Powtórzonego Prawa, Bóg mówi do Mojżesza, że umrze i połączy się z przodkami. Jak mogłoby wyglądać to połączenie z przodkami skoro oni po śmierci przestali istnieć? Czy nastąpi ono dopiero po zmartwychwstaniu? Oj, chyba wcześniej, bo Aaron, który niedawno umarł, JUŻ się z nimi połączył, świadczy o tym czas przeszły. A według Świadków człowiek po śmierci aż do powszechnego zmartwychwstania nie istnieje. Zauważmy też subtelną różnice między powiedzeniem dołączysz do swoich przodków a połączysz się z nimi Umrzesz tam na górze, na którą wejdziesz, i połączysz się ze swymi przodkami, jak zmarł Aaron, brat twój, na górze Hor i połączył się ze swymi przodkami. (Pwt 32, 50) Czy owe przyłączenie się, jakie obiecuje Bóg oznacza, że razem przestaną istnieć? Na pewno nie, Jezus mówi, że Ojciec jest Bogiem żywych, a nie umarłych: nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych». (Mt 22, 31-32). Przypatrzmy się Starotestamentalnemu bohaterowi z księgi Machabejskiej: Całkowicie pozbawiony już krwi wyrwał wnętrzności, a wziąwszy je obydwoma rękami, rzucił na żołnierzy. A prosił Władcę życia i ducha, aby mu je ponownie oddał. W ten sposób zakończył życie. (2 Mch 14, 46). Razis, bo tak się nazywał, prosi Boga, aby ten oddał mu w życiu przyszłym wnętrzności, ponieważ wierzył, że w przyszłym życiu każdy będzie miał wątrobę i inne wnętrzności i w ogóle ciało. Inaczej, po co mu wnętrzności, gdyby miał zostać duchem. Jako ciekawostkę mogę dodać, że podobną do tej sceny śmierci, opisuje w Nie-boskiej Komedii Krasiński (Śmierć hrabiego Henryka na murach zamku Świętej Trójcy). Ostatnia moja refleksja w tym temacie: skoro dusza umiera w trakcie śmierci według Świadków Jehowy, to sami stwierdzają jej rozdzielność z ciałem, ponieważ ciało zmarłego nie znika, nie przestaje istnieć, ale powoli się rozkłada.

13 5) Kwestia spożywania krwi, Świadkowie uważają, że Bóg zakazuje spożywać krew. Zakaz bierze się ze starego Testamentu. Obejmuje według nich również zakaz transfuzji krwi. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. (Rdz 9, 4) Tak mówi Pismo Święte i Żydzi powstrzymywali się od jedzenia krwi. Jednak, w mięsie zwierzęcia, nawet po wypuszczeniu krwi zostaje spory procent. Nie chce się jednak spierać o procenty i o intencje Boga w tej sprawie, zakaz to zakaz. Lecz jednak Nowy Testament mówi o oczyszczeniu przez Jezusa wszystkiego, co nieczyste, przez śmierć na krzyżu. Takie widzenie miał święty Piotr podczas snu, widział on zwierzęta nieczyste, których Żyd nie mógł jeść: Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne. «Zabijaj, Piotrze i jedz!» - odezwał się do niego głos. «O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego» - odpowiedział Piotr. A głos znowu po raz drugi do niego: «Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił». (Dz 10, 12-15) Dalej: (...) Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.(...) (Rz 14, 1-18) Przyjmowanie krwi w transfuzji ratuje życie. Jezus broni apostołów, którzy złamali prawo łuskali zborze w szabat bo byli głodni. O ile większą potrzebą jest uratowanie przed śmiercią niż zaspokojenie głodu? A On im odpowiedział: «Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? (Mt 12, 3-4). Dawid jadł chleby, których ruszania zabraniało prawo, lecz nie było innych chlebów do jedzenia. Czy Bóg, który jest Miłością chce, aby umierali ludzie ponieważ nie mogą przyjąć krwi. Transfuzja to nawet nie spożywanie krwi. Świadkowie jednak zakazali jej, co najsmutniejsze, dziecko Świadków, nie otrzymując chrztu z racji nie-pełnoletniości umiera ponieważ rodzice odmawiają transfuzji. Umiera za wiarę, do której nie należy. Największym powodem, dla którego można wierzyć, że przyjmowanie krwi nie jest grzechem jest sens wiary: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (J 6, 54-56) Jak mamy osiągnąć zbawienie skoro nie możemy spożywać KRWI JEZUSA? Czy nie wierzymy, że wino zmienia się w krew? Świadkowie chyba nie wierzą. W ogóle oni nie przyjmują ciała ani krwi Jezusa. 6) Świadkowie Jehowy zarzucają katolikom bałwochwalstwo, ponieważ wieszamy w kościołach obrazy. Uważają, że malowanie obrazów przedstawiających świętych jest grzechem bałwochwalstwa. Biblia mówi: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (Wj 20, 4-5). I to jest sztandarowym i jedynym cytatem na potwierdzenie ich zarzutów. Cytat bardzo mocny lecz zobaczmy co Bóg mówi do Mojżesza już sześć rozdziałów dalej:

14 Bóg każe wyhaftować obrazy aniołów: Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru, z cherubami wyhaftowanymi przez biegłego tkacza. I zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego, pokrytych złotem. (Wj 26, 31-32) Bóg każe wykuć rzeźby aniołów: I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota: długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia; dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. (Wj 25, 17-20) Zasłony z wizerunkami aniołów i posągi aniołów miały znajdować się w Namiocie Spotkania protoplaście pierwszej świątyni. Coś tu nie gra. Skąd taka szybka zmiana? Tu właśnie warto zauważyć, że prócz cytatu trzeba znać jego kontekst. Sekty często posługują się fragmentami, by coś udowodnić, pomijając kontekst. Izrael wyszedł z Egiptu, przypatrzmy się bogom Egiptu. Twarze zwierząt, ptaków, twarze tego, co jest na niebie wysoko, tego, co jest na ziemi nisko i tego, co jest w wodach pod ziemią. Przed właśnie tym Bóg przestrzega Izraela, który właśnie w momencie objawienia dekalogu Mojżeszowi, kuł złotego cielca. Gdy patrzymy na zdjęcie ukochanej osoby i uśmiechamy się, to myślimy o tym pięknie wydrukowanym zdjęciu, z pachnącym atramentem, polakierowanym nienagannie, czy o osobie, którą kochamy? Bo jeśli ja klęczę w kościele i Świadkowie uważają, że klęczę bo oddaje pokłon obrazom, to czy nie sądzą, że oddają pokłon ścianie, łóżku, tapecie czy czemukolwiek przed, czy modlą się w domu. 7) Kwestia działalności na rzecz ubogich. Zastanówmy się, ile znamy kościelnych organizacji humanitarnych? Przynajmniej Caritas, a teraz pytanie do Świadków Jehowy (które zadał kiedyś ks. Pawlukiewicz): Gdzie Świadkowie Jehowy rozdają chleb ubogim? Jezus mówi o dniach ostatecznych: Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. (Mt 25, 41-43). Oraz o miłowaniu nieprzyjaciół: Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. (Łk 6, 32-36).

15 I teraz powiedźcie, kto słyszał, że Świadkowie karmią głodnych? W pewnej polemice ze Świadkiem jako odpowiedz dał mi fragment: On mu odparł: Napisane jest: NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK, LECZ KAŻDYM SŁOWEM, KTÓRE POCHODZI Z UST BOŻYCH. (Mt 4, 4). Nie samym chlebem żyje człowiek, ale nie ukrywajmy, każdy musi jeść. Co więcej: Czytając więcej niż ten jeden werset, odnajdujemy, że Jezus te słowa skierował do szatana, aby przestał Go kusić, a nie do głodnego tłumu. Jezus głodne tłumy karmił: (Mt 14, 13-21); (Mt 15, 32-39); (Mk 6, 30-44); (Mk 8, 1-9); (Łk 9, 12-17); (J 6, 1-15). Co mówi jednak Pismo, o które osobach chcą się uchylić od tego gestu podzielenia się z biednym: Bo głupi wygłasza niedorzeczności i jego serce obmyśla nieprawość, żeby się dopuszczać bezbożności i głosić błędy o Panu, żeby żołądek głodnego pozostawić pusty i spragnionego pozbawić napoju. Co do krętacza, to złe są jego krętactwa; knuje on podstępne sposoby, by zgubić biednych słowami kłamstwa, chociaż ubogi udowodni swe prawo. Szlachetny zaś człowiek zamierza rzeczy szlachetne i trwa statecznie w szlachetnym działaniu. (Iz ). Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: "Oto jestem!" Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. (Iz 58, 6-10). Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku. (Prz 21, 13) Również apostołowie dawali jałmużnę: Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. (Dz 6, 1). Jakub w swoim liście pisze, aby nie łudzić się, sama wiara bez uczynków jest martwa. Kto nie spełnia uczynków miłosierdzia nie ma w sobie żywej wiary. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? (Jk 2, ).

16 8) Świadkowie Jehowy wierzą, że Boga już nie można doświadczać. Nie mówi On już, nikt nie może prorokować w Jego imię. Bóg nie uzdrawia. Wszystkie uzdrowienia i cuda, o których słyszymy np. w kościele Katolickim są albo halucynacją, albo kłamstwem lub nawet działaniem szatana. Szatan, jako anioł stworzony przez Boga ma potężną moc. Jezus mówi o nim: Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. (J 14, 30). Szatan jest władcą tego świata, stąd dygresja: Czemu ludzie zawsze mówią: Bóg mnie nie kocha bo zabrał mi męża. Jezus się modlił: Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, przez co zauważył, że na ziemi wcale nie zawsze dzieje się wola Boża. Wystarczy obejrzeć wiadomości. Wracając, szatan uwielbia jak się o nim nie mówi ani nie wierzy, że jest, a więc opowiem o nim troszkę. Obrał on świetną taktykę; ja nie istnieję. Kto się boi, że szatan stanie przed nim i sprawi, że sami stracimy wiarę i staniemy się Świadkami Jehowy? A Jezus mówi, to co już przytaczałem, bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zatracić w piekle. Tak, to poważny przeciwnik, a co potrafi? Ma on władzę przenosić przedmioty, niszczyć, zabijać, opętać: to wszystko znajdziemy w Biblii. Lecz jako ochrzczeni mamy obrońcę: Jezusa Chrystusa. Z drugiej strony, jednak gdyby gnębił wszystkich w tak widoczny sposób, to kto by nie nawrócił się do Boga? Wymyślił wiele złych zastosowań rzeczy, które wcale nie muszą być złe. A więc, zamiast zasmakować wina do obiadu, podpowiada raczej pić wino skrzynkami i zostać alkoholikiem, zamiast czytać książki podpowiada np. przeglądać gazety pornograficzne. I jak widać świetnie mu to wychodzi. Jednak mówię, Jezus większy jest niż całe jego zło i w nim mamy ratunek. Sposobami działania szatana jest np. bioenergoterapia, wychodzenie z ciała, medytacje, w których mamy rozmawiać z duchami, ogólnie New Age. Gdy wsłuchamy się w nauczanie kościoła dostrzeżemy, że Kościół ostrzega przed tym, szczerze nie poleca w ten sposób szukać uzdrowienia, czy nawet pytać o przyszłość wróżki. Dlaczego? Opisał Jezus działanie złego ducha tymi słowami: Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: "Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem"; a przyszedłszy zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni. (Mt 12, 43-45). I wiele osób mówi o tym, że po uzdrowieniu przez bioenergoterapeutę stan się poprawił, ale nagle małżeństwo się rozpadło. Albo wręcz przeciwnie, dolegliwości po tygodniu czy dwóch się powiększyły. Albo po dziesięciu latach okazało się, że od właśnie tej wizyty przestali chodzić do kościoła. Osoby takie często szukają ratunku u egzorcystów. W imieniu Jezusa wyrzucają oni złe duchy. Mijają koszmary nocne, nie czują te osoby już obecności duchów i chwała Panu. A teraz przypatrzmy się takiej kwestii: czemu u Świadków Jehowy nie ma egzorcystów, nie wyrzuca się tam demonów ale raczej osoby opętane, ze zgromadzenia Świadków. Myślę, że gdyby chcieli oni wyrzucać złe duchy, byłoby zupełnie jak wtedy gdy niewierzący w Jezusa Żydzi chcieli wyrzucać demony. Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złego ducha. «Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł» - mówili. Zły duch odpowiedział im: «Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?» I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. (Dz 19, 13-16).

17 Niektórzy Świadkowie, z którymi rozmawiałem stwierdzili, że w kościele dzieją się cuda za sprawą szatana, ale Jezus uczy: Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. (Mk 3, 23-26). A więc nie wierzcie, że kościół ratując ludzi po wizytach u bioenergoterapeutów sam wyrzuca złe duchy mocą innych złych duchów. Świadkowie Jehowy wierzą, że po spisaniu Pisma, dary duchowe jak prorokowanie, uzdrawianie minęły. Świadczyć o tym ma fragment: Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. (1 Kor 13, 8-10) Słowa: proroctwa, które się skończą mają świadczyć o tym, że Bóg już nie uzdrawia, nie daje proroctw już teraz tu na ziemi. Idąc tą logiką można powiedzieć, że wiedzy im również zabrakło. Paweł w swym liście do Koryntian pisze zupełnie o czymś innym. Proroctwa się skończą ale nie tu na ziemi, ale już w niebie. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. (1 Kor 13, 12) To wszystko, o czym pisze Paweł, te dary duchowe są gorsze, słabsze niż sama Miłość, która przerwa nawet śmierć. Miłość, jaką jest Bóg, Miłość wieczna, potrzeba zawsze, nie jak proroctwa, które przestaną być potrzebne, gdy poznam tak, jak i zostałem poznany. To kłamstwo, że Bóg nie chce działać teraz w tych czasach. O co się modlimy? Bądź wola Twoja! Wolą Boga jest właśnie, abyś się nawrócił, żył, był uzdrowiony. Bóg pozostawił nam tę obietnicę. Jest to Jego OSTATNI nakaz i obietnica, coś, o czym nie możemy zapomnieć nigdy. Ze wszystkich mów, jakie mógł Jezus wystosować przed wniebowstąpieniem wybrał te słowa: I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie». (Mk 16, 15-18).

18 Na koniec... Drogi czytelniku, tekst ten powstał po mojej około rocznej pracy z Pismem Świętym. Gdybym chciał przytoczyć tu wszystkie fragmenty, jakie są w Piśmie i przeczą naukom Świadków Jehowy musiałbym mieć na to z 4 lata. Być może i 10, jeśli chciałbym się nauczyć Hebrajskiego. Poruszyłem jednak aspekty, które najczęściej oni poruszają, oraz najbardziej sztandarowe. Zapraszam Cie przez to do dalszego poszukiwania. Nie wierz mi do końca, poszukuj sam. Szukajcie a znajdziecie, proście a będzie wam dane. Sprawdzajcie gdzie jest Bóg. Czy Świadkowie wierzą w tego samego Boga Jahwe? Nie! Pomimo że uznają Boga Ojca, nie wierzą w tego samego Boga, i ich nauka nie prowadzi do zbawienia. Bóg objawił się jako wspólnota trzech Osób. Chciałbym, aby pewne w was było to, że atakują oni osoby, które nie czytają Pisma, i łatwo zdobywają ludzi. Natomiast osoby, które przeczytały Pismo nie boją się ich nauki. Te fragmenty mają pomóc wam, a nie im. Nie bójcie się, nie traktujcie ich jak wielkich mędrców. To my mamy Ducha Świętego, który przypomni nam co Jezus powiedział. Nie chodzi jednak tu o zagadanie, czy zagięcie Świadków. Jeśli ktoś zacznie drążyć temat to gwarantuje, że usłyszy tak nieprawdopodobne interpretacje Pisma, jak materializacja Jezusa przed Tomaszem, wiara w jednego Boga, ale uznawanie drugiego, pomniejszego boga. Inni spotkają się z tym, że wszystkie niepewne dla nich fragmenty będą jedynie biblijną metaforą i nie można ich brać dosłownie. Świadkowie Jehowy posługują się swoim Pismem Świętym w sytuacjach kryzysowych. Na początku rozmowy nawet sami poproszą nas o własną Biblie, tak bardzo wiedzą, że katolicy nie czytają Pisma, że chcą nas zagiąć Pismem, które mamy w domu. Zanim sam przeczytałem Biblie, byłem atakowany właśnie przekładem Katolickim, bo nie wiedziałem nawet jak się bronić mając własną Biblie. Jeśli jednak okaże się, że nie mają szans was zaskoczyć np. Biblią Tysiąclecia, wyciągną swoje Pismo. Przekład Nowego Świata, którego praktycznie nie uaktualnia od 30 lat, jest tłumaczeniem z języków oryginalnych na angielski, a potem na polski. Polskie wydanie ich Pisma nie jest więc tłumaczeniem z języków oryginalnych. Przygotowane zostało tak aby zastąpić odpowiednio niektóre słowa, a niektóre pominąć. Kto dorabiał kiedyś klucz wie, że dorabia się tylko z oryginału, a nie kopii. Jaką mogą mieć wartość dla rozsądnego człowieka ich argumenty skoro wy trzymacie Pismo tłumaczone z języków oryginalnych, a oni zaledwie kopie, kopii. Aby dać świadectwo temu, co przed chwilą napisałem, wszystkie fragmenty użyte przeze mnie pochodzą z Biblii Tysiąclecia, dokładnie z Nie szukałem przekładów, rozmaitych źródeł, aby połączyć tak fragmenty, żeby coś wam udowodnić. Nie musicie szukać tych fragmentów w przekładach Biblii Gdańskiej, Poznańskiej, czy innych. Wybrałem Biblie Tysiąclecia ponieważ uznawana jest ona przez niektórych Świadków Jehowy ze prawiedoskonałą. Uważam, że nauki Świadków Jehowy są bardzo smutne. Wszelkie znaki, uzdrowienia, cuda, proroctwa w ich mniemaniu zanikły. Uważają, że Bóg nie może już mówić do ludzi, jak to robił do apostołów dlaczego? Nie ma na to sensownych postaw Biblijnych. Po prostu Bóg u nich nie działa bo nie ma u nich Boga. Ich nauka nie jest potwierdzana żadnymi znakami, dlatego woleli od razu ogłosić, że Boga się już nie doświadcza. Dlatego nie traktujmy ich z pogardą, nie wyrzucajmy ich z krzykiem z domu. Oni wierzą, że tak właśnie Bóg pokazuje im, że są jego apostołami że są prześladowani. Podejdźmy do nich jak Jezus do owcy zagubionej. To właśnie Jezus zostawia 99 sprawiedliwych, aby uratować grzesznika. Są to oszukani ludzie, którzy sami zamykają się na Boga. Nie oni są wrogiem, tylko szatan, który każe im błądzić. Bądźmy również dla nich apostołami. Ale nie naszych mądrości im potrzeba, nawet jeśli uda nam się zagiąć ich tak, że będą omijać nasz dom szerokim łukiem, to pomyślmy co zyskamy? Nie oni są wrogami, ale szatan! Być może kogoś uda nam się wyrwać z jego szponów. Co możemy im dać, a czego potrzebują? Uważam, że świadectwa doświadczenia Boga, potrzeba kogoś, kto stanie i powie przyjacielu, oszukali Cie, Bóg może mówić, mogę Go słyszeć, on Cie kocha. Macie w rodzinie Świadków? Chcecie ich nawrócić? Oto moja rada: zajmijcie się swoją relacja z Bogiem: szukajcie wpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. A wszystko inne będzie wam przydane. Przyszły czas to czas mistyków, a nie uczonych w Piśmie.

19 Boga doświadczyłem w kościele Katolickim, Boga, który uzdrawia, wypędza złe duchy, który do mnie mówi. Gdy piszę to zdanie, to znaczy, że widziałem lub byłem przy osobach opętanych, czy uzdrowionych, oraz że Bóg do mnie mówi. Gra Biblionerzy SNE została stworzona właśnie na polecenie Boga. Zabrała mnie, Maćkowi, Krzyśkowi i Pawłowi kawałek życia, a wszystko po to, bo wierzymy, że Bóg będzie działał dzięki tej grze, że wiele osób zainteresuje się Pismem, bo jeśli chcemy poznać żywego Boga, zacznijmy czytać Jego Słowo. Nie czytając słowa Bożego, nie możemy żyć w przyjaźni z Jezusem Słowem Boga (J 1,1). Czy wiele trzeba robić, aby spotkać Boga? Wystarczy, że tego zapragniesz, krzykniesz do Niego, a On powoli zaprowadzi Cie do siebie, do pełnego spotkania. Oduczmy się tego przekonania, że aby się nawrócić, muszę na to zasłużyć albo zapracować. Przypomniała mi się pewna piosenka: <Jezus DAJE nam zbawienie, Jezus daje pokój nam.> Nie sprzedaje, nie dobija targu. DAJE za DARMO. Na modlitwie nie bądźmy gadatliwi jak poganie, sądzą oni, że przez wzgląd na wielomówstwo zostaną wysłuchani. Bóg nie wymaga od Ciebie nic więcej niż krzyknąć Jezu ratuj!, i to już jest modlitwa. Chętnie pisałbym jeszcze godzinami o Bogu i tym jak wiara ze statusu słuszne, ale nudne przeszła na pozycje pragnienie mojego życia. Może przez maila, jeśli chcesz: Wszystkie zdania powyżej w cudzysłowu, nie opatrzone adresem z Pisma, są przytoczone z głowy. Wszystkie cytaty na szaro są zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia, chyba że napisano inaczej.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu

Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu Nowennę za zmarłych można odprawiać w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśćcu. Można ją odprawić po śmierci

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Lectio Divina Rz 1,1-17 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego 1 Nowenna do Ducha Świętego Dzień 1 - Modlitwa W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii Główna myśl: Pan Jezus chce być blisko każdego z nas. Tekst: Mt 3,13-17: Chrzest Jezusa Wiersz:

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

Bardziej szczegółowo

2. Medytacja Gromadzenie 1

2. Medytacja Gromadzenie 1 Lectio Divina 8,31-39 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI

WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI Modlitwa na Listopad 2015 1.- Wprowadzenie W obecnych czasach, słowo świętość wydaje się nie mieć żadnego znaczenia w chrześcijańskim świecie. Materializm sprawia, że ludzie "gonią

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Czego szukacie? J 1,38

Czego szukacie? J 1,38 Koło modlitwy Czego szukacie? J 1,38 Panie, naucz nas się modlić. Łk 11,1 We wszystkich wielkich religiach drogą do odkrycia głębokiej i prawdziwej mądrości jest modlitwa. Według pierwszych nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIAJĄCA MOC WIARY

USPRAWIEDLIWIAJĄCA MOC WIARY USPRAWIEDLIWIAJĄCA MOC WIARY Teksty biblijne: List do Rzymian 3, 9 12; 21 31 Tekst pamięciowy: Kaznodziei Salomona 7, 20 Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

16. niedziela po Trójcy Świętej

16. niedziela po Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji/ www.cme.org.pl 16. niedziela po Trójcy Świętej Główna myśl: Pan Jezus pociesza Tekst: J 11,1,3,17-27 Wskrzeszenie Łazarza Wiersz: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg.

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg. ARCHANIOŁ BOŻY GABRIEL DOBRY BOŻE 1. Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi. Z majestatu Trójcy świętej, tak sprawował poselstwo k Niej. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE. Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen.

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE. Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen. OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. K: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z

Bardziej szczegółowo

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Główne prawdy wiary: 1.Jest jeden Bóg. 2.Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3.Są trzy Osoby

Bardziej szczegółowo

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW POWITANIE PRZEZ RODZICÓW Czcigodny Księże Infułacie! W czasie tej Najświętszej Ofiary nasza młodzież, ma przyjąć sakrament bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres,

Bardziej szczegółowo

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach.

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach. Podobny czy inny? Agata Rysiewicz 1. Pogadanka o podobieństwie. - W czym jesteś podobny do rodziców? - Jak to się stało, że jesteś podobny do rodziców? Dziedziczysz cechy wyglądu, charakteru, intelektu.

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Duch dziecięctwa i droga dziecięctwa

Duch dziecięctwa i droga dziecięctwa ks.porankiewicz ks.woźny Duch dziecięctwa i droga dziecięctwa Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Dlaczego mamy być jak

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska ks. Tomasz Rusiecki Medytacja chrześcijańska Medytacja wciąż aktualna Często słyszymy słowo medytacja. Dla jednych jest ono obce, dla innych wzbudzające ciekawość i pragnienie poznania medytacji, a jeszcze

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Czasem źle postępujemy Przez moje złe czyny (grzechy) inni ludzie się smucą, a czasami nawet płaczą. Moje złe czyny brudzą serce. Serce staje się brudne

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI Zasadniczo chrzest święty powinien odbyć się w czasie nabożeństwa niedzielnego lub świątecznego przed wyznaniem apostolskiego wyznania wiary (jedynie

Bardziej szczegółowo

Droga Krzyżowa STACJA

Droga Krzyżowa STACJA Kogo wybierasz? Jezusa, czy Barabasza? Kogo w życiu wybierasz? Oto nadszedł ten moment, który może kiedyś w życiu pominąłeś Łatwiej jest przecież nie opowiadać się za żadnym życiem. Łatwiej jest egzystować,

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Niebo, Piękny Dom Boga

Biblia dla Dzieci przedstawia. Niebo, Piękny Dom Boga Biblia dla Dzieci przedstawia Niebo, Piękny Dom Boga Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Bardziej szczegółowo

Niebo, Piękny Dom Boga

Niebo, Piękny Dom Boga Biblia dla Dzieci przedstawia Niebo, Piękny Dom Boga Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, ycia w Niebie?

Czy wiesz, ycia w Niebie? Czy wiesz, e e mo esz byæ pewny ycia w Niebie? Gdyby Bóg zapytał ciebie: Dlaczego powinienem wpuœci ciæ ciê do mojego nieba? Co byś odpowiedział? Nie wiesz? Wiêc c pos³uchaj... Najwspanialszej wiadomości

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO BŁ. MARII OD JEZUSA UKRZYŻOWANEGO Mariam Baouardy Z KARMELU W BETLEJEM, BEATYFIKOWANEJ PRZEZ JANA PAWŁA II 13 LISTOPADA 1983 r.

NOWENNA DO BŁ. MARII OD JEZUSA UKRZYŻOWANEGO Mariam Baouardy Z KARMELU W BETLEJEM, BEATYFIKOWANEJ PRZEZ JANA PAWŁA II 13 LISTOPADA 1983 r. NOWENNA DO BŁ. MARII OD JEZUSA UKRZYŻOWANEGO Mariam Baouardy Z KARMELU W BETLEJEM, * Bienheureuse Mariam de Jésus Crucifié, Pensées, Edition du Serviteur, 1993 BEATYFIKOWANEJ PRZEZ JANA PAWŁA II 13 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM MAŁY KATECHIZM Przykazanie miłości Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dziesięć

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże

16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże 16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Przez śmierć do zmartwychwstania

Przez śmierć do zmartwychwstania Przez śmierć do zmartwychwstania Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? (J 11, 25-26).

Bardziej szczegółowo

Masz Doradcę. 90 Nowe życie

Masz Doradcę. 90 Nowe życie 90 Nowe życie Masz Doradcę Być może mówisz sobie: "To chrześcijańskie życie jest o wicie za trudne dla mnie. Nie wiem czy będę wstanie żyćwten sposób. Tyle rzcczytrzeba robić! Nie mogę ich nawet wszystkich

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego / www.cme.org.pl / cme@cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Główna myśl: Czyń dobrze Tekst:

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ PIERWSZY Pogłębienie doświadczenia miłości Boga Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: J 15, 1-10

Bardziej szczegółowo

Wyznania wiary są krótkimi formułami, które umożliwiają wspólne wyznanie wiary przez wszystkich wierzących. [185-188, 192-197]

Wyznania wiary są krótkimi formułami, które umożliwiają wspólne wyznanie wiary przez wszystkich wierzących. [185-188, 192-197] YOUCAT (5) Chrześcijańskie wyznanie wiary Czym są wyznania wiary? Wyznania wiary są krótkimi formułami, które umożliwiają wspólne wyznanie wiary przez wszystkich wierzących. [185-188, 192-197] Tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

Obrzęd Chrztu Świętego

Obrzęd Chrztu Świętego Obrzęd Chrztu Świętego Ważną sprawą jest to, żeby rodzice i chrzestni uczestniczyli świadomie i czynnie w obrzędach chrztu św. na które składają się: obrzęd przyjęcia dziecka, liturgia Słowa Bożego, liturgia

Bardziej szczegółowo

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad (1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. (3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość.

Bardziej szczegółowo

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska Ojcze Janie Pawle, kiedy byłeś wśród nas, my, dzieci, i dorośli - bardzo kochaliśmy Cię. A kiedy Cię zabrakło, nie smucimy się, bo wiemy, że gdzieś z nieba patrzysz na nas i uśmiechasz się. Wielka radość

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 36

SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!! Dziecko pilnie poszukuje opiekuna. Kandydat powinien: Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!!

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

Na początku tak nie było... TEOLOGIA CIAŁA. oprac. Joanna Kiedrowicz DIAKONIA ŻYCIA

Na początku tak nie było... TEOLOGIA CIAŁA. oprac. Joanna Kiedrowicz DIAKONIA ŻYCIA Na początku tak nie było... TEOLOGIA CIAŁA oprac. Joanna Kiedrowicz DIAKONIA ŻYCIA Jezus o małżeństwie (Mt 19, 1-9) Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012 1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW WSTĘPU. Wierzysz?...Uważaj lepiej pozostać na pytaniu niż dawać zbyt szybką odpowiedź!

KILKA SŁÓW WSTĘPU. Wierzysz?...Uważaj lepiej pozostać na pytaniu niż dawać zbyt szybką odpowiedź! Dla mnie problemem zasadniczym nie było nawrócenie z niewiary na wiarę, lecz raczej przejście od wiary odziedziczonej, otrzymanej, bardziej uczuciowej niż rozum, do wiary świadomej i w pełni dojrzałej,

Bardziej szczegółowo

http://www.kchds.elblag.pl/

http://www.kchds.elblag.pl/ Z A P R O S Z E N I E http://www.kchds.elblag.pl/ Zaproszenie to kieruję do wszystkich ludzi, którzy szczerze pragną poznać prawdziwą naturę Pana Boga. Którzy nie chcą być obojętni wobec ofiary Pana Jezusa,

Bardziej szczegółowo

Nowe przykazanie Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.

Nowe przykazanie Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. KATECHIZM Nowe przykazanie Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. Dwa przykazania miłości 1.Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI Dział programowy I. Nauka o Jezusie Chrystusie i ewangelizacja Jednostka tematyczna 1.Jezus Chrystus Bóg i człowiek w jednej osobie

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW

WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW Teksty biblijne: Dz. Ap. 6, 1 7 Tekst pamięciowy: Gal. 6, 10 ( ) dobrze czyńmy wszystkim ( ) Nikt nie jest za mały, aby pomagać innym! Zastosowanie: * Pan Bóg pragnie, abyśmy otoczyli

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

Kiedy niebo dotyka dzieci

Kiedy niebo dotyka dzieci BOŻA HISTORIA 1 Dzieci Bungomy dla Jezusa! Dzieci Bungomy dla Jezusa! słychać było w całym mieście Bungoma w Kenii. Ponad dwa tysiące dzieci wyszło na ulice. Śpiewały, tańczyły i maszerowały, niosąc transparenty

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień pierwszy Miłość Boża (na podstawie książki Heriberta Muhlena Nowe życie z Bogiem, Wprowadzenie w życie i świadectwo chrześcijańskie, Kairos 1994) Dzień pierwszy

Bardziej szczegółowo