TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA O TŁUMACZENIU ALUZJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA O TŁUMACZENIU ALUZJI"

Transkrypt

1 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie R o k , n r 6 *DOROTA GIŻYŃSKA* TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA O TŁUMACZENIU ALUZJI A hard nut to crack on translating allusions Słowa kluczowe: aluzja, przekład, prasa. Key words: allusion, translation, press. Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie problemu związanego z tłumaczeniem aluzji prasowych z języka angielskiego na język polski. W artykule przedstawiono możliwe sposoby rozpoznawania aluzji przez odbiorcę oraz tłumaczenia wybranych aluzji pochodzących z przekładów brytyjskich artykułów prasowych. Na podstawie przedstawionych tłumaczeń aluzji omówiono niektóre techniki tłumaczeniowe, które mogą zostać wykorzystane w procesie przekładu aluzji. Abstract: The aim of the article is to present the problem of translating allusions in the press from English into Polish. The article presents possible ways of recognising allusions by the reader and translations of selected allusions from British press articles translated into Polish. Some translation techniques, which can be used in the process of translating allusions, are discussed on the basis of translations of individual allusions. * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, Studium Języków Obcych.

2 8 D. GIŻYŃSKA Trudny orzech do zgryzienia o tłumaczeniu aluzji WPROWADZENIE INTRODUCTION Czytelnik artykułu prasowego musi liczyć się z tym, że w trakcie jego czytania może napotkać wiele problemów. Aluzje stanowią jeden z nich. Tłumacz, jako kompetentny odbiorca tekstu źródłowego, będzie musiał podjąć decyzję o zastosowaniu odpowiedniej strategii do ich przetłumaczenia. Przekład aluzji jest procesem niezwykle złożonym. Aluzje zawierają znaczenie wychodzące poza dosłowny sens słów i wymagają od czytelnika uruchomienia skojarzeń dla danego kontekstu sytuacyjnego, językowego i kulturowego. To, czy aluzja będzie rozpoznana, zależy od wielu czynników, a mianowicie: norm i konwencji kultury docelowej [Nord 1990, nr 5, 1 30], klasy społecznej, płci, wykształcenia, doświadczenia czytelniczego oraz kontekstu sytuacyjnego i kulturowego [Leppihalme 1997], jak również wiedzy [Schäffner 1993, ]. Wszelkie rozważania nad problemem tłumaczenia aluzji wymagają dokładnego sprecyzowaniasamego terminu. Kazimierz Górski definiuje aluzję w następujący sposób: Wszelka aluzja jest mówieniem o jakimś przedmiocie bez wymieniania go w sposób wyraźny. Duszą aluzji jest jakieś przemilczenie, nie komunikowanie pewnej treści, lecz jej sugerowanie drogą okólną, a jednak dostatecznie jednokierunkową żeby odbiorca uchwycił sens, o który nam chodzi. Nadawca wypowiedzi aluzyjnej nie posługuje się słowami jako znakami o jednym sprecyzowanym sensie, lecz igra nimi kunsztownie, aby wyrazić coś, czego dosłownie powiedzieć nie chce. Stąd też aluzja wywodzi się etymologicznie od łac. ludere, alludere (grać, bawić się, igrać) i stąd jej ogromna rola w języku codziennym [Górski 1964, 7]. Jak wynika z powyższej definicji istotną cechą aluzji jest mówienie o czymś w sposób niebezpośredni, a jej rozszyfrowanie spoczywa w rękach czytelnika. William Irwin twierdzi, że sukces jakiejkolwiek aluzji można ocenić na podstawie przyjemności rozpoznania i wytworzenia zażyłości pomiędzy autorem a czytelnikiem [Irwin 2002, nr 36, 530] ROZPOZNAWANIE ALUZJI RECOGNISING ALLUSIONS Bez umiejętności rozpoznawania aluzji tłumacz nie będzie w stanie zastosować odpowiedniej strategii do przetłumaczenia danej aluzji z zachowaniem jej funkcji i efektu, jaki wywołuje ona u odbiorcy, a użycie przez autora takich sygnałów, które mogą należeć do innego obszaru kultury lub języka sprawia, że ich rozpoznanie staje się jeszcze trudniejsze [Ben-Porat 1974, 591]. Jak można więc rozpoznać aluzję, która nie jest przedstawiona w tekście wprost? Leppihalme [1997, 66] podaje kilka kryteriów ułatwiających rozpoznanie aluzji:

3 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 6 9 a) Nazwa własna What if ET had landed in Birmingham during Thatcher s reign? What of Dr Jekyll, Mina Harker and Captain Nemo teamed up against Moriarty and Fu Manchu? [ The Guardian, ]. W powyższym przypadku sama nazwa może sygnalizować aluzję. Nawet, jeśli odbiorca nie rozpozna wszystkich aluzji do nazw własnych, to jest prawdopodobne, że rozpozna aluzyjność, mimo że nie będzie w stanie odczytać znaczenia, które kryje się pod daną nazwą. b) znajomość pewnych wyrażeń, utartych zwrotów, przysłów i powiedzeń We play, therefore we are [ The Guardian, ]. Źródło: powiedzenie I think, therefore I am (Cogito, ergo sum Myślę, więc jestem). Znajomość określonych wyrażeń, przysłów i powiedzeń jest w dużym stopniu uwarunkowana kulturowo i zależy od wiedzy i erudycji czytelnika. Jak pisze Hejwowski Żaden Polak nie rodzi się z wiedzą na temat złotych rogów, czapek z piór, chochołów itp. Przeważnie uczymy się o znaczeniu tych symboli w szkole przerabiając Wesele jeśli chodzimy do dobrej szkoły i uważamy na lekcjach [Hejwowski, 2007, 73]. c) wyrażenie wprowadzające Niektóre aluzje mogą być zasygnalizowane za pomocą wyrażeń wprowadzających takich jak Mówi się albo wręcz z bezpośrednią informacją o aluzji tytuł»zaginione dziewczęta«to oczywiście aluzja do kompanów Piotrusia Pana, Zaginionych Chłopców [ Forum , 48]. d) długość aluzji Długość aluzji ma również znaczenie w jej rozpoznaniu, szczególnie w przypadku cytatów wierszy. Aluzje mogą być również sygnalizowane za pomocą rymu i aliteracji jak w poniższym przykładzie: And a bird in the hand, no doubt, is worth a bird in the hand [ The Guardian, ; Lennon 2004, 119]. Źródło: przysłowie A bird in the hand is worth two in the bush (Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu). e) zmiany fonologiczne (aliteracja, asonans) lub rym Toupee or nor toupee? [ Daily Telegraph, ; Lennon 2004, 106]. Źródło: cytat To be, or not to be: that is the question (Być, albo nie być oto jest pytanie) [Shakespeare 2002]. f) zmiany ortograficzne, leksykalne lub gramatyczne The powell and the glory [ Sun, ; Lennon 2004, 113].

4 10 D. GIŻYŃSKA Trudny orzech do zgryzienia o tłumaczeniu aluzji Źródło: tytuł powieści Grahama Greene a The Power and the Glory lub Mickey Louse [ Daily Mirror ; Lennon 2004, 130]. Źródło: Mickey Mouse. g) użycie specyficznego języka To say my cup floweth over would be an overstatement [ Daily Telegraph ; Lennon 2004, 150]. Źródło: cytat: My cup runneth over ( Mój kielich jest przeobfity ) [Biblia 2002, Ps 23, 5]. TECHNIKI TŁUMACZENIOWE TRANSLATION TECHNIQUES Rola tłumacza w procesie przekładania aluzji nie polega jedynie na umiejętności dostrzeżenia aluzji w tekście źródłowym, ale także jej umiejętnego przetłumaczenia tak, aby pozostawić czytelnikowi przyjemność jej rozpoznania. Nord [1990, 1 30] proponuje następujące techniki tłumaczeniowe dotyczące aluzji: a) przejęcie: aluzja wyjściowa zostaje przejęta z tekstu wyjściowego w niezmienionej postaci, b) transkrypcja/transliteracja: aluzja wyjściowa zostaje przetranskrybowana lub przeliterowana do alfabetu kultury docelowej, c) substytucja: aluzja wyjściowa zostaje przetłumaczona w postaci istniejącej wersji w języku docelowym (z odpowiednim wykazem, jeśli to niezbędne), d) dosłowne tłumaczenie: aluzja wyjściowa zostaje przetłumaczona na język docelowy możliwie dosłownie z zachowaniem idiomatyki i budowy zdania unormowanej przez język docelowy, e) parafraza: aluzja wyjściowa zostaje przełożona na język docelowy w postaci zachowującej sens aluzji, ale nie dosłownie oznaczonej, f) adaptacja: aluzja wyjściowa zostaje zastąpiona przez oryginalną odpowiadającą funkcji aluzji w języku docelowym, g) ekspansja/redukcja: w kontekście aluzji dołączone jest wyjaśnienie, zgodne z kulturową wiedzą odbiorcy docelowego, względnie usunięte jest objaśnienie zgodne z wiedzą odbiorcy wyjściowego, h) usunięcie aluzji, względnie zastąpienie jej innym środkiem w celu uzyskania zmierzonego działania. Leppihalme [1997, ] proponuje zbliżone strategie tłumaczenia aluzji, odróżniając jednak aluzje do nazw własnych oraz aluzje zawierające kluczowe wyrażenie. W przypadku aluzji do nazw własnych stosowane są następujące strategie: 1. zachowanie nazwy własnej w niezmienionej formie a) zastosowanie nazwy własnej z tekstu źródłowego,

5 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 6 11 b) zastosowanie nazwy własnej z tekstu źródłowego z pewnymi wskazówkami, c) zastosowanie nazwy własnej z dokładnym objaśnieniem zawartym w przypisie. 2. Zmiana nazwy własnej a) zastąpienie nazwy własnej inną nazwą z języka źródłowego, b) zastąpienie nazwy własnej inną nazwą z języka docelowego. 3. Pominięcie a) pominięcie nazwy własnej, ale wyrażenie jej znaczenia za pomocą innych środków, np. rzeczownikiem pospolitym, b) pominięcie nazwy a tym samym aluzji. W tłumaczeniu aluzji zawierających kluczowe wyrażenia, stosuje się następujące strategie: 1. tłumaczenie standardowe stosowane w przypadku braku trudności ze zrozumieniem aluzji wśród odbiorców tekstu docelowego, 2. minimalna zmiana, tłumaczenie dosłowne z niezbędnymi modyfikacjami ortograficznymi, leksykalnymi lub składniowymi, 3. dodanie stosownych informacji dla odbiorców tekstu docelowego w postaci cudzysłowia, kursywy lub zdania wprowadzającego, 4. dodanie wyraźnych informacji w postaci przypisów, przypisów końcowych, 5. cechy tekstu sygnalizujące aluzję (aliteracja, zastosowanie języka archaicznego, inwersja, rym), 6. zastąpienie wyrażenie kluczowego z tekstu źródłowego innym wyrażeniem bardziej znanym w kulturze docelowej, 7. omówienie, wyjaśnienie znaczenia za pomocą innych słów, 8. rekonstrukcja, kreatywne podejście do tłumaczenia z wykorzystaniem kilku strategii pomagających w zrozumieniu danej aluzji, 9. pominięcie. Najczęstsze techniki tłumaczeniowe Na podstawie konkretnych przykładów poniżej przedstawiono najczęstsze techniki tłumaczeniowe stosowane podczas przekładu aluzji: a) reprodukcja bez objaśnień Przez reprodukcję będziemy rozumieć użycie w tekście przekładu niezasymilowanego w języku docelowym słowa/wyrażenia użytego w tekście wyjściowym [Hejwowski 2007, 76]. Reprodukcja może uwzględniać dostosowanie pisowni do wymogów języka docelowego. Reprodukcja może okazać się techniką ryzykowną w sytuacji, gdy czytelnik przekładu będzie miał do czynienia z elementem charakterystycznym dla kultury wyjściowej, na przykład:. What if ET had landed in Birmingham during Thatcher s reign? What of Dr Jekyll, Mina Harker and Captain Nemo teamed up against Moriarty and Fu Manchu? [ The Guardian, ].

6 12 D. GIŻYŃSKA Trudny orzech do zgryzienia o tłumaczeniu aluzji Tłumaczenie: co by było, gdyby ET wylądował w Birmingham w epoce pani Thatcher? Gdyby Dr Jekyll i kapitan Nemo połączyli siły przeciwko Moriarty emu? [ Forum , 48]. Jak widać w powyższym przykładzie, tłumacz zastosował reprodukcję w przypadku sześciu elementów. O ile ta technika będzie odpowiednia w przypadku pięciu pierwszych przykładów, to w przypadku aluzji do nazwy Moriarty może okazać się niewystarczająca, ponieważ będzie rozpoznana wyłącznie przez wielbicieli twórczości Artura Conana Doyle a, w których Moriarty to profesor, wybitny matematyk i geniusz zła, nazywany przez autora Napoleonem zbrodni. Wybór techniki tłumaczeniowej zależy od tego, w jaki sposób tłumacz postrzega swojego czytelnika. J. Brzozowski cytuje L. Hewsona według którego tłumacz ma z jednej strony obraz czytelnika minimalnego, któremu trzeba wszystko wyjaśnić; z drugiej strony obraz czytelnika-eksploratora, zdolnego posunąć się bardzo daleko w procesie lektury obcojęzycznego tekstu [2001, 61 69]. Vermeer twierdzi natomiast, że tłumacz często przyjmuje za punkt odniesienia swój własny poziom (tak, jak sam go ocenia), innymi słowy, tłumacz zakłada, że odbiorcy są (niemal) tak inteligentni jak on sam [Vermeer 2000, 227]. W powyższym przykładzie tłumacz uznał, że polski odbiorca będzie czytelnikiem bardziej wyrobionym i rozpozna aluzję do bohatera literackiego. b) opuszczenie Opuszczenie polega na całkowym usunięciu aluzji i powinno być absolutną ostatecznością. W powyższym przypadku tłumacz zdecydował się na opuszczenie aluzji do Miny Harker wampirzycy z Drakuli Bram a Stokera i Fu Manchu złowrogiego bohatera powieści Saksa Romera. Te postacie są z pewnością silniej zakorzenione w kulturze anglosaskiej niż polskiej i mogłyby nie być rozpoznane przez polskich czytelników. Jeśli tłumacz decyduje się na zastosowanie tej techniki, powinien pomyśleć o zastąpieniu jej innym środkiem w celu uzyskania zmierzonego efektu. Stosując pominięcie tłumacz może skorzystać z techniki rekonstrukcji. c) rekonstrukcja Mad about the boy [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Dzieje grzechu inaczej [ Forum , 56]. Autor tekstu oryginalnego posłużył się aluzją do tytułu piosenki z lat 30. minionego wieku śpiewanej przez Dinę Washington amerykańską wokalistkę jazzową. Tłumacz polskiego przekładu postanowił usunąć do mało znanego tytułu piosenki wśród czytelników polskich i wykorzystał tytuł powieści Stefana Żeromskiego Dzieje grzechu ukazującej tematykę seksualną i destrukcyjną siłę miłości. Tłumacz zastosował opuszczenie oraz wykazał się kreatywnym podejściem do przekładu wykorzystując element bardziej znany w kulturze docelowej.

7 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 6 13 d) ekwiwalent funkcjonalny Zastosowanie ekwiwalentu funkcjonalnego polega na zastąpieniu nazwy (lub aluzji do) zjawiska lepiej znanego w kulturze wyjściowej nazwą (lub aluzją do) zjawiska bardziej lepiej znanego w kulturze docelowej [Hejwowski 2007, 81]. Zastosowanie tej techniki widoczne jest w poniższym przykładzie: Strictly Come Dancing [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Taniec z Gwiazdami [ Forum , 48]. W przekładzie aluzja do popularnego programu została zastąpiona ekwiwalentem funkcjonującym w języku polskim, a mianowicie aluzją do nazwy popularnego programu rozrywkowego, Tańca z Gwiazdami. e) reprodukcja z objaśnieniem Reprodukcja z objaśnieniem polega na zastosowaniu elementu z kultury wyjściowej wraz z pewnym objaśnieniem. Wadą tej techniki jest jednak odbieranie czytelnikowi możliwości samodzielnego odczytania aluzji, a tym samym przyjemności i satysfakcji polegającej na nawiązaniu pewnego rodzaju więzi z autorem. lub but in the late 1950s he fell among that dangerous tribe of television people, joining Granada to make the programme Zoo Time, which taught him how to popularise without dumbing down too much [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Pod koniec lat 50. wpadł w niebezpieczne towarzystwo ludzi telewizji i zaczął prowadzić program»zoo Time«dla koncernu medialnego Granada [ Forum , 50]. Jack Carlton used to say that if ever he saw one of his players cry when they lost he would feel that he would never trust him again [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Jack Carlton (angielski piłkarz i trener; pod jego wodzą po raz pierwszy drużyna Irlandii zakwalifikowała się do finałów ME w 1988) [ Forum , 23]. PODSUMOWANIE CONCLUSIONS Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwych problemów wynikających z tłumaczenia aluzji na język polski. Jak wynika z przytoczonych przykładów, tłumaczenie aluzji jest procesem skomplikowanym. Pierwszą trudnością, z którą spotyka się tłumacz, jest zdolność rozpoznawani aluzji. Rozpoznawanie aluzji może odbywać się dzięki zmianom leksykalnym, ortograficznym i gramatycznym ale także uwzględnia oczytanie odbiorcy i znajomość danej kultury. Drugi problem stanowią źródła aluzji, które nawiązują głównie do kultury brytyjskiej, co sprawia, że mogą one nie być odczytane poprawnie przez polskiego czytelnika (a nawet nierozpoznane), co oznacza, że to tłumacz

8 14 D. GIŻYŃSKA Trudny orzech do zgryzienia o tłumaczeniu aluzji musi podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej strategii przekładu w celu ułatwienia zrozumienia danej aluzji, pozostawiając jednocześnie odbiorcy możliwość jej rozpoznania. Każdy przypadek aluzji należy rozpocząć jego dokładną analizą, koncentrując się na funkcji i efekcie jaki wywołuje ona u odbiorcy w tekście źródłowym i dołożyć wszelkich starań, aby zostały one zachowane w przekładzie. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA PRIMARY BIBLIOGRAPHY BEN-PORAT Z., 1974, The poetics of allusion a text-linking device in different media of communication (literature versus advertising and journalism, [w:] Seymour Ch., Eco U., Klingenberg J.-M. (red.) Semiotic Landscape. Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studiem, Milan. BRZOZOWSKI J., 2001, Czytelnik projektowany w przekładzie. Problem paratekstu, [w:] Piechnik I., Światkowska M. (red.), Ślady obecności. Traces d une presence, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [za:] L. Hewson, Image de lecteur, (La lectura du texte traduit), s. 156, Palimpsestes, 1995, nr 9. GÓRSKI K., 1964, Aluzja literacka. Istota zjawiska i jej typologia, [w:] Z historii i teorii literatury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. HEJWOWSKI K., 2007, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. IRWIN W., 2002, The aesthetics of allusion, The Journal of Value Inquiry, 2002, nr 36. LENNON P., 2004, Allusions in the press. An applied linguistic study, Mouton de Gruyter, Berlin. LEPPIHALME R., 1997, Culture Bumps: An empirical approach to the translation of Allusions, Multilingual Matters, Clevedon. MAGEDANZ S., 2006, Allusion as form. The Waste Land and Moulin Rouge, Orbis Litterarum, vol. 61, nr 2. NORD CH., 1990, Zitate und Anspielungen als pragmatisches Uebersetzungsproblem, TextconText nr 5. SCHÄFFNER CH., 1992, Meaning and knowledge in translation, [w:] Gambier Y., Tommola J. (red.), Translation and Knowledge, IV Scandinavian Symposium on Translation Theory, Turku, , Turku. VERMEER L., 2000, Skopos and commission in translational action 1989/2000, [w:] Venuti L. (ed.), The translation studies leader, Routledge, London New York. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA SECONDARY BIBLIOGRAPHY BIBLIA 2002, Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań. SHAKESPEARE W., 2002, Hamlet, przekł. M. Słomczyński, Zielona Sowa, Kraków.

9 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 6 15 Daily Mirror, Daily Telegraph, Daily Telegraph, Forum, Forum, Forum, Forum, The Guardian, The Guardian, , [dokument elektroniczny] story/0,, ,00.html, [dostęp ]. The Guardian, , [dokument elektroniczny], departments/scienceandnature/story/0,, ,00.html, [dostęp ]. The Guardian, , [dokument elektroniczny], departments/politicsphilosophyandsociety/story/0,, ,00.html, [dostęp ]. The Guardian, , [dokument elektroniczny] departments/artsandentertainment/story/0,, ,00.html, [dostęp ]. The Guardian, , [dokument elektroniczny], story/0,, ,00.html, [dostęp ]. Sun,

10

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka drugiego języka obcego II

Praktyczna nauka drugiego języka obcego II OPIS PRZEDMIOTÓW DO PLANU STUDIÓWNA ROK AKADEMICKI 2016/2017 PLAN STUDIÓW kierunek studiów: Filologia germańska profil studiów: ogólnoakademicki stopień: II ( ) forma studiów: stacjonarne specjalność:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. V Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: a) testy; b) dyktanda; c) prace klasowe; d) kartkówki;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka literatury i języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej.

Dydaktyka literatury i języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej. Dydaktyka literatury i języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej. Prof. UO dr hab. Jolanta Nocoń Słowo klucz do świata. O kompetencji leksykalnej gimnazjalistów Warszawa 13-14.03.2015 Definicja

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM STOPIEŃ CELUJĄCY Rozumienie ze słuchu: bezbłędne rozumienie tekstu, uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU TRANSLATORSKIEGO YOUNG TRANSLATORS/JUNGE ÜBERSETZER DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU TRANSLATORSKIEGO YOUNG TRANSLATORS/JUNGE ÜBERSETZER DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU TRANSLATORSKIEGO YOUNG TRANSLATORS/JUNGE ÜBERSETZER DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Tłumaczenie to język Europy /Umberto Eco/ Konkurs jest inspirowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 7 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Translatorium (język jidysz) Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Translation Studies (Yiddish

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I PUNKTACJA ZADAŃ DO ARKUSZA Od księgi do książki

ODPOWIEDZI I PUNKTACJA ZADAŃ DO ARKUSZA Od księgi do książki ODPOWIEDZI I PUNKTACJA ZADAŃ DO ARKUSZA Od księgi do książki ODPOWIEDZI I PUNKTACJA ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C B C D D D A C C D B D B C A A A A ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI dla absolwentów klas dwujęzycznych Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 Zadanie 1. 1.1. C 1.2. B 1.3. A 1.4. B Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia francuska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English.

Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English. Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English. 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie, przy ulicy Lokajskiego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU PROCES TWORZENIA DOKUMENTU 1. PLANOWANIE 2. ANALIZA ASPEKTÓW PRAWNYCH I ETYCZNYCH 3. GROMADZENIE INFORMACJI 4. ORGANIZOWANIE (STRUKTURALIZOWANIE) INFORMACJI 5. TWORZENIE PLANU (STRUKTURY) DOKUMENTU 6.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada niżej wymienione umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH FORMAT EGZAMINU: EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY Z JĘZYKA OBCEGO, POZIOM B2 Egzamin sprawdza znajomość języka obcego ogólnego na poziomie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TŁUMACZENIE ANGIELSKIE Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TŁUMACZENIE ANGIELSKIE Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TŁUMACZENIE ANGIELSKIE Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 2016/2017 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych Tłumaczenie angielskie z językiem rosyjskim Po ukończeniu studiów ich absolwent:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI. Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI. Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY Rok szkolny 2015/16 Opracowała: Alina Gryboś Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

Uczniowie czują potrzebę zaspokajania naturalnej ciekawości świata, wyrażania swoich emocji, zdobywania i pogłębiania wiedzy.

Uczniowie czują potrzebę zaspokajania naturalnej ciekawości świata, wyrażania swoich emocji, zdobywania i pogłębiania wiedzy. Autorski program nauczania opracowany w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. "Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. ADRESAT Uczniowie klasy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Język francuski

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

not the territory (Holmes 1988/2000: 174)

not the territory (Holmes 1988/2000: 174) the map is not the territory (Holmes 1988/2000: 174) Holmes coins the name for the new discipline [ ] the designation translation studies would seem to be the most appropriate of all those available in

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI dla absolwentów klas dwujęzycznych Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 Zadanie 1. 1.1. C 1.2. B 1.3. A 1.4. B Zadanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ 1 KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ SŁUCHANIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R.

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. KONSULTOWANY Z RODZICAMI W DNIU 17 LISTOPADA 2012 R. Jakość

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia diagnozy. Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie należy powielać ani udostępniać w żadnej innej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Praca dyplomowa licencjacka/inżynierska Wymaga samodzielnego rozwiązania problemu zawodowego, technicznego lub badawczego w zakresie wiedzy zdobytej podczas studiów.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 7 ROK SZKOLNY 2017/2018 WIEDZA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-TPP-Ć-S14_pNadGenBI5EN Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów K la s a 6 c Próbny sprawdzian w szóstej klasie Klasa 6c Wyniki procentowe poszczególnych uczniów 70% 60% 50% Polska (52%) 40% 30% 20% 10% 0% nr ucznia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 wynik w % 51

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczną. który:

Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę niedostateczną w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; - nie jest w stanie wykonać z

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 szkoły podstawowej Poziom. 45 min

Klasa 6 szkoły podstawowej Poziom. 45 min Scenariusz zajęć języka angielskiego opracowany na podstawie The farmer and the flute player Nauczyciel: Dorota Stępniak, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku Grupa wiekowa Klasa 6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia.

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Ocena dopuszczająca: 1. Zna treść omawianych utworów ujętych w podstawie

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne

Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Program A-level u progu zmian Spojrzenie praktyczne Konferencja nauczycieli polskich szkół sobotnich 10-12 lipca 2015 Elżbieta Grabska-Moyle Polska Szkoła w Luton i Dunstable www.polskaszkolaluton.org.uk

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Arkusz standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się

Bardziej szczegółowo

2. Nabieramy umiejętności korzystania ze słowników

2. Nabieramy umiejętności korzystania ze słowników a. 2. Nabieramy umiejętności korzystania ze słowników Uczeń: i. a) Wiadomości zna rodzaje słowników i encyklopedii, zna budowę encyklopedii i słowników, zna zasady korzystania z encyklopedii i słowników,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ

ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA na kierunku Budownictwo ZASADY OPRACOWYWANIA PRACY DYPLOMOWEJ Warszawa 2011/2012 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 Zakres ocenianych wiadomości i umiejętności jest zgodny z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GRUP DSD II W KLASACH I III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA PSZCZEGÓLNE CENY SZKLNE Z JĘZYKA NEMECKEG DLA GRUP DSD W KLASACH cena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Kod USOS: 37-KE1TJ-11. I. Informacje ogólne. II. Informacje szczegółowe

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Kod USOS: 37-KE1TJ-11. I. Informacje ogólne. II. Informacje szczegółowe OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Kod USOS: 37-KE1TJ-11 I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Translatorium językowe 2. Kod modułu kształcenia: KU 3. Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE PRZEDMIOTOWE OCENIANIE JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. Ocena celująca. Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności znacznie wykraczający

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010: Częśd matematyczno-przyrodnicza Częśd humanistyczna Częśd

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: METODY KSZTAŁCENIA: Liczba godzin. Liczba godzin w tygodniu Semestr Forma zaliczenia

CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: METODY KSZTAŁCENIA: Liczba godzin. Liczba godzin w tygodniu Semestr Forma zaliczenia T E O R I A I P R A K T Y K A T ŁŁ U M A C Z EŃ Kod przedmiotu: 09.4-WH-FA-TPT-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: angielski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Jolanta Osękowska-Sandecka Prowadząc

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny:

Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: Kryteria oceniania z języka angielskiego, obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny: W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności. Ocenianie ucznia przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

NORMY REDAKCYJNE. ReVue

NORMY REDAKCYJNE. ReVue NORMY REDAKCYJNE ReVue Wytyczne ogólne : 1. Objętość tekstu : 10 000 40 000 znaków (bez spacji) 2. Czcionka: 12 Times New Roman 3. Interlinia: 1.5 wiersza 4. Wszystkie marginesy: 2.5 cm 5. Tekst wyjustowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t. Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras

Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t. Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras Propozycja badań potrzeb i kompetencji informacyjnych grupy zawodowej tłumaczy t Krystyna Dziewańska Agnieszka Korycińska-Huras Historia napisana po angielsku, a potem przełożona na polski, jest jak symfonia

Bardziej szczegółowo