Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak"

Transkrypt

1 Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak Szczecin 2014 Naukowe Wydawnictwo IVG OPEN ACCESS

2 Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak Szczecin 2014 Naukowe Wydawnictwo IVG OPEN ACCESS 2 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

3 Tytuł książki: Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Autorzy: Mgr Agnieszka Kuś, Mgr inż. Stanisław Lewiński vel Iwański, Mgr Tomasz Szemraj, Mgr Rafał Rydzak Recenzent: Dr Wiesław Kuś, Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG Miejsce i rok wydania: Szczecin 2014 rok Skład i korekta techniczna: Mgr Jacek Storm Ilość stron: 104 Format B5 ISBN Wersja wznowiona z 2012 roku ISBN Forma książki: OPEN ACCESS (Bezpłatny dostęp do książki przez Internet) Copyright All rights reserved by Groupivg.com. Published by arrangement with the original publisher Naukowe Wydawnictwo IVGgroupivg.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy. Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 3

4 Przedmowa Wydanie książki naukowej pod tytułem Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych stanowi prezentację wyników badań naukowych dokonanych przez pracowników naukowych. Pierwszy rozdział pokazuje, na podstawie przeprowadzonych badań na jakie elementy kluczowe należy zwrócić uwagę przy tworzeniu programu oraz konstruowaniu wykładu i ćwiczeń z rachunkowości finansowej. Tak, aby stała się ona przedmiotem rozumianym, cenionym, i wykorzystywanym przez słuchaczy w ich życiu zawodowym. Celem drugiego rozdziału jest przedstawienie specyfiki zarządzania strukturą finansową w polskich spółkach giełdowych. W ramach tej pracy zaprezentowana zostanie analiza wpływu decyzji w zakresie wyboru źródeł finansowania na efektywność gospodarowania spółek działających w różnych branżach polskiej gospodarki. W tym rozdziale omówione zostaną wyniki badań przeprowadzonych na próbie 94 przedsiębiorstw notowanych w systemie ciągłym na Giełdzie Papierów Wartościowych. Okresem prowadzonej analizy są lata Rozdział tzreci nawiązuje do celów zarządzania przedsiębiorstwa, w którym skoncentrowano się na maksymalizacji bogactwa (wartości) dla właścicieli. Aby, jednak przedsiębiorstwo mogło służyć bogaceniu się właścicieli, przedsiębiorcy powinni wpierw zadbać, by było zdolne do utrzymywania się na rynku, zwłaszcza, że w przypadku bankructwa, właściciele ponoszą koszty nieproporcjonalnie większe niż wartość wniesionych wkładów i wypłaconych zysków. Czwarty rozdział prezentuje zasadnicze postulaty użytkowników sprawozdania finansowego, co do jego formy i zakresu ujawnianych informacji, które zwiększyłyby w ich ocenie użyteczność sprawozdania finansowego w procesie podejmowania przez uczestników rynku finansowego decyzji ekonomicznych. Książkę adresujemy praktycznie do wszystkich zainteresowanych aspektami z Dziedzin nauk ekonomicznych, w tym zarządzania i finansów. Liczymy, że odnajdą Państwo w publikacji inspiracje dla własnej praktyki zawodowej oraz naukowej. 4 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

5 Wstęp.4 Spis treści....5 Mgr Agnieszka Kuś Akademia Obrony Narodowej w Warszawie ROZDZIAŁ I Dydaktyka w Rachunkowości...7 Streszczenie....7 Wstęp Motywacja Tworzenie programu Podsumowanie 29 Summary Teaching Accounting 30 Bibliografia.30 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mgr inż. Stanisław Lewiński vel Iwański Politechnika Wrocławska we Wrocławiu Wydział Informatyki i Zarządzania ROZDZIAŁ II Wpływ struktury finansowej na wartość polskich spółek giełdowych.. 32 Wstęp Zarządzanie strukturą finansową w ujęciu modelowym Statyczne modele struktury finansowej Dynamiczne modele struktury finansowej Analiza empiryczna struktury finansowej polskich przedsiębiorstw Spółki objęte badaniem oraz horyzont czasowy analizy Podstawowe mierniki wykorzystane w analizie Wybrane mierniki struktury finansowej Wybrane mierniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa Badanie wzajemnych zależności pomiędzy strukturą finansową a wartością rynkową Podsumowanie...48 Streszczenie 50 Abstract: Financial structure influence on a value of polish stock companies..51 Bibliografia.52 Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 5

6 Mgr Tomasz Szemraj Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny ROZDZIAŁ III Kapitał obrotowy netto jako narzędzie wczesnego ostrzegania przed ryzykiem bankructwa.. 54 Wstęp Przedmiot zarządzania kapitałem obrotowym Wykorzystanie KON jako miernika sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Kapitał obrotowy netto jako sygnalizator ryzyka bankructwa na przykładzie wybranych spółek giełdowych...63 Podsumowanie...75 Summary: Net working capital as the bankruptcy risk early alert...77 Bibliografia...77 Mgr Rafał Rydzak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: ROZDZIAŁ IV Użyteczność i wiarygodność sprawozdania finansowego,,,,.79 Wstęp Źródła informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji o jednostce Oczekiwania uczestników rynku wobec sprawozdania finansowego 90 Podsumowanie 96 Bibliografia.97 Wykaz Bibliografii 99 6 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

7 Mgr Agnieszka Kuś Akademia Obrony Narodowej w Warszawie ROZDZIAŁ I Dydaktyka w Rachunkowości Streszczenie Rachunkowość, jako autonomiczny system informacyjny przedsiębiorstwa w coraz szerszym zakresie staje się bazą danych dla wypracowywania decyzji tak bieżących, jak i długookresowych. Złożoność procesów zachodzących w gospodarce rynkowej znajduje odbicie w coraz to nowych prawnych regulacjach funkcjonowania rachunkowości tak w wymiarze krajowym, jak i europejskim. Pojawia się w związku z tym problem umiejętności korzystania z informacji zawartej w rozległej bazie danych rachunkowości. Takie umiejętności w zakresie podstaw rachunkowości powinni posiąść studenci uczelni o profilu ekonomicznym. Dlatego też należy dołożyć jak największych starań, aby przekazać im wiedzę w możliwie najlepszy sposób tak, aby po zakończeniu nauki potrafili ją w pełni wykorzystać do efektywnego zarządzaniu przedsiębiorstwem, oceny sytuacji finansowej, analiz etc. Niniejszy artykuł pokazuje, na podstawie przeprowadzonych badań na jakie elementy kluczowe należy zwrócić uwagę przy tworzeniu programu oraz konstruowaniu wykładu i ćwiczeń z rachunkowości finansowej. Tak, aby stała się ona przedmiotem rozumianym, cenionym, i wykorzystywanym przez słuchaczy w ich życiu zawodowym. Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 7

8 Słowa kluczowe: Rachunkowość, system, system informacyjny rachunkowości, dydaktyka Wstęp Rachunkowość jest postrzegana przez studentów, jako przedmiot trudny i niepotrzebny. Nie mają oni świadomości jak dużą rolę pełni ona w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, gdyż kojarzona jest głównie z księgowaniem na kontach i poszukiwaniem jednego zagubionego grosika. Dlatego też, zadaniem i nadrzędnym celem każdego wykładowcy, powinno być takie poprowadzenie wykładu i ćwiczeń z rachunkowości, aby po ich zakończeniu student był w stanie dokładnie określić, czym jest system rachunkowości i dlaczego jest on tak istotny dla firmy. Ponadto słuchacz będzie musiał posiąść umiejętność samodzielnego tworzenia sprawozdania finansowego i wykorzystywania informacji z niego płynących. Po pierwsze: cel Od czego więc powinien zacząć wykładowca, aby skutecznie wprowadzić słuchaczy w świat rachunkowości? Po pierwsze należy określić cele nauczania, gdyż to one warunkują zarówno metodę jak i treść, którą chcemy przekazać w trakcie wykładu. W przypadku rachunkowości mamy do czynienia z dwoma nadrzędnymi celami nauczania. Pierwszym jest ukazanie rachunkowości, jako spójnego, funkcjonalnego systemu. Drugim wykazanie studentom, jak istotną rolę pełni rachunkowość w przedsiębiorstwie. Skupmy się na pierwszym celu. Większość studentów uważa, iż rachunkowość to nieskończona ilość kont i księgowań. Funkcjonują oni na 8 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

9 zasadzie operacja konto, nie pojmując, jak dana operacja wpłynie na całe przedsiębiorstwo. Przykładowo mając operacje sprzedaży towarów, studenci od razu przechodzą do wyszukiwania kont i księgowania, nie postrzegają natomiast sprzedaży, jako najważniejszej operacji w działalności firmy. Czyli operacji, która przynosi przychód, przychód, który ma wpływ na sytuacje finansową całej firmy, który jest jej motorem napędowym oraz warunkuje jej istnienia. Dla nich rachunkowość jest po prostu nudną i zawiłą uciążliwością, narzuconą przez prawo. Nie postrzegają jej, jako systemu przyczynowo skutkowego, w którym każde zdarzenie gospodarcze nie jest tylko otwarciem konta bądź księgowaniem, lecz ma określony skutek finansowy. Co zatem należy zrobić, aby zmienić tak głęboko zakorzeniony stereotyp? Po pierwsze należy dokładnie opisać, czym jest System Informacyjny Rachunkowość (SIR), dlaczego jest on ważny i jak uruchomienie go poprzez zdarzenie gospodarcze wpływa na całą firmę. Należy kłaść duży nacisk na rozwiązywanie zadań od bilansu otwarcia, aż po bilans zamknięcia i rachunek zysków i strat. Tak, aby studenci mogli dostrzec cały proces funkcjonowania systemu od operacji gospodarczej, przez dowody księgowe, dekretację i ewidencję, aż po sprawozdanie finansowe. Wtedy będzie im o wiele łatwiej uchwycić wpływ, jaki ma chociażby wyżej wymieniona operacja sprzedaży towarów na sprawozdanie finansowe. Nie będzie już ona wyrywkowym księgowaniem, tylko spójnym elementem systemu. Ponadto warto zwrócić również uwagę na czynniki determinujące cały system rachunkowości, czyli metody i zasady. Ważne jest, żeby przedstawić ich praktyczny wymiar, pokazać jak wpływają na Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 9

10 daną operację, aby studenci zapytani z czego wynika równość stron bilansu, nie odpowiadali z rachunku zysków i strat. Drugim i najważniejszym celem nauczania rachunkowości powinno być wykazanie studentom, jak dużą rolę pełni rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ponieważ dla studenta przedmiot przydatny, to przedmiot wart nauczenia i zapamiętania. Tym czasem większość słuchaczy, szczególnie z kierunków zarządzanie czy marketing powtarza, jak mantrę w firmie księgowy się wszystkim zajmie, więc ja nie muszę się na tym znać. Nic bardziej mylnego! Zarządzający muszą umieć ocenić sytuacje firmy, muszą wiedzieć czy stać ich na nowe inwestycje, potrafić określić, dlaczego firma nie zwiększa swojej wartości. Wszystkie te informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym. A umiejętność zrozumienia i wykorzystania zawartych w nim informacji jest kluczem do sukcesu. 1.1 Motywacja Książkę ocenia się po okładce, jeśli wyda się ona ciekawa, to z pewnością zajrzymy do środka. Podobnie jest z rachunkowością. Aby studenci chcieli się jej uczyć (a co ważniejsze chcieli ją zrozumieć) i przestali ją traktować stereotypowo trzeba ich najpierw zmotywować. Rolą wykładowcy jest, więc zachęcenie do nauki poprzez wykazanie, że rachunkowość może być ciekawa, a przede wszystkim, że jest niezbędna dla efektywnego zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz, że przeplata każdy element jego działalności (zob. rys. 1). Warto, więc zacząć wykład od wytworzenia pozytywnej motywacji do uczenia. Można to zrobić zarówno od strony praktycznej, poprzez wykazanie użyteczności rachunkowości w życiu zawodowym, niezależnie od stanowiska, jakie się 10 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

11 zajmuje. Zarysować intratną karierę zawodową, pokazać ścieżkę awansu i wielość możliwości zawodowych, jakie daje znajomość rachunkowości (przykładowo od księgowego przez dyrektora finansowego po biegłego rewidenta). Wykazać, że praca zawodowa oparta na znajomości rachunkowości, wcale nie jest nudna i odtwórcza. Można również opowiedzieć kilka anegdot z obszaru rachunkowości, zawierających ciekawe elementy rysu historycznego i różne inne ciekawostki. Sprawi to, że słuchacze uznają przedmiot za ciekawy i użyteczny, a tym samym zwiększy się ich motywacja do nauki. Rys. 1. Rola wykładowcy. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 11

12 Ważne jest również, aby sam wykładowca wykazywał duże zaangażowanie w prowadzone zajęcia, gdyż bardzo często słuchacze doceniają ten fakt, co również skutkuje lepszymi wynikami w nauce. Powinien on również dostosowywać się do potrzeb słuchaczy. Przykładowo, jeśli widzimy, że pewna część materiału jest jasna i zrozumiała, a rozwiązywanie zadań przebiega bez trudności przejdźmy do dalszych tematów zamiast rozwiązywać kolejne przykłady dla samego faktu rozwiązywania. Ponadto nie można zapominać o właściwym zarządzaniu czasem podczas wykładu i ćwiczeń. Zbyt duże poświęcanie go na dyktowanie i objaśnianie rzeczy znajdujących się w ustawie (należy uczyć stosowania i poruszania się po ustawie, a nie kazać uczyć się jej fragmentów na pamięć) spowoduję znaczne zmniejszenie ilości godzin przeznaczonych na część praktyczną. Powiedz mi a zapomnę. Pokaż, może zapamiętam, Zaangażuj mnie w to, a zrozumiem. Konfucjusz Kiedy mamy już jasno określone cele oraz zmotywowanych słuchaczy, warto wybrać takie metody nauczania przedmiotu oraz formy zaliczeń, które zwiększą efektywność nauczania. Zastanówmy się więc, jakie metody prowadzenia zajęć i sposoby przekazywania wiedzy będą najbardziej efektywne. W przypadku wykładu, bardzo dobrym rozwiązaniem jest wyświetlanie omawianego materiału, czy to w postaci folii, czy też prezentacji, ponieważ w odróżnieniu od pisania na tablicy zawsze można 12 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

13 wrócić do tych części materiału, które budzą wątpliwości, a materiał jest podany w sposób usystematyzowany oraz czytelny. Warto również zwrócić uwagę na to, aby na foliach, czy też prezentacjach nie przedstawiać ciągłego tekstu, ponieważ może to zniechęcić słuchaczy do zapoznania się z zawartymi w materiale informacjami. Dobrym rozwiązaniem będzie, zatem sygnalizowanie tylko najważniejszych elementów wokół, których można nadbudować niezbędną wiedzę. Można założyć, że efektywność nauczania rośnie, gdy studenci dostają na początku zajęć materiały, które będą omawiane w trakcie ich trwania. Możliwość wcześniejszego zapoznania się z nimi powoduję, że słuchacze są bardziej uważni w trakcie zajęć, mają więcej pytań i aktywniej uczestniczą w zajęciach. Dużą rolę w systematyzowaniu przez studentów zdobytej wiedzy odgrywają również schematy, które prezentują omawiane zagadnienie, wskazują jego miejsce w systemie, elementy składowe i prawidłowości nim rządzące. Jest to również łatwy i szybki sposób powtórki zdobytej wiedzy. W przypadku ćwiczeń najlepszym sposobem prowadzenia zajęć nadal pozostaje staroświecka tablica. Warto oczywiście uzupełnić prezentowane zagadnienia o schematy, do których w każdej chwili będzie można się odwołać pomoże to studentom uchwycić prawidłowości, oraz elementy składowe danego zagadnienia. Równie ważnym, o ile nie najważniejszym elementem nawiązującym do powyższego cytatu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Taka forma prowadzenia zajęć, czy też element zaliczenia przedmiotu nie tylko zachęca studentów do pracy, lecz ponadto skutkuje lepszym zrozumieniem i przyswojeniem materiału. Co za tym idzie lepszymi wynikami z kolokwiów. Warto, więc wciągać studentów w dyskusje, zadawać Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 13

14 dodatkowe prace, czy też po prostu wywoływać do rozwiązywania zadań na tablicy. Przydatna? niewystarczająca! Na podstawie przeprowadzonych badań, zauważono, że większość studentów uznaje wiedzę zdobytą z rachunkowości podczas studiów za niewystarczającą (w różnym stopniu) w przyszłym życiu zawodowym (zob. rys 2). Padały stwierdzenia, że jest ona za mało praktyczna, nie życiowa, nie pokazuje tego co naprawdę ma miejsce w firmie. Brakowało głównie praktycznego przedstawienia zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych, obrotowym, zagadnień kadrowo-płacowych, obrotu towarowego itd. A przecież wszystkie te zagadnienia są ze sobą nierozerwalnie związane. Nie można w pełni zrozumieć obrotu towarowego, bez umiejętności rozróżnienia i potrącenia VAT-u należnego i naliczonego, aby móc dokonać takiego potrącenia, trzeba znać się na podatku obrotowym. Pokazując to, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom studentów, powodując tym samym, że wiedza jaką przekazujemy, nie będzie już niewystarczająca lecz przydatna. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że warto nie poprzestawać tylko na księgowaniach, ale również zaznajamiać słuchaczy z dokumentami, efektami jaki wywołują, obowiązującymi w rachunkowości i podatkach terminami, wprowadzić VAT, oraz kończyć zadania RZiS oraz bilansem zamknięcia. Spowoduje to, że wiedza będzie bardziej praktyczna, a zrozumienie funkcjonowania rachunkowości w firmie pełniejsze. 14 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

15 Rys. 2. Ocena przydatności zawodowej wiedzy z rachunkowości. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Powielanie treści Ponownie odwołując się do badań, zauważono, że ćwiczenia z rachunkowości bardzo często powielają wykład zamiast go praktycznie uzupełniać.(zob. rys. 3). Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 15

16 Rys. 3. Ocena przydatności ćwiczeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Metody, zasady, jak i późniejsze zagadnienia są, więc omawiane zupełnie nie potrzebnie dwukrotnie. Dlatego należałoby stworzyć jeden spójny program rachunkowości obejmujący wykład, jako część teoretyczną z elementami praktycznymi oraz ćwiczenia, które skupiały by się w większości na aspekcie praktycznym, uzupełnianym elementami teoretycznymi w momentach, które by tego wymagały, wtedy uzyskano by więcej czasu na życiowe zagadnienia, na których tak zależy studentom. Jeśli już musimy powielać teorię to skupmy się na nauczeniu studentów korzystania z ustawy i rozwiązywania zadań sytuacyjnych na jej podstawie (casy). Aby w pełni wykorzystać i tak już mocno ograniczony zasób godzin przeznaczony na ćwiczenia z rachunkowości. 16 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

17 1.2 Tworzenie programu Tworzenie programu nauczania rachunkowości należy zacząć przede wszystkim od określenia elementarnych składników jakie tworzą rachunkowość (zob. rys. 4). We wcześniejszych punktach podkreślano, że największy problem w nauczaniu rachunkowość stanowi fakt, że jest ona uznawana przez słuchaczy za przedmiot niepotrzebny i trudny. Dlatego też pierwszym elementem tematyki zajęć (zaraz po omówieniu jej przydatności i możliwych perspektywa zawodowych jakie daje), powinno być oprócz ogólnego nakreślenia przedstawionych na powyższym wykresie elementy oraz przedstawić możliwości jakie daje jego funkcjonowanie w firmie (zob. rys. 5.) składników, opisanie znaczenia rachunkowości, oraz informacji z niej pochodzących dla zarządzania firmą, oraz dla zewnętrznych odbiorców analizujących sprawozdania finansowe. Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 17

18 Rys. 4. Struktura rachunkowości. Źródło: opracowanie własne. Kiedy słuchacze potrafią zdefiniować rolę rachunkowości w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, można przejść do wyjaśnienia, czym jest system informacyjny rachunkowości. 18 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

19 Rys. 5. Zarys systemu informacyjnego rachunkowości. Żródło: Opracowanie własne na podstawie J. Turyna 1997 s.69. Kolejnym krokiem jest przedstawienie systemu funkcjonowania rachunkowości od operacji gospodarczej, aż po sprawozdanie finansowe. Nakreślenie takiego schematu pozwoli w przejrzysty sposób przedstawić studentom istotę rachunkowości, oraz naczelne zasady jej funkcjonowania, które są przecież uniwersalne dla każdej operacji, niezależnie od tego, czy będzie to lista płac, sprzedaż, czy zakup towarów. Pierwszym elementem systemu jest oczywiście operacja gospodarcza, należy przedstawić ich Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 19

20 rodzaje oraz towarzyszące im dokumenty. Nie można zapomnieć również o przedstawieniu skutków finansowych każdej operacji, gdyż jest to podstawa do właściwego odczytania informacji płynących ze sprawozdania finansowego, a co za tym idzie efektywnego zarządzania firmą. Oraz dokumentów księgowych, które uruchamiają cały system. Drugim elementem będzie pokazanie zasad i metod rachunkowości, ponieważ to one ją kształtują, począwszy od zapisu dwustronnego, przez memoriałowe ujmowanie kosztów i przychodów, aż do zamknięć rocznych. Trzecim będzie powierzchowny opis ewidencji zakupów, zapasów, kosztów, który będzie poszerzany w następnych blokach tematycznych. Czwartym i ostatnim elementem będzie pokazanie wyjściowych elementów systemu, które po kursie rachunkowości studenci będą w stanie stworzyć, oraz z których będą potrafili efektywnie korzystać. Będzie to między innymi sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat oraz bilans. Po omówieniu powyższych tematów można przejść do drugiego obszernego bloku zajęć, jakim będzie opisanie pojęcia konto, zasady zapisu dwustronnego, z której wynika funkcjonowanie konta oraz wprowadzenie bilansu, czyli klasyfikacji majątku przedsiębiorstwa. Ważne jest również, aby przy omawianiu pojęcia konto, wskazać konta bilansowe, wynikowe i pozabilansowe. Następny blok to już klasyfikacja zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i źródła ich finansowania, czyli Bilans. W trakcie omawiania składników bilansu można nawiązać do zestawienia obrotów i sald, które jest niezbędne dla jego poprawnego sporządzenia i niestety bardzo rzadko prezentowane, zarówno na wykładach jak i na ćwiczeniach (zob. rys. 6.). 20 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

21 Rys. 6. Znajomość zestawienia obrotów i sald. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Po przedstawieniu Aktywów i Pasów nadchodzi czas na przychody oraz koszty. Ich omówienie na tym etapie nauki ma bardzo duże znaczenie. Gdyż bez znajomości ich klasyfikacji i miejsc powstawania, nie będziemy mogli poprawnie opisać obrotu towarowego i materiałowego, którego efektem są właśnie przychody pod postacią faktur sprzedaży, koszty jako wartość sprzedanych towarów i wydanie materiałów do produkcji. Jak pokazały badania studenci maja nadal duży problem z poprawną klasyfikacją przychodów i kosztów. A układ rodzajowy kosztów jest przecież podstawą poprawnego stworzenia porównawczego rachunku zysków i strat. Dlatego należy stawiać duży nacisk na to, aby po ukończeniu kursu rachunkowości studenci potrafili prawidłowo klasyfikować koszty, ustalać źródło ich pochodzenia oraz ich wpływ na sytuację finansową firmy. Znacznie ułatwi to sporządzanie wyniku finansowego po każdym rozwiązanym zadaniu. Opcjonalnie (jeśli ilość godzin na to pozwala) można w pełni omówić prowadzenie ksiąg rachunkowych tj. pokazać wszystkie Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 21

22 dokumenty księgowe z jakimi mogą zetknąć się studenci podczas pracy zawodowej, dokładnie omówić konstrukcję ksiąg rachunkowych, opisać zasady ich otwierania i zamykania. Sposób i czas przechowywania oraz poprawiania błędów. Oraz co najważniejsze opisać, co należy zrobić, kiedy po zamknięciu ksiąg pojawi się zdarzenie gospodarcze. Jeśli natomiast czas jest ograniczony, należy skupić się na dokumentach księgowych i zdarzeniach powstały po dniu bilansowym, ponieważ pozostała tematyka jest bardzo dobrze opisana w ustawie i może zostać doczytana przez słuchaczy. Aby móc swobodnie przejść do obrotu towarowego raz materiałowego należy omówić zdarzenia, które uaktywniają ten obrót, czyli rozrachunki. Blok tematyczny rozrachunków z dostawcami, odbiorcami i innych rozrachunków jest ważny z punktu widzenia zasady kontynuacji działania, która należy tu przywołać, aby studencie zobaczyli, jak zasady i metody rachunkowości działają w praktyce. Musimy pokazać, że nasz (jako firmy) brak kontynuacji działania może wpłynąć negatywnie na nas samych (niedotrzymanie umów handlowych, kary, etc.) oraz na naszych kontrahentów. Nie można również zapomnieć o opisaniu różnych form rozliczeń między kontrahentami od czeku i weksla po akredytywę i inkaso. Gdyż występują one niezwykle często, a ich znajomość oraz sposób obchodzenia się z nimi na kontach na pewno okaże się niezwykle przydatny w przyszłej pracy zawodowej. Kolejny blok zajęć to już obrót towarowy i materiałowy. Należy tu przedstawić klasyfikacje, oraz cały obrót towarowy. Np. wg poniższego schematu (zob. rys.7.). 22 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

23 Rys. 7. Ewidencja obrotu towarowego. Zobowiązania Rachunek bankowy Kasa Rozliczenie zakupu Towary Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu Przychody ze sprzedaży towarów Należności Rachunek bankowy Kasa Wynik finansowy 5 6 Źródło: opracowanie własne na podstawie skrypt dr W. Kuś. Ewidencja towarów, rozliczenia zakupu, magazynowanie oraz sprzedaż powinna być potraktowana kompleksowo, tzn. ze wskazaniem finansowych skutków zapisów na kontach do wskazania odnośnej pozycji sprawozdania finansowego włącznie. Szczególnie dlatego, iż jest to temat wskazywany przez studentów jako jeden z trudniejszych (zob. rys. 8.). Studenci musza rozumieć, że przychód powstały ze sprzedaży towarów jest jednym z ważniejszych parametrów określających pozycję rynkową firmy. Warto również zwrócić uwagę na to, aby nawet najprostsze zadanie rozpoczynać i kończyć bilansem. Umożliwi to studentom wychwycenie faktu, jak poszczególne operacje wpływają na bilans oraz wynik finansowy. Aby wyjść na przeciw oczekiwaniom studentów, można w tym momencie wprowadzić zagadnienia związane z VAT, przedstawić ten podatek obrotowy i jego rolę w zarządzaniu płynnością firmy (zob. rys. 9.). Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 23

24 Rys. 8. Ocena trudności tematów z rachunkowości. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Rys. 9. Potrzeba dodatkowych tematów z obszaru rachunkowości. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 24 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

25 Można też pokazać, jak wygląda poprawnie wypełniona faktura. Jako ciekawostkę można również skomentować sytuację firm, które wykazywały zysk, a nagle wykazują stratę z powodu błędnego zaklasyfikowania kosztów, do kosztów uzyskania przychodu, którymi w rzeczywistości nie były. W przypadku majątku trwałego nie można zapomnieć o jego poprawniej klasyfikacji, metodach wyceny i amortyzacji (z wyszczególnieniem stawek i metod amortyzacji oraz pokazaniem, jak wygląda to od strony podatkowej). W tym miejscu, również niezbędne wydaje się, aby pokazywać dokumenty związane z poszczególnymi operacjami na towarach i materiałach (np. WZ, PZ, RW), a zadania rozwiązywać od bilansu otwarcia, przez zestawienie obrotów i sald, aż po rachunek zysków i strat, i bilans. Gdyż studenci podejmując pracę zawodową muszą wiedzieć, jak powinny wyglądać prawidłowo sporządzone dowody księgowe, aby uniknąć ewentualnych pomyłek. A niestety jest to temat znacznie zaniedbywany (zob. rys. 10.). Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 25

26 Rys. 10. Znajomość zawartości dowodów księgowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Przedostatnim tematem zajęć będzie omówienie listy płac. Została ona specjalnie oddzielona od pozostałych rozrachunków, aby nie wprowadzać kolejnych trudnych elementów w momencie, w którym wcześniej omówione rozrachunki świetnie współgrają z obrotem towarowym i materiałowym. W przypadku rozrachunków z pracownikami pokazujemy dokładnie zasadę działania tego konta. Sposób naliczani składek (jeśli obciążenie godzinowe jest duże możemy pokusić się o naliczenie składek z punktu widzenia pracownika i pracodawcy). Staramy się opisać wszelkie zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na wynagrodzenia jak: pobranie zaliczki, kilometrówka, delegacje, potrącenia z tytuły zniszczenia mienia firmy, bony świąteczne, szczepionki na grypę,etc. Ostatnim i najważniejszym tematem zajęć, który jest zwieńczeniem naszych wysiłków i na, który to złożyły się wszystkie omówione powyżej tematy jest sprawozdanie finansowe. Należy tu dokładnie omówić jego 26 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

27 składniki, sposób ich tworzenia, ramy czasowe i zasady sporządzania. Przedstawić ich zastosowanie i wyjaśnić jak używać zawartych w nich informacji. Pokazać Bilans, RZiS, CF i opisać jak odczytać z nich kondycję firmy, jak wychwycić wąskie gardła i usprawnić działalność. Pozwolić studentom samym stworzyć sprawozdanie finansowe. I co najważniejsze opisać, jakie znaczenie ma SF dla firmy i dla otoczenia, co tym samym wyjaśni, dlaczego odpowiedzialność za jego sporządzanie jest tak duża, a kary za błędy i oszustwa tak dotkliwe. Poniżej zaprezentowano ogólny sylabus do zajęć z rachunkowości finansowej, zwierający wszystkie elementy jakie zostały omówione powyżej. (zob. tab. 1.). SYLABUS do przedmiotu Podstawy Rachunkowości finansowej 1.Status przedmiotu Przedmiot kształcenia ogólnego 2. Tryb i rodzaj studiów Studia dzienne oraz wieczorowe magisterskie oraz licencjackie 3. Cele kształcenia Celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom zagadnień finansowoksięgowych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego tworzenia sprawozdań finansowych, wykorzystania informacji z niego płynących i postrzegania rachunkowości jako nauki interdyscyplinarnej. 4. Formy i metody dydaktyczne Forma zajęć wykład oraz ćwiczenia Metody aktywizacji studentów- aktywne uczestnictwo, prace dodatkowe Forma zaliczenia kolokwium, aktywność, zadania dodatkowe 5. Zakres tematyczny ( zob. tab. 1.) Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 27