Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak"

Transkrypt

1 Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak Szczecin 2014 Naukowe Wydawnictwo IVG OPEN ACCESS

2 Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak Szczecin 2014 Naukowe Wydawnictwo IVG OPEN ACCESS 2 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

3 Tytuł książki: Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Autorzy: Mgr Agnieszka Kuś, Mgr inż. Stanisław Lewiński vel Iwański, Mgr Tomasz Szemraj, Mgr Rafał Rydzak Recenzent: Dr Wiesław Kuś, Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG Miejsce i rok wydania: Szczecin 2014 rok Skład i korekta techniczna: Mgr Jacek Storm Ilość stron: 104 Format B5 ISBN Wersja wznowiona z 2012 roku ISBN Forma książki: OPEN ACCESS (Bezpłatny dostęp do książki przez Internet) Copyright All rights reserved by Groupivg.com. Published by arrangement with the original publisher Naukowe Wydawnictwo IVGgroupivg.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy. Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 3

4 Przedmowa Wydanie książki naukowej pod tytułem Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych stanowi prezentację wyników badań naukowych dokonanych przez pracowników naukowych. Pierwszy rozdział pokazuje, na podstawie przeprowadzonych badań na jakie elementy kluczowe należy zwrócić uwagę przy tworzeniu programu oraz konstruowaniu wykładu i ćwiczeń z rachunkowości finansowej. Tak, aby stała się ona przedmiotem rozumianym, cenionym, i wykorzystywanym przez słuchaczy w ich życiu zawodowym. Celem drugiego rozdziału jest przedstawienie specyfiki zarządzania strukturą finansową w polskich spółkach giełdowych. W ramach tej pracy zaprezentowana zostanie analiza wpływu decyzji w zakresie wyboru źródeł finansowania na efektywność gospodarowania spółek działających w różnych branżach polskiej gospodarki. W tym rozdziale omówione zostaną wyniki badań przeprowadzonych na próbie 94 przedsiębiorstw notowanych w systemie ciągłym na Giełdzie Papierów Wartościowych. Okresem prowadzonej analizy są lata Rozdział tzreci nawiązuje do celów zarządzania przedsiębiorstwa, w którym skoncentrowano się na maksymalizacji bogactwa (wartości) dla właścicieli. Aby, jednak przedsiębiorstwo mogło służyć bogaceniu się właścicieli, przedsiębiorcy powinni wpierw zadbać, by było zdolne do utrzymywania się na rynku, zwłaszcza, że w przypadku bankructwa, właściciele ponoszą koszty nieproporcjonalnie większe niż wartość wniesionych wkładów i wypłaconych zysków. Czwarty rozdział prezentuje zasadnicze postulaty użytkowników sprawozdania finansowego, co do jego formy i zakresu ujawnianych informacji, które zwiększyłyby w ich ocenie użyteczność sprawozdania finansowego w procesie podejmowania przez uczestników rynku finansowego decyzji ekonomicznych. Książkę adresujemy praktycznie do wszystkich zainteresowanych aspektami z Dziedzin nauk ekonomicznych, w tym zarządzania i finansów. Liczymy, że odnajdą Państwo w publikacji inspiracje dla własnej praktyki zawodowej oraz naukowej. 4 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

5 Wstęp.4 Spis treści....5 Mgr Agnieszka Kuś Akademia Obrony Narodowej w Warszawie ROZDZIAŁ I Dydaktyka w Rachunkowości...7 Streszczenie....7 Wstęp Motywacja Tworzenie programu Podsumowanie 29 Summary Teaching Accounting 30 Bibliografia.30 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mgr inż. Stanisław Lewiński vel Iwański Politechnika Wrocławska we Wrocławiu Wydział Informatyki i Zarządzania ROZDZIAŁ II Wpływ struktury finansowej na wartość polskich spółek giełdowych.. 32 Wstęp Zarządzanie strukturą finansową w ujęciu modelowym Statyczne modele struktury finansowej Dynamiczne modele struktury finansowej Analiza empiryczna struktury finansowej polskich przedsiębiorstw Spółki objęte badaniem oraz horyzont czasowy analizy Podstawowe mierniki wykorzystane w analizie Wybrane mierniki struktury finansowej Wybrane mierniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa Badanie wzajemnych zależności pomiędzy strukturą finansową a wartością rynkową Podsumowanie...48 Streszczenie 50 Abstract: Financial structure influence on a value of polish stock companies..51 Bibliografia.52 Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 5

6 Mgr Tomasz Szemraj Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny ROZDZIAŁ III Kapitał obrotowy netto jako narzędzie wczesnego ostrzegania przed ryzykiem bankructwa.. 54 Wstęp Przedmiot zarządzania kapitałem obrotowym Wykorzystanie KON jako miernika sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Kapitał obrotowy netto jako sygnalizator ryzyka bankructwa na przykładzie wybranych spółek giełdowych...63 Podsumowanie...75 Summary: Net working capital as the bankruptcy risk early alert...77 Bibliografia...77 Mgr Rafał Rydzak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: ROZDZIAŁ IV Użyteczność i wiarygodność sprawozdania finansowego,,,,.79 Wstęp Źródła informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji o jednostce Oczekiwania uczestników rynku wobec sprawozdania finansowego 90 Podsumowanie 96 Bibliografia.97 Wykaz Bibliografii 99 6 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

7 Mgr Agnieszka Kuś Akademia Obrony Narodowej w Warszawie ROZDZIAŁ I Dydaktyka w Rachunkowości Streszczenie Rachunkowość, jako autonomiczny system informacyjny przedsiębiorstwa w coraz szerszym zakresie staje się bazą danych dla wypracowywania decyzji tak bieżących, jak i długookresowych. Złożoność procesów zachodzących w gospodarce rynkowej znajduje odbicie w coraz to nowych prawnych regulacjach funkcjonowania rachunkowości tak w wymiarze krajowym, jak i europejskim. Pojawia się w związku z tym problem umiejętności korzystania z informacji zawartej w rozległej bazie danych rachunkowości. Takie umiejętności w zakresie podstaw rachunkowości powinni posiąść studenci uczelni o profilu ekonomicznym. Dlatego też należy dołożyć jak największych starań, aby przekazać im wiedzę w możliwie najlepszy sposób tak, aby po zakończeniu nauki potrafili ją w pełni wykorzystać do efektywnego zarządzaniu przedsiębiorstwem, oceny sytuacji finansowej, analiz etc. Niniejszy artykuł pokazuje, na podstawie przeprowadzonych badań na jakie elementy kluczowe należy zwrócić uwagę przy tworzeniu programu oraz konstruowaniu wykładu i ćwiczeń z rachunkowości finansowej. Tak, aby stała się ona przedmiotem rozumianym, cenionym, i wykorzystywanym przez słuchaczy w ich życiu zawodowym. Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 7

8 Słowa kluczowe: Rachunkowość, system, system informacyjny rachunkowości, dydaktyka Wstęp Rachunkowość jest postrzegana przez studentów, jako przedmiot trudny i niepotrzebny. Nie mają oni świadomości jak dużą rolę pełni ona w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, gdyż kojarzona jest głównie z księgowaniem na kontach i poszukiwaniem jednego zagubionego grosika. Dlatego też, zadaniem i nadrzędnym celem każdego wykładowcy, powinno być takie poprowadzenie wykładu i ćwiczeń z rachunkowości, aby po ich zakończeniu student był w stanie dokładnie określić, czym jest system rachunkowości i dlaczego jest on tak istotny dla firmy. Ponadto słuchacz będzie musiał posiąść umiejętność samodzielnego tworzenia sprawozdania finansowego i wykorzystywania informacji z niego płynących. Po pierwsze: cel Od czego więc powinien zacząć wykładowca, aby skutecznie wprowadzić słuchaczy w świat rachunkowości? Po pierwsze należy określić cele nauczania, gdyż to one warunkują zarówno metodę jak i treść, którą chcemy przekazać w trakcie wykładu. W przypadku rachunkowości mamy do czynienia z dwoma nadrzędnymi celami nauczania. Pierwszym jest ukazanie rachunkowości, jako spójnego, funkcjonalnego systemu. Drugim wykazanie studentom, jak istotną rolę pełni rachunkowość w przedsiębiorstwie. Skupmy się na pierwszym celu. Większość studentów uważa, iż rachunkowość to nieskończona ilość kont i księgowań. Funkcjonują oni na 8 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

9 zasadzie operacja konto, nie pojmując, jak dana operacja wpłynie na całe przedsiębiorstwo. Przykładowo mając operacje sprzedaży towarów, studenci od razu przechodzą do wyszukiwania kont i księgowania, nie postrzegają natomiast sprzedaży, jako najważniejszej operacji w działalności firmy. Czyli operacji, która przynosi przychód, przychód, który ma wpływ na sytuacje finansową całej firmy, który jest jej motorem napędowym oraz warunkuje jej istnienia. Dla nich rachunkowość jest po prostu nudną i zawiłą uciążliwością, narzuconą przez prawo. Nie postrzegają jej, jako systemu przyczynowo skutkowego, w którym każde zdarzenie gospodarcze nie jest tylko otwarciem konta bądź księgowaniem, lecz ma określony skutek finansowy. Co zatem należy zrobić, aby zmienić tak głęboko zakorzeniony stereotyp? Po pierwsze należy dokładnie opisać, czym jest System Informacyjny Rachunkowość (SIR), dlaczego jest on ważny i jak uruchomienie go poprzez zdarzenie gospodarcze wpływa na całą firmę. Należy kłaść duży nacisk na rozwiązywanie zadań od bilansu otwarcia, aż po bilans zamknięcia i rachunek zysków i strat. Tak, aby studenci mogli dostrzec cały proces funkcjonowania systemu od operacji gospodarczej, przez dowody księgowe, dekretację i ewidencję, aż po sprawozdanie finansowe. Wtedy będzie im o wiele łatwiej uchwycić wpływ, jaki ma chociażby wyżej wymieniona operacja sprzedaży towarów na sprawozdanie finansowe. Nie będzie już ona wyrywkowym księgowaniem, tylko spójnym elementem systemu. Ponadto warto zwrócić również uwagę na czynniki determinujące cały system rachunkowości, czyli metody i zasady. Ważne jest, żeby przedstawić ich praktyczny wymiar, pokazać jak wpływają na Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 9

10 daną operację, aby studenci zapytani z czego wynika równość stron bilansu, nie odpowiadali z rachunku zysków i strat. Drugim i najważniejszym celem nauczania rachunkowości powinno być wykazanie studentom, jak dużą rolę pełni rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ponieważ dla studenta przedmiot przydatny, to przedmiot wart nauczenia i zapamiętania. Tym czasem większość słuchaczy, szczególnie z kierunków zarządzanie czy marketing powtarza, jak mantrę w firmie księgowy się wszystkim zajmie, więc ja nie muszę się na tym znać. Nic bardziej mylnego! Zarządzający muszą umieć ocenić sytuacje firmy, muszą wiedzieć czy stać ich na nowe inwestycje, potrafić określić, dlaczego firma nie zwiększa swojej wartości. Wszystkie te informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym. A umiejętność zrozumienia i wykorzystania zawartych w nim informacji jest kluczem do sukcesu. 1.1 Motywacja Książkę ocenia się po okładce, jeśli wyda się ona ciekawa, to z pewnością zajrzymy do środka. Podobnie jest z rachunkowością. Aby studenci chcieli się jej uczyć (a co ważniejsze chcieli ją zrozumieć) i przestali ją traktować stereotypowo trzeba ich najpierw zmotywować. Rolą wykładowcy jest, więc zachęcenie do nauki poprzez wykazanie, że rachunkowość może być ciekawa, a przede wszystkim, że jest niezbędna dla efektywnego zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz, że przeplata każdy element jego działalności (zob. rys. 1). Warto, więc zacząć wykład od wytworzenia pozytywnej motywacji do uczenia. Można to zrobić zarówno od strony praktycznej, poprzez wykazanie użyteczności rachunkowości w życiu zawodowym, niezależnie od stanowiska, jakie się 10 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

11 zajmuje. Zarysować intratną karierę zawodową, pokazać ścieżkę awansu i wielość możliwości zawodowych, jakie daje znajomość rachunkowości (przykładowo od księgowego przez dyrektora finansowego po biegłego rewidenta). Wykazać, że praca zawodowa oparta na znajomości rachunkowości, wcale nie jest nudna i odtwórcza. Można również opowiedzieć kilka anegdot z obszaru rachunkowości, zawierających ciekawe elementy rysu historycznego i różne inne ciekawostki. Sprawi to, że słuchacze uznają przedmiot za ciekawy i użyteczny, a tym samym zwiększy się ich motywacja do nauki. Rys. 1. Rola wykładowcy. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 11

12 Ważne jest również, aby sam wykładowca wykazywał duże zaangażowanie w prowadzone zajęcia, gdyż bardzo często słuchacze doceniają ten fakt, co również skutkuje lepszymi wynikami w nauce. Powinien on również dostosowywać się do potrzeb słuchaczy. Przykładowo, jeśli widzimy, że pewna część materiału jest jasna i zrozumiała, a rozwiązywanie zadań przebiega bez trudności przejdźmy do dalszych tematów zamiast rozwiązywać kolejne przykłady dla samego faktu rozwiązywania. Ponadto nie można zapominać o właściwym zarządzaniu czasem podczas wykładu i ćwiczeń. Zbyt duże poświęcanie go na dyktowanie i objaśnianie rzeczy znajdujących się w ustawie (należy uczyć stosowania i poruszania się po ustawie, a nie kazać uczyć się jej fragmentów na pamięć) spowoduję znaczne zmniejszenie ilości godzin przeznaczonych na część praktyczną. Powiedz mi a zapomnę. Pokaż, może zapamiętam, Zaangażuj mnie w to, a zrozumiem. Konfucjusz Kiedy mamy już jasno określone cele oraz zmotywowanych słuchaczy, warto wybrać takie metody nauczania przedmiotu oraz formy zaliczeń, które zwiększą efektywność nauczania. Zastanówmy się więc, jakie metody prowadzenia zajęć i sposoby przekazywania wiedzy będą najbardziej efektywne. W przypadku wykładu, bardzo dobrym rozwiązaniem jest wyświetlanie omawianego materiału, czy to w postaci folii, czy też prezentacji, ponieważ w odróżnieniu od pisania na tablicy zawsze można 12 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

13 wrócić do tych części materiału, które budzą wątpliwości, a materiał jest podany w sposób usystematyzowany oraz czytelny. Warto również zwrócić uwagę na to, aby na foliach, czy też prezentacjach nie przedstawiać ciągłego tekstu, ponieważ może to zniechęcić słuchaczy do zapoznania się z zawartymi w materiale informacjami. Dobrym rozwiązaniem będzie, zatem sygnalizowanie tylko najważniejszych elementów wokół, których można nadbudować niezbędną wiedzę. Można założyć, że efektywność nauczania rośnie, gdy studenci dostają na początku zajęć materiały, które będą omawiane w trakcie ich trwania. Możliwość wcześniejszego zapoznania się z nimi powoduję, że słuchacze są bardziej uważni w trakcie zajęć, mają więcej pytań i aktywniej uczestniczą w zajęciach. Dużą rolę w systematyzowaniu przez studentów zdobytej wiedzy odgrywają również schematy, które prezentują omawiane zagadnienie, wskazują jego miejsce w systemie, elementy składowe i prawidłowości nim rządzące. Jest to również łatwy i szybki sposób powtórki zdobytej wiedzy. W przypadku ćwiczeń najlepszym sposobem prowadzenia zajęć nadal pozostaje staroświecka tablica. Warto oczywiście uzupełnić prezentowane zagadnienia o schematy, do których w każdej chwili będzie można się odwołać pomoże to studentom uchwycić prawidłowości, oraz elementy składowe danego zagadnienia. Równie ważnym, o ile nie najważniejszym elementem nawiązującym do powyższego cytatu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Taka forma prowadzenia zajęć, czy też element zaliczenia przedmiotu nie tylko zachęca studentów do pracy, lecz ponadto skutkuje lepszym zrozumieniem i przyswojeniem materiału. Co za tym idzie lepszymi wynikami z kolokwiów. Warto, więc wciągać studentów w dyskusje, zadawać Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 13

14 dodatkowe prace, czy też po prostu wywoływać do rozwiązywania zadań na tablicy. Przydatna? niewystarczająca! Na podstawie przeprowadzonych badań, zauważono, że większość studentów uznaje wiedzę zdobytą z rachunkowości podczas studiów za niewystarczającą (w różnym stopniu) w przyszłym życiu zawodowym (zob. rys 2). Padały stwierdzenia, że jest ona za mało praktyczna, nie życiowa, nie pokazuje tego co naprawdę ma miejsce w firmie. Brakowało głównie praktycznego przedstawienia zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych, obrotowym, zagadnień kadrowo-płacowych, obrotu towarowego itd. A przecież wszystkie te zagadnienia są ze sobą nierozerwalnie związane. Nie można w pełni zrozumieć obrotu towarowego, bez umiejętności rozróżnienia i potrącenia VAT-u należnego i naliczonego, aby móc dokonać takiego potrącenia, trzeba znać się na podatku obrotowym. Pokazując to, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom studentów, powodując tym samym, że wiedza jaką przekazujemy, nie będzie już niewystarczająca lecz przydatna. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że warto nie poprzestawać tylko na księgowaniach, ale również zaznajamiać słuchaczy z dokumentami, efektami jaki wywołują, obowiązującymi w rachunkowości i podatkach terminami, wprowadzić VAT, oraz kończyć zadania RZiS oraz bilansem zamknięcia. Spowoduje to, że wiedza będzie bardziej praktyczna, a zrozumienie funkcjonowania rachunkowości w firmie pełniejsze. 14 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

15 Rys. 2. Ocena przydatności zawodowej wiedzy z rachunkowości. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Powielanie treści Ponownie odwołując się do badań, zauważono, że ćwiczenia z rachunkowości bardzo często powielają wykład zamiast go praktycznie uzupełniać.(zob. rys. 3). Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 15

16 Rys. 3. Ocena przydatności ćwiczeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Metody, zasady, jak i późniejsze zagadnienia są, więc omawiane zupełnie nie potrzebnie dwukrotnie. Dlatego należałoby stworzyć jeden spójny program rachunkowości obejmujący wykład, jako część teoretyczną z elementami praktycznymi oraz ćwiczenia, które skupiały by się w większości na aspekcie praktycznym, uzupełnianym elementami teoretycznymi w momentach, które by tego wymagały, wtedy uzyskano by więcej czasu na życiowe zagadnienia, na których tak zależy studentom. Jeśli już musimy powielać teorię to skupmy się na nauczeniu studentów korzystania z ustawy i rozwiązywania zadań sytuacyjnych na jej podstawie (casy). Aby w pełni wykorzystać i tak już mocno ograniczony zasób godzin przeznaczony na ćwiczenia z rachunkowości. 16 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

17 1.2 Tworzenie programu Tworzenie programu nauczania rachunkowości należy zacząć przede wszystkim od określenia elementarnych składników jakie tworzą rachunkowość (zob. rys. 4). We wcześniejszych punktach podkreślano, że największy problem w nauczaniu rachunkowość stanowi fakt, że jest ona uznawana przez słuchaczy za przedmiot niepotrzebny i trudny. Dlatego też pierwszym elementem tematyki zajęć (zaraz po omówieniu jej przydatności i możliwych perspektywa zawodowych jakie daje), powinno być oprócz ogólnego nakreślenia przedstawionych na powyższym wykresie elementy oraz przedstawić możliwości jakie daje jego funkcjonowanie w firmie (zob. rys. 5.) składników, opisanie znaczenia rachunkowości, oraz informacji z niej pochodzących dla zarządzania firmą, oraz dla zewnętrznych odbiorców analizujących sprawozdania finansowe. Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 17

18 Rys. 4. Struktura rachunkowości. Źródło: opracowanie własne. Kiedy słuchacze potrafią zdefiniować rolę rachunkowości w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, można przejść do wyjaśnienia, czym jest system informacyjny rachunkowości. 18 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

19 Rys. 5. Zarys systemu informacyjnego rachunkowości. Żródło: Opracowanie własne na podstawie J. Turyna 1997 s.69. Kolejnym krokiem jest przedstawienie systemu funkcjonowania rachunkowości od operacji gospodarczej, aż po sprawozdanie finansowe. Nakreślenie takiego schematu pozwoli w przejrzysty sposób przedstawić studentom istotę rachunkowości, oraz naczelne zasady jej funkcjonowania, które są przecież uniwersalne dla każdej operacji, niezależnie od tego, czy będzie to lista płac, sprzedaż, czy zakup towarów. Pierwszym elementem systemu jest oczywiście operacja gospodarcza, należy przedstawić ich Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 19

20 rodzaje oraz towarzyszące im dokumenty. Nie można zapomnieć również o przedstawieniu skutków finansowych każdej operacji, gdyż jest to podstawa do właściwego odczytania informacji płynących ze sprawozdania finansowego, a co za tym idzie efektywnego zarządzania firmą. Oraz dokumentów księgowych, które uruchamiają cały system. Drugim elementem będzie pokazanie zasad i metod rachunkowości, ponieważ to one ją kształtują, począwszy od zapisu dwustronnego, przez memoriałowe ujmowanie kosztów i przychodów, aż do zamknięć rocznych. Trzecim będzie powierzchowny opis ewidencji zakupów, zapasów, kosztów, który będzie poszerzany w następnych blokach tematycznych. Czwartym i ostatnim elementem będzie pokazanie wyjściowych elementów systemu, które po kursie rachunkowości studenci będą w stanie stworzyć, oraz z których będą potrafili efektywnie korzystać. Będzie to między innymi sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat oraz bilans. Po omówieniu powyższych tematów można przejść do drugiego obszernego bloku zajęć, jakim będzie opisanie pojęcia konto, zasady zapisu dwustronnego, z której wynika funkcjonowanie konta oraz wprowadzenie bilansu, czyli klasyfikacji majątku przedsiębiorstwa. Ważne jest również, aby przy omawianiu pojęcia konto, wskazać konta bilansowe, wynikowe i pozabilansowe. Następny blok to już klasyfikacja zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i źródła ich finansowania, czyli Bilans. W trakcie omawiania składników bilansu można nawiązać do zestawienia obrotów i sald, które jest niezbędne dla jego poprawnego sporządzenia i niestety bardzo rzadko prezentowane, zarówno na wykładach jak i na ćwiczeniach (zob. rys. 6.). 20 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

21 Rys. 6. Znajomość zestawienia obrotów i sald. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Po przedstawieniu Aktywów i Pasów nadchodzi czas na przychody oraz koszty. Ich omówienie na tym etapie nauki ma bardzo duże znaczenie. Gdyż bez znajomości ich klasyfikacji i miejsc powstawania, nie będziemy mogli poprawnie opisać obrotu towarowego i materiałowego, którego efektem są właśnie przychody pod postacią faktur sprzedaży, koszty jako wartość sprzedanych towarów i wydanie materiałów do produkcji. Jak pokazały badania studenci maja nadal duży problem z poprawną klasyfikacją przychodów i kosztów. A układ rodzajowy kosztów jest przecież podstawą poprawnego stworzenia porównawczego rachunku zysków i strat. Dlatego należy stawiać duży nacisk na to, aby po ukończeniu kursu rachunkowości studenci potrafili prawidłowo klasyfikować koszty, ustalać źródło ich pochodzenia oraz ich wpływ na sytuację finansową firmy. Znacznie ułatwi to sporządzanie wyniku finansowego po każdym rozwiązanym zadaniu. Opcjonalnie (jeśli ilość godzin na to pozwala) można w pełni omówić prowadzenie ksiąg rachunkowych tj. pokazać wszystkie Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 21

22 dokumenty księgowe z jakimi mogą zetknąć się studenci podczas pracy zawodowej, dokładnie omówić konstrukcję ksiąg rachunkowych, opisać zasady ich otwierania i zamykania. Sposób i czas przechowywania oraz poprawiania błędów. Oraz co najważniejsze opisać, co należy zrobić, kiedy po zamknięciu ksiąg pojawi się zdarzenie gospodarcze. Jeśli natomiast czas jest ograniczony, należy skupić się na dokumentach księgowych i zdarzeniach powstały po dniu bilansowym, ponieważ pozostała tematyka jest bardzo dobrze opisana w ustawie i może zostać doczytana przez słuchaczy. Aby móc swobodnie przejść do obrotu towarowego raz materiałowego należy omówić zdarzenia, które uaktywniają ten obrót, czyli rozrachunki. Blok tematyczny rozrachunków z dostawcami, odbiorcami i innych rozrachunków jest ważny z punktu widzenia zasady kontynuacji działania, która należy tu przywołać, aby studencie zobaczyli, jak zasady i metody rachunkowości działają w praktyce. Musimy pokazać, że nasz (jako firmy) brak kontynuacji działania może wpłynąć negatywnie na nas samych (niedotrzymanie umów handlowych, kary, etc.) oraz na naszych kontrahentów. Nie można również zapomnieć o opisaniu różnych form rozliczeń między kontrahentami od czeku i weksla po akredytywę i inkaso. Gdyż występują one niezwykle często, a ich znajomość oraz sposób obchodzenia się z nimi na kontach na pewno okaże się niezwykle przydatny w przyszłej pracy zawodowej. Kolejny blok zajęć to już obrót towarowy i materiałowy. Należy tu przedstawić klasyfikacje, oraz cały obrót towarowy. Np. wg poniższego schematu (zob. rys.7.). 22 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

23 Rys. 7. Ewidencja obrotu towarowego. Zobowiązania Rachunek bankowy Kasa Rozliczenie zakupu Towary Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu Przychody ze sprzedaży towarów Należności Rachunek bankowy Kasa Wynik finansowy 5 6 Źródło: opracowanie własne na podstawie skrypt dr W. Kuś. Ewidencja towarów, rozliczenia zakupu, magazynowanie oraz sprzedaż powinna być potraktowana kompleksowo, tzn. ze wskazaniem finansowych skutków zapisów na kontach do wskazania odnośnej pozycji sprawozdania finansowego włącznie. Szczególnie dlatego, iż jest to temat wskazywany przez studentów jako jeden z trudniejszych (zob. rys. 8.). Studenci musza rozumieć, że przychód powstały ze sprzedaży towarów jest jednym z ważniejszych parametrów określających pozycję rynkową firmy. Warto również zwrócić uwagę na to, aby nawet najprostsze zadanie rozpoczynać i kończyć bilansem. Umożliwi to studentom wychwycenie faktu, jak poszczególne operacje wpływają na bilans oraz wynik finansowy. Aby wyjść na przeciw oczekiwaniom studentów, można w tym momencie wprowadzić zagadnienia związane z VAT, przedstawić ten podatek obrotowy i jego rolę w zarządzaniu płynnością firmy (zob. rys. 9.). Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 23

24 Rys. 8. Ocena trudności tematów z rachunkowości. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Rys. 9. Potrzeba dodatkowych tematów z obszaru rachunkowości. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 24 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

25 Można też pokazać, jak wygląda poprawnie wypełniona faktura. Jako ciekawostkę można również skomentować sytuację firm, które wykazywały zysk, a nagle wykazują stratę z powodu błędnego zaklasyfikowania kosztów, do kosztów uzyskania przychodu, którymi w rzeczywistości nie były. W przypadku majątku trwałego nie można zapomnieć o jego poprawniej klasyfikacji, metodach wyceny i amortyzacji (z wyszczególnieniem stawek i metod amortyzacji oraz pokazaniem, jak wygląda to od strony podatkowej). W tym miejscu, również niezbędne wydaje się, aby pokazywać dokumenty związane z poszczególnymi operacjami na towarach i materiałach (np. WZ, PZ, RW), a zadania rozwiązywać od bilansu otwarcia, przez zestawienie obrotów i sald, aż po rachunek zysków i strat, i bilans. Gdyż studenci podejmując pracę zawodową muszą wiedzieć, jak powinny wyglądać prawidłowo sporządzone dowody księgowe, aby uniknąć ewentualnych pomyłek. A niestety jest to temat znacznie zaniedbywany (zob. rys. 10.). Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 25

26 Rys. 10. Znajomość zawartości dowodów księgowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Przedostatnim tematem zajęć będzie omówienie listy płac. Została ona specjalnie oddzielona od pozostałych rozrachunków, aby nie wprowadzać kolejnych trudnych elementów w momencie, w którym wcześniej omówione rozrachunki świetnie współgrają z obrotem towarowym i materiałowym. W przypadku rozrachunków z pracownikami pokazujemy dokładnie zasadę działania tego konta. Sposób naliczani składek (jeśli obciążenie godzinowe jest duże możemy pokusić się o naliczenie składek z punktu widzenia pracownika i pracodawcy). Staramy się opisać wszelkie zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na wynagrodzenia jak: pobranie zaliczki, kilometrówka, delegacje, potrącenia z tytuły zniszczenia mienia firmy, bony świąteczne, szczepionki na grypę,etc. Ostatnim i najważniejszym tematem zajęć, który jest zwieńczeniem naszych wysiłków i na, który to złożyły się wszystkie omówione powyżej tematy jest sprawozdanie finansowe. Należy tu dokładnie omówić jego 26 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

27 składniki, sposób ich tworzenia, ramy czasowe i zasady sporządzania. Przedstawić ich zastosowanie i wyjaśnić jak używać zawartych w nich informacji. Pokazać Bilans, RZiS, CF i opisać jak odczytać z nich kondycję firmy, jak wychwycić wąskie gardła i usprawnić działalność. Pozwolić studentom samym stworzyć sprawozdanie finansowe. I co najważniejsze opisać, jakie znaczenie ma SF dla firmy i dla otoczenia, co tym samym wyjaśni, dlaczego odpowiedzialność za jego sporządzanie jest tak duża, a kary za błędy i oszustwa tak dotkliwe. Poniżej zaprezentowano ogólny sylabus do zajęć z rachunkowości finansowej, zwierający wszystkie elementy jakie zostały omówione powyżej. (zob. tab. 1.). SYLABUS do przedmiotu Podstawy Rachunkowości finansowej 1.Status przedmiotu Przedmiot kształcenia ogólnego 2. Tryb i rodzaj studiów Studia dzienne oraz wieczorowe magisterskie oraz licencjackie 3. Cele kształcenia Celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom zagadnień finansowoksięgowych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego tworzenia sprawozdań finansowych, wykorzystania informacji z niego płynących i postrzegania rachunkowości jako nauki interdyscyplinarnej. 4. Formy i metody dydaktyczne Forma zajęć wykład oraz ćwiczenia Metody aktywizacji studentów- aktywne uczestnictwo, prace dodatkowe Forma zaliczenia kolokwium, aktywność, zadania dodatkowe 5. Zakres tematyczny ( zob. tab. 1.) Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 27

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia dzienne Miasto: Szczecin Rok studiów: III Grupy: 324 Prowadzący wykłady: dr Anna Buczkowska Uniwersytet Szczeciń ski Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 21.02.2006

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT - RACHUNKOWO

PRZEDMIOT - RACHUNKOWO Przedmiotowy system oceniania. PRZEDMIOT - RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA IV LICEUM HANDLOWE Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywane z uwzględnieniem wymagań programowych na danym poziomie

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik finansowy Izabela Krzysiak Zarządzanie semestr III WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Czynniki kształtujące wynik finansowy Czynniki kształtujące wynik finansowy Podejmując próbę

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje.

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. Dostarczanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 1 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi:

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi: Wszystkie organizacje związkowe, jako samodzielne podmioty gospodarki podlegają obowiązkom wynikającym z przepisów prawa: Ustawie z dnia 13. 10. 1995 r. o zasadach ewidencji identyfikacji podatników [Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-017 Podstawy rachunkowości Fundamentals of Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-017 Podstawy rachunkowości Fundamentals of Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-017 Podstawy rachunkowości Fundamentals of Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik ekonomista symbol 331403 PRZEDMIOT Biuro rachunkowe PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S C E N A R I U S Z Ć W I C Z E Ń

S C E N A R I U S Z Ć W I C Z E Ń Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Kierunek: Finanse i Bankowość Tryb: studia stacjonarne jednolite magisterskie, 30h. Rok studiów: IV Grupy: 420 Prowadzący wykłady: dr hab. Prof. US Waldemar Gos Data 1.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Profesor dr hab. Andrzej Marcin Bernacki ekonomista, kierownik Katedry Rachunkowości

Notka biograficzna Profesor dr hab. Andrzej Marcin Bernacki ekonomista, kierownik Katedry Rachunkowości Notka biograficzna Profesor dr hab. Andrzej Marcin Bernacki ekonomista, kierownik Katedry Rachunkowości i Bankowości Informatycznej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa. WZ-ST1-RC-Co-12/13Z-RACH Controlling. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 45

Rachunkowość finansowa. WZ-ST1-RC-Co-12/13Z-RACH Controlling. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rachunkowość finansowa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania RACHUNKOWOŚĆ Marta Cyganik dyrektor Działu Usług Księgowych we Wrocławiu, Baker Tilly Poland Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania W życiu większości księgowych jesień to nie tylko czas szarlotki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe a ocena kondycji NGO

Sprawozdanie finansowe a ocena kondycji NGO Sprawozdanie finansowe a ocena kondycji NGO Projekt Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja Trzeciego Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie zasad zarządzania finansowego Wilga, 5-7 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Adam Nied. Wroclaw of University of Economics

Adam Nied. Wroclaw of University of Economics Adam Nied Wroclaw of University of Economics Decyzje krótkoterminowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży nr. 10 Słowa kluczowe: Krótkoterminowe decyzje przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 96h szkoleń Podczas szkoleń uczestnicy będą pracować na programie księgowym REWIZOR GT

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 96h szkoleń Podczas szkoleń uczestnicy będą pracować na programie księgowym REWIZOR GT ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W CYKLU SZKOLEŃ, JEŚLI CHCESZ: nauczyć się lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości w NGO, samodzielnie prowadzić księgowość w swojej organizacji, stworzyć lub

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz

Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Bilans przedsiębiorstwa co to takiego? Autor: mgr Gabriela Jagsz Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń powinien: ćwiczyć umiejętności pracy w grupie, ćwiczyć umiejętności autoprezentacji, prezentować efekty

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA NFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2012 Fundacja po DRUGIE... (nazwa jednostki) w Warszawie... WARSZAWA, Kwiecień 2013 r NFORMACJA DODATKOWA CZĘŚĆ I WPROW ADZENIE

Bardziej szczegółowo

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia

Test spółek o niskim poziomie zadłużenia Test spółek o niskim poziomie zadłużenia W poprzedniej części naszych testów rozpoczęliśmy od przedstawienia w jaki sposób zachowują się spółki posiadające niski poziom zobowiązań. W tym artykule kontynuować

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Autorzy: Piotr Szczypa (red.) W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.rachunkowość

Bardziej szczegółowo

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które:

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: OPERAJE GOSPODARCZE dr Marek Masztalerz GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: powodują zmiany majątku, kapitału lub wyniku finansowego, są wyraŝone w mierniku pienięŝnym,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h)

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h) Płock, 25.05.2010r. Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo -księgowych (160h) w ramach projektu Wracam do pracy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo