Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak"

Transkrypt

1 Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak Szczecin 2014 Naukowe Wydawnictwo IVG OPEN ACCESS

2 Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Agnieszka Kuś Stanisław Lewiński vel Iwański Tomasz Szemraj Rafał Rydzak Szczecin 2014 Naukowe Wydawnictwo IVG OPEN ACCESS 2 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

3 Tytuł książki: Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych Autorzy: Mgr Agnieszka Kuś, Mgr inż. Stanisław Lewiński vel Iwański, Mgr Tomasz Szemraj, Mgr Rafał Rydzak Recenzent: Dr Wiesław Kuś, Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG Miejsce i rok wydania: Szczecin 2014 rok Skład i korekta techniczna: Mgr Jacek Storm Ilość stron: 104 Format B5 ISBN Wersja wznowiona z 2012 roku ISBN Forma książki: OPEN ACCESS (Bezpłatny dostęp do książki przez Internet) Copyright All rights reserved by Groupivg.com. Published by arrangement with the original publisher Naukowe Wydawnictwo IVGgroupivg.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy. Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 3

4 Przedmowa Wydanie książki naukowej pod tytułem Rachunkowość i finanse w podmiotach gospodarczych stanowi prezentację wyników badań naukowych dokonanych przez pracowników naukowych. Pierwszy rozdział pokazuje, na podstawie przeprowadzonych badań na jakie elementy kluczowe należy zwrócić uwagę przy tworzeniu programu oraz konstruowaniu wykładu i ćwiczeń z rachunkowości finansowej. Tak, aby stała się ona przedmiotem rozumianym, cenionym, i wykorzystywanym przez słuchaczy w ich życiu zawodowym. Celem drugiego rozdziału jest przedstawienie specyfiki zarządzania strukturą finansową w polskich spółkach giełdowych. W ramach tej pracy zaprezentowana zostanie analiza wpływu decyzji w zakresie wyboru źródeł finansowania na efektywność gospodarowania spółek działających w różnych branżach polskiej gospodarki. W tym rozdziale omówione zostaną wyniki badań przeprowadzonych na próbie 94 przedsiębiorstw notowanych w systemie ciągłym na Giełdzie Papierów Wartościowych. Okresem prowadzonej analizy są lata Rozdział tzreci nawiązuje do celów zarządzania przedsiębiorstwa, w którym skoncentrowano się na maksymalizacji bogactwa (wartości) dla właścicieli. Aby, jednak przedsiębiorstwo mogło służyć bogaceniu się właścicieli, przedsiębiorcy powinni wpierw zadbać, by było zdolne do utrzymywania się na rynku, zwłaszcza, że w przypadku bankructwa, właściciele ponoszą koszty nieproporcjonalnie większe niż wartość wniesionych wkładów i wypłaconych zysków. Czwarty rozdział prezentuje zasadnicze postulaty użytkowników sprawozdania finansowego, co do jego formy i zakresu ujawnianych informacji, które zwiększyłyby w ich ocenie użyteczność sprawozdania finansowego w procesie podejmowania przez uczestników rynku finansowego decyzji ekonomicznych. Książkę adresujemy praktycznie do wszystkich zainteresowanych aspektami z Dziedzin nauk ekonomicznych, w tym zarządzania i finansów. Liczymy, że odnajdą Państwo w publikacji inspiracje dla własnej praktyki zawodowej oraz naukowej. 4 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

5 Wstęp.4 Spis treści....5 Mgr Agnieszka Kuś Akademia Obrony Narodowej w Warszawie ROZDZIAŁ I Dydaktyka w Rachunkowości...7 Streszczenie....7 Wstęp Motywacja Tworzenie programu Podsumowanie 29 Summary Teaching Accounting 30 Bibliografia.30 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mgr inż. Stanisław Lewiński vel Iwański Politechnika Wrocławska we Wrocławiu Wydział Informatyki i Zarządzania ROZDZIAŁ II Wpływ struktury finansowej na wartość polskich spółek giełdowych.. 32 Wstęp Zarządzanie strukturą finansową w ujęciu modelowym Statyczne modele struktury finansowej Dynamiczne modele struktury finansowej Analiza empiryczna struktury finansowej polskich przedsiębiorstw Spółki objęte badaniem oraz horyzont czasowy analizy Podstawowe mierniki wykorzystane w analizie Wybrane mierniki struktury finansowej Wybrane mierniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa Badanie wzajemnych zależności pomiędzy strukturą finansową a wartością rynkową Podsumowanie...48 Streszczenie 50 Abstract: Financial structure influence on a value of polish stock companies..51 Bibliografia.52 Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 5

6 Mgr Tomasz Szemraj Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny ROZDZIAŁ III Kapitał obrotowy netto jako narzędzie wczesnego ostrzegania przed ryzykiem bankructwa.. 54 Wstęp Przedmiot zarządzania kapitałem obrotowym Wykorzystanie KON jako miernika sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Kapitał obrotowy netto jako sygnalizator ryzyka bankructwa na przykładzie wybranych spółek giełdowych...63 Podsumowanie...75 Summary: Net working capital as the bankruptcy risk early alert...77 Bibliografia...77 Mgr Rafał Rydzak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: ROZDZIAŁ IV Użyteczność i wiarygodność sprawozdania finansowego,,,,.79 Wstęp Źródła informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji o jednostce Oczekiwania uczestników rynku wobec sprawozdania finansowego 90 Podsumowanie 96 Bibliografia.97 Wykaz Bibliografii 99 6 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

7 Mgr Agnieszka Kuś Akademia Obrony Narodowej w Warszawie ROZDZIAŁ I Dydaktyka w Rachunkowości Streszczenie Rachunkowość, jako autonomiczny system informacyjny przedsiębiorstwa w coraz szerszym zakresie staje się bazą danych dla wypracowywania decyzji tak bieżących, jak i długookresowych. Złożoność procesów zachodzących w gospodarce rynkowej znajduje odbicie w coraz to nowych prawnych regulacjach funkcjonowania rachunkowości tak w wymiarze krajowym, jak i europejskim. Pojawia się w związku z tym problem umiejętności korzystania z informacji zawartej w rozległej bazie danych rachunkowości. Takie umiejętności w zakresie podstaw rachunkowości powinni posiąść studenci uczelni o profilu ekonomicznym. Dlatego też należy dołożyć jak największych starań, aby przekazać im wiedzę w możliwie najlepszy sposób tak, aby po zakończeniu nauki potrafili ją w pełni wykorzystać do efektywnego zarządzaniu przedsiębiorstwem, oceny sytuacji finansowej, analiz etc. Niniejszy artykuł pokazuje, na podstawie przeprowadzonych badań na jakie elementy kluczowe należy zwrócić uwagę przy tworzeniu programu oraz konstruowaniu wykładu i ćwiczeń z rachunkowości finansowej. Tak, aby stała się ona przedmiotem rozumianym, cenionym, i wykorzystywanym przez słuchaczy w ich życiu zawodowym. Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 7

8 Słowa kluczowe: Rachunkowość, system, system informacyjny rachunkowości, dydaktyka Wstęp Rachunkowość jest postrzegana przez studentów, jako przedmiot trudny i niepotrzebny. Nie mają oni świadomości jak dużą rolę pełni ona w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, gdyż kojarzona jest głównie z księgowaniem na kontach i poszukiwaniem jednego zagubionego grosika. Dlatego też, zadaniem i nadrzędnym celem każdego wykładowcy, powinno być takie poprowadzenie wykładu i ćwiczeń z rachunkowości, aby po ich zakończeniu student był w stanie dokładnie określić, czym jest system rachunkowości i dlaczego jest on tak istotny dla firmy. Ponadto słuchacz będzie musiał posiąść umiejętność samodzielnego tworzenia sprawozdania finansowego i wykorzystywania informacji z niego płynących. Po pierwsze: cel Od czego więc powinien zacząć wykładowca, aby skutecznie wprowadzić słuchaczy w świat rachunkowości? Po pierwsze należy określić cele nauczania, gdyż to one warunkują zarówno metodę jak i treść, którą chcemy przekazać w trakcie wykładu. W przypadku rachunkowości mamy do czynienia z dwoma nadrzędnymi celami nauczania. Pierwszym jest ukazanie rachunkowości, jako spójnego, funkcjonalnego systemu. Drugim wykazanie studentom, jak istotną rolę pełni rachunkowość w przedsiębiorstwie. Skupmy się na pierwszym celu. Większość studentów uważa, iż rachunkowość to nieskończona ilość kont i księgowań. Funkcjonują oni na 8 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

9 zasadzie operacja konto, nie pojmując, jak dana operacja wpłynie na całe przedsiębiorstwo. Przykładowo mając operacje sprzedaży towarów, studenci od razu przechodzą do wyszukiwania kont i księgowania, nie postrzegają natomiast sprzedaży, jako najważniejszej operacji w działalności firmy. Czyli operacji, która przynosi przychód, przychód, który ma wpływ na sytuacje finansową całej firmy, który jest jej motorem napędowym oraz warunkuje jej istnienia. Dla nich rachunkowość jest po prostu nudną i zawiłą uciążliwością, narzuconą przez prawo. Nie postrzegają jej, jako systemu przyczynowo skutkowego, w którym każde zdarzenie gospodarcze nie jest tylko otwarciem konta bądź księgowaniem, lecz ma określony skutek finansowy. Co zatem należy zrobić, aby zmienić tak głęboko zakorzeniony stereotyp? Po pierwsze należy dokładnie opisać, czym jest System Informacyjny Rachunkowość (SIR), dlaczego jest on ważny i jak uruchomienie go poprzez zdarzenie gospodarcze wpływa na całą firmę. Należy kłaść duży nacisk na rozwiązywanie zadań od bilansu otwarcia, aż po bilans zamknięcia i rachunek zysków i strat. Tak, aby studenci mogli dostrzec cały proces funkcjonowania systemu od operacji gospodarczej, przez dowody księgowe, dekretację i ewidencję, aż po sprawozdanie finansowe. Wtedy będzie im o wiele łatwiej uchwycić wpływ, jaki ma chociażby wyżej wymieniona operacja sprzedaży towarów na sprawozdanie finansowe. Nie będzie już ona wyrywkowym księgowaniem, tylko spójnym elementem systemu. Ponadto warto zwrócić również uwagę na czynniki determinujące cały system rachunkowości, czyli metody i zasady. Ważne jest, żeby przedstawić ich praktyczny wymiar, pokazać jak wpływają na Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 9

10 daną operację, aby studenci zapytani z czego wynika równość stron bilansu, nie odpowiadali z rachunku zysków i strat. Drugim i najważniejszym celem nauczania rachunkowości powinno być wykazanie studentom, jak dużą rolę pełni rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ponieważ dla studenta przedmiot przydatny, to przedmiot wart nauczenia i zapamiętania. Tym czasem większość słuchaczy, szczególnie z kierunków zarządzanie czy marketing powtarza, jak mantrę w firmie księgowy się wszystkim zajmie, więc ja nie muszę się na tym znać. Nic bardziej mylnego! Zarządzający muszą umieć ocenić sytuacje firmy, muszą wiedzieć czy stać ich na nowe inwestycje, potrafić określić, dlaczego firma nie zwiększa swojej wartości. Wszystkie te informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym. A umiejętność zrozumienia i wykorzystania zawartych w nim informacji jest kluczem do sukcesu. 1.1 Motywacja Książkę ocenia się po okładce, jeśli wyda się ona ciekawa, to z pewnością zajrzymy do środka. Podobnie jest z rachunkowością. Aby studenci chcieli się jej uczyć (a co ważniejsze chcieli ją zrozumieć) i przestali ją traktować stereotypowo trzeba ich najpierw zmotywować. Rolą wykładowcy jest, więc zachęcenie do nauki poprzez wykazanie, że rachunkowość może być ciekawa, a przede wszystkim, że jest niezbędna dla efektywnego zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz, że przeplata każdy element jego działalności (zob. rys. 1). Warto, więc zacząć wykład od wytworzenia pozytywnej motywacji do uczenia. Można to zrobić zarówno od strony praktycznej, poprzez wykazanie użyteczności rachunkowości w życiu zawodowym, niezależnie od stanowiska, jakie się 10 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

11 zajmuje. Zarysować intratną karierę zawodową, pokazać ścieżkę awansu i wielość możliwości zawodowych, jakie daje znajomość rachunkowości (przykładowo od księgowego przez dyrektora finansowego po biegłego rewidenta). Wykazać, że praca zawodowa oparta na znajomości rachunkowości, wcale nie jest nudna i odtwórcza. Można również opowiedzieć kilka anegdot z obszaru rachunkowości, zawierających ciekawe elementy rysu historycznego i różne inne ciekawostki. Sprawi to, że słuchacze uznają przedmiot za ciekawy i użyteczny, a tym samym zwiększy się ich motywacja do nauki. Rys. 1. Rola wykładowcy. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 11

12 Ważne jest również, aby sam wykładowca wykazywał duże zaangażowanie w prowadzone zajęcia, gdyż bardzo często słuchacze doceniają ten fakt, co również skutkuje lepszymi wynikami w nauce. Powinien on również dostosowywać się do potrzeb słuchaczy. Przykładowo, jeśli widzimy, że pewna część materiału jest jasna i zrozumiała, a rozwiązywanie zadań przebiega bez trudności przejdźmy do dalszych tematów zamiast rozwiązywać kolejne przykłady dla samego faktu rozwiązywania. Ponadto nie można zapominać o właściwym zarządzaniu czasem podczas wykładu i ćwiczeń. Zbyt duże poświęcanie go na dyktowanie i objaśnianie rzeczy znajdujących się w ustawie (należy uczyć stosowania i poruszania się po ustawie, a nie kazać uczyć się jej fragmentów na pamięć) spowoduję znaczne zmniejszenie ilości godzin przeznaczonych na część praktyczną. Powiedz mi a zapomnę. Pokaż, może zapamiętam, Zaangażuj mnie w to, a zrozumiem. Konfucjusz Kiedy mamy już jasno określone cele oraz zmotywowanych słuchaczy, warto wybrać takie metody nauczania przedmiotu oraz formy zaliczeń, które zwiększą efektywność nauczania. Zastanówmy się więc, jakie metody prowadzenia zajęć i sposoby przekazywania wiedzy będą najbardziej efektywne. W przypadku wykładu, bardzo dobrym rozwiązaniem jest wyświetlanie omawianego materiału, czy to w postaci folii, czy też prezentacji, ponieważ w odróżnieniu od pisania na tablicy zawsze można 12 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

13 wrócić do tych części materiału, które budzą wątpliwości, a materiał jest podany w sposób usystematyzowany oraz czytelny. Warto również zwrócić uwagę na to, aby na foliach, czy też prezentacjach nie przedstawiać ciągłego tekstu, ponieważ może to zniechęcić słuchaczy do zapoznania się z zawartymi w materiale informacjami. Dobrym rozwiązaniem będzie, zatem sygnalizowanie tylko najważniejszych elementów wokół, których można nadbudować niezbędną wiedzę. Można założyć, że efektywność nauczania rośnie, gdy studenci dostają na początku zajęć materiały, które będą omawiane w trakcie ich trwania. Możliwość wcześniejszego zapoznania się z nimi powoduję, że słuchacze są bardziej uważni w trakcie zajęć, mają więcej pytań i aktywniej uczestniczą w zajęciach. Dużą rolę w systematyzowaniu przez studentów zdobytej wiedzy odgrywają również schematy, które prezentują omawiane zagadnienie, wskazują jego miejsce w systemie, elementy składowe i prawidłowości nim rządzące. Jest to również łatwy i szybki sposób powtórki zdobytej wiedzy. W przypadku ćwiczeń najlepszym sposobem prowadzenia zajęć nadal pozostaje staroświecka tablica. Warto oczywiście uzupełnić prezentowane zagadnienia o schematy, do których w każdej chwili będzie można się odwołać pomoże to studentom uchwycić prawidłowości, oraz elementy składowe danego zagadnienia. Równie ważnym, o ile nie najważniejszym elementem nawiązującym do powyższego cytatu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Taka forma prowadzenia zajęć, czy też element zaliczenia przedmiotu nie tylko zachęca studentów do pracy, lecz ponadto skutkuje lepszym zrozumieniem i przyswojeniem materiału. Co za tym idzie lepszymi wynikami z kolokwiów. Warto, więc wciągać studentów w dyskusje, zadawać Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 13

14 dodatkowe prace, czy też po prostu wywoływać do rozwiązywania zadań na tablicy. Przydatna? niewystarczająca! Na podstawie przeprowadzonych badań, zauważono, że większość studentów uznaje wiedzę zdobytą z rachunkowości podczas studiów za niewystarczającą (w różnym stopniu) w przyszłym życiu zawodowym (zob. rys 2). Padały stwierdzenia, że jest ona za mało praktyczna, nie życiowa, nie pokazuje tego co naprawdę ma miejsce w firmie. Brakowało głównie praktycznego przedstawienia zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych, obrotowym, zagadnień kadrowo-płacowych, obrotu towarowego itd. A przecież wszystkie te zagadnienia są ze sobą nierozerwalnie związane. Nie można w pełni zrozumieć obrotu towarowego, bez umiejętności rozróżnienia i potrącenia VAT-u należnego i naliczonego, aby móc dokonać takiego potrącenia, trzeba znać się na podatku obrotowym. Pokazując to, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom studentów, powodując tym samym, że wiedza jaką przekazujemy, nie będzie już niewystarczająca lecz przydatna. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że warto nie poprzestawać tylko na księgowaniach, ale również zaznajamiać słuchaczy z dokumentami, efektami jaki wywołują, obowiązującymi w rachunkowości i podatkach terminami, wprowadzić VAT, oraz kończyć zadania RZiS oraz bilansem zamknięcia. Spowoduje to, że wiedza będzie bardziej praktyczna, a zrozumienie funkcjonowania rachunkowości w firmie pełniejsze. 14 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

15 Rys. 2. Ocena przydatności zawodowej wiedzy z rachunkowości. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Powielanie treści Ponownie odwołując się do badań, zauważono, że ćwiczenia z rachunkowości bardzo często powielają wykład zamiast go praktycznie uzupełniać.(zob. rys. 3). Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 15

16 Rys. 3. Ocena przydatności ćwiczeń. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Metody, zasady, jak i późniejsze zagadnienia są, więc omawiane zupełnie nie potrzebnie dwukrotnie. Dlatego należałoby stworzyć jeden spójny program rachunkowości obejmujący wykład, jako część teoretyczną z elementami praktycznymi oraz ćwiczenia, które skupiały by się w większości na aspekcie praktycznym, uzupełnianym elementami teoretycznymi w momentach, które by tego wymagały, wtedy uzyskano by więcej czasu na życiowe zagadnienia, na których tak zależy studentom. Jeśli już musimy powielać teorię to skupmy się na nauczeniu studentów korzystania z ustawy i rozwiązywania zadań sytuacyjnych na jej podstawie (casy). Aby w pełni wykorzystać i tak już mocno ograniczony zasób godzin przeznaczony na ćwiczenia z rachunkowości. 16 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

17 1.2 Tworzenie programu Tworzenie programu nauczania rachunkowości należy zacząć przede wszystkim od określenia elementarnych składników jakie tworzą rachunkowość (zob. rys. 4). We wcześniejszych punktach podkreślano, że największy problem w nauczaniu rachunkowość stanowi fakt, że jest ona uznawana przez słuchaczy za przedmiot niepotrzebny i trudny. Dlatego też pierwszym elementem tematyki zajęć (zaraz po omówieniu jej przydatności i możliwych perspektywa zawodowych jakie daje), powinno być oprócz ogólnego nakreślenia przedstawionych na powyższym wykresie elementy oraz przedstawić możliwości jakie daje jego funkcjonowanie w firmie (zob. rys. 5.) składników, opisanie znaczenia rachunkowości, oraz informacji z niej pochodzących dla zarządzania firmą, oraz dla zewnętrznych odbiorców analizujących sprawozdania finansowe. Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 17

18 Rys. 4. Struktura rachunkowości. Źródło: opracowanie własne. Kiedy słuchacze potrafią zdefiniować rolę rachunkowości w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, można przejść do wyjaśnienia, czym jest system informacyjny rachunkowości. 18 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

19 Rys. 5. Zarys systemu informacyjnego rachunkowości. Żródło: Opracowanie własne na podstawie J. Turyna 1997 s.69. Kolejnym krokiem jest przedstawienie systemu funkcjonowania rachunkowości od operacji gospodarczej, aż po sprawozdanie finansowe. Nakreślenie takiego schematu pozwoli w przejrzysty sposób przedstawić studentom istotę rachunkowości, oraz naczelne zasady jej funkcjonowania, które są przecież uniwersalne dla każdej operacji, niezależnie od tego, czy będzie to lista płac, sprzedaż, czy zakup towarów. Pierwszym elementem systemu jest oczywiście operacja gospodarcza, należy przedstawić ich Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 19

20 rodzaje oraz towarzyszące im dokumenty. Nie można zapomnieć również o przedstawieniu skutków finansowych każdej operacji, gdyż jest to podstawa do właściwego odczytania informacji płynących ze sprawozdania finansowego, a co za tym idzie efektywnego zarządzania firmą. Oraz dokumentów księgowych, które uruchamiają cały system. Drugim elementem będzie pokazanie zasad i metod rachunkowości, ponieważ to one ją kształtują, począwszy od zapisu dwustronnego, przez memoriałowe ujmowanie kosztów i przychodów, aż do zamknięć rocznych. Trzecim będzie powierzchowny opis ewidencji zakupów, zapasów, kosztów, który będzie poszerzany w następnych blokach tematycznych. Czwartym i ostatnim elementem będzie pokazanie wyjściowych elementów systemu, które po kursie rachunkowości studenci będą w stanie stworzyć, oraz z których będą potrafili efektywnie korzystać. Będzie to między innymi sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat oraz bilans. Po omówieniu powyższych tematów można przejść do drugiego obszernego bloku zajęć, jakim będzie opisanie pojęcia konto, zasady zapisu dwustronnego, z której wynika funkcjonowanie konta oraz wprowadzenie bilansu, czyli klasyfikacji majątku przedsiębiorstwa. Ważne jest również, aby przy omawianiu pojęcia konto, wskazać konta bilansowe, wynikowe i pozabilansowe. Następny blok to już klasyfikacja zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i źródła ich finansowania, czyli Bilans. W trakcie omawiania składników bilansu można nawiązać do zestawienia obrotów i sald, które jest niezbędne dla jego poprawnego sporządzenia i niestety bardzo rzadko prezentowane, zarówno na wykładach jak i na ćwiczeniach (zob. rys. 6.). 20 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

21 Rys. 6. Znajomość zestawienia obrotów i sald. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Po przedstawieniu Aktywów i Pasów nadchodzi czas na przychody oraz koszty. Ich omówienie na tym etapie nauki ma bardzo duże znaczenie. Gdyż bez znajomości ich klasyfikacji i miejsc powstawania, nie będziemy mogli poprawnie opisać obrotu towarowego i materiałowego, którego efektem są właśnie przychody pod postacią faktur sprzedaży, koszty jako wartość sprzedanych towarów i wydanie materiałów do produkcji. Jak pokazały badania studenci maja nadal duży problem z poprawną klasyfikacją przychodów i kosztów. A układ rodzajowy kosztów jest przecież podstawą poprawnego stworzenia porównawczego rachunku zysków i strat. Dlatego należy stawiać duży nacisk na to, aby po ukończeniu kursu rachunkowości studenci potrafili prawidłowo klasyfikować koszty, ustalać źródło ich pochodzenia oraz ich wpływ na sytuację finansową firmy. Znacznie ułatwi to sporządzanie wyniku finansowego po każdym rozwiązanym zadaniu. Opcjonalnie (jeśli ilość godzin na to pozwala) można w pełni omówić prowadzenie ksiąg rachunkowych tj. pokazać wszystkie Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 21

22 dokumenty księgowe z jakimi mogą zetknąć się studenci podczas pracy zawodowej, dokładnie omówić konstrukcję ksiąg rachunkowych, opisać zasady ich otwierania i zamykania. Sposób i czas przechowywania oraz poprawiania błędów. Oraz co najważniejsze opisać, co należy zrobić, kiedy po zamknięciu ksiąg pojawi się zdarzenie gospodarcze. Jeśli natomiast czas jest ograniczony, należy skupić się na dokumentach księgowych i zdarzeniach powstały po dniu bilansowym, ponieważ pozostała tematyka jest bardzo dobrze opisana w ustawie i może zostać doczytana przez słuchaczy. Aby móc swobodnie przejść do obrotu towarowego raz materiałowego należy omówić zdarzenia, które uaktywniają ten obrót, czyli rozrachunki. Blok tematyczny rozrachunków z dostawcami, odbiorcami i innych rozrachunków jest ważny z punktu widzenia zasady kontynuacji działania, która należy tu przywołać, aby studencie zobaczyli, jak zasady i metody rachunkowości działają w praktyce. Musimy pokazać, że nasz (jako firmy) brak kontynuacji działania może wpłynąć negatywnie na nas samych (niedotrzymanie umów handlowych, kary, etc.) oraz na naszych kontrahentów. Nie można również zapomnieć o opisaniu różnych form rozliczeń między kontrahentami od czeku i weksla po akredytywę i inkaso. Gdyż występują one niezwykle często, a ich znajomość oraz sposób obchodzenia się z nimi na kontach na pewno okaże się niezwykle przydatny w przyszłej pracy zawodowej. Kolejny blok zajęć to już obrót towarowy i materiałowy. Należy tu przedstawić klasyfikacje, oraz cały obrót towarowy. Np. wg poniższego schematu (zob. rys.7.). 22 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

23 Rys. 7. Ewidencja obrotu towarowego. Zobowiązania Rachunek bankowy Kasa Rozliczenie zakupu Towary Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu Przychody ze sprzedaży towarów Należności Rachunek bankowy Kasa Wynik finansowy 5 6 Źródło: opracowanie własne na podstawie skrypt dr W. Kuś. Ewidencja towarów, rozliczenia zakupu, magazynowanie oraz sprzedaż powinna być potraktowana kompleksowo, tzn. ze wskazaniem finansowych skutków zapisów na kontach do wskazania odnośnej pozycji sprawozdania finansowego włącznie. Szczególnie dlatego, iż jest to temat wskazywany przez studentów jako jeden z trudniejszych (zob. rys. 8.). Studenci musza rozumieć, że przychód powstały ze sprzedaży towarów jest jednym z ważniejszych parametrów określających pozycję rynkową firmy. Warto również zwrócić uwagę na to, aby nawet najprostsze zadanie rozpoczynać i kończyć bilansem. Umożliwi to studentom wychwycenie faktu, jak poszczególne operacje wpływają na bilans oraz wynik finansowy. Aby wyjść na przeciw oczekiwaniom studentów, można w tym momencie wprowadzić zagadnienia związane z VAT, przedstawić ten podatek obrotowy i jego rolę w zarządzaniu płynnością firmy (zob. rys. 9.). Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 23

24 Rys. 8. Ocena trudności tematów z rachunkowości. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Rys. 9. Potrzeba dodatkowych tematów z obszaru rachunkowości. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 24 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

25 Można też pokazać, jak wygląda poprawnie wypełniona faktura. Jako ciekawostkę można również skomentować sytuację firm, które wykazywały zysk, a nagle wykazują stratę z powodu błędnego zaklasyfikowania kosztów, do kosztów uzyskania przychodu, którymi w rzeczywistości nie były. W przypadku majątku trwałego nie można zapomnieć o jego poprawniej klasyfikacji, metodach wyceny i amortyzacji (z wyszczególnieniem stawek i metod amortyzacji oraz pokazaniem, jak wygląda to od strony podatkowej). W tym miejscu, również niezbędne wydaje się, aby pokazywać dokumenty związane z poszczególnymi operacjami na towarach i materiałach (np. WZ, PZ, RW), a zadania rozwiązywać od bilansu otwarcia, przez zestawienie obrotów i sald, aż po rachunek zysków i strat, i bilans. Gdyż studenci podejmując pracę zawodową muszą wiedzieć, jak powinny wyglądać prawidłowo sporządzone dowody księgowe, aby uniknąć ewentualnych pomyłek. A niestety jest to temat znacznie zaniedbywany (zob. rys. 10.). Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 25

26 Rys. 10. Znajomość zawartości dowodów księgowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Przedostatnim tematem zajęć będzie omówienie listy płac. Została ona specjalnie oddzielona od pozostałych rozrachunków, aby nie wprowadzać kolejnych trudnych elementów w momencie, w którym wcześniej omówione rozrachunki świetnie współgrają z obrotem towarowym i materiałowym. W przypadku rozrachunków z pracownikami pokazujemy dokładnie zasadę działania tego konta. Sposób naliczani składek (jeśli obciążenie godzinowe jest duże możemy pokusić się o naliczenie składek z punktu widzenia pracownika i pracodawcy). Staramy się opisać wszelkie zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na wynagrodzenia jak: pobranie zaliczki, kilometrówka, delegacje, potrącenia z tytuły zniszczenia mienia firmy, bony świąteczne, szczepionki na grypę,etc. Ostatnim i najważniejszym tematem zajęć, który jest zwieńczeniem naszych wysiłków i na, który to złożyły się wszystkie omówione powyżej tematy jest sprawozdanie finansowe. Należy tu dokładnie omówić jego 26 OPEN ACCESS Copyright All rights reserved by Groupivg.com.

27 składniki, sposób ich tworzenia, ramy czasowe i zasady sporządzania. Przedstawić ich zastosowanie i wyjaśnić jak używać zawartych w nich informacji. Pokazać Bilans, RZiS, CF i opisać jak odczytać z nich kondycję firmy, jak wychwycić wąskie gardła i usprawnić działalność. Pozwolić studentom samym stworzyć sprawozdanie finansowe. I co najważniejsze opisać, jakie znaczenie ma SF dla firmy i dla otoczenia, co tym samym wyjaśni, dlaczego odpowiedzialność za jego sporządzanie jest tak duża, a kary za błędy i oszustwa tak dotkliwe. Poniżej zaprezentowano ogólny sylabus do zajęć z rachunkowości finansowej, zwierający wszystkie elementy jakie zostały omówione powyżej. (zob. tab. 1.). SYLABUS do przedmiotu Podstawy Rachunkowości finansowej 1.Status przedmiotu Przedmiot kształcenia ogólnego 2. Tryb i rodzaj studiów Studia dzienne oraz wieczorowe magisterskie oraz licencjackie 3. Cele kształcenia Celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom zagadnień finansowoksięgowych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego tworzenia sprawozdań finansowych, wykorzystania informacji z niego płynących i postrzegania rachunkowości jako nauki interdyscyplinarnej. 4. Formy i metody dydaktyczne Forma zajęć wykład oraz ćwiczenia Metody aktywizacji studentów- aktywne uczestnictwo, prace dodatkowe Forma zaliczenia kolokwium, aktywność, zadania dodatkowe 5. Zakres tematyczny ( zob. tab. 1.) Copyright All rights reserved by Groupivg.com. OPEN ACCESS 27

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-1-502-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. WZ-ST1-RC-Co-12/13Z-PAWY Controlling. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Podstawy rachunkowości. WZ-ST1-RC-Co-12/13Z-PAWY Controlling. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy II/IV Rok studiów/ semestr Specjalność Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO I stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego Program nr 542 wpisany do Banku Programów 1 września 2010 r. RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica Rachunkowość Opracował: Dr Bogumił Galica 120 I. Cele nauczania: Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi problemami rachunkowości finansowej. Ćwiczenia maja na celu nauczyć studentów praktycznej

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne Rachunkowość A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 1W e, 1ĆW. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Obowiazkowy specj. Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Finances of enterprises Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 1. Wprowadzenie do rachunkowości... 11 1.1. Istota rachunkowości... 12 1.2. Przedmiot, podmiot i funkcje rachunkowości... 17 1.3. Regulacje prawne rachunkowości... 22 1.4. Zasady rachunkowości...

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi:

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą

Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą Każda spółka na koniec roku obrotowego po zamknięciu ksiąg rachunkowy zobowiązana jest do zrobienia bilansu sprawozdawczego i na jego bazie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum)

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum) Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Maria Niewiadoma Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie.

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego 17.2. Ocena zadłużenia całkowitego Dokonując oceny ryzyka finansowego oraz gospodarki finansowej nie sposób pominąć kwestii zadłużenia, w tym szczególnie poziomu, struktury oraz wydolności firmy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Student dostrzega konieczność aktualizacji wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości prawa podatkowego

Student dostrzega konieczność aktualizacji wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości prawa podatkowego Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu O:091930 Jednostka Kierunek Obszary kształcenia Rachunkowość (finansowa i zarządcza) Katedra Technologii Obiekt.Pływaj.,Syst.Jak.i Mate Oceanotechnika Nauki techniczne Profil

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, finanse

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy księgowości Bookkeeping Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Mariusz Andrzejewski Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13 Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki to produkt unikalny, nie tylko na sądeckim rynku. Oferuje kompendium wiedzy m.in. z rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków, ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Jart Icz l~rq,tr-ltllathś~g\!\{ UGc.

Jart Icz l~rq,tr-ltllathś~g\!\{ UGc. FINANS - SERVIS ZESPÓL DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie GRUPA FINANS - SERVIS z udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Jart lv~~2tl.j.s~@\!\( Icz l~rq,tr-ltllathś~g\!\{ UGc. rs

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia dzienne Miasto: Szczecin Rok studiów: III Grupy: 324 Prowadzący wykłady: dr Anna Buczkowska Uniwersytet Szczeciń ski Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 21.02.2006

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. Dr Marcin Jędrzejczyk

ANALIZA FINANSOWA. Dr Marcin Jędrzejczyk ANALIZA FINANSOWA Dr Marcin Jędrzejczyk ANALIZA WSTĘPNA BILANSU 1. badanie struktury majątkowej przy wykorzystaniu wskaźników struktury aktywów 2. badanie struktury kapitałowej przy użyciu wskaźników struktury

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część III

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część III Zarządzanie przedsiębiorstwem Część III Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem - Część III Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Jerzy Olszewski Autorzy: Wojciech Zieliński Ewelina

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna. Wykład 2 Analiza bilansu. K. Mazur, prof. UZ

Analiza ekonomiczna. Wykład 2 Analiza bilansu. K. Mazur, prof. UZ Analiza ekonomiczna Wykład 2 Analiza bilansu Plan wykładu Istota danych zasobowych Aktywa a rozwój przedsiębiorstwa Analiza sytuacji majątkowej Analiza sytuacji kapitałowej Pozioma analiza bilansu Dane

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje.

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. Dostarczanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 106 Liczba punktów ECTS

Bardziej szczegółowo