Program. Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej września Szczecin/Nowe Warpno

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program. Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013. 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno"

Transkrypt

1 Program Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej września Szczecin/Nowe Warpno Terytorium społecznie odpowiedzialne współpraca finansowanie idee doświadczenia Organizator główny: Współorganizatorzy: Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej częściowo są współfinansowe ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2013 Patronat medialny Patronat merytoryczny Mecenat Współpraca Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

2 Zawartość Wprowadzenie Koncept Miejsce Schemat organizacyjny Organizatorzy i instytucje wspierające Patroni medialni i honorowi Zespół organizacyjny Wydarzenia towarzyszące Kontakt... 13

3 Wprowadzenie Od 6 lat rokrocznie są organizowane w Polsce Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Spotkania te gromadzą przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, kreatorów polityki i nowych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, naukowców, bankowców, przedsiębiorców, samorządowców. Do tej pory spotkania te odbywały się w: Gdańsku Krakowie Warszawie Poznaniu Lublinie Celem spotkań jest integracja środowiska ekonomii społecznej, wymiana doświadczeń i idei, kreowanie nowych rozwiązań. Polska jest jednym z europejskich liderów w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Obecnie również Komisja Europejska jak i Parlament Europejski dużą uwagę zwracają na rozwój przedsiębiorczości społecznej m. in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 ściśle definiuje iż co najmniej 20 % wkładu dla EFS było przeznaczone na promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem. Podkreśla się również iż Powinno się zachęcać państwa członkowskie i regiony do wykorzystania EFS za pomocą instrumentów finansowych w celu wsparcia np. studentów, tworzenia miejsc pracy, mobilności pracowników, włączenia społecznego i przedsiębiorczości społecznej. W podobnym duchu jest Komunikat Komisji Europejskiej Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w Centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji. Komisja Europejska w tym komunikacie podkreśla, iż Jednolity rynek wymaga dalszego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu ukierunkowanego na zatrudnienie dla każdego. Konieczne jest więc spełnienie rosnących oczekiwań Europejczyków, aby ich praca, konsumpcja, oszczędności i inwestycje miały bardziej etyczny i społeczny wydźwięk i sens. Obecnie w gospodarce społecznej zatrudnienie znajduje ponad 11 mln pracowników w UE, co stanowi 6% całkowitego zatrudnienia. Nakreślone przez Komisję Europejską Działania w zakresie wsparcia przedsiębiorczości społecznej odnoszą się m. in. do: Poprawy dostępu do finansowania; Ułatwienia dostępu do finansowania prywatnego; Uruchomienia funduszy europejskich; Lepszego eksponowanie przedsiębiorczości społecznej; Tworzenia narzędzi do lepszego poznania sektora i lepszego eksponowania przedsiębiorczości społecznej;

4 Wzmocnienia potencjału zarządczego, profesjonalizacja i tworzenie sieci przedsiębiorstw społecznych; Poprawy otoczenia prawnego. W Polsce odzwierciedleniem europejskich tendencji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej jest Krajowy Program Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej. Istotnym aspektem jest również wdrażanie funduszy zwrotnych, które mogą być wykorzystane w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej jak i łączenia przedsiębiorczości społecznej z przedsiębiorczością komercyjną. 1. Koncept Tematem przewodnim OSES 2013 będzie rola terytorium społecznie odpowiedzialnego w zakresie tworzenia i działania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Obecna kryzys, ale i także poprzednie, brak miejsc pracy dla ludzi młodych i kończących swą aktywność na rynku pracy, upadek mniejszych miejscowości, nieskuteczność kreowania nowych rozwiązań w oparciu o tradycyjny model biznesowy lub samodzielną pracę samorządu wymagają od mieszkańców terytoriów nowego spojrzenia na zarządzanie swoją społecznością jak i poszukiwania nowych modeli i instrumentów budowania trwałego rozwoju. Takimi instrumentami wydają się być obecnie ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna. Dzięki niej nie tylko budujemy nowe miejsca pracy, ale i wyzwalamy nieaktywny dotychczas kapitał społeczny zarówno samych zaangażowanych w podmioty ekonomii społecznej jak i ich otoczenia. Tak więc z jednej strony przedsiębiorczość społeczna staje się lokalnych remedium na kryzys uruchamiającym dotychczas ukryte zasoby ludzkie i materialne a także kooperatywne, z drugiej strony wzmacniając kapitał społeczny przyczynia się do zdecydowanej poprawy kondycji terytorium. Pod pojęciem terytorium społecznie odpowiedzialnego rozumiemy całkiem nowe pojęcie samorządności, współpracy i partnerstwa nakierunkowanego na wspólną odpowiedzialność za wzrost kapitału społecznego czy ogólną kondycję czy też jakość życia społeczności w której żyjemy. Odpowiedzialność ta rozkłada się równomiernie na wszystkich partnerów życia społeczno-gospodarczego, przy czym kryzys finansów w idealny sposób zmusza zarówno nasze samorządy jak i przedsiębiorców oraz trzeci sektor do zacieśnienia współpracy. Podczas OSES-u będziemy chcieli zarówno zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami w zakresie ekonomii społecznej, jej obecności na różnych poziomach w zarządzaniu społecznością lokalną, ukazać możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej w zakresie radzenie sobie z kryzysem i potencjału z tego wypływającego dla całej społeczności. Istotnymi tematami przewodnimi, które będziemy chcieli poruszyć w trakcie OSES 2013 będą: przedsiębiorczość społeczna jako remedium na kryzys społeczno-gospodarczy, nowe idee i kierunki rozwoju przedsiębiorczości społecznej,

5 budowanie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw społecznych, finansowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Dodatkowo w trakcie OSES-u będziemy chcieli również rozmawiać o: przedsiębiorczość społeczna jako katalizator rozwoju lokalnego i regionalnego, nowa perspektywa finansowa jako szansa na rozwój przedsiębiorczości społecznej, współpraca przedsiębiorczości społecznej z biznesem i nauką, europejski wymiar przedsiębiorczości społecznej, przedsiębiorczość społeczna jako obiekt działań akademickich, budowanie wysokiej jakości przedsiębiorstw łączących działalność gospodarczą ze społeczną, ile państwa w przedsiębiorczości społecznej. Zarówno tematom przewodnim jak i dodatkowym nie chcemy generalnie poświęcać osobnych sesji, chcemy aby przewijały się one przez poszczególne panele w sposób horyzontalny. Istotnym elementem OSES 2013 będą spotkania, budowanie sieci kooperacyjnych i prezentacje przedsiębiorców społecznych a także prezentacje oferty podmiotów wspierających rozwój przedsiębiorczości społecznej i rozwój sektora MMŚP. Podczas OSES chcemy zaprezentować różne oblicza przedsiębiorczości społecznej zarówno w zakresie obszarów działania jak i grup ją tworzących. Ważnym aspektem spotkań będzie wymiana, na poziomie regionalnym i europejskim, idei i doświadczeń związanych wdrażaniem nowego okresu programowania. Naszym zamierzeniem jest również to by OSES 2013 był istotnym wydarzenie o znaczeniu społecznym i politycznym zarówno w Polsce jak i w Europie. Nie bez znaczenia jest fakt położenia Szczecina na pograniczu polsko-niemieckim a także specyficzna historia tego miejsca. Ideą OSESU 2013 jest również kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw społecznych jako ważnego aktora rynku tworzącego miejsca pracy i przynoszącego wprost lub pośrednio istotne wartości (finansowe, społeczne etc.) społecznością lokalnym. Całość tegorocznych Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej zostanie podzielona na dwie części. Pierwszego dnia sesją otwierającą chcemy dokonać resume dotychczasowych dokonań w zakresie ekonomii społecznej a następnie chcemy dyskutować nt. nowych idei. Drugi dzień poświęcimy na zagadnienia praktyczne i debaty upowszechniające różne rozwiązania w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

6 2. Miejsce OSES 2013 będzie odbywał się w Szczecinie i Nowym Warpnie. Od 4 lat w Nowym Warpnie odbywają się Targi Ekonomii Społecznej połączone z merytorycznym spotkaniem- konferencją nt. ekonomii społecznej. Targi te są największą imprezą regionalną promującą przedsiębiorczość społeczną i łączącą praktyczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstw społecznych z teorią. 3. Schemat Organizacyjny OSES 2013 będzie odbywał się w 19 i 20 września. Pierwszy dzień (19 września) Nowe Idee/Szczecin Teatr Współczesny 9:00 10:00 Rejestracja uczestników. 10:00 13:30 Sesja wprowadzająca obejmująca: Syntetyczne, chronologiczne podsumowanie dotychczasowych działań i efektów wdrażania przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Referat wprowadzający Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Andrzej Dycha Wiceminister gospodarki Ekonomia społeczna a rynek pracy i gospodarki. 13:30 14:30 Obiad. 14:30 17:00 Sesje panelowe (Teatr Współczesny, Muzeum Narodowe, Urząd Wojewódzki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Trafostacja Sztuki): 1. Zwrotne i bezzwrotne finansowanie przedsiębiorstw społecznych. Sesja poświęcona przyszłości zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych wspierającym zakładanie i rozwój przedsiębiorczości społecznej. Uczestnicy sesji: przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych. Gospodarz sesji: Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych SA. 2. Nowe możliwości wsparcia rozwoju dla przedsiębiorstw społecznych. Sesja poświęcona innowacyjnym instrumentom rozwoju przedsiębiorczości społecznej takim jak franczyza społeczna, venture kapitał, crowdfunding, obligacje społeczne, rynek giełdowy dla przedsiębiorstw społecznych. Uczestnicy sesji: przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych. Gospodarz sesji: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej. 3. Współpraca społeczno-gospodarcza na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Sesja poświęcona współpracy biznesu tradycyjnego z biznesem społecznym.

7 Uczestnicy sesji: przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych i ich biznesowi partnerzy. Gospodarz sesji: Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych. 4. Wybrane instrumenty wsparcia przedsiębiorstw społecznych ze strony państwa i samorządu terytorialnego w kontekście realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo zamówień publicznych. Sesja poświęcona możliwościom wspierania rozwoju przedsiębiorstw społecznych wynikającym z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności w kontekście programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyszłości unijnych i krajowych przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przepisów regulujących zasady przyznawania pomocy publicznej. Uczestnicy sesji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Jednostki Samorządu Terytorialnego. Gospodarz sesji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego. 5. Nowa rola Lokalnych Grup Działania społecznie odpowiedzialne terytorium zarządzanie zmianą społeczną i gospodarczą w kontekście rozwoju ekonomii społecznej. Sesja ukazująca szanse przedsiębiorczości społecznej na tle nowych instrumentów rozwojowych społeczności lokalnych RLKS/CLLD. Uczestnicy sesji: przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, Jednostki Samorządu Terytorialnego, społeczność lokalna. Gospodarze sesji: Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego sp. z o. o., Urząd Marszałkowski WZP, Wydział Zarządzania RPO, przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. 6. Monitorowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej na poziomie kraju, regionu i powiatu. Sesja poświęcona monitorowaniu rozwoju przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej. Uczestnicy sesji: przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z terenu kraju. Gospodarz sesji: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i Krakowie. 7. Kultura się liczy w przedsiębiorczości społecznej. Sesja mająca na celu ukazanie możliwości wykorzystania w realizacji

8 polityki kulturalnej samorządów lokalnych przedsiębiorstw społecznych sesja przygotowana wspólnie z Trafostacją Sztuki w Szczecinie. Uczestnicy sesji: podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność w sferze kultury, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gospodarz sesji: Trafostacja Sztuki. 8. Turystyka społeczna. Sesja mająca na celu ukazanie możliwości rozwoju społeczności lokalnych poprzez turystkę w oparciu o endogeniczne zasoby a także możliwości rozwoju usług turystycznych dla osób wykluczonych. W trakcie sesji ukazana zostanie również możliwość zarządzania zasobami związanymi z turystyką będącymi we władaniu samorządów lokalnych. Uczestnicy sesji: Przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, gestorzy turystyczni, przedsiębiorcy społeczni z obszaru turystyki. Gospodarz sesji: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość. 16:30 17:30 Sesja podsumowująca 17:30 19:00 Kolacja. 19:00 Gala przedsiębiorczości społecznej w Teatrze Współczesnym organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. Podczas gali będą ogłoszone wyniki konkursu regionalnego na: Samorząd przyjazny ekonomii społecznej. Podmiot ekonomii społecznej. Animator ekonomii społecznej (osoba fizyczna). OSES After Party Miejsce: Elefunk The Club, Szczecin Plac Żołnierza Polskiego 2 (budynek 13 Muz) Wystąpią: Ściana Wschodnia, Percival. Slam społeczny: prowadzenie Krzysztof Cibor. Drugi dzień 20 września Wymiana doświadczeń/nowe Warpno Dzień drugi będzie miał charakter targów połączonych z merytorycznymi dyskusjami, prezentacjami spotkaniami, sieciowaniem.

9 Podczas drugiego dnia odbędą się: Targi Ekonomii Społecznej czyli prezentacje przedsiębiorstw społecznych z Polski i zagranicy oraz podmiotów wspierających (OWES-ów, KSU MŚP, Systemu pożyczkowego, Regionalnych Funduszy Pożyczkowo-Poręczeniowych) etc. Prezentacje podczas Targów mają mieć charakter aktywnego uczestnictwa, angażowania i włączania uczestników w dyskusje, gry terenowe, świadczenie usług etc. Panele dyskusyjne z decydentami i praktykami (każdy po dwie godziny): 1. Przedsiębiorczość społeczna a ochrona środowiska, ekologia i gospodarka odpadami. Sesja poświęcona możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej w zakresie działań związanych z ochroną środowiska, ekologią, gospodarką odpadami i energię prosumencką. Propozycja - sesja organizowana wspólnie z Ministerstwem Ochrony Środowiska i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. 2. Przedsiębiorczość społeczna a edukacja. Sesja organizowana wspólnie z Ministerstwem Edukacji m.in. (wiejska) szkoła jako centrum rozwoju lokalnego, zapewnienie opieki przedszkolnej i rozwojowej w oparciu o PS. 3. Przedsiębiorczość społeczna a ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Sesja organizowana wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. 4. Klauzule społeczne w praktyce - fakty i mity. Sesja organizowana przez Urząd Zamówień Publicznych z udziałem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Prowadzący: Jacek Sadowy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 5. Przedsiębiorczość społeczna jako szansa rozwojowa dla obszarów wiejskich. Propozycja sesja wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 6. Kościół (kościoły) jako animator przedsiębiorczości społecznej. Sesja organizowana z Caritas Szczecin. 7. Prezentacja przyszłego okresu programowania Sesja organizowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Prowadzący: Paweł Orłowski Wiceminister Rozwoju Regionalnego. 8. Prezentacja Regionalnego Programu Operacyjnego. Sesja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Warsztaty podnoszące kompetencje przedsiębiorstw społecznych: Warsztaty te będą prowadzone przez tradycyjnych przedsiębiorców i przedsiębiorców społecznych. Propozycja tematów warsztatów: 1. Jak skutecznie przejąć zadania od gminy, ośrodka pomocy społecznej, urzędu pracy warsztat dla PS i przedstawicieli JST.

10 2. Jak współdziałać z tradycyjnym biznesem? 3. Jak promować biznes społeczny? warsztaty z agencją reklamową. 4. Jak zarządzać zasobami ludzkimi w firmie społecznej? 5. Prezentacje instrumentów finansowych dla biznesu społecznego. 6. Jak prowadzić i rozwijać restaurację społeczną? 7. Partnerstwo lokalne jako podstawa przedsiębiorczości społecznej. 8. Od starej do nowej ekonomii społecznej, czyli jak przekształcić sektor starej ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne. 9. Social media a przedsiębiorczość społeczna czyli jak efektywnie wykorzystać media społeczne w działalności społecznej i gospodarczej. 10. Jak chronić nasze produkty i usługi przed kopiowaniem? Warsztat z zakresu prawa patentowego i ochrony własności intelektualnej. 11. Jak współpracować z mediami? czyli dziennikarz nie taki straszny. 12. Przedsiębiorczość społeczna jako szansa dla absolwentów szkół wyższych i pracowników nauki. 13. Grupy producenckie jako przedsiębiorstwa społeczne. 14. Jak zrobić interesującą grę tematyczną. 15. Jak zacząć biznes społeczny warsztaty dla poszukujących przedsiębiorców społecznych. 16. Jak przekształcić WTZ w spółkę z o. o. non for profit. 17. Jak zarządzać finansami? 18. Jak postrzegany jest sektor PS i ES przez partnerów społecznych i gospodarczych. Sesje dla partnerów społeczno-gospodarczych PS. Propozycja tematów warsztatów: 1. Dotacje dla spółdzielni socjalnych mity i fakty sesja przygotowana wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej dla pracowników Urzędów Pracy. 2. Prezentacje produktów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych sesje przygotowane przez liderów projektów innowacyjnych. 3. Kompleksowy system aktywizacji społeczno gospodarczej na poziomie gminy i powiatu z wykorzystaniem PS i ES. 4. Rozwijanie przedsiębiorczości społecznej kierunki, szanse zagrożenia. 5. Jak zlecać i powierzać zadania publiczne przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom ekonomii społecznej. 6. Jak założyć trwałą spółdzielnię socjalną warsztat dla animatorów i pracowników służb społecznych i rynku pracy. 7. Budowanie regionalnych systemów pożyczkowych, poręczeniowych i venture capital. 8. Jak mówić o przedsiębiorczości społecznej warsztaty dla nauczycieli i wykładowców przedsiębiorczości. 9. Jak zbudować atrakcyjny Program CSR? Warsztaty dla tradycyjnych przedsiębiorców społecznych. 10. Jak moim środkami mogę wesprzeć przedsiębiorczość społeczną warsztaty dla osób odpowiedzialnych za planowanie lokalnych strategii rozwoju w LGD i LGR.

11 W trakcie drugiego dnia OSES-u będą działały następujące punkty konsultacyjne prowadzone przez: Urząd Zamówień Publicznych, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Urząd Skarbowy przedstawiciela systemu pożyczkowego dla ES, Systemu KSU MŚP, Inicjatywy Jessica i Jeremie etc. Dodatkowo planujemy jeszcze zorganizowanie: Warsztaty kulinarne, Fundacja Kuroniówka, Jakub Kuroń Pecha Kucha Night, Agata Jagiełło Allegro - efektywna sprzedaż, Marcin Cisek Facebook - narzędzie marketingowe, Łukasz Kłaczyński, SO FINE Giełdy kooperacyjnej (biznes społeczny do biznesu społecznego, biznes tradycyjny do biznesu tradycyjnego). Warsztatów dla uczniów i studentów z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Hyde Park, czyli otwartej przestrzeni gdzie uczestnicy OSES będą mogli zaprosić innych uczestników na prowadzone przez siebie warsztaty w tym warsztaty aranżowane AT-hoc. 4. Organizatorzy i instytucje wspierające Organizatorami OSES 2013 jest w imieniu Partnerstwa realizującego projekt Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej jest Fundacja Fundusz Współpracy z Warszawy. Współorganizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Nowe Warpno oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina. Organizację OSES-u wspierają: Bank Gospodarstwa Krajowego Urząd Zamówień Publicznych Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego sp. z o. o. Stała Konferencja Ekonomii Społecznej Powiat Police Kongres Kobiet Fundacja JWP HOP Transnationales Netzwerk Odermundung e.v. Trafostacja Sztuki

12 Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 oddział Police Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Inkubator Kultury Północna Izba Gospodarcza ZAPOL Elefunk Fundacja Kuroniówka 5. Patroni medialni i honorowi Patronaty Honorowe pozyskane: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Senacka Komisja Gospodarki Narodowej Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Urząd Zamówień Publicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Urząd Miasta Szczecin Związek Harcerstwa Polskiego Patronaty Medialne pozyskane: TVP Szczecin Polskie Radio Szczecin Gazeta Samorządu i Administracji Kurier Szczeciński 3sektor.tv Ekonomiaspoleczna.pl Kierunki Zmian Telewizja Pomerania Telewizja Police Infoludek.pl

13 6. Zespół organizacyjny W skład zespołu organizacyjnego wchodzą przedstawiciele poszczególnych partnerów, ministerstw, członkowie zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Zespół ten opracowuje program spotkań. Zespół ma charakter otwarty. W skład zespołu obecnie wchodzą przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta RP Ministra Pracy i Polityki Społecznej Ministra Gospodarki Ministra Edukacji Narodowej Ministra Zdrowia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Zamówień Publicznych Ministra Rozwoju Regionalnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Przedstawiciele organizatorów. 7. Wydarzenia towarzyszące Równolegle do OSES 2013 odbędą się następujące spotkania: Spotkanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (organizator Fundusz Współpracy). Spotkanie Centrów Integracji Społecznej. Spotkanie Obserwatoriów Integracji Społecznej(organizator ROPS Szczecin). Spotkanie Dyrektorów Ośrodków Caritas. 8. Kontakt Fundacja Fundusz Współpracy Jolanta Kalinowska Tel.: Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a Warszawa Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość Antoni Sobolewski Tel. kom Biuro stowarzyszenia i adres do korespondencji: al. Piastów 1/6, Szczecin tel: (91) , fax: (91)