ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY"

Transkrypt

1 ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY

2

3 Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Zapraszamy do lektury.

4 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Opracowanie: Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku Wydanie: Listopad 2014 ISBN Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie

5 Spis Treści 1. Przygotowanie do poszukiwania pracy Planowanie drogi zawodowej Narzędzia budowania i wzbogacania indywidualnego planu kariery Lista potencjalnych możliwości Sposoby docierania do informacji o wolnych i potencjalnych miejscach pracy Planowanie procesu szukania pracy Przykładowy schemat działań w poszukiwaniu zatrudnienia Trzy wymiary rynku pracy Jawny rynek pracy wybrane źródła pozyskiwania ofret pracy Ukryty rynek pracy sposoby docierania do informacji o wolnych miejscach pracy Budowanie sieci kontaktów - networking Na co należy zwrócić uwagę w budowaniu sieci kontaktów Aplikowanie z własnej inicjatywy Gdy szukasz pracy Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych Ogólne wskazówki dotyczące pisania dokumentów aplikacyjnych Wygląd i forma Treść Analiza oferty pracy Przygotowanie CV CV chronologiczne CV funkcjonalne CV mieszane (chronologiczno funkcjonalne) Formularze aplikacyjne List motywacyjny Techniczne aspekty wysyłki dokumentów Rozmowa kwalifikacyjna Przygotowanie do rozmowy Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej Przykłady rozmów Krótko o autoprezentacji Stres na rozmowie kwalifikacyjnej i po rozmowie Przykładowa oferta pracy wraz z propozycją CV i listu Oferta pracy List motywacyjny CV chronologiczne CV funkcjonalne CV mieszane Zał. 1 Lista przykładowych kompetencji...73 Zał. 2 Lista przydatnych czasowników...74 Zał. 3 Adresy portali związanych z poszukiwaniem pracy...76

6

7 1. PRZYGOTOWANIE DO POSZUKIWANIA PRACY obecnych czasach odnalezienie swojego wymarzonego W miejscana rynku pracy może stać się sporym wyzwaniem. O to samo miejsce pracy ubiega się wiele osób. Wymaga to od kandydatów włożenia dużego wysiłku, zarówno na etapie przygotowania do poszukiwania pracy, poznania siebie, swoich oczekiwań, jak i dobrego zaplanowania oraz realizacji konkretnych działań, w celu zwiększania ich skuteczności. W dużym stopniu owa skuteczność związana jest ze sposobem podejścia do szukania pracy. W poniższym rozdziale zwrócono uwagę na konieczność sięganiado różnorodnych metod szukania pracy oraz uwzględnienia sposobów, z których korzystają sami pracodawcy szukając pracowników. Ważne, by w poszukiwaniu pracy położyć większy nacisk na własną aktywność i inicjatywę. W praktyce oznacza to, że kandydat nie poprzestaje na monitorowaniu i odpowiadaniu na pojawiające się oferty pracy, ale też stara się docierać do innych źródeł informacji o możliwościach podjęcia zatrudnienia. 1.1 PLANOWANIE DROGI ZAWODOWEJ Poszukiwanie pracy ściśle związane jest z planowaniem i zarządzaniem karierą zawodową, czyli indywidualną drogą, która ma doprowadzić nas do osiągnięcia satysfakcji w życiu zawodowym. Zanim podejmiemy konkretne kroki związane z poszukiwaniem zatrudnienia, warto zacząć od określenia tego, co do tej pory osiągnęliśmy, jak oceniamy naszą obecną sytuację zawodową, jakie mamy najważniejsze cele zawodowe oraz jakie warunki wewnętrzne i zewnętrzne będą towarzyszyć osiąganiu tych celów. Przez warunki wewnętrzne rozumiemy własne wartości i zasoby, takie jak np. kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności, zalety 5

8 osobowościowe, ale także osobiste i życiowe obligacje oraz zdrowie. Warunki zewnętrzne to wszystkie te czynniki, które zidentyfikujemy na rynku pracy jako sprzyjające lub stanowiące barierę w osiąganiu zamierzonych celów. Poniższy schemat pokazuje przykłady różnych czynników dotyczących indywidualnych zasobów i potrzeb oraz wymagań i potrzeb rynku pracy, które determinują kształtowanie się indywidualnych ścieżek karier: JA kwalifikacje doświadczenie umiejętności osiągnięcia i sukcesy cechy charakteru potencjał motywy, wartości, cele czas, dyspozycyjność mobilność zasoby materialne sytuacja osobista itp. INDYWIDUALNE PLANOWANIE KARIERY RYNEKPRACY firmy i instytucje branże, sektory gospodarki stanowiska, obszary zawodowe formy i rodzaje zatrudnienia wielkość firmy, poziom płac pracodawcy wymagania dotyczące kwalifikacji wymagania dotyczące cech osobowych trendy rozwojowe, wyzwania itp. Planowanie ścieżki kariery można zacząć też od wyobrażenia sobie tego, co chcemy osiągnąć. Warto to zrobić przywołując obraz idealnej dla nas sytuacji zawodowej, związanej z poczuciem szczęścia i satysfakcji. Zastanawiamy się więc nad tym, kim jestem w przyszłości? Gdzie pracuję? Co robię w swojej pracy? Z kim współpracuję? Za co cenią mnie inni? Z jakich zasobów, umiejętności i atutów korzystam? Kolejnym krokiem powinno być przełożenie naszej wizji na konkretny cel główny i cele pośrednie, czyli na swoistego rodzaju kierunkowskazy. Przy formułowaniu celów pośrednich korzystnie jest uwzględnić wiele alternatywnych ścieżek dojścia do celu głównego. Następnie powinniśmy dokonać weryfikacji celów, odwołując się do wspomnianych wyżej czynników wewnętrznych i zewnętrznych, czyli do tego, co wydaje się możliwe w kontekście konkretnej sytuacji na rynku. Przy każdym celu pośrednim dobrze jest oszacować, jakie kompetencje będą nam potrzebne, by je osiągnąć. Może zdarzyć się, że nastąpi konieczność uzupełnienia naszego planu o podplany dotyczące rozwoju niektórych kompetencji kluczowych, gdyby okazało się, że ich poziom nie jest wystarczający. Obrane strategie, jak i konkretne działania, które podejmujemy w procesie poszukiwania pracy, mogą się różnić w zależności od etapu zawodowego życia, na jakim się znajdujemy. Indywidualny plan kariery może uwzględniać np. podjęcie jakiejkolwiek pracy, która nie jest zgodna z naszym wykształceniem czy doświadczeniem zawodowym, ale wynika z aktualnych, ważnych dla nas osobistych priorytetów. Bez względu na to, czy podjęcie takiej pracy stanowi dla nas etap przejściowy i ma charakter tymczasowy (może stanowić cel 6

9 pośredni), czy jest celem samym w sobie, zawsze powinniśmy dostrzegać szerszy kontekst naszej kariery. Przy projektowaniu możliwych wariantów kariery zawodowej nie można ignorować też zjawisk społeczno-gospodarczych, które powinny modyfikować nasze decyzje. W znacznym stopniu to one wyznaczają nam zakres niezbędnych kompetencji wymaganych w wybranym obszarze zawodowym. PRZYGOTOWANIE DO POSZUKIWANIA PRACY Kariera wymaga inwestowania w siebie, w dalsze kształcenie i doskonalenie posiadanych już umiejętności. Kolejne doświadczenia zawodowe, zajmowane stanowiska traktować należy jak wehikuły, które wiozą do celu. Warto pamiętać by robić to świadomie, mając dobraną strategię postępowania. W tym poradniku chcemy zachęcić do przejmowania większej inicjatywy, do aktywnego działania zarówno na polu naszych zasobów i ich poszerzania, jak też w obszarze rynku pracy i możliwości, które się tam pojawiają. Narzędzia budowania i wzbogacania 1.2 indywidualnego planu kariery Narzędziem pomocnym zarówno na etapie planowania kariery, jak i podczas kolejnych kroków (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna) jest szczegółowa lista zasobów uwzględniająca m.in. takie obszary jak umiejętności i doświadczenia kandydata, które może on aktualnie zaoferować na rynku. Lista zasobów powinna stanowić szerokie spektrum, zakotwiczone w zadaniach wykonywanych w ramach dotychczasowych obowiązków zawodowych oraz innych, dodatkowych aktywności (działalność w stowarzyszeniach, organizacjach, praktyka, staż, realizowanie pasji, hobby). Cenne również może być odniesienie się do zainteresowań, które do tej pory nie zostały przekute w działania, ale mogą mieć znaczenie przy okazji myślenia o zawodowej sferze życia. Ponadto istotne w nowym miejscu pracy mogą być nasze pożądane nawyki, zachowania, postawy, motywacje, co często przekłada się na kulturę pracy. Pomocne w stworzeniu dużego, całościowego obrazu i oglądu na posiadany potencjał zawodowy może okazać się narzędzie w postaci tzw. wielkiego CV. Jest to swoisty bilans kompetencji, zebranie w jednym miejscu bardzo szczegółowych informacji dotyczących zarówno dotychczasowych wydarzeń i osiągnięć edukacyjno zawodowych, jak i posiadanych umiejętności, cech charakteru, postaw czy innych kwestii mogących mieć znaczenie na rynku pracy. Jest to dokument przeznaczony do użytku własnego, wyjściowe CV, którego nie wysyłamy do pracodawcy. Stanowi on solidną podstawę do sprawnego przygotowania życiorysu odpowiadającego na potrzeby danej rekrutacji. 7

10 Poniżej znajduje się propozycja kategorii, które można zawrzeć w wielkim, bazowym CV. Należy pamiętać, że może ono być w dowolny sposób modyfikowane i dopasowywane do własnych potrzeb, tak, aby pozwoliło na zamieszczenie tych informacji, które w kontekście szukania pracy i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych mogą okazać się przydatne i użyteczne. 8 Moje wielkie CV WYKSZTAŁCENIE od do nazwa szkoły / uczelni, kierunek, wydział, specjalność, miejscowość uzyskany zawód, tytuł przedmioty, które szczególnie ceniłem, lubiłem, które mnie rozwinęły, wzbogaciły dlaczego? KURSY, SZKOLENIA od do nazwa szkolenia, nazwa jednostki szkolącej, miejscowość, długość kursu (liczba godzin) zakres tematyczny szkolenia: bloki tematyczne / zdobyte umiejętności i wiedza (zazwyczaj wymienione na odwrocie certyfikatu) DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE od do nazwa pracodawcy, krótki opis profilu firmy (jeżeli nazwa nie jest powszechnie znana), miejscowość, stanowisko (nie zawsze tożsame z nazwą wskazaną w świadectwie pracy) bardzo szczegółowy zakres obowiązków oraz innych zadań, w które się angażowałem, sukcesy, osiągnięcia w tym zakresie, firmy, organizacje i instytucje, z którymi współpracowałem wraz z zakresem współpracy zobacz: doradca.praca.gov.pl/ DZIAŁALNOŚĆ POZAZAWODOWA / PRACE DORYWCZE opis jak wyżej PRAKTYKI, STAŻE opis jak wyżej WOLONTARIAT opis jak wyżej ZREALIZOWANE PROJEKTY w zależności od charakteru projektu nazwa projektu, opis działań, rezultaty, wykonywane czynności, obowiązki, obszar działania, współpraca z innymi jednostkami / osobami UMIEJĘTNOŚCI» obsługa komputera: programy, systemy operacyjne, bazy danych» języki obce, stopień opanowania» obsługa maszyn, urządzeń, narzędzi, sprzętu itp.» posiadane prawa jazdy

11 UPRAWNIENIA wymienić posiadane uprawnienia wraz z terminem ważności (jeżeli dotyczy), numer posiadanego certyfikatu / poświadczenia SUKCESY, OSIĄGNIĘCIA krótki opis działań uważanych za sukces. Należy pamiętać, iż nie muszą to być spektakularne czyny. Wyznacznikiem osiągnięcia może być przykładowo ograniczenie szeroko rozumianych kosztów pracodawcy lub zwiększenie równie szeroko rozumianych zysków. Sam opis osiągnięcia może być zgodny z modelem:» problem: trudna sytuacja, która zaistniała (w miejscu pracy),» działanie: kroki, jakie podjąłem, aby rozwiązać problem,» rezultat: co osiągnąłem w wyniku swoich działań. Przykładowe sytuacje i obszary, w których można szukać inspiracji w tym zakresie:» zmniejszanie (wypadki, absencja, niezadowolenie, wydatki, zużycie materiałów)» zwiększanie (sprzedaż, produkcja, klienci, jakość, wydajność, kwalifikacje)» tworzenie (usprawnienia, wynalazki, technologie, systemy, procedury, organizacje)» uniknięcie (ryzyko, wypadki, koszty, wydatki, straty)» eliminacja (zwroty, straty, kradzieże, zanieczyszczenia, przestoje) OTRZYMANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA charakter / rodzaj nagrody wraz z wyjaśnieniem, dlaczego została przyznana PRZYNALEŻNOŚĆ DO KLUBÓW, STOWARZYSZEŃ, ORGANIZACJI nazwa organizacji, charakter przynależności, pełnione funkcje oraz zadania z tego wynikające PUBLIKACJE tytuł publikacji, data, krótki opis treści CECHY CHARAKTERU WRAZ Z UZASADNIENIEM Pozytywne cechy charakteru przydatne w pracy zawodowej wraz z przykładem sytuacji, które je potwierdzają (Skąd wiem, że taki jestem? Jakie przykłady z mojego życia zawodowego i pozazawodowego świadczą o tym, że posiadam tę cechę?) HOBBY, ZAINTERESOWANIA, PASJE» wskazać obszary zainteresowań, tam, gdzie możliwe - doprecyzować» jeżeli dotyczy - opis czynności i umiejętności, których wymaga realizowanie danego hobby REFERENCJE» imię i nazwisko osoby mogącej udzielić referencji, firma / organizacja, stanowisko, numer telefonu» zarys, czego referencje mogą dotyczyć (dokonania, obowiązki pełnione w firmie) PRZYGOTOWANIE DO POSZUKIWANIA PRACY 9

12 Poniżej znajduje się też przykład pomocniczej karty analizy zadań z ostatniego/poprzednich miejsc pracy: Kwestie do analizy Firma A(aktualnie/ostatnio) Firma B Firma C Regularnie zajmowałem się. a) b)... Byłem również odpowiedzialny za Uczestniczyłem w projektach (nazwy..), które polegały na. Współpracowałem często z.,co polegało na sporadycznie z co polegało na. Kontaktowałem się z.. w języku obcym (jakim? pisemnie/ ustnie? jak często?), by ustalać Często wykorzystywałem wiedzę z zakresu Posługiwałem się specjalistycznymi maszynami/ sprzętem/oprogramowaniem takim jak. Często nie uświadamiamy sobie potencjału, który posiadamy lub zwyczajnie mamy trudności z wyodrębnieniem najważniejszych zasobów świadczących o naszej konkurencyjności na rynku pracy. Istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu posiadanych atutów. Jednym ze sposobów jest zwrócenie się do najbliższych osób w rodzinie czy wśród znajomych. Często opinie osób trzecich nasuwają wiele ciekawych spostrzeżeń na nasz temat, z których nie zdawaliśmy sobie wcześniej sprawy. Warto też zwrócić się do osób, które profesjonalnie zajmują się diagnozowaniem preferencji i predyspozycji zawodowych, dysponując odpowiednimi narzędziami oraz testami. Doradców zawodowych, bo o nich tutaj mowa, można znaleźć m. in. w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działających w strukturach wojewódzkich urzędów pracy, a także w powiatowych urzędach pracy, wybranych organizacjach pozarządowych oraz Ochotniczych Hufcach Pracy. 10

13 1.3 Lista potencjalnych możliwości Ważne jest, aby w poszukiwaniu swojego miejsca na rynku pracy przyjąć szeroką perspektywę oraz poszerzać ją i modyfikować pomysły odnośnie konkretnych stanowisk, branż i obszarów w oparciu o posiadane zasoby, a także czynniki zewnętrzne występujące na rynku. PRZYGOTOWANIE DO POSZUKIWANIA PRACY Poszerzenie perspektywy Duży obraz POCZĄTKOWO DOSTRZEGANE MOŻLIWOŚCI - w oparciu o własne zasoby i doświadczenia LISTA POTENCJALNYCH MOŻLIWOŚCI Rycina 3. Możliwe, że nowe stanowisko pracy będzie miało inną nazwę oraz będzie ulokowane w innym obszarze rynku. W docieraniu do informacji o potencjalnych stanowiskach, rolach zawodowych czy obszarach, w których moglibyśmy wykorzystać swój potencjał, ogromną rolę odgrywa podkreślana już wcześniej własna aktywność i nawiązywanie kontaktów. Źródeł takich informacji jest wiele, to przede wszystkim inni ludzie, pośrednio lub bezpośrednio związani z daną branżą oraz przedstawiciele konkretnych zawodów. Innym źródłem mogą być targi i spotkania branżowe czy informacje rozpowszechniane we wszelkiego rodzaju mediach. Lista potencjalnych możliwości jest próbą przerzucenia mostu między tym co jest, a tym co ma być między przeszłością a przyszłością. 11

14 Lista potencjalnych możliwości P R Z E S Z Ł O Ś Ć Lista zasobów Doświadczenie Umiejętności Wiedza Zainteresowania Predyspozycje Zdolności Generowanie listy stanowisk, obszarów w których Zasoby mogą być wykorystane Robocza, obszerna lista potencjalnych stanowisk pracy, obszarów, branż w których pracodawcy mogą korzystać z umiejętności spisanych na liście zasobów P R Z Y S Z Ł O Ś Ć Inspiracja: ludzie, sytuacje, informacje rozpowszechnianie w mediach etc. TERAŹNIEJSZOŚĆ Rycina 2. Największe szanse na znalezienie pracy pojawiają się wówczas, gdy analiza przeszłości i przyszłości spotka się z równoczesnym opracowaniem strategii postępowania na czas obecny. Dotyczy to zarówno samych technik szukania pracy, zbierania informacji, ale też konsekwencji w działaniu, systematyczności i autorefleksji. 12

15 13 PRZYGOTOWANIE DO POSZUKIWANIA PRACY

16

17 2. SPOSOBY DOCIERANIA DO INFORMACJI O WOLNYCH I POTENCJALNYCH MIEJSCACH PRACY S zukanie pracy stanowi proces, na który składa się szereg działań i czynności. W poprzednim rozdziale zaakcentowane zostało, jak ważna jest refleksja i uświadomienie sobie posiadanego potencjału zawodowego. Konfrontacja własnych możliwości z szeroko pojmowaną sytuacją na rynku pracy wyznacza obszar zawodowy, na którym możliwości kandydata oraz potrzeby pracodawcy mają szansę się spotkać. Niniejszy rozdział dotyczyć będzie kroków, które można podjąć, aby dookreślić ten obszar i nadać mu konkretny, namacalny kształt. 2.1 PLANOWANIE PROCESU SZUKANIA PRACY Przystępując do poszukiwania pracy warto rozważyć przygotowanie dobrego planu. Rozglądanie się, jak to określają niektórzy kandydaci, za jakąkolwiek pracą może okazać się strategią mało efektywną. Szukanie pracy można bowiem przyrównać do podróży. Nie da się dotrzeć do celu, jeżeli nie wiadomo, w którym kierunku podążać. Jak zatem znaleźć właściwą, odpowiednią pracę, skoro nie wiadomo, czego się szuka? Zasoby, którymi dysponujemy, takie jak czas, środki finansowe czy energia potrzebna do działania mają charakter ograniczony. Tym bardziej uwidacznia się to w procesie poszukiwania pracy. Większości kandydatów zależy na jak najszybszym podjęciu zatrudnienia. Oszczędności, jeżeli są, ulegną z czasem wyczerpaniu. Zapał do szukania pracy, w obliczu kolejnych niepowodzeń, może doprowadzić do narastającego zniechęcenia. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby posiadanymi zasobami dysponować jak najbardziej efektywnie. 15

18 Na poniższym rysunku strzałki obrazują podejmowane działania związane z szukaniem pracy, tarcza to rynek pracy, natomiast jej centralna cześć symbolizuje doprecyzowany przez kandydata obszar czy wycinek rynku. Pierwsza rycina pokazuje działania przypadkowe, niezaplanowane. Druga przemyślane kroki mierzące w konkretny obszar rynku pracy. Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów Jak wspomniano powyżej, opracowanie planu szukania pracy może okazać się pomocne w zoptymalizowaniu wykorzystania posiadanych zasobów. PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁAŃ W POSZUKIWANIU 2.2 ZATRUDNIENIA Poszukiwanie pracy jest procesem, który może mieć wiele różnych scenariuszy. Poniżej zaprezentowany został przykładowy, bardzo ogólny schemat wskazujący kolejne kroki, których podjęcie może pomóc w skonkretyzowaniu działań. 1. OKREŚLENIE CELU Ustaliwszy obszar rynku pracy, w którym kandydat chce się ulokować, należy go zawęzić, doprecyzować listę stanowisk leżących w zakresie możliwości i zainteresowań kandydata. Przykładowo, rozważając podjęcie zatrudnienia na stanowisku sprzedawcy, należy się zastanowić, w jakiej branży miałoby ono być ulokowane. Sprzedawca mebli może nie odnaleźć się w sprzedaży zwierząt domowych czy sprzętu AGD. Z drugiej strony, mechanik samochodowy, poza pracą 16

19 w warsztacie, może przykładowo wziąć pod uwagę obszar sprzedaży (części, samochody) czy też dzielenia się posiadaną wiedzą i doświadczeniem (pisanie artykułów w prasie i na portalach branżowych, nauczanie, prowadzenie szkoleń). Na tym etapie należy zidentyfikować spektrum możliwości podjęcia zatrudnienia na stanowiskach czy w branżach wykorzystujących całościowy potencjał kandydata. Często wymaga to wyjścia poza schematyczny sposób postrzegania własnej osoby w celu dostrzeżenia ukrytych możliwości leżących nierzadko w zasięgu naszych możliwości. 2. OKREŚLENIE POTENCJALNEGO PRACODAWCY Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie pracodawców, u których mogą istnieć interesujące miejsca pracy. Wymaga to zapoznania się z lokalnym rynkiem pracy celem zdobycia wiedzy na temat firm, organizacji czy instytucji, w których istnieje możliwość podjęcia pracy na danym stanowisku. Przykładowym źródłem informacji mogą być wyszukiwarki firm, takie jak czy a także wykazy pracodawców zamieszczane na lokalnych portalach informacyjnych, kulturalnych czy też stronach urzędów miast, gmin oraz cech rzemiosł. 3. OKREŚLENIE POTRZEB PRACODAWCY Dokonawszy identyfikacji pracodawców, u których potencjalnie istnieje możliwość podjęcia pracy w obszarze czy na stanowisku nas interesującym, należy ustalić, jakie wymagania względem kandydatów może mieć każdy z nich. Mając świadomość tych oczekiwań, trzeba je skonfrontować z posiadanymi zasobami. W wyniku dokonanej konfrontacji kandydat podejmuje decyzję, czy kontaktuje się z danym pracodawcą, czy też nie. 4. PRZYGOTOWANIE STRATEGII DZIAŁANIA: Jeżeli kandydat podjął decyzję o skontaktowaniu się z pracodawcą, dalsza strategia działania powinna uwzględnić m.in. takie elementy jak:» uzyskanie informacji o wykorzystywanych przez pracodawcę sposobach pozyskiwania kandydatów do pracy,» wybór sposobu skontaktowania się z pracodawcą,» ustalenie harmonogramu działań. 2.3 TRZY WYMIARY RYNKU PRACY Wszystkie kanały rozpowszechniania informacji o wolnych miejscach pracy (wakatach) można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, kiedy informacja o potrzebie zatrudnienia pracownika zostaje upubliczniona przez pracodawcę, przekazana do ogólnej wiadomości. Zainteresowany kandydat jest więc w stanie dowiedzieć się o prowadzonej lub planowanej rekrutacji i zgłosić swój udział. Mamy tutaj do czynienia z tzw. jawnym rynkiem pracy. SPOSOBY DOCIERANIA DO INFORMACJI O WOLNYCH I POTENCJALNYCH MIEJSCACH PRACY 17

20 Druga kategoria sposobów przekazywania informacji o wakatach dotyczy sytuacji, kiedy jedynie stosunkowo wąskie grono z otoczenia pracodawcy posiada taką informację. Wiadomość o wolnej posadzie na zasadzie poczty pantoflowej jest dystrybuowana za pośrednictwem pracowników, rodziny, znajomych czy innych zaufanych osób. Mówimy tutaj o tzw. ukrytym rynku pracy. Trzeci wymiar rynku pracy dotyczy natomiast sytuacji, kiedy pracodawca w ogóle nie informuje o posiadanym stanowisku. Kandydaci zostają wybrani z posiadanej przez pracodawcę lub zewnętrznej bazy aplikacji, bądź też pozyskani w wyniku aktywnego działania tzw. headhuntingu. Ukazana do publicznej wiadomości liczba ogłoszeń nie odpowiada zatem faktycznej liczbie wszystkich wolnych miejsc pracy. Rynek może być znacznie bogatszy i bardziej różnorodny, niż wynika to z ofert publikowanych na portalach internetowych, prasie, czy też dystrybuowanych za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia. Dla efektywności w poszukiwaniu pracy ważne jest monitorowanie rynku pracy na wszystkich jego poziomach. Należy zarówno śledzić oferty rozpowszechniane za pośrednictwem różnych mediów, podjąć aktywne działania mające na celu dotarcie do pracodawcy, który szeroko nie rozgłasza potrzeby zatrudnienia pracownika, a także rozważyć dokonanie rejestracji w wybranych bazach kandydatów. Jawny i ukryty rynek ofert pracy Rynek jawny (publikowane ogłoszenia) Rynek ukryty (informacje o wakatach nie są powszechnie dostępne) Efektywność poszukiwań wiąże się z koniecznością docierania do informacji z obu obszarów rynku W dalszej części rozdziału omówione zostaną sposoby docierania do informacji o wolnych i potencjalnych miejscach pracy na jawnym i ukrytym rynku pracy. W tym miejscu warto natomiast wspomnieć o ich głównych zaletach oraz ograniczeniach z punktu widzenia osób poszukujących pracy oraz pracodawców: 18

21 PERSPEKTYWA KANDYDATA (POSZUKUJĄCEGO PRACY) ZALETY OGRANICZENIA Jawny rynek pracy Ukryty rynek pracy Stosunkowo łatwy, tani i szybki dostęp do informacji o wolnym miejscu pracy Mała konkurencja Duża konkurencja Dotarcie do informacji o wolnym miejscu pracy wymaga aktywności, zaangażowania i może wiązać się z dużym nakładem czasu i pieniędzy. SPOSOBY DOCIERANIA DO INFORMACJI O WOLNYCH I POTENCJALNYCH MIEJSCACH PRACY PERSPEKTYWA PRACODAWCY ZALETY OGRANICZENIA Jawny rynek pracy Szybki i łatwy dostęp do wielu kandydatów Duże nakłady czasu i pracy związane z selekcją dokumentów i rekrutacją kandydatów Ukryty rynek pracy Oszczędność czasu i kosztów potrzebnych na przeprowadzenie rekrutacji pracowników, możliwość uzyskania dodatkowych informacji od osób polecających Mniejsza róznorodność kandydatów 19

22 JAWNY RYNEK PRACY - WYBRANE ŹRÓDŁA 2.4 POZYSKIWANIA OFERT PRACY Poniżej zaprezentowano kilkanaście źródeł informacji o wolnych miejscach pracy. PORTALE INTERNETOWE z ofertami pracy Istnieje wiele portali publikujących oferty pracy. Nadawcą ogłoszenia mogą być firmy, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe (tzw. III sektor, NGO), a także, choć rzadziej, sektor publiczny. Portale umożliwiają selekcję ogłoszeń pod kątem branży, stanowisk, lokalizacji miejsca pracy. Istnieje także możliwość otrzymywania na skrzynkę ową powiadomień o ukazaniu się oferty spełniającej wybrane wcześniej przez nas kryteria. Istnieją również portale zbierające oferty pracy z wielu stron internetowych. Dużą zaletą korzystania z nich jest oszczędność czasu, gdyż zamiast sprawdzać ogłoszenia kolejno na kilkudziesięciu stronach można to zrobić w jednym miejscu. Przykładami takich portali są: oraz POWIATOWE URZĘDY PRACY Na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy publikowane są oferty, którymi dany urząd dysponuje. Aby korzystać z większości z nich, nie trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy. Na stronach urzędów publikowane są także bieżące informacje o realizowanych kursach, szkoleniach, projektach czy dostępnych środkach na założenie działalności gospodarczej. Portal Publicznych Służb Zatrudnienia umożliwia natomiast wyszukiwanie ofert pracy w kraju i za granicą będących w dyspozycji wszystkich urzędów pracy. GIEŁDY PRACY Część powiatowych urzędów pracy cyklicznie organizuje, w porozumieniu z zainteresowanym pracodawcą, tzw. giełdy pracy. Idea giełdy polega na umożliwieniu kandydatowi bezpośredniego spotkania z pracodawcą, który za pośrednictwem urzędu poszukuje pracownika (lub ich większą liczbę). Takie spotkania organizowane są najczęściej na terenie urzędu, czasem ze wsparciem pośrednika pracy bądź doradcy zawodowego. Zdarza się, że w giełdzie pracy może wziąć udział osoba niezarejestrowana w urzędzie. Informacje na temat organizowanych giełd pracy publikowane są na stronach urzędów pracy. 20

23 TARGI PRACY Targi pracy organizowane są z inicjatywy różnych podmiotów: urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, agencji pośrednictwa pracy, uczelni wyższych czy firm prywatnych. Specyfika targów może być różnorodna. Można wyróżnić m.in.:» targi branżowe - skierowane głównie do specjalistów danej dziedziny,» targi dla osób niepełnosprawnych,» targi pracy za granicą,» targi uczelniane skierowane głównie do studentów oraz absolwentów danej uczelni. Cyklicznie organizowane są również internetowe targi pracy, np. przez portal czy BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP) Na stronach BIP poszczególnych instytucji sektora publicznego umieszczane są informacje o prowadzonych naborach na stanowiska urzędnicze:» - zintegrowany biuletyn informacji publicznej województwa pomorskiego» - serwis informacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego» - serwis służby cywilnej OCHOTNICZY HUFIEC PRACY Ochotnicze hufce pracy prowadzą usługę pośrednictwa pracy, z której mogą korzystać osoby zarejestrowane w OHP. Na stronie internetowej Młodzieżowego Biura Pracy publikowane są oferty pracy w kraju i za granicą oraz informacje o targach i giełdach pracy. BIURA KARIER uczelni wyższych Na większości uczelni wyższych funkcjonują biura karier, które świadczą m.in. usługę pośrednictwa pracy. Dysponują ofertami pracy stałej i czasowej, najczęściej w branżach, w których kształci dana uczelnia. Za pośrednictwem biur karier rozpowszechniane są również informacje o naborach na płatne i bezpłatne staże oraz praktyki. SPOSOBY DOCIERANIA DO INFORMACJI O WOLNYCH I POTENCJALNYCH MIEJSCACH PRACY Usługi biur zazwyczaj kierowane są do studentów oraz absolwentów danej uczelni, chociaż zdarza się, że publikowane na ich stronie internetowej oferty pracy zawierają dane teleadresowe pracodawcy i każda zainteresowana osoba może z nich skorzystać. LOKALNE PORATALE INFORMACYJNE W wielu regionach funkcjonują lokalne portale informacyjne (np. www. trojmiasto.pl czy gdzie oprócz bieżących wydarzeń zamieszczane są oferty pracy, staży i praktyk. 21

24 PRASA Gazety (płatne i bezpłatne) stanowią dla pracodawców wygodne i szybkie źródło pozyskiwania kandydatów. Warto mieć na uwadze zarówno lokalną prasę, jak i tytuły ogólnopolskie czy dystrybuowane na terenie całego województwa. RADIO Lokalne stacje radiowe emitują ogłoszenia o pracę. Niektóre z nich prowadzą ponadto cykliczne audycje o rynku pracy informując np. o nowych inwestycjach w regionie (z czym wiąże się potrzeba zatrudnienia nowych pracowników) oraz organizowanych targach i giełdach pracy. TABICE OGŁOSZENIOWE, SŁUPY, WIATY Powyższe miejsca stanowią źródło dystrybucji informacji o poszukiwaniu pracowników w wybranych sektorach, m.in. w budownictwie, opiece, handlu oraz różnego rodzaju usługach. OGŁOSZENIA W SIEDZIBIE PRACODAWCY Część pracodawców umieszcza ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na terenie własnej siedziby. Jest to metoda szczególnie popularna w handlu, gastronomii oraz innych usługach, gdzie dzięki dużej rotacji klientów informacja dociera do znacznej liczby osób. AGENCJE ZATRUDNIENIA Agencje zatrudnienia świadczą usługi w zakresie:» pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,» pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,» pracy tymczasowej,» poradnictwa zawodowego,» doradztwa personalnego. Często jeden podmiot świadczy wszystkie lub większość wymienionych powyżej usług. Należy tutaj wspomnieć o różnicach pomiędzy agencjami pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej:» W pierwszym przypadku rola agencji polega na pośredniczeniu pomiędzy pracodawcą a kandydatem. Pracodawcą w tym wypadku jest zewnętrzna firma, która zleciła agencji rekrutację i wstępną selekcję kandydatów.» W przypadku agencji pracy tymczasowej jest ona również pracodawcą czyli zatrudnia kandydata i deleguje go do zewnętrznej firmy w celu wykonania pracy na określonych warunkach. Agencje często specjalizują się w rekrutacji pracowników do wąskich branż (np. branża okrętowa, IT, finanse, pracownicy produkcji). Usługi agencji zatrudnienia są zawsze bezpłatne dla osób poszukujących pracy. 22

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, tworzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. Oferta warsztatów grupowego poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą w tym przez sieć EURES. EURES mobilność młodość

Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą w tym przez sieć EURES. EURES mobilność młodość Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą w tym przez sieć EURES. EURES mobilność młodość Europejskie Służby Zatrudnienia EURES - jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Program doradztwa dla szkół ponadgimnazjalnych Program doradztwa dla szkół ponadgimnazjalnych L.p. DZIAŁ TEMATYCZNY/ OBSZAR TREŚCI KSZTAŁCENIA/ TEMAT CEL ODBIORCA EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI POSTAWY 1. Samoocena/ samopoznanie Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy Podstawy zarządzania II

Rynek pracy Podstawy zarządzania II Rynek pracy Podstawy zarządzania II dr Adrianna Jaskanis ajaskanis@wz.uw.edu.pl www.facebook.com/timowz Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 3 Rozwiązanie Jak się odnaleźć na rynku pracy? Co rozpoznanie swoich

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU INSTYTUT SOCJOLOGII

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU INSTYTUT SOCJOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU INSTYTUT SOCJOLOGII 3.7. Karta do portfolio 1 - Kwalifikacje i kompetencje (przygotowała - Marzanna Mazur - Witek) Jaka jest różnica między kwalifikacjami

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy Rynek pracy to miejsce, w którym spotykają się: -pracodawcy i -osoby poszukujące pracy Pracodawcy potrzebują osób, posiadających określone wykształcenie, zawód, doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty.

Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty. Zobacz, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie prezenty. Do wyboru jest: Konferencja branżowa dla profesjonalistów Wyzwania HR. Zaproszenie dla 2 osób* o wartości 500 zł netto. Spotkajmy się w Twoim regionie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Artykuł I. Aktywne metody poszukiwania pracy Sukces jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej Cię pracy zależy przede wszystkim od Twojej aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystasz,

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011 5-7.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 12.07 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 14.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny. W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym

List motywacyjny. W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym List motywacyjny Informacje ogólne List pokazuje motywację W liście motywacyjnym kandydat na pracownika wyjaśnia, dlaczego chciałby pracować na oferowanym stanowisku. Ponadto przekonuje pracodawcę, że

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia prasowe dość popularny sposób poszukiwania pracy. Szybko i łatwo można mieć dostęp do dużej ilości ofert pracy. Równocześnie trzeba się

Ogłoszenia prasowe dość popularny sposób poszukiwania pracy. Szybko i łatwo można mieć dostęp do dużej ilości ofert pracy. Równocześnie trzeba się INFORMACJE O METODACH I SPOSOBACH POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ, W TYM PRZEZ SIEĆ EURES AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY Sukces, jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej pracy, zależy przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent Podsumowanie projektu Pracujący absolwent O projekcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 "Wspieranie

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU Tytuł Forma Adresat Korzystaj z sieci komputer w poszukiwaniu pracy Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Seniorzy na rynku pracy

Seniorzy na rynku pracy Seniorzy na rynku pracy Wyniki badań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w latach 2016-2017 Marcin Średziński Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Gdańsk, dnia 15 stycznia 2018 r. Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

Chełm, 2014 rok. Bank programów

Chełm, 2014 rok. Bank programów Bank programów Podstawa prawna: 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem tel. 61/2829361, 61/2837075, 61/2837053, fax 61/2837075 wew. 38 www.pup.srem.pl; e-mail: doradca@pup.srem.pl BANK

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy. Miejsce spotkań sprzedawców i nabywców, gdzie dochodzi do transakcji zakupu i sprzedaży

Rynek pracy. Miejsce spotkań sprzedawców i nabywców, gdzie dochodzi do transakcji zakupu i sprzedaży Rynek pracy Miejsce spotkań sprzedawców i nabywców, gdzie dochodzi do transakcji zakupu i sprzedaży Co to jest rynek pracy? 1. Kto jest nabywcą? 2. Kto jest sprzedawcą? 3. Czy między sprzedawcami istnieje

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników

REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy. SELEKCJA jest procesem zbierania informacji o kandydatach na uczestników SPOSOBY REKRUTACJII II SELEKCJII KANDYDATÓW DO PRACY STOSOWANE PRZEZ PRACODAWCÓW REKRUTACJA to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem. SELEKCJA jest procesem zbierania

Bardziej szczegółowo

Sztuka dopasowania CV do oferty pracy. Jak sprawić by CV faktycznie odpowiadało na wymagania i oczekiwania pracodawcy?

Sztuka dopasowania CV do oferty pracy. Jak sprawić by CV faktycznie odpowiadało na wymagania i oczekiwania pracodawcy? Sztuka dopasowania CV do oferty pracy Jak sprawić by CV faktycznie odpowiadało na wymagania i oczekiwania pracodawcy? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen ofert jak analizować potrzeby pracodawców

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Warszawa, 19 maja 2010 2 Badanie ogólnopolskie O badaniu Współpraca Deloitte

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie wrzesień 2012 10-12.09 24-25.09 4-5.10 15.10 BUDOWANIE PROJEKTU ZAWODOWEGO (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 7.09 KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIE POSZUKIWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 44 im gen. Mariusza Zaruskiego nr 44 w Poznaniu Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów. Rok szkolny 2016/2017.

Gimnazjum nr 44 im gen. Mariusza Zaruskiego nr 44 w Poznaniu Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów. Rok szkolny 2016/2017. 1 Gimnazjum nr 44 im gen. Mariusza Zaruskiego nr 44 w Poznaniu Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów. Rok szkolny 2016/2017. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

METODY POSZUKIWANIA PRACY

METODY POSZUKIWANIA PRACY METODY POSZUKIWANIA PRACY W BRANśY KARTOGRAFICZNEJ Istnieje wiele sposobów poszukiwania pracy kaŝdy jest odpowiedni! Jakie metody poszukiwania pracy uznać naleŝy za najbardziej skuteczne? Nie ma na to

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie sierpień 2013 1.08 KOMPETENCJE I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE 10.00-14.00 8.08 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 13.08 PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie sierpień 2013 1.08 KOMPETENCJE I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE 10.00-14.00 8.08 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 12-14.08 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Metody poszukiwania pracy

Metody poszukiwania pracy Metody poszukiwania pracy Metod poszukiwania zatrudnienia jest wiele, osoby poszukujące pracy często jednak ograniczają się do jednej z nich, nie zdając sobie sprawy z ogółu możliwości. Dobra znajomość,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016

OFERTA REKLAMOWA. wrzesień 2016 OFERTA REKLAMOWA wrzesień 2016 PROFIL WYDAWCY to firma tworzona przez ludzi z pasją i wieloletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Celem firmy jest świadczenie najwyższej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny?

W jaki sposób skonstruować list motywacyjny? ZASADY PISANIA LISTU MOTYWACYJNEGO List motywacyjny tworzymy w celu opisania swojej motywacji do pracy na stanowisku, o które aplikujemy oraz uzupełnienia CV, czyli podania dodatkowych, bardziej szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie marzec 2013 7-8.03 11-12.03 ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH CECH UŁATWIAJĄCYCH ZDOBYCIE ZATRUDNIENIA (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 7.03 RADZENIE SOBIE ZE

Bardziej szczegółowo

HRcamp Warszawa, 12 maja 2010. Marcin Sieńczyk Grupa Pracuj

HRcamp Warszawa, 12 maja 2010. Marcin Sieńczyk Grupa Pracuj Poznaj erecruiter! HRcamp Warszawa, 12 maja 2010 Marcin Sieńczyk Grupa Pracuj Agenda 1. Wprowadzenie 2. Wystarczy dostęp do Internetu 3. Formularz aplikacyjny czy mail? 4. Publikacja w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów

Badanie losów zawodowych absolwentów Badanie losów zawodowych absolwentów 1. Płeć: Kobieta Mężczyzna 2. Ostatnio ukończony kierunek studiów: Wydział (lista do wyboru) Kierunek (lista do wyboru) Rok urodzenia: (lista do wyboru) 3. W ciągu

Bardziej szczegółowo

Handlowcu sprzedaj swoje kompetencje w CV

Handlowcu sprzedaj swoje kompetencje w CV 09.06.2015, Warszawa Handlowcu sprzedaj swoje kompetencje w CV Najczęściej poszukiwanymi przez firmy pracownikami są specjaliści handlu i sprzedaży. W I kwartale 2015 r. w serwisie Pracuj.pl pojawiło się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zatrudniania Pracowników przyjęty Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Perły Czarnej Nidy nr 2/2009 z dn. 14 stycznia 2009 r.

Regulamin Zatrudniania Pracowników przyjęty Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Perły Czarnej Nidy nr 2/2009 z dn. 14 stycznia 2009 r. Regulamin Zatrudniania Pracowników przyjęty Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Perły Czarnej Nidy nr 2/2009 z dn. 14 stycznia 2009 r. 1 Użyte sformułowania i skróty w Regulaminie Zatrudniania Pracowników oznaczają:

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

Dodatkowi kandydaci z Pracuj Select. Poznaj kandydatów z bazy Pracuj.pl

Dodatkowi kandydaci z Pracuj Select. Poznaj kandydatów z bazy Pracuj.pl Dodatkowi kandydaci z Pracuj Select Poznaj kandydatów z bazy Pracuj.pl Poznaj rekomendowanych kandydatów z bazy Pracuj.pl Zmiany na rynku pracy powodują, że polepsza się sytuacja kandydatów i coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości

Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Opis zasobu: Projekt,,Link do przyszłości Celem projektu Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób

Bardziej szczegółowo

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do

to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do to agencja specjalizująca się w kompleksowej obsłudze marek w mediach społecznościowych. Dzięki specjalistycznemu know-how, dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz silnemu wsparciu technologicznemu,

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Warsztaty dla bezrobotnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Suwałki 14.03.2007 Pisanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA

WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA 1 P R O S T E Z Ł O Ż O N E S T A Ł E Nieliczne Jednorodne Zasadniczo niezmienne w czasie Liczne Różnorodne Zasadniczo niezmienne w czasie Z M I E N N E Nieliczne Nie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Temat: Jak przygotować cv i list motywacyjny? Cel: Przybliżenie zasad konstruowania cv oraz listu motywacyjnego. Czas przeznaczony na warsztat: 45

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Droga do wymarzonej pracy w Niemczech. 3 NAJLEPSZE SPOSOBY ZNALEZIENIA PRACY W BRANŻY MEDYCZNEJ W NIEMCZECH.

Droga do wymarzonej pracy w Niemczech. 3 NAJLEPSZE SPOSOBY ZNALEZIENIA PRACY W BRANŻY MEDYCZNEJ W NIEMCZECH. Droga do wymarzonej pracy w Niemczech. 3 NAJLEPSZE SPOSOBY ZNALEZIENIA PRACY W BRANŻY MEDYCZNEJ W NIEMCZECH. Na niemieckim rynku pracy brakuje pielęgniarek Niemiecka branża medyczna stale poszukuje nowych

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY POLSKI ZWIĄZEK PIŁKARZY ROK ZAŁOŻENIA 1997 Członek FIFPro Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy JAK NAPISAĆ ŻYCIORYS ZAWODOWY PRZEWODNIK Drodzy Piłkarze, Poniżej przedstawiamy Wam, krótki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku z dnia 10 lutego 2006 r.

Zarządzenie nr 2. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku z dnia 10 lutego 2006 r. Zarządzenie nr 2 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW Rynek pracy powinien być polem porozumienia pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 4.05 METODY POSZUKIWANIA PRACY 5.05 PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO 9-13.05 ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH CECH

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Budowanie profilu zawodowego w Internecie.

Budowanie profilu zawodowego w Internecie. Budowanie profilu zawodowego w Internecie. 1 Termin profil zawodowy odnosi się do krótkiego opisu kandydata i określenia celu zawodowego w CV. Ale termin ten można też odnieść do sposobu przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Jak szukać ofert pracy przez Internet?

Jak szukać ofert pracy przez Internet? Jak szukać ofert pracy Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie Twój Salon Kosmetyczny na Twój doradca w internecie Czy prowadzisz już fanpage na Facebook Swojego salonu? TAK NIE Sprawdź na kolejnych slajdach czy wszystkie elementy są przez ciebie dobrze przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o badaniu CELE BADANIA

Informacja o badaniu CELE BADANIA Student a pracodawca Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Student a pracodawca, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017 Badanie - studenci

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Głogowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

I. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI

I. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk: dr Agnieszka Barczykowska Koordynator praktyk specjalności dzip: dr Monika Bartkowiak WYTYCZNE DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REALIZUJĄCYCH PRAKTYKĘ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy W ramach projektu pn.,,centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Młodych Niepełnosprawnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr umowy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. w Golczewie. z dnia 25 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. w Golczewie. z dnia 25 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie.

Bardziej szczegółowo

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation

Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation Artur Skiba, SAZ Przegląd sytuacji na rynku agencji zatrudnienia Overview of the market situation of employment situation 3rd International Recruitment Congress 2015 Od początku istnienia celem SAZ jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór

Bardziej szczegółowo