Budownictwo energooszczędne Definicja budynku energooszczędnego Wymagania prawne w zakresie standardu energetycznego budynków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budownictwo energooszczędne Definicja budynku energooszczędnego Wymagania prawne w zakresie standardu energetycznego budynków"

Transkrypt

1 Budownictwo energooszczędne Definicja budynku energooszczędnego Wymagania prawne w zakresie standardu energetycznego budynków Jerzy śurawski Audytor energetyczny Certified Energy Manager CEM DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA Wrocław ul. Pełczyńska 11,

2 Plan wystąpienia 1. Definicja budynku energooszczędnego. 2. Aktualne wymagania prawne 3. Projektowanie budynków energooszczędnych 4. Dyrektywa EPBD 5. Zasady certyfikacji 6. Elementy budynku mające wpływ na jakość energetyczną budynku 7. Przykładowe oceny energetyczne budynków 8. Oprogramowanie do analizy energetycznej budynków i audytów energetycznych

3

4 Rok budowy do 1974 r do 1982 r do 1991 r do 1998 r po 1998 r Wartości Współczynnik przenikania ciepła dla przegród budowlanych ściany dach stolarka 1,42 0,87 brak wymagań 1,16 0,7 brak wymagań 0,75 0,45 2,6 0,55 0,3 2,6 0,5 0,3 2,6-2,0 0,3 0,3 Powierzchania Kubatura Zapotrzebowanie na ciepło z tradycyjne z dachem skośnym , , , , ,3 EA EA[kWh/m2 rok] 379,2 331,76 264, , ,42 202,02 Ev Ev [kwh/m3 rok] 126,4 127,6 101,67 88,41 86,7 77,7 koszty ogrzewania zł/rok koszty ogrzewania zł/m2 m-c 5, ,4 3,4 3 Powierzchania Kubatura Zapotrzebowanie na ciepło budynki z dach płaski , , , , , ,64 EA EA[kWh/m2 rok] Ev Ev [kwh/m3 rok] 90,5 90,54 71,85 62,41 60,45 52,88 koszty ogrzewania [zł/rok] koszty ogrzewania [zł/m2 m-c] 4,1 3,5 2,8 2,4 2,4 2,1

5 1,6 1,4 Zamiany wymagań dla współczynnika przenikania ciepła U odpowiednio w latach 1,47 1,2 1,16 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,87 0,7 0,75 0,45 0,55 0,5 0,3 0,3 0,3 0 do 1974 do 1982 do 1991 do 1998 po 1998 ściany dach, stropodach

6 Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia Na Rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju Klasa energetyczna Budynek mieszkalny Wskaźnik E [kwh/m 2 rok] okres budowania A+ pasywny do 15 A niskoenergetyczny od 15 do 45 B energooszczędny 45 do 80 C średnioenergooszczędny 80 do 100 D średnioenergochłonny 100 do 150 od 1999 roku F wysoko energochłonny ponad 250 do 1982 roku

7 Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia Na Rzecz ZrównowaŜonego Rzowoju energooszczedny niskoenergetyczny pasywny Budynku budowane w latach Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA [kwh/m2rok]

8 O tym czy budynek moŝna zaliczyć do energooszczędnych decydują: 1. Architektura budynku: Usytuowanie budynku względem stron świata, rozmieszczenie pomieszczeń, geometria budynku, wielkość przegród przezroczystych 2. Rozwiązania konstrukcyjne przegród budowlanych 3. Izolacyjność przegród budowlanych: ścian, dachu, okien 4. Sposób w jaki jest realizowana wentylacja: czy jest naturalna czy mechaniczna z moŝliwością odzysku energii z usuwanego powietrza z budynku 5. Rodzaj i sprawność systemu grzewczego na c.o. i c.w.u.. WyróŜnić chciałby tu szczególnie rozwiązania o wysokiej sprawności wytwarzania i regulacji produkcją ciepła. 6. Ostatni element to system zarządzania budynkiem, który pozwala optymalnie sterować równieŝ produkcją energii czyniąc budynek inteligentnym

9 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

10 Wpływ kształtu na energochłonność budynków

11 ZaleŜność Wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA od A/V A V A/V EA Ev Typ domu jednorodzinnego [m2] [m3] [1/m] [kwh/m2r ok] [kwh/m3r ok] 1. Dom jednorodzinny budowany przed 1945 rokiem , Dom jednorodzinny budowany po 1945 rokiem , dom jednorodzinny z lat 70-tych , Dom jednorodzinny wybudowany "gierek" , Dom jednorodzinny nowoczesny wyb. po 2000 r , Dom jednorodzinny "pasywny" ,

12 Zalezność wskaźnika sezonowego zapotrzbowania w ciepło EA od charakterystyki geometrycznej budynku Wartość EA [kwh/m2rok] Budynki róŝnej geometrii - A/V gdzie 1 A-powierzchnia strat ciepła V-kubatura ogrzewana, przy tych samych wartościach U dla przegród budowlanych A/V=1,2 2 A/V=1,05 3 A/V=0,75 5 A/V=1,12 6 A/V=0,73

13 Zmiany EA w zalezności od A/V 160% 140% 148% 132% 137% 120% 100% 108% 116% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 1 A/V=1,2 2 A/V=1,05 3 A/V=0,75 4 A/V=0,85 5 A/V=1,12 6 A/V=0,73

14 Wpływ usytuowania budynku na energochłonność

15 Wpływ rozwiązań architektonicznych na wielkość zysków słonecznych

16 Praktyka projektowa i wykonawcza Jerzy śurawski audytor energetyczny CEM DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA Wrocław ul. Pełczyńska 11,

17 Praktyka projektowa 1. Badania dokumentacji projektowej wykonane przez Politechnikę Warszawską pod koniec lat 90-tych wykazały Ŝe projekty budowlane są obarczone wadami w zakresie fizyki budowli i energooszczędności. Do podstawowych braków i błędów zliczane : nie spełnienie minimalnych wymagań prawnych w zakresie izolacji termicznej ścian dachów U Uo Nie są uwzględniane wpływy mostków cieplnych Nie precyzyjnie podawane wymagania dla stolarki okiennej Brak poprawnej analizy skuteczności wentylacji nie spełnienie minimalnych wymagań wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło Eo E Brak analizy na wskaźnik E Ze względu na wadliwie określone parametry izolacyjne przegród budowlanych obliczenie wskaźnika E jest niepoprawne

18 Błędy w realizacji inwestycji Niestaranność wykonawcza Zamiana materiałów na tańsze o niewłaściwych parametrach izolacyjności termicznej Uproszczenie technologiczne Brak podstawowej wiedzy i umiejętności wykonawczej Oszczędności na realizacji inwestycji przez wprowadzanie rozwiązań tańszych, nie spełniających wymagań podstawowych w zakresie izolacji termicznej Brak naleŝytej kontroli procesu inwestycyjnego EFEKT: WYBUDOWANE BUDYNKI CHRAKTERYZUJĄ SIĘ NIśSZYMI NIś WARTOŚCI OBLICZENIOWE WSKAZNIAKAMI ENERGOCHŁONNOŚCI EKSPLOATACJI

19

20 Certyfikacja energetyczna ścian i dachu-propozycje

21 WPŁYW IZOLACJI ŚCIANY NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Typ budynku Evo EAo Q c.o.+ c.w.u. EA na c.o. i c.w.u. EV na c.o. i c.w.u. WZE klasa energ. Koszty ogrzewan ia Koszty produkcji c.w.u. udział kwh/m3a kwh/m2a [GJ] kwh/m2a kwh/m3a zł/m2 zł/m3 % normowe 33, ,5 73,54 1 D 1,57 14, ściany U=0,5 36, ,8 77,97 1,06 D 1,73 14,40 106,0 ściany U=0,3 33, ,2 73,40 1,00 D 1,56 14,40 99,8 ściany klasy C U=0,225 32, ,8 71,69 0,97 D 1,50 14,40 97,5 ściany klasy B U=0,175 31, ,9 70,53 0,96 D 1,46 14,40 95,9 ściana klasy A U=0,135 30, ,5 69,62 0,95 C 1,43 14,40 94,7

22 WPŁYW IZOLACJI DACHU NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Eo Efo Q c.o.+ c.w.u. EA na c.o. i c.w.u. EV na c.o. i c.w.u. Koszty ogrzewania Koszty produkcji c.w.u. Typ budynku WZE klasa kwh/m3 a kwh/m 2a [GJ] kwh/m 2a kwh/m 3a zł/m2 zł/m3 % normowe 33, ,0 77,63 1 D 1, dach 0,3 33,45 85, ,2 73,40 0,95 C 1,56 14,40 94,5 dach klasa C 0,225 32,33 82, ,5 71,95 0,93 C 1,51 14,40 92,7 dach klasa B 0,175 31,59 80, ,0 70,99 0,91 C 1,47 14,40 91,4 dach klasa A 0, , ,1 70,22 0,90 C 1,45 14,40 90,5

23 Okna, szyby i dodatkowe osłony przeciwsłoneczne Wpływ wyboru rozwiązań na podstawowe parametry izolacyjne okien

24 Wpływ podziału na izolacyjność termiczna okna

25 Współczynniki charakteryzujące izolacyjność okna Współczynnik U dla całego okna wyliczany ze wzoru: U U g A g U f A f g L A gdzie: A g pole powierzchni szyby A f pole powierzchni ramy L długość liniowego mostka A powierzchnia całego okna

26 Straty ciepła przez elementy okna [%] szyba rama mostek term.

27

28 Certyfikacja energetyczna okna wg British Fenestration Rating Council TR Współczynnik przenikania ciepła okna Uw [W/m2K] Klasa energetyczna okna Indeks energetyczny Energy Index BFRC Rating 0,8 5,1 F -208,378 0,7 2,6 E -58,9875 0,64 1,9 D -24,1535 0,64 1,7 C -10,4535 0,6 1,5 B -5,4975 0,55 1,3 B -2,7275 0,5 1 A 6,8925 0,45 0,8 A 9,6625

29 WPŁYW IZOLACJI OKIEN NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Typ budynku Eo kwh/m3 a Efo kwh/m 2a Q c.o.+ c.w.u. [GJ] EA na c.o. i c.w.u. kwh/m 2a EV na c.o. i c.w.u. kwh/m 3a WZE klasa energ. Koszty ogrzewania zł/m2 Koszty produkcji c.w.u. zł/m3 udział % normowe 33, ,5 73,54 1 D 1,57 14, okna 1,7 33,45 85, ,2 73,40 1,00 D 1,56 14,40 99,8 okna 1,5 32,06 81, ,6 71,60 0,97 D 1,50 14,40 97,4 okna 1,2 29,97 76, ,7 68,88 0,94 D 1,40 14,40 93,7 okna 0,9 27,89 71, ,8 66,18 0,90 D 1,30 14,40 90,0 okna 0,75 26,85 68, ,3 64,83 0,88 D 1,25 14,40 88,2

30 Wentylacja w termomodernizacji i remontach budynków DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA Wrocław ul. Pełczyńska 11, Jerzy śurawski

31 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej-wymagania W Polsce opierając się na kryterium komfortu wymaga się aby w pomieszczeniu przeznaczonego do stałego pobytu ludzi miały dopływ powietrza zewnętrznego wynoszący co najmniej: 20 m3/h dla kaŝdej osoby 30 m3/h dla kaŝdej osoby pomieszczeniu, w którym moŝna palić 15 m3/h dla dziecka 30 m3/h w pomieszczeniu klimatyzowanym oraz wentylowanym o nieotwieralnych oknach dla kaŝdej osoby 50 m3/h w pomieszczeniu klimatyzowanym oraz wentylowanym o nieotwieralnych oknach w przypadku palenia dla kaŝdej osoby W budynkach mieszkalnych niezaleŝnie od zastosowanego rodzaju wentylacji strumień powietrza wentylacyjnego określany jest na podstawie sumy strumieniu powietrza usuwanego który powinien wynosić: 70 m3/h w kuchni wyposaŝonej w kuchenkę gazową 50 m3/h w kuchni wyposaŝonej w kuchenkę elektryczną 50 m3/h w łazience 30 m3/h dla WC 15 m3/h dla pomieszczeń pomocniczych 30 m3/h w pomieszczeniach na wyŝszej kondygnacji w domu lub mieszkaniu wielopoziomowym Zwyczajowo jednak przyjmuje się, Ŝe w pomieszczeniach mieszkalnych np. pokojach wymagania spełnione są przy 1 wym./h.

32 WPŁYW IZOLACJI DACHU NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Typ budynku Eo kwh/m3a Efo kwh/m2a EA na c.o. i c.w.u. kwh/m2 a EV na c.o. i c.w.u. kwh/m3a WZE klasa energ. Koszty ogrzewania zł/m2 Koszty produkcji c.w.u. zł/m3 wpływ % normowe 33, ,5 73,54 1 D 1,57 14, wentylacja 3 93,99 239,7 387,6 151,99 2,07 G 4,39 14,40 206,7 wentylacja 2 63,72 162,5 287,4 112,69 1,53 F 2,97 14,40 153,2 wentylacja 1 33,45 85,3 187,2 73,40 1,00 D 1,56 14,40 99,8 wentylacja 0,7 24,37 62,1 157,1 61,61 0,84 D 1,14 14,40 83,8 wentylacja 0,5 18,31 46,7 137,1 53,75 0,73 C 0,85 14,40 73,1 wentylacja 0,2 9,23 23,5 107,0 41,96 0,57 C 0,43 14,40 57,1

33 Wykorzystanie energii słonecznej : Do produkcji c.o. Do produkcji c.w.u.

34

35 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

36

37 Przykład nowoczesnej architektury słonecznej

38 Architektura słonecznarozwiązanie dachu i fasady

39 Dachy słoneczne

40 Dach słoneczny schemat działania

41 Dach słoneczny w realizacji

42 Dach słoneczny w realizacji

43 DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA Uwzględnienie pochodzenia energii Energia elektryczna Energia z paliw kopalnych Energia z biomasy Energia ze słońca Jerzy śurawski Audytor energetyczny Certified Energy Manager CEM Wrocław ul. Pełczyńska 11,

44 wpływ na ocenę 3,00 2,86 2,50 2,00 1,50 1,20 1,00 0,69 0,50 0,00 0,00 energia elektryczna biomasa energia słoneczna inne

45 Wpływ sposobu ogrzewania na WZE 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 dom wpływ sprawności piec kaf. piec węgl. kocioł gaz. kocioł kond. kocioł el. pompa ciepła biomasa

46 WPŁYW SPRAWNOŚCI SYSTEMU C.O. NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Typ budynku Eo Efo Qh sprawność c.o. sprawność c.w.u. Q c.o.+ c.w.u. EA na c.o. i c.w.u. EV na c.o. i c.w. u. kwh/m3a kwh/m2 a [GJ] [%] [%] [GJ] kwh/m2a kwh/m3 a normowe 33, ,3 77% 54% ,0 77,63 pompa ciepła 33, ,8 394% 315% ,5 35,88 biomasa 33, ,8 66% 53% ,8 43,06 Kondensacyjny 33, ,8 83% 64% ,7 68,90 olej 33, ,8 77% 62% ,2 73,40 en elektryczna 33, ,8 88% 70% ,8 161,48

47 WPŁYW SPRAWNOŚCI SYSTEMU C.O. NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Typ budynku Eo kwh/m3 a sprawno ść c.o. [%] sprawno ść c.w.u. [%] EA na c.o. i c.w.u. kwh/m 2a EV na c.o. i c.w.u. kwh/m 3a WZE klasa Koszty ogrzewania zł/m2 Koszty produkcji c.w.u. zł/m3 % wpływ Zmni ejsze nie % normowe 33,56 77% 54% 198,0 77,63 1 D 1,57 16, pompa ciepła 33,45 394% 315% 91,5 35,88 0,46 C 0,71 6,59 46,2 53,8 biomasa 33,45 66% 53% 109,8 43,06 0,55 C 1,75 16,18 55,5 44,5 Kondensacyjny 33,45 83% 64% 175,7 68,90 0,89 D 1,45 13,77 88,7 11,3 olej 33,45 77% 62% 187,2 73,40 0,95 D 2,16 19,92 94,5 5,5 Eneneria elektryczna 33,45 88% 70% 411,8 161,4 2,08 G 3,22 29,

48 Przykłady certyfikacji energetycznej budynków 1. Osiedle domów wielorodzinnych-wrocław Bielany 2. Osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej-jelenia Góra 3. Osiedle domów jednorodzinnych - bliźniak - Wrocław Ozorzyce 4. Dom pasywny Wrocław Komorowice 5. Budynek wielorodzinny w zabudowie plombowej 6. Osiedle wielorodzinne we Wrocławiu DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA Wrocław ul. Pełczyńska 11,

49 Osiedle Bielany-Wysoka Tabela 1 Zestawienie wyników obliczeń współczynników przenikania ciepła U Typ przegrody Ściana 1 Ściana 2 Ściana 3 Więźba dachowa Dach płaski Podłoga na gruncie strefa I Podłoga na gruncie strefa II Okna i drzwi balkonowe Drzwi wejściowe Współczynnik przenikania ciepła U [W/m 2 K] O,483 0,516 0,406 0,315 0,375 0,35 0,32 1,9 2,2 Wartości graniczne Umax [W/m 2 K] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 2,6 2,6 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło: EV=49,46 kwh/m3 rok EV0 33,2 kwh/m3 o 49% większa

50 Wartości współczynnika przenikania ciepła U gwarantujące klasę D budynku Lp. Typ przegrody Współczynnik przenikania ciepła U [W/m 2 K] Wartości graniczne Umax [W/m 2 K] 1 Ściana 1 O,278 0,3 2 Ściana 2 0,347 0,3 3 Ściana 3 0,267 0,3 4 Więźba dachowa 0,22 0,3 5 Dach płaski 0,26 0,3 6 Podłoga na gruncie strefa I 0,35 0,6 7 Podłoga na gruncie strefa II 0,32 0,6 8 Okna i drzwi balkonowe 1,40 2,6 9 Drzwi wejściowe 1,8 2,6 EV=32,15 kwh/m3 EV0 = 33,2 kwh/m3

51 Osiedle Bielany - Wysoka Ze względu na certyfikację energetyczną budynku developer został zmuszony do zmniejszenia ich energochłonności

52 Ozorzyce Opis rozwiązań ujętych w pierwotnej koncepcji projekcie budowlanym Dane liczbowe dotyczące budynku powierzchnia całkowita budynku (Pc) 205,00 m2 powierzchnia zabudowy (Pz) 146,60 m2 powierzchnia netto (Pn) 193,50 m2 powierzchnia uŝytkowa (Pu) 177,12 m2 kubatura budynku (V) 897,00 m3 Osiedle składa się z 14 domów w zabudowie bliźniaczej

53 Korekta izolacyjności przegród budowlanych Typ przegrody Ściana 1 Ściana 2-drewniana Okna Drzwi wejściowe i garaŝowe Dach płaski Więźba dachowa Podłoga na gruncie strefa I Podłoga na gruncie strefa II Strop nad przejściem Współczynnik U [W/m 2 K] stan projektowany O,386 0,48 1,5 1,5 0,291 0,33 0,111 0,108 0,368 Współczynnik U [W/m 2 K] po zmianach 0,294 0,3 1,15 1,4 0,202 0,28 0,154 0,154 0,283

54 ZaleŜność klasy energetycznej budynku od pochodzenia energii Typ budynku Wc.o. W c.w.u. WZE klasa energ. WZE=1 wymagania prawne 1,00 1,00 1 D Zaprojektowany budynek klasą D 1,00 1,00 0,80 D Budynek projektowany po korekcie izolacji termicznej z kotłownią gazową 1,00 1,00 0,64 C Budynek projektowany po korekcie izolacji termicznej z kotłownią na biomasę 0,50 0,50 0,36 B Budynek projektowany po korekcie izolacji termicznej z kotłownią na biomasę oraz kolektorami słonecznym 0,50 50% energii na c.w.u. W=0,50 Dla słońca w=0 0,33 B

55 Komorowice Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,

56 Typy przegród Uo [W/m 2K] U [W/m 2K] projekt Uo [W/m 2K] klasa przegrody U 1 -klasa bud. D [W/m2K] klasa przegrody U 2 -klasa bud. C [W/m2K] klasa przegrody Sz A 0,256 0,128 0,384 E 0,268 D 0,214 C Sz H 0,308 0,032 0,340 E 0,297 D 0,197 C Sz F 0,400 0,400 E 0,346 E 0,300 D Sz E 0,275 0,124 0,399 E 0,330 E 0,270 D Sz T' 0,420 0,420 E 0,296 D 0,227 C Sz F' 0,475 0,475 E 0,375 E 0,321 E Sz L 0,380 0,380 E 0,368 E 0,312 E Stolarka 1,300 1,300 B 1,300 B 1,300 B Stropodach 0,284 0,050 0,334 E 0,275 D 0,199 B Tarasy 0,293 0,293 D 0,252 D 0,205 C strop nad przejazdem 0,220 0,070 0,290 D 0,201 B 0,201 C Podłoga na gruncie I 0,400 0,400 C 0,377 C 0,240 B Podłoga na gruncie II 0,326 0,326 C 0,306 C 0,306 C

57 Typ budynku Powierzchnia ogrzewana Eo Efo sprawno ść c.o. ref. sprawnoś ć c.w.u. Q EA na c.o. i c.w.u. EV na c.o. i c.w.u. WZE klasa ener g. [m2] kwh/m2a [%] [%] [GJ] kwh/m2a kwh/ m3a WZE=1 wymagania prawne 849,34 37, ,77 0,84 579, 189,4 70,13 1 D Budynek po korektach materiałowych klasa D 849,34 35, ,85 0,87 520, 170,3 63,04 0,90 D Budynek klasy C: 849,34 30,88 83,4 0,85 0,87 478, 156,5 57,96 0,83 C Budynek klasy B: 849, ,8 0,85 0,87 314, 102,8 38,07 0,54 B

58 Drzwi Komorowice - dom pasywny Typ przegrody Ściana Dach Dach 2 Okna + okiennice Okna połaciowe Podłoga na gruncie strefa 1 Podłoga na gruncie strefa 2 Budynek klasy A Wartości U w projekcie [W/m2K] 0,09 0,1 0,073 0,7-0,8 0,8 0,8 0,10 0,1 EA =14,92 kwh/m2 a 15 kwh/m2 a Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło 12,8 GJ/rok Straty ciepła 36,7 GJ/rok Zyski ciepła 26,6 GJ/rok Moc cieplna 3,4 kw

59 Osiedle Wrocław-Kiełczów 6-budynków 246 mieszkań klasy energetycznej B

60 Ocena rozwiązań na etapie koncepcji Stwierdzono: 1. Przegrody wymagają przeprojektowania 2. EV=42,22 kwh/m3 rok EV0 33,56 kwh/m3 3. Zaprojektowany podział przegród przezroczystych niekorzystny 4. Powierzchnia otworów okiennych jest za duŝa, 5. Obliczeniowe koszty ogrzewania na c.o. 1,74 zł/m2 m-c 6. Obliczeniowe koszty ciepłej wody 15 zł/m3 7. Zapotrzebowanie na moc cieplną na c.o. 110 kw 8. Zapotrzebowanie na moc cieplną na c.w.u. 80 kw 9. MOC kotłowni 150 kw 10. Konstrukcja ocieplenia dachu wymaga zlikwidowania mostków cieplnych 11. Konstrukcja ścian wymaga likwidacji mostków cieplnych i zapewnieniu właściwej izolacji termicznej budynku

61 Ustalono z projektantem: zmianę rozwiązań połączeń płyty balkonowej z murem zmianę połoŝenie okien względem izolacji termicznej ściany zwiększono grubość ocieplenia, na podstawie wykonanej optymalizacji izolacji termicznej ściany z uwzględnieniem wpływu mostków termicznych wykonanie optymalizacji izolacji termicznej dachu, okien, stropu nad nie ogrzewaną piwnicą. Weryfikacja powierzchni okien i ich podziału Weryfikacji materiałów termoizolacyjnych Weryfikacja przyjętych rolet Zastosowanie osłon przeciwsłonecznych poprawiających warunki klimatyczne latem

62

63 Tabela 2 Wartości optymalne współczynników przenikania ciepła U dla przegród: Typ przegrody Ściana i podcienie Dach taras Strop nad piwnicą Okna i drzwi Współczynnik przenikania ciepła U przed zmianami [W/m2K]] O,456 0,35 0,408 1,45 Współczynnik przenikania ciepła U po zmianach [W/m2K] 0,16 0,15 0,19 0,95 przed zmianami EV=42,22 kwh/m3 rok EV0 33,56 kwh/m3 po zmianachev=21,46 kwh/m3 rok EV0 33,56 kwh/m3.

64 ZałoŜenia dla produkcji c.o. i c.w.u. 1. Przyjęto ogrzewanie za pomocą kotła kondensacyjnego gazowego o sprawności wytwarzania średniorocznej 95% wraz z automatyką sterującą c.o. i c.w.u. wraz z kolektorami słonecznymi spełniając załoŝenia: Produkcja c.o. i c.w.u. z kotła gazowego Produkcja wspomagająca za pomocą kolektorów słonecznych próŝniowych Produkcja c kolektorów w priorytecie minimum na c.w.u. 55% zapotrzebowania na ciepło na c.w.u. w skali roku NadwyŜki ciepła z kolektorów zapewnia ciepło na c.o. na poziomie 10% zapotrzebowania na ciepła dla c.o.

65

66 Analizowany budynek charakteryzuje się znacznie obniŝonym wskaźnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło Budynek wzorcowy Ewzorcowe= 90,3 [kwh/m2rok] Dla budynku po poprawkach E A = 57,9 [kwh/m2rok]

67 Podsumowanie wyników Warianty koszty produkcji c.o. Koszty produkcji c.w.u. koszty produkcji c.o. za 10 lat koszty produkcji c.w.u. za 10 lat STANDARD DEVELOPERSKI Budynek ze ścianami jednowarstwowymi - MINIMUM PRAWNE 1, ,5 38,9 Budynek ze ścianami wielowarstwowymi- MINIMUM PRAWNE 1, ,9 38,9 PodwyŜszona izolacja termiczna przegród zewnętrznych - klasa C 0,84 14,93 2,1 38,7 PodwyŜszona izolacja termiczna przegród zewnętrznych - klasa C, SOLARY na c.w.u. (50%) 0,84 7,47 2,1 19,4 Osiedle Skowronkowe Wzgórza 0,78 6,79 1,9 17,4

68

69 Wniosek końcowy Na podstawie przeprowadzonych pilotaŝowych badań jakości energetycznej budynków mieszkalnych budowanych aktualnie przez developerów moŝemy potwierdzić, Ŝe jest to bardzo dobra metoda wspierania rozwoju energooszczędnego budownictwa przez stworzenie warunków rynkowych wynikających z obowiązku certyfikacji energetycznej budynków i mieszkań Certyfikacja energetyczna budynków spowoduje zróŝnicowanie wartości rynkowej istniejących budynków i będzie motorem napędowym dla termomodernizacji budynku w celu poprawy jakości energetycznej

70 Dziękuję za uwagę Jerzy śurawski Audytor energetyczny Certified Energy Manager CEM DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA Wrocław ul. Pełczyńska 11,

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Wentylacja Współczynnik strat ciepła na wentylację należy obliczać ze wzoru: H ve ve = ρ a c a Σ

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne Optymalizacja rozwiąza zań energooszczędnych, a oszczędno dności eksploatacyjne Bartosz PrzysięŜny Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan prezentacji 1. W którą stronę idzie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska Anna Woroszyńska Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków 2010/31/UE CEL: zmniejszenie energochłonności mieszkalnictwa i obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach

Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach Mostki cieplne wpływ mostków na izolacyjność ścian w budynkach 2 SCHÖCK ISOKORB NOŚNY ELEMENT TERMOIZOLACYJNY KXT50-CV35-H200 l eq = 0,119 [W/m*K] Pręt sił poprzecznych stal nierdzewna λ = 15 W/(m*K) Pręt

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Krzysztof Szymański Wrocław, 27.10.2016 r. Audyt energetyczny: określa optymalne parametry techniczne ulepszeń termomodernizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Energia pomocnicza Energia pierwotna

Energia pomocnicza Energia pierwotna Energia pomocnicza Energia pierwotna Łukasz Rajek Bielsko Biała 25.09.2015r. www.fewe.pl office@fewe.pl l.rajek@fewe.pl Od energii użytkowej do pierwotnej Energia końcowa Energia pierwotna Energia użytkowa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków, budownictwo pasywne a certyfikacja

Termomodernizacja budynków, budownictwo pasywne a certyfikacja Seminarium: ZrównowaŜone planowanie energetyczne w gminach Termomodernizacja budynków, budownictwo pasywne a certyfikacja Jerzy śurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 4.11.2011. mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków w Polsce Optymalizacja standardu energetycznego budynków w projektowaniu Badania termowizyjne w diagnostyce cieplnej budynków Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

COLORE budynek energooszczędny

COLORE budynek energooszczędny Analiza zużycia energii cieplnej budynku COLOE przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu na tle budynku referencyjnego (wg WT 2008) Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Prawo Budowlane (Dz.U. nr 191 z 18.10.2007,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&917

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&917 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&917 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC

Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne. dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Wpływ zmian Warunków Technicznych 2017 i 2021 na budynki jednorodzinne dr inż. Piotr Jadwiszczak Politechnika Wrocławska, PORT PC Tendencje rynkowe a nowe Warunki Techniczne 2017 W 2015 ru 30% nowobudowanych

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny 00-000

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&952 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW 2010-07-13

Bardziej szczegółowo

Zasoby a Perspektywy

Zasoby a Perspektywy PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO Dr hab. Inż. Jan Danielewicz, prof. PWr Dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Zasoby a Perspektywy Regulacje prawne w zakresie ochrony cieplnej Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&738

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&738 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&738 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2011 pierwszy raz w historii polskiego sądownictwa z powodu wadliwie sporządzonej charakterystyki energetycznej budynku sąd uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA STOLARKI BUDOWLANEJ Założenia do oceny w oparciu o energię użytkową Ocena energetyczna stolarki budowlanej w różnych krajach dotyczy energii użytkowej EU Bilans dla stolarki w budynkach

Bardziej szczegółowo

Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji

Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji Webinar, Efektywna Polska, 24 sierpnia 2017 Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji Szymon Firląg Buildings Performance Institute Europe Plan prezentacji Geneza, wyniki ankiety Metodyka

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna budynków w Polsce stano obecny i perspektywy rozwoju

Efektywność energetyczna budynków w Polsce stano obecny i perspektywy rozwoju Efektywność energetyczna budynków w Polsce stano obecny i perspektywy rozwoju Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska jurek@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER 2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X

Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań. Dział X Załącznik do pisma z dnia 2 listopada 2012 r. Ekspercka propozycja zmiany Działu X oraz Załącznika nr 2, uwzględniająca wariantowość proponowanych rozwiązań Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu...

Oznaczenie budynku lub części budynku... Miejscowość...Ulica i nr domu... Załącznik nr 1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku /zgodnie z 329 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&989

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&989 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&989 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

1. Poprawienie izolacyjności cieplnej przegród otaczających kubaturę ogrzewaną budynku

1. Poprawienie izolacyjności cieplnej przegród otaczających kubaturę ogrzewaną budynku 1. Poprawienie izolacyjności cieplnej przegród otaczających kubaturę ogrzewaną budynku 1. 2 Wymiana okien okien połaciowych drzwi balkonowych drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych na lepsze (czyli o

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

do 70 kwh/m 2 rok do 40 kwh/m 2 rok

do 70 kwh/m 2 rok do 40 kwh/m 2 rok Nasza oferta: Arkada Domy Energooszczędne oferuje budowę domów: Energooszczędnych o E A do 70 kwh/m 2 rok Niskoenergetycznych o E A do 40 kwh/m 2 rok Pasywnych o E A do 15 kwh/m 2 rok Domy budowane wg

Bardziej szczegółowo

Technologie na rzecz ograniczania zanieczyszczeń powietrza

Technologie na rzecz ograniczania zanieczyszczeń powietrza Technologie na rzecz ograniczania zanieczyszczeń powietrza Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską

Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską Wprowadzenie w dyskusję Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999 roku w zakresie oszczędzania energii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOBRA TERMOMODERNIZACJA W PRAKTYCE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZAKRES I OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ANALIZA UWARUNKOWAŃ I OGRANICZEŃ autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Małgosia Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Gazów Cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia mib.gov.pl i kierunek dalszych Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Prawo krajowe Prawo europejskie Krajowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr

Bardziej szczegółowo

Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie

Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie Głos developera w kontekście budownictwa efektywnego energetycznie firma założona w 1995 roku do 2010 roku przekazano Klientom 14 889 mieszkań, głównie w segmencie popularnym działalność skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych Prezentacja audiowizualna opracowana w ramach projektu Nowy Ekspert realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii Projektowanie budynków niskoenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD 3. PR P Z R E Z G E R G O R D O Y D TRÓ R J Ó W J A W RS R T S WO W W O E

PRZYKŁAD 3. PR P Z R E Z G E R G O R D O Y D TRÓ R J Ó W J A W RS R T S WO W W O E PRZYKŁAD 3. PRZEGRODY TRÓJWARSTWOWE PRZEGRODY PRZEŹROCZYSTE Certyfikacja energetyczna stolarki budowlanej 1. Nowoczesne szyby 2. Energooszczędne przegrody przeźroczyste 3. Stolarka podsumowanie Między

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&717 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1053 L

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1053 L Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1053 L zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

budownictwo niskoenergetyczne

budownictwo niskoenergetyczne budownictwo niskoenergetyczne lata 80-te XX w. Dania, Szwecja niskoenergetyczny standard budynków nowych znaczne grubości termoizolacji minimalizowanie mostków termicznych szczelność powietrzna budynków

Bardziej szczegółowo

Etykietowanie energetyczne - okna pionowe, geometria cz. 2 Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Etykietowanie energetyczne - okna pionowe, geometria cz. 2 Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Etykietowanie energetyczne - okna pionowe, geometria cz. 2 Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Etykietowanie energetyczne wyrobów obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie życia.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany Prezentacja IV Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez projekt budowlany 25 marca 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do weryfikacji: projekt budowlany (po wydaniu pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Św.Anny 2 działka nr 294/6 47-100 Sucha Gmina Strzelce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Ocena Energetyczna Budynku

Ocena Energetyczna Budynku Ocena Energetyczna Budynku Aspekty formalno-prawne Jerzy Żurawski e-mai: jurek@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, 51-180 Wrocław ul. Pełczyńska 11, www.cieplej.pl Część 1. Nowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Marek Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo