DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013"

Transkrypt

1

2 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji Informacja Zarządu Historia zakładu System zarządzania Informacja o prowadzonej działalności Podstawowe procesy produkcyjne przebiegające w fabryce Źródła powstawania emisji oraz odpadów w wraz ze wskaźnikami Kotłownia Emisja pyłów i gazów z pozostałych źródeł emisji Źródła oraz ilości powstania odpadów Emisja hałasu Zużycie mediów i materiałów Woda, ścieki bytowe i wody opadowe Energia elektryczna Zużycie ciepła Zużycie materiałów do produkcji Wskaźnik bioróżnorodności Aspekty środowiskowe bezpośrednie i pośrednie Wymagania prawne i inne Cele i zadania środowiskowe Dane teleadresowe

3 CEL I ZAKRES DEKLARACJI - 3 -

4 1. Cel i zakres deklaracji Niniejsza deklaracja charakteryzuje działalność PONAR Wadowice S.A w zakresie ochrony środowiska za okres od do Celem niniejszej deklaracji środowiskowej jest przedstawienie zainteresowanym informacji o oddziaływaniu na środowisko, o efektach zarządzania ochroną środowiska oraz prezentacja osiąganych efektów w zakresie ciągłego doskonalenia tego zarządzania. Deklaracja przedstawia charakterystykę działalności najważniejszych działań proekologicznych. oraz opis Deklaracja opisuje oddziaływanie na środowisko naturalne, przedstawia aktualne wskaźniki działalności firmy oraz określa cele i zadania środowiskowe - 4 -

5 INFORMACJA ZARZĄDU - 5 -

6 1.1. Informacja Zarządu Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu naszą kolejną deklarację środowiskową zawierającą wszystkie informacje o wpływie na środowisko naturalne oraz podejmowanych działaniach zmierzających do maksymalnego obniżenia negatywnych skutków naszej działalności. Od początku powstania firmy pod nazwą, tj r. podejmujemy działania inwestycyjne i modernizacyjne, mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu spółki na środowisko naturalne. Działania inwestycyjne i modernizacyjne podejmowane przez Zarząd gwarantują wymierne efekty ekologiczne ale również, każdy pracownik spółki ma pełną świadomość, że jest ważnym ogniwem w działalności proekologicznej spółki i ma wpływ na kształtowanie wizerunku swojego zakładu w zakresie ochrony środowiska. Planując kolejne inwestycje mające wpływ na ochronę środowiska, robimy to z myślą o mieszkańcach naszego miasta i regionu. Zarząd Marian Chrzanowski Wiceprezes Zarządu Marek Warzecha Prezes Zarządu - 6 -

7 HISTORIA ZAKŁADU - 7 -

8 2. Historia zakładu 40-lat historii drogą do nowoczesności Historia zakładu produkcyjnego w Wadowicach - specjalizującego się w produktach hydrauliki siłowej - sięga 1965 roku, kiedy to decyzją ówczesnego Ministra Przemysłu Ciężkiego, w centrum Wadowic utworzono nieduży Zakład Doświadczalny Instytutu Obróbki Skrawaniem pod nazwą Wadios. W zakładzie tym uruchomiono produkcję prototypowych, precyzyjnych przyrządów i narzędzi skrawających. W 1967 roku rozpoczęła się produkcja aparatów hydrauliki siłowej dla odbiorców polskiego przemysłu obrabiarkowego. Zakład rozwijał się dynamicznie, głównie dzięki kompetentnemu personelowi; zwiększono także moce produkcyjne. Wyznacznikiem rozwoju fabryki było włączenie zakładu do Kombinatu Obrabiarek do Części Korpusowych PONAR-KOMO w Pruszkowie. Wtedy pojawiła się nazwa Zakład Elementów Obrabiarkowych, a pod koniec 1972 roku wybudowano siedzibę przy ulicy Wojska Polskiego. Kolejnym ważnym wydarzeniem był zakup licencji od europejskiego lidera w branży hydraulicznej - firmy Rexroth, co dało początek okresowi szybkiego wdrożenia w Wadowicach produkcji hydrauliki siłowej na światowym poziomie. Lata to okres dynamicznego wzrostu potrzeb polskiego sektora producentów obrabiarek i maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, a tym samym ogromny popyt na nowoczesną hydraulikę licencyjną. Przełożyło się to na dynamiczny rozwój fabryki, głównie poprzez inwestycje i modernizację technologii

9 Rok 1980 przyniósł kolejne przełomowe wydarzenia, gdyż ówczesny Zarząd popierany przez załogę podjął decyzję o usamodzielnieniu się zakładu. W wyniku zarządzenia wydanego przez Ministra Przemysłu Maszynowego, ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Wtryskarek PONAR-ŻYWIEC wydzielono znajdujący się w Wadowicach Zakład numer 3 tego przedsiębiorstwa. Tak oto 1 stycznia 1981 roku powstało odrębne przedsiębiorstwo państwowe Fabryka Elementów Obrabiarkowych PONAR-WADOWICE. 1 października 1992 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Fabryki Elementów Obrabiarkowych PONAR-WADOWICE, powstała Spółka - Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR-WADOWICE S.A. Poszukując metody prywatyzacji odpowiedniej dla FEH PONAR-WADOWICE S.A. Zarząd w 1994 r. wystąpił o włączenie do Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Decyzją Rady Ministrów Spółka została przyjęta do PPP, 60% akcji Spółki wniesiono do Narodowego Funduszu Inwestycyjnego (33% akcji otrzymał fundusz wiodący NFI-14; 27% pozostałe NFI), Skarb Państwa otrzymał 25%, natomiast pracownicy 15% akcji Spółki. Na początku 1997 r. Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością, przyjmując za model normę ISO Audyt certyfikujący został przeprowadzony we wrześniu 1998 r. W oparciu o pozytywny wynik procesu certyfikacji, Spółka otrzymała decyzją Bureau Veritas w Londynie Certyfikat Systemu Jakości wg normy ISO lutego 2002 r. Spółka otrzymała od jednostki certyfikującej Bureau Veritas Quality International (BVQI) CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI w zakresie projektowania, produkcji i serwisu pomp hydraulicznych, aparatów sterowania hydraulicznego, cylindrów i zasilaczy hydraulicznych

10 Ponar Wadowice S.A. (w dacie podpisania umowy: Wadowickie Centrum Hydrauliki S.A.) z siedzibą w Wadowicach (regon ) na podstawie umowy z dnia r. nabyło zorganizowaną część przedsiębiorstwa od Ponar S.A. (dawnej: Ponar Wadowice S.A., a następnie KCI S.A., regon ) z siedzibą w Krakowie. Na podstawie w/wponar Wadowice S.A. nabyło zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą: środki trwałe tj. grunty w użytkowaniu wieczystym, budynki i- budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, pozostałe środki trwałe; wartości niematerialne i prawne, w tym słowno-graficzny znak towarowy "PONAR-WADOWICE"; niezakończone prace rozwojowe; zapasy magazynowe (w tym: materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary); inne wyposażenie znajdujące się na terenie nieruchomości Spółki w Wadowicach. Ponadto przedmiotem umowy było również przejęcie praw i obowiązków wynikających z umów związanych z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

11 SYSTEM ZARZĄDZANIA

12 3. System zarządzania. W dniu uzyskał recertyfikację na zgodność z normą ISO 9001:2008. W dniu roku została wprowadzona polityka środowiskowa, która stanowiła pierwszy krok do wdrożenia ISO 14001:2004 oraz EMAS

13 Polityka środowiskowa została przekazana do wiadomości wszystkim pracownikom spółki, na każdym szczeblu zarządzania oraz podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie internetowej oraz w niniejszej deklaracji. Obecnie obowiązuje wydanie polityki z dnia roku. Od firma posiada zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z normami ISO 9001 i ISO

14 Firma Ponar Wadowice S.A. po pozytywnej weryfikacji/walidacji deklaracji środowiskowej w dniu roku uzyskała certyfikat Europejskiego Systemu Ekozarzadzania i Audytu EMAS zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia r w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w Europejskim Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS. Zgodność z EMAS została potwierdzona również w 2013 roku poprzez weryfikacje i walidację deklaracji środowiskowej. System zarządzania w zakresie ochrony środowiska w Ponar Wadowice pozwala na: identyfikację wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska w odniesieniu do działalności firmy, wykonywanie okresowej oceny zgodności z wymaganiami prawnymi, prowadzenie procesów produkcyjnych z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne, prowadzenie szkoleń wewnętrznych, których celem jest podnoszenie świadomości środowiskowej pracowników, planowanie i prowadzenie audytów wewnętrznych, identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych, odpowiednie reagowanie na ewentualne awarie środowiskowe. Wszelkie wytyczne, dające możliwość realizacji powyższych punktów zostały zawarte w Księdze Jakości, procedurach oraz instrukcjach. Dokumenty te zostały opublikowane w formie elektronicznej na dysku wspólnym, do którego pracownicy firmy mają ciągły dostęp. W ramach systemu zarządzania, firma Ponar Wadowice wyznaczyła sobie także szereg ambitnych celów środowiskowych i dokłada wszelkich starań w ich realizację, co przedstawiamy również w niniejszym opracowaniu. Nad całością prac, polegających na realizacji założeń i ciągłym doskonaleniu systemu zarządzania w Ponar Wadowice czuwa powołany przez Zarząd spółki Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskiem i EMAS. Jego zadaniem jest koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie działań wynikających z systemu zarządzania. W ramach wspomagania i doskonalenia funkcjonowania systemu powołano również zespół środowiskowy, tj. grupę osób, która uczestniczy w płynnym przełożeniu wymagań normy ISO i rozporządzenia EMAS na praktyczne działania w firmie

15 INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKATY

16 4. Informacja o prowadzonej działalności Firma Ponar Wadowice S.A. jest producentem hydrauliki siłowej, osprzętu sterowania układów i napędów hydraulicznych oraz kompletnych układów sterowania hydraulicznego. To jest: pomp łopatkowych rozdzielaczy, zaworów zwrotnych, ciśnieniowych, regulujących przepływ, przekaźników ciśnienia, hydrauliki nabojowej, elementów osprzętu pomocniczego, cylindrów hydraulicznych. Jesteśmy liderem na krajowym rynku hydrauliki siłowej. Spółka eksportuje również swoje wyroby do krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowo-Wschodniej, a także na Daleki i Bliski Wschód. Produkty naszej firmy znajdują się we wszystkich sektorach gospodarki. stale dąży do podwyższania jakości i niezawodności wszystkich produkowanych wyrobów czego dowodem jest udokumentowany, wdrożony oraz stale monitorowany System Zarządzania według norm ISO 9001, ISO oraz rozporządzenia EMAS

17 PODSTAWOWE PROCESY PRODUKCYJNE PRZEBIEGAJĄCE CERTYFIKATY W FABRYCE CERTYFIKATY

18 5. Podstawowe procesy produkcyjne przebiegające w fabryce. Podstawowe procesy produkcyjne, przebiegające w fabryce: obróbka skrawaniem stali i żeliwa w różnych gatunkach obróbka metali kolorowych obróbka cieplna i cieplno-chemiczna obróbka lakiernicza gotowych elementów i wyrobów montaż produktów i urządzeń hydraulicznych Wyżej wymienione procesy technologiczne przebiegają wydziałach produkcyjnych: w następujących Wydział obróbki skrawaniem (produkcja) Dział montażu układów hydraulicznych Dział montażu wyrobów Pakowalnia Hartownia, Czerniownia, Lakiernia

19 Ponadto w Spółce prowadzone są procesy pomocnicze w następujących działach: Dział obsługi produkcji Narzędziownia Dział krótkich serii Dział kontroli jakości Gospodarka magazynowa Procesy produkcyjne w zakresie obróbki skrawaniem wymienione powyżej są realizowane na wysokiej klasy obrabiarkach CNC firm MORI SEIKI ; KOVOSVIT MAS ; STUDER; WALTER i innych. Obrabiarki te odznaczają się wysoką precyzją obróbki oraz niską energochłonnością. Posiadają wbudowane systemy odzysku mgły olejowej powstałej procesie produkcji (MISTBLASTER)

20 ŹRÓDŁA POWSTAWANIA EMISJI ORAZ ODPADÓW W CERTYFIKATY PONAR WADOWICE S.A. WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI CERTYFIKATY

21 6. Źródła powstawania emisji oraz odpadów w PONAR Wadowice S.A. wraz ze wskaźnikami. Źródłami emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza są głównie procesy: obróbki skrawaniem, szlifowania, spawania, cięcia palnikiem, mycia, obróbki cieplnej, nakładania powłok malarskich i galwanicznych oraz przygotowanie ciepła (spalanie węgla w kotłowni) Kotłownia Do ogrzewania zakładu wykorzystywana jest własna kotłownia wyposażona w 3 kotły wodne typu WCO-80 o mocy cieplnej 1,1 MW każdy (tab. nr 1). Tabela 1 - Parametry kotłów Parametr Jednostka Kocioł WCO-80 nominalna wydajność cieplna MW 1,1 moc cieplna brutto MW t 1,57 sprawność % 70 zużycie opału maksymalnie kg/h 246,0 nadmiar powietrza - 1,8 temperatura spalin K 453 objętość spalin wilgotnych m 3 u /h 2813 m 3 /h 4668 prędkość spalin m/s 2,58 objętość spalin suchych przy zawartości 6% O 2 m u 3 /h

22 Kotłownia wytwarza ciepło do ogrzewania zakładu i ciepłej wody użytkowej. W w/w kotłach spalany jest miał węglowy IIA o sortymencie 23/19/05. Zwrócić należy uwagę na niską zawartość siarki w węglu co skutkuje niską jej emisją do atmosfery. W celu podtrzymywania pełnej sprawności kotłów są one regularnie remontowane i utrzymywane w pełnej dyspozycji. Kotły, tak jak i wszystkie urządzenia ciśnieniowe w fabryce, są pod stałym dozorem UDT. Została przeprowadzona ocena efektywności energetycznej kotłów grzewczych. Mamy pełną świadomość że użytkowane przez nas kotły są urządzeniami o niskiej sprawności energetycznej, dlatego w latach nastąpi głęboka modernizacja systemu ogrzewania fabryki. Gotowa jest już dokumentacja projektowa oraz trwają rozmowy z wykonawcami. Na instalacji wyciągowej kotłowni zainstalowane są baterie cyklonów pozwalające na wychwytywanie cząstek stałych z emitowanych do powietrza spalin. Emisja z kotłowni Jednostka Wd. decyzji WSR /33/ Maj 2012 Marzec 2013 Grudzień 2013 pył mg/m NO 2 mg/m SO 2 mg/m Tabela 2. Wyniki pomiarów emisji z kotłowni dla I kotła WCO-80 w porównaniu do wartości dopuszczalnych

23 Stężenie zanieczyzszczeń [mg/m3] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z kotłowni w latach Limit Emisja SO2 Emisja pyłu Emisja NO2 Emisja NO2 Emisja pyłu Emisja SO2 Emisję zanieczyszczeń do powietrza z kotłowni zakładowej stanowią głównie dwutlenek siarki, pył, oraz tlenki azotu. Emisja zanieczyszczeń została podana na podstawie pomiarów wykonanych przez akredytowane laboratorium. Po analizie uzyskanych wyników pomiarów nie zidentyfikowano przekroczeń stężeń emisyjnych pyłowych i gazowych na zainstalowanych w Ponar Wadowice emitorach w odniesieniu do podanych w decyzji limitów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż pomiary dają jedynie wynik chwilowy. Dlatego po analizie czasu pracy poszczególnych emitorów, i zidentyfikowaniu przekroczeń ładunków rocznych, zdecydowaliśmy się wystąpić o zmianę dotychczasowej (z roku 2010) Decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, która zakładała mniejsze obciążenie (czas pracy) emitorów, niż to ma miejsce przy obecnym poziomie produkcji. W rezultacie w dniu r. uzyskaliśmy zmianę Decyzji, która pozwoli na dotrzymanie limitów

24 [kg/ mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Emisja z kotłowni zakładowej na przełomie lat utrzymuje się na podobnym poziomie mimo tego, że w roku 2012 mieliśmy do czynienia z wydłużeniem sezonu grzewczego, który był spowodowany długą i mroźną zimą. Pomiary emisji zanieczyszczeń dla kotłowni w latach wykonane były w oparciu o pracę jednego kotła natomiast w roku 2013 dla dwóch kotłów dlatego emisja zanieczyszczeń NO 2, SO 2 oraz pyłu jest znacznie większa w stosunku do lat poprzednich. Wykres nr 2. Wskaźnik emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w r. w [kg/mln Euro] ,78520,24 742,39 553,86 410,96 300,19 270, ,47 Pył NO2 SO2 Pył 0 SO NO2 [Kg] Obliczenia, zostały wykonane na podstawie zużycia paliwa z uwzględnieniem wskaźników unosu substancji zanieczyszczających powstających przy energetycznym spalaniu węgla kamiennego, dla kotłów poniżej 5 MW. [mln Euro] - Wielkość produkcji została określona na podstawie przychodów ze sprzedaży wyrażonej w mln Euro. Ponar Wadowice S.A. w obecnej formie istnieje od 27 kwietnia Wartości wyrażone w Euro w poszczególnych miesiącach różnią się od siebie. Jest to związane z różnym kursem Euro w poszczególnych miesiącach, co zostało pokazane w poniższej tabeli (Tab. 3). Wykres nr 3. Emisja CO2 w latach wyrażona w kg

25 , , ,7 1805,1 Emisja CO Emisja CO 2 pochodzi ze spalania węgla w kotłowni, dlatego w dużej mierze uzależniona jest od długości i intensywności okresu grzewczego. Warto dodać, że nasza Firma podjęła działania zmierzające do przejścia na ogrzewanie gazowe, co zaowocuje zmniejszeniem emisji CO 2. Ze względu na brak przypadków awarii (rozszczelnień) klimatyzatorów, nie zanotowano emisji CO 2 z tego źródła

26 Tab.3. Przychody brutto ze sprzedaży produktów w latach w Euro wg średnioważonego kursu liczonego za poszczególne miesiące M-ąc Wartość w PLN Kurs Euro Wartość w Euro Wartość w PLN Kurs Euro Wartość w Euro Wartość w PLN Kurs Euro Wartość w Euro Wartość w PLN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kurs Euro Wart. w Euro Suma Rok Wielkość produkcji (w mln Euro) , , , , Emisja pyłów i gazów z pozostałych źródeł emisji. Pozostałe źródła emisji pyłowych i gazowych mają mniej istotny wpływ na całkowitą wielkość emisji do powietrza (wyk. nr 4). Emisja pyłów pochodzi głównie ze szlifierek, natomiast zanieczyszczenia gazowe pochodzą głównie z lakierni, pieca hartowniczego, wanien hartowniczych oraz z pozostałych źródeł. Do znaczących źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery należy lakiernia. W lakierni nanoszone są powłoki lakiernicze metodą natryskową w specjalnych kabinach lakierniczych. W celu ograniczenia emisji pochodzących z lakierni, zastosowano szereg barier filtracyjnych począwszy od filtrów labiryntowych typu ANDREAE poprzez filtry włókninowe typu Paint Stop w fazie wstępnej do filtracji fazy dokładnej gdzie zastosowano filtry z węglem aktywnym typu C1150/450.Do ogrzewania kabin lakierniczych zastosowano centrale nawiewno-grzewcze zasilane gazem propan techniczny, zastępując ogrzewanie lakierni z kotłowni węglowej

27 [kg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wyniki przeprowadzonych pomiarów wskazują, że emisja z kabin lakierniczych to głównie ksylen. Stężenia pozostałych zanieczyszczeń były poza zakresem oznaczalności metody analitycznej. Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące emisji z pozostałych źródeł, obliczone z czasu pracy źródeł emisji. Wykres nr 4. Emisja gazów i pyłów z pozostałych źródeł emisji w latach , ,88 566,8 480,32 440, ,12 448, ,93 330,275 92,25 121,47 184,86 176,43 102,16 130,88 223,32 4, ,69 14,8 136,6 79,8 12, , Udział DKS w emisji pyłów Pyły NO2 Węglowodory alifatyczne Węglowodory aromatyczne Alkohole alifatyczne Aldehydy alifatyczne Obliczenia, zostały wykonane na podstawie wskaźników wynikających z decyzji WSR /33/10, oraz godzin pracy poszczególnych źródeł emisji Wzrost emisji pyłów do powietrza w roku 2012 był spowodowany uruchomieniem działu krótkich serii. Nowouruchomiony dział posiada na wyposażeniu szlifierki-ostrzałki i wykonuje zadania związane z zabezpieczeniem narzędzi do produkcji. Uruchomienie ostrzalni spowodowało wzrost emisji pyłów do powietrza W roku 2013 emisja zanieczyszczeń gazowych utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do lat poprzednich. Różnicę zauważyć można jedynie w emisji pyłów, która

28 [kg/mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A zmalała w stosunku do roku Powodem zmniejszenia emisji było mniejsze obciążanie pracy na dziale krótkich serii. Wykres nr 5. Wskaźnik emisji pyłów i gazów z pozostałych źródeł emisji w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach r , ,11 72, ,67 21,768 25,33 10,85 16,52 15,65 8,65 14,93 0,55 12,55 1, ,81 35,43 10,34 12,07 1, ,03 30,22 20,43 12,5 1, pyły NO2 Węglowodory alifatyczne Węglowodory aromatyczne Aldehydy alifatyczne Alkohole alifatyczne 6.3.Źródła oraz ilości powstania odpadów. W wyniku prowadzonego procesu produkcji w PONAR WADOWICE S.A. powstają odpady poprodukcyjne i około produkcyjne. W spółce wytwarzane są odpady niebezpieczne oraz Odpady ogółem jednostka inne niż niebezpieczne (Wykres nr 6,7,8,9). W tabeli nr 4 i towarzyszących jej wykresach pokazano całkowitą ilość wytworzonych odpadów z wyszczególnieniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne stanowią średnio % całości. Odpady inne niż niebezpieczne około %

29 Odpady niebezpieczne Mg/rok % 40, , , , Odpady inne niż Mg/rok % 368, , , ,5 80 niebezpieczne Tabela nr 4. Zestawienie ilości wytwarzanych odpadów w latach W roku 2013 obserwujemy znaczny spadek ilości wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne. Wynika to z wdrożenia nowych zasad realizacji inwestycji remontowobudowlanych na terenie naszej firmy, tj. wprowadzono do umów klauzulę, wskazującą wykonawcę robót jako właściciela wytworzonych odpadów. Natomiast niewielki wzrost ilości odpadów niebezpiecznych wynika głównie z wzrostu zużycia czyściwa (zastosowanie mat chłonnych) i prac porządkowych na malarni. Wykres nr 6. Odpady ogółem 2010 r. 368,8 40,6 Odpady niebezpieczne Odpady inne niż niebezpieczne Wykres nr 7. Odpady ogółem 2011 r. 521,1 54,086 1.Odpady niebezpieczne 2. Odpady inne niż niebezpieczne Wykres nr 8. Odpady ogółem 2012 r. 408,6 70,929 Odpady niebezpieczne odpady inne niż niebezpieczne

30 Wykres nr 9. Odpady ogółem 2013 r. 284,5 72,541 Odpady niebezpieczne odpady inne niż niebezpieczne prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami w oparciu o wydaną przez Starostę Wadowickiego Decyzję na wytwarzanie odpadów oraz Ustaw i Rozporządzeń regulujących sposób postępowania z odpadami ich ewidencji, składowaniu i sposobach unieszkodliwiania. W wyniku przeprowadzonych zmian własnościowych, w dniu , wydaną dla Ponar S.A., decyzja SOŚ-76440/63/2004 straciła moc obowiązującą wobec Wniosek o wydanie nowego pozwolenia skutkował decyzją WSR-76440/108/2010. Informujemy, że w tym okresie działalność Ponar Wadowice S.A. w zakresie profilu produkcji jaki miejsca wytwarzania odpadów nie uległa zmianie. Istotnym odpadem wynikającym z procesu produkcji stanowi złom stalowy odzyskiwany w postaci wiórów. Podobnie odzyskuje się odpady metali kolorowych. Złom składowany jest do kontenera podstawionego przeróbki w hucie (wyk. nr 10,11,12). przez odbiorcę przekazywany do Wykres nr 10. Odpady o kodzie Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

31 [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Limit- stara decyzja SOŚ-76440/63/2004 Limit - nowa decyzja WSR-76440/108/2010 Wykres nr 11. Odpady o kodzie Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów ,3 77,6 59,2 14, Limit - stara decyzja SOŚ-76440/63/2004 Limit - limit nowa decyzja WSR-76440/108/

32 [Mg/ mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 12. Odpady o kodzie Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych ,1 4 6, Limit- stara decyzja SOŚ-76440/63/2004 Limit - nowa decyzja- WSR-76440/108/2010 Wykres nr 13. Wskaźnik wytworzenia odpadów złomu w stosunku do przychodów ze sprzedaży wyrażonej w mln EURO w roku ,25 31, , ,

33 Tabela nr 5. Wskaźnik zużycia odpadów złomu w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach: Nazwa odpadu Odpady złomu Kody odpadów Ilość odpadów [Mg] Przychody ze sprzedaży produktów [mln Euro] Wskaźnik [Mg/mln Euro] ,4 367,6 297,3 217,6 7,35 11,81 12,65 10,93 33,25 31,13 23,50 19,91 Wykres nr 14. Odpady o kodzie * Czyściwo zaolejone w latach

34 [Mg] [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A , , , , Limit- stara decyzja Limit - nowa decyzja Limit- stara decyzja Limit - nowa decyzja Zwiększona ilość wytwarzanych odpadów o kodzie * w latach 2012 i 2013 związana była ze zmianą sposobu neutralizacji wycieków poprzez zastosowanie specjalnych sorbentów, mat chłonnych oraz węży sorpcyjnych w parku maszynowym. Wykres nr 15. Odpad o kodzie * Odpadowe emulsje i szlamy z obróbki metali niezawierające chlorowców w latach , , Limit- stara decyzja Limit - nowa decyzja Limit- stara decyzja Limit - nowa decyzja

35 [Mg] [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 16. Odpad o kodzie * Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające chlorowców w latach ,2 4 2,32 3,275 3, Limit - stara decyzja Limit - nowa decyzja Limit - stara decyzja Limit - nowa decyzja Zwiększona ilość wytwarzanych odpadów o kodzie * w roku 2012 była spowodowana wymianą oleju w piecu hartowniczym PEKAT oraz wymianą oleju w parku maszynowym. Wykres nr 17. Odpad o kodzie * Opakowania niebezpieczne w latach , ,5 1, , ,175 0, Limit - stara decyzja 0 Limit - nowa decyzja Limit - stara decyzja Limit - nowa decyzja

36 [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Zwiększona ilość wytwarzanych odpadów o kodzie * w roku 2012 związana była z czyszczeniem magazynu z opakowań - beczek po oleju przepracowanym nie nadających się do powtórnego użycia oraz wymianą wyposażenia stanowisk roboczych na hali produkcyjnej. Wykres nr 18. Odpad o kodzie * Baterie i akumulatory ołowiowe w latach , , ,5 1 0,5 0,5 0, , Limit- stara decyzja Limit- nowa decyzja Limit- stara decyzja Limit- nowa decyzja

37 Kod odpadu * * Nazwa odpadu Jednostka Wartość w decyzji WSR /108/ rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok Czyściwo zaolejone Mg/rok 10 0,680 2,482 7,859 9,349 Olej przepracowany Mg/rok 12 2,320 3,275 5,2 3, * Opakowania niebezpieczne Mg/rok 2 0 0,175 1,126 0, * * * * * Zużyta emulsja Mg/rok 90 36, ,2 Baterie i akumulatory ołowiowe Mg/rok 3 0, ,05 0 Odpady farb i lakierów Mg/rok 5 0 0,044 0,162 0,365 Zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty Mg/rok 3 0,503 0,063 0,391 0,07 Mg/rok 3 0 1,222 2,141 1,635 Tabela nr 6. Zestawienie ilości głównych odpadów niebezpiecznych w latach 2010, 2011i 2012 r. W latach wielkość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych utrzymuje się na podobnym poziomie. Wyjątek stanowią odpady czyściwa zaolejonego, emulsji oraz opakowań niebezpiecznych. Zwiększona ilość czyściwa zaolejonego związana jest z wymianami podestów gumowych przy stanowiskach pracy. Największy udział wytworzonych odpadów niebezpiecznych w latach , stanowi zużyta emulsja oraz czyściwo zaolejone (Wyk. nr 14). Odpad ten powstaje w wyniku wymiany chłodziwa w maszynach

38 [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wzrost zużycia emulsji (cieczy chłodzącej) związany był z istotnym wzrostem produkcji. Zauważyć można również wzrost ilości przepracowanych olejów mineralnych w 2012 r. Wiąże się to z wymianą oleju w parku maszynowym oraz wymianą oleju w piecu hartowniczym (wyk. nr 15). W roku 2013 dalszy wzrost wytworzenia odpadu czyściwa zaolejonego spowodowany jest ciągłym podnoszeniem świadomości pracowników o konieczności usuwania wszelkich wycieków na bieżąco oraz zastosowaniem do tego celu mat chłonnych. W roku 2013 miały również miejsce prace porządkowe na malarni, co skutkowało wzrostem ilości odpadów farb i lakierów. Te działania są przyczyną niewielkiego wzrostu ilości odpadów niebezpiecznych w stosunku do roku Wykres nr 19. Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w roku r. z podziałem na rodzaje , , Limit * * * * * * * * * * * * * * * *

39 [Mg/mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Wykres nr 20. Wskaźnik wytworzenia odpadów niebezpiecznych w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w latach ,64 6 5,52 5,61 5 4, Odpady niebezpieczne Tabela nr 7. Wskaźnik wytworzenia odpadów niebezpiecznych w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w latach: Nazwa odpadu Odpady niebezpieczn e ,6 Ilość odpadów [Mg] , , ,54 1 Przychody ze sprzedaży produktów [mln Euro] , , , , Wskaźnik ,52 4,58 5,61 6,64 Ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne jest zdecydowanie wyższa niż niebezpiecznych (Wyk. nr 9). Największy udział w wytworzonych odpadach innych niż niebezpieczne stanowi żużel paleniskowy. Wykres nr 21. Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wytworzona w latach r

40 [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Tabela nr 8. Zestawienie wytworzenia odpadów innych niż niebezpieczne w latach Kod odpad u Nazwa odpadu Jednostka Wartość w decyzji WSR /108/ rok 2011 rok 2012 rok Żużel z kotłowni Mg/rok , Odpady z toczenia i piłowania żelaza 2013 rok Mg/rok ,0 286, ,1 Cząstki i pyły żelaza Mg/rok 200 9,3 77,6 59,2 14,5 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych Zużyte materiały szlifierskie Mg/rok 50 3,1 3,97 6,1 5 Mg/rok 5 0 0,5 0,4 0,

41 [Mg/ mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Opakowania z drewna Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Elementy usunięte ze zużytych urządzeń Mg/rok 2 0 1,0 0,7 1,55 Mg/rok 5 0 0,6 2,4 3,61 Mg/rok ,2 0,716 Mg/rok 4 0,4 0,1 0,5 0,1148 Zużyte opony Mg/rok ,2 0 Szkło Mg/rok ,6 12,5 0, Inne nie wymienione odpady Mg/rok ,4 0,065 W roku 2011 zostało wprowadzona segregacja odpadów komunalnych. Z odpadów tych została wyselekcjonowana makulatura. Wprowadzono zmianę w decyzji na wytwarzanie odpadów przezdołożenie kodu odpadu , czyli opakowania z papieru i tektury. Segregacja makulatury spowodowała znaczący spadek wytwarzania odpadów komunalnych. Ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne w roku 2012 porównywalna byłaz rokiem poprzednim. W roku 2013 obserwujemy znaczny spadek ilości wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne. Wynika to z wdrożenia nowych zasad realizacji inwestycji remontowobudowlanych na terenie naszej firmy, tj. wprowadzono do umów klauzulę, wskazującą wykonawcę robót jako właściciela wytworzonych odpadów. Ponadto zainwestowano w węgiel o lepszych parametrach spalania, co pozwoliło na znaczną redukcję ilości żużla. Wykres nr 22. Wskaźnik wytworzenia odpadów innych niż niebezpieczne w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w latach ,17 44, ,3 30 ul. Wojska Polskiego ,03 odpady inne niż niebezpieczne 10

42 Tabela nr 9. Wskaźnik wytworzenia odpadów innych niż niebezpieczne w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w latach Nazwa odpadu Odpady inne niż niebezpieczn e Ilość odpadów [Mg] , 4 521, 1 408, 6 284, 5 Przychody ze sprzedaży produktów[euro] Wskaźnik [Mg/mln Euro] ,35 11,8 1 12,6 5 10,9 3 50,1 7 44,1 1 32,3 0 26,0 3 Selekcja i magazynowanie odpadów jest ściśle monitorowana przez pracowników Działu Obsługi Produkcji. Wyznaczone i opisane są miejsca ich składowania zgodnie z decyzją na wytwarzanie odpadów. Newralgiczne punkty gdzie istnieje prawdopodobieństwo awarii ekologicznej zabezpieczone środkami do likwidacji skażeń. Wszystkie odpady przekazywane są firmom posiadającym stosowne pozwolenia na transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Prowadzona jest wymagana prawem dokumentacja ewidencyjna odpadów oraz karty przekazania odpadów z nadanym numerem ewidencyjnym, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

43 EMISJA HAŁASU

44 7. Emisja hałasu. Zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami emisji hałasu z zakładu stwierdzono, że emisja ta nie przekracza dopuszczalnego poziomu, tj. 55 db(a) w porze dnia oraz 45dB(A) w porze nocnej (tab. nr 10). Tabela nr 10. Wyniki pomiarów hałasu w latach Rok Punkty pomiarowe Wysokość punktu pomiarowego nad poziomem terenu H[m] Poziom dźwięku - Pora nocna [db(a)] Poziom dźwięku - Pora dnia [db(a)] Dopuszczalny poziom w porze nocnej [db(a)] Dopuszczalny poziom w porze dnia [db(a)] P ,2 48,8 P ,6 42,8 P ,5 51,6 P ,8 44,

45 ZUŻYCIE MEDIÓW I MATERIAŁÓW

46 [m 3 /mln Euro] [m 3 ] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Zużycie mediów i materiałów. 8.1 Woda, ścieki bytowe i wody opadowe Wykres nr 23. Zużycie wody i ścieków bytowych w latach woda ścieki Wykres nr 24. Wskaźnik zużycia wody i ilości ścieków w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w latach , , ,41 713,89 662,77 652,17 551,14 537,42 woda ścieki

47 Woda do celów konsumpcyjnych i komunalnych dostarczana jest do spółki przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast woda do celów technologicznych użytkowana jest w obiegu zamkniętym. Zbiornik wody chłodniczej o pojemności 200m 3 jest jednocześnie zbiornikiem do celów p. poż. Z terenu zakładu odprowadzane są ścieki bytowe do miejskiej sieci kanalizacji komunalnej zarządzanej przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach. Ścieki te są oczyszczane w miejskiej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Wody opadowe z terenów fabryki są odprowadzane do rowu melioracyjnego poprzez zamontowane w studzience filtry absorpcyjne wychwytujące substancje ropopochodne z dróg i placów. Jakość odprowadzanych wód opadowych jest badana przez niezależne laboratorium akredytowane zgodnie z zapisami w Decyzji Pozwolenie wodno-prawne. Tabela nr 11. Pomiary wielkości zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych w 2011, 2012 i 2013 roku. Dopuszczalne wielkości Wynik LP Rodzaj zanieczyszczenia Jednostka w Decyzji WSR /99/10/11 1 węglowodory ropopochodne mg/l 15 0,267 0,247 <0,22 2 zawiesina ogólna mg/l ,55 11,8 <3,0 Wyniki uzyskane w wyniku pomiarów nie przekraczają dopuszczalnych wielkości w Decyzji WSR-62230/99/10/11 z dnia roku. Firma przeprowadza dwa razy do roku przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających. Eksploatacja ta jest zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających a czynności z nią związane są odnotowywane w zeszycie eksploatacji. Ilość zużytej wody w 2011 roku zmalała w stosunku do roku Trend spadkowy zużycia wody obserwujemy również w roku Spadek zużycia wody jest wynikiem przeprowadzonych remontów sieci wodociągowej likwidujących niekontrolowane wycieki, oraz przeprowadzenie szkoleń wśród załogi, w zakresie racjonalnego jej użytkowania. Dużą rolę w obniżeniu ilości zużytej wody do celów konsumpcyjnych w roku 2013 odegrały szkolenia edukacyjne dla pracowników, które dotyczyły poszanowania dla zasobów naturalnych. Ponadto w wyniku przeprowadzonych napraw sieci wodociągowej

48 [MWh/mln Euro] [MWh] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A zmniejszyła się ilość awarii, a co za tym idzie straty wynikłe z niekontrolowanego wypływu wody do gruntu zostały ograniczone do minimum. Ilość wytworzonych ścieków bytowych jest rozliczana na podstawie zużycia wody. Ilość ścieków jest różna od poboru wody, ponieważ niewielka część pobranej wody jest wykorzystywana do celów technologicznych tj. do przygotowywania roztworu emulsji chłodzącej detale podczas ich obróbki skrawaniem. Skutkiem tego, ta część wody nie jest wprowadzana do kanalizacji, lecz wchodzi w skład odpadu emulsji (120109*). 8.2 Energia elektryczna Wykres nr 25. Zużycie energii elektrycznej w roku na podstawie danych z faktur VAT , , , , , , , , ,000 Energia elektryczna 1 000, ,000 0, Wykres nr 26. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów w roku , , , , , , , , ,000 PONAR Wadowice 100,000 S.A. 50,

49 Energia elektryczna dostarczana jest do fabryki na podstawie umowy z TAURON S.A. Zużycie energii eklektycznej w roku 2011 uległo zwiększeniu w stosunku do roku Wzrost wynikał ze zdecydowanego wzrostu produkcji po zmianach właścicielskich spółki. W roku 2011 uruchomiona została również III zmiana. Wzrost zużycia energii był adekwatny do wzrostu produkcji. W roku 2012 wdrożono część działań mających na celu obniżenie zużycia energii bez wpływu na spadek produkcji. Do tych działań należały: wymiana naświetli dachowych co pozwoliło na lepsze doświetlenie hali produkcyjnej oraz zwiększenie termoizolacji dachu na 1/3 jego powierzchni. Realizacja tego projektu pozwoliła zdecydowanie obniżyć zużycie energii elektrycznej. Rok 2013 jest kontynuacją działań mających na celu obniżenie zużycia energii eklektycznej. Zrealizowane zostało działanie polegające na modernizacji oświetlenia hali montażu poprzez wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne oraz sterowanie oświetleniem poprzez czujniki światła

50 [GJ] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Zużycie ciepła Wykres nr 27. Zużycie ciepła w roku wg danych obliczonych na podstawie zużycia węgla Ciepło Wykres nr 28. Wskaźnik zużycia ciepła w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach

51 [GJ/mln Euro] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A , ,00 876,73 961, ,29 800,00 788,93 600,00 Ciepło 400,00 200,00 0, W roku 2010 niska produkcja ciepła ukazuje trudną sytuację właścicielską firmy. W tym okresie zakład przygotowywany był do zmiany właściciela dlatego środki na ogrzewanie były przeznaczane w minimalnym zakresie. Rok 2011 charakteryzuje się dynamicznym wzrostem produkcji po przejęciu firmy przez nowych właścicieli. Produkcja ciepła wraca do wysokości właściwej dla norm obowiązujących w pomieszczeniach produkcyjnych i biurach. Wzrost nakładów na produkcję ciepła kształtuję się w granicach 40%. Spadek produkcji ciepła w roku 2012 wiąże się z podjętymi w przez Zarząd działaniami w zakresie termomodernizacji hali produkcyjnej i budynków biurowych. Nastąpił znaczy spadek zużycia węgla na cele grzewcze. Termomodernizacja polegała na wymianie naświetli w dachu hali produkcyjnej oraz wymiany okien w budynku biurowym i socjalnym. Wzrost produkcji ciepła w roku 2013 jest następstwem wydłużonego okresu grzewczego oraz zwiększonymi potrzebami zakładowej malarni, realizującej procesy malowania i suszenia detali. Wymienione procesy wymagają utrzymania określonej temperatury nawet poza okresem grzewczym. W kolejnych latach produkcja ciepła zostanie znacznie ograniczona. Wykonana zostanie termomodernizacja ścian hali produkcyjnej co pozwoli zmniejszyć ilość potrzebnego do jej ogrzania ciepła o ok. 30%. Projektowana jest również zmiana sposobu ogrzewania hali po termomodernizacji

52 Hala ogrzewana będzie nagrzewnicami na gaz ziemny, co w znacznym stopniu ograniczy również emisję CO2 do atmosfery

53 [GJ/mln Euro] [GJ] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A Łączną ilość energii wykorzystywanej w Ponar Wadowice, tj. sumę energii elektrycznej oraz wyprodukowanego ciepła wyrażoną w GJ przedstawiono na poniższym wykresie. Wykres nr 29. Łączny bilans energii elektrycznej i cieplnej wyrażony w GJ za lata Energia elektryczna Energia cieplna Wykres nr 30. Wskaźnik zużycia energii w stosunku do przychodów ze sprzedaży w latach , , , , , , , ,00 Energia (elektryczna + cieplna) 500,00 0, W latach obserwujemy systematyczny spadek ogólnego zużycia energii wiąże się to z ciągłymi pracami inwestycyjnymi, prowadzącymi do termicznego uszczelnienia

54 [Mg/mln Euro] [Mg] DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A budynku hali. Dzięki temu możliwe jest znaczne ograniczenie stosowania elektrycznych dogrzewaczy pomieszczeń. 8.4 Zużycie materiałów do produkcji. Wykres nr 31. Zużycie materiałów do obróbki w roku stal żeliwo metale kolorowe 2013 Wykres nr 32. Wskaźnik zużycia materiałów do obróbki w stosunku do przychodów ze sprzedaży w roku ,00 40,00 41,17 35,00 30,00 25,00 20, ,00 10,00 5,00 0,00 10,06 1,83 stal żeliwo metale kolorowe Z uwagi na fakt, iż charakter prowadzonych w Ponar Wadowice procesów produkcyjnych obejmuje w szczególności obróbkę skrawaniem metali, przyjęliśmy nowy wskaźnik obrazujący ilość zużytych w danym roku materiałów. Materiały te zostały podzielone na 3 rodzaje: stal, żeliwo oraz metale kolorowe. Przy czym grupa żeliw obejmuje również odlewy żeliwne, a w grupie metali kolorowych większość stanowi aluminium

55 WSKAŹNIK BIORÓŻNORODNOŚCI

56 9. Wskaźnik bioróżnorodności. Wykres nr 33. Powierzchnia całego zakładu, terenów zabudowanych oraz terenów zielonych powierzchnia zakładu tereny zabudowane tereny zielone Wykres nr 34. Wskaźnik bioróżnorodności w latach roku. Tytuł wykresu , ,9 3769, , , , , ,6 1695,06 powierzchnia zakładu tereny zabudowane tereny zielone