KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych"

Transkrypt

1 KAIZEN College Uczmy się od najlepszych

2 Szanowni Państwo! KAIZEN Oddajemy w Państwa ręce folder poświęcony cyklowi seminariów dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących wartość dla przedsiębiorstwa. Jak pokazuje praktyka, wdrożenie metod KAIZEN i rozpoczęcie procesu ciągłego doskonalenia przynosi wymierne efekty. Optymalizacja przypływu materiałów, skrócenie cyklów wytwórczych, minimalizacja zapasów, efektywniejsza praca, optymalne wykorzystanie zasobów, większe zadowolenie Klientów i pracowników to tylko część rezultatów, które w konsekwencji trwale zmieniają kulturę przedsiębiorstwa i podnoszą jego konkurencyjność. Aby móc osiągnąć takie efekty niezbędni są kompetentni menedżerowie. Właśnie dlatego powstał KAIZEN College program szkoleniowy skierowany dla praktyków i prowadzony przez praktyków. Nasi konsultanci dzieląc się wiedzą, dzielą się również swoim doświadczeniem poprzez ćwiczenia oparte o rzeczywiste, biznesowe przykłady, narzędzia oraz studia przypadków. Program całego cyklu dopełniają prezentacje zaproszonych menedżerów lean i KAIZEN z firm partnerskich oraz wizyty w jednej z nich. Struktura KAIZEN College oparta jest na trzech poziomach kompetencji. Pierwszy stopień praktyczny, pozwala poznać metody i techniki służące rozpoznawaniu i likwidowaniu marnotrawstwa. Drugi metodologiczny, czyni z praktyka trenera, który jest w stanie przekazać swoją wiedzę innym osobom, kierować zespołami i prowadzić warsztaty. Trzeci stopień socjalny, pozwala na przejęcie roli samodzielnego eksperta. Po zakończeniu całego cyklu uczestnik może uzyskać licencję Menedżera KAIZEN. W tym celu musi przedstawić swojemu przełożonemu projekt, wraz z kalkulacją docelowo osiągniętych oszczędności, który po akceptacji może być wdrożony w firmie. Opinie i oceny wystawione przez dotychczasowych absolwentów KAIZEN College w Polsce dowodzą, że jest to potrzebna i skuteczna forma kształcenia. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w KAIZEN College i osobistego poznania ducha KAIZEN. Mariusz Bryke Country Manager KAIZEN Institute Polska 3

3 KAIZEN Informacje na temat KAIZEN Institute Doradztwo Edukacja Benchmarking Doskonalenie KAIZEN Institute jest organizacją o zasięgu światowym doradzającą przedsiębiorstwom zlokalizowanym w Europie, Ameryce, Azji i Afryce. KAIZEN Institute Polska to jeden z najprężniej działających instytutów KAIZEN na świecie. Doradza, szkoli i wdraża KAI- ZEN w polskich i międzynarodowych projektach. Tworzy coraz liczebniejszą grupę profesjonalistów i jednocześnie wyznawców filozofii ciągłego doskonalenia. Instytut posiada doświadczenie nie tylko w ulepszaniu procesów produkcji, ale również procesów administracyjnych i ogólnego zarządzania firmą. Przy minimalnych nakładach inwestycyjnych Klienci KAIZEN Institute mogą osiągnąć następujące rezultaty: Wzrost produktywności Redukcję kosztów i poprawę płynności finansowej Redukcję stanów magazynowych (ilościową i wartościową) Poprawę jakości i elastyczności dostaw Poprawę kompetencji i motywacji pracowników Zwiększenie dostępności materiałów biurowych Skrócenie czasu poszukiwania Dzięki naszym metodom dobre przedsiębiorstwa stały się znakomitymi przedsiębiorstwami. KAIZEN College Proces ciągłego doskonalenia wymaga określenia jednoznacznych celów przedsiębiorstwa oraz ich konsekwentnej realizacji w praktyce. Potrzebni są do tego kompetentni pracownicy, którzy współtworzą procesy zmian oraz pomagają przy ich wdrażaniu. Dlatego też KAIZEN Institute rozwinął certyfikowany program KAIZEN College dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących wartość dla przedsiębiorstwa (jap. Gemba) oraz dla tych, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie KAIZEN. Jest to program odpowiedni dla wszystkich poziomów w organizacji. Praktyk KAIZEN Trener KAIZEN Menedżer KAIZEN Wykład i ćwiczenia Wizyta w firmie Wizyta w firmie usługowej produkcyjnej Seria seminariów College ma dostarczyć pomocnych narzędzi i przygotować uczestników do budowy efektywniejszej struktury przedsiębiorstwa. Powinna także stanowić bodziec do ciągłego i systematycznego doskonalenia. Struktura College oparta jest na trzech poziomach kompetencji: Pierwszy stopień kompetencji Praktyk KAIZEN, pozwala poznać metody i techniki służące rozpoznaniu i likwidowaniu marnotrawstwa, które można w praktyce wykorzystać w swojej firmie. Drugi stopień kompetencji Trener KAIZEN, czyni z praktyka trenera, który jest w stanie przekazać zdobytą wiedzę innym osobom, kierować zespołem i prowadzić warsztaty zespołowego rozwiązywania problemów. Trzeci stopień kompetencji Menedżer KAIZEN, pozwala na przejęcie roli samodzielnego eksperta w obszarze zarządzania procesem doskonalenia, koordynację wszystkich działań w tym obszarze i przejęcie odpowiedzialności za wdrożenie kultury KAIZEN w firmie. Aby uzyskać licencję Menedżera KAIZEN każdy z absolwentów, w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w KAIZEN College, jest zobowiązany przedstawić swojemu przełożonemu projekt wraz z kalkulacją docelowo osiągniętych oszczędności, który po akceptacji ma zostać wdrożony w firmie. 4

4 KAIZEN College - Kroki kompetencji KAIZEN Menedżer KAIZEN Praktyk KAIZEN Pierwszym stopniem kompetencji na drodze do Managera KAIZEN jest Praktyk KAIZEN. Na tym poziomie poznawane są metody i techniki KAI- ZEN, TPM oraz Just-in-Time służące doskonaleniu przebiegu pracy i procesów w zakładzie. Z tymi kwalifikacjami Praktyk KAIZEN może stosować pierwsze metody KAIZEN i realizować je w praktyce. Trener KAIZEN Drugi stopień podwyższa kompetencje Praktyka KAIZEN do poziomu Trenera KAIZEN. Trener potrafi prowadzić grupy i warsztaty KAIZEN. Ponadprzeciętnie opanował techniki tworzenia procesów. Trener KAIZEN może również przejmować informowanie i szkolenie pracowników. Egzamin Trzeci stopień kompetencji prowadzi do Menedżera KAIZEN. Jako ekspert jest on zorientowany we wszystkich metodach i działaniach oraz jest odpowiedzialny za utworzenie i realizację organizacji KAIZEN w przedsiębiorstwie. Ma opanowane metody zarządzania w zakresie wytyczania celów, ich realizacji i motywowania uczestników. Koordynuje działania Trenera KAIZEN. Egzamin Total Flow Management Basics KAIZEN Toolbox KAIZEN Management Total Service Management Total Productive Maintenance Basics Total Quality Management Zarządzanie w kulturze KAIZEN KAIZEN Basics Total Flow Management Advanced KAIZEN Coach SEMINARIUM DODATKOWE Total Productive Maintenance Advanced 5

5 Praktyk KAIZEN KAIZEN Basics Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN i lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski. Poprzez wykłady, ćwiczenia i wizytę w fabryce kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa. Podczas seminarium uczestnicy uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej oraz jak rozpoznawać marnotrawstwo. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać. Zapoznanie uczestników z istotą filozofii KAIZEN oraz podstawowymi obszarami KMS (KAIZEN Management System), wykształcenie umiejętności rozpoznawania strat i stosowania narzędzi do ich eliminacji, a także przedstawienie rezultatów wdrażania KAIZEN w praktyce. Zapoznanie uczestników z zestrukturalizowaną metodą rozwiązywania problemów oraz jej praktycznym zastosowaniem. Geneza i rozwój KAIZEN Pojęcie wartości dodanej i straty 7 rodzajów marnotrawstwa Szukanie strat (MUDA) w praktyce Kampania 5S i audyty 5S Zalety wprowadzenia standardów Rola wizualizacji Cykl PDCA/SDCA Siedem kroków rozwiązywania problemów Warunki osiągania sukcesów z KAIZEN Narzędzia Rodzaje strat, eliminowanie marnotrawstwa Narzędzia z zakresu 5S Siedem kroków rozwiązywanie problemów Problem Solving Story Standaryzacja Zarządzanie wizualne Zmiana świadomości i sposobu postrzegania przedsiębiorstwa i swojego stanowiska pracy w kontekście strat i marnotrawstwa na podstawie przedstawionych konkretnych przykładów Wykształcenie umiejętności dostrzegania strat i rozpoznawania działań przynoszących wartość dodaną na podstawie ćwiczeń i wizyty w wybranej organizacji wdrażającej KAIZEN podczas GEMBA WALK Poznanie i praktyczne przećwiczenie skutecznej metody rozwiązywania problemów Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami z innych organizacji 6

6 Total Productive Maintenance Basics Kompleksowe zarządzanie parkiem maszynowym zaczyna się od określenia wśród operatorów odpowiedzialności za utrzymanie maszyn w czystości. Odpowiedzialność ta musi być zrozumiana i przyjęta przez operatorów. Mówi o tym jeden z 8 filarów TPM Autonomous Maintenance, którego przedstawienie i zrozumienie jest głównym celem seminarium TPM Basics. Podczas seminarium uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach mających na celu tworzenie zakresu odpowiedzialności za maszynę, planów czyszczenia i konserwacji. Oprócz tego pokrótce poznają pozostałe 7 filarów TPM oraz ćwiczą pomiar efektywności maszyn wskaźnikiem OEE. Praktyk KAIZEN Przedstawienie uczestnikom zasad podziału odpowiedzialności za park maszynowy oraz pierwszych trzech etapów samodzielnej konserwacji maszyn. Przedstawienie i nauczenie uczestników wykorzystywania metodologii wykrywania i eliminowania problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego, a także zapoznanie z praktyką jej wdrażania. Budowa systemu TPM Etapy samodzielnej konserwacji - Autonomous Maintenance Jakie sukcesy zostaną osiągnięte dzięki TPM Dobór wskaźników (OEE) definicja, zastosowanie Tworzenie standardów i ich wizualizacja 16 rodzajów strat Zarządzanie wizualne Tablica rozwiązywania problemów KOBETSU KAIZEN Współczynnik efektywnego wykorzystania parku maszynowego OEE Czerwona kartka eliminacja usterek Standardy konserwacji Standard i zasady prowadzenia audytu Zapoznanie i zrozumienie systemu TPM Umiejętność wykorzystania metodologii wykrywania i eliminacji problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego na podstawie praktycznych przykładów i wizyty w organizacji wdrażającej KAIZEN GEMBA WALK Umiejętność pomiaru efektywności maszyn za pomocą wskaźnika OEE Umiejętność tworzenia standardów i ich wizualizacja Poznanie 3 podstawowych filarów TPM Poznanie zasad prowadzenia audytów 7

7 Praktyk KAIZEN Total Flow Management Basics Jednym z obszarów eliminacji marnotrawstwa jest obszar zarządzania przepływami. Pierwszym krokiem, aby osiągnąć płynny, zbalansowany przepływ jest eliminacja strat poszczególnych gniazd produkcyjnych i zorganizowanie ich zgodnie z zasadą Just-In-Time. Podczas tego seminarium uczestnicy biorą udział w praktycznej symulacji gniazda produkcyjnego. Obserwują zwiększenie się produktywności gniazda po wdrożeniu takich narzędzi jak One-Piece-Flow, organizacja linii, praca standaryzowana, Mizusumashi oraz Kanban. Przedstawienie uczestnikom metod eliminacji strat poszczególnych gniazd produkcyjnych oraz zasad ich organizacji zgodnie z zasadą Just In Time (JiT) Teoria przepływów i rodzaje przepływów w przedsiębiorstwie Marnotrawstwo w zarządzaniu przepływami JIT jako element służący identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa Organizacja stanowiska pracy Organizacja linii produkcyjnej (przepływ jednej sztuki, SMED, niskokosztowa automatyzacja) Balansowanie zdolności produkcyjnych Mizusumashi i Kanban system zasilania linii produkcyjnych w komponenty Symulacja procesu produkcyjnego Gra symulacyjna Gniazda Przepływ jednej sztuki Supermarket SMED Niskokosztowa automatyzacja Balansowanie linii produkcyjnych Mizusumashi Kanban Poznanie podstaw standaryzacji pracy i balansowania linii produkcyjnych Uświadomienie różnic pomiędzy Push i Pull Praktyczne zastosowanie narzędzi: mizushumashi, supermarket, kanban na podstawie gry symulacyjnej Położenie nacisku na zrozumienie wagi przepływu jednej sztuki oraz dobrej organizacji linii produkcyjnej Wymiana doświadczeń dzięki uczestnictwu osób z różnych organizacji wdrażających narzędzia KAIZEN oraz dzięki wizycie w przedsiębiorstwie wdrażającym narzędzia KAIZEN 8

8 KAIZEN Coach/Lider KAIZEN em seminarium KAIZEN Coach jest przygotowanie koordynatorów KAIZEN do pełnienia ich obowiązków. Uczą się jak wdrażać zmiany, jak prowadzić szkolenia dla pracowników własnej firmy, jak być dobrym liderem. W trakcie szkolenia przeprowadzane są ćwiczenia w zespołach oraz indywidualne prezentacje, po których grupa udziela informacji zwrotnej o kierunku udoskonaleń. Trener KAIZEN Uczestnicy zapoznają się z procesem wdrażania zmiany, rolą lidera w tym procesie, trenują umiejętne prowadzenie prezentacji i szkoleń, moderowania akcji, tworzenie planów działań, stawianie celów i całościowego zarządzania zmianą. Całość tych umiejętności wpłynie na zwiększenie zaangażowania i motywacji członków organizacji. Rola i zadania lidera KAIZEN Skuteczna komunikacja w zespole Promocja KAIZEN w organizacji poszukiwanie korzyści nowych rozwiązań Stawianie celów SMART dla projektu KAIZEN Zarządzanie projektem KAIZEN w organizacji Przygotowanie pytań do audytu trening umiejętności Podstawy budowania systemu sugestii Prowadzenie Muda Walk Prowadzenie prezentacji Argumentacja korzyściowa Standard odpowiedzi na obiekcje Stawianie celów SMART Prowadzenie audytów Planowanie działań w zakresie KAIZEN Określenie roli i zadań lidera KAIZEN zadań i umiejętności niezbędnych do prowadzenia tej funkcji Przygotowanie do systemowych działań wzmacniających wdrażanie KAIZEN pytania do audytu Praktyczne przećwiczenia prowadzenia audytu na podstawie wypracowanych rozwiązań Wypracowanie założeń do stworzenia systemu sugestii i promocji KAIZEN w organizacji Poznanie i przećwiczenie sposobu odpowiedzi na obiekcje wobec narzędzi KAIZEN wykorzystując do tego argumentację korzyściową 9

9 Trener KAIZEN Total Flow Management Advanced To zarządzanie wynikami poprzez optymalizację strumienia wartości. Uczestnicy, którymi jest kadra zarządzająca oraz pracownicy z obszarów produkcji, logistyki, zarządzania produkcją i montażu, poznają metody i warsztaty TFM. Uczestnicy zapoznają się z metodami umożliwiającymi kontrolę nad całym łańcuchem dostaw, począwszy od linii produkcyjnej i narzędziami związanymi z poprawą przepływu wewnątrz gniazd produkcyjnych, poprzez narzędzia związane z usprawnieniem logistyki wewnętrznej, do metod służących poprawie przepływu materiału i informacji w skali globalnej. Przy pomocy metody VSM (Value Stream Mapping) uczą się wizualizować, analizować i oceniać przepływ materiałów i informacji. Zakres zajęć to pogłębienie znajomości zagadnień związanych z optymalizacją przepływu materiałów i informacji zarówno w skali zakładu produkcyjnego jak i w skali globalnej, z uwzględnienie szeregu narzędzi związanych z logistyką zewnętrzną oraz zarządzaniem przepływami w całym łańcuchu dostaw. Projektowanie i doskonalenie linii Doskonalenie linii produkcyjnej Zaopatrzenie linii Standaryzacja pracy SMED Logistyka wewnętrzna Supermarkety Mizusumashi Synchronizacja (Kanban, Junjo) Poziomowanie Planowanie produkcji w systemie Pull Logistyka zewnętrzna Layout magazynu Pętle mleczarza Logistyka wejścia Logistyka wyjścia Logistyczne planowanie Pull Standaryzacja pracy SMED Supermarkety Mizusumashi Kanban Junjo Poziomowanie produkcji Pętla mleczarza Poszerzenie wiedzy poznanej na poziomie podstawowym o bardziej zaawansowane narzędzia Przećwiczenie poznanych narzędzi Wymiana doświadczeń dzięki uczestnictwu osób z różnych organizacji wdrażających narzędzia KAIZEN oraz dzięki wizycie w przedsiębiorstwie wdrażającym narzędzia KAIZEN 10

10 Total Quality Management Warsztaty TQM wprowadzają uczestników w kompleksowe zarządzanie jakością. Szczególny nacisk podczas zajęć kładziony jest na praktyczne zastosowanie narzędzi TQM. Uczestnicy, dzięki wieloetapowej grze symulacji procesu produkcyjnego, mają możliwość samodzielnego wprowadzania poszczególnych narzędzi TQM w proces produkcyjny. Głównym założeniem warsztatów jest przekonanie o roli jaką pełni pracownik operacyjny w budowaniu jakości produktu. W oparciu o matrycę samokontroli jakości, ćwiczone są techniki wykrywania i analizy błędów w procesie. Wbudowanie jakości w proces jest jednym z podstawowych elementów na drodze do sukcesu przedsiębiorstwa. Myśl przewodnia, która przyświeca warsztatom: zero błędów. Trener KAIZEN Zapoznanie uczestników z narzędziami zarządzania jakością oraz ich praktycznego zastosowania w procesie produkcyjnym Ewolucja systemów jakości Założenia TQM Koszty braku jakości TQM KAIZEN Model Samokontrola jakości Diagnoza różnicowa Tablica ocen (matryca umiejętności pracownika) Porównanie metodologii Six Sigma z filozofią KAIZEN. Współdziałanie KAIZEN z systemami jakości EFQM oraz ISO. Matryca samokontroli jakości Matryca umiejętności pracownika Dzienny arkusz błędów Tygodniowy arkusz błędów PSS Problem Solving Story rozwiązywanie problemów Diagnoza różnicowa Zrozumienie wagi roli operatora w procesie kontroli produktu Zbudowanie świadomości każdy następny proces jest Klientem Wbudowanie jakości w proces samokontrola jakości Trening umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi wizualizacji Wizualizacja umiejętności operatorów 11

11 Trener KAIZEN Total Service Management Seminarium dedykowane jest przedstawicielom szeroko rozumianego sektora usług i administracji (np. sieć sprzedaży, bankowość, administracja rządowa i samorządowa) jak również działów administracyjnych firm produkcyjnych. : Wyczulenie uczestników na obecne w większości biur marnotrawstwo oraz zdobycie umiejętności badania i optymalizowania strumienia wartości w procesach administracyjnych. Działania te pozwolą zmniejszyć koszty oraz zwiększyć zadowolenie Klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Świadomość marnotrawstwa w sektorze usług i administracji 6 poziomów efektywności w sektorze usług i administracji Poprawa organizacji miejsca pracy (Akcja 5 S ) Ulepszanie pracy zespołowej m.in. poprzez standaryzację i wizualizację Optymalizacja procesów (Metoda mapowania procesów) Zorientowane na cele doskonalenie w zespołach Odpowiedzialność przez wizualizację Budowanie matrycy celów (KAIZEN Scorecard) Rola koordynatorów KAIZEN we wdrożeniu, utrzymaniu oraz rozwijaniu działań usprawniających (podstawy) Rodzaje strat, eliminowanie marnotrawstwa Narzędzia z zakresu 5S Standaryzacja Mapowanie procesu 4 kroki rozwiązywania problemów Zarządzanie wizualne KAIZEN Scorecard Korzyści z uczestnictwa: Przygotowanie uczestników do poszukiwania i eliminowania marnotrawstwa w biurze Poznanie zasad przeprowadzania akcji 5S i utrzymania jej efektów Poznanie zasad tworzenia efektywnych standardów Poznanie zasad korzystania z rozwiązań wizualnych Zapoznanie się z funkcjonującymi w organizacjach standardami i zarządzaniem wizualnym na podstawie zdjęć i przykładów z różnych organizacji oraz na podstawie wizyty w biurze KAIZEN Institute i PROFES 12

12 KAIZEN Toolbox Seminarium Toolbox to zebranie w jednym miejscu i usystematyzowanie wiedzy o wybranych narzędziach stosowanych przy wdrażaniu elementów KAIZEN Management System. Uczestnicy mają okazję z jednej strony do zapoznania się i przećwiczenia twardych narzędzi, z drugiej strony poznają miękkie techniki ich implementacji. Z założenia jest to ostatnie seminarium powtórkowe - uzupełniające przed przystąpieniem do egzaminu certyfikującego na poziomie Trener KAIZEN. Podczas seminarium ograniczono do niezbędnego minimum czas poświęcony na omawianie zagadnień teoretycznych. Elementem wyróżniającym jest zadanie wdrożeniowe, które uczestnicy otrzymują na zakończenie seminarium, a którego wykonanie warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu. Trener KAIZEN Przećwiczenie narzędziowego niezbędnika każdego Trenera KAIZEN Wymiana doświadczeń, pomysłów, poglądów, opinii związanych z dotychczasowym wdrażaniem KAIZEN w swoich organizacjach Przygotowanie do egzaminu na Trenera KAIZEN Zarządzanie kompetencjami pracowników. Sposób tworzenia i zakres wykorzystania matrycy kompetencji Podstawowe narzędzia eliminacji MUDA. Drzewo strat TPM i sposoby przeciwdziałania Policy Deployment. Jak strategie i cele organizacji przekładają się na konkretne działania Doskonalenie parku maszynowego. Zwiększenie poziomu dostępności maszyn wskaźnik OEE, Metodologia rozwiązywania problemów Tablica Kobetsu KAIZEN w 12 krokach Radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Elementy motywowania i komunikacji. Strategia ósemki. Doskonalenie procesów w cyklach PDCA/ SDCA Przepływy. Porównanie metod Push i Pull, produkcji onepiece-flow i partiami Zadanie wdrożeniowe. Opracowanie konkretnych planów działań na przyszłość z wykorzystaniem poznanych narzędzi i metod (definiowanie projektu KAIZEN we własnych organizacjach) Matryca kompetencji OEE Tablica Kobetsu KAIZEN One-piece-flow System sugestii Strategia ósemki Standard odpowiedzi na zastrzeżenia wobec KAIZEN metodą argumentowania korzyściami Przypomnienie i przećwiczenie poznanych narzędzi Wymiana praktycznych doświadczeń dotyczących stosowania trenowanych narzędzi oraz wdrażania KAIZEN jako całości. Przygotowanie uczestników do egzaminu na Trenera KAIZEN 13

13 Menedżer KAIZEN Zarządzanie w kulturze KAIZEN Zadaniem osób odpowiedzialnych za wdrażanie długoterminowej strategii KAIZEN i lean jest nie tylko zarządzanie akcjami i prowadzenie szkoleń, ale również budowanie systemu ciągłego doskonalenia, który stanie się mechanizmem generującym duże zyski firmy. Zdefiniowanie elementów jakie składają się na zbudowanie kultury KAIZEN oraz zapewniają trwałe tworzenie kultury. Sukces w zarządzaniu i nadzorowaniu zmian Orientacja na Zbalansowaną Kartę Wyników Rentowność i zarządzanie kosztami Oddziaływanie procesu zmian na rolę zarządu i kierownictwa Zmiana w komunikacji i informowaniu Rozwiązywanie konfliktów jako KAIZEN Menedżer Wpływ KAIZEN na kulturę w zarządzaniu Zbalansowana Karta Wyników Fazy zmiany i charakterystyczne reakcje pracowników Korzyści z wdrażania KAIZEN Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach we wdrażaniu narzędzi KAIZEN Poznanie procesu zmian i charakterystycznych zachowań pracowników versus kultura zarządzania Określenie wpływu wdrażania KAIZEN na realizację celów przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie Zbalansowanej Karty Wyników Wypracowanie korzyści z wdrożenia narzędzi KAIZEN i wykorzystanie ich w trudnych sytuacjach. 14

14 KAIZEN Management Dużą umiejętnością osób odpowiedzialnych za proces KAIZEN i lean jest spojrzenie na organizację z lotu ptaka. Potrafią powiązać myślenie strategiczne z myśleniem systemowym, a także zaplanować i sterować całym procesem zmian, tak, by równomiernie pokrywał potrzeby całej organizacji, wszystkich jej procesów i niedociągnięć. Uczestnicy przeprowadzają analizę SWOT, diagnozują organizację narzędziem Audyt KAIZEN, wyciągają i przekładają je na kompleksowy plan działania organizacji. Menedżer KAIZEN KAIZEN Management System Wymagania i zadania Menedżera KAIZEN Audyt KAIZEN Analiza potencjałów SWOT Rozwijanie strategii KAIZEN Program wdrożeniowy KAIZEN owany wybór metod i narzędzi KAIZEN w pracy przy projektach Budowanie organizacji wspierającej Budowa systemu rozwoju, szkoleń i treningów Profil skutecznego Menedżera KAIZEN Standard prowadzenia audytu KAIZEN Analiza SWOT Metody podejmowania decyzji Budowanie wizji Ustalanie celów Budowa harmonogramu działań Proces rozwiązywania problemów Opracowanie wzoru Profilu Skutecznego Menedżera KAIZEN do wykorzystania w ramach realizacji wewnętrznych warsztatów dotyczących roli, zachowań i umiejętności zespołu wdrażającego Zapoznanie się z zasadami prowadzenia audytów i trening umiejętności Wypracowanie warunków osiągnięcia sukcesu we wdrażaniu narzędzi KAIZEN 15

15 Menedżer KAIZEN Trener KAIZEN Egzamin na Trenera KAIZEN Wymagane kompetencje: Certyfikat Praktyka KAIZEN Zaświadczenia o uczestnictwie w poszczególnych seminariach z bloku Trener KAIZEN Minimum 3 lata doświadczenia we wdrażaniu metod i narzędzi ciągłego doskonalenia Przebieg egzaminu: Wprowadzanie i przedstawienie przebiegu egzaminu Test pisemny (test wyboru) Praca nad projektem grupowym Prezentacja wyników Ocena poszczególnych grup projektowych przez komisję egzaminacyjną Egzamin na Menedżera KAIZEN Wymagane kompetencje: Certyfikat Praktyka i Trenera KAIZEN Zaświadczenia o uczestnictwie w poszczególnych seminariach z bloku Menedżera KAIZEN Wykonanie pracy pisemnej, z uwzględnieniem przedstawionych warunków i z naciskiem na osiągnięcie wyznaczonych celów i oszczędności Przebieg egzaminu: Wprowadzanie i przedstawienie przebiegu egzaminu Test pisemny (test wyboru) Krótka prezentacja prac egzaminacyjnych przez uczestników Ocena poszczególnych testów przez komisję egzaminacyjną 16

16 Total Productive Maintenance Advanced Kompleksowe produktywne zarządzanie parkiem maszynowym (TPM dla zaawansowanych) rozszerza wiedzę zdobytą podczas szkolenia TPM Basics o dalsze narzędzia na drodze zwiększenia efektywności maszyn i urządzeń. Podczas seminarium uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach mających na celu określenie zadań dla niezależnej konserwacji, tworzenie planów szkoleniowych dla pracowników, podział zadań między pracownikami produkcji a utrzymania ruchu. Poznają i uczą się używać podstawowe wskaźnik oceny pracy dla służb utrzymania ruchu, uczą się jak określać priorytety działań oraz jak usprawnić pracę działów utrzymania ruchu. Przedstawienie uczestnikom dalszych kroków samodzielnej konserwacji maszyn. Przedstawienie i nauczenie uczestników zasad określania priorytetów służb utrzymania ruchu oraz zapoznanie i praktyczne zdobycie umiejętności wyliczania głównych mierników służb UR. Zapoznanie z metodami wczesnego zarządzania maszynami i urządzeniami. Seminarium dodatkowe Kobetsu KAIZEN Konstrukcja struktury strat, metody wdrażania zależnie od nacisków Autonomous Maintenance kroki 4 i 5 Możliwości dla niezależnej konserwacji Budowa modułów szkoleniowych Podział zadań między produkcją/utrzymaniem ruchu Planned Maintenance Budowa systemu mierników (MTBF, MTTR) Definiowanie priorytetów Utrzymania Ruchu Usprawnianie Utrzymania Ruchu Metodyczne rozpoznawanie i eliminowanie słabych punktów Early Equipment Management Rozwój maszyn i urządzeń według priorytetów TPM Projekt KOBETSU KAIZEN w 12 krokach Planowanie szkoleń Audyt Wskaźniki Planned Maintenance MTTR, MTBF EEM Early Equipment Management planowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń Określenie jak tworzyć plany szkoleniowe dla operatorów Poznanie zasad pomiaru wskaźników oceny pracy działu utrzymania ruchu MTTR, MTBF Rozsądne planowanie zakupu nowych urządzeń i maszyn Wskazanie jak można redukować awarie dzięki zastosowaniu Planned Maintenance 17

17 KAIZEN Opinie uczestników KAIZEN College KAIZEN Institute to instytucja, której brakowało w Polsce. Dzięki niej poznałem wspaniałych ludzi, o różnych poziomach wiedzy na temat KAIZEN. Cieszę się i dziękuję, że miałem przyjemność uczestniczyć w KAIZEN Basics Radosław Owieczka, KFM KAIZEN Basics Bardzo dobre wyjaśnienie zasad KAIZEN w praktyce i teorii Piotr Szczygłowski, Huta Szkła Czechy KAIZEN Basics Bardzo dobrym pomysłem było przeprowadzenie takiej dużej ilości ćwiczeń. Po pierwszym dniu grupa się zintegrowała we wspólnym rozwiązywaniu zadań Dariusz Buchalski, ASCO / JOUCOMATIC KAIZEN Basics Atmosfera podczas szkolenia była bardzo dobra, co jest zasługą KAIZEN College całości. Warto było tu być... Piotr Strzelczyk, Hobas System Polska KAIZEN Basics Odpowiednia ilość teorii (w odpowiednim czasie) poparta dobrze prowadzonymi warsztatami pozwala poszerzyć horyzonty i zauważać problemy, których na co dzień się nie widzi Jacek Chłopecki, GEDIA POLAND KAIZEN Basics Odpowiednia i dobrze działająca ekipa trenerów potrafi rozruszać każdego Andrzej Wieczorek, AIDA KAIZEN Basics Pozyskana wiedza skłania mnie do polecania innym tej formy szkoleń Zbigniew Sobczyk, AIDA TPM Basics Świetne połączenie teorii i praktyki Alicja Kantor, AUTOLIV POLAND JIT Basics Bardzo gorąco polecam wykłady / seminaria KAIZEN Institute Krzysztof Kondys, AUTOLIV POLAND KAIZEN Basics Podczas warsztatu można zyskać pozytywną energię od ludzi z KAIZEN Institute Marta Magott, Bauer Consulting Czechy KAIZEN Basics Pomysł College jest inny niż wszystkie. Świetna integracja prowadzących z grupą Marcin Konopacki, ASCO / JOUCOMATIC KAIZEN Basics KAIZEN daje mocne podstawy dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bez mocnej podstawy łatwiej się wywrócić Przemysław Pendrowski, Premier Manufacturing Support Services Poland Sp. z o.o. TPM Basics Interaktywne szkolenie z bardzo ciekawym zespołem, dzięki temu była możliwa ciekawa dyskusja i wymiana doświadczeń Arkadiusz Kaźmierczak, TQM Interesujące warsztaty pozwalające wymienić się doświadczeniami z ludźmi z innych firm. Łatwe przyswajanie materiałów dzięki ćwiczeniom w grupach Adam Baranowski, CNH Polska Sp. z o.o. TPM Basics 18

18 KAIZEN Management System D O S T A W C A JKC PRZEPŁYW ZAANGAŻOWANIE ZERO BŁĘDÓW LEAN SUPPORT SYSTEMS EFEKTYWNOŚĆ JKC K L I E N T TFM Total Flow Management TPM Total Productive Maintenance TQM Total Quality Management TSM Total Service Management TCM - Total Change Management Świadomość MUDA Standaryzacja Wizualizacja 5S KAIZEN Management System opiera się na czterech filarach: TFM Total Flow Management, narzędzia usprawniające przepływ, np. Value Stream Mapping, balansowanie linii, SMED, automatyzacja procesu, Kanban, Mizusumashi TPM Total Productive Maintenance czyli zarządzanie parkiem maszynowym przy wykorzystaniu narzędzi: 5S, Kobetsu KAIZEN, OEE czy audytów TQM Total Quality Management, narzędzia umożliwiające wbudowanie jakości w proces: matryca samokontroli jakości, audyty samokontroli jakości, arkusze defektów, statystyczna kontrola procesu TSM Total Service Management, narzędzia wkraczające w obszar usług i administracji: szukanie i eliminowanie marnotrawstwa, standaryzacja, wizualizacja i optymalizacja przepływów KAIZEN Management System jest drogą dla każdego przedsiębiorstwa, które aspiruje do bycia liderem w swojej branży. Został opracowany przez KAIZEN Institute na bazie wieloletnich doświadczeń. Otrzymał Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej KAIZEN Institute Polska ul. Koreańska 13, Wrocław tel , fax

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Szanowni Państwo W dniu 21 czerwca rozpoczęło się lato. W związku z tym wyjątkowym okresem Kaizen Institute Polska stworzył specjalną wakacyjną ofertę Letni Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe.

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe. Oferta TPM Agenda oferty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Założenia programowe Korzyści z wdrożenia TPM Program szkolenia Sylwetka proponowanego trenera Informacje dodatkowe Referencje Globalne doświadczenie Smart Lean

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

Akademia KAIZEN OGÓLNIE

Akademia KAIZEN OGÓLNIE Akademia KAIZEN OGÓLNIE Cel studiów: Celem studiów podyplomowych Akademia KAIZEN jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym średniej i wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat programów poprawy Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych z programami poprawy Rozwój postawy definiującej gotowość do

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing i 5S

Lean Manufacturing i 5S Lean Manufacturing i 5S Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/13/11108/23472 Cena netto 790,00 zł Cena brutto 790,00 zł Cena netto za godzinę 49,38 zł Cena brutto za godzinę 49,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznik nr 1 do umowy pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a KAIZEN INSTITUTE POLAND Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Jesteśmy firmą konsultingową i wspieramy naszych klientów od 2002 roku. Pracujemy w trybie projektowo-szkoleniowym. Realizujemy projekty i programy związane z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

System szkoleń stanowiskowych wg TWI

System szkoleń stanowiskowych wg TWI System szkoleń stanowiskowych wg TWI Terminy szkolenia 20-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Scandic**** 17-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota Opis TWI to metoda zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Logistyka produkcji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM-2-103-IM-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria materiałów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SYNERGIAgroup

SZKOLENIA SYNERGIAgroup SZKOLENIA SYNERGIAgroup Efektywne zarządzanie Twoją Organizacją SZKOLENIE: Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną SYNERGIAgroup

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń 2 1 3 Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń Rozwiązania niestandardowe Dostosowanie do potrzeb wynikających z celów strategicznych, wizji lub oczekiwań klienta. Indywidualne dostosowanie elementów

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Lean & Teoria Ograniczeń Certyfikacja Green Belt Practitioner

Lean & Teoria Ograniczeń Certyfikacja Green Belt Practitioner Lean & Teoria Ograniczeń Certyfikacja Green Belt Practitioner Prestiżowy program certyfikacyjny Lean Management w powiązaniu z Teorią Ograniczeń (ToC, Theory of Constraints) dla menedżerów zarządzających

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Profil Absolwenta absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LEAN OFFICE VCC ODCHUDZANIE

AKADEMIA LEAN OFFICE VCC ODCHUDZANIE AKADEMIA LEAN OFFICE VCC ODCHUDZANIE W BIURZE I USŁUGACH Jest to szkolenie, które kierujemy do instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw, a także

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean

Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean Certyfikowany program szkoleniowy dla specjalistów Lean w trzech etapach: ETAP I: szkolenie podstawowe na Eksperta Lean ETAP II: metody szczupłego zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL

Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne Przywództwo Zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania, m.in.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w rozwiązywaniu problemów powstających

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean w usługach Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7334 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 26,32 zł Cena brutto za godzinę 26,32 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach Opis Zarządzanie procesem zaopatrzenia to ciągłe jego doskonalenie. Dużą rolę w tym procesie stanowi szukanie sposobów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM Profil Absolwenta Absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne i kompetencje z zakresu Lean Management

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw

Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw Beer Game i Shop Floor Game efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw Terminy szkolenia Opis Beer Game - warsztat symulujący wpływ jakości informacji i komunikacji na możliwość planowania działań podmiotów

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT - DOSKONALENIE PROCESÓW

LEAN MANAGEMENT - DOSKONALENIE PROCESÓW TWÓJ PARTNER W DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ 1 LEAN MANAGEMENT - DOSKONALENIE PROCESÓW INSPIRACJE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Z DN. 29.11.2017 2 NASZA ORGANIZACJA JEST LEAN CO TO OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości.

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, Standaryzacja Pracy, Mapowanie Procesu i Strumienia Wartości. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/26/8675/8623 Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 709,70

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo Studia podyplomowe Manager CSR www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr NAJLEPSZY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CSR W POLSCE Cztery przemyślane

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

komunikacja, współpraca efektywność osobista i zespołu

komunikacja, współpraca efektywność osobista i zespołu sycylia - symulacja biznesowa dla firm produkcyjnych komunikacja, współpraca efektywność osobista i zespołu czym się zajmujemy? tworzymy bardziej zmotywowane i skuteczniejsze zespoły szkolenia, symulacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

TPM (Total Productive Maintenance) Możliwe i skuteczne UTRZYMANIE RUCHU. Etapy wdrożenia TPM przy outsourcingu kompleksowego utrzymania ruchu

TPM (Total Productive Maintenance) Możliwe i skuteczne UTRZYMANIE RUCHU. Etapy wdrożenia TPM przy outsourcingu kompleksowego utrzymania ruchu Tekst: Piotr Węglowski Kierownik Oddziału Partner Serwis Sp. z o.o. we Wrocławiu Etapy wdrożenia TPM przy outsourcingu kompleksowego utrzymania ruchu Możliwe i skuteczne W ostatnim czasie ukazało się wiele

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: MAPOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESACH FARMACEUTYCZNYCH 16 17 lutego 2016 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Opis Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. Szkolenie Zarządzanie polityką

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów;

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów; Celem szkolenia Zarządzanie projektem fundraisingowym jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania i osiągania celów projektowych. Uczestnik pozna i nauczy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Profil Absolwenta absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Lean manufacturing - opis przedmiotu Lean manufacturing - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Lean manufacturing Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TALENTAMI Zarządzanie karierami i planowanie ścieżek kariery w organizacji

ZARZĄDZANIE TALENTAMI Zarządzanie karierami i planowanie ścieżek kariery w organizacji Talent, którym się nie kieruje, jest jak ośmiornica na wrotkach. Ma możliwość wykonania wielu ruchów, ale nigdy nie wiadomo, czy jedzie do przodu, do tyłu czy w bok. H.Jackson Brown junior Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

-1 osoba z MŚP reprezentant firmy produkcyjnej z województwa warmińsko mazurskiego

-1 osoba z MŚP reprezentant firmy produkcyjnej z województwa warmińsko mazurskiego Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza Państwa na szkolenie pt. Lean Management wsparcie innowacyjności procesowej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda -

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Dzierżoniów, dnia 09.05.2011 W związku z przeprowadzeniem przez Pentair Poland Sp. z o.o. wstępnej analizy

Bardziej szczegółowo

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej KAIZEN Institute Legnica, październik 2013 Copyright 1985-2013 KAIZEN Institute, Ltd. All rights reserved. KAIZEN and GEMBAKAIZEN are registered

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH Różnorodne zespoły podejmują lepsze decyzje, są bardziej twórcze, posiadają unikatowe cechy oraz lepiej radzą sobie z wyzwaniami niż zespoły homogeniczne. Mimo że różnorodność daje ogromne korzyści jest

Bardziej szczegółowo

JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN

JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN Maciej Kolanowski Kierownik ds. Lean Manufacturing 25.04.2017 1 Date SPIS TREŚCI Prezentacja firmy Mann + Hummel Filtration Omówienie strategii

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo