KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych"

Transkrypt

1 KAIZEN College Uczmy się od najlepszych

2 Szanowni Państwo! KAIZEN Oddajemy w Państwa ręce folder poświęcony cyklowi seminariów dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących wartość dla przedsiębiorstwa. Jak pokazuje praktyka, wdrożenie metod KAIZEN i rozpoczęcie procesu ciągłego doskonalenia przynosi wymierne efekty. Optymalizacja przypływu materiałów, skrócenie cyklów wytwórczych, minimalizacja zapasów, efektywniejsza praca, optymalne wykorzystanie zasobów, większe zadowolenie Klientów i pracowników to tylko część rezultatów, które w konsekwencji trwale zmieniają kulturę przedsiębiorstwa i podnoszą jego konkurencyjność. Aby móc osiągnąć takie efekty niezbędni są kompetentni menedżerowie. Właśnie dlatego powstał KAIZEN College program szkoleniowy skierowany dla praktyków i prowadzony przez praktyków. Nasi konsultanci dzieląc się wiedzą, dzielą się również swoim doświadczeniem poprzez ćwiczenia oparte o rzeczywiste, biznesowe przykłady, narzędzia oraz studia przypadków. Program całego cyklu dopełniają prezentacje zaproszonych menedżerów lean i KAIZEN z firm partnerskich oraz wizyty w jednej z nich. Struktura KAIZEN College oparta jest na trzech poziomach kompetencji. Pierwszy stopień praktyczny, pozwala poznać metody i techniki służące rozpoznawaniu i likwidowaniu marnotrawstwa. Drugi metodologiczny, czyni z praktyka trenera, który jest w stanie przekazać swoją wiedzę innym osobom, kierować zespołami i prowadzić warsztaty. Trzeci stopień socjalny, pozwala na przejęcie roli samodzielnego eksperta. Po zakończeniu całego cyklu uczestnik może uzyskać licencję Menedżera KAIZEN. W tym celu musi przedstawić swojemu przełożonemu projekt, wraz z kalkulacją docelowo osiągniętych oszczędności, który po akceptacji może być wdrożony w firmie. Opinie i oceny wystawione przez dotychczasowych absolwentów KAIZEN College w Polsce dowodzą, że jest to potrzebna i skuteczna forma kształcenia. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w KAIZEN College i osobistego poznania ducha KAIZEN. Mariusz Bryke Country Manager KAIZEN Institute Polska 3

3 KAIZEN Informacje na temat KAIZEN Institute Doradztwo Edukacja Benchmarking Doskonalenie KAIZEN Institute jest organizacją o zasięgu światowym doradzającą przedsiębiorstwom zlokalizowanym w Europie, Ameryce, Azji i Afryce. KAIZEN Institute Polska to jeden z najprężniej działających instytutów KAIZEN na świecie. Doradza, szkoli i wdraża KAI- ZEN w polskich i międzynarodowych projektach. Tworzy coraz liczebniejszą grupę profesjonalistów i jednocześnie wyznawców filozofii ciągłego doskonalenia. Instytut posiada doświadczenie nie tylko w ulepszaniu procesów produkcji, ale również procesów administracyjnych i ogólnego zarządzania firmą. Przy minimalnych nakładach inwestycyjnych Klienci KAIZEN Institute mogą osiągnąć następujące rezultaty: Wzrost produktywności Redukcję kosztów i poprawę płynności finansowej Redukcję stanów magazynowych (ilościową i wartościową) Poprawę jakości i elastyczności dostaw Poprawę kompetencji i motywacji pracowników Zwiększenie dostępności materiałów biurowych Skrócenie czasu poszukiwania Dzięki naszym metodom dobre przedsiębiorstwa stały się znakomitymi przedsiębiorstwami. KAIZEN College Proces ciągłego doskonalenia wymaga określenia jednoznacznych celów przedsiębiorstwa oraz ich konsekwentnej realizacji w praktyce. Potrzebni są do tego kompetentni pracownicy, którzy współtworzą procesy zmian oraz pomagają przy ich wdrażaniu. Dlatego też KAIZEN Institute rozwinął certyfikowany program KAIZEN College dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących wartość dla przedsiębiorstwa (jap. Gemba) oraz dla tych, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie KAIZEN. Jest to program odpowiedni dla wszystkich poziomów w organizacji. Praktyk KAIZEN Trener KAIZEN Menedżer KAIZEN Wykład i ćwiczenia Wizyta w firmie Wizyta w firmie usługowej produkcyjnej Seria seminariów College ma dostarczyć pomocnych narzędzi i przygotować uczestników do budowy efektywniejszej struktury przedsiębiorstwa. Powinna także stanowić bodziec do ciągłego i systematycznego doskonalenia. Struktura College oparta jest na trzech poziomach kompetencji: Pierwszy stopień kompetencji Praktyk KAIZEN, pozwala poznać metody i techniki służące rozpoznaniu i likwidowaniu marnotrawstwa, które można w praktyce wykorzystać w swojej firmie. Drugi stopień kompetencji Trener KAIZEN, czyni z praktyka trenera, który jest w stanie przekazać zdobytą wiedzę innym osobom, kierować zespołem i prowadzić warsztaty zespołowego rozwiązywania problemów. Trzeci stopień kompetencji Menedżer KAIZEN, pozwala na przejęcie roli samodzielnego eksperta w obszarze zarządzania procesem doskonalenia, koordynację wszystkich działań w tym obszarze i przejęcie odpowiedzialności za wdrożenie kultury KAIZEN w firmie. Aby uzyskać licencję Menedżera KAIZEN każdy z absolwentów, w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w KAIZEN College, jest zobowiązany przedstawić swojemu przełożonemu projekt wraz z kalkulacją docelowo osiągniętych oszczędności, który po akceptacji ma zostać wdrożony w firmie. 4

4 KAIZEN College - Kroki kompetencji KAIZEN Menedżer KAIZEN Praktyk KAIZEN Pierwszym stopniem kompetencji na drodze do Managera KAIZEN jest Praktyk KAIZEN. Na tym poziomie poznawane są metody i techniki KAI- ZEN, TPM oraz Just-in-Time służące doskonaleniu przebiegu pracy i procesów w zakładzie. Z tymi kwalifikacjami Praktyk KAIZEN może stosować pierwsze metody KAIZEN i realizować je w praktyce. Trener KAIZEN Drugi stopień podwyższa kompetencje Praktyka KAIZEN do poziomu Trenera KAIZEN. Trener potrafi prowadzić grupy i warsztaty KAIZEN. Ponadprzeciętnie opanował techniki tworzenia procesów. Trener KAIZEN może również przejmować informowanie i szkolenie pracowników. Egzamin Trzeci stopień kompetencji prowadzi do Menedżera KAIZEN. Jako ekspert jest on zorientowany we wszystkich metodach i działaniach oraz jest odpowiedzialny za utworzenie i realizację organizacji KAIZEN w przedsiębiorstwie. Ma opanowane metody zarządzania w zakresie wytyczania celów, ich realizacji i motywowania uczestników. Koordynuje działania Trenera KAIZEN. Egzamin Total Flow Management Basics KAIZEN Toolbox KAIZEN Management Total Service Management Total Productive Maintenance Basics Total Quality Management Zarządzanie w kulturze KAIZEN KAIZEN Basics Total Flow Management Advanced KAIZEN Coach SEMINARIUM DODATKOWE Total Productive Maintenance Advanced 5

5 Praktyk KAIZEN KAIZEN Basics Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN i lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski. Poprzez wykłady, ćwiczenia i wizytę w fabryce kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa. Podczas seminarium uczestnicy uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej oraz jak rozpoznawać marnotrawstwo. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać. Zapoznanie uczestników z istotą filozofii KAIZEN oraz podstawowymi obszarami KMS (KAIZEN Management System), wykształcenie umiejętności rozpoznawania strat i stosowania narzędzi do ich eliminacji, a także przedstawienie rezultatów wdrażania KAIZEN w praktyce. Zapoznanie uczestników z zestrukturalizowaną metodą rozwiązywania problemów oraz jej praktycznym zastosowaniem. Geneza i rozwój KAIZEN Pojęcie wartości dodanej i straty 7 rodzajów marnotrawstwa Szukanie strat (MUDA) w praktyce Kampania 5S i audyty 5S Zalety wprowadzenia standardów Rola wizualizacji Cykl PDCA/SDCA Siedem kroków rozwiązywania problemów Warunki osiągania sukcesów z KAIZEN Narzędzia Rodzaje strat, eliminowanie marnotrawstwa Narzędzia z zakresu 5S Siedem kroków rozwiązywanie problemów Problem Solving Story Standaryzacja Zarządzanie wizualne Zmiana świadomości i sposobu postrzegania przedsiębiorstwa i swojego stanowiska pracy w kontekście strat i marnotrawstwa na podstawie przedstawionych konkretnych przykładów Wykształcenie umiejętności dostrzegania strat i rozpoznawania działań przynoszących wartość dodaną na podstawie ćwiczeń i wizyty w wybranej organizacji wdrażającej KAIZEN podczas GEMBA WALK Poznanie i praktyczne przećwiczenie skutecznej metody rozwiązywania problemów Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami z innych organizacji 6

6 Total Productive Maintenance Basics Kompleksowe zarządzanie parkiem maszynowym zaczyna się od określenia wśród operatorów odpowiedzialności za utrzymanie maszyn w czystości. Odpowiedzialność ta musi być zrozumiana i przyjęta przez operatorów. Mówi o tym jeden z 8 filarów TPM Autonomous Maintenance, którego przedstawienie i zrozumienie jest głównym celem seminarium TPM Basics. Podczas seminarium uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach mających na celu tworzenie zakresu odpowiedzialności za maszynę, planów czyszczenia i konserwacji. Oprócz tego pokrótce poznają pozostałe 7 filarów TPM oraz ćwiczą pomiar efektywności maszyn wskaźnikiem OEE. Praktyk KAIZEN Przedstawienie uczestnikom zasad podziału odpowiedzialności za park maszynowy oraz pierwszych trzech etapów samodzielnej konserwacji maszyn. Przedstawienie i nauczenie uczestników wykorzystywania metodologii wykrywania i eliminowania problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego, a także zapoznanie z praktyką jej wdrażania. Budowa systemu TPM Etapy samodzielnej konserwacji - Autonomous Maintenance Jakie sukcesy zostaną osiągnięte dzięki TPM Dobór wskaźników (OEE) definicja, zastosowanie Tworzenie standardów i ich wizualizacja 16 rodzajów strat Zarządzanie wizualne Tablica rozwiązywania problemów KOBETSU KAIZEN Współczynnik efektywnego wykorzystania parku maszynowego OEE Czerwona kartka eliminacja usterek Standardy konserwacji Standard i zasady prowadzenia audytu Zapoznanie i zrozumienie systemu TPM Umiejętność wykorzystania metodologii wykrywania i eliminacji problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego na podstawie praktycznych przykładów i wizyty w organizacji wdrażającej KAIZEN GEMBA WALK Umiejętność pomiaru efektywności maszyn za pomocą wskaźnika OEE Umiejętność tworzenia standardów i ich wizualizacja Poznanie 3 podstawowych filarów TPM Poznanie zasad prowadzenia audytów 7

7 Praktyk KAIZEN Total Flow Management Basics Jednym z obszarów eliminacji marnotrawstwa jest obszar zarządzania przepływami. Pierwszym krokiem, aby osiągnąć płynny, zbalansowany przepływ jest eliminacja strat poszczególnych gniazd produkcyjnych i zorganizowanie ich zgodnie z zasadą Just-In-Time. Podczas tego seminarium uczestnicy biorą udział w praktycznej symulacji gniazda produkcyjnego. Obserwują zwiększenie się produktywności gniazda po wdrożeniu takich narzędzi jak One-Piece-Flow, organizacja linii, praca standaryzowana, Mizusumashi oraz Kanban. Przedstawienie uczestnikom metod eliminacji strat poszczególnych gniazd produkcyjnych oraz zasad ich organizacji zgodnie z zasadą Just In Time (JiT) Teoria przepływów i rodzaje przepływów w przedsiębiorstwie Marnotrawstwo w zarządzaniu przepływami JIT jako element służący identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa Organizacja stanowiska pracy Organizacja linii produkcyjnej (przepływ jednej sztuki, SMED, niskokosztowa automatyzacja) Balansowanie zdolności produkcyjnych Mizusumashi i Kanban system zasilania linii produkcyjnych w komponenty Symulacja procesu produkcyjnego Gra symulacyjna Gniazda Przepływ jednej sztuki Supermarket SMED Niskokosztowa automatyzacja Balansowanie linii produkcyjnych Mizusumashi Kanban Poznanie podstaw standaryzacji pracy i balansowania linii produkcyjnych Uświadomienie różnic pomiędzy Push i Pull Praktyczne zastosowanie narzędzi: mizushumashi, supermarket, kanban na podstawie gry symulacyjnej Położenie nacisku na zrozumienie wagi przepływu jednej sztuki oraz dobrej organizacji linii produkcyjnej Wymiana doświadczeń dzięki uczestnictwu osób z różnych organizacji wdrażających narzędzia KAIZEN oraz dzięki wizycie w przedsiębiorstwie wdrażającym narzędzia KAIZEN 8

8 KAIZEN Coach/Lider KAIZEN em seminarium KAIZEN Coach jest przygotowanie koordynatorów KAIZEN do pełnienia ich obowiązków. Uczą się jak wdrażać zmiany, jak prowadzić szkolenia dla pracowników własnej firmy, jak być dobrym liderem. W trakcie szkolenia przeprowadzane są ćwiczenia w zespołach oraz indywidualne prezentacje, po których grupa udziela informacji zwrotnej o kierunku udoskonaleń. Trener KAIZEN Uczestnicy zapoznają się z procesem wdrażania zmiany, rolą lidera w tym procesie, trenują umiejętne prowadzenie prezentacji i szkoleń, moderowania akcji, tworzenie planów działań, stawianie celów i całościowego zarządzania zmianą. Całość tych umiejętności wpłynie na zwiększenie zaangażowania i motywacji członków organizacji. Rola i zadania lidera KAIZEN Skuteczna komunikacja w zespole Promocja KAIZEN w organizacji poszukiwanie korzyści nowych rozwiązań Stawianie celów SMART dla projektu KAIZEN Zarządzanie projektem KAIZEN w organizacji Przygotowanie pytań do audytu trening umiejętności Podstawy budowania systemu sugestii Prowadzenie Muda Walk Prowadzenie prezentacji Argumentacja korzyściowa Standard odpowiedzi na obiekcje Stawianie celów SMART Prowadzenie audytów Planowanie działań w zakresie KAIZEN Określenie roli i zadań lidera KAIZEN zadań i umiejętności niezbędnych do prowadzenia tej funkcji Przygotowanie do systemowych działań wzmacniających wdrażanie KAIZEN pytania do audytu Praktyczne przećwiczenia prowadzenia audytu na podstawie wypracowanych rozwiązań Wypracowanie założeń do stworzenia systemu sugestii i promocji KAIZEN w organizacji Poznanie i przećwiczenie sposobu odpowiedzi na obiekcje wobec narzędzi KAIZEN wykorzystując do tego argumentację korzyściową 9

9 Trener KAIZEN Total Flow Management Advanced To zarządzanie wynikami poprzez optymalizację strumienia wartości. Uczestnicy, którymi jest kadra zarządzająca oraz pracownicy z obszarów produkcji, logistyki, zarządzania produkcją i montażu, poznają metody i warsztaty TFM. Uczestnicy zapoznają się z metodami umożliwiającymi kontrolę nad całym łańcuchem dostaw, począwszy od linii produkcyjnej i narzędziami związanymi z poprawą przepływu wewnątrz gniazd produkcyjnych, poprzez narzędzia związane z usprawnieniem logistyki wewnętrznej, do metod służących poprawie przepływu materiału i informacji w skali globalnej. Przy pomocy metody VSM (Value Stream Mapping) uczą się wizualizować, analizować i oceniać przepływ materiałów i informacji. Zakres zajęć to pogłębienie znajomości zagadnień związanych z optymalizacją przepływu materiałów i informacji zarówno w skali zakładu produkcyjnego jak i w skali globalnej, z uwzględnienie szeregu narzędzi związanych z logistyką zewnętrzną oraz zarządzaniem przepływami w całym łańcuchu dostaw. Projektowanie i doskonalenie linii Doskonalenie linii produkcyjnej Zaopatrzenie linii Standaryzacja pracy SMED Logistyka wewnętrzna Supermarkety Mizusumashi Synchronizacja (Kanban, Junjo) Poziomowanie Planowanie produkcji w systemie Pull Logistyka zewnętrzna Layout magazynu Pętle mleczarza Logistyka wejścia Logistyka wyjścia Logistyczne planowanie Pull Standaryzacja pracy SMED Supermarkety Mizusumashi Kanban Junjo Poziomowanie produkcji Pętla mleczarza Poszerzenie wiedzy poznanej na poziomie podstawowym o bardziej zaawansowane narzędzia Przećwiczenie poznanych narzędzi Wymiana doświadczeń dzięki uczestnictwu osób z różnych organizacji wdrażających narzędzia KAIZEN oraz dzięki wizycie w przedsiębiorstwie wdrażającym narzędzia KAIZEN 10

10 Total Quality Management Warsztaty TQM wprowadzają uczestników w kompleksowe zarządzanie jakością. Szczególny nacisk podczas zajęć kładziony jest na praktyczne zastosowanie narzędzi TQM. Uczestnicy, dzięki wieloetapowej grze symulacji procesu produkcyjnego, mają możliwość samodzielnego wprowadzania poszczególnych narzędzi TQM w proces produkcyjny. Głównym założeniem warsztatów jest przekonanie o roli jaką pełni pracownik operacyjny w budowaniu jakości produktu. W oparciu o matrycę samokontroli jakości, ćwiczone są techniki wykrywania i analizy błędów w procesie. Wbudowanie jakości w proces jest jednym z podstawowych elementów na drodze do sukcesu przedsiębiorstwa. Myśl przewodnia, która przyświeca warsztatom: zero błędów. Trener KAIZEN Zapoznanie uczestników z narzędziami zarządzania jakością oraz ich praktycznego zastosowania w procesie produkcyjnym Ewolucja systemów jakości Założenia TQM Koszty braku jakości TQM KAIZEN Model Samokontrola jakości Diagnoza różnicowa Tablica ocen (matryca umiejętności pracownika) Porównanie metodologii Six Sigma z filozofią KAIZEN. Współdziałanie KAIZEN z systemami jakości EFQM oraz ISO. Matryca samokontroli jakości Matryca umiejętności pracownika Dzienny arkusz błędów Tygodniowy arkusz błędów PSS Problem Solving Story rozwiązywanie problemów Diagnoza różnicowa Zrozumienie wagi roli operatora w procesie kontroli produktu Zbudowanie świadomości każdy następny proces jest Klientem Wbudowanie jakości w proces samokontrola jakości Trening umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi wizualizacji Wizualizacja umiejętności operatorów 11

11 Trener KAIZEN Total Service Management Seminarium dedykowane jest przedstawicielom szeroko rozumianego sektora usług i administracji (np. sieć sprzedaży, bankowość, administracja rządowa i samorządowa) jak również działów administracyjnych firm produkcyjnych. : Wyczulenie uczestników na obecne w większości biur marnotrawstwo oraz zdobycie umiejętności badania i optymalizowania strumienia wartości w procesach administracyjnych. Działania te pozwolą zmniejszyć koszty oraz zwiększyć zadowolenie Klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Świadomość marnotrawstwa w sektorze usług i administracji 6 poziomów efektywności w sektorze usług i administracji Poprawa organizacji miejsca pracy (Akcja 5 S ) Ulepszanie pracy zespołowej m.in. poprzez standaryzację i wizualizację Optymalizacja procesów (Metoda mapowania procesów) Zorientowane na cele doskonalenie w zespołach Odpowiedzialność przez wizualizację Budowanie matrycy celów (KAIZEN Scorecard) Rola koordynatorów KAIZEN we wdrożeniu, utrzymaniu oraz rozwijaniu działań usprawniających (podstawy) Rodzaje strat, eliminowanie marnotrawstwa Narzędzia z zakresu 5S Standaryzacja Mapowanie procesu 4 kroki rozwiązywania problemów Zarządzanie wizualne KAIZEN Scorecard Korzyści z uczestnictwa: Przygotowanie uczestników do poszukiwania i eliminowania marnotrawstwa w biurze Poznanie zasad przeprowadzania akcji 5S i utrzymania jej efektów Poznanie zasad tworzenia efektywnych standardów Poznanie zasad korzystania z rozwiązań wizualnych Zapoznanie się z funkcjonującymi w organizacjach standardami i zarządzaniem wizualnym na podstawie zdjęć i przykładów z różnych organizacji oraz na podstawie wizyty w biurze KAIZEN Institute i PROFES 12

12 KAIZEN Toolbox Seminarium Toolbox to zebranie w jednym miejscu i usystematyzowanie wiedzy o wybranych narzędziach stosowanych przy wdrażaniu elementów KAIZEN Management System. Uczestnicy mają okazję z jednej strony do zapoznania się i przećwiczenia twardych narzędzi, z drugiej strony poznają miękkie techniki ich implementacji. Z założenia jest to ostatnie seminarium powtórkowe - uzupełniające przed przystąpieniem do egzaminu certyfikującego na poziomie Trener KAIZEN. Podczas seminarium ograniczono do niezbędnego minimum czas poświęcony na omawianie zagadnień teoretycznych. Elementem wyróżniającym jest zadanie wdrożeniowe, które uczestnicy otrzymują na zakończenie seminarium, a którego wykonanie warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu. Trener KAIZEN Przećwiczenie narzędziowego niezbędnika każdego Trenera KAIZEN Wymiana doświadczeń, pomysłów, poglądów, opinii związanych z dotychczasowym wdrażaniem KAIZEN w swoich organizacjach Przygotowanie do egzaminu na Trenera KAIZEN Zarządzanie kompetencjami pracowników. Sposób tworzenia i zakres wykorzystania matrycy kompetencji Podstawowe narzędzia eliminacji MUDA. Drzewo strat TPM i sposoby przeciwdziałania Policy Deployment. Jak strategie i cele organizacji przekładają się na konkretne działania Doskonalenie parku maszynowego. Zwiększenie poziomu dostępności maszyn wskaźnik OEE, Metodologia rozwiązywania problemów Tablica Kobetsu KAIZEN w 12 krokach Radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Elementy motywowania i komunikacji. Strategia ósemki. Doskonalenie procesów w cyklach PDCA/ SDCA Przepływy. Porównanie metod Push i Pull, produkcji onepiece-flow i partiami Zadanie wdrożeniowe. Opracowanie konkretnych planów działań na przyszłość z wykorzystaniem poznanych narzędzi i metod (definiowanie projektu KAIZEN we własnych organizacjach) Matryca kompetencji OEE Tablica Kobetsu KAIZEN One-piece-flow System sugestii Strategia ósemki Standard odpowiedzi na zastrzeżenia wobec KAIZEN metodą argumentowania korzyściami Przypomnienie i przećwiczenie poznanych narzędzi Wymiana praktycznych doświadczeń dotyczących stosowania trenowanych narzędzi oraz wdrażania KAIZEN jako całości. Przygotowanie uczestników do egzaminu na Trenera KAIZEN 13

13 Menedżer KAIZEN Zarządzanie w kulturze KAIZEN Zadaniem osób odpowiedzialnych za wdrażanie długoterminowej strategii KAIZEN i lean jest nie tylko zarządzanie akcjami i prowadzenie szkoleń, ale również budowanie systemu ciągłego doskonalenia, który stanie się mechanizmem generującym duże zyski firmy. Zdefiniowanie elementów jakie składają się na zbudowanie kultury KAIZEN oraz zapewniają trwałe tworzenie kultury. Sukces w zarządzaniu i nadzorowaniu zmian Orientacja na Zbalansowaną Kartę Wyników Rentowność i zarządzanie kosztami Oddziaływanie procesu zmian na rolę zarządu i kierownictwa Zmiana w komunikacji i informowaniu Rozwiązywanie konfliktów jako KAIZEN Menedżer Wpływ KAIZEN na kulturę w zarządzaniu Zbalansowana Karta Wyników Fazy zmiany i charakterystyczne reakcje pracowników Korzyści z wdrażania KAIZEN Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach we wdrażaniu narzędzi KAIZEN Poznanie procesu zmian i charakterystycznych zachowań pracowników versus kultura zarządzania Określenie wpływu wdrażania KAIZEN na realizację celów przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie Zbalansowanej Karty Wyników Wypracowanie korzyści z wdrożenia narzędzi KAIZEN i wykorzystanie ich w trudnych sytuacjach. 14

14 KAIZEN Management Dużą umiejętnością osób odpowiedzialnych za proces KAIZEN i lean jest spojrzenie na organizację z lotu ptaka. Potrafią powiązać myślenie strategiczne z myśleniem systemowym, a także zaplanować i sterować całym procesem zmian, tak, by równomiernie pokrywał potrzeby całej organizacji, wszystkich jej procesów i niedociągnięć. Uczestnicy przeprowadzają analizę SWOT, diagnozują organizację narzędziem Audyt KAIZEN, wyciągają i przekładają je na kompleksowy plan działania organizacji. Menedżer KAIZEN KAIZEN Management System Wymagania i zadania Menedżera KAIZEN Audyt KAIZEN Analiza potencjałów SWOT Rozwijanie strategii KAIZEN Program wdrożeniowy KAIZEN owany wybór metod i narzędzi KAIZEN w pracy przy projektach Budowanie organizacji wspierającej Budowa systemu rozwoju, szkoleń i treningów Profil skutecznego Menedżera KAIZEN Standard prowadzenia audytu KAIZEN Analiza SWOT Metody podejmowania decyzji Budowanie wizji Ustalanie celów Budowa harmonogramu działań Proces rozwiązywania problemów Opracowanie wzoru Profilu Skutecznego Menedżera KAIZEN do wykorzystania w ramach realizacji wewnętrznych warsztatów dotyczących roli, zachowań i umiejętności zespołu wdrażającego Zapoznanie się z zasadami prowadzenia audytów i trening umiejętności Wypracowanie warunków osiągnięcia sukcesu we wdrażaniu narzędzi KAIZEN 15

15 Menedżer KAIZEN Trener KAIZEN Egzamin na Trenera KAIZEN Wymagane kompetencje: Certyfikat Praktyka KAIZEN Zaświadczenia o uczestnictwie w poszczególnych seminariach z bloku Trener KAIZEN Minimum 3 lata doświadczenia we wdrażaniu metod i narzędzi ciągłego doskonalenia Przebieg egzaminu: Wprowadzanie i przedstawienie przebiegu egzaminu Test pisemny (test wyboru) Praca nad projektem grupowym Prezentacja wyników Ocena poszczególnych grup projektowych przez komisję egzaminacyjną Egzamin na Menedżera KAIZEN Wymagane kompetencje: Certyfikat Praktyka i Trenera KAIZEN Zaświadczenia o uczestnictwie w poszczególnych seminariach z bloku Menedżera KAIZEN Wykonanie pracy pisemnej, z uwzględnieniem przedstawionych warunków i z naciskiem na osiągnięcie wyznaczonych celów i oszczędności Przebieg egzaminu: Wprowadzanie i przedstawienie przebiegu egzaminu Test pisemny (test wyboru) Krótka prezentacja prac egzaminacyjnych przez uczestników Ocena poszczególnych testów przez komisję egzaminacyjną 16

16 Total Productive Maintenance Advanced Kompleksowe produktywne zarządzanie parkiem maszynowym (TPM dla zaawansowanych) rozszerza wiedzę zdobytą podczas szkolenia TPM Basics o dalsze narzędzia na drodze zwiększenia efektywności maszyn i urządzeń. Podczas seminarium uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach mających na celu określenie zadań dla niezależnej konserwacji, tworzenie planów szkoleniowych dla pracowników, podział zadań między pracownikami produkcji a utrzymania ruchu. Poznają i uczą się używać podstawowe wskaźnik oceny pracy dla służb utrzymania ruchu, uczą się jak określać priorytety działań oraz jak usprawnić pracę działów utrzymania ruchu. Przedstawienie uczestnikom dalszych kroków samodzielnej konserwacji maszyn. Przedstawienie i nauczenie uczestników zasad określania priorytetów służb utrzymania ruchu oraz zapoznanie i praktyczne zdobycie umiejętności wyliczania głównych mierników służb UR. Zapoznanie z metodami wczesnego zarządzania maszynami i urządzeniami. Seminarium dodatkowe Kobetsu KAIZEN Konstrukcja struktury strat, metody wdrażania zależnie od nacisków Autonomous Maintenance kroki 4 i 5 Możliwości dla niezależnej konserwacji Budowa modułów szkoleniowych Podział zadań między produkcją/utrzymaniem ruchu Planned Maintenance Budowa systemu mierników (MTBF, MTTR) Definiowanie priorytetów Utrzymania Ruchu Usprawnianie Utrzymania Ruchu Metodyczne rozpoznawanie i eliminowanie słabych punktów Early Equipment Management Rozwój maszyn i urządzeń według priorytetów TPM Projekt KOBETSU KAIZEN w 12 krokach Planowanie szkoleń Audyt Wskaźniki Planned Maintenance MTTR, MTBF EEM Early Equipment Management planowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń Określenie jak tworzyć plany szkoleniowe dla operatorów Poznanie zasad pomiaru wskaźników oceny pracy działu utrzymania ruchu MTTR, MTBF Rozsądne planowanie zakupu nowych urządzeń i maszyn Wskazanie jak można redukować awarie dzięki zastosowaniu Planned Maintenance 17

17 KAIZEN Opinie uczestników KAIZEN College KAIZEN Institute to instytucja, której brakowało w Polsce. Dzięki niej poznałem wspaniałych ludzi, o różnych poziomach wiedzy na temat KAIZEN. Cieszę się i dziękuję, że miałem przyjemność uczestniczyć w KAIZEN Basics Radosław Owieczka, KFM KAIZEN Basics Bardzo dobre wyjaśnienie zasad KAIZEN w praktyce i teorii Piotr Szczygłowski, Huta Szkła Czechy KAIZEN Basics Bardzo dobrym pomysłem było przeprowadzenie takiej dużej ilości ćwiczeń. Po pierwszym dniu grupa się zintegrowała we wspólnym rozwiązywaniu zadań Dariusz Buchalski, ASCO / JOUCOMATIC KAIZEN Basics Atmosfera podczas szkolenia była bardzo dobra, co jest zasługą KAIZEN College całości. Warto było tu być... Piotr Strzelczyk, Hobas System Polska KAIZEN Basics Odpowiednia ilość teorii (w odpowiednim czasie) poparta dobrze prowadzonymi warsztatami pozwala poszerzyć horyzonty i zauważać problemy, których na co dzień się nie widzi Jacek Chłopecki, GEDIA POLAND KAIZEN Basics Odpowiednia i dobrze działająca ekipa trenerów potrafi rozruszać każdego Andrzej Wieczorek, AIDA KAIZEN Basics Pozyskana wiedza skłania mnie do polecania innym tej formy szkoleń Zbigniew Sobczyk, AIDA TPM Basics Świetne połączenie teorii i praktyki Alicja Kantor, AUTOLIV POLAND JIT Basics Bardzo gorąco polecam wykłady / seminaria KAIZEN Institute Krzysztof Kondys, AUTOLIV POLAND KAIZEN Basics Podczas warsztatu można zyskać pozytywną energię od ludzi z KAIZEN Institute Marta Magott, Bauer Consulting Czechy KAIZEN Basics Pomysł College jest inny niż wszystkie. Świetna integracja prowadzących z grupą Marcin Konopacki, ASCO / JOUCOMATIC KAIZEN Basics KAIZEN daje mocne podstawy dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bez mocnej podstawy łatwiej się wywrócić Przemysław Pendrowski, Premier Manufacturing Support Services Poland Sp. z o.o. TPM Basics Interaktywne szkolenie z bardzo ciekawym zespołem, dzięki temu była możliwa ciekawa dyskusja i wymiana doświadczeń Arkadiusz Kaźmierczak, TQM Interesujące warsztaty pozwalające wymienić się doświadczeniami z ludźmi z innych firm. Łatwe przyswajanie materiałów dzięki ćwiczeniom w grupach Adam Baranowski, CNH Polska Sp. z o.o. TPM Basics 18

18 KAIZEN Management System D O S T A W C A JKC PRZEPŁYW ZAANGAŻOWANIE ZERO BŁĘDÓW LEAN SUPPORT SYSTEMS EFEKTYWNOŚĆ JKC K L I E N T TFM Total Flow Management TPM Total Productive Maintenance TQM Total Quality Management TSM Total Service Management TCM - Total Change Management Świadomość MUDA Standaryzacja Wizualizacja 5S KAIZEN Management System opiera się na czterech filarach: TFM Total Flow Management, narzędzia usprawniające przepływ, np. Value Stream Mapping, balansowanie linii, SMED, automatyzacja procesu, Kanban, Mizusumashi TPM Total Productive Maintenance czyli zarządzanie parkiem maszynowym przy wykorzystaniu narzędzi: 5S, Kobetsu KAIZEN, OEE czy audytów TQM Total Quality Management, narzędzia umożliwiające wbudowanie jakości w proces: matryca samokontroli jakości, audyty samokontroli jakości, arkusze defektów, statystyczna kontrola procesu TSM Total Service Management, narzędzia wkraczające w obszar usług i administracji: szukanie i eliminowanie marnotrawstwa, standaryzacja, wizualizacja i optymalizacja przepływów KAIZEN Management System jest drogą dla każdego przedsiębiorstwa, które aspiruje do bycia liderem w swojej branży. Został opracowany przez KAIZEN Institute na bazie wieloletnich doświadczeń. Otrzymał Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej KAIZEN Institute Polska ul. Koreańska 13, Wrocław tel , fax