KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych"

Transkrypt

1 KAIZEN College Uczmy się od najlepszych

2 Szanowni Państwo! KAIZEN Oddajemy w Państwa ręce folder poświęcony cyklowi seminariów dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących wartość dla przedsiębiorstwa. Jak pokazuje praktyka, wdrożenie metod KAIZEN i rozpoczęcie procesu ciągłego doskonalenia przynosi wymierne efekty. Optymalizacja przypływu materiałów, skrócenie cyklów wytwórczych, minimalizacja zapasów, efektywniejsza praca, optymalne wykorzystanie zasobów, większe zadowolenie Klientów i pracowników to tylko część rezultatów, które w konsekwencji trwale zmieniają kulturę przedsiębiorstwa i podnoszą jego konkurencyjność. Aby móc osiągnąć takie efekty niezbędni są kompetentni menedżerowie. Właśnie dlatego powstał KAIZEN College program szkoleniowy skierowany dla praktyków i prowadzony przez praktyków. Nasi konsultanci dzieląc się wiedzą, dzielą się również swoim doświadczeniem poprzez ćwiczenia oparte o rzeczywiste, biznesowe przykłady, narzędzia oraz studia przypadków. Program całego cyklu dopełniają prezentacje zaproszonych menedżerów lean i KAIZEN z firm partnerskich oraz wizyty w jednej z nich. Struktura KAIZEN College oparta jest na trzech poziomach kompetencji. Pierwszy stopień praktyczny, pozwala poznać metody i techniki służące rozpoznawaniu i likwidowaniu marnotrawstwa. Drugi metodologiczny, czyni z praktyka trenera, który jest w stanie przekazać swoją wiedzę innym osobom, kierować zespołami i prowadzić warsztaty. Trzeci stopień socjalny, pozwala na przejęcie roli samodzielnego eksperta. Po zakończeniu całego cyklu uczestnik może uzyskać licencję Menedżera KAIZEN. W tym celu musi przedstawić swojemu przełożonemu projekt, wraz z kalkulacją docelowo osiągniętych oszczędności, który po akceptacji może być wdrożony w firmie. Opinie i oceny wystawione przez dotychczasowych absolwentów KAIZEN College w Polsce dowodzą, że jest to potrzebna i skuteczna forma kształcenia. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w KAIZEN College i osobistego poznania ducha KAIZEN. Mariusz Bryke Country Manager KAIZEN Institute Polska 3

3 KAIZEN Informacje na temat KAIZEN Institute Doradztwo Edukacja Benchmarking Doskonalenie KAIZEN Institute jest organizacją o zasięgu światowym doradzającą przedsiębiorstwom zlokalizowanym w Europie, Ameryce, Azji i Afryce. KAIZEN Institute Polska to jeden z najprężniej działających instytutów KAIZEN na świecie. Doradza, szkoli i wdraża KAI- ZEN w polskich i międzynarodowych projektach. Tworzy coraz liczebniejszą grupę profesjonalistów i jednocześnie wyznawców filozofii ciągłego doskonalenia. Instytut posiada doświadczenie nie tylko w ulepszaniu procesów produkcji, ale również procesów administracyjnych i ogólnego zarządzania firmą. Przy minimalnych nakładach inwestycyjnych Klienci KAIZEN Institute mogą osiągnąć następujące rezultaty: Wzrost produktywności Redukcję kosztów i poprawę płynności finansowej Redukcję stanów magazynowych (ilościową i wartościową) Poprawę jakości i elastyczności dostaw Poprawę kompetencji i motywacji pracowników Zwiększenie dostępności materiałów biurowych Skrócenie czasu poszukiwania Dzięki naszym metodom dobre przedsiębiorstwa stały się znakomitymi przedsiębiorstwami. KAIZEN College Proces ciągłego doskonalenia wymaga określenia jednoznacznych celów przedsiębiorstwa oraz ich konsekwentnej realizacji w praktyce. Potrzebni są do tego kompetentni pracownicy, którzy współtworzą procesy zmian oraz pomagają przy ich wdrażaniu. Dlatego też KAIZEN Institute rozwinął certyfikowany program KAIZEN College dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących wartość dla przedsiębiorstwa (jap. Gemba) oraz dla tych, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie KAIZEN. Jest to program odpowiedni dla wszystkich poziomów w organizacji. Praktyk KAIZEN Trener KAIZEN Menedżer KAIZEN Wykład i ćwiczenia Wizyta w firmie Wizyta w firmie usługowej produkcyjnej Seria seminariów College ma dostarczyć pomocnych narzędzi i przygotować uczestników do budowy efektywniejszej struktury przedsiębiorstwa. Powinna także stanowić bodziec do ciągłego i systematycznego doskonalenia. Struktura College oparta jest na trzech poziomach kompetencji: Pierwszy stopień kompetencji Praktyk KAIZEN, pozwala poznać metody i techniki służące rozpoznaniu i likwidowaniu marnotrawstwa, które można w praktyce wykorzystać w swojej firmie. Drugi stopień kompetencji Trener KAIZEN, czyni z praktyka trenera, który jest w stanie przekazać zdobytą wiedzę innym osobom, kierować zespołem i prowadzić warsztaty zespołowego rozwiązywania problemów. Trzeci stopień kompetencji Menedżer KAIZEN, pozwala na przejęcie roli samodzielnego eksperta w obszarze zarządzania procesem doskonalenia, koordynację wszystkich działań w tym obszarze i przejęcie odpowiedzialności za wdrożenie kultury KAIZEN w firmie. Aby uzyskać licencję Menedżera KAIZEN każdy z absolwentów, w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w KAIZEN College, jest zobowiązany przedstawić swojemu przełożonemu projekt wraz z kalkulacją docelowo osiągniętych oszczędności, który po akceptacji ma zostać wdrożony w firmie. 4

4 KAIZEN College - Kroki kompetencji KAIZEN Menedżer KAIZEN Praktyk KAIZEN Pierwszym stopniem kompetencji na drodze do Managera KAIZEN jest Praktyk KAIZEN. Na tym poziomie poznawane są metody i techniki KAI- ZEN, TPM oraz Just-in-Time służące doskonaleniu przebiegu pracy i procesów w zakładzie. Z tymi kwalifikacjami Praktyk KAIZEN może stosować pierwsze metody KAIZEN i realizować je w praktyce. Trener KAIZEN Drugi stopień podwyższa kompetencje Praktyka KAIZEN do poziomu Trenera KAIZEN. Trener potrafi prowadzić grupy i warsztaty KAIZEN. Ponadprzeciętnie opanował techniki tworzenia procesów. Trener KAIZEN może również przejmować informowanie i szkolenie pracowników. Egzamin Trzeci stopień kompetencji prowadzi do Menedżera KAIZEN. Jako ekspert jest on zorientowany we wszystkich metodach i działaniach oraz jest odpowiedzialny za utworzenie i realizację organizacji KAIZEN w przedsiębiorstwie. Ma opanowane metody zarządzania w zakresie wytyczania celów, ich realizacji i motywowania uczestników. Koordynuje działania Trenera KAIZEN. Egzamin Total Flow Management Basics KAIZEN Toolbox KAIZEN Management Total Service Management Total Productive Maintenance Basics Total Quality Management Zarządzanie w kulturze KAIZEN KAIZEN Basics Total Flow Management Advanced KAIZEN Coach SEMINARIUM DODATKOWE Total Productive Maintenance Advanced 5

5 Praktyk KAIZEN KAIZEN Basics Uczestnicy poznają genezę i filozofię KAIZEN i lean. Dowiadują się, na czym polega fenomen metody, w której niewielkimi nakładami firmy osiągają olbrzymie zyski. Poprzez wykłady, ćwiczenia i wizytę w fabryce kształtują i wyostrzają w sobie świadomość marnotrawstwa. Podczas seminarium uczestnicy uczą się jak rozpoznawać moment tworzenia wartości dodanej oraz jak rozpoznawać marnotrawstwo. Jest to nowe doświadczenie zarówno dla uczestników chcących wkroczyć na drogę KAIZEN jak i dla tych, którzy zdecydowali się nią podążać. Zapoznanie uczestników z istotą filozofii KAIZEN oraz podstawowymi obszarami KMS (KAIZEN Management System), wykształcenie umiejętności rozpoznawania strat i stosowania narzędzi do ich eliminacji, a także przedstawienie rezultatów wdrażania KAIZEN w praktyce. Zapoznanie uczestników z zestrukturalizowaną metodą rozwiązywania problemów oraz jej praktycznym zastosowaniem. Geneza i rozwój KAIZEN Pojęcie wartości dodanej i straty 7 rodzajów marnotrawstwa Szukanie strat (MUDA) w praktyce Kampania 5S i audyty 5S Zalety wprowadzenia standardów Rola wizualizacji Cykl PDCA/SDCA Siedem kroków rozwiązywania problemów Warunki osiągania sukcesów z KAIZEN Narzędzia Rodzaje strat, eliminowanie marnotrawstwa Narzędzia z zakresu 5S Siedem kroków rozwiązywanie problemów Problem Solving Story Standaryzacja Zarządzanie wizualne Zmiana świadomości i sposobu postrzegania przedsiębiorstwa i swojego stanowiska pracy w kontekście strat i marnotrawstwa na podstawie przedstawionych konkretnych przykładów Wykształcenie umiejętności dostrzegania strat i rozpoznawania działań przynoszących wartość dodaną na podstawie ćwiczeń i wizyty w wybranej organizacji wdrażającej KAIZEN podczas GEMBA WALK Poznanie i praktyczne przećwiczenie skutecznej metody rozwiązywania problemów Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami z innych organizacji 6

6 Total Productive Maintenance Basics Kompleksowe zarządzanie parkiem maszynowym zaczyna się od określenia wśród operatorów odpowiedzialności za utrzymanie maszyn w czystości. Odpowiedzialność ta musi być zrozumiana i przyjęta przez operatorów. Mówi o tym jeden z 8 filarów TPM Autonomous Maintenance, którego przedstawienie i zrozumienie jest głównym celem seminarium TPM Basics. Podczas seminarium uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach mających na celu tworzenie zakresu odpowiedzialności za maszynę, planów czyszczenia i konserwacji. Oprócz tego pokrótce poznają pozostałe 7 filarów TPM oraz ćwiczą pomiar efektywności maszyn wskaźnikiem OEE. Praktyk KAIZEN Przedstawienie uczestnikom zasad podziału odpowiedzialności za park maszynowy oraz pierwszych trzech etapów samodzielnej konserwacji maszyn. Przedstawienie i nauczenie uczestników wykorzystywania metodologii wykrywania i eliminowania problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego, a także zapoznanie z praktyką jej wdrażania. Budowa systemu TPM Etapy samodzielnej konserwacji - Autonomous Maintenance Jakie sukcesy zostaną osiągnięte dzięki TPM Dobór wskaźników (OEE) definicja, zastosowanie Tworzenie standardów i ich wizualizacja 16 rodzajów strat Zarządzanie wizualne Tablica rozwiązywania problemów KOBETSU KAIZEN Współczynnik efektywnego wykorzystania parku maszynowego OEE Czerwona kartka eliminacja usterek Standardy konserwacji Standard i zasady prowadzenia audytu Zapoznanie i zrozumienie systemu TPM Umiejętność wykorzystania metodologii wykrywania i eliminacji problemów związanych ze stratami wydajności parku maszynowego na podstawie praktycznych przykładów i wizyty w organizacji wdrażającej KAIZEN GEMBA WALK Umiejętność pomiaru efektywności maszyn za pomocą wskaźnika OEE Umiejętność tworzenia standardów i ich wizualizacja Poznanie 3 podstawowych filarów TPM Poznanie zasad prowadzenia audytów 7

7 Praktyk KAIZEN Total Flow Management Basics Jednym z obszarów eliminacji marnotrawstwa jest obszar zarządzania przepływami. Pierwszym krokiem, aby osiągnąć płynny, zbalansowany przepływ jest eliminacja strat poszczególnych gniazd produkcyjnych i zorganizowanie ich zgodnie z zasadą Just-In-Time. Podczas tego seminarium uczestnicy biorą udział w praktycznej symulacji gniazda produkcyjnego. Obserwują zwiększenie się produktywności gniazda po wdrożeniu takich narzędzi jak One-Piece-Flow, organizacja linii, praca standaryzowana, Mizusumashi oraz Kanban. Przedstawienie uczestnikom metod eliminacji strat poszczególnych gniazd produkcyjnych oraz zasad ich organizacji zgodnie z zasadą Just In Time (JiT) Teoria przepływów i rodzaje przepływów w przedsiębiorstwie Marnotrawstwo w zarządzaniu przepływami JIT jako element służący identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa Organizacja stanowiska pracy Organizacja linii produkcyjnej (przepływ jednej sztuki, SMED, niskokosztowa automatyzacja) Balansowanie zdolności produkcyjnych Mizusumashi i Kanban system zasilania linii produkcyjnych w komponenty Symulacja procesu produkcyjnego Gra symulacyjna Gniazda Przepływ jednej sztuki Supermarket SMED Niskokosztowa automatyzacja Balansowanie linii produkcyjnych Mizusumashi Kanban Poznanie podstaw standaryzacji pracy i balansowania linii produkcyjnych Uświadomienie różnic pomiędzy Push i Pull Praktyczne zastosowanie narzędzi: mizushumashi, supermarket, kanban na podstawie gry symulacyjnej Położenie nacisku na zrozumienie wagi przepływu jednej sztuki oraz dobrej organizacji linii produkcyjnej Wymiana doświadczeń dzięki uczestnictwu osób z różnych organizacji wdrażających narzędzia KAIZEN oraz dzięki wizycie w przedsiębiorstwie wdrażającym narzędzia KAIZEN 8

8 KAIZEN Coach/Lider KAIZEN em seminarium KAIZEN Coach jest przygotowanie koordynatorów KAIZEN do pełnienia ich obowiązków. Uczą się jak wdrażać zmiany, jak prowadzić szkolenia dla pracowników własnej firmy, jak być dobrym liderem. W trakcie szkolenia przeprowadzane są ćwiczenia w zespołach oraz indywidualne prezentacje, po których grupa udziela informacji zwrotnej o kierunku udoskonaleń. Trener KAIZEN Uczestnicy zapoznają się z procesem wdrażania zmiany, rolą lidera w tym procesie, trenują umiejętne prowadzenie prezentacji i szkoleń, moderowania akcji, tworzenie planów działań, stawianie celów i całościowego zarządzania zmianą. Całość tych umiejętności wpłynie na zwiększenie zaangażowania i motywacji członków organizacji. Rola i zadania lidera KAIZEN Skuteczna komunikacja w zespole Promocja KAIZEN w organizacji poszukiwanie korzyści nowych rozwiązań Stawianie celów SMART dla projektu KAIZEN Zarządzanie projektem KAIZEN w organizacji Przygotowanie pytań do audytu trening umiejętności Podstawy budowania systemu sugestii Prowadzenie Muda Walk Prowadzenie prezentacji Argumentacja korzyściowa Standard odpowiedzi na obiekcje Stawianie celów SMART Prowadzenie audytów Planowanie działań w zakresie KAIZEN Określenie roli i zadań lidera KAIZEN zadań i umiejętności niezbędnych do prowadzenia tej funkcji Przygotowanie do systemowych działań wzmacniających wdrażanie KAIZEN pytania do audytu Praktyczne przećwiczenia prowadzenia audytu na podstawie wypracowanych rozwiązań Wypracowanie założeń do stworzenia systemu sugestii i promocji KAIZEN w organizacji Poznanie i przećwiczenie sposobu odpowiedzi na obiekcje wobec narzędzi KAIZEN wykorzystując do tego argumentację korzyściową 9

9 Trener KAIZEN Total Flow Management Advanced To zarządzanie wynikami poprzez optymalizację strumienia wartości. Uczestnicy, którymi jest kadra zarządzająca oraz pracownicy z obszarów produkcji, logistyki, zarządzania produkcją i montażu, poznają metody i warsztaty TFM. Uczestnicy zapoznają się z metodami umożliwiającymi kontrolę nad całym łańcuchem dostaw, począwszy od linii produkcyjnej i narzędziami związanymi z poprawą przepływu wewnątrz gniazd produkcyjnych, poprzez narzędzia związane z usprawnieniem logistyki wewnętrznej, do metod służących poprawie przepływu materiału i informacji w skali globalnej. Przy pomocy metody VSM (Value Stream Mapping) uczą się wizualizować, analizować i oceniać przepływ materiałów i informacji. Zakres zajęć to pogłębienie znajomości zagadnień związanych z optymalizacją przepływu materiałów i informacji zarówno w skali zakładu produkcyjnego jak i w skali globalnej, z uwzględnienie szeregu narzędzi związanych z logistyką zewnętrzną oraz zarządzaniem przepływami w całym łańcuchu dostaw. Projektowanie i doskonalenie linii Doskonalenie linii produkcyjnej Zaopatrzenie linii Standaryzacja pracy SMED Logistyka wewnętrzna Supermarkety Mizusumashi Synchronizacja (Kanban, Junjo) Poziomowanie Planowanie produkcji w systemie Pull Logistyka zewnętrzna Layout magazynu Pętle mleczarza Logistyka wejścia Logistyka wyjścia Logistyczne planowanie Pull Standaryzacja pracy SMED Supermarkety Mizusumashi Kanban Junjo Poziomowanie produkcji Pętla mleczarza Poszerzenie wiedzy poznanej na poziomie podstawowym o bardziej zaawansowane narzędzia Przećwiczenie poznanych narzędzi Wymiana doświadczeń dzięki uczestnictwu osób z różnych organizacji wdrażających narzędzia KAIZEN oraz dzięki wizycie w przedsiębiorstwie wdrażającym narzędzia KAIZEN 10

10 Total Quality Management Warsztaty TQM wprowadzają uczestników w kompleksowe zarządzanie jakością. Szczególny nacisk podczas zajęć kładziony jest na praktyczne zastosowanie narzędzi TQM. Uczestnicy, dzięki wieloetapowej grze symulacji procesu produkcyjnego, mają możliwość samodzielnego wprowadzania poszczególnych narzędzi TQM w proces produkcyjny. Głównym założeniem warsztatów jest przekonanie o roli jaką pełni pracownik operacyjny w budowaniu jakości produktu. W oparciu o matrycę samokontroli jakości, ćwiczone są techniki wykrywania i analizy błędów w procesie. Wbudowanie jakości w proces jest jednym z podstawowych elementów na drodze do sukcesu przedsiębiorstwa. Myśl przewodnia, która przyświeca warsztatom: zero błędów. Trener KAIZEN Zapoznanie uczestników z narzędziami zarządzania jakością oraz ich praktycznego zastosowania w procesie produkcyjnym Ewolucja systemów jakości Założenia TQM Koszty braku jakości TQM KAIZEN Model Samokontrola jakości Diagnoza różnicowa Tablica ocen (matryca umiejętności pracownika) Porównanie metodologii Six Sigma z filozofią KAIZEN. Współdziałanie KAIZEN z systemami jakości EFQM oraz ISO. Matryca samokontroli jakości Matryca umiejętności pracownika Dzienny arkusz błędów Tygodniowy arkusz błędów PSS Problem Solving Story rozwiązywanie problemów Diagnoza różnicowa Zrozumienie wagi roli operatora w procesie kontroli produktu Zbudowanie świadomości każdy następny proces jest Klientem Wbudowanie jakości w proces samokontrola jakości Trening umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi wizualizacji Wizualizacja umiejętności operatorów 11

11 Trener KAIZEN Total Service Management Seminarium dedykowane jest przedstawicielom szeroko rozumianego sektora usług i administracji (np. sieć sprzedaży, bankowość, administracja rządowa i samorządowa) jak również działów administracyjnych firm produkcyjnych. : Wyczulenie uczestników na obecne w większości biur marnotrawstwo oraz zdobycie umiejętności badania i optymalizowania strumienia wartości w procesach administracyjnych. Działania te pozwolą zmniejszyć koszty oraz zwiększyć zadowolenie Klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Świadomość marnotrawstwa w sektorze usług i administracji 6 poziomów efektywności w sektorze usług i administracji Poprawa organizacji miejsca pracy (Akcja 5 S ) Ulepszanie pracy zespołowej m.in. poprzez standaryzację i wizualizację Optymalizacja procesów (Metoda mapowania procesów) Zorientowane na cele doskonalenie w zespołach Odpowiedzialność przez wizualizację Budowanie matrycy celów (KAIZEN Scorecard) Rola koordynatorów KAIZEN we wdrożeniu, utrzymaniu oraz rozwijaniu działań usprawniających (podstawy) Rodzaje strat, eliminowanie marnotrawstwa Narzędzia z zakresu 5S Standaryzacja Mapowanie procesu 4 kroki rozwiązywania problemów Zarządzanie wizualne KAIZEN Scorecard Korzyści z uczestnictwa: Przygotowanie uczestników do poszukiwania i eliminowania marnotrawstwa w biurze Poznanie zasad przeprowadzania akcji 5S i utrzymania jej efektów Poznanie zasad tworzenia efektywnych standardów Poznanie zasad korzystania z rozwiązań wizualnych Zapoznanie się z funkcjonującymi w organizacjach standardami i zarządzaniem wizualnym na podstawie zdjęć i przykładów z różnych organizacji oraz na podstawie wizyty w biurze KAIZEN Institute i PROFES 12

12 KAIZEN Toolbox Seminarium Toolbox to zebranie w jednym miejscu i usystematyzowanie wiedzy o wybranych narzędziach stosowanych przy wdrażaniu elementów KAIZEN Management System. Uczestnicy mają okazję z jednej strony do zapoznania się i przećwiczenia twardych narzędzi, z drugiej strony poznają miękkie techniki ich implementacji. Z założenia jest to ostatnie seminarium powtórkowe - uzupełniające przed przystąpieniem do egzaminu certyfikującego na poziomie Trener KAIZEN. Podczas seminarium ograniczono do niezbędnego minimum czas poświęcony na omawianie zagadnień teoretycznych. Elementem wyróżniającym jest zadanie wdrożeniowe, które uczestnicy otrzymują na zakończenie seminarium, a którego wykonanie warunkuje możliwość przystąpienia do egzaminu. Trener KAIZEN Przećwiczenie narzędziowego niezbędnika każdego Trenera KAIZEN Wymiana doświadczeń, pomysłów, poglądów, opinii związanych z dotychczasowym wdrażaniem KAIZEN w swoich organizacjach Przygotowanie do egzaminu na Trenera KAIZEN Zarządzanie kompetencjami pracowników. Sposób tworzenia i zakres wykorzystania matrycy kompetencji Podstawowe narzędzia eliminacji MUDA. Drzewo strat TPM i sposoby przeciwdziałania Policy Deployment. Jak strategie i cele organizacji przekładają się na konkretne działania Doskonalenie parku maszynowego. Zwiększenie poziomu dostępności maszyn wskaźnik OEE, Metodologia rozwiązywania problemów Tablica Kobetsu KAIZEN w 12 krokach Radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Elementy motywowania i komunikacji. Strategia ósemki. Doskonalenie procesów w cyklach PDCA/ SDCA Przepływy. Porównanie metod Push i Pull, produkcji onepiece-flow i partiami Zadanie wdrożeniowe. Opracowanie konkretnych planów działań na przyszłość z wykorzystaniem poznanych narzędzi i metod (definiowanie projektu KAIZEN we własnych organizacjach) Matryca kompetencji OEE Tablica Kobetsu KAIZEN One-piece-flow System sugestii Strategia ósemki Standard odpowiedzi na zastrzeżenia wobec KAIZEN metodą argumentowania korzyściami Przypomnienie i przećwiczenie poznanych narzędzi Wymiana praktycznych doświadczeń dotyczących stosowania trenowanych narzędzi oraz wdrażania KAIZEN jako całości. Przygotowanie uczestników do egzaminu na Trenera KAIZEN 13

13 Menedżer KAIZEN Zarządzanie w kulturze KAIZEN Zadaniem osób odpowiedzialnych za wdrażanie długoterminowej strategii KAIZEN i lean jest nie tylko zarządzanie akcjami i prowadzenie szkoleń, ale również budowanie systemu ciągłego doskonalenia, który stanie się mechanizmem generującym duże zyski firmy. Zdefiniowanie elementów jakie składają się na zbudowanie kultury KAIZEN oraz zapewniają trwałe tworzenie kultury. Sukces w zarządzaniu i nadzorowaniu zmian Orientacja na Zbalansowaną Kartę Wyników Rentowność i zarządzanie kosztami Oddziaływanie procesu zmian na rolę zarządu i kierownictwa Zmiana w komunikacji i informowaniu Rozwiązywanie konfliktów jako KAIZEN Menedżer Wpływ KAIZEN na kulturę w zarządzaniu Zbalansowana Karta Wyników Fazy zmiany i charakterystyczne reakcje pracowników Korzyści z wdrażania KAIZEN Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach we wdrażaniu narzędzi KAIZEN Poznanie procesu zmian i charakterystycznych zachowań pracowników versus kultura zarządzania Określenie wpływu wdrażania KAIZEN na realizację celów przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie Zbalansowanej Karty Wyników Wypracowanie korzyści z wdrożenia narzędzi KAIZEN i wykorzystanie ich w trudnych sytuacjach. 14

14 KAIZEN Management Dużą umiejętnością osób odpowiedzialnych za proces KAIZEN i lean jest spojrzenie na organizację z lotu ptaka. Potrafią powiązać myślenie strategiczne z myśleniem systemowym, a także zaplanować i sterować całym procesem zmian, tak, by równomiernie pokrywał potrzeby całej organizacji, wszystkich jej procesów i niedociągnięć. Uczestnicy przeprowadzają analizę SWOT, diagnozują organizację narzędziem Audyt KAIZEN, wyciągają i przekładają je na kompleksowy plan działania organizacji. Menedżer KAIZEN KAIZEN Management System Wymagania i zadania Menedżera KAIZEN Audyt KAIZEN Analiza potencjałów SWOT Rozwijanie strategii KAIZEN Program wdrożeniowy KAIZEN owany wybór metod i narzędzi KAIZEN w pracy przy projektach Budowanie organizacji wspierającej Budowa systemu rozwoju, szkoleń i treningów Profil skutecznego Menedżera KAIZEN Standard prowadzenia audytu KAIZEN Analiza SWOT Metody podejmowania decyzji Budowanie wizji Ustalanie celów Budowa harmonogramu działań Proces rozwiązywania problemów Opracowanie wzoru Profilu Skutecznego Menedżera KAIZEN do wykorzystania w ramach realizacji wewnętrznych warsztatów dotyczących roli, zachowań i umiejętności zespołu wdrażającego Zapoznanie się z zasadami prowadzenia audytów i trening umiejętności Wypracowanie warunków osiągnięcia sukcesu we wdrażaniu narzędzi KAIZEN 15

15 Menedżer KAIZEN Trener KAIZEN Egzamin na Trenera KAIZEN Wymagane kompetencje: Certyfikat Praktyka KAIZEN Zaświadczenia o uczestnictwie w poszczególnych seminariach z bloku Trener KAIZEN Minimum 3 lata doświadczenia we wdrażaniu metod i narzędzi ciągłego doskonalenia Przebieg egzaminu: Wprowadzanie i przedstawienie przebiegu egzaminu Test pisemny (test wyboru) Praca nad projektem grupowym Prezentacja wyników Ocena poszczególnych grup projektowych przez komisję egzaminacyjną Egzamin na Menedżera KAIZEN Wymagane kompetencje: Certyfikat Praktyka i Trenera KAIZEN Zaświadczenia o uczestnictwie w poszczególnych seminariach z bloku Menedżera KAIZEN Wykonanie pracy pisemnej, z uwzględnieniem przedstawionych warunków i z naciskiem na osiągnięcie wyznaczonych celów i oszczędności Przebieg egzaminu: Wprowadzanie i przedstawienie przebiegu egzaminu Test pisemny (test wyboru) Krótka prezentacja prac egzaminacyjnych przez uczestników Ocena poszczególnych testów przez komisję egzaminacyjną 16

16 Total Productive Maintenance Advanced Kompleksowe produktywne zarządzanie parkiem maszynowym (TPM dla zaawansowanych) rozszerza wiedzę zdobytą podczas szkolenia TPM Basics o dalsze narzędzia na drodze zwiększenia efektywności maszyn i urządzeń. Podczas seminarium uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach mających na celu określenie zadań dla niezależnej konserwacji, tworzenie planów szkoleniowych dla pracowników, podział zadań między pracownikami produkcji a utrzymania ruchu. Poznają i uczą się używać podstawowe wskaźnik oceny pracy dla służb utrzymania ruchu, uczą się jak określać priorytety działań oraz jak usprawnić pracę działów utrzymania ruchu. Przedstawienie uczestnikom dalszych kroków samodzielnej konserwacji maszyn. Przedstawienie i nauczenie uczestników zasad określania priorytetów służb utrzymania ruchu oraz zapoznanie i praktyczne zdobycie umiejętności wyliczania głównych mierników służb UR. Zapoznanie z metodami wczesnego zarządzania maszynami i urządzeniami. Seminarium dodatkowe Kobetsu KAIZEN Konstrukcja struktury strat, metody wdrażania zależnie od nacisków Autonomous Maintenance kroki 4 i 5 Możliwości dla niezależnej konserwacji Budowa modułów szkoleniowych Podział zadań między produkcją/utrzymaniem ruchu Planned Maintenance Budowa systemu mierników (MTBF, MTTR) Definiowanie priorytetów Utrzymania Ruchu Usprawnianie Utrzymania Ruchu Metodyczne rozpoznawanie i eliminowanie słabych punktów Early Equipment Management Rozwój maszyn i urządzeń według priorytetów TPM Projekt KOBETSU KAIZEN w 12 krokach Planowanie szkoleń Audyt Wskaźniki Planned Maintenance MTTR, MTBF EEM Early Equipment Management planowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń Określenie jak tworzyć plany szkoleniowe dla operatorów Poznanie zasad pomiaru wskaźników oceny pracy działu utrzymania ruchu MTTR, MTBF Rozsądne planowanie zakupu nowych urządzeń i maszyn Wskazanie jak można redukować awarie dzięki zastosowaniu Planned Maintenance 17

17 KAIZEN Opinie uczestników KAIZEN College KAIZEN Institute to instytucja, której brakowało w Polsce. Dzięki niej poznałem wspaniałych ludzi, o różnych poziomach wiedzy na temat KAIZEN. Cieszę się i dziękuję, że miałem przyjemność uczestniczyć w KAIZEN Basics Radosław Owieczka, KFM KAIZEN Basics Bardzo dobre wyjaśnienie zasad KAIZEN w praktyce i teorii Piotr Szczygłowski, Huta Szkła Czechy KAIZEN Basics Bardzo dobrym pomysłem było przeprowadzenie takiej dużej ilości ćwiczeń. Po pierwszym dniu grupa się zintegrowała we wspólnym rozwiązywaniu zadań Dariusz Buchalski, ASCO / JOUCOMATIC KAIZEN Basics Atmosfera podczas szkolenia była bardzo dobra, co jest zasługą KAIZEN College całości. Warto było tu być... Piotr Strzelczyk, Hobas System Polska KAIZEN Basics Odpowiednia ilość teorii (w odpowiednim czasie) poparta dobrze prowadzonymi warsztatami pozwala poszerzyć horyzonty i zauważać problemy, których na co dzień się nie widzi Jacek Chłopecki, GEDIA POLAND KAIZEN Basics Odpowiednia i dobrze działająca ekipa trenerów potrafi rozruszać każdego Andrzej Wieczorek, AIDA KAIZEN Basics Pozyskana wiedza skłania mnie do polecania innym tej formy szkoleń Zbigniew Sobczyk, AIDA TPM Basics Świetne połączenie teorii i praktyki Alicja Kantor, AUTOLIV POLAND JIT Basics Bardzo gorąco polecam wykłady / seminaria KAIZEN Institute Krzysztof Kondys, AUTOLIV POLAND KAIZEN Basics Podczas warsztatu można zyskać pozytywną energię od ludzi z KAIZEN Institute Marta Magott, Bauer Consulting Czechy KAIZEN Basics Pomysł College jest inny niż wszystkie. Świetna integracja prowadzących z grupą Marcin Konopacki, ASCO / JOUCOMATIC KAIZEN Basics KAIZEN daje mocne podstawy dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bez mocnej podstawy łatwiej się wywrócić Przemysław Pendrowski, Premier Manufacturing Support Services Poland Sp. z o.o. TPM Basics Interaktywne szkolenie z bardzo ciekawym zespołem, dzięki temu była możliwa ciekawa dyskusja i wymiana doświadczeń Arkadiusz Kaźmierczak, TQM Interesujące warsztaty pozwalające wymienić się doświadczeniami z ludźmi z innych firm. Łatwe przyswajanie materiałów dzięki ćwiczeniom w grupach Adam Baranowski, CNH Polska Sp. z o.o. TPM Basics 18

18 KAIZEN Management System D O S T A W C A JKC PRZEPŁYW ZAANGAŻOWANIE ZERO BŁĘDÓW LEAN SUPPORT SYSTEMS EFEKTYWNOŚĆ JKC K L I E N T TFM Total Flow Management TPM Total Productive Maintenance TQM Total Quality Management TSM Total Service Management TCM - Total Change Management Świadomość MUDA Standaryzacja Wizualizacja 5S KAIZEN Management System opiera się na czterech filarach: TFM Total Flow Management, narzędzia usprawniające przepływ, np. Value Stream Mapping, balansowanie linii, SMED, automatyzacja procesu, Kanban, Mizusumashi TPM Total Productive Maintenance czyli zarządzanie parkiem maszynowym przy wykorzystaniu narzędzi: 5S, Kobetsu KAIZEN, OEE czy audytów TQM Total Quality Management, narzędzia umożliwiające wbudowanie jakości w proces: matryca samokontroli jakości, audyty samokontroli jakości, arkusze defektów, statystyczna kontrola procesu TSM Total Service Management, narzędzia wkraczające w obszar usług i administracji: szukanie i eliminowanie marnotrawstwa, standaryzacja, wizualizacja i optymalizacja przepływów KAIZEN Management System jest drogą dla każdego przedsiębiorstwa, które aspiruje do bycia liderem w swojej branży. Został opracowany przez KAIZEN Institute na bazie wieloletnich doświadczeń. Otrzymał Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej KAIZEN Institute Polska ul. Koreańska 13, Wrocław tel , fax

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń 2 1 3 Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń Rozwiązania niestandardowe Dostosowanie do potrzeb wynikających z celów strategicznych, wizji lub oczekiwań klienta. Indywidualne dostosowanie elementów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean

Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean Program Szkoleniowy dla Ekspertów i Trenerów Lean Certyfikowany program szkoleniowy dla specjalistów Lean w trzech etapach: ETAP I: szkolenie podstawowe na Eksperta Lean ETAP II: metody szczupłego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Profil Absolwenta absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH W oparciu o doświadczenie płynące z wdrażania programów optymalizacji produkcji proponujemy program szkoleniowy, skierowany do

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Zintegrowany program poprawy efektywności operacyjnej zorientowany na pracowników

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo Studia podyplomowe Manager CSR www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr NAJLEPSZY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CSR W POLSCE Cztery przemyślane

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: MAPOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESACH FARMACEUTYCZNYCH 16 17 lutego 2016 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu sycylia - symulacja biznesowa dla zespołów komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu czym się zajmujemy? tworzymy bardziej zmotywowane i skuteczniejsze zespoły konsulting budowanie systemów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Profil Absolwenta absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Lean Management & ToC GREEN BELT

Lean Management & ToC GREEN BELT Lean Management & ToC GREEN BELT Teoria Ograniczeń, Efektywność, Six Sigma Zintegrowany System Działania, Coaching Zintegrowany program poprawy efektywności operacyjnej zorientowany na pracowników Szczpłe

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

zarządzanie usługami IT ITIL poznaj najlepsze praktyki w zarządzaniu usługami IT

zarządzanie usługami IT ITIL poznaj najlepsze praktyki w zarządzaniu usługami IT zarządzanie usługami IT ITIL poznaj najlepsze praktyki w zarządzaniu usługami IT ITIL To najbardziej znany i rozpoznawany zestaw dobrych praktyk w zarządzaniu usługami IT. Wykorzystywany przez tysiące

Bardziej szczegółowo

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej KAIZEN Institute Legnica, październik 2013 Copyright 1985-2013 KAIZEN Institute, Ltd. All rights reserved. KAIZEN and GEMBAKAIZEN are registered

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Rola Top Managementu i kierownictwa. Obecność. Rola menadżerów przy wspieraniu procesów Kaizen

Rola Top Managementu i kierownictwa. Obecność. Rola menadżerów przy wspieraniu procesów Kaizen Tekst: Ilona Nowicka Dyrektor KAIZEN Institute Rola menadżerów przy wspieraniu procesów Kaizen Fotolia Obecność Gemba Kanri to zadania menadżerów w obszarze wsparcia systemów, a w szczególności zarządzanie

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH SZANSĄ NA OSIĄGNIĘCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH SZANSĄ NA OSIĄGNIĘCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 AGNIESZKA PIASECKA-GŁUSZAK Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie majątkiem technicznym i utrzymaniem ruchu. www.balticberg.pl

Nowoczesne zarządzanie majątkiem technicznym i utrzymaniem ruchu. www.balticberg.pl Nowoczesne zarządzanie majątkiem technicznym i utrzymaniem ruchu www.balticberg.pl Doradztwo dla przemysłu BalticBerg zajmuje się wspieraniem organizacji (firm, instytucji) w podwyższaniu efektywności

Bardziej szczegółowo

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej Strona1 Strona2 Smart Leadership 2 dniowy trening kompetencji menedżerskich i umiejętności pozytywnego lidera. Cel szkolenia: usprawnienie komunikacji i kompetencji menedżerskich, inwestycja w umiejętności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Terminy szkolenia 19-21 październik 2011r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 14-16 grudzień 2011r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Total Productive Maintenance

Wdrażanie Total Productive Maintenance Wdrażanie TPM można podzielić na trzy główne fazy zilustrowane przy pomocy świątyni na Rysunku 1. Faza pierwsza koncentruje się na zbudowaniu struktur programu umożliwiających pracę na zmianą sposobu myślenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Dzierżoniów, dnia 09.05.2011 W związku z przeprowadzeniem przez Pentair Poland Sp. z o.o. wstępnej analizy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju profesjonalnego pracowników i optymalizacji procesów biznesowych poprzez wdrażanie organizacji WAZA Marta Kucharska Krzysztof

Koncepcja rozwoju profesjonalnego pracowników i optymalizacji procesów biznesowych poprzez wdrażanie organizacji WAZA Marta Kucharska Krzysztof Koncepcja rozwoju profesjonalnego pracowników i optymalizacji procesów biznesowych poprzez wdrażanie organizacji WAZA Marta Kucharska Krzysztof Lassota Grupa Servier 20 lat w Polsce Druga, co do wielkości

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu Menedżer Sukcesu Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills Programrozwoju SuccessSkills Opisprogramu MenedżerSukcesu Metodologia Opispodejściadorozwoju

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS Od współczesnych liderów zmian - menedżerów na różnych szczeblach struktury organizacyjnej - oczekujemy osiągania celów w warunkach

Bardziej szczegółowo

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka Partnerzy Auditor wewnętrzny wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 Auditor wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009 NOWOŚĆ!!! Audity u dostawcy w przemyśle

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu

Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu Ekspert: Dr Bogdan Kroker- trener z wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Fundamenty TPM. dr inż. Jacek M. Brzeski, mgr inż. Magdalena I. Figas

Fundamenty TPM. dr inż. Jacek M. Brzeski, mgr inż. Magdalena I. Figas Total Productive Maintenance (TPM) oznacza w dosłownym tłumaczeniu Totalne Utrzymanie Ruchu. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia do maszyn, w którym dział utrzymania ruchu, gasząc pożary (Breakdown

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE PAKIET SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I REZERWOWEJ Bankowości i Finansów Sp. z o. o. 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Polska premiera książki Kultura Toyoty Jeffrey a Likera i Michaela Hoseusa PAT R O N I M E D I A L N I

Polska premiera książki Kultura Toyoty Jeffrey a Likera i Michaela Hoseusa PAT R O N I M E D I A L N I Polska premiera książki Kultura Toyoty Jeffrey a Likera i Michaela Hoseusa O R G A N I Z AT O R PA R T N E R Z Y PAT R O N I M E D I A L N I w w w. k a i z e n - i n s t i t u t e. P L STRATEGIA KAIZEN

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacje procesów

Optymalizacje procesów Optymalizacje procesów Lean Manufacturing Szkolenie Wdrożenie Konsulting Warsztat Audyt ASO ocena stanu obecnego - - - - + Lean Manufacturing podstawy + + + + + Identyfikacja marnotrawstwa + + + + - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH

PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku Przysłowie chińskie Marcin Borowski - Moja kariera zawodowa zawsze łączyła mnie z produkcją. Najpierw zarządzałem, z czasem

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Dane personalne Nazwisko / Imię Nawara Wiciarz Paweł Adres Gosławicka 17/7 54-107 Wrocław Polska Telefon +48 781 50 06 68 Telefon komórkowy +48 691 96 84 28 E-mail pawel@wiciarz.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Z ELEMENTAMI INWENTARYZACJI MAGAZYNU

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Z ELEMENTAMI INWENTARYZACJI MAGAZYNU ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Z ELEMENTAMI INWENTARYZACJI MAGAZYNU Jak skutecznie redukować koszty zapasów, sprawnie wykonać spis z natury w magazynie? Zapasy powstając w różnych działach przedsiębiorstwa w skrajnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Opis "Nie chodzi o to aby pracować więcej... tylko o to aby pracować z głową!" System, metodologia narzędzia to nie wszystko! LEAN

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części Strona1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części SZKOŁY I PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE w PROJEKCIE przyporządkowane do poszczególnych części 1. Bożena Stocka 4. Anna Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w projektach Lean

Zarządzanie zmianą w projektach Lean Zarządzanie zmianą w projektach Lean Jak bez porażki wdrażać zmiany wpływające na rozwój firmy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym? 19-20 listopada 2015, Wrocław Akademia Białego Kruka

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pracy 4 Sieci Współpracy i Samokształcenia za okres dwóch lat realizacji projektu 2013-2015

Podsumowanie pracy 4 Sieci Współpracy i Samokształcenia za okres dwóch lat realizacji projektu 2013-2015 Podsumowanie pracy 4 Sieci Współpracy i Samokształcenia za okres dwóch lat realizacji projektu 2013-2015 Sieć w sensie ogólnym to aktualnie najpopularniejsza z metafor stosowanych do opisu układu czy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM Dr Józef Bielecki Six Sigma Master Black Belt Maj 2010 System Zarządzania Jakością Six Sigma Geneza Six Sigma SixSigma jest to jedna z najnowszych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo

ProgramWorld Class Manufacturing (WCM) jako systemu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Przykład praktycznego zastosowania.

ProgramWorld Class Manufacturing (WCM) jako systemu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Przykład praktycznego zastosowania. Prof.dr hab.inż Mariusz Bednarek mgr inż. Marcin Gajewski Politechnika Warszawska ProgramWorld Class Manufacturing (WCM) jako systemu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Przykład praktycznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach. Podziękowania. Przedmowa

Spis treści. O autorach. Podziękowania. Przedmowa Spis treści O autorach Podziękowania Przedmowa Wstęp O książce Konwencje zastosowane w książce Naiwne założenia Jak podzielona jest książka Część I: Podstawy lean Część II: Kultura lean Część III: Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie WCM Green Belts. Opis szkolenia, organizacja i walidacja

Szkolenie WCM Green Belts. Opis szkolenia, organizacja i walidacja Szkolenie WCM Green Belts Opis szkolenia, organizacja i walidacja Solving Efeso 2009 rel. 6 2011/06/29 Opis szkolenia Cel szkolenia Rozprzestrzenianie kultury WCM w organizacji Saint-Gobain Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Nazwa szkolenia Certyfikat Do kogo jest skierowane szkolenie Cele szkolenia Animacji 2D - wprowadzenie Szkolenie przeznaczone dla osób chcących uzyskać teoretyczną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI 5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI Rozdział 1... 15 ZARZĄDZANIE I JEGO PARADYGMATY 1.1. Paradygmat w nauce 1.2. Pojęcie zarządzania 1.3. Kierowanie a zarządzanie 1.4.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poprawa procesów W sektorze usług

Poprawa procesów W sektorze usług Poprawa procesów W sektorze usług Użycie Lean Six Sigma Black Belt w sektorze usług Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co robi Black Belt w sektorze usług? Dobrze wyszkolony

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Opis VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Szanowni Państwo, VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem to coroczne wydarzenie organizowane przez Progress Project w stolicy Polskich Tatr. 36 intensywnych

Bardziej szczegółowo

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyk ą zarządzania projektami oraz przygotowa ć osoby zainteresowane do egzaminów

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo