Optisolus. Partner. Z nami podąŝysz drogą której inni dopiero poszukują.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optisolus. Partner. Z nami podąŝysz drogą której inni dopiero poszukują."

Transkrypt

1 Z nami podąŝysz drogą której inni dopiero poszukują.

2 Optisolus, to: OPTIMISE SOLUTIONS, czyli rozwiązania optymalizacyjne dla Państwa firmy! Rozwiązania w zakresie zwiększenia wydajności i efektywnego wykorzystania istniejących zasobów!

3 Co to jest optymalizacja? Głównym celem optymalizacji jest dąŝenie do obniŝenia kosztów firmy bez pogarszania jakości oferowanych produktów lub usług Efekt ten uzyskuje się poprzez wyeliminowanie zbędnych czynności lub przestojów między czynnościami, automatyzację procesu wytwarzania i dostarczania produktu lub usług, lub outsourcing działań nie związanych z podstawową działalnością firmy Optymalizacja jest tak naprawdę procesem ciągłego udoskonalania. Dotyczy to wszystkich procesów w firmie Nawet w najlepiej zorganizowanej firmie zawsze znajdą się obszary do poprawy efektywności

4 Zmiana

5 Jak właściwie podejść do działań optymalizacyjnych? KaŜda organizacja poszukuje moŝliwości zwiększenia swojej efektywności KaŜda organizacja posiada własny, często unikalny system kreowania wartości Jednocześnie, dla wielu managerów, trudnym jest dostrzeŝenie, zmierzenie, a czasem zrozumienie, gdzie występuje tzw. wartość dodana (Add-Value), która określa zdolności i wydajność zarządzanych przez nich procesów Ta niemoŝność pełnej wizualizacji aktualnej wartości dodanej, prowadzi często do nieefektywnych działań optymalizacyjnych. Wiele organizacji po prostu dodaje kolejne specjalistyczne narzędzie, technikę metodologię lub teŝ software do swoich procesów, w nadziei iŝ zdoła coś zoptymalizować Tymczasem potrzeba jest efektywnych analiz dotyczących systemu kreowania wartości, tak aby zrozumieć gdzie naprawdę powstaje wartość dodana, aby następnie zwrócić uwagę na obszary gdzie mamy do czynienia z BRAKIEM wartości dodanej.

6 Identyfikacja elementów wartości (stan zastany) X 3000 X X X Non Value Adding Queue Time X X Old Value Adding Operations (7 in Total) Time X = element którego Klient sobie NIE Ŝyczy

7 Identyfikacja elementów wartości (stan zastany) (stan docelowy) 3000 Old Rate of Adding Value Non Value Adding Queue Time Old Value Adding Operations (7 in Total) Time

8 Platforma optymalizacyjna Co tak naprawdę jest metodą a co narzędziem, czy proces ciągłego udoskonalania to element działań zawarty w metodyce MTM czy REFA, a moŝe powinienem skorzystać z filozofii KAIZEN? To juŝ pytanie i zadanie dla naszych konsultantów, którzy są doświadczonymi praktykami szczególnie w zakresie: IE Industrial Engineering Konsultanci Optisolus posiadają praktyczną wiedzę w zakresie: MTM REFA KAIZEN SIX SIGMA LEAN EFQM 20 KEYS

9 Definicja Optisolus dla optymalizacji: FIVE S TPM 20 KEYS KANBAN JIT LEAN MANUFACTURING INDUSTRIAL ENGINEERING = OPTYMALIZACJA KAIZEN REFA TQM EFQM MTM SIX SIGMA TSM

10 Ergonomia stanowisk pracy Kształtowanie stanowisk pracy Środki pomocnicze Analizy czasu pracy + normatywy czasu pracy + kalkulacja wydajności Organizacja pracy Praca grupowa / Praca Teamów, Systemy gniazd, Systemy zmianowe Analizy awarii Eliminacja błędów Redukcja poprawek Industrial Engineering Kształtowanie przebiegów roboczych Zwiększenie wydajności maszyn oraz urządzeń Taktowanie linii produkcyjnych Wykorzystanie idei pracowników CPU - PR - Kaizen Kwalifikacje Określenie niezbędnego poziomu zatrudnienia

11 IE operuje dla Kształtowania procesu, jego doskonaleniu a takŝe instalowania zintegrowanych systemów łączących ludzi, materiały, wyposaŝenie i ich energię IE dysponuje Specjalistyczną wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu matematyki, fizyki oraz nauk socjalnych, będąc wiernym zasadom, metodom i planowaniu w kontekście inŝynieryjnym IE pracuje dla Specyficznego, mierzalnego wartościowania wyników otrzymywanych z w/w systemów

12 Kroki Działania Wyniki Understand Zrozumieć Zrozumienie działań biznesowych Identyfikacja wyzwań operacyjnych Identyfikacja elementów produktywności Identyfikacja moŝliwości redukcji kosztów Cele biznesowe Wyzwania operacyjne Elementy produktywności Wyzwania w sferze kosztów Measure Mierzyć Wprowadzenie map procesowych Pomiary czasu pracy Ustalanie standardów Utworzenie podziału kosztów Ukierunkowywanie działań Standardy czasu pracy Standardy Potencjał oszczędności Analyze Analizować Mierzenie wydajności Analizy procesu Podział kosztów Parametry wydajności Efektywność procesu Projekty redukcji kosztów Plan Planować Przewidywanie Planowanie zdolności Planowanie produkcji Kształtowanie systemu Planowanie Volumenu Wymagana zdolność Szczupła produkcja Optymalny kształt procesu Improve Doskonalić Wprowadzenie matrycy umiejętności Proces re-engineering Dopasowanie umiejętnośći do potrzeb Udoskonalony proces Sustain Utrzymać Implementacja programu ścieŝki rozwoju (glide path program) Monitorowanie procesu doskonalenia U A P I S M

13 Operational Excellence Sustain Utrzymanie Plan Planowanie Improve Doskonalenie Understand Measure Analyze Zrozumienie Mierzenie Analizowanie TOTAL EMPLOYEE INVOLVEMENT

14 Podsumowanie korzyści Sytuacja u Klienta Rozwiązanie IE Korzyści Wysoki stopień klasyfikowania podprocesów Dokumentacja procesowa na podstawowym poziomie, bez odzwierciedlenia kompleksowości procesu, ilości i rodzaju osób zaangaŝowanych, bez punktów kontrolnych skierowanych na czas procesu, punkty kontrolne i poprawki Stworzenie map procesu w układzie tzw. multilevel (P1, P2 oraz P3) z uwzględnieniem kompleksowości procesu, ilości i rodzaju osób zaangaŝowanych, z punktami kontrolnymi, skierowanych na czas procesu, punkty kontrolne i poprawki P3 mapowania procesu obrazujący proces w zakresie 460 minut jako baza do analiz i doskonalenia procesu Eliminacja poprawek umoŝliwiająca uzyskanie dodatkowych mocy przerobowych / zwiększonego wykorzystania zasobów Brak czasów standardowych, norm produktywności Wprowadzenie analiz czasu pracy, uzyskanie czasów standardowych oraz norm wydajności Określenie wyniku moŝliwego do uzyskania w odniesieniu do pod-procesów Analizy volumenu oraz strat w procesie na średnim poziomie Zdefiniowanie metryk, wprowadzenie dziennej analizy parametrów takich jak efektywność, stopień wykorzystania i produktywność Zarządzanie biznesem w oparciu o rzetelne dane Ukierunkowanie na wzrost efektywności

15 Podsumowanie korzyści c.d. Sytuacja u Klienta Rozwiązanie IE Korzyści Tradycyjne intuicyjne planowanie zasobów oraz zmian volumenu UŜycie technik statystycznych oraz badań operacyjnych dla prognozowania volumenu, planowania produkcji zasobów oraz ich odpowiednie wykorzystanie Rezultujące 40% wzrostem efektywności oraz 25% wzrostem stopnia wykorzystania Oszczędność kosztów operacyjnych na poziomie 9% Koszta czysto jakościowe nie zdefiniowane i nie analizowane Wizualizacja dziennych wyników wydajnościowych wraz z analizą VA / NVA oraz analizy kosztów Poprawiona jakość procesu jako rezultat wykonanej analizy wartości Wprowadzenie analiz wartości jako potrzeby dla re-engineering procesu, przy wyjściowym poziomie NVA = 75% Reakcyjne zarządzanie produkcją UŜycie technik planowania produkcji Skalkulowane zapotrzebowanie na personel, zobrazowane szczupłym planem produkcyjnym przy wielowariantowości sytuacji

16 Konkurencyjność W ostatnich latach mamy do czynienia z duŝą ilością inwestycji dokonywanych w Polsce. Powodów jest wiele. Strefy ekonomiczne, lokalizacja Polski, ale jednym z nich są niskie koszta pracy. Perspektywa rosnących wynagrodzeń w Polsce jest nieunikniona. Kwestią lat jest osiągnięcie tego samego poziomu płac jak w krajach Europy zachodniej. Tak więc argument niskich kosztów pracy przestaje mieć rację bytu. Zwłaszcza Ŝe otwierają się nowe rynki, choćby w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, gdzie te koszta są i będą przez wiele lat niŝsze. Jak przekłada się to na optymalizację? OtóŜ optymalizacja pozwala utrzymywać i zwiększać dochód firm na właściwym poziomie poprzez eliminację marnotrawstwa. Dochodowej firmy nikt nie będzie zamykał ani przenosił jej do innego kraju.

17 Optisolus oferuje wsparcie dla swoich klientów w poprawie efektywności procesów biznesowych dzięki następującym produktom i narzędziom: Produkcja Kompleksowy program poprawy efektywności operacyjnej przedsiębiorstw Redukcja kosztów produkcji Nisko-inwestycyjne zwiększenie przepustowości (faktycznych mocy produkcyjnych) Kompleksowa redukcja cyklu produkcyjnego Optymalizacja przepływu materiału i informacji Optymalizacja logistyki wewnętrznej Projektowanie organizacji linii produkcyjnej i równowaŝenie pracy pracowników Organizacja miejsca pracy (stanowisk) 5S Analiza wartości dodanej Zwiększanie efektywności maszyn Program redukcji czasu przezbrojeń SMED Poprawa jakości Usługi / Administracja / Office Mapowanie i optymalizacja procesów biznesowych / usługowych Mierzenie efektywności procesów biznesowych / usługowych Analiza kosztów procesu (COP, COQ, COUU) Produkcja / Usługi / Administracja / Office Benchmarking wewnętrzny Benchmarking zewnętrzny

18 Min / p. 100 Situation Direction 86, ,71 18,12 8,63 36,24 2,59 39,52 10,67 22,52 2,77 3,56 24,41 4,64 15,86 1,71 2,20 Productivity gap 60 % Prozess / Structure Produkt / Service 0 Co. A Co. B Co. C Value add Logistik Quality Maitenance Support

19 Konsultanci Optisolus...To prawdziwi zawodowcy. Ich ogromna wiedza i doświadczenie pozwalają na realizację zadań tak, aby uzyskać dla Państwa najbardziej optymalne rozwiązania i maksymalne korzyści finansowe! R. Pietrzyk Dyrektor Operacyjny Krótka charakterystyka Ullrich Hermann Industrial Engineer - ponad 40 letnie doświadczenie - ekspert w branŝy motoryzacyjnej - certyfikowany wykładowca REFA - świetny wykładowca, sprawdzony trener - setki zrealizowanych projektów optymalizacyjnych - długoletni pracownik koncernu VW - konsultant dla wielu niemieckich firm przemysłowych - absolutny eliminator wszelkiego marnotrawstwa - pracował między innymi dla firm: Sebastian Piasecki Industrial Engineer - ponad 10 letnie doświadczenie - ekspert w branŝy usługowej - certyfikowany członek MTM oraz REFA - świetny analityk, sprawdzony instruktor - dziesiątki zrealizowanych projektów optymalizacyjnych - uczestnik wielu kursów, seminariów i staŝy - konsultant dla wielu firm usługowych - wyśmienity organizator - pracował między innymi dla firm: Skorzystajcie Państwo z naszej oferty i pozwólcie aby doświadczeni praktycy przy uŝyciu u sprawdzonych narzędzi optymalizacyjnych zwiększyli efektywność Waszych działań biznesowych!

20 Jak działamy? Podstawowe etapy Analiza stanu zastanego w zakresie procesów i struktur Zebranie i analiza danych poprzez audyt Zdefiniowanie prawidłowych przebiegów pracy i procesów przy uwzględnieniu istotnych parametrów, współczynników Przygotowanie formularzy i dokumentacji WdraŜanie zmian / działania reorganizacyjne Doradztwo powykonawcze

21 JuŜ dziś serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Evencie pod nazwą: SEMINARIUM IE, Wrocław, marzec 2008 Zapraszamy osoby reprezentujące następujące działy: Management Industrial Engineering Value Team Kaizen Team Controlling Quality Produkcja Logistyka Planowanie HR

22 Kontakt Optisolus pl. Powstańców Śląskich Wrocław (+48) 71 / Zapraszamy!!!