Schneider Electric Energy w Świebodzicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schneider Electric Energy w Świebodzicach"

Transkrypt

1 Potencjał polskiego przemysłu na przykładzie Schneider Electric Energy w Świebodzicach Mgr inż. Jacek Sikorski Dyrektor Produkcji Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Integracja z Unią Europejską, a także inne procesy związane z globalizacją powodują, że polskie przedsiębiorstwa zmagają się z ciągle rosnącymi wymaganiami co do ich konkurencyjności. Nasz kraj nie wygląda najlepiej na tle krajów Wspólnoty Europejskiej jeśli chodzi o aktywność przedsiębiorstw w sferze innowacyjności, polegającej na tworzeniu nowych produktów, technologii czy rozwiązań. Wprawdzie dynamika wzrostu tej innowacyjności jest wyższa niż średnia unijna jednak od wysiłku i determinacji przedsiębiorstw zależy, czy nasz pościg będzie trwał, lata czy też dziesięciolecia. Nie można zapominać, że także sama Unia boryka się z problemami konkurencyjności, a więc równanie do jej poziomu może okazać się wkrótce niewystarczające. Potential of Polish Industry as Exemplified by Schneider Electric Energy in Świebodzice The integration with the European Union and also other processes of globalisation result in an ever growing demand for competitiveness which Polish companies must face. Wstęp Obecnie rozumiana miara konkurencyjności gospodarki kraju nie wynika jedynie ze wskaźników eksportu i importu oraz ich wzajemnego zbilansowania. Konieczne jest także uwzględnienie trwałości podstaw stanu gospodarki, a więc jej struktury czy też postępu technicznego, które to czynniki mogą zapewnić nie tylko odpowiednio wysoki, ale także rosnący standard życia oraz poziom zatrudnienia. Polski eksport zdominowany jest przez sprzedaż samochodów, części zamiennych czy telewizorów. Wynika on z inwestycji jakie poczyniły w naszym kraju zagraniczne koncerny, skuszone niskim kosztem pracy, względną łatwością zatrudnienia wykwalifikowanego personelu, a także przynależnością Polski do Unii Europejskiej. Jest to ważna część przemysłu, wpływająca na wzrost gospodarczy naszego kraju, która jednak w przyszłości, ze względu np. na ciągle rosnące koszty pracy, będzie miała coraz mniejsze znaczenie. Słabością polskiego przemysłu, wynikającą m.in. z wieloletniego zastoju gospodarczego przed rokiem 1989, połączonego z brakiem umiejętności przystosowania się wielu przedsiębiorstw do trudnych warunków gospodarki rynkowej, jest niemal zupełny brak marek kojarzonych jednoznacznie z naszym krajem. Niewiele jest także zakładów prowadzących działalność badawczo rozwojową i produkcję, będących jednocześnie częścią globalnych organizacji. Międzynarodowy koncern daje duże możliwości w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, któ- When compared to other European re nie polegają jedynie na przenoszeniu not rank high with regard to its Community countries, Poland does linii montażowych, companies' activeness in innovations and their efforts in creating a także umożliwiają dostęp do ryków novel products, technologies or w skali globalnej. solutions. Even though the growth Przykładem zakładu, który potra- is higher than the average within dynamics of that innovativeness fił odnaleźć się w takim międzynarodo- companies' endeavours and deter- the Union, it is still a matter of the wym środowisku, mination which will decide whether jest dawna REFA, our pursuit will take years or tens of obecnie Schneider years. One must not forget either, Electric Energy that the Union itself is struggling w Świebodzicach. with competition-related problems, Zakład ten prowadzi therefore just coming up to its level działalność w zakresie badań i rozwoju, may soon turn out insufficient. produkcji oraz usług związanych z przemysłem energetycznym a w szczególności urządzeniami i instalacjami z zakresu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Pomimo zmian marek, pod którymi przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność, stały jest zespół doświadczonych pracowników. Zakres prowadzonej działalności również nie ulega zmianie. Dzięki innowacyjnym produktom, które zaprojektowano i wyprodukowano 4

2 Uo I, Io USB Program S1 67N 0/1 RS48 SCADA 0N 1N Rejestrator Wyłączenia 20 Pobudzenia Alarmy Zdarzenia 200 Zakłócenia / Przebiegi Interfejs Sygn. LED 8 Wej. dwust. 8 Wyj. przekaź. + WD 46 46BC 49 0BF Pomiary - Prądy fazowe - Prąd ziemnozwarciowy - Napięcie składowej zer. - Obciążenie cieplne Funkcje pomocnicze - Załączenie na zwarcie - Sterowanie zdalne / lokalne - Logika blokowania zab. - Logika SCO oraz SPZ po SCO - Blokada od 2 harmonicznej - 2 grupy nastaw - 4 zabezpieczenia zewnętrzne - Programowalne wejścia / wyjścia - Samodiagnostyka - Podtrzymanie LED i wyjść przek. - 4 pomocnicze liczniki czasu - Synhronizacja czasu przez wej. MiCOM P111 Fot.1 MiCOM P111Enh wraz ze schematem aplikacyjnym w Polsce a także fachowości całej załogi, możliwy jest eksport towarów nawet do tak trudno dostępnych dla naszego przemysłu krajów jak Indie czy Chiny. Zakład posiada także swoją markę, znaną na świecie w branży energetycznej. Jest nią mianowicie rodzina zabezpieczeń elektroenergetycznych MiCOM P10. Przedsiębiorstwo jest również znaczącym producentem systemów szafowych dla rozdzielni ŚN i WN. W tym zakresie produkcja prowadzona jest nie tylko dla klientów europejskich, ale także azjatyckich czy północnoamerykańskich. Jest wiele czynników, które doprowadziły do tak dobrego usytuowania się zakładu w Świebodzicach, obecnego nie tylko na lokalnych ale i globalnych rynkach. Po pierwsze produkt Tradycje dawnej REFY w projektowaniu i produkcji zabezpieczeń elektroenergetycznych są znaczące. Marnotrawstwem było by nie wykorzystać zebranych doświadczeń i wiedzy. Na bazie takiego rozumowania powstała i jest rozwijana platforma zabezpieczeń elektroenergetycznych MiCOM P10. Platforma ta to obecnie 6 bazowych urządzeń, które ze względu na specyfikę różnych rynków na świecie, dostępne są w wielu wariantach. Platformę MiCOM P10 można podzielić na dwie zasadnicze grupy urządzeń. Pierwsza z nich to tradycyjne zespoły zabezpieczeń nadprądowych i silnikowych MiCOM P111 i P211, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją i bardzo dobrym stosunkiem funkcjonalności i jakości do ceny. Doświadczenia zebrane podczas kilkuletniej produkcji tych urządzeń, zaowocowały opracowaniem całkowicie nowego zespołu zabezpieczeń MiCOM P111Enh (fot.1.). Nie jest to modyfikacja dotychczasowego rozwiązania, lecz całkowicie nowa konstrukcja, charakteryzująca się znaczącym polepszeniem parametrów funkcjonalnych oraz uwzględniająca nowe wymagania stawiane takim urządzeniom, związane np. z rozbudową możliwości komunikacyjnych czy rejestracją przebiegów i zdarzeń. Drugą grupę urządzeń platformy MiCOM P10 stanowią zabezpieczenia urządzenia tzw. autonomiczne lub z możliwością zasilania się zarówno z mierzonych prądów, jak i z napięcia pomocniczego (z podwójnym zasilaniem). Konstrukcja tego typu urządzeń nastręcza szczególnie wiele trudności, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania sprzętowe. Wymagania są tutaj często przeciwstawne. Dysponując energią pochodzącą z mierzonych prądów, konieczne jest z jednej strony zapewnienie funkcjonowania urządzenia już od niewielkiej wartości np. 0,2 prądu nominalnego, z drugiej strony uruchomienie urządzenia i przeprowadzenie pierwszych pomiarów, połączone ze zrealizowaniem odpowiedniej automatyki zabezpieczeniowej, musi nastąpić bardzo szybko (np. 60ms). Nakłada to na wszystkie elementy układu, zwłaszcza procesor i zastosowane algorytmy, bardzo ostre wymagania. Sprawy nie ułatwia także Fot.2 Zabezpieczenie MiCOM P114S wraz z dedykowanym przekładnikiem prądowym fakt, że część energii musi być zgromadzona w zasobnikach urządzenia w celu zasilenia odpowiednio przystosowanej do tego cewki wyłącznika. Znacząca część pracy tych zabezpieczeń może przebiegać podczas stanów nieustalonych, kiedy urządzenia muszą włączać i wyłączać się wielokrotnie. Dlatego też staranna analiza wszystkich możliwych stanów i ich

3 wzajemnych zależności jest główną trudnością i stanowi podstawę poprawności funkcjonowania urządzeń. Prostym zabezpieczeniem z tej grupy jest MiCOM P114S (fot.2), autonomiczny przekaźnik zabezpieczeniowy, współpracujący z dedykowanymi przekładnikami prądowymi. Bardziej rozbudowane urządzenia z po- Fot.3 Zabezpieczenie MiCOM P114D dwójnym zasilaniem to MiCOM P114D (fot.3) i MiCOM P11 (fot.4). Oba przekaźniki przeznaczone są do współpracy ze standardowymi przekładnikami prądowymi. Różnica pomiędzy nimi polega głównie na sposobie nastawiania. P114D wyposażony jest Fot.4 Zabezpieczenie MiCOM P11 w zestaw nastawników tzw. DIP Switch, natomiast P11 ma standardową klawiaturę i wyświetlacz, dzięki czemu możliwy jest także bezpośredni odczyt mierzonych wartości. Najwyższy stopień trudności, jeśli chodzi o aspekty konstrukcyjne prezentuje MiCOM P116 (fot..). Jest to obecnie najbardziej zaawansowane rozwiązanie konstrukcyjne tego typu na świecie. MiCOM P116 stanowi kompletne i rozbudowane zabezpieczenie nadprądowe z kierunkowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym. Jest on wyposażony w rozbudowane możliwości rejestracyjne i komunikacyjne. Jednocześnie jest urządzeniem z podwójnym zasilaniem i może pracować przy całkowitym braku napięcia pomocniczego. Opracowanie założeń do produktów o zasięgu światowym, stanowi nie lada wyzwanie. Jest to trudne, zwłaszcza w branży elektroenergetycznej, charakteryzującej się znaczącą lokalną specyfiką, wynikającą z charakteru sieci, a także z pewnych tradycji czy przyzwyczajeń. Znakomity przykład tej specyfiki znamy z własnego podwórka. Chodzi mianowicie o kryterium ziemnozwarciowe admitancyjne. Jest ono jednym z ważniejszych kryteriów zabezpieczeniowych w polskiej energetyce i niemal zupełnie nie znane w innych krajach. Uchodzi za prawie niemożliwe, aby bez opinii lokalnych specjalistów zapewnić odpowiednią funkcjonalność zabezpieczenia elektroenergetycznego w jakimś odległym, egzotycznym kraju. Oczywiście są pewne standardy, wyznaczane przez główne nurty branży, ale ograniczenie się jedynie do ich skopiowania nie gwarantuje sukcesu, i tu z pomocą przychodzi fakt przynależności do globalnej organizacji jaką jest Schneider Electric. Posiada ona dziesiątki specjalistów na całym świecie, mogących przekazać szczegółową wiedzę dotyczącą lokalnej specyfiki i wymagań. Pełna specyfikacja stworzona na podstawie wymagań wielu rynków na świecie jest zwykle bardzo obszerna. Próba zaprojektowania zgodnego z nią urządzenia z reguły zakończy się katastrofą finansową. Bardzo wiele zależy od wiedzy i doświadczenia osób, które odpowiadają za ostateczne określenie, które z tych wymagań są istotne a które nie. Ważna jest łatwość komunikowania się z klientami i dystrybutorami w innych krajach a także umiejętność prawidłowego wnioskowania na podstawie zebranych informacji. Automatyka zabezpieczeniowa to nie wszystko W branży elektroenergetyczne, jedynie firma, której oferta jest kompleksowa w danym segmencie, odgrywa znaczącą rolę na rynku. Konieczna jest wysoko wykwalifikowana Uo I, Io USB Program S1 RS48 SCADA Zasilanie Zasobniki energii - dla cewki wyłącznika - dla zewnętrznej flagi Zasilanie z prądu (CT) 67N 0/1 Zasilanie z napięcia (Vx) 0N 1N Rejestrator Wyłączenia 20 Pobudzenia Alarmy Zdarzenia 200 Zakłócenia / Przebiegi Interfejs Sygn. LED 8 Flagi sygn. Flaga zewn. 1 Wej. dwust. 6 Wyj. przekaź. 6 + WD 46 46BC 49 0BF Pomiary - Prądy fazowe - Prąd ziemnozwarciowy - Napięcie składowej zer. - Obciążenie cieplne - Warości szczytowe - Składowe symetryczne Funkcje pomocnicze - Załączenie na zwarcie - Sterowanie zdalne / lokalne - Pierwsze załączenie - Logika blokowania zab. - Logika SCO oraz SPZ po SCO - Blokada od 2 harmonicznej - Kontrola obwodu wyłączenia - Monitoring param. wyłącznika - 2 grupy nastaw - 4 zabezpieczenia zewnętrzne - Programowalne wejścia / wyjścia - Samodiagnostyka - Podtrzymanie LED i wyjść przek. - 4 pomocnicze liczniki czasu - Synhronizacja czasu przez wej. MiCOM P116 Fot. MiCOM P116 wraz ze schematem aplikacyjnym 6

4 Fot.6 Instalacja przed i po modernizacji kadra techniczna, zapewniająca pomoc i doradztwo dla użytkowników urządzeń automatyki zabezpieczeniowej czy projektantów. Ponadto wysoki poziom musi reprezentować obsługa serwisowa dotycząca instalacji i uruchamiania urządzeń, przeglądów czy napraw oraz dostaw części zamiennych, w odniesieniu zarówno do wyrobów obecnie produkowanych, jak i tych starszych których produkcję zakończono wiele lat wcześniej. Jest to silna strona Schneider Electric Energy w Świebodzicach. Zakład zapewnia poczucie bezpieczeństwa klientów związane z gwarancją ciągłości obsługi. Poprzez pomoc w obliczaniu nastawień i parametryzacji urządzeń, audyty na obiektach a także różnego rodzaju ekspertyzy, firma w Świebodzicach wpływa na zwiększenie niezawodności sieci elektroenergetycznej. Nie bez znaczenia jest także prowadzony program modernizacyjny, polegający na wymianie starych i niesprawnych komponentów na urządzenia oparte na nowszej technologii przy jednoczesnym utrzymaniu istniejącej aplikacji i konfiguracji urządzeń (fot.6.). Interesującym uzupełnieniem oferty są częste szkolenia, o różnorodnej tematyce, pomagające w ciągłym doskonaleniu projektantów, służb eksploatacyjnych, ekip rozruchowych oraz pozostałych specjalistów, których praca związana jest z automatyką zabezpieczeniową (fot.7.). Fot.8 Platforma uruchomieniowa systemu PACIS Fot. 7. Szkolenie w zakresie konfiguracji i obsługi zabezpieczeń Kompletność oferty to również otoczenie urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, oznaczające także całą instalację oraz system nadzoru. Dostarczanie możliwie kompletnego rozwiązania staje się bowiem obecnie standardem. Grono inżynierów z zakładu w Świebodzicach, których doświadczenia obejmują zarówno rynek polski, jak i europejski, jest w stanie zaproponować zaawansowane rozwiązania systemowe, oparte na platformie PACiS (fot. 8.). Rozwiązania te dają możliwość dostosowania się do potrzeb konkretnego użytkownika, zapewniając operatorom dostęp do danych ruchowych w czasie rzeczywistym. 7

5 Fot.9 Szafa zabezpieczenia generatora Zakres oferty systemowej obejmuje projektowanie i produkcję zestawów szafowych (fot.9.), będących istotnym elementem różnego rodzaju instalacji zarówno w energetyce zawodowej, jak i przemysłowej. Podobnie jak w przypadku urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, doświadczenia zespołu gromadzone były nie tylko na rodzimym rynku, lecz także na rynkach wielu krajów świata, włączając w to najbardziej wymagające rynki energetyki zawodowej w Niemczech, Anglii czy Francji. Zakres dostaw rozwiązań systemowych jest bardzo szeroki i obejmuje szafy zabezpieczeniowe, instalacje dla elektrowni wiatrowych, szafy sterownicze i kontrolno - pomiarowe, szafy telekomunikacyjne dla energetyki i wiele innych. Fot.10 Zoptymalizowane linie montażowe zestawów szafowych Produkcja to jakość, efektywność, terminowość Dobry pomysł na biznes, produkt czy usługę to już dużo. Zawsze pozostaje jeszcze decyzja czy pracę wykonać samemu czy też ją zlecić. Ze względu na najwyższe wymagania jakościowe oraz rodzaj produktów, których wytwarzanie wymaga wykwalifikowanej kadry, Schneider Electric Energy w Świebodzicach stawia na własną produkcję. Ewolucja jaka w tym zakresie dokonała się w Świebodzicach od lat 90. jest ogromna. Szkielet funkcjonowania zakładu stanowi zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Narzuca on rygory znacznie ostrzejsze niż wynikało by to jedynie z wymagań standardu ISO 9001:2009. Najwyższa jakość produkcji musi być często potwierdzana auditami zlecanymi np. przez klientów z europejskiego sektora energetyki nuklearnej. Wysoki reżim jakościowy prowadzi do wzrostu kosztów. Konieczne jest ciągłe doskonalenie w zakresie wydajności produkcji i organizacji pracy. Nie ma zatem miejsca na jakiekolwiek marnotrawstwo czasu, jak i materiałów. W Schneider Electric Energy w Świebodzicach poprawiono w znaczący sposób przepływ wartości produktów, co umożliwiło racjonalne wykorzystanie zasobów, redukcję stanów magazynowych i skrócenie czasu dostaw. Do osiągnięcia optymalnej produkcji wykorzystuje się odpowiednio wyselekcjonowane i zaadaptowane na potrzeby zakładu narzędzia typowe dla podejścia Lean Manufacturing, które jak wiele innych zwrotów angielskich po przetłumaczeniu na polski Produkcja Odchudzona, nie brzmi najlepiej. Nie mniej jednak rozsądne stosowanie tych zasad przynosi znakomite rezultaty. Nie chodzi o wiarę, że ślepe wprowadzanie Lean Manufacturing, Just In Time, Kaizen, Heijunka, Jidoka, S, czy wielu innych metod mających skrócić cykl produkcyjny, zwiększyć produktywność i zmniejszyć straty gwarantuje powodzenie. Stosowanie tych zasad powinno wynikać jedynie z całościowej i dalekosiężnej koncepcji przedsiębiorstwa. W przeciwnym przypadku brak efektów, czy nawet pogorszenie wyników jest gwarantowane. W zakładzie w Świebodzicach przy rozwiązywaniu wielu problemów wspomagano się także metodologią Sześć Sigma, która w uproszczeniu bazuje na zdefiniowaniu celów poprawy, pomiarze aktualnych parametrów, analizie czynników mających wpływ na proces, zaproponowaniu i wdrożeniu zmian oraz sprawdzaniu czy uzyskane efekty są zgodne z założeniami. Przykładem wprowadzonych zmian mogą być linie montażowe zestawów szafowych (fot. 10.), gdzie zastosowano metodologię Kanban, dla której najbardziej charakterystyczna jest częściowa likwidacja magazynów przedprodukcyjnych. Nie mniej wysiłku włożono w optymalizację produkcji zespołów automatyki zabezpieczeniowej. Obecnie w większości są to urządzenia elektroniczne i taki charakter ma też ta produkcja. Rozbudowany system kontroli jakości na każdym etapie produkcji, minimalizuje prawdopodobieństwo ja- 8

6 są gniazda produkcyjne zaprojektowane do montażu zabezpieczeń z platformy MiCOM P10 (fot.12.). Proces produkcji tych urządzeń, przepływ materiałów oraz jakość są monitorowane na każdym etapie przy pomocy opracowanego w Zakładzie w Świebodzicach kompleksowego systemu monitorowania produkcji i produktów. System ten zapewnia pełną identyfikację procesu wytworzenia, materiałów i innych czynników wpływających na jakość konkretnego produktu. Szczegółowe dane można prześledzić nawet wiele lat po wyprodukowaniu danego urządzenia. Fot. 11 Testy funkcjonalne jednego z urządzeń platformy MiCOM P10 kichkolwiek uchybień. Wszystkie urządzenia podlegają kompleksowej procedurze testowania, która potwierdza zgodność z deklarowanymi wymaganiami funkcjonalnymi oraz wymaganiami bezpieczeństwa (fot.11.). Postawiona wysoko poprzeczka jakościowa spowodowała, iż osiągnięcie konkurencyjności cenowej na rynku to prawdziwe wyzwanie. Zakład zmuszony był zmierzyć się nie tylko z konkurencją europejską ale przede wszystkim z azjatycką. Wspomniany już wcześniej eksport do Indii czy Chin możliwy jest nie tylko dzięki dobrym produktom i znakomitej jakości, ale także dzięki uzyskaniu możliwie najbardziej zoptymalizowanego procesu produkcji. Przykładem takiej optymalizacji Badania i rozwój Podstawy sukcesu Na etapie projektowania urządzeń tworzona jest nie tylko ich funkcjonalność, lecz także ich późniejsza jakość. Dążenie do zrealizowania funkcji narzuconych przez wymagania rynku bez dbałości związanej z troską o wykonanie danego produktu podczas produkcji seryjnej to kolejny z przepisów na porażkę. Tradycje Schneider Electric Energy w Świebodzicach w zakresie badań i rozwoju są zgoła odmienne. Wykwalifikowana kadra konstruktorów, mogących przekazywać swoje doświadczenia młodszym kolegom, jest tutaj bardzo silną stroną, O ile bowiem, podczas studiów można nabyć wiedzę dotyczącą samego projektowania, to już skuteczne wykorzystanie tej wiedzy w środowisku przemysłowym jest zupełnie inną historią. Sukcesy na tym polu wymagają wieloletnich doświadczeń. Nie mniej ważne są wiedza i umiejętność prawidłowej interpretacji wymagań prawnych i normatywnych. Elementarne w tym zakresie są dwie dyrektywy Unii Europejskiej 2006/9/EC (LVD) oraz 2004/108/EC (EMC). Ze wzglądu na to, że zgodnie z normą PN-EN zabezpieczenia elektroenergetyczne należą do tzw. kategorii przepięć III, dyrektywa LVD wraz ze zharmonizowanymi z nią normami, narzuca na te urządzenia bardzo rygorystyczne wymagania związane z bezpieczeństwem ich obsługi. Brak odpowiedniego doświadczenia podczas projektowania może narazić wytwórcę na przykre konsekwencję z odpowiedzialnością karną włącznie. Z kolei spełnienie wymogów dyrektywy EMC wprawdzie nie wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa, lecz jest traktowane równie rygorystycznie. Ograniczenie ryzyka, że projektowane urządzenie nie będzie generowało zakłóceń elektromagnetycznych ponad dopuszczalną granicę, oraz że będzie odporne na różnego rodzaju zakłócenia pochodzące z zewnętrznego środowiska elektromagnetycznego, także wymaga wieloletnich doświadczeń w tej dziedzinie. Kwestię kompatybilności elektromagnetycznej można w pełni zweryfikować Fot. 12 Stanowiska montażowe urządzeń MiCOM P10 Fot. 13 Urządzenie MiCOM podczas badania w komorze GTEM na Politechnice Wrocławskiej 9

7 na etapie projektowania, dysponując oczywiście odpowiednim sprzętem. Schneider Electric Energy w Świebodzicach posiada niemal kompletne wyposażenie w tym zakresie. Tak więc badania inżynierskie mogą być prowadzone już od wczesnych etapów projektu np. na modelach czy prototypach. Inną kwestią jest ostateczna weryfikacja gotowego urządzenia, w tym przypadku najlepiej jest korzystać z renomowanych laboratoriów, posiadających niezbędne akredytacje. Pojawia się tutaj bardzo ważna kwestia współpracy z uczelniami wyższymi. Są one dla zakładu w Świebodzicach nie tylko kuźnią kadr ale także partnerem na wielu płaszczyznach. Ze względu na specyfikę oraz położenie geograficzne, najbardziej wielopłaszczyznowa jest współpraca z Politechniką Wrocławską (fot.13.). Oprócz oczywistych związków z Wydziałem Elektrycznym, ma miejcie współpraca z Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Doświadczeni pracownicy i znakomite wyposażenie pozwalają na pełną weryfikację kompatybilności elektromagnetycznej zespołów automatyki zabezpieczeniowej. Urządzenia MiCOM P10 sprzedawane są w wielu krajach na całym świecie, więc spełnione muszą być nie tylko zasadnicze wymagania dyrektyw europejskich, ale także konkretnych krajów, w których prowadzona jest sprzedaż produktów. Przykładem mogą być wymogi Energy Networks Association ENA organizacji która odpowiada m.in. za kwestie związane z transmisją i dystrybucją energii elektrycznej na terenie Wielkiej Brytanii. Spełnienie standardów narzuconych przez ENA wymaga np. specjalnego podejścia przy konstrukcji wejść dwustanowych oraz przekaźników wykonawczych zabezpieczeń elektroenergetycznych. Możliwość skutecznego projektowania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej w skali globalnej wynika ze zbieranych przez lata doświadczeń. Fakt ten jest jednym z najważniejszych wyróżników zespołu inżynierów konstruktorów ze Świebodzic. Obecnie zespół zyskał dodatkowy atut, a mianowicie dostęp do specjalistycznych Laboratoriów Schneider Electric, które ułatwią wszelkiego rodzaju analizy, czy też umożliwią wybór optymalnego rozwiązania. Chodzi przede wszystkim o takie badania jak analiza przy użyciu promieniowania rentgenowskiego, czy szczegółowa analiza chemiczna. Kwestie te są bardzo istotne w przypadku montażu elektronicznego oraz optymalizacji urządzeń pod kątem ich pracy w trudnych warunkach otoczenia. W zespole siła Dobra pozycja rynkowa zakładu w Świebodzicach oraz znakomita reputacja wewnątrz globalnego koncernu jakim jest Schneider Electric, to wynik pracy całego, dwustuosobowego zespołu pracowników (fot. 14.). Zaangażowanie i nieustępliwość w dążeniu do założonych celów nie maleje od wielu lat. Początki funkcjonowania w globalnych organizacjach były trudne i wymagały trzeźwego spojrzenia na własne możliwości. Następnie kiedy te możliwości rosły, należało wyzbywać się kompleksów i śmiało prezentować efekty swojej pracy. Obecnie to obcokrajowcy chcą podglądać rozwiązania techniczne i organizacyjne, które wypracowano w zakładzie w Świebodzicach. Jeśli szukać przedsiębiorstw, które bardzo pozytywnie wpływają na konkurencyjność polskiej gospodarki, to Schneider Electric Energy w Świebodzicach z pewnością należy do grona takich firm. Mamy nadzieję, że ilość cegiełek, z których budowane są silne podstawy ekonomiczne naszego kraju będzie ciągle rosła. Życzymy wszystkim wytrwałości i sukcesów w tej dziedzinie. Fot.14 Ci, którzy dbają o markę Schneider Electric Energy Poland w Świebodzicach 60

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ DYREKTYWY BUDOWLANEJ szk ol en ia wa rs ztat y ku r sy Oferta warsztatów szkoleniowo-doradczych z zakresu eksploatacji maszyn

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO mzaz-pr Kope Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 tel/fa.: 00 48 32 327 00 32 serwis.: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Sterownik modułowy Smart Grid Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 01i00 Aktualizacja: 201-09-18 Bezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. AGENDA Dlaczego jakość energii jest ważna Cele i korzyści wdrożenia systemu monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE)

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Technologia oparta na doświadczeniu

Technologia oparta na doświadczeniu Technologia oparta na doświadczeniu Obróbka skrawaniem str. 03 Automatyka przemysłowa str. 06 Prace ślusarskie i spawalnicze str. 10 Instalacje technologiczne str. 12 zobacz video Relokacja maszyn przemysłowych

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Uniwersalne zabezpieczenie napięciowe typu mzaz-u to urządzenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A.

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. APATOR METRIX S.A. to firma z 60-letnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, oferująca gazomierze miechowe domowe i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: NR 1/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu.

Zapytanie ofertowe: NR 1/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu. Zapytanie ofertowe: NR 1/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu. Nazwa i adres zamawiającego: CR Energy sp. z o.o. ul. Stanisława Staszica 29 41-200

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Przemyślane rozwiązanie Z myślą o komforcie i środowisku naturalnym

Przemyślane rozwiązanie Z myślą o komforcie i środowisku naturalnym MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Przemyślane rozwiązanie Z myślą o komforcie i środowisku naturalnym Węzły cieplne typu DSP przeznaczone dla systemów ciepłowniczych. Prefabrykowany Elastyczny w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści

System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści System zarządzania energią wg ISO 50001 założenia, korzyści Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów zarządzania środowiskowego Warszawa, 17-18.04.2012 Andrzej Ociepa,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe

Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe Systemy niskiego napięcia Usługi serwisowe Zarządzanie cyklem eksploatacji Cykl eksploatacji i serwis Instalacja i rozruch ABB oferuje specjalistyczne doradztwo i doraźne wsparcie techniczne przed instalacją

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy miernik mocy KEW 6305

Kompaktowy miernik mocy KEW 6305 Kompaktowy miernik mocy KEW 6305 Wstęp KEW 6305 japońskiej firmy Kyoritsu, to nowy przenośny miernik mocy. Przeznaczony do pomiarów, monitorowania rozdzielni i urządzeń energetycznych. Pozwala na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przykład oceny zgodności zautomatyzowanego sytemu wytwarzania dr inż. Marek Dźwiarek V Sympozjum Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych, 22-23.04.2009 r. Zautomatyzowana

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT ENERGY BUSINESS CONSULT Profil firmy Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT Profil firmy EBCsoft Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowych usług oraz systemów dla Facility Management

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

TWORZYĆ SŁUCHAĆ POMAGAĆ CHRONIĆ WPROWADZAĆ INNOWACJE

TWORZYĆ SŁUCHAĆ POMAGAĆ CHRONIĆ WPROWADZAĆ INNOWACJE DOSKONALIĆ PRZEWIDYWAĆ JAKOŚĆ SERWIS PRESTIŻ Jakość, której można zaufać Od 1981 roku firma FRANCE JOINT SEALING SOLUTIONS projektuje, produkuje i sprzedaje uszczelki, a także elementy techniczne z elastomerów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Katedra Mechatroniki. Koncepcja przyłączania mikroinstalacji prosumenckich (gniazd) do laboratorium ilabepro

Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Katedra Mechatroniki. Koncepcja przyłączania mikroinstalacji prosumenckich (gniazd) do laboratorium ilabepro 1 Koncepcja przyłączania mikroinstalacji prosumenckich (gniazd) do laboratorium ilabepro 2 W ramach opracowania realizowana jest: Indywidualna diagnoza wybranych gniazd pod względem możliwości ich podłączenia

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. nadzorcze. www.relpol.com.pl

Przekaźniki. nadzorcze. www.relpol.com.pl Przekaźniki nadzorcze 2015 2016 Przekaźniki nadzorcze 2 przekaźniki nadzorcze nadzór napięcia DC, nadzór napięcia AC w sieci 1- i 3-fazowej, nadzór prądu DC, nadzór prądu AC w sieci 1- i 3-fazowej, nadzór

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

elplc Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów tel./fax: +48 14 623 04 19 sekretariat@elplc.pl www.elplc.pl

elplc Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów tel./fax: +48 14 623 04 19 sekretariat@elplc.pl www.elplc.pl OFERTA STAŻU / PRAKTYKI - Programista C# / Visual Studio 2010 / Visual Studio 2013 Osoba na tym stanowisku będzie tworzyć aplikacje w środowisku MS Visual Studio 2010/2013 (C#). 1. Wykształcenie wyższe

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Doświadczenia z wdrażania zakładowych systemów sterowania i nadzoru źródłami i odbiorami energii egmina Infrastruktura Energetyka

Bardziej szczegółowo

Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów

Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów Wiesław Staniuk Ekspercka usługa jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych, składowania i magazynowania towarów Plan prezentacji 1. Typologia ryzyka w procesach magazynowych 2.

Bardziej szczegółowo

GLOROS XLE. Przelicznik objętości gazu. E-mail: ente@ente.com.pl http://www.ente.com.pl. E-mail: ente@ente.com.pl. Ul. Gaudiego 7 44-100 Gliwice

GLOROS XLE. Przelicznik objętości gazu. E-mail: ente@ente.com.pl http://www.ente.com.pl. E-mail: ente@ente.com.pl. Ul. Gaudiego 7 44-100 Gliwice GLOROS XLE 299 Opis urządzenia Przelicznik GLOROS XLE jest mikroprocesorowym urządzeniem służącym do pomiaru i rejestracji objętości gazu, po przeliczeniu na warunki bazowe (101.325 kpa oraz 0 C). GLOROS

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

TÜV SÜD Polska Sp z o.o.

TÜV SÜD Polska Sp z o.o. Twój partner w zakresie certyfikacji, badań, inspekcji oraz szkoleń TÜV SÜD Polska Sp z o.o. 09/06/2014 Slide 1 Większe bezpieczeństwo. Większa wartość. Misją TÜV SÜD, nieprzerwanie od 150 lat, jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LED SIGMA 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł co najmniej tyle możesz oszczędzić 34 000 h tyle dłużej będzie Ci służyć 19 miesięcy tyle wystarczy, aby zwrócił się koszt jej zakupu

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe Rev 5058-CO900E E300 Elektroniczne zabezpieczenie silnikowe Inteligentne Sterowanie Polem Silnikowym Ethernet/IP + elastyczna konfiguracja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości

Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości Wspólnie tworzymy nowe możliwości! W NKE wszystko podporządkowane jest potrzebom Klienta: niezależnie od tego, czy chciałbyś poprawić wydajność stosowanych

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTAKATALOGOWA PRZEZNACZENIE Moduł komunikacyjny przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad Cyfrowymi Zespołami Automatyki

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

Protokół Uruchomienia zabezpieczenia MiCOM P139

Protokół Uruchomienia zabezpieczenia MiCOM P139 Protokół Uruchomienia zabezpieczenia MiCOM P139 Test Object - Device Settings Substation/Bay: Substation: Stacja 110/15 kv Substation address: Banie Mazurskie Bay: Łącznik szyn 15kV Bay address: Pole nr

Bardziej szczegółowo

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 System monitoringu infrastruktury Thinx Poland Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 ATMAN - System monitoringu serwerowni 13000 zmiennych 2.000 progów alarmowych 2.600 logowanych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań

Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań Wyłączniki 3VT www.siemens.pl/cd Wysoko wydajne i ekonomiczne: wyłączniki 3VT Sukces ekonomiczny projektów przemysłowych i infrastrukturalnych bardziej

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza

Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza Ogrzewamy inteligentnie Veolia Energia Warszawa Paweł Balas Dyrektor Projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza 74 Forum EEŚ w ramach Energy Days - 30 czerwca 2015 roku Warszawa Veolia Energia Warszawa Veolia

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV

Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV Opis techniczny rozwiązania dla systemu zdalnego sterowania i monitoringu stacji 110kV Niniejsza oferta firmy AREVA

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju profesjonalnego pracowników i optymalizacji procesów biznesowych poprzez wdrażanie organizacji WAZA Marta Kucharska Krzysztof

Koncepcja rozwoju profesjonalnego pracowników i optymalizacji procesów biznesowych poprzez wdrażanie organizacji WAZA Marta Kucharska Krzysztof Koncepcja rozwoju profesjonalnego pracowników i optymalizacji procesów biznesowych poprzez wdrażanie organizacji WAZA Marta Kucharska Krzysztof Lassota Grupa Servier 20 lat w Polsce Druga, co do wielkości

Bardziej szczegółowo

CZAZ-U Uniwersalny Cyfrowy Zespół

CZAZ-U Uniwersalny Cyfrowy Zespół CZAZ-U Uniwersalny Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej dla rozdzielni średniego napięcia Mgr inż. Michał Krzęcio ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. Opisany w artykule zespół CZAZ-U zapewnia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM od 1995 Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40 Ciepłe Trwałe Niezawodne Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie wymagana jest stabilna ochrona

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania MCP Moduł polityki zarządzania, V2, 1/1/2003 Strona 1 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego KNX? Logo KNX - znak towarowy

Dlaczego KNX? Logo KNX - znak towarowy ZAKOR Sp. z o.o. 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 80/2 Tel: (76) 85 250 50 Fax: (76) 72 30 863 biuro@zakor.com.pl NIP:691-02-04-599 www.zakor.com.pl Dlaczego KNX? Logo KNX - znak towarowy Wprowadzenie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o ustanowieniu naukowo-technologicznej platformy współpracy pod nazwą

UMOWA o ustanowieniu naukowo-technologicznej platformy współpracy pod nazwą UMOWA o ustanowieniu naukowo-technologicznej platformy współpracy pod nazwą Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej IUSER 10 października 2012 roku, Warszawa Program Otwarcie zebrania

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo