Schneider Electric Energy w Świebodzicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schneider Electric Energy w Świebodzicach"

Transkrypt

1 Potencjał polskiego przemysłu na przykładzie Schneider Electric Energy w Świebodzicach Mgr inż. Jacek Sikorski Dyrektor Produkcji Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Integracja z Unią Europejską, a także inne procesy związane z globalizacją powodują, że polskie przedsiębiorstwa zmagają się z ciągle rosnącymi wymaganiami co do ich konkurencyjności. Nasz kraj nie wygląda najlepiej na tle krajów Wspólnoty Europejskiej jeśli chodzi o aktywność przedsiębiorstw w sferze innowacyjności, polegającej na tworzeniu nowych produktów, technologii czy rozwiązań. Wprawdzie dynamika wzrostu tej innowacyjności jest wyższa niż średnia unijna jednak od wysiłku i determinacji przedsiębiorstw zależy, czy nasz pościg będzie trwał, lata czy też dziesięciolecia. Nie można zapominać, że także sama Unia boryka się z problemami konkurencyjności, a więc równanie do jej poziomu może okazać się wkrótce niewystarczające. Potential of Polish Industry as Exemplified by Schneider Electric Energy in Świebodzice The integration with the European Union and also other processes of globalisation result in an ever growing demand for competitiveness which Polish companies must face. Wstęp Obecnie rozumiana miara konkurencyjności gospodarki kraju nie wynika jedynie ze wskaźników eksportu i importu oraz ich wzajemnego zbilansowania. Konieczne jest także uwzględnienie trwałości podstaw stanu gospodarki, a więc jej struktury czy też postępu technicznego, które to czynniki mogą zapewnić nie tylko odpowiednio wysoki, ale także rosnący standard życia oraz poziom zatrudnienia. Polski eksport zdominowany jest przez sprzedaż samochodów, części zamiennych czy telewizorów. Wynika on z inwestycji jakie poczyniły w naszym kraju zagraniczne koncerny, skuszone niskim kosztem pracy, względną łatwością zatrudnienia wykwalifikowanego personelu, a także przynależnością Polski do Unii Europejskiej. Jest to ważna część przemysłu, wpływająca na wzrost gospodarczy naszego kraju, która jednak w przyszłości, ze względu np. na ciągle rosnące koszty pracy, będzie miała coraz mniejsze znaczenie. Słabością polskiego przemysłu, wynikającą m.in. z wieloletniego zastoju gospodarczego przed rokiem 1989, połączonego z brakiem umiejętności przystosowania się wielu przedsiębiorstw do trudnych warunków gospodarki rynkowej, jest niemal zupełny brak marek kojarzonych jednoznacznie z naszym krajem. Niewiele jest także zakładów prowadzących działalność badawczo rozwojową i produkcję, będących jednocześnie częścią globalnych organizacji. Międzynarodowy koncern daje duże możliwości w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, któ- When compared to other European re nie polegają jedynie na przenoszeniu not rank high with regard to its Community countries, Poland does linii montażowych, companies' activeness in innovations and their efforts in creating a także umożliwiają dostęp do ryków novel products, technologies or w skali globalnej. solutions. Even though the growth Przykładem zakładu, który potra- is higher than the average within dynamics of that innovativeness fił odnaleźć się w takim międzynarodo- companies' endeavours and deter- the Union, it is still a matter of the wym środowisku, mination which will decide whether jest dawna REFA, our pursuit will take years or tens of obecnie Schneider years. One must not forget either, Electric Energy that the Union itself is struggling w Świebodzicach. with competition-related problems, Zakład ten prowadzi therefore just coming up to its level działalność w zakresie badań i rozwoju, may soon turn out insufficient. produkcji oraz usług związanych z przemysłem energetycznym a w szczególności urządzeniami i instalacjami z zakresu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Pomimo zmian marek, pod którymi przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność, stały jest zespół doświadczonych pracowników. Zakres prowadzonej działalności również nie ulega zmianie. Dzięki innowacyjnym produktom, które zaprojektowano i wyprodukowano 4

2 Uo I, Io USB Program S1 67N 0/1 RS48 SCADA 0N 1N Rejestrator Wyłączenia 20 Pobudzenia Alarmy Zdarzenia 200 Zakłócenia / Przebiegi Interfejs Sygn. LED 8 Wej. dwust. 8 Wyj. przekaź. + WD 46 46BC 49 0BF Pomiary - Prądy fazowe - Prąd ziemnozwarciowy - Napięcie składowej zer. - Obciążenie cieplne Funkcje pomocnicze - Załączenie na zwarcie - Sterowanie zdalne / lokalne - Logika blokowania zab. - Logika SCO oraz SPZ po SCO - Blokada od 2 harmonicznej - 2 grupy nastaw - 4 zabezpieczenia zewnętrzne - Programowalne wejścia / wyjścia - Samodiagnostyka - Podtrzymanie LED i wyjść przek. - 4 pomocnicze liczniki czasu - Synhronizacja czasu przez wej. MiCOM P111 Fot.1 MiCOM P111Enh wraz ze schematem aplikacyjnym w Polsce a także fachowości całej załogi, możliwy jest eksport towarów nawet do tak trudno dostępnych dla naszego przemysłu krajów jak Indie czy Chiny. Zakład posiada także swoją markę, znaną na świecie w branży energetycznej. Jest nią mianowicie rodzina zabezpieczeń elektroenergetycznych MiCOM P10. Przedsiębiorstwo jest również znaczącym producentem systemów szafowych dla rozdzielni ŚN i WN. W tym zakresie produkcja prowadzona jest nie tylko dla klientów europejskich, ale także azjatyckich czy północnoamerykańskich. Jest wiele czynników, które doprowadziły do tak dobrego usytuowania się zakładu w Świebodzicach, obecnego nie tylko na lokalnych ale i globalnych rynkach. Po pierwsze produkt Tradycje dawnej REFY w projektowaniu i produkcji zabezpieczeń elektroenergetycznych są znaczące. Marnotrawstwem było by nie wykorzystać zebranych doświadczeń i wiedzy. Na bazie takiego rozumowania powstała i jest rozwijana platforma zabezpieczeń elektroenergetycznych MiCOM P10. Platforma ta to obecnie 6 bazowych urządzeń, które ze względu na specyfikę różnych rynków na świecie, dostępne są w wielu wariantach. Platformę MiCOM P10 można podzielić na dwie zasadnicze grupy urządzeń. Pierwsza z nich to tradycyjne zespoły zabezpieczeń nadprądowych i silnikowych MiCOM P111 i P211, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją i bardzo dobrym stosunkiem funkcjonalności i jakości do ceny. Doświadczenia zebrane podczas kilkuletniej produkcji tych urządzeń, zaowocowały opracowaniem całkowicie nowego zespołu zabezpieczeń MiCOM P111Enh (fot.1.). Nie jest to modyfikacja dotychczasowego rozwiązania, lecz całkowicie nowa konstrukcja, charakteryzująca się znaczącym polepszeniem parametrów funkcjonalnych oraz uwzględniająca nowe wymagania stawiane takim urządzeniom, związane np. z rozbudową możliwości komunikacyjnych czy rejestracją przebiegów i zdarzeń. Drugą grupę urządzeń platformy MiCOM P10 stanowią zabezpieczenia urządzenia tzw. autonomiczne lub z możliwością zasilania się zarówno z mierzonych prądów, jak i z napięcia pomocniczego (z podwójnym zasilaniem). Konstrukcja tego typu urządzeń nastręcza szczególnie wiele trudności, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania sprzętowe. Wymagania są tutaj często przeciwstawne. Dysponując energią pochodzącą z mierzonych prądów, konieczne jest z jednej strony zapewnienie funkcjonowania urządzenia już od niewielkiej wartości np. 0,2 prądu nominalnego, z drugiej strony uruchomienie urządzenia i przeprowadzenie pierwszych pomiarów, połączone ze zrealizowaniem odpowiedniej automatyki zabezpieczeniowej, musi nastąpić bardzo szybko (np. 60ms). Nakłada to na wszystkie elementy układu, zwłaszcza procesor i zastosowane algorytmy, bardzo ostre wymagania. Sprawy nie ułatwia także Fot.2 Zabezpieczenie MiCOM P114S wraz z dedykowanym przekładnikiem prądowym fakt, że część energii musi być zgromadzona w zasobnikach urządzenia w celu zasilenia odpowiednio przystosowanej do tego cewki wyłącznika. Znacząca część pracy tych zabezpieczeń może przebiegać podczas stanów nieustalonych, kiedy urządzenia muszą włączać i wyłączać się wielokrotnie. Dlatego też staranna analiza wszystkich możliwych stanów i ich

3 wzajemnych zależności jest główną trudnością i stanowi podstawę poprawności funkcjonowania urządzeń. Prostym zabezpieczeniem z tej grupy jest MiCOM P114S (fot.2), autonomiczny przekaźnik zabezpieczeniowy, współpracujący z dedykowanymi przekładnikami prądowymi. Bardziej rozbudowane urządzenia z po- Fot.3 Zabezpieczenie MiCOM P114D dwójnym zasilaniem to MiCOM P114D (fot.3) i MiCOM P11 (fot.4). Oba przekaźniki przeznaczone są do współpracy ze standardowymi przekładnikami prądowymi. Różnica pomiędzy nimi polega głównie na sposobie nastawiania. P114D wyposażony jest Fot.4 Zabezpieczenie MiCOM P11 w zestaw nastawników tzw. DIP Switch, natomiast P11 ma standardową klawiaturę i wyświetlacz, dzięki czemu możliwy jest także bezpośredni odczyt mierzonych wartości. Najwyższy stopień trudności, jeśli chodzi o aspekty konstrukcyjne prezentuje MiCOM P116 (fot..). Jest to obecnie najbardziej zaawansowane rozwiązanie konstrukcyjne tego typu na świecie. MiCOM P116 stanowi kompletne i rozbudowane zabezpieczenie nadprądowe z kierunkowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym. Jest on wyposażony w rozbudowane możliwości rejestracyjne i komunikacyjne. Jednocześnie jest urządzeniem z podwójnym zasilaniem i może pracować przy całkowitym braku napięcia pomocniczego. Opracowanie założeń do produktów o zasięgu światowym, stanowi nie lada wyzwanie. Jest to trudne, zwłaszcza w branży elektroenergetycznej, charakteryzującej się znaczącą lokalną specyfiką, wynikającą z charakteru sieci, a także z pewnych tradycji czy przyzwyczajeń. Znakomity przykład tej specyfiki znamy z własnego podwórka. Chodzi mianowicie o kryterium ziemnozwarciowe admitancyjne. Jest ono jednym z ważniejszych kryteriów zabezpieczeniowych w polskiej energetyce i niemal zupełnie nie znane w innych krajach. Uchodzi za prawie niemożliwe, aby bez opinii lokalnych specjalistów zapewnić odpowiednią funkcjonalność zabezpieczenia elektroenergetycznego w jakimś odległym, egzotycznym kraju. Oczywiście są pewne standardy, wyznaczane przez główne nurty branży, ale ograniczenie się jedynie do ich skopiowania nie gwarantuje sukcesu, i tu z pomocą przychodzi fakt przynależności do globalnej organizacji jaką jest Schneider Electric. Posiada ona dziesiątki specjalistów na całym świecie, mogących przekazać szczegółową wiedzę dotyczącą lokalnej specyfiki i wymagań. Pełna specyfikacja stworzona na podstawie wymagań wielu rynków na świecie jest zwykle bardzo obszerna. Próba zaprojektowania zgodnego z nią urządzenia z reguły zakończy się katastrofą finansową. Bardzo wiele zależy od wiedzy i doświadczenia osób, które odpowiadają za ostateczne określenie, które z tych wymagań są istotne a które nie. Ważna jest łatwość komunikowania się z klientami i dystrybutorami w innych krajach a także umiejętność prawidłowego wnioskowania na podstawie zebranych informacji. Automatyka zabezpieczeniowa to nie wszystko W branży elektroenergetyczne, jedynie firma, której oferta jest kompleksowa w danym segmencie, odgrywa znaczącą rolę na rynku. Konieczna jest wysoko wykwalifikowana Uo I, Io USB Program S1 RS48 SCADA Zasilanie Zasobniki energii - dla cewki wyłącznika - dla zewnętrznej flagi Zasilanie z prądu (CT) 67N 0/1 Zasilanie z napięcia (Vx) 0N 1N Rejestrator Wyłączenia 20 Pobudzenia Alarmy Zdarzenia 200 Zakłócenia / Przebiegi Interfejs Sygn. LED 8 Flagi sygn. Flaga zewn. 1 Wej. dwust. 6 Wyj. przekaź. 6 + WD 46 46BC 49 0BF Pomiary - Prądy fazowe - Prąd ziemnozwarciowy - Napięcie składowej zer. - Obciążenie cieplne - Warości szczytowe - Składowe symetryczne Funkcje pomocnicze - Załączenie na zwarcie - Sterowanie zdalne / lokalne - Pierwsze załączenie - Logika blokowania zab. - Logika SCO oraz SPZ po SCO - Blokada od 2 harmonicznej - Kontrola obwodu wyłączenia - Monitoring param. wyłącznika - 2 grupy nastaw - 4 zabezpieczenia zewnętrzne - Programowalne wejścia / wyjścia - Samodiagnostyka - Podtrzymanie LED i wyjść przek. - 4 pomocnicze liczniki czasu - Synhronizacja czasu przez wej. MiCOM P116 Fot. MiCOM P116 wraz ze schematem aplikacyjnym 6

4 Fot.6 Instalacja przed i po modernizacji kadra techniczna, zapewniająca pomoc i doradztwo dla użytkowników urządzeń automatyki zabezpieczeniowej czy projektantów. Ponadto wysoki poziom musi reprezentować obsługa serwisowa dotycząca instalacji i uruchamiania urządzeń, przeglądów czy napraw oraz dostaw części zamiennych, w odniesieniu zarówno do wyrobów obecnie produkowanych, jak i tych starszych których produkcję zakończono wiele lat wcześniej. Jest to silna strona Schneider Electric Energy w Świebodzicach. Zakład zapewnia poczucie bezpieczeństwa klientów związane z gwarancją ciągłości obsługi. Poprzez pomoc w obliczaniu nastawień i parametryzacji urządzeń, audyty na obiektach a także różnego rodzaju ekspertyzy, firma w Świebodzicach wpływa na zwiększenie niezawodności sieci elektroenergetycznej. Nie bez znaczenia jest także prowadzony program modernizacyjny, polegający na wymianie starych i niesprawnych komponentów na urządzenia oparte na nowszej technologii przy jednoczesnym utrzymaniu istniejącej aplikacji i konfiguracji urządzeń (fot.6.). Interesującym uzupełnieniem oferty są częste szkolenia, o różnorodnej tematyce, pomagające w ciągłym doskonaleniu projektantów, służb eksploatacyjnych, ekip rozruchowych oraz pozostałych specjalistów, których praca związana jest z automatyką zabezpieczeniową (fot.7.). Fot.8 Platforma uruchomieniowa systemu PACIS Fot. 7. Szkolenie w zakresie konfiguracji i obsługi zabezpieczeń Kompletność oferty to również otoczenie urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, oznaczające także całą instalację oraz system nadzoru. Dostarczanie możliwie kompletnego rozwiązania staje się bowiem obecnie standardem. Grono inżynierów z zakładu w Świebodzicach, których doświadczenia obejmują zarówno rynek polski, jak i europejski, jest w stanie zaproponować zaawansowane rozwiązania systemowe, oparte na platformie PACiS (fot. 8.). Rozwiązania te dają możliwość dostosowania się do potrzeb konkretnego użytkownika, zapewniając operatorom dostęp do danych ruchowych w czasie rzeczywistym. 7

5 Fot.9 Szafa zabezpieczenia generatora Zakres oferty systemowej obejmuje projektowanie i produkcję zestawów szafowych (fot.9.), będących istotnym elementem różnego rodzaju instalacji zarówno w energetyce zawodowej, jak i przemysłowej. Podobnie jak w przypadku urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, doświadczenia zespołu gromadzone były nie tylko na rodzimym rynku, lecz także na rynkach wielu krajów świata, włączając w to najbardziej wymagające rynki energetyki zawodowej w Niemczech, Anglii czy Francji. Zakres dostaw rozwiązań systemowych jest bardzo szeroki i obejmuje szafy zabezpieczeniowe, instalacje dla elektrowni wiatrowych, szafy sterownicze i kontrolno - pomiarowe, szafy telekomunikacyjne dla energetyki i wiele innych. Fot.10 Zoptymalizowane linie montażowe zestawów szafowych Produkcja to jakość, efektywność, terminowość Dobry pomysł na biznes, produkt czy usługę to już dużo. Zawsze pozostaje jeszcze decyzja czy pracę wykonać samemu czy też ją zlecić. Ze względu na najwyższe wymagania jakościowe oraz rodzaj produktów, których wytwarzanie wymaga wykwalifikowanej kadry, Schneider Electric Energy w Świebodzicach stawia na własną produkcję. Ewolucja jaka w tym zakresie dokonała się w Świebodzicach od lat 90. jest ogromna. Szkielet funkcjonowania zakładu stanowi zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Narzuca on rygory znacznie ostrzejsze niż wynikało by to jedynie z wymagań standardu ISO 9001:2009. Najwyższa jakość produkcji musi być często potwierdzana auditami zlecanymi np. przez klientów z europejskiego sektora energetyki nuklearnej. Wysoki reżim jakościowy prowadzi do wzrostu kosztów. Konieczne jest ciągłe doskonalenie w zakresie wydajności produkcji i organizacji pracy. Nie ma zatem miejsca na jakiekolwiek marnotrawstwo czasu, jak i materiałów. W Schneider Electric Energy w Świebodzicach poprawiono w znaczący sposób przepływ wartości produktów, co umożliwiło racjonalne wykorzystanie zasobów, redukcję stanów magazynowych i skrócenie czasu dostaw. Do osiągnięcia optymalnej produkcji wykorzystuje się odpowiednio wyselekcjonowane i zaadaptowane na potrzeby zakładu narzędzia typowe dla podejścia Lean Manufacturing, które jak wiele innych zwrotów angielskich po przetłumaczeniu na polski Produkcja Odchudzona, nie brzmi najlepiej. Nie mniej jednak rozsądne stosowanie tych zasad przynosi znakomite rezultaty. Nie chodzi o wiarę, że ślepe wprowadzanie Lean Manufacturing, Just In Time, Kaizen, Heijunka, Jidoka, S, czy wielu innych metod mających skrócić cykl produkcyjny, zwiększyć produktywność i zmniejszyć straty gwarantuje powodzenie. Stosowanie tych zasad powinno wynikać jedynie z całościowej i dalekosiężnej koncepcji przedsiębiorstwa. W przeciwnym przypadku brak efektów, czy nawet pogorszenie wyników jest gwarantowane. W zakładzie w Świebodzicach przy rozwiązywaniu wielu problemów wspomagano się także metodologią Sześć Sigma, która w uproszczeniu bazuje na zdefiniowaniu celów poprawy, pomiarze aktualnych parametrów, analizie czynników mających wpływ na proces, zaproponowaniu i wdrożeniu zmian oraz sprawdzaniu czy uzyskane efekty są zgodne z założeniami. Przykładem wprowadzonych zmian mogą być linie montażowe zestawów szafowych (fot. 10.), gdzie zastosowano metodologię Kanban, dla której najbardziej charakterystyczna jest częściowa likwidacja magazynów przedprodukcyjnych. Nie mniej wysiłku włożono w optymalizację produkcji zespołów automatyki zabezpieczeniowej. Obecnie w większości są to urządzenia elektroniczne i taki charakter ma też ta produkcja. Rozbudowany system kontroli jakości na każdym etapie produkcji, minimalizuje prawdopodobieństwo ja- 8

6 są gniazda produkcyjne zaprojektowane do montażu zabezpieczeń z platformy MiCOM P10 (fot.12.). Proces produkcji tych urządzeń, przepływ materiałów oraz jakość są monitorowane na każdym etapie przy pomocy opracowanego w Zakładzie w Świebodzicach kompleksowego systemu monitorowania produkcji i produktów. System ten zapewnia pełną identyfikację procesu wytworzenia, materiałów i innych czynników wpływających na jakość konkretnego produktu. Szczegółowe dane można prześledzić nawet wiele lat po wyprodukowaniu danego urządzenia. Fot. 11 Testy funkcjonalne jednego z urządzeń platformy MiCOM P10 kichkolwiek uchybień. Wszystkie urządzenia podlegają kompleksowej procedurze testowania, która potwierdza zgodność z deklarowanymi wymaganiami funkcjonalnymi oraz wymaganiami bezpieczeństwa (fot.11.). Postawiona wysoko poprzeczka jakościowa spowodowała, iż osiągnięcie konkurencyjności cenowej na rynku to prawdziwe wyzwanie. Zakład zmuszony był zmierzyć się nie tylko z konkurencją europejską ale przede wszystkim z azjatycką. Wspomniany już wcześniej eksport do Indii czy Chin możliwy jest nie tylko dzięki dobrym produktom i znakomitej jakości, ale także dzięki uzyskaniu możliwie najbardziej zoptymalizowanego procesu produkcji. Przykładem takiej optymalizacji Badania i rozwój Podstawy sukcesu Na etapie projektowania urządzeń tworzona jest nie tylko ich funkcjonalność, lecz także ich późniejsza jakość. Dążenie do zrealizowania funkcji narzuconych przez wymagania rynku bez dbałości związanej z troską o wykonanie danego produktu podczas produkcji seryjnej to kolejny z przepisów na porażkę. Tradycje Schneider Electric Energy w Świebodzicach w zakresie badań i rozwoju są zgoła odmienne. Wykwalifikowana kadra konstruktorów, mogących przekazywać swoje doświadczenia młodszym kolegom, jest tutaj bardzo silną stroną, O ile bowiem, podczas studiów można nabyć wiedzę dotyczącą samego projektowania, to już skuteczne wykorzystanie tej wiedzy w środowisku przemysłowym jest zupełnie inną historią. Sukcesy na tym polu wymagają wieloletnich doświadczeń. Nie mniej ważne są wiedza i umiejętność prawidłowej interpretacji wymagań prawnych i normatywnych. Elementarne w tym zakresie są dwie dyrektywy Unii Europejskiej 2006/9/EC (LVD) oraz 2004/108/EC (EMC). Ze wzglądu na to, że zgodnie z normą PN-EN zabezpieczenia elektroenergetyczne należą do tzw. kategorii przepięć III, dyrektywa LVD wraz ze zharmonizowanymi z nią normami, narzuca na te urządzenia bardzo rygorystyczne wymagania związane z bezpieczeństwem ich obsługi. Brak odpowiedniego doświadczenia podczas projektowania może narazić wytwórcę na przykre konsekwencję z odpowiedzialnością karną włącznie. Z kolei spełnienie wymogów dyrektywy EMC wprawdzie nie wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa, lecz jest traktowane równie rygorystycznie. Ograniczenie ryzyka, że projektowane urządzenie nie będzie generowało zakłóceń elektromagnetycznych ponad dopuszczalną granicę, oraz że będzie odporne na różnego rodzaju zakłócenia pochodzące z zewnętrznego środowiska elektromagnetycznego, także wymaga wieloletnich doświadczeń w tej dziedzinie. Kwestię kompatybilności elektromagnetycznej można w pełni zweryfikować Fot. 12 Stanowiska montażowe urządzeń MiCOM P10 Fot. 13 Urządzenie MiCOM podczas badania w komorze GTEM na Politechnice Wrocławskiej 9

7 na etapie projektowania, dysponując oczywiście odpowiednim sprzętem. Schneider Electric Energy w Świebodzicach posiada niemal kompletne wyposażenie w tym zakresie. Tak więc badania inżynierskie mogą być prowadzone już od wczesnych etapów projektu np. na modelach czy prototypach. Inną kwestią jest ostateczna weryfikacja gotowego urządzenia, w tym przypadku najlepiej jest korzystać z renomowanych laboratoriów, posiadających niezbędne akredytacje. Pojawia się tutaj bardzo ważna kwestia współpracy z uczelniami wyższymi. Są one dla zakładu w Świebodzicach nie tylko kuźnią kadr ale także partnerem na wielu płaszczyznach. Ze względu na specyfikę oraz położenie geograficzne, najbardziej wielopłaszczyznowa jest współpraca z Politechniką Wrocławską (fot.13.). Oprócz oczywistych związków z Wydziałem Elektrycznym, ma miejcie współpraca z Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Doświadczeni pracownicy i znakomite wyposażenie pozwalają na pełną weryfikację kompatybilności elektromagnetycznej zespołów automatyki zabezpieczeniowej. Urządzenia MiCOM P10 sprzedawane są w wielu krajach na całym świecie, więc spełnione muszą być nie tylko zasadnicze wymagania dyrektyw europejskich, ale także konkretnych krajów, w których prowadzona jest sprzedaż produktów. Przykładem mogą być wymogi Energy Networks Association ENA organizacji która odpowiada m.in. za kwestie związane z transmisją i dystrybucją energii elektrycznej na terenie Wielkiej Brytanii. Spełnienie standardów narzuconych przez ENA wymaga np. specjalnego podejścia przy konstrukcji wejść dwustanowych oraz przekaźników wykonawczych zabezpieczeń elektroenergetycznych. Możliwość skutecznego projektowania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej w skali globalnej wynika ze zbieranych przez lata doświadczeń. Fakt ten jest jednym z najważniejszych wyróżników zespołu inżynierów konstruktorów ze Świebodzic. Obecnie zespół zyskał dodatkowy atut, a mianowicie dostęp do specjalistycznych Laboratoriów Schneider Electric, które ułatwią wszelkiego rodzaju analizy, czy też umożliwią wybór optymalnego rozwiązania. Chodzi przede wszystkim o takie badania jak analiza przy użyciu promieniowania rentgenowskiego, czy szczegółowa analiza chemiczna. Kwestie te są bardzo istotne w przypadku montażu elektronicznego oraz optymalizacji urządzeń pod kątem ich pracy w trudnych warunkach otoczenia. W zespole siła Dobra pozycja rynkowa zakładu w Świebodzicach oraz znakomita reputacja wewnątrz globalnego koncernu jakim jest Schneider Electric, to wynik pracy całego, dwustuosobowego zespołu pracowników (fot. 14.). Zaangażowanie i nieustępliwość w dążeniu do założonych celów nie maleje od wielu lat. Początki funkcjonowania w globalnych organizacjach były trudne i wymagały trzeźwego spojrzenia na własne możliwości. Następnie kiedy te możliwości rosły, należało wyzbywać się kompleksów i śmiało prezentować efekty swojej pracy. Obecnie to obcokrajowcy chcą podglądać rozwiązania techniczne i organizacyjne, które wypracowano w zakładzie w Świebodzicach. Jeśli szukać przedsiębiorstw, które bardzo pozytywnie wpływają na konkurencyjność polskiej gospodarki, to Schneider Electric Energy w Świebodzicach z pewnością należy do grona takich firm. Mamy nadzieję, że ilość cegiełek, z których budowane są silne podstawy ekonomiczne naszego kraju będzie ciągle rosła. Życzymy wszystkim wytrwałości i sukcesów w tej dziedzinie. Fot.14 Ci, którzy dbają o markę Schneider Electric Energy Poland w Świebodzicach 60

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść Zabezpieczenia Akcesoria 1 MiCOM P849 Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść MiCOM P849 jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do polepszenia elastyczności stosowanych w aplikacjach sterowania innych przekaźników

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Operatorskie

Stanowisko Operatorskie 01 Stanowisko Operatorskie OI - Operator Interface HMI - Human Machine Interface Schneider Electric w swojej ofercie Automatyki Stacyjnej oferuje narzędzie będące graficznym interfejsem systemu PACiS.

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ DYREKTYWY BUDOWLANEJ szk ol en ia wa rs ztat y ku r sy Oferta warsztatów szkoleniowo-doradczych z zakresu eksploatacji maszyn

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A.

Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A. Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A. Biuro Strategii i Innowacji Warszawa, 28.10.2016 r. Innowacyjność w obszarze OSD E Nowy model regulacyjny 2016-2020 wraz z nową definicją zwrotu z zaangażowanego

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr II semestr zimowy (letni)

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr II semestr zimowy (letni) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa Nazwa modułu w języku angielskim Automatic Protective of Power System Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

Programy szkoleń otwartych

Programy szkoleń otwartych Programy szkoleń otwartych 1. Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej oznakowanie CE". Seminarium poświęcone w całości dyrektywie maszynowej 98/37/WE (MD). Składa

Bardziej szczegółowo

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła Mirosław Loch Biuro Inżynierskie Softechnik Informacje ogólne Biuro Inżynierskie Softechnik Sp. z o.o. S.K.A. działa od roku 2012 Kadra inżynierska ma kilkunastoletnie

Bardziej szczegółowo

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. AGENDA Dlaczego jakość energii jest ważna Cele i korzyści wdrożenia systemu monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr V semestr zimowy

Energetyka I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr V semestr zimowy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Automatic Protective of Power System Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A.

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. APATOR METRIX S.A. to firma z 60-letnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, oferująca gazomierze miechowe domowe i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Grupa o zasięgu międzynarodowym

Grupa o zasięgu międzynarodowym Grupa o zasięgu międzynarodowym 10 000 pracowników grupy Leroy-Somer w 470 przedstawicielstwach handlowych i centrach serwisowych na całym świecie, zapewnia wsparcie techniczne i handlowe 24 godziny na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących

Bardziej szczegółowo

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH Zadanie 11 - Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) Beiersdorf Manufacturing

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo 2 System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności Zabezpieczenia ziemnozwarciowe Kryteria, dobór oraz własności Dr inż. Andrzej Juszczyk AREVA T&D sp. z o.o. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności. e-mail: andrzej.juszczyk@areva-td.com

Bardziej szczegółowo

Dostawca skutecznych rozwiązań

Dostawca skutecznych rozwiązań Dostawca skutecznych rozwiązań Spółka Inżynierów SIM Sp. z o. o. ul. Stefczyka 34 20-151 Lublin, Polska Tel.: +48 81 718 78 00 www.sim.com.pl O firmie SIM Sp. z o.o. Firma z ponad 25 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl Twój partner w gastronomii! www.mmgastro.pl FIRMA M&M Gastro to lider sprzedaży profesjonalnego sprzętu dla gastronomii, firma gwarantująca każdemu klientowi profesjonalną i kompleksową obsługę od projektu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy pomiarowe

Inteligentne systemy pomiarowe Inteligentne systemy pomiarowe Klucz do lepszego zarządzania energią. Jak mogę ograniczyć zużycie energii? Gdzie niepotrzebnie marnuję energię? Jak mogę oszczędzić pieniądze? Inteligentne systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

precyzja pomiaru Projektujemy na miarę przyszłości

precyzja pomiaru Projektujemy na miarę przyszłości precyzja pomiaru Projektujemy na miarę przyszłości Firma Zaufanie i bezpieczeństwo, a także jakość oferowanych usług i produktów to główne wartości, którymi się kierujemy. Dynamika rozwoju firmy BMETERS

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

JAK TO DOBRZE ZROBIĆ 5-06-2013

JAK TO DOBRZE ZROBIĆ 5-06-2013 WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ PROCESOWYCH: JAK TO DOBRZE ZROBIĆ 5-06-2013 Syndatis 2013 PLAN PREZENTACJI Trochę o Syndatis. Intensywność występujących zagrożeń w projekcie Wdrożenie rozwiązań procesowych - to nie

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: NR 1/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu.

Zapytanie ofertowe: NR 1/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu. Zapytanie ofertowe: NR 1/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu. Nazwa i adres zamawiającego: CR Energy sp. z o.o. ul. Stanisława Staszica 29 41-200

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT ENERGY BUSINESS CONSULT Profil firmy Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT Profil firmy EBCsoft Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowych usług oraz systemów dla Facility Management

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA REJESTRACJI CZASU PRACY

INSTALACJA REJESTRACJI CZASU PRACY Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) nazwa zamówienia INSTALACJE WEWNĄTRZBUDYNKOWE NISKOPRĄDOWE OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN AGENDA 1. O NAS 2. IDEA ELMODIS 3. SYSTEM ELMODIS 4. KORZYŚCI ELMODIS 5. ZASTOSOWANIE ELMODIS 2 O NAS ELMODIS TO ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I SPECJALISTÓW Z DŁUGOLETNIM

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

Przekładniki Prądowe nn

Przekładniki Prądowe nn NOWOŚĆ 2015 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dane teleadresowe: 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 W razie jakichkolwiek pytań informacji udzieli: Marcin Mofina: 668 353 798, (34) 387 29 70 przekladniki@bezpol.pl

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO mzaz-pr Kope Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 tel/fa.: 00 48 32 327 00 32 serwis.: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy automatyki. i informatyki przemysłowej

Systemy automatyki. i informatyki przemysłowej Systemy automatyki i informatyki przemysłowej Misja PROCOM SYSTEM S.A. Oferujemy naszym Klientom poprawę efektywności i zwiększenie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych, dostarczając rozwiązania w zakresie

Bardziej szczegółowo

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Uniwersalne zabezpieczenie napięciowe typu mzaz-u to urządzenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Licznik energii zgodny z dyrektywą MID

Licznik energii zgodny z dyrektywą MID Licznik energii zgodny z dyrektywą MID 0046 85 A Sygnalizacja świetlna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na wsporniku montażowym zgodnym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Sterownik modułowy Smart Grid Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 01i00 Aktualizacja: 201-09-18 Bezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Katalog usług 2011/2012

Katalog usług 2011/2012 Katalog usług 2011/2012 instalacja i uruchomienie urządzeń, naprawy i przeglądy aparatury, dostawa części zamiennych, pomoc w obliczaniu nastaw i parametryzacji urządzeń, szkolenia, audyty na obiektach,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$

Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ Szybkość instynktu i rozsądek rozumu$ zastosowania rozwiązań BigData$ Bartosz Dudziński" Architekt IT! Już nie tylko dokumenty Ilość Szybkość Różnorodność 12 terabajtów milionów Tweet-ów tworzonych codziennie

Bardziej szczegółowo

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Doświadczenia z wdrażania zakładowych systemów sterowania i nadzoru źródłami i odbiorami energii egmina Infrastruktura Energetyka

Bardziej szczegółowo

50 lat w służbie naszym Klientom

50 lat w służbie naszym Klientom 50 lat w służbie naszym Klientom NAPĘDY I URZĄDZENIA AUTOMATYKI DO ROLET, MARKIZ, BRAM I KRAT SIMU projektuje, produkuje i sprzedaje kompletne rozwiązania motoryzacyjne dla zamknięć i urządzeń z zakresu

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Technologia oparta na doświadczeniu

Technologia oparta na doświadczeniu Technologia oparta na doświadczeniu Obróbka skrawaniem str. 03 Automatyka przemysłowa str. 06 Prace ślusarskie i spawalnicze str. 10 Instalacje technologiczne str. 12 zobacz video Relokacja maszyn przemysłowych

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych.

Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych. db energy Oferta Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych. Nasze działania pozwalają na uzyskanie oszczędności związanych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik?

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? Zarządzanie jakością działań zespołu projektowego ROZWAŻANIA WSTĘPNE Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? 99% braków 2 katastrofy lotnicze dziennie w Polsce 150 000 wypłat zagubionych przy każdej

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL Dariusz Przybyłek LUBUSKI LIDER TEMAT BIZNESU PREZENTACJI Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw LUBUSKI LIDER PLAN BIZNESU PREZENTACJI Przykładowe jednostki naukowo badawcze

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POMIESZCZENIA. produkcyjnych do konkretnych potrzeb, a w konsekwencji stosowania czystych środowisk roboczych i krótszych cykli produkcyjnych.

CZYSTE POMIESZCZENIA. produkcyjnych do konkretnych potrzeb, a w konsekwencji stosowania czystych środowisk roboczych i krótszych cykli produkcyjnych. SYSTEMY CZYSTE POMIESZCZENIA Czynnikami koniecznymi do odniesienia sukcesu w badaniach nad zaawansowanymi technologiami i w produkcji opartej na takich technologiach są jakość i odtwarzalność produktu,

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego KNX? Logo KNX - znak towarowy

Dlaczego KNX? Logo KNX - znak towarowy ZAKOR Sp. z o.o. 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 80/2 Tel: (76) 85 250 50 Fax: (76) 72 30 863 biuro@zakor.com.pl NIP:691-02-04-599 www.zakor.com.pl Dlaczego KNX? Logo KNX - znak towarowy Wprowadzenie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo