Schneider Electric Energy w Świebodzicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schneider Electric Energy w Świebodzicach"

Transkrypt

1 Potencjał polskiego przemysłu na przykładzie Schneider Electric Energy w Świebodzicach Mgr inż. Jacek Sikorski Dyrektor Produkcji Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Integracja z Unią Europejską, a także inne procesy związane z globalizacją powodują, że polskie przedsiębiorstwa zmagają się z ciągle rosnącymi wymaganiami co do ich konkurencyjności. Nasz kraj nie wygląda najlepiej na tle krajów Wspólnoty Europejskiej jeśli chodzi o aktywność przedsiębiorstw w sferze innowacyjności, polegającej na tworzeniu nowych produktów, technologii czy rozwiązań. Wprawdzie dynamika wzrostu tej innowacyjności jest wyższa niż średnia unijna jednak od wysiłku i determinacji przedsiębiorstw zależy, czy nasz pościg będzie trwał, lata czy też dziesięciolecia. Nie można zapominać, że także sama Unia boryka się z problemami konkurencyjności, a więc równanie do jej poziomu może okazać się wkrótce niewystarczające. Potential of Polish Industry as Exemplified by Schneider Electric Energy in Świebodzice The integration with the European Union and also other processes of globalisation result in an ever growing demand for competitiveness which Polish companies must face. Wstęp Obecnie rozumiana miara konkurencyjności gospodarki kraju nie wynika jedynie ze wskaźników eksportu i importu oraz ich wzajemnego zbilansowania. Konieczne jest także uwzględnienie trwałości podstaw stanu gospodarki, a więc jej struktury czy też postępu technicznego, które to czynniki mogą zapewnić nie tylko odpowiednio wysoki, ale także rosnący standard życia oraz poziom zatrudnienia. Polski eksport zdominowany jest przez sprzedaż samochodów, części zamiennych czy telewizorów. Wynika on z inwestycji jakie poczyniły w naszym kraju zagraniczne koncerny, skuszone niskim kosztem pracy, względną łatwością zatrudnienia wykwalifikowanego personelu, a także przynależnością Polski do Unii Europejskiej. Jest to ważna część przemysłu, wpływająca na wzrost gospodarczy naszego kraju, która jednak w przyszłości, ze względu np. na ciągle rosnące koszty pracy, będzie miała coraz mniejsze znaczenie. Słabością polskiego przemysłu, wynikającą m.in. z wieloletniego zastoju gospodarczego przed rokiem 1989, połączonego z brakiem umiejętności przystosowania się wielu przedsiębiorstw do trudnych warunków gospodarki rynkowej, jest niemal zupełny brak marek kojarzonych jednoznacznie z naszym krajem. Niewiele jest także zakładów prowadzących działalność badawczo rozwojową i produkcję, będących jednocześnie częścią globalnych organizacji. Międzynarodowy koncern daje duże możliwości w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, któ- When compared to other European re nie polegają jedynie na przenoszeniu not rank high with regard to its Community countries, Poland does linii montażowych, companies' activeness in innovations and their efforts in creating a także umożliwiają dostęp do ryków novel products, technologies or w skali globalnej. solutions. Even though the growth Przykładem zakładu, który potra- is higher than the average within dynamics of that innovativeness fił odnaleźć się w takim międzynarodo- companies' endeavours and deter- the Union, it is still a matter of the wym środowisku, mination which will decide whether jest dawna REFA, our pursuit will take years or tens of obecnie Schneider years. One must not forget either, Electric Energy that the Union itself is struggling w Świebodzicach. with competition-related problems, Zakład ten prowadzi therefore just coming up to its level działalność w zakresie badań i rozwoju, may soon turn out insufficient. produkcji oraz usług związanych z przemysłem energetycznym a w szczególności urządzeniami i instalacjami z zakresu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Pomimo zmian marek, pod którymi przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność, stały jest zespół doświadczonych pracowników. Zakres prowadzonej działalności również nie ulega zmianie. Dzięki innowacyjnym produktom, które zaprojektowano i wyprodukowano 4

2 Uo I, Io USB Program S1 67N 0/1 RS48 SCADA 0N 1N Rejestrator Wyłączenia 20 Pobudzenia Alarmy Zdarzenia 200 Zakłócenia / Przebiegi Interfejs Sygn. LED 8 Wej. dwust. 8 Wyj. przekaź. + WD 46 46BC 49 0BF Pomiary - Prądy fazowe - Prąd ziemnozwarciowy - Napięcie składowej zer. - Obciążenie cieplne Funkcje pomocnicze - Załączenie na zwarcie - Sterowanie zdalne / lokalne - Logika blokowania zab. - Logika SCO oraz SPZ po SCO - Blokada od 2 harmonicznej - 2 grupy nastaw - 4 zabezpieczenia zewnętrzne - Programowalne wejścia / wyjścia - Samodiagnostyka - Podtrzymanie LED i wyjść przek. - 4 pomocnicze liczniki czasu - Synhronizacja czasu przez wej. MiCOM P111 Fot.1 MiCOM P111Enh wraz ze schematem aplikacyjnym w Polsce a także fachowości całej załogi, możliwy jest eksport towarów nawet do tak trudno dostępnych dla naszego przemysłu krajów jak Indie czy Chiny. Zakład posiada także swoją markę, znaną na świecie w branży energetycznej. Jest nią mianowicie rodzina zabezpieczeń elektroenergetycznych MiCOM P10. Przedsiębiorstwo jest również znaczącym producentem systemów szafowych dla rozdzielni ŚN i WN. W tym zakresie produkcja prowadzona jest nie tylko dla klientów europejskich, ale także azjatyckich czy północnoamerykańskich. Jest wiele czynników, które doprowadziły do tak dobrego usytuowania się zakładu w Świebodzicach, obecnego nie tylko na lokalnych ale i globalnych rynkach. Po pierwsze produkt Tradycje dawnej REFY w projektowaniu i produkcji zabezpieczeń elektroenergetycznych są znaczące. Marnotrawstwem było by nie wykorzystać zebranych doświadczeń i wiedzy. Na bazie takiego rozumowania powstała i jest rozwijana platforma zabezpieczeń elektroenergetycznych MiCOM P10. Platforma ta to obecnie 6 bazowych urządzeń, które ze względu na specyfikę różnych rynków na świecie, dostępne są w wielu wariantach. Platformę MiCOM P10 można podzielić na dwie zasadnicze grupy urządzeń. Pierwsza z nich to tradycyjne zespoły zabezpieczeń nadprądowych i silnikowych MiCOM P111 i P211, charakteryzujące się kompaktową konstrukcją i bardzo dobrym stosunkiem funkcjonalności i jakości do ceny. Doświadczenia zebrane podczas kilkuletniej produkcji tych urządzeń, zaowocowały opracowaniem całkowicie nowego zespołu zabezpieczeń MiCOM P111Enh (fot.1.). Nie jest to modyfikacja dotychczasowego rozwiązania, lecz całkowicie nowa konstrukcja, charakteryzująca się znaczącym polepszeniem parametrów funkcjonalnych oraz uwzględniająca nowe wymagania stawiane takim urządzeniom, związane np. z rozbudową możliwości komunikacyjnych czy rejestracją przebiegów i zdarzeń. Drugą grupę urządzeń platformy MiCOM P10 stanowią zabezpieczenia urządzenia tzw. autonomiczne lub z możliwością zasilania się zarówno z mierzonych prądów, jak i z napięcia pomocniczego (z podwójnym zasilaniem). Konstrukcja tego typu urządzeń nastręcza szczególnie wiele trudności, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania sprzętowe. Wymagania są tutaj często przeciwstawne. Dysponując energią pochodzącą z mierzonych prądów, konieczne jest z jednej strony zapewnienie funkcjonowania urządzenia już od niewielkiej wartości np. 0,2 prądu nominalnego, z drugiej strony uruchomienie urządzenia i przeprowadzenie pierwszych pomiarów, połączone ze zrealizowaniem odpowiedniej automatyki zabezpieczeniowej, musi nastąpić bardzo szybko (np. 60ms). Nakłada to na wszystkie elementy układu, zwłaszcza procesor i zastosowane algorytmy, bardzo ostre wymagania. Sprawy nie ułatwia także Fot.2 Zabezpieczenie MiCOM P114S wraz z dedykowanym przekładnikiem prądowym fakt, że część energii musi być zgromadzona w zasobnikach urządzenia w celu zasilenia odpowiednio przystosowanej do tego cewki wyłącznika. Znacząca część pracy tych zabezpieczeń może przebiegać podczas stanów nieustalonych, kiedy urządzenia muszą włączać i wyłączać się wielokrotnie. Dlatego też staranna analiza wszystkich możliwych stanów i ich

3 wzajemnych zależności jest główną trudnością i stanowi podstawę poprawności funkcjonowania urządzeń. Prostym zabezpieczeniem z tej grupy jest MiCOM P114S (fot.2), autonomiczny przekaźnik zabezpieczeniowy, współpracujący z dedykowanymi przekładnikami prądowymi. Bardziej rozbudowane urządzenia z po- Fot.3 Zabezpieczenie MiCOM P114D dwójnym zasilaniem to MiCOM P114D (fot.3) i MiCOM P11 (fot.4). Oba przekaźniki przeznaczone są do współpracy ze standardowymi przekładnikami prądowymi. Różnica pomiędzy nimi polega głównie na sposobie nastawiania. P114D wyposażony jest Fot.4 Zabezpieczenie MiCOM P11 w zestaw nastawników tzw. DIP Switch, natomiast P11 ma standardową klawiaturę i wyświetlacz, dzięki czemu możliwy jest także bezpośredni odczyt mierzonych wartości. Najwyższy stopień trudności, jeśli chodzi o aspekty konstrukcyjne prezentuje MiCOM P116 (fot..). Jest to obecnie najbardziej zaawansowane rozwiązanie konstrukcyjne tego typu na świecie. MiCOM P116 stanowi kompletne i rozbudowane zabezpieczenie nadprądowe z kierunkowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym. Jest on wyposażony w rozbudowane możliwości rejestracyjne i komunikacyjne. Jednocześnie jest urządzeniem z podwójnym zasilaniem i może pracować przy całkowitym braku napięcia pomocniczego. Opracowanie założeń do produktów o zasięgu światowym, stanowi nie lada wyzwanie. Jest to trudne, zwłaszcza w branży elektroenergetycznej, charakteryzującej się znaczącą lokalną specyfiką, wynikającą z charakteru sieci, a także z pewnych tradycji czy przyzwyczajeń. Znakomity przykład tej specyfiki znamy z własnego podwórka. Chodzi mianowicie o kryterium ziemnozwarciowe admitancyjne. Jest ono jednym z ważniejszych kryteriów zabezpieczeniowych w polskiej energetyce i niemal zupełnie nie znane w innych krajach. Uchodzi za prawie niemożliwe, aby bez opinii lokalnych specjalistów zapewnić odpowiednią funkcjonalność zabezpieczenia elektroenergetycznego w jakimś odległym, egzotycznym kraju. Oczywiście są pewne standardy, wyznaczane przez główne nurty branży, ale ograniczenie się jedynie do ich skopiowania nie gwarantuje sukcesu, i tu z pomocą przychodzi fakt przynależności do globalnej organizacji jaką jest Schneider Electric. Posiada ona dziesiątki specjalistów na całym świecie, mogących przekazać szczegółową wiedzę dotyczącą lokalnej specyfiki i wymagań. Pełna specyfikacja stworzona na podstawie wymagań wielu rynków na świecie jest zwykle bardzo obszerna. Próba zaprojektowania zgodnego z nią urządzenia z reguły zakończy się katastrofą finansową. Bardzo wiele zależy od wiedzy i doświadczenia osób, które odpowiadają za ostateczne określenie, które z tych wymagań są istotne a które nie. Ważna jest łatwość komunikowania się z klientami i dystrybutorami w innych krajach a także umiejętność prawidłowego wnioskowania na podstawie zebranych informacji. Automatyka zabezpieczeniowa to nie wszystko W branży elektroenergetyczne, jedynie firma, której oferta jest kompleksowa w danym segmencie, odgrywa znaczącą rolę na rynku. Konieczna jest wysoko wykwalifikowana Uo I, Io USB Program S1 RS48 SCADA Zasilanie Zasobniki energii - dla cewki wyłącznika - dla zewnętrznej flagi Zasilanie z prądu (CT) 67N 0/1 Zasilanie z napięcia (Vx) 0N 1N Rejestrator Wyłączenia 20 Pobudzenia Alarmy Zdarzenia 200 Zakłócenia / Przebiegi Interfejs Sygn. LED 8 Flagi sygn. Flaga zewn. 1 Wej. dwust. 6 Wyj. przekaź. 6 + WD 46 46BC 49 0BF Pomiary - Prądy fazowe - Prąd ziemnozwarciowy - Napięcie składowej zer. - Obciążenie cieplne - Warości szczytowe - Składowe symetryczne Funkcje pomocnicze - Załączenie na zwarcie - Sterowanie zdalne / lokalne - Pierwsze załączenie - Logika blokowania zab. - Logika SCO oraz SPZ po SCO - Blokada od 2 harmonicznej - Kontrola obwodu wyłączenia - Monitoring param. wyłącznika - 2 grupy nastaw - 4 zabezpieczenia zewnętrzne - Programowalne wejścia / wyjścia - Samodiagnostyka - Podtrzymanie LED i wyjść przek. - 4 pomocnicze liczniki czasu - Synhronizacja czasu przez wej. MiCOM P116 Fot. MiCOM P116 wraz ze schematem aplikacyjnym 6

4 Fot.6 Instalacja przed i po modernizacji kadra techniczna, zapewniająca pomoc i doradztwo dla użytkowników urządzeń automatyki zabezpieczeniowej czy projektantów. Ponadto wysoki poziom musi reprezentować obsługa serwisowa dotycząca instalacji i uruchamiania urządzeń, przeglądów czy napraw oraz dostaw części zamiennych, w odniesieniu zarówno do wyrobów obecnie produkowanych, jak i tych starszych których produkcję zakończono wiele lat wcześniej. Jest to silna strona Schneider Electric Energy w Świebodzicach. Zakład zapewnia poczucie bezpieczeństwa klientów związane z gwarancją ciągłości obsługi. Poprzez pomoc w obliczaniu nastawień i parametryzacji urządzeń, audyty na obiektach a także różnego rodzaju ekspertyzy, firma w Świebodzicach wpływa na zwiększenie niezawodności sieci elektroenergetycznej. Nie bez znaczenia jest także prowadzony program modernizacyjny, polegający na wymianie starych i niesprawnych komponentów na urządzenia oparte na nowszej technologii przy jednoczesnym utrzymaniu istniejącej aplikacji i konfiguracji urządzeń (fot.6.). Interesującym uzupełnieniem oferty są częste szkolenia, o różnorodnej tematyce, pomagające w ciągłym doskonaleniu projektantów, służb eksploatacyjnych, ekip rozruchowych oraz pozostałych specjalistów, których praca związana jest z automatyką zabezpieczeniową (fot.7.). Fot.8 Platforma uruchomieniowa systemu PACIS Fot. 7. Szkolenie w zakresie konfiguracji i obsługi zabezpieczeń Kompletność oferty to również otoczenie urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, oznaczające także całą instalację oraz system nadzoru. Dostarczanie możliwie kompletnego rozwiązania staje się bowiem obecnie standardem. Grono inżynierów z zakładu w Świebodzicach, których doświadczenia obejmują zarówno rynek polski, jak i europejski, jest w stanie zaproponować zaawansowane rozwiązania systemowe, oparte na platformie PACiS (fot. 8.). Rozwiązania te dają możliwość dostosowania się do potrzeb konkretnego użytkownika, zapewniając operatorom dostęp do danych ruchowych w czasie rzeczywistym. 7

5 Fot.9 Szafa zabezpieczenia generatora Zakres oferty systemowej obejmuje projektowanie i produkcję zestawów szafowych (fot.9.), będących istotnym elementem różnego rodzaju instalacji zarówno w energetyce zawodowej, jak i przemysłowej. Podobnie jak w przypadku urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, doświadczenia zespołu gromadzone były nie tylko na rodzimym rynku, lecz także na rynkach wielu krajów świata, włączając w to najbardziej wymagające rynki energetyki zawodowej w Niemczech, Anglii czy Francji. Zakres dostaw rozwiązań systemowych jest bardzo szeroki i obejmuje szafy zabezpieczeniowe, instalacje dla elektrowni wiatrowych, szafy sterownicze i kontrolno - pomiarowe, szafy telekomunikacyjne dla energetyki i wiele innych. Fot.10 Zoptymalizowane linie montażowe zestawów szafowych Produkcja to jakość, efektywność, terminowość Dobry pomysł na biznes, produkt czy usługę to już dużo. Zawsze pozostaje jeszcze decyzja czy pracę wykonać samemu czy też ją zlecić. Ze względu na najwyższe wymagania jakościowe oraz rodzaj produktów, których wytwarzanie wymaga wykwalifikowanej kadry, Schneider Electric Energy w Świebodzicach stawia na własną produkcję. Ewolucja jaka w tym zakresie dokonała się w Świebodzicach od lat 90. jest ogromna. Szkielet funkcjonowania zakładu stanowi zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Narzuca on rygory znacznie ostrzejsze niż wynikało by to jedynie z wymagań standardu ISO 9001:2009. Najwyższa jakość produkcji musi być często potwierdzana auditami zlecanymi np. przez klientów z europejskiego sektora energetyki nuklearnej. Wysoki reżim jakościowy prowadzi do wzrostu kosztów. Konieczne jest ciągłe doskonalenie w zakresie wydajności produkcji i organizacji pracy. Nie ma zatem miejsca na jakiekolwiek marnotrawstwo czasu, jak i materiałów. W Schneider Electric Energy w Świebodzicach poprawiono w znaczący sposób przepływ wartości produktów, co umożliwiło racjonalne wykorzystanie zasobów, redukcję stanów magazynowych i skrócenie czasu dostaw. Do osiągnięcia optymalnej produkcji wykorzystuje się odpowiednio wyselekcjonowane i zaadaptowane na potrzeby zakładu narzędzia typowe dla podejścia Lean Manufacturing, które jak wiele innych zwrotów angielskich po przetłumaczeniu na polski Produkcja Odchudzona, nie brzmi najlepiej. Nie mniej jednak rozsądne stosowanie tych zasad przynosi znakomite rezultaty. Nie chodzi o wiarę, że ślepe wprowadzanie Lean Manufacturing, Just In Time, Kaizen, Heijunka, Jidoka, S, czy wielu innych metod mających skrócić cykl produkcyjny, zwiększyć produktywność i zmniejszyć straty gwarantuje powodzenie. Stosowanie tych zasad powinno wynikać jedynie z całościowej i dalekosiężnej koncepcji przedsiębiorstwa. W przeciwnym przypadku brak efektów, czy nawet pogorszenie wyników jest gwarantowane. W zakładzie w Świebodzicach przy rozwiązywaniu wielu problemów wspomagano się także metodologią Sześć Sigma, która w uproszczeniu bazuje na zdefiniowaniu celów poprawy, pomiarze aktualnych parametrów, analizie czynników mających wpływ na proces, zaproponowaniu i wdrożeniu zmian oraz sprawdzaniu czy uzyskane efekty są zgodne z założeniami. Przykładem wprowadzonych zmian mogą być linie montażowe zestawów szafowych (fot. 10.), gdzie zastosowano metodologię Kanban, dla której najbardziej charakterystyczna jest częściowa likwidacja magazynów przedprodukcyjnych. Nie mniej wysiłku włożono w optymalizację produkcji zespołów automatyki zabezpieczeniowej. Obecnie w większości są to urządzenia elektroniczne i taki charakter ma też ta produkcja. Rozbudowany system kontroli jakości na każdym etapie produkcji, minimalizuje prawdopodobieństwo ja- 8

6 są gniazda produkcyjne zaprojektowane do montażu zabezpieczeń z platformy MiCOM P10 (fot.12.). Proces produkcji tych urządzeń, przepływ materiałów oraz jakość są monitorowane na każdym etapie przy pomocy opracowanego w Zakładzie w Świebodzicach kompleksowego systemu monitorowania produkcji i produktów. System ten zapewnia pełną identyfikację procesu wytworzenia, materiałów i innych czynników wpływających na jakość konkretnego produktu. Szczegółowe dane można prześledzić nawet wiele lat po wyprodukowaniu danego urządzenia. Fot. 11 Testy funkcjonalne jednego z urządzeń platformy MiCOM P10 kichkolwiek uchybień. Wszystkie urządzenia podlegają kompleksowej procedurze testowania, która potwierdza zgodność z deklarowanymi wymaganiami funkcjonalnymi oraz wymaganiami bezpieczeństwa (fot.11.). Postawiona wysoko poprzeczka jakościowa spowodowała, iż osiągnięcie konkurencyjności cenowej na rynku to prawdziwe wyzwanie. Zakład zmuszony był zmierzyć się nie tylko z konkurencją europejską ale przede wszystkim z azjatycką. Wspomniany już wcześniej eksport do Indii czy Chin możliwy jest nie tylko dzięki dobrym produktom i znakomitej jakości, ale także dzięki uzyskaniu możliwie najbardziej zoptymalizowanego procesu produkcji. Przykładem takiej optymalizacji Badania i rozwój Podstawy sukcesu Na etapie projektowania urządzeń tworzona jest nie tylko ich funkcjonalność, lecz także ich późniejsza jakość. Dążenie do zrealizowania funkcji narzuconych przez wymagania rynku bez dbałości związanej z troską o wykonanie danego produktu podczas produkcji seryjnej to kolejny z przepisów na porażkę. Tradycje Schneider Electric Energy w Świebodzicach w zakresie badań i rozwoju są zgoła odmienne. Wykwalifikowana kadra konstruktorów, mogących przekazywać swoje doświadczenia młodszym kolegom, jest tutaj bardzo silną stroną, O ile bowiem, podczas studiów można nabyć wiedzę dotyczącą samego projektowania, to już skuteczne wykorzystanie tej wiedzy w środowisku przemysłowym jest zupełnie inną historią. Sukcesy na tym polu wymagają wieloletnich doświadczeń. Nie mniej ważne są wiedza i umiejętność prawidłowej interpretacji wymagań prawnych i normatywnych. Elementarne w tym zakresie są dwie dyrektywy Unii Europejskiej 2006/9/EC (LVD) oraz 2004/108/EC (EMC). Ze wzglądu na to, że zgodnie z normą PN-EN zabezpieczenia elektroenergetyczne należą do tzw. kategorii przepięć III, dyrektywa LVD wraz ze zharmonizowanymi z nią normami, narzuca na te urządzenia bardzo rygorystyczne wymagania związane z bezpieczeństwem ich obsługi. Brak odpowiedniego doświadczenia podczas projektowania może narazić wytwórcę na przykre konsekwencję z odpowiedzialnością karną włącznie. Z kolei spełnienie wymogów dyrektywy EMC wprawdzie nie wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa, lecz jest traktowane równie rygorystycznie. Ograniczenie ryzyka, że projektowane urządzenie nie będzie generowało zakłóceń elektromagnetycznych ponad dopuszczalną granicę, oraz że będzie odporne na różnego rodzaju zakłócenia pochodzące z zewnętrznego środowiska elektromagnetycznego, także wymaga wieloletnich doświadczeń w tej dziedzinie. Kwestię kompatybilności elektromagnetycznej można w pełni zweryfikować Fot. 12 Stanowiska montażowe urządzeń MiCOM P10 Fot. 13 Urządzenie MiCOM podczas badania w komorze GTEM na Politechnice Wrocławskiej 9

7 na etapie projektowania, dysponując oczywiście odpowiednim sprzętem. Schneider Electric Energy w Świebodzicach posiada niemal kompletne wyposażenie w tym zakresie. Tak więc badania inżynierskie mogą być prowadzone już od wczesnych etapów projektu np. na modelach czy prototypach. Inną kwestią jest ostateczna weryfikacja gotowego urządzenia, w tym przypadku najlepiej jest korzystać z renomowanych laboratoriów, posiadających niezbędne akredytacje. Pojawia się tutaj bardzo ważna kwestia współpracy z uczelniami wyższymi. Są one dla zakładu w Świebodzicach nie tylko kuźnią kadr ale także partnerem na wielu płaszczyznach. Ze względu na specyfikę oraz położenie geograficzne, najbardziej wielopłaszczyznowa jest współpraca z Politechniką Wrocławską (fot.13.). Oprócz oczywistych związków z Wydziałem Elektrycznym, ma miejcie współpraca z Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Doświadczeni pracownicy i znakomite wyposażenie pozwalają na pełną weryfikację kompatybilności elektromagnetycznej zespołów automatyki zabezpieczeniowej. Urządzenia MiCOM P10 sprzedawane są w wielu krajach na całym świecie, więc spełnione muszą być nie tylko zasadnicze wymagania dyrektyw europejskich, ale także konkretnych krajów, w których prowadzona jest sprzedaż produktów. Przykładem mogą być wymogi Energy Networks Association ENA organizacji która odpowiada m.in. za kwestie związane z transmisją i dystrybucją energii elektrycznej na terenie Wielkiej Brytanii. Spełnienie standardów narzuconych przez ENA wymaga np. specjalnego podejścia przy konstrukcji wejść dwustanowych oraz przekaźników wykonawczych zabezpieczeń elektroenergetycznych. Możliwość skutecznego projektowania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej w skali globalnej wynika ze zbieranych przez lata doświadczeń. Fakt ten jest jednym z najważniejszych wyróżników zespołu inżynierów konstruktorów ze Świebodzic. Obecnie zespół zyskał dodatkowy atut, a mianowicie dostęp do specjalistycznych Laboratoriów Schneider Electric, które ułatwią wszelkiego rodzaju analizy, czy też umożliwią wybór optymalnego rozwiązania. Chodzi przede wszystkim o takie badania jak analiza przy użyciu promieniowania rentgenowskiego, czy szczegółowa analiza chemiczna. Kwestie te są bardzo istotne w przypadku montażu elektronicznego oraz optymalizacji urządzeń pod kątem ich pracy w trudnych warunkach otoczenia. W zespole siła Dobra pozycja rynkowa zakładu w Świebodzicach oraz znakomita reputacja wewnątrz globalnego koncernu jakim jest Schneider Electric, to wynik pracy całego, dwustuosobowego zespołu pracowników (fot. 14.). Zaangażowanie i nieustępliwość w dążeniu do założonych celów nie maleje od wielu lat. Początki funkcjonowania w globalnych organizacjach były trudne i wymagały trzeźwego spojrzenia na własne możliwości. Następnie kiedy te możliwości rosły, należało wyzbywać się kompleksów i śmiało prezentować efekty swojej pracy. Obecnie to obcokrajowcy chcą podglądać rozwiązania techniczne i organizacyjne, które wypracowano w zakładzie w Świebodzicach. Jeśli szukać przedsiębiorstw, które bardzo pozytywnie wpływają na konkurencyjność polskiej gospodarki, to Schneider Electric Energy w Świebodzicach z pewnością należy do grona takich firm. Mamy nadzieję, że ilość cegiełek, z których budowane są silne podstawy ekonomiczne naszego kraju będzie ciągle rosła. Życzymy wszystkim wytrwałości i sukcesów w tej dziedzinie. Fot.14 Ci, którzy dbają o markę Schneider Electric Energy Poland w Świebodzicach 60