Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa"

Transkrypt

1 Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki 1

2 Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy A) Tytuł osiągnięcia naukowego: Autorska monografia habilitacyjna, w której rozwinięto teorię procesu wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali lancą niezanurzoną, potwierdzając przedstawioną teorię na drodze praktycznego zastosowania procesu, w tym z użyciem opatentowanej lancy do wdmuchiwania nowej konstrukcji. B) Publikacje lub inne prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: J. Jezierski, 2014, Teoria i praktyka wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali lancą niezanurzoną, opublikowana w wydawnictwie Archives of Foundry Engineering, Komisji Odlewnictwa PAN oddział Katowice, s II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC) 1. Janerka K., Bartocha D, Szajnar J, Jezierski J., The carburizer influence on the crystallization process and the microstructure of synthetic cast iron, Archives of Metallurgy and Materials, 2010, vol. 55, nr 3, s , [IF 0,262; MNiSW 20] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części zgładów metalograficznych oraz analizy uzyskanych mikrostruktur. Dokonałem również edycji merytorycznej i całości edycji językowej artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 2. Jezierski J., Janerka K., Selected aspects of metallurgical and foundry furnace dust utilization, Polish Journal of Environmental Studies, 2011, vol. 20, nr 1, s , [IF 0,508; MNiSW 13] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji całości artykułu, opracowaniu części przeglądu literatury oraz rozdziałów o wdmuchiwaniu pyłów do żeliwiaków, pieców indukcyjnych. Ponadto dokonałem edycji całości artykułu po polski i angielsku. Mój udział procentowy szacuję na 70%. 3. Jezierski J., Janerka K.: The Lean Manufacturing Tools in Polish Foundries, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 58, issue 3, 2013, p , [IF 0,431; MNiSW 20] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji całości, dokonałem także przeglądu literatury, opracowałem ankietę badawczą oraz opracowywałem większość jej wyników. Ponadto dokonałem edycji całości pracy po polsku i następnie po angielsku. Mój udział procentowy szacuję na 70%. 4. Janerka K., Jezierski J., Bartocha D., Szajnar J.: Analysis of the ductile iron production on the steel scrap base, International Journal of Cast Metals Research, 2014, vol. 27, no. 4, p [IF 0,364; MNiSW 25] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w wykonaniu zgładów metalograficznych, edycji językowej pracy oraz przeglądu literatury. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 2

3 5. Janerka K., Pawlyta M., Jezierski J., Szajnar J., Bartocha D.: Carburiser properties transfer into the structure of melted cast iron, Journal of Materials Processing Technology, 2014, vol. 214, issue 4, s , [IF 1,953; MNiSW 35] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współpracy w przygotowaniu próbek metalograficznych oraz ich następnej analizie. Pomagałem także w edycji pracy w języku angielskim oraz w kompletowaniu przeglądu literatury. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 6. Janerka K., Kondracki M., Jezierski J., Szajnar J., Stawarz M.: Carburizer Effect on Cast Iron Solidification, Journal of Materials Engineering and Performance, (2014) 23: , [IF 0,915; MNiSW 20] 7. Jezierski J., Janerka K., Stawarz M.: Theoretical and practical aspects of pneumatic powder injection into liquid alloys with a non-submerged lance, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 59, issue 2, 2014, p , [IF 0,431; MNiSW 20] 8. Jan Jezierski, Zbigniew Buliński, Krzysztof Janerka, Marcin Stawarza & Konrad Kaczmarek, Numerical modelling and experimental validation of the pneumatic powder injection into liquid alloys, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 21, June 2014, pp , [IF 0,362; MNiSW 20] B) Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne 1. Janerka K., Jezierski J., Szajnar J., Opracowanie technologii nawęglania stopów żelaza w piecach elektrycznych łukowych metodą pneumatycznego wprowadzania materiału nawęglającego. Mój wkład polegał na współpracy w modelowych badaniach dla oszacowania parametrów pneumatycznych procesu wdmuchiwania. Uczestniczyłem także w próbach wdrożeniowych w warunkach przemysłowych. Mój udział procentowy szacuję na 20%. 2. Janerka K., Bartocha D., Jezierski J., Szajnar J., Opracowanie technologii wytwarzania żeliwa syntetycznego (bez udziału surówki) w piecach elektrycznych indukcyjnych. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w eksperymentach laboratoryjnych wytapiania żeliwa w piecu indukcyjnym. Dokonywałem także analizy metalograficznej otrzymywanych stopów a także obliczania namiarów i planowania kolejnych wytopów. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 3. Jezierski J., Janerka K., Szajnar J., Opracowanie metody wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali bez zanurzania lancy. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu planu eksperymentów modelowych i ich przeprowadzeniu. Opracowałem koncepcję analizy strumienia dwufazowego gaz-proszek kamerą do szybkich zdjęć i użyłem jej do weryfikacji parametrów procesu wdmuchiwania. Przeprowadziłem próby rzeczywistego wdmuchiwania dla lancy zwykłej i kołnierzowej nowej konstrukcji. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 4. Jezierski J., Janerka K., Szajnar J., Opracowanie koncepcji nowej lancy kołnierzowej do wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji lancy oraz wykonaniu jej prototypu. Prowadziłem także badania modelowe i rzeczywistego wdmuchiwania do ciekłego żeliwa wytapianego w piecu indukcyjnym. Mój udział procentowy szacuję na 60%. 5. Jezierski J., Janerka K., Chowaniec G., Wykonanie instalacji do podawania siarki pod lustro płynnej miedzi w piecu do granulacji miedzi na Wydziale Ciągłego Odlewania Miedzi Huty Miedzi Legnica Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń procesu, dokonaniu obliczeń parametrów przepływowych urządzenia i lancy do wdmuchiwania oraz współuczestnictwie w próbach wdrożeniowych w zakładzie. Mój udział procentowy szacuję na 40%. 3

4 C) Udzielone patenty międzynarodowe i krajowe 1. Jezierski J., Szajnar J., Janerka K., 2010, Lanca do wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali, Patent nr , UPRP, [MNiSW 25] Mój wkład polegał na opracowaniu koncepcji lancy. Wykonałem także jej prototyp oraz prowadziłem badania modelowe i wdrożeniowe. Opracowałem także całość zgłoszenia patentowego. Mój udział procentowy szacuję na 60% D) Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach Brak E) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie, o której mowa w pkt II A: Publikacje z tzw. "listy filadelfijskiej" (źródło: Web of Science) z pominięciem publikacji wymienionych wyżej 1. Janerka K., Jezierski J., Szajnar J., The evaluation of effectiveness of liquid cast iron recarburization process by using different carburizers and methods of recarburization, Proceedings of 20 th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011, Brno, Czechy, 2011, CD, [MNiSW 10] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na współpracy w opracowaniu jego koncepcji, prowadzeniu badań nawęglania ciekłego metalu. Przeprowadziłem też edycję artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 20% 2. Jezierski J., Janerka K., Waste utilization in foundries and metallurgical plants - selected aspects, Proceedings of 20 th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011, Brno, Czechy, 2011,CD, [MNiSW 10] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji całości artykułu, opracowania przeglądu literatury, rozdziałów poświęconych wdmuchiwaniu pyłów do żeliwiaka i pieców łukowych. Przeprowadziłem też edycję artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 3. Janerka K., Bartocha D., Jezierski J., Szajnar J., Heat Up and Dissolution of Carburizers in Liquid Ferrous Alloys, 21 st Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, 2012, [MNiSW 10] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu przeglądu literatury i aktualnego stanu wiedzy. Pomagałem także w opracowaniu założeń do symulacji komputerowych oraz przeprowadziłem edycję artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 10% 4. Jezierski J., Janerka K., Analysis of The Gas-Solid Jet in Pneumatic Powder Injection Process, 21 st Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, 2012, [MNiSW 10] Mój wkład w powstanie artykułu obejmował opracowanie koncepcji badań i artykułu. Opracowałem stan aktualny wiedzy w temacie oraz zaplanowałem i wykonałem badania z użyciem szybkiej kamery. Opracowałam też publikację od strony edycyjnej w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 5. Jezierski J., Janerka K., The Analysis of Two-Phase Jet in Pneumatic Powder Injection into Liquid Alloys, ICMSE 2012, International Conference on Materials Science and Engineering, 2012, * [MNiSW 10] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji badań i publikacji. Dokonałem przeglądu stanu wiedzy oraz zestawienia stanowiska badawczego. Prowadziłem badania modelowe oraz ich analizę. Dokonałem także edycji artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 6. Studnicki A, Jezierski J., Stereological Parameters of Carbides in Modified Wear Resistant Fe-C-Cr Alloys, Metal 2012; International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, [MNiSW 10] 4

5 Mój wkład w powstanie artykułu polegał na współpracy w analizach metalograficznych otrzymanych żeliw oraz analizy ich wyników. Dokonałem także edycji artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 20% 7. Janerka K., Jezierski J., Bartocha D., Szajnar J., Microstructure of the Synthetic Cast Iron Carburized with Different Types of Carburizers, Advanced Materials Research, 2013, vol. 629, * [MNiSW 7] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na współpracy w badaniach metalograficznych oraz edycji artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 10% 8. Janerka K., Jezierski J., Bartocha D., Szajnar J., Heredity of the Structure and Properties of Grey Cast Iron Melted on a Basis of Steel Scrap, Advanced Materials Research, 2013, vol , * [MNiSW 7] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na współpracy w badaniach metalograficznych oraz edycji artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 10% 9. Jezierski J., Janerka K., Two-phase jet in process of pneumatic powder injection into liquid alloy, Advanced Materials Research, vol , 2013, * [MNiSW 7] Mój wkład w powstanie artykułu obejmował opracowanie jego koncepcji oraz zaplanowanie cyklu badawczego. Prowadziłem badania z użyciem szybkiej kamery oraz ich analizę. Opracowałem stan aktualny wiedzy oraz edycję publikacji w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 10. Jezierski J., Janerka K.: Model Experiments with New Lance for Pneumatic Powder Injection, Advanced Materials Research, Vol. 702, pp * [MNiSW 7] Mój wkład w powstanie artykułu obejmował opracowanie jego koncepcji oraz zaplanowanie cyklu badawczego. Prowadziłem badania z użyciem szybkiej kamery oraz ich analizę. Opracowałem stan aktualny wiedzy oraz edycję publikacji w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 11. Jezierski J., Buliński Z., Janerka K.: Computer Modelling of Pneumatic Powder Injection Into Liquid Alloys, Metal 2013; International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, * [MNiSW 10] Mój wkład w powstanie artykułu obejmował opracowanie jego koncepcji oraz zaplanowanie cyklu badawczego. Współpracowałem w opracowaniu założeń symulacji komputerowych oraz tworzeniu geometrii analizowanego obszaru. Opracowałem stan aktualny wiedzy oraz edycję publikacji w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 12. Jezierski J., Janerka K., Stawarz M.: Verification of the Theoretical Considerations and Numerical Modeling of the Powder Injection Process in Real Conditions of Pneumatic Injection of Ferroalloys into Liquid Cast Iron, Metal 2014; International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, * [MNiSW 10] 13. Stawarz M., Janerka K., Jezierski J, Szajnar J.: Thermal Effect of Phase Transformations in High Silicon Cast Iron, Metal 2014; International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, * [MNiSW 10] * publikacje wydrukowane, oczekujące na wpisanie na listę Web of Science Publikacje naukowe indeksowane w bazie SCOPUS z pominięciem publikacji wymienionych wyżej 1. Jezierski J., Janerka K., Pneumatic powder injection technique as a tool for waste utilization, International Journal of Environment and Waste Management, vol. 2, nr 6, 2008, , [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał opracowaniu koncepcji artykułu oraz zaplanowaniu badań. Kierowałem także całością eksperymentów oraz analizą ich wyników. Dokonałem także edycji językowej całej publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 60% 2. Jezierski J., Janerka K., Powder pneumatic injection as a tool for wastes utilization, Archives of Materials Science and Engineering, vol. 36, nr 2, [MNiSW 9] 5

6 Mój wkład w powstanie artykułu polegał opracowaniu koncepcji publikacji oraz kierowaniu całością prac badawczych. Dokonałem także edycji publikacji zarówno w języku polskim jak i angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 3. Janerka K., Bartocha D, Jezierski J., Szajnar J., The effect of the carburiser quality on the cast iron recarburisation process. Foundry Trade Journal International, Wielka Brytania 2010, vol. 184, nr 3679, , [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współpracy podczas badań metalograficznych oraz ich analizy. Przeprowadziłem także edycję w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 10% 4. Janerka K., Jezierski J., Szajnar J, Quality and properties of the cast iron produced on the steel scrap base, Archives of Materials Science and Engineering, vol. 53, nr 2, 2012, , [MNiSW 9] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w analizie struktur otrzymanego żeliwa oraz edycja językowa artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 15% 5. Jezierski J., Janerka K.: Experimental evaluation of the new lance for powder injection, Manufacturing Technology, vol. 13, no. 1, March, 2013, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji artykułu, prowadzeniu badań modelowych oraz rzeczywistych procesu wdmuchiwania proszków. Przeprowadzenie obliczeń i edycja językowa artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 80% Publikacje naukowe w czasopismach i monografiach zagranicznych z pominięciem publikacji wymienionych wyżej 1. Jezierski J., Janerka K., Wastes utilisation in foundries and metallurgical plants with pneumatic conveying techniques selected aspects, Interdisciplinary Environmental Review, 2011,vol. 12, nr 2, , [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji całości publikacji. Kierowałem również opracowaniem rozdziałów dotyczących regeneracji masy formierskiej oraz wykorzystaniem pyłów. Dokonałem językowej edycji całości pracy. Mój udział procentowy szacuję na 70% 2. Jezierski J., Szajnar J.: New lance and method of powder injection into liquid alloys, International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering, Volume 1, No. 3, 2007, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji badań i kierowanie nimi. Opracowałem z głównym udziałem nowe rozwiązanie lancy do wdmuchiwania proszków i zaplanowałem jej badania weryfikacyjne. Dokonałem edycji całości publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 70% 3. Jezierski J., Szajnar J., Diphase stream force in pneumatic powder injection, International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering, Volume 1, No. 4, 2007, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji badań i kierowanie nimi. Opracowałem stanowisko do badania siły naporu strumienia dwufazowego. Dokonałem edycji całości publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 70% 4. Janerka K., Szajnar J., Jezierski J., Pawlyta M., Quality and structure of carburizers used in foundry engineering, rozdz. 2 w Mon. zagran. red. Borkowski S., Czaja P., Quality Engineering, Novosibirsk, 2009, 21-30, [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w badaniach mikrostruktury żeliwa. Mój udział procentowy szacuję na 10% 5. Jezierski J., Janerka K., The 5S system in small cast iron foundry, rozdział 5 w monografii zagranicznej, red. Borkowski S., Tsoy E. B., Engineering and quality production, Ukraina 2010, 61-70, [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu jego koncepcji, przygotowaniu kwestionariusza ankiety oraz edycji części ankiet i edycji całości publikacji od strony językowej. Mój udział procentowy szacuję na 70% 6

7 6. Jezierski J., Janerka K., Solid waste utilization in foundries and metallurgical plants, Integrated waste management, Rozdz. w monografii zagranicznej, Intech, Rijeka, 2011, vol. 11, , [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji powstania artykułu. Opracowałem też przegląd literatury tematu oraz dwa podrozdziały. Mój udział procentowy szacuję na 60% Podręcznik akademicki lub rozdział w podręczniku akademickim 1. Praca Zbiorowa pod redakcją M. Cholewy, Wybrane Procesy Odlewnicze, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, Nr 2425 [MNiSW 1 - za 1 rozdział] - Janerka K., Jezierski J., Fluidyzacja materiałów sypkich, s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu jego koncepcji, przygotowaniu materiałów z literatury i ich analizie oraz edycji części rozdziału. Mój udział procentowy szacuję na 50% Publikacje w naukowych czasopismach punktowanych przez MNiSW 1. Jezierski J., Wpływ prędkości ziaren żelazostopów na wskaźniki pneumatycznego wprowadzania dodatków stopowych do ciekłego żeliwa. Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10, s [MNiSW 6] 2. Gawroński J., Jezierski J., Janerka K., Metoda wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów jako narzędzie poprawy jakości i ekonomiczności produkcji odlewniczej, Archiwum Odlewnictwa, 2004, vol 4, nr 12, 67-72, [MNiSW 6] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji całości oraz analizie uzyskiwanych wskaźników procesu. Opracowałem także pracę od strony edycyjnej. Mój udział procentowy szacuję na 60% 3. Janerka K., Gawroński J., Jezierski J., Powierzchnia strumienia dwufazowego w procesie wdmuchiwania proszków, Archiwum Odlewnictwa, 2004, vol 4, nr 14, , [MNiSW 6] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na współpracy w eksperymentach modelowych oraz opracowaniu danych pomiarowych. Mój udział procentowy szacuję na 20% 4. Jezierski J., Opis procesu wdmuchiwania proszków poprzez napór strumienia dwufazowego. Archiwum Odlewnictwa, Rocznik 5, nr 15, 2005, s [MNiSW 6] 5. Janerka K., Jezierski J., Szlumczyk H., Szajnar J., Gawroński J., Transport pneumatyczny i jego zastosowania w odlewnictwie, Przegląd Odlewnictwa, vol. 55, nr 4, 2005, , [MNiSW 2] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu stanu aktualnej wiedzy na podstawie przeglądu literatury. Dodatkowo opisałem zagadnienie wdmuchiwania proszków do pieców indukcyjnych. Mój udział procentowy szacuję na 20% 6. Jezierski J., Szajnar J., Zależność siły naporu strumienia dwufazowego od parametrów procesu wdmuchiwania proszków, Archiwum Odlewnictwa, Rocznik 6, nr 22, 2006, s [MNiSW 6] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu jego koncepcji, zestawieniu stanowiska pomiarowego i przeprowadzenia planu eksperymentu oraz edycja artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 80% 7. Jezierski J., Janerka K., Szajnar J., Wdmuchiwanie proszków do ciekłych stopów metali jako narzędzie poprawy ich jakości, Archiwum Odlewnictwa, 2006, vol. 6, nr 18/1, , [MNiSW 6] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał opracowaniu koncepcji oraz kierowaniu całym procesem badawczym. Dodatkowo odpowiadałem także za edycję artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 60% 7

8 8. Janerka K., Jezierski J., Pawlyta M., The properties and structure of the carburisers, Archives of Foundry Engineering, 2010, vol. 10, nr 1, 67-74, [MNiSW 9] Mój udział w powstanie tej pracy polegał na pomocy w badaniach metalograficznych oraz językowej korekcie edycyjnej. Mój udział procentowy szacuję na 10% 9. Homa D., Janerka K., Szajnar J., Jezierski J., Aplikacje transportu pneumatycznego w odlewnictwie, Archives of Foundry Engineering, 2010, vol. 10, nr spec. 4, 19-26, [MNiSW 9] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu przeglądu literatury. Mój udział procentowy szacuję na 5% 10. Janerka K., Szajnar J., Bartocha D., Jezierski J., Wytwarzanie żeliwa syntetycznego w aspekcie mniejszej uciążliwości dla środowiska, Archives of Foundry Engineering, 2010, vol. 10, nr spec. 2, 77-82, [MNiSW 9] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na zaplanowaniu serii wytopów oraz przygotowaniu ich prowadzenia. Mój udział procentowy szacuję na 5% 11. Janerka K., Szajnar J., Jezierski J., Bartocha D., Czynniki wpływające na wskaźniki procesu nawęglania, Archives of Foundry Engineering, 2011, vol. 11, nr spec. 3, 89-96, [MNiSW 6] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu stanu aktualnej wiedzy. Mój udział procentowy szacuję na 5% 12. Janerka K., Jezierski J., Szajnar J., Bartocha D.: Wytapianie żeliwa szarego i sferoidalnego bez surówki, Archives of Foundry Engineering, vol. 12, Special Issue 1/2012, pp [MNiSW 6] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na współpracy w badaniach metalograficznych. Mój udział procentowy szacuję na 10% Publikacje naukowe w pozostałych czasopismach 1. Jezierski J., Szajnar J.: Method and new lance for powder injection into liquid alloys. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, vol. 17 iss. 1/2, 2006, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu jego koncepcji. Prowadziłem też badania nowej lancy do wdmuchiwania oraz opracowałem artykuł od strony edycyjnej. Mój udział procentowy szacuję na 70% 2. Jezierski J., Szajnar J.: Relationship between stream forces and parameters of the powder injection into liquid metal bath, Archives of Materials Science and Engineering, Volume 28, Issue 4, April 2007, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji zarówno badań jak i samego artykułu. Kierowałem cyklem badawczym oraz całościową edycją pracy. Mój udział procentowy szacuję na 70% 3. Jezierski J., Bartocha D.: Properties of cast iron modifying with use of new inoculants, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Volume 22, Issue 1, 2007, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu założeń pracy badawczej, na podstawie której powstał artykuł Kierowałem zarówno pracą jak i tworzeniem publikacji. Opracowałem edycję całości artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 80% 4. Jezierski J., Szajnar J.: Character of diphase stream force in powder injection technique, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Volume 20, Issue 1/2, 2007, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu założeń planu badawczego i kierowaniu całością eksperymentów. Dokonałem także pełnej analizy uzyskanych wyników pomiarów. Mój udział procentowy szacuję na 70% 5. Jezierski J., Janerka K., Wdmuchiwanie proszków. Metoda utylizacji odpadów metalurgicznych i odlewniczych cz. II, Stal Metale&Nowe Technologie, 2010, nr 1-2,

9 Mój wkład w powstanie artykułu polegał opracowaniu koncepcji oraz większości rozdziałów pracy. Odpowiadałem także za całość strony edycyjnej. Mój udział procentowy szacuję na 70% 6. Szajnar J., Homa D., Janerka K., Jezierski J., Rozwój technologii transportu pneumatycznego systemu POLKO, Powder&Bulk Materiały Sypkie i Masowe, 2010, nr 1, Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu stanu wiedzy na podstawie literaturowych baz danych. Mój udział procentowy szacuję na 5% 7. Jezierski J., Janerka K., Wdmuchiwanie proszków. Metoda utylizacji odpadów metalurgicznych i odlewniczych, Stal Metale&Nowe Technologie, 2009, nr 11-12, 8-10 Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji oraz kliku rozdziałów pracy. Odpowiadałem także za całość strony edycyjnej. Mój udział procentowy szacuję na 70% 8. Janerka K., Homa D., Jezierski J., Szajnar J., Technologie wdmuchiwania materiałów sypkich do cieczy lub gazowej przestrzeni roboczej, Powder&Bulk Materiały Sypkie i Masowe, 2010, nr 3, Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu przeglądu literatury tematu. Mój udział procentowy szacuję na 10% Rozdziały w monografiach krajowych 1. Janerka K., Jezierski J., Szajnar J., Szlumczyk H., Transport pneumatyczny w odlewnictwie, Monografia Postępy Teorii i Praktyki Odlewniczej pod redakcją J. Szajnara, 2009, , [MNiSW 3] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu rozdziału dotyczącego wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów z użyciem lancy niezanurzonej. Mój udział procentowy szacuję na 30% F) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych Raporty z prac i projektów badawczych 1. Gawroński J., Janerka K., Szajnar J., Bartocha D., Jezierski J., Suchoń J., Teoria nawęglania ciekłych stopów żelaza metodą pneumatycznego wdmuchiwania sproszkowanego nawęglacza. Opracowanie wytycznych nawęglania w piecach elektrycznych łukowych i indukcyjnych, MNiSW, raport z projektu badawczego Nr 4 T08B , 2004, niepublikowany Mój wkład w powstanie raportu polegał na opracowaniu fragmentów dotyczących przeprowadzenia prób wdmuchiwania wraz z tabelami i rysunkami. Mój udział procentowy szacuję na 5% 2. Szajnar J., Gawroński J., Jezierski J., Janerka K., Stawarz M., Wpływ dynamiki strumienia dwufazowego gaz-proszek na procesy wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów żelaza, MNiSW, 2007, raport z projektu badawczego Nr 3 T08B , 2007, niepublikowany Mój wkład w powstanie raportu polegał na koordynacji całości raportu oraz opracowaniu całej części wprowadzenia oraz części analizy wyników eksperymentów i pomiarów. Mój udział procentowy szacuję na 40% 3. Janerka K., Szajnar J., Bartocha D., Jezierski J., Suchoń J., Dziedziczenie struktury i własności żeliwa syntetycznego w zależności od materiałów wsadowych, MNiSW, 2012, raport z projektu badawczego N N , niepublikowany Mój wkład w powstanie raportu polegał na pomocy w opracowaniu przeglądu literatury oraz analizy składów chemicznych uzyskanych stopów. Mój udział procentowy szacuję na 10% 4. Jezierski J., Janerka K., Wróbel T.: Sprawozdanie z pracy badawczej NB-302/RMT/2013: Przeprowadzenie badań w zakresie rekonstrukcji dokumentacji konstrukcyjnej oraz 9

10 wykonanie prototypów oprzyrządowania technologicznego zagłębnika do tamowania krwotoków , niepublikowane 5. Janerka K., Jezierski J.: Sprawozdanie z pracy badawczej Wykonanie instalacji do podawania siarki pod lustro płynnej miedzi w piecu do granulacji miedzi na Wydziale Ciągłego Odlewania Miedzi Huty Miedzi Legnica, , niepublikowane Udział w wykonaniu 7 raportów z prac realizowanych corocznie w ramach badań statutowych BK w Katedrze Odlewnictwa pt.: Badanie procesów odlewniczych. Udział w wykonaniu 5 raportów z prac realizowanych corocznie w ramach badań statutowych BW w Katedrze Odlewnictwa pt.: Badanie zjawisk fizykochemicznych procesów odlewniczych. G) Sumaryczny Impact Factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania: 5,226. Łączna ilość punktów obliczonych wg MNiSW za publikacje i patenty po otrzymaniu stopnia doktora wynosi 400. H) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 19 Liczba cytowań publikacji według bazy Scopus (Elsevier): 43 Liczba cytowań publikacji według bazy Google Scholar: 249 Liczba cytowań publikacji według bazy Publish or Perish: 207 I) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 2 Indeks Hirscha według bazy Scopus (Elsevier): 4 Indeks Hirscha według bazy Google Scholar: 7 Indeks Hirscha według bazy Publish or Perish: 7 J) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach 1. Teoria nawęglania ciekłych stopów żelaza metodą pneumatycznego wdmuchiwania sproszkowanego nawęglacza. Opracowanie wytycznych nawęglania w piecach elektrycznych łukowych i indukcyjnych, ( ), KBN, główny wykonawca 2. Regeneracja zużytych mas formierskich w pneumatycznym regeneratorze liniowym, ( ), KBN, główny wykonawca 3. Wpływ dynamiki strumienia dwufazowego gaz-proszek na procesy wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów żelaza, ( ), KBN, główny wykonawca 4. Dziedziczenie struktury i własności żeliwa syntetycznego w zależności od materiałów wsadowych, ( ), MNiSW, wykonawca 5. Efektywność procesu wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali w aspekcie zjawisk zachodzących w obszarze wnikania cząstek stałych do ośrodka ciekłego, ( ), NCN, kierownik 6. Wysokowytrzymałe staliwo na odlewane elementy maszyn i urządzeń, ( ), NCN, wykonawca 10

11 K) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną 1. Dyplom Institute of Cast Metals Engineers ICME z Wielkiej Brytanii za artykuł The effect of the carburiser quality on the cast iron recarburisation process, zamieszczony w Foundry Trade Journal International, Wielka Brytania 2011 L) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali , , Sielpia k Kielc th Int. Metallurgical & Materials Conference METAL 2003, Hradec nad Moravici, Czechy, th Int. Metallurgical & Materials Conference METAL 2004, Hradec nad Moravici, Czechy, Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali , Sielpia k Kielc, th Int. Metallurgical & Materials Conference METAL 2005, Hradec nad Moravici, Czechy, Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2005, Sielpia k Kielc, th Int. Metallurgical & Materials Conference METAL 2006, Hradec nad Moravici, Czechy, th International Scientific Conference on the Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science CAM3 S IX Międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny 2005, Sielpia k Kielc 10. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Technologie i Materiały w Przemyśle, , Toruń, Nowoczesne metody modyfikacji żeliwa - niepublikowany 11. VI Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Technologie i Materiały w Przemyśle, , Toruń, Odsiarczanie żeliwa związkami wapnia - niepublikowany 12. VII Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Materiały i Technologie Odlewnicze, Gliwice 6 maja th Anniversary Int. Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011, , Brno, Czechy 14. Seminarium naukowo-techniczne podczas Międzynarodowych Targów Technologii SyMas, , Kraków, Rozwój technologii transportu pneumatycznego systemu Polko - niepublikowany 15. ICMSE 2012: International Conference on Materials Science and Engineering, Paryż, Francja, , Session Chair 16. International Conference on Applied Physics and Materials Science APMS 2012, , Dalian, Chiny 11

12 17. 3rd International Conference on Manufacturing Science and Technology (ICMST 2012), New Delhi, Indie , (zaakceptowany do wygłoszenia w sesji plenarnej ale nie wygłoszony ze względu na kolizję czasową z konf. w Paryżu) 18. Int. Conference on Frontiers of Mechanical Engineering, Materials and Energy(ICFMEME 2012), , Beijing, Chiny, (przyjęty do wygłoszenia w sesji plenarnej) th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, , Brno, Czechy 20. Konferencja Eko-Staż, Uniwersytet Śląski , referat pt: Rola współpracy sektora B+R z przemysłem jako przedstawiciel Zarządu RM NOT Gliwice 21. First International Conference on Solid State and Materials (ICSSM 2013), , Los Angeles, USA, przyjęty do wygłoszenia w sesji plenarnej 22. XIX. International Conference of Slovak, Czech and Polish Casters SPOLUPRÁCA 2013, Tatranská Lomnica, nd International Conference on Metallurgy and Materials Metal 2013, Brno, Czech Republic, ModTech International Conference, Modern Technologies in Industrial Engineering, June , Sinaia, Romania referat przyjęty do wygłoszenia w sesji tematycznej 25. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych wygłoszony referat The Lean Manufacturing Tools in Polish Foundries 26. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odlewników Polskich, Czeskich i Słowackich, , Izbicko k/opola rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2014 May 21st - 23rd 2014, Brno, Czech Republic 2 referaty 28. International Conference on Atmospheric Dust 2014, Italy, Castellaneta Marina (TA) r. 2 referaty th International Symposium of Croatian Metallurgical Society, Chorwacja, Sibenik, Solaris Beach Resort, Artykuły wydrukowane w materiałach konferencyjnych tych konferencji 1. Jezierski J., Jura S., Janerka K., Wykorzystanie drobnych frakcji żelazostopów poprzez ich wstrzeliwanie do ciekłego żeliwa. Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Współpraca 2003, Kraków [70%] 2. Jezierski J., Pneumatic injection of ferroalloys into liquid cast iron. 12 th Metallurgical & Material Conference, r. Hradec nad Moravici. Czechy. 3. Janerka K., Gawroński J., Jezierski J., Parameters of the process in pneumatic liquid metal carburizing. 12 th Metallurgical & Material Conference, r. Hradec nad Moravici. Czechy. [10%] 4. Jezierski J., Possibilities of using the fine ferroalloys fractions in its pneumatic introduction into liquid cast iron, Proceedings of the 12 th International Scientific Conference AMME 2003, Gliwice Zakopane

13 5. Jezierski J., Pneumatic powder injection into liquid alloys as a tool of quality improving, 13 th Metallurgical & Material Conference, r. Hradec nad Moravici. Czechy. 6. Jezierski J., Diphase stream forces in pneumatic powder injection into liquid metal. Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials science. CAM3S'2005. Program and abstracts of the eleventh international scientific conference, Gliwice - Zakopane, 6 th -9 th December Ed. L.A. Dobrzański. Gliwice: International Organizing Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005, s Jezierski J., Szajnar J., Wpływ dynamiki strumienia dwufazowego na wskaźniki procesu wdmuchiwania proszków, IX Międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny TP'2005, Sielpia - Kielce , Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005, s [70%] 8. Jezierski J., Szajnar J., Diphase stream forces in pneumatic powder injection into liquid metal, Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials science. CAM3S'2005. Proceedings of the eleventh international scientific conference, Gliwice - Zakopane, 6 th -9 th December Ed. L.A. Dobrzański. Gliwice: International Organizing Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, [70]% 9. Jezierski J., Analysis of diphase stream forces in pneumatic powder injection, 14 th Metallurgical & Material Conference, r. Hradec nad Moravici. Czechy. 10. Jezierski J., Opis procesu wdmuchiwania proszków poprzez napór strumienia dwufazowego, Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, maja Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice: Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s Jezierski J., Description of powder injection process by diphase stream pressure force. Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16 th -19 th May Congress proceedings - short papers. Ed. L.A. Dobrzański. Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, s Jezierski J., Szajnar J., New injection lance construction for powder injection into liquid alloys, 15th Metallurgical & Material Conference, r. Hradec nad Moravici. Czechy. [70%] 13. Jezierski J., Wybrane narzędzia zarządzania jakością i optymalizacji produkcji w odlewni, Nowoczesne materiały i technologie odlewnicze; VII Konferencja Naukowo- Techniczna, , Toruń, Sinograf, 2010, s Jezierski J., Buliński Z., Janerka K.: computer modeling and experimental validation of the pneumatic powder injection into liquid alloys, ModTech International Conference, Modern Technologies in Industrial Engineering, June , Sinaia, Romania 15. Jezierski J., Janerka K., Stawarz M.: Verification of the Theoretical Considerations and Numerical Modeling of the Powder Injection Process in Real Conditions of Pneumatic 13

14 Injection of Ferroalloys into Liquid Cast Iron, Metal 2014; International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, Stawarz M., Janerka K., Jezierski J, Szajnar J.: Thermal Effect of Phase Transformations in High Silicon Cast Iron, Metal 2014; International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, Jezierski J., Janerka K., Furnace Dust Utilization with use of Pneumatic Injection method, International Conference on Atmospheric Dust 2014, Italy, Castellaneta Marina (TA), r. 18. Dańko R., Jezierski J., Holtzer M., Physico-chemical characteristcs of dust generated during mechanical reclamation of used sands moulds, International Conference on Atmospheric Dust 2014, Italy, Castellaneta Marina (TA), r. 19. Jezierski J., Janerka K., Parameters of gas-solids jet in pneumatic powders injection into liquid alloys with a non-submerged lance, 11 th International Symposium of Croatian Metallurgical Society, Chorwacja, Sibenik, Solaris Beach Resort, III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy międzynarodowej habilitanta A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych 1. UDA-POKL / Interaktywna platforma internetowa kwartalnika Archives of Foundry Engineering w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, , zastępca kierownika 2. UDA-POKL /09-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS pt.: INTEREDU Interaktywne kształcenie inżyniera, , koordynator w Katedrze Odlewnictwa 3. Ekspert branżowy w projekcie Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Ekspert w Zespole Ekspertów Zewnętrznych w projekcie Narodowy Foresight Polska 2020 w latach Koordynator cyklu wizyt i wykładów prof. Andrzeja Pawlaka z Lawrence Technological University, Southfield, USA w ramach projektu MOST transferu technologii USA- Polska, współpraca w opracowaniu Map wiedzy dla Politechniki Śląskiej, Członek zespołu realizującego projekt Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach Stażysta w projekcie EkoStaż Płatne staże dla naukowców w firmach województwa śląskiego Uczestnik Projektu Naukowcy bliżej przemysłu, realizowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 14

15 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawcą projektu był Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (nie wymienione wcześniej) Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali , , Sielpia k/kielc 2. Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME 2006, Gliwice-Wisła, Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME 2009, Gliwice-Gdańsk Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, 2009, Cedzyna k Kielc, Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, 2010, Cedzyna k Kielc 6. Konferencja Techniczna FOSECO Wielkoseryjna Produkcja Odlewów Żeliwnych, , Katowice Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, 2011, Cedzyna k Kielc, Seminarium i warsztaty Analiza ruchu w przestrzeni 2D i 3D w oprogramowaniu Tema, Kraków Konferencja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2011, Kraków, Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, 2012, Cedzyna k Kielc, Konferencja techniczno-szkoleniowa Okrągły stół w ramach Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2012, Kraków Horyzont 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, Gliwice Optymalizacja kosztów produkcji Innowacyjne materiały i technologie a koszty produkcji w odlewni, Konferencja Naukowo-Techniczna Foseco Polska, Kocierz, C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych Nazwa konferencji Charakter udziału IX Międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny TP'2005, Członek Komitetu Organizacyjnego Sielpia - Kielce VI Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne materiały i Członek Komitetu Organizacyjnego technologie odlewnicze, , Gliwice 50 Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, Członek Komitetu Organizacyjnego 2009, Cedzyna k Kielc, Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, 2010, Cedzyna k Kielc, Członek Komitetu Organizacyjnego, Przewodniczący Sesji Posterowej 52 Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, 2011, Cedzyna k Kielc, Członek Komitetu Organizacyjnego, Przewodniczący Sesji Posterowej 53 Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, Członek Komitetu Organizacyjnego, 15

16 2012, Cedzyna k Kielc, Przewodniczący Sesji Posterowej 54 Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, Członek Komitetu Organizacyjnego 2013, Cedzyna k Kielc, I Seminarium Studenckiego Koła Naukowego "SFEROID", Ustroń, 23- Członek Komitetu Organizacyjnego 24 kwietnia 2005 Dzień Automatyzacji Odlewnictwa. Prace Kongresu Studenckich Kół Członek Komitetu Organizacyjnego Naukowych "CO-KÓŁ'06", Gliwice-Myślenice-Wisła, 2-5 czerwca 2006 Kongres Studenckich Kół Naukowych "CO-KÓŁ'07". III Seminarium Członek Komitetu Organizacyjnego Studenckiego Koła Naukowego Odlewników "SFEROID". Impreza towarzysząca światowemu kongresowi COMMENT 2007, Ustroń Jaszowiec, maja 2007 Kongres Studenckich Kół Naukowych "CO-KÓŁ'09". V Seminarium Członek Komitetu Organizacyjnego Studenckiego Koła Naukowego Odlewników "SFEROID". Impreza towarzysząca światowemu kongresowi COMMENT 2009, Bystra k. Bielska Białej, maja 2009 VII Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne materiały i Przew. Komitetu Organizacyjnego technologie odlewnicze, Gliwice 6 maja 2010 VI Seminarium Studenckiego Koła Naukowego "SFEROID", Ustroń- Członek Komitetu Organizacyjnego Jaszowiec, maja VII Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników Członek Komitetu Organizacyjnego SFEROID '2011, Ustroń-Jaszowiec, 2-4 czerwca 2011 VIII Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników Członek Komitetu Organizacyjnego SFEROID '2012, Ustroń-Jaszowiec, 31 maj - 2 czerwca 2012 ICMSE 2012: International Conference on Materials Science and Przewodniczący Sesji Naukowej Engineering, Paryż, Francja (Session Chair) IX Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID Członek Komitetu Organizacyjnego '2013, Ustroń-Jaszowiec, maja 2013 DUST 2014 International Conference on Atmospheric Dust, Członek Komitetu Naukowego, Castellaneta Marina, Włochy, Przewodniczący sesji tematycznej X Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID '2014, Ustroń-Jaszowiec, maja 2014 HE6 Członek Komitetu Organizacyjnego D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II K 1. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, Medal Jubileuszowy z okazji 60-lecia Wydziału Mechanicznego Technologicznego za m.in. wspaniały zawodowy i osobisty wkład w rozwój Wydziału 3. Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej Zespołowa I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, Gliwice Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej Zespołowa I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, Gliwice Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej Zespołowa I stopnia za osiągnięcia organizacyjne, Gliwice Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej Zespołowa I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, Gliwice Złota Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej Zespołowa I stopnia za osiągnięcia organizacyjne, Gliwice Dyplom Dziekana Wydziału MT dla najlepiej ocenionego przez studentów pracownika naukowo-dydaktycznego w roku akademickim 2012/

17 E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 1. EKO-STAŻ - projekt realizowany przez konsorcjum: Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Naczelną Organizacją Techniczną, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Radą Miejską w Gliwicach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonawca, Konsorcjum Politechnika Śląska i Kopex Machinery do realizacji projektu pt.: Wysokowytrzymałe staliwo na odlewane elementy maszyn i urządzeń, ( ), NCBiR, wykonawca F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami oraz udział w takich projektach, inne niż wymienione w pkt II J 1. NB-36/RMT3/2001 Określenie założeń konstrukcyjnych urządzenia nadawczego i optymalnych parametrów pracy transportu pneumatycznego pyłów z filtrów pieców elektrycznych łukowych. Praca realizowana na zlecenie ENPOL Gliwice dla ELSTAL Łabędy, 2001, wykonawca 2. NB/186/RMT-1/2006 Skuteczność i efektywność modyfikacji żeliwa z użyciem wybranych modyfikatorów, Sinograf S.A, Toruń-Gliwice, 2006, wykonawca 3. NB-80/RMT-3/2002 Ocena walorów modyfikujących nowego modyfikatora typu FeSiCaAlBaSr wyprodukowanego w Hucie Łaziska S.A., wykonawca, projekt realizowany wspólnie z Wydziałem Odlewnictwa AGH w Krakowie, NB-302/RMT/2013: Przeprowadzenie badań w zakresie rekonstrukcji dokumentacji konstrukcyjnej oraz wykonanie prototypów oprzyrządowania technologicznego zagłębnika do tamowania krwotoków , wykonawca, koordynator w Katedrze Odlewnictwa Inne obszary współpracy z przemysłem 1. Szkolenia warsztatowe dla kadry inżynierskiej w tym: - Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. 24 godzinny cykl warsztatów i szkoleń z zakresu Nowoczesnych technologii odlewniczych dla kadry inżynierskiej ISUZU Motors Polska Sp. z o.o. 6 godzinne szkolenie warsztatowe z zakresu Wady odlewów żeliwnych i aluminiowych oraz metody ich wykrywania, naprawy oraz zapobieganie ich wystąpieniu, maj Współpraca z Sinograf S.A. z Torunia (od 2005) w ramach technicznych tłumaczeń/redakcji tekstów specjalistycznych, badania materiałów nawęglających i żelazostopów, prowadzenia szkoleń dla kadry inżynierskiej odlewni (łącznie 3 szkolenia) 3. Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami w ramach pracy jako Ekspert Politechniki Śląskiej wspólnie m.in. z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii S.A. w Katowicach oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii 4. Opracowanie Zastosowanie FeTi oraz FeCa (FeCaSi) w postaci drutu rdzeniowego w metalurgii i odlewnictwie dla Sinograf S.A Współpraca z Kooperacja POLKO Mikołów w zakresie opracowania technologii wdmuchiwania proszków do żeliwiaków w warunkach odlewni Foundry Livar w Słowenii 17

18 6. Opracowanie założeń dla potrzeb projektu: Wykonanie instalacji do podawania siarki pod lustro płynnej miedzi w piecu do granulacji miedzi w Wydziale Ciągłego Odlewania Miedzi Huty Miedzi Legnica 7. Szkolenie z zakresu odlewnictwa dla kadry inżynierskich Rolls-Royce Polska, , 30godzin, Gliwice-Kraków, w ramach współpracy z firmą szkoleniową EMTSystems w Gliwicach 8. Szkolenie z zakresu wykrywania wad odlewniczych, ich naprawy oraz zapobieganiu powstawania dla kadry inżynierskich Rolls-Royce Polska, , 18godzin, Gliwice-Kraków, w ramach współpracy z firmą szkoleniową EMTSystems w Gliwicach G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 1. Archives of Foundry Engineering kwartalnik naukowy Komisji Odlewnictwa PAN; Associate Editor odpowiedzialny za promocję i współpracę zagraniczną; 9 pkt. wg MNiSzW 2. World Academy of Science and Engineering członek Scientific Committee and Editorial Review Board; czasopismo indeksowane w ISI Web of Science 3. International Journal of Nonferrous Metallurgy członek Editorial Board; czasopismo wydawane przez SCIRP (Science Research Publishing) wydawcę ponad 200 czasopism Open Access 4. International Journal of Science and Engineering Investigations członek Academic Board, czasopismo indeksowane m.in. przez Index Copernicus i Scirus 5. Central European Journal of Engineering edytor tematyczny w obszarach: Metallurgy oraz Material Science and Engineering, czasopismo wydawane przez Versita.com, największego wydawcę czasopism naukowych w Europie centralnej i środkowo-wschodniej; indeksowany w Scopus 6. Materials Science and Applications członek Review Committee, wydawany przez SCIRP (Science Research Publishing) 7. American Journal of Materials Engineering and Technology - członek Editorial Board; czasopismo wydawane przez Science and Education Publishing (SciEP) wydawcę ponad 80 czasopism Open Access 8. Stal Metale & Nowe Technologie członek Komitetu Recenzentów od 2014r. H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych Organizacja lub towarzystwo naukowe Charakter udziału Członkostwo od roku Komisja Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk, Oddział członek od 2004 Katowice Institute of Cast Metals Engineers (Wielka Brytania) Professional Member (jedyny Od 2009 w Polsce członek) FSNT NOT Rada Miejska w Gliwicach V-ce Prezes od 2004 Delegat na Walny Zjazd 2008, 2012 Oddziału Śląskiego Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych członek od 2001 Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich członek od

19 Prezes Koła Zakładowego w od 1999 Katedrze Odlewnictwa Sekretarz Oddziału Gliwice od 2000 do 2003 Prezes Oddziału Gliwice od 2003 Członek Głównej Komisji od 2011 Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym Delegat na XXXI Walny Zjazd Croatian Metallurgical Society członek I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki współautor rozdziału w Pracy zbiorowej pod red. M. Cholewy, Wybrane Procesy Odlewnicze. Laboratorium, nr 2425, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, Janerka K., Jezierski J., Fluidyzacja materiałów sypkich, s , udział 50% finalista polskiej edycji międzynarodowego konkursu FameLab Talking Science współorganizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i British Council, pod patronatem Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego autor i współautor 6 artykułów popularnonaukowych oraz technicznych w branżowych czasopismach technicznych pomysłodawca, twórca wniosku a następnie zastępca kierownika projektu Interaktywna platforma internetowa kwartalnika Archives of Foundry Engineering służącego popularyzacji nauki odlewniczej wśród naukowców, studentów oraz pracowników przemysłu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, twórca materiałów dydaktycznych (prezentacje do wykładów, instrukcje) i prowadzący następujące zajęcia dydaktyczne: Maszyny, linie odlewnicze i mechanizacja odlewni kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Techniki Wytwarzania Odlewnictwo, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Maszyny, linie odlewnicze i mechanizacja odlewni, kierunek MiBM Maszyny i Mechanizacja Odlewnictwa, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiIP) Mechanizacja i Automatyzacja Odlewni, kierunek Automatyka i Robotyka (AiR) Automatyzacja i Hermetyzacja Transportu w Odlewni, kierunek AiR Odlewnictwo, kierunek ZiIP, laboratorium kierunki ZiIP, MiBM, AiR Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Odlewniczych, kierunek AiR Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Spawalniczych i Odlewniczych, kierunek AiR Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Topienia Metali i Stopów, kierunek AiR Kontrola i Systemy Jakości oraz Ochrona Środowiska, kierunek MiBM Sterowanie Jakością Produkcji Odlewniczej Język Angielski w Mechanice i Budowie Maszyn, kierunek MiBM Język Angielski w Inżynierii Materiałowej, kierunek MiBM Język Angielski w Automatyce i Robotyce, kierunek AiR Język Angielski w Technice, kierunek ZiIP Robotyzacja Gniazd i Linii Odlewniczych, kierunek AiR 19

20 Uruchomienie Produkcji Organizacja i Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem, kierunek MiBM wykładowca na zaproszenie Instytutu Polskiego w Sofii; cykl wykładów popularnonaukowych w języku angielskim pt.: Serious and funny things about castings podczas Sofia Science Festival, laureat krajowy konkursu Związku Nauczycielstwa Polskiego ogłoszonego w 100-lecie Związku na pamiętnik pt.: Moja nauczycielska praca wczoraj, dziś i jutro. Zgłoszono blisko 500 prac z całego kraju, wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Śląskiego Oddziału ZNP, stopień nauczyciela mianowanego nadany przez Prezydenta Miasta Zabrze, po wyróżniającym zakończeniu procesu awansu zawodowego związanego z dodatkowym zatrudnieniem w Technikum Mechanicznym (nauczyciel stażysta/nauczyciel kontraktowy/nauczyciel mianowany), coroczne wyjazdy do szkół średnich w ramach popularyzacji studiów technicznych w latach (łącznie blisko 40 szkół województwa śląskiego) wykładowca w ramach międzynarodowego programu Comenius. Partnerskie Projekty Szkół pt: European Technology and Vocation in Past and Present dwa wykłady dla grupy młodzieży z Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski. ewaluator na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zadań egzaminacyjnych w ramach projektu Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wykładowca z przedmiotu Odlewnictwo na zaproszenie Wyższej Szkoły Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu cykl 6 godzinny (1wyk. + 5 lab.) Opracowanie materiałów do prowadzonych zajęć dydaktycznych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji w 2011r. Współpraca z SP w Kamieńcu w ramach Innowacji Pedagogicznej Zrób to sam uczniowskie laboratorium wiedzy, J) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji W latach byłem promotorem 13 prac dyplomowych magisterskich, opiekunem 17 prac dyplomowych magisterskich, promotorem 6 prac dyplomowych inżynierskich oraz opiekunem 8 i recenzentem 6 projektów inżynierskich. Wszystkie prace były realizowane w Katedrze Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Byłem opiekunem kilkunastu wyjazdów grup studenckich z kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będących studentami specjalności odlewniczych do zakładów przemysłowych w celu zapoznania się z cyklem produkcyjnym i parkiem maszynowym. Ponadto byłem organizatorem i opiekunem wycieczki naukowo-dydaktycznej grupy 13 studentów i 2 doktorantów Katedry Odlewnictwa do Niemiec w dniach w ramach uzyskanego stypendium wyjazdowego DAAD w Bonn, Niemcy. Merytoryczne sprawozdanie z wycieczki zostało ocenione bardzo wysoko przez fundację i przesłane jako wzorcowe do centrali w Bonn. 20

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE WPROWADZANIE FeCr DO CIEKŁEGO ŻELIWA

PNEUMATYCZNE WPROWADZANIE FeCr DO CIEKŁEGO ŻELIWA 19/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 PNEUMATYCZNE WPROWADZANIE FeCr DO CIEKŁEGO ŻELIWA J. JEZIERSKI

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich Działając na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 132 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM I. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA DRUGIM

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym Przykłady dobrych praktyk współpracy Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym O B R K O Wdrażane innowacje techniczno-technologiczne to: Zmniejszenie dystansu technologicznego OP S.A. do standardów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres załącznik do uchwały nr /0 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia lutego 0 roku ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres Imię Nazwisko Tytuł,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Piotr Augustyniak. Wybory dziekana Wydziału EAIiE-A, 2012

Piotr Augustyniak. Wybory dziekana Wydziału EAIiE-A, 2012 Piotr Augustyniak Wybory dziekana Wydziału EAIiE-A, 2012 Krótko o mnie Specjalność naukowa: Stanowisko: Miejsce pracy: Stan rodzinny: Języki obce: elektronika, inżynieria biomedyczna profesor nadzwyczajny,

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Uchwała Rady Wydziału Ogrodniczego nr 130/2013/14 z dnia 19 maja 2014 r. oraz nr 89/2014/15 z dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny działalności pracowników Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za okres 1998-2004 styczeń 2005

Zasady oceny działalności pracowników Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za okres 1998-2004 styczeń 2005 Zasady oceny działalności pracowników Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za okres 1998-2004 styczeń 2005 Zgodnie z Zarządzeniem Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia

Bardziej szczegółowo

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Zenon FOLTYNOWICZ pierwsza uczelniana konferencja Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Poznań, 11 marca

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI

Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI ZAŁĄCZNIK Nr KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI. Publikacje recenzowane

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej

projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej Załącznik nr 4 do Regulaminu finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej 1 Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu finansowania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Doktorantka. e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl. p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402

Doktorantka. e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl. p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402 Doktorantka e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402 1 / 5 Obszar działalności naukowej - Browarnictwo (technika i technologia). -

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Kraków, 7 maja 2015 r. www.agh.edu.pl Trochę historii Studenckie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2010 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 18 listopada 2010 r.

Uchwała nr 37/2010 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 18 listopada 2010 r. Uchwała nr 37/21 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 18 listopada 21 r. w sprawie przyjęcia Systemu Oceny Dorobku Naukowego w Politechnice Rzeszowskiej W celu dostosowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000-60/13. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2013 r.

UCHWAŁA NR R - 0000-60/13. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2013 r. UCHWAŁA NR R - 0000-60/13 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora przyznawanych nauczycielom akademickim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Cytowania wyzwania i problemy

Cytowania wyzwania i problemy V Konferencja Uczelniana Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 5 czerwca 2014 r. Cytowania wyzwania i problemy Biblioteka Główna UEP Agnieszka Dolińska Joanna Gryt Dorota Wojewoda Bibliometria

Bardziej szczegółowo

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ekspert

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Profesor Dr JAN CZOCHRALSKI

Profesor Dr JAN CZOCHRALSKI Profesor Dr JAN CZOCHRALSKI Najbardziej zasłużony dla świata polski naukowiec obok Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie Jan Czochralski (1885-1953) Wyniki jego badań do dziś stanowią podstawę

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA KOMISJA WYDZIAŁOWA / SENACKA 1. Ocena INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 4

WYPEŁNIA KOMISJA WYDZIAŁOWA / SENACKA 1. Ocena INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 4 WYPEŁNIA KOMISJA WYDZIAŁOWA / SENACKA 1 Naukową i w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych Punkty za działalność Dydaktyczną Organizacyjną Ocena całkowita Punkty Średnia 2 Punkty Średnia Punkty Średnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Szkolenia użytkowników oferta BG PW

Szkolenia użytkowników oferta BG PW Szkolenia użytkowników oferta BG PW Anna Tonakiewicz Biblioteka Główna PW Ośrodek Informacji Naukowej Szkolenia użytkowników Przysposobienie biblioteczne Szkolenia podstawowe i dziedzinowe dla dyplomantów

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA

Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA dorobku naukowego dr inż. Dariusza Moszyńskiego oraz Jego rozprawy habilitacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. 1 Lp. Tytuł Ilość egz.

CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. 1 Lp. Tytuł Ilość egz. Załącznik nr... (pieczęć firmowa Wykonawcy) CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. Lp. Tytuł Ilość. Akcent, ISSN 0208-6220 2. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746 3. Archives

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2014/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej

Uchwała Nr 16/2014/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Uchwała Nr 16/2014/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 59 w zw. z art. 56 ust. 1, 1a i ust. 2 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE Podstawa prawna Zarządzenie Rektora UMK nr 133 z dnia 25.09.2013 r. 2: 1. Stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMI. pracowników naukowych.

REGULAMI. pracowników naukowych. Olsztyn, 2003-06-23 REGULAMI oceny pracowników naukowych w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (projekt) Podstawą Regulaminu jest art. 49.1 ustawy o PA (Dz. U. nr 75, poz. 469,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji misji branżowej na Słowacji

SPRAWOZDANIE z realizacji misji branżowej na Słowacji SPRAWOZDANIE z realizacji misji branżowej na Słowacji Termin: Misja odbyła się w dniach 18.03.2013r. do 21.03.2013 r. Lokalizacja misji: Słowacja: Kosice, Kropachy, Poprad, Svit, Snina Uczestnicy: W misji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386

1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386 33/32 Solidiiikation of Metllls and Alloys, No. 33, 1997 1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386 KONCEPCJA STEROWANIA PROCESEM MECHANICZNEJ REGENERACJI OSNOWY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA STABILIZACJĘ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI WALCÓW HUTNICZYCH

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA STABILIZACJĘ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI WALCÓW HUTNICZYCH 54/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA ODDZIAŁYWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA STABILIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska M Współpraca Politechniki Warszawskiej z partnerami z Europy Wschodniej Warszawa 18 marca,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 61/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr R 61/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr R 61/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-50/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI WSADOWYMI W ODLEWNI PRIMA-ŁÓDŹ

SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI WSADOWYMI W ODLEWNI PRIMA-ŁÓDŹ 4/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SYSTEM INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ MATERIAŁAMI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Nazwa studiów doktoranckich Nazwa studiów doktoranckich w języku angielskim: Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Załącznik nr do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 922/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 922/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 922/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej Numer Projektu: POKL.04.01.01 00 059/08

Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej Numer Projektu: POKL.04.01.01 00 059/08 Numer Projektu: POKL.04.01.01 00 059/08 Częstochowa, dn. 5 maja 2010 roku JAK POWSTAWAŁ PROJEKT VIII 2008 negocjacje umowy VII 2008 decyzja o dofinansowaniu IV 2008 złożenie wniosku o dofinansowanie III

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Zgodnie z 26 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE Dr inż. Krzysztof Moraczewski Bydgoszcz 2013 KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Tematyka prac badawczych: metalizowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 6/2014 z 6 lutego 2014 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 6/2014 z 6 lutego 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 6/2014 z 6 lutego 2014 r. w sprawie: kryteriów oceny wniosków o nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej. Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6 Ustawy Prawo o

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Załącznik 3

AUTOREFERAT. Załącznik 3 AUTOREFERAT Załącznik 3 Niniejszy autoreferat powstał w ramach procedury postępowania habilitacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA EKSPERTÓW. trzecie spotkanie panelowe realizowane w ramach projektu pn. PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem

MATERIAŁY DLA EKSPERTÓW. trzecie spotkanie panelowe realizowane w ramach projektu pn. PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem PT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem (POKL.0.00-00-/-00) MATERAŁY DLA EKSPERTÓW trzecie spotkanie panelowe realizowane w ramach projektu pn. PT Mobilne studia podyplomowe we współpracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Nagród Rektora

R E G U L A M I N Nagród Rektora R E G U L A M I N Nagród Rektora Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa kryteria przyznawania Nagród Rektora z funduszy określonych w art. 155 ust. 3,4 i 8 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z dnia 17 grudnia 2010 roku

Uchwała nr 32/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z dnia 17 grudnia 2010 roku Uchwała nr 32/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Zasad rozdziału środków na badania statutowe Rada Wydziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów. Przepisy ogólne

Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów. Przepisy ogólne Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów 1 Przepisy ogólne 1. Doktorant składa u kierownika Studium Doktoranckiego wniosek o przyznanie stypendium na dany rok akademicki w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Laboratorium tribologiczne - I- Sz s. 212, II-

Bardziej szczegółowo

Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys

Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Marta Dendys Wrocław, 7 grudnia 2013 r. Wykształcenie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od X 2012 r. studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2013 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 14 katedr i 1 laboratorium specjalistyczne Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Katedra Chemii Analitycznej Katedra

Bardziej szczegółowo

Średnią arytmetyczną wylicza się do trzech miejsc po przecinku

Średnią arytmetyczną wylicza się do trzech miejsc po przecinku Zał. nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni z dnia.0.01 r. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa

Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Zarządzanie gromadzeniem źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa Plan wystąpienia Główny Instytut Górnictwa i Biblioteka Naukowa historia i teraźniejszość Historyczny

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

I. Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

I. Zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI

EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI KSIĘGA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 40-LECIA PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ PROFESORA JERZEGO WITOLDA WIŚNIEWSKIEGO pod redakcją Marioli Piłatowskiej Toruń 2012 Mariola Piłatowska Sylwetka

Bardziej szczegółowo