Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa"

Transkrypt

1 Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki 1

2 Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy A) Tytuł osiągnięcia naukowego: Autorska monografia habilitacyjna, w której rozwinięto teorię procesu wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali lancą niezanurzoną, potwierdzając przedstawioną teorię na drodze praktycznego zastosowania procesu, w tym z użyciem opatentowanej lancy do wdmuchiwania nowej konstrukcji. B) Publikacje lub inne prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: J. Jezierski, 2014, Teoria i praktyka wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali lancą niezanurzoną, opublikowana w wydawnictwie Archives of Foundry Engineering, Komisji Odlewnictwa PAN oddział Katowice, s II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC) 1. Janerka K., Bartocha D, Szajnar J, Jezierski J., The carburizer influence on the crystallization process and the microstructure of synthetic cast iron, Archives of Metallurgy and Materials, 2010, vol. 55, nr 3, s , [IF 0,262; MNiSW 20] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części zgładów metalograficznych oraz analizy uzyskanych mikrostruktur. Dokonałem również edycji merytorycznej i całości edycji językowej artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 2. Jezierski J., Janerka K., Selected aspects of metallurgical and foundry furnace dust utilization, Polish Journal of Environmental Studies, 2011, vol. 20, nr 1, s , [IF 0,508; MNiSW 13] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji całości artykułu, opracowaniu części przeglądu literatury oraz rozdziałów o wdmuchiwaniu pyłów do żeliwiaków, pieców indukcyjnych. Ponadto dokonałem edycji całości artykułu po polski i angielsku. Mój udział procentowy szacuję na 70%. 3. Jezierski J., Janerka K.: The Lean Manufacturing Tools in Polish Foundries, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 58, issue 3, 2013, p , [IF 0,431; MNiSW 20] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji całości, dokonałem także przeglądu literatury, opracowałem ankietę badawczą oraz opracowywałem większość jej wyników. Ponadto dokonałem edycji całości pracy po polsku i następnie po angielsku. Mój udział procentowy szacuję na 70%. 4. Janerka K., Jezierski J., Bartocha D., Szajnar J.: Analysis of the ductile iron production on the steel scrap base, International Journal of Cast Metals Research, 2014, vol. 27, no. 4, p [IF 0,364; MNiSW 25] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w wykonaniu zgładów metalograficznych, edycji językowej pracy oraz przeglądu literatury. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 2

3 5. Janerka K., Pawlyta M., Jezierski J., Szajnar J., Bartocha D.: Carburiser properties transfer into the structure of melted cast iron, Journal of Materials Processing Technology, 2014, vol. 214, issue 4, s , [IF 1,953; MNiSW 35] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współpracy w przygotowaniu próbek metalograficznych oraz ich następnej analizie. Pomagałem także w edycji pracy w języku angielskim oraz w kompletowaniu przeglądu literatury. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 6. Janerka K., Kondracki M., Jezierski J., Szajnar J., Stawarz M.: Carburizer Effect on Cast Iron Solidification, Journal of Materials Engineering and Performance, (2014) 23: , [IF 0,915; MNiSW 20] 7. Jezierski J., Janerka K., Stawarz M.: Theoretical and practical aspects of pneumatic powder injection into liquid alloys with a non-submerged lance, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 59, issue 2, 2014, p , [IF 0,431; MNiSW 20] 8. Jan Jezierski, Zbigniew Buliński, Krzysztof Janerka, Marcin Stawarza & Konrad Kaczmarek, Numerical modelling and experimental validation of the pneumatic powder injection into liquid alloys, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 21, June 2014, pp , [IF 0,362; MNiSW 20] B) Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne 1. Janerka K., Jezierski J., Szajnar J., Opracowanie technologii nawęglania stopów żelaza w piecach elektrycznych łukowych metodą pneumatycznego wprowadzania materiału nawęglającego. Mój wkład polegał na współpracy w modelowych badaniach dla oszacowania parametrów pneumatycznych procesu wdmuchiwania. Uczestniczyłem także w próbach wdrożeniowych w warunkach przemysłowych. Mój udział procentowy szacuję na 20%. 2. Janerka K., Bartocha D., Jezierski J., Szajnar J., Opracowanie technologii wytwarzania żeliwa syntetycznego (bez udziału surówki) w piecach elektrycznych indukcyjnych. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w eksperymentach laboratoryjnych wytapiania żeliwa w piecu indukcyjnym. Dokonywałem także analizy metalograficznej otrzymywanych stopów a także obliczania namiarów i planowania kolejnych wytopów. Mój udział procentowy szacuję na 10%. 3. Jezierski J., Janerka K., Szajnar J., Opracowanie metody wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali bez zanurzania lancy. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu planu eksperymentów modelowych i ich przeprowadzeniu. Opracowałem koncepcję analizy strumienia dwufazowego gaz-proszek kamerą do szybkich zdjęć i użyłem jej do weryfikacji parametrów procesu wdmuchiwania. Przeprowadziłem próby rzeczywistego wdmuchiwania dla lancy zwykłej i kołnierzowej nowej konstrukcji. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 4. Jezierski J., Janerka K., Szajnar J., Opracowanie koncepcji nowej lancy kołnierzowej do wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji lancy oraz wykonaniu jej prototypu. Prowadziłem także badania modelowe i rzeczywistego wdmuchiwania do ciekłego żeliwa wytapianego w piecu indukcyjnym. Mój udział procentowy szacuję na 60%. 5. Jezierski J., Janerka K., Chowaniec G., Wykonanie instalacji do podawania siarki pod lustro płynnej miedzi w piecu do granulacji miedzi na Wydziale Ciągłego Odlewania Miedzi Huty Miedzi Legnica Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń procesu, dokonaniu obliczeń parametrów przepływowych urządzenia i lancy do wdmuchiwania oraz współuczestnictwie w próbach wdrożeniowych w zakładzie. Mój udział procentowy szacuję na 40%. 3

4 C) Udzielone patenty międzynarodowe i krajowe 1. Jezierski J., Szajnar J., Janerka K., 2010, Lanca do wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali, Patent nr , UPRP, [MNiSW 25] Mój wkład polegał na opracowaniu koncepcji lancy. Wykonałem także jej prototyp oraz prowadziłem badania modelowe i wdrożeniowe. Opracowałem także całość zgłoszenia patentowego. Mój udział procentowy szacuję na 60% D) Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach Brak E) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie, o której mowa w pkt II A: Publikacje z tzw. "listy filadelfijskiej" (źródło: Web of Science) z pominięciem publikacji wymienionych wyżej 1. Janerka K., Jezierski J., Szajnar J., The evaluation of effectiveness of liquid cast iron recarburization process by using different carburizers and methods of recarburization, Proceedings of 20 th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011, Brno, Czechy, 2011, CD, [MNiSW 10] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na współpracy w opracowaniu jego koncepcji, prowadzeniu badań nawęglania ciekłego metalu. Przeprowadziłem też edycję artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 20% 2. Jezierski J., Janerka K., Waste utilization in foundries and metallurgical plants - selected aspects, Proceedings of 20 th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011, Brno, Czechy, 2011,CD, [MNiSW 10] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji całości artykułu, opracowania przeglądu literatury, rozdziałów poświęconych wdmuchiwaniu pyłów do żeliwiaka i pieców łukowych. Przeprowadziłem też edycję artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 3. Janerka K., Bartocha D., Jezierski J., Szajnar J., Heat Up and Dissolution of Carburizers in Liquid Ferrous Alloys, 21 st Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, 2012, [MNiSW 10] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu przeglądu literatury i aktualnego stanu wiedzy. Pomagałem także w opracowaniu założeń do symulacji komputerowych oraz przeprowadziłem edycję artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 10% 4. Jezierski J., Janerka K., Analysis of The Gas-Solid Jet in Pneumatic Powder Injection Process, 21 st Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, 2012, [MNiSW 10] Mój wkład w powstanie artykułu obejmował opracowanie koncepcji badań i artykułu. Opracowałem stan aktualny wiedzy w temacie oraz zaplanowałem i wykonałem badania z użyciem szybkiej kamery. Opracowałam też publikację od strony edycyjnej w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 5. Jezierski J., Janerka K., The Analysis of Two-Phase Jet in Pneumatic Powder Injection into Liquid Alloys, ICMSE 2012, International Conference on Materials Science and Engineering, 2012, * [MNiSW 10] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji badań i publikacji. Dokonałem przeglądu stanu wiedzy oraz zestawienia stanowiska badawczego. Prowadziłem badania modelowe oraz ich analizę. Dokonałem także edycji artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 6. Studnicki A, Jezierski J., Stereological Parameters of Carbides in Modified Wear Resistant Fe-C-Cr Alloys, Metal 2012; International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, [MNiSW 10] 4

5 Mój wkład w powstanie artykułu polegał na współpracy w analizach metalograficznych otrzymanych żeliw oraz analizy ich wyników. Dokonałem także edycji artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 20% 7. Janerka K., Jezierski J., Bartocha D., Szajnar J., Microstructure of the Synthetic Cast Iron Carburized with Different Types of Carburizers, Advanced Materials Research, 2013, vol. 629, * [MNiSW 7] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na współpracy w badaniach metalograficznych oraz edycji artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 10% 8. Janerka K., Jezierski J., Bartocha D., Szajnar J., Heredity of the Structure and Properties of Grey Cast Iron Melted on a Basis of Steel Scrap, Advanced Materials Research, 2013, vol , * [MNiSW 7] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na współpracy w badaniach metalograficznych oraz edycji artykułu w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 10% 9. Jezierski J., Janerka K., Two-phase jet in process of pneumatic powder injection into liquid alloy, Advanced Materials Research, vol , 2013, * [MNiSW 7] Mój wkład w powstanie artykułu obejmował opracowanie jego koncepcji oraz zaplanowanie cyklu badawczego. Prowadziłem badania z użyciem szybkiej kamery oraz ich analizę. Opracowałem stan aktualny wiedzy oraz edycję publikacji w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 10. Jezierski J., Janerka K.: Model Experiments with New Lance for Pneumatic Powder Injection, Advanced Materials Research, Vol. 702, pp * [MNiSW 7] Mój wkład w powstanie artykułu obejmował opracowanie jego koncepcji oraz zaplanowanie cyklu badawczego. Prowadziłem badania z użyciem szybkiej kamery oraz ich analizę. Opracowałem stan aktualny wiedzy oraz edycję publikacji w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 11. Jezierski J., Buliński Z., Janerka K.: Computer Modelling of Pneumatic Powder Injection Into Liquid Alloys, Metal 2013; International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, * [MNiSW 10] Mój wkład w powstanie artykułu obejmował opracowanie jego koncepcji oraz zaplanowanie cyklu badawczego. Współpracowałem w opracowaniu założeń symulacji komputerowych oraz tworzeniu geometrii analizowanego obszaru. Opracowałem stan aktualny wiedzy oraz edycję publikacji w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 12. Jezierski J., Janerka K., Stawarz M.: Verification of the Theoretical Considerations and Numerical Modeling of the Powder Injection Process in Real Conditions of Pneumatic Injection of Ferroalloys into Liquid Cast Iron, Metal 2014; International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, * [MNiSW 10] 13. Stawarz M., Janerka K., Jezierski J, Szajnar J.: Thermal Effect of Phase Transformations in High Silicon Cast Iron, Metal 2014; International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, * [MNiSW 10] * publikacje wydrukowane, oczekujące na wpisanie na listę Web of Science Publikacje naukowe indeksowane w bazie SCOPUS z pominięciem publikacji wymienionych wyżej 1. Jezierski J., Janerka K., Pneumatic powder injection technique as a tool for waste utilization, International Journal of Environment and Waste Management, vol. 2, nr 6, 2008, , [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał opracowaniu koncepcji artykułu oraz zaplanowaniu badań. Kierowałem także całością eksperymentów oraz analizą ich wyników. Dokonałem także edycji językowej całej publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 60% 2. Jezierski J., Janerka K., Powder pneumatic injection as a tool for wastes utilization, Archives of Materials Science and Engineering, vol. 36, nr 2, [MNiSW 9] 5

6 Mój wkład w powstanie artykułu polegał opracowaniu koncepcji publikacji oraz kierowaniu całością prac badawczych. Dokonałem także edycji publikacji zarówno w języku polskim jak i angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 70% 3. Janerka K., Bartocha D, Jezierski J., Szajnar J., The effect of the carburiser quality on the cast iron recarburisation process. Foundry Trade Journal International, Wielka Brytania 2010, vol. 184, nr 3679, , [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współpracy podczas badań metalograficznych oraz ich analizy. Przeprowadziłem także edycję w języku angielskim. Mój udział procentowy szacuję na 10% 4. Janerka K., Jezierski J., Szajnar J, Quality and properties of the cast iron produced on the steel scrap base, Archives of Materials Science and Engineering, vol. 53, nr 2, 2012, , [MNiSW 9] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w analizie struktur otrzymanego żeliwa oraz edycja językowa artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 15% 5. Jezierski J., Janerka K.: Experimental evaluation of the new lance for powder injection, Manufacturing Technology, vol. 13, no. 1, March, 2013, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji artykułu, prowadzeniu badań modelowych oraz rzeczywistych procesu wdmuchiwania proszków. Przeprowadzenie obliczeń i edycja językowa artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 80% Publikacje naukowe w czasopismach i monografiach zagranicznych z pominięciem publikacji wymienionych wyżej 1. Jezierski J., Janerka K., Wastes utilisation in foundries and metallurgical plants with pneumatic conveying techniques selected aspects, Interdisciplinary Environmental Review, 2011,vol. 12, nr 2, , [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji całości publikacji. Kierowałem również opracowaniem rozdziałów dotyczących regeneracji masy formierskiej oraz wykorzystaniem pyłów. Dokonałem językowej edycji całości pracy. Mój udział procentowy szacuję na 70% 2. Jezierski J., Szajnar J.: New lance and method of powder injection into liquid alloys, International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering, Volume 1, No. 3, 2007, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji badań i kierowanie nimi. Opracowałem z głównym udziałem nowe rozwiązanie lancy do wdmuchiwania proszków i zaplanowałem jej badania weryfikacyjne. Dokonałem edycji całości publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 70% 3. Jezierski J., Szajnar J., Diphase stream force in pneumatic powder injection, International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering, Volume 1, No. 4, 2007, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji badań i kierowanie nimi. Opracowałem stanowisko do badania siły naporu strumienia dwufazowego. Dokonałem edycji całości publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 70% 4. Janerka K., Szajnar J., Jezierski J., Pawlyta M., Quality and structure of carburizers used in foundry engineering, rozdz. 2 w Mon. zagran. red. Borkowski S., Czaja P., Quality Engineering, Novosibirsk, 2009, 21-30, [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w badaniach mikrostruktury żeliwa. Mój udział procentowy szacuję na 10% 5. Jezierski J., Janerka K., The 5S system in small cast iron foundry, rozdział 5 w monografii zagranicznej, red. Borkowski S., Tsoy E. B., Engineering and quality production, Ukraina 2010, 61-70, [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu jego koncepcji, przygotowaniu kwestionariusza ankiety oraz edycji części ankiet i edycji całości publikacji od strony językowej. Mój udział procentowy szacuję na 70% 6

7 6. Jezierski J., Janerka K., Solid waste utilization in foundries and metallurgical plants, Integrated waste management, Rozdz. w monografii zagranicznej, Intech, Rijeka, 2011, vol. 11, , [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji powstania artykułu. Opracowałem też przegląd literatury tematu oraz dwa podrozdziały. Mój udział procentowy szacuję na 60% Podręcznik akademicki lub rozdział w podręczniku akademickim 1. Praca Zbiorowa pod redakcją M. Cholewy, Wybrane Procesy Odlewnicze, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, Nr 2425 [MNiSW 1 - za 1 rozdział] - Janerka K., Jezierski J., Fluidyzacja materiałów sypkich, s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu jego koncepcji, przygotowaniu materiałów z literatury i ich analizie oraz edycji części rozdziału. Mój udział procentowy szacuję na 50% Publikacje w naukowych czasopismach punktowanych przez MNiSW 1. Jezierski J., Wpływ prędkości ziaren żelazostopów na wskaźniki pneumatycznego wprowadzania dodatków stopowych do ciekłego żeliwa. Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10, s [MNiSW 6] 2. Gawroński J., Jezierski J., Janerka K., Metoda wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów jako narzędzie poprawy jakości i ekonomiczności produkcji odlewniczej, Archiwum Odlewnictwa, 2004, vol 4, nr 12, 67-72, [MNiSW 6] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji całości oraz analizie uzyskiwanych wskaźników procesu. Opracowałem także pracę od strony edycyjnej. Mój udział procentowy szacuję na 60% 3. Janerka K., Gawroński J., Jezierski J., Powierzchnia strumienia dwufazowego w procesie wdmuchiwania proszków, Archiwum Odlewnictwa, 2004, vol 4, nr 14, , [MNiSW 6] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na współpracy w eksperymentach modelowych oraz opracowaniu danych pomiarowych. Mój udział procentowy szacuję na 20% 4. Jezierski J., Opis procesu wdmuchiwania proszków poprzez napór strumienia dwufazowego. Archiwum Odlewnictwa, Rocznik 5, nr 15, 2005, s [MNiSW 6] 5. Janerka K., Jezierski J., Szlumczyk H., Szajnar J., Gawroński J., Transport pneumatyczny i jego zastosowania w odlewnictwie, Przegląd Odlewnictwa, vol. 55, nr 4, 2005, , [MNiSW 2] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu stanu aktualnej wiedzy na podstawie przeglądu literatury. Dodatkowo opisałem zagadnienie wdmuchiwania proszków do pieców indukcyjnych. Mój udział procentowy szacuję na 20% 6. Jezierski J., Szajnar J., Zależność siły naporu strumienia dwufazowego od parametrów procesu wdmuchiwania proszków, Archiwum Odlewnictwa, Rocznik 6, nr 22, 2006, s [MNiSW 6] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu jego koncepcji, zestawieniu stanowiska pomiarowego i przeprowadzenia planu eksperymentu oraz edycja artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 80% 7. Jezierski J., Janerka K., Szajnar J., Wdmuchiwanie proszków do ciekłych stopów metali jako narzędzie poprawy ich jakości, Archiwum Odlewnictwa, 2006, vol. 6, nr 18/1, , [MNiSW 6] Mój wkład w powstanie tej pracy polegał opracowaniu koncepcji oraz kierowaniu całym procesem badawczym. Dodatkowo odpowiadałem także za edycję artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 60% 7

8 8. Janerka K., Jezierski J., Pawlyta M., The properties and structure of the carburisers, Archives of Foundry Engineering, 2010, vol. 10, nr 1, 67-74, [MNiSW 9] Mój udział w powstanie tej pracy polegał na pomocy w badaniach metalograficznych oraz językowej korekcie edycyjnej. Mój udział procentowy szacuję na 10% 9. Homa D., Janerka K., Szajnar J., Jezierski J., Aplikacje transportu pneumatycznego w odlewnictwie, Archives of Foundry Engineering, 2010, vol. 10, nr spec. 4, 19-26, [MNiSW 9] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu przeglądu literatury. Mój udział procentowy szacuję na 5% 10. Janerka K., Szajnar J., Bartocha D., Jezierski J., Wytwarzanie żeliwa syntetycznego w aspekcie mniejszej uciążliwości dla środowiska, Archives of Foundry Engineering, 2010, vol. 10, nr spec. 2, 77-82, [MNiSW 9] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na zaplanowaniu serii wytopów oraz przygotowaniu ich prowadzenia. Mój udział procentowy szacuję na 5% 11. Janerka K., Szajnar J., Jezierski J., Bartocha D., Czynniki wpływające na wskaźniki procesu nawęglania, Archives of Foundry Engineering, 2011, vol. 11, nr spec. 3, 89-96, [MNiSW 6] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu stanu aktualnej wiedzy. Mój udział procentowy szacuję na 5% 12. Janerka K., Jezierski J., Szajnar J., Bartocha D.: Wytapianie żeliwa szarego i sferoidalnego bez surówki, Archives of Foundry Engineering, vol. 12, Special Issue 1/2012, pp [MNiSW 6] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na współpracy w badaniach metalograficznych. Mój udział procentowy szacuję na 10% Publikacje naukowe w pozostałych czasopismach 1. Jezierski J., Szajnar J.: Method and new lance for powder injection into liquid alloys. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, vol. 17 iss. 1/2, 2006, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu jego koncepcji. Prowadziłem też badania nowej lancy do wdmuchiwania oraz opracowałem artykuł od strony edycyjnej. Mój udział procentowy szacuję na 70% 2. Jezierski J., Szajnar J.: Relationship between stream forces and parameters of the powder injection into liquid metal bath, Archives of Materials Science and Engineering, Volume 28, Issue 4, April 2007, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji zarówno badań jak i samego artykułu. Kierowałem cyklem badawczym oraz całościową edycją pracy. Mój udział procentowy szacuję na 70% 3. Jezierski J., Bartocha D.: Properties of cast iron modifying with use of new inoculants, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Volume 22, Issue 1, 2007, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu założeń pracy badawczej, na podstawie której powstał artykuł Kierowałem zarówno pracą jak i tworzeniem publikacji. Opracowałem edycję całości artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 80% 4. Jezierski J., Szajnar J.: Character of diphase stream force in powder injection technique, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Volume 20, Issue 1/2, 2007, pp [MNiSW 5] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu założeń planu badawczego i kierowaniu całością eksperymentów. Dokonałem także pełnej analizy uzyskanych wyników pomiarów. Mój udział procentowy szacuję na 70% 5. Jezierski J., Janerka K., Wdmuchiwanie proszków. Metoda utylizacji odpadów metalurgicznych i odlewniczych cz. II, Stal Metale&Nowe Technologie, 2010, nr 1-2,

9 Mój wkład w powstanie artykułu polegał opracowaniu koncepcji oraz większości rozdziałów pracy. Odpowiadałem także za całość strony edycyjnej. Mój udział procentowy szacuję na 70% 6. Szajnar J., Homa D., Janerka K., Jezierski J., Rozwój technologii transportu pneumatycznego systemu POLKO, Powder&Bulk Materiały Sypkie i Masowe, 2010, nr 1, Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu stanu wiedzy na podstawie literaturowych baz danych. Mój udział procentowy szacuję na 5% 7. Jezierski J., Janerka K., Wdmuchiwanie proszków. Metoda utylizacji odpadów metalurgicznych i odlewniczych, Stal Metale&Nowe Technologie, 2009, nr 11-12, 8-10 Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu koncepcji oraz kliku rozdziałów pracy. Odpowiadałem także za całość strony edycyjnej. Mój udział procentowy szacuję na 70% 8. Janerka K., Homa D., Jezierski J., Szajnar J., Technologie wdmuchiwania materiałów sypkich do cieczy lub gazowej przestrzeni roboczej, Powder&Bulk Materiały Sypkie i Masowe, 2010, nr 3, Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu przeglądu literatury tematu. Mój udział procentowy szacuję na 10% Rozdziały w monografiach krajowych 1. Janerka K., Jezierski J., Szajnar J., Szlumczyk H., Transport pneumatyczny w odlewnictwie, Monografia Postępy Teorii i Praktyki Odlewniczej pod redakcją J. Szajnara, 2009, , [MNiSW 3] Mój wkład w powstanie artykułu polegał na opracowaniu rozdziału dotyczącego wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów z użyciem lancy niezanurzonej. Mój udział procentowy szacuję na 30% F) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych Raporty z prac i projektów badawczych 1. Gawroński J., Janerka K., Szajnar J., Bartocha D., Jezierski J., Suchoń J., Teoria nawęglania ciekłych stopów żelaza metodą pneumatycznego wdmuchiwania sproszkowanego nawęglacza. Opracowanie wytycznych nawęglania w piecach elektrycznych łukowych i indukcyjnych, MNiSW, raport z projektu badawczego Nr 4 T08B , 2004, niepublikowany Mój wkład w powstanie raportu polegał na opracowaniu fragmentów dotyczących przeprowadzenia prób wdmuchiwania wraz z tabelami i rysunkami. Mój udział procentowy szacuję na 5% 2. Szajnar J., Gawroński J., Jezierski J., Janerka K., Stawarz M., Wpływ dynamiki strumienia dwufazowego gaz-proszek na procesy wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów żelaza, MNiSW, 2007, raport z projektu badawczego Nr 3 T08B , 2007, niepublikowany Mój wkład w powstanie raportu polegał na koordynacji całości raportu oraz opracowaniu całej części wprowadzenia oraz części analizy wyników eksperymentów i pomiarów. Mój udział procentowy szacuję na 40% 3. Janerka K., Szajnar J., Bartocha D., Jezierski J., Suchoń J., Dziedziczenie struktury i własności żeliwa syntetycznego w zależności od materiałów wsadowych, MNiSW, 2012, raport z projektu badawczego N N , niepublikowany Mój wkład w powstanie raportu polegał na pomocy w opracowaniu przeglądu literatury oraz analizy składów chemicznych uzyskanych stopów. Mój udział procentowy szacuję na 10% 4. Jezierski J., Janerka K., Wróbel T.: Sprawozdanie z pracy badawczej NB-302/RMT/2013: Przeprowadzenie badań w zakresie rekonstrukcji dokumentacji konstrukcyjnej oraz 9

10 wykonanie prototypów oprzyrządowania technologicznego zagłębnika do tamowania krwotoków , niepublikowane 5. Janerka K., Jezierski J.: Sprawozdanie z pracy badawczej Wykonanie instalacji do podawania siarki pod lustro płynnej miedzi w piecu do granulacji miedzi na Wydziale Ciągłego Odlewania Miedzi Huty Miedzi Legnica, , niepublikowane Udział w wykonaniu 7 raportów z prac realizowanych corocznie w ramach badań statutowych BK w Katedrze Odlewnictwa pt.: Badanie procesów odlewniczych. Udział w wykonaniu 5 raportów z prac realizowanych corocznie w ramach badań statutowych BW w Katedrze Odlewnictwa pt.: Badanie zjawisk fizykochemicznych procesów odlewniczych. G) Sumaryczny Impact Factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania: 5,226. Łączna ilość punktów obliczonych wg MNiSW za publikacje i patenty po otrzymaniu stopnia doktora wynosi 400. H) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 19 Liczba cytowań publikacji według bazy Scopus (Elsevier): 43 Liczba cytowań publikacji według bazy Google Scholar: 249 Liczba cytowań publikacji według bazy Publish or Perish: 207 I) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 2 Indeks Hirscha według bazy Scopus (Elsevier): 4 Indeks Hirscha według bazy Google Scholar: 7 Indeks Hirscha według bazy Publish or Perish: 7 J) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach 1. Teoria nawęglania ciekłych stopów żelaza metodą pneumatycznego wdmuchiwania sproszkowanego nawęglacza. Opracowanie wytycznych nawęglania w piecach elektrycznych łukowych i indukcyjnych, ( ), KBN, główny wykonawca 2. Regeneracja zużytych mas formierskich w pneumatycznym regeneratorze liniowym, ( ), KBN, główny wykonawca 3. Wpływ dynamiki strumienia dwufazowego gaz-proszek na procesy wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów żelaza, ( ), KBN, główny wykonawca 4. Dziedziczenie struktury i własności żeliwa syntetycznego w zależności od materiałów wsadowych, ( ), MNiSW, wykonawca 5. Efektywność procesu wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali w aspekcie zjawisk zachodzących w obszarze wnikania cząstek stałych do ośrodka ciekłego, ( ), NCN, kierownik 6. Wysokowytrzymałe staliwo na odlewane elementy maszyn i urządzeń, ( ), NCN, wykonawca 10

11 K) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną 1. Dyplom Institute of Cast Metals Engineers ICME z Wielkiej Brytanii za artykuł The effect of the carburiser quality on the cast iron recarburisation process, zamieszczony w Foundry Trade Journal International, Wielka Brytania 2011 L) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali , , Sielpia k Kielc th Int. Metallurgical & Materials Conference METAL 2003, Hradec nad Moravici, Czechy, th Int. Metallurgical & Materials Conference METAL 2004, Hradec nad Moravici, Czechy, Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali , Sielpia k Kielc, th Int. Metallurgical & Materials Conference METAL 2005, Hradec nad Moravici, Czechy, Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2005, Sielpia k Kielc, th Int. Metallurgical & Materials Conference METAL 2006, Hradec nad Moravici, Czechy, th International Scientific Conference on the Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science CAM3 S IX Międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny 2005, Sielpia k Kielc 10. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Technologie i Materiały w Przemyśle, , Toruń, Nowoczesne metody modyfikacji żeliwa - niepublikowany 11. VI Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Technologie i Materiały w Przemyśle, , Toruń, Odsiarczanie żeliwa związkami wapnia - niepublikowany 12. VII Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Materiały i Technologie Odlewnicze, Gliwice 6 maja th Anniversary Int. Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011, , Brno, Czechy 14. Seminarium naukowo-techniczne podczas Międzynarodowych Targów Technologii SyMas, , Kraków, Rozwój technologii transportu pneumatycznego systemu Polko - niepublikowany 15. ICMSE 2012: International Conference on Materials Science and Engineering, Paryż, Francja, , Session Chair 16. International Conference on Applied Physics and Materials Science APMS 2012, , Dalian, Chiny 11

12 17. 3rd International Conference on Manufacturing Science and Technology (ICMST 2012), New Delhi, Indie , (zaakceptowany do wygłoszenia w sesji plenarnej ale nie wygłoszony ze względu na kolizję czasową z konf. w Paryżu) 18. Int. Conference on Frontiers of Mechanical Engineering, Materials and Energy(ICFMEME 2012), , Beijing, Chiny, (przyjęty do wygłoszenia w sesji plenarnej) th International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012, , Brno, Czechy 20. Konferencja Eko-Staż, Uniwersytet Śląski , referat pt: Rola współpracy sektora B+R z przemysłem jako przedstawiciel Zarządu RM NOT Gliwice 21. First International Conference on Solid State and Materials (ICSSM 2013), , Los Angeles, USA, przyjęty do wygłoszenia w sesji plenarnej 22. XIX. International Conference of Slovak, Czech and Polish Casters SPOLUPRÁCA 2013, Tatranská Lomnica, nd International Conference on Metallurgy and Materials Metal 2013, Brno, Czech Republic, ModTech International Conference, Modern Technologies in Industrial Engineering, June , Sinaia, Romania referat przyjęty do wygłoszenia w sesji tematycznej 25. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych wygłoszony referat The Lean Manufacturing Tools in Polish Foundries 26. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odlewników Polskich, Czeskich i Słowackich, , Izbicko k/opola rd International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2014 May 21st - 23rd 2014, Brno, Czech Republic 2 referaty 28. International Conference on Atmospheric Dust 2014, Italy, Castellaneta Marina (TA) r. 2 referaty th International Symposium of Croatian Metallurgical Society, Chorwacja, Sibenik, Solaris Beach Resort, Artykuły wydrukowane w materiałach konferencyjnych tych konferencji 1. Jezierski J., Jura S., Janerka K., Wykorzystanie drobnych frakcji żelazostopów poprzez ich wstrzeliwanie do ciekłego żeliwa. Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Współpraca 2003, Kraków [70%] 2. Jezierski J., Pneumatic injection of ferroalloys into liquid cast iron. 12 th Metallurgical & Material Conference, r. Hradec nad Moravici. Czechy. 3. Janerka K., Gawroński J., Jezierski J., Parameters of the process in pneumatic liquid metal carburizing. 12 th Metallurgical & Material Conference, r. Hradec nad Moravici. Czechy. [10%] 4. Jezierski J., Possibilities of using the fine ferroalloys fractions in its pneumatic introduction into liquid cast iron, Proceedings of the 12 th International Scientific Conference AMME 2003, Gliwice Zakopane

13 5. Jezierski J., Pneumatic powder injection into liquid alloys as a tool of quality improving, 13 th Metallurgical & Material Conference, r. Hradec nad Moravici. Czechy. 6. Jezierski J., Diphase stream forces in pneumatic powder injection into liquid metal. Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials science. CAM3S'2005. Program and abstracts of the eleventh international scientific conference, Gliwice - Zakopane, 6 th -9 th December Ed. L.A. Dobrzański. Gliwice: International Organizing Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005, s Jezierski J., Szajnar J., Wpływ dynamiki strumienia dwufazowego na wskaźniki procesu wdmuchiwania proszków, IX Międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny TP'2005, Sielpia - Kielce , Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005, s [70%] 8. Jezierski J., Szajnar J., Diphase stream forces in pneumatic powder injection into liquid metal, Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials science. CAM3S'2005. Proceedings of the eleventh international scientific conference, Gliwice - Zakopane, 6 th -9 th December Ed. L.A. Dobrzański. Gliwice: International Organizing Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, [70]% 9. Jezierski J., Analysis of diphase stream forces in pneumatic powder injection, 14 th Metallurgical & Material Conference, r. Hradec nad Moravici. Czechy. 10. Jezierski J., Opis procesu wdmuchiwania proszków poprzez napór strumienia dwufazowego, Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, maja Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice: Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s Jezierski J., Description of powder injection process by diphase stream pressure force. Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16 th -19 th May Congress proceedings - short papers. Ed. L.A. Dobrzański. Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, s Jezierski J., Szajnar J., New injection lance construction for powder injection into liquid alloys, 15th Metallurgical & Material Conference, r. Hradec nad Moravici. Czechy. [70%] 13. Jezierski J., Wybrane narzędzia zarządzania jakością i optymalizacji produkcji w odlewni, Nowoczesne materiały i technologie odlewnicze; VII Konferencja Naukowo- Techniczna, , Toruń, Sinograf, 2010, s Jezierski J., Buliński Z., Janerka K.: computer modeling and experimental validation of the pneumatic powder injection into liquid alloys, ModTech International Conference, Modern Technologies in Industrial Engineering, June , Sinaia, Romania 15. Jezierski J., Janerka K., Stawarz M.: Verification of the Theoretical Considerations and Numerical Modeling of the Powder Injection Process in Real Conditions of Pneumatic 13

14 Injection of Ferroalloys into Liquid Cast Iron, Metal 2014; International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, Stawarz M., Janerka K., Jezierski J, Szajnar J.: Thermal Effect of Phase Transformations in High Silicon Cast Iron, Metal 2014; International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, Jezierski J., Janerka K., Furnace Dust Utilization with use of Pneumatic Injection method, International Conference on Atmospheric Dust 2014, Italy, Castellaneta Marina (TA), r. 18. Dańko R., Jezierski J., Holtzer M., Physico-chemical characteristcs of dust generated during mechanical reclamation of used sands moulds, International Conference on Atmospheric Dust 2014, Italy, Castellaneta Marina (TA), r. 19. Jezierski J., Janerka K., Parameters of gas-solids jet in pneumatic powders injection into liquid alloys with a non-submerged lance, 11 th International Symposium of Croatian Metallurgical Society, Chorwacja, Sibenik, Solaris Beach Resort, III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy międzynarodowej habilitanta A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych 1. UDA-POKL / Interaktywna platforma internetowa kwartalnika Archives of Foundry Engineering w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, , zastępca kierownika 2. UDA-POKL /09-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS pt.: INTEREDU Interaktywne kształcenie inżyniera, , koordynator w Katedrze Odlewnictwa 3. Ekspert branżowy w projekcie Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Ekspert w Zespole Ekspertów Zewnętrznych w projekcie Narodowy Foresight Polska 2020 w latach Koordynator cyklu wizyt i wykładów prof. Andrzeja Pawlaka z Lawrence Technological University, Southfield, USA w ramach projektu MOST transferu technologii USA- Polska, współpraca w opracowaniu Map wiedzy dla Politechniki Śląskiej, Członek zespołu realizującego projekt Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach Stażysta w projekcie EkoStaż Płatne staże dla naukowców w firmach województwa śląskiego Uczestnik Projektu Naukowcy bliżej przemysłu, realizowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 14

15 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawcą projektu był Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (nie wymienione wcześniej) Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali , , Sielpia k/kielc 2. Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME 2006, Gliwice-Wisła, Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME 2009, Gliwice-Gdańsk Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, 2009, Cedzyna k Kielc, Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, 2010, Cedzyna k Kielc 6. Konferencja Techniczna FOSECO Wielkoseryjna Produkcja Odlewów Żeliwnych, , Katowice Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, 2011, Cedzyna k Kielc, Seminarium i warsztaty Analiza ruchu w przestrzeni 2D i 3D w oprogramowaniu Tema, Kraków Konferencja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2011, Kraków, Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, 2012, Cedzyna k Kielc, Konferencja techniczno-szkoleniowa Okrągły stół w ramach Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2012, Kraków Horyzont 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, Gliwice Optymalizacja kosztów produkcji Innowacyjne materiały i technologie a koszty produkcji w odlewni, Konferencja Naukowo-Techniczna Foseco Polska, Kocierz, C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych Nazwa konferencji Charakter udziału IX Międzynarodowa Konferencja Transport Pneumatyczny TP'2005, Członek Komitetu Organizacyjnego Sielpia - Kielce VI Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne materiały i Członek Komitetu Organizacyjnego technologie odlewnicze, , Gliwice 50 Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, Członek Komitetu Organizacyjnego 2009, Cedzyna k Kielc, Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, 2010, Cedzyna k Kielc, Członek Komitetu Organizacyjnego, Przewodniczący Sesji Posterowej 52 Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, 2011, Cedzyna k Kielc, Członek Komitetu Organizacyjnego, Przewodniczący Sesji Posterowej 53 Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, Członek Komitetu Organizacyjnego, 15

16 2012, Cedzyna k Kielc, Przewodniczący Sesji Posterowej 54 Międzynarodowa Konferencja Krzepnięcie i Krystalizacja Metali, Członek Komitetu Organizacyjnego 2013, Cedzyna k Kielc, I Seminarium Studenckiego Koła Naukowego "SFEROID", Ustroń, 23- Członek Komitetu Organizacyjnego 24 kwietnia 2005 Dzień Automatyzacji Odlewnictwa. Prace Kongresu Studenckich Kół Członek Komitetu Organizacyjnego Naukowych "CO-KÓŁ'06", Gliwice-Myślenice-Wisła, 2-5 czerwca 2006 Kongres Studenckich Kół Naukowych "CO-KÓŁ'07". III Seminarium Członek Komitetu Organizacyjnego Studenckiego Koła Naukowego Odlewników "SFEROID". Impreza towarzysząca światowemu kongresowi COMMENT 2007, Ustroń Jaszowiec, maja 2007 Kongres Studenckich Kół Naukowych "CO-KÓŁ'09". V Seminarium Członek Komitetu Organizacyjnego Studenckiego Koła Naukowego Odlewników "SFEROID". Impreza towarzysząca światowemu kongresowi COMMENT 2009, Bystra k. Bielska Białej, maja 2009 VII Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne materiały i Przew. Komitetu Organizacyjnego technologie odlewnicze, Gliwice 6 maja 2010 VI Seminarium Studenckiego Koła Naukowego "SFEROID", Ustroń- Członek Komitetu Organizacyjnego Jaszowiec, maja VII Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników Członek Komitetu Organizacyjnego SFEROID '2011, Ustroń-Jaszowiec, 2-4 czerwca 2011 VIII Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników Członek Komitetu Organizacyjnego SFEROID '2012, Ustroń-Jaszowiec, 31 maj - 2 czerwca 2012 ICMSE 2012: International Conference on Materials Science and Przewodniczący Sesji Naukowej Engineering, Paryż, Francja (Session Chair) IX Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID Członek Komitetu Organizacyjnego '2013, Ustroń-Jaszowiec, maja 2013 DUST 2014 International Conference on Atmospheric Dust, Członek Komitetu Naukowego, Castellaneta Marina, Włochy, Przewodniczący sesji tematycznej X Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID '2014, Ustroń-Jaszowiec, maja 2014 HE6 Członek Komitetu Organizacyjnego D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II K 1. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, Medal Jubileuszowy z okazji 60-lecia Wydziału Mechanicznego Technologicznego za m.in. wspaniały zawodowy i osobisty wkład w rozwój Wydziału 3. Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej Zespołowa I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, Gliwice Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej Zespołowa I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, Gliwice Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej Zespołowa I stopnia za osiągnięcia organizacyjne, Gliwice Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej Zespołowa I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, Gliwice Złota Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej Zespołowa I stopnia za osiągnięcia organizacyjne, Gliwice Dyplom Dziekana Wydziału MT dla najlepiej ocenionego przez studentów pracownika naukowo-dydaktycznego w roku akademickim 2012/

17 E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 1. EKO-STAŻ - projekt realizowany przez konsorcjum: Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Naczelną Organizacją Techniczną, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Radą Miejską w Gliwicach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonawca, Konsorcjum Politechnika Śląska i Kopex Machinery do realizacji projektu pt.: Wysokowytrzymałe staliwo na odlewane elementy maszyn i urządzeń, ( ), NCBiR, wykonawca F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami oraz udział w takich projektach, inne niż wymienione w pkt II J 1. NB-36/RMT3/2001 Określenie założeń konstrukcyjnych urządzenia nadawczego i optymalnych parametrów pracy transportu pneumatycznego pyłów z filtrów pieców elektrycznych łukowych. Praca realizowana na zlecenie ENPOL Gliwice dla ELSTAL Łabędy, 2001, wykonawca 2. NB/186/RMT-1/2006 Skuteczność i efektywność modyfikacji żeliwa z użyciem wybranych modyfikatorów, Sinograf S.A, Toruń-Gliwice, 2006, wykonawca 3. NB-80/RMT-3/2002 Ocena walorów modyfikujących nowego modyfikatora typu FeSiCaAlBaSr wyprodukowanego w Hucie Łaziska S.A., wykonawca, projekt realizowany wspólnie z Wydziałem Odlewnictwa AGH w Krakowie, NB-302/RMT/2013: Przeprowadzenie badań w zakresie rekonstrukcji dokumentacji konstrukcyjnej oraz wykonanie prototypów oprzyrządowania technologicznego zagłębnika do tamowania krwotoków , wykonawca, koordynator w Katedrze Odlewnictwa Inne obszary współpracy z przemysłem 1. Szkolenia warsztatowe dla kadry inżynierskiej w tym: - Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. 24 godzinny cykl warsztatów i szkoleń z zakresu Nowoczesnych technologii odlewniczych dla kadry inżynierskiej ISUZU Motors Polska Sp. z o.o. 6 godzinne szkolenie warsztatowe z zakresu Wady odlewów żeliwnych i aluminiowych oraz metody ich wykrywania, naprawy oraz zapobieganie ich wystąpieniu, maj Współpraca z Sinograf S.A. z Torunia (od 2005) w ramach technicznych tłumaczeń/redakcji tekstów specjalistycznych, badania materiałów nawęglających i żelazostopów, prowadzenia szkoleń dla kadry inżynierskiej odlewni (łącznie 3 szkolenia) 3. Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami w ramach pracy jako Ekspert Politechniki Śląskiej wspólnie m.in. z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii S.A. w Katowicach oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii 4. Opracowanie Zastosowanie FeTi oraz FeCa (FeCaSi) w postaci drutu rdzeniowego w metalurgii i odlewnictwie dla Sinograf S.A Współpraca z Kooperacja POLKO Mikołów w zakresie opracowania technologii wdmuchiwania proszków do żeliwiaków w warunkach odlewni Foundry Livar w Słowenii 17

18 6. Opracowanie założeń dla potrzeb projektu: Wykonanie instalacji do podawania siarki pod lustro płynnej miedzi w piecu do granulacji miedzi w Wydziale Ciągłego Odlewania Miedzi Huty Miedzi Legnica 7. Szkolenie z zakresu odlewnictwa dla kadry inżynierskich Rolls-Royce Polska, , 30godzin, Gliwice-Kraków, w ramach współpracy z firmą szkoleniową EMTSystems w Gliwicach 8. Szkolenie z zakresu wykrywania wad odlewniczych, ich naprawy oraz zapobieganiu powstawania dla kadry inżynierskich Rolls-Royce Polska, , 18godzin, Gliwice-Kraków, w ramach współpracy z firmą szkoleniową EMTSystems w Gliwicach G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 1. Archives of Foundry Engineering kwartalnik naukowy Komisji Odlewnictwa PAN; Associate Editor odpowiedzialny za promocję i współpracę zagraniczną; 9 pkt. wg MNiSzW 2. World Academy of Science and Engineering członek Scientific Committee and Editorial Review Board; czasopismo indeksowane w ISI Web of Science 3. International Journal of Nonferrous Metallurgy członek Editorial Board; czasopismo wydawane przez SCIRP (Science Research Publishing) wydawcę ponad 200 czasopism Open Access 4. International Journal of Science and Engineering Investigations członek Academic Board, czasopismo indeksowane m.in. przez Index Copernicus i Scirus 5. Central European Journal of Engineering edytor tematyczny w obszarach: Metallurgy oraz Material Science and Engineering, czasopismo wydawane przez Versita.com, największego wydawcę czasopism naukowych w Europie centralnej i środkowo-wschodniej; indeksowany w Scopus 6. Materials Science and Applications członek Review Committee, wydawany przez SCIRP (Science Research Publishing) 7. American Journal of Materials Engineering and Technology - członek Editorial Board; czasopismo wydawane przez Science and Education Publishing (SciEP) wydawcę ponad 80 czasopism Open Access 8. Stal Metale & Nowe Technologie członek Komitetu Recenzentów od 2014r. H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych Organizacja lub towarzystwo naukowe Charakter udziału Członkostwo od roku Komisja Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk, Oddział członek od 2004 Katowice Institute of Cast Metals Engineers (Wielka Brytania) Professional Member (jedyny Od 2009 w Polsce członek) FSNT NOT Rada Miejska w Gliwicach V-ce Prezes od 2004 Delegat na Walny Zjazd 2008, 2012 Oddziału Śląskiego Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych członek od 2001 Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich członek od

19 Prezes Koła Zakładowego w od 1999 Katedrze Odlewnictwa Sekretarz Oddziału Gliwice od 2000 do 2003 Prezes Oddziału Gliwice od 2003 Członek Głównej Komisji od 2011 Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym Delegat na XXXI Walny Zjazd Croatian Metallurgical Society członek I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki współautor rozdziału w Pracy zbiorowej pod red. M. Cholewy, Wybrane Procesy Odlewnicze. Laboratorium, nr 2425, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, Janerka K., Jezierski J., Fluidyzacja materiałów sypkich, s , udział 50% finalista polskiej edycji międzynarodowego konkursu FameLab Talking Science współorganizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i British Council, pod patronatem Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego autor i współautor 6 artykułów popularnonaukowych oraz technicznych w branżowych czasopismach technicznych pomysłodawca, twórca wniosku a następnie zastępca kierownika projektu Interaktywna platforma internetowa kwartalnika Archives of Foundry Engineering służącego popularyzacji nauki odlewniczej wśród naukowców, studentów oraz pracowników przemysłu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, twórca materiałów dydaktycznych (prezentacje do wykładów, instrukcje) i prowadzący następujące zajęcia dydaktyczne: Maszyny, linie odlewnicze i mechanizacja odlewni kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Techniki Wytwarzania Odlewnictwo, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Maszyny, linie odlewnicze i mechanizacja odlewni, kierunek MiBM Maszyny i Mechanizacja Odlewnictwa, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiIP) Mechanizacja i Automatyzacja Odlewni, kierunek Automatyka i Robotyka (AiR) Automatyzacja i Hermetyzacja Transportu w Odlewni, kierunek AiR Odlewnictwo, kierunek ZiIP, laboratorium kierunki ZiIP, MiBM, AiR Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Odlewniczych, kierunek AiR Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Spawalniczych i Odlewniczych, kierunek AiR Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Topienia Metali i Stopów, kierunek AiR Kontrola i Systemy Jakości oraz Ochrona Środowiska, kierunek MiBM Sterowanie Jakością Produkcji Odlewniczej Język Angielski w Mechanice i Budowie Maszyn, kierunek MiBM Język Angielski w Inżynierii Materiałowej, kierunek MiBM Język Angielski w Automatyce i Robotyce, kierunek AiR Język Angielski w Technice, kierunek ZiIP Robotyzacja Gniazd i Linii Odlewniczych, kierunek AiR 19

20 Uruchomienie Produkcji Organizacja i Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem, kierunek MiBM wykładowca na zaproszenie Instytutu Polskiego w Sofii; cykl wykładów popularnonaukowych w języku angielskim pt.: Serious and funny things about castings podczas Sofia Science Festival, laureat krajowy konkursu Związku Nauczycielstwa Polskiego ogłoszonego w 100-lecie Związku na pamiętnik pt.: Moja nauczycielska praca wczoraj, dziś i jutro. Zgłoszono blisko 500 prac z całego kraju, wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Śląskiego Oddziału ZNP, stopień nauczyciela mianowanego nadany przez Prezydenta Miasta Zabrze, po wyróżniającym zakończeniu procesu awansu zawodowego związanego z dodatkowym zatrudnieniem w Technikum Mechanicznym (nauczyciel stażysta/nauczyciel kontraktowy/nauczyciel mianowany), coroczne wyjazdy do szkół średnich w ramach popularyzacji studiów technicznych w latach (łącznie blisko 40 szkół województwa śląskiego) wykładowca w ramach międzynarodowego programu Comenius. Partnerskie Projekty Szkół pt: European Technology and Vocation in Past and Present dwa wykłady dla grupy młodzieży z Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski. ewaluator na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zadań egzaminacyjnych w ramach projektu Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wykładowca z przedmiotu Odlewnictwo na zaproszenie Wyższej Szkoły Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu cykl 6 godzinny (1wyk. + 5 lab.) Opracowanie materiałów do prowadzonych zajęć dydaktycznych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji w 2011r. Współpraca z SP w Kamieńcu w ramach Innowacji Pedagogicznej Zrób to sam uczniowskie laboratorium wiedzy, J) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji W latach byłem promotorem 13 prac dyplomowych magisterskich, opiekunem 17 prac dyplomowych magisterskich, promotorem 6 prac dyplomowych inżynierskich oraz opiekunem 8 i recenzentem 6 projektów inżynierskich. Wszystkie prace były realizowane w Katedrze Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Byłem opiekunem kilkunastu wyjazdów grup studenckich z kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będących studentami specjalności odlewniczych do zakładów przemysłowych w celu zapoznania się z cyklem produkcyjnym i parkiem maszynowym. Ponadto byłem organizatorem i opiekunem wycieczki naukowo-dydaktycznej grupy 13 studentów i 2 doktorantów Katedry Odlewnictwa do Niemiec w dniach w ramach uzyskanego stypendium wyjazdowego DAAD w Bonn, Niemcy. Merytoryczne sprawozdanie z wycieczki zostało ocenione bardzo wysoko przez fundację i przesłane jako wzorcowe do centrali w Bonn. 20

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH . Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA UWAGA!!!! Przedstawiane poglądy są prywatnymi poglądami autora

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/11/1 Propozycja ZNP grudzień 015 rok ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego:... Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł

Bardziej szczegółowo

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 21.09.2017 r. KRYTERIA OCENY DOROBKU NAUKOWEGO I TECHNICZNEGO POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI (ADIUNKCI, ASYSTENCI I PRACOWNICY BADAWCZO-TECHNICZNI) ZA LATA 2015 2016 A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WDMUCHIWANIE PROSZKÓW DO CIEKŁYCH STOPÓW METALI JAKO NARZĘDZIE POPRAWY ICH JAKOŚCI

WDMUCHIWANIE PROSZKÓW DO CIEKŁYCH STOPÓW METALI JAKO NARZĘDZIE POPRAWY ICH JAKOŚCI 85/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WDMUCHIWANIE PROSZKÓW DO CIEKŁYCH STOPÓW METALI JAKO NARZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK (w opracowaniach współautorskich liczbę punktów należy dzielić przez liczbę autorów z wydziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym Wydział Informatyki,PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku Asystenta Jednostka organizacyjna Wydział Wydział Lekarski Rodzaj oceny Ocenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE FeSi DO CIEKŁEGO ŻELIWA METODĄ PNEUMATYCZNĄ

WPROWADZANIE FeSi DO CIEKŁEGO ŻELIWA METODĄ PNEUMATYCZNĄ 15/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 WPROWADZANIE FeSi DO CIEKŁEGO ŻELIWA METODĄ

Bardziej szczegółowo

OPISU PROCESU WDMUCHIWANIA PROSZKÓW POPRZEZ NAPÓR STRUMIENIA DWUFAZOWEGO

OPISU PROCESU WDMUCHIWANIA PROSZKÓW POPRZEZ NAPÓR STRUMIENIA DWUFAZOWEGO 21/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 OPISU PROCESU WDMUCHIWANIA PROSZKÓW POPRZEZ NAPÓR STRUMIENIA DWUFAZOWEGO

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI UKW za okres od.. do I.

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI UKW za okres od.. do I. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI UKW za okres od.. do I.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1)

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Załącznik nr 2 WZÓR KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Zespół Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Imię i Nazwisko:...

CZĘŚĆ I Imię i Nazwisko:... BEZ TYTUŁU NAUKOWEGO CZĘŚĆ I Imię i Nazwisko:... Stanowisko:... Stopień/Tytuł naukowy:... Jednostka organizacyjna:... CZĘŚĆ II A. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE A 1. Publikacje Publikacje recenzowane w

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Regulamin Wewnętrzny Wydziału Mechaniczno-Energetycznego przyznawania i rozliczania środków przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE WPROWADZANIE FeCr DO CIEKŁEGO ŻELIWA

PNEUMATYCZNE WPROWADZANIE FeCr DO CIEKŁEGO ŻELIWA 19/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 PNEUMATYCZNE WPROWADZANIE FeCr DO CIEKŁEGO ŻELIWA J. JEZIERSKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

METODA WDMUCHIWANIA PROSZKÓW DO CIEKŁYCH STOPÓW JAKO NARZĘDZIE POPRAWY JAKOŚCI I EKONOMICZNOŚCI PRODUKCJI ODLEWNICZEJ

METODA WDMUCHIWANIA PROSZKÓW DO CIEKŁYCH STOPÓW JAKO NARZĘDZIE POPRAWY JAKOŚCI I EKONOMICZNOŚCI PRODUKCJI ODLEWNICZEJ 7/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 METODA WDMUCHIWANIA PROSZKÓW DO CIEKŁYCH STOPÓW JAKO NARZĘDZIE POPRAWY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Odlewnictwo stopów metali nieżelaznych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM I. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA DRUGIM

Bardziej szczegółowo

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu

Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-01_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 ZASADY Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY BIBLOTEKARZY DYPLOMOWANYCH ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTECE

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Ewidencyjny. ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny Starszy wykładowca PUNKTACJE ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE AKTYWNOŚCI

Ewidencyjny. ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny Starszy wykładowca PUNKTACJE ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE AKTYWNOŚCI Ewidencyjny ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO rok oceny 212 Starszy wykładowca Wydział Jednostka organizacyjna Imię, nazwisko Tytuł i stopień naukowy Data urodzenia Data zatrudnienia w WUM Data zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Inżynieria Materiałowa] Studia I stopnia Przedmiot: Metalurgia i technologie odlewnicze Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: IM 1 N 0 6-0_0 Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 czerwca 2014 r. (załącznik Nr 8 do zarządzenia wprowadzającego wzory arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich UKW) ARKUSZ OCENY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA ADIUNKTÓW, ASYSTENTÓW FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia 2014-31 grudnia 2015) DANE PERSONALNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej

Bardziej szczegółowo

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok 1 A 5809 III ABC Jakości od 1996 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3 Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Imię Nazwisko Tytuł, stopień naukowy Stanowisko Wydział Katedra Lp. Rodzaj działalności Liczba prac / pozycji

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Jan Jezierski Prodziekan ds. Ogólnych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Jan Jezierski Prodziekan ds. Ogólnych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Elementy edukacji dualnej na II stopniu studiów na przykładzie specjalności objętych patronatem firm Jan Jezierski Prodziekan ds. Ogólnych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Dlaczego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio DANE OGÓLNE: 1. Nazwisko......imię (imiona)...... 2.

Bardziej szczegółowo

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE prof. dr hab. 14 stycznia 2015r. Cel czyli po co to zawracanie głowy Celem prezentacji jest zachęcenie potencjalnych habilitantów do właściwego zaprogramowania dokonań

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY PROGRAM WYBORCZY kandydata na Dziekana Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016-2020 Dr hab. n. med. prof. UR Krzysztofa Gutkowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015)

FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia grudnia 2015) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 r. FORMULARZ DLA PROFESORÓW, PROFESORÓW UJ, DOCENTÓW, DOKTORÓW HABILITOWANYCH FORMULARZ oceny Nauczyciela Akademickiego UJ za okres (1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki

Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki Wiosenne Warsztaty dla Badaczy Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa Czemu służy ocena! 1. jednostek naukowych wysokość finansowania działalności

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

1 wkład osiągnięcia naukowego udziału procentowego

1 wkład osiągnięcia naukowego udziału procentowego Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/2 z 11 grudnia 2015 r. w sprawie uwag do wzorów Wykazu opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Komisja Oceniająca (nazwa jednostki): Data oceny: Imię i nazwisko ocenianego nauczyciela: Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy: Jednostka organizacyjna:

Bardziej szczegółowo

projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej

projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej Załącznik nr 4 do Regulaminu finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW na Politechnice Wrocławskiej 1 Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu finansowania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 stycznia 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 27/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 stycznia 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 7/5/6 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia stycznia 06 roku w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich Działając na podstawie art. 66 ust. w związku z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres załącznik do uchwały nr /0 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia lutego 0 roku ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres Imię Nazwisko Tytuł,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów przy ocenie wniosków o stypendium składanych przez doktorantów WA. 20 w języku obcym nowożytnym artykuły zagraniczne

Zasady przyznawania punktów przy ocenie wniosków o stypendium składanych przez doktorantów WA. 20 w języku obcym nowożytnym artykuły zagraniczne Zasady przyznawania punktów przy ocenie wniosków o stypendium składanych przez doktorantów WA. 1. Publikacje Rodzaj publikacji Punktacja 1 (za każdą) książki autorskie (skrypty) 40 autorskie rozdziały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich Działając na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 132 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

/WZÓR/ Nr rejestracyjny wniosku... (nadaje przyjmujący wniosek, DNiSW)

/WZÓR/ Nr rejestracyjny wniosku... (nadaje przyjmujący wniosek, DNiSW) Załącznik nr 1 do regulaminu CZĘŚĆ I WNIOSKU - ZGŁOSZENIE DO IV KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ I WDROŻENIE Z OBSZARU OBRONNOŚCI W KATEGORII "ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ LUB ROZWOJOWĄ" Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU o stypendium dla najlepszych doktrantów na rok akademicki 2012/2013. Część C

UZASADNIENIE WNIOSKU o stypendium dla najlepszych doktrantów na rok akademicki 2012/2013. Część C imię i nazwisko rok studiów UZASADNIENIE WNIOSKU o stypendium dla najlepszych doktrantów na rok akademicki 2012/2013 Instrukcja do wypełniania wniosku 1. Niniejszy dokument proszę dołączyć do odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 14, pokój 214, fax: (012) 295 28 04 email: a.debski@imim.pl Miejsca zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Załącznik nr do uchwały senatu nr 2/o/0/20 z dnia 2 kwietnia 20 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM (Tekst jednolity) Rektor przyznaje nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Część A Kryteria tworzenia listy rankingowej doktorantów I roku studiów,

Bardziej szczegółowo

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Zenon FOLTYNOWICZ pierwsza uczelniana konferencja Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Poznań, 11 marca

Bardziej szczegółowo