Joanna Czerska. Pozwól płynąć. swojemu PRODUKTOWI. Tworzenie ciągłego przepływu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joanna Czerska. Pozwól płynąć. swojemu PRODUKTOWI. Tworzenie ciągłego przepływu"

Transkrypt

1

2

3 Joanna Czerska Pozwól płynąć swojemu PRODUKTOWI Tworzenie ciągłego przepływu

4 Autor: Joanna Czerska Autorki i współautorki rozdziałów: Anna Sarbiewska: 15.2 OEE dla maszyn Marzena Leszczyk-Kabacińska: 18. 5S i wizualizacja pracy w gnieździe 19. Standaryzacja pracy w gnieździe 22. Program ciągłego doskonalenia Recenzja naukowa: Prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Copyright by: Wydawnictwo Placet, 2011 Wydanie ebook Wydawca: Wydawnictwo PLACET ul. Mickiewicza 18a/ Warszawa tel.: (22) fax: (22) Księgarnia internetowa: Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. ISBN Warszawa 2011 Skład i łamanie: PLACET Druk: ebook

5 Spis treści WSTĘP 9 FAZA I - PRZYGOTOWANIE CIĄGŁY PRZEPŁYW ZALETY CIĄGŁEGO PRZEPŁYWU argumenty i kontrargumenty GDZIE STWORZYĆ CIĄGŁY PRZEPŁYW i czy będzie to możliwe? WYZNACZANIE REALNYCH CELÓW DLA GNIAZDA Wybierz wyrób reprezentant Ustal takt pracy gniazda Ustal docelową liczbę stanowisk i operatorów w gnieździe Ustal zasady zasilania gniazda w materiał Podsumowanie ZESPÓŁ PROJEKTOWY OGRANICZENIA DLA PROJEKTU HARMONOGRAM PROJEKTU MONITORING REALIZACJI PROJEKTU 60 FAZA II - PROJEKTOWANIE ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO Gromadzenie danych niezbędnych do zaprojektowania gniazda Analiza i obróbka danych Analiza zabiegów i marnotrawstwa Zabiegi na wyrobie Przezbrojenia Analiza rotacji materiałów Analiza materiałów plan dla każdej części Analiza wyposażenia stanowisk Analiza dodatkowego wyposażenia stanowisk Analiza dokumentacji STANOWISKA I OPERATORZY W GNIEŹDZIE Yamazumi według liczby pracowników Podział pracy między operatorów PROJEKTOWANIE ROZMIESZCZENIA STANOWISK W GNIEŹDZIE ZAPAS PRZYSTANOWISKOWY I ZASILANIE STANOWISK 109

6 12.1. Materiały dostępne na kanbanie przystanowiskowym Materiały dostarczane pod zamówienie Projektowanie pojemników i wyposażenia do zasilania gniazda Zasilanie gniazda Transport materiałów do gniazda Projektowanie trasy Motyla PROJEKTOWANIE STANOWISK HARMONOGRAMOWANIE PRACY GNIAZDA MONITORING PRACY GNIAZDA Plan do wykonania OEE dla maszyn Monitoring trasy Motyla Rotacja zapasów na supermarkecie Prezentacja wyników monitoringu 159 FAZA III - WDROŻENIE PRÓBNE URUCHOMIENIE GNIAZDA test kartonowy BUDOWA GNIAZDA DOCELOWEGO S i WIZUALIZACJA PRACY W GNIEŹDZIE STANDARYZACJA PRACY W GNIEŹDZIE OBSŁUGA AUTONOMICZNA MASZYN I WYPOSAŻENIA GNIAZDA ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW GNIAZDA PROGRAM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA 192 FAZA IV - ANALIZA REZULTATÓW DŁUGOTERMINOWE REZULTATY REZULTATY FINANSOWE REZULTATY POZAFINANSOWE 201 ZAKOŃCZENIE 203 SPIS LITERATURY ŹRÓDŁOWEJ 204 INDEKS 205

7 Jeśli poszukujesz sposobu na skrócenie czasu potrzebnego na produkcję swoich wyrobów (lub realizację usług, które postrzegasz jak produkcję) to ta książka jest dla Ciebie. Ciągły przepływ (One-Piece-Flow) to jedno z podstawowych narzędzi koncepcji Lean Manufacturing (szczupłego wytwarzania). Pozwala zorganizować przepływ materiałów w taki sposób, by zajął minimum czasu zapewniając maksimum produktywności i efektywności procesu wytwórczego. Koncentruje się na zapewnieniu rytmicznego i płynnego przepływu materiału między stanowiskami wspartego pełnym zaangażowaniem pracowników w jego doskonalenie. Celem niniejszej publikacji jest spełnienie dla jej posiadaczy roli poradnika praktycznego oraz udzielenie możliwie wyczerpujących odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: Jak, wykorzystując zmiany w przepływie materiału, zwiększyć konkurencyjność fabryki poprzez skrócenie czasu dostawy i redukcję kosztów wytworzenia? Jak zmienić przepływ materiałów, by uzyskać oczekiwane i długoterminowe efekty? W niniejszej książce autorka dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem wdrożeniowym wskazując kroki postępowania, które pozwalają uzyskać nawet takie efekty, jak: 40% redukcji czasu wytwarzania, 50% wzrostu produktywności, 70% redukcji miejsca zajmowanego przez proces, 95% redukcji zapasu produkcji w toku, wzrost elastyczności pracowników, wzrost elastyczności procesu wytwórczego, uproszczenie planowania produkcji i wiele innych. Książka ta stanowi przewodnik dla menedżerów, inżynierów i pracowników produkcji pokazując jak, krok po kroku, efektywnie zaprojektować oraz stworzyć gniazda z ciągłym przepływem, w jaki sposób je monitorować i stale doskonalić. Książka zawiera przykłady rozwiązań, wzory dokumentów, formularzy oraz tabel i wszelkie inne porady, które ułatwią Ci zaprojektowanie gniazda z ciągłym przepływem. Jeśli chcesz otrzymać wzory dokumentów, na które powołuję się w niniejszej książce napisz: podając w temacie a hasło książka OPF.

8

9 WSTĘP Kiedy myślę o przepływie materiałów przez proces wytwórczy przychodzi mi do głowy rzeka niosąca liść. Woda wypływająca ze źródła niesie liść najpierw szybkimi górskimi potokami, potem płynie zakolami przez pola i lasy, wpływa do miasta, gdzie jej nurt jest uregulowany, blokuje się na tamach i błądzi po rozlewiskach. Płynie raz szybciej, raz wolniej by w końcu donieść liść do celu do morza. Gdyby obserwować prędkość z jaką porusza się liść zobaczylibyśmy, że nie jest stale taka sama, że bywa tak, że liść nie płynie wcale blokowany przez tamy, kamienie czy konary drzew, które upadły do rzeki nie wytrzymując tempa jej nurtu by po jakimś czasie znów wyruszyć w swoją podróż. Kiedy mówi się o przepływie mówi się o jego przepustowości i prędkości. Jeśli jednak nasza produkcja jest raczej rzeką o nieregularnym przepływie aniżeli wyregulowanym rurociągiem trudno mówić o stałej przepustowości i prędkości przepływu. Koncepcja ciągłego przepływu (z ang.: Continous low) zwanego również przepływem jednej sztuki (z ang.: One-Piece-Flow) dąży do uregulowania przepływu materiałów w sposób, który zapewnia najkrótszą drogę przepływu (bez zbędnych czynności marnotrawstwa), stałą jego prędkość (nazywaną rytmem lub taktem) oraz zdeiniowaną, stabilną i utrzymywaną przepustowość (nazywaną wydajnością) przy stałych zasobach niezbędnych do przeniesienia materiału przez proces wytwórczy. Kiedy pracowałam w fabrykach, taki stan był zawsze moim marzeniem i marzeniem moich współpracowników. Marzeniem, które stało się celem, a cel rzeczywistością. W książce tej chcę się podzielić swoim doświadczeniem zdobytym przeze mnie i zespół LeanQ Team podczas licznych wdrożeń przepływu jednej sztuki oraz najlepszymi praktykami tych, którzy osiągnęli efekty w postaci wzrostu produktywności produkcji i skrócenia czasu realizacji zlecenia znajdując jednocześnie miejsce na nowe procesy w istniejących budynkach.

10 Umieszczam tu przykłady tabel, formularzy i arkuszy kalkulacyjnych, które ułatwiają zgromadzenie danych i przyspieszają ich analizę skracając jednocześnie czas potrzebny na zaprojektowanie rozwiązań. Zachęciłam również kilka irm do zaprezentowania swoich rozwiązań w formie zdjęć, które mam nadzieję staną się inspiracją dla Czytelnika. Niniejszym dziękuję irmom Sungsan-ZEM, Apator, Promens, Dellner Couplers, Elmot DR, ABB, AscoJoucomatic, Sauer Danfoss, Orilame, Enersys i Capek za udzielone wsparcie. Książka ta ma za zadanie pomóc tym, którzy dostrzegają w swoim procesie problemy między innymi w następującej postaci: materiał zbyt długo płynie przez proces wytwórczy by stać się w końcu wyrobem gotowym, w procesie wytwórczym pojawia się zbyt duża ilość zapasu produkcji w toku, sterowanie przepływem materiału jest skomplikowane, gdyż trudno znaleźć materiał, który właśnie należy obrobić, trudno zaplanować produkcję, trudno przewidzieć w jakim stopniu zrealizujemy plan (a zatem złożyć wiążącą obietnicę klientowi), trudno określić gdzie/na jakim etapie procesu znajduje się zlecenie, stale brakuje kompletu materiału do produkcji, brakuje miejsca na nowe stanowiska/maszyny/procesy, wydaje się, że istnieje możliwość zwiększenia produktywności procesu jednak ciągle się to nie udaje, istnieją kłopoty z elastycznym zwiększaniem i zmniejszaniem przepustowości procesu dostosowanych do wielkości zapotrzebowania rynku. i chcą je zredukować lub całkowicie wyeliminować. Wszystkie wymienione powyżej problemy rozwiązuje przepływ jednej sztuki - jedno z głównych narzędzi koncepcji Lean Manufacturing. Przepływ jednej sztuki to organizacja procesu wytwórczego lub jego fragmentu w taki sposób by zredukować zapasy produkcji w toku, zminimalizować marnotrawstwo zasobów i opóźnienia przepływu 1 tworząc przewidywalne środowisko wytwórcze. 1. Productivity Development Team, Cellular manufacturing: One-piece-low for workteams, Productivity Inc., Portland USA 1999.

11 Budowa książki oparta jest na krokach występujących w procesie wdrożenia przepływu jednej sztuki (który dalej nazywać będę OPF od angielskiego skrótu słów One-Piece-Flow). Pierwszy rozdział skoncentrowany jest zatem od ustalenia, czy OPF to rozwiązanie dla Ciebie, czy warto podjąć decyzję o jego wdrożeniu i jak przekonać tych, którzy wątpią w możliwość osiągnięcia wymiernych efektów. Następnie pokazuję czytelnikowi jak wyznaczyć miejsce w procesie wytwórczym, które można zorganizować na zasadzie OPF, w jaki sposób wyznaczyć cele, które mają zostać osiągnięte w toku realizacji projektu, w jaki sposób znaleźć potencjał do doskonalenia, zaprojektować przepływ, przygotować zasoby ludzkie, techniczne i materiałowe by zapewnić stabilność i elastyczność przepływu, jak monitorować i doskonalić przepływ. By ułatwić czytelnikowi sprawne wyszukanie najważniejszych informacji zastosowałam ikony wskazujące miejsca wyróżniające następujące elementy: DEFINICJA Deiniuje pojęcia wykorzystywane w książce KROK PO KROKU Wskazuje kroki postępowania WSKAZÓWKA Zawiera uwagi, warte zapamiętania lub wykorzystania NARZĘDZIE Rozwiązanie ułatwiające realizację zadania WZÓR PRZYKŁAD Wzory obliczeniowe, dokumenty lub wzory postępowania, które warto wykorzystać Przykłady rozwiązań z innych irm W książce używam wielu anglojęzycznych i japońskich pojęć, które staram się wyjaśnić i znaleźć dla nich polskie odpowiedniki. Ważne jest dla mnie jednak, by czytelnik miał możliwość poznania pojęć, które choć

12 obco brzmiące mają coraz większe zastosowanie szczególnie w irmach zagranicznych. Dzięki znajomości pojęć obcojęzycznych łatwiej Ci będzie znaleźć dodatkowe materiały w Internecie, czy też porozumieć się ze swoimi przełożonymi wyszkolonymi za granicą. Mam nadzieję, że książka ta zainspiruje Ciebie i Twój zespół do wspólnego doskonalenia przepływu w Waszej irmie. Wdrożenie ciągłego przepływu nie nastręcza wielu problemów technicznych. Największą trudnością jest zmiana sposobu myślenia o tym jak organizować przepływ i jak w nowej organizacji pracować. Życzę zatem wyłącznie sukcesów i wytrwałości! Wdrożenie OPF jest możliwe i daje trwałe rezultaty! Jeśli w to wierzysz przeczytaj tę książkę i rozpocznij wdrażanie zmian. Dobry plan zrealizowany dziś, jest lepszy niż perfekcyjny plan, który mamy zamiar opracować i zrealizować w bliżej nieokreślonym czasie w przyszłości. General George Patton Jr Joanna Czerska LeanQ Team, Gdańsk 2010

13 FAZA I - PRZYGOTOWANIE If you fail to plan, plan to fail (źródło nieznane) Zwycięzcy mają plan przegrani mają wymówkę (źródło nieznane)

14

15 Faza I PRZYGOTOWANIE 1. CIĄGŁY PRZEPŁYW Opisując ciągły przepływ będę się posługiwała pojęciem gniazda lub gniazda OPF, które deiniuję jako obszar procesu wytwórczego, w którym przepływ materiału lub półwyrobu odbywa się w sposób ciągły. Najbardziej popularnym rozmieszczeniem przestrzennym jest układ stanowisk w kształcie litery U. Stąd często stosowana nazwa U-cell. Jak będziesz mógł się przekonać w dalszej części książki, nie jest to jedyny możliwy do zastosowania układ. Rysunek 1. Gniazdo one-piece-low rysunek poglądowy Źródło: opracowanie własne. Ciągły przepływ 1 to rytmiczny przepływ, w którym występuje minimum marnotrawstwa 2, zatrzymań materiału lub półwyrobu i zapasów 1. Hines P., Taylor D., Going Lean, Politechnika Gdańska, Gdańsk Za: op. cit. Typy marnotrawstwa: Nadprodukcja produkcja: zbyt wiele i zbyt szybko; w rezultacie niewłaściwy przepływ informacji lub materiałów oraz zapasy. Braki błędy pracowników biurowych i produkcyjnych, problemy z jakością produktu, dostawy wadliwych materiałów. 15