Metodologie pozwalające podnieść efektywność wydobycia węgla w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodologie pozwalające podnieść efektywność wydobycia węgla w Polsce"

Transkrypt

1 Metodologie pozwalające podnieść efektywność wydobycia węgla w Polsce

2 Wyzwania dla polskiego górnictwa Redukcja kosztów operacyjnych Wzrost elastyczności Optymalizacja struktur organizacyjnych i zatrudnienia Optymalizacja łańcucha dostaw i zarządzania zapasem Wzrost efektywności pracy ludzkiej Wzrost efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń Page 2

3 Metodologie poprawy efektywności operacyjnej Lean Management Eliminacja marnotrawstwa w procesie w celu redukcji czasu przetwarzania W typowych procesach, czynności dodających wartość dodaną - za którą płaci klient jest nie więcej niż 5 %. Pozostałe czynności to strata marnotrawstwo. Podejście LEAN: Koncentracja na eliminowaniu czynności nie dodających wartości, tzn. takich za które klient nie chciałby zapłacić, gdyby tylko miał taki wybór. Podejście tradycyjne: Koncentracja na czynnościach dodających wartość z punktu widzenia klienta: zwiększanie norm pracy, lokalne rewolucje, przeciążanie procesu, akceptacja marnotrawstwa. Teoria Ograniczeń Identyfikacja oraz niwelacja wąskich gardeł w procesach Stan przed eksploatacją ograniczeń Wydajność Stan po eksploatacji ograniczenia 1 Wydajność Proces/ maszyna Proces/ maszyna Ograniczenie 2 Wydajność Ograniczenie 2 Klient Ograniczenie 1 Aktualna produkcja/sprzedaż Proces/ maszyna Nie stanowi już Klient ograniczenia Aktualna produkcja/sprzedaż Proces/ maszyna Wykorzystywanie ograniczeń Wydajność całego procesu definiowana jest poprzez wydajność jego najsłabszego elementu. W tej sytuacji kluczowe jest zidentyfikowanie ograniczeń w poszczególnych procesach, a następnie ich usuwanie poprzez dobór najbardziej odpowiednich narzędzi. Jest to najszybszy sposób na uzyskanie znacznych efektów przy niewielkich nakładach. Six Sigma Centralizacja do wartości zadanej i eliminacja zmienności Six Sigma oznacza % prawdopodobieństwa, że nie przekażemy defektu klientowi. Statystyczne podejście w Six Sigma redukuje zmienność i centruje proces ku zadanej wartości. Z punktu widzenia klienta zróżnicowanie ma większe znaczenie niż wartość średnia. Korzyści z wdrożeń Six Sigma Redukcja zmienności procesu Centralizacja procesu Poprawa satysfakcji klientów Redukcja kosztów złej jakości Proces wyrównany Proces poza celem Cel Cel Nadmierne zróżnicowanie Cel Ograniczone zróżnicowanie Defekty Page 3

4 LEAN manufacturing Przewodnia zasada Eliminacja marnotrawstwa w procesie w celu redukcji czasu przetwarzania Metodologia Marnotrawstwo 5% Wartość dodana Konieczne marnotrawstwo Określenie wartości dla klienta Rozpoznanie łańcucha dodawania wartości Ciągły przepływ wartości Ssące sterowanie zgodnie z popytem klienta Ciągle doskonalenie W typowych procesach, czynności generujących wartość dodaną - za którą klient jest skłonny zapłacić jest nie więcej niż 5 % Pozostałe czynności to strata, marnotrawstwo Koncentracja Proces Zadania Eliminacja marnotrawstwa Podejście tradycyjne Koncentracja na czynnościach dodających wartość z punktu widzenia klienta zwiększanie norm pracy lokalne rewolucje przeciążanie procesu akceptacja marnotrawstwa Podejście LEAN Koncentracja na eliminowaniu czynności nie dodających wartości, tzn. takich za które klient nie chciałby zapłacić, gdyby tylko miał taki wybór Page 4

5 LEAN manufacturing 8 MUDA Lean adresuje czynności nie dodające wartości 8 rodzajów marnotrawstwa MUDA. To ich czas ulega eliminacji lub minimalizacji Czynności dodające wartość nie ulegają skróceniu, dając pracownikom wyższy komfort pracy. Po wdrożeniu LEAN, łączny czas procesów (LT) ulega istotnemu skróceniu Page 5

6 LEAN manufacturing - narzędzia Organizacja stanowisk pracy 5S Standaryzacja pracy Zarządzanie wizualne Balansowanie linii produkcyjnych Mapowanie przepływu materiału i informacji w celu identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa wbudowanego w procesy VSM stan obecny VSM stan przyszły Muda, Muri, Mura Wąskie gardła Wdrażanie systemu zarządzania wydajnością na poziomie stanowisko robocze, linia produkcyjna, zakład System tablic do monitoringu wydajności Wskaźnik OEE Procedura eskalacji problemów Opracowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi Matryce umiejętności Instruowanie pracowników (TWI) Zarządzanie przez Cele System motywacyjny oparty o KPI s Kaizen Doskonałość operacyjna Optymalizacja przezbrajania lub zmiany ustawień maszyn i urządzeń Programy SMED Standaryzacja operacji Ekonomiczna partia produkcyjna Planowanie zleceń vs przezbrojenia Wdrażania prewencyjnego systemu utrzymania maszyn i urządzeń Program TPM Wskaźniki OEE Pomiary MTBF Systemy klasy CMMS Wdrażanie kompleksowego systemu analizy i rozwiązywania problemów Problem Solving PDCA Andon Poka Yoke Six Sigma Wdrażanie systemu ssącego pull Przepływ jednej sztuki (One Piece Flow) System dwupojemnikowy (2 Bin System) Supermarkety System KANBAN Layout uwzględniający optymalną lokalizację zakładów, linii produkcyjnych, stanowisk roboczych oraz magazynów Mapy procesu - przepływ materiału Mapy procesu - przepływ produktu Przepływ wartości dodanej wzdłuż łańcucha dostaw Wielowariantowość Optymalizacja funkcjonowania logistyki wewnętrznej Stany magazynowe Procedury zaopatrywania linii w materiał System Milk-run System Water-spider Page 6

7 Teoria Ograniczeń 1 Przewodnia zasada Identyfikacja oraz niwelacja wąskich gardeł w procesach Metodologia Identyfikacja ograniczenia Wykorzystywanie ograniczeń Wydajność całego procesu definiowana jest poprzez wydajność jego najsłabszego elementu. W tej sytuacji kluczowe jest zidentyfikowanie co jest ograniczeniem dla organizacji i skupienie się na wyeliminowaniu lub maksymalnej eksploatacji ograniczenia. Takie podejście gwarantuje widoczne i szybkie efekty. 2 3 Optymalne wykorzystanie ograniczenia Podporządkowanie wykorzystania pozostałych zasobów pod ograniczenie Stan PRZED eksploatacja ograniczeń Wydajność Ograniczenie 2 Wydajność Ograniczenie 1 Klient Aktualna produkcja/ sprzedaż 4 Znoszenie ograniczenia Proces/maszyna Proces/maszyna 5 Powrót do punktu 1 Koncentracja Ograniczenie 2 Nie stanowi już ograniczenia Klient System Zadania Stan PO eksploatacji ograniczenia 1 Wydajność Aktualna produkcja/ sprzedaż Eliminacja i maksymalizacja wykorzystania wąskich gardeł Proces/maszyna Proces/maszyna Page 7

8 Six Sigma Przewodnia zasada Centralizacja do wartości zadanej i eliminacja zmienności Definiuj Mierz Analizuj Metodologia Cel LSL USL Proces poza celem Cel LSL USL Proces wyrównany Cel LSL USL Nadmierne zróżnicowanie Korzyści z wdrożeń Six Sigma Redukcja zmienności procesu Centralizacja procesu Poprawa satysfakcji klientów Redukcja kosztów złej jakości 4 5 Udoskonal Kontroluj Koncentracja Problem Zadania Niezawodność Przewidywalność Six Sigma oznacza % prawdopodobieństwa, że nie przekażemy defektu klientowi Statystyczne podejście w Six Sigma redukuje zmienność i centruje proces ku zadanej wartości Z punktu widzenia klienta zróżnicowanie ma większe znaczenie niż średnia wartość Doskonali obszary zdefiniowane, jako dodające wartość z punktu widzenia klienta Page 8

9 Wdrożenia metodologii LEAN/ToC/Six Sigma w światowym górnictwie Nazwa firmy BHP Billiton Ltd Rio Tinto plc Anglo American plc Evraz Severstal Uralkali Vale Barrick Gold Corporation Glencore International plc Goldcorp Inc. Newmont Mining Corp. Norilsk Nickel Mining and Metallurgical Co. Teck Resources Limited Kumba Iron Ore Ltd. Antofagasta plc Anglo American Platinum Limited Ivanhoe Mines Ltd. Kinross Gold Corporation Fortescue Metals Group Ltd. NMDC Limited Renova Group Origin Energy Alrosa DHS Telstra Unitile Holding CJSC Transmashholding Kazchermet Group PPF Group (Eldorado) Page 9

10 Niezawodna Produkcja Niezawodna Produkcja to: Kompleksowy system zarządzania produkcją, procesami okołoprodukcyjnymi oraz łańcuchem dostaw: wykorzystujący w uporządkowany i logiczny sposób kluczowe narzędzia, procesy i procedury z wiodących metodologii doskonałości operacyjnej - WCM, Lean, Six Sigma, TQM, TPM, Teorii Ograniczeń wsparty 25 letnim doświadczeniem, błędami i rozwiązaniami wypracowanymi przez wiodącą w efektywności procesów produkcyjnych firmę Procter & Gamble oraz EY OEE Benchmark Top Performer Top - Performers FMCG Top Top Quartile - Foods Heinz Average Europe CPG (3 mths) Górnictwo Sauces (3 mths) QSM (3 mths) Infant Feeding (3 mths) 55% 56%??? 52% 56% 61% 85% 77% składający się z zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz systemu zarządczego pozwalający osiągnąć efektywność wykorzystania zasobów na poziomie ponad 85% (wskaźnik OEE) Page 10

11 Niezawodna Produkcja Cechy zautomatyzowanej linii produkcyjnej: przerób skorelowany z wydajnością i dostępnością urządzeń różny poziom i przyczyny awaryjności poszczególnych urządzeń różne parametry funkcjonowania i wymagania co do eksploatacji urządzeń Rozproszona odpowiedzialność za urządzenia Awaria lub złe funkcjonowanie pojedynczego elementu, wpływa na wydajność całego systemu Page 11

12 Niezawodna Produkcja Poziom MASZYNY 1 Wąskie gardła 2 Prędkość pracy 3 CIS czyszczenie, inspekcja, smarowanie 4 Parametryzacja i monitoring pracy urządzeń Identyfikacja kluczowych przyczyn przestojów i problemów oraz identyfikacja wąskiego gardła procesu w celu priorytetyzacji działań. Statystyczne wyznaczenie optymalnej szybkości linii aby osiągnąć najwyższy poziom OEE. Wdrożenie zasad obsługi urządzeń przez operatorów czyszczenie, inspekcja i smarowanie oraz identyfikacja defektów maszyn i urządzeń. Określenie optymalnych ustawień kluczowych parametrów technicznych procesu produkcyjnego, audyt ustawień i działania naprawcze dla odchyłek Poziom CZŁOWIEKA DDS system spotkań operacyjnych Zaawansowane techniki rozwiązywania problemów Własność urządzeń Audyt Warstwowy System multidyscyplinarnych spotkań operacyjnych na różnych poziomach zarządczych Wykorzystanie zaawansowanych technik rozwiązywania problemów do rozwiązania strukturalnych przyczyn źródłowych awarii i problemów Odpowiedzialność za wykrywanie defektów oraz ich priorytetyzację przez operatorów oraz mechaników Proaktywne narzędzie do zapewnienia trwałości wdrożenia oraz motywacji zmian Page 12

13 1 Wąskie gardła Drzewo Strat - stan As-Is : Zaawansowane narzędzia analityczne, pozwalające zidentyfikować Wąskie Gardła procesu: Precyzyjnie określić rodzaje strat występujących w procesie Określić wagę każdej ze zidentyfikowanych strat oraz jej wpływ na Przerób Dokonać prorytetyzacji strat Planowane przestoje Wpływ na MTTR Wpływ na MTBF Nieplanowane przestoje Teoria Ograniczeń: Strata prędkości Aktualny poziom OEE Page 13

14 1 Wąskie gardła 90 dniowy plan działań naprawczych Stan To-Be dla kluczowych KPI Page 14

15 Prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy sprzętu (%) 1 Wąskie gardła PRZYKŁAD: BHP Billition, zakład Newman (Australia) Gruboziarniste TLO Drobnoziarniste TLO Ładowarka Zwałowarka Przesiewalnia (część OHP4) Przenośnik z OHP2 Zakład wzbogacania Przenośnik z wagonu samozsypnego do COS Głównymi powodami przestojów, odpowiedzialnymi za około połowę przestojów, są: Legenda oczekiwanie Pociąg wahadłowy przenośnik rudy drobnoziarnistej Oczekiwanie W ciągu 2 pierwszych godzin od początku zmiany, istnieje 55% prawdopodobieństwo awarii urządzeń prawdopodobieństwo wzrasta do 80% po pierwszych 4 godzinach skumulowany Czas (minuty) Page 15

16 1 Wąskie gardła PRZYKŁAD: KGHM rejon Polkowice Wysoka awaryjność maszyn oraz niskie wykorzystanie sprzętu. Raport pokazuje następujące krytyczne czasy: 1. Wykorzystanie (efektywny czas pracy) 2. Czas dojazdów na rejon 3. Czas przejazdów między przodkami 4. Czas niesprawności 5. Czas niewykorzystany (czas niezbędny do rozpoczęcia pracy na maszynie i wyjazdu na powierzchnię operatora) Maksymalny procent [%] wykorzystania maszyn wynosi 58% (3,5h / 6h). Page 16

17 2 Prędkość pracy Określenie wpływu zmian prędkości linii na Przerób i efektywność funkcjonowania całego systemu: współczynnik wrażliwości systemu wpływ prędkości linii na Przerób prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przy określonych parametrach Potwierdzenie rezultatów Współczynnik wrażliwości β Model poprawy β = 2 β = 4 β = 8 β = 12 Page 17

18 Przerób (%) 2 Prędkość pracy PRZYKŁAD BHP Billition, zakład Newman (Australia) Prędkość/Krzywe przerobu Prędkość/Wartość bazowa β = 2 β = 4 β = 8 β = 12 β = 16 Rate Reliability Advisor Model Output at Sensitivity Factor = 4 Strategy: Rate Tons per Hour Rate % of Base PR T-put % of Base MTBF (Approx Min) Baseline 12, % 47.4% 100% 2.7 Maximize Throughput 10, % 59.0% 105.9% 4.0 Maximize Throughput Removed Awaiting no feed 11, % 54.9% 103.1% 3.5 Optymalne tempo t/godz. Wzrost przerobu o 5,9%. To oznacza 0,2 1,6 miliona ton na rok 15% Page 18

19 2 Prędkość pracy PRZYKŁAD BAT St Petersburg Narzędzie pozwalające określić strategię i potencjał dokonywanych usprawnień A B C Strategia Dane bazowe (stan obecny) Maksymalizacja przerobu Minimalizacja przestojów (T-put bazowy) Prędkość szt/min Prędkość % wart. bazowej Niezawodność procesu T-put (przerób) % wart. bazowej MTBF (min) MTBF (max) ,0% 47,3% 100% 2,6 2, ,0% ,0% 64,8% (wzrost o 37%) 71,2% (wzrost o 50%) 119,1% 7,0 7,9 99,4% 12,4 16,3 A. Dane stanu obecnego przedstawiają aktualną prędkość linii wraz z wyliczoną wartością niezawodności procesu. A B. Maksymalny poziom przerobu = 119,1% wartości bazowej, możemy uzyskać przy dostosowaniu linii do płynnej produkcji przy prędkości 8700 szt/min. Poziom niezawodności urządzeń wzrasta o 37%. Współczynnik MTBF czasu między awariami zwiększa się 3x. C. Przy podejściu zachowania przerobu na poziomie wartości bazowej i uzyskaniu minimalnych przestojów na linii, dostosowujemy linię produkcyjną do prędkości szt/min. B Page 19

20 3 CIS czyszczenie, inspekcja, smarowanie Krok 1 Krok 2 Krok 3 Wstępne czyszczenie w celu identyfikacji defektów Usunięcie błędów i identyfikacja działań zaradczych na przyszłość Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń i podjęcie działań zaradczych na przyszłość Aktualizacja standardu CIS Trening z zakresu smarowania Ustalenie właściciela dla standardu CIS oraz 5S w obszarze maszyny Finalizacja standardu CIS Wizualizacja Odpowiedzialność Standard CIS: Praca/stop Metoda Narzędzia Częstotliwość Page 20

21 3 CIS PRZYKŁAD: Evraz (Rosja) 1 Zagadnienie Nieodpowiednie czyszczenie torowiska powoduje straty czasu poprzez wykolejanie się wagonów Działanie Naprawa systemu automatycznego ładowania, pozwalająca uwolnić czas operatora Wdrożenie procedur systematycznego czyszczenia torowiska przez operatora odpowiedzialnego za załadunek Zagadnienie Niewystarczająca wiedza operatorów w zakresie obsługi osprzętu nowej wiertnicy Sandvik Niska jakość wykorzystywanego oleju. Działanie Wdrożenie zasad TPM Przeszkolenie pracowników. Page 21

22 4 Parametryzacja i monitoring pracy maszyn i urządzeń Krok 1 Krok 2 Krok 3 Identyfikacja krytycznych parametrów procesu i punktów zmiany ustawień urządzeń (uwzględniając przezbrojenia) Określenie optymalnych nastaw Zainstalowanie kontroli wizualnych na urządzeniach Stworzenie mapy kontrolnej Audyt ustawień Analizy przyczyn źródłowych dla zidentyfikowanych odchyłek Dolna granica Cel Górna granica Page 22

23 4 Parametryzacja i monitoring pracy maszyn i urządzeń Centerline Adjustment Checklist Casepacker 2 Date: Product Size / SKU: Casepacker 2 Speed: 790cpm No When Running / Stop 1 R Machine Air 2 R Adjustment List Equipment Sub-section Glue Pot Air Adjustment Name Air Pressure Air Pressure OPL # - Equipment Map Reference Point Min 5.5 bar Max - Gauge 5.0 bar 6.0 bar 32.5 psi Gauge 30 psi 35 psi Centerline Setting SKU Name Target Adjustment Point in Centerline? YES NO Heat Tunnel Can Flow Case Flow Case Flow Screen Air Glue Pot 3, 4, 5, 6, 7, 8 Panel If NO, note settings, make comments, and complete Out of Centerline Report: Shift 1 Shift 2 Shift 3 Shift 1 Shift 2 Shift 3 Page 23

24 5 DDS system spotkań pracowniczych Podstawowe zasady : Zarządzanie Wizualne Regularne, ustrukturyzowane Spotkania Strumienia Wartości w GEMBA, przy tablicy Zarządzania Wizualnego. Akceptacja problemów Celebrate the RED Zaangażowanie kierownictwa Otwartość, Komunikacja, Współpraca, Leadership Page 24

25 5 DDS PRZYKŁAD: Evraz (Rosja) Process Main Line Off Line Process / Product Area FMEA RPN Action List Standard GL GEL HAM PS RM1 VE1 WH V1F VGI GGW Standard GL GEL HAM PS RM1 VE1 WH V1F VGI GGW Batch Plant p N.A. Furnace p y y N.A. p p Bath p y p N.A. p n Lehr n y p N.A. p n Cold End / Cutting n y y y y p N.A. p p y y n Water Cooling System n y N.A. p On Line Coating p N.A. N.A. N.A. y N.A. N.A. N.A. N.A. y Washing Machine n N.A. y n Cullet Re-cycling n N.A. y n Grinding p N.A. N.A. N.A. N.A. y y N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. p y N.A. N.A. Off Line Cutting p y N.A. N.A. N.A. y N.A. N.A. N.A. N.A. p N.A. N.A. N.A. p N.A. N.A. N.A. Laminating n N.A. y N.A. y N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. p N.A. p N.A. N.A. N.A. N.A. Warehouse n N.A. Logistics n y N.A. y EP Dust System n N.A. y n Product Main Line Off Line Light Transmission n y N.A. p Grinding p N.A. N.A. N.A. N.A. y N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. n N.A. N.A. Visual Inspection n y N.A. n KPI Wizualizacja operacyjna Wizualizacja informacyjna Wizualizacja operacyjna w zakresie: Bezpieczeństwa pracy Wydajności Jakości Zidentyfikowanych problemów Page 25

26 5 DDS PRZYKŁAD: KGHM rejon Rudna Statystyki zmian: Automatycznie przypisanie wykonów dla każdej ze zmian z osobna. Ocena wydajności zmian produkcyjnych. Możliwość podjęcia działań naprawczych w kierunku utrzymania wydajności zmian na zbliżonym poziomie. Statystyki przodków: Precyzyjne określenie kosztu prac wykonanych na danym przodku. Zdefiniowanie przodków, które nie są w danym okresie opłacalne. Zdefiniowanie przodków o najwyższej stopie zwrotu. Statystyki pracownicze: Automatycznie generowane wykony operatorów z okresu, który użytkownik sam definiuje. Narzędzie do oceny pracowników, wykorzystywane w ustalaniu premii miesięcznej. Prezentacja danych dla indywidualnego operatora. Page 26

27 6 Zaawansowane techniki rozwiązywania problemów Problemy wymagające zastosowania zaawansowanych technik rozwiązywania problemów są identyfikowane podczas spotkań DDS. Krok 1 Zrozumienie sytuacji Identyfikacja problemu Identyfikacja przyczyny Krok 2 Analiza przyczyny źródłowej Krok 3 Wypracowanie rozwiązania Krok 4 Zapewnienie trwałości rozwiązania Krok 5 Standaryzacja rozwiązania i szkolenie DDS Troubleshooting Guide Execute current Systems and work to current Standards (CL, CIL, PM, etc.) Equip. Owner define IMMEDIATE ACTIONS to close the safety, quality or process problem based on current skill based on simple 4 M analysis 1. Execute CILs 2. Restore equipment back to Midrange (CL) 3. Replace raw material not in spec 4. Fix the utilities problems Is it a barrier to immediate results? No Is it a barrier to mid-term results? Yes DEEP CHECK ALL 4Ms IN STANDARD CONDITIONS Equipment Owner to confirm at base condition on each M supported by Tech. expert Review all documentation, MES system, MQM, WPA, Trouble Shooting guides. Output Immediate Cause identified Line Leads Gap in plan Is it a gap in execution plan execution or a new problem? No Line Team Morning Meeting Do I have a chronic Loss? Problem Investigation Is problem solved? No New results gap Unified Problem Solving 0 Ensure System at Large Vague Problem Standard 1 Process SEE The Problem ON THE FLOOR Breakdown Yes Yes No Yes IDENTIFY TRUE ROOT CAUSE (Tracked in the Production Meeting) June 09 Forms Used - DDS Trouble Shooting guide - 6W-2H Problem Analysis Use B/D Elimination DMS RESTORE TO EXISTING STANDARD CONDITIONS IMMEDIATELY (ON SHIFT) 1. Optimize resources and plan 2. STOP AND DO THE WORK Collect data for Monthly review Plan and Scheduling - weekly VERIFY ALL STANDARD CONDITIONS AFTER PRODUCTION MEETING System Owner Leads Determine which DMS / Work process failed to maintain Base condition and Why Method Loss - OPM, Standards, WPI Human Loss - OPM, Skills Cause and Effect - Cause-Effect Diagram (Fishbone) Cause Identification Analysis - Cause-Effect Worksheet - Cause-Effect Summary True Cause WHY WHY Root Cause Investigation WHY - Why it Happened/Passed? WHY ON -PM Analysis WHY O if problem not solved Implement, OFF O Evaluate Counter Measure Problem - Problem Solving Summary Standardize Sustain Results - C-E Summary and Countermeasures - QX Matrix - QM Matrix System Owner updates standards, Deploy to Organisation UPDATE STANDARDS & DEPLOY ASAP Page 27

28 6 Zaawansowane techniki rozwiązywania problemów Narzędzie zawiera: Techniki identyfikacji problemów Drzewo Strat, 6W2H, Fishbone, analizy Cause-Effect Techniki rozwiązywania problemów Analizy YY happened, YY passed Procedury postępowania Wzorce arkuszy Page 28

29 7 Własność urządzeń Operator staje się właścicielem urządzeń, na których pracuje, co jest związane z: Wiedzą o parametrach technicznych pracy urządzenia Odpowiedzialnością za CIS Znajomością zasad obsługi i naprawy urządzenia Koniecznością działań w oparciu o zasady autonomicznego utrzymania ruchu Stan docelowy: Przejęcie przez operatorów do 100% zadań służb utrzymania ruchu. Korzyści: Stała i fachowa opieka nad urządzeniami Błyskawiczna reakcja w przypadku awarii Wzrost żywotności urządzeń Matryce umiejętności pozwalają w usystematyzowany sposób prowadzić proces szkolenia operatorów, aby osiągnąć: Autonomiczne utrzymanie ruchu Elastyczność możliwość przesuwania pracowników między stanowiskami Lp. Nazwisko Operacja Płyta P1, nosek, lodówka Montaż P5, P2, płyta klimatyzacji Montaż P3, grzebień, płyta klimatyzacji Montaż P6, podłączenie wiązki KF Przyciski wewnętrzne, lampy wewnętrzne, 6 Wiązki drzwi 7 Uzbrojenie klap Pulpit kierowcy, boczek kierowcy Akumulatory, komora akumulatorów Obrysówki, kierunkowskazy, Lampy przednie, sygnały dźwiękowe, Przybylski Jerzy Dzikowski Zbigniew Gebler Ryszard Grzegorek Mieszko Guźniczak Adam Klupczyński Krzysztof Madoń Piotr Mikołajaczak Arkadiusz Górny Przemysław Przyborowski Łukasz Szymański Michał Waśko Michał Straszewski Cezary Woźniak Dariusz Nowak Szymon Kosmalski Lechosław Page 29

30 7 Własność urządzeń - PRZYKŁAD: SMED w Kopex Electric Systems Skrócenie czasu przezbrojenia z 7h do 0,5h Szczegółowa instrukcja czynności do wykonania w ruchu i podczas postoju SOPs Page 30

31 7 Własność urządzeń - PRZYKŁAD: TPM w Evraz Identyfikacja kluczowych elementów wpływających na sprawność urządzenia Przeszkolenie pracowników Stworzenie instrukcji standardowej obsługi (SOP) Tworzenie autonomicznego utrzymania ruchu autonomous TPM w zakresie operacji dozwolonych przepisami Page 31

32 8 Audyt warstwowy Działania ukierunkowane na utrzymanie zmiany: Dzienne/tygodniowe raporty operacyjne opisujące kluczowe KPI Arkusze audytu wielowarstwowego realizowanego przez różne poziomy zarządcze Rozliczanie wyników i monitoring wykonania Page 32

33 Efekty wdrożenia Niezawodnej Produkcji Wzrost OEE pozwala generować wartość w wielu strategicznych obszarach oraz zbalansować poszerzony łańcuch dostaw 1 Rodzaje korzyści Oszczędności kosztowe i inwestycyjne Efekty realizacji korzyści Redukcja pracowników produkcyjnych tymczasowych i stałych Redukcja kosztów mediów Redukcja strat oraz braków Redukcja kosztów utrzymania Unikanie wydatków CAPEX wymaganych na liniach z problemami Realizacja korzyści z poprawy OEE do poziomu 85% 2 Wzrost wydajności Wzrost Przerobu Redukcja przestojów linii Poprawa poziomu obsługi 3 Poprawa elastyczności łańcucha dostaw Redukcja zapasów Optymalizacja zapasu części zamiennych i materiałów pomocniczych w górnictwie Optymalizacja łańcucha dostaw Page 33

34 Efekty wdrożenia Niezawodnej Produkcji Produkcja Netto Przerób Produktywność MTBF 85.0% 77% 86% 87% 80% 90% 85% 67% 73% % 47% % 10 23% 20% 13% 25% 15% 20 8% 60 20% 10% 7% 4% 15% 10% 5% 3% 11% 8% 4% 2% NP MTBF Straty nieplanowanych przestojów Straty planowanych przestojów Page 34

35 Niezawodna Produkcja Co czyni ten System unikatowym rozwiązaniem? 1 Skupia się na ścieżce krytycznej i wąskich gardłach dla systemu jako całości (ToC) 2 Zawiera zaawansowane narzędzia analityczne i statystyczne 3 Usystematyzowany, holistyczny system zarządczy 4 Możliwość zastosowania w dowolnych branżach, w zakładach o różnym poziomie dojrzałości 5 Zawiera najistotniejsze elementy WCM, LEAN, Six Sigma, ToC, TPM, TQM Tworzy przewidywalne systemy produkcyjne o najwyższym poziomie efektywności, poprawiając zyskowność, jakość obsługi klienta, redukując zapas i koszty złej jakości Page 35

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie WCM Green Belts. Opis szkolenia, organizacja i walidacja

Szkolenie WCM Green Belts. Opis szkolenia, organizacja i walidacja Szkolenie WCM Green Belts Opis szkolenia, organizacja i walidacja Solving Efeso 2009 rel. 6 2011/06/29 Opis szkolenia Cel szkolenia Rozprzestrzenianie kultury WCM w organizacji Saint-Gobain Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Przed. LEAN dodawanie wartości poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa(czynności nie dodających wartości). Marnotrawstwo (non value add)

Przed. LEAN dodawanie wartości poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa(czynności nie dodających wartości). Marnotrawstwo (non value add) LEAN dodawanie wartości poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa(czynności nie dodających wartości). Przed Po Marnotrawstwo (non value add) Czas Pracy (Wartość dodana) Podstawą w metodologii LEAN

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM

INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM INTEGROWANIE LEAN I SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM Dr Józef Bielecki Six Sigma Master Black Belt Maj 2010 System Zarządzania Jakością Six Sigma Geneza Six Sigma SixSigma jest to jedna z najnowszych

Bardziej szczegółowo

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka Partnerzy Auditor wewnętrzny wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 Auditor wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009 NOWOŚĆ!!! Audity u dostawcy w przemyśle

Bardziej szczegółowo

The Partner of Sustainable Performance Improvement Network. TPM a Outsourcing

The Partner of Sustainable Performance Improvement Network. TPM a Outsourcing The Partner of Sustainable Performance Improvement Network with: TPM a Outsourcing Metodologia kompleksowego zarządzania sprawnością maszyn i urządzeń (Total Productive Maintenance TPM) jako skuteczne

Bardziej szczegółowo

Ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego jego stanu. Planowana Konserwacja Krok 1

Ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego jego stanu. Planowana Konserwacja Krok 1 Ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego jego stanu Planowana Konserwacja Krok 1 Solving Efeso 1999 rel. 4 2009/11/04 Celem kroku 1 jest ocena wyposażenia i zrozumienie aktualnego stanu Ocena maszyn

Bardziej szczegółowo

Jak motywować Cały dzień i w każdy dzień na sposób Toyoty. 2 luty 2012r. Mark Forkun

Jak motywować Cały dzień i w każdy dzień na sposób Toyoty. 2 luty 2012r. Mark Forkun Jak motywować Cały dzień i w każdy dzień na sposób Toyoty 2 luty 2012r. Mark Forkun Zmotywowany Samodzielny Rozwiązujący problemy Pokolenie dwulatków Najwięcej trudności przysporzyło wdrożenie 5s Największe

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

LeanQ Team. Mechanika i utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych

LeanQ Team. Mechanika i utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych LeanQ Team Mechanika i utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych Metodologia kompleksowego zarządzania sprawnością maszyn i urządzeń (Total Productive Maintenance TPM) jako skuteczne narzędzie eliminacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw

Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw Redukcja czy unikanie kosztów? Najlepsze praktyki i metody Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw Paweł Staworzyński Paweł Staworzyński Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze 1

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej

Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej 5 KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO 6 KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO 18-20 listopada, Warszawa Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej Arkadiusz Burnos Manager Operacyjny,

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej KAIZEN Institute Legnica, październik 2013 Copyright 1985-2013 KAIZEN Institute, Ltd. All rights reserved. KAIZEN and GEMBAKAIZEN are registered

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Bartłomiej Wyrwa Synchronized Buffers Management Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Czym się zajmujemy Weryfikujemy i usprawniamy procesy zarządzania przedsiębiorstwem: procesy planowania

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 TPM CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 wersja pełna www.progresja.com.pl DLACZEGO MUSIMY COŚ ZMIENIAĆ? 2/245 Podejmować ryzyko, czy się do niego przygotować? Czy

Bardziej szczegółowo

Lean Six Sigma- efekt synergii. Maciej Koc ArjoHuntleigh Polska Sp. Z o.o. Trener Lean Manufacturing

Lean Six Sigma- efekt synergii. Maciej Koc ArjoHuntleigh Polska Sp. Z o.o. Trener Lean Manufacturing Lean Six Sigma- efekt synergii Maciej Koc ArjoHuntleigh Polska Sp. Z o.o. Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Przedstawienie ArjoHuntleigh Polska. 2. Podstawy Lean Manufacturing i Six Sigma. 3. Lean Six

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat 1 Geneza 7 Wielkich Strat Okazuje się, że każdy proces wytwarzający produkty lub usługi generuje nie tylko tzw. wartość dodaną ale również straty, tak

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju profesjonalnego pracowników i optymalizacji procesów biznesowych poprzez wdrażanie organizacji WAZA Marta Kucharska Krzysztof

Koncepcja rozwoju profesjonalnego pracowników i optymalizacji procesów biznesowych poprzez wdrażanie organizacji WAZA Marta Kucharska Krzysztof Koncepcja rozwoju profesjonalnego pracowników i optymalizacji procesów biznesowych poprzez wdrażanie organizacji WAZA Marta Kucharska Krzysztof Lassota Grupa Servier 20 lat w Polsce Druga, co do wielkości

Bardziej szczegółowo

Lean to Green. Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii. Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015

Lean to Green. Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii. Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015 Lean to Green Proste podejście do Redukcji Kosztów Energii Pascal Flatrès Industrial Best Practice Optymalne wykorzystanie ENERGII i MEDIÓW TECHNICZNYCH w produkcji Gdańsk, 17 Czerwca 2015 Standardowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Warszawa 31.05.2011 Plan rejsu 1 2 3 Ale po co żeglować i z kim? Rozwiązanie, czyli co mamy pod pokładem Eksperymenty, czyli przykłady żeglowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo

Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty

Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty 1 Dzięki programowi Azoty PRO zapewnimy stabilną przyszłość Azoty PRO

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania

Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Zintegrowany program poprawy efektywności operacyjnej zorientowany na pracowników

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie majątkiem technicznym i utrzymaniem ruchu. www.balticberg.pl

Nowoczesne zarządzanie majątkiem technicznym i utrzymaniem ruchu. www.balticberg.pl Nowoczesne zarządzanie majątkiem technicznym i utrzymaniem ruchu www.balticberg.pl Doradztwo dla przemysłu BalticBerg zajmuje się wspieraniem organizacji (firm, instytucji) w podwyższaniu efektywności

Bardziej szczegółowo

ProgramWorld Class Manufacturing (WCM) jako systemu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Przykład praktycznego zastosowania.

ProgramWorld Class Manufacturing (WCM) jako systemu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Przykład praktycznego zastosowania. Prof.dr hab.inż Mariusz Bednarek mgr inż. Marcin Gajewski Politechnika Warszawska ProgramWorld Class Manufacturing (WCM) jako systemu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Przykład praktycznego

Bardziej szczegółowo

System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją

System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją Wiele firm w swej codziennej praktyce biznesowej korzysta z systemów klasy ERP. Wspomagają one działania operacyjne, usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA KOSZTÓW PRZEZ EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI

REDUKCJA KOSZTÓW PRZEZ EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI 9 PROFESJONALNA WARSZTATY PRAKTYCZNE REDUKCJA KOSZTÓW PRZEZ EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI 2 dni warsztatów 38 modułów tematycznych zagadnień Hotel Sobieski, Oława 29-30 kwietnia 2013 Podczas

Bardziej szczegółowo

mapowania strumienia wartości

mapowania strumienia wartości Przykład obliczeń do mapowania strumienia wartości Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski, mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH SZANSĄ NA OSIĄGNIĘCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH SZANSĄ NA OSIĄGNIĘCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 AGNIESZKA PIASECKA-GŁUSZAK Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM

Bardziej szczegółowo

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing

BONUS Wstęp do Lean Manufacturing BONUS Wstęp do Lean Manufacturing Agenda Modułu 0: Intro to Lean 1. Historia Lean Management 2. Zadanie nr 1 3. Zadanie nr 2 4. Zadanie nr 3 5. TEST sprawdzający Twoją wiedzę W tej części modułu dowiesz

Bardziej szczegółowo

Produkcja Światowej Klasy (WCM) Podejście w Saint-Gobain

Produkcja Światowej Klasy (WCM) Podejście w Saint-Gobain Produkcja Światowej Klasy (WCM) Podejście w Saint-Gobain Solving Efeso 2009 rel. 2 2011/09/23 WCOM ma na celu stworzenie "Koncepcji jednego przedsiębiorstwa w środowisku międzynarodowym" Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych

Witamy w SONIMA. Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych Witamy w SONIMA Twój partner dla kompleksowych rozwiązań biznesowych 1 Kompleksowe rozwiązania Magazynowanie Manufacturing Assembly Logistyka Industrial Usługa Cleaning Jakości Kompletowanie Przepakowywanie

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH

PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH PORTFOLIO USŁUG SZKOLENIOWYCH Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku Przysłowie chińskie Marcin Borowski - Moja kariera zawodowa zawsze łączyła mnie z produkcją. Najpierw zarządzałem, z czasem

Bardziej szczegółowo

Lean Management & ToC GREEN BELT

Lean Management & ToC GREEN BELT Lean Management & ToC GREEN BELT Teoria Ograniczeń, Efektywność, Six Sigma Zintegrowany System Działania, Coaching Zintegrowany program poprawy efektywności operacyjnej zorientowany na pracowników Szczpłe

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

- Zarządzanie Autonomiczne - Utworzenie i utrzymanie Standardów Czyszczenia i Smarowania. Szkolenie Zespołu - Krok 3

- Zarządzanie Autonomiczne - Utworzenie i utrzymanie Standardów Czyszczenia i Smarowania. Szkolenie Zespołu - Krok 3 - Zarządzanie Autonomiczne - Utworzenie i utrzymanie Standardów Czyszczenia i Smarowania Szkolenie Zespołu - Krok 3 Solving Efeso 1999 rel. 6 2011/02/08 Cel kroku 3 Sprzęt Określenie ostatecznych standardów

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

Fundamenty TPM. dr inż. Jacek M. Brzeski, mgr inż. Magdalena I. Figas

Fundamenty TPM. dr inż. Jacek M. Brzeski, mgr inż. Magdalena I. Figas Total Productive Maintenance (TPM) oznacza w dosłownym tłumaczeniu Totalne Utrzymanie Ruchu. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia do maszyn, w którym dział utrzymania ruchu, gasząc pożary (Breakdown

Bardziej szczegółowo

Ocena kompetencji technicznych jako kluczowy element zarządzania zespołem produkcyjnym. BPSC największy polski dostawca systemów ERP

Ocena kompetencji technicznych jako kluczowy element zarządzania zespołem produkcyjnym. BPSC największy polski dostawca systemów ERP Ocena kompetencji technicznych jako kluczowy element zarządzania zespołem produkcyjnym BPSC największy polski dostawca systemów ERP BPSC 27 lat na rynku oprogramowania dla biznesu Polski Cukier Grupa

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie ruchu w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Utrzymanie ruchu w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Utrzymanie ruchu w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa dr in. Maciej Walczak Katedra Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków, 2015-02-10 Plan

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa.

ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. Został stworzony w oparciu o standardy obowiązujące w branży motoryzacyjnej mające na celu zagwarantowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania procesami produkcyjnymi - 5 dni

Podstawy zarządzania procesami produkcyjnymi - 5 dni Podstawy zarządzania procesami produkcyjnymi - 5 dni Opis Szkolenie przy użyciu podstawowych narzędzi - 5S, SOP, 5W1H, AM/WO TAG, OPL, 5G, 4M, 5Whys, Poka Yoke, 5Cond For 0 Defects, QA Matrix, QM Matrix,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 1. Podstawy zarządzania jakością, w tym definicje: Jakość stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania Proces - często przedstawia się jako łańcuch/ciąg zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Lean Healthcare. BEST PRACTICE w usprawnianiu procesów. Najlepsze praktyki w kompleksowej optymalizacji przedsiębiorstw. Paweł Staworzyński

Lean Healthcare. BEST PRACTICE w usprawnianiu procesów. Najlepsze praktyki w kompleksowej optymalizacji przedsiębiorstw. Paweł Staworzyński BEST PRACTICE w usprawnianiu procesów Najlepsze praktyki w kompleksowej optymalizacji przedsiębiorstw Lean Healthcare Paweł Staworzyński 1 Czy wdrożenie Lean Management związane jest z odchudzaniem firm

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania przedsiębiorstwem techniki Lean Management i Kaizen

Systemy zarządzania przedsiębiorstwem techniki Lean Management i Kaizen Systemy zarządzania przedsiębiorstwem techniki Lean Management i Kaizen Autorzy: Artur Łazicki Dariusz Samsel Lidia Krużycka Andrzej Brzeziński Michał Matejczyk Michał Nowacki Monika Czołba Marzena Leszczyk-Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: MAPOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESACH FARMACEUTYCZNYCH 16 17 lutego 2016 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Profil Absolwenta absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

System MES źródło rzetelnej wiedzy z linii produkcyjnych

System MES źródło rzetelnej wiedzy z linii produkcyjnych PROTECH 2010 System MES źródło rzetelnej wiedzy z linii produkcyjnych Firma Bonair Co to jest MES? Dlaczego GE IP? Funkcjonalność modułów Korzyści z wdrożeń Jak wdrożyć? Prowadzący - Dariusz Pacześny W

Bardziej szczegółowo

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym głos w dyskusji o potrzebach firm produkcyjnych na podstawie międzynarodowych doświadczeń wdrożeniowych ASPROVA APS Michał Żelichowski

Bardziej szczegółowo

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 www.luqam.com/tpm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Absolwent kierunku będzie potrafił stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki sukcesu przy wdrażaniu zarządzania procesowego. BPMN Trends Conference 2015

Kluczowe czynniki sukcesu przy wdrażaniu zarządzania procesowego. BPMN Trends Conference 2015 Kluczowe czynniki sukcesu przy wdrażaniu zarządzania procesowego BPMN Trends Conference 2015 Myśl przewodnia Ugruntowane przedsiębiorstwa muszą łamać dotychczasowe sposoby działania, albo same zostaną

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

- Zarządzanie Autonomiczne - Wstępne czyszczenie. Szkolenie Zespołu - Krok 1

- Zarządzanie Autonomiczne - Wstępne czyszczenie. Szkolenie Zespołu - Krok 1 - Zarządzanie Autonomiczne - Wstępne czyszczenie Szkolenie Zespołu - Krok 1 Solving Efeso 1999 rel. 4 2010/07/27 Cel kroku 1 Sprzęt Przywrócenie pierwotnego stanu maszyn eliminując straty wynikłe z kiepskiego

Bardziej szczegółowo

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka

Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Lean Management nowa alternatywa w ochronie zdrowia? Z- ca Komendanta CSK MON WIM lek. Grażyna Lewicka Fot. Teresa Buczkowska - Murawska Dlaczego nowe podejście jest konieczne? Wzrastające koszty opieki

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń 2 1 3 Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń Rozwiązania niestandardowe Dostosowanie do potrzeb wynikających z celów strategicznych, wizji lub oczekiwań klienta. Indywidualne dostosowanie elementów

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie koncepcji Lean i Teorii Ograniczeń w dążeniu do sukcesu organizacji

Współdziałanie koncepcji Lean i Teorii Ograniczeń w dążeniu do sukcesu organizacji Jolanta Łopatowska * Współdziałanie koncepcji Lean i Teorii Ograniczeń w dążeniu do sukcesu organizacji Wstęp Złożoność otoczenia i jego dynamiczne zmiany powodują, że przedsiębiorstwa dla realizacji potrzeb

Bardziej szczegółowo

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła

Lean Maintenance. Tomasz Kanikuła Tomasz Kanikuła Plan wystąpnienia Wprowadzenie Ustanowienie priorytetów Klasyfikowanie kategorii uszkodzeń Strategia postępowania z częściami zamiennymi Podsumowanie Cel Efektywne wykorzystanie przestojów

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

www.ant-iss.pl Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal.

www.ant-iss.pl Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal. Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal. III Konferencja Energia-Woda-Środowisko 23-24 kwietnia 2013, Termy Uniejów

Bardziej szczegółowo

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych KAIZEN College Uczmy się od najlepszych Szanowni Państwo! KAIZEN Oddajemy w Państwa ręce folder poświęcony cyklowi seminariów dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

kostruktor (mechanika, elektromechanika), znajomośd AutoCad Finanse podstawowy lipiec-sierpieo 2011

kostruktor (mechanika, elektromechanika), znajomośd AutoCad Finanse podstawowy lipiec-sierpieo 2011 Program Praktyk Letnich 2011 w Philips Lighting Poland S.A. PIŁA Procedura postępowania: 1. Student wybiera jeden z tematów dostępnych na poniższej liście 2. Przesyła formularz zgłoszeniowy na adres: praktyki.plp@philips.com

Bardziej szczegółowo

Totalna jakość NARZĘDZIA. Total Productive Maintenance modele obsługi maszyn

Totalna jakość NARZĘDZIA. Total Productive Maintenance modele obsługi maszyn NARZĘDZIA Tekst: Krzysztof Czupryński AQME Konsulting Total Productive Maintenance modele obsługi maszyn Totalna jakość Systemowe podejście do utrzymywania parku maszynowego w postaci znanej obecnie jako

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Jak motywować Cały dzień i w każdy dzień na sposób Toyoty. 2 luty 2012r. Mark Forkun

Jak motywować Cały dzień i w każdy dzień na sposób Toyoty. 2 luty 2012r. Mark Forkun Jak motywować Cały dzień i w każdy dzień na sposób Toyoty 2 luty 2012r. Mark Forkun Zmotywowany Samodzielny Rozwiązujący problemy Poznajmy nasz statek & Zobaczmy co mówią inne firmy Gdzie można stosować

Bardziej szczegółowo

5 26 dni warsztatów. 136 modułów tematycznych

5 26 dni warsztatów. 136 modułów tematycznych WARSZTATY PRAKTYCZNE LOGISTYKA UR System Zarządzania Zakupami, Gospodarką Magazynową i Dystrybujcą Materiałami i Częściami Zamiennymi 5 26 dni warsztatów 136 modułów tematycznych zagadnień Lincoln Electric

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w służbach utrzymaniu ruchu

Outsourcing w służbach utrzymaniu ruchu Outsourcing w służbach utrzymaniu ruchu Kiedy i w jakim zakresie opłaca się wprowadzanie outsourcingu do SUR w firmie? Przemysław Popiołkiewicz Żerków, czerwiec 2011 Zmiany sposobu działania firm w zakresie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE WYBRANYCH NARZĘDZI KONCEPCJI LEAN MANUFACTURING W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

WDRAŻANIE WYBRANYCH NARZĘDZI KONCEPCJI LEAN MANUFACTURING W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM WDRAŻANIE WYBRANYCH NARZĘDZI KONCEPCJI LEAN MANUFACTURING W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM Joanna FURMAN Streszczenie: W artykule przedstawiono istotę Total Productive Maintenance (TPM) jako kompleksowego

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA

Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 477 482 Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA Artur

Bardziej szczegółowo

Lean SIX SIGMA black belt

Lean SIX SIGMA black belt Lean SIX SIGMA black belt Opis OGÓLNE ZASADY WYBORU DRUGIEGO PROJEKTU DLA BLACK BELT: - szacunkowe oszczędności z projektu powinny być powyżej 100k PLN rocznie. - problem powinien być widoczny w głównych

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Total Productive Maintenance

Wdrażanie Total Productive Maintenance Wdrażanie TPM można podzielić na trzy główne fazy zilustrowane przy pomocy świątyni na Rysunku 1. Faza pierwsza koncentruje się na zbudowaniu struktur programu umożliwiających pracę na zmianą sposobu myślenia

Bardziej szczegółowo